open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про прожитковий мінімум
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 38, ст.348 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267
N 2661-IV ( 2661-15 ) від 16.06.2005, ВВР, 2005, N 29, ст.383
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,

ст.96
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 }
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду

N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78

- зміни діють по 31 грудня 2008 року
N 122-VI ( 122-17 ) від 12.02.2008, ВВР, 2008, N 12, ст.110 }
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду

N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 6-7, ст.80 }

Цей Закон відповідно до статті 46 Конституції України
( 254к/96-ВР ) дає визначення прожитковому мінімуму, закладає
правову основу для його встановлення, затвердження та врахування
при реалізації державою конституційної гарантії громадян на
достатній життєвий рівень.
Стаття 1. Основні положення
Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для
забезпечення нормального функціонування організму людини,
збереження його здоров'я набору продуктів харчування (далі - набір
продуктів харчування), а також мінімального набору непродовольчих
товарів (далі - набір непродовольчих товарів) та мінімального
набору послуг (далі - набір послуг), необхідних для задоволення
основних соціальних і культурних потреб особистості.
Прожитковий мінімум визначається нормативним методом у
розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто
відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років;
дітей віком від 6 до 18 років;
працездатних осіб;
осіб, які втратили працездатність.
До працездатних осіб відносяться особи, які не досягли
встановленого законом пенсійного віку. ( Статтю 1 доповнено
частиною згідно із Законом N 2661-IV ( 2661-15 ) від 16.06.2005 )
До осіб, які втратили працездатність, відносяться особи, які
досягли встановленого законом пенсійного віку, особи, які досягли
пенсійного віку, що дає право на призначення пенсії на пільгових
умовах, та непрацюючі особи, визнані інвалідами в установленому
порядку. ( Статтю 1 доповнено частиною згідно із Законом N 2661-IV
( 2661-15 ) від 16.06.2005 )
Прожитковий мінімум, визначений для осіб, які відповідно до
законодавства підлягають обов'язковому державному соціальному
страхуванню, збільшується на суму обов'язкових платежів. { Частина
п'ята статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2661-IV
( 2661-15 ) від 16.06.2005, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } Щодо дії частини п'ятої статті 1 додатково див. Закони N 3235-IV
( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006,
Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від
09.07.2007 }
Стаття 2. Застосування прожиткового мінімуму
Прожитковий мінімум застосовується для:
загальної оцінки рівня життя в Україні, що є основою для
реалізації соціальної політики та розроблення окремих державних
соціальних програм;
встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та
мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів соціальної
допомоги, допомоги сім'ям з дітьми, допомоги по безробіттю, а
також стипендій та інших соціальних виплат виходячи з вимог
Конституції України та законів України;
визначення права на призначення соціальної допомоги;
визначення державних соціальних гарантій і стандартів
обслуговування та забезпечення в галузях охорони здоров'я, освіти,
соціального обслуговування та інших;
встановлення величини неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян;
формування Державного бюджету України та місцевих бюджетів.
Для оцінки рівня життя в регіоні, розроблення та реалізації
регіональних соціальних програм, визначення права на призначення
соціальної допомоги, що фінансується за рахунок місцевих бюджетів,
органами місцевого самоврядування може затверджуватися
регіональний прожитковий мінімум, не нижчий від установленого
відповідно до цього Закону.
Стаття 3. Принципи формування наборів продуктів харчування,

непродовольчих товарів і послуг
1. Набір продуктів харчування та набір непродовольчих товарів
визначаються в натуральних показниках, набір послуг - у нормативах
споживання не рідше одного разу на п'ять років.
2. Набір продуктів харчування формується центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони здоров'я, з використанням нормативів фізіологічної
потреби організму людини в продуктах харчування виходячи з їх
хімічного складу та енергетичної цінності ( z1206-17 ), з
урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.
{ Абзац перший частини другої статті 3 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Основними принципами формування набору продуктів харчування
є:
забезпечення дитини повноцінним харчуванням для розвитку
організму; ( Абзац третій частини другої статті 3 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2661-IV ( 2661-15 ) від 16.06.2005 )
забезпечення дитини віком від 6 до 18 років додатковим
харчуванням для активного соціального та фізичного розвитку;
задоволення організму працюючої особи у відтворенні
працездатності, збереження працездатності для безробітного,
відновлення у необхідних випадках працездатності для особи, яка її
втратила;
підтримання повноцінного функціонування організму людини
похилого віку.
3. Набір непродовольчих товарів формується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері економічного розвитку, з використанням нормативів
забезпечення засобами гігієни, медикаментозними засобами, засобами
захисту організму людини від впливу навколишнього середовища, а
також засобами для влаштування побуту. { Абзац перший частини
третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Основними принципами формування набору непродовольчих товарів
є:
забезпечення збереження здоров'я та підтримання
життєдіяльності організму людини;
урахування особливостей потреб осіб, які відносяться до
різних соціальних і демографічних груп населення;
урахування культурно-побутових потреб особистості.
4. До набору послуг включаються житлово-комунальні,
транспортні, побутові послуги, послуги зв'язку, закладів культури,
освіти, охорони здоров'я та інші.
Набір послуг формується уповноваженими центральними органами
виконавчої влади у сферах надання відповідних послуг. { Абзац
другий частини четвертої статті 3 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Основними принципами формування набору послуг є:
задоволення мінімальної потреби громадян у житлі, організації
побуту, користуванні транспортом, закладами культури, у
підтриманні зв'язку з навколишнім середовищем;
задоволення потреби громадян у користуванні закладами освіти,
охорони здоров'я;
визначення житлово-комунальних послуг (по водопостачанню,
теплопостачанню, газопостачанню, електропостачанню,
водовідведенню, утриманню та експлуатації житла та прибудинкових
територій, сміттєзбиранню, утриманню ліфтів) виходячи із
соціальної норми житла та нормативів споживання зазначених послуг;
урахування особливостей потреб осіб, які належать до різних
соціальних і демографічних груп населення.
Стаття 4. Порядок встановлення та затвердження прожиткового

мінімуму
Прожитковий мінімум встановлюється Кабінетом Міністрів
України після проведення науково-громадської експертизи
сформованих набору продуктів харчування, набору непродовольчих
товарів і набору послуг.
Порядок проведення науково-громадської експертизи
( 1767-99-п ) встановлюється на принципах соціального партнерства
та затверджується Кабінетом Міністрів України.
Прожитковий мінімум на одну особу, а також окремо для тих,
хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп
населення, щороку затверджується Верховною Радою України в законі
про Державний бюджет України на відповідний рік. Прожитковий
мінімум публікується в офіційних виданнях загальнодержавної сфери
розповсюдження. ( Частина третя статті 4 в редакції Закону
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
Стаття 5. Моніторинг прожиткового мінімуму
Для спостереження за динамікою рівня життя в Україні на
основі статистичних даних про рівень споживчих цін центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сферах трудових відносин, соціального захисту
населення, розраховує щомісяця фактичний розмір прожиткового
мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до
основних соціальних і демографічних груп населення. Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Розрахунки щомісячного фактичного розміру прожиткового
мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до
основних соціальних і демографічних груп населення, оприлюднюються
до 20 числа наступного місяця центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сферах
трудових відносин, соціального захисту населення, на його
офіційному веб-сайті у мережі Інтернет, а також публікуються в
офіційних виданнях загальнодержавної сфери розповсюдження. Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 122-VI
( 122-17 ) від 12.02.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Дані про фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну
особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних
соціальних і демографічних груп населення, разом із відповідними
розрахунками щомісяця надаються Президентові України, Верховній
Раді України, сторонам соціального діалогу на національному
рівні - всеукраїнським об'єднанням професійних спілок,
всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців та Кабінету
Міністрів України. { Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом
N 122-VI ( 122-17 ) від 12.02.2008 }
Стаття 6. Відповідальність за порушення законодавства про

прожитковий мінімум
Посадові особи, винні у порушенні законодавства про
прожитковий мінімум, несуть відповідальність згідно з законами.
Стаття 7. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня
опублікування цього Закону:
внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення
законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади
прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому
Закону;
затвердити набори продуктів харчування, непродовольчих
товарів і послуг на основі розробленої за участю соціальних
партнерів методики.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 липня 1999 року

N 966-XIV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: