open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні
( Закон не діє з 1 січня 2008 року згідно із статтею 7

цього Закону )
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 47, ст.294 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2681-III ( 2681-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 1, ст.2
N 2779-III ( 2779-14 ) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 9, ст.68
N 1624-IV ( 1624-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 26, ст.360 )

З метою створення умов для залучення інвестицій (у тому числі
іноземних) у вітчизняне автомобілебудування Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Стаття 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:
1) інвестиція - інвестиція (у тому числі іноземна) виключно у
грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством
порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного
банку України на день внесення такої інвестиції до статутного
фонду зазначеного підприємства суму, еквівалентну:
не менше 150 мільйонам доларів США, - при виробництві
легкових автомобілів;
не менше 30 мільйонам доларів США, - при виробництві
вантажних автомобілів і автобусів;
не менше 10 мільйонам доларів США, - при виробництві
комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів;
2) офіційний виробник автомобільної марки (автомобільних
марок) - резидент України, юридична особа (підприємство по
виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих до них),
основним видом діяльності яких є виробництво автомобілів, що мають
офіційно підтверджене право на виробництво певної марки
автомобілів на підставі належним чином зареєстрованого права
власності на знак для товарів і послуг (торговельної марки) або на
підставі чинного договору, що надає право на використання цього
знака для товарів і послуг (торговельної марки) при виробництві
автомобілів;
3) інвестиційна програма підприємства - програма використання
інвестиції та інших коштів, залучених для її виконання,
затверджена постановою Кабінету Міністрів України і яка містить
комплекс зобов'язань підприємства на період її виконання, зокрема:
перелік об'єктів виробництва;
концепцію створення потужностей підприємства;
джерела фінансування;
терміни виконання програми створення (завантаження) робочих
місць;
4) програма створення (завантаження) робочих місць -
використання інвестиції для створення (завантаження) робочих місць
на підприємствах по виробництву автомобілів, автобусів і складових
частин до них на митній території України;
5) робоче місце - забезпечення одного працюючого роботою
повний робочий день (повне завантаження) протягом часу, який
щорічно визначається законодавством про працю;
6) підприємство по виробництву автомобілів, автобусів і
комплектуючих виробів до них з інвестицією - підприємство по
виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них
з інвестицією, в якому:
інвестор (інвестори) не вимагає сплати авторської винагороди
за надані підприємству конструкції автомобілів, автобусів і
комплектуючих виробів до них та технології їх виробництва;
інвестори (у тому числі іноземні) - учасники таких
підприємств протягом пільгового періоду реінвестують прибуток,
отриманий ними від діяльності цих підприємств, у розвиток
виробництва автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них;
чисельність працівників, яка зафіксована на момент внесення
інвестицій, не зменшується протягом пільгового періоду шляхом
скорочення чисельності працівників за ініціативою власника або
уповноваженого ним органу.
Якщо таке підприємство не має виробничих потужностей для
виробництва автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них,
такі потужності рівномірно створюються у перші три роки від дня
внесення (чи реєстрації) інвестиції за рахунок не менше 50
відсотків від загальної суми такої інвестиції;
7) машинокомплект - повний або частковий набір компонентів та
складових частин, необхідних для виробництва одного автомобіля.
Окремі компоненти та складові частини можуть бути з'єднані між
собою довільним чином, у тому числі з використанням технологічних
допоміжних деталей, а для зручності транспортування можуть бути
згруповані у партії залежно від виду упаковки. Одна упаковка може
містити декілька складових частин одного найменування з партії
машинокомплектів або складові частини різних найменувань по одній
або більше одиниць. Якщо машинокомплект включає кузов автомобіля,
то на ньому повинні бути встановлені не більше двох із таких
складових компонентів:
силовий агрегат;
передня підвіска;
задня підвіска;
бензобак;
система запалювання;
трансмісія;
система глушіння.
Якщо машинокомплект включає шасі автомобіля, то на ньому
повинні бути встановлені не більше двох із таких складових
компонентів:
силовий агрегат;
бензобак;
система запалювання;
система глушіння;
8) кузов автомобіля - каркасна конструкція закритого типу, що
призначена для монтажу на ній складових компонентів автомобіля, а
також розміщення робочого місця водія та пасажирів або вантажу;
9) шасі автомобіля - певна частина автомобіля, яка згідно з
конструкцією включає такі складові компоненти:
рама або напіврама;
осі керовані та ведучі;
силовий агрегат (двигун з коробкою швидкостей у складеному
стані);
колеса;
трансмісія.
Визначення "шасі автомобіля" не застосовується до автомобіля
з кузовом несучого типу.
Якщо на кузові або шасі автомобіля встановлено три або більше
із зазначених у пунктах 7-9 частини першої цієї статті компонентів
або якщо на шасі встановлено кузов (кабіну), то такий кузов (шасі)
автомобіля вважається готовим автомобілем. При оподаткуванні
операцій з виробництва (ввезення) зазначених компонентів та
складових частин машинокомплектів застосовуються норми законів про
оподаткування операцій з виробництва (ввезення) готових
автомобілів.
Дія цієї статті стосовно складових компонентів
машинокомплекту автомобіля поширюється на всі види автомобілів,
які завозяться на митну територію України.( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2681-III
( 2681-14 ) від 13.09.2001, в редакції Закону N 2779-III
( 2779-14 ) від 15.11.2001 )

Стаття 2. Внести до законодавчих актів України такі зміни
і доповнення:
1. Статтю 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня
1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст.107, N 28, ст.301;
1994 р., N 20, ст.117; 1996 р., N 8, ст.31; 1997 р., N 3, ст. 6)
доповнити частиною такого змісту: "Тимчасово до 1 січня 2008 року ввізне мито не справляється
при ввезенні товарів (включаючи машинокомплекти) на митну
територію України, які використовуються для будівництва і
виробничої діяльності підприємств по виробництву автомобілів і
запасних частин до них з інвестицією (у тому числі іноземною)
виключно в грошовій формі, що становить суму, еквівалентну не
менше 150 мільйонам доларів США за офіційним валютним курсом
Національного банку України на день внесення такої інвестиції до
їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому
законодавством порядку. Порядок і обсяги ввезення цих товарів
(включаючи машинокомплекти) встановлюються Кабінетом Міністрів
України. Перелік таких товарів (включаючи машинокомплекти) з
визначенням кодів згідно з Гармонізованою системою опису та
кодування товарів встановлюється додатком до Закону України "Про
стимулювання виробництва автомобілів в Україні", якщо такі товари
не виробляються підприємствами на території України. У разі
порушення цільового використання зазначених товарів платник
податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому
законодавством порядку";
2. Статтю 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст.238)
доповнити пунктом 6 такого змісту: "6) тимчасово до 1 січня 2008 року підприємства по
виробництву автомобілів і запчастин до них, які мають інвестицію
(у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що становить
суму, еквівалентну не менше 150 мільйонам доларів США за офіційним
валютним курсом Національного банку України на день внесення такої
інвестиції до їх статутного фонду, яка зареєстрована у
встановленому законодавством порядку. Площа землі, що звільняється
від оподаткування земельним податком, визначається із розрахунку
суми інвестиції у грошовій формі до статутного фонду таких
підприємств на 1 га площі землі, яку вони займають, еквівалентній
400 тисячам доларів США за офіційним валютним курсом, встановленим
Національним банком України на день внесення інвестиції (у тому
числі іноземної)";
3. Статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21,
ст.156, N 37, ст.239, N 38, ст.250) доповнити пунктами 11.18,
11.19 такого змісту:
"11.18. Тимчасово до 1 січня 2008 року звільняються від
оподаткування операції із ввезення (пересилання) на митну
територію України товарів (включаючи машинокомплекти), які
використовуються для будівництва і виробничої діяльності
підприємств по виробництву автомобілів і запчастин до них з
інвестицією (у тому числі іноземною) виключно в грошовій формі,
що становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонам доларів
США за офіційним валютним курсом Національного банку України на
день внесення такої інвестиції до їх статутного фонду, яка
зареєстрована у встановленому законодавством порядку. Порядок і
обсяги ввезення цих товарів (включаючи машинокомплекти)
встановлюються Кабінетом Міністрів України. Перелік таких товарів
(включаючи машинокомплекти) з визначенням кодів згідно з
Гармонізованою системою опису та кодування товарів встановлюється
додатком до Закону України "Про стимулювання виробництва
автомобілів в Україні", якщо такі товари не виробляються
підприємствами на території України. У разі порушення цільового використання зазначених товарів
(включаючи машинокомплекти) платник податку зобов'язаний збільшити
податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який
припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що
мала бути сплачена в момент ввезення на митну територію України
таких товарів (включаючи машинокомплекти), а також сплатити пеню,
нараховану на таку суму податку виходячи з 120 відсотків облікової
ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення
податкового зобов'язання та за період від дати ввезення таких
товарів (включаючи машинокомплекти) до дати збільшення податкових
зобов'язань. 11.19. До 1 січня 2008 року оподатковуються податком на
додану вартість за нульовою ставкою операції з продажу автомобілів
власного виробництва резидентів України, які мають інвестицію (у
тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що становить суму,
еквівалентну не менше 150 мільйонам доларів США за офіційним
валютним курсом Національного банку України на день внесення такої
інвестиції до їх статутного фонду, яка зареєстрована у
встановленому законодавством порядку. Ці виробники-резиденти
повинні зареєструвати у Кабінеті Міністрів України інвестиційну
програму, що передбачає поетапне доведення ступеня локалізації
виробництва складових частин такого автомобіля не менше 70
відсотків його кошторисної вартості на закінчення десятого року
від початку реалізації інвестиційної програми. Під локалізацією виробництва слід розуміти запровадження
виробництва окремих складових частин автомобілів на митній
території України із використанням праці громадян України, які
мають складати не менше 90 відсотків середньоспискової
чисельності працівників на такому виробництві. Кабінет Міністрів
України встановлює графік поетапної локалізації виробництва
відповідно до затвердженої ним інвестиційної програми";
4. Доповнити статтю 22 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 27, ст.181) пунктом 22.21 такого змісту:
"22.21. Тимчасово до 1 січня 2008 року для підприємств по
виробництву автомобілів і запасних частин до них, що мають
інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що
становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонам доларів США за
офіційним валютним курсом Національного банку України на день
внесення такої інвестиції до їх статутного фонду, яка
зареєстрована у встановленому законодавством порядку,
встановлюються такі особливості оподаткування їх прибутку:
22.21.1. Податковим періодом для них вважається звітний
податковий рік;
22.21.2. Валові доходи і валові витрати підприємства,
отримані (сплачені) протягом звітного податкового року,
підлягають індексуванню виходячи з офіційного індексу інфляції за
період від місяця, наступного за місяцем сплати витрат (отримання
доходів), до кінця звітного податкового року;
22.21.3. Об'єкт оподаткування, визначений за наслідками
звітного податкового року, зменшується на суму коштів, які
направляються на погашення кредитів, отриманих для реалізації
інвестиційної програми, затвердженої Кабінетом Міністрів України,
та реінвестується підприємством у розвиток власного виробництва та
виробництво матеріалів і комплектуючих виробів для
автомобілебудування, а також на суму нарахованих та сплачених
засновникам дивідендів, які реінвестуються ними на ці ж цілі.
Рішення про проведення таких реінвестицій має бути прийняте до
граничного терміну подання річної податкової декларації до
відповідного податкового органу. У разі коли протягом наступного
податкового року засновники підприємства скасовують рішення щодо
проведення зазначеної реінвестиції або зменшують її обсяги,
підприємство зобов'язане визнати прибуток, який дорівнює сумі
оголошеної реінвестиції або сумі її зменшення, додати його суму до
суми оподаткованого прибутку поточного податкового періоду, а
також сплатити пеню у розмірах та за період, визначений
законодавством України;
22.21.4. Податок на дивіденди, передбачений підпунктом 7.8.2,
не застосовується у разі реінвестування їх у розвиток виробництва
матеріалів та комплектуючих виробів для автомобілебудування;
22.21.5. Дія підпункту 5.5.2 не поширюється на підприємства
по виробництву автомобілів і запчастин до них, які мають
інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що
становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонам доларів США за
офіційним валютним курсом Національного банку України на день
внесення такої інвестиції до їх статутного фонду, яка
зареєстрована у встановленому законодавством порядку строком до 1
січня 2008 року".
У зв'язку з цим пункт 22.21 вважати пунктом 22.22.
( Про поширення дії статті 2 див. статтю 7 Закону N 1624-IV
( 1624-15 ) від 18.03.2004 )
Стаття 3. Тимчасово до 1 січня 2008 року підприємства по
виробництву автомобілів і запчастин до них, які мають інвестицію
(у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що становить
суму, еквівалентну не менше 150 мільйонам доларів США за офіційним
валютним курсом Національного банку України на день внесення
такої інвестиції до їх статутного фонду, яка зареєстрована у
встановленому законодавством порядку, звільняються від зборів до
Державного інноваційного фонду України.
Стаття 4. Установити, що законодавчі акти, прийняті після
набрання чинності цим Законом, які скасовують або скорочують
пільги, визначені ним, не поширюються на підприємства по
виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них,
які мають інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій
формі, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та
становить за офіційним валютним курсом Національного банку України
на день внесення такої інвестиції до статутного фонду зазначеного
підприємства суму, еквівалентну:
не менше 150 мільйонам доларів США, - при виробництві
легкових автомобілів;
не менше 30 мільйонам доларів США, - при виробництві
вантажних автомобілів і автобусів;
не менше 10 мільйонам доларів США, - при виробництві
комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів.( Стаття 4 в редакції Закону N 2779-III ( 2779-14 ) від
15.11.2001 )
( Про поширення дії статті 4 див. статтю 7 Закону N 1624-IV
( 1624-15 ) від 18.03.2004 )
Стаття 5. Пільги, передбачені цим Законом для підприємств по
виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них,
набирають чинності після затвердження їх інвестиційних програм
Кабінетом Міністрів України та внесення до статутного фонду такого
підприємства інвестиції (у тому числі іноземної) виключно в
грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством
порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного
банку України на день її внесення суму, еквівалентну:
не менше 150 мільйонам доларів США, - при виробництві
легкових автомобілів;
не менше 30 мільйонам доларів США, - при виробництві
вантажних автомобілів і автобусів;
не менше 10 мільйонам доларів США, - при виробництві
комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів.( Стаття 5 в редакції Закону N 2779-III ( 2779-14 ) від
15.11.2001 )
( Про поширення дії статті 5 див. статтю 7 Закону N 1624-IV
( 1624-15 ) від 18.03.2004 )
Стаття 6. У разі невиконання інвестором (інвесторами) своїх
зобов'язань згідно з інвестиційною програмою, затвердженою
Кабінетом Міністрів України, або порушення норм цього Закону з
боку інвестора (інвесторів), що вніс інвестицію в грошовій формі
(у тому числі іноземну), що становить суму, еквівалентну не менше
150 мільйонам доларів США, - при виробництві легкових автомобілів,
суму, еквівалентну не менше 30 мільйонам доларів США, - при
виробництві вантажних автомобілів і автобусів та суму,
еквівалентну не менше 10 мільйонам доларів США, - при виробництві
комплектуючих виробів до них - за офіційним валютним курсом
Національного банку України на день внесення такої інвестиції до
їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законом
порядку, інвестор (інвестори) сплачує в повному обсязі всі
податки, збори (обов'язкові платежі), що не сплачувалися з дати
виявлення невиконання інвестиційної програми або порушення цього
Закону.( Стаття 6 в редакції Закону N 2779-III ( 2779-14 ) від
15.11.2001 )
Стаття 7. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування
і діє до 1 січня 2008 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 вересня 1997 року

535/97-ВР

Додаток

до Закону України

"Про стимулювання виробництва

автомобілів в Україні"

від 19 вересня 1997 р. N 535/97-ВР

Перелік

товарів (у тому числі машинокомплектів),
при ввезенні яких на митну територію України не справляються
податки (ввізне мито, податок на додану вартість), якщо такі

товари не виробляються на території України

—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код згідно | з Гармонізованою | Найменування товарів системою опису і | кодування товарів | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 2710.00.210 Уайт-спірит
2710.00.250 Тільки бензин-розчинник
2710.00.790 Паливо рідке (мазут) для інших цілей
2710.00.990 Мастила змащувальні для інших цілей
2833.19.000 Сульфати натрію інші
2833.24.000 Сульфат нікелю
2835.31.000 Трифосфат натрію
2837.11.000 Ціанід натрію (ціаністий натрій)
2837.19.000 Ціаніди інші
2903.19.000 Похідні від ациклічних вуглеводнів насичені,

хлоровані інші 2903.22.000 Трихлоретилен
2904 Похідні вуглеводню, сульфіровані, нітровані

та нітрозовані, галогеновані чи

негалогеновані 2905.31.000 Етиленгліколь
2922.13.000 Триетаноламін та його солі
2929.10.000 Ізоціанати
3208.10.900 Інші розчини фарб і лаків, виготовлені

на основі складних поліефірів 3208.20.900 Інші розчини фарб і лаків, виготовлені

на основі акрилових та вінілових полімерів 3208.90.910 Інші розчини фарб і лаків, виготовлені на

основі синтетичних полімерів 3212 Пігменти (враховуючи металічні порошки і

пластівці), дисперговані у неводному

середовищі, рідкі чи пастоподібні, що

використовуються при виробництві фарб

(враховуючи емалі); фольга для тиснення;

барвники та інші фарбувальні речовини,

упаковані для роздрібного продажу 3214.10.100 Мастики
3214.90.000 Грунтовки та шпаклівки інші
3319.000 Лігносульфат
3403.19.910 Засоби для змащування машин, механізмів та

транспортних засобів 3403.19.990 Засоби для змащування машин, механізмів і

транспортних засобів інші 3405.90.100 Засоби для полірування металевих поверхонь
3405.90.900 Інші поліруючі засоби
3506.91.000 Речовини клеючі на основі каучуків та

пластмас 3506.99.900 Готовий клей інший
3802.90.000 Вугілля активоване інше
3810.10.000 Засоби для травлення металевих поверхонь;

порошки та пасти для паяння м'яким та

твердим припоєм або зварювання 3810.90.910 Флюси для паяння м'яким та твердим припоєм

або зварювання 3814 Розчинники, розріджувачі складні органічні,

у іншому місці не зазначені; сполуки для

видалення фарб чи лаків 3819.00.000 Гальмова рідина та її компоненти
3820.00.000 Сполуки антифризні (тосол) та рідини проти

обмерзання 3823.90.700 Розчинники й розріджувачі складні неорганічні

для лаків і аналогічних продуктів 3823.90.830 Сполуки для гальванізації
3901.10.100 Поліетилен лінійний
3901.10.900 Поліетилен інший
3902.10.000 Поліпропилен
3902.30.000 Сополімери пропилену
3903.11.000 Полістирол спінений
3903.19.000 Полістирол інший
3903.30.000 Сополімери акрілонітрилбутадієнстирольні

(ABS) 3903.90.000 Полімери стиролу у первинних формах інші
3904.10.000 Полівінілхлорид
3904.22.000 Полівінілхлорид пластифікований
3904.40.000 Сополімери вінілхлориду інші
3904.69.000 Фторполімери інші
3907 Поліацетати, поліефіри прості та смоли

епоксидні інші в первинних формах;

полікарбонати, смоли алкідні, ефіри складні

поліалілові та поліефіри складні інші, в

первинних формах 3908 Поліаміди в первинних формах
3909 Смоли амінові, фенольні та поліуретани в

первинних формах 3910 Силікони в первинних формах
3917.23.100 Трубки, шланги з полімерхлоридів безшовні
3917.29.990 Трубки із пластмас інші
3919 Плити, листи, плівки, фольга, стрічки, смуги

та інші форми з пластмас, плоскі, самоклейні

в рулонах чи не в рулонах 3920.20 Плити, листи, плівка, фольга з полімерів

пропилену 4009.10.000 Труби, шланги та рукави із гуми неармовані

та не комбіновані іншим способом з іншими

матеріалами, без фітингів 4009.30.000 Труби, шланги та рукави із гуми армовані чи

комбіновані іншим способом тільки з

текстильними матеріалами, без фітингів 4009.50.990 Труби, шланги та рукави із гуми з фітингами

інші 4010.10.000 Стрічки транспортерні, паси приводні або

бельтінги із гуми трапецієвидного

поперечного перетину 4010.99.000 Стрічки транспортерні, паси приводні або

бельтінги із гуми інші 4016.91.000 Покриття на підлогу і килимки з пористої

гуми 4016.93 Прокладки, шайби та інші ущільнювачі для

технічних цілей 4016.93.900 Прокладки, шайби та ущільнювачі інші
4111.00.000 Шкіра штучна, на основі натуральної шкіри

або шкіряних волокон, в пластинах, листах

або стрічці, в рулонах чи не в рулонах 4403.20.000 Лісоматеріали інші з хвойних порід
4407.10.910 Лісоматеріали з ялини та піхти
4407.10.930 Лісоматеріали з сосни
5204.11.000 Нитки бавовняні швейні, що містять бавовну

по масі 85 відсотків і більше 5204.19.000 Нитки бавовняні швейні інші
5209.59.000 Тканини бавовняні, що містять по

масі не менше 85 відсотків бавовни, інші 5407.42.100 Тканини із синтетичних комплексних ниток,

включаючи тканини, що виробляються із

матеріалів, класифікованих у товарній

позиції 5404, які містять по масі не

менше 85 відсотків комплексних ниток з

нейлону або інших поліамідів, пофарбовані,

шириною не більше 57 сантиметрів 5407.42.900 Тканини із синтетичних комплексних ниток,

включаючи тканини, що виробляються із

матеріалів, класифікованих у товарній

позиції 5404, які містять по масі не менше

85 відсотків комплексних ниток з нейлону

або інших поліамідів, пофарбовані, шириною

більше 57 сантиметрів 5601.21.900 Вата із бавовни інша
5602.90.000 Фетр та повсть просякнуті або непросякнуті,

з покриттям чи без покриття, дубльовані або

недубльовані інші 5603.00.930 Неткані матеріали просякнуті або

непросякнуті, з покриттям чи без покриття,

дубльовані або недубльовані з поверхневою

щільністю на квадратний метр більше 25

грамів, але не більше 70 грамів (сипрон) 5603.00.950 Неткані матеріали просякнуті або

непросякнуті, з покриттям чи без покриття,

дубльовані або недубльовані з поверхневою

щільністю на квадратний метр більше 70

грамів, але не більше 150 грамів (возопрон)
5603.00.990 Неткані матеріали просякнуті або

непросякнуті, з покриттям чи без покриття,

дубльовані або недубльовані з поверхневою

щільністю на квадратний метр більше 150

грамів 5604.90.000 Нитки та корд гумові, покриті текстилем;

текстильна пряжа, стрічка та аналогічні

форми, класифіковані в товарній позиції

5404 або 5405, просякнуті, покриті гумою

або пластмасами, інші 5607.21.000 Шпагат або пакувальна мотузка
5607.50.900 Шпагат із міцних синтетичних волокон (шнур

капроновий) 5703.20.190 Тафтінгові килимки та інші текстильні

покриття для підлоги з нейлону чи

інших поліамідів вибивні тафтінгові інші 5703.20.990 Тафтінгові килимки та інші текстильні

покриття для підлоги з нейлону чи інших

поліамідів інші 5703.30.590 Тафтінгові килимки та інші текстильні

покриття для підлоги з інших хімічних

волокон інші 5903.20.900 Тканини, дубльовані поліуретаном
5903.90.100 Тканини інші дубльовані просякнуті
5911.10.000 Текстильні матеріали, повсть та тканини,

дубльовані повстю 5911.20.000 Тканина фільтрувальна (сито)
5911.90.900 Текстильні матеріали та вироби для

технічних цілей інші 6807.90.000 Вироби із асфальту та аналогічних

матеріалів інші 6813.10.900 Накладки гальмівних колодок інші
6813.90.900 Фрикційні матеріали або вироби з них інші
7007.11.100 Скло безосколкове (включаючи скло

загартоване або багатошарове) розміром та

форматом, які дозволяють використовувати

його у транспортних засобах 7007.19.800 Скло безосколкове (включаючи скло

загартоване або багатошарове) розміром та

форматом, які дозволяють використовувати

його у транспортних засобах, інше 7007.21.910 Інше скло багатошарове розміром та форматом,

які дозволяють використовувати його у

транспортних засобах 7007.29.000 Скло багатошарове (триплекс) інше
7009.10.000 Дзеркала заднього виду для транспортних

засобів 7201.30.900 Чавун переробний легований інший
7202.41.900 Ферохром, який містить по масі більше 6

відсотків вуглеводу 7202.91.000 Феротитан та фероселікотитан
7202.92.000 Ферованадій
7209.11.000 Прокат плоский із заліза та нелегованої

сталі у рулонах без подальшої обробки

товщиною 3 міліметри і більше 7209.12.900 Прокат плоский із заліза та нелегованої

сталі у рулонах без подальшої обробки

товщиною більше 1 міліметра, але менше 3

міліметрів, інший 7209.13.900 Прокат плоский із заліза та нелегованої

сталі у рулонах без подальшої обробки

товщиною 0,5 міліметра, але не більше 1

міліметра, інший 7209.21.000 Прокат плоский із заліза та нелегованої

сталі інший у рулонах без подальшої обробки

товщиною 3 міліметри і більше 7209.22.900 Прокат плоский із заліза та нелегованої

сталі інший у рулонах без подальшої обробки

товщиною більше 1 міліметра, але менше 3

міліметрів, інший 7209.23.900 Прокат плоский із заліза та нелегованої

сталі інший у рулонах без подальшої обробки

товщиною 0,5 міліметра і більше, але не

більше 1 міліметра, інший 7209.31.000 Прокат плоский із заліза та нелегованої

сталі не в рулонах без подальшої обробки

товщиною 3 міліметри і більше 7209.32.900 Прокат плоский із заліза та нелегованої

сталі не в рулонах без подальшої обробки

товщиною більше 1 міліметра, але менше 3

міліметрів, інший 7209.33.900 Прокат плоский із заліза та нелегованої

сталі не в рулонах без подальшої обробки

товщиною 0,5 міліметра і більше, але не

більше 1 міліметра, інший 7209.41.000 Прокат плоский із заліза та нелегованої

сталі інший не в рулонах без подальшої

обробки товщиною 3 міліметри і більше 7209.42.900 Прокат плоский із заліза та нелегованої

сталі інший не в рулонах без подальшої

обробки товщиною більше 1 міліметра,

але менше 3 міліметрів, інший 7209.43.900 Прокат плоский із заліза та нелегованої

сталі інший не в рулонах без подальшої

обробки товщиною 0,5 міліметра і більше,

але не більше 1 міліметра, інший 7210.11.900 Прокат плоский із заліза та нелегованої

сталі шириною 600 міліметрів і більше,

вкритий оловом, товщиною 0,5 міліметра

і більше, інший 7210.20 Прокат плоский із заліза та нелегованої

сталі шириною 600 міліметрів і більше,

вкритий свинцем, включаючи

свинцево-олов'яний сплав 7210.20.900 Прокат плоский із заліза та нелегованої

сталі шириною 600 міліметрів і більше,

вкритий свинцем, включаючи

свинцево-олов'яний сплав, інший 7211.49.990 Прокат плоский із заліза та нелегованої

сталі інший без подальшої обробки шириною

не більше 500 міліметрів, який містить по

масі 0,6 відсотка і більше вуглецю 7212.50.970 Прокат плоский із заліза та нелегованої

сталі інший шириною не більше 500

міліметрів, покритий іншим способом,

інший (сталева стрічка) 7213.20.000 Прутки гарячекатані у вільно змотаних

бунтах з автоматної сталі 7215.10.000 Прутки інші із заліза та автоматної

сталі без подальшої обробки після

формовки у холодному стані 7217.29.000 Дріт із заліза та нелегованої сталі інший
7219 Прокат плоский з нержавіючої сталі

шириною не менше 600 міліметрів 7220 Прокат плоский із нержавіючої сталі

шириною менше 600 міліметрів 7223.00.100 Дріт із нержавіючої сталі, яка містить

по масі 2,5 відсотка та більше нікелю 7306.30.510 Труби та трубки із чорних металів інші

оцинковані 7312.10.950 Канати та троси оцинковані
7318.11.000 Глухар
7318.14.910 Гвинти самонарізні інші з різьбою, яка

нарізана на означеній відстані 7318.14.990 Гвинти інші
7318.15.410 Гвинти та болти інші з граничною

міцністю менше 800 мегапаскалів 7318.15.490 Гвинти та болти інші з граничною

міцністю не менше 800 мегапаскалів 7318.15.810 Гвинти інші з опором на розтяг менше

800 мегапаскалів 7318.15.890 Гвинти інші з опором на розтяг не менше

800 мегапаскалів 7318.16.100 Гайки, вироблені з прутків сортового

прокату чи проволоки, з діаметром отвору не

більше 6 міліметрів 7318.16.500 Гайки інші, які самоконтряться
7318.16.910 Гайки інші з внутрішнім діаметром не

більше 12 міліметрів 7318.16.990 Гайки інші з внутрішнім діаметром

більше 12 міліметрів 7318.19.000 Гвинти, болти, гайки з нарізною різьбою

інші 7318.21.000 Шайби, які пружинять, та інші контровочні

шайби ненарізні з чорних металів 7318.23.000 Заклепки
7318.24.000 Шпонки та шплінти з чорних металів
7318.29.000 Вироби ненарізні інші (пальці)
7320.20.900 Пружини гвинтові інші
7320.90.000 Пружини інші
7402.00.000 Мідь нерафінована; мідні аноди для

електролітичного рафінування 7403.11.000 Катоди і секції катодів з рафінованої

необробленої міді 7403.19.000 Рафінована необроблена мідь інша
7405.00.000 Лігатура на основі міді
7407 Дротики й профілі мідні
7408.29.100 Дріт з мідно-олов'яних сплавів (бронзи)
7409.31.000 Плити, листи, полоси та стрічки в

рулонах з мідно-олов'яних сплавів (бронзи) 7411.21.100 Труби та трубки з мідно-цинкових сплавів

(латуні) прямі 7411.21.900 Труби та трубки з мідно-цинкових сплавів

(латуні) інші 7506 Плити, листи, полоси, стрічки та фольга

нікелеві 7805.00.000 Труби, трубки, фітинги свинцеві
7901.11.000 Цинк необроблений із вмістом по масі

99,99 відсотка і більше цинку 7905.00.900 Плити, листи, полоси,стрічки та фольга

цинкові інші 8104.19.000 Магній та вироби з нього інші
8108.90.500 Листи титанові
8108.90.700 Труби титанові
8301.20.000 Замки запалювання
8402.19 Котли пароводяні та парові інші,

включаючи комбіновані 8407.33 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим

запалюванням, з кривошипно-шатунним

механізмом, робочим об'ємом циліндра

двигуна більше 250 кубічних сантиметрів,

але не більше 1000 кубічних сантиметрів 8407.34 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим

запалюванням, з кривошипно-шатунним

механізмом, робочим об'ємом циліндра двигуна

більше 1000 кубічних сантиметрів 8407.90 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим

запалюванням, з кривошипно-шатунним

механізмом інші 8408.20.100 Двигуни для транспортних засобів,

вказаних у групі 87, для промислового

складання автомобілів, класифікованих у

товарній позиції 8703 8408.20.510 Двигуни для інших транспортних засобів,

вказаних у групі 87, потужністю не більше

50 кіловат 8408.20.550 Двигуни для інших транспортних засобів,

вказаних у групі 87, потужністю більше 50

кіловат, але не більше 100 кіловат 8409.91.000 Частини, призначені спеціально або в

основному для поршневих двигунів

внутрішнього згоряння з іскровим

запалюванням, вказаних у товарних позиціях

8407 і 8408 8413 Насоси рідинні з витратомірами чи без них,

підйомники рідин 8414.59.300 Вентилятори осьові
8414.59.500 Вентилятори центробіжні
8414.59.900 Вентилятори інші
8414.80 Насоси вакуумні та повітряні інші
8415.81.900 Інші прилади з агрегатом охолодження і

пристроєм, що забезпечує перемикання режиму

"холод-тепло" 8416.10.100 Форсунки для рідкого палива, що містять у

своєму складі пристрої автоматичного

регулювання 8416.20.000 Інші пальники, включаючи й комбіновані
8419.89.100 Охолодники баштові - градирні та аналогічні

засоби для прямого охолодження (без

роз'єднувальної стіни) за допомогою

циркулюючої води 8425.11 Талі підйомні та підйомники з

електричними двигунами 8425.49 Домкрати інші
8426.11.000 Крани мостові на нерухомих опорах
8428.10.990 Інші ліфти і підйомники скіпові
8431.31.000 Частини для ліфтів, скіпових підйомників

або ескалаторів 8458.11.910 Інші токарні автомати, автоматичні,

токарно-револьверні з поздовжніми полозками

та токарно-револьверні верстати 8458.19.100 Центрові багаторізцеві і копіювальні

токарні верстати 8458.19.910 Інші токарні автомати, токарно-револьверні

з поздовжніми полозками і

токарно-револьверні верстати 8459.29.100 Інші верстати свердлильно-радіальні
8459.29.910 Інші верстати свердлильно-багатошпиндельні
8459.39.000 Інші верстати розточувально-фрезерні
8459.70.000 Верстати різьбонарізні інші
8460.19.000 Інші верстати плоскошліфувальні, установка

на яких по будь-якій з осей зроблена з

точністю не менше 0,01 міліметра 8460.29.100 Інші круглошліфувальні верстати
8460.40.000 Верстати хонінгувальні, притирочні і

полірувальні 8461.10.000 Верстати поздовжньо-стругальні
8461.20.000 Верстати поперечно-стругальні та довбальні
8461.30.000 Верстати протяжні
8461.40.190 Верстати зуборізні інші
8461.40.790 Інші верстати, обладнані системою

мікрометричного регулювання та точністю

установки деталей 0,01 міліметра 8461.90.000 Інші верстати для обробки металу
8462.10.100 Штампувальні або листоштампувальні машини

та молоти з числовим програмним управлінням
8462.29.100 Інші машини згинальні, кромкозагинальні для

виготовлення виробів з листового матеріалу 8462.29.910 Машини згинальні, кромкозагинальні,

правильні (включаючи преси) інші гідравлічні
8462.49.100 Інші машини діропробивні або вирубні,

включаючи комбіновані діропробивні, просічні

для виготовлення виробів з листового

матеріалу 8462.91.910 Інші преси гідравлічні для виробництва

гвинтів, болтів 8463.20.000 Верстати різьбонакатні
8463.30.000 Верстати для виготовлення виробів з дроту
8466 Частини і приладдя, призначені виключно

або в основному для обладнання,

зазначеного у товарних позиціях

8456 - 8465, враховуючи пристрої

для кріплення інструмента і деталей,

саморозкривні різьбонарізні головки,

ділильні головки та інші спеціальні

пристосування до верстатів;

інструментотримачі для інструментів

усіх типів, призначених для ручної роботи 8467.11.900 Інструменти пневматичні, що обертаються,

інші 8468 Обладнання і апарати для паяння м'яким і

твердим припоєм або зварювання (придатні

чи не придатні для різання), що не

відносяться до товарної позиції 8515;

машини і апарати для поверхневої

термообробки, що працюють на газі 8477.20.000 Екструдери
8477.40.000 Машини вакуумні формувальні та машини

термоформувальні інші 8477.80.100 Машини для виробництва виробів з

пористих матеріалів 8481.10 Клапани редукційні для регулювання тиску
8481.20 Клапани для маслогідравлічних і

пневматичних трансмісій 8482 Підшипники кочення: кулькові, роликові
8483.10.410 Кривошипи та вали колінчасті з чавунного

або сталевого литва 8483.10.510 Кривошипи та вали колінчасті сталеві ковані
8483.10.530 Кривошипи та вали колінчасті сталеві

штамповані 8483.10.900 Кривошипи та вали колінчасті інші
8483.20.000 Корпуси підшипників із вмонтованими

шариковими чи роликовими підшипниками 8483.30.900 Корпуси для підшипників ковзання
8483.40.930 Коробки передач та інші редукційні

механізми 8483.90.920 Частини валів трансмісійних та кривошипів,

корпусів підшипників, підшипників ковзання

та інших вузлів з чавунного та сталевого

литва 8483.90.980 Частини валів трансмісійних та кривошипів,

корпусів підшипників, підшипників ковзання

та інших вузлів інші 8501.10.910 Універсальні двигуни постійного і змінного

струму 8504.21.000 Трансформатори з рідким діелектриком

потужністю не більше 650 кіловат 8504.22.100 Трансформатори з рідким діелектриком

потужністю більше 650 кіловат, але не

більше 1600 кіловат 8504.22.900 Трансформатори з рідким діелектриком

потужністю більше 1600 кіловат, але не

більше 10000 кіловат 8504.23.000 Трансформатори з рідким діелектриком

потужністю більше 10000 кіловат 8504.40.910 Перетворювачі спеціальні зварювальні

(без зварювального обладнання) 8504.40.990 Перетворювачі статичні інші
8505.11.000 Електромагніти, постійні магніти металеві
8508.80.100 Інструмент для роботи з текстильними

матеріалами 8508.80.510 Апарати для шліфування
8511.10 Свічки запалювання
8511.10.900 Інші свічки запалювання
8511.30 Розподілювачі, котушки запалювання
8511.30.900 Інші розподілювачі, котушки запалювання
8511.40 Стартери, у тому числі працюючі як

генератори 8511.40.900 Стартери, у тому числі працюючі як

генератори, інші 8511.50 Інші генератори
8511.80 Електричне обладнання інше
8511.90.000 Частини електрообладнання для запалювання

та пуску двигунів внутрішнього згоряння 8512.10.910 Генератори
8512.20.000 Прилади освітлювальні або сигналізаційні

візуальні інші 8512.30.000 Прилади звукової сигналізації
8512.40.000 Склоочищувачі, пристрої проти обледеніння

та запітніння 8512.90.000 Частини електроосвітлювального та

сигналізаційного обладнання 8515.21.000 Машини та апарати для зварювання металів

опором, автоматичні чи напівавтоматичні 8515.31.000 Машини та апарати для дугового

(включаючи плазмово-дугове) зварювання

металів, автоматичні чи напівавтоматичні 8544 Проводи ізольовані (враховуючи емальовані

анодовані), кабелі (враховуючи коаксильні)

та інші ізольовані електричні провідники

із з'єднувальними деталями або без них;

кабелі волоконно-оптичні, що складаються

із волокон з індивідуальними оболонками,

безвідносно до того, є вони чи ні у зборі

з електропровідниками чи з'єднувальними

елементами 8706.00 Шасі з двигунами для автомобілів,

класифікованих у товарних позиціях

8701 - 8705 8707 Кузови (враховуючи кабіни ) для

автомобілів, класифікованих у товарних

позиціях 8701 - 8705 8708 Частини та обладнання автомобілів,

класифікованих у товарних позиціях

8701 - 8705 9028 Лічильники подачі або виробництва газу,

рідини та електроенергії (враховуючи

калібрувальні) 9031.10.000 Прилади і машини балансувальні для

механічних частин 9031.20.000 Стенди випробувальні
9031.80.310 Прилади та пристрої для вимірювання та

контролю геометричних параметрів Без коду Машинокомплекти - повний або частковий набір

компонентів та складових частин, необхідних

для виробництва автомобілів (визначення

машинокомплекту - згідно зі статтею 1

Закону України "Про стимулювання

виробництва автомобілів в Україні").

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: