open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України

щодо впорядкування обігу спирту, алкогольних

напоїв і тютюнових виробів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.91 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267

Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,

N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

2. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв
та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1996 р., N 41, ст. 193, N 45,
ст. 232; 1997 р., N 45, ст. 286; 1998 р., N 18, ст. 91, N 26,
ст. 158, ст. 168; 1999 р., N 8, ст. 56; 2000 р., N 30, ст. 240;
2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р., N 26, ст. 175, N 50, ст. 365;
2003 р., N 33-34, ст. 267):
1) у статті 2:
частину четверту викласти в такій редакції:
"Рішення про проектування і будівництво нових спиртових
виробництв, а також про розподіл виробництва спирту між суб'єктами
підприємницької діяльності залежно від напрямів використання
спирту приймається Кабінетом Міністрів України";
частину п'яту доповнити двома реченнями такого змісту: "При
цьому приміщення, в яких здійснюється виробництво спирту
етилового, та місця зберігання спирту, розташовані на державному
підприємстві, яке виробляє спирт етиловий, вважаються акцизним
складом. На акцизних складах постійно діють представники органу
державної податкової служби України за місцем розташування
акцизного складу";
після частини десятої доповнити чотирма новими частинами
такого змісту:
"Орган державної податкової служби за місцем розташування
акцизного складу призначає свого представника (представників) на
такому складі.
Копія рішення про призначення представника (представників)
органу державної податкової служби у день прийняття такого рішення
надсилається власнику акцизного складу.
Представник (представники) органу державної податкової служби
здійснює (здійснюють) постійний безпосередній контроль за
дотриманням встановленого порядку відпуску спирту етилового та
сплати акцизного збору з нього.
Порядок роботи представників органу державної податкової
служби на акцизному складі встановлюється уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань оподаткування. При
цьому розпорядок роботи представників органу державної податкової
служби повинен відповідати режиму роботи акцизного складу,
встановленому його власником".
У зв'язку з цим частину одинадцяту вважати частиною
п'ятнадцятою;
2) статтю 9 після частини першої доповнити двома новими
частинами такого змісту:
"Максимально допустимі рівні вмісту смол та нікотину в димі
сигарет, які реалізуються в Україні, встановлюються виключно цим
Законом і становлять: смол - 15 мг, нікотину - 1,3 мг у димі
однієї сигарети з фільтром; смол - 22 мг, нікотину - 1,5 мг у димі
однієї сигарети без фільтра.
Визначення відповідності рівнів вмісту смол та нікотину
встановленим цим Законом показникам здійснюють акредитовані згідно
із законодавством випробувальні лабораторії відповідно до методик,
визначених Міжнародною організацією стандартизації (ISO)".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою;
3) статтю 10 викласти у такій редакції:
"Стаття 10. Підтвердження відповідності продукції
Спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий
ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований
плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають
підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері
шляхом сертифікації.
Відповідність спирту етилового, коньячного і плодового,
спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового
ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифіката
відповідності або свідоцтва про визнання відповідності.
Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв
про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий, коньячний і
плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт
етиловий ректифікований плодовий, алкогольні напої та тютюнові
вироби, зазначаються у документах, згідно з якими передається
відповідна продукція.
Не підлягає підтвердженню відповідності (в тому числі
сертифікації) сировина, яка використовується у виробництві
тютюнових виробів та алкогольних напоїв (крім спирту етилового
неденатурованого).
Не підлягають підтвердженню відповідності еталонні
(моніторингові) чи тестові зразки спирту етилового, коньячного і
плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту
етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, які не призначені для продажу вроздріб і
ввозяться на митну територію України акредитованими державними
випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами підприємницької
діяльності, які мають ліцензії на право виробництва відповідної
продукції і володіють акредитованими випробувальними
лабораторіями, для проведення досліджень чи випробувань
(калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій,
вивчення фізико-хімічних показників, дизайну тощо)";
4) у статті 11:
друге речення абзацу чотирнадцятого частини першої викласти в
такій редакції: "Розлив горілки та лікеро-горілчаних виробів з
вмістом спирту етилового понад 8,5% об'ємних одиниць здійснюється
виключно у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л,
0,275 л, 0,33 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л,
0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше";
абзац двадцятий частини другої викласти у такій редакції:
"Розлив виноробної продукції здійснюється виключно у
передбачену діючими стандартами скляну тару, а також у сувенірні
пляшки та художньо оформлений посуд із скла, глазурованої кераміки
або дерева, упаковку типу "Tetra-Pak" і "Bag in box". Розлив
виноробної продукції здійснюється виключно у тару (посуд)
місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,35 л, 0,375 л,
0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,68 л, 0,7 л, 0,75 л, 0,8 л, 1,0 л
і більше. Розлив вин сухих і з доданням спирту (виноматеріалів
оброблених) виноградних ординарних і марочних здійснюється також у
тару (посуд) місткістю від 50 до 600 л, виготовлену із матеріалів,
дозволених до контакту з алкогольними напоями, і у такому випадку
передбачені цією статтею вимоги щодо маркування виноробної
продукції не застосовуються";
абзац другий частини четвертої після слова "мови" доповнити
словами "(крім додаткової інформації щодо характеристик продукту)"
і доповнити реченням такого змісту: "Власні назви алкогольних
напоїв та тютюнових виробів визначаються їх виробниками і можуть
відтворювати зареєстрований чи поданий на реєстрацію знак для
товарів і послуг або бути його частиною";
5) доповнити статтею 11-1 такого змісту:
"Стаття 11-1. Максимальна роздрібна ціна
Встановлена виробником або імпортером максимальна роздрібна
ціна на тютюнові вироби наноситься на пачку, коробку або сувенірну
коробку тютюнових виробів разом з датою їх виготовлення.
Максимальна роздрібна ціна за пачку, коробку або сувенірну
коробку наноситься визначеним виробником способом у визначеному
виробником місці і складається з її цифрового виразу та
скороченого найменування грошової одиниці України.
Дата виготовлення наноситься визначеним виробником способом у
визначеному виробником місці і складається із шести цифр, перші
дві з яких означають день, наступні дві - місяць, останні дві -
рік такої дати.
Нанесення максимальної роздрібної ціни та дати виготовлення
на упаковку тютюнових виробів, призначених для вивезення
(експортування) за межі митної території України, здійснюється
згідно з умовами відповідної угоди на експорт";
6) статтю 14 після частини четвертої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Відвантаження спирту етилового з акцизного складу
здійснюється на підставі дозволу, виданого уповноваженим
представником органу державної податкової служби України на такому
акцизному складі. Форма та порядок видачі дозволу на відвантаження
спирту етилового встановлюються уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з питань оподаткування. Дозвіл на відпуск спирту
етилового з акцизного складу (крім відпуску спирту етилового на
експорт) надається за умови сплати акцизного збору з спирту, що
повинен бути переданий, грошовими коштами або забезпечення сплати
акцизного збору податковим векселем, авальованим банком
(податковою розпискою)".
У зв'язку з цим частини п'яту - дев'яту вважати відповідно
частинами шостою - десятою;
7) у частині другій статті 15:
після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого
змісту:
"імпорт алкогольних напоїв: у річному обсязі: до 75 000 дал
(разом) за кодами УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 2204 (крім виноматеріалів
2204 30), 2205, 2206; до 20 000 дал за кодами УКТ ЗЕД 2208 (крім
2208 20); до 20 000 дал за кодами УКТ ЗЕД 2208 20 (крім спирту
коньячного 2208 20 89 00) - 500 000 гривень.
При перевищенні будь-якого із встановлених щорічних обсягів
вноситься додаткова плата у розмірі 1 000 000 гривень. Про
внесення додаткової плати робиться відповідний запис у ліцензії.
За відсутності такого запису дія ліцензії вважається
призупиненою".
У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно
абзацами четвертим - шостим;
в абзаці четвертому слова "алкогольних напоїв та" виключити;
8) частину четверту статті 15-3 замінити трьома частинами
такого змісту:
"Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці
дозволяється тільки підприємствам громадського харчування та
спеціалізованим відділам, що мають статус підприємств громадського
харчування, підприємств з універсальним асортиментом товарів.
Продаж на розлив виноградних натуральних сухих вин з тари
місткістю від 50 до 600 л, виготовленої з матеріалів, дозволених
до контакту з алкогольними напоями, може здійснюватися
підприємствами громадського харчування, якщо у ліцензії на
роздрібну торгівлю алкогольними напоями про це є відповідний запис
органу, що видав таку ліцензію.
Продаж вин сухих і з доданням спирту (виноматеріалів
оброблених) виноградних власного виробництва ординарних та
марочних на розлив з тари місткістю від 50 до 600 л дозволяється
підприємствам первинного та змішаного виноробства виключно за
місцем розташування таких підприємств у межах
адміністративно-територіальних одиниць (міст, селищ, сіл) із
сплатою акцизного збору у розмірі, встановленому Законом України
"Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні
напої" ( 178/96-ВР ), якщо у ліцензії на роздрібну торгівлю
алкогольними напоями про це є відповідний запис органу, що видав
таку ліцензію. Річні обсяги продажу вин (виноматеріалів
оброблених) на розлив такими підприємствами не можуть перевищувати
20 відсотків від річного обсягу вироблених виноматеріалів";
9) статтю 16 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Суб'єкти підприємницької діяльності, які одержали
передбачені цим Законом ліцензії на виробництво або на право
імпорту, експорту і оптової торгівлі (крім ліцензій на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами),
подають органу, який видає ліцензії, щоквартально, до 10 числа
першого місяця кварталу, що настає за звітним, звіт про обсяги
виробництва (імпорту) та/або реалізації продукції. Форма звіту
встановлюється органом, який видає ліцензії, за погодженням з
експертно-консультаційною комісією з питань державного регулювання
виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів";
10) у частині другій статті 17:
в абзаці п'ятому слова "або за відсутності у місці торгівлі
засвідчених виробником або імпортером копій чинних декларацій про
максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, які продаються у
такому місці торгівлі" виключити;
абзац шостий виключити;
доповнити абзацом такого змісту:
"зберігання, транспортування, реалізації фальсифікованих
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів без марок акцизного збору встановленого зразка
або з підробленими марками акцизного збору - 100 відсотків
вартості товару, але не менше 1700 гривень";
11) статтю 18 доповнити частинами такого змісту:
"Термін, з якого на пачки, коробки та сувенірні коробки
тютюнових виробів наносяться максимальна роздрібна ціна та дата їх
виготовлення, визначається виробником або імпортером тютюнових
виробів самостійно. При цьому з 1 липня 2005 року виробництво та
імпорт тютюнових виробів, на пачках, коробках та сувенірних
коробках яких не нанесені максимальна роздрібна ціна та дата їх
виготовлення, забороняються.
Вироблені в Україні або імпортовані в Україну до 1 липня
2005 року тютюнові вироби, на пачках, коробках та сувенірних
коробках яких не зазначено максимальної роздрібної ціни та дати їх
виготовлення, знаходяться в обігу до 1 січня 2006 року.
За наявності у місці торгівлі тютюновими виробами таких
виробів однієї власної назви, на пачках, коробках та сувенірних
коробках яких вказані різні максимальні роздрібні ціни, продаж
таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, не вищими, ніж ті,
що вказані на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках.
З 1 січня 2006 року положення частини двадцять четвертої
статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня
1992 року N 18-92 ( 18-92 ) "Про акцизний збір" до суб'єктів
підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю
тютюновими виробами, не застосовуються.
У разі якщо суб'єкт підприємницької діяльності здійснює
оптову торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами через
філію (яка не є юридичною особою), інформація про місцезнаходження
філії та її ідентифікаційний код зазначаються в додатку до
ліцензії. Додаток видається за заявою суб'єкта підприємницької
діяльності, до якої додається копія довідки про включення філії до
ЄДРПОУ з присвоєним їй ідентифікаційним кодом, засвідчена
нотаріально або органом, який видав оригінал документа.
Встановити на період до 1 січня 2010 року мораторій на
будівництво нових державних підприємств з виробництва спирту".
3. У статті 7 Закону України "Про якість та безпеку харчових
продуктів і продовольчої сировини" ( 771/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 19, ст. 98; 2002 р., N 48,
ст. 359):
абзац перший частини першої після слів "харчових продуктів"
доповнити словами "(крім підакцизних товарів)";
доповнити частиною сьомою такого змісту:
"Вимоги до маркування підакцизних товарів встановлюються
законами України, які регулюють питання виробництва та обігу таких
товарів".
4. У Законі України "Про державне регулювання імпорту
сільськогосподарської продукції" ( 468/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст. 281; 1998 р., N 26,
ст. 148; 2002 р., N 8, ст. 62):
1) частину першу статті 4 викласти у такій редакції:
"Сільськогосподарська продукція, яка ввозиться на митну
територію України, підлягає обов'язковій сертифікації (крім
продукції, яка є сировиною для виробництва тютюнових виробів та
алкогольних напоїв, за винятком спирту етилового
неденатурованого), санітарно-епідеміологічному, радіологічному, а
в разі ввезення об'єктів державного ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду - товарів першої - п'ятої, сьомої, десятої,
дванадцятої, чотирнадцятої - шістнадцятої, дев'ятнадцятої,
двадцять першої, двадцять третьої груп Української класифікації
товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД)
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) - ветеринарному
контролю. При цьому іноземні сертифікати беруться до уваги
виключно у випадках, коли взаємне визнання таких сертифікатів
передбачено нормами відповідних міжнародних договорів. Підставою
для перевезення через митний кордон України продукції першої -
двадцять четвертої груп Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД)
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (крім продукції, яка є
сировиною для виробництва тютюнових виробів та алкогольних напоїв,
за винятком спирту етилового неденатурованого) є сертифікат
відповідності, виданий уповноваженим згідно з чинним
законодавством органом, або свідоцтво про визнання іноземного
сертифіката. Кабінет Міністрів України може тимчасово обмежувати
ввезення сільськогосподарської продукції з країн, де був
оголошений або стосовно яких був оголошений Україною або іншими
країнами карантин. Рішення щодо зазначеного обмеження має бути
оприлюднено";
2) у тексті Закону слова "Товарна номенклатура
зовнішньоекономічної діяльності" у всіх відмінках замінити словами
"Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності
(УКТ ЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )" у
відповідному відмінку.

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
підпункту 4 пункту 1 та підпунктів 1 і 6 пункту 2 розділу I, які
набирають чинності через місяць з дня опублікування Закону, а
також підпункту 1 пункту 1 розділу I, який набирає чинності з
1 травня 2005 року.( Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів органів
виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2004 року

N 2189-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: