open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим

інвестиційної діяльності в Донецькій області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 7, ст.50 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 984-XIV ( 984-14 ) від 15.07.99, ВВР, 1999, N 40, ст. 360
N 1097-XIV ( 1097-14 ) від 22.09.99, ВВР, 1999, N 48, ст.413
N 3036-III ( 3036-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.189
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 )

Цей Закон визначає порядок утворення і функціонування в
Донецькій області спеціальних економічних зон та запровадження на
територіях пріоритетного розвитку спеціального режиму
інвестиційної діяльності.
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
територія пріоритетного розвитку - це територія в межах
міста, району, на якій склалися несприятливі соціально-економічні
умови та на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної
діяльності з метою створення нових робочих місць;
( Абзац третій частини першої статті 1 виключено на підставі
Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
реструктуризація підприємств - це здійснення
організаційно-економічних, правових, технічних заходів,
спрямованих на зміну структури підприємства, його управління,
форми власності, організаційно-правової форми, з метою фінансового
оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску
конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності
виробництва;
перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого
процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання
послуг) або модернізація виробництва продукції, яка раніше
вироблялася на цьому підприємстві.
Стаття 2. Мета створення спеціальних економічних зон і

запровадження на територіях пріоритетного розвитку

спеціального режиму інвестиційної діяльності
Метою створення в Донецькій області спеціальних економічних
зон та запровадження на територіях пріоритетного розвитку
спеціального режиму інвестиційної діяльності є залучення
інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для створення нових
робочих місць та працевлаштування працівників, що вивільняються у
зв'язку із закриттям, реструктуризацією гірничодобувних та інших
підприємств, впровадження нових технологій, модернізація діючих
виробництв, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення
поставок на внутрішній ринок високоякісних товарів та послуг,
створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової
інфраструктури, ефективне використання природних ресурсів.
Стаття 3. Створення спеціальних економічних зон та

запровадження на територіях пріоритетного

розвитку спеціального режиму інвестиційної

діяльності
Спеціальна економічна зона "Донецьк" та спеціальна економічна
зона "Азов" створюються на строк 60 років у межах таких територій:
спеціальна економічна зона "Донецьк" знаходиться на півдні
міста Донецька і займає площу 466 гектарів;
спеціальна економічна зона "Азов" знаходиться на півдні міста
Маріуполя Донецької області і займає площу 314,8 гектара.
Карта територій спеціальних економічних зон є невід'ємною
частиною цього Закону. Оригінал карти зберігається у Донецькій
обласній раді.
Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на
територіях пріоритетного розвитку на строк 30 років і діє у
пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких визначає
Кабінет Міністрів України.
До територій пріоритетного розвитку належать у своїх
адміністративно-територіальних межах міста Артемівськ, Вугледар,
Горлівка, Дзержинськ, Димитров, Добропілля, Донецьк, Дружківка,
Єнакієве, Жданівка, Зугрес, Іловайськ, Кіровське, Костянтинівка,
Краматорськ, Красноармійськ, Красний Лиман, Макіївка, Маріуполь,
Новогродівка, Селидове, Слов'янськ, Сніжне, Торез, Харцизьк,
Шахтарськ, а також Амвросіївський, Волноваський, Костянтинівський,
Мар'їнський, Слов'янський, Старобешівський та Шахтарський райони.
( Частина четверта статті 3 в редакції Законів N 984-XIV
( 984-14 ) від 15.07.99, N 1097-XIV ( 1097-14 ) від 22.09.99,
N 3036-III ( 3036-14 ) від 07.02.2002 )
Спеціальні економічні зони "Донецьк" та "Азов" не включаються
до територій пріоритетного розвитку.
Інвестиційні проекти, що реалізуються на територіях
пріоритетного розвитку, є пріоритетними для залучення кредитів,
які надаються під державні гарантії іноземними державами,
міжнародними фінансовими організаціями, іноземними банками, іншими
фінансово-кредитними установами.
( Частину сьому статті 3 виключено на підставі Закону
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
( Статтю 4 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )
Стаття 5. Органи управління спеціальними економічними зонами

і територіями пріоритетного розвитку
Органами управління спеціальними економічними зонами і
територіями пріоритетного розвитку є:
Рада з питань спеціальних економічних зон та спеціального
режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області (далі - Рада);
органи місцевого самоврядування та місцеві державні
адміністрації;
органи господарського розвитку спеціальних економічних зон.
Стаття 6. Повноваження органів місцевого самоврядування і

місцевих державних адміністрацій щодо управління

спеціальними економічними зонами і територіями

пріоритетного розвитку
Органи місцевого самоврядування та місцеві державні
адміністрації територій, на яких знаходиться спеціальна економічна
зона або запроваджується спеціальний режим інвестиційної
діяльності, здійснюють свої повноваження відповідно до
законодавства України з урахуванням особливостей, визначених цим
Законом.
Крім того, до повноважень органу місцевого самоврядування
також належить:
укладення контракту з інвестором (інвесторами) про реалізацію
інвестиційного проекту, схваленого Радою;
прийняття рішення про надання в користування органу
господарського розвитку спеціальної економічної зони земельних
ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на відповідній
території, та природних ресурсів місцевого значення.
Стаття 7. Повноваження Ради з питань спеціальних економічних

зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності

в Донецькій області
Рада є спеціально уповноваженим органом управління
спеціальними економічними зонами та спеціальним режимом
інвестиційної діяльності, що запроваджується на територіях
пріоритетного розвитку.
Рада створюється Донецькою обласною радою.
До повноважень Ради належить:
розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних
програм розвитку спеціальних економічних зон, що затверджуються
відповідними місцевими радами;
розгляд і схвалення інвестиційних проектів;
розроблення та здійснення комплексу організаційних заходів
щодо забезпечення залучення фінансових ресурсів, у тому числі
власних коштів підприємств та організацій (включаючи іноземні),
бюджетних коштів, коштів позабюджетних фондів, а також благодійних
фондів, громадських організацій і фізичних осіб;
організація підготовки та перепідготовки кадрів;
проведення міжнародних тендерів для відбору інвестиційних
проектів та їх учасників;
видача суб'єктам підприємницької діяльності дозволу на
провадження діяльності на території спеціальної економічної зони
без створення юридичної особи;
видача дозволу на проведення державної реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності на території спеціальної економічної
зони;
видача свідоцтва про схвалення інвестиційного проекту;
здійснення відповідного контролю за інвестиційною діяльністю
суб'єктів підприємницької діяльності спеціальних економічних зон
та територій пріоритетного розвитку в межах своїх повноважень
згідно з цим Законом;
підготовка пропозицій відповідним радам щодо ставок орендної
плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів;
розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органом
господарського розвитку спеціальної економічної зони, суб'єктами
підприємницької діяльності та органами місцевого самоврядування;
регулювання залучення до роботи у спеціальних економічних
зонах іноземних працівників;
прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язкових до
виконання на територіях спеціальних економічних зон, а також на
територіях пріоритетного розвитку при реалізації інвестиційних
проектів;
реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом.
Положення про Раду затверджується Донецькою обласною радою.
Порядок розгляду та схвалення інвестиційних проектів, видачі
суб'єкту підприємницької діяльності дозволу на провадження
діяльності на території спеціальної економічної зони і свідоцтва
про схвалення інвестиційного проекту на території пріоритетного
розвитку визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 8. Орган господарського розвитку спеціальної

економічної зони
Органом господарського розвитку спеціальної економічної зони
є юридична особа, уповноважена або спеціально створена Донецькою
обласною державною адміністрацією спільно з відповідними органами
місцевого самоврядування.
До повноважень органу господарського розвитку спеціальної
економічної зони належить:
облаштування території спеціальної економічної зони;
будівництво об'єктів виробничої та невиробничої
інфраструктури;
розвиток мережі комунікаційних зв'язків;
укладення договорів про виконання підрядних робіт щодо
облаштування території спеціальної економічної зони, будівництва
об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку
мережі комунікаційних зв'язків;
укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури;
укладення у межах повноважень, наданих органами місцевого
самоврядування, договорів із суб'єктами підприємницької діяльності
про надання в оренду земельних ділянок, використання природних
ресурсів місцевого значення та об'єктів інфраструктури у
спеціальній економічній зоні;
участь у реалізації інвестиційних проектів;
провадження іншої, визначеної в статуті, діяльності та
виконання функцій, переданих органу господарського розвитку іншими
органами управління.
Стаття 9. Особливості провадження підприємницької діяльності

на територіях спеціальних економічних зон і

територіях пріоритетного розвитку
На територіях спеціальних економічних зон всі види
підприємницької діяльності, крім прямо заборонених законодавством
України, провадяться відповідно до цього Закону.
Суб'єкти підприємницької діяльності на територіях спеціальних
економічних зон провадять підприємницьку діяльність на підставі
відповідного дозволу Ради.
На території спеціальної економічної зони "Донецьк"
розміщуються підприємства, які застосовують новітні технології з
метою виробництва товарів для експорту та поставок їх на
внутрішній ринок.
На території спеціальної економічної зони "Азов" розміщуються
підприємства, які здійснюють операції з обслуговування транзитних
вантажів, їх зберігання, дороблення, сортування, пакування,
надання транспортно-агентських та експедиторських послуг,
торгівлі, а також підприємства, які застосовують новітні
технології з метою виробництва товарів для експорту та частково
на внутрішній ринок.
На територіях спеціальних економічних зон можуть
розміщуватися об'єкти виробничої та невиробничої інфраструктури, у
тому числі офісні будівлі, готелі, жилі будинки тощо.
На територіях спеціальних економічних зон забороняється
створення казино, гральних домів та інших місць грального бізнесу.
Свідоцтво Ради про схвалення інвестиційного проекту є
підставою для укладення органом місцевого самоврядування
контракту з інвестором та державної реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності, укладення органом господарського
розвитку спеціальної економічної зони договорів оренди землі,
приміщень тощо. Порядок укладення контракту визначається Радою.
У разі провадження суб'єктом підприємницької діяльності
діяльності, яка підлягає ліцензуванню, відповідні ліцензії
видаються згідно із законодавством. ( Частина восьма статті 9 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV ( 3370-15 ) від
19.01.2006 )
Створення на територіях спеціальних економічних зон
банківських установ, страхових, фондових та інших фінансових
організацій, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у
встановленому порядку після попереднього погодження з Радою.
( Частина дев'ята статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )
Суб'єкти підприємницької діяльності (інвестори), які
провадять свою діяльність на територіях спеціальних економічних
зон без створення юридичної особи через філії, відділення, інші
відокремлені підрозділи, а також реалізують інвестиційні проекти у
пріоритетних видах економічної діяльності, складають відокремлений
баланс фінансово-господарської діяльності у порядку, встановленому
Державною податковою адміністрацією України.
За державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності,
за винятком банківських установ, на території спеціальної
економічної зони та видачу дозволу на провадження підприємницької
діяльності без створення юридичної особи справляється плата,
розмір якої встановлюється Радою за погодженням з Міністерством
фінансів України. Розмір зазначеної плати є однаковим для всіх
суб'єктів підприємницької діяльності одного виду діяльності. Кошти
від внесення плати спрямовуються на розвиток інфраструктури
відповідної спеціальної економічної зони у порядку, визначеному
Радою за погодженням з Міністерством фінансів України.
У разі порушення суб'єктами підприємницької діяльності
(інвесторами) законодавства України та установчих документів, умов
контракту, укладеного з органом місцевого самоврядування, Рада має
право скасувати виданий дозвіл на провадження підприємницької
діяльності на території спеціальної економічної зони або свідоцтво
про схвалення інвестиційного проекту на території пріоритетного
розвитку.
Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності, його ліквідація та анулювання ліцензії на провадження
окремих видів підприємницької діяльності здійснюється в
установленому законодавством порядку. ( Частина тринадцята статті
9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV ( 3370-15 )
від 19.01.2006 )
Стаття 10. Ресурсний потенціал спеціальних економічних зон
Органи місцевого самоврядування можуть передавати органу
господарського розвитку спеціальної економічної зони у
користування земельні ділянки, об'єкти інфраструктури та природні
ресурси місцевого значення за укладеною між ними угодою.
Підставою для передачі у користування органу господарського
розвитку спеціальної економічної зони земельних ділянок є
схвалений Радою інвестиційний проект.
Орган господарського розвитку спеціальної економічної зони
може передавати ці земельні ділянки в оренду на строк до 60 років,
але не більше ніж до кінця строку існування спеціальної
економічної зони.
( Статтю 11 виключено на підставі Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

( Статтю 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
( Статтю 13 виключено на підставі Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
( Статтю 14 виключено на підставі Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
Стаття 15. Порядок в'їзду до спеціальних економічних зон та

виїзду з них
Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний
порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без
громадянства, які прямують у спеціальну економічну зону, а також
спеціальний порядок в'їзду у спеціальну економічну зону і виїзду з
неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства.
Стаття 16. Відповідальність інвестора та суб'єкта

підприємницької діяльності у разі невиконання умов

контракту (договору), укладеного з органами

управління спеціальними економічними зонами та

територіями пріоритетного розвитку
У разі неналежного виконання або невиконання інвестором чи
суб'єктом підприємницької діяльності умов контракту (договору),
укладеного з органом місцевого самоврядування, органом
господарського розвитку спеціальної економічної зони, такий
інвестор чи суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та
іншу відповідальність, передбачену законодавством України та
відповідним контрактом (договором).
Стаття 17. Дострокова ліквідація підприємства у спеціальній

економічній зоні та на території пріоритетного

розвитку
У разі ліквідації підприємства, створеного на території
спеціальної економічної зони та на території пріоритетного
розвитку, або його реорганізації (за рішенням власника або
уповноваженого ним органу) до строку, зазначеного у контракті між
інвестором та органом місцевого самоврядування, інвестор
(уповноважена ним особа) зобов'язаний у десятиденний строк після
прийняття відповідного рішення повідомити органи управління
спеціальної економічної зони і території пріоритетного розвитку
про причини ліквідації (реорганізації) підприємства.
Стаття 18. Порядок ліквідації спеціальної економічної зони
Спеціальна економічна зона вважається ліквідованою з моменту
закінчення строку, на який її було створено, якщо його не буде
продовжено законом України.
Спеціальна економічна зона може бути ліквідована законом
України до закінчення строку, на який її було створено, відповідно
до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон" ( 2673-12 ).
Стаття 19. Гарантії забезпечення інтересів інвесторів та

суб'єктів підприємницької діяльності у разі

ліквідації спеціальної економічної зони чи

території пріоритетного розвитку
Держава відповідно до законодавства України у разі ліквідації
спеціальної економічної зони чи території пріоритетного розвитку
гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових
прав інвесторів та суб'єктів підприємницької діяльності, що діють
у спеціальній економічній зоні та на території пріоритетного
розвитку.
Спори між органами управління спеціальними економічними
зонами та територіями пріоритетного розвитку, суб'єктами
підприємницької діяльності, які діють у спеціальній економічній
зоні чи на території пріоритетного розвитку, інвесторами та
ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з
ліквідацією спеціальної економічної зони чи території
пріоритетного розвитку, підлягають розгляду судами України, а
спори за участю іноземного суб'єкта господарської діяльності - в
судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.
Стаття 20. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
частини четвертої статті 3 цього Закону в частині віднесення до
територій пріоритетного розвитку у своїх
адміністративно-територіальних межах міст Дружківка, Зугрес,
Іловайськ, Харцизьк, Старобешівського та Шахтарського районів, а
також пункту "б" частини другої статті 14 в частині розміру
інвестиції для малих підприємств, які набирають чинності з 1 січня
2003 року. ( Пункт 1 статті 20 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3036-III ( 3036-14 ) від 07.02.2002 )
2. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк забезпечити розробку і впровадження системи
контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів,
предметів, устаткування та обладнання, що ввозяться в Україну для
реалізації інвестиційних проектів на територіях пріоритетного
розвитку в Донецькій області;
у місячний строк розробити форму типового контракту між
органом місцевого самоврядування та інвестором щодо реалізації
інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності
на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області,
передбачивши зобов'язання інвестора стосовно реінвестування
звільненої від оподаткування частини доходів нерезидентів та
дивідендів, що сплачуються інвесторам суб'єктами підприємницької
діяльності, які реалізують інвестиційні проекти, у розвиток
виробництва або соціальної інфраструктури території пріоритетного
розвитку;
у тримісячний строк подати пропозиції щодо приведення
законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 грудня 1998 року

N 356-XIV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: