open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про спеціальну економічну зону "Рені"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 25, ст.196 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267 )

Цей Закон визначає порядок створення, функціонування та
ліквідації спеціальної економічної зони "Рені".
Стаття 1. Створення спеціальної економічної зони "Рені"
1. Спеціальна економічна зона "Рені" (далі - СЕЗ "Рені")
створюється на строк 30 років на території міста Рені Одеської
області загальною площею 94,36 гектара в межах земельної ділянки,
наданої у користування Ренійському морському торговельному порту.
Оригінал карти СЕЗ "Рені" зберігається в Ренійській міській раді.
2. Метою створення СЕЗ "Рені" є залучення інвестицій у
пріоритетні галузі виробництва для збереження існуючих та
створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій,
сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та підприємництва,
завантаження потужностей портового комплексу та розвитку його
інфраструктури, збільшення поставок високоякісних товарів та
послуг, створення сучасної виробничої, транспортної і ринкової
інфраструктури.
3. На території СЕЗ "Рені" встановлюється та діє спеціальний
правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України
"Про загальні засади створення і функціонування спеціальних
(вільних) економічних зон" ( 2673-12 ), з урахуванням
особливостей, встановлених цим Законом.
Стаття 2. Особливості дії законодавства України у СЕЗ "Рені"
1. Законодавство України у СЕЗ "Рені" діє в межах Конституції
України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України
"Про загальні засади створення і функціонування спеціальних
(вільних) економічних зон" та цим Законом.
2. Органи виконавчої влади на території СЕЗ "Рені" діють в
межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами
України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України
"Про загальні засади створення і функціонування спеціальних
(вільних) економічних зон" та цим Законом.
( Частину третю статті 2 виключено на підставі Закону
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
( Частину четверту статті 2 виключено на підставі Закону
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
Стаття 3. Органи управління СЕЗ "Рені"
Органами управління СЕЗ "Рені" є:
Одеська обласна державна адміністрація;
Ренійська районна державна адміністрація;
Ренійська міська рада та її виконавчий комітет у межах своїх
повноважень;
орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені".
Стаття 4. Повноваження Одеської обласної державної

адміністрації, Ренійської районної державної

адміністрації, Ренійської міської ради та її

виконавчого комітету щодо управління СЕЗ "Рені"
1. Одеська обласна державна адміністрація та Ренійська
районна державна адміністрація здійснюють свої повноваження на
території СЕЗ "Рені" відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ), Закону України "Про місцеві державні
адміністрації" ( 586-14 ), цього Закону та інших
нормативно-правових актів.
2. До сфери повноважень Одеської обласної державної
адміністрації також належать:
визначення стратегічних напрямів розвитку СЕЗ "Рені";
надання центральним органам виконавчої влади інформації щодо
функціонування СЕЗ "Рені";
внесення пропозицій про зміни в статусі СЕЗ "Рені" у порядку,
встановленому законодавством України;
здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.
3. До сфери повноважень Ренійської районної державної
адміністрації також належать:
реєстрація суб'єктів СЕЗ "Рені", що реалізують на території
СЕЗ "Рені" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом
Ренійської міської ради;
утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського
розвитку і управління СЕЗ "Рені" за поданням виконавчого комітету
Ренійської міської ради;
організація підготовки (перепідготовки) кадрів;
регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Рені" іноземних
працівників;
здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.
4. Ренійська міська рада та її виконавчий комітет здійснюють
свої повноваження на території СЕЗ "Рені" відповідно до
Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), цього Закону та інших
нормативно-правових актів.
5. До сфери повноважень Ренійської міської ради та її
виконавчого комітету також належать:
затвердження стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ
"Рені";
забезпечення необхідних умов функціонування державних
органів, розташованих на території СЕЗ "Рені";
укладення з органом господарського розвитку і управління СЕЗ
"Рені" генеральної угоди про передачу йому в користування
земельних ділянок та природних ресурсів місцевого значення,
розташованих на території СЕЗ "Рені";
розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на
території СЕЗ "Рені";
укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Рені" щодо
умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому
Ренійською міською радою;
здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.
Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку і

управління СЕЗ "Рені"
1. Органом господарського розвитку СЕЗ "Рені" є юридична
особа, утворена Ренійською районною державною адміністрацією за
поданням виконавчого комітету Ренійської міської ради.
Положення (статут) про орган господарського розвитку і
управління СЕЗ "Рені" затверджується Ренійською районною державною
адміністрацією за поданням виконавчого комітету Ренійської міської
ради.
2. До компетенції органу господарського розвитку і управління
СЕЗ "Рені" належать:
організація облаштування території СЕЗ "Рені";
організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої та
невиробничої інфраструктури та розвиток мережі комунікаційних
зв'язків;
укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо
облаштування території СЕЗ "Рені", будівництва об'єктів виробничої
та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних
зв'язків;
укладення в установленому порядку договорів про експлуатацію
об'єктів інфраструктури СЕЗ "Рені";
укладення з суб'єктами СЕЗ "Рені" у межах повноважень,
наданих Ренійською міською радою, договорів оренди земельних
ділянок та використання природних ресурсів місцевого значення;
видача дозволів суб'єктам СЕЗ "Рені" на будівництво нових
господарських об'єктів, що реалізують на території СЕЗ "Рені"
інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Ренійської
міської ради;
підготовка пропозицій Ренійській міській раді щодо ставок
орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів;
здійснення разом з відповідними органами заходів щодо
забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної
безпеки на території СЕЗ "Рені";
складання та подання статистичної звітності про
функціонування СЕЗ "Рені" відповідно до законодавства України;
виконання інших функцій та повноважень, визначених в
положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими
органами управління СЕЗ "Рені".
Стаття 6. Суб'єкти СЕЗ "Рені"
1. Суб'єктами СЕЗ "Рені" є суб'єкти підприємницької
діяльності - юридичні особи, які розташовані на території СЕЗ
"Рені" і реалізують на цій території затверджені виконавчим
комітетом Ренійської міської ради інвестиційні проекти вартістю,
еквівалентною не менше 200 тисяч доларів США, на підставі договору
(контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та
які зареєстровані Ренійською районною державною адміністрацією як
суб'єкти СЕЗ "Рені".
2. Ренійська районна державна адміністрація видає суб'єктам
СЕЗ "Рені" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на
отримання пільг, визначених цим Законом.
Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на

території СЕЗ "Рені"
1. На території СЕЗ "Рені" можуть провадитися всі види
підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами
України.
2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності,
встановлений у СЕЗ "Рені", поширюється на суб'єктів СЕЗ "Рені"
виключно під час здійснення ними підприємницької діяльності в
період реалізації затверджених в установленому цим Законом порядку
інвестиційних проектів на території СЕЗ "Рені".
3. Затвердження виконавчим комітетом Ренійської міської ради
інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов
його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності Ренійською районною державною
адміністрацією як суб'єкта СЕЗ "Рені", укладення договорів оренди
земельних ділянок, приміщень тощо. Порядок укладення договору
(контракту) визначається Ренійською міською радою.
4. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Рені" законодавства
України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим
комітетом Ренійської міської ради щодо умов реалізації
затвердженого в установленому цим Законом порядку інвестиційного
проекту Ренійська міська рада може внести пропозиції виконавчому
комітету Ренійської міської ради про скасування наданих ним
дозволів, розірвання у встановленому законодавством порядку
договору (контракту), а також внести пропозиції Ренійській
районній державній адміністрації про скасування реєстрації
суб'єктів СЕЗ "Рені" у встановленому законодавством порядку.
5. Рішення про розірвання договору (контракту), скасування
виданих дозволів або реєстрації суб'єктів СЕЗ "Рені" можуть бути
оскаржені в судовому порядку.
Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької

діяльності, створюваних у СЕЗ "Рені"
На території СЕЗ "Рені" державна реєстрація суб'єктів
підприємницької діяльності здійснюється у встановленому
законодавством порядку.
( Статтю 9 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )
Стаття 10. Порядок в'їзду у СЕЗ "Рені" та виїзду з неї
Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний
порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без
громадянства, які прямують у СЕЗ "Рені", а також спеціальний
порядок в'їзду у СЕЗ "Рені" і виїзду з неї громадян України,
іноземців та осіб без громадянства.
Стаття 11. Порядок ліквідації СЕЗ "Рені"
1. СЕЗ "Рені" вважається ліквідованою з моменту закінчення
строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено в
установленому законодавством порядку.
2. СЕЗ "Рені" може бути ліквідована законом до закінчення
строку, на який її було створено, відповідно до Закону України
"Про загальні засади створення і функціонування спеціальних
(вільних) економічних зон".
Стаття 12. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ

"Рені" у разі її ліквідації
1. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових
і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Рені" у разі її ліквідації.
2. Спори між органами управління СЕЗ "Рені", суб'єктами СЕЗ
"Рені" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з
ліквідацією СЕЗ "Рені", підлягають розгляду в судах України, а
спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у
судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.
Стаття 13. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк подати пропозиції щодо приведення
законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень видання
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 березня 2000 року

N 1605-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: