open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про реструктуризацію боргових зобов'язань

Кабінету Міністрів України перед

Національним банком України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 31, ст.248 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10
N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,

ст.96
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8,

ст.78 }
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду

N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

Стаття 1. Реструктуризується заборгованість Кабінету
Міністрів України перед Національним банком України за кредитами
Національного банку України, отриманими для фінансування дефіциту
Державного бюджету України у 1994-1996 роках, а саме:
заборгованість за відстроченими кредитами, наданими за
рахунок кредитної емісії Національного банку України у
національній валюті, що за станом на 1 січня 1999 року становила
3 438 565 585 гривень, віднести на внутрішній державний борг
України та передбачити погашення її починаючи з 2010 року до
2035 року щоквартально рівними частками із здійсненням плати на
рівні 5 відсотків річних за її обслуговування;
{ Дію абзацу третього частини першої статті 1 зупинено на
2008 рік в частині погашення заборгованості за відстроченими
кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету
України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року згідно із
Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - пункт про зупинення
дії визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008} { Дію абзацу
третього частини першої статті 1 зупинено на 2007 рік в частині
погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними
для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній
валюті, починаючи з 2002 року згідно із Законом N 489-V ( 489-16 )
від 19.12.2006 } { Дію абзацу третього частини першої статті 1
зупинено на 2006 рік в частині погашення заборгованості за
відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту
Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002
року згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 }
{ Дію абзацу третього частини першої статті 1 зупинено на 2005 рік
в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами,
одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в
іноземній валюті, починаючи з 2002 року згідно із Законами
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 } { Дію абзацу третього частини першої статті 1
зупинено в частині погашення заборгованості за відстроченими
кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету
України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року згідно із
Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 } { Дію абзацу
третього частини першої статті 1 зупинено в частині погашення
заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для
фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній
валюті, починаючи з 2002 року згідно із Законом N 380-IV
( 380-15 ) від 26.12.2002 } { Дію абзацу третього частини першої
статті 1 зупинено на 2002 рік в частині погашення заборгованості
за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту
Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002
року згідно із Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 } заборгованість за відстроченими кредитами, одержаними для
фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній
валюті, що за станом на 1 січня 1999 року становила 1 183 911 897
доларів США, віднести на внутрішній державний борг України та
передбачити погашення її щоквартально рівними частками починаючи з
2002 року до 2009 року, тобто в межах кінцевого строку погашення
Україною кредитів, наданих міжнародними фінансовими організаціями.
Нараховані відсотки за користування кредитом, які за станом
на 1 січня 1999 року становили 133 209 171 доларів США, підлягають
віднесенню на внутрішній державний борг України та погашенню разом
з погашенням основної суми боргу.
Стаття 2. Дозволити Національному банку України нараховані та
несплачені проценти за кредитами, наданими Міністерству фінансів
України в національній валюті, що за станом на 1 січня 1999 року
становили 6 300 181 986 гривень та обліковуються поза балансом,
списати із позабалансового рахунку Національного банку України.
{ Дію статті 3 зупинено на 2008 рік згідно із Законом
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - пункт про зупинення дії
визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } { Дію статті 3
зупинено на 2007 рік згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від
19.12.2006 } { Дію статті 3 зупинено на 2006 рік згідно із Законом
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 } { Дію статті 3 зупинено на
2005 рік згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004,
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 } { Дію статті 3 зупинено на
2004 рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 }
{ Дію статті 3 зупинено на 2003 рік згідно із Законом N 380-IV
( 380-15 ) від 26.12.2002 } { Дію статті 3 зупинено на 2002 рік
згідно із Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 } { Дію
статті 3 зупинено на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III
( 2120-14 ) від 07.12.2000 } Стаття 3. Національному банку України до 2010 року
забезпечити формування резерву для відшкодування можливих втрат,
пов'язаних з погашенням Кабінетом Міністрів України відстроченої
заборгованості за отриманими ним кредитами, у розмірі не менше 20
відсотків від загальної суми відстроченої заборгованості за
одержаними в національній валюті кредитами. Формування резерву
здійснювати щорічно в рівномірних сумах.
Стаття 4. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 2 Закону
України "Про структуру державного внутрішнього боргу України за
станом на 1 січня 1996 року і граничний розмір державного
внутрішнього боргу України на 1996 та 1997 роки" ( 21/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 11, ст. 90).
3. У статті 17 Закону України "Про Державний бюджет України
на 2000 рік" ( 1458-14 ) слова та цифри "в сумі
25 710 517,1 тис. гривень" замінити словами та цифрами "в сумі
29 278 315,3 тис. гривень та в сумі 1 317 121 068 доларів США".
4. Кабінету Міністрів України щорічно передбачати в проекті
Закону України про Державний бюджет України кошти, необхідні для
погашення заборгованості перед Національним банком України, у
розмірі та порядку, визначених у статті 1 цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 квітня 2000 року

N 1697-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: