open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про деякі питання фінансування соціальних виплат

та пов'язаних з ними адміністративних витрат
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.32 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,

ст.96
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78

- зміни діють по 31 грудня 2008 року }
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду

N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12
N 2449-VIII ( 2449-19 ) від 07.06.2018, ВВР, 2018, N 26, ст.219 }

З метою завершення розмежування джерел фінансування деяких
видів соціальних виплат, звільнення Пенсійного фонду України від
невластивих йому витрат Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }

2. У статті 37 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52,
ст. 490; 1995 р., N 34, ст. 268; 2003 р., N 14, ст. 97):
частину першу виключити;
доповнити після частини другої новою частиною такого змісту:
"Пенсія державним службовцям у частині, що не перевищує
розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно
до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ), виплачується за рахунок коштів
Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір,
виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України".
У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно
частинами четвертою - восьмою.
3. Друге речення частини сьомої статті 21 Закону України "Про
службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2004 р., N 10,
ст. 104) викласти у такій редакції: "Пенсія в частині, що не
перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ), виплачується за рахунок коштів
Пенсійного фонду України".

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2449-VIII ( 2449-19 ) від 07.06.2018 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

{ Пункт 2 розділу II виключено на підставі Закону N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008 }

{ Пункт 3 розділу II виключено на підставі Закону N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008 }

4. Кабінету Міністрів України:
у трьохмісячний термін з дня опублікування цього Закону
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до
законодавчих актів, що випливають із цього Закону;
протягом двох тижнів з дня опублікування цього Закону
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим
Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 жовтня 2004 року

N 2105-IV

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: