open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про спеціальний режим інвестиційної діяльності

на територіях пріоритетного розвитку в

Чернігівській області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 10, ст.111 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 4, ст.61 }

Цей Закон визначає спеціальний режим інвестиційної діяльності
на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області.
Стаття 1. Згідно з цим Законом спеціальний режим
інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в
Чернігівській області (далі - спеціальний режим інвестиційної
діяльності) запроваджується до 1 січня 2030 року.
До територій пріоритетного розвитку належать у своїх
адміністративно-територіальних межах Городнянський, Корюківський,
Новгород-Сіверський, Ріпкинський, Семенівський, Чернігівський,
Щорський райони.

( Статтю 2 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )

Стаття 3. Законодавство України на територіях пріоритетного
розвитку в Чернігівській області на період запровадження
спеціального режиму інвестиційної діяльності діє з урахуванням
особливостей, визначених цим Законом.
Стаття 4. Органами управління територіями пріоритетного
розвитку є:
Рада з питань територій пріоритетного розвитку (далі - Рада),
утворювана Чернігівською обласною державною адміністрацією за
погодженням з Чернігівською обласною радою;
відповідні органи місцевого самоврядування та місцеві
державні адміністрації у межах своїх повноважень.
До складу Ради входять представники, делеговані органами
місцевого самоврядування, представники місцевих державних
адміністрацій, а також центральних органів виконавчої влади,
визначені Кабінетом Міністрів України.
До повноважень Ради належить:
схвалення інвестиційних проектів у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України;
розроблення та здійснення комплексу заходів щодо забезпечення
залучення фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних
проектів;
здійснення відповідного контролю за інвестиційною діяльністю
суб'єктів підприємницької діяльності на територіях пріоритетного
розвитку в межах своїх повноважень згідно з цим Законом;
підготовка пропозицій відповідним органам місцевого
самоврядування щодо ставок орендної плати, тарифів, плати за
комунальні та інші послуги, які надаються підприємствами
комунальної форми власності;
розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між
суб'єктами підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні
проекти на територіях пріоритетного розвитку, та відповідними
органами місцевого самоврядування;
прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язкових для
виконання на територіях пріоритетного розвитку під час реалізації
інвестиційних проектів;
надання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері економічного розвитку, та
центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування
державної фінансової політики, інформації про наслідки
запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності.
{ Абзац восьмий частини третьої статті 4 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
До повноважень відповідних органів місцевого самоврядування
та місцевих державних адміністрацій належить укладення договору
(контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо реалізації
схваленого Радою інвестиційного проекту.
Стаття 5. На територіях пріоритетного розвитку можуть
провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком
заборонених законами України.
Спеціальний режим підприємницької діяльності, встановлений на
територіях пріоритетного розвитку, поширюється на суб'єктів
підприємницької діяльності виключно під час реалізації ними на цих
територіях інвестиційних проектів, затверджених у встановленому
цим Законом порядку.
Затвердження Радою інвестиційного проекту та видача свідоцтва
про його затвердження є підставою для укладення відповідним
органом місцевого самоврядування (місцевими державними
адміністраціями) договору (контракту) з суб'єктом підприємницької
діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, укладення
договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення договору
(контракту) визначається Чернігівською обласною радою.
У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом
підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з
органом місцевого самоврядування (місцевою державною
адміністрацією), такий суб'єкт підприємницької діяльності несе
відповідальність, передбачену законом та відповідним договором
(контрактом).
У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності
законодавства України, установчих документів, договору (контракту)
з органом місцевого самоврядування (місцевою державною
адміністрацією) щодо умов реалізації затвердженого в установленому
цим Законом порядку інвестиційного проекту Рада може скасувати
рішення про затвердження інвестиційного проекту та внести
пропозиції органу місцевого самоврядування (місцевій державній
адміністрації) про розірвання в установленому законодавством
порядку договору (контракту), укладеного з суб'єктом
підприємницької діяльності.
Рішення Ради про скасування рішення про затвердження
інвестиційного проекту та рішення органу місцевого самоврядування
(місцевої державної адміністрації) про розірвання договору
(контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності,
можуть бути оскаржені в суді.

( Статтю 6 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )

Стаття 7. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у двомісячний строк подати пропозиції щодо приведення
законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень видання
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
3. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється
відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ) дія Указу Президента України
від 27 червня 1999 року N 729/99 ( 729/99 ) "Про спеціальний режим
інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в
Чернігівській області".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2003 року

N 1250-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: