open
Про систему
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2005 рік"

та деяких інших законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 17, N 18-19, ст.267 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2642-IV ( 2642-15 ) від 03.06.2005, ВВР, 2005, N 27, ст.363
N 760-V ( 760-16 ) від 16.03.2007, ВВР, 2007, N 23, ст.301
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440
N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.257
N 1561-VI ( 1561-17 ) від 25.06.2009, ВВР, 2009, N 51, ст.755
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11

Кодексами
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,

N 15-16, N 17, ст.112
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,

N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552

Законом
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.435

Кодексом
N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 34-35, ст.458

Законами
N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.740
N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014, ВВР, 2014, N 37-38, ст.2004 N 1636-VII ( 1636-18 ) від 12.08.2014, ВВР, 2014, N 43, ст.2030 }

I. Верховна Рада України постановляє внести зміни до таких
законодавчих актів України:
1. Закон України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
( 2285-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 7-8,
ст. 162), викласти у такій редакції:
"З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний бюджет України на 2005 рік

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на
2005 рік у сумі 106.135.385,4 тис. гривень, у тому числі доходи
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
80.688.275 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного
бюджету України - у сумі 25.447.110,4 тис. гривень, згідно з
додатком N 1 до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2005 рік у
сумі 114.080.879,8 тис. гривень, у тому числі видатки загального
фонду Державного бюджету України - у сумі 88.501.452,1 тис.
гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України -
у сумі 25.579.427,7 тис. гривень.
Затвердити на 2005 рік:
обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у
сумі 2.503.263,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
1.192.145,4 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального
фонду Державного бюджету України - у сумі
1.311.117,7 тис. гривень;
обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі
1.611.104,7 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
290.149,4 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду
Державного бюджету України - у сумі 1.320.955,3 тис. гривень.
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету
України на 2005 рік у сумі 7.053.336 тис. гривень, у тому числі
граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету
України - у сумі 6.911.181,1 тис. гривень та граничний розмір
дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі
142.154,9 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.
Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України
на 2005 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду
Державного бюджету України, визначених цією статтею.
II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду
Державного бюджету України на 2005 рік належать:
1) податок з доходів фізичних осіб, що утримується з
грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів
виконавчої влади та інших цивільних установ) у зв'язку з
виконанням обов'язків несення служби, за рахунок відповідних
бюджетних асигнувань установ, що утримуються із державного
бюджету, які є джерелом доходів цих осіб;
2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток
підприємств комунальної власності та податкової заборгованості
минулих років з податку на прибуток житлово-комунальних
підприємств, підприємств Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" і паливно-енергетичного комплексу, яка є
джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за
відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);
3) збір за спеціальне водокористування (крім податкової
заборгованості минулих років житлово-комунальних підприємств,
підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" і
паливно-енергетичного комплексу із збору за спеціальне
водокористування, яка є джерелом формування спеціального фонду
державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому
Законі);
4) збір за спеціальне використання лісових ресурсів
державного значення;
5) платежі за користування надрами загальнодержавного
значення;
6) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок Державного бюджету України;
7) суми податку на додану вартість, які підлягають
зарахуванню до доходів Державного бюджету України (крім податкової
заборгованості минулих років з податку на додану вартість
житлово-комунальних підприємств, підприємств Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України" і паливно-енергетичного
комплексу, яка є джерелом формування спеціального фонду державного
бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі, а
також податкової заборгованості минулих років з податку на додану
вартість підприємств, що постачають товари (роботи, послуги)
закритому акціонерному товариству "ЗАЗ", яка задіяна у проведенні
розрахунків по придбанню спецавтотранспорту, відповідно до статті
95 цього Закону);
8) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується
платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим,
70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів
і транспортних засобів);
9) акцизний збір з ввезених на територію України товарів
(крім 70 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України
нафтопродуктів і транспортних засобів);
10) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності
(крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими
органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);
11) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території
України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом
Міністрів України порядку;
12) ввізне мито (крім 70 відсотків ввізного мита з
нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);
13) рентна плата за нафту та природний газ, газовий
конденсат, що видобуваються в Україні;
14) надходження від розміщення в установах банків тимчасово
вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного
казначейства України;
15) державне мито в частині, що відповідно до закону
зараховується до державного бюджету;
16) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що
застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб
Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади
(крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими
органами відповідних рад та утвореними ними в установленому
порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів,
прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції
України; штрафних санкцій, отриманих внаслідок невиконання
укладених розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами
господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок
коштів державного бюджету;
17) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням
суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства
чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що
пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням
норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та
внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном
зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або
з метою відшкодування належних державному бюджету платежів,
знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких
невідомі;
18) дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї)
господарських товариств, які є у державній власності. Національній
акціонерній компанії "Нафтогаз України" до 1 квітня 2005 року
забезпечити перерахування до загального фонду Державного бюджету
України заборгованості по сплаті дивідендів, нарахованих на
державну частку акцій за період роботи компанії у 2000-2002 роках,
у сумі 102.000 тис. гривень;
19) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та
організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото,
платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і
50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та
організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
20) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях;
21) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;
22) відрахування від сум перевищення розрахункової величини
фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;
23) надходження від реалізації розброньованих матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку
N 1 до цього Закону по загальному фонду бюджету;
24) до розмежування земель державної та комунальної
власності - 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності; після розмежування земель державної та комунальної
власності - 100 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності;
25) рентна плата за транзитне транспортування природного газу
(крім заборгованості минулих років, яка спрямовується на
розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецінених грошових
заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР
та державних цінних паперах колишнього СРСР);
26) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів
магістральними нафтопроводами та продуктопроводами;
27) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;
28) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною
виконавчою службою;
29) надходження від Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про
передачу з України до Російської Федерації важких
бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного
базування великої дальності та обладнання ( 643_116 ) (крім
надходжень у рахунок погашення такої заборгованості у сумі
50.000 тис. гривень, які спрямовуються на закупівлю світлих
нафтопродуктів);
30) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії
ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та
видачу копій і дублікатів таких ліцензій;
31) плата за виділення номерного ресурсу;
32) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії
ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу
дублікатів таких ліцензій;
33) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил
України (крім надходжень, визначених статтею 101 цього Закону);
34) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового
майна і майна Національної академії наук України та галузевих
академій наук), що належить бюджетним установам, які утримуються
за рахунок державного бюджету;
35) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв
і тютюнових виробів;
36) частина прибутку (доходу) господарських організацій, що
вилучається до бюджету, крім надходження коштів від Державного
підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія
"Енергоатом" відповідно до статті 8 Закону України "Про
впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки"
( 1868-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 46,
ст. 511);
37) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в
басейнах річок загальнодержавного значення;
38) митні збори;
39) надходження коштів від продажу на аукціонах спеціальних
дозволів (ліцензій) на користування надрами та збору за видачу
таких дозволів;
40) надходження від секретаріату ООН за участь українського
контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях;
41) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів
забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню
учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148);
42) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури
закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення
його виконання, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю,
відповідно до умов договору;
43) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного
бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ).
Стаття 3. Установити, що суб'єкти господарювання, які
здійснюють видобуток вуглеводневої сировини, а саме, природного
газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) та газового
конденсату і нафти (у тому числі з родовищ із важковидобувними та
виснаженими запасами, включаючи понад базовий) на підставі
спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами,
вносять у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до
Державного бюджету України:
рентну плату за природний газ (у тому числі і нафтовий
(попутний) газ):
- у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів видобутого
природного газу (у тому числі за базові і понад базові обсяги,
видобуті з родовищ із важковидобувними і виснаженими запасами, а
також за нафтовий (попутний) газ), крім обсягів природного газу (у
тому числі і нафтового (попутного) газу), видобутих із морських
родовищ та з покладів, що повністю залягають на глибині понад
5.000 метрів;
- у розмірі 10 гривень за 1.000 куб. метрів видобутого
природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу) з
покладів, що повністю залягають на глибині понад 5.000 метрів;
- у розмірі 7,8 гривні за 1.000 куб. метрів видобутого
природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу) із
морських родовищ;
рентну плату за нафту (у тому числі за базові і понад базові
обсяги, видобуті з родовищ із важковидобувними і виснаженими
запасами) - у розмірі 300 гривень за одну тонну видобутої нафти;
рентну плату за газовий конденсат - у розмірі 300 гривень за
одну тонну видобутого газового конденсату.
Стаття 4. Установити, що у 2005 році продаж нафти і газового
конденсату та вугілля власного видобутку підприємствами, частка
держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків,
здійснюється виключно на аукціонах у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 5. Установити, що суб'єкти господарювання, які
здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією
України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного
бюджету України:
рентну плату за транзитне транспортування природного газу в
розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні
100 кілометрів відстані;
рентну плату за транспортування нафти і нафтопродуктів
магістральними нафтопроводами та продуктопроводами в розмірі,
еквівалентному 0,89 долара США за одну тонну нафти або
нафтопродуктів, що транспортуються;
рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі,
еквівалентному 1,0 долара США за одну тонну на кожні
100 кілометрів відстані.
Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно
(15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця)
виходячи з обсягів природного газу, нафти, аміаку, що
транспортуються територією України, у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів
магістральними нафтопроводами та продуктопроводами та рентна плата
за транзитне транспортування аміаку сплачуються у національній
валюті України за офіційним курсом гривні до долара США,
встановленим Національним банком України на день, що передує дню
сплати платежу.
Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування
природного газу, аміаку через територію України та рентної плати
за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються
до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за
звітним.
Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і
не була внесена в установлений термін (протягом 30 календарних
днів, наступних за останнім календарним днем звітного
(податкового) місяця), сплачується до Державного бюджету України
із нарахуванням пені у порядку, встановленому Законом України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44).
Стаття 6. Установити, що суб'єкти господарювання, які
здійснюють експорт:
природного газу у газоподібному стані, сплачують ставку
вивізного (експортного) мита у розмірі 25 доларів США за
1.000 куб. метрів;
газу (крім природного) у газоподібному стані, сплачують
ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 25 доларів США за
1.000 куб. метрів;
природного газу у скрапленому стані, сплачують ставку
вивізного (експортного) мита у розмірі 25 доларів США за 1 тонну;
скраплених газів (крім природного), сплачують ставку
вивізного (експортного) мита у розмірі 25 доларів США за 1 тонну,
якщо більші розміри не встановлені міжнародними угодами,
обов'язковими для України.
Стаття 7. Кабінету Міністрів України погасити у 2005 році
частину заборгованості, визначену абзацом третім частини першої
статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань
Кабінету Міністрів України перед Національним банком України"
( 1697-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31,
ст. 248; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250), у сумі 264.500 тис. гривень.
Установити, що Національний банк України у 2005 році вносить
до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над
кошторисними видатками Національного банку України за 2004 рік, а
також у повному обсязі кошти доходу за процентними облігаціями
внутрішньої державної позики (далі - ПОВДП) 2000 року, що
сплачуються Міністерством фінансів України у 2005 році, на
загальну суму не менш як 1.209.497,1 тис. гривень. Ці кошти
перераховуються до бюджету щомісяця рівними частинами одночасно із
сплатою Міністерством фінансів України доходу за ПОВДП 2000 року,
а у разі недонадходження відповідних коштів до Державного бюджету
України - зараховуються у наступному місяці в рахунок сплати
Міністерством фінансів України доходу за ПОВДП 2000 року.
Стаття 8. Органам державної податкової служби України:
зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану
вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано
заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах
податків, що належать державному бюджету, та/або надано
відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення
реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум
зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх
реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки);
здійснювати відшкодування сум податку на додану вартість
платнику податку, який має прострочену заборгованість перед
державою за кредитом, залученим державою або під державні
гарантії, позичкою та фінансовою допомогою на зворотній основі,
наданими з державного бюджету (далі - позичальник), або
заборгованість по розрахунках з позичальником, в тому числі за
закуплену за рахунок такого кредиту сільськогосподарську техніку
(далі - дебітор), в 2005 році виключно в рахунок погашення
простроченої заборгованості позичальника перед державою за таким
кредитом, позичкою, фінансовою допомогою на зворотній основі та в
рахунок погашення заборгованості дебітора перед позичальником для
подальшого спрямування відшкодованих сум в рахунок погашення
простроченої заборгованості позичальника перед державою за цим
кредитом.
Стаття 9. Установити, що у 2005 році:
у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі
митної території України шляхом бартерних (товарообмінних)
операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у
зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на
збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових
витрат виробництва (обігу) платника податку;
операції з ввезення природного газу на митну територію
України звільняються від обкладання податком на додану вартість;
операції з продажу ввезеного природного газу на митній
території України, крім операцій з продажу такого газу для
населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є
платниками цього податку, оподатковуються за нульовою ставкою
податку на додану вартість;
продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування
надрами здійснюється на аукціонах, порядок проведення яких
встановлюється Кабінетом Міністрів України;
Кабінет Міністрів України може встановлювати мінімальну митну
вартість, але не нижче індикативних цін, на окремі товари, що
переміщуються через митний кордон України;
звільняються від оподаткування податком на додану вартість
науково-дослідні і дослідницько-конструкторські роботи, які
виконуються українськими підприємствами за рахунок кредитних
коштів, залучених під гарантії Уряду України для фінансування
міжнародного проекту "Циклон-4".
Стаття 10. Установити, що відрахування Державного
підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія
"Енергоатом", які здійснюються відповідно до статті 8 Закону
України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням
ядерної безпеки" ( 1868-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., N 46, ст. 511), зараховуються до спеціального фонду
Державного бюджету України за нормативом та у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 11. Відкритим акціонерним товариствам "Донбасенерго",
"Дніпроенерго", "ДЕК "Центренерго", "Турбоатом", "Кримський
содовий завод", "Енергопостачальна компанія "Закарпаттяобленерго";
Акціонерній енергетичній компанії "Київенерго" та іншим
господарським товариствам, у статутному фонді яких є державна
частка, забезпечити перерахування до загального фонду Державного
бюджету України заборгованості по сплаті дивідендів, нарахованих
на державну частку акцій за результатами фінансово-господарської
діяльності у 1999-2003 роках.
Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2005 рік у частині доходів є:
1) 70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні
нафтопродуктів і транспортних засобів;
2) 70 відсотків акцизного збору з ввезених на територію
України нафтопродуктів і транспортних засобів;
3) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських
дій за межами України;
4) 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних
засобів та шин до них;
5) надходження від збору у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на електричну та теплову енергію;
6) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної
28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської
Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом
Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України ( 643_077 );
7) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною
виконавчою службою;
8) надходження коштів від реалізації матеріальної частини
виробів військового призначення та/або їх складових, що належать
Національному космічному агентству України;
9) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна утворених
відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних
Сил України) і правоохоронних органів;
10) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що
відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових
операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із
золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при
відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу
нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку
(додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України;
11) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях;
12) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;
13) надходження до страхового фонду безпеки авіації;
14) надходження від зборів за підготовку до державної
реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права
автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних
марок;
15) надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні
операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і
прекурсорами;
16) власні надходження бюджетних установ (у тому числі
наукових установ Національної академії наук України і галузевих
академій наук України), які утримуються за рахунок коштів
державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового
майна, майна Національної академії наук України і галузевих
академій наук та 50 відсотків плати за оренду іншого майна, що
належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів
державного бюджету;
17) надходження від реалізації матеріальних цінностей
державного резерву;
18) надходження від реалізації розброньованих матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком
N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету
України, які зараховуються до спеціального фонду Державного
бюджету України щомісячно за фактом перевиконання помісячних
обсягів цих надходжень загального фонду, установлених помісячним
розписом доходів загального фонду Державного бюджету України на
2005 рік;
19) надходження від секретаріату ООН за участь українського
контингенту органів внутрішніх справ України в миротворчих
операціях;
20) надходження до Фонду України соціального захисту
інвалідів;
21) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього
природного середовища;
22) 70 відсотків надходжень від збору за проведення
гастрольних заходів;
23) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок Державного бюджету України;
24) податкова заборгованість минулих років та нараховані суми
податків, які виникли після проведення розрахунків згідно із
статтею 39 цього Закону житлово-комунальних підприємств,
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" і підприємств
паливно-енергетичного комплексу з податку на прибуток підприємств
(крім підприємств комунальної власності), податку на додану
вартість, збору за спеціальне водокористування та з рентної плати
за транзитне транспортування природного газу, яка спрямовується на
розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецінених грошових
заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР
та державних цінних паперах колишнього СРСР;
25) надходження від Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про
передачу з України до Російської Федерації важких
бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного
базування великої дальності та обладнання ( 643_116 ) у сумі
50.000 тис. гривень;
26) надходження від плати за оформлення посвідчення
закордонного українця;
27) податкова заборгованість минулих років з податку на
додану вартість підприємств, що постачають товари (роботи,
послуги) закритому акціонерному товариству "ЗАЗ", яка задіяна у
проведенні розрахунків по придбанню спецавтотранспорту, відповідно
до статті 95 цього Закону;
28) надходження від Державного підприємства "Національна
атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" від погашення
заборгованості компанії перед цільовим галузевим фондом створення
ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат
природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі
протягом 1994-1999 років ядерне паливо у сумі 120.000 тис.
гривень;
29) частина виручки від реалізації природного газу у
2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу
через територію України;
30) платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України
і Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації в
розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших
населених пунктів, в яких дислокуються військові формування
Чорноморського флоту Російської Федерації на території України
( 643_255 );
31) надходження, визначені статтею 101 цього Закону;
32) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства;
33) надходження коштів від Державного підприємства
"Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань,
пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511);
34) надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого
тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.
Стаття 13. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз
України" забезпечити перерахування до спеціального фонду
Державного бюджету України частини виручки від реалізації
природного газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит
природного газу через територію України, у розмірі 1.005.422 тис.
гривень.
Установити, що сплата зазначеного платежу здійснюється
рівними частками щомісячно протягом 2005 року. Порядок сплати
цього платежу та контролю за його надходженням затверджується
Кабінетом Міністрів України. На суму несвоєчасно внесених коштів
нараховується пеня, яка сплачується до Державного бюджету України
з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного
банку України від сум недоплати, розрахованої за кожний день
прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання
строку платежу і по день сплати включно.
Стаття 14. Державному підприємству "Національна атомна
енергогенеруюча компанія "Енергоатом" забезпечити щомісячно
рівними частинами протягом 2005 року перерахування до спеціального
фонду бюджету 120.000 тис. гривень заборгованості перед цільовим
галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за
придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на
компенсаційній основі протягом 1994-1999 років ядерне паливо.
III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 15. Установити на 31 грудня 2005 року граничний розмір
державного внутрішнього боргу України в сумі 18.256.787,8 тис.
гривень та в сумі 1.133.911,9 тис. доларів США, граничний розмір
державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній
8.317.131,1 тис. доларів США.
Стаття 16. Установити, що державні внутрішні і зовнішні
запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених
граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та
державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із
внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу у
неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) надходжень
коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з
відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього
(внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних
обсягів запозичень у межах затвердженого загального обсягу
державного боргу з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету.
У разі змін залишків готівкових коштів, що впливає на рівень
дефіциту, допускається збільшення або зменшення державних
внутрішніх запозичень.
Стаття 17. Установити, що у 2005 році надання державних
гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та
гарантій органів місцевого самоврядування (крім гарантій за
кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями
або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими
організаціями, або залучаються українськими підприємствами для
фінансування українсько-бразильського проекту створення космічного
ракетного комплексу "Циклон-4", для здійснення заходів по
операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської
техніки та за іноземним кредитом, наданим Державній службі
автомобільних доріг України для завершення проекту реконструкції
автомобільної дороги Київ-Одеса з погашенням та обслуговуванням
зазначеного кредиту за рахунок коштів, передбачених у державному
бюджеті на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг
загального користування) не здійснюється.
Позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийнято рішення
про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій
зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії
банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним
Кабінетом Міністрів України за участю Національного банку України,
або надати інше належне забезпечення та сплачують до Державного
бюджету України плату за їх отримання у розмірі, встановленому
Кабінетом Міністрів України (крім іноземного кредиту, наданого
Державній службі автомобільних доріг України для завершення
проекту реконструкції автомобільної дороги Київ-Одеса).
Стаття 18. Міністерство фінансів України має право від імені
України брати зобов'язання, пов'язані із здійсненням запозичень, у
тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих
судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням
платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших
обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення
запозичених коштів.
Стаття 19. У разі виконання державою гарантійних зобов'язань
перед іноземними кредиторами шляхом здійснення платежів за рахунок
коштів Державного бюджету України або шляхом укладання з такими
кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких
гарантовано Україною, у юридичних осіб, зобов'язання яких
гарантовані, виникає прострочена заборгованість перед державою за
кредитами, залученими під державні гарантії, в обсязі фактичних
витрат державного бюджету і таких реструктурованих сум.
Стаття 20. Надати право Міністерству фінансів України
здійснювати операції з державним боргом України з метою економії
бюджетних коштів, включаючи операції щодо обміну, випуску та
викупу державних боргових зобов'язань, при дотриманні граничного
розміру державного боргу на кінець року.
Стаття 21. Надати Міністерству фінансів України право
здійснювати в 2005 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги
за простроченою більше ніж три роки заборгованістю перед державою
за кредитами, залученими державою або під державні гарантії,
бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі
шляхом оформлення цієї заборгованості простими векселями на ім'я
Міністерства фінансів України. Векселі видаються у валюті кредиту,
бюджетної позички та фінансової допомоги на зворотній основі, за
якими юридичні особи-резиденти мають заборгованість перед
державою.
При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу цих
векселів до 50 відсотків їх номінальної суми. Сума пені, яка
нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за
кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою допомогою на
зворотній основі, на оформлену векселями суму заборгованості
списується.
Міністерство фінансів України здійснює продаж таких векселів
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за
погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Стаття 22. Установити, що до надходжень фінансування
загального фонду Державного бюджету України на 2005 рік належать:
1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх
та державних зовнішніх запозичень;
2) 99 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного
майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом
приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням
пунктів 2-4 статті 23 цього Закону;
3) повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних
паперів, що використовуються для управління ліквідністю.
Стаття 23. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2005 рік у частині
фінансування є:
1) позики, що залучаються державою від міжнародних та
іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або
надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;
2) 1 відсоток коштів, одержаних від приватизації державного
майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом
приватизації та кредитуванням підприємств, але не більше
49.997,6 тис. гривень, з урахуванням пунктів 3 і 4 цієї статті;
3) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів
незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до
Чорнобильської будівельної програми;
4) кошти, що надійдуть внаслідок продажу Фондом державного
майна України на відкритих аукціонах акцій відкритих акціонерних
товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України,
для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова.
Стаття 24. Визнати в 2005 році органи державної податкової
служби України органом стягнення простроченої заборгованості за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та
бюджетними позичками.
Дозволити Міністерству фінансів України залучати в 2005 році
юридичних осіб для представництва органів державної влади в судах
у справах, пов'язаних із стягненням простроченої заборгованості
перед державою за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, та бюджетними позичками, у тому числі в процесі
банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби
було відмовлено, із спрямуванням на оплату таких послуг юридичних
осіб коштів у розмірі до п'яти відсотків від фактичних надходжень
до державного бюджету внаслідок забезпечення цими особами від
імені органів державної влади здійснення зазначеного стягнення.
Стаття 25. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 6
статті 12 цього Закону, спрямовуються на погашення державного
боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної
міжурядової угоди.
Стаття 26. Фонду державного майна України забезпечити в
2005 році надходження до Державного бюджету України коштів,
отриманих від приватизації державного майна, відповідно до пункту
2 статті 22, пунктів 2-4 статті 23 цього Закону, у сумі не менш як
6.985.309,7 тис. гривень.
IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 27. Затвердити бюджетні призначення головним
розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2005 рік у
розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно
з додатками N 3 і N 4 до цього Закону.
У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках
за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів державного
бюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл
видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації
в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по
загальному та спеціальному фондах державного бюджету, а
перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах
загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету
окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюється лише за
погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою
статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), перерозподіл
бюджетних призначень на пенсійне забезпечення військовослужбовців
та осіб начальницького і рядового складу між головними
розпорядниками коштів державного бюджету та бюджетних призначень
на централізовані заходи і програми між
адміністративно-територіальними одиницями здійснюється за
погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у
порядку, визначеному Міністерством фінансів України.
Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному
та спеціальному фондах Державного бюджету України на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок
зменшення інших видатків;
видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на
видатки споживання;
видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з
функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення
інших видатків.
Порядок використання коштів державного бюджету, які
виділяються на часткову компенсацію вартості складної
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, здійснення
фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через
механізм здешевлення коротко- та довготермінових кредитів,
здешевлення кредитів на здійснення природоохоронних заходів, на
ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для
агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу у
лізингоотримувачів, визнаних банкрутами або таких, що порушили
договір лізингу, інші бюджетні програми (крім програм, пов'язаних
з функціонуванням бюджетних установ), визначається Кабінетом
Міністрів України.
Установити, що затверджені у Державному бюджеті України
видатки на реалізацію завдань та заходів Загальнодержавної
програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства
на 2004-2010 роки ( 1869-15 ) по Державному комітету України з
питань житлово-комунального господарства проводяться ним у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Розподіл коштів за бюджетною програмою "Підтримка розвитку
державних історико-культурних заповідників та територій і об'єктів
природно-заповідного фонду України" (код 3511310) здійснюється в
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 28. Установити, що у 2005 році норми законодавства
щодо виготовлення документів про освіту реалізуються в розмірах і
порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків,
врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих
бюджетів на 2005 рік.
Стаття 29. Кабінету Міністрів України розробити та затвердити
порядок виплати культурно-освітнім працівникам музеїв і бібліотек
доплати за вислугу років, грошової винагороди за сумлінну працю,
зразкове виконання трудових обов'язків і матеріальної допомоги для
вирішення соціально-побутових питань відповідно до норм,
передбачених абзацами восьмим та дев'ятим частини другої статті 28
Закону України "Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191;
1999 р., N 28, ст. 231; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13,
ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250),
частиною п'ятою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та
бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р.,
N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18,
ст. 250).
Стаття 30. Розпорядникам коштів державного бюджету (далі -
розпорядникам) при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі
проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,
які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої
простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів та
послуг. Розпорядникам забезпечити укладання угод по кожному виду
енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним
розпорядником обґрунтованих лімітів споживання.
Стаття 31. Перелік об'єктів будівництва, реконструкції
автомобільних доріг державного значення затверджується Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 32. Державне казначейство України здійснює платежі за
дорученнями розпорядників коштів державного бюджету виключно за
наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних
програм.
Стаття 33. Видатки, пов'язані з утриманням працівників
закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх
відомчої підпорядкованості, крім військових аташе, проводяться
виключно через Міністерство закордонних справ України.
Стаття 34. Установити, що у 2005 році виплата щорічної
разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425;
2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р.,
N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18,
ст. 250) здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи -
400 гривень, інвалідам війни II групи - 330 гривень, інвалідам
війни III групи - 270 гривень, учасникам бойових дій -
250 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, - 400 гривень, членам сімей загиблих та дружинам
(чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни,
визнаних за життя інвалідами, - 130 гривень, учасникам війни -
50 гривень.
Стаття 35. Установити, що у 2005 році вступ до міжнародних
організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в
яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших
виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за
рішенням Кабінету Міністрів України виходячи з відповідних
обсягів, визначених на цю мету у додатку N 3 до цього Закону, у
порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори
України" ( 1906-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 50, ст. 540).
Стаття 36. Затвердити такий перелік захищених статей видатків
загального фонду Державного бюджету України на 2005 рік за
економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів
(код 1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
виплата процентів за державним боргом (код 1200);
трансферти населенню (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на
2005 рік видатки на будівництво (придбання) житла для
військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил
України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та
вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і
боєприпасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видів
боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та
використання, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними
виробами, засобами пересування та реабілітації, а також видатки на
підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів
акредитації, фундаментальні і прикладні дослідження та
дослідно-конструкторські роботи.
Стаття 37. Установити, що виконання рішення, яке прийнято
органом державної влади, що відповідно до закону має право на його
застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним
казначейством України за попереднім інформуванням Міністерства
фінансів України.
Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного
казначейства України.
Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету
здійснюється виключно органами Державного казначейства України за
черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних
бюджетних асигнувань.
Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,
досудового слідства, прокуратури, а також судів, у 2005 році за
приписом Державної виконавчої служби України здійснюється в межах
бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на
цю мету, в такому порядку:
Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі,
списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи
встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського
рахунку Державного бюджету України;
відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством
України та відображаються у звітності про виконання державного
бюджету;
у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних
призначень в установленому законодавством порядку подаються
відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду
державного бюджету або внесення змін до закону про Державний
бюджет України.
Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо
відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що
перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів,
що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.
Списання коштів за відповідним рішенням на користь
працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу бюджетної установи, які мають право на безоплатне або
пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється
Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку
за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на
утримання цієї установи.
Списання коштів за відповідним рішенням на користь
працівників установ системи освіти по виплатах, передбачених
абзацами восьмим - десятим частини першої статті 57 Закону України
"Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1996 р., N 21, ст. 84; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13,
ст. 92), здійснюється Державним казначейством України з єдиного
казначейського рахунку за рахунок і в межах відповідних бюджетних
призначень.
Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України
згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету
України. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих
Державному бюджету України, згідно з цією статтею, виступають
органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами
Державного казначейства України.
Органи Державного казначейства України виконують рішення, які
прийняті органами державної влади, про списання коштів з рахунків
розпорядників бюджетних коштів лише у разі наявності в обліку
органів Державного казначейства України відповідних бюджетних
зобов'язань.
Цей порядок поширюється на місцеві бюджети.
Стаття 38. Установити, що в 2005 році рівноцінна та повна
компенсація втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і
начальницького складу (в тому числі відряджених до органів
виконавчої влади та інших цивільних установ), пов'язаних із
оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення
служби, відповідно до вимог пункту 22.7 статті 22 Закону України
"Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308), здійснюється
установами (організаціями, підприємствами), що утримують
військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за
рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 39. Установити, що у 2005 році розрахунки з погашення
зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в
установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних
паперів колишнього СРСР здійснюються за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам шляхом погашення
заборгованості таких громадян, що утворилася станом на 1 вересня
2004 року, за спожиті електричну і теплову енергію, природний газ,
тверде паливо, послуги водопостачання і водовідведення, квартирну
плату, в рахунок податкового боргу минулих років, у тому числі
розстроченого, підприємств (структурних підрозділів підприємств)
житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу
та інших підприємств, що надають ці послуги, за видами податків,
визначеними у пункті 24 статті 12 цього Закону, та за рахунок
частини виручки від реалізації природного газу у 2000 році, що
отримувалась як плата за транзит природного газу через територію
України, в обсязі 6.000.000 тис. гривень по сплаті податків і
зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, а
також пені, штрафних санкцій, нарахованих у зв'язку з порушенням
податкового законодавства, повернення бюджетних позичок та
кредитів, наданих під гарантію Кабінету Міністрів України, в тому
числі шляхом переводу боргу, та додаткових податкових зобов'язань
підприємств, які виникають в результаті виконання цієї статті.
Зазначені розрахунки проводяться територіальними органами
Державного казначейства України, які відкривають усім учасникам
спеціальні рахунки.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету встановити порядок
проведення таких розрахунків та розподілу зазначеної субвенції в
розрізі місцевих бюджетів.
Стаття 40. Визначити обсяг коштів, які спрямовуються у
2005 році на реалізацію Закону України "Про реструктуризацію
заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України
"Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим
категоріям працівників навчальних закладів" ( 1994-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 15), у сумі 659.146 тис.
гривень, у тому числі субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам у сумі 531.203,5 тис. гривень.
Установити, що Кабінет Міністрів України може здійснювати
протягом 2005 року перерозподіл бюджетних призначень між
бюджетними програмами на здійснення цих виплат виходячи з
фактичних обсягів кредиторської заборгованості.
Порядок перерахування цих коштів, а також їх розподіл у
розрізі головних розпорядників коштів державного бюджету та між
місцевими бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України за
погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Стаття 41. Затвердити бюджетні призначення на 2005 рік на
централізовані заходи і програми в розрізі
адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатком N 5
до цього Закону. Порядок використання цих коштів визначається
Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету.
Установити, що Міністерством України з питань надзвичайних
ситуацій закупівля путівок на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та медичного
обладнання для медико-санітарного забезпечення таких громадян
проводиться централізовано з подальшим їх розподілом у розрізі
відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
Установити, що у 2005 році пільгове забезпечення продуктами
харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 42. Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на
які згідно із законами України мають право окремі категорії
працівників бюджетних установ, військовослужбовці та особи
рядового і начальницького складу, щодо знижки плати за
користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та
плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та
теплова енергія), безоплатний проїзд усіма видами міського
пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним
транспортом загального користування в сільській місцевості, а
також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та
автобусами приміських маршрутів надаються у разі, якщо зазначені
працівники мають право на податкову соціальну пільгу.
Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з
грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати
величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.
Стаття 43. Видатки, передбачені цим Законом на виконання
завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому
числі проектів інформатизації органів виконавчої влади за кодами
програмної класифікації видатків державного бюджету: 0111060,
0301160, 0411040, 1001020, 1201600, 2201190 (в частині
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів),
2501140, 3001070, 3106080, 3201270, 3201470, 3501020, 3505030,
5001060, 5101030, 5101600, 5341080, 5361080, 6141600, 6151020,
6511020, 6731050, 8681020 здійснюються Державним казначейством
України лише після погодження відповідними розпорядниками
бюджетних коштів зазначених проектів з Генеральним державним
замовником Національної програми інформатизації - центральним
органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.
Стаття 44. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2005 рік у частині
кредитування є:
1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
індивідуальним сільським забудовникам;
2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла;
3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю
сільськогосподарської продукції за державним замовленням
(контрактом) 1994-1997 років;
4) повернення коштів у частині відшкодування вартості
сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання
на умовах фінансового лізингу;
5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії і
наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного
виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам
господарювання, крім надходжень за рахунок відшкодування з
державного бюджету сум податку на додану вартість та надходжень,
визначених пунктом 11 цієї статті;
6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
фермерським господарствам;
7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики
України на заставні та інтервенційні операції із зерном;
8) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України на
закупівлю сільськогосподарської продукції;
9) повернення підприємствами (структурними підрозділами
підприємств) житлово-комунального господарства,
паливно-енергетичного комплексу та іншими підприємствами, що
надають послуги, визначені статтею 39 цього Закону, бюджетних
позичок та кредитів, наданих під гарантію Кабінету Міністрів
України;
10) повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих у
2004 році підприємствам державної форми власності
паливно-енергетичного комплексу на погашення заборгованості із
заробітної плати, в межах 72.000 тис. гривень;
11) до 5 відсотків фактичних надходжень до Державного бюджету
України внаслідок забезпечення юридичними особами стягнення
простроченої заборгованості перед державою за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними
позичками, у тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення
якої органам податкової служби було відмовлено;
12) повернення сільськогосподарськими підприємствами
бюджетних позичок та заборгованості за кредитами, наданими під
гарантію Кабінету Міністрів України.
Стаття 45. Установити, що у 2005 році кошти, отримані до
спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими
пунктами статей 12, 23 та 44 цього Закону, спрямовуються
відповідно на:
1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального
користування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
(за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2, 4 статті 12 цього
Закону).
При цьому 30 відсотків загальної суми зазначених коштів
спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення та
10 відсотків - на будівництво, реконструкцію та ремонт
автомобільних доріг комунальної власності, у першу чергу в
сільській місцевості;
2) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів
дипломатичних представництв та консульських установ України за
кордоном, представництв та консульської служби Міністерства
закордонних справ України на території України (за рахунок джерел,
визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);
3) заходи по реалізації комплексної програми будівництва
вітрових електростанцій у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5
статті 12 цього Закону);
4) будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та
інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній
електропередач за переліком та у порядку, встановленими Кабінетом
Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5
статті 12 цього Закону);
5) здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива
для теплоелектростанцій у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5
статті 12 цього Закону);
6) державну підтримку на часткове покриття витрат із
собівартості продукції уранодобувного підприємства "Східний
гірничо-збагачувальний комбінат" у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених
пунктом 28 статті 12 цього Закону);
7) створення власного виробництва ядерного палива у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел,
визначених пунктом 28 статті 12 цього Закону);
8) державну підтримку будівництва та технічного переоснащення
підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого
вугілля) і торфу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього
Закону);
9) впровадження енергозберігаючих технологій в
агропромисловому комплексі у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5
статті 12 цього Закону);
10) підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта
"Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок
джерел, визначених пунктом 33 статті 12 цього Закону);
11) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок
джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);
12) здійснення науково-дослідницьких та
дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних
електростанцій Національної академії наук України у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел,
визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);
13) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і
проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним
виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 12
цього Закону);
14) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній
галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 12 цього
Закону);
15) потреби утворених відповідно до законів України
військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних
органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому
порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 12 цього
Закону);
16) виплату пенсій (компенсацій, надбавок, підвищень, доплат
до пенсій), призначених за різними пенсійними програмами,
щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), сплату
страхових пенсійних внесків за визначені законодавством категорії
осіб, виплату державної соціальної допомоги особам, які не мають
права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на
догляд (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 12 цього
Закону);
17) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та
участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання
Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки
авіації (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 12 цього
Закону);
18) морську і річкову транспортну діяльність та участь
України у міжнародних організаціях морського і річкового
транспорту, утримання Державного департаменту морського і
річкового транспорту та Головної державної інспекції України з
безпеки судноплавства Міністерства транспорту та зв'язку України
(за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 12 цього Закону,
крім тих, що надходять від риболовних портів);
19) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за
рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 12 цього Закону, в
частині, що надходять від риболовних портів);
20) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів,
авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та
авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених
пунктом 13 статті 12 цього Закону);
21) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності
(за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 12 цього Закону);
22) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених
пунктом 15 статті 12 цього Закону);
23) заходи, пов'язані з організацією надання послуг,
реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами, та
інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством (за
рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 12 цього Закону);
24) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного
матеріального резерву (за рахунок 85 відсотків джерел, визначених
пунктом 18 статті 12 цього Закону, та за рахунок джерел,
визначених пунктами 17 і 25 статті 12 цього Закону);
25) відшкодування підприємствам, установам та організаціям
витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального
резерву (за рахунок 15 відсотків джерел, визначених пунктом 18
статті 12 цього Закону);
26) участь українського контингенту органів внутрішніх справ
України у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби
органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства
внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19
статті 12 цього Закону);
27) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у
тому числі на заходи ранньої соціальної реабілітації
дітей-інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті
12 цього Закону);
28) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного
середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12
цього Закону);
29) підтримку гастрольних заходів на загальнодержавному рівні
(за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 10 цього Закону);
30) розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі буріння
артезіанських свердловин у сумі 30.000 тис. гривень (за рахунок
джерел, визначених пунктом 23 статті 12 цього Закону);
31) формування державного продовольчого резерву Аграрним
фондом (за рахунок джерел, визначених пунктами 7 та 12 статті 44
цього Закону);
32) погашення зобов'язань держави по знецінених грошових
заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР
та державних цінних паперах колишнього СРСР (за рахунок джерел,
визначених пунктами 24 та 29 статті 12 цього Закону та пунктом 9
статті 44 цього Закону);
33) рекредитування або надання трансфертів для впровадження
проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1
статті 23 цього Закону);
34) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного
майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок
джерел, визначених пунктом 2 статті 23 цього Закону; 10 відсотків
надходжень, визначених пунктом 3 статті 23 цього Закону;
25 відсотків надходжень, визначених пунктом 4 статті 23 цього
Закону), але не більше ніж 56.010,7 тис. гривень;
35) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах
Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків
джерел, визначених пунктом 3 статті 23 цього Закону);
36) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста
Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста
Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 4
статті 23 цього Закону), але не більше ніж 18.000 тис. гривень;
37) надання державного пільгового кредиту індивідуальним
сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1
статті 44 цього Закону);
38) надання пільгового довгострокового державного кредиту
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених
пунктом 2 статті 44 цього Закону);
39) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по
закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням
(контрактом) 1994-1997 років та формуванням державного резервного
насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3
статті 44 цього Закону);
40) придбання сільськогосподарської техніки на умовах
фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу (за
рахунок 97 відсотків джерел, визначених пунктом 4 статті 44 цього
Закону, та 16,17 відсотка джерел, визначених пунктом 5 статті 44
цього Закону);
41) часткову компенсацію вартості складної
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок
83,33 відсотка джерел, визначених пунктом 5 статті 44 цього
Закону);
42) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок
джерел, визначених пунктом 6 статті 44 цього Закону);
43) заходи щодо формування державного замовлення на ринку
продовольчих товарів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8
статті 44 цього Закону);
44) державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове
покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі
забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик
(за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 44 цього Закону);
45) оплату послуг юридичних осіб, які залучаються для
стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними
позичками, у тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення
якої органам податкової служби було відмовлено (за рахунок джерел,
визначених пунктом 11 статті 44 цього Закону);
46) ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для
агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу у
лізингоотримувачів, визнаних банкрутами або таких, що порушили
договір лізингу (за рахунок 3 відсотків джерел, визначених
пунктом 4 статті 44 цього Закону, та 0,5 відсотка джерел,
визначених пунктом 5 статті 44 цього Закону);
47) заходи, пов'язані з виготовленням та видачею посвідчення
закордонного українця, у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 26
статті 12 цього Закону);
48) забезпечення спецавтотранспортом інвалідів Великої
Вітчизняної війни (за рахунок джерел, визначених пунктом 27
статті 12 цього Закону);
49) будівництво пускового комплексу "Вектор" (за рахунок
джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);
50) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними
відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за
рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);
51) гірничо-рятувальні заходи на вугледобувних підприємствах
(за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);
52) надання кредитів на оплату екологічної броні
електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту
електроенергію споживачами, що мають таку броню (за рахунок
джерел, визначених пунктом 28 статті 12 цього Закону);
53) субвенцію з Державного бюджету України на розвиток
соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених
пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського
флоту Російської Федерації на території України (за рахунок
джерел, визначених пунктом 30 статті 12 цього Закону);
54) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців
Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 31
статті 12 цього Закону);
55) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та
ягідниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 12
цього Закону);
56) державну підтримку розвитку хмелярства (за рахунок
джерел, визначених пунктом 32 статті 12 цього Закону);
57) субвенцію з Державного бюджету України на будівництво
газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу
чергу сільських (за рахунок джерел, визначених пунктом 34 статті
12 цього Закону).
Стаття 46. Установити збір у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності
у розмірі 2 відсотки. Порядок справляння збору встановлюється
Кабінетом Міністрів України. Надходження збору зараховуються до
спеціального фонду державного бюджету і спрямовуються на надання
субвенції місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів
та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання
зазначеної субвенції та її розподіл за об'єктами.
Розподіл коштів зазначеної субвенції за об'єктами
здійснюється за пропозиціями народних депутатів України,
узгодженими з відповідними місцевими органами влади і органами
місцевого самоврядування. При визначенні переліку цих об'єктів
врахувати, в першу чергу, необхідність завершення будівництва
пускових об'єктів, продовження розпочатого будівництва у минулих
роках та будівництва об'єктів із підготовленою
проектно-кошторисною документацією.
Стаття 47. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища
врахувати виділення коштів на виконання заходів, визначених на
2005 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної
програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного
морів" ( 2333-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 28, ст. 135), у сумі 2.220 тис. гривень, Законом України "Про
Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами"
( 1947-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 44,
ст. 374), - у сумі 1.650 тис. гривень, Законом України "Про
Загальнодержавну програму формування національної екологічної
мережі України на 2000-2015 роки" ( 1989-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., N 47, ст. 405), - у сумі 800 тис. гривень.
V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Стаття 48. Установити, що до доходів загального фонду
місцевих бюджетів у 2005 році належать:
1) податок з доходів фізичних осіб (крім податку з доходів
фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та
особами рядового і начальницького складу (в тому числі
відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних
установ) у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, за
рахунок відповідних бюджетних асигнувань установ, що утримуються
із державного бюджету, які є джерелом доходів цих осіб);
2) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва та
фіксований податок (крім частини цих податків, що зараховується до
Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне
страхування) і у повному обсязі фіксований сільськогосподарський
податок;
3) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів), що сплачується платниками, які
зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету
Автономної Республіки Крим, у тому числі тих, що враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів;
4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів
міст Києва і Севастополя;
5) дотації та субвенції з Державного бюджету України;
6) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;
7) штрафні санкції, отримані внаслідок невиконання укладених
розпорядником бюджетних коштів угод із суб'єктами господарювання
на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих
бюджетів;
8) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду
місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ).
Податок на прибуток підприємств комунальної власності,
засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується
відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних,
районних, міських, селищних та сільських бюджетів.
Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності
зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку,
визначеному Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) для податку з
доходів фізичних осіб.
Стаття 49. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів
підприємницької діяльності - платників податків сплата визначених
законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після
реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до
закінчення поточного бюджетного періоду.
Стаття 50. Затвердити на 2005 рік обсяги міжбюджетних
трансфертів згідно з додатками N 6 та N 7 до цього Закону.
Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2005 року
перерозподіл загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим
бюджетам з Державного бюджету України на надання пільг, субсидій
та допомоги населенню, між їх видами, виходячи з фактично
нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню, та
перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між
місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів
відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.
Додаткова дотація з Державного бюджету України бюджету
Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення
фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через
нерівномірність мережі бюджетних установ розподіляється між
бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами
міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення та бюджетами районів у таких пропорціях відповідно: не
більш як 25 відсотків - для бюджету Автономної Республіки Крим,
обласного бюджету та не менш як 75 відсотків - для бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення
та бюджетів районів.
Надати право Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним державним адміністраціям здійснювати розподіл додаткової
дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими
бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ виходячи
з показників дохідної частини бюджетів з метою вирівнювання
забезпеченості бюджетів депресивних територій, врахування
особливостей гірських територій і тих, що мають низький показник
чисельності населення.
Стаття 51. Затвердити субвенцію з Державного бюджету України
місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів,
виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним
катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших
аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання
інвестиційних проектів у сумі 400.000 тис. гривень.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання
субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на
соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з
упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у
житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах
комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, а
також розподіл цієї субвенції за об'єктами.
Розподіл коштів зазначеної субвенції здійснюється за
пропозиціями народних депутатів України, узгодженими з
відповідними місцевими органами влади і органами місцевого
самоврядування, з урахуванням необхідності пропорційного розподілу
коштів між зведеними бюджетами Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя відповідно до чисельності
населення. При визначенні переліку об'єктів інвестиційних проектів
врахувати в першу чергу необхідність завершення будівництва,
розпочатого у минулих роках, та будівництва об'єктів із
підготовленою проектно-кошторисною документацією.
Стаття 52. Затвердити субвенцію з Державного бюджету України
місцевим бюджетам на збереження історичної забудови міст та
об'єктів історико-культурної спадщини України у сумі 100.000 тис.
гривень, у тому числі бюджету міста Львова у сумі 50.000 тис.
гривень.
Розподіл коштів зазначеної субвенції здійснюється Кабінетом
Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету.
Стаття 53. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються
видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ) з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове
використання бюджетних коштів.
Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного
місцевого бюджету до Державного бюджету України органами
Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів
відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.
Стаття 54. Установити, що у 2005 році суми дотації
вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів
щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного
бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів
Державного бюджету України на відповідній території, згідно з
додатком N 6 до цього Закону.
До доходів загального фонду Державного бюджету України, за
рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання,
включаються:
1) податок на прибуток підприємств;
2) податок на додану вартість;
3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів
державного значення;
4) збір за спеціальне водокористування;
5) платежі за користування надрами загальнодержавного
значення;
6) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується
платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим,
акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів);
7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів
(крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і
транспортних засобів);
8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності
(крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими
органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);
9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти,
транспортні засоби та шини до них);
10) вивізне мито;
11) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних
підприємств та іншого державного майна;
12) державне мито в частині, що відповідно до закону
зараховується до державного бюджету;
13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України;
14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних
бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.
У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної
суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних
відрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону, Державне
казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок
відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації
вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10
числа наступного місяця за умови відхилення обсягу отриманої
дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого
обсягу в розписі Державного бюджету України більше ніж на 10
відсотків.
В іншому разі недоотримана сума дотації вирівнювання
перераховується Державним казначейством України до 20 числа
останнього місяця кварталу.
Стаття 55. Установити, що перерахування коштів до Державного
бюджету України з міських бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних
бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за
рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів,
згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку
N 6 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських
міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення
здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок
фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні
обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з
нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними
районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування
зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен
становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у
додатку N 6 до цього Закону.
Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з
обласних, Київського міського бюджетів, визначених у додатку N 6
до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно з
помісячними сумами таких платежів, установленими розписом
Державного бюджету України на 2005 рік.
Стаття 56. Верховній Раді Автономної Республіки Крим,
обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при
затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі
потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних
установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на
проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,
які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої
простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити
ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній
бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених
розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження
відповідних бюджетів на 2005 рік.
Стаття 57. Установити, що в розрахунках міжбюджетних
трансфертів на 2005 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується
лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до
державного бюджету з місцевих бюджетів.
Стаття 58. Установити, що видатки бюджету міста Києва на
виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про
столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 79) здійснюються за
відповідною програмою.
Стаття 59. Установити на 2005 рік рівень забезпечення
прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення
допомоги відповідно до Закону України "Про державну допомогу
сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8,
ст. 162) у сумі 90 гривень.
Установити на 2005 рік, що розмір допомоги на дітей, які
перебувають під опікою чи піклуванням, обчислюється виходячи із
такого значення прожиткового мінімуму:
з 1 квітня 2005 року для дітей віком до 6 років - 362 гривні,
для дітей від 6 до 18 років - 460 гривень;
з 1 жовтня 2005 року для дітей віком до 6 років -
376 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років - 468 гривень;
розмір допомоги на дітей одиноким матерям обчислюється
виходячи із такого значення прожиткового мінімуму:
з 1 квітня 2005 року для дітей віком до 6 років - 362 гривні,
для дітей віком від 6 до 18 років - 460 гривень;
з 1 жовтня 2005 року для дітей віком до 6 років - 376
гривень, для дітей віком від 6 до 18 років - 468 гривень.
Установити рівень забезпечення прожиткового мінімуму
(гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до
Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім'ям" ( 1768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 35, ст. 290; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250) та Закону України "Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам" ( 1727-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 33-34, ст. 404):
з 1 січня 2005 року для працездатних осіб у сумі 80 гривень,
непрацездатних осіб - 120 гривень, інвалідів - 130 гривень;
з 1 квітня 2005 року для працездатних осіб у сумі
100 гривень, непрацездатних осіб - 140 гривень, інвалідів -
150 гривень.
Установити на 2005 рік розрахунковий розмір, що
застосовується при визначенні розмірів державної соціальної
допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 2; 2002 р.,
N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18,
ст. 250):
з 1 січня 2005 року - у сумі 150 гривень;
з 1 квітня 2005 року при визначенні допомоги для інвалідів з
дитинства та дітей-інвалідів - 313 гривень, надбавки на догляд за
інвалідом I групи - 406 гривень, надбавки на догляд за
дитиною-інвалідом віком до 6 років - 362 гривні, надбавки на
догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років - 460 гривень;
з 1 липня 2005 року при визначенні допомоги для інвалідів з
дитинства та дітей-інвалідів - 319 гривень;
з 1 жовтня 2005 року при визначенні допомоги для інвалідів з
дитинства та дітей-інвалідів - 332 гривні, надбавки на догляд за
інвалідом I групи - 423 гривні, надбавки на догляд за
дитиною-інвалідом віком до 6 років - 376 гривень, надбавки на
догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років - 468 гривень.
Установити, що з 1 квітня 2005 року Пенсійний фонд України за
рахунок коштів державного бюджету виплачує інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам різницю між розміром державної соціальної
допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, встановленим
відповідно до цієї статті, та пенсією (соціальною пенсією).
Установити, що у 2005 році:
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років
надається незастрахованим особам у розмірі 100 відсотків від рівня
забезпечення прожиткового мінімуму;
розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення
прожиткового мінімуму для сім'ї;
нарахування страхової суми з державного обов'язкового
особистого страхування військовослужбовців відповідно до статті
16 Закону України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2002 р., N 12-13,
ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250;
2005 р., N 7-8, ст. 162) здійснюється виходячи із рівня
85 гривень.
У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям враховується
грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.
Стаття 60. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів
місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків загального
фонду у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ
та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування
і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та
Пенсійного фонду України в обов'язковому порядку покриваються
Державним казначейством України в межах планового бюджетного
періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на
договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими
коштами.
Зобов'язати Міністерство фінансів України щомісячно за
результатами виконання місцевих бюджетів надавати середньострокові
безвідсоткові позички на умовах повернення у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку відповідним місцевим органам виконавчої
влади та органам місцевого самоврядування в обсягах невиконання
розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних
надходжень доходів місцевих бюджетів на 2005 рік, що враховуються
при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку N 6
до цього Закону. З цією метою Міністерству фінансів України
затвердити на 2005 рік помісячний розпис зазначених доходів та
довести його до відповідних місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування.
Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за
результатами річного звіту у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 61. Установити, що за рахунок субвенції з Державного
бюджету України місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу надаються пільги виходячи із
розрахунку вартості однієї тонни твердого палива на
домогосподарство, а особам, які мають таке право згідно із статтею
48 Гірничого закону України ( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 32,
ст. 172; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250), - із розрахунку вартості 3,1 тонни
вугілля на побутові потреби на домогосподарство. Граничні
показники вартості твердого палива у розрізі Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя визначаються Кабінетом
Міністрів України.
Місцеві органи виконавчої влади мають право встановлювати
збільшені норми на придбання твердого палива особам, які мають
право на пільги на придбання твердого палива відповідно до чинного
законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.
Місцеві органи виконавчої влади мають право надавати пільги
на тверде паливо готівкою в межах загального обсягу субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій
населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу.
Регіональні норми забезпечення населення твердим паливом та
скрапленим газом, відповідно до яких населенню будуть надаватися
субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання,
затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською і Севастопольською міськими державними
адміністраціями в межах мінімальних норм, встановлених Кабінетом
Міністрів України, виходячи із обсягу бюджетних призначень на
зазначену мету.
За рахунок коштів субвенції на компенсацію пільгового проїзду
окремих категорій громадян за рішенням місцевої ради може
надаватися адресна грошова допомога громадянам, що мають право на
пільговий проїзд міським та приміським автомобільним транспортом
(крім категорій, компенсація пільгового проїзду яких здійснюється
за рахунок інших джерел).
Порядок надання адресної грошової допомоги затверджується
місцевою державною адміністрацією виходячи із середньої вартості
проїзду на відповідній території, номінальної кількості поїздок та
кількості громадян, що мають право на пільговий проїзд, у межах
затверджених відповідною радою бюджетних призначень на цю мету.
Стаття 62. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду місцевих бюджетів у 2005 році є:
1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які
включають:
кошти від відчуження майна, яке належить Автономній
Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;
90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності (до розмежування земель державної і комунальної
власності); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній
власності (після розмежування земель державної та комунальної
власності);
надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)
господарських товариств, що є у власності відповідної
територіальної громади;
кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного
бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ), та відсотки, сплачені за користування ними;
кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за
рішенням відповідної ради;
запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;
субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних
проектів;
2) податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів,
зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального
фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 30
відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних
бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів
міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на
території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної
Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських,
селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних
засобів на відповідній території;
3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу
нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);
4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за
рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;
5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного
середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності;
6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами
підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води
через системи централізованого водопостачання з відхиленням від
відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ
та сіл;
7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим та місцевими радами;
8) субвенція з Державного бюджету України міському бюджету
міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;
9) субвенція з Державного бюджету України місцевим бюджетам
на заходи щодо погашення заборгованості громадян за
житлово-комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової
компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень;
10) надходження коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
11) 30 відсотків надходжень від збору за проведення
гастрольних заходів;
12) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів
індивідуальним сільським забудовникам;
13) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим
сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла;
14) субвенція з Державного бюджету України на розвиток
соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених
пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського
флоту Російської Федерації на території України;
15) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених
пунктів, у першу чергу сільських.
Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на
заходи, передбачені законодавством.
При цьому у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що
суміщаються з автомобільними дорогами загального користування
державного значення, або відсутності потреби у проведенні
відповідних робіт кошти від надходження податку з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого
самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених
пунктах.
VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 63. Затвердити на 2005 рік прожитковий мінімум на одну
особу в розрахунку на місяць у розмірі 423 гривні, а також окремо
для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних
груп населення:
дітей віком до 6 років - 376 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років - 468 гривень;
працездатних осіб - 453 гривні;
осіб, які втратили працездатність, - 332 гривні.
Стаття 64. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у
негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування
векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних
вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з
державним боргом України та наданими кредитами під державні
гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного
виробництва, операцій по сплаті податку на додану вартість при
імпортуванні на митну територію України товарів.
Стаття 65. Установити, що господарські організації: державні,
казенні підприємства та їх об'єднання і дочірні підприємства, а
також акціонерні, холдингові компанії та інші суб'єкти
господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки
(акції, паї), та їх дочірні підприємства сплачують до загального
фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу).
Частина прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету
України за результатами фінансово-господарської діяльності
2004 року (крім результатів фінансово-господарської діяльності у
2004 році, з яких сплачено частину прибутку (доходу) відповідно до
статті 72 Закону України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" ( 1344-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 17-18, ст. 250) та наростаючим підсумком щоквартальної
фінансово-господарської діяльності у 2005 році.
Для акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів
господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки
(акції, паї), та їх дочірніх підприємств зазначені відрахування
провадяться з частини прибутку (доходу) відповідно до розміру
державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.
Норматив і порядок відрахування частини прибутку (доходу),
визначеної цією статтею, встановлюються Кабінетом Міністрів
України з інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету.
Стаття 66. Органи Державного казначейства України здійснюють
облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів у порядку,
визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у
звітності про виконання Державного бюджету України і місцевих
бюджетів.
Розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні
зобов'язання у 2005 році, враховуючи необхідність виконання
бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах
Державного казначейства України, в межах виділених їм асигнувань.
Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без
відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними
зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.
Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.
Поточні видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ,
можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли
відсутня заборгованість із заробітної плати (грошового
забезпечення).
Стаття 67. Продовжити до 1 січня 2006 року дію законів
України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року
N 208-XIV ( 208-14 ) та від 15 липня 1999 року N 967-XIV
( 967-14 ).
Установити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом
2005 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової
валюти в розмірі 1,5 відсотка. Банки та їх установи зобов'язані
нараховувати, утримувати та одночасно із подачею заявки на купівлю
іноземної валюти, здійснювану ними від імені та за рахунок
клієнтів таких банків, сплачувати до Пенсійного фонду України
додатковий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у
розмірі 1,5 відсотка від суми операції з купівлі-продажу
безготівкової валюти, зазначеної у такій заявці, вести податковий
облік та подавати звітність органам Пенсійного фонду України.
Суб'єкти підприємницької діяльності, які застосовують
спрощену систему оподаткування, а також підприємства, об'єднання,
організації, колгоспи, радгоспи, розташовані у зонах гарантованого
добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю,
сплачують збір з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної
валюти на загальних підставах.
Юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємницької
діяльності, які застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний
податок, фіксований податок та фіксований сільськогосподарський
податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають)
у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого
радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування при здійсненні безготівкових операцій з
купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота
(крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, при відчуженні
легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна,
з надання послуг стільникового рухомого зв'язку, встановлений
вищеназваними законами, на загальних підставах.
Стаття 68. Заборонити у 2005 році проводити:
реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки)
суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими
платежами), надавати відстрочки щодо термінів її сплати; списання
заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами, залученими
державою або під державні гарантії, бюджетними позичками,
фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету, крім
заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у встановленому
порядку банкрутами станом на 1 січня 2004 року, вимоги щодо
погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з
недостатністю їх активів.
Стаття 69. Установити, що у 2005 році положення і норми,
передбачені пунктом "ж" частини першої статті 77 Основ
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11,
ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162);
статтею 28 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294;
2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р.,
N 7-8, ст. 162); абзацами одинадцятим і дванадцятим частини
першої, абзацом другим частини другої статті 57 Закону України
"Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1996 р., N 21, ст. 84; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11,
ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162), діють
в межах бюджетних призначень на оплату праці у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Установити на 2005 рік рівень забезпечення прожиткового
мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення
від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих
дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну
освіту" ( 2628-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
N 49, ст. 259; N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162) у сумі 110 гривень у
розрахунку на одну особу.
Стаття 70. Установити, що у 2005 році по населених пунктах,
грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки
земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону
України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р.,
N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10;
2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162), збільшені в 3,03 раза.
По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів,
грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня
2005 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені
статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за
землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 45, ст. 238; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162).
Установити, що у 2005 році пільги по платі за землю,
визначені пунктами 3 і 4 частини першої статті 12 Закону України
"Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 43, ст. 363; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86, N 26, ст. 195, N 30, ст. 243; 2004 р., N 17-18,
ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162), застосовуються до бюджетних
установ, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих
бюджетів, та громадських організацій інвалідів, їх підприємств і
організацій, а також закладів фізичної культури та спорту,
спортивних баз олімпійської та параолімпійської підготовки,
перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 71. Платежі, які відповідно до цього Закону
зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів і
для яких законодавчо не визначені терміни їх сплати, сплачуються
щомісячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44) для платежів, що мають
базовий (звітний) період - календарний місяць.
По загальнодержавних та місцевих податках і зборах
(обов'язкових платежах), для яких законодавчо не передбачено
подання податкових декларацій (розрахунків), платники надають
щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових
платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових
платежів з базовим (звітним) періодом - календарний місяць.
Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються
податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному
законодавством.
Стаття 72. Установити, що кошти, одержані від приватизації
державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією
та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету
у повному обсязі.
Стаття 73. Установити, що керівники бюджетних установ
утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу (далі - працівників) та
здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове
забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень
чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної
плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних
установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове
забезпечення, на яке згідно із законодавством України мають право
окремі категорії працівників (крім медичних, фармацевтичних,
педагогічних і культурно-освітніх працівників закладів комунальної
власності, які проживають і працюють у сільській місцевості), а
також у частині медичної допомоги і санаторно-курортного лікування
та відпочинку для оздоровлення - члени сімей військовослужбовців і
осіб рядового і начальницького складу, пенсіонерів з числа
військовослужбовців і осіб рядового і начальницького складу та
членів їх сімей, здійснюються за рахунок і в межах бюджетних
асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат
належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим
обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою;
надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для
оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової
компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за
користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та
плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та
теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу,
безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і
користування нею.
Стаття 74. Установити, що до членів сім'ї пільговика при
наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти
(до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами
з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка
проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним за
умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні
батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням
громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.
Стаття 75. З метою приведення окремих норм законів у
відповідність з бюджетним законодавством зупинити на 2005 рік дію:
1) частин другої та шостої статті 16 (щодо умов надання
спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами), частини
шостої статті 30 (в частині встановлення Кабінетом Міністрів
України базових нормативів плати за користування надрами), частини
першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за
геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного
бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) та частини першої
статті 34 (щодо визначення розміру збору за видачу спеціальних
дозволів (ліцензій) на користування надрами) Кодексу України про
надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 36, ст. 340; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92;
2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250);
2) пункту 4 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303;
2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8,
ст. 162) в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти;
3) статті 3; частини другої статті 4; статті 22 Закону
України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121;
2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8,
ст. 162);
4) частини четвертої статті 21 Закону України "Про оренду
землі" ( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 10, ст. 102, N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162) в
частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які
перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних
бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;
5) абзацу третього частини першої статті 1 в частині
погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними
для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній
валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про
реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України
перед Національним банком України" ( 1697-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3,
ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162);

{ Пункт 6 статті 75 втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 7 статті 75 втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

8) Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газ
і газовий конденсат" ( 1456-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 19, ст. 272, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 7-8,
ст. 162);
9) статей 64 і 65 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189;
2004 р., N 5, ст. 34, N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р.,
N 7-8, ст. 162), статті 16 Закону України "Про податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2003 р., N 37, ст. 308; 2005 р., N 7-8, ст. 162) в частині
закріплення та застосування нормативів відрахувань податку з
доходів фізичних осіб за бюджетами місцевого самоврядування, який
справляється з грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів
виконавчої влади та інших цивільних установ) у зв'язку з
виконанням обов'язків несення служби, за рахунок бюджетних
асигнувань установ (організацій), що утримуються із державного
бюджету, які є джерелом доходів цих осіб;
10) другого речення абзацу третього підпункту 7.11.13 пункту
7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 12, ст. 88; 2004 р., N 17-18,
ст. 250, N 52, ст. 563; 2005 р., N 7-8, ст. 162);
11) статей 14, 15, 16 та 17 (щодо умов надання спеціальних
дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про
нафту і газ" ( 2665-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 50, ст. 262; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 23, ст. 324;
2005 р., N 7-8, ст. 162);
12) абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6
(щодо надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів
(ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про державну
геологічну службу України" ( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2004 р., N 17-18, ст. 250;
2005 р., N 7-8, ст. 162);
13) абзацу двадцять шостого статті 1 та статті 15-1 Закону
України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321;
2003 р., N 52, ст. 378; 2004 р., N 15, ст. 210; 2005 р., N 7-8,
ст. 162) щодо визначення уповноваженого банку для обслуговування
поточних рахунків із спеціальним режимом використання учасників
оптового ринку електричної енергії в частині проведення
розрахунків, визначених статтею 39 цього Закону;
14) пунктів 2 і 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону
України "Про деякі питання фінансування соціальних виплат та
пов'язаних з ними адміністративних витрат" ( 2105-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2005 р., N 2, ст. 32, N 7-8, ст. 162);
15) частини другої статті 43 Закону України "Про загальну
середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 28, ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162);
16) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо місцевої міліції" ( 1577-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., N 23, ст. 323; 2005 р., N 7-8,
ст. 162);
17) пункту 5 розділу IV "Прикінцеві положення" Закону України
"Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної
компанії "Укррудпром" ( 1677-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 29, ст. 376; 2005 р., N 7-8, ст. 162);
18) статей 6, 7, статті 8 (в частині функціонування
спеціального рахунку), статей 9-14, пункту 3, підпунктів 3,
4 пункту 4 розділу IV Закону України "Про впорядкування питань,
пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511).
Стаття 76. Установити, що допомога по тимчасовій
непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної
з нещасним випадком на виробництві, застрахованим особам, які
працюють у бюджетних установах, виплачується Фондом соціального
страхування України з тимчасової втрати працездатності починаючи з
першого дня непрацездатності за весь період до відновлення
працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною
комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення
застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та
розмірах, встановлених законодавством.
Зупинити на 2005 рік дію статті 2 Закону України "Про розмір
внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального
страхування" ( 2213-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 30, ст. 210; 2004 р., N 17-18,
ст. 250, N 32, ст. 385; 2005 р., N 7-8, ст. 162) щодо зобов'язань
бюджетних установ.
Стаття 77. Установити, що у 2005 році окремі положення
Митного кодексу України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2002 р., N 38-39, ст. 288; 2003 р., N 6, ст. 51;
2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162) застосовуються
з урахуванням таких змін:
1) частину першу статті 218 доповнити реченням такого змісту:
"Ввезення на митну територію України цих товарів у незмінному
стані або товарів, повністю вироблених, достатньо перероблених або
оброблених у таких зонах, здійснюється в режимі імпорту";
2) частину першу статті 267 викласти у такій редакції:
"Митною вартістю за методом оцінки за ціною угоди щодо
товарів, які імпортуються, є ціна угоди, фактично сплачена, чи
ціна, яка підлягає сплаті, але не менше, ніж мінімальна митна
вартість, якщо вона встановлена Кабінетом Міністрів України, у
випадках, передбачених законодавством, за товари, які імпортуються
за призначенням в Україну, на момент перетинання ними митного
кордону України";
3) у розділі XXI "Прикінцеві положення":
а) пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Митний кодекс України ( 92-15 ) набирає чинності з
1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає
чинності з 1 січня 2006 року";
б) абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції:
"Митний кодекс України ( 1970-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11,
ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13,
ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р.,
N 13, ст. 109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16,
N 23, ст. 117, N 31, ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), крім статей
47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митні збори" розділу V "Мито та митні
збори", які втрачають чинність з 1 січня 2006 року".
Стаття 78. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ
перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3
до цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник
бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на
погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну
плату, комунальних послуг та енергоносіїв.
У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник
бюджетних коштів спрямовує:
50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок
відповідних надходжень;
50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання
основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду
бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).
При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування
обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету
для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду
бюджету.
Стаття 79. Кошти державних цільових фондів обслуговуються
органами Державного казначейства України.
Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування
України з тимчасової втрати працездатності, Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України
подавати Державному казначейству України у визначені ним порядку і
терміни та Міністерству фінансів України звіти про виконання
кошторисів відповідних фондів.
Стаття 80. Надати право Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
за зверненням обласних державних адміністрацій спрямувати у 2005
році кошти у сумі 107.358,5 тис. гривень на здешевлення кредитів
для створення нових робочих місць для працівників вугільної
промисловості, вивільнених у зв'язку із закриттям шахт, членам їх
сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти) та членам сімей
загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти), а також у
інших галузях економіки у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету.
Стаття 81. Установити, що кошти на погашення заборгованості
перед Пенсійним фондом України, пов'язаної з виплатою пенсій та
допомог відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" ( 1105-14 ) та поточні платежі до Пенсійного фонду
України, а також кошти на часткове покриття витрат на погашення
заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової
допомоги у зв'язку з втратою професійної працездатності, яка
склалася станом на 1 квітня 2001 року та нарахованої на неї
компенсації втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків
виплати у сумі 31.650 тис. гривень виплачуються за рахунок Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України. Перерахування цих коштів
здійснюється Державним казначейством України на рахунки Пенсійного
фонду України та на окремі рахунки Міністерства палива та
енергетики України шляхом застосування щоденного нормативу
відрахувань від доходів Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України у
розмірі 20 відсотків до погашення цієї заборгованості, з них
0,5 відсотка - на окремі рахунки Міністерства палива та енергетики
України.
Стаття 82. Витрати на надання соціальних послуг та
матеріальне забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб
проводяться за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Стаття 83. Установити з 1 січня 2005 року розмір мінімальної
заробітної плати 262 гривні на місяць, з 1 квітня 2005 року -
290 гривень на місяць, з 1 липня 2005 року - 310 гривень на
місяць, з 1 вересня 2005 року - 332 гривні. Забезпечити збереження
міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці
працівників бюджетної сфери виходячи із зазначених розмірів
мінімальної заробітної плати.
Стаття 84. Кабінету Міністрів України визначити порядок і
терміни поетапного запровадження умов оплати праці працівників
бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та впорядкування
умов оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери в
межах коштів у сумі 1.476.940,5 тис. гривень, передбачених на цю
мету, здійснивши їх розподіл у розрізі головних розпорядників
коштів державного бюджету та між місцевими бюджетами.
Стаття 85. Кабінету Міністрів України у 2005 році вжити
заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників органів
виконавчої влади.
Рекомендувати органам місцевого самоврядування не приймати
рішення, що призводять до збільшення чисельності працівників
бюджетних установ.
Стаття 86. Установити, що нецільове використання бюджетних
коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним
призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи
рішенням про місцевий бюджет, виділеним бюджетним асигнуванням чи
кошторису, має наслідком зменшення бюджетних призначень головним
розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за
цільовим призначенням, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 87. Установити, що контроль за справлянням
(стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які
повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком N 8 до
цього Закону.
Стаття 88. Продовжити до 1 січня 2006 року дію експерименту
щодо справляння запроваджених у 2003 році Верховною Радою
Автономної Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів
України окремих місцевих зборів (збору на розвиток рекреаційного
комплексу в Автономній Республіці Крим та збору на розвиток
пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим).
Стаття 89. Установити, що в 2005 році при визначенні об'єкта
оподаткування податком на прибуток від'ємне значення об'єкта
оподаткування (балансові збитки), яке обліковувалось у платника
податку станом на 1 січня 2003 року і не було погашено на 1 січня
2005 року в порядку, визначеному пунктом 11 розділу II "Перехідні
положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 349-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 88; 2004 р., N 17-18,
ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162), не враховується у зменшення
об'єкта оподаткування з податку на прибуток за наслідками
податкових періодів (кварталів) 2005 податкового року.
Стаття 90. Установити, що у 2005 році запроваджуються базові
нормативи плати за користування надрами для видобування корисних
копалин згідно з додатком N 9 до цього Закону.
Стаття 91. Установити, що на 2005 рік обсяг збору у вигляді
цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову
енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання
електроенергетики України, становить 2.080.000 тис. гривень.
Надходження цього збору використовуються у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 92. Установити, що надходження коштів від реалізації
надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого
майна Збройних Сил України, надходження від Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення
простроченої заборгованості перед Міністерством оборони України за
Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської
Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких
бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного
базування великої дальності та обладнання ( 643_116 ), а також
надходження коштів від Секретаріату ООН за участь українського
контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях понад
обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону по загальному
фонду, спрямовуються відповідно на погашення кредиторської
заборгованості Міністерства оборони України за отримані військове
майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, яка
склалася станом на 1 січня 2004 року, та забезпечення участі
українського контингенту Збройних Сил України у міжнародних
миротворчих операціях та інші потреби Збройних Сил України.
Міністерство фінансів України вносить зміни до розпису Державного
бюджету України понад обсяги відповідних доходів та бюджетних
призначень, визначених у додатках N 1 і N 3 до цього Закону, у
разі, коли сума цих надходжень перевищить суму відповідних річних
обсягів, затверджених у додатку N 1 до цього Закону по загальному
фонду бюджету.
Стаття 93. Установити з 1 січня 2005 року максимальну
величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників,
оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного
доходу (граничну суму заробітної плати (доходу)), з яких
відповідно до законів України справляються страхові внески до
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування
України з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України та Пенсійного фонду України, в розмірі 4.100
гривень на місяць у розрахунку на кожну фізичну особу - платника
внесків.
Стаття 94. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз
України" забезпечити в 2005 році поставку до державного резерву
світлих нафтопродуктів в обсязі не менше 70 тис. тонн за ціною не
вище собівартості з нарахуванням податку на додану вартість та
акцизу в рахунок зобов'язань по погашенню заборгованості за Угодою
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про
передачу з України до Російської Федерації важких
бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного
базування великої дальності та обладнання ( 643_116 ) в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 95. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити
у 2005 році забезпечення інвалідів Великої Вітчизняної війни
спецавтотранспортом в рахунок погашення податкового боргу минулих
років, в тому числі розстроченого, по сплаті податку на додану
вартість до Державного бюджету України, а також пені, штрафних
санкцій, нарахованих у зв'язку з порушенням податкового
законодавства по цьому податку підприємств, що постачають товари
(роботи, послуги) закритому акціонерному товариству "ЗАЗ", та
задіяні у проведенні розрахунків по придбанню спецавтотранспорту,
в обсязі 243.300 тис. гривень.
Стаття 96. Установити для платників податку на прибуток у
2005 році сплату податку на прибуток за результатами одинадцяти
місяців 2005 року за правилами, встановленими для повного
податкового періоду, з урахуванням від'ємного значення об'єкта
оподаткування попередніх періодів, визначеного відповідно до
законодавства, та приросту (убутку) матеріальних запасів за
одинадцять місяців 2005 року та суми амортизаційних відрахувань,
нарахованих за три квартали 2005 року, та двох третин
амортизаційних відрахувань четвертого кварталу 2005 року. Сплата
податку на прибуток та подання податкової декларації з цього
податку за одинадцять місяців 2005 року здійснюється у строки,
встановлені законом для місячного податкового періоду.
Стаття 97. Установити, що в 2005 році пеня, передбачена
абзацом п'ятим підпункту 12.1.2 пункту 12.1 статті 12 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181;
2003 р., N 12, ст. 88; 2005 р., N 7-8, ст. 162), стягується із
розрахунку 3-кратного розміру річної облікової ставки
Національного банку України, діючої на день виникнення додаткового
податкового зобов'язання.
Стаття 98. Установити, що розрахунки з юридичною особою, яка
має прострочену заборгованість перед державою за кредитами,
залученими державою, або під державні гарантії, а також її
дебітором за поставлені до державного резерву матеріальні
цінності, проведені інтервенційні операції, здійснюються шляхом
погашення простроченої заборгованості такого боржника перед
державою за зазначеними кредитами у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 99. Установити, що у 2005 році господарські
організації, в тому числі державні підприємства, а також
акціонерні, холдингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у
статутних фондах яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв)
належать державі, та їх дочірні підприємства зобов'язані складати
і виконувати річний фінансовий план, який підлягає затвердженню до
1 травня 2005 року, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 100. Дозволити Державній службі автомобільних доріг
України у 2005 році залучити іноземний кредит у сумі до 100 млн
доларів США для завершення проекту реконструкції автомобільної
дороги Київ - Одеса з погашенням та обслуговуванням зазначеного
кредиту за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на
розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального
користування.
Стаття 101. Установити, що кошти, отримані від реалізації
військових містечок Збройних Сил України, які включають в себе
комплекс будівель та споруд, розташованих на одній земельній
ділянці, що використовуються для розквартирування військових
частин, розміщення військовослужбовців та працівників Збройних Сил
України, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету
України і спрямовуються виключно на будівництво (придбання) житла
для військовослужбовців Збройних Сил України.
Порядок реалізації військових містечок Збройних Сил України,
здійснення інвестиційних проектів по будівництву житла для
військовослужбовців Збройних Сил України, у тому числі на
земельних ділянках, наданих у користування Міністерства оборони
України, визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 102. Установити, що у 2005 році 3 відсотки надходжень
від оренди державного майна, які зараховуються до спеціального
фонду державного бюджету, спрямовуються на програми з покращення
управління державним майном у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 103. Додатки N 1-9 до цього Закону є його невід'ємною
частиною".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 9 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

10. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв
та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1998 р., N 18, ст. 91, N 26,
ст. 158; 2002 р., N 26, ст. 175; 2003 р., N 33-34, ст. 267;
2005 р., N 4, ст. 91):
а) у статті 1:
в абзаці двадцять шостому слова "коньяк, алкогольні напої,
виготовлені за коньячною технологією, горілку та лікеро-горілчані
вироби" замінити словами "алкогольні напої";
в абзаці двадцять сьомому слова "коньяк, алкогольні напої,
виготовлені за коньячною технологією, горілку та лікеро-горілчані
вироби" замінити словами "алкогольні напої";
б) у статті 2:
частину п'яту після другого речення доповнити новим реченням
такого змісту: "Акцизним складом також вважаються виробничі
приміщення на території підприємства, де суб'єктом підприємницької
діяльності виробляється, обробляється (переробляється) горілка та
лікеро-горілчані вироби, та його складські приміщення, в яких
зберігається, одержується чи відправляється горілка та
лікеро-горілчані вироби";
в) статтю 4 викласти у такій редакції:
"Встановити річну плату за ліцензії на виробництво:
спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового
ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого
плодового та алкогольних напоїв - 250000 гривень, а для
підприємств первинного виноробства - 25000 гривень;
тютюнових виробів - 125000 гривень;
спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового
- 250000 гривень;
Плата за ліцензії справляється органом, що їх видає, до
початку виробництва зазначеної продукції і зараховується до
бюджету згідно з чинним законодавством.
Ліцензії видаються терміном на 5 років, а плата за них
справляється щорічно.
Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії.
Сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах,
встановлених цим Законом, і справляється за кожний наступний
щорічний термін дії ліцензій.
За видачу дубліката ліцензії справляється плата у розмірі
1700 гривень і зараховується до бюджету згідно з чинним
законодавством";
г) у статті 14:
після частини шостої доповнити новими абзацами у такій
редакції:
"Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії.
Сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах,
встановлених цим Законом, і справляється за кожний наступний
щорічний термін дії ліцензій";
ґ) у статті 15:
у частині другій в абзаці четвертому цифри та слово
"250000 гривень" замінити цифрами та словом "500000 гривень";
абзац шостий викласти у такій редакції:
"оптова торгівля алкогольними напоями - 250000 гривень,
тютюновими виробами - 125000 гривень";
після частини четвертої доповнити новими абзацами у такій
редакції:
"Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії.
Сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах,
встановлених цим Законом, і справляється за кожний наступний
щорічний термін дії ліцензій";
частину п'яту доповнити абзацом такого змісту:
"Відвантаження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що
призначені для реалізації магазинами безмитної торгівлі,
здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності, які отримали
ліцензію на право експорту алкогольних напоїв або тютюнових
виробів, з оформленням вантажної митної декларації, при цьому
мінімальні оптово-відпускні ціни для алкогольних напоїв не
застосовуються";
частину сьому викласти у такій редакції:
"Щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними
напоями становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в
ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книга обліку
розрахункових операцій), що знаходиться в місці торгівлі;
на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі
- 2000 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що
знаходяться у межах території міст, - 500 гривень на роздрібну
торгівлю алкогольними напоями на кожний, окремий, зазначений у
ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книга обліку
розрахункових операцій), що знаходиться в місці торгівлі, і 250
гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце
торгівлі";
після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
"Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст
обласного підпорядкування та міст Києва та Севастополя на відстані
до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 кв. м,
щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними
напоями становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в
ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книга обліку
розрахункових операцій), що знаходиться в місці торгівлі, та
2000 гривень на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне
місце торгівлі";
частину одинадцяту доповнити новим реченням такого змісту:
"Для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями
додається довідка податкової служби про реєстрацію електронних
контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій),
що знаходяться у місці торгівлі";
частину дванадцяту викласти у такій редакції:
"У заяві повинно бути зазначено вид господарської діяльності,
на провадження якого суб'єкт підприємницької діяльності має намір
одержати ліцензію (імпорт, експорт, оптова, роздрібна торгівля
алкогольними напоями або тютюновими виробами). У заяві про видачу
ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додатково
зазначається перелік електронних контрольно-касових апаратів (книг
обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі,
а також адреса місця торгівлі.
У заяві на видачу ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими
виробами зазначається адреса місця торгівлі.
У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними
напоями суб'єктом підприємницької діяльності зазначається адреса
місця торгівлі і вказується перелік електронних контрольно-касових
апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський
номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг
обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі";
д) частину другу статті 17:
після абзацу п'ятого доповнити абзацом такого змісту:
"роздрібної торгівлі алкогольними напоями через електронний
контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій) не
зазначений у ліцензії - 200 відсотків вартості реалізованої через
такий контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових
операцій) продукції, але не менше 1000 гривень;"
е) у частині десятій статті 18:
слова "на коньяк, алкогольні напої, виготовлені за коньячною
технологією, горілку та лікеро-горілчані вироби" замінити словами
"на алкогольні напої".

{ Пункт 11 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 12 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

13. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної та
інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 363;
2002 р., N 3-4, ст. 28, N 33, ст. 238; 2004 р., N 32, ст. 393):
1. У назві і тексті Закону слово "інвестиційний" у всіх
відмінках виключити.
2. У частині першій статті 1:
пункт 8 виключити;
пункт 10 викласти у такій редакції:
"10) спеціальний режим інноваційної діяльності - правовий
режим, який передбачає надання державної підтримки щодо
стимулювання діяльності технологічних парків, їх учасників,
дочірніх і спільних підприємств при виконанні проектів за
пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків".
3. У статті 3:
частину третю викласти у такій редакції:
"Розгляд, експертиза, державна реєстрація інноваційних
проектів здійснюються центральним органом виконавчої влади з
питань науки за поданням Національної академії наук України у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
у частині п'ятій слова "та відкриття спеціальних рахунків"
виключити.
4. Статтю 4 виключити.
5. Частину третю статті 5 виключити.
6. Статтю 6 виключити.
7. У статті 8:
частину другу викласти у такій редакції:
"2. При запровадженні спеціального режиму інноваційної
діяльності законодавство України з питань, врегульованих частинами
першою і другою статті 5 та статтею 7, діє з урахуванням
особливостей, передбачених цим Законом";
частину третю виключити.
14. У Законі України "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 )
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 31, ст. 1447) частину третю
статті 16, статті 21 і 22 та пункт 3 розділу VII "Прикінцеві
положення" виключити.

{ Пункт 15 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

16. У Законі України "Про правовий режим території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи" ( 791а-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,
N 16, ст. 198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13,
ст. 177; 1993 р., N 10, ст. 76; 1996 р., N 3, ст. 11; 1997 р.,
N 8, ст. 62) частини першу та третю статті 7 виключити.

{ Пункт 17 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 18 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

{ Пункт 19 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

20. Частину другу статті 24 Закону України "Про насіння і
садивний матеріал" ( 411-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2003 р., N 13, ст. 92) виключити.
21. У Декреті Кабінету Міністрів України "Про державне мито"
( 7-93 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13,
ст. 113, із наступними змінами):
1. У статті 3:
1) підпункт "а" пункту 2 викласти у такій редакції:
"із заяв майнового характеру - 1 відсоток ціни позову, але не
менше 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше
1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) у підпункті "б" пункту 6 цифру "5" замінити цифрами "10".
2. У статті 4 абзац третій пункту "11" після слів "на
земельну ділянку" доповнити словами "або у зв'язку з невиконанням
умов договорів оренди орендарями земельних ділянок державної та
комунальної власності".
{ Пункт 22 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }
23. У Законі України "Про спеціальну економічну зону "Яворів"
( 402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 15,
ст. 82; 2002 р., N 29, ст. 189; 2003 р., N 10-11, ст. 87):
частину другу статті 1 виключити;
статті 2 і 9 виключити.
24. У Законі України "Про спеціальну економічну зону
туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" ( 514-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 18, ст. 139;
2002 р., N 29, ст. 189) статті 2, 6 і 10 виключити.
25. У Законі України "Про спеціальну економічну зону
"Славутич" ( 721-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 32, ст. 263; 2000 р., N 48, ст. 407; 2002 р., N 29, ст. 189;
2003 р., N 10-11, ст. 87) статті 2 і 9 виключити.
26. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної
діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській
області" ( 970-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 38, ст. 351; 1999 р., N 51, ст. 458; 2002 р., N 29, ст. 189;
2003 р., N 10-11, ст. 87):
абзац третій частини першої статті 1 виключити;
статті 9 і 10 виключити.
27. У Законі України "Про спеціальні економічні зони та
спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області"
( 356-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7,
ст. 50, N 40, ст. 360, N 48, ст. 413; 2002 р., N 29, ст. 189):
абзац третій частини першої статті 1 виключити;
частину сьому статті 3 виключити;
статті 4 і 11-14 виключити.
28. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної
діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській
області" ( 1276-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 2, ст. 15; 2002 р., N 29, ст. 189):
абзац третій частини першої статті 1 виключити;
статті 9 і 10 виключити.
29. У Законі України "Про спеціальну економічну зону "Рені"
( 1605-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 25,
ст. 196):
частини третю і четверту статті 2 виключити;
статтю 9 виключити.
30. У Законі України "Про спеціальну (вільну) економічну зону
"Порто-франко" на території Одеського морського торговельного
порту" ( 1607-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 26, ст. 208):
частини третю і четверту статті 2 виключити;
статті 9 і 10 виключити.
31. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної
діяльності на території міста Харкова" ( 1714-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 32, ст. 259; 2002 р., N 29,
ст. 189):
абзац другий частини першої статті 1 виключити;
статті 7 і 8 виключити.

{ Пункт 32 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1636-VII ( 1636-18 ) від 12.08.2014 }

33. У Законі України "Про спеціальну економічну зону
"Миколаїв" ( 1909-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 42, ст. 349; 2002 р., N 29, ст. 189):
частини третю і четверту статті 2 виключити;
статті 9 і 10 виключити.
34. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної
діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській
області" ( 2354-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 23, ст. 113; 2002 р., N 29, ст. 189):
абзац третій частини першої статті 1 виключити;
статті 9 і 10 виключити.
35. У Законі України "Про спеціальну економічну зону
"Закарпаття" ( 2322-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 23, ст. 111):
частину третю статті 1 виключити;
статті 2, 7 і 8 виключити.
36. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної
діяльності у Закарпатській області" ( 357-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 51; 2002 р., N 29,
ст. 189):
статті 2 і 5 виключити;
частину другу статті 6 виключити.

{ Пункт 37 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

38. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної
діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській
області" ( 1250-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 10, ст. 111) статті 2 і 6 виключити.
39. У Законі України "Про загальні засади створення і
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" ( 2673-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 50, ст. 676)
розділ IV викласти в такій редакції:
"IV. ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ

(ВІЛЬНОЇ) ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ
Стаття 12. Принципи валютно-фінансового регулювання

у спеціальній (вільній) економічній зоні
У спеціальних (вільних) економічних зонах створюються
сприятливі валютно-фінансові умови для розвитку
банківсько-кредитної системи, страхування та системи державного
інвестування".

{ Пункт 40 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

41. У Законі України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119;
1999 р., N 5-6, ст. 39, N 20-21, ст. 192, N 51, ст. 455; 2000 р.,
N 36, ст. 298; 2002 р., N 5, ст. 30; 2003 р., N 12, ст. 88,
N 33-34, ст. 267; 2004 р., N 7, ст. 56):
1. У статті 1:
а) частину третю після слів "та теплову енергію" доповнити
словами "збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу
на природний газ для споживачів усіх форм власності";
б) доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"розмір та механізм справляння збору у вигляді цільової
надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів
усіх форм власності встановлюється Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частини п'ять - дев'ять вважати частинами
шість - десять.
2. У частині першій статті 14:
пункт 8 викласти у такій редакції:
"8) плата за землю (земельний податок, а також орендна плата
за земельні ділянки державної і комунальної власності)";
доповнити пунктом 28 такого змісту:
"28) збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу
на природний газ для споживачів усіх форм власності".
42. У Законі України "Про оренду землі" ( 161-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102, N 17-18, ст. 250):
1. У статті 21:
а) частину другу доповнити словами "(крім строків внесення
орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної
власності, які встановлюються відповідно до Закону України
"Про плату за землю") ( 2535-12 )";
б) у частині четвертій після слів "і не може" доповнити
словами "бути меншою за розмір земельного податку, що
встановлюється Законом України "Про плату за землю" ( 2535-12 ),
та".
2. Статтю 24 доповнити частиною такого змісту:
"Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування,
які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого надавати
органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної
ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі
на поточний рік, та інформувати відповідний орган державної
податкової служби про укладення нових, внесення змін до існуючих
договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що
настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни".
43. Статтю 30 Водного кодексу України ( 213/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189;
2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13,
ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 30, ст. 247; 2004 р., N 17-18,
ст. 250) доповнити абзацом такого змісту:
"Платниками збору за спеціальне використання водних ресурсів
є підприємства, установи та організації незалежно від форми
власності, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а
також громадяни-підприємці, які використовують воду, отриману
шляхом забору води (первинні водокористувачі) та/або з
водозабірних споруд первинних водокористувачів (вторинні
водокористувачі), та користуються водами для потреб
гідроенергетики, водного транспорту і рибництва".
44. У Законі України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 36, ст. 299):
1. У статті 9:
а) пункт 29 доповнити словами "організація діяльності з
проведення азартних ігор";
б) доповнити статтю пунктом 72 такого змісту:
"72) діяльність, пов'язана з виробництвом автомобілів та
автобусів".
2. У статті 15:
частину третю викласти у такій редакції:
"Установити розмір плати за ліцензію на провадження
діяльності з організації і проведення азартних ігор (крім випуску
та проведення лотерей) вартістю 30 000 євро за кожний рік
користування такою ліцензією:
на кожну особу, що провадить діяльність з організації та
проведення азартних ігор на гральних автоматах;
на кожний пункт тоталізатора - при провадженні букмекерської
діяльності;
на кожний електронний сервер - при провадженні діяльності з
організації та проведення азартних ігор в електронному
(віртуальному) казино;
на кожний гральний зал - при провадженні діяльності з
організації та проведення азартних ігор у казино та інших азартних
ігор";
доповнити новою частиною такого змісту:
"Ліцензія на провадження діяльності з організації та
проведення азартних ігор (крім випуску та проведення лотерей)
видається строком на п'ять років".
45. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., N 18-22, ст. 144):
1) статтю 75 доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9. Державне комерційне підприємство зобов'язане на кожний
наступний рік складати і виконувати річний фінансовий план, який
підлягає затвердженню до 1 вересня року, що передує плановому.
Фінансовий план підприємств, що є суб'єктами природних монополій,
затверджується Кабінетом Міністрів України, інших підприємств -
органами, до сфери управління яких вони належать";
2) частину восьму статті 77 викласти у такій редакції:
"8. Порядок розподілу та використання прибутку (доходу)
казенного підприємства визначається фінансовим планом, який
затверджується відповідно до статті 75 цього Кодексу";
3) статтю 89 доповнити таким пунктом:
"5. Господарське товариство, у статутному фонді якого більше
50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, зобов'язане на
кожний наступний рік складати і виконувати річний фінансовий план
відповідно до статті 75 цього Кодексу";
4) у пункті 3 статті 142 останнє речення викласти у такій
редакції: "Порядок використання прибутку державних підприємств та
господарських товариств, у статутних фондах яких більше 50
відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, здійснюється
відповідно до статті 75 цього Кодексу".
46. У Законі України "Про прожитковий мінімум" ( 966-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 348) частину
третю статті 4 викласти у такій редакції:
"Прожитковий мінімум на одну особу, а також окремо для тих,
хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп
населення, щороку затверджується Верховною Радою України в законі
про Державний бюджет України на відповідний рік. Прожитковий
мінімум публікується в офіційних виданнях загальнодержавної сфери
розповсюдження".

{ Пункт 47 втратив чинність на підставі Закону N 2464-VI
( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

48. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., N 49-51, ст. 376; 2005 р., N 6, ст. 141):
1) пункт 16 статті 11 і пункт 3 статті 14 виключити;
2) в абзаці сьомому частини першої статті 19 слова і цифри
"пунктах 3 і 4" замінити словом і цифрою "пункті 4";
3) у частині шостій статті 20:
в абзаці третьому цифри "1-4" замінити цифрами "1, 2, 4";
в останньому абзаці цифри "16" виключити;
4) друге речення частини шостої статті 21 викласти у такій
редакції:
"Відомості про застрахованих осіб, зазначених у пунктах 3 і 4
статті 11 цього Закону, подаються до територіального органу
Пенсійного фонду України безпосередньо цими особами, про осіб,
зазначених у пункті 11 статті 11 цього Закону, - Фондом
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України, про осіб, які підлягали
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на
випадок безробіття та отримували допомогу по безробіттю (крім
одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької
діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної
підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, - Фондом
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття";
5) частину першу статті 24 доповнити абзацом такого змісту:
"Період, протягом якого особа, яка підлягала
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на
випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім
одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької
діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної
підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації,
включається до страхового стажу";
6) у статті 28:
абзац другий частини першої після слова "збільшується"
доповнити словами "на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої
відповідно до статті 27 цього Закону, але не більше ніж";
доповнити статтю частиною такого змісту:
"3. Мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений абзацом
першим частини першої цієї статті, застосовується виключно для
визначення розмірів пенсій, призначених згідно з цим Законом".
7) у статті 42 абзац перший частини другої доповнити словами
і реченням "за винятком випадків, коли підвищення пенсійних виплат
за минулий рік перевищило цей коефіцієнт. Якщо коефіцієнт
підвищення пенсійних виплат у минулому році був менший ніж
зазначений у цій частині, то збільшення пенсій здійснюється з
урахуванням попереднього підвищення";
8) у розділі XV "Прикінцеві положення":
в абзаці другому пункту 1 слова і цифри "Пункти 2 і 3"
замінити словом і цифрою "Пункт 2", а слово "набирають" - словом
"набирає".
пункт 13 доповнити абзацами:
"У разі, якщо розмір пенсії, щомісячного довічного грошового
утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій,
цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед
Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством),
призначених відповідно до зазначених в абзацах першому і другому
цього пункту законодавчих актів, перевищує 90 відсотків
максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих
працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного
оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу),
з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів,
визначеної законодавством на час виплати пенсій таким особам,
пенсія або щомісячне довічне грошове утримання виплачується у
сумі, що не перевищує зазначений розмір.
Виплата пенсій (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових
пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги
перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених
законодавством), призначених відповідно до цього Закону та
зазначених в абзацах першому і другому цього пункту законодавчих
актів до введення в дію абзацу четвертого цього пункту, які
перевищують розмір, зазначений в абзаці четвертому цього пункту,
здійснюється без індексації та застосування положень частин другої
та третьої статті 42 цього Закону та частини тринадцятої статті 24
Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
( 1977-12) до часу, коли розмір пенсії (з урахуванням надбавок,
підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій
за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій,
встановлених законодавством) буде відповідати розміру, визначеному
в абзаці четвертому цього пункту".
49. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47,
ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80; 2002 р., N 17, ст. 124; 2003 р.,
N 26, ст. 192):
1) в абзаці п'ятому пункту 7 частини сьомої статті 17 слова
"та її структуру" виключити;
2) абзац шостий пункту 7 частини сьомої статті 17 викласти в
такій редакції:
"структуру органів Фонду, граничну чисельність працівників,
схеми їх посадових окладів, видатки на
адміністративно-господарські витрати Фонду (за погодженням із
спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у
сфері фінансів, праці та соціальної політики)".
50. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171;
2001 р., N 11, ст. 47):
1) абзац п'ятий частини першої статті 7 і статтю 28
виключити;
2) частину першу статті 11 після абзацу сьомого доповнити
абзацом восьмим такого змісту:
"затверджує структуру органів Фонду, граничну чисельність
працівників, видатки на адміністративно-господарські витрати Фонду
(за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами
виконавчої влади у сфері фінансів, праці та соціальної політики)".
У зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати абзацами
дев'ятим - дванадцятим;
3) в абзаці першому частини першої та абзаці першому частини
п'ятої статті 31, частині п'ятій статті 32 і частині четвертій
статті 33 слова "та матеріальної допомоги по безробіттю"
виключити;
4) у частині третій статті 31 слова "матеріальної допомоги по
безробіттю" виключити;
5) частину третю статей 32 і 33 викласти у такій редакції:
"3. Допомога на поховання у разі смерті безробітного або
особи, яка перебувала на його утриманні, виплачується відповідно
до статті 29 цього Закону";
6) в останньому абзаці пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві
положення" слова і цифри "абзацом другим частини першої та
частиною другою статті 28" виключити.

{ Пункт 51 втратив чинність на підставі Закону N 2464-VI
( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

52. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 14, ст. 71; 2003 р., N 45, ст. 362; 2005 р., N 11,
ст. 203):
1) пункт 12 статті 11 викласти у такій редакції:
"12) затверджує структуру органів Фонду, граничну чисельність
працівників, схеми їх посадових окладів, видатки на
адміністративно-господарські витрати Фонду (за погодженням із
спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у
сфері фінансів, праці та соціальної політики)";
2) статтю 41 викласти у такій редакції:
"Стаття 41. Розмір допомоги при народженні дитини
Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22,6
розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років,
встановленого на день народження дитини. Виплата допомоги
здійснюється одноразово у дев'ятикратному розмірі прожиткового
мінімуму при народженні дитини, решта - протягом наступних 12
місяців у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
3) статтю 42 доповнити частиною такого змісту:
"3. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку надається на кожну дитину".
53. У Законі України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20,
ст. 102; 2002 р., N 35, ст. 261; 2003 р., N 45, ст. 362; 2005 р.,
N 3, ст. 79):
1) статтю 12 викласти у такій редакції:
"Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини
Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22,6
розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років,
встановленого на день народження дитини. Виплата допомоги
здійснюється одноразово у дев'ятикратному розмірі прожиткового
мінімуму при народженні дитини, решта - протягом наступних 12
місяців у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
2) у статті 18-1:
частину другу викласти у такій редакції:
"Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) мають
вдови та вдівці з дітьми, мати (батько) дітей у разі смерті одного
з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не
одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або державну
соціальну допомогу";
частину третю після слів "(вдова, вдівець)" доповнити словами
"мати (батько) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було
розірвано до дня смерті";
3) статтю 18-3 викласти у такій редакції:
"Стаття 18-3. Розмір допомоги на дітей одиноким матерям
Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям
(вдовам, вдівцям), матері (батьку) у разі смерті одного з батьків,
шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які мають дітей віком
до 16 років (учнів - до 18 років), надається у розмірі, що
дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом
сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але
не менше 10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку.
Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям
(вдовам, вдівцям), матері (батьку) у разі смерті одного з батьків,
шлюб між якими було розірвано до дня смерті, призначається на
кожну дитину";
4) пункт 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" викласти у
такій редакції:
"3. Розмір державної допомоги сім'ям з дітьми, передбаченої
статтею 15 цього Закону, визначається Верховною Радою України в
законі про Державний бюджет України на відповідний рік у
відсотковому відношенні до прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку з поступовим наближенням до прожиткового
мінімуму, але при цьому не може бути нижчим за величину, що
дорівнює 25 відсоткам зазначеного прожиткового мінімуму,
а з 1 січня 2006 року - 50 відсоткам цього прожиткового мінімуму".
54. Статтю 4 Закону України "Про індексацію грошових доходів
населення" ( 1282-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р.,
N 2, ст. 2; 2002 р., N 26, ст. 174; 2003 р., N 15, ст. 111)
доповнити п'ятою частиною такого змісту:
"У разі якщо грошові доходи населення підвищено з урахуванням
прогнозного рівня інфляції випереджаючим шляхом, при визначенні
обсягу підвищення грошових доходів у зв'язку із індексацією
враховується рівень такого підвищення у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України".
55. У Законі України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24,
ст. 178; 1995 р., N 16, ст. 111; 1996 р., N 17, ст. 73; 2002 р.,
N 33, ст. 236, N 35, ст. 262; 2004 р., N 23, ст. 320):
1) преамбулу викласти у такій редакції:
"Цей Закон визначає умови, норми і порядок пенсійного
забезпечення громадян України - військовослужбовців Збройних Сил
України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки
України, Управління державної охорони України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань та Державної
спеціальної служби транспорту (далі - військовослужбовців), осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України,
осіб начальницького складу податкової міліції, осіб начальницького
і рядового складу кримінально-виконавчої системи України, осіб
начальницького і рядового складу державної пожежної охорони,
органів і підрозділів цивільного захисту та членів їх сімей,
військовослужбовців колишніх Збройних Сил СРСР, органів державної
безпеки і внутрішніх справ СРСР, Національної гвардії України,
військовослужбовців, які в період Великої Вітчизняної війни
проходили службу у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу
під командуванням Л. Свободи, та членів їх сімей, а також громадян
інших держав з числа військовослужбовців збройних сил та інших
військових формувань, утворених відповідно до чинного
законодавства цих держав, та членів їх сімей, які постійно
проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів,
укладених Україною з іншими країнами про пенсійне забезпечення
таких громадян, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України, передбачено їх пенсійне забезпечення згідно із
законодавством держави, на території якої вони проживають (далі -
особи, які мають право на пенсію за цим Законом)";
2) частину першу статті 1 після слів "державній пожежній
охороні" доповнити словами "в органах і підрозділах цивільного
захисту, податкової міліції, кримінально-виконавчої системи
України";
3) статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:
"Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які
отримують пенсію за цим Законом, у разі повторного прийняття їх на
військову службу до Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань та Державної
спеціальної служби транспорту, службу до органів внутрішніх справ,
органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та
кримінально-виконавчої системи України виплата пенсій на час їх
служби припиняється. При наступному звільненні із служби цих осіб
виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням загальної вислуги
років на день останнього звільнення";
4) статтю 9 викласти у такій редакції:
"Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової
служби, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, при
звільненні із служби за вислугою строку служби, віком, станом
здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або з організаційними
заходами в разі неможливості використання на службі виплачується
грошова допомога у розмірі 50 відсотків місячного грошового
забезпечення за кожний повний календарний рік служби.
Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим
Законом, при звільненні із служби за власним бажанням, через
сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів України, виплачується грошова
допомога у розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення
за кожний повний календарний рік служби.
Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим
Законом, при звільненні із служби за службовою невідповідністю, у
зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили,
грошова допомога, передбачена цією статтею, не виплачується.
Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим
Законом, у разі повторного їх звільнення із служби одноразова
грошова допомога, передбачена цією статтею, не виплачується, за
винятком тих осіб, які при першому звільненні не набули права на
її отримання.
Членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на
пенсію за цим Законом, та пенсіонерам з їх числа, які втратили
годувальника, виплачується допомога в порядку і розмірах, що
визначаються Кабінетом Міністрів України";
5) у статті 43:
доповнити статтю після частини третьої новими частинами
такого змісту:
"Загальна сума грошового забезпечення для обчислення пенсій,
що призначаються відповідно до цього Закону, не повинна
перевищувати максимальної величини фактичних витрат на оплату
праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку),
сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати
(доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до
соціальних фондів, визначеної законодавством на час призначення
пенсії.
У разі якщо розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі
заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених
законодавством), призначеної відповідно до цього Закону, перевищує
90 відсотків максимальної величини фактичних витрат на оплату
праці найманих працівників, оподаткованого доходу (прибутку),
сукупного оподаткованого доходу (граничної суми заробітної плати
(доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до
соціальних фондів, визначеної законодавством на час виплати
пенсії, таким особам пенсія виплачується у сумі, що не перевищує
зазначений розмір".
56. Пункт 6 статті 1 Закону України "Про державні гарантії
соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із
служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів
їх сімей" ( 1763-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 36, ст. 444; N 39, ст. 488) викласти у такій редакції:
"6) особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону
України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
деяких інших осіб" ( 2262-12 ), пенсії обчислюються в розмірі та в
порядку, визначених Законом України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та деяких інших осіб".
57. У Законі України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142):
1) в абзаці п'ятому частини третьої статті 5 слова
"безкоштовного харчування учнів 1-3 класів" замінити словами
"безкоштовного харчування учнів 1-4 класів";
2) частину шосту статті 25 Закону України "Про охорону
дитинства" ( 2402-14 ) викласти у такій редакції:
"Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування, після досягнення ними 18-річного віку надається
одноразова допомога у розмірах і порядку, визначених Кабінетом
Міністрів України".

{ Пункт 58 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

59. У Законі України "Про усунення дискримінації в
оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з
використанням майна та коштів вітчизняного походження" ( 1457-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 12, ст. 97) внести
такі зміни:
у статті 2 слова "за винятком випадків, коли законами України
встановлено пільговий порядок оподаткування підприємств, створених
без участі іноземних інвестицій" вилучити.

{ Пункт 60 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013 }

61. Частину третю статті 6 Закону України "Про державний
внутрішній борг України" ( 2604-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 41, ст. 598; 2002 р., N 12-13, ст. 92;
2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) виключити.
62. У частині четвертій статті 28 Закону України
"Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41,
ст. 343; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250) слова "а також кошти від сплати
штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства та
пені за прострочення їх сплати" виключити.
63. Пункт 1 частини першої статті 31 Кодексу України про
надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 36, ст. 340) викласти у такій редакції:
"1) за видобування корисних копалин загальнодержавного
значення: у державний бюджет - 100 відсотків".
64. У статті 91 Лісового кодексу України ( 3852-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99; 2001 р.,
N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250):
частину першу викласти у такій редакції:
"Платежі за спеціальне використання лісових ресурсів
державного значення зараховуються до державного бюджету";
частину третю виключити.
65. У статті 32 Водного кодексу України ( 213/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189;
2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13,
ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250):
частину першу викласти у такій редакції:
"Збори за використання води з водних об'єктів
загальнодержавного значення зараховуються до державного бюджету";
частини другу та шосту виключити.
66. Підпункт 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну
програму розвитку водного господарства" ( 2988-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 25, ст. 172; 2003 р., N 10-11,
ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) виключити.
67. У Законі України "Про джерела фінансування дорожнього
господарства України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2000 р.,
N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13,
ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250):
1) частину другу статті 2 виключити;
2) частину третю статті 3 викласти у такій редакції:
"Дохідна частина цього фонду формується за рахунок надходжень
від акцизного збору та ввізного мита на нафтопродукти, акцизного
збору та ввізного мита з імпортованих на митну територію України
транспортних засобів та шин до них, інших надходжень до Державного
бюджету України, в обсягах, що визначаються законом про Державний
бюджет України на поточний рік, а також надходжень, визначених
статтею 5 цього Закону".

{ Підпункт 68 пункту 2 розділу I втратив чинність на підставі
Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

{ Підпункт 69 пункту 2 розділу I втратив чинність на підставі
Кодексу N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012 }

70. У пункті "б" частини другої статті 47 Закону України
"Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546;
1998 р., N 34, ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86) слова "порушення
норм і правил охорони навколишнього природного середовища та"
виключити.
71. Останнє речення пункту 5 статті 22, пункт 2 статті 49 та
пункт 10 статті 57 Закону України "Про радіочастотний ресурс
України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 36, ст. 298; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92;
2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) виключити.
72. Частину першу статті 23 Закону України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) викласти у такій
редакції:
"1. Кошти, одержані від приватизації державного майна, та
інші надходження, пов'язані з приватизацією, зараховуються до
Державного бюджету України у повному обсязі".
73. Частину восьму статті 56 Закону України "Про захист
економічної конкуренції" ( 2210-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 12, ст. 64; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250) викласти у такій редакції:
"8. Суми стягнутих штрафів та пені зараховуються до
державного бюджету".
74. У статті 25 Закону України "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг" ( 265/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 38, ст. 315; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250) слова "відповідного місцевого бюджету за місцем
їх реєстрації" замінити словами "Державного бюджету України".
75. Підпункти 83, 84, 85, 87, 118, 125 і 127 Закону України
"Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272; 2001 р., N 2-3,
ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250) виключити.
76. Частину першу статті 20 Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., N 45, ст. 237; 2004 р., N 17-18, ст. 250)
після слів "Підприємства (об'єднання), установи і організації"
доповнити словами: ", крім тих, що повністю утримуються за рахунок
коштів державного або місцевих бюджетів".
77. Друге речення абзацу першого пункту 9 статті 1 Закону
України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"
( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37,
ст. 237; 2004 р., N 2, ст. 6; N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8,
ст. 162) виключити.
78. У частині другій статті 19 Закону України "Про охорону
праці" ( 2694-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 2, ст. 10; 2004 р., N 17-18, ст. 250) слова "що виділяються
окремим рядком" виключити.
79. У частині третій статті 46 Закону України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 24, ст. 207; 2004 р., N 6, ст. 37) слова "Стягнутий з
боржника виконавчий збір зараховується до коштів виконавчого
провадження" виключити.
80. У Законі України "Про телекомунікації" ( 1280-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155):
1) частину одинадцяту статті 70 викласти у такій редакції:
"11. За видачу номерного ресурсу стягується плата у розмірі і
порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, та
зараховується до Державного бюджету України";
2) частину третю статті 53 виключити.

{ Пункт 81 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014 }

82. У Законі України "Про державну підтримку засобів масової
інформації та соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302):
1) частину першу статті 3 доповнити словами "а також
періодичним виданням літературно-художнього напряму";
2) абзац третій частини третьої статті 4 доповнити словами "а
також періодичним виданням літературно-художнього напряму".
83. Частину другу статті 25 Закону України "Про Державну
прикордонну службу України" ( 661-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., N 27, ст. 208) викласти у такій редакції:
"Пенсійне забезпечення військовослужбовців Державної
прикордонної служби України здійснюється у порядку та у розмірах,
встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та деяких інших осіб ( 2262-12 )".
84. Частину дев'яту статті 21 Закону України
"Про розвідувальні органи України" ( 2331-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 19, ст. 94) викласти у такій
редакції:
"Пенсійне забезпечення співробітників розвідувальних органів
України з числа військовослужбовців здійснюється у порядку та в
розмірах, встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та деяких інших осіб ( 2262-12 )".
85. У Законі України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про розвідувальні органи України" ( 3111-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 33, ст. 236) пункт 6 розділу I
виключити.
II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім:
пунктів 8, 9, 12 статті 2, пунктів 1, 2, 4, 32 статті 12,
пункту 2 статті 22, пункту 2 статті 23, пунктів 1, 6, 7, 40, 41,
46, 49, 50, 51, 52, 55, 56 статті 45 розділу 1, підпункту 1
пункту 7 розділу 3, які набирають чинності з 1 січня 2005 року;
пунктів 6 і 7 розділу 48, які застосовуються з 12 січня
2005 року;
пункту 6 розділу 17, пункту 2 розділу 52 та розділу 53, які
вступають в дію з 1 квітня 2005 року;
підпункту "г" пункту 12 розділу 2 в частині виключення
пункту 11.26, який вступає в дію з 1 липня 2005 року;
розділу 7, який набирає чинності з 1 травня 2005 року;
розділів 18-20 та 63, які набирають чинності через 45 днів
після опублікування цього Закону.
Зміни до законів України є складовою частиною цих законів і
діють відповідно до терміну дії цих законів.
2. Норми цього Закону щодо оподаткування прибутку підприємств
поширюються на результати фінансово-господарської діяльності
платника податку за наслідками податкового періоду, на який
припадає дата набрання чинності цим Законом.
3. Установити, що суб'єктам господарювання, які на момент
набрання чинності цим Законом мають інвестиційні програми,
затверджені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону
України "Про стимулювання виробництва автомобілів" ( 535/97-ВР ),
ліцензії, передбачені підпунктом "б" пункту 1 розділу 44 цього
Закону, видаються безоплатно.
4. Сплата та зарахування до бюджетів і державних цільових
фондів сум єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва та
фіксованого податку здійснюються у порядку та на умовах, які діяли
до 1 січня 2005 року.
Установити, що з 1 липня 2005 року до прийняття Закону
України "Про спрощену систему оподаткування" Указ Президента
України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
суб'єктів малого підприємництва" ( 727/98 ) (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 27, ст. 975; 1999 р., N 26, ст. 1230)
та розділ IV Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий
податок з громадян" ( 13-92 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 10, ст. 77, N 26, ст. 281, N 34, ст. 356; 1996 р., N 9,
ст. 41, N 45, ст. 234; 1998 р., N 25, ст. 147, N 30-31, ст. 195;
1999 р., N 4, ст. 35, N 25, ст. 211; 2000 р., N 5, ст. 34, N 20,
ст. 149, N 32, ст. 254, N 43, ст. 370; 2001 р., N 2-3, ст. 10,
N 4, ст. 17, N 10, ст. 44, N 31, ст. 144; 2002 р., N 8, ст. 63,
N 12-13, ст. 92, N 29, ст. 192, N 31, ст. 214, N 46, ст. 347;
2003 р., N 10-11, ст. 86, N 23, ст. 149) застосовуються з
урахуванням таких особливостей:
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів
малого підприємництва не поширюється на:
суб'єктів підприємницької діяльності, які провадять
діяльність у сфері грального бізнесу (в тому числі діяльність,
пов'язану із влаштуванням казино, інших гральних місць (домів),
гральних автоматів з грошовим або майновим виграшем, проведенням
лотерей (у тому числі державних) та розіграшів з видачею грошових
виграшів у готівковій або майновій формі), здійснюють обмін
іноземної валюти;
суб'єктів підприємницької діяльності, які є виробниками
підакцизних товарів, здійснюють господарську діяльність, пов'язану
з експортом, імпортом та оптовим продажем підакцизних товарів,
оптовим та роздрібним продажем підакцизних пально-мастильних
матеріалів;
суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють:
видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення; оптову,
роздрібну торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних металів,
що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
( Абзац шостий пункту 4 розділу II в редакції Закону N 2642-IV
( 2642-15 ) від 03.06.2005 )

( Абзац сьомий пункту 4 розділу II виключено на підставі
Закону N 2642-IV ( 2642-15 ) від 03.06.2005 )

5. У Законі України "Про внесення змін до деяких законів
України щодо впорядкування обігу спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів" ( 2189-15 ) пункт 1 розділу II "Прикінцеві
положення" слова і цифри "з 1 липня 2005 року" замінити словами і
цифрами "з 1 травня 2005 року".
6. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України
з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної
економічної зони "Яворів" ( 403-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 15, ст. 83) вважати таким, що втратив
чинність.
7. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням
спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу
"Курортополіс Трускавець" ( 515-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 18, ст. 140) вважати таким, що втратив
чинність.
8. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням
спеціальної економічної зони "Славутич" ( 722-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 264; 2001 р., N 11,
ст. 47) вважати таким, що втратив чинність.
9. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України
з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального
режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного
розвитку в Луганській області" ( 971-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 38, ст. 352) вважати таким, що втратив
чинність.
10. Закон України "Про внесення змін до деяких законів
України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальних
економічних зон "Азов" і "Донецьк" та запровадженням спеціального
режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного
розвитку в Донецькій області" ( 973-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 39, ст. 356) вважати таким, що втратив
чинність.
11. Закон України "Про внесення змін до деяких законів
України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням
спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях
пріоритетного розвитку в Житомирській області" ( 1278-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 2, ст. 16) вважати
таким, що втратив чинність.
12. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням
спеціальної економічної зони "Рені" ( 1606-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 25, ст. 197) вважати таким, що
втратив чинність.
13. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням
спеціальної (вільної) економічної зони "Порто-франко" на території
Одеського морського торговельного порту" ( 1608-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 26, ст. 209) вважати таким, що
втратив чинність.
14. Закон України "Про внесення змін до деяких законів
України з питань оподаткування у зв'язку із запровадженням
спеціального режиму інвестиційної діяльності на території
міста Харкова" ( 1715-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 32, ст. 260) вважати таким, що втратив чинність.
15. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням
спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях
пріоритетного розвитку та створенням спеціальної економічної зони
"Порт Крим" в Автономній Республіці Крим" ( 2199-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 7, ст. 36) вважати таким, що
втратив чинність.
16. Закон України "Про внесення змін до деяких законів
України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної
економічної зони "Миколаїв" ( 2323-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 20, ст. 96) вважати таким, що втратив
чинність.
17. Закон України "Про внесення змін до деяких законів
України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням
спеціального режиму інвестиційної діяльності на території
пріоритетного розвитку у Волинській області" ( 2355-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 114) вважати
таким, що втратив чинність.
18. Вважати таким, що втратив чинність, Указ Президента
України N 857/98 ( 857/98 ) від 7 серпня 1998 року "Про деякі
зміни в оподаткуванні" відповідно до абзацу другого пункту 4
розділу XV Конституції України ( 254к/96-ВР ).
19. Кабінету Міністрів України протягом місяця після набрання
чинності цим Законом привести видані ним нормативно-правові акти у
відповідність з нормами цього Закону, а також забезпечити
приведення органами виконавчої влади України виданих ними
нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону.
20. На часткову зміну пункту 8 статті 11, частини третьої
статті 19, пункту 3 статті 20 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" ( 2240-14 ) і абзацу другого частини
третьої статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
установити, що на 2005 рік резерв коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, необхідний для
фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб, та
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття, необхідний для виплати допомоги по
безробіттю, встановлюється у розрахунку на 7 календарних днів.
21. У разі нестачі коштів Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності видатки на фінансування виплати,
передбаченої статтею 41 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" ( 2240-14 ), покриваються з Державного бюджету України
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України ( 824-2005-п ).
22. Матеріальна допомога по безробіттю, призначена відповідно
до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) до введення в дію
цього Закону, виплачується до закінчення строку її виплати або до
припинення її виплати відповідно до статті 31 зазначеного Закону.
23. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України
"Про внесення змін до деяких законів України щодо розмірів
допомоги" ( 2415-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
N 11, ст. 203).
24. Встановити, що у разі якщо розмір пенсії (з урахуванням
надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової
допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших
доплат до пенсій, встановлених законодавством), раніше призначеної
відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), перевищує
90 відсотків максимальної величини фактичних витрат на оплату
праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку),
сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати
(доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до
соціальних фондів, визначеної законодавством на час виплати
пенсії, таким особам пенсія виплачується без сум індексації до
того часу, коли розмір їх пенсії (з урахуванням надбавок,
підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій
за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій,
встановлених законодавством) буде відповідати зазначеному розміру.
25. Кабінету Міністрів України:
за підсумками виконання Державного бюджету України за перше
півріччя 2005 року розробити пропозиції щодо стимулювання місцевих
органів влади та органів місцевого самоврядування до нарощування
доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких
здійснюється перерахування дотації вирівнювання, та подати
пропозиції щодо внесення відповідних змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 );
за результатами річного звіту за 2004 рік надати пропозиції
щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2005 рік" ( 2285-15 ) в частині визначення механізму погашення
залишку отриманих у 2004 році середньострокових безвідсоткових
позичок;
розглянути можливість щодо включення до програми державних
запозичень показників Загальнодержавної програми "Питна вода
України" ( 2455-15 ) з механізмом погашення цих запозичень з
використанням коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на виконання інвестиційних проектів;
з метою формування державного продовольчого резерву Аграрним
фондом та на виконання Закону України "Про державну підтримку
сільського господарства України" ( 1877-15 ) в місячний термін
забезпечити передачу Аграрному фонду частини активів продовольчих
ресурсів Державного матеріального резерву, що перевищують
нормативне накопичення, та розробити відповідний порядок;
забезпечити облік податкових пільг, наданих суб'єктам
підприємницької діяльності відповідно до законів України про
вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку.
Розглянути можливість запровадження окремого виду доходів
"преференційні доходи" та розробити порядок їх обліку і
використання;
вивчити можливість максимального рівня збільшення базових
нормативів плати за користування надрами для видобування корисних
копалин, передбачених у додатку N 9 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 );
розробити механізм погашення кредиторської заборгованості
Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до
законів України військових формувань та правоохоронних органів за
отримане військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та
надані послуги, що склалася станом на 1 січня 2005 року внаслідок
виділення коштів за загальним фондом Державного бюджету України в
обсягах, менших ніж встановлені бюджетні призначення за попередні
роки, у рахунок заборгованості (недоїмки) на 1 січня 2005 року
суб'єктів господарювання (безпосередніх постачальників (виконавців
робіт та надавачів послуг) та суб'єктів господарювання
(постачальників безпосереднім кредиторам з податків і зборів
(обов'язкових платежів), що підлягають сплаті до державного
бюджету, а також із сплати сум фінансових санкцій, нарахованих за
порушення податкового законодавства, шляхом одноденного
кредитування уповноваженими банками учасників розрахунків;
розглянути можливість щодо збільшення тарифів природних
монополій тільки на рівень інфляції в країні відповідно до
статистичних звітів. При цьому збільшення/зменшення тарифів
повинно відбуватися відповідно до рівня інфляції в країні
не частіше одного разу в квартал;
розробити порядок використання коштів на реалізацію програми
страхування населення України від онкологічних захворювань,
передбачивши умови тендерного відбору страхових компаній
виконавців зазначеної програми;
врегулювати питання щодо списання заборгованості Державної
акціонерної компанії "Хліб України" перед Державним комітетом
України з державного матеріального резерву у сумі 214.408,4 тис.
гривень, що виникла в результаті виконання постанов Кабінету
Міністрів України від 5 травня 1998 року N 598 ( 598-98-п ),
від 25 серпня 1998 року N 1338 ( 1338-98-п ), від 11 грудня
1998 року N 1962 ( 1962-98-п ), від 18 грудня 1998 року N 2002
( 2002-98-п ) та розпоряджень Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 1998 року N 945-р ( 945-98-р ) і від 19 квітня
1999 року N 312-рс;
протягом місяця забезпечити застосування відповідних заходів
щодо товарів, що імпортуються в Україну, за кодами УКТ ЗЕД 8702,
8703, 8704 ( 2371г-14 );
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
у двомісячний термін подати на розгляд Верховної Ради України
проект закону щодо внесення змін до законів, які випливають із
змісту цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів,
що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 25 березня 2005 року

N 2505-IV
Додаток N 1

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Доходи Державного бюджету України на 2005 рік
тис. грн. --------------------------------------------------------------------------- Код |Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний | згідно з бюджетною | | фонд | фонд | класифікацією | | | --------------------------------------------------------------------------- Разом доходів: 106 135 385,4 80 688 275,0 25 447 110,4
40000000 Офіційні трансферти 1 322 801,4 1 322 801,4
41010100 Кошти, що надходять до 1 322 801,4 1 322 801,4

Державного бюджету

з інших бюджетів
Всього доходів 104 812 584,0 79 365 473,6 25 447 110,4 (без урахування

міжбюджетних

трансфертів)
10000000 Податкові надходження 73 180 893,9 64 246 759,5 8 934 134,4 1000000 Податки на доходи, 21 085 692,5 19 605 187,5 1 480 505,0 податки на прибуток,

податки на збільшення

ринкової вартості 1010000 Податок з доходів 759 600,0 759 600,0

фізичних осіб 1020000 Податок на прибуток 20 326 092,5 18 845 587,5 1 480 505,0 підприємств 3000000 Збори за спеціальне 1 391 147,0 993 715,0 397 432,0 використання природних

ресурсів 3010000 Збір за спеціальне 60 840,0 60 840,0

використання лісових

ресурсів та користування

земельними ділянками

лісового фонду 3010100 Збір за спеціальне 60 840,0 60 840,0

використання лісових

ресурсів державного

значення 3020000 Збір за спеціальне 529 832,0 505 150,0 24 682,0 водокористування 3030000 Платежі за користування 299 575,0 299 575,0

надрами 3030100 Платежі за користування 299 575,0 299 575,0

надрами

загальнодержавного

значення 3040000 Збір за 500 000,0 127 250,0 372 750,0 геологорозвідувальні

роботи, виконані за

рахунок державного

бюджету 3070000 Плата за використання 900,0 900,0

інших природних ресурсів 4000000 Внутрішні податки на 42 563 961,0 36 292 359,0 6 271 602,0 товари та послуги 4010000 Податок на додану 33 702 686,0 30 099 995,0 3 602 691,0 вартість 4010100 Податок на додану 26 704 366,0 23 101 675,0 3 602 691,0 вартість із вироблених в

Україні товарів (робіт,

послуг) 4010200 Бюджетне відшкодування -13 158 820,0 -13 158 820,0

податку на додану

вартість грошовими

коштами 4010300 Податок на додану 20 157 140,0 20 157 140,0

вартість із ввезених на

територію України

товарів 4020000 Акцизний збір із 7 483 553,0 5 379 953,0 2 103 600,0 вироблених в Україні

товарів 4030000 Акцизний збір із 911 788,0 346 477,0 565 311,0 ввезених на територію

України товарів 4060000 Плата за ліцензії на 465 934,0 465 934,0

певні види господарської

діяльності 4060200 Плата за видачу ліцензій 73 425,0 73 425,0

та сертифікатів 4060400 Кошти в іноземній валюті 1 868,0 1 868,0

за реєстрацію

представництв іноземних

суб'єктів господарської

діяльності 4060500 Плата за ліцензії на 57 544,0 57 544,0

виробництво спирту

етилового, коньячного і

плодового, алкогольних

напоїв та тютюнових

виробів 4060600 Плата за ліцензії на 850,0 850,0

право експорту, імпорту

та оптової торгівлі

спирту етилового,

коньячного та плодового 4060700 Плата за ліцензії на 18 250,0 18 250,0

право експорту, імпорту

алкогольними напоями та

тютюновими виробами 4060900 Плата за державну 4 758,0 4 758,0

реєстрацію, крім плати

за державну реєстрацію

суб'єктів

підприємницької

діяльності 4061000 Плата за ліцензії на 75 500,0 75 500,0

право оптової торгівлі

алкогольними напоями та

тютюновими виробами 4061200 Грошовий (ліцензійний) 15 302,0 15 302,0

збір за видачу ліцензій

за кабельне мовлення,

ретрансляцію, проводове

(кабельне) мовлення і

час мовлення 4061400 Плата за видачу, 195 902,0 195 902,0

переоформлення,

продовження терміну дії

ліцензій на користування

радіочастотним ресурсом

України та видачу

дублікатів таких

ліцензій 4061500 Плата за ліцензії, 8 535,0 8 535,0

видані Національною

комісією регулювання

електроенергетики 4061700 Плата за видачу, 14 000,0 14 000,0

переоформлення,

продовження терміну дії

ліцензій на здійснення

діяльності у сфері

телекомунікацій та

видачу копій і

дублікатів таких

ліцензій 5000000 Податки на міжнародну 7 933 859,4 7 324 264,0 609 595,4 торгівлю та зовнішні

операції 5010000 Ввізне мито 6 370 250,0 5 790 450,0 579 800,0 5010100 Мито на товари, що 5 363 250,0 5 363 250,0

ввозяться суб'єктами

підприємницької

діяльності 5010200 Мито на товари, які 178 000,0 178 000,0

ввозяться

(пересилаються)

громадянами 5010500 Мито на нафтопродукти, 829 000,0 249 200,0 579 800,0 транспортні засоби та

шини до них, що

ввозяться суб'єктами

підприємницької

діяльності та

громадянами 5020000 Вивізне мито 1 262 072,0 1 262 072,0
15020100 Мито на товари, що 1 262 072,0 1 262 072,0

вивозяться суб'єктами

підприємницької

діяльності 5030000 Кошти, отримані за 301 537,4 271 742,0 29 795,4 вчинення консульських

дій 6000000 Інші податки 206 234,0 31 234,0 175 000,0 6030000 Податки, не віднесені до 31 234,0 31 234,0

інших категорій 6060000 Збір на розвиток 175 000,0 175 000,0 виноградарства,

садівництва і хмелярства 0000000 Неподаткові надходження 30 532 214,3 14 758 902,2 15 773 312,1 1000000 Доходи від власності та 13 060 485,2 12 100 387,7 960 097,5 підприємницької

діяльності 1010000 Частина прибутку 5 882 700,0 5 599 300,0 283 400,0 (доходу) господарських

організацій, що

вилучається до бюджету 1020000 Надходження від 1 209 497,1 1 209 497,1

перевищення валових

доходів над видатками

Національного банку

України 1030000 Надходження від 62 500,0 62 500,0

грошово-речових лотерей 1050000 Дивіденди (доход), 533 233,1 533 233,1

нараховані на акції

(частки, паї)

господарських товариств 1050100 Дивіденди (доход), 533 233,1 533 233,1

нараховані на акції

(частки, паї)

господарських товариств,

які є у державній

власності 1060000 Рентна плата 4 811 657,5 4 681 657,5 130 000,0 1060100 Рентна плата за нафту, 876 375,0 876 375,0

що видобувається в

Україні 1060200 Рентна плата за 558 468,9 558 468,9

природний газ, що

видобувається в Україні 1060500 Рентна плата за 2 762 000,0 2 632 000,0 130 000,0 транзитне

транспортування

природного газу 1060600 Рентна плата за 291 902,0 291 902,0

транспортування нафти та

нафтопродуктів

магістральними

нафтопроводами та

продуктопроводами 1060700 Рентна плата за 47 356,6 47 356,6

транзитне

транспортування аміаку 1060800 Рентна плата за газовий 275 555,0 275 555,0

конденсат, що

видобувається в Україні 1080000 Інші надходження 560 897,5 14 200,0 546 697,5 2000000 Адміністративні збори та 1 432 937,0 1 379 937,0 53 000,0 платежі, доходи від

некомерційного та

побічного продажу 2060000 Плата за надання послуг 3 000,0 3 000,0

службою дозвільної

системи органів

внутрішніх справ 2070000 Виконавчий збір 106 000,0 53 000,0 53 000,0 2080000 Плата за оренду цілісних 158 000,0 158 000,0

майнових комплексів та

іншого державного майна 2090000 Державне мито 198 697,0 198 697,0
22100000 Митні збори 888 000,0 888 000,0
22110000 Єдиний збір, який 78 800,0 78 800,0

справляється у пунктах

пропуску через державний

кордон України 2120000 Плата за надані в оренду 440,0 440,0

ставки, що знаходяться в

басейнах річок

загальнодержавного

значення 4000000 Інші неподаткові 9 218 489,4 1 278 577,5 7 939 911,9 надходження 4010000 Надходження коштів від 24 386,0 24 386,0

реалізації

конфіскованого майна 4030000 Надходження сум 4 282,0 4 282,0

кредиторської та

депонентської

заборгованості

підприємств, організацій

та установ, щодо яких

минув строк позовної

давності 4040000 Надходження коштів від 50,0 50,0 реалізації матеріальної

частини виробів

військового призначення,

що належать

Національному космічному

агентству України 4050000 Надходження коштів від 793 909,3 499 970,0 293 939,3 реалізації надлишкового

озброєння, військової та

спеціальної техніки,

іншого майна Збройних

сил України та інших

утворених згідно з

законодавством

військових формувань і

правоохоронних органів 4060000 Інші надходження 1 728 029,0 686 107,0 1 041 922,0 4060100 Надходження частини 1 005 422,0 1 005 422,0 виручки від реалізації

газу у 2000 році, що

отримувалась як плата за

транзит природного газу

через територію України 4060200 Збори за послуги, 14 400,0 14 400,0 пов'язані з охороною

прав на інтелектуальну

власність 4060300 Інші надходження 455 080,0 455 080,0
24060400 Надходження від видачі 2 000,0 2 000,0 сертифікатів на

експортно-імпортні

операції з наркотичними

засобами, психотропними

речовинами і

прекурсорами 4060500 Відрахування від суми 3 427,0 3 427,0

коштів, витрачених на

рекламу тютюнових

виробів та/або

алкогольних напоїв 4060800 Надходження від збору за 700,0 700,0 проведення гастрольних

заходів 4060900 Надходження коштів від 150 000,0 150 000,0

продажу на аукціонах

спеціальних дозволів

(ліцензій) на

користування надрами та

збору за видачу таких

дозволів 4061000 Плата за виділення 31 300,0 31 300,0

номерного ресурсу 4061400 Збір за користування 42 000,0 42 000,0

радіочастотним ресурсом 4061500 Надходження до 21 500,0 4 300,0 17 200,0 Державного

спеціалізованого фонду

фінансування

загальнодержавних витрат

на авіаційну діяльність

та участь України у

міжнародних авіаційних

організаціях 4061700 Плата за оформлення 2 000,0 2 000,0 посвідчення закордонного

українця 4061800 Надходження до 200,0 200,0 страхового фонду безпеки

авіації 4080000 Відрахування від сум 11 000,0 11 000,0

перевищення

розрахункової величини

фонду оплати праці 4081000 Відрахування від сум 11 000,0 11 000,0

перевищення

розрахункової величини

фонду оплати праці на

підприємствах-

монополістах 4090000 Портовий 24 956,0 2 495,6 22 460,4 (адміністративний) збір 4110000 Доходи від операцій з 50 336,9 50 336,9

кредитування та надання

гарантій 4110100 Плата за надання 18 336,9 18 336,9

гарантій та позик,

отриманих за рахунок

коштів, залучених

державою та/або під

державні гарантії 4110200 Плата за користування 32 000,0 32 000,0

позиками, наданими за

рахунок коштів,

залучених державою 4120000 Збір у вигляді цільової 2 080 000,0 2 080 000,0 надбавки до діючого

тарифу на електричну та

теплову енергію 4130000 Надходження коштів від 120 000,0 120 000,0 погашення заборгованості

ДП "НАЕК "Енергоатом"

перед цільовим галузевим

фондом створення

ядерно-паливного циклу в

Україні за придбаний

концентрат природного

урану та поставлене йому

на компенсаційній основі

протягом 1994-1999 років

ядерне паливо 4140000 Додаткові збори на 3 961 540,2 3 961 540,2 виплату пенсій 4140100 Сплата збору з 2 413 823,1 2 413 823,1 купівлі-продажу валюти 4140200 Сплата збору з торгівлі 15 533,7 15 533,7 ювелірними виробами із

золота (крім обручок),

платини і дорогоцінного

каміння 4140300 Сплата збору при 683 599,3 683 599,3 відчуженні легкових

автомобілів 4140500 Сплата збору з операцій 338 310,0 338 310,0 купівлі-продажу

нерухомого майна 4140600 Сплата збору з послуг 510 274,1 510 274,1 стільникового рухомого

зв'язку 4150000 Збір у вигляді цільової 420 000,0 420 000,0 надбавки до діючого

тарифу на природний газ

для споживачів усіх форм

власності 5000000 Власні надходження 6 820 302,7 6 820 302,7 бюджетних установ 5010000 Плата за послуги, що 6 753 977,8 6 753 977,8 надаються бюджетними

установами 5020000 Інші джерела власних 66 324,9 66 324,9 надходжень бюджетних

установ 0000000 Доходи від операцій з 719 311,9 207 611,9 511 700,0 капіталом 1000000 Надходження від продажу 59 682,0 59 682,0

основного капіталу 1010000 Надходження коштів від 44 682,0 44 682,0

реалізації безхазяйного

майна, майна, що за

правом спадкоємства

перейшло у власність

держави, та скарбів,

знахідок, а також

валютні цінності і

грошові кошти, власники

яких невідомі 1020000 Надходження коштів від 15 000,0 15 000,0

Державного фонду

дорогоцінних металів і

дорогоцінного каміння 2000000 Надходження від 611 700,0 100 000,0 511 700,0 реалізації державних

запасів товарів 2010000 Надходження від 311 700,0 311 700,0 реалізації матеріальних

цінностей державного

резерву 2020000 Надходження від 300 000,0 100 000,0 200 000,0 реалізації

розброньованих

матеріальних цінностей

мобілізаційного резерву 3000000 Надходження від продажу 47 929,9 47 929,9

землі і нематеріальних

активів 0000000 Офіційні трансферти 161 496,0 152 200,0 9 296,0 2000000 Від урядів зарубіжних 161 496,0 152 200,0 9 296,0 країн та міжнародних

організацій 2010000 Надходження від 161 496,0 152 200,0 9 296,0 секретаріату ООН за

участь українського

контингенту у

миротворчих операціях 0000000 Цільові фонди 218 667,9 218 667,9 0070000 Платежі до Фонду України 120 000,0 120 000,0 соціального захисту

інвалідів 0080000 Збір за забруднення 98 667,9 98 667,9 навколишнього природного

середовища
Додаток N 2

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Фінансування

Державного бюджету України на 2005 рік
(тис. грн.) ----------------------------------------------------------------------------- Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний | | | фонд | фонд ----------------------------------------------------------------------------- Загальне фінансування 7 053 336,0 6 911 181,1 142 154,9
400000 Фінансування за борговими 68 026,3 68 026,3 операціями
401000 Запозичення 9 473 847,7 8 888 723,9 585 123,8
401100 Внутрішні запозичення 6 243 723,9 6 243 723,9
401200 Зовнішні запозичення 3 230 123,8 2 645 000,0 585 123,8
402000 Погашення -9 405 821,4 -8 888 723,9 -517 097,5
402100 Внутрішні зобов'язання -3 137 731,0 -3 137 731,0
402200 Зовнішні зобов'язання -6 268 090,4 -5 750 992,9 -517 097,5
500000 Надходження від приватизації 6 985 309,7 6 911 181,1 74 128,6 державного майна
501000 Надходження від приватизації 6 961 178,7 6 911 181,1 49 997,6 державного майна (крім

об'єктів, для яких передбачено

окремий розподіл коштів

відповідно до Державної

програми приватизації на

2000-2002 роки) та інших

надходжень, безпосередньо

пов'язаних з процесом

приватизації та кредитування

підприємств
502000 Надходження від приватизації 131,0 131,0 об'єктів незавершеного

будівництва, що споруджувались

відповідно до Чорнобильської

будівельної програми
503000 Надходження від приватизації, 24 000,0 24 000,0 отримані від продажу акцій

відкритих акціонерних

товариств за переліком,

визначеним Кабінетом Міністрів

України, для ліквідації

наслідків аварії на очисних

спорудах міста Харкова
600000 Фінансування за активними

операціями
601000 Зміни обсягів депозитів і

цінних паперів, що

використовуються для

управління ліквідністю
601100 Повернення коштів з депозитів 397 417,3 397 417,3

або пред'явлення цінних

паперів
601200 Розміщення коштів на депозитах -397 417,3 -397 417,3

або придбання цінних паперів
Додаток N 3

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
РОЗПОДІЛ

видатків Державного бюджету України на 2005 рік
(тис. грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- од |Код | Найменування згідно з | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: рог- |функ- |програмною класифікацією |-----------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| амної |ціо- |видатків та кредитування | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | ласи- |наль- | державного бюджету | | споживання |-------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | ікації|ної | | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| | идат- |кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| | ів та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | | енерго- | | реди- |кації | | | | | | | | | | носії | | ування|видат-| | | | | | | | | | | | ержав-|ків та| | | | | | | | | | | | ого |креди-| | | | | | | | | | | | юджету|туван-| | | | | | | | | | | | |ня | | | | | | | | | | | | |дер- | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | |го | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | |ту | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- идатки - всього: 88 501 452,1 76 319 521,7 16 405 264,6 1 119 958,0 11 931 930,4 25 579 427,7 16 084 435,3 744 932,2 206 158,6 9 494 992,4 114 080 879,8
0110000 Апарат Верховної Ради 441 704,6 325 214,4 151 851,5 2 713,0 116 490,2 36 909,0 32 048,0 10 229,2 3 773,4 4 861,0 478 613,6 України
0111000 Апарат Верховної Ради 441 704,6 325 214,4 151 851,5 2 713,0 116 490,2 36 909,0 32 048,0 10 229,2 3 773,4 4 861,0 478 613,6 України
0111010 0111 Здійснення законотворчої 275 725,4 184 686,0 93 529,9 91 039,4 275 725,4 діяльності Верховної Ради

України
0111020 0111 Організаційне, 73 157,7 65 281,5 41 378,4 7 876,2 73 157,7 інформаційно-аналітичне

та матеріально-технічне

забезпечення діяльності

Верховної Ради України
0111030 0111 Організація та здійснення 1 600,0 1 600,0 1 600,0 офіційних прийомів

Верховною Радою України
0111040 0113 Візити народних депутатів 9 000,0 9 000,0 9 000,0 України за кордон
0111050 0111 Обслуговування діяльності 55 743,3 46 627,3 15 747,1 2 713,0 9 116,0 2 680,0 2 330,0 950,0 350,0 58 423,3 Верховної Ради України
в тому числі на розробку 1 850,0 1 850,0 1 850,0 методів та

інформаційно-програмних

засобів лінгвістичної

підтримки та експертизи

законодавчих процесів
0111060 0111 Створення автоматизованої 6 217,6 6 217,6 6 217,6 інформаційно-аналітичної

системи органів

законодавчої влади
0111070 0734 Фінансова підтримка 4 700,0 4 700,0 34 229,0 29 718,0 9 279,2 3 773,4 4 511,0 38 929,0 санаторно-курортного

комплексу Управління

справами Верховної Ради

України
0111080 0831 Висвітлення діяльності 7 320,0 5 829,0 1 196,1 1 491,0 7 320,0 народних депутатів

України через засоби

телебачення і

радіомовлення
0111090 0832 Фінансова підтримка 7 490,6 7 490,6 7 490,6 видання газети "Голос

України" та журналу

"Віче"
0111100 0610 Капітальний ремонт 750,0 750,0 750,0 житлового фонду Верховної

Ради України
0300000 Державне управління 460 759,1 324 927,4 110 020,3 17 469,7 135 831,7 40 872,5 33 618,7 10 973,7 2 430,4 7 253,8 501 631,6 справами
0301000 Апарат Державного 368 528,4 300 183,8 106 321,6 17 149,6 68 344,6 40 872,5 33 618,7 10 973,7 2 430,4 7 253,8 409 400,9 управління справами
0301010 0111 Організаційне, 59 121,4 53 101,4 30 823,3 74,3 6 020,0 59 121,4 інформаційно-аналітичне

та матеріально-технічне

забезпечення діяльності

Секретаріату Президента

України
0301020 0111 Організація та здійснення 6 467,0 6 467,0 6 467,0 офіційних заходів за

участю Президента України
0301030 0111 Обслуговування діяльності 40 572,8 36 972,8 15 236,0 5 088,0 3 600,0 7 583,0 7 122,3 3 243,6 204,2 460,7 48 155,8 Президента України
0301040 0113 Візити Президента України 7 071,7 7 071,7 7 071,7 за кордон
0301050 0133 Виготовлення державних 40 000,0 40 000,0 40 000,0 нагород та пам'ятних

знаків
0301060 0734 Фінансова підтримка 22 633,0 22 633,0 8 776,6 6 538,2 3 409,3 3 209,3 528,0 816,7 200,0 26 042,3 санаторно-курортних

закладів Державного

управління справами
0301070 0140 Фундаментальні 2 200,9 2 200,9 2 200,9 дослідження у сфері

державного управління
0301080 0140 Фундаментальні 8 289,1 8 289,1 8 289,1 дослідження Національного

інституту стратегічних

досліджень із

стратегічних проблем

внутрішньої і зовнішньої

політики
0301090 0150 Прикладні розробки у 846,1 846,1 846,1 сфері державного

управління
0301110 0960 Оздоровлення і відпочинок 28 669,9 28 109,9 537,6 111,1 560,0 2 103,0 1 605,5 216,0 58,5 497,5 30 772,9 дітей в дитячих

оздоровчих таборах

Державного управління

справами та МДЦ "Артек"
0301120 0942 Підготовка кадрів для 5 949,5 5 749,5 200,0 3 907,7 2 501,3 1 406,4 9 857,2 гуманітарної сфери

Національним

університетом "Острозька

академія"
0301130 0950 Підготовка кадрів, 29 821,6 27 972,9 13 561,2 1 306,2 1 848,7 18 307,5 15 163,7 6 521,8 1 065,8 3 143,8 48 129,1 підвищення кваліфікації

керівних працівників,

спеціалістів державного

управління Національною

академією державного

управління при

Президентові України
0301140 0520 Збереження 4 641,8 4 316,8 2 625,4 184,6 325,0 700,0 638,6 120,0 78,6 61,4 5 341,8 природно-заповідного

фонду в Азово-Сиваському

національному природному

парку та Кримському

природному заповіднику
0301160 0111 Створення автоматизованої 3 340,0 340,0 3 000,0 3 340,0 системи

інформаційно-аналітичного

забезпечення Секретаріату

Президента України
0301170 0731 Стаціонарне медичне 37 926,5 37 676,5 18 592,3 2 701,5 250,0 1 972,0 1 622,0 109,3 206,6 350,0 39 898,5 обслуговування народних

депутатів України та

керівного складу органів

державної влади
0301190 0721 Поліклінічно-амбулаторне 27 204,9 25 392,4 14 114,0 858,5 1 812,5 1 970,0 1 208,0 762,0 29 174,9 обслуговування народних

депутатів України та

керівного складу органів

державної влади
0301200 0740 Державний 2 275,7 1 675,7 1 005,9 55,0 600,0 920,0 548,0 235,0 372,0 3 195,7 санітарно-епідеміологіч-

ний нагляд в

лікувально-оздоровчих

закладах Державного

управління справами та на

об'єктах органів

державної влади
0301220 0763 Централізована закупівля 220,0 220,0 220,0 високовартісного

обладнання та

медикаментів для

лікувально-оздоровчих

закладів Державного

управління справами
0301230 0950 Підвищення кваліфікації 35,6 35,6 26,0 35,6 середнього медичного

персоналу в системі

лікувально-оздоровчих

закладів Державного

управління справами
0301260 0422 Ведення лісового та 2 434,7 2 284,7 989,1 232,2 150,0 2 434,7 мисливського господарства
0301280 0150 Виконання 3 097,0 3 097,0 3 097,0 загальнодержавних

організаційних,

інформаційно-аналітичних

та науково-методологічних

заходів Цільового плану

Україна-НАТО
0301330 0150 Підготовка 201,4 163,9 34,2 37,5 201,4 науково-педагогічних і

наукових кадрів з питань

стратегічних проблем

внутрішньої і зовнішньої

політики
0301810 0960 Реконструкція 20 000,0 20 000,0 20 000,0 Міжнародного дитячого

центру "Артек"
0301820 0734 Реконструкція корпусу N 1 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Державного підприємства

"Санаторій "Кришталевий

палац"
0301840 0950 Завершення реконструкції 1 000,0 1 000,0 1 000,0 навчального корпусу

Національної академії

державного управління при

Президентові України
0301850 0111 Реконструкція будинку для 500,0 500,0 500,0 розміщення Представництва

Президента України в

Автономній Республіці

Крим, Ради представників

кримськотатарського

народу у м. Сімферополі
0301860 0829 Реконструкція та 10 007,8 10 007,8 10 007,8 реставрація Маріїнського

палацу
0301880 0731 Капітальний ремонт та 3 000,0 3 000,0 3 000,0 облаштування корпусу N 2

та інших будівель

клінічної лікарні

"Феофанія"
0303000 Представництво Президента 2 283,9 1 633,9 609,9 200,0 650,0 2 283,9 України в Автономній

Республіці Крим
0303010 0111 Здійснення повноважень 2 283,9 1 633,9 609,9 200,0 650,0 2 283,9 постійним представником

Президента України в

Автономній Республіці

Крим
0304000 Національна служба 4 670,0 4 457,9 2 625,8 104,3 212,1 4 670,0 посередництва і

примирення України
0304010 0412 Сприяння врегулюванню 4 497,9 4 347,9 2 625,8 104,3 150,0 4 497,9 колективних трудових

спорів (конфліктів)
0304020 0481 Прикладні розробки з 62,1 62,1 62,1 питань посередництва і

примирення при вирішенні

колективних трудових

спорів (конфліктів)
0304030 0950 Підготовка та підвищення 110,0 110,0 110,0 кваліфікації незалежних

посередників та арбітрів

у вирішенні трудових

спорів
0306000 Національний комплекс 1 776,1 1 676,1 100,0 1 776,1 "Експоцентр України"
0306020 0822 Фінансова підтримка 1 776,1 1 676,1 100,0 1 776,1 Державного камерного

ансамблю "Київські

солісти"
0307000 Фонд сприяння місцевому 912,2 887,2 463,0 15,8 25,0 912,2 самоврядуванню України
0307010 0133 Надання 912,2 887,2 463,0 15,8 25,0 912,2 науково-методичної та

консультативної підтримки

розвитку місцевого

самоврядування
0309000 Державне авіапідприємство 82 588,5 16 088,5 66 500,0 82 588,5 "Україна"
0309010 0133 Забезпечення перевезень 82 588,5 16 088,5 66 500,0 82 588,5 вищих посадових осіб

держави авіаційним

транспортом
0410000 Господарсько-фінансовий 166 466,2 144 998,4 60 444,4 3 181,9 21 467,8 4 740,9 4 671,9 1 974,6 281,0 69,0 171 207,1 департамент Секретаріату

Кабінету Міністрів

України
0411000 Секретаріат Кабінету 166 466,2 144 998,4 60 444,4 3 181,9 21 467,8 4 740,9 4 671,9 1 974,6 281,0 69,0 171 207,1 Міністрів України
0411010 0111 Організаційне, 80 387,7 76 987,7 44 059,5 243,0 3 400,0 80 387,7 інформаційно-аналітичне

та матеріально-технічне

забезпечення діяльності

Кабінету Міністрів

України
0411020 0111 Організація та здійснення 5 000,0 5 000,0 5 000,0 офіційних прийомів

керівництвом Кабінету

Міністрів України
0411030 0111 Обслуговування діяльності 39 860,0 34 260,0 13 616,5 2 883,9 5 600,0 4 240,9 4 171,9 1 740,6 274,0 69,0 44 100,9 Кабінету Міністрів

України
0411040 0111 Створення спеціальної 2 067,8 2 067,8 2 067,8 інформаційно-телекомуніка-

ційної системи органів

виконавчої влади,

розвиток та інтеграція

інформаційних ресурсів і

технологій органів

державної влади
0411050 0113 Візити урядових делегацій 13 500,0 13 500,0 13 500,0 та відрядження

працівників органів

державної влади за кордон

за рішенням Кабінету

Міністрів України
0411060 0950 Перепідготовка та 67,9 67,9 67,9 підвищення кваліфікації

працівників Секретаріату

Кабінету Міністрів

України
0411070 0832 Фінансова підтримка газет 3 481,7 3 481,7 3 481,7 "Урядовий кур'єр" та

"Робітнича газета"
0411080 0422 Ведення лісового і 2 101,1 1 701,1 1 078,2 55,0 400,0 500,0 500,0 234,0 7,0 2 601,1 мисливського господарства
0411090 0133 Центр комунікації 20 000,0 10 000,0 1 690,2 10 000,0 20 000,0 населення і влади
0500000 Державна судова 937 551,0 798 643,3 420 721,0 19 556,9 138 907,7 937 551,0 адміністрація України
0501000 Апарат Державної судової 937 551,0 798 643,3 420 721,0 19 556,9 138 907,7 937 551,0 адміністрації України
0501010 0330 Організаційне 15 747,8 14 747,8 8 465,1 265,1 1 000,0 15 747,8 забезпечення діяльності

судів та установ судової

системи
0501020 0330 Здійснення правосуддя 82 577,3 79 577,3 43 513,6 1 552,0 3 000,0 82 577,3 місцевими господарськими

судами
0501030 0330 Здійснення правосуддя 225 789,2 185 789,2 88 573,8 2 469,3 40 000,0 225 789,2 Апеляційним судом України

та апеляційними судами
0501040 0330 Здійснення правосуддя 446 052,2 426 052,2 234 792,5 12 203,2 20 000,0 446 052,2 місцевими судами
0501050 0330 Здійснення правосуддя 14 716,8 14 597,2 9 359,1 232,1 119,6 14 716,8 військовими судами
в тому числі компенсація 708,3 708,3 708,3 708,3 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
0501080 0330 Здійснення правосуддя 49 832,1 46 832,1 25 804,0 1 222,8 3 000,0 49 832,1 апеляційними

господарськими судами
0501110 0950 Підготовка осіб для 1 310,1 1 310,1 760,5 15,2 1 310,1 зайняття посад

професійних суддів,

підвищення кваліфікації

суддів та працівників

апаратів судів Академією

суддів України
0501150 0330 Виконання рішень судів на 9 500,0 9 500,0 9 500,0 користь суддів
0501160 0330 Здійснення правосуддя 5 204,8 4 804,2 2 265,1 366,4 400,6 5 204,8 апеляційними

адміністративними судами
0501170 0330 Здійснення правосуддя 16 820,7 15 433,2 7 187,3 1 230,8 1 387,5 16 820,7 місцевими

адміністративними судами
0501810 0330 Будівництво та 70 000,0 70 000,0 70 000,0 реконструкція Київського

Апеляційного суду
0600000 Верховний Суд України 159 194,4 49 194,4 22 264,7 757,5 110 000,0 159 194,4
0601000 Апарат Верховного Суду 159 194,4 49 194,4 22 264,7 757,5 110 000,0 159 194,4 України
0601010 0330 Здійснення правосуддя 61 597,7 49 097,7 22 264,7 757,5 12 500,0 61 597,7 Верховним Судом України
0601020 0950 Підвищення кваліфікації 96,7 96,7 96,7 суддів та працівників

апарату Верховного Суду

України
0601800 0330 Реконструкція будинку для 97 500,0 97 500,0 97 500,0 розміщення Верховного

Суду України
0700000 Вищий господарський суд 63 816,5 40 086,3 19 968,8 1 380,0 23 730,2 63 816,5 України
0701000 Вищий господарський суд 63 816,5 40 086,3 19 968,8 1 380,0 23 730,2 63 816,5 України
0701010 0330 Здійснення правосуддя 63 816,5 40 086,3 19 968,8 1 380,0 23 730,2 63 816,5 Вищим господарським судом

України
0750000 Вищий адміністративний 4 900,0 4 400,0 2 550,2 123,7 500,0 4 900,0 суд України
0751000 Апарат Вищого 4 900,0 4 400,0 2 550,2 123,7 500,0 4 900,0 адміністративного суду

України
0751010 0330 Здійснення правосуддя 4 900,0 4 400,0 2 550,2 123,7 500,0 4 900,0 Вищим адміністративним

судом України
0800000 Конституційний Суд 29 610,6 26 882,9 14 498,4 340,0 2 727,7 29 610,6 України
0801000 Конституційний Суд 29 610,6 26 882,9 14 498,4 340,0 2 727,7 29 610,6 України
0801010 0330 Забезпечення 29 610,6 26 882,9 14 498,4 340,0 2 727,7 29 610,6 конституційної юрисдикції

в Україні
0900000 Генеральна прокуратура 419 766,3 418 266,3 292 742,8 9 454,2 1 500,0 22 786,9 9 208,3 15,0 96,3 13 578,6 442 553,2 України
0901000 Генеральна прокуратура 419 766,3 418 266,3 292 742,8 9 454,2 1 500,0 22 786,9 9 208,3 15,0 96,3 13 578,6 442 553,2 України
0901010 0360 Нагляд органів 414 003,4 413 003,4 289 298,2 9 130,2 1 000,0 22 586,9 9 098,3 15,0 96,3 13 488,6 436 590,3 прокуратури за

додержанням законів та

представницькі функції в

суді
0901020 0942 Підготовка кадрів та 5 762,9 5 262,9 3 444,6 324,0 500,0 200,0 110,0 90,0 5 962,9 підвищення кваліфікації

прокурорсько-слідчих

кадрів Академією

прокуратури України
1000000 Міністерство внутрішніх 2 839 345,5 2 753 009,3 2 319 161,8 110 625,6 86 336,2 1 000 814,4 754 637,3 239 471,1 37 553,5 246 177,1 3 840 159,9 справ України
1001000 Апарат Міністерства 2 455 243,5 2 380 846,5 2 051 232,5 93 622,1 74 397,0 960 254,3 719 716,7 221 937,7 37 246,3 240 537,6 3 415 497,8 внутрішніх справ України
1001010 0310 Керівництво та управління 67 543,9 67 543,9 64 655,4 67 543,9 діяльністю органів

внутрішніх справ
в тому числі компенсація 7 038,7 7 038,7 7 038,7 7 038,7 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
1001020 0310 Створення Єдиної 37 267,0 25 000,0 12 267,0 37 267,0 державної автоматизованої

паспортної системи,

виготовлення документів,

що засвідчують особу, та

їх видача
1001040 0310 Участь органів внутрішніх 3 000,0 3 000,0 3 000,0 справ у боротьбі з

нелегальною міграцією
1001050 0310 Забезпечення захисту прав 2 004 238,6 1 991 569,1 1 784 862,8 70 042,7 12 669,5 825 201,8 606 770,1 178 789,0 31 292,7 218 431,7 2 829 440,4 і свобод громадян,

суспільства і держави від

протиправних посягань,

охорона громадського

порядку
в тому числі компенсація 192 421,7 192 421,7 192 421,7 17 482,8 17 482,8 17 482,8 209 904,5 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
1001070 0380 Участь органів внутрішніх 15 179,0 14 303,0 13 163,0 876,0 9 296,0 5 691,9 3 458,1 32,0 3 604,1 24 475,0 справ у міжнародних

миротворчих операціях
в тому числі компенсація 1 513,7 1 513,7 1 513,7 397,7 397,7 397,7 1 911,4 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
1001080 0942 Підготовка кадрів для 125 830,3 125 830,3 90 425,9 11 635,9 85 135,5 68 440,9 30 612,9 2 633,5 16 694,6 210 965,8 органів внутрішніх справ

вищими закладами освіти

III і IV рівнів

акредитації
в тому числі компенсація 7 620,6 7 620,6 7 620,6 116,9 116,9 116,9 7 737,5 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
1001100 0721 Медичне забезпечення 109 646,2 109 646,2 61 444,5 10 860,1 36 776,4 35 092,6 8 829,2 2 905,9 1 683,8 146 422,6 працівників, осіб

рядового і начальницького

складу органів внутрішніх

справ та

військовослужбовців

внутрішніх військ
в тому числі компенсація 433,0 433,0 433,0 40,4 40,4 40,4 473,4 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
1001130 0910 Дошкільна, позашкільна 14 849,3 14 849,3 8 174,6 1 050,3 3 292,0 3 172,6 152,5 373,5 119,4 18 141,3 освіта та заходи з

позашкільної роботи з

дітьми працівників, осіб

рядового та

начальницького складу

органів внутрішніх справ
1001160 0310 Забезпечення заходів 1 444,5 170,0 1 274,5 1 444,5 спеціальними підрозділами

по боротьбі з

організованою злочинністю

Міністерства внутрішніх

справ України
1001170 0370 Наукове та 1 139,7 1 139,7 984,3 33,1 1 139,7 інформаційно-аналітичне

забезпечення заходів по

боротьбі з організованою

злочинністю і корупцією
в тому числі компенсація 90,7 90,7 90,7 90,7 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
1001180 0310 Забезпечення особистої 27 795,0 27 795,0 27 522,0 552,6 548,6 96,0 8,7 4,0 28 347,6 безпеки суддів і членів

їх сімей, охорони

приміщень суду,

громадського порядку під

час здійснення правосуддя
в тому числі компенсація 3 133,4 3 133,4 3 133,4 11,0 11,0 11,0 3 144,4 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
1001190 1062 Будівництво (придбання) 47 310,0 47 310,0 47 310,0 житла для осіб рядового і

начальницького складу

органів внутрішніх справ
1003000 Головне управління 379 788,3 367 849,1 267 929,3 17 003,5 11 939,2 40 560,1 34 920,6 17 533,4 307,2 5 639,5 420 348,4 внутрішніх військ

Міністерства внутрішніх

справ України
1003010 0310 Керівництво та управління 13 078,7 13 078,7 10 048,4 13 078,7 внутрішніми військами
в тому числі компенсація 1 110,3 1 110,3 1 110,3 1 110,3 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
1003020 0310 Участь внутрішніх військ 293 643,0 292 706,1 208 236,7 14 424,5 936,9 15 456,3 11 536,4 551,4 169,1 3 919,9 309 099,3 в охороні громадського

порядку та боротьбі із

злочинністю, конвоювання

арештованих і засуджених

та охорона підсудних під

час судових процесів
в тому числі компенсація 20 631,2 20 631,2 20 631,2 58,4 58,4 58,4 20 689,6 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
1003030 0380 Охорона особливо важливих 33 592,9 33 592,9 30 119,7 697,4 21 972,1 20 642,8 16 617,7 40,0 1 329,3 55 565,0 державних об'єктів,

дипломатичних та

консульських

представництв іноземних

держав на території

України, супроводження

перевезення ядерних

матеріалів по території

України
в тому числі компенсація 2 994,3 2 994,3 2 994,3 1 910,4 1 910,4 1 910,4 4 904,7 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
1003070 0942 Підготовка кадрів для 22 678,1 22 505,8 16 183,7 1 355,0 172,3 900,2 820,1 238,0 80,1 23 578,3 внутрішніх військ МВС

України вищими

навчальними закладами III

і IV рівнів акредитації
в тому числі компенсація 1 182,6 1 182,6 1 182,6 1 182,6 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
1003080 0731 Стаціонарне лікування 5 965,6 5 965,6 3 340,8 526,6 2 231,5 1 921,3 126,3 98,1 310,2 8 197,1 військовослужбовців

внутрішніх військ МВС

України у власних

медичних закладах
в тому числі компенсація 113,2 113,2 113,2 113,2 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
1003090 1062 Будівництво (придбання) 10 830,0 10 830,0 10 830,0 житла для

військовослужбовців

внутрішніх військ МВС

України
1005000 Фізкультурно-спортивне 4 313,7 4 313,7 4 313,7 товариство "Динамо"
1005020 0810 Розвиток фізичної 4 313,7 4 313,7 4 313,7 культури і спорту серед

працівників і

військовослужбовців

правоохоронних органів
1010000 Міністерство внутрішніх 1 363 426,6 1 363 426,6 1 363 426,6 справ України

(загальнодержавні

видатки)
1011000 Міністерство внутрішніх 1 363 426,6 1 363 426,6 1 363 426,6 справ України

(загальнодержавні

видатки)
1011020 1020 Пенсійне забезпечення 1 363 426,6 1 363 426,6 1 363 426,6 осіб начальницького і

рядового складу органів

внутрішніх справ та

військовослужбовців

внутрішніх військ
1100000 Міністерство палива та 1 985 084,8 173 781,7 9 328,2 484,8 1 811 303,1 2 458 903,1 264 963,1 2 193 940,0 4 443 987,9 енергетики України
1101000 Апарат Міністерства 1 985 084,8 173 781,7 9 328,2 484,8 1 811 303,1 2 458 903,1 264 963,1 2 193 940,0 4 443 987,9 палива та енергетики

України
1101010 0434 Загальне керівництво та 15 997,3 15 247,3 9 328,2 484,8 750,0 15 997,3 управління у сфері

паливно-енергетичного

комплексу
1101030 0483 Розробки найважливіших 1 515,0 1 515,0 1 515,0 новітніх технологій у

сфері

паливно-енергетичного

комплексу
1101040 0483 Державні науково-технічні 6 709,8 6 709,8 6 709,8 програми та наукові

частини державних

цільових програм у сфері

паливно-енергетичного

комплексу
1101070 0513 Підтримка у безпечному 283 400,0 251 400,0 32 000,0 283 400,0 стані енергоблоків та

об'єкта "Укриття"

Чорнобильської АЕС та

виведення її з

експлуатації
1101080 0434 Заходи по реалізації 20 000,0 20 000,0 70 000,0 70 000,0 90 000,0 Комплексної програми

створення

ядерно-паливного циклу в

Україні
1101090 0942 Підготовка фахівців для 8 146,9 8 146,9 17 003,1 13 563,1 3 440,0 25 150,0 підприємств

ядерно-промислового

комплексу

Севастопольським

національним

університетом ядерної

енергії та промисловості
1101100 0513 Внесок України до 34 687,0 22 728,4 11 958,6 34 687,0 Чорнобильського фонду

"Укриття" на реалізацію

програми SIP
1101130 0483 Фінансова підтримка 200,0 200,0 200,0 розвитку наукової

інфраструктури у сфері

паливно-енергетичного

комплексу
1101140 0434 Фізичний захист ядерних 11 192,0 2 000,0 9 192,0 11 192,0 установок та ядерних

матеріалів
1101150 0433 Будівництво енергоблоків, 600 000,0 600 000,0 600 000,0 атомних, гідроакумулюючих

та інших електростанцій,

магістральних, гірських

та сільських ліній

електропередач
1101170 0483 Прикладні розробки у 2 588,9 2 588,9 2 588,9 сфері

паливно-енергетичного

комплексу
1101180 0431 Реструктуризація 370 787,6 370 787,6 426 656,5 426 656,5 797 444,1 вугільної та

торфодобувної

промисловості
1101190 0320 Гірничорятувальні заходи 165 659,1 125 659,1 40 000,0 20 000,0 20 000,0 185 659,1 на вугледобувних

підприємствах
1101200 0431 Державна підтримка 698 751,0 698 751,0 72 000,0 72 000,0 770 751,0 вугледобувних підприємств

на часткове покриття

витрат із собівартості

продукції, у тому числі

забезпечення гарантійних

зобов'язань по поверненню

бюджетних позик
1101210 0431 Державна підтримка 487 325,2 487 325,2 909 843,5 909 843,5 1 397 168,7 будівництва та технічного

переоснащення підприємств

з видобутку кам'яного

вугілля, лігніту (бурого

вугілля) і торфу
1101220 0431 Охорона праці та 65 505,0 65 505,0 65 505,0 підвищення техніки

безпеки на вугледобувних

та шахтобудівельних

підприємствах, у тому

числі дегазація вугільних

пластів
1101230 0431 Участь у придбанні 21 000,0 21 000,0 21 000,0 високопродуктивного

енергозберігаючого

компресорного та

електротехнічного

обладнання для оснащення

вугільних шахт
1101240 0431 Придбання 50 000,0 50 000,0 50 000,0 експериментальної партії

азотно-мембранних станцій

для гасіння пожеж на

вугледобувних шахтах
1101260 0431 Створення уніфікованої 25 000,0 25 000,0 25 000,0 телекомунікаційної

системи диспетчерського

контролю та

автоматизованого

керування гірничими

машинами і технологічними

комплексами (УТАС) на

вугледобувних

підприємствах для

підвищення техніки

безпеки
1101300 0483 Розробка державних 20,0 20,0 20,0 науково-технічних програм

для забезпечення

екологічної безпеки у

сфері

паливно-енергетичного

комплексу
1101330 0441 Державна підтримка на 30 000,0 30 000,0 30 000,0 часткове покриття витрат

із собівартості продукції

уранодобувного

підприємства Східний

гірничо-збагачувальний

комбінат
1101360 0433 Здешевлення кредитів на 30 000,0 30 000,0 30 000,0 створення запасів

твердого палива для

теплоелектростанцій
1200000 Міністерство економіки та 101 419,4 90 435,1 47 495,2 2 732,9 10 984,3 25 099,2 11 506,2 2 089,5 476,2 13 593,0 126 518,6 з питань європейської

інтеграції України
1201000 Апарат Міністерства 67 273,5 61 252,2 28 761,2 2 199,7 6 021,3 17 199,2 7 127,9 1 864,5 279,0 10 071,3 84 472,7 економіки та з питань

європейської інтеграції

України
1201010 0132 Керівництво та управління 40 306,6 39 806,6 25 138,2 1 860,0 500,0 3 284,4 344,5 2 939,9 43 591,0 у сфері

загальнодержавного

планування і

прогнозування економіки
1201020 0411 Внески України до бюджету 2 163,4 2 163,4 2 163,4 ГАТТ/СОТ
1201030 0411 Забезпечення 3 983,1 3 983,1 3 983,1 двостороннього

співробітництва України з

іноземними державами та

міжнародними

організаціями
1201040 0411 Інформаційне та 2 400,0 2 400,0 2 400,0 організаційне

забезпечення участі

України у міжнародних

форумах, конференціях,

виставках
1201050 0481 Прикладні розробки у 1 974,4 1 974,4 80,0 80,0 2 054,4 сфері розвитку економіки

і торгівлі
1201060 0487 Державні науково-технічні 518,8 518,8 518,8 програми та наукові

частини державних

цільових програм

загальноекономічного

спрямування
1201070 0481 Розробки найважливіших 1 608,8 257,2 1 351,6 1 608,8 новітніх технологій та

фінансова підтримка

підготовки наукових

кадрів у сфері економіки

і торгівлі
1201080 0487 Проведення 69,5 69,5 69,5 науково-практичних

конференцій і семінарів з

економічних проблем
1201090 0950 Підготовка та підвищення 5 160,0 5 160,0 2 097,4 239,7 3 693,0 3 388,7 1 864,5 279,0 304,3 8 853,0 кваліфікації державних

службовців у сфері

економіки
1201110 0950 Перепідготовка 3 848,2 3 848,2 3 848,2 управлінських кадрів для

сфери підприємництва
1201120 0832 Фінансова підтримка 347,8 347,8 347,8 журналу "Економіка

України"
1201130 0411 Реалізація повноважень 2 540,2 2 330,2 1 525,6 100,0 210,0 2 540,2 державного органу з

питань банкрутства
1201150 0113 Забезпечення діяльності 702,0 702,0 702,0 Організаційної групи ЄЕП
1201600 0460 Розвиток інфраструктури 1 327,5 81,1 1 246,4 4 715,9 3 394,7 1 321,2 6 043,4 надання інформаційних

послуг через Інтернет
1201610 0481 Заходи щодо зміцнення 320,1 100,0 220,1 1 720,6 1 720,6 2 040,7 інформаційної бази для

прийняття рішень і

прогнозування
1201620 0133 Покращення прозорості та 3,1 3,1 3 705,3 3 705,3 3 708,4 підзвітності державного

сектору, зміцнення прав

власності
1204000 Державна інспекція з 21 319,8 20 389,8 12 653,3 476,2 930,0 21 319,8 контролю за цінами
1204010 0411 Керівництво та управління 21 189,8 20 389,8 12 653,3 476,2 800,0 21 189,8 у сфері контролю за

цінами
1204020 0481 Прикладні розробки у 130,0 130,0 130,0 сфері державного контролю

за цінами
1205000 Державний комітет України 12 826,1 8 793,1 6 080,7 57,0 4 033,0 7 900,0 4 378,3 225,0 197,2 3 521,7 20 726,1 з енергозбереження
1205010 0434 Керівництво та управління 9 003,7 8 793,1 6 080,7 57,0 210,6 7 900,0 4 378,3 225,0 197,2 3 521,7 16 903,7 у сфері енергозбереження
1205020 0483 Державні науково-технічні 1 646,4 1 646,4 1 646,4 програми та наукові

частини державних

цільових програм у сфері

енергозбереження
1205030 0483 Розробки найважливіших 340,0 340,0 340,0 новітніх технологій у

сфері енергозбереження
1205040 0434 Міжгалузеві 1 836,0 1 836,0 1 836,0 енергозберігаючі заходи
1400000 Міністерство закордонних 608 256,6 569 781,8 21 051,8 16 485,0 38 474,8 35 480,0 15 487,4 1 721,7 321,0 19 992,6 643 736,6 справ України
1401000 Апарат Міністерства 608 256,6 569 781,8 21 051,8 16 485,0 38 474,8 35 480,0 15 487,4 1 721,7 321,0 19 992,6 643 736,6 закордонних справ України
1401010 0113 Керівництво та управління 28 684,5 25 434,5 14 480,5 485,0 3 250,0 28 684,5 у сфері державної

політики щодо зовнішніх

відносин
1401020 0113 Внески України до бюджету 104 390,0 104 390,0 104 390,0 ООН, органів і

спеціальних установ

системи ООН та інших

міжнародних організацій
1401030 0113 Функціонування 391 278,6 373 766,6 5 568,5 16 000,0 17 512,0 33 258,0 13 268,4 1 652,9 321,0 19 989,6 424 536,6 закордонних дипломатичних

установ України
1401040 0113 Розширення мережі 16 812,8 300,0 16 512,8 16 812,8 власності України за

кордоном у вигляді

нерухомого майна для

потреб дипломатичних

установ України
1401050 0113 Реалізація Міністерством 5 464,7 5 464,7 5 464,7 закордонних справ України

повноважень з проведення

зовнішньої політики

України за кордоном,

організація і контроль за

діяльністю закордонних

дипломатичних установ

України
1401070 0113 Внески до установ і 6 144,8 6 144,8 6 144,8 організацій СНД
1401080 0113 Забезпечення перебування 5 335,1 5 335,1 5 335,1 в Україні іноземних

делегацій, пов'язаних з

офіційними візитами
1401090 0113 Виконання зобов'язань 379,7 379,7 379,7 Уряду України щодо

функціонування бюро

інформації Ради Європи та

інформаційного офісу

ГУУАМ
1401100 0950 Підготовка та підвищення 2 913,5 1 913,5 1 002,8 1 000,0 222,0 219,0 68,8 3,0 3 135,5 кваліфікації кадрів для

сфери міжнародних

відносин Дипломатичною

академією України та на

Вищих курсах іноземних

мов
1401110 0113 Фінансова підтримка 20 443,0 20 443,0 20 443,0 пропаганди за кордоном

українського надбання та

висвітлення в Україні

діяльності міжнародних

організацій, в тому числі

здійснення заходів

Українським фондом миру

по програмі "Народна

дипломатія"
1401120 0950 Підвищення кваліфікації 319,6 319,6 319,6 працівників дипломатичної

служби, які віднесені до

посад п'ятої-сьомої

категорій державних

службовців
1401130 0113 Виготовлення службових 1 110,3 910,3 200,0 1 110,3 документів, що

засвідчують особу, для

виїзду за кордон
1401140 0113 Забезпечення 5 000,0 5 000,0 5 000,0 представництва України

під час розгляду справ у

Міжнародному Суді ООН
1401150 0829 Заходи щодо встановлення 19 980,0 19 980,0 2 000,0 2 000,0 21 980,0 зв'язків з українцями,

які проживають за межами

України
1700000 Державний комітет 392 805,3 277 908,8 82 221,1 7 123,9 114 896,5 74 204,2 57 728,4 24 127,0 1 356,1 16 475,8 467 009,5 телебачення і

радіомовлення України
1701000 Апарат Державного 392 805,3 277 908,8 82 221,1 7 123,9 114 896,5 74 204,2 57 728,4 24 127,0 1 356,1 16 475,8 467 009,5 комітету телебачення і

радіомовлення України
1701010 0831 Керівництво та управління 4 444,6 4 444,6 2 581,7 168,4 300,0 300,0 45,0 4 744,6 у сфері телебачення і

радіомовлення
1701020 0840 Прикладні розробки у 179,9 179,9 179,9 сфері засобів масової

інформації
1701040 0950 Підвищення кваліфікації 1 570,4 1 130,4 621,3 36,7 440,0 348,1 149,3 36,9 6,0 198,8 1 918,5 працівників засобів

масової інформації в

Укртелерадіопресінституті
1701050 0824 Фінансова підтримка 120,0 120,0 120,0 творчих спілок у сфері

засобів масової

інформації
1701060 0840 Прикладні розробки у 1 700,8 1 700,8 840,0 840,0 2 540,8 сфері книговидавничої

справи та

інформаційно-бібліографіч-

ної діяльності
1701070 0834 Інформаційно-культурне 337,9 296,9 186,4 3,4 41,0 25,0 25,0 3,0 362,9 забезпечення населення

Криму у відродженні та

розвитку культур народів

Криму
1701080 0831 Виробництво 75 492,2 73 892,2 39 722,4 4 226,6 1 600,0 22 750,3 18 914,3 7 132,0 1 249,9 3 836,0 98 242,5 телерадіопрограм для

державних потреб
1701090 0831 Заходи з розвитку 10 384,7 9 634,7 2 359,9 161,7 750,0 650,0 647,7 240,1 2,3 11 034,7 супутникового мовлення
1701100 0832 Фінансова підтримка преси 500,0 500,0 500,0
1701110 0833 Випуск книжкової 20 000,0 20 000,0 20 000,0 продукції за програмою

"Українська книга"
1701120 0834 Збирання, обробка та 11 777,1 11 777,1 11 777,1 розповсюдження офіційної

інформаційної продукції
1701130 0829 Державні стипендії 394,5 394,5 394,5 видатним діячам

інформаційної галузі,

дітям журналістів, які

загинули або стали

інвалідами у зв'язку з

виконанням службових

обов'язків та премії в

інформаційній галузі
1701140 0831 Виробництво та 49 277,9 46 733,9 20 937,1 1 704,5 2 544,0 32 790,8 25 807,1 14 434,0 5,2 6 983,7 82 068,7 розповсюдження

телепрограм Національною

телекомпанією України
1701150 0831 Трансляція 48 832,4 48 832,4 4 500,0 4 500,0 53 332,4 телерадіопрограм,

вироблених для державних

потреб
1701160 0850 Здійснення контролю у 1 993,8 1 550,5 1 083,4 443,3 1 993,8 сфері захисту суспільної

моралі
1701170 0850 Інформаційне та 1 796,0 1 796,0 1 796,0 організаційне

забезпечення участі

України у міжнародних

форумах, конференціях,

виставках
1701180 0829 Підготовка та проведення 4 740,3 4 740,3 4 740,3 сьомої Європейської

міністерської конференції

з питань засобів масової

інформації
1701190 0831 Виробництво та 46 256,2 44 956,2 14 728,9 822,6 1 300,0 12 000,0 7 385,0 2 281,0 50,0 4 615,0 58 256,2 розповсюдження

радіопрограм Національною

радіокомпанією України
в тому числі погашення 22 000,0 22 000,0 22 000,0 заборгованості за

виконане у минулі роки

державне замовлення на

трансляцію радіопрограм
1701200 0829 Проведення пісенного 67 006,6 30 849,4 36 157,2 67 006,6 конкурсу "Євробачення -

2005" в Україні
1701210 0831 Технічне переоснащення 45 000,0 45 000,0 45 000,0 обласних державних

телерадіокомпаній
1701230 0822 Фінансова підтримка 1 000,0 1 000,0 1 000,0 державних музичних

колективів
1800000 Міністерство культури і 547 416,3 410 247,8 57 530,3 4 216,4 137 168,5 70 624,6 61 186,5 8 192,3 432,8 9 438,1 618 040,9 мистецтв України
1801000 Апарат Міністерства 501 373,7 383 832,7 41 607,1 3 079,2 117 541,0 63 439,4 54 171,3 4 824,1 312,2 9 268,1 564 813,1 культури і мистецтв

України
1801010 0829 Керівництво та управління 5 519,7 4 669,7 2 482,7 77,0 850,0 5 519,7 у сфері культури і

мистецтв
1801020 0840 Прикладні розробки у 2 520,3 2 520,3 200,0 200,0 2 720,3 сфері розвитку культури і

мистецтва
1801030 0921 Надання загальної та 2 650,8 2 400,8 1 326,5 200,0 250,0 2 650,8 спеціальної художньої

освіти у Державній

художній школі імені

Т.Г. Шевченка
1801040 0922 Надання загальної та 14 573,3 13 410,6 8 345,1 765,2 1 162,7 333,9 322,6 103,3 14,3 11,3 14 907,2 спеціальної музичної

освіти у загальноосвітніх

спеціалізованих

школах-інтернатах
1801050 0941 Підготовка кадрів для 2 214,1 1 964,1 250,0 532,8 268,4 264,4 2 746,9 сфери хореографічного

мистецтва вищими

навчальними закладами I і

II рівнів акредитації
1801060 0942 Підготовка кадрів для 76 684,8 75 084,8 1 600,0 21 606,3 17 842,2 3 764,1 98 291,1 сфери культури і

мистецтва вищими

навчальними закладами III

і IV рівнів акредитації
1801070 0950 Підвищення кваліфікації, 2 515,7 2 365,7 1 361,8 156,8 150,0 6 863,5 6 313,5 4 080,2 106,5 550,0 9 379,2 перепідготовка кадрів та

підготовка

науково-педагогічних

кадрів у сфері культури і

мистецтва Державною

академією керівних кадрів

культури і мистецтв
1801080 0990 Методичне забезпечення 458,7 408,7 131,9 50,0 458,7 діяльності навчальних

закладів у галузі

культури і мистецтва
1801090 0990 Підготовка кадрів 530,0 480,0 293,7 15,8 50,0 6,0 6,0 536,0 акторської майстерності

для національних

мистецьких та творчих

колективів
1801100 0824 Фінансова підтримка 5 811,1 5 811,1 5 811,1 національних творчих

спілок у сфері культури і

мистецтва
в тому числі фінансова 1 800,0 1 800,0 1 800,0 підтримка Національної

спілки письменників

України
1801110 0821 Фінансова підтримка 66 771,8 61 421,8 5 350,0 66 771,8 національних театрів
1801120 0822 Фінансова підтримка 60 370,3 59 270,3 1 100,0 60 370,3 національних та державних

художніх колективів,

концертних і циркових

організацій
1801130 0829 Гранти Президента України 1 000,0 1 000,0 1 000,0 молодим діячам мистецтва

для створення і

реалізації творчих

проектів
1801140 0829 Державні та галузеві 1 553,0 1 553,0 1 553,0 премії і стипендії за

видатні досягнення у

галузі культури,

літератури і мистецтва
1801150 0829 Поповнення експозицій 11 494,2 1 900,0 9 594,2 11 494,2 музеїв та репертуарів

театрів і концертних

організацій
в тому числі викуп 9 497,1 9 497,1 9 497,1 колекції образотворчого

мистецтва Акціонерного

товариства "Градобанк" у

державну власність
1801160 0829 Фінансова підтримка 1 700,0 1 700,0 700,0 700,0 2 400,0 гастрольної діяльності
1801170 0829 Здійснення 20 758,6 20 758,6 20 758,6 концертно-мистецьких та

культурологічних

загальнодержавних заходів

і державна підтримка

регіональних культурних

ініціатив та аматорського

мистецтва
1801180 0829 Заходи щодо зміцнення 10 797,4 10 797,4 10 797,4 матеріально-технічної

бази закладів культури

системи Міністерства

культури і мистецтв

України
1801190 0825 Бібліотечна справа 21 607,3 21 007,7 12 881,5 738,9 599,6 719,6 624,6 83,7 22,5 95,0 22 326,9
1801200 0826 Музейна справа та 23 468,5 22 643,5 14 000,0 1 002,5 825,0 1 979,2 1 642,9 357,7 149,6 336,3 25 447,7 виставкова діяльність
1801220 0960 Підготовка кадрів Дитячою 149,3 149,3 108,9 151,8 151,8 107,0 301,1 хореографічною школою при

Національному заслуженому

академічному ансамблі

танцю України

ім. Вірського
1801230 0823 Створення і 49 250,0 5 000,0 44 250,0 750,0 650,0 100,0 50 000,0 розповсюдження

національних фільмів
1801240 0829 Здійснення 1 976,1 1 084,3 675,0 123,0 891,8 225,9 225,9 92,2 19,3 2 202,0 культурно-інформаційної

та

культурно-просвітницької

діяльності
1801260 0829 Заходи з відтворення 1 500,0 1 500,0 1 500,0 культури національних

меншин
1801270 0829 Заходи щодо встановлення 5 144,8 5 144,8 5 144,8 культурних зв'язків з

українською діаспорою
1801290 0829 Заходи Всеукраїнського 3 000,0 3 000,0 3 000,0 товариства "Просвіта"
1801300 0832 Фінансова підтримка 11 000,0 11 000,0 11 000,0 культурологічних видань

та видань

літературно-художнього

напрямку
1801310 0825 Забезпечення розвитку та 30 000,0 4 000,0 26 000,0 30 000,0 застосування української

мови
1801320 0829 Заходи з виявлення та 15 000,0 15 000,0 15 000,0 підтримки творчо

обдарованих дітей та

молоді
в тому числі на 5 000,0 5 000,0 5 000,0 підготовку та реалізацію

програми "Крок до зірок"
1801330 0942 Підготовка кадрів для 41 353,9 40 103,9 1 250,0 29 370,4 25 423,4 3 947,0 70 724,3 сфери культури і

мистецтва Київським

національним

університетом культури і

мистецтв
1801800 0826 Реконструкція та 10 000,0 10 000,0 10 000,0 реставрація комплексу

споруд Національного

художнього музею України
1802000 Державна служба контролю 546,2 496,2 222,5 10,0 50,0 546,2 за переміщенням

культурних цінностей

через державний кордон

України
1802010 0829 Керівництво та управління 430,9 380,9 222,5 10,0 50,0 430,9 у сфері контролю за

переміщенням культурних

цінностей через державний

кордон України
1802020 0829 Заходи щодо запобігання 115,3 115,3 115,3 незаконному переміщенню

культурних цінностей

через державний кордон

України, сприяння їх

поверненню державам, яким

вони належали
1803000 Комітет з Національної 1 139,3 1 128,3 132,8 7,0 11,0 1 139,3 премії України імені

Тараса Шевченка
1803010 0829 Конкурсний відбір та 224,0 213,0 132,8 7,0 11,0 224,0 присудження Національної

премії України імені

Тараса Шевченка
1803020 0829 Національні премії імені 915,3 915,3 915,3 Тараса Шевченка у галузі

культури, літератури і

мистецтва
1805000 Державна служба охорони 44 357,1 24 790,6 15 567,9 1 120,2 19 566,5 7 185,2 7 015,2 3 368,2 120,6 170,0 51 542,3 культурної спадщини
1805010 0829 Керівництво та управління 1 181,1 981,1 630,8 8,5 200,0 1 181,1 у сфері збереження

культурної спадщини
1805020 0827 Збереження 42 076,0 23 509,5 14 937,1 1 111,7 18 566,5 7 185,2 7 015,2 3 368,2 120,6 170,0 49 261,2 історико-культурної

спадщини в заповідниках
в тому числі на 5 000,0 5 000,0 5 000,0 проведення

ремонтно-реставраційних

робіт у Національному

заповіднику "Хортиця"
1805030 0829 Заходи з охорони 1 100,0 300,0 800,0 1 100,0 культурної спадщини,

паспортизація,

інвентаризація та

реставрація пам'яток

культурної спадщини
1900000 Державний комітет 204 829,0 185 672,0 116 126,2 1 110,3 19 157,0 11 521,9 8 159,9 725,1 100,6 3 362,0 216 350,9 лісового господарства

України
1901000 Апарат Державного 204 829,0 185 672,0 116 126,2 1 110,3 19 157,0 11 521,9 8 159,9 725,1 100,6 3 362,0 216 350,9 комітету лісового

господарства України
1901010 0422 Керівництво та управління 20 719,8 20 301,6 10 410,4 577,4 418,2 55,0 55,0 35,0 20 774,8 у сфері лісового

господарства
1901020 0140 Фундаментальні 277,0 277,0 277,0 дослідження у сфері

екологічної безпеки в

лісовому господарстві
1901030 0482 Прикладні розробки у 2 370,0 2 370,0 1 540,0 1 540,0 3 910,0 сфері розвитку лісового

господарства
1901040 0482 Фінансова підтримка 104,6 104,6 27,9 9,9 104,6 підготовки наукових

кадрів у сфері лісового

господарства
1901050 0941 Підготовка кадрів для 12 278,7 12 278,7 4 525,0 4 147,0 378,0 16 803,7 лісового господарства

вищими навчальними

закладами I і II рівнів

акредитації
1901060 0422 Ведення лісового і 145 150,2 142 818,4 98 782,2 446,3 2 331,8 2 320,0 1 506,5 132,2 15,5 813,5 147 470,2 мисливського

господарства, охорона і

захист лісів в лісовому

фонді
1901070 0511 Створення захисних 13 100,0 13 100,0 13 100,0 лісових насаджень та

полезахисних лісових смуг
1901080 0520 Збереження 10 828,7 10 168,7 6 905,7 76,7 660,0 3 081,9 2 451,4 592,9 50,1 630,5 13 910,6 природно-заповідного

фонду
2100000 Міністерство оборони 5 294 059,1 4 046 072,4 2 905 801,0 282 827,3 1 247 986,7 501 594,0 220 354,8 40 139,9 24 275,3 281 239,2 5 795 653,1 України
2101000 Апарат Міністерства 5 294 059,1 4 046 072,4 2 905 801,0 282 827,3 1 247 986,7 501 594,0 220 354,8 40 139,9 24 275,3 281 239,2 5 795 653,1 оборони України
2101010 0210 Керівництво та військове 80 726,1 80 526,1 68 543,4 1 314,2 200,0 1 134,0 1 121,5 12,5 81 860,1 управління Збройними

Силами України
в тому числі компенсація 5 320,2 5 320,2 5 320,2 5 320,2 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
2101020 0210 Утримання особового 2 365 442,1 2 365 442,1 2 166 454,5 4 000,0 4 000,0 2 369 442,1 складу Збройних Сил

України
в тому числі компенсація 203 968,2 203 968,2 203 968,2 203 968,2 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
2101030 0210 Матеріально-технічне 4 160,0 535,0 3 625,0 10 644,0 4 546,5 6 097,5 14 804,0 забезпечення бойової,

оперативної та фізичної

підготовки військ
2101040 0113 Верифікаційна діяльність 240,0 240,0 240,0 за кордоном
2101050 0210 Тилове забезпечення 442 324,5 401 600,0 40 724,5 23 630,5 18 739,8 4 890,7 465 955,0 Збройних Сил України
2101060 0210 Утримання, експлуатація, 287 780,4 287 780,4 280 311,9 52 670,0 46 870,0 10 500,0 5 800,0 340 450,4 обслуговування

казармено-житлового

фонду, будівель, споруд

та об'єктів, що належать

Збройним Силам України
2101070 0210 Забезпечення Збройних Сил 20 849,6 12 849,6 8 000,0 2 660,0 1 000,0 1 660,0 23 509,6 України зв'язком,

створення та розвиток

командних пунктів та

автоматизованих систем

управління
2101080 0260 Медичне лікування та 226 809,3 226 709,3 163 463,7 100,0 18 632,0 15 246,0 4 142,8 3 386,0 245 441,3 обслуговування особового

складу Збройних Сил

України
в тому числі компенсація 6 969,9 6 969,9 6 969,9 6 969,9 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
2101090 0260 Фінансова підтримка 22 809,7 22 809,7 15 296,6 1 191,4 100 925,0 93 213,4 28 310,1 13 735,2 7 711,6 123 734,7 санаторно-курортних

закладів та утримання

реабілітаційних центрів

Міністерства оборони
в тому числі компенсація 169,4 169,4 169,4 169,4 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
2101100 0240 Підготовка громадян на 322 718,9 319 836,0 284 409,8 2 882,9 18 321,0 13 381,0 7 226,5 4 940,0 341 039,9 посади осіб офіцерського

складу, підвищення

кваліфікації та

перепідготовка

офіцерських кадрів,

початкова військова

підготовка молоді
в тому числі компенсація 21 874,8 21 874,8 21 874,8 21 874,8 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
2101110 0210 Проведення мобілізаційної 6 011,1 4 411,1 1 600,0 400,0 400,0 6 411,1 роботи, забезпечення

діяльності військкоматів,

організація і проведення

призову молодого

поповнення на військову

службу
2101120 0260 Культурно-виховна робота 36 373,1 36 373,1 28 399,5 11 364,0 10 802,6 460,5 40,1 561,4 47 737,1 з особовим складом та

членами сімей

військовослужбовців

Збройних Сил України
в тому числі компенсація 1 441,1 1 441,1 1 441,1 1 441,1 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
2101140 0210 Реформування та розвиток 356 514,2 52 800,0 303 714,2 840,0 840,0 357 354,2 Збройних Сил України
2101150 0210 Закупівля озброєння та 60 100,0 60 100,0 800,0 800,0 60 900,0 військової техніки

Міністерством оборони

України
2101160 0250 Прикладні дослідження у 33 000,0 33 000,0 1 173,5 973,5 200,0 34 173,5 сфері військової оборони

держави
2101170 0210 Відновлення боєздатності, 20 373,4 960,0 19 413,4 21 200,0 8 860,5 12 339,5 41 573,4 утримання, експлуатація,

ремонт озброєння та

військової техніки
2101180 0210 Будівництво і капітальний 16 200,0 16 200,0 1 200,0 100,0 1 100,0 17 400,0 ремонт військових

об'єктів
2101190 1062 Будівництво (придбання) 350 700,0 350 700,0 229 600,0 1 000,0 228 600,0 580 300,0 житла для

військовослужбовців

Збройних Сил України
2101200 0210 Забезпечення живучості та 75 015,4 75 015,4 800,0 800,0 75 815,4 вибухопожежобезпеки

арсеналів, баз і складів

озброєння ракет і

боєприпасів Збройних Сил

України
2101210 0512 Утилізація звичайних 50 264,8 50 264,8 1 200,0 1 200,0 51 464,8 видів боєприпасів,

непридатних для

подальшого зберігання та

використання
2101230 0210 Забезпечення участі у 349 355,7 206 561,3 177 541,3 142 794,4 349 355,7 міжнародних миротворчих

операціях
в тому числі компенсація 20 417,2 20 417,2 20 417,2 20 417,2 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
2101240 0210 Забезпечення виконання 16 210,4 8 560,4 977,4 7 650,0 100,0 100,0 16 310,4 міжнародних угод у

військовій сфері
в тому числі компенсація 112,4 112,4 112,4 112,4 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
2101250 0240 Підготовка призовників 11 606,1 11 606,1 11 606,1 для Збройних Сил України

та інших військових

формувань Товариством

сприяння обороні України
2101270 0210 Підготовка курсантів 1 300,0 1 100,0 200,0 1 300,0 льотних спеціалізацій для

Збройних Сил України

Харківським аероклубом

Товариства сприяння

обороні України
2101280 0210 Створення та закупівля 106 702,1 106 702,1 106 702,1 літака АН-70
2101330 1050 Відшкодування Фонду 4 400,0 4 400,0 4 400,0 соціального страхування

на випадок безробіття

додаткових витрат,

пов'язаних з виплатою

військовослужбовцям,

звільненим у зв'язку з

реформуванням Збройних

Сил України, допомоги по

безробіттю та

матеріальної допомоги у

період професійної

підготовки,

перепідготовки або

підвищення кваліфікації

понад розмір,

встановлений

законодавством
2101340 0210 Захист важливих державних 20 000,0 20 000,0 20 000,0 об'єктів
2101350 1070 Соціальна та професійна 2 072,2 972,2 714,8 9,8 1 100,0 300,0 300,0 2 372,2 адаптація

військовослужбовців, що

звільняються в запас або

відставку
в тому числі компенсація 10,6 10,6 10,6 10,6 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
2101360 0442 Конверсія колишніх 4 000,0 4 000,0 4 000,0 військових об'єктів
2110000 Міністерство оборони 4 750 808,7 4 750 808,7 4 750 808,7 України (загальнодержавні

видатки)
2111000 Міністерство оборони 4 750 808,7 4 750 808,7 4 750 808,7 України (загальнодержавні

видатки)
2111020 1020 Пенсійне забезпечення 4 750 808,7 4 750 808,7 4 750 808,7 військовослужбовців

Збройних Сил України та

Державної спеціальної

служби транспорту
2200000 Міністерство освіти і 4 979 494,3 4 517 516,2 641 227,1 137 207,5 461 978,1 2 507 726,1 1 987 676,2 55 327,1 15 461,5 520 049,9 7 487 220,4 науки України
2201000 Апарат Міністерства 4 810 475,8 4 373 793,9 639 246,9 137 033,0 436 681,9 2 409 360,5 1 933 178,8 55 327,1 15 461,5 476 181,7 7 219 836,3 освіти і науки України
2201010 0990 Керівництво та управління 8 548,5 8 548,5 4 847,6 80,0 60,0 60,0 8 608,5 у сфері освіти і науки
2201020 0140 Фундаментальні 65 108,8 65 108,8 65 108,8 дослідження у вищих

навчальних закладах
2201030 0140 Забезпечення діяльності 8 985,7 493,7 306,5 5,7 8 492,0 8 985,7 Державного фонду

фундаментальних

досліджень
2201040 0980 Прикладні розробки за 24 335,7 24 335,7 35 000,0 35 000,0 59 335,7 напрямами

науково-технічної

діяльності вищих

навчальних закладів
2201050 0150 Державні науково-технічні 7 798,0 7 798,0 7 798,0 програми та наукові

частини державних

цільових програм з

пріоритетних напрямів

розвитку науки і техніки
2201060 0150 Розробки найважливіших 4 907,6 4 907,6 4 907,6 новітніх технологій

науковими установами
2201070 0150 Виконання зобов'язань 12 717,2 12 717,2 12 717,2 України у сфері

міжнародного

науково-технічного

співробітництва
2201080 0150 Державні стипендії в 1 731,3 1 731,3 1 731,3 галузі науки і техніки
2201090 0980 Фінансова підтримка 8 340,0 8 340,0 8 340,0 розвитку наукової

інфраструктури вищих

навчальних закладів
2201100 0922 Надання загальної та 24 005,0 21 005,0 9 266,2 1 894,8 3 000,0 4 057,0 1 867,0 127,2 2 190,0 28 062,0 поглибленої освіти з

фізики і математики,

фізкультури і спорту

загальноосвітніми

спеціалізованими

школами-інтернатами
2201110 0923 Надання освіти у 14 791,1 13 491,1 6 231,1 2 156,2 1 300,0 1 222,1 1 099,1 264,8 59,3 123,0 16 013,2 загальноосвітніх школах

соціальної реабілітації
2201120 0960 Надання позашкільної 18 203,3 18 153,3 5 125,2 647,4 50,0 3 637,0 3 079,5 801,6 323,1 557,5 21 840,3 освіти державними

позашкільними навчальними

закладами та заходи з

оздоровлення та

відпочинку дітей
2201130 0930 Підготовка робітничих 1 448 548,2 1 444 048,2 576 962,2 129 371,7 4 500,0 175 580,5 159 864,1 52 146,6 14 014,5 15 716,4 1 624 128,7 кадрів у

професійно-технічних

навчальних закладах
2201140 0930 Підготовка робітничих 22 820,2 21 120,2 12 868,3 902,3 1 700,0 256,4 225,4 27,5 27,7 31,0 23 076,6 кадрів у

професійно-технічних

навчальних закладах

соціальної реабілітації
2201150 0941 Підготовка кадрів вищими 561 441,7 557 196,7 4 245,0 198 552,7 166 067,7 32 485,0 759 994,4 навчальними закладами I і

II рівнів акредитації
2201160 0942 Підготовка кадрів вищими 1 848 202,3 1 835 237,3 12 965,0 1 856 078,6 1 502 055,1 354 023,5 3 704 280,9 навчальними закладами III

і IV рівнів акредитації
2201170 0970 Виготовлення випускних 28 500,0 28 500,0 28 500,0 документів про освіту
2201180 0990 Проведення всеукраїнських 1 350,0 1 350,0 1 350,0 та міжнародних олімпіад у

сфері освіти
2201190 0970 Інформатизація 98 000,0 98 000,0 98 000,0 загальноосвітніх та

професійно-технічних

навчальних закладів,

комп'ютеризація

загальноосвітніх шкіл, у

першу чергу сільських,

забезпечення навчальних

закладів сучасними

технічними засобами

навчання з

природничо-математичних і

технологічних дисциплін
2201200 0990 Пільговий проїзд 21 900,0 21 900,0 21 900,0 студентів вищих

навчальних закладів і

учнів

професійно-технічних

училищ у залізничному,

автомобільному та водному

транспорті
2201220 0240 Підготовка призовників 1 931,4 1 931,4 1 311,4 1 931,4 військово-технічних

спеціальностей для

Збройних Сил України у

професійно-технічних

навчальних закладах
2201230 0970 Видання, придбання, 88 174,0 4 000,0 84 174,0 573,3 573,3 88 747,3 зберігання і доставка

підручників і посібників

для студентів вищих

навчальних закладів та

учнів загальноосвітніх і

професійно-технічних

навчальних закладів
2201240 0990 Методичне забезпечення 22 388,1 21 813,1 11 953,6 434,1 575,0 4 928,6 3 604,6 1 425,8 191,6 1 324,0 27 316,7 діяльності навчальних

закладів
2201260 0721 Амбулаторне медичне 101,3 101,3 61,9 4,4 101,3 обслуговування

працівників Кримської

астрофізичної

обсерваторії
2201270 0826 Функціонування музеїв 572,2 572,2 294,0 32,0 55,0 41,6 23,0 13,4 627,2
2201280 0832 Фінансова підтримка 28,1 28,1 28,1 науково-освітянської

преси
2201290 0473 Дослідження на 7 308,6 7 308,6 7 308,6 антарктичній станції

"Академік Вернадський"
2201300 0350 Спецінформації 1 750,0 1 750,0 1 750,0
2201310 0810 Фізична і спортивна 26 886,8 26 386,8 7 450,2 1 185,0 500,0 1 767,5 1 341,5 96,8 452,1 426,0 28 654,3 підготовка учнівської та

студентської молоді
2201320 0950 Підвищення кваліфікації 2 331,1 2 331,1 1 625,7 99,7 1 721,5 1 651,5 441,0 241,0 70,0 4 052,6 керівних працівників і

спеціалістів харчової і

переробної промисловості
2201330 0140 Фундаментальні 7 047,1 7 047,1 1 834,4 1 834,4 8 881,5 дослідження в наукових

установах
2201340 0150 Фінансова підтримка 5 247,6 1 403,5 920,8 117,0 3 844,1 258,0 248,0 100,0 25,0 10,0 5 505,6 розвитку інфраструктури

наукових установ
2201350 0150 Прикладні розробки в 4 125,8 4 125,8 2 324,3 2 324,3 6 450,1 наукових установах
2201370 0942 Підготовка фахівців 34 500,9 34 350,9 150,0 33 199,9 16 180,9 17 019,0 67 700,8 Національною юридичною

академією імені Ярослава

Мудрого
2201400 0481 Виконання зобов'язань 1 134,5 1 134,5 22,2 102,7 1 134,5 Уряду щодо функціонування

науково-технологічного

центру
2201410 0942 Підготовка кадрів для 13 487,4 13 387,4 100,0 9 245,3 7 861,1 1 384,2 22 732,7 гуманітарної сфери

Національним

університетом

"Києво-Могилянська

Академія"
2201420 0980 Прикладні розробки, що 465,0 465,0 465,0 здійснюються Національним

університетом

"Києво-Могилянська

Академія"
2201430 0942 Підготовка кадрів 165 512,8 165 012,8 500,0 77 008,4 65 358,4 11 650,0 242 521,2 Національним технічним

університетом "Київський

політехнічний інститут"
2201440 0970 Придбання шкільних 68 000,0 68 000,0 68 000,0 автобусів для сільських

загальноосвітніх шкіл
2201450 0990 Виплати на реалізацію 127 942,5 127 942,5 127 942,5 положень Закону України

"Про реструктуризацію

заборгованості з виплат,

передбачених статтею 57

Закону України "Про

освіту" педагогічним,

науково-педагогічним та

іншим категоріям

працівників навчальних

закладів" ( 1994-15 )
2201600 0921 Заходи щодо модернізації 706,0 623,0 83,0 2 000,0 2 000,0 2 706,0 системи загальної

середньої освіти
2201800 0942 Добудова до навчального 600,0 600,0 600,0 корпусу НТУ "Київський

політехнічний інститут"
2202000 Державний департамент 1 622,0 1 622,0 1 019,0 174,5 14 400,0 14 400,0 16 022,0 інтелектуальної власності
2202010 0411 Керівництво та управління 1 622,0 1 622,0 1 019,0 174,5 1 622,0 у сфері інтелектуальної

власності
2202020 0411 Заходи, пов'язані з 14 400,0 14 400,0 14 400,0 охороною інтелектуальної

власності
2204000 Державна інспекція 1 318,4 1 318,4 828,1 1 318,4 навчальних закладів
2204010 0990 Керівництво та управління 1 318,4 1 318,4 828,1 1 318,4 у сфері навчальних

закладів
2205000 Комітет з державних 3 912,6 3 912,6 133,1 3 912,6 премій України в галузі

науки і техніки
2205010 0150 Присудження державних 227,5 227,5 133,1 227,5 премій в галузі науки і

техніки
2205020 0150 Відзначення державними 3 685,1 3 685,1 3 685,1 преміями і державними

стипендіями в галузі

науки і техніки
2206000 Київський національний 162 165,5 136 869,3 25 296,2 83 965,6 54 497,4 29 468,2 246 131,1 університет імені Тараса

Шевченка
2206010 0140 Фундаментальні 22 093,3 22 093,3 870,0 870,0 22 963,3 дослідження у сфері

природничих і технічних,

гуманітарних і суспільних

наук
2206020 0980 Прикладні розробки 2 037,4 2 037,4 1 730,0 1 730,0 3 767,4 Київського національного

університету імені Тараса

Шевченка з пріоритетних

напрямів розвитку науки і

техніки
2206030 0980 Державна підтримка 450,0 450,0 450,0 технічного оснащення

наукової бази Київського

національного

університету імені Тараса

Шевченка
2206040 0980 Проведення з'їздів, 115,5 115,5 115,5 симпозіумів, конференцій

і семінарів Київським

національним

університетом імені

Тараса Шевченка
2206050 0942 Підготовка кадрів 137 469,3 136 869,3 600,0 81 365,6 54 497,4 26 868,2 218 834,9 Київським національним

університетом імені

Тараса Шевченка
2300000 Міністерство охорони 1 971 475,9 1 659 765,0 470 065,2 52 230,2 311 710,9 717 205,2 493 673,1 69 116,3 21 424,9 223 532,1 2 688 681,1 здоров'я України
2301000 Апарат Міністерства 1 951 852,5 1 640 141,6 469 335,5 52 202,2 311 710,9 717 108,2 493 673,1 69 116,3 21 424,9 223 435,1 2 668 960,7 охорони здоров'я України
2301010 0763 Керівництво та управління 7 392,7 6 292,7 3 664,7 615,0 1 100,0 2 387,2 2 082,2 477,8 8,1 305,0 9 779,9 у сфері охорони здоров'я
2301020 0140 Фундаментальні 3 297,5 3 297,5 3 297,5 дослідження у сфері

профілактичної та

клінічної медицини
2301030 0750 Прикладні розробки у 9 662,6 9 662,6 8 122,4 8 122,4 17 785,0 сфері профілактичної та

клінічної медицини
2301040 0750 Державні науково-технічні 2 300,6 2 300,6 2 300,6 програми та наукові

частини державних

цільових програм у сфері

профілактичної та

клінічної медицини
2301050 0750 Розробки найважливіших 277,5 277,5 277,5 новітніх технологій та

фінансова підтримка

підготовки наукових

кадрів у сфері охорони

здоров'я
2301060 0750 Фінансова підтримка 517,5 117,5 45,9 11,7 400,0 517,5 розвитку інфраструктури

наукової діяльності у

сфері профілактичної та

клінічної медицини
2301070 0942 Підготовка і підвищення 185 796,7 184 496,7 1 300,0 347 034,9 264 824,2 82 210,7 532 831,6 кваліфікації медичних та

фармацевтичних, наукових

та науково-педагогічних

кадрів вищими навчальними

закладами III і IV рівнів

акредитації
2301080 0950 Підвищення кваліфікації 33 252,2 33 252,2 21 828,3 1 084,5 14 155,2 11 602,3 4 049,1 1 722,1 2 552,9 47 407,4 медичних та

фармацевтичних кадрів та

підготовка наукових і

науково-педагогічних

кадрів у сфері охорони

здоров'я
2301090 0990 Методичне забезпечення 253,7 253,7 184,0 253,7 діяльності медичних

(фармацевтичних) вищих

навчальних закладів та

закладів післядипломної

освіти
2301100 0731 Стаціонарне медичне 27 193,0 26 943,0 13 910,8 1 997,2 250,0 5 043,5 3 559,0 897,8 95,0 1 484,5 32 236,5 обслуговування

працівників водного

транспорту та

нафтопереробної

промисловості
2301110 0732 Спеціалізована та 149 904,3 142 323,7 66 475,1 12 765,8 7 580,6 5 511,8 5 117,2 497,6 276,2 394,6 155 416,1 високоспеціалізована

медична допомога, що

надається

загальнодержавними

закладами охорони

здоров'я
2301170 0732 Діагностика і лікування 58 260,1 50 060,1 19 164,8 3 640,8 8 200,0 4 611,2 3 619,6 1 628,7 125,5 991,6 62 871,3 захворювань із

впровадженням

експериментальних та

нових медичних технологій

у клініках

науково-дослідних установ

та в вищих навчальних

медичних закладах

Міністерства охорони

здоров'я України
2301180 0734 Санаторне лікування 73 727,0 69 627,0 21 237,2 10 313,1 4 100,0 11 134,6 9 718,4 954,8 2 132,7 1 416,2 84 861,6 хворих на туберкульоз
2301190 0734 Санаторне лікування дітей 49 240,1 48 340,1 18 467,9 7 446,7 900,0 18 515,4 14 628,8 1 470,1 2 410,0 3 886,6 67 755,5 та підлітків з

соматичними

захворюваннями (крім

туберкульозу)
2301200 0722 Спеціалізована 10 157,7 9 807,7 5 577,6 447,2 350,0 1 661,9 1 505,4 487,2 57,5 156,5 11 819,6 консультативна

амбулаторно-поліклінічна

допомога, що надається

вищими навчальними

закладами,

науково-дослідними

установами та

загальнодержавними

закладами охорони

здоров'я
2301230 0723 Надання послуг у 10 460,1 10 160,1 5 611,0 556,3 300,0 3 211,5 2 545,7 899,9 133,2 665,8 13 671,6 стоматологічних

поліклініках вищих

навчальних медичних

закладів та інших

загальнодержавних

стоматологічних закладах
2301250 0740 Державний 424 512,9 424 512,9 287 799,5 12 990,5 185 333,9 162 995,4 52 234,5 14 282,5 22 338,5 609 846,8 санітарно-епідеміологіч-

ний нагляд та дезинфек-

ційні заходи
2301260 0740 Заходи по боротьбі з 5 000,0 5 000,0 5 000,0 епідеміями
2301270 0740 Програми і централізовані 104 900,0 102 093,5 2 806,5 104 900,0 заходи з

імунопрофілактики
2301280 0763 Централізована закупівля 35 900,0 35 900,0 35 900,0 кардіостимуляторів,

ендопротезів, окремих

виробів медичного

призначення
2301290 0763 Централізована закупівля 40 000,0 40 000,0 40 000,0 обладнання для закладів

охорони здоров'я
2301310 0763 Централізовані заходи з 18 315,1 7 640,1 10 675,0 18 315,1 трансплантації органів та

тканин
2301340 0763 Державний контроль за 2 481,4 2 481,4 1 421,1 151,1 11 981,4 11 156,9 5 452,7 170,6 824,5 14 462,8 якістю лікарських засобів
2301350 0763 Організація і регулювання 6 737,8 6 737,8 2 301,4 92,2 25,0 12,0 13,0 6 762,8 діяльності установ та

окремі заходи у системі

охорони здоров'я
2301360 0763 Лікування громадян 1 856,9 1 856,9 1 856,9 України за кордоном
2301370 0763 Забезпечення медичних 281 250,0 182 981,4 98 268,6 281 250,0 заходів по боротьбі з

туберкульозом,

профілактики та лікування

СНІДу, лікування

онкологічних хворих
2301400 0763 Забезпечення медичних 104 686,6 85 119,6 19 567,0 104 686,6 заходів окремих державних

програм та комплексних

заходів програмного

характеру
2301410 0825 Функціонування Державної 2 575,9 1 725,9 948,6 40,0 850,0 140,0 117,0 30,0 7,5 23,0 2 715,9 наукової медичної

бібліотеки
2301420 0826 Збереження та 3 417,6 1 417,6 697,6 50,1 2 000,0 212,0 189,0 36,1 4,0 23,0 3 629,6 популяризація історії

медицини
2301450 0763 Забезпечення медичних 163 000,0 156 000,0 7 000,0 163 000,0 заходів Комплексної

програми "Цукровий

діабет"
2301470 0763 Централізоване придбання 20 000,0 20 000,0 20 000,0 автомобілів швидкої

медичної допомоги для

сільських закладів

охорони здоров'я
2301480 0763 Компенсація виробникам 50 000,0 50 000,0 50 000,0 додаткових витрат,

пов'язаних з підвищенням

з 1 січня 2004 р. ставки

акцизного збору на спирт

етиловий, що

використовується для

виготовлення лікарських

засобів
2301510 0725 Оснащення сільських 38 000,0 38 000,0 38 000,0 амбулаторій та

фельдшерсько-акушерських

пунктів
2301600 0763 Заходи з подолання 18 525,0 18 525,0 98 026,3 98 026,3 116 551,3 епідемії туберкульозу та

СНІДу
2301850 0732 Реконструкція та 9 000,0 9 000,0 9 000,0 закупівля обладнання

Медичного центру

надзвичайних екологічних

ситуацій хімічного

походження та масового

отруєння
2302000 Державна служба 1 169,8 1 169,8 729,7 28,0 97,0 97,0 1 266,8 лікарських засобів і

виробів медичного

призначення
2302010 0763 Керівництво та управління 1 169,8 1 169,8 729,7 28,0 97,0 97,0 1 266,8 у сфері контролю за

якістю, безпекою та

виробництвом лікарських

засобів і виробів

медичного призначення
2304000 Національний комітет 18 453,6 18 453,6 18 453,6 Товариства Червоного

Хреста України
2304020 0763 Фінансова підтримка служб 18 453,6 18 453,6 18 453,6 Товариства Червоного

Хреста України та внесок

до Міжнародної федерації

Товариств Червоного

Хреста та Червоного

Півмісяця
2400000 Міністерство охорони 127 462,3 120 636,4 81 840,5 2 135,1 6 825,9 139 590,4 51 570,6 3 182,7 1 871,5 88 019,8 267 052,7 навколишнього природного

середовища України
2401000 Апарат Міністерства 123 405,7 116 771,4 79 373,4 2 058,0 6 634,3 139 590,4 51 570,6 3 182,7 1 871,5 88 019,8 262 996,1 охорони навколишнього

природного середовища

України
2401010 0540 Загальне керівництво та 5 604,8 5 604,8 3 616,2 155,0 1 870,1 1 650,1 236,0 255,0 220,0 7 474,9 управління у сфері

охорони навколишнього

природного середовища
2401020 0540 Управління та контроль у 44 055,8 44 055,8 30 233,9 660,4 12 660,9 10 069,4 930,2 2 591,5 56 716,7 сфері охорони

навколишнього природного

середовища на

регіональному рівні
2401030 0530 Прикладні наукові та 1 164,9 1 164,9 1 164,9 науково-технічні розробки

з пріоритетних напрямів у

сфері охорони

навколишнього природного

середовища
2401040 0530 Державні науково-технічні 802,4 802,4 802,4 програми та наукові

частини державних

цільових програм у сфері

природоохоронної

діяльності
2401050 0530 Прикладні наукові та 2 191,6 2 191,6 989,0 989,0 3 180,6 науково-технічні розробки

з пріоритетних напрямів у

сфері гідрометеорології
2401070 0530 Розробки найважливіших 87,6 28,3 59,3 87,6 новітніх технологій у

сфері гідрометеорології,

фінансова підтримка

підготовки наукових

кадрів
2401080 0530 Державні науково-технічні 663,6 663,6 663,6 програми та наукові

частини державних

цільових програм у сфері

технічного переоснащення

системи

гідрометеорологічних

спостережень,

прогнозування та

досліджень клімату
2401090 0950 Підвищення кваліфікації у 273,2 273,2 199,4 249,3 169,3 57,3 28,8 80,0 522,5 сфері охорони

навколишнього природного

середовища
2401120 0511 Гідрометеорологічна 51 108,4 50 855,4 34 884,1 1 080,2 253,0 15 758,2 10 778,7 2 449,0 549,8 4 979,5 66 866,6 діяльність
2401140 0511 Розвиток споруд і засобів 786,4 556,4 230,0 786,4 гідрометеорологічних

спостережень і

прогнозування на річках і

водоймах
2401160 0520 Заходи із створення і 15 469,5 15 223,0 10 439,8 162,4 246,5 2 250,0 2 023,9 440,4 107,7 226,1 17 719,5 збереження

природно-заповідного

фонду, ведення кадастрів

тваринного і рослинного

світу, Червоної книги
2401170 0540 Забезпечення вимірів 247,5 174,5 73,0 247,5 речовин та аналіз проб

під час проведення

інспекцій Організацією по

забороні хімічної зброї
2401180 0540 Розробка та впровадження 2 700,0 2 700,0 2 700,0 заходів і механізмів

формування умов

екологічно-збалансованого

(сталого) розвитку
2401190 0540 Сприяння екологічній 2 100,0 1 930,0 170,0 2 100,0 освіті, випуску та

поширенню екологічної

інформації
2401200 0540 Забезпечення державного 12 417,0 12 417,0 12 417,0 контролю за додержанням

вимог природоохоронного

законодавства
2401210 0511 Моніторинг навколишнього 6 455,0 6 455,0 6 455,0 природного середовища,

створення систем і банків

екологічної інформації
2401220 0511 Запобігання та зниження 2 950,0 2 950,0 2 950,0 рівня забруднення

навколишнього природного

середовища
2401230 0513 Очистка стічних вод 20 333,0 20 333,0 20 333,0
2401240 0540 Міжнародне 4 100,0 3 890,0 210,0 4 100,0 співробітництво у сфері

охорони навколишнього

природного середовища
2401250 0512 Поводження з відходами та 10 567,0 10 567,0 10 567,0 небезпечними хімічними

речовинами
2401260 0520 Формування національної 2 000,0 2 000,0 2 000,0 екологічної мережі
2401290 0511 Підвищення якості 18 145,9 18 145,9 18 145,9 атмосферного повітря
2401310 0530 Експертно-аналітичне 950,0 950,0 950,0 супроводження та

моніторинг наукових

проектів з екологічної

безпеки
2401320 0513 Фінансова підтримка 16 000,0 16 000,0 16 000,0 природоохоронної

діяльності через механізм

здешевлення кредитів

комерційних банків
2401600 0520 Збереження біорозмаїття в 8 045,0 5 059,2 2 985,8 8 045,0 Азово-Чорноморському

коридорі
2402000 Державна екологічна 2 022,5 1 942,5 1 241,0 68,0 80,0 2 022,5 інспекція
2402010 0511 Керівництво та управління 2 022,5 1 942,5 1 241,0 68,0 80,0 2 022,5 у сфері екологічного

контролю
2403000 Державна служба 487,3 483,7 318,2 3,6 487,3 заповідної справи
2403010 0520 Керівництво та управління 487,3 483,7 318,2 3,6 487,3 у сфері заповідної справи
2405000 Державна 707,1 707,1 445,6 707,1 гідрометеорологічна

служба
2405010 0540 Керівництво та управління 707,1 707,1 445,6 707,1 у сфері гідрометеорології
2407000 Національна комісія 269,6 261,6 166,7 8,0 269,6 радіаційного захисту

населення
2407010 0513 Керівництво та управління 269,6 261,6 166,7 8,0 269,6 у сфері радіаційного

захисту населення
2408000 Державна інспекція з 518,9 418,9 270,6 5,5 100,0 518,9 контролю за охороною,

захистом, використанням

та відтворенням лісів
2408010 0540 Керівництво та управління 518,9 418,9 270,6 5,5 100,0 518,9 у сфері з контролю за

охороною, захистом,

використанням та

відтворенням лісів
2409000 Державний фонд 51,2 51,2 25,0 3,6 51,2 стимулювання і

фінансування заходів з

охорони навколишнього

природного середовища
2409010 0540 Забезпечення діяльності 51,2 51,2 25,0 3,6 51,2 Державного фонду

стимулювання і

фінансування заходів з

охорони навколишнього

природного середовища
2500000 Міністерство праці та 1 933 340,8 1 653 479,4 36 670,7 7 824,3 279 861,4 424 664,3 42 671,9 152,0 1 147,3 381 992,4 2 358 005,1 соціальної політики

України
2501000 Апарат Міністерства праці 1 607 981,7 1 553 702,3 17 630,0 6 330,8 54 279,4 60 905,8 7 319,4 92,9 985,3 53 586,4 1 668 887,5 та соціальної політики

України
2501010 0412 Керівництво та управління 14 378,1 13 378,1 8 207,2 382,7 1 000,0 808,3 808,3 605,8 15 186,4 у сфері праці та

соціальної політики
2501020 0481 Прикладні розробки у 7 608,7 7 608,7 558,8 558,8 8 167,5 сфері економіки праці та

соціальної політики
2501030 1080 Прикладні розробки у 83,0 83,0 83,0 сфері адаптації сліпих
2501040 1080 Державні науково-технічні 650,0 650,0 650,0 програми та наукові

частини державних

цільових програм у сфері

виробництва засобів

реабілітації інвалідів
2501050 0941 Підготовка кадрів для 5 030,2 4 830,0 200,2 330,3 112,1 218,2 5 360,5 галузі соціального

забезпечення та

соціального захисту

вищими навчальними

закладами I і II рівнів

акредитації
2501060 0950 Підвищення кваліфікації 265,6 253,6 134,9 43,0 12,0 24,0 20,0 4,0 289,6 працівників органів

соціального захисту і

соціального забезпечення
2501070 0732 Спеціалізована 3 948,5 3 175,3 1 218,6 545,4 773,2 26,0 26,0 14,8 3 974,5 протезно-ортопедична та

медично-реабілітаційна

допомога інвалідам у

клініці

Науково-дослідного

інституту протезування,

протезобудування та

відновлення

працездатності
2501080 0734 Санаторне лікування 29 247,6 28 776,7 8 069,3 5 359,7 470,9 1 703,5 1 597,0 92,9 364,7 106,5 30 951,1 інвалідів та ветеранів

війни (крім хворих на

туберкульоз)
2501090 1090 Виготовлення бланків 545,2 545,2 545,2 посвідчень для інвалідів,

ветеранів війни та праці,

нагрудних знаків та

посвідчень до них для

працівників системи

соціального захисту
2501100 1090 Видача посвідчень жертвам 1 925,0 1 925,0 1 925,0 нацистських переслідувань
2501110 1040 Заходи із соціального 500,0 500,0 500,0 захисту дітей
2501120 1010 Фінансова підтримка 14 798,0 14 798,0 14 798,0 громадських організацій

інвалідів
2501130 1020 Одноразова грошова 1 474,4 1 474,4 1 474,4 допомога непрацюючим

малозабезпеченим особам
2501140 1090 Створення і 17 000,0 2 464,2 14 535,8 17 000,0 програмно-технічне

забезпечення системи

інформаційно-аналітичної

підтримки та

інформаційно-методичне

забезпечення установ

системи Міністерства

праці та соціальної

політики України
2501150 1030 Щорічна разова грошова 424 819,5 424 819,5 424 819,5 допомога ветеранам війни
2501160 1030 Довічні державні 1 215,9 1 215,9 1 215,9 стипендії
2501170 1010 Розробка нових видів 8 426,3 3 103,3 5 323,0 8 426,3 протезно-ортопедичних

виробів та обслуговування

інвалідів у стаціонарах

при протезних

підприємствах
2501180 1070 Соціальний захист 1 156,7 1 156,7 1 156,7 працівників, що

вивільняються у зв'язку з

виведенням з експлуатації

Чорнобильської АЕС
2501190 0481 Соціологічні дослідження 400,0 400,0 400,0 у сфері трудових відносин

та соціальної політики
2501200 1070 Доплати за роботу на 257 206,2 257 206,2 257 206,2 радіоактивно забруднених

територіях, збереження

заробітної плати при

переведенні на

нижчеоплачувану роботу та

у зв'язку з відселенням,

виплати підвищених

стипендій та надання

додаткової відпустки

громадянам, які

постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи
в тому числі погашення 22 453,7 22 453,7 22 453,7 заборгованості
2501220 1070 Забезпечення автомобілями 450,0 450,0 450,0 громадян, віднесених до

категорії 1 осіб, які

постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи
2501230 1070 Щомісячна грошова 535 827,0 535 827,0 535 827,0 допомога у зв'язку з

обмеженням споживання

продуктів харчування

місцевого виробництва та

компенсації за пільгове

забезпечення продуктами

харчування громадян, які

постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи
в тому числі погашення 28 090,5 28 090,5 28 090,5 заборгованості
2501240 1070 Компенсації за втрачене 35 787,8 35 787,8 35 787,8 майно та оплата витрат у

зв'язку з переїздом на

нове місце проживання

громадянам, які

постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи
2501250 1070 Компенсації за шкоду, 47 431,3 47 431,3 47 431,3 заподіяну здоров'ю, та

допомоги на оздоровлення,

у разі звільнення з

роботи громадян, які

постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи
2501270 1010 Допомога по тимчасовій 9 432,1 9 432,1 9 432,1 непрацездатності

громадянам, які

постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи
в тому числі погашення 2 432,1 2 432,1 2 432,1 заборгованості
2501300 1070 Обслуговування 2 200,0 2 200,0 2 200,0 банківських позик,

наданих на пільгових

умовах до 1999 року

громадянам, які

постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи
2501550 0942 Підготовка кадрів для 4 501,8 4 219,5 282,3 1 822,0 1 547,5 274,5 6 323,8 галузі соціального

забезпечення та

соціального захисту

вищими навчальними

закладами III - IV рівнів

акредитації
2501560 1040 Відшкодування витрат 158 878,7 158 878,7 158 878,7 Фонду соціального

страхування з тимчасової

втрати працездатності на

виплату допомоги при

народженні дитини
2501570 1090 Здійснення ремонтних 7 761,4 7 761,4 7 761,4 робіт в органах праці та

соціального захисту

населення для

впровадження єдиної

технології прийому

громадян, що потребують

соціального захисту
2501580 1062 Придбання житла для 5 000,0 5 000,0 5 000,0 інвалідів-сліпих та

інвалідів глухих
2501600 1090 Розробка та впровадження 9 000,0 9 000,0 48 000,0 48 000,0 57 000,0 моделей соціального

інвестування
2501610 1090 Підвищення ефективності 1 027,7 303,8 723,9 5 276,5 1 928,1 3 348,4 6 304,2 управління реформою

системи соціального

захисту
2501620 1090 Створення єдиної системи 5,0 5,0 2 356,4 1 280,4 1 076,0 2 361,4 збору та обліку внесків

на загальнообов'язкове

державне соціальне

страхування та подальше

формування системи

накопичувального

пенсійного забезпечення
2503000 Державний департамент 16 670,1 16 242,3 10 356,9 121,3 427,8 16 670,1 нагляду за додержанням

законодавства про працю
2503010 0412 Керівництво та управління 16 670,1 16 242,3 10 356,9 121,3 427,8 16 670,1 у сфері нагляду за

додержанням законодавства

про працю
2505000 Державний комітет України 16 028,0 7 803,8 1 570,2 1 026,9 8 224,2 458,5 448,5 59,1 162,0 10,0 16 486,5 у справах ветеранів
2505010 1030 Керівництво та управління 1 327,5 1 327,5 816,2 91,7 1 327,5 у сфері соціального

захисту ветеранів
2505020 0734 Санаторне лікування 12 128,8 3 904,6 754,0 935,2 8 224,2 458,5 448,5 59,1 162,0 10,0 12 587,3 ветеранів та інвалідів

війни, хворих на

туберкульоз
2505030 1030 Відвідування військових 102,6 102,6 102,6 поховань та військових

пам'ятників
2505050 1030 Фінансова підтримка 2 469,1 2 469,1 2 469,1 громадських організацій

ветеранів
2507000 Фонд України соціального 292 661,0 75 731,0 7 113,6 345,3 216 930,0 363 300,0 34 904,0 328 396,0 655 961,0 захисту інвалідів
2507010 1010 Керівництво та управління 11 663,6 11 463,6 7 113,6 345,3 200,0 11 663,6 у сфері соціального

захисту інвалідів
2507030 1010 Забезпечення інвалідів 59 668,8 59 668,8 243 300,0 243 300,0 302 968,8 автомобілями
2507040 1010 Компенсаційні виплати 16 000,0 16 000,0 16 000,0 інвалідам на бензин,

ремонт, техобслуговування

автотранспорту та

транспортне

обслуговування
2507050 0734 Санаторно-курортне 35 251,4 35 251,4 35 251,4 оздоровлення інвалідів
2507060 1010 Встановлення телефонів 6 956,0 6 956,0 6 956,0 інвалідам I і II груп
2507070 1010 Одноразова матеріальна 6 000,0 6 000,0 6 000,0 допомога інвалідам
2507080 1010 Соціальна, трудова та 60,0 60,0 120 000,0 34 904,0 85 096,0 120 060,0 професійна реабілітація

інвалідів
в тому числі на створення 29 500,0 29 500,0 29 500,0 Національного центру

параолімпійської і

дефлімпійської підготовки

та реабілітації інвалідів
2507090 1010 Забезпечення інвалідів 157 061,2 157 061,2 157 061,2 протезно-ортопедичними

виробами, засобами

пересування та

реабілітації
2600000 Міністерство промислової 120 650,4 32 475,0 7 179,1 422,2 88 175,4 28 485,0 475,0 130,0 28 010,0 149 135,4 політики України
2601000 Апарат Міністерства 120 650,4 32 475,0 7 179,1 422,2 88 175,4 28 485,0 475,0 130,0 28 010,0 149 135,4 промислової політики

України
2601010 0442 Загальне керівництво та 12 608,2 12 021,0 6 942,3 400,0 587,2 450,0 450,0 130,0 13 058,2 управління у сфері

промислової політики
2601020 0484 Прикладні розробки з 2 555,6 2 555,6 2 555,6 проблем розвитку основних

галузей обробної

промисловості
2601030 0484 Розробки найважливіших 3 256,5 3 256,5 3 256,5 новітніх технологій у

сфері промисловості
2601040 0484 Фінансова підтримка 505,9 505,9 505,9 розвитку наукової

інфраструктури у сфері

промисловості
2601050 0825 Функціонування 281,3 281,3 183,8 17,0 35,0 25,0 10,0 316,3 Центральної державної

науково-технічної

бібліотеки
2601060 0826 Функціонування Державного 87,9 87,9 53,0 5,2 87,9 металургійного музею

України
2601070 0442 Створення і впровадження 1 370,8 1 370,8 1 370,8 у виробництво сучасних

видів цивільної продукції

на підприємствах

машинобудівного комплексу
2601080 0513 Консервація виробничих 2 500,0 2 500,0 2 500,0 потужностей промислових

підприємств
2601090 0441 Реструктуризація 15 000,0 15 000,0 15 000,0 підприємств з підземного

видобутку залізної руди
2601100 0513 Реструктуризація та 21 000,0 15 000,0 6 000,0 21 000,0 ліквідація об'єктів

підприємств гірничої

хімії і здійснення

невідкладних

природоохоронних заходів

в зоні їх діяльності
2601110 0442 Заходи спеціального 5 000,0 5 000,0 5 000,0 призначення підприємств

та організацій оборонного

комплексу
2601130 0484 Державні науково-технічні 8 414,7 8 414,7 8 414,7 програми та наукові

частини державних

цільових програм у сфері

промисловості
2601140 0484 Наукові розробки у сфері 1 310,7 1 310,7 1 310,7 стандартизації та

сертифікації промислової

продукції
2601160 0442 Державна підтримка 679,9 679,9 679,9 вітчизняного

машинобудування для

агропромислового

комплексу
2601180 0433 Заходи по реалізації 28 000,0 28 000,0 28 000,0 Комплексної програми

будівництва вітрових

електростанцій
2601190 0441 Забезпечення 5 000,0 5 000,0 5 000,0 життєдіяльності

Криворізького

гірничо-збагачувального

комбінату окислених руд

та відновлення

будівництва його об'єктів
2601210 0260 Забезпечення міжнародного 1 000,0 1 000,0 1 000,0 співробітництва у

воєнно-промисловій і

військово-технічній

сферах
2601230 0950 Підвищення кваліфікації 78,9 78,9 78,9 державних службовців

п'ятої-сьомої категорій у

сфері промисловості
2601240 0411 Презентація українськими 1 000,0 1 000,0 1 000,0 підприємствами

вітчизняних товарів на

міжнародній виставці

"Ганновер Мессе"
2601250 0490 Заходи по виконанню 9 000,0 9 000,0 9 000,0 програм розвитку

підприємств

суднобудівної,

літакобудівної

промисловості,

підприємств концерну

"Бронетехніка України" та

підприємств і

організацій, які

виготовляють і

розробляють боєприпаси,

їх елементи та вироби

спецхімії
2601800 0452 Заходи по завершенню 20 000,0 20 000,0 20 000,0 будівництва транспортних

рефрижераторних суден з

високим ступенем

готовності
2601810 0210 Підготовка виробництва 10 000,0 10 000,0 10 000,0 літака АН-70 та створення

літака АН-148
2800000 Міністерство аграрної 4 070 677,0 1 067 602,8 289 814,6 16 055,4 3 003 074,2 1 104 448,0 510 866,8 85 140,7 9 041,9 593 581,2 5 175 125,0 політики України
2801000 Апарат Міністерства 3 416 597,0 532 778,1 81 647,4 3 359,6 2 883 818,9 770 250,6 272 795,5 17 760,2 1 941,8 497 455,1 4 186 847,6 аграрної політики України
2801010 0421 Загальне керівництво та 14 006,9 12 102,9 5 682,4 400,0 1 904,0 14 006,9 управління у сфері

агропромислового

комплексу
2801030 0482 Прикладні розробки у 4 745,0 4 745,0 4 745,0 сфері розвитку

сільськогосподарського

виробництва
2801050 0482 Розробки найважливіших 3 009,1 3 009,1 3 009,1 новітніх технологій у

сфері розвитку

агропромислового

комплексу, фінансова

підтримка підготовки

наукових кадрів
2801060 0482 Наукові розробки у сфері 40 913,0 40 913,0 40 913,0 стандартизації та

сертифікації

сільськогосподарської

продукції
2801070 0960 Оздоровлення та 4 750,0 4 750,0 4 750,0 відпочинок дітей

працівників

агропромислового

комплексу
2801080 0941 Підготовка кадрів для 195 541,8 191 165,3 4 376,5 78 848,3 64 989,3 13 859,0 274 390,1 агропромислового

комплексу вищими

навчальними закладами I і

II рівнів акредитації
2801100 0942 Підготовка кадрів для 189 534,3 185 084,3 4 450,0 219 100,2 167 610,2 51 490,0 408 634,5 агропромислового

комплексу вищими

навчальними закладами III

і IV рівнів акредитації
2801110 0990 Методичне забезпечення 2 996,1 2 446,1 1 269,0 187,0 550,0 4 885,5 4 295,5 134,1 102,6 590,0 7 881,6 діяльності аграрних

навчальних закладів
2801130 0930 Підготовка, 4 750,0 4 750,0 4 750,0 перепідготовка та

підвищення кваліфікації

робітничих кадрів

агропромислового

комплексу
2801140 0950 Підвищення кваліфікації 3 140,6 3 040,6 1 921,7 205,3 100,0 1 305,5 1 250,5 454,3 131,2 55,0 4 446,1 кадрів агропромислового

комплексу закладами

післядипломної освіти
2801150 0828 Заходи, пов'язані з 650,0 650,0 474,5 650,0 передачею

культурно-освітніх

установ у комунальну

власність
2801170 0421 Докорінне поліпшення 10 000,0 10 000,0 10 000,0 земель підприємств

агропромислового

комплексу
2801180 0421 Агрохімічна паспортизація 5 000,0 5 000,0 5 000,0 земель

сільськогосподарського

призначення
2801190 0421 Селекція в тваринництві 124 000,0 124 000,0 124 000,0 та птахівництві на

підприємствах

агропромислового

комплексу
2801200 0421 Заходи по боротьбі з 5 000,0 5 000,0 5 000,0 шкідниками та хворобами

сільськогосподарських

рослин
2801210 0421 Фінансова підтримка 689 500,0 689 500,0 689 500,0 виробництва продукції

тваринництва та

рослинництва
2801220 0421 Селекція в рослинництві 100 000,0 100 000,0 100 000,0
2801230 0421 Фінансова підтримка 27 250,0 27 250,0 27 250,0 фермерських господарств
2801240 0421 Здійснення фінансової 350 000,0 350 000,0 350 000,0 підтримки підприємств

агропромислового

комплексу через механізм

здешевлення

короткострокових та

довгострокових кредитів
2801250 0421 Погашення заборгованості 5 000,0 5 000,0 5 000,0 із закупівлі

сільськогосподарської

продукції за державним

замовленням (контрактом)

1994-1997 рр.
2801260 0422 Заходи з охорони і 15 500,0 15 500,0 15 500,0 захисту, раціонального

використання лісів,

наданих в постійне

користування

агропромисловим

підприємствам
2801270 0482 Розробка зразків техніки 1 500,0 1 500,0 1 500,0 для сільського

господарства, харчової та

переробної промисловості
2801280 0421 Фінансова підтримка 20 000,0 20 000,0 20 000,0 агропромислових

підприємств, що

знаходяться в особливо

складних кліматичних

умовах
2801290 0421 Проведення державних 6 250,0 6 250,0 6 250,0 виставкових заходів у

сфері агропромислового

комплексу
2801300 0620 Реформування та розвиток 17 000,0 17 000,0 17 000,0 комунального господарства

у сільській місцевості
2801310 0421 Організація і регулювання 128 548,9 125 403,9 70 799,8 2 227,3 3 145,0 48 270,0 34 650,0 17 171,8 1 708,0 13 620,0 176 818,9 діяльності установ в

системі агропромислового

комплексу
2801320 0482 Дослідження і 42 630,1 42 630,1 6 923,4 6 923,4 49 553,5 експериментальні розробки

в системі

агропромислового

комплексу
2801330 0421 Створення і забезпечення 5 000,0 5 000,0 20 917,7 20 917,7 25 917,7 резервного запасу

сортового та гібридного

насіння
2801340 0421 Запобігання 15 000,0 15 000,0 15 000,0 розповсюдженню збудників

інфекційних хвороб тварин
2801350 0421 Закладення і нагляд за 153 880,0 153 880,0 153 880,0 молодими садами,

виноградниками та

ягідниками
2801360 0482 Державні науково-технічні 1 981,2 1 981,2 1 981,2 програми та наукові

частини державних

цільових програм у сфері

сільського господарства
2801420 0490 Впровадження 10 000,0 10 000,0 10 000,0 енергозберігаючих

технологій в

агропромисловому

комплексі
2801430 0421 Часткова компенсація 70 000,0 70 000,0 200 000,0 200 000,0 270 000,0 вартості складної

сільськогосподарської

техніки вітчизняного

виробництва
2801480 0421 Здійснення фінансової 10 000,0 10 000,0 10 000,0 підтримки розвитку

підприємств молочної

переробки
2801510 0421 Фінансова підтримка 21 120,0 21 120,0 21 120,0 розвитку хмелярства
2801540 0421 Компенсація Пенсійному 1 207 400,0 1 207 400,0 1 207 400,0 фонду втрат від

застосування платниками

фіксованого

сільськогосподарського

податку спеціальної

ставки по сплаті збору на

обов'язкове пенсійне

страхування
2801570 0421 Забезпечення діяльності 6 000,0 3 385,0 1 500,0 340,0 2 615,0 6 000,0 Аграрного фонду
2801580 0421 Здешевлення вартості 54 000,0 54 000,0 54 000,0 страхових премій

(внесків) фактично

сплачених суб'єктами

аграрного ринку
2801590 0421 Засновницький внесок до 36 000,0 36 000,0 36 000,0 статутного фонду

(капіталу) аграрної біржі
2801800 0513 Заходи з ліквідації 5 000,0 5 000,0 5 000,0 наслідків затоплення

шахти N 9 та аварійного

ствола шахти N 8

Солотвинського

солерудника Тячівського

району Закарпатської

області
2802000 Державний департамент 388 967,4 318 172,4 170 508,2 7 280,2 70 795,0 200 000,0 145 900,0 55 000,0 6 350,0 54 100,0 588 967,4 ветеринарної медицини
2802010 0421 Керівництво та управління 63 210,9 60 760,9 36 289,7 2 044,0 2 450,0 63 210,9 у сфері ветеринарної

медицини
2802020 0421 Протиепізоотичні заходи 111 445,3 56 600,3 2 732,2 71,2 54 845,0 111 445,3 та участь у Міжнародному

епізоотичному бюро
в тому числі компенсація 299,1 299,1 299,1 299,1 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
2802030 0421 Організація і регулювання 214 311,2 200 811,2 131 486,3 5 165,0 13 500,0 200 000,0 145 900,0 55 000,0 6 350,0 54 100,0 414 311,2 діяльності установ в

системі ветеринарної

медицини
2803000 Державний департамент 1 931,7 1 846,8 1 148,6 62,1 84,9 6,2 6,2 1 937,9 продовольства
2803010 0442 Керівництво та управління 1 258,5 1 258,5 763,9 50,0 1 258,5 у сфері продовольства
2803020 0484 Державні науково-технічні 66,9 66,9 66,9 програми та наукові

частини державних

цільових програм у сфері

розвитку харчової

промисловості
2803040 0828 Заходи, пов'язані з 350,0 350,0 256,0 350,0 передачею

культурно-освітніх

установ Державного

департаменту

продовольства у

комунальну власність
2803050 0829 Методично-бібліотечне 256,3 238,3 128,7 12,1 18,0 6,2 6,2 262,5 забезпечення переробної

промисловості
2804000 Державний департамент 91 055,9 80 271,2 27 094,3 4 268,8 10 784,7 15 595,0 11 406,4 4 188,6 106 650,9 рибного господарства
2804010 0423 Керівництво та управління 1 811,5 1 736,5 859,5 46,0 75,0 1 811,5 у сфері рибного

господарства
2804030 0482 Прикладні розробки у 3 127,7 3 127,7 3 127,7 сфері рибного

господарства
2804040 0941 Підготовка кадрів для 7 917,7 7 767,7 150,0 5 843,7 4 701,0 1 142,7 13 761,4 сфери рибного

господарства вищими

навчальними закладами I і

II рівнів акредитації
2804050 0942 Підготовка кадрів для 7 008,5 6 416,5 592,0 7 451,3 5 045,4 2 405,9 14 459,8 сфери рибного

господарства вищими

навчальними закладами III

і IV рівнів акредитації
2804070 0423 Відтворення та охорона 64 690,5 64 350,5 26 234,8 4 222,8 340,0 600,0 600,0 65 290,5 водних живих ресурсів і

регулювання рибальства
2804080 0423 Селекція у рибному 6 500,0 6 500,0 6 500,0 господарстві
2804090 0423 Міжнародна діяльність у 1 700,0 1 060,0 640,0 1 700,0 галузі рибного

господарства
2806000 Національна акціонерна 7 200,0 7 200,0 7 200,0 компанія "Украгролізинг"
2806060 0421 Ремонт 7 200,0 7 200,0 7 200,0 сільськогосподарської

техніки та обладнання для

агропромислового

комплексу, що вилучені з

фінансового лізингу у

лізингоотримувачів,

визначених банкрутами або

такими, що порушили

договір лізингу
2807000 Фізкультурно-спортивне 6 128,9 5 128,9 1 000,0 6 128,9 товариство "Колос"
2807020 0810 Розвиток фізичної 6 128,9 5 128,9 1 000,0 6 128,9 культури і спорту серед

сільського населення
2808000 Державна служба з охорони 20 279,1 14 729,1 8 773,3 1 014,7 5 550,0 43 995,0 32 975,0 12 300,0 744,0 11 020,0 64 274,1 прав на сорти рослин
2808010 0421 Керівництво та управління 592,2 592,2 379,8 12,0 592,2 у сфері охорони прав на

сорти рослин
2808020 0421 Організація і регулювання 15 201,9 13 951,9 8 393,5 1 002,7 1 250,0 43 995,0 32 975,0 12 300,0 744,0 11 020,0 59 196,9 діяльності установ в

системі охорони прав на

сорти рослин
2808030 0421 Докорінне поліпшення 1 000,0 1 000,0 1 000,0 земель сортодослідних

станцій та опорних

пунктів
2808040 0421 Селекція в галузі 3 300,0 3 300,0 3 300,0 сортовипробування
2808050 0421 Участь у міжнародному 185,0 185,0 185,0 Союзі з охорони прав

нових сортів рослин

(УПОВ)
2809000 Національний аграрний 145 717,0 114 676,3 642,8 70,0 31 040,7 67 401,2 47 783,7 80,5 6,1 19 617,5 213 118,2 університет
2809020 0140 Фундаментальні 1 141,0 1 141,0 1 141,0 дослідження Національного

аграрного університету у

сфері

сільськогосподарських

наук
2809030 0482 Прикладні розробки 6 299,7 6 299,7 2 000,0 2 000,0 8 299,7 Національного аграрного

університету у сфері

сільськогосподарських

наук
2809040 0941 Підготовка кадрів для 26 405,7 25 405,7 1 000,0 17 126,1 13 310,1 3 816,0 43 531,8 агропромислового

комплексу вищими

навчальними закладами I і

II рівнів акредитації

Національного аграрного

університету
2809050 0942 Підготовка кадрів для 88 267,5 86 267,5 2 000,0 48 019,2 34 255,2 13 764,0 136 286,7 агропромислового

комплексу Національним

аграрним університетом
2809060 0950 Підвищення кваліфікації 1 103,1 1 103,1 642,8 70,0 255,9 218,4 80,5 6,1 37,5 1 359,0 кадрів Інститутом

післядипломної освіти

керівників і спеціалістів

агропромислового

комплексу Національного

аграрного університету
2809800 0482 Створення Української 22 500,0 1 900,0 20 600,0 22 500,0 лабораторії якості і

безпеки продукції

агропромислового

комплексу
3000000 Державний комітет 207 420,8 201 240,9 133 140,5 3 425,9 6 179,9 17 610,5 10 828,1 1 432,5 2 431,5 6 782,4 225 031,3 статистики України
3001000 Апарат Державного 207 420,8 201 240,9 133 140,5 3 425,9 6 179,9 17 610,5 10 828,1 1 432,5 2 431,5 6 782,4 225 031,3 комітету статистики

України
3001010 0132 Керівництво та управління 189 557,1 189 029,5 130 883,5 3 425,9 527,6 12 610,5 10 828,1 1 432,5 2 431,5 1 782,4 202 167,6 у сфері статистики
3001020 0132 Статистичні спостереження 10 373,8 10 171,8 2 257,0 202,0 10 373,8 та переписи
3001030 1090 Обстеження умов життя 2 195,6 2 195,6 2 195,6 домогосподарств
3001040 0150 Прикладні розробки у 535,6 535,6 535,6 сфері державної

статистики
3001060 0950 Підвищення кваліфікації 18,2 18,2 18,2 працівників органів

державної статистики
3001070 0132 Створення та розвиток 3 045,0 977,6 2 067,4 3 045,0 інтегрованої

інформаційно-аналітичної

системи державної

статистики
3001080 0150 Фінансова підтримка 34,2 34,2 34,2 підготовки наукових

кадрів у сфері державної

статистики
3001600 0132 Реформування державної 1 661,3 1 009,6 651,7 5 000,0 5 000,0 6 661,3 статистики
3100000 Міністерство транспорту 394 060,5 318 571,0 171 051,0 11 480,1 75 489,5 158 166,6 117 300,1 3 684,2 1 018,5 40 866,5 552 227,1 та зв'язку України
3101000 Апарат Міністерства 38 139,6 36 905,8 3 370,2 253,0 1 233,8 62 456,1 51 022,2 11 433,9 100 595,7 транспорту та зв'язку

України
3101010 0455 Загальне керівництво та 5 089,2 5 047,7 3 370,2 253,0 41,5 5 089,2 управління у сфері

транспорту та зв'язку
3101020 0485 Прикладні розробки у 616,8 616,8 5 882,0 5 882,0 6 498,8 сфері функціонування

транспортної системи
3101030 0485 Державні науково-технічні 495,5 495,5 495,5 програми та наукові

частини державних

цільових програм у сфері

розвитку національної

транспортної мережі
3101040 0485 Розробки найважливіших 80,0 80,0 80,0 новітніх технологій у

сфері транспортного

комплексу
3101050 0941 Підготовка кадрів для 1 653,9 1 653,9 1 114,5 914,5 200,0 2 768,4 сфери автомобільного

транспорту вищими

навчальними закладами I і

II рівнів акредитації
3101060 0942 Підготовка кадрів для 30 159,8 30 159,8 55 459,6 50 107,7 5 351,9 85 619,4 сфери залізничного

транспорту вищими

навчальними закладами III

і IV рівнів акредитації
3101090 0950 Підвищення кваліфікації 44,4 44,4 44,4 державних службовців

п'ятої - сьомої категорій

у сфері транспорту
3102000 Державний департамент 796,2 796,2 455,9 100,0 796,2 автомобільного транспорту
3102010 0451 Керівництво та управління 796,2 796,2 455,9 100,0 796,2 у сфері автомобільного

транспорту
3103000 Державний департамент 52 997,0 52 997,0 20 760,4 4 370,4 955,7 225,0 16 390,0 73 757,4 морського і річкового

транспорту
3103010 0452 Керівництво та управління 20 760,4 4 370,4 955,7 225,0 16 390,0 20 760,4 у сфері морського і

річкового транспорту
3103020 0452 Навігаційно-гідрографічне 9 230,0 9 230,0 9 230,0 забезпечення безпеки

мореплавства у водах

України
3103030 0452 Підтримка експлуатаційно 27 767,0 27 767,0 27 767,0 безпечного стану

внутрішніх водних шляхів

та судноплавних шлюзів
в тому числі на 8 017,0 8 017,0 8 017,0 судноплавний канал

"Дунай - Чорне море"
3103040 0452 Державна підтримка 16 000,0 16 000,0 16 000,0 будівництва суден для

Українського Дунайського

пароплавства на

Кілійському

суднобудівному-

судноремонтному заводі
3104000 Державна адміністрація 173 676,3 173 676,3 107 667,1 7 515,8 24 926,2 23 798,3 1 164,0 710,1 1 127,9 198 602,5 залізничного транспорту
3104020 0941 Підготовка кадрів для 16 070,0 16 070,0 19 770,9 18 999,4 771,5 35 840,9 сфери залізничного

транспорту вищими

навчальними закладами I і

II рівнів акредитації
3104030 0990 Методичне забезпечення 178,3 178,3 127,3 2,5 178,3 діяльності вищих

навчальних закладів

Державної адміністрації

залізничного транспорту
3104040 0731 Стаціонарне медичне 139 394,2 139 394,2 95 543,3 7 050,5 4 539,9 4 196,9 1 059,2 664,5 343,0 143 934,1 обслуговування

працівників та пасажирів

залізничного транспорту
3104050 0762 Створення банків крові та 1 960,7 1 960,7 1 338,7 116,0 114,6 1,0 9,0 1,4 2 076,7 її компонентів для

лікування працівників

залізничного транспорту
3104060 0721 Амбулаторно-поліклінічне 16 073,1 16 073,1 10 657,8 462,8 499,4 487,4 103,8 36,6 12,0 16 572,5 обслуговування

працівників та пасажирів

залізничного транспорту
3105000 Державна спеціальна 60 546,4 60 046,4 42 363,0 3 233,3 500,0 10 257,3 5 257,3 5 000,0 70 803,7 служба транспорту
3105010 0220 Забезпечення діяльності 60 546,4 60 046,4 42 363,0 3 233,3 500,0 10 257,3 5 257,3 5 000,0 70 803,7 Державної спеціальної

служби транспорту
в тому числі компенсація 4 341,2 4 341,2 4 341,2 4 341,2 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
3106000 Державний департамент з 42 259,3 22 500,6 2 566,1 147,0 19 758,7 33 366,6 27 717,1 5 649,5 75 625,9 питань зв'язку та

інформатизації
3106010 0460 Керівництво та управління 3 828,2 3 828,2 2 566,1 147,0 3 828,2 у сфері зв'язку та

інформатизації
3106020 0150 Прикладні дослідження у 985,5 985,5 985,5 сфері сучасних

інформаційних систем та

зв'язку
3106030 0486 Проведення наукових 651,0 651,0 651,0 виставок і конференцій у

сфері зв'язку та

інформатизації
3106040 0941 Підготовка кадрів для 5 937,2 5 789,7 147,5 3 209,9 2 808,9 401,0 9 147,1 сфери зв'язку та

інформатизації вищими

навчальними закладами I

та II рівнів акредитації
3106050 0942 Підготовка кадрів для 13 107,5 12 155,7 951,8 30 156,7 24 908,2 5 248,5 43 264,2 сфери зв'язку та

інформатизації вищими

навчальними закладами III

та IV рівнів акредитації
3106060 0460 Спецоб'єкти 2 404,0 2 404,0 2 404,0
3106070 0460 Забезпечення ефективного 6 524,4 700,0 5 824,4 6 524,4 використання

радіочастотного ресурсу
3106080 0473 Національна програма 8 619,0 8 619,0 8 619,0 інформатизації
3106090 0950 Підвищення кваліфікації 27,0 27,0 27,0 державних службовців

п'ятої - сьомої категорій

у сфері зв'язку та

інформатизації
3106100 0486 Розробка найважливіших 175,5 175,5 175,5 новітніх технологій у

сфері зв'язку та

інформатизації
3107000 Головне управління 15 672,1 15 672,1 9 538,5 231,0 6 400,0 5 134,8 1 564,5 83,4 1 265,2 22 072,1 Державної фельд'єгерської

служби України
3107010 0113 Доставка дипломатичної 2 911,8 2 911,8 2 911,8 кореспонденції за кордон

і в Україну
3107020 0460 Доставка спеціальної 12 760,3 12 760,3 9 538,5 231,0 6 400,0 5 134,8 1 564,5 83,4 1 265,2 19 160,3 службової кореспонденції

органам державної влади
в тому числі компенсація 971,7 971,7 971,7 157,9 157,9 157,9 1 129,6 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
3108000 Головна державна 9 973,6 8 973,6 5 090,2 1 000,0 9 973,6 інспекція на

автомобільному транспорті
3108010 0451 Здійснення контролю у 9 973,6 8 973,6 5 090,2 1 000,0 9 973,6 сфері автомобільного

транспорту та державного

нагляду за забезпеченням

безпеки автомобільних

перевезень
3110000 Державна служба 4 127,9 4 000,9 2 165,5 200,0 127,0 3 248 711,0 355 372,1 2 893 338,9 3 252 838,9 автомобільних доріг

України
3111000 Апарат Державної служби 4 127,9 4 000,9 2 165,5 200,0 127,0 3 248 711,0 355 372,1 2 893 338,9 3 252 838,9 автомобільних доріг

України
3111010 0456 Керівництво та управління 4 127,9 4 000,9 2 165,5 200,0 127,0 4 127,9 у сфері будівництва,

ремонту та утримання

автомобільних доріг
3111020 0456 Розвиток мережі і 2 988 711,0 95 372,1 2 893 338,9 2 988 711,0 утримання автомобільних

доріг загального

користування
в тому числі будівництво 80 000,0 80 000,0 80 000,0 автотранспортної

магістралі через річку

Дніпро у місті Запоріжжі
3111030 0456 Погашення зобов'язань за 260 000,0 260 000,0 260 000,0 кредитом, отриманим під

гарантію Кабінету

Міністрів України для

реконструкції

автомобільної дороги

Київ-Одеса на дільниці

від Жашкова до

Червонознам'янки
3200000 Міністерство України з 1 816 451,1 1 562 264,0 728 802,9 36 886,4 254 187,1 262 206,7 197 391,8 98 077,0 4 235,9 64 814,9 2 078 657,8 питань надзвичайних

ситуацій
3201000 Апарат Міністерства 1 013 899 033,1 722 712,3 36 643,4 114 609,5 258 596,2 194 034,2 96 570,6 4 102,1 64 562,0 1 272 238,8 України з питань 642,6

надзвичайних ситуацій
3201010 0320 Керівництво та управління 19 923,3 19 923,3 14 533,7 333,0 50,0 50,0 19 973,3 у сфері надзвичайних

ситуацій
в тому числі компенсація 1 144,8 1 144,8 1 144,8 1 144,8 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
3201130 0832 Інформування 1 800,0 1 800,0 1 800,0 громадськості з питань

ліквідації наслідків

Чорнобильської катастрофи

та цивільного захисту

населення
3201190 0512 Будівництво пускового 29 600,0 29 600,0 29 600,0 комплексу "Вектор"
3201240 0512 Виконання робіт у сфері 15 900,0 15 900,0 15 900,0 поводження з

радіоактивними відходами

неядерного циклу та

ліквідація радіаційних

аварій
3201260 0320 Авіаційні роботи з пошуку 13 049,1 7 809,7 1 553,3 13,0 5 239,4 13 049,1 та рятування
3201270 0320 Створення Урядової 2 290,0 2 290,0 2 290,0 інформаційно-аналітичної

системи з питань

надзвичайних ситуацій
3201280 0320 Забезпечення заходів у 822 277,8 816 174,8 674 482,8 34 288,0 6 103,0 201 761,2 171 249,2 93 729,6 4 022,6 30 512,0 1 024 039,0 сфері цивільного захисту
в тому числі компенсація 61 493,8 61 493,8 61 493,8 9 212,7 9 212,7 9 212,7 70 706,5 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
3201300 0721 Медичне забезпечення та 4 841,2 4 841,2 4 841,2 санаторно-курортне

лікування працівників,

військовослужбовців та

осіб рядового і

начальницького складу

Міністерства України з

питань надзвичайних

ситуацій та членів їх

сімей, здійснення

санітарних та

протиепідемічних заходів
3201340 0250 Прикладні дослідження і 7 557,9 7 137,9 5 625,1 181,3 420,0 1 600,0 1 500,0 630,0 13,5 100,0 9 157,9 розробки та

науково-дослідні роботи у

сфері цивільного захисту

і пожежної безпеки
в тому числі компенсація 512,2 512,2 512,2 17,3 17,3 17,3 529,5 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
3201350 0512 Знешкодження 1 935,0 1 935,0 1 935,0 вибухонебезпечних

предметів, що залишилися

з часів Другої світової

війни в районі міст

Севастополя та Керчі
3201360 0942 Підготовка і 37 435,2 37 405,2 26 517,4 1 828,1 30,0 7 685,0 5 335,0 2 211,0 66,0 2 350,0 45 120,2 перепідготовка керівних

кадрів і спеціалістів у

сфері цивільного захисту

та пожежної безпеки
в тому числі компенсація 2 128,9 2 128,9 2 128,9 9,2 9,2 9,2 2 138,1 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
3201430 0763 Матеріально-технічне 513,0 26,0 487,0 513,0 забезпечення мобільного

госпіталю
3201440 0512 Пошук та знешкодження 1 980,0 1 980,0 1 980,0 залишків хімічної зброї,

затопленої у виключній

(морській) економічній

зоні України
3201450 1062 Будівництво (придбання) 14 687,1 14 687,1 2 000,0 2 000,0 16 687,1 житла для

військовослужбовців, осіб

рядового та

начальницького складу

Міністерства України з

питань надзвичайних

ситуацій
3201470 0433 Реалізація комплексної 4 500,0 1 800,0 2 700,0 4 500,0 програми розвитку системи

зв'язку, оповіщення та

інформатизації

Міністерства України з

питань надзвичайних

ситуацій
3201490 0320 Придбання спеціальної 5 000,0 5 000,0 5 000,0 пожежної автомобільної

техніки
3201510 0513 Підтримка екологічно 75 853,0 75 853,0 75 853,0 безпечного стану у зонах

відчуження і безумовного

(обов'язкового)

відселення
3202000 Адміністрація зони 622,7 622,7 392,5 622,7 відчуження і зони

безумовного

(обов'язкового)

відселення
3202010 0513 Керівництво та управління 622,7 622,7 392,5 622,7 діяльністю у зоні

відчуження і зоні

безумовного

(обов'язкового)

відселення
в тому числі компенсація 6,7 6,7 6,7 6,7 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
3203000 Державний департамент 9 410,6 8 830,1 5 487,6 226,5 580,5 3 492,6 3 357,6 1 506,4 133,8 135,0 12 903,2 страхового фонду

документації
3203010 0320 Керівництво та управління 2 960,0 2 915,5 1 513,2 97,8 44,5 0,1 0,1 2 960,1 діяльністю у сфері

створення страхового

фонду документації
3203020 0320 Створення і зберігання 6 450,6 5 914,6 3 974,4 128,7 536,0 3 492,5 3 357,5 1 506,4 133,8 135,0 9 943,1 страхового фонду

документації
3204000 Державна спеціальна 25 523,8 25 523,8 25 523,8 (воєнізована)

аварійно-рятувальна

служба
3204020 0320 Аварійно-рятувальні 25 523,8 25 523,8 25 523,8 заходи на

загальнодержавному і

регіональному рівнях при

надзвичайних ситуаціях
3205000 Державний комітет України 767 251,4 628 254,3 210,5 16,5 138 997,1 117,9 117,9 767 369,3 з питань подолання

наслідків Чорнобильської

катастрофи
3205020 1070 Пільги на медичне 72 292,3 72 292,3 72 292,3 обслуговування

громадянам, які

постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи
в тому числі погашення 1 421,3 1 421,3 1 421,3 заборгованості
3205030 1070 Оздоровлення громадян, 210 181,7 210 181,7 210 181,7 які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи
в тому числі погашення 7 955,4 7 955,4 7 955,4 заборгованості
3205040 1070 Компенсація сім'ям з 345 300,3 345 300,3 345 300,3 дітьми та видатки на

безплатне харчування

дітей, які постраждали

внаслідок Чорнобильської

катастрофи
в тому числі погашення 19 219,9 19 219,9 19 219,9 заборгованості
3205050 1062 Забезпечення житлом 50 000,0 50 000,0 50 000,0 громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської

катастрофи
3205070 0763 Комплексне 53 390,0 53 390,0 53 390,0 медико-санітарне

забезпечення громадян,

які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи
3205080 0513 Радіологічний захист 12 000,0 12 000,0 12 000,0 населення та екологічне

оздоровлення території,

що зазнала радіоактивного

забруднення
3205090 0530 Наукове забезпечення 8 107,1 480,0 210,5 16,5 7 627,1 8 107,1 робіт та інформаційні

системи щодо ліквідації

наслідків Чорнобильської

катастрофи
в тому числі погашення 2 787,1 2 787,1 2 787,1 заборгованості
3205100 0490 Державні капітальні 14 980,0 14 980,0 117,9 117,9 15 097,9 вкладення на реалізацію

Чорнобильської

будівельної програми
3205110 0763 Здійснення окремих 1 000,0 1 000,0 1 000,0 заходів Всеукраїнською

громадською організацією

"Союз Чорнобиль України"

та іншими громадськими

організаціями по

соціальному захисту

громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської

катастрофи
3210000 Міністерство України з 27 254,5 27 254,5 27 254,5 питань надзвичайних

ситуацій

(загальнодержавні

видатки)
3211000 Міністерство України з 27 254,5 27 254,5 27 254,5 питань надзвичайних

ситуацій

(загальнодержавні

видатки)
3211020 1020 Пенсійне забезпечення 27 254,5 27 254,5 27 254,5 військовослужбовців, осіб

начальницького і рядового

складу Міністерства

України з питань

надзвичайних ситуацій
3400000 Міністерство України у 471 936,7 350 422,4 37 578,4 802,7 121 514,3 20 190,5 15 796,1 20,6 15,2 4 394,4 492 127,2 справах молоді та спорту
3401000 Апарат Міністерства 255 219,1 158 533,8 6 557,3 394,4 96 685,3 20 190,5 15 796,1 20,6 15,2 4 394,4 275 409,6 України у справах молоді

та спорту
3401010 1040 Керівництво та управління 8 405,9 7 942,9 4 464,4 168,0 463,0 8 405,9 у сфері молодіжної та

сімейної політики,

фізичної культури і

спорту
3401020 0960 Надання позашкільної 1 512,8 1 262,8 779,7 148,1 250,0 282,8 247,8 20,6 15,2 35,0 1 795,6 освіти в МДЦК "Золотий

ключик"
3401030 0941 Підготовка кадрів для 7 432,6 7 125,1 307,5 868,9 504,9 364,0 8 301,5 сфери спорту вищими

навчальними закладами I і

II рівнів акредитації
3401040 0942 Підготовка кадрів для 40 241,6 36 161,4 4 080,2 18 709,8 14 893,4 3 816,4 58 951,4 сфери спорту вищими

навчальними закладами III

і IV рівнів акредитації
3401050 0950 Підвищення кваліфікації 561,4 561,4 105,1 3,5 150,0 150,0 711,4 працівників державних

органів, установ і

організацій у справах

сім'ї, жінок, молоді та

дітей
3401060 0990 Методичне забезпечення 163,9 163,9 99,4 15,8 163,9 діяльності навчальних

закладів у сфері спорту
3401070 1040 Здійснення державними 37 319,7 37 319,7 37 319,7 органами централізованих

заходів з питань дітей,

молоді, жінок та сім'ї
3401170 1040 Державна підтримка 11 500,0 11 500,0 11 500,0 громадських організацій

на виконання

загальнодержавних програм

і заходів стосовно дітей,

молоді, жінок, сім'ї
3401180 1080 Прикладні розробки у 1 043,4 1 043,4 100,0 100,0 1 143,4 сфері сім'ї та молоді
3401190 1040 Здійснення державними 20 000,0 20 000,0 20 000,0 органами централізованих

заходів по організації

відпочинку та

оздоровлення дітей
3401210 1040 Державна підтримка 500,0 500,0 500,0 дитячих громадських

організацій на виконання

загальнодержавних програм

і заходів стосовно дітей
3401220 1040 Здійснення заходів, 70 000,0 20 000,0 50 000,0 70 000,0 спрямованих на подолання

дитячої бездоглядності і

безпритульності
3401230 0826 Функціонування музею 206,6 206,6 65,1 15,0 206,6 спортивної слави України
3401240 0810 Забезпечення підготовки 2 612,6 2 612,6 1 043,6 44,0 2 612,6 спортсменів вищих

категорій
3401250 0810 Розвиток 20 969,7 2 700,0 18 269,7 20 969,7 матеріально-технічної

бази спорту вищих

досягнень
3401260 0840 Прикладні розробки у 1 271,5 1 271,5 79,0 79,0 1 350,5 сфері розвитку окремих

видів спорту та методики

підготовки спортсменів
3401270 0810 Розвиток авіаційних видів 2 407,0 2 407,0 2 407,0 спорту
3401280 0810 Фінансова підтримка 8 070,4 8 070,4 8 070,4 громадських організацій

фізкультурно-спортивного

спрямування
3401290 0810 Видатки на облаштування 20 000,0 20 000,0 20 000,0 спортивних та футбольних

майданчиків
3401800 1040 Проведення 1 000,0 1 000,0 1 000,0 ремонтно-реставраційних

робіт будинку по вул.

Десятинній, 14
3402000 Державна соціальна служба 14 135,0 12 206,0 621,0 15,0 1 929,0 14 135,0 для сім'ї, дітей та

молоді
3402010 1040 Керівництво та управління 1 314,6 1 208,6 621,0 15,0 106,0 1 314,6 у сфері соціальної роботи

із сім'ями, дітьми та

молоддю
3402020 1040 Реалізація програм та 12 820,4 10 997,4 1 823,0 12 820,4 здійснення заходів

Державної соціальної

служби для сім'ї, дітей

та молоді
3403000 Управління 130 443,6 123 443,6 25 330,0 351,4 7 000,0 130 443,6 "Укрспортзабезпечення"
3403020 0810 Організаційне та 69 411,8 62 411,8 25 094,5 351,4 7 000,0 69 411,8 фінансове забезпечення

спорту вищих досягнень
3403030 0810 Проведення 49 244,2 49 244,2 49 244,2 навчально-тренувальних

зборів і змагань з

олімпійських видів спорту
3403040 0810 Підготовка і участь 4 466,5 4 466,5 4 466,5 національних збірних

команд в Олімпійських

іграх
3403050 0810 Проведення заходів з 7 321,1 7 321,1 235,5 7 321,1 неолімпійських видів

спорту і масових заходів

з фізичної культури
3404000 Національний комітет 56 639,0 51 639,0 5 070,1 41,9 5 000,0 56 639,0 спорту інвалідів України
3404020 0810 Фізкультурно-спортивна 21 706,3 21 246,3 5 070,1 41,9 460,0 21 706,3 реабілітація та спорт

інвалідів
3404030 0810 Підготовка і участь 26 352,7 26 352,7 26 352,7 національних збірних

команд в Параолімпійських

і Дефлімпійських іграх
3404040 0810 Фінансова підтримка 8 580,0 4 040,0 4 540,0 8 580,0 параолімпійського руху в

Україні
3408000 Державний фонд сприяння 15 500,0 4 600,0 10 900,0 15 500,0 молодіжному житловому

будівництву
3408040 1062 Фінансова підтримка 5 500,0 4 600,0 900,0 5 500,0 Державного фонду сприяння

молодіжному житловому

будівництву
3408050 1062 Часткова компенсація 10 000,0 10 000,0 10 000,0 відсоткової ставки

кредитів комерційних

банків молодим сім'ям та

одиноким молодим

громадянам на будівництво

(реконструкцію) та

придбання житла
3500000 Міністерство фінансів 4 918 402,5 4 716 852,9 428 383,9 16 074,2 201 549,6 58 777,5 36 532,5 2 157,9 196,8 22 245,0 4 977 180,0 України
3501000 Апарат Міністерства 4 396 944,2 4 219 245,1 116 505,8 4 591,1 177 699,1 56 571,7 34 927,0 2 142,3 53,9 21 644,7 4 453 515,9 фінансів України
3501010 0112 Керівництво та управління 273 268,5 193 043,2 115 381,7 4 236,6 80 225,3 58,4 53,4 4,3 5,0 273 326,9 у сфері фінансів
3501020 0112 Створення автоматизованої 38 682,8 4 432,8 34 250,0 38 682,8 інформаційно-аналітичної

системи фінансових і

фіскальних органів
3501030 0150 Прикладні наукові 6 965,0 6 965,0 6 965,0 розробки у сфері розвитку

державних фінансів
3501040 0941 Підготовка кадрів для 2 370,6 2 097,6 273,0 750,0 699,2 50,8 3 120,6 фінансової системи вищими

навчальними закладами I і

II рівнів акредитації
3501050 0942 Підготовка кадрів для 30 362,4 27 151,5 3 210,9 11 652,1 9 197,5 2 454,6 42 014,5 фінансової системи вищими

навчальними закладами III

і IV рівнів акредитації
3501060 0950 Підвищення кваліфікації 450,0 450,0 450,0 кадрів фінансової системи
3501070 0826 Функціонування Музею 192,1 168,1 70,7 6,0 24,0 6,0 6,0 2,9 198,1 коштовного і

декоративного каміння
3501080 0832 Фінансова підтримка 135,0 135,0 135,0 журналу "Фінанси України"
3501090 0829 Підтримка 4 043,4 2 043,4 511,6 269,9 2 000,0 252,9 212,9 44,6 31,2 40,0 4 296,3 культурно-оздоровчих

заходів фінансової

системи
3501100 0490 Забезпечення державних 10 030,1 744,6 98,8 36,6 9 285,5 2 000,0 423,0 148,3 7,0 1 577,0 12 030,1 виробничих та

соціально-культурних

потреб у дорогоцінних

металах і дорогоцінному

камінні
3501110 0150 Підготовка наукових 356,7 342,3 147,8 14,4 150,0 140,0 46,5 11,4 10,0 506,7 кадрів у сфері фінансів
3501120 0150 Прикладні розробки у 5 333,8 5 333,8 419,8 419,8 5 753,6 сфері фінансів, кредиту і

грошового обігу
3501140 0113 Внески до міжнародних 52 030,0 52 030,0 52 030,0 організацій
3501160 1070 Заходи щодо поступової 500 000,0 500 000,0 500 000,0 компенсації громадянам

втрат від знецінення

грошових заощаджень
3501170 0171 Обслуговування 1 335 059,7 1 335 059,7 1 335 059,7 внутрішнього державного

боргу
3501180 0172 Обслуговування 2 099 719,9 2 099 719,9 2 099 719,9 зовнішнього державного

боргу
3501190 0360 Оплата послуг юридичних 20 000,0 20 000,0 20 000,0 осіб, які залучаються для

стягнення простроченої

заборгованості перед

державою за кредитами,

залученими державою або

під державні гарантії, та

бюджетними позичками, а

також банкрутством

позичальника
3501200 0150 Науково-методичне 1 272,6 642,6 295,2 42,0 630,0 3 067,0 3 055,5 1 900,0 11,5 4 339,6 забезпечення у сфері

виробництва і

використання

дорогоцінного і

напівдорогоцінного

каміння
3501210 0487 Державні науково-технічні 900,0 900,0 900,0 програми та наукові

частини державних

цільових програм у сфері

технології, матеріалів і

устаткування для

виробництва бланків

цінних паперів і

документів суворого

обліку
3501220 0487 Фінансова підтримка 150,0 100,0 50,0 150,0 розвитку наукової

інфраструктури у сфері

збереження дорогоцінного

каміння
3501340 0411 Державна програма 32 000,0 32 000,0 32 000,0 розвитку Національної

депозитарної системи

України
3501600 0411 Розвиток муніципального 1 503,5 1 503,5 7 500,0 632,0 6 868,0 9 003,5 кредитного ринку
3501610 0411 Заходи щодо розвитку 2 008,1 1 016,2 991,9 9 790,0 9 790,0 11 798,1 фінансових послуг у

сільськогосподарських

регіонах
3501630 0112 Модернізація, 60,0 18,2 41,8 600,0 182,0 418,0 660,0 удосконалення та

раціоналізація механізмів

збору даних для

статистики державних

фінансів
3501640 0112 Забезпечення діяльності 50,0 50,0 325,5 325,5 375,5 Наглядової Ради по

впровадженню проекту

модернізації податкових

інспекцій
3503000 Державна пробірна служба 2 714,5 2 489,0 1 276,5 47,9 225,5 1 031,6 593,5 15,6 27,0 438,1 3 746,1
3503010 0411 Керівництво та управління 2 584,5 2 489,0 1 276,5 47,9 95,5 726,6 413,5 15,6 27,0 313,1 3 311,1 у сфері державного

пробірного контролю
3503020 0487 Наукове забезпечення 130,0 130,0 130,0 державного пробірного

контролю
3503030 0411 Фінансова підтримка 305,0 180,0 125,0 305,0 державного пробірного

контролю
3504000 Державне казначейство 311 361,8 290 911,8 172 990,7 8 301,3 20 450,0 930,1 771,1 80,4 159,0 312 291,9 України
3504010 0112 Керівництво та управління 299 381,8 287 931,8 172 990,7 8 301,3 11 450,0 930,1 771,1 80,4 159,0 300 311,9 казначейським

обслуговуванням бюджету
3504020 0950 Підвищення кваліфікації 1 300,0 1 300,0 1 300,0 працівників органів

Державного казначейства

України
3504600 0112 Створення автоматизованої 10 680,0 1 680,0 9 000,0 10 680,0 інформаційно-аналітичної

системи органів

Державного казначейства
3505000 Головне 207 382,0 204 207,0 137 610,9 3 133,9 3 175,0 244,1 240,9 35,5 3,2 207 626,1 контрольно-ревізійне

управління України
3505010 0112 Керівництво та управління 203 857,0 201 757,0 137 610,9 3 133,9 2 100,0 244,1 240,9 35,5 3,2 204 101,1 у сфері контролю за

витрачанням бюджетних

коштів
3505020 0950 Підвищення кваліфікації 300,0 300,0 300,0 працівників

контрольно-ревізійної

служби України
3505030 0112 Створення автоматизованої 3 225,0 2 150,0 1 075,0 3 225,0 інформаційно-аналітичної

системи органів

контрольно-ревізійної

служби України
3510000 Міністерство фінансів 21 979 762,9 21 021 203,5 1 081 072,0 997,8 708 559,4 6 467 600,0 6 000 000,0 467 600,0 28 447 362,9 України (загальнодержавні

видатки)
3511000 Міністерство фінансів 21 979 762,9 21 021 203,5 1 081 072,0 997,8 708 559,4 6 467 600,0 6 000 000,0 467 600,0 28 447 362,9 України (загальнодержавні

видатки)
3511030 0133 Резервний фонд 250 000,0 250 000,0
3511040 0220 Мобілізаційна підготовка 16 477,1 12 156,2 3 013,2 997,8 4 320,9 16 477,1 галузей національної

економіки України
3511050 0180 Дотації вирівнювання з 11 083 242,7 11 083 242,7 11 083 242,7 державного бюджету

місцевим бюджетам
3511060 0180 Додаткові дотації з 454 664,9 454 664,9 454 664,9 державного бюджету

місцевим бюджетам
3511070 0180 Субвенції з державного 7 602 234,2 7 427 995,7 174 238,5 47 600,0 47 600,0 7 649 834,2 бюджету місцевим бюджетам
3511090 0180 Субвенція з Державного 400 000,0 400 000,0 400 000,0 бюджету України місцевим

бюджетам на

соціально-економічний

розвиток регіонів,

виконання заходів з

упередження аварій та

запобігання техногенним

катастрофам у

житлово-комунальному

господарстві та на інших

аварійних об'єктах

комунальної власності і

на виконання

інвестиційних проектів
3511100 0180 Субвенція з державного 531 203,5 531 203,5 531 203,5 бюджету місцевим бюджетам

на здійснення виплат,

визначених Законом

України "Про

реструктуризацію

заборгованості з виплат,

передбачених статтею 57

Закону України "Про

освіту" педагогічним,

науково-педагогічним та

іншим категоріям

працівників навчальних

закладів" ( 1994-15 )
3511110 0180 Субвенція з державного 6 000 000,0 6 000 000,0 6 000 000,0 бюджету місцевим бюджетам

на заходи щодо погашення

заборгованості громадян

за житлово-комунальні

послуги та енергоносії в

рахунок часткової

компенсації втрат від

знецінення грошових

заощаджень
3511130 0180 Субвенція з державного 100 000,0 100 000,0 100 000,0 бюджету місцевим бюджетам

на збереження історичної

забудови міст, об'єктів

історико-культурної

спадщини України
3511250 1070 Відшкодування шкоди, 15 000,0 15 000,0 15 000,0 завданої громадянинові

незаконними діями органів

дізнання, попереднього

слідства, прокуратури,

суду
3511280 0133 Платежі на виконання 20 000,0 20 000,0 20 000,0 рішень закордонних

юрисдикційних органів,

прийнятих за наслідками

розгляду справ проти

України
3511290 1062 Будівництво та придбання 20 000,0 20 000,0 20 000,0 соціального житла
3511300 0133 Запровадження умов оплати 1 476 940,5 1 476 940,5 1 078 058,8 1 476 940,5 праці працівників

бюджетної сфери на основі

Єдиної тарифної сітки та

впорядкування умов оплати

праці окремих категорій

працівників бюджетної

сфери
3511310 0827 Підтримка розвитку 10 000,0 10 000,0 10 000,0 державних

історико-культурних

заповідників та територій

і об'єктів

природно-заповідного

фонду України
3511320 0180 Субвенція з державного 420 000,0 420 000,0 420 000,0 бюджету місцевим бюджетам

на будівництво

газопроводів-відводів та

газифікацію населених

пунктів, у першу чергу

сільських
3600000 Міністерство юстиції 388 455,9 348 892,5 235 191,9 4 900,5 39 563,4 166 924,5 129 273,4 20 375,1 5 038,0 37 651,1 555 380,4 України
3601000 Апарат Міністерства 387 384,4 347 821,0 234 508,6 4 884,4 39 563,4 166 924,5 129 273,4 20 375,1 5 038,0 37 651,1 554 308,9 юстиції України
3601010 0380 Керівництво та управління 336 855,2 334 972,4 228 518,6 4 648,7 1 882,8 156 958,9 120 372,8 15 851,0 4 825,5 36 586,1 493 814,1 у сфері юстиції
3601020 0380 Заходи по виконанню робіт 2 731,8 2 270,7 821,9 461,1 366,4 246,4 120,0 3 098,2 з адаптації законодавства

України до законодавства

ЄС та проведенню в

Україні правової реформи

і законопроектних робіт
3601030 0380 Керівництво та управління 7 847,9 1 985,9 1 204,1 2,5 5 862,0 7 847,9 у сфері адаптації

законодавства
3601070 0330 Проведення судової 6 532,9 5 856,3 3 511,6 190,0 676,6 9 500,0 8 560,0 4 500,0 180,0 940,0 16 032,9 експертизи
3601080 0370 Прикладні розробки у 8 131,3 8 131,3 8 131,3 сфері методики проведення

судових експертиз
3601090 0950 Підвищення кваліфікації 774,8 774,8 452,4 43,2 99,2 94,2 24,1 32,5 5,0 874,0 працівників органів

юстиції
3601150 0133 Забезпечення захисту прав 22 549,6 22 549,6 22 549,6 та інтересів України під

час розгляду справ у

закордонних юрисдикційних

органах
3601160 0380 Надання громадянам 1 960,9 1 960,9 1 960,9 правової допомоги в

кримінальних справах за

рахунок держави
3603000 Державний комітет України 1 071,5 1 071,5 683,3 16,1 1 071,5 у справах релігій
3603010 0850 Керівництво та управління 995,2 995,2 683,3 16,1 995,2 у сфері релігій
3603020 0829 Заходи, пов'язані із 76,3 76,3 76,3 забезпеченням свободи

совісті та релігії
5000000 Державний комітет України 471 649,0 408 625,2 200 841,7 91 238,1 63 023,8 104 457,1 88 828,7 12 737,3 34 844,0 15 628,4 576 106,1 по водному господарству
5001000 Апарат Державного 471 649,0 408 625,2 200 841,7 91 238,1 63 023,8 104 457,1 88 828,7 12 737,3 34 844,0 15 628,4 576 106,1 комітету України по

водному господарству
5001010 0421 Керівництво та управління 3 040,3 2 880,3 1 832,3 32,0 160,0 3 040,3 у сфері водного

господарства
5001020 0482 Прикладні розробки у 492,6 492,6 492,6 сфері розвитку водного

господарства
5001030 0530 Розробки найважливіших 54,1 54,1 54,1 новітніх технологій у

сфері екологічного

оздоровлення водних

ресурсів
5001040 0950 Підвищення кваліфікації 805,5 805,5 512,6 29,2 746,2 727,2 263,7 144,0 19,0 1 551,7 кадрів у сфері водного

господарства
5001050 0421 Експлуатація 414 388,8 402 259,4 198 496,8 91 176,9 12 129,4 103 710,9 88 101,5 12 473,6 34 700,0 15 609,4 518 099,7 загальнодержавних і

міжгосподарських

державних меліоративних

систем
5001060 0511 Ведення державного 4 002,4 2 680,0 1 322,4 4 002,4 моніторингу поверхневих

вод, водного кадастру,

паспортизація, управління

водними ресурсами
5001070 0511 Захист від шкідливої дії 28 865,3 28 865,3 28 865,3 вод сільських населених

пунктів і

сільськогосподарських

угідь
5001080 0511 Комплексний 10 000,0 10 000,0 10 000,0 протипаводковий захист в

басейні р. Тиса у

Закарпатській області
5001090 0620 Будівництво Кілійського і 10 000,0 10 000,0 10 000,0 Татарбунарського групових

водопроводів Одеської

області
5020000 Державний комітет 36 756,6 3 628,4 2 432,0 90,0 33 128,2 374 250,0 1 040,0 80,0 373 210,0 411 006,6 природних ресурсів

України
5021000 Апарат Державного 36 756,6 3 628,4 2 432,0 90,0 33 128,2 374 250,0 1 040,0 80,0 373 210,0 411 006,6 комітету природних

ресурсів України
5021010 0540 Загальне керівництво та 3 628,4 3 628,4 2 432,0 90,0 1 500,0 1 040,0 80,0 460,0 5 128,4 управління у сфері

природних ресурсів
5021020 0530 Державні науково-технічні 1 200,0 1 200,0 1 200,0 програми та наукові

частини державних

цільових програм у сфері

природних ресурсів
5021030 0444 Розвиток 372 750,0 372 750,0 372 750,0 мінерально-сировинної

бази, в тому числі

дорозвідка відкритих в

Україні родовищ

мідьвмісних руд
5021040 0411 Загальнодержавні 13 528,2 13 528,2 13 528,2 геодезичні та

картографічні роботи
5021050 0511 Геолого-екологічні 5 500,0 5 500,0 5 500,0 дослідження та заходи
5021060 0490 Демаркація та делімітація 12 900,0 12 900,0 12 900,0 державного кордону
5100000 Державний комітет України 174 766,1 146 280,4 99 513,8 288,9 28 485,7 45 000,0 25 200,0 1 240,0 19 800,0 219 766,1 по земельних ресурсах
5101000 Апарат Державного 174 766,1 146 280,4 99 513,8 288,9 28 485,7 45 000,0 25 200,0 1 240,0 19 800,0 219 766,1 комітету України по

земельних ресурсах
5101010 0421 Керівництво та управління 137 047,4 137 047,4 99 513,8 278,9 15 000,0 10 200,0 1 200,0 4 800,0 152 047,4 у сфері земельних

ресурсів
5101020 0950 Підвищення кваліфікації 18,0 18,0 18,0 працівників Держкомзему
5101030 0421 Проведення земельної 28 053,0 9 205,0 18 848,0 28 053,0 реформи
5101040 0511 Збереження, відтворення 5 000,0 5 000,0 5 000,0 та забезпечення

раціонального

використання земельних

ресурсів
5101600 0421 Видача державних актів на 4 647,7 10,0 10,0 4 637,7 30 000,0 15 000,0 40,0 15 000,0 34 647,7 право приватної власності

на землю в сільській

місцевості
5120000 Державний комітет України 28 289,0 18 929,0 11 192,0 2 470,8 9 360,0 597 350,0 134 678,0 3 750,0 2 530,0 462 672,0 625 639,0 з державного

матеріального резерву
5121000 Апарат Державного 28 289,0 18 929,0 11 192,0 2 470,8 9 360,0 597 350,0 134 678,0 3 750,0 2 530,0 462 672,0 625 639,0 комітету з державного

матеріального резерву
5121010 0220 Керівництво та управління 4 759,3 4 699,3 2 532,0 135,3 60,0 4 759,3 у сфері державного

матеріального резерву
5121020 0220 Обслуговування державного 23 529,7 14 229,7 8 660,0 2 335,5 9 300,0 29 250,0 23 678,0 3 750,0 2 530,0 5 572,0 52 779,7 матеріального резерву

організаціями Державного

комітету України з

державного матеріального

резерву
5121030 0220 Відшкодування 36 400,0 36 400,0 36 400,0 підприємствам, установам

та організаціям витрат,

пов'язаних з

обслуговуванням цінностей

матеріального резерву
5121040 0220 Накопичення (приріст) 531 700,0 74 600,0 457 100,0 531 700,0 матеріальних цінностей

державного матеріального

резерву
5160000 Державна митна служба 859 388,2 805 480,3 546 600,8 13 572,5 53 907,9 3 623,1 2 552,5 265,4 156,9 1 070,6 863 011,3 України
5161000 Апарат Державної митної 859 388,2 805 480,3 546 600,8 13 572,5 53 907,9 3 623,1 2 552,5 265,4 156,9 1 070,6 863 011,3 служби України
5161010 0112 Керівництво та управління 791 306,9 785 306,9 535 295,9 12 813,3 6 000,0 2 340,6 1 477,3 2,3 863,3 793 647,5 у сфері митної справи
5161020 0112 Розбудова та модернізація 43 126,5 43 126,5 43 126,5 об'єктів митної системи
5161030 0942 Підготовка кадрів для 16 940,5 16 802,4 9 233,1 634,0 138,1 1 282,5 1 075,2 265,4 154,6 207,3 18 223,0 митної служби
5161040 0950 Підвищення кваліфікації 3 514,3 3 371,0 2 071,8 125,2 143,3 3 514,3 працівників органів

державної митної служби
5161050 0150 Прикладні дослідження і 4 500,0 4 500,0 4 500,0 розробки у сфері митної

служби
5270000 Державний комітет 8 341,5 6 480,3 4 197,9 90,1 1 861,2 8 341,5 ядерного регулювання

України
5271000 Апарат Державного 8 341,5 6 480,3 4 197,9 90,1 1 861,2 8 341,5 комітету ядерного

регулювання України
5271010 0434 Керівництво та управління 7 006,3 6 461,7 4 197,9 90,1 544,6 7 006,3 у сфері ядерного

регулювання
5271020 0530 Прикладні дослідження у 666,6 666,6 666,6 сфері ядерного

регулювання
5271030 0950 Підвищення кваліфікації 18,6 18,6 18,6 державних службовців

п'ятої-сьомої категорій у

сфері ядерного

регулювання
5271040 0540 Створення Державного 650,0 650,0 650,0 регістру джерел

іонізуючого

випромінювання
5300000 Державний комітет України 42 229,4 13 182,5 5 895,6 265,8 29 046,9 3 537,2 3 155,7 1 221,0 342,5 381,5 45 766,6 з будівництва та

архітектури
5301000 Апарат Державного 41 776,7 12 729,8 5 798,4 254,8 29 046,9 3 537,2 3 155,7 1 221,0 342,5 381,5 45 313,9 комітету України з

будівництва та

архітектури
5301010 0443 Керівництво та управління 3 799,4 3 346,2 2 068,4 38,0 453,2 3 799,4 у сфері будівництва та

архітектури
5301020 0484 Прикладні розробки у 586,8 586,8 586,8 сфері будівництва
5301040 0484 Державні науково-технічні 102,7 102,7 102,7 програми та наукові

частини державних

цільових програм у сфері

будівництва
5301050 0484 Наукові розробки із 1 000,0 1 000,0 1 000,0 стандартизації у сфері

будівництва
5301060 0824 Фінансова підтримка 15,0 15,0 15,0 творчих спілок у сфері

архітектури
5301070 0825 Функціонування Державної 597,2 367,2 183,5 30,4 230,0 60,0 58,4 30,0 1,6 657,2 науково-технічної

бібліотеки
5301080 0827 Збереження архітектурної 5 203,0 5 203,0 3 546,5 186,4 3 477,2 3 097,3 1 191,0 342,5 379,9 8 680,2 спадщини в заповідниках
5301090 0829 Паспортизація, 25 700,0 25 700,0 25 700,0 інвентаризація та

реставрація пам'яток

архітектури
5301100 0443 Розробка схем та 800,0 800,0 800,0 проектних рішень масового

застосування
5301110 0484 Розробки найважливіших 174,2 174,2 174,2 новітніх технологій у

сфері розвитку нових

будівельних матеріалів та

виробів
5301120 0829 Пошук і впорядкування 3 798,4 3 798,4 3 798,4 поховань жертв війни та

політичних репресій
5302000 Комітет із Державної 452,7 452,7 97,2 11,0 452,7 премії України у галузі

архітектури
5302010 0829 Присудження Державної 152,7 152,7 97,2 11,0 152,7 премії в галузі

архітектури
5302020 0829 Відзначення Державною 300,0 300,0 300,0 премією в галузі

архітектури
5310000 Державний комітет України 60 230,1 3 838,1 2 105,8 48,7 56 392,0 406,5 306,0 145,0 3,0 100,5 60 636,6 з питань

житлово-комунального

господарства
5311000 Апарат Державного 60 230,1 3 838,1 2 105,8 48,7 56 392,0 406,5 306,0 145,0 3,0 100,5 60 636,6 комітету України з питань

житлово-комунального

господарства
5311010 0610 Керівництво та управління 4 329,9 3 629,9 1 964,8 40,8 700,0 4 329,9 у сфері

житлово-комунального

господарства
5311020 0630 Прикладні розробки у 988,2 988,2 988,2 сфері житлової політики
5311030 0630 Державні науково-технічні 3 783,8 3 783,8 3 783,8 програми та наукові

частини державних

цільових програм у сфері

розвитку

житлово-комунального

господарства
5311040 0620 Державний насіннєвий 70,3 70,3 46,9 6,1 376,5 276,0 130,0 2,0 100,5 446,8 контроль у сфері зеленого

будівництва та

квітникарства
5311050 0520 Збереження і вивчення у 137,9 137,9 94,1 1,8 30,0 30,0 15,0 1,0 167,9 спеціально створених

умовах різноманітних

видів дерев і чагарників
5311060 0630 Наукові розробки із 800,0 800,0 800,0 стандартизації у сфері

житлової політики
5311070 0630 Розробки найважливіших 120,0 120,0 120,0 новітніх технологій у

сфері розвитку

житлово-комунального

господарства
5311800 0610 Розвиток та реконструкція 50 000,0 50 000,0 50 000,0 централізованих систем

водопостачання та

водовідведення
5320000 Державний комітет України 89 151,5 17 514,7 4 013,7 825,3 71 636,8 89 151,5 у справах національностей

та міграції
5321000 Апарат Державного 89 151,5 17 514,7 4 013,7 825,3 71 636,8 89 151,5 комітету України у

справах національностей

та міграції
5321010 0380 Керівництво та управління 4 903,3 4 403,3 2 800,7 109,0 500,0 4 903,3 у сфері національностей

та міграції
5321020 1070 Надання допомоги біженцям 5 137,5 1 125,7 610,0 105,4 4 011,8 5 137,5
5321030 0829 Заходи щодо відтворення 2 020,0 2 020,0 2 020,0 культури національних

менших та фінансова

підтримка газет мовами

національних меншин
5321040 1070 Розселення та 71 400,0 6 775,0 64 625,0 71 400,0 облаштування депортованих

кримських татар та осіб

інших національностей,

які були депортовані з

території України
5321050 0829 Заходи Української 600,0 600,0 600,0 Всесвітньої

Координаційної Ради
5321060 0113 Внески до Міжнародної 115,0 115,0 115,0 організації міграції
5321070 0380 Створення та утримання 4 075,7 1 575,7 603,0 610,9 2 500,0 4 075,7 пунктів розміщення

незаконних мігрантів та

інформаційної системи

обліку та аналізу

міграційних потоків
5321080 1090 Заходи з реалізації 900,0 900,0 900,0 Європейської хартії

регіональних мов або мов

меншин
5340000 Адміністрація Державної 870 477,4 700 347,4 548 275,6 33 135,4 170 130,0 14 584,6 6 744,2 176,6 1 511,5 7 840,4 885 062,0 прикордонної служби

України
5341000 Апарат Адміністрації 856 343,4 690 744,3 539 519,9 33 135,4 165 599,1 14 584,6 6 744,2 176,6 1 511,5 7 840,4 870 928,0 Державної прикордонної

служби України
5341010 0310 Керівництво та управління 19 422,9 19 422,9 18 297,4 19 422,9 у сфері охорони

державного кордону

України
в тому числі компенсація 1 861,1 1 861,1 1 861,1 1 861,1 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
5341020 0310 Забезпечення особового 624 418,2 624 418,2 491 279,9 33 135,4 5 294,3 5 294,3 176,6 1 511,5 629 712,5 складу Державної

прикордонної служби

України
в тому числі компенсація 49 474,2 49 474,2 49 474,2 49 474,2 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
5341030 0310 Матеріально-технічне 128 378,8 14 014,8 114 364,0 9 290,3 1 449,9 7 840,4 137 669,1 забезпечення Державної

прикордонної служби

України
5341040 0310 Участь у виконанні 801,5 189,8 611,7 801,5 заходів з делімітації та

демаркації державного

кордону України
5341060 0942 Підготовка кадрів та 32 698,6 32 698,6 29 942,6 32 698,6 підвищення кваліфікації

Національною академією

Державної прикордонної

служби України
в тому числі компенсація 2 485,2 2 485,2 2 485,2 2 485,2 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
5341070 1062 Будівництво (придбання) 26 123,4 26 123,4 26 123,4 житла для

військовослужбовців

Державної прикордонної

служби України
5341080 0310 Створення автоматизованої 9 500,0 9 500,0 9 500,0 інформаційної системи

перетину державного

кордону України і банку

даних міжвідомчого

користування
5341800 0310 Комплекс заходів з 15 000,0 15 000,0 15 000,0 укріплення державного

кордону
5342000 Розвідувальний орган 14 134,0 9 603,1 8 755,7 4 530,9 14 134,0 Адміністрації Державної

прикордонної служби

України
5342010 0310 Функціонування 14 134,0 9 603,1 8 755,7 4 530,9 14 134,0 розвідувального органу
в тому числі компенсація 807,8 807,8 807,8 807,8 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
5360000 Державний комітет України 31 950,7 16 116,5 9 093,2 640,6 15 834,2 31 950,7 з питань технічного

регулювання та споживчої

політики
5361000 Апарат Державного 31 950,7 16 116,5 9 093,2 640,6 15 834,2 31 950,7 комітету України з питань

технічного регулювання та

споживчої політики
5361010 0411 Керівництво та управління 14 616,5 14 616,5 9 093,2 640,6 14 616,5 у сфері технічного

регулювання та споживчої

політики
5361020 0481 Прикладні розробки у 1 047,0 1 047,0 1 047,0 сфері стандартизації,

сертифікації та

метрології
5361030 0481 Розробки найважливіших 203,9 203,9 203,9 новітніх технологій у

сфері стандартизації

продукції і послуг
5361040 0481 Наукові програми у сфері 3 297,7 3 297,7 3 297,7 стандартизації,

сертифікації і еталонної

бази
5361050 0487 Збереження та 68,0 68,0 68,0 функціонування

національної еталонної

бази
5361060 0473 Державний нагляд за 2 717,6 2 717,6 2 717,6 додержанням стандартів,

державний метрологічний

нагляд та заходи,

пов'язані з виконанням

державних завдань у сфері

метрології
5361080 0411 Гармонізація національних 8 500,0 8 500,0 8 500,0 стандартів з міжнародними

та європейськими
5361090 0411 Виробництво та 1 500,0 1 500,0 1 500,0 розповсюдження соціальної

рекламної інформації про

шкоду тютюнопаління та

зловживання алкогольних

напоїв
5380000 Державна туристична 6 056,4 2 226,0 1 149,4 38,0 3 830,4 6 056,4 адміністрація України
5381000 Апарат Державної 6 056,4 2 226,0 1 149,4 38,0 3 830,4 6 056,4 туристичної адміністрації

України
5381010 0472 Керівництво та управління 2 476,0 2 226,0 1 149,4 38,0 250,0 2 476,0 у сфері туризму
5381020 0472 Фінансова підтримка 3 492,0 3 492,0 3 492,0 розвитку туризму в

Україні
5381030 0840 Прикладні розробки у 88,4 88,4 88,4 сфері туризму
5480000 Державний комітет України 65 984,9 62 199,8 40 061,7 1 002,4 3 785,1 400,0 400,0 66 384,9 з нагляду за охороною

праці
5481000 Апарат Державного 65 984,9 62 199,8 40 061,7 1 002,4 3 785,1 400,0 400,0 66 384,9 комітету України з

нагляду за охороною праці
5481010 0412 Керівництво та управління 64 676,4 62 136,2 40 061,7 1 002,4 2 540,2 64 676,4 у сфері нагляду за

охороною праці
5481030 0950 Підвищення кваліфікації 63,6 63,6 63,6 кадрів у сфері охорони

праці та наглядової

діяльності
5481040 0481 Прикладні розробки у 1 244,9 1 244,9 400,0 400,0 1 644,9 сфері охорони праці
5500000 Державна комісія з 9 368,9 8 936,9 5 606,7 462,4 432,0 9 368,9 регулювання ринків

фінансових послуг
5501000 Апарат Державної комісії 9 368,9 8 936,9 5 606,7 462,4 432,0 9 368,9 з регулювання ринків

фінансових послуг
5501010 0112 Керівництво та управління 9 368,9 8 936,9 5 606,7 462,4 432,0 9 368,9 у сфері регулювання

ринків фінансових послуг
5530000 Державний комітет 46 476,6 28 838,6 13 422,7 404,5 17 638,0 46 476,6 фінансового моніторингу
5531000 Апарат Державного 46 476,6 28 838,6 13 422,7 404,5 17 638,0 46 476,6 комітету фінансового

моніторингу
5531010 0112 Керівництво та управління 45 803,0 28 165,0 13 229,2 372,0 17 638,0 45 803,0 у сфері фінансового

моніторингу
5531020 0950 Перепідготовка та 673,6 673,6 193,5 32,5 673,6 підвищення кваліфікації у

сфері боротьби з

легалізацією

(відмиванням) доходів,

одержаних злочинним

шляхом, і фінансуванням

тероризму
5560000 Національна комісія з 3 678,4 2 177,1 1 078,9 1 501,3 3 678,4 питань регулювання

зв'язку
5561000 Національна комісія з 3 678,4 2 177,1 1 078,9 1 501,3 3 678,4 питань регулювання

зв'язку
5561010 0460 Керівництво та управління 3 678,4 2 177,1 1 078,9 1 501,3 3 678,4 у сфері регулювання

зв'язку
5960000 Головне управління 141 850,3 86 114,7 78 673,5 4 021,2 55 735,6 931,0 328,9 111,2 178,1 602,1 142 781,3 розвідки Міністерства

оборони України
5961000 Головне управління 141 850,3 86 114,7 78 673,5 4 021,2 55 735,6 931,0 328,9 111,2 178,1 602,1 142 781,3 розвідки Міністерства

оборони України
5961010 0260 Розвідувальна діяльність 141 850,3 86 114,7 78 673,5 4 021,2 55 735,6 931,0 328,9 111,2 178,1 602,1 142 781,3 у сфері оборони
в тому числі компенсація 8 081,8 8 081,8 8 081,8 8 081,8 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
5980000 Вища рада юстиції 7 994,4 6 244,4 3 214,8 70,0 1 750,0 7 994,4
5981000 Апарат Вищої ради юстиції 7 994,4 6 244,4 3 214,8 70,0 1 750,0 7 994,4
5981010 0330 Формування суддівського 7 994,4 6 244,4 3 214,8 70,0 1 750,0 7 994,4 корпусу та контроль за

його діяльністю
5990000 Секретаріат 15 298,7 9 793,7 5 759,5 75,0 5 505,0 15 298,7 Уповноваженого Верховної

Ради України з прав

людини
5991000 Секретаріат 15 298,7 9 793,7 5 759,5 75,0 5 505,0 15 298,7 Уповноваженого Верховної

Ради України з прав

людини
5991010 0111 Парламентський контроль 15 298,7 9 793,7 5 759,5 75,0 5 505,0 15 298,7 за додержанням

конституційних прав і

свобод людини
6010000 Антимонопольний комітет 21 988,7 20 336,6 11 736,3 1 722,4 1 652,1 1 817,3 774,8 1 042,5 23 806,0 України
6011000 Апарат Антимонопольного 21 988,7 20 336,6 11 736,3 1 722,4 1 652,1 1 817,3 774,8 1 042,5 23 806,0 комітету України
6011010 0411 Керівництво та управління 21 311,6 20 336,6 11 736,3 1 722,4 975,0 1 773,9 774,8 999,1 23 085,5 у сфері конкурентної

політики, контроль за

дотриманням законодавства

про захист економічної

конкуренції
6011020 0481 Прикладні розробки у 677,1 677,1 43,4 43,4 720,5 сфері конкурентної

політики та права
6020000 Вища атестаційна комісія 1 708,1 1 656,6 1 063,0 36,0 51,5 1 708,1 України
6021000 Апарат Вищої атестаційної 1 708,1 1 656,6 1 063,0 36,0 51,5 1 708,1 комісії України
6021010 0990 Керівництво та управління 1 421,3 1 369,8 901,3 36,0 51,5 1 421,3 у сфері атестації

наукових та

науково-педагогічних

кадрів вищої

кваліфікації, присудження

наукових ступенів
6021020 0990 Державна атестація 286,8 286,8 161,7 286,8 наукових і

науково-педагогічних

кадрів вищої кваліфікації
6070000 Державний департамент 810 992,4 760 344,7 515 792,8 61 824,6 50 647,7 154 688,9 130 230,1 20 694,9 19 718,1 24 458,8 965 681,3 України з питань

виконання покарань
6071000 Апарат Державного 810 992,4 760 344,7 515 792,8 61 824,6 50 647,7 154 688,9 130 230,1 20 694,9 19 718,1 24 458,8 965 681,3 департаменту України з

питань виконання покарань
6071010 0340 Керівництво та управління 46 987,4 46 987,4 42 820,0 667,4 108,0 106,0 15,0 10,0 2,0 47 095,4 у сфері виконання

покарань
в тому числі компенсація 4 464,8 4 464,8 4 464,8 4 464,8 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
6071020 0340 Утримання спецконтингенту 141 487,8 138 687,8 45 597,8 2 800,0 94 273,3 91 483,2 16 742,0 2 790,1 235 761,1 в установах

кримінально-виконавчої

системи
6071030 0340 Здійснення виконання 532 371,2 529 771,2 472 797,8 8 428,1 2 600,0 38 179,0 36 602,3 20 515,9 2 851,2 1 576,7 570 550,2 покарань та утримання

персоналу установ і

органів

кримінально-виконавчої

системи
в тому числі компенсація 42 426,4 42 426,4 42 426,4 123,4 123,4 123,4 42 549,8 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
6071040 0734 Фінансова підтримка 530,0 530,0 175,0 50,0 781,8 691,8 164,0 77,0 90,0 1 311,8 санаторно-курортних

закладів Державного

департаменту України з

питань виконання покарань
6071060 0340 Утримання 44 802,3 41 802,3 6 252,3 3 000,0 1 346,8 1 346,8 37,9 46 149,1 спецконтингенту, хворого

на туберкульоз, в

установах

кримінально-виконавчої

системи
6071070 0340 Заходи щодо впровадження 24 805,1 24 805,1 24 805,1 Кримінально-виконавчого

кодексу та приведення

умов тримання засуджених

до вимог європейських

стандартів
6071080 1062 Будівництво (придбання) 6 840,0 6 840,0 6 840,0 житла для осіб рядового і

начальницького складу

кримінально-виконавчої

системи
6071090 0930 Підготовка робітничих 4 833,0 2 566,0 829,0 2 267,0 4 833,0 кадрів у

професійно-технічних

закладах соціальної

реабілітації при

установах виконання

покарань
6071600 0763 Заходи з подолання 8 335,6 8 335,6 20 000,0 20 000,0 28 335,6 епідемії туберкульозу та

СНІДу в установах

кримінально-виконавчої

системи
6080000 Державний департамент 70 019,3 70 019,3 70 019,3 України з питань

виконання покарань

(загальнодержавні

видатки)
6081000 Державний департамент 70 019,3 70 019,3 70 019,3 України з питань

виконання покарань

(загальнодержавні

видатки)
6081020 1020 Пенсійне забезпечення 70 019,3 70 019,3 70 019,3 осіб начальницького і

рядового складу

кримінально-виконавчої

системи
6100000 Державна служба України з 2 822,0 2 822,0 1 273,6 18 590,0 16 874,0 6 953,7 2 084,0 1 716,0 21 412,0 нагляду за забезпеченням

безпеки авіації
6101000 Державна служба України з 2 822,0 2 822,0 1 273,6 18 590,0 16 874,0 6 953,7 2 084,0 1 716,0 21 412,0 нагляду за забезпеченням

безпеки авіації
6101010 0454 Керівництво та управління 17 200,0 15 970,0 6 780,7 1 885,0 1 230,0 17 200,0 у сфері нагляду за

забезпеченням безпеки

авіації
6101020 0731 Стаціонарне медичне 1 827,8 1 827,8 1 273,6 1 190,0 874,0 173,0 199,0 316,0 3 017,8 обслуговування та

сертифікація

льотно-диспетчерського

складу працівників

авіаційного транспорту
6101030 0721 Передпольотний та 994,2 994,2 994,2 передзмінний контроль

льотно-диспетчерського

складу працівників

авіаційного транспорту та

надання первинної

медичної допомоги

пасажирам
6101040 0454 Страховий фонд безпеки 200,0 30,0 170,0 200,0 авіації
6110000 Державний комітет архівів 13 562,7 7 060,2 4 581,6 271,8 6 502,5 1 114,6 852,6 322,1 56,0 262,0 14 677,3 України
6111000 Апарат Державного 13 562,7 7 060,2 4 581,6 271,8 6 502,5 1 114,6 852,6 322,1 56,0 262,0 14 677,3 комітету архівів України
6111010 0133 Керівництво та управління 1 076,4 1 076,4 683,0 7,0 1 076,4 у сфері архівної справи
6111020 0150 Прикладні розробки у 614,9 614,9 26,0 26,0 640,9 сфері архівної справи
6111030 0133 Архівна справа 11 871,4 5 983,8 3 898,6 264,8 5 887,6 1 088,6 852,6 322,1 56,0 236,0 12 960,0
6120000 Головне управління 18 913,8 15 060,4 5 516,4 65,3 3 853,4 600,0 377,3 108,3 222,7 19 513,8 державної служби України
6121000 Апарат Головного 15 538,7 13 247,1 4 887,5 52,8 2 291,6 600,0 377,3 108,3 222,7 16 138,7 управління державної

служби України
6121010 0131 Керівництво та 11 777,9 9 486,3 4 887,5 52,8 2 291,6 600,0 377,3 108,3 222,7 12 377,9 функціональне управління

у сфері державної служби
6121030 0950 Підготовка магістрів 3 760,8 3 760,8 3 760,8 державної служби та

підвищення кваліфікації

працівників органів

державної влади та

місцевого самоврядування

з питань боротьби з

корупцією
6122000 Центр сприяння 3 375,1 1 813,3 628,9 12,5 1 561,8 3 375,1 інституційному розвитку

державної служби
6122020 0150 Забезпечення 2 163,3 1 813,3 628,9 12,5 350,0 2 163,3 інституційного розвитку

державної служби та

організація проведення

функціональних обстежень

органів виконавчої влади
6122030 0150 Дослідження і розробки у 1 211,8 1 211,8 1 211,8 сфері державної служби та

її адаптації до

стандартів Європейського

Союзу
6140000 Державна податкова 2 169 724,4 2 033 341,3 1 398 293,1 39 822,5 136 383,1 198 220,2 181 935,9 195,9 200,3 16 284,3 2 367 944,6 адміністрація України
6141000 Апарат Державної 2 169 724,4 2 033 341,3 1 398 293,1 39 822,5 136 383,1 198 220,2 181 935,9 195,9 200,3 16 284,3 2 367 944,6 податкової адміністрації

України
6141010 0112 Керівництво та управління 2 055 931,9 1 983 873,4 1 397 498,6 39 609,5 72 058,5 157 624,6 151 598,0 173,3 6 026,6 2 213 556,5 у сфері контролю за

дотриманням та виконанням

податкового законодавства
6141020 0150 Прикладні розробки у 3 216,5 3 216,5 125,0 125,0 3 341,5 сфері оподаткування,

фінансового права та

діяльності податкової

служби
6141030 0941 Підготовка кадрів для 1 998,4 1 998,4 1 161,1 861,1 300,0 3 159,5 податкової служби вищими

навчальними закладами I і

II рівнів акредитації
6141040 0942 Підготовка кадрів та 52 081,2 30 081,2 22 000,0 20 119,2 16 619,2 3 500,0 72 200,4 підвищення кваліфікації

Національною академією

державної податкової

служби
6141050 0950 Підвищення кваліфікації 1 992,8 1 892,8 794,5 213,0 100,0 734,3 634,3 195,9 27,0 100,0 2 727,1 Центром перепідготовки та

підвищення кваліфікації

керівних кадрів органів

державної податкової

служби
6141060 0950 Підвищення кваліфікації 4 325,0 4 325,0 4 325,0 працівників органів

податкової служби
6141080 0112 Створення автоматизованої 41 696,3 9 133,0 32 563,3 41 696,3 інформаційно-аналітичної

системи податкових

органів
6141600 0112 Модернізація податкової 8 482,3 2 037,5 6 444,8 18 456,0 12 223,3 6 232,7 26 938,3 служби
6150000 Державна комісія з цінних 20 608,6 18 083,6 11 365,1 500,1 2 525,0 20 608,6 паперів та фондового

ринку України
6151000 Апарат Державної комісії 20 608,6 18 083,6 11 365,1 500,1 2 525,0 20 608,6 з цінних паперів та

фондового ринку України
6151010 0411 Керівництво та управління 19 056,1 18 031,1 11 365,1 500,1 1 025,0 19 056,1 у сфері фондового ринку
6151020 0411 Створення системи 1 500,0 1 500,0 1 500,0 моніторингу фондового

ринку
6151030 0950 Підвищення кваліфікації 52,5 52,5 52,5 фахівців з питань

фондового ринку та

корпоративного управління
6160000 Державна податкова 31 264,4 31 264,4 31 264,4 адміністрація України

(загальнодержавні

видатки)
6161000 Державна податкова 31 264,4 31 264,4 31 264,4 адміністрація України

(загальнодержавні

видатки)
6161020 1020 Пенсійне забезпечення 31 264,4 31 264,4 31 264,4 осіб начальницького

складу податкової міліції
6170000 Державна служба 3 165,1 2 646,9 1 834,9 104,9 518,2 3 165,1 експортного контролю

України
6171000 Апарат Державної служби 3 165,1 2 646,9 1 834,9 104,9 518,2 3 165,1 експортного контролю

України
6171010 0411 Керівництво та управління 2 916,9 2 646,9 1 834,9 104,9 270,0 2 916,9 у сфері експортного

контролю
6171020 0481 Прикладні розробки у 248,2 248,2 248,2 сфері розвитку

експортного контролю
6370000 Національна комісія 9 574,1 8 773,1 5 180,6 155,8 801,0 50,0 50,0 20,0 9 624,1 регулювання

електроенергетики України
6371000 Апарат Національної 9 574,1 8 773,1 5 180,6 155,8 801,0 50,0 50,0 20,0 9 624,1 комісії регулювання

електроенергетики України
6371010 0433 Керівництво та управління 9 574,1 8 773,1 5 180,6 155,8 801,0 50,0 50,0 20,0 9 624,1 у сфері регулювання

електроенергетики
6380000 Національне космічне 238 368,7 61 345,9 47 050,2 4 787,2 177 022,8 3 531,2 409,4 82,5 52,0 3 121,8 241 899,9 агентство України
6381000 Апарат Національного 238 368,7 61 345,9 47 050,2 4 787,2 177 022,8 3 531,2 409,4 82,5 52,0 3 121,8 241 899,9 космічного агентства

України
6381010 0473 Керівництво та управління 5 879,7 5 679,7 3 866,1 126,6 200,0 5 879,7 у сфері космічної

діяльності
6381020 0487 Розробки найважливіших 200,0 200,0 200,0 новітніх технологій у

сфері космічної галузі
6381030 0960 Надання позашкільної 2 084,1 2 084,1 841,3 170,5 439,4 409,4 82,5 52,0 30,0 2 523,5 освіти Національним

центром аерокосмічної

освіти молоді України
6381040 0473 Загальнодержавна 59 500,0 59 500,0 50,0 50,0 59 550,0 (Національна) космічна

програма
6381050 0473 Управління та 58 490,1 53 525,1 42 342,8 4 490,1 4 965,0 3 041,8 3 041,8 61 531,9 випробування космічних

засобів
в тому числі компенсація 4 020,0 4 020,0 4 020,0 4 020,0 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
6381060 0473 Функціонування і розвиток 700,0 700,0 700,0 національної системи

сейсмічних спостережень
6381070 0460 Експлуатація супутникових 500,0 500,0 500,0 систем зв'язку та

телерадіомовлення
6381080 0487 Прикладні розробки у 200,0 200,0 200,0 сфері космічної галузі
6381090 0487 Державні науково-технічні 500,0 500,0 500,0 програми та наукові

частини державних

цільових програм у сфері

космічної галузі
6381100 1062 Будівництво (придбання) 4 000,0 4 000,0 4 000,0 житла для

військовослужбовців

Національного космічного

агентства
6381120 0512 Утилізація твердого 40 000,0 57,0 39 943,0 40 000,0 ракетного палива
6381130 0473 Забезпечення 64 314,8 64 314,8 64 314,8 обслуговування кредитних

ресурсів, залучених для

реалізації проекту

"Циклон-4"
6381140 0434 Реконструкція і 2 000,0 2 000,0 2 000,0 відновлення обладнання

ТЕЦ ДП "ВО Південний

машинобудівний завод ім.

О.М. Макарова"
6440000 Національна рада України 5 744,9 5 744,9 3 715,3 60,0 5 744,9 з питань телебачення і

радіомовлення
6441000 Апарат Національної ради 5 744,9 5 744,9 3 715,3 60,0 5 744,9 України з питань

телебачення і

радіомовлення
6441010 0831 Керівництво та управління 5 744,9 5 744,9 3 715,3 60,0 5 744,9 здійсненням контролю у

сфері телебачення і

радіомовлення
6480000 Пенсійний фонд України 13 444 741,4 13 444 741,4 3 961 540,2 3 961 540,2 17 406 281,6

6481000 Пенсійний фонд України 13 444 741,4 13 444 741,4 3 961 540,2 3 961 540,2 17 406 281,6

6481020 1020 Відшкодування на виплату 375 927,8 375 927,8 375 927,8 пенсій

військовослужбовцям

рядового, сержантського

та старшинського складу

строкової служби
6481030 1020 Відшкодування на виплату 785 051,6 785 051,6 2 254 396,1 2 254 396,1 3 039 447,7 пенсій, надбавок та

підвищень до пенсій,

призначених за різними

пенсійними програмами,

державної соціальної

допомоги особам, які не

мають права на пенсію, та

інвалідам і державної

соціальної допомоги на

догляд
6481040 1020 Компенсація різниці у 339 746,9 339 746,9 339 746,9 пенсійному забезпеченні

наукових працівників
6481050 1020 Відшкодування на виплату 4 755,1 4 755,1 4 755,1 пенсій особам,

вивільненим у зв'язку із

закриттям Чорнобильської

АЕС
6481060 1020 Пенсійне забезпечення 307 274,9 307 274,9 307 274,9 осіб, які постраждали

внаслідок Чорнобильської

катастрофи, віднесених до

категорії I
6481070 1020 Відшкодування на виплату 564 149,5 564 149,5 564 149,5 пенсій особам, які

постраждали внаслідок

Чорнобильської

катастрофи, віднесеним до

категорій II, III і IV,

та непрацездатним

пенсіонерам, які

проживають у зонах

радіоактивного

забруднення
6481080 1070 Компенсація за втрату 4 400,6 4 400,6 4 400,6 годувальника та допомога

на поховання громадян,

які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи
6481090 1020 Компенсація несплачених 110 889,3 110 889,3 110 889,3 страхових внесків на

загальнообов'язкове

державне пенсійне

страхування за деякі

категорії осіб
6481100 1020 Покриття дефіциту коштів 11 949 689,8 11 949 689,8 11 949 689,8 Пенсійного фонду України

для виплати пенсій
6481110 1020 Відшкодування на виплату 710 000,0 710 000,0 710 000,0 пенсій працівникам, які

були безпосередньо

зайняті повний робочий

день на підземних роботах
6500000 Рада національної безпеки 22 056,0 12 107,1 8 047,0 9 948,9 1 790,0 1 790,0 23 846,0 і оборони України
6501000 Апарат Ради національної 22 056,0 12 107,1 8 047,0 9 948,9 1 790,0 1 790,0 23 846,0 безпеки і оборони України
6501010 0350 Інформаційно-аналітичне 15 292,4 12 005,2 8 002,6 3 287,2 15 292,4 забезпечення

координаційної діяльності

у сфері національної

безпеки і оборони
6501020 0140 Фундаментальні 1 551,7 1 551,7 190,0 190,0 1 741,7 дослідження у сфері

національної безпеки
6501030 0370 Прикладні розробки у 5 110,0 5 110,0 1 600,0 1 600,0 6 710,0 сфері національної

безпеки
6501040 0370 Підготовка 101,9 101,9 44,4 101,9 науково-педагогічних та

наукових кадрів у сфері

національної безпеки
6510000 Рахункова палата 28 608,3 25 652,4 13 661,6 1 085,2 2 955,9 28 608,3
6511000 Апарат Рахункової палати 28 608,3 25 652,4 13 661,6 1 085,2 2 955,9 28 608,3
6511010 0112 Керівництво та управління 26 729,8 25 652,4 13 661,6 1 085,2 1 077,4 26 729,8 у сфері контролю за

виконанням державного

бюджету
6511020 0112 Створення 1 878,5 1 878,5 1 878,5 інформаційно-аналітичної

системи Рахункової палати
6520000 Служба безпеки України 1 100 040,0 1 023 965,0 844 617,0 25 673,2 76 075,0 40 441,9 30 061,5 4 359,5 4 400,9 10 380,4 1 140 481,9

6521000 Центральне управління 1 082 215,7 1 019 686,3 841 532,3 25 673,2 62 529,4 40 441,9 30 061,5 4 359,5 4 400,9 10 380,4 1 122 657,6 Служби безпеки України
6521010 0350 Забезпечення заходів у 959 983,6 932 175,0 786 360,9 22 357,1 27 808,6 7 750,7 5 381,9 612,9 998,3 2 368,8 967 734,3 сфері безпеки держави та

функціонування органів

системи Служби безпеки

України
в тому числі компенсація 83 943,9 83 943,9 83 943,9 83 943,9 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
6521030 0370 Наукова діяльність у 850,0 75,0 775,0 850,0 сфері забезпечення

державної безпеки,

дослідження та розробки

спеціальної техніки
6521040 0113 Забезпечення перебування 1 300,0 1 300,0 1 300,0 за кордоном працівників

органів державної влади
6521050 0734 Медичне обслуговування та 36 614,5 33 072,3 19 480,9 2 302,8 3 542,2 30 878,4 23 312,7 3 689,0 3 368,6 7 565,7 67 492,9 оздоровлення особового

складу Служби безпеки

України
в тому числі компенсація 577,7 577,7 577,7 577,7 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
6521070 0942 Підготовка та 50 242,6 49 242,6 35 690,5 1 013,3 1 000,0 1 368,3 932,4 57,6 15,0 435,9 51 610,9 перепідготовка кадрів

Служби безпеки України

вищими навчальними

закладами III та IV

рівнів акредитації
в тому числі компенсація 3 009,3 3 009,3 3 009,3 3 009,3 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
6521090 0910 Утримання закладів 671,4 671,4 444,5 434,5 19,0 10,0 1 115,9 дошкільної освіти Служби

безпеки України
6521100 1062 Будівництво (придбання) 17 058,6 17 058,6 17 058,6 житла для

військовослужбовців

Служби безпеки України
6521120 0350 Захист інформаційних 5 535,0 5 535,0 5 535,0 ресурсів держави
6521140 0350 Розвиток та модернізація 1 800,0 1 800,0 1 800,0 державної системи

урядового зв'язку
6521150 0350 Створення та забезпечення 510,0 510,0 510,0 функціонування

Національної системи

конфіденційного зв'язку
6521200 0350 Забезпечення заходів 7 650,0 3 150,0 4 500,0 7 650,0 спеціальними підрозділами

по боротьбі з

організованою злочинністю

та корупцією Служби

безпеки України
6524000 Антитерористичний центр 17 824,3 4 278,7 3 084,7 13 545,6 17 824,3 Служби безпеки України
6524010 0350 Боротьба з тероризмом на 17 824,3 4 278,7 3 084,7 13 545,6 17 824,3 території України
в тому числі компенсація 354,8 354,8 354,8 354,8 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
6530000 Служба безпеки України 371 329,0 371 329,0 371 329,0 (загальнодержавні

видатки)
6531000 Служба безпеки України 371 329,0 371 329,0 371 329,0 (загальнодержавні

видатки)
6531020 1020 Пенсійне забезпечення 371 329,0 371 329,0 371 329,0 військовослужбовців

Служби безпеки України,

Служби зовнішньої

розвідки України,

Державної прикордонної

служби України та

Управління державної

охорони
6540000 Національна академія наук 956 285,8 68 593,9 27 591,0 2 508,8 887 691,9 246 616,3 2 520,0 283,0 94,4 244 096,3 1 202 902,1 України
6541000 Апарат Національної 956 285,8 68 593,9 27 591,0 2 508,8 887 691,9 246 616,3 2 520,0 283,0 94,4 244 096,3 1 202 902,1 академії наук України
6541020 0150 Наукова і організаційна 25 884,3 25 714,3 8 181,5 166,0 170,0 1 837,5 1 327,5 22,9 510,0 27 721,8 діяльність президії

Національної академії

наук України
6541030 0140 Фундаментальні 551 276,7 551 276,7 193 163,7 193 163,7 744 440,4 дослідження наукових

установ Національної

академії наук України
6541040 0487 Прикладні розробки у 169 398,8 169 398,8 39 257,5 39 257,5 208 656,3 сфері розвитку галузей

економіки
6541050 0487 Державні науково-технічні 28 740,8 28 740,8 28 740,8 програми та наукові

частини державних

цільових програм у сфері

розвитку галузей

економіки
6541060 0150 Фінансова підтримка 76 073,7 76 073,7 76 073,7 технічного забезпечення

Національної академії

наук України
6541080 0942 Підготовка кадрів 1 445,7 1 445,7 96,0 16,0 80,0 1 541,7 фізико-технічного напряму

вищими навчальними

закладами III і IV рівнів

акредитації
6541090 0990 Методичне забезпечення 142,5 142,5 88,5 1,8 30,4 28,4 8,0 2,0 172,9 викладення народознавства

та української мови як

іноземної Міжнародною

школою україністики
6541100 0731 Медичне обслуговування 8 675,9 8 663,9 4 344,5 511,0 12,0 211,5 201,5 45,0 5,0 10,0 8 887,4 працівників Національної

академії наук України
6541130 0150 Фінансова підтримка 16 274,5 14 641,3 4 327,7 1 032,7 1 633,2 315,0 305,0 80,0 38,0 10,0 16 589,5 розвитку інфраструктури

Національної академії

наук України
6541140 0530 Здійснення 10 468,1 10 468,1 11 000,0 11 000,0 21 468,1 науково-дослідницьких та

дослідно-конструкторських

робіт Інститутом проблем

безпеки атомних

електростанцій

Національної академії

наук України
6541160 0481 Сейсмічні та геофізичні 2 690,7 2 685,7 1 801,8 78,5 5,0 2 690,7 спостереження
6541170 0530 Збереження та розвиток 32 894,6 32 894,6 32 894,6 садово-паркового

комплексу "Феофанія"
6541180 0487 Забезпечення діяльності 18 485,5 13 466,5 7 589,0 678,7 5 019,0 561,8 502,7 95,0 24,0 59,1 19 047,3 Національної бібліотеки

України імені

В.І. Вернадського
6541200 0950 Підвищення кваліфікації з 1 834,0 1 834,0 1 258,0 40,1 142,9 138,9 55,0 4,5 4,0 1 976,9 пріоритетних напрямів

науки та підготовка до

державної атестації

наукових кадрів

Національної академії

наук України
6541820 0484 Здійснення протизсувних 2 500,0 2 500,0 2 500,0 робіт на території

Національного ботанічного

саду ім. М.М.Гришка
6541830 1062 Забезпечення житлом для 8 000,0 8 000,0 8 000,0 вчених Національної

академії наук України
6541840 0732 Завершення будівництва 1 500,0 1 500,0 1 500,0 третьої черги пускового

комплексу Інституту

сорбції та проблем

ендоекології Національної

академії наук України
6550000 Академія педагогічних 32 938,1 14 418,6 6 162,6 833,9 18 519,5 5 810,9 3 341,9 1 383,7 186,6 2 469,0 38 749,0 наук України
6551000 Апарат Академії 32 938,1 14 418,6 6 162,6 833,9 18 519,5 5 810,9 3 341,9 1 383,7 186,6 2 469,0 38 749,0 педагогічних наук України
6551020 0980 Наукова і організаційна 5 742,1 5 674,3 1 504,6 74,7 67,8 362,4 310,6 56,2 14,4 51,8 6 104,5 діяльність президії

Академії педагогічних

наук України
6551030 0140 Фундаментальні 16 725,6 16 725,6 986,8 986,8 17 712,4 дослідження у сфері

педагогічних наук
6551040 0980 Прикладні розробки у 146,8 146,8 146,8 сфері педагогіки та

психології
6551050 0980 Підготовка наукових 1 480,5 1 480,5 496,0 465,5 465,5 254,0 1 946,0 кадрів у системі Академії

педагогічних наук України
6551060 0950 Підвищення кваліфікації 4 655,6 4 255,6 2 807,1 359,3 400,0 3 782,0 2 479,6 1 073,5 165,4 1 302,4 8 437,6 керівних кадрів і

спеціалістів у сфері

освіти закладами

післядипломної освіти III

і IV рівнів акредитації
6551070 0930 Підготовка та 2 736,5 2 736,5 1 263,7 374,9 214,2 86,2 6,8 128,0 2 950,7 перепідготовка робітничих

кадрів і фахівців

автосервісу

навчально-науковим

центром

професійно-технічної

освіти Академії

педагогічних наук України
6551080 0980 Фінансова підтримка 171,3 111,3 60,0 171,3 розвитку інфраструктури

Академії педагогічних

наук України
6551090 0980 Державні науково-технічні 1 094,3 1 094,3 1 094,3 програми та наукові

частини державних

цільових програм у сфері

педагогіки та психології
6551100 0826 Збереження та 185,4 160,4 91,2 25,0 25,0 185,4 популяризація історії

педагогічної науки та

практики
6560000 Академія медичних наук 435 977,5 304 805,2 100 511,0 18 310,1 131 172,3 21 588,8 6 864,1 654,6 675,5 14 724,7 457 566,3 України
6561000 Апарат Академії медичних 435 977,5 304 805,2 100 511,0 18 310,1 131 172,3 21 588,8 6 864,1 654,6 675,5 14 724,7 457 566,3 наук України
6561020 0140 Фундаментальні 24 345,6 24 345,6 24 345,6 дослідження у сфері

теоретичної та клінічної

медицини
6561030 0750 Прикладні розробки у 32 862,4 32 862,4 13 594,5 13 594,5 46 456,9 сфері діагностики і

методів лікування хвороб

людини
6561040 0750 Державні науково-технічні 7 164,3 7 164,3 7 164,3 програми та наукові

частини державних

цільових програм у сфері

профілактики і лікування

хвороб людини
6561050 0750 Підготовка наукових 1 010,2 1 010,2 83,7 1 010,2 кадрів Академією медичних

наук України
6561060 0732 Діагностика і лікування 301 514,4 293 514,4 97 531,0 18 056,4 8 000,0 7 814,5 6 756,3 638,9 667,4 1 058,2 309 328,9 захворювань із

впровадженням

експериментальних та

нових медичних технологій

у клініках

науково-дослідних установ

Академії медичних наук

України
6561070 0722 Спеціалізована 4 475,3 4 325,3 1 741,4 200,1 150,0 179,8 107,8 15,7 8,1 72,0 4 655,1 консультативно-поліклініч-

на допомога, що надається

науково-дослідними

установами Академії

медичних наук України
6561080 0763 Централізована закупівля 19 872,5 1 872,5 18 000,0 19 872,5 високовартісного

обладнання та

медикаментів для клінік

науково-дослідних установ

Академії медичних наук

України
6561090 0750 Наукова і організаційна 3 968,8 3 948,8 1 154,9 26,6 20,0 3 968,8 діяльність президії

Академії медичних наук

України
6561100 0750 Фінансова підтримка 164,0 134,0 27,0 30,0 164,0 розвитку інфраструктури

Академії медичних наук

України
6561820 0732 Реконструкція споруд та 10 000,0 10 000,0 10 000,0 оснащення Інституту

невідкладної і відновної

хірургії Академії

медичних наук України
6561830 0732 Будівництво хірургічного 15 600,0 15 600,0 15 600,0 корпусу Інституту

онкології Академії

медичних наук України
6561840 0732 Завершення будівництва 5 000,0 5 000,0 5 000,0 "Дитячого корпусу"

Інституту фтизіатрії і

пульмонології
6561850 0732 Будівництво 10 000,0 10 000,0 10 000,0 поліклінічного корпусу

Інституту травматології

та ортопедії
6570000 Академія мистецтв України 7 769,6 5 216,2 1 654,3 93,0 2 553,4 7 769,6
6571000 Апарат Академії мистецтв 7 769,6 5 216,2 1 654,3 93,0 2 553,4 7 769,6 України
6571020 0840 Наукова і організаційна 5 816,2 5 216,2 1 654,3 93,0 600,0 5 816,2 діяльність президії

Академії мистецтв України
6571030 0140 Фундаментальні 1 953,4 1 953,4 1 953,4 дослідження у сфері

мистецтвознавства
6580000 Академія правових наук 9 899,9 4 862,6 1 323,3 36,6 5 037,3 2 662,6 188,0 20,4 2 474,6 12 562,5 України
6581000 Апарат Академії правових 9 899,9 4 862,6 1 323,3 36,6 5 037,3 2 662,6 188,0 20,4 2 474,6 12 562,5 наук України
6581020 0370 Наукова і організаційна 4 888,4 4 799,9 1 323,3 36,6 88,5 210,0 137,0 4,0 73,0 5 098,4 діяльність президії

Академії правових наук

України
6581030 0140 Фундаментальні 4 231,2 4 231,2 2 388,9 2 388,9 6 620,1 дослідження у сфері

законодавства і права
6581040 0370 Підготовка наукових 62,7 62,7 63,7 51,0 16,4 12,7 126,4 кадрів у сфері

законодавства
6581050 0370 Розробки найважливіших 225,7 225,7 225,7 новітніх технологій у

сфері удосконалення

законодавства
6581060 0370 Державні науково-технічні 491,9 491,9 491,9 програми та наукові

частини державних

цільових програм у сфері

боротьби зі злочинністю
6590000 Українська академія 191 169,5 16 487,1 5 605,1 540,6 174 682,4 58 723,0 890,0 167,1 125,5 57 833,0 249 892,5 аграрних наук
6591000 Апарат Української 191 169,5 16 487,1 5 605,1 540,6 174 682,4 58 723,0 890,0 167,1 125,5 57 833,0 249 892,5 академії аграрних наук
6591020 0482 Наукова і організаційна 8 382,6 8 382,6 2 150,4 165,0 160,0 160,0 11,0 8 542,6 діяльність президії

Української академії

аграрних наук
6591030 0140 Фундаментальні 113 434,7 113 434,7 17 901,0 17 901,0 131 335,7 дослідження у сфері

природничих і технічних

наук
6591040 0482 Прикладні розробки 44 221,8 44 221,8 39 777,0 39 777,0 83 998,8 Української академії

аграрних наук у сфері

сільськогосподарських

наук
6591050 0482 Державні науково-технічні 2 000,9 2 000,9 2 000,9 програми та наукові

частини державних

цільових програм у сфері

розвитку

сільськогосподарського

виробництва та

застосування нових

технологій у рослинництві
6591060 0482 Фінансова підтримка 3 987,0 3 938,0 1 376,6 49,0 3 987,0 технічного забезпечення

наукових установ та

підготовки наукових

кадрів агропромислового

комплексу
6591070 0421 Докорінне поліпшення 149,5 149,5 149,5 земель науково-дослідних

господарств
6591080 0421 Селекція у тваринництві 5 601,9 5 601,9 5 601,9 та птахівництві в

науково-дослідних

господарствах
6591090 0421 Селекція 6 714,6 6 714,6 6 714,6 сільськогосподарських

культур у ланках

первинного рослинництва
6591100 0520 Збереження 5 379,3 2 879,3 1 624,9 184,0 2 500,0 535,0 380,0 50,1 0,5 155,0 5 914,3 природно-заповідного

фонду в біосферному

заповіднику

"Асканія-Нова"
6591110 0482 Фінансова підтримка 1 297,2 1 287,2 453,2 191,6 10,0 350,0 350,0 117,0 114,0 1 647,2 розвитку інфраструктури

Української академії

аграрних наук
6600000 Управління державної 86 426,4 80 365,7 69 147,8 1 508,5 6 060,7 550,0 200,0 350,0 86 976,4 охорони України
6601000 Управління державної 86 426,4 80 365,7 69 147,8 1 508,5 6 060,7 550,0 200,0 350,0 86 976,4 охорони України
6601020 0350 Державна охорона органів 82 777,4 80 365,7 69 147,8 1 508,5 2 411,7 550,0 200,0 350,0 83 327,4 державної влади та

посадових осіб
в тому числі компенсація 7 872,8 7 872,8 7 872,8 7 872,8 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
6601030 1062 Будівництво (придбання) 3 649,0 3 649,0 3 649,0 житла для

військовослужбовців

Управління державної

охорони України
6610000 Фонд державного майна 48 036,5 48 036,5 34 233,5 391,0 56 650,7 32 333,4 5 724,8 1 984,0 24 317,3 104 687,2 України
6611000 Апарат Фонду державного 48 036,5 48 036,5 34 233,5 391,0 56 650,7 32 333,4 5 724,8 1 984,0 24 317,3 104 687,2 майна України
6611010 0411 Керівництво та управління 48 036,5 48 036,5 34 233,5 391,0 640,0 624,0 16,0 48 676,5 у сфері державного майна
6611020 0411 Заходи, пов'язані з 56 010,7 31 709,4 5 724,8 1 984,0 24 301,3 56 010,7 проведенням приватизації

державного майна
6620000 Служба зовнішньої 122 393,1 116 877,1 102 665,1 1 452,2 5 516,0 765,0 755,0 10,0 123 158,1 розвідки України
6621000 Служба зовнішньої 122 393,1 116 877,1 102 665,1 1 452,2 5 516,0 765,0 755,0 10,0 123 158,1 розвідки України
6621010 0350 Розвідувальна діяльність 120 693,1 116 177,1 102 665,1 1 452,2 4 516,0 765,0 755,0 10,0 121 458,1 у сфері безпеки держави

та спеціальний захист

державних представництв

за кордоном
в тому числі компенсація 11 497,5 11 497,5 11 497,5 11 497,5 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
6621020 0734 Медичне обслуговування та 700,0 700,0 700,0 оздоровлення особового

складу Служби зовнішньої

розвідки України
6621030 1062 Будівництво (придбання) 1 000,0 1 000,0 1 000,0 житла для

військовослужбовців

Служби зовнішньої

розвідки України
6730000 Центральна виборча 82 158,2 72 008,2 12 250,1 414,0 10 150,0 82 158,2 комісія
6731000 Апарат Центральної 82 158,2 72 008,2 12 250,1 414,0 10 150,0 82 158,2 виборчої комісії
6731010 0160 Керівництво та управління 30 258,0 24 108,0 12 250,1 414,0 6 150,0 30 258,0 у сфері проведення

виборів та референдумів
6731020 0160 Проведення виборів 4 500,0 4 500,0 4 500,0 народних депутатів

України
6731040 0160 Проведення виборів 42 400,2 42 400,2 42 400,2 Президента України
6731050 0160 Створення та 5 000,0 1 000,0 4 000,0 5 000,0 запровадження Єдиного

державного реєстру

виборців і єдиної

електронної інформаційної

системи "Вибори"
7710000 Рада міністрів Автономної 22 819,6 22 393,0 13 757,7 933,6 426,6 124,0 122,3 73,4 1,7 22 943,6 Республіки Крим
7711000 Апарат Ради міністрів 22 819,6 22 393,0 13 757,7 933,6 426,6 124,0 122,3 73,4 1,7 22 943,6 Автономної Республіки

Крим
7711010 0111 Здійснення виконавчої 22 819,6 22 393,0 13 757,7 933,6 426,6 124,0 122,3 73,4 1,7 22 943,6 влади в Автономній

Республіці Крим
7720000 Вінницька обласна 51 642,0 51 271,2 31 527,8 1 620,8 370,8 1 243,9 1 066,9 314,9 99,5 177,0 52 885,9 державна адміністрація
7721000 Апарат Вінницької 51 642,0 51 271,2 31 527,8 1 620,8 370,8 1 243,9 1 066,9 314,9 99,5 177,0 52 885,9 обласної державної

адміністрації
7721010 0111 Здійснення виконавчої 51 642,0 51 271,2 31 527,8 1 620,8 370,8 1 243,9 1 066,9 314,9 99,5 177,0 52 885,9 влади у Вінницькій

області
7730000 Волинська обласна 31 739,4 31 106,0 19 039,8 931,3 633,4 929,7 716,8 219,1 45,6 212,9 32 669,1 державна адміністрація
7731000 Апарат Волинської 31 739,4 31 106,0 19 039,8 931,3 633,4 929,7 716,8 219,1 45,6 212,9 32 669,1 обласної державної

адміністрації
7731010 0111 Здійснення виконавчої 31 739,4 31 106,0 19 039,8 931,3 633,4 929,7 716,8 219,1 45,6 212,9 32 669,1 влади у Волинській

області
7740000 Дніпропетровська обласна 46 065,3 45 828,1 28 051,5 1 681,8 237,2 1 981,6 1 821,4 341,5 246,3 160,2 48 046,9 державна адміністрація
7741000 Апарат Дніпропетровської 46 065,3 45 828,1 28 051,5 1 681,8 237,2 1 981,6 1 821,4 341,5 246,3 160,2 48 046,9 обласної державної

адміністрації
7741010 0111 Здійснення виконавчої 46 065,3 45 828,1 28 051,5 1 681,8 237,2 1 981,6 1 821,4 341,5 246,3 160,2 48 046,9 влади у Дніпропетровській

області
7750000 Донецька обласна державна 40 774,8 40 503,5 24 776,3 1 902,8 271,3 1 791,5 1 597,5 372,3 58,8 194,0 42 566,3 адміністрація
7751000 Апарат Донецької обласної 40 774,8 40 503,5 24 776,3 1 902,8 271,3 1 791,5 1 597,5 372,3 58,8 194,0 42 566,3 державної адміністрації
7751010 0111 Здійснення виконавчої 40 774,8 40 503,5 24 776,3 1 902,8 271,3 1 791,5 1 597,5 372,3 58,8 194,0 42 566,3 влади у Донецькій області
7760000 Житомирська обласна 42 946,7 42 702,7 26 189,1 1 834,6 244,0 718,6 632,0 175,9 49,0 86,6 43 665,3 державна адміністрація
7761000 Апарат Житомирської 42 946,7 42 702,7 26 189,1 1 834,6 244,0 718,6 632,0 175,9 49,0 86,6 43 665,3 обласної державної

адміністрації
7761010 0111 Здійснення виконавчої 42 946,7 42 702,7 26 189,1 1 834,6 244,0 718,6 632,0 175,9 49,0 86,6 43 665,3 влади у Житомирській

області
7770000 Закарпатська обласна 33 455,2 31 320,2 19 143,6 1 366,3 2 135,0 910,0 785,0 207,0 180,0 125,0 34 365,2 державна адміністрація
7771000 Апарат Закарпатської 33 455,2 31 320,2 19 143,6 1 366,3 2 135,0 910,0 785,0 207,0 180,0 125,0 34 365,2 обласної державної

адміністрації
7771010 0111 Здійснення виконавчої 33 455,2 31 320,2 19 143,6 1 366,3 2 135,0 910,0 785,0 207,0 180,0 125,0 34 365,2 влади у Закарпатській

області
7780000 Запорізька обласна 37 185,3 36 473,6 22 280,2 1 008,9 711,7 1 312,8 1 125,5 282,0 79,9 187,3 38 498,1 державна адміністрація
7781000 Апарат Запорізької 37 185,3 36 473,6 22 280,2 1 008,9 711,7 1 312,8 1 125,5 282,0 79,9 187,3 38 498,1 обласної державної

адміністрації
7781010 0111 Здійснення виконавчої 37 185,3 36 473,6 22 280,2 1 008,9 711,7 1 312,8 1 125,5 282,0 79,9 187,3 38 498,1 влади у Запорізькій

області
7790000 Івано-Франківська обласна 35 206,3 33 832,4 20 727,4 1 215,3 1 373,9 1 498,8 1 232,8 227,1 113,2 266,0 36 705,1 державна адміністрація
7791000 Апарат Івано-Франківської 35 206,3 33 832,4 20 727,4 1 215,3 1 373,9 1 498,8 1 232,8 227,1 113,2 266,0 36 705,1 обласної державної

адміністрації
7791010 0111 Здійснення виконавчої 35 206,3 33 832,4 20 727,4 1 215,3 1 373,9 1 498,8 1 232,8 227,1 113,2 266,0 36 705,1 влади в

Івано-Франківській

області
7800000 Київська обласна державна 49 159,4 48 832,3 29 937,9 2 698,6 327,1 1 367,9 1 181,7 360,1 125,6 186,2 50 527,3 адміністрація
7801000 Апарат Київської обласної 49 159,4 48 832,3 29 937,9 2 698,6 327,1 1 367,9 1 181,7 360,1 125,6 186,2 50 527,3 державної адміністрації
7801010 0111 Здійснення виконавчої 49 159,4 48 832,3 29 937,9 2 698,6 327,1 1 367,9 1 181,7 360,1 125,6 186,2 50 527,3 влади у Київській області
7810000 Кіровоградська обласна 36 751,5 36 317,4 22 156,2 1 590,2 434,1 896,1 719,7 216,5 38,7 176,4 37 647,6 державна адміністрація
7811000 Апарат Кіровоградської 36 751,5 36 317,4 22 156,2 1 590,2 434,1 896,1 719,7 216,5 38,7 176,4 37 647,6 обласної державної

адміністрації
7811010 0111 Здійснення виконавчої 36 751,5 36 317,4 22 156,2 1 590,2 434,1 896,1 719,7 216,5 38,7 176,4 37 647,6 влади у Кіровоградській

області
7820000 Луганська обласна 37 784,0 37 467,7 22 556,1 1 852,4 316,3 910,1 673,9 202,1 36,1 236,2 38 694,1 державна адміністрація
7821000 Апарат Луганської 37 784,0 37 467,7 22 556,1 1 852,4 316,3 910,1 673,9 202,1 36,1 236,2 38 694,1 обласної державної

адміністрації
7821010 0111 Здійснення виконавчої 37 784,0 37 467,7 22 556,1 1 852,4 316,3 910,1 673,9 202,1 36,1 236,2 38 694,1 влади у Луганській

області
7830000 Львівська обласна 42 661,8 42 481,8 26 083,1 1 098,7 180,0 1 289,3 1 050,3 269,3 67,0 239,0 43 951,1 державна адміністрація
7831000 Апарат Львівської 42 661,8 42 481,8 26 083,1 1 098,7 180,0 1 289,3 1 050,3 269,3 67,0 239,0 43 951,1 обласної державної

адміністрації
7831010 0111 Здійснення виконавчої 42 661,8 42 481,8 26 083,1 1 098,7 180,0 1 289,3 1 050,3 269,3 67,0 239,0 43 951,1 влади у Львівській

області
7840000 Миколаївська обласна 33 939,9 33 666,6 20 612,0 1 265,6 273,3 1 278,5 1 059,3 350,3 99,4 219,2 35 218,4 державна адміністрація
7841000 Апарат Миколаївської 33 939,9 33 666,6 20 612,0 1 265,6 273,3 1 278,5 1 059,3 350,3 99,4 219,2 35 218,4 обласної державної

адміністрації
7841010 0111 Здійснення виконавчої 33 939,9 33 666,6 20 612,0 1 265,6 273,3 1 278,5 1 059,3 350,3 99,4 219,2 35 218,4 влади у Миколаївській

області
7850000 Одеська обласна державна 50 080,0 48 934,8 30 114,9 2 125,5 1 145,2 2 256,8 1 962,0 727,2 81,0 294,8 52 336,8 адміністрація
7851000 Апарат Одеської обласної 50 080,0 48 934,8 30 114,9 2 125,5 1 145,2 2 256,8 1 962,0 727,2 81,0 294,8 52 336,8 державної адміністрації
7851010 0111 Здійснення виконавчої 50 080,0 48 934,8 30 114,9 2 125,5 1 145,2 2 256,8 1 962,0 727,2 81,0 294,8 52 336,8 влади в Одеській області
7860000 Полтавська обласна 40 742,9 40 220,9 24 522,9 1 345,1 522,0 1 699,9 1 416,6 289,9 122,6 283,3 42 442,8 державна адміністрація
7861000 Апарат Полтавської 40 742,9 40 220,9 24 522,9 1 345,1 522,0 1 699,9 1 416,6 289,9 122,6 283,3 42 442,8 обласної державної

адміністрації
7861010 0111 Здійснення виконавчої 40 742,9 40 220,9 24 522,9 1 345,1 522,0 1 699,9 1 416,6 289,9 122,6 283,3 42 442,8 влади у Полтавській

області
7870000 Рівненська обласна 32 069,8 31 302,1 18 965,8 1 811,7 767,7 1 437,5 1 225,3 273,1 124,8 212,2 33 507,3 державна адміністрація
7871000 Апарат Рівненської 32 069,8 31 302,1 18 965,8 1 811,7 767,7 1 437,5 1 225,3 273,1 124,8 212,2 33 507,3 обласної державної

адміністрації
7871010 0111 Здійснення виконавчої 32 069,8 31 302,1 18 965,8 1 811,7 767,7 1 437,5 1 225,3 273,1 124,8 212,2 33 507,3 влади у Рівненській

області
7880000 Сумська обласна державна 35 693,5 35 356,9 21 507,3 945,3 336,6 1 113,9 951,9 290,3 41,4 162,0 36 807,4 адміністрація
7881000 Апарат Сумської обласної 35 693,5 35 356,9 21 507,3 945,3 336,6 1 113,9 951,9 290,3 41,4 162,0 36 807,4 державної адміністрації
7881010 0111 Здійснення виконавчої 35 693,5 35 356,9 21 507,3 945,3 336,6 1 113,9 951,9 290,3 41,4 162,0 36 807,4 влади у Сумській області
7890000 Тернопільська обласна 34 752,5 34 558,9 21 002,8 1 303,3 193,6 945,2 841,3 296,8 48,8 103,9 35 697,7 державна адміністрація
7891000 Апарат Тернопільської 34 752,5 34 558,9 21 002,8 1 303,3 193,6 945,2 841,3 296,8 48,8 103,9 35 697,7 обласної державної

адміністрації
7891010 0111 Здійснення виконавчої 34 752,5 34 558,9 21 002,8 1 303,3 193,6 945,2 841,3 296,8 48,8 103,9 35 697,7 влади у Тернопільській

області
7900000 Харківська обласна 52 260,1 51 651,6 31 641,0 2 179,6 608,5 1 873,5 1 363,8 250,0 250,3 509,7 54 133,6 державна адміністрація
7901000 Апарат Харківської 52 260,1 51 651,6 31 641,0 2 179,6 608,5 1 873,5 1 363,8 250,0 250,3 509,7 54 133,6 обласної державної

адміністрації
7901010 0111 Здійснення виконавчої 52 260,1 51 651,6 31 641,0 2 179,6 608,5 1 873,5 1 363,8 250,0 250,3 509,7 54 133,6 влади у Харківській

області
7910000 Херсонська обласна 31 945,3 31 618,7 19 248,1 1 151,7 326,6 1 168,9 932,7 162,7 62,9 236,2 33 114,2 державна адміністрація
7911000 Апарат Херсонської 31 945,3 31 618,7 19 248,1 1 151,7 326,6 1 168,9 932,7 162,7 62,9 236,2 33 114,2 обласної державної

адміністрації
7911010 0111 Здійснення виконавчої 31 945,3 31 618,7 19 248,1 1 151,7 326,6 1 168,9 932,7 162,7 62,9 236,2 33 114,2 влади у Херсонській

області
7920000 Хмельницька обласна 38 197,0 37 935,4 23 225,3 1 349,8 261,6 701,7 396,7 111,0 305,0 38 898,7 державна адміністрація
7921000 Апарат Хмельницької 38 197,0 37 935,4 23 225,3 1 349,8 261,6 701,7 396,7 111,0 305,0 38 898,7 обласної державної

адміністрації
7921010 0111 Здійснення виконавчої 38 197,0 37 935,4 23 225,3 1 349,8 261,6 701,7 396,7 111,0 305,0 38 898,7 влади у Хмельницькій

області
7930000 Черкаська обласна 35 767,4 35 433,2 21 595,3 1 320,5 334,2 1 113,8 914,8 238,2 88,2 199,0 36 881,2 державна адміністрація
7931000 Апарат Черкаської 35 767,4 35 433,2 21 595,3 1 320,5 334,2 1 113,8 914,8 238,2 88,2 199,0 36 881,2 обласної державної

адміністрації
7931010 0111 Здійснення виконавчої 35 767,4 35 433,2 21 595,3 1 320,5 334,2 1 113,8 914,8 238,2 88,2 199,0 36 881,2 влади у Черкаській

області
7940000 Чернівецька обласна 25 222,9 22 275,3 13 516,5 742,9 2 947,6 1 206,0 800,6 266,7 34,5 405,4 26 428,9 державна адміністрація
7941000 Апарат Чернівецької 25 222,9 22 275,3 13 516,5 742,9 2 947,6 1 206,0 800,6 266,7 34,5 405,4 26 428,9 обласної державної

адміністрації
7941010 0111 Здійснення виконавчої 25 222,9 22 275,3 13 516,5 742,9 2 947,6 1 206,0 800,6 266,7 34,5 405,4 26 428,9 влади у Чернівецькій

області
7950000 Чернігівська обласна 38 130,5 37 577,2 22 944,8 1 327,6 553,3 1 032,5 857,5 182,0 81,2 175,0 39 163,0 державна адміністрація
7951000 Апарат Чернігівської 38 130,5 37 577,2 22 944,8 1 327,6 553,3 1 032,5 857,5 182,0 81,2 175,0 39 163,0 обласної державної

адміністрації
7951010 0111 Здійснення виконавчої 38 130,5 37 577,2 22 944,8 1 327,6 553,3 1 032,5 857,5 182,0 81,2 175,0 39 163,0 влади у Чернігівській

області
7970000 Севастопольська міська 16 324,4 14 471,5 8 604,0 890,7 1 852,9 2 241,9 1 689,6 843,3 73,2 552,3 18 566,3 державна адміністрація
7971000 Апарат Севастопольської 16 324,4 14 471,5 8 604,0 890,7 1 852,9 2 241,9 1 689,6 843,3 73,2 552,3 18 566,3 міської державної

адміністрації
7971010 0111 Здійснення виконавчої 16 324,4 14 471,5 8 604,0 890,7 1 852,9 2 241,9 1 689,6 843,3 73,2 552,3 18 566,3 влади у місті Севастополі
8680000 Державний комітет України 17 716,5 13 133,8 5 574,6 300,6 4 582,7 20 235,2 1 267,0 25,0 18 968,2 37 951,7 з питань регуляторної

політики та

підприємництва
8681000 Апарат Державного 17 716,5 13 133,8 5 574,6 300,6 4 582,7 20 235,2 1 267,0 25,0 18 968,2 37 951,7 комітету України з питань

регуляторної політики та

підприємництва
8681010 0411 Керівництво та управління 11 948,5 10 477,2 5 574,6 300,6 1 471,3 400,0 400,0 25,0 12 348,5 у сфері регуляторної

політики та

підприємництва
8681020 0411 Заходи, пов'язані з 3 968,0 2 656,6 1 311,4 867,0 867,0 4 835,0 веденням Реєстру

суб'єктів підприємницької

діяльності та Єдиного

ліцензійного реєстру
8681030 0490 Заходи по реалізації 1 800,0 1 800,0 1 800,0 Національної програми

сприяння розвитку малого

підприємництва в Україні

у 2005 році
8681600 0411 Розвиток приватного 18 968,2 18 968,2 18 968,2 сектора

Додаток N 4

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Повернення кредитів до Державного

бюджету України та розподіл надання

кредитів з Державного бюджету України в 2005 році
(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код | Код | Найменування згідно з | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування - всього програмної|функціона-| програмною класифікацією | | | класифіка-| льної | видатків та кредитування | | | ції |класифіка-| державного бюджету | | | видатків | ції | | | | та | видатків | | | | кредитува-| та | | | | ння |кредитува-| | | | державного| ння | | | | бюджету |державного| | | | | бюджету | | | | | | |-----------------------------------+--------------------------------------+------------------------------------ | | | Загальний |Спеціальний| Разом | Загальний |Спеціальний | Разом | Загальний |Спеціальний| Разом | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього: 290 149,4 1 320 955,3 1 611 104,7 -1 192 145,4 -1 311 117,7 -2 503 263,1 -901 996,0 9 837,6 -892 158,4

1100000 Міністерство палива та 21 445,0 21 445,0 21 445,0 21 445,0 енергетики України
1101000 Апарат Міністерства палива та 21 445,0 21 445,0 21 445,0 21 445,0 енергетики України
1101380 0433 Надання кредитів на оплату 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 екологічної броні

електропостачання при несплаті

або неповній оплаті за спожиту

електроенергію споживачами, що

мають таку броню
1101600 0433 Реконструкція 1 445,0 1 445,0 1 445,0 1 445,0 гідроелектростанцій

Дніпровського каскаду
2200000 Міністерство освіти і науки 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 України
2201000 Апарат Міністерства освіти і 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 науки України
2201210 0990 Державне пільгове 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 довгострокове кредитування на

здобуття освіти
2800000 Міністерство аграрної політики 27 750,0 576 800,0 604 550,0 -809 917,7 -809 917,7 27 750,0 -233 117,7 -205 367,7 України
2801000 Апарат Міністерства аграрної 27 750,0 344 000,0 371 750,0 -569 917,7 -569 917,7 27 750,0 -225 917,7 -198 167,7 політики України
2801160 1062 Державне пільгове кредитування 25 000,0 6 000,0 31 000,0 25 000,0 6 000,0 31 000,0 індивідуальних сільських

забудовників
2801380 0421 Повернення бюджетних позичок, -25 917,7 -25 917,7 -25 917,7 -25 917,7 наданих на закупівлю

сільськогосподарської

продукції за державним

замовленням (контрактом)

1994-1997 років
2801400 0421 Повернення кредитів, наданих -3 000,0 -3 000,0 -3 000,0 -3 000,0 фермерським господарствам
2801410 0421 Повернення коштів, наданих для -6 000,0 -6 000,0 -6 000,0 -6 000,0 кредитування індивідуальних

сільських забудовників
2801440 0421 Кошти, що надійдуть в рахунок -200 000,0 -200 000,0 -200 000,0 -200 000,0 погашення заборгованості за

кредитами, залученими державою

або під державні гарантії і

наданими для закупівлі

сільськогосподарської техніки

іноземного виробництва,

переданої сільгоспвиробникам

та іншим суб'єктам

господарювання
2801460 0421 Надання кредитів фермерським 2 750,0 3 000,0 5 750,0 2 750,0 3 000,0 5 750,0 господарствам
2801470 0421 Повернення -50 000,0 -50 000,0 -50 000,0 -50 000,0 сільськогосподарськими

підприємствами бюджетних

позичок та заборгованості за

кредитами, наданими під

гарантію Кабінету Міністрів

України
2801490 0421 Повернення коштів, наданих -285 000,0 -285 000,0 -285 000,0 -285 000,0 Міністерству аграрної політики

на заставні та інтервенційні

операції із зерном
2801560 0421 Формування державного 335 000,0 335 000,0 335 000,0 335 000,0 продовольчого резерву Аграрним

фондом
2806000 Національна акціонерна 232 800,0 232 800,0 -240 000,0 -240 000,0 -7 200,0 -7 200,0 компанія "Украгролізинг"

2806020 0421 Заходи по операціях 194 000,0 194 000,0 194 000,0 194 000,0 фінансового лізингу

вітчизняної

сільськогосподарської техніки
2806030 0421 Повернення коштів в частині -200 000,0 -200 000,0 -200 000,0 -200 000,0 відшкодування вартості

сільськогосподарської техніки,

переданої суб'єктам

господарювання на умовах

фінансового лізингу
2806040 0421 Придбання 38 800,0 38 800,0 38 800,0 38 800,0 сільськогосподарської техніки

на умовах фінансового лізингу

та заходи по операціях

фінансового лізингу
2806050 0421 Кошти, що надійдуть в рахунок -40 000,0 -40 000,0 -40 000,0 -40 000,0 погашення заборгованості за

кредитами, залученими державою

або під державні гарантії і

наданими для закупівлі

сільськогосподарської техніки

іноземного виробництва,

переданої сільгоспвиробникам

та іншим суб'єктам

господарювання
3400000 Міністерство України у справах 114 500,0 9 200,0 123 700,0 -9 200,0 -9 200,0 114 500,0 114 500,0 молоді та спорту
3408000 Державний фонд сприяння 114 500,0 9 200,0 123 700,0 -9 200,0 -9 200,0 114 500,0 114 500,0 молодіжному житловому

будівництву
3408020 1062 Надання пільгового 114 500,0 9 200,0 123 700,0 114 500,0 9 200,0 123 700,0 довгострокового державного

кредиту молодим сім'ям та

одиноким молодим громадянам на

будівництво (реконструкцію) та

придбання житла
3408030 1062 Повернення коштів, наданих для -9 200,0 -9 200,0 -9 200,0 -9 200,0 кредитування молодих сімей та

одиноких молодих громадян на

будівництво (реконструкцію) та

придбання житла
3500000 Міністерство фінансів України 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0
3501000 Апарат Міністерства фінансів 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 України
3501620 0411 Надання кредитів на реалізацію 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 муніципальних проектів

розвитку міст України
3501650 0421 Надання кредитів в рамках 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 Проекту "Фінансування розвитку

села"
3510000 Міністерство фінансів України 129 399,4 258 858,0 388 257,4 -1 192 145,4 -92 000,0 -1 284 145,4 -1 062 746,0 166 858,0 -895 888,0 (загальнодержавні видатки)
3511000 Міністерство фінансів України 129 399,4 258 858,0 388 257,4 -1 192 145,4 -92 000,0 -1 284 145,4 -1 062 746,0 166 858,0 -895 888,0 (загальнодержавні видатки)
3511530 0442 Повернення коштів, наданих -5 664,2 -5 664,2 -5 664,2 -5 664,2 підприємствам машинобудування

для здійснення заходів,

пов'язаних із збільшенням

обсягів виробництва та

розвитком ринку техніки для

агропромислового комплексу
3511540 0454 Повернення коштів, наданих для -7 800,0 -7 800,0 -7 800,0 -7 800,0 здійснення операцій з

фінансового лізингу авіаційної

техніки
3511550 0490 Повернення безвідсоткових -19 679,4 -19 679,4 -19 679,4 -19 679,4 бюджетних позичок, наданих

підприємствам державної форми

власності на погашення

заборгованості із заробітної

плати
3511560 1090 Повернення безвідсоткових -72 000,0 -72 000,0 -72 000,0 -72 000,0 бюджетних позик, наданих у

2004 році підприємствам