open

Тип: Положення / Номер: 35 / Дата: 14.07.1992 / Редакція: 29.01.2019 / Видавник: Мінпраці та соцполітики;

Положення № 35 від 14.07.1992 Про умови і порядок видачі реєстраційних сертифікатів і ліцензій комерційним бюро, агентствам та іншим організаціям на надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією, підготовкою, перепідготовкою, підвищенням кваліфікації, а також працевлаштуванням грома...

Нечинний

...

Тип: Положення / Номер: 60 / Дата: 05.11.1992 / Редакція: 29.01.2019 / Видавник: Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства;

Положення № 60 від 05.11.1992 Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення діяльності по оформленню та реєстрації документів про право власності на квартири (будинки)

Нечинний

...

Тип: Положення / Номер: 1031 / Дата: 29.11.2013 / Редакція: 09.11.2018 / Видавник: Мін. охорони здоров"я (МОЗ);

Положення № 1031 від 29.11.2013 Положення про Експертну комісію Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з розгляду випадків смерті жінок під час...

Нечинний

...

Положення в системі нормативно-правових актів України

Традиційно вважається, що основні питання правового регулювання закріплюються на рівні законів та кодексів. Але низка важливих процедурних та організаційних аспектів встановлюються у підзаконних нормативно-правових актах, зокрема положеннях. Цей вид документів може регулювати широке коло питань, від порядку організації та діяльності центральних органів виконавчої влади до окремих нюансів охорони праці, документообігу, навчання, надання субсидій.

Звернутися до норм різноманітних положень може знадобитися широкому колу осіб. Окрім юристів, ці акти використовують державні службовці, бухгалтери, керівники підприємств, викладачі та студенти вищих навчальних закладів, звичайні громадяни.Наприклад, керівникові бюджетної установи необхідно узгоджувати свої рішення з положен