open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про реструктуризацію заборгованості

з виплат, передбачених статтею 57

Закону України "Про освіту" педагогічним,

науково-педагогічним та іншим

категоріям працівників навчальних закладів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст.15 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1025-VI ( 1025-17 ) від 19.02.2009, ВВР, 2009, N 28, ст.367 }

Цей Закон встановлює та регулює правовідносини, що склалися у
зв'язку з нефінансуванням з бюджету виплат, передбачених
статтею 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ).
Стаття 1.
Цим Законом визнаються кредиторською заборгованістю
Державного бюджету України виплати, встановлені статтею 57 Закону
України "Про освіту" ( 1060-12 ) в частині (далі по тексту -
виплати):
абзаци восьмий та десятий частини першої - у повному обсязі,
що не були нараховані або не були виплачені;
абзац перший частини четвертої - у повному обсязі оплати,
якщо вона здійснювалася самими працівниками, а не за рахунок
відповідного бюджету.
Кредиторська заборгованість визнається за весь період, коли
фінансування виплат зупинялося законом про державний бюджет на
відповідний рік.
Кредиторська заборгованість Державного бюджету України
визнається також у випадках, якщо виплати проводилися відповідним
місцевим бюджетом у період, коли законом про державний бюджет вони
зупинялися або проводилися відповідним місцевим бюджетом за
рішенням суду.
Стаття 2.
Кредиторська заборгованість Державного бюджету України,
встановлена статтею 1 цього Закону, є обов'язковою до погашення і
погашається протягом п'яти років рівними частинами шляхом
включення цих видатків відповідними законами України про Державний
бюджет України починаючи з 2005 року у вигляді окремих цільових
субвенцій з Державного бюджету України відповідним місцевим
бюджетам або безпосередньо з Державного бюджету України для
категорій працівників, що фінансуються з Державного бюджету
України.
Стаття 3.
Погашення кредиторської заборгованості проводиться виключно у
грошовій формі за рахунок коштів Державного бюджету України.
Кошти для погашення кредиторської заборгованості визначаються
у Державному бюджеті України окремою статтею.
Стаття 4.
Облік і звітність кредиторської заборгованості здійснюються
окремо по кожному розпоряднику бюджетних коштів, а також
наростаючим підсумком по періодах звітності та по року в цілому у
межах кожного бюджету, який здійснював відповідні виплати.
Стаття 5.
Кредиторська заборгованість погашається працівникам помісячно
разом з виплатою поточної заробітної плати.
Працівникам, які вийшли на пенсію, кредиторська
заборгованість погашається за фактичний час роботи, і її сума
враховується при обчисленні пенсії.
Поточні платежі виплачуються працівникам, які підпадають під
дію цього Закону, з урахуванням вимог статті 57 Закону України
"Про освіту" ( 1060-12 ). Утворення заборгованості із зазначених
виплат не допускається.
Стаття 5-1.
На кредиторську заборгованість Державного бюджету України з
виплати надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення при
наданні щорічної відпустки нараховуються лише страхові внески на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які сплачуються
у порядку, встановленому частиною шостою статті 20 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ) для сплати авансових платежів.
На кредиторську заборгованість з виплат, які здійснюються
згідно з цим Законом, не нараховуються страхові внески на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, на випадок безробіття, від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності.{ Закон доповнено статтею 5-1 згідно із Законом N 1025-VI
( 1025-17 ) від 19.02.2009 }
Стаття 6. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
забезпечити проведення місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом інвентаризації заборгованості з
виплат педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям
працівників навчальних закладів, передбачених статтею 57 Закону
України "Про освіту" ( 1060-12 ), по Державному бюджету України та
місцевих бюджетах, а також сум виплат, здійснених за рішеннями
судів;
на підставі даних інвентаризації та аналізу наявних
фінансових ресурсів у місячний термін розробити графік та порядок
погашення зазначеної заборгованості по Державному бюджету України
та місцевих бюджетах;
протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести
свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 вересня 2004 року

N 1994-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: