open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 25 серпня 2005 р. N 824

Київ
Про затвердження Порядку відшкодування витрат

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати

працездатності на виплату допомоги

при народженні дитини

Відповідно до пункту 21 Прикінцевих положень Закону України
"Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України"
( 2505-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок відшкодування витрат Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності на виплату допомоги
при народженні дитини, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 серпня 2005 р. N 824
ПОРЯДОК

відшкодування витрат Фонду соціального страхування з

тимчасової втрати працездатності на виплату

допомоги при народженні дитини

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування витрат Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі -
Фонд) з державного бюджету у разі нестачі коштів Фонду на
фінансування виплати допомоги при народженні дитини особам,
застрахованим у системі загальнообов'язкового державного
соціального страхування (далі - застраховані особи).
2. Відшкодування витрат Фонду на виплату допомоги при
народженні дитини здійснюється за рахунок коштів, передбачених у
державному бюджеті на виконання програми "Відшкодування витрат
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
на виплату допомоги при народженні дитини" ( 2285-15 ).
3. Фонд на підставі загальної квартальної звітності подає
Мінпраці та Мінфіну через 45 календарних днів після закінчення
звітного періоду звіт про доходи і витрати за напрямами
використання коштів, а також розрахунок очікуваних витрат Фонду на
виплату допомоги згідно з додатками 1 і 2.
4. Рішення про перерахування Фондові коштів приймає Мінпраці
за погодженням з Мінфіном на підставі поданого Фондом звіту та
розрахунку.
Мінпраці здійснює перерахування Фондові коштів через органи
Державного казначейства.
5. Остаточний розрахунок щодо відшкодування Фондові витрат на
виплату допомоги при народженні дитини здійснюється Мінпраці у
першому кварталі наступного бюджетного року за результатами
аналізу звітних даних Фонду за рік.

Додаток 1

до Порядку
ЗВІТ
про доходи і витрати за напрямами використання коштів Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

за ___________________________________________ 200_ року

(I квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік)

(складається щокварталу наростаючим підсумком з початку року)

------------------------------------------------------------------ | Назва показника |Код |Сума, | | |рядка|тис. | | | |гривень| |--------------------------------------------------+-----+-------| |Залишок коштів на 1 січня 200_ року | 1 | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |Надходження коштів з початку року | 2 | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |у тому числі з державного бюджету на відшкодування| 3 | | |витрат на виплату допомоги при народженні дитини | | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |Витрати: | | | |--------------------------------------------------+-----+-------| | на виплату допомоги: | | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |з тимчасової непрацездатності (без допомоги по | 4 | | |догляду за хворими) | | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |у тому числі за перші 5 днів непрацездатності | 5 | | |працівників бюджетних установ | | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |з тимчасової непрацездатності по догляду за | 6 | | |хворими | | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |разом з тимчасової непрацездатності (сума | 7 | | |рядків 4 і 6) | | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |з вагітності та пологів | 8 | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |при народженні дитини (згідно з Ф4 - ФСС з ТВП) | 9 | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |невідшкодовані заявки (платників єдиного податку, | 10 | | |добровільно застрахованих осіб, страхувальників у | | | |разі відсутності власних коштів) на виплату | | | |допомоги при народженні дитини | | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |на поховання | 11 | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного| 12 | | |віку | | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |у тому числі внески до Пенсійного фонду України за| 13 | | |осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною| | | |до досягнення нею трирічного віку | | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |Разом витрат на допомогу (сума рядків 7, 8, 9, 10,| 14 | | |11 і 12) | | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |Витрати на виплату допомоги громадянам, які | 15 | | |постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |Витрати за статтею "Оздоровчі заходи" | | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |Путівки на санаторно-курортне лікування | 16 | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв | 17 | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |у тому числі санаторіїв - профілакторіїв вищих | 18 | | |навчальних та професійно-технічних закладів | | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих| 19 | | |оздоровчих закладах | | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |Позашкільне обслуговування дітей | 20 | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |Часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних | 21 | | |шкіл | | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |Разом за статтею "Оздоровчі заходи" (сума рядків | 22 | | |16, 17, 19, 20 і 21) | | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |Організаційно-управлінські заходи | 23 | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |Витрати на виконання обов'язків страховика | 24 | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |Інші витрати | 25 | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |Разом (сума рядків 14, 15, 22, 23, 24 і 25) | 26 | | |--------------------------------------------------+-----+-------| |Залишок коштів на кінець звітного періоду | 27 | | ------------------------------------------------------------------

МП
Директор виконавчої дирекції ________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Начальник управління фінансів,
обліку та звітності ________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
"___" _______________ 200_ р.

Додаток 2

до Порядку
РОЗРАХУНОК

очікуваних витрат Фонду соціального страхування з

тимчасової втрати працездатності на виплату допомоги

------------------------------------------------------------------ | Період |Виплата допомоги при народженні дитини| Разом, | |(місяць, рік)|--------------------------------------| тис. | | | одноразова | щомісячна | гривень | | |-------------------+------------------| | | |кількість| сума, |кількість| сума, | | | | | тис. | | тис. | | | | | гривень | | гривень| | ------------------------------------------------------------------

МП
Директор виконавчої дирекції ________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Начальник управління фінансів,
обліку та звітності ________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
"___" _______________ 200_ р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: