open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного

типу "Курортополіс Трускавець"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 18, ст.139 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3036-III ( 3036-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.189
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 )

Цей Закон визначає порядок створення, ліквідації та
особливості механізму функціонування спеціальної економічної зони
туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець".
Стаття 1. Створення спеціальної економічної зони

туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс

Трускавець"
1. Спеціальна економічна зона туристсько-рекреаційного типу
"Курортополіс Трускавець" (далі - СЕЗ "Курортополіс Трускавець")
створюється на період 20 років в адміністративно-територіальних
межах міста Трускавець Львівської області.
2. Метою створення СЕЗ "Курортополіс Трускавець" є
стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності, спрямованої
на збереження та ефективне використання природних лікувальних
ресурсів курорту Трускавець, прискорення економічних реформ у
лікувально-оздоровчій галузі та розвиток туризму.
3. На території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" встановлюється
та діє спеціальний правовий режим економічної діяльності,
визначений Законом України "Про загальні засади створення і
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" ( 2673-12 )
з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
4. Положення про СЕЗ "Курортополіс Трускавець" затверджується
Кабінетом Міністрів України.
( Статтю 2 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )
Стаття 3. Органи управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець"
Органами управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" є: Трускавецька міська рада та її виконавчий комітет у межах
своїх повноважень; орган господарського розвитку та управління СЕЗ "Курортополіс
Трускавець", утворений Трускавецькою міською радою за участю
суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ
"Курортополіс Трускавець".
Стаття 4. Повноваження Трускавецької міської ради та її

виконавчого комітету щодо управління

СЕЗ "Курортополіс Трускавець"
1. Трускавецька міська рада та її виконавчий комітет
здійснюють свої повноваження на території СЕЗ "Курортополіс
Трускавець" відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ),
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР), цього Закону та інших нормативно-правових актів.
2. Виконавчий комітет Трускавецької міської ради здійснює
свої повноваження щодо управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець"
відповідно до власних (самоврядних) повноважень та делегованих
повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні".
3. До сфери повноважень Трускавецької міської ради та її
виконавчого комітету також належить:
внесення пропозицій про зміни в статусі СЕЗ "Курортополіс
Трускавець" в порядку, встановленому законодавством України;
затвердження стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ
"Курортополіс Трускавець";
забезпечення необхідних умов функціонування державних
органів, розташованих на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець";
укладення з органом господарського розвитку та управління СЕЗ
"Курортополіс Трускавець" генеральної угоди про передачу йому в
користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури,
розташованих на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець", та
природних ресурсів місцевого значення;
укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Курортополіс
Трускавець" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку,
встановленому Трускавецькою міською радою;
розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на
території СЕЗ "Курортополіс Трускавець";
утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського
розвитку та управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець";
здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.
Стаття 5. Функції органу господарського розвитку та

управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець"
1. Органом господарського розвитку СЕЗ "Курортополіс
Трускавець" є юридична особа, утворена Трускавецькою міською радою
за участю суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на
території СЕЗ "Курортополіс Трускавець".
Положення (статут) про орган господарського розвитку та
управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" затверджується
Трускавецькою міською радою.
2. На орган господарського розвитку та управління СЕЗ
"Курортополіс Трускавець" покладається:
організація облаштування території СЕЗ "Курортополіс
Трускавець";
організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої та
невиробничої інфраструктури та забезпечення розвитку мережі
комунікаційних зв'язків;
укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо
облаштування території СЕЗ "Курортополіс Трускавець", будівництва
об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку
мережі комунікаційних зв'язків;
укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури;
укладення з суб'єктами СЕЗ "Курортополіс Трускавець" у межах
повноважень, наданих Трускавецькою міською радою, договорів оренди
земельних ділянок, використання природних ресурсів місцевого
значення та об'єктів інфраструктури СЕЗ "Курортополіс Трускавець";
участь у реалізації інвестиційних проектів;
реєстрація суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець", що
реалізують на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" інвестиційні
проекти, затверджені виконавчим комітетом Трускавецької міської
ради;
підготовка пропозицій Трускавецькій міській раді щодо ставок
орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів;
здійснення разом з відповідними органами заходів щодо
забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної
безпеки на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець";
регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Курортополіс
Трускавець" іноземних працівників;
складання та подання статистичної звітності про
функціонування СЕЗ "Курортополіс Трускавець" відповідно до
законодавства України;
виконання інших функцій та повноважень, визначених в
положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими
органами управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець".
( Статтю 6 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )
Стаття 7. Суб'єкти СЕЗ "Курортополіс Трускавець"
1. Суб'єктами СЕЗ "Курортополіс Трускавець" є суб'єкти
підприємницької діяльності, філії, відділення та інші відокремлені
підрозділи, які розташовані на території СЕЗ "Курортополіс
Трускавець" і реалізують на цій території затверджені виконавчим
комітетом Трускавецької міської ради інвестиційні проекти
кошторисною вартістю, еквівалентною не менше 500 тисяч доларів
США, на підставі договору (контракту) щодо умов реалізації цього
інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського
розвитку та управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" як суб'єкти
СЕЗ "Курортополіс Трускавець".
2. Орган господарського розвитку та управління СЕЗ
"Курортополіс Трускавець" видає суб'єктам СЕЗ "Курортополіс
Трускавець" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на
отримання пільг, визначених цим Законом.
3. За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець"
справляється плата, розмір якої встановлюється Трускавецькою
міською радою.
Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Курортополіс
Трускавець", спрямовуються органом господарського розвитку та
управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" на розвиток
інфраструктури СЕЗ "Курортополіс Трускавець" у порядку,
визначеному виконавчим комітетом Трускавецької міської ради за
погодженням з Міністерством фінансів України.
Стаття 8. Умови провадження підприємницької діяльності на

території СЕЗ "Курортополіс Трускавець"
1. На території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" можуть
провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком
заборонених законами України.
2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності,
встановлений у СЕЗ "Курортополіс Трускавець", поширюється на
суб'єкти СЕЗ "Курортополіс Трускавець" виключно під час
здійснення ними підприємницької діяльності на території СЕЗ
"Курортополіс Трускавець".
3. Створення на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець"
комерційних банків, їх філій, страхових, інших фінансових
організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає
ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку
після попереднього погодження з виконавчим комітетом Трускавецької
міської ради.( Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )
4. Суб'єкти СЕЗ "Курортополіс Трускавець", які проводять свою
діяльність на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" без
створення юридичної особи (філії, відділення, відокремлені
підрозділи тощо), складають відокремлений баланс
фінансово-господарської діяльності у порядку, встановленому
Державною податковою адміністрацією України.
5. Затвердження виконавчим комітетом Трускавецької міської
ради інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо
умов його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності органом господарського розвитку та
управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" як суб'єкта СЕЗ
"Курортополіс Трускавець", укладення договорів оренди землі,
приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту)
визначається Трускавецькою міською радою.
6. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Курортополіс Трускавець"
законодавства України, установчих документів, договору
(контракту), укладеному з виконавчим комітетом Трускавецької
міської ради щодо умов реалізації затвердженого інвестиційного
проекту, Трускавецька міська рада може внести пропозиції
виконавчому комітету Трускавецької міської ради про скасування
наданих ним дозволів, розірвання у встановленому законодавством
порядку договору (контракту), а також внести пропозиції органу
господарського розвитку та управління СЕЗ "Курортополіс
Трускавець" про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Курортополіс
Трускавець" у встановленому законодавством порядку.
7. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Курортополіс Трускавець"
законодавства України, установчих документів, договору (контракту)
з виконавчим комітетом Трускавецької міської ради щодо умов
реалізації інвестиційного проекту орган господарського розвитку та
управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" має право скасувати
реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець" у встановленому
законодавством порядку.
8. Рішення про скасування виданих дозволів або реєстрації
суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець" можуть бути оскаржені в
судовому порядку.
Стаття 9. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької

діяльності, створюваних у СЕЗ "Курортополіс

Трускавець"
На території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" державна
реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється у
встановленому законодавством порядку.

( Статтю 10 виключено на підставі Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

Стаття 11. Порядок ліквідації СЕЗ "Курортополіс Трускавець"
1. СЕЗ "Курортополіс Трускавець" вважається ліквідованою з
моменту закінчення строку, на який її було створено.
2. СЕЗ "Курортополіс Трускавець" може бути достроково
ліквідована у порядку, визначеному Законом України "Про загальні
засади створення і функціонування спеціальних (вільних)
економічних зон".
Стаття 12. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ

"Курортополіс Трускавець" у разі її ліквідації
1. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових
і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець" у разі
її ліквідації.
2. Спори, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ
"Курортополіс Трускавець" між органами її управління, суб'єктами
СЕЗ "Курортополіс Трускавець" та ліквідаційною комісією,
підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних
суб'єктів підприємницької діяльності, що діють у СЕЗ "Курортополіс
Трускавець", - в судах за погодженням сторін, у тому числі за
кордоном.
Стаття 13. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.
2. Кабінету Міністрів України: у місячний строк подати пропозиції щодо приведення
законодавчих актів у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом; забезпечити в межах своїх повноважень видання
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 березня 1999 року

N 514-XIV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: