open Про систему
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний бюджет України на 2003 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 10-11, ст.86 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 630-IV ( 630-15 ) від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 25, ст.177
N 653-IV ( 653-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.189
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267 N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003, ВВР, 2004, N 5, ст.32 N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003, ВВР, 2004, N 5, ст.33 N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67 N 1222-IV ( 1222-15 ) від 02.10.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.108 N 1239-IV ( 1239-15 ) від 23.10.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.109 N 1289-IV ( 1289-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 12, ст.160 N 1290-IV ( 1290-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 14, ст.191 N 1328-IV ( 1328-15 ) від 25.11.2003, ВВР, 2004, N 14, ст.204 N 1391-IV ( 1391-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 16, ст.234 N 1392-IV ( 1392-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 16, ст.235 N 1397-IV ( 1397-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 16, ст.236 )
( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.

Рішення Конституційного Суду

N 7-рп/2004 ( v007p710-04 ) від 17.03.2004 )

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на
2003 рік у сумі - 53.272.580,8 тис. гривень, у тому числі доходи
загального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.230.005,4
тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету
України - у сумі 11.042.575,4 тис. гривень, згідно з додатком N 1
до цього Закону. ( Частина перша статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 630-IV ( 630-15 ) від 06.03.2003, N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003, N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003,
N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003, N 1392-IV ( 1392-15 ) від
11.12.2003 )
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2003 рік у
сумі 55.907.506 тис. гривень, у тому числі видатки загального
фонду Державного бюджету України - у сумі 43.740.005,4 тис.
гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України -
у сумі 12.167.500,6 тис. гривень. ( Частина друга статті 1 із
змінами, внесеними згідно із Законами N 630-IV ( 630-15 ) від
06.03.2003, N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, N 1068-IV
( 1068-15 ) від 09.07.2003, N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003,
N 1392-IV ( 1392-15 ) від 11.12.2003 )
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету
України на 2003 рік у сумі 2.634.925,2 тис. гривень, у тому числі
граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету
України - у сумі 1.510.000 тис. гривень та граничний розмір
дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі
1.124.925,2 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.
( Частина третя статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003 )
II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду
Державного бюджету України на 2003 рік належать:
1) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток
підприємств комунальної власності);
2) збір за спеціальне використання водних ресурсів
загальнодержавного значення та збір за користування водами для
потреб гідроенергетики і водного транспорту;
3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів
державного значення;
4) платежі за користування надрами загальнодержавного
значення;
5) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується
платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, 70
відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів);
6) акцизний збір з ввезених на територію України товарів
(крім 70 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України
нафтопродуктів і транспортних засобів);
7) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності
(крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими
органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);
8) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території
України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом
Міністрів України порядку;
9) ввізне мито (крім 70 відсотків ввізного мита з
нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);
10) рентна плата за нафту та природний газ, газовий
конденсат, що видобуваються в Україні; ( Пункт 10 статті 2 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від
22.05.2003 )
11) надходження від розміщення в установах банків тимчасово
вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного
казначейства України;
12) державне мито в частині, що відповідно до закону
зараховується до державного бюджету;
13) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що
застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб
Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади
(крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими
органами відповідних рад та утвореними ними в установленому
порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів,
прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції
України;
14) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням
суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства
чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що
пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням
норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та
внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном
зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або
з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із
наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов'язаних
із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою,
сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок
надходження зазначених коштів, знахідок, а також валютні цінності
і грошові кошти, власники яких невідомі;
15) дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї)
господарських товариств, які є у державній власності;
16) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та
організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото,
платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50
відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями
за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
17) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях;
18) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;
19) відрахування від сум перевищення розрахункової величини
фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;
20) надходження від реалізації розброньованих матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку
N 1 до цього Закону;
21) до розмежування земель державної та комунальної власності
- 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності;
22) рентна плата за транзитне транспортування природного
газу;
23) рентна плата за транспортування нафти;
24) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;
25) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого
державною виконавчою службою; ( Пункт 25 статті 2 в редакції
Закону N 630-IV ( 630-15 ) від 06.03.2003 )
26) надходження від Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості поточного
року перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з
України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та
ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності
та обладнання ( 643_116 );
27) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового
майна і майна Національної академії наук України, майна державних
професійно-технічних навчальних закладів), що належить бюджетним
установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;
( Пункт 27 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N
1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )
28) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв
і тютюнових виробів;
29) надходження від зборів за підготовку до державної
реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права
автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних
марок;
30) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету; ( Статтю 2 доповнено пунктом 30 згідно із
Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
31) частина прибутку (доходу) державних підприємств, що
вилучається до бюджету; ( Статтю 2 доповнено пунктом 31 згідно із
Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
32) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного
бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ).
Стаття 3. Установити, що підприємства, які здійснюють
видобуток природного газу та газового конденсату (крім видобутку
природного газу та газового конденсату із морських родовищ, який
реалізується за регульованими цінами) і нафти, вносять до
Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України, рентну плату за товарний природний газ у
розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів, за нафту - у розмірі
160 гривень за 1 тонну і стабільний газовий конденсат - у розмірі
104,04 гривні за 1 тонну. ( Стаття 3 в редакції Закону N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 4. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності,
які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом
територією України природного газу, нафти та аміаку, вносять до
Державного бюджету України:
рентну плату за транзитне транспортування природного газу в
розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні 100
кілометрів відстані;
рентну плату за транспортування нафти магістральними
нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за 1
тонну нафти, що транспортується, крім української частини
Євро-Азійського нафтотранспортного коридору за напрямом Морський
нафтовий термінал "Південний" - Броди - Західний кордон України;
( Абзац третій частини першої статті 4 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі,
еквівалентному 0,3 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів
відстані.
Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25
числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця), виходячи з
обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються
територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Рентна плата за транспортування нафти магістральними
нафтопроводами та рентна плата за транзитне транспортування аміаку
сплачуються у національній валюті України за офіційним курсом
гривні до долара США, встановленим Національним банком України на
день, що передує дню сплати платежу.
Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування
природного газу, аміаку через територію України та рентної плати
за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються
до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за
звітним.
Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і
не була внесена в установлений термін (до 25 числа місяця,
наступного за звітним), сплачується до Державного бюджету України
із нарахуванням пені з розрахунку 120 відсотків річних облікової
ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої
за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня
після настання терміну платежу і по день сплати включно.
Установити, що тимчасові пільги із сплати рентної плати за
транспортування нафти через українську частину Євро-Азійського
нафтотранспортного коридору за напрямом Морський нафтовий термінал
"Південний" - Броди - Західний кордон України діють до 31 грудня
2003 року. ( Статтю 4 доповнено частиною шостою згідно із Законом
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 5. Установити, що Національний банк України у 2003
році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними
видатками Національного банку України до Державного бюджету
України в сумі не менш як 1.255.000 тис. гривень. ( Стаття 5 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від
22.05.2003 )
Стаття 6. Органам державної податкової служби України:
зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану
вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано
заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах
податків, що належать державному бюджету, та/або надано
відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення
реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум
зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх
реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки);
здійснювати відшкодування сум податку на додану вартість у
частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платників
податку, які мають прострочену заборгованість перед державою за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії,
позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі, наданими з
державного бюджету, в 2003 році у першу чергу в рахунок погашення
заборгованості такого платника податку перед державою за
зазначеними кредитами, позичками та фінансовою допомогою на
зворотній основі.
Стаття 7. Установити, що до 1 січня 2004 року:
у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі
митної території України шляхом бартерних (товарообмінних)
операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у
зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на
збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових
витрат виробництва (обігу) платника податку;
зберігається існуючий порядок сплати податку на додану
вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України
"Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) до 1 січня 2004
року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням
(переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і
порти України.
Стаття 8. Установити, що з 1 січня 2003 року:
операції з ввезення природного газу на митну територію
України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених
на виконання міжнародних договорів України, звільняються від
обкладання податком на додану вартість;
операції з продажу ввезеного природного газу на митну
територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів,
укладених на виконання міжнародних договорів України, крім
операцій з продажу такого газу для населення, бюджетних установ та
інших споживачів, що не є платниками цього податку,
оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість.
Стаття 9. Збір за використання радіочастотного ресурсу
України сплачується з дати фактичного використання радіочастотного
ресурсу України. Сума збору за використання радіочастотного
ресурсу України розраховується платниками самостійно, виходячи із
розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот,
визначеної в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу
України, по кожному регіону окремо. За несвоєчасне внесення до
бюджету належної до сплати суми збору за використання
радіочастотного ресурсу України нараховується пеня із розрахунку
120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України,
діючої на день виникнення заборгованості або на день її (її
частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є
більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.
Користувачі радіочастотного ресурсу України щомісяця протягом
20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем
звітного (податкового місяця), подають до органів податкової
служби податкові декларації. Форма податкової декларації
визначається центральним податковим органом.
Стаття 10. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2003 рік у частині доходів є:
( Пункт 1 статті 10 виключено на підставі Закону N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
1) надходження коштів від реалізації матеріальної частини
виробів військового призначення, що належать Національному
космічному агентству України; ( Пункт 1 статті 10 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
2) 70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні
нафтопродуктів і транспортних засобів;
3) 70 відсотків акцизного збору з ввезених на територію
України нафтопродуктів і транспортних засобів;
4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських
дій за межами України;
5) 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних
засобів та шин до них;
6) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства;
( Пункт 7 статті 10 виключено на підставі Закону N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
7) кошти, нараховані (отримані) у складі ціни продажу
електричної та теплової енергії у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на електричну та теплову енергію; ( Пункт 7 статті
10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від
22.05.2003 )
8) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної
28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської
Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом
Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України ( 643_077 );
9) надходження від погашення простроченої заборгованості
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за Угодою між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про
передачу з України до Російської Федерації важких
бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного
базування великої дальності та обладнання ( 643_116 ), яка
утворилася станом на 1 січня 2003 року перед Міністерством оборони
України;
10) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил
України та інших утворених відповідно до законів України
військових формувань;
11) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно
до закону сплачуються при здійсненні операцій з купівлі-продажу
валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок),
платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових
автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з
операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг
стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій)
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
12) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях;
13) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;
14) надходження до страхового фонду безпеки авіації;
15) відсотки за користування пільговим довгостроковим
державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
16) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за
рахунок коштів державного бюджету, в тому числі плата за оренду
військового майна і майна Національної академії наук України,
майна державних професійно-технічних навчальних закладів та 50
відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним
установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;
( Пункт 16 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )
17) надходження від реалізації матеріальних цінностей
державного резерву;
18) надходження від реалізації розброньованих матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком
N 1 до цього Закону;
19) надходження від секретаріату ООН за участь українського
контингенту в миротворчих операціях;
20) надходження до Фонду України соціального захисту
інвалідів;
21) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього
природного середовища;
22) кошти, нараховані (отримані) у складі ціни продажу
електричної енергії у вигляді цільової надбавки в розмірі 0,75
відсотка до діючого тарифу на електричну енергію, що продається
виробниками електричної енергії на оптовому ринку електричної
енергії України, нарахування яких визначено Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР );
23) ( Пункт 23 статті 10 вважається пунктом 7 згідно із
Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
24) ( Пункт 24 статті 10 вважається пунктом 1 згідно із
Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
25) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого
державною виконавчою службою. ( Статтю 10 доповнено пунктом 25
згідно із Законом N 630-IV ( 630-15 ) від 06.03.2003 )
Стаття 10-1. Установити обсяг ввезення в Україну у 2003 році
цукру-сирцю без додання ароматичних речовин або барвників з
тростини (код згідно з Українською класифікацією товарів
зовнішньоекономічної діяльності 1701 11) ( 2371а-14 ) 200 тис.
тонн із ставкою ввізного мита 60 євро за одну тонну терміном до 15
вересня 2003 року.
Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного
здійснюється за плату в розмірі не менше 5 євро за одну тонну
виключно через аукціон лотами в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного згідно
із Законом України від 22 травня 2003 року "Про ввезення в Україну
цукру-сирцю тростинного у 2003 році" ( 868-15 ) здійснюється за
плату в розмірі не менше 59 євро за одну тонну виключно через
аукціон лотами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України. ( Статтю 10-1 доповнено частиною третьою згідно із
Законом N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003 ) Закон доповнено статтею 10-1 згідно із Законом N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )

III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 11. Установити на 31 грудня 2003 року граничний розмір
державного внутрішнього боргу України в сумі 14.931.091 тис.
гривень та в сумі 1.317.121,1 тис. доларів США, граничний розмір
державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній
8.700.974,8 тис. доларів США. Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1068-IV
( 1068-15 ) від 09.07.2003 )
Стаття 12. Установити, що державні внутрішні й зовнішні
запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених
граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та
державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із
внутрішніх (зовнішніх) джерел державного запозичення певного типу
у неповному обсязі, допускається зменшення (збільшення) надходжень
коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел іншого типу з відповідним
перевищенням граничного розміру державного зовнішнього
(внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних
обсягів запозичень з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету.
Стаття 13. Установити, що у 2003 році надання державних
гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та
гарантій органів місцевого самоврядування, крім гарантій за
кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями
або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими
організаціями, а також повернення яких передбачається здійснювати
за рахунок коштів державного бюджету за погодженням з Верховною
Радою України, не здійснюється.
Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних
кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних
гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати
зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові
показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним
банком України, та сплачують до Державного бюджету України плату
за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 14. Надати право Міністерству фінансів України
здійснювати операції з державним боргом України з метою економії
бюджетних коштів.
Міністерству фінансів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету розробити
організаційно-правові засади проведення таких операцій та напрямів
використання їх результатів.
Стаття 15. Кабінет Міністрів України має право брати
зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням
запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в
можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та
звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій,
податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії
зобов'язання з повернення запозичених коштів.
Стаття 16. Надати в 2003 році Міністерству фінансів України
право реструктурувати прострочену заборгованість станом на 1 січня
2003 року перед державою за кредитами, залученими державою або під
державні гарантії, та бюджетними позичками шляхом укладання з
юридичними особами-позичальниками відповідних угод у порядку та на
умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Прострочена заборгованість (основний борг та несплачені
нараховані відсотки) позичальників перед державою за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії, реструктурується
терміном до 7 років без застосування пільгового періоду.
Виконання зобов'язань позичальника, що випливають з угоди про
реструктурування, забезпечується заставою чи порукою, або в інший
спосіб, відповідно до якого платоспроможні треті особи приймають
на себе солідарні зобов'язання щодо виконання таких зобов'язань
позичальника. Після повного виконання зобов'язань за угодами про
реструктуризацію сума пені, що нарахована внаслідок несвоєчасного
виконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною
позичкою та не реструктуризована за угодою про реструктурування,
списується.
У разі невиконання позичальником зобов'язань за угодою про
реструктурування та/або зобов'язань щодо здійснення платежів за
кредитом або бюджетною позичкою в частині, що не реструктурується,
в термін, що перевищує три місяці від встановленого відповідними
угодами, реструктуризована заборгованість у повному обсязі
визнається простроченою та стягується органами державної
податкової служби у встановленому порядку.
Стаття 17. Надати Міністерству фінансів України право
здійснювати в 2003 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги
за простроченою більше ніж три роки заборгованістю перед державою
за кредитами, залученими державою або під державні гарантії,
бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі
шляхом оформлення цієї заборгованості простими векселями на ім'я
Міністерства фінансів України. Векселі видаються у валюті кредиту,
бюджетної позички та фінансової допомоги на зворотній основі, за
якими юридичні особи-резиденти мають заборгованість перед
державою.
При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу цих
векселів до 50 відсотків їх номінальної суми. Сума пені, яка
нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за
кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою допомогою на
зворотній основі, на оформлену векселями суму заборгованості
списується.
Міністерство фінансів України здійснює продаж таких векселів
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за
погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Стаття 18. Установити, що у разі настання гарантійного
випадку в 2003 році платежі на виконання державою гарантійних
зобов'язань здійснюються за рахунок коштів загального фонду
Державного бюджету України. В обсязі фактичних витрат Державного
бюджету України, пов'язаних з виконанням державою гарантійних
зобов'язань, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані,
виникає заборгованість перед державою за кредитами, залученими під
державні гарантії.
З моменту виникнення фактичних витрат Державного бюджету
України на виконання державою гарантійних зобов'язань на суму
таких витрат до держави переходять права кредитора та право
вимагати від боржника відшкодування таких витрат у повному обсязі
у встановленому законом порядку.
Стаття 19. Врахувати проведені грошові розрахунки та
зарахувати вартість поставленої до державного резерву, державних
ресурсів у 1993-2002 роках сільськогосподарської продукції за
цінами та на умовах, встановлених відповідними рішеннями Кабінету
Міністрів України, в погашення простроченої заборгованості перед
державою за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, у тому числі для закупівлі сільськогосподарської техніки
іноземного виробництва, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 20. Установити, що до надходжень фінансування
загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік належать:
1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх
та державних зовнішніх запозичень;
2) 94,64 відсотка коштів, одержаних від приватизації
державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з
процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням
пунктів 3, 4 і 5 статті 21 цього Закону.
Стаття 21. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2003 рік у частині
фінансування є:
1) позики, що залучаються державою від міжнародних та
іноземних організацій і урядів інших країн з метою їх подальшого
рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів
розвитку;
2) 3 відсотки коштів, одержаних від приватизації державного
майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом
приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 4
і 5 цієї статті;
3) 2,36 відсотка коштів, одержаних від приватизації
державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з
процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням
пунктів 4 і 5 цієї статті, але не більше 50.000 тис. гривень.
Надходження понад 50.000 тис. гривень зараховуються до загального
фонду Державного бюджету України;
4) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів
незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до
Чорнобильської будівельної програми;
5) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих
акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів
України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста
Харкова;
6) кошти, отримані від розміщення облігацій внутрішньої
державної позики, випущених з метою створення потужностей з
переробки брухту та відходів дорогоцінних металів.
Стаття 22. Визнати в 2003 році органи державної податкової
служби України органом стягнення простроченої заборгованості за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та
бюджетними позичками.
Стаття 23. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 8
статті 10 цього Закону, спрямовуються на погашення державного
боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної
міжурядової угоди ( 643_077 ), при цьому часткова компенсація
втрат міського бюджету міста Севастополя здійснюється з Державного
бюджету України.
Стаття 24. Фонду державного майна України забезпечити в 2003
році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих
від приватизації державного майна відповідно до пункту 2 статті
20, пунктів 2-5 статті 21 цього Закону, у сумі не менш як
2.152.786,4 тис. гривень.
IV. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 25. Затвердити бюджетні призначення головним
розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2003 рік в
розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно
з додатком N 3 до цього Закону.
Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного
розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних
призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише
за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань
бюджету. В процесі виконання державного бюджету у виняткових
випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів
Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за
економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних
призначень по загальному фонду державного бюджету.
Порядок передачі бюджетних призначень, передбачений частиною
шостою статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ),
визначається Міністерством фінансів України за погодженням із
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному
та спеціальному фондах Державного бюджету України на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок
зменшення інших видатків, крім збільшення фонду оплати праці на
виконання Закону України "Про встановлення розміру мінімальної
заробітної плати на 2003 рік" ( 372-15 ); ( Абзац другий частини
четвертої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень
на поточні видатки.
Стаття 26. Органи Державного казначейства України здійснюють
облік зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України
у порядку, визначеному Державним казначейством України, та
відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету
України.
Розпорядники коштів Державного бюджету України мають право
брати бюджетні зобов'язання у 2003 році, враховуючи необхідність
виконання бюджетних зобов'язань минулих років, взятих на облік в
органах Державного казначейства України.
Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів Державного бюджету
України без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються
бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок
бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним
правопорушенням.
Стаття 27. Видатки, пов'язані з утриманням працівників
закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх
відомчої підпорядкованості, провадяться виключно через
Міністерство закордонних справ України.
Стаття 28. Установити, що у 2003 році виплата щорічної
разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 )
здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 150
гривень, інвалідам війни II групи - 120 гривень, інвалідам війни
III групи - 100 гривень, учасникам бойових дій - 90 гривень,
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 90
гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих
учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя
інвалідами, - 50 гривень.
Стаття 29. Запровадити на 2003 рік мораторій на вступ до
міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови
членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення
будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад
обсяги, визначені на цю мету у додатку N 3 до цього Закону.
Стаття 30. Затвердити такий перелік захищених статей видатків
загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік за
економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код
1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
виплата процентів за державним боргом (код 1200);
трансферти населенню (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на
2003 рік будівництво (придбання) житла для військовослужбовців та
забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами
пересування та реабілітації.
Стаття 31. Установити, що вартість військового майна, що
передається виконавцям державного оборонного замовлення, іншим
постачальникам матеріально-технічних засобів (ресурсів),
виконавцям робіт, надавачам послуг з метою проведення з ними
розрахунків, а також майна, що передається юридичним особам в
обмін на житло для військовослужбовців та членів їх сімей,
зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як
надходження від реалізації надлишкового озброєння, військової та
спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та
спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 32. Установити, що виконання рішення, яке прийняте
державним органом, що відповідно до закону має право на його
застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним
казначейством України.
Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного
казначейства України.
Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету
здійснюється виключно органами Державного казначейства України за
черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних
бюджетних асигнувань.
Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,
попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів у
2003 році за приписом Державної виконавчої служби України
здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених у
Державному бюджеті України на цю мету у такому порядку:
Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі,
списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи
встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського
рахунку Державного бюджету України;
відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством
України та відображаються у звітності про виконання державного
бюджету;
у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних
призначень в установленому порядку подаються відповідні пропозиції
щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або
внесення змін до закону про Державний бюджет України.
Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо
відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що
перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів,
що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.
Списання коштів за відповідним рішенням на користь
працівників (військовослужбовців) бюджетної установи (військового
формування), які мають право на безоплатне або пільгове
матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним
казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок
і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї
бюджетної установи (військового формування).
Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України
згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету
України.
Цей порядок поширюється на місцеві бюджети, казначейське
обслуговування яких за видатками здійснюється органами Державного
казначейства України.
Стаття 33. Кабінету Міністрів України за погодженням з
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити
розподіл бюджетних призначень на погашення заборгованості із
соціальних виплат за програмами, пов'язаними з ліквідацією
наслідків Чорнобильської катастрофи, в розрізі бюджетних програм
та адміністративно-територіальних одиниць.
Стаття 34. Видатки, передбачені цим Законом на виконання
завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому
числі й проектів інформатизації органів державної влади,
здійснюються головними розпорядниками коштів державного бюджету у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно із Законом
України "Про Національну програму інформатизації" ( 74/98-ВР ).
Стаття 35. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2003 рік у частині
кредитування є:
1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
індивідуальним сільським забудовникам;
2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла;
3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю
сільськогосподарської продукції за державним замовленням
(контрактом) 1994-1997 років;
4) повернення коштів у частині відшкодування вартості
сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання
на умовах фінансового лізингу;
5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії і
наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного
виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам
господарювання. Порядок зарахування цих коштів до державного
бюджету встановлюється Кабінетом Міністрів України;
6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
селянським (фермерським) господарствам;
7) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
підприємствам вітчизняного машинобудування для агропромислового
комплексу.
Стаття 36. Установити, що у 2003 році кошти, отримані до
спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими
пунктами статей 10, 21 та 35 цього Закону, спрямовуються
відповідно на:

( Пункт 1 статті 36 виключено на підставі Закону N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )

1) заходи з підтримки вітчизняного машинобудування для
агропромислового комплексу (за рахунок джерел, визначених пунктом
7 статті 35 цього Закону); ( Пункт 1 статті 36 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
2) розвиток мережі і утримання відповідно до закону
автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів,
визначених пунктами 2, 3, 5 статті 10 цього Закону);
3) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів
дипломатичних представництв та консульських установ України за
кордоном, представництв та консульської служби Міністерства
закордонних справ України на території України (за рахунок джерел,
визначених пунктом 4 статті 10 цього Закону);
4) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками і
ягідниками та хмелем (за рахунок джерел, визначених пунктом 6
статті 10 цього Закону);
5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
виконання інвестиційних проектів (починаючи з 1 липня 2003 року за
рахунок 27 відсотків джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього
Закону, але не більше 225.000 тис. гривень); ( Пункт 5 статті 36 в
редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
6) погашення кредиторської заборгованості Міністерства
оборони України за отримані військове майно, товари, продукцію,
виконані роботи та надані послуги, яка склалася станом на 1 січня
2003 року, а також заборгованості з поточних платежів (за рахунок
джерел, визначених пунктом 9 статті 10 цього Закону);
7) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно
до законів України військових формувань відповідно до кошторисів,
затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел,
визначених пунктом 10 статті 10 цього Закону);
8) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні і
участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання
Державного департаменту авіаційного транспорту Міністерства
транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12
статті 10 цього Закону);
9) морську і річкову транспортну діяльність та участь України
у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту,
утримання Державного департаменту морського і річкового транспорту
та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства
Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених
пунктом 13 статті 10 цього Закону, крім тих, що надходять від
риболовних портів);
10) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за
рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 10 цього Закону, в
частині, що надходять від риболовних портів);
11) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів,
авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та
авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом
14 статті 10 цього Закону);
12) заходи, пов'язані з організацією надання послуг,
реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами та
організаціями, та інші заходи з утримання цих установ та
організацій згідно із законодавством (за рахунок джерел,
визначених пунктом 16 статті 10 цього Закону);
13) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними
програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 10
цього Закону);
14) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного
матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 17
статті 10 цього Закону); ( Пункт 14 статті 36 в редакції Закону
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
15) участь у міжнародних миротворчих операціях та інші
потреби Збройних Сил України та органів внутрішніх справ
відповідно до кошторису Міністерства оборони України та
Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел,
визначених пунктом 19 статті 10 цього Закону);
16) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів (за
рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 10 цього Закону);
17) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного
середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 10
цього Закону);
18) заходи по реалізації Комплексної програми будівництва
вітрових електростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 22
статті 10 цього Закону); ( Пункт 18 статті 36 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
19) будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих
електростанцій України, перелік яких встановлюється Кабінетом
Міністрів України (з 1 липня 2003 року за рахунок 73 відсотків
джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього Закону, а після
проведення видатків, визначених пунктом 5 цієї статті, у повному
обсязі - за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього
Закону); ( Пункт 19 статті 36 в редакції Закону N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
20) накопичення (приріст) та зберігання матеріальних
цінностей державного матеріального резерву у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету (за рахунок джерел, визначених
пунктом 18 статті 10 цього Закону); ( Пункт 20 статті 36 в
редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
21) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній
галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 10 цього
Закону); ( Пункт 21 статті 36 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
22) рекредитування або надання трансфертів для впровадження
проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті
21 цього Закону);
23) надання кредиту Національній акціонерній енергетичній
компанії "Енергоатом" для добудови атомних електростанцій (за
рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 21 цього Закону);
24) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного
майна відповідно до Державної програми приватизації ( 1723-14 )
(за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 21 цього Закону;
10 відсотків надходжень, визначених пунктом 4 статті 21 цього
Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 5 статті 21
цього Закону);
25) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах
Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків
джерел, визначених пунктом 4 статті 21 цього Закону);
26) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста
Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста
Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 5
статті 21 цього Закону);
27) здійснення заходів з реалізації Національної програми
сприяння розвитку малого підприємництва в Україні ( 2157-14 ) у
сумі 50.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 3
статті 21 цього Закону);
28) створення потужностей з переробки брухту та відходів
дорогоцінних металів (за рахунок джерел, визначених пунктом 6
статті 21 цього Закону);
29) надання державного пільгового кредиту індивідуальним
сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1
статті 35 цього Закону);
30) надання пільгового довгострокового державного кредиту
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених
пунктом 15 статті 10 та пунктом 2 статті 35 цього Закону);
31) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по
закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням
(контрактом) 1994-1997 років та формуванням державного насіннєвого
страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті
35 цього Закону);
32) придбання сільськогосподарської техніки на умовах
фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу та
часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва (за рахунок джерел, визначених пунктами 4
та 5 статті 35 цього Закону);
33) надання кредитів селянським (фермерським) господарствам
(за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 35 цього Закону);
34) ( Пункт 34 статті 36 вважається пунктом 1 згідно із
Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
35) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і
проведенням виконавчих дій (за рахунок джерел, визначених пунктом
25 статті 10 цього Закону). ( Статтю 36 доповнено пунктом 35
згідно із Законом N 630-IV ( 630-15 ) від 06.03.2003 )
Стаття 37. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища
врахувати виділення коштів на виконання заходів, визначених на
2003 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної
програми охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного
морів" ( 2333-14 ) у сумі 7.000 тис. гривень, Законом України "Про
Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами"
( 1947-14 ) - у сумі 3.440 тис. гривень, Законом України "Про
Загальнодержавну програму формування національної екологічної
мережі України на 2000-2015 роки" ( 1989-14 ) у сумі 1.000 тис.
гривень.
Стаття 37-1. Дозволити Кабінету Міністрів України здійснити
викуп майна Акціонерного комерційного агропромислового банку
"Україна" у порядку, встановленому законодавством, в сумі не
більше 555.000 тис. гривень за рахунок джерел, визначених статтею
5 цього Закону.
Установити, що викуп майна Акціонерного комерційного
агропромислового банку "Україна" здійснюється Кабінетом Міністрів
України без нарахування та сплати податку на додану вартість.
Кабінету Міністрів України після викупу нерухомого майна
Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" до 1
вересня 2003 року передати в розпорядження Верховної Ради України
приміщення Акціонерного комерційного агропромислового банку
"Україна" за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 11.
( Закон доповнено статтею 37-1 згідно із Законом N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 37-2. Встановити, що в 2003 році кошти від реалізації
продукції Державного комітету України з державного матеріального
резерву в обсязі 70 млн. гривень спрямовуються на інтервенційні
операції із зерном на ринку України. ( Закон доповнено статтею
37-2 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 37-3. Видатки, передбачені цим Законом на фінансову
підтримку заставних та інтервенційних операцій із зерном,
здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України до
10 червня 2003 року. ( Закон доповнено статтею 37-3 згідно із
Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 37-4. Установити, що 50 відсотків виконавчого збору,
які зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету
України, використовуються у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України. ( Закон доповнено статтею 37-4 згідно із
Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ

ТА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ
Стаття 38. Установити, що до доходів загального фонду
місцевих бюджетів у 2003 році належать:
1) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім
частини єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що
зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на
обов'язкове соціальне страхування);
2) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів), що сплачується платниками за
місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, - до доходів
бюджету Автономної Республіки Крим;
3) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів
міст Києва і Севастополя;
4) дотації та субвенції з Державного бюджету України;
5) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду
місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ).
Податок на прибуток підприємств комунальної власності,
засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується
до бюджету Автономної Республіки Крим, відповідних обласних,
районних, міських, селищних та сільських бюджетів.
Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності
зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку,
визначеному Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) для
прибуткового податку з громадян, крім частини цього податку у
розмірі 10 відсотків, що згідно з законом зараховується до
Пенсійного фонду України.
Стаття 39. Надати право у 2003 році Верховній Раді Автономної
Республіки Крим у вигляді експерименту запроваджувати за
погодженням з Кабінетом Міністрів України місцеві податки і збори,
виходячи із специфіки соціально-економічного розвитку регіону.
Стаття 40. Затвердити на 2003 рік обсяги міжбюджетних
трансфертів згідно з додатками N 4 та N 5 до цього Закону:
1) дотацію вирівнювання з державного бюджету бюджету
Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам,
міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим
і обласного значення та Севастопольському міському бюджету - у
сумі 5.512.577 тис. гривень; ( Пункт 1 частини першої статті 40 в
редакції Закону N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003 )
2) додаткову дотацію з державного бюджету бюджету Автономної
Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних
диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі
бюджетних установ - у сумі 137.993,8 тис. гривень. Зазначена
дотація розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим,
обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної
Республіки Крим і обласного значення та районними бюджетами у
пропорціях відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим,
обласного бюджету - 25 відсотків, до бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення
та районних бюджетів - 75 відсотків;
3) кошти, що передаються до Державного бюджету України з
обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення,
районних бюджетів, Київського міського бюджету, - у сумі
2.383.412,4 тис. гривень; ( Пункт 3 частини першої статті 40 в
редакції Закону N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003 )
4) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та
інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам - у сумі
1.624.617,8 тис. гривень;
5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової
служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим
громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є
пенсіонерами та субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот -
у сумі 2.170.515,5 тис. гривень; ( Пункт 5 статті 40 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
6) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової
служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню
на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу - у сумі 352.624,4 тис. гривень;
7) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів
внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших передбачених
законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків,
зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за
пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі
501.166,7 тис. гривень, у тому числі пільг на послуги зв'язку - у
сумі 89.707,8 тис. гривень;
8) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам
бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних
країнах, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час
виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям,
звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком,
вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають
на квартирному обліку за місцем проживання, - у сумі
141.854,1 тис. гривень;
9) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету
Закарпатської області на погашення основної суми боргу за
кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством
"Державний ощадний банк України" Закарпатській обласній державній
адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха, - у сумі
15.000 тис. гривень;
10) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи на оплату електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і
рідкого побутового палива особам, які проживають в будинках, що не
мають центрального опалення, - у сумі 128.827 тис. гривень;
11) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
виконання інвестиційних проектів - у сумі 225.000 тис. гривень;
12) субвенцію з державного бюджету бюджету Автономної
Республіки Крим на інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток
соціальної інфраструктури Автономної Республіки Крим, - у сумі
15.000 тис. гривень;
13) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста
Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах - у
сумі 26.250 тис. гривень;
14) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста
Одеси на збереження історичної забудови у центральній частині
міста Одеси - у сумі 3.000 тис. гривень;
15) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста
Севастополя на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення на
території міста Чорноморського Флоту Російської Федерації - у сумі
32.000 тис. гривень;
16) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету
Закарпатської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у
Закарпатській області - у сумі 10.000 тис. гривень;
17) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету
Івано-Франківської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха
в Івано-Франківській області - у сумі 5.000 тис. гривень;
18) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста
Львова на збереження історичної забудови у центральній частині
міста Львова - у сумі 5.600 тис. гривень;
19) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста
Глухова Сумської області на збереження історичної забудови у
центральній частині міста Глухова - у сумі 2.000 тис. гривень;
20) субвенцію з державного бюджету Збаразькому районному
бюджету Тернопільської області на збереження історичної забудови у
центральній частині міста Збаража - у сумі 2.000 тис. гривень;
21) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста
Кам'янець-Подільський Хмельницької області на розвиток
Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець" - у
сумі 2.000 тис. гривень;
22) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста
Мелітополя Запорізької області на розвиток Державного
історико-археологічного заповідника "Кам'яна Могила" - у сумі
1.000 тис. гривень;
23) субвенцію з державного бюджету Бахмацькому районному
бюджету Чернігівської області на програму збереження пам'яток
Державного історико-культурного заповідника "Гетьманська
столиця" - у сумі 2.000 тис. гривень.
Встановити, що субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу перераховується у повному обсязі до
1 грудня 2003 року.
Кабінету Міністрів України затвердити порядок надання
субвенцій, визначених пунктами 7 та 10 цієї статті.
Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету може здійснювати протягом
2003 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету
України між місцевими бюджетами виходячи з фактично нарахованих
обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.
Затвердити на 2003 рік додаткову дотацію з державного
бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам,
районним бюджетам, міським бюджетам міст республіканського
Автономної Республіки Крим і обласного значення та Київському і
Севастопольському міським бюджетам на забезпечення виконання норм
Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної
плати на 2003 рік" ( 372-15 ) - у сумі 438.070 тис. гривень.
( Статтю 40 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету у місячний термін
затвердити розподіл додаткової дотації між бюджетом Автономної
Республіки Крим, обласними бюджетами, районними бюджетами,
міськими бюджетами міст республіканського Автономної Республіки
Крим і обласного значення та Київським і Севастопольським міськими
бюджетами. ( Статтю 40 доповнено частиною шостою згідно із Законом
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 41. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються
видатки, які мають провадитися згідно з Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ) з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове
використання бюджетних коштів за винятком державних
професійно-технічних навчальних закладів. ( Частина перша статті
41 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 )
від 11.09.2003 )
Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного
місцевого бюджету до державного бюджету органами Державного
казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів
відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.
Стаття 42. Установити, що у 2003 році визначення обсягу
міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міст
районного значення, сіл, селищ (або їх об'єднань) здійснюється у
порядку, визначеному Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
відповідними обласними державними адміністраціями.
Стаття 43. Установити, що у 2003 році суми дотації
вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів
щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного
бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів
Державного бюджету України на відповідній території, згідно з
додатком N 4 до цього Закону.
До доходів загального фонду Державного бюджету України, за
рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання,
включаються:
1) податок на прибуток підприємств;
2) податок на додану вартість;
3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів
державного значення;
4) збір за спеціальне використання водних ресурсів
загальнодержавного значення та збір за спеціальне користування
водними об'єктами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;
5) платежі за користування надрами загальнодержавного
значення;
6) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується
платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим,
акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів);
7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів
(крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і
транспортних засобів);
8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;
9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти,
транспортні засоби та шини до них);
10) вивізне мито;
11) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних
підприємств та іншого державного майна;
12) державне мито в частині, що відповідно до закону
зараховується до державного бюджету;
13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України;
14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних
бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів. ( Пункт
14 частини другої статті 43 в редакції Закону N 1069-IV
( 1069-15 ) від 09.07.2003 )
У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної
суми дотації вирівнювання згідно із нормативами щоденних
відрахувань, визначених у додатку N 4 до цього Закону, Державне
казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок
відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації
вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше
10 числа наступного місяця, за умови відхилення обсягу отриманої
дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого
обсягу в розписі державного бюджету більше ніж на 10 відсотків.
В іншому разі недоотримана сума дотації вирівнювання
перераховується Державним казначейством України до 20 числа
останнього місяця кварталу.
Стаття 44. Установити, що перерахування коштів до державного
бюджету з міських бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів
здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок
фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні
обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з
нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 4
до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення
здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок
фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні
обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з
нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними
районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування
зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен
становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у
додатку N 4 до цього Закону.
Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з
обласних та Київського міського бюджетів, визначених у додатку N 4
до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно з
помісячними сумами таких платежів, установленими розписом
Державного бюджету України на 2003 рік. ( Частина друга статті 44
із змінами, внесеними згідно із Законом N 1069-IV ( 1069-15 ) від
09.07.2003 )
Стаття 45. Установити, що надходження доходів загального
фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні
рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства
України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і
Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку
N 5 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України
та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:
до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень
на території Автономної Республіки Крим та міста Києва);
до обласного бюджету - 12,5 відсотка;
до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим
і обласного значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка;
до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків;
до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка;
до міського бюджету міста Києва - 100 відсотків.
Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів
відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з
Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання,
визначений у додатку N 4 до цього Закону.
Кабінету Міністрів України розробити порядок визначення та
перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій.
Стаття 46. Верховній Раді Автономної Республіки Крим,
обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при
затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі
потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну
енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення,
природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними
установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із
зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у
фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів
призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях
про затвердження відповідних бюджетів на 2003 рік.
Стаття 47. Установити, що в розрахунках міжбюджетних
трансфертів на 2003 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується
лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до
державного бюджету з місцевих бюджетів.
Стаття 48. Установити на 2003 рік рівень забезпечення
прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення
допомоги відповідно до законів України "Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) та "Про державну
допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) для визначення права на
звільнення від плати за харчування дитини у державних і
комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону
України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) у сумі 80 гривень у
розрахунку на одну особу.
Установити на 2003 рік рівень забезпечення прожиткового
мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги
відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ) у сумі 90
гривень у розрахунку на одну особу.
Установити, що у 2003 році:
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років
надається у розмірі 50 відсотків від рівня забезпечення
прожиткового мінімуму;
одноразова допомога при народженні дитини надається у розмірі
200 гривень;
розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення
прожиткового мінімуму для сім'ї;
нарахування страхової суми з державного обов'язкового
страхування військовослужбовців відповідно до статті 16 Закону
України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей" ( 2011-12 ) здійснюється виходячи із рівня 80
гривень.
У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям враховується
грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.
Надати право Кабінету Міністрів України протягом 2003 року
збільшувати встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму
виходячи з фінансових ресурсів держави.
Стаття 49. Установити, що планові обсяги тимчасових касових
розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків
на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на
заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів,
можуть покриватися Державним казначейством України в межах
планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування
відсотків за користування цими коштами.
Стаття 50. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду місцевих бюджетів у 2003 році є:
1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які
включають:
кошти від відчуження майна, яке належить Автономній
Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;
90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності (до розмежування земель державної і комунальної
власності);
надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)
господарських товариств, що є у власності відповідної
територіальної громади;
кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного
бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ), та відсотки, сплачені за користування ними;
кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за
рішенням відповідної ради;
запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;
субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних
проектів;
2) податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів,
зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального
фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 30
відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних
бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів
міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на
території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної
Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських,
селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних
засобів на відповідній території;
3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу
нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);
4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за
рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;
5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного
середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності;
6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами
підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води
через системи централізованого водопостачання з відхиленням від
відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ
та сіл;
7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим та місцевими радами;
8) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста
Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;
9) надходження коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на
заходи, передбачені законодавством.
При цьому, у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що
суміщаються з автомобільними дорогами загального користування
державного значення, або відсутності потреби у проведенні
відповідних робіт, кошти від надходження податку з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого
самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених
пунктах.
VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 51. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у
негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування
векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних
вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з
державним боргом України та наданими кредитами під державні
гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного
виробництва, а також розрахунків Міністерства оборони України з
підприємствами-кредиторами, що належать до сфери його управління,
та іншими підприємствами, що виробляють військову продукцію,
шляхом передачі надлишкового військового майна, а також операцій
по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну
територію України товарів, які ввозяться за прямими договорами для
власних виробничих потреб (непередбачені для подальшого продажу).
Кабінету Міністрів України затвердити порядок використання
вексельних розрахунків по сплаті податку на додану вартість при
імпортуванні на митну територію України товарів у випадку,
передбаченому цією статтею.
Стаття 52. Установити, що згідно із статтею 18 Закону
України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) державні
некорпоратизовані та корпоратизовані, казенні підприємства та їх
об'єднання сплачують за результатами фінансово-господарської
діяльності у 2002 році та щоквартальної фінансово-господарської
діяльності у 2003 році до загального фонду Державного бюджету
України частину прибутку (доходу).
Для державних сільськогосподарських підприємств, які
постраждали у 2003 році від стихійного лиха, Кабінетом Міністрів
України встановлюється особливий режим сплати до загального фонду
Державного бюджету України частини прибутку (доходу).
Норматив і порядок відрахування зазначеної частини прибутку
(доходу) встановлюються Кабінетом Міністрів України з метою
забезпечення надходжень до загального фонду Державного бюджету
України в обсязі не менше 400.000 тис. гривень. Стаття 52 в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 52-1. Установити, що субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів
використовується за переліком об'єктів, який затверджується
Кабінетом Міністрів України до 1 червня 2003 року за погодженням з
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету на підставі
пропозицій народних депутатів України, в межах обсягів згідно з
додатком N 5 до цього Закону.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету до 1 лютого 2003 року
затвердити перелік об'єктів та обсяги їх фінансування за рахунок
державних централізованих капітальних вкладень з урахуванням
пропозицій народних депутатів України. З них на:
комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиса у
Закарпатській області - в сумі 8.000 тис. гривень;
реконструкцію та капітальний ремонт приміщення клубу Кабінету
Міністрів України - в сумі 10.000 тис. гривень;
будівництво адміністративного будинку Верховної Ради
України - в сумі 60.000 тис. гривень;
придбання обладнання для діагностичного центру в місті
Полтаві - в сумі 8.000 тис. гривень;
виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво
автотранспортної магістралі через річку Дніпро в місті Запоріжжі -
в сумі 14.000 тис. гривень.
Кабінету Міністрів України при затвердженні переліку об'єктів
та обсягів їх фінансування за рахунок державних централізованих
капітальних вкладень передбачити, зокрема, такі напрями
спрямування цих коштів: будівництво метрополітену, вирішення
екологічних проблем, завершення будівництва регіональних
онкологічних закладів системи охорони здоров'я, оновлення рухомого
складу державних судноплавних компаній. Закон доповнено статтею 52-1 згідно із Законом N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 53. Продовжити до 1 січня 2004 року дію законів
України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року
N 208-XIV ( 208-14 ) та від 15 липня 1999 року N 967-XIV
( 967-14 ). Збір з купівлі-продажу валюти протягом 2003 року
справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти.
Стаття 54. Заборонити в 2003 році провадити реструктуризацію
або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за
податками, зборами (обов'язковими платежами), надавати відстрочки
щодо термінів її сплати, а також списання заборгованості
(недоїмки) суб'єктів господарювання за кредитами, залученими
державою або під державні гарантії, бюджетними позичками,
фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету.
Стаття 55. Установити, що в 2003 році по населених пунктах,
грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки
земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону
України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р.,
N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10;
2002 р., N 12-13, ст. 92), збільшені в 3,03 раза.
По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів,
грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня
2003 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені
статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за
землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 45, ст. 238).
Орендна плата за земельні ділянки та земельний податок
сплачуються платниками (крім громадян та виробників
сільськогосподарської і рибної продукції) за базовий податковий
(звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно
протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним
днем звітного (податкового) місяця.
Звільнити, як виняток у 2003 році, від сплати земельного
податку військові частини, військові навчальні заклади,
науково-дослідні установи, які утримуються за рахунок бюджету та
належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, а
також підприємства Міністерства оборони України та органів і
установ виконання покарань, державні професійно-технічні навчальні
заклади, на земельних ділянках яких знаходяться приміщення, що
надаються в оренду орендарям, які сплачують єдиний податок .
Перелік зазначених підприємств з визначенням розмірів земельних
ділянок затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням
з відповідними органами місцевого самоврядування, а на території
Автономної Республіки Крим - за погодженням з Верховною Радою
Автономної Республіки Крим. При цьому земельні ділянки, які
використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні
ділянки, надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями
(спорудами), наданими в оренду третім особам, обкладаються
земельним податком у встановленому порядку. ( Частина четверта
статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV
( 1158-15 ) від 11.09.2003 )
Установити, що в 2003 році звільнення від земельного податку,
передбачене в пунктах 3 (в частині щодо дитячих
санаторно-курортних та оздоровчих закладів України, крім тих
закладів, до яких ця норма не застосовується за критеріями,
визначеними Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету), 5-1 (в частині
госпрозрахункових установ, організацій та підприємств), 6, 13, 17,
19, 23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за
землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 2000 р., N 3, ст. 20, N 43,
ст. 363, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261;
2002 р., N 9, ст. 68, N 30, ст. 205), здійснюється на рівні
50 відсотків діючих ставок на відповідних територіях. ( Частина
п'ята статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 56. Кабінету Міністрів України визначити на 2003 рік
механізм погашення кредиторської заборгованості Міністерства
оборони України, інших утворених відповідно до законів України
військових формувань та правоохоронних органів за отримане
військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані
послуги, що склалася станом на 1 січня 2003 року внаслідок
виділення коштів за загальним фондом Державного бюджету України в
обсягах, менших ніж встановлені бюджетні призначення за попередні
роки, у рахунок заборгованості (недоїмки) на 1 січня 2003 року
суб'єктів господарювання - безпосередніх постачальників
(виконавців робіт та надавачів послуг) та суб'єктів господарювання
- постачальників безпосереднім кредиторам комплектуючих виробів,
сировини та інших матеріальних ресурсів з податків і зборів
(обов'язкових платежів), що підлягають сплаті до державного
бюджету, а також із сплати сум фінансових санкцій, нарахованих за
порушення податкового законодавства, шляхом одноденного
кредитування уповноваженими банками учасників розрахунків.
Поширити дію цієї статті на навчальні заклади та установи
освіти, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в
частині погашення кредиторської заборгованості за спожиті
комунальні послуги та енергоносії. ( Статтю 56 доповнено частиною
другою згідно із Законом N 1289-IV ( 1289-15 ) від 18.11.2003 )
Стаття 57. Платежі, які відповідно до цього Закону
зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів і
для яких законодавчо не визначені терміни їх сплати, сплачуються
щомісячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) для платежів, що мають
базовий (звітний) період - календарний місяць.
Загальнодержавні та місцеві податки і збори (обов'язкові
платежі), для яких законодавчо не передбачено подання податкових
декларацій (розрахунків), надають щомісячні розрахунки про належні
до сплати суми обов'язкових платежів у порядку, визначеному
законодавством для обов'язкових платежів з базовим (звітним)
періодом - календарний місяць.
Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються
податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному
законодавством.
Стаття 58. Установити, що кошти, одержані від приватизації
державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією
та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету
у повному обсязі.
Стаття 59. Установити, що керівники бюджетних установ
(військових формувань) утримують чисельність працівників
(військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки на заробітну
плату (грошове утримання), включаючи видатки на премії та інші
види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах
фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для
бюджетних установ (військових формувань) у кошторисах.
Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове
забезпечення, на яке згідно з законами України мають право окремі
категорії працівників (військовослужбовців) бюджетних установ
(військових формувань), здійснюються за рахунок і в межах
бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ
(військових формувань). До таких витрат належать: забезпечення
форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням;
забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання
санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення;
надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за
піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування
житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за
комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова
енергія), надання кредитів на індивідуальне та кооперативне
житлове будівництво або придбання індивідуального жилого будинку;
безоплатний проїзд і перевезення багажу.
( Положення частини третьої статті 59 втратили чинність, як
такі, що не відповідають Конституції України (є
неконституційними), на підставі Рішення Конституційного Суду
України N 7-рп/2004 ( v007p710-04 ) від 17.03.2004 ) Установити,
що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно з законами
України мають право окремі працівники (військовослужбовці)
бюджетних установ (військових формувань) щодо знижки плати за
користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та
плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та
теплова енергія), за безоплатний проїзд всіма видами міського
пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним
транспортом загального користування в сільській місцевості, а
також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та
автобусами приміських маршрутів, надаються у разі, якщо грошові
доходи цих працівників (військовослужбовців) менше величини
прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб.
( Положення частини четвертої статті 59 втратили чинність, як
такі, що не відповідають Конституції України (є
неконституційними), на підставі Рішення Конституційного Суду
України N 7-рп/2004 ( v007p710-04 ) від 17.03.2004 ) Розмір
наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами
зазначених працівників (військовослужбовців) не повинен
перевищувати величини прожиткового мінімуму, встановленої для
працездатних осіб.
Стаття 60. Установити, що до членів сім'ї пільговика при
наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти
(до 18 років), член сім'ї, який проживає разом з інвалідом війни 1
групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у
шлюбі, непрацездатні батьки та особи, які знаходяться під опікою
та піклуванням громадян, що мають право на пільги.
Надати право органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування призначати житлові субсидії особам, які згідно із
законодавством повинні забезпечуватися безоплатним житлом,
опаленням та освітленням, за умови їх відмови користування такими
пільгами.
Стаття 61. На часткову зміну частини другої статті 21 Закону
України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13,
ст. 92) дозволити в процесі приватизації державного майна
покупцям-нерезидентам оплату його вартості у вільно конвертованій
валюті, якщо це передбачено умовами продажу.
Стаття 62. Установити, що при розподілі видатків на розвиток
мінерально-сировинної бази, що формуються за рахунок збору за
геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного
бюджету, передбачається виділення 20.000 тис. гривень на буріння
артезіанських свердловин.
Стаття 63. Зупинити на 2003 рік дію:
1) частини третьої статті 6 Закону України "Про державний
внутрішній борг України" ( 2604-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 41, ст. 598; 2002 р., N 12-13, ст. 92);
2) частини четвертої статті 28 Закону України "Про
Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343;
2002 р., N 12-13, ст. 92) в частині зарахування до спеціального
фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення
антимонопольного законодавства та пені за прострочення їх сплати;
3) пункту 1 частини першої статті 31 (щодо зарахування 60
відсотків платежів за видобування корисних копалин
загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим,
бюджетів областей, міст Києва і Севастополя) та частини першої
статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні
роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток
мінерально-сировинної бази) Кодексу України про надра
( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36,
ст. 340; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);
( Пункт 3 статті 63 в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від
22.05.2003 )
4) частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу
України ( 3852-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 17, ст. 99; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92) в
частині зарахування 20 відсотків платежів до бюджету Автономної
Республіки Крим та бюджетів областей, а також визначення напрямів
спрямування цих коштів;
5) частини першої статті 10, абзацу дев'ятого частини першої
статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів"
( 239/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 23,
ст. 183; 1999 р., N 9-10, ст. 68; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р.,
N 12-13, ст. 92);
6) частини другої статті 12 і пункту "ж" та пункту "ї"
(в частині безоплатного користування квартирою з опаленням і
освітленням) частини першої статті 77 Основ законодавства про
охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 4, ст. 19);
7) частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу
України ( 213/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2-3, ст. 10;
2002 р., N 12-13, ст. 92) в частині зарахування 20 відсотків
зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного
значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету
Автономної Республіки Крим;
8) підпункту 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну
програму розвитку водного господарства" ( 2988-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 25, ст. 172);
9) статті 28 та частини другої статті 29 Основ законодавства
України про культуру ( 2117-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р.,
N 12-13, ст. 92);
10) абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України
"Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231;
2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);
11) частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і
бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р.,
N 12-13, ст. 92);
12) пункту 4 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) в частині операцій з
купівлі-продажу готівкової валюти (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303; 2001 р.,
N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);
13) абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої,
абзацу другого частини другої, абзацу першого частини четвертої
статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2002 р., N 12-13,
ст. 92);
14) частини другої статті 18 і частини першої статті 22
Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2002 р., N 12-13,
ст. 92);
15) абзаців другого - восьмого частини першої статті 25,
частини другої статті 43 Закону України "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 28, ст. 230; 2002 р., N 12-13, ст. 92);
16) абзацу другого частини третьої статті 30 Закону України
"Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 49, ст. 259);
17) абзацу другого частини першої статті 64 Закону України
"Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., N 20, ст. 134);
18) абзацу п'ятого частини третьої статті 5 (щодо
забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-3 класів
загальноосвітніх навчальних закладів, крім дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та дітей із малозабезпечених
сімей), частини шостої статті 25 Закону України "Про охорону
дитинства" ( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 30, ст. 142);
19) статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті
7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для
Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених
відповідно до законів України, в разі їх цільового використання;
частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні
ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових
формувань, утворених відповідно до законів України; частини першої
статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім
громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції);
статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати
виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про
плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р.,
N 2-3, ст. 10, N 15, ст. 74; 2002 р., N 12-13, ст. 92);
20) статті 17 та пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10,
ст. 35; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10;
2002 р., N 12-13, ст. 92);
21) частини другої статті 2 та частини третьої статті 3
Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства
України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р.,
N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2000 р., N 14-15-16,
ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92) в
частині формування дорожніх фондів;
22) частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду
землі" ( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р.,
N 46-47, ст. 280; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3,
ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92) в частині централізації орендної
плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або
комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також
щодо її розподілення та використання;
23) статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2002 р., N 11, ст. 79, N 12-13,
ст. 92) в частині проведення бюджетними установами та
організаціями відрахувань профспілковим організаціям на
культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу;
24) частини п'ятої статті 48 Гірничого закону України
( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50,
ст. 433; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92) в
частині покладення на правонаступника обов'язку забезпечення
вугіллям на побутові потреби та частини шостої цієї статті в
частині фінансування правонаступником заходів щодо безоплатного
забезпечення вугіллям на побутові потреби;
25) Закону України "Про майнову відповідальність за порушення
умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на
будівництві об'єктів" ( 1641-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 27, ст. 212; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р.,
N 12-13, ст. 92);
26) частини десятої статті 24 в частині виплати грошової
допомоги при виході на пенсію (щодо науково-педагогічних
працівників, які працюють у вищих навчальних закладах III-IV
рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти) і частини
четвертої статті 38 Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 2-3, ст. 20; 2000 р., N 28, ст. 223; 2002 р., N 12-13,
ст. 92);
27) абзацу третього частини першої статті 1 в частині
погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними
для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній
валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про
реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України
перед Національним банком України" ( 1697-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3,
ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);
28) пункту "б" частини другої статті 47 Закону України "Про
охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546;
1998 р., N 34, ст. 230) в частині спрямування частини грошових
стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього
природного середовища до республіканського Автономної Республіки
Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного
середовища;
29) пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний
ресурс України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 36, ст. 298; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13,
ст. 92);
30) частини третьої статті 15 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299;
2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);
31) частини п'ятої статті 9 (крім пільгового проїзду
студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та
учнів професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з
державного та місцевих бюджетів, у міському пасажирському та
залізничному транспорті територією України), частин шостої і
сьомої статті 11, частин шостої і сьомої статті 12 Закону України
"Про внесення змін до Закону України "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" ( 1613-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211);
32) частини другої статті 21 та частини першої статті 23
Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122;
2002 р., N 12-13, ст. 92);
33) частин третьої і п'ятої статті 3 та пункту 2 статті 5
(крім підпунктів 3 та 4) Закону України "Про підтримку
олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в
Україні" ( 1954-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 43, ст. 370) в частині надання пільг організаціям національних
спортивних федерацій з олімпійських та параолімпійських видів
спорту;
34) пункту 8 статті 56 Закону України "Про захист економічної
конкуренції" ( 2210-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 12, ст. 64);
35) статті 25 Закону України "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг" ( 265/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 38, ст. 315);
36) частини четвертої статті 9 Закону України "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р.,
N 30-31, ст. 193);
37) пунктів 83, 84, 85, 87, 118, 125 і 127 Закону України
"Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272; 2001 р., N 2-3,
ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);
38) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44);
39) підпункту "р" пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету
Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 ( 13-92 ) "Про
прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 10, ст. 77; 1996 р., N 9, ст. 41);
40) Закону України "Про державну підтримку книговидавничої
справи" ( 601-15 );
41) статей 21, 22 та пункту 3 розділу VII "Прикінцеві
положення" Закону України "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 36, ст. 266).
Установити, що у 2003 році положення і норми, передбачені
абзацами другим - восьмим частини першої статті 25, частиною
п'ятою статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28,
ст. 230; 2002 р., N 12-13, ст. 92), частиною другою статті 18 і
частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту"
( 1841-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46,
ст. 393; 2002 р., N 12-13, ст. 92), частиною п'ятою статті 16
Закону України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215;
1999 р., N 26, ст. 218), абзацом другим частини третьої статті 30
Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259), абзацом восьмим
частини першої статті 9 Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20,
ст. 134), частиною шостою статті 25 Закону України "Про охорону
дитинства" ( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 30, ст. 142), реалізуються в розмірах і порядку, визначених
Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у
розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на
2003 рік.
Стаття 64. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ
перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3
цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник
бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на
погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну
плату, комунальних послуг та енергоносіїв.
У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник
бюджетних коштів спрямовує:
50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок
відповідних надходжень;
50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання
основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду
бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).
При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування
обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету
для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду
бюджету.
Стаття 65. Пенсійному фонду України, Фонду соціального
страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України
подавати Державному казначейству України у визначені ним порядку і
терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.
Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду
України, обслуговуються органами Державного казначейства України.
Кабінету Міністрів України протягом 2003 року здійснити
організаційні заходи щодо консолідації коштів Пенсійного фонду
України на єдиному казначейському рахунку Державного казначейства
України.
З метою ефективного використання страхових внесків державних
позабюджетних цільових соціальних фондів на цілі, що визначені
законодавством про ці фонди, встановити питому вагу видатків на
організацію роботи фондів (організаційно-управлінські,
інформатизація, капітальні вкладення тощо) в їх доходах у таких
розмірах:
Пенсійний фонд України - 2,21 відсотка від передбачених
доходів, без урахування залишку за попередній рік; ( Абзац другий
частини четвертої статті 65 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, N 1239-IV ( 1239-15 )
від 23.10.2003 )
Фонд соціального страхування України з тимчасової втрати
працездатності - 4,2 відсотка від передбачених доходів, без
урахування залишку за попередній рік; ( Абзац третій частини
четвертої статті 65 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття - 14,9 відсотка від передбачених
доходів, без урахування залишку за попередній рік; ( Абзац
четвертий частини четвертої статті 65 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України - 4,9 відсотка від
передбачених доходів, без урахування залишку за попередній рік.
( Абзац п'ятий частини четвертої статті 65 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 66. Установити, що кошти у розмірі 205.040 тис.
гривень, які надійдуть до державного бюджету від відкритого
акціонерного товариства "Укртелеком" у рахунок погашення
заборгованості по перерахуванню дивідендів на акції цього
товариства, які є у державній власності, зараховуються до
загального фонду Державного бюджету України та використовуються на
погашення заборгованості з пільг населенню за надані послуги
зв'язку, а також заборгованості і поточних платежів з оплати
послуг зв'язку, які надаються бюджетним установам. Порядок
погашення зазначеної заборгованості та поточних платежів
визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Стаття 67. Установити такий розподіл коштів спеціального
фонду державного бюджету, що визначені на розвиток і утримання
автомобільних доріг загального користування (пункт 2 статті 36
цього Закону):
65 відсотків - на розвиток мережі і утримання автомобільних
доріг загального користування магістрального значення;
35 відсотків - на розвиток мережі і утримання автомобільних
доріг загального користування місцевого значення.
Стаття 68. Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2003 році
кошти у сумі 107.358,5 тис. гривень на створення нових робочих
місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у
зв'язку з закриттям шахт, згідно з додатком N 6 до цього Закону у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 69. Установити, що кошти на часткове покриття витрат
на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та
одноразової допомоги по втраті професійної працездатності, яка
склалася станом на 1 квітня 2001 року, у сумі 73.000 тис. гривень
виплачуються за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України, крім
підприємств, які у 2003 році фінансуються за рахунок коштів
відповідно до бюджетної програми "Реструктуризація вугільної та
торфодобувної промисловості". Стаття 69 із змінами, внесеними згідно із Законом N 653-IV
( 653-15 ) від 03.04.2003 )
Стаття 70. Кабінету Міністрів України до 1 червня 2003 року
розробити порядок, за яким, починаючи з 2004 року, прибутковий
податок з громадян, які працюють у підрозділах, філіях, на
дільницях, що розташовані і функціонують на території сіл, селищ,
міст, районів, справляється і зараховується до доходів відповідних
місцевих бюджетів незалежно від місцезнаходження юридичної особи
(підприємства, установи, організації) відповідно до нормативів,
визначених Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ).
Стаття 71. Міністерству аграрної політики України спрямувати
10.000 тис. гривень на розвиток матеріально-технічної бази
Інституту винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних
наук за рахунок коштів, що надійдуть до спеціального фонду
державного бюджету від справляння збору на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства, розпорядником яких є це
міністерство.
Стаття 72. Установити, що видатки на здійснення державними
органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та
сім'ї і державну підтримку молодіжних організацій на виконання
загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок,
сім'ї здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 72-1. Кабінету Міністрів України за погодженням з
комітетами Верховної Ради України з питань бюджету і з питань
аграрної політики та земельних відносин до 10 червня 2003 року
здійснити розподіл коштів, передбачених на здійснення заходів з
подолання наслідків стихійного лиха в сільському господарстві та
розвитку аграрного ринку, у тому числі на створення Земельного
банку відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ).
( Закон доповнено статтею 72-1 згідно із Законом N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 72-2. З метою проведення розрахунків за вкладами
фізичних осіб - кредиторів Комерційного Акціонерного Банку
"Слов'янський" Державному казначейству України протягом місяця
здійснити погашення бюджетної заборгованості з відшкодування
податку на додану вартість перед підприємствами - боржниками
Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський" (у тому числі їх
дебіторами), заборгованість яких перед банком підтверджена
виконавчими документами або щодо яких Комерційним Акціонерним
Банком "Слов'янський" в установленому законодавством порядку
визнано кредитором, шляхом перерахування коштів на накопичувальний
рахунок ліквідатора Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський"
в сумі до 30,5 млн. гривень.
Кошти, отримані ліквідатором внаслідок такого перерахунку,
використовуються виключно на погашення заборгованості за вкладами
фізичних осіб - кредиторів Комерційного Акціонерного Банку
"Слов'янський". Закон доповнено статтею 72-2 згідно із Законом N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 72-3. Дозволити Національній акціонерній компанії
"Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості (недоїмки)
минулих років цієї компанії за платежами до Державного бюджету
України виконати роботи в обсязі 70 млн. гривень з реалізації
проекту будівництва першої черги установки конгенерації на
компресорній станції Богородичани Управління магістральних
газопроводів "Прикарпаттрансгаз" державної компанії "Укртрансгаз"
та в обсязі 130 млн. гривень з будівництва магістральних
газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету затвердити перелік таких
об'єктів. Закон доповнено статтею 72-3 згідно із Законом N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 72-4. Дозволити підрозділам Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" та Державному акціонерному товариству
"Чорноморнафтогаз" реалізовувати за регульованими цінами газ та
нафту, які видобуваються в Україні, виключно населенню, бюджетним
установам, підприємствам житлово-комунального господарства.
( Закон доповнено статтею 72-4 згідно із Законом N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 72-5. Заборонити підприємствам державної форми
власності, в тому числі державним акціонерним товариствам,
здійснювати інвестування на цілі, не пов'язані з виробничою
діяльністю або з соціальним захистом членів трудового колективу.
( Закон доповнено статтею 72-5 згідно із Законом N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 72-6. Установити, що кошти від продажу акцій, які
належать державним акціонерним товариствам, зараховуються в
повному обсязі до доходів загального фонду державного бюджету як
доходи від операцій з капіталом. ( Закон доповнено статтею 72-6
згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 72-7. З метою недопущення втрат доходів Державного
бюджету України встановити, що виготовлення марок акцизного збору,
в тому числі з додатковою обробкою та захистом, здійснюється
державними підприємствами на власному обладнанні відповідно до
правил виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого
обліку. ( Закон доповнено статтею 72-7 згідно із Законом N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 72-8. Установити, що бюджетні призначення, передбачені
на 2003 рік Державному комітету телебачення і радіомовлення
України за програмою "Фінансова підтримка преси", спрямовуються на
підтримку дитячих періодичних видань, а також газети "Кримська
світлиця" у розмірі, встановленому цим Законом. ( Закон доповнено
статтею 72-8 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від
22.05.2003 )
Стаття 72-9. Установити, що кошти, які надійдуть в рахунок
погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під
державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської
техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським
виробникам та іншим суб'єктам господарювання (код програмної
класифікації видатків державного бюджету 2806050) спрямовуються на
придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового
лізингу та заходи з операцій фінансового лізингу (код програмної
класифікації видатків державного бюджету 2806040) та часткову
компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва (код програмної класифікації видатків
державного бюджету 2801430) в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України. ( Закон доповнено статтею 72-9 згідно із
Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 72-10. Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у
2003 році кошти у сумі 28.007,5 тис. гривень на надання соціальних
послуг та матеріальне забезпечення безробітних з числа
незастрахованих осіб. ( Закон доповнено статтею 72-10 згідно із
Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 72-11. З метою погашення заборгованості Міністерства
аграрної політики України за виконані роботи щодо виробництва
мінеральних добрив, фінансування якої передбачалося здійснювати за
рахунок коштів Державного бюджету України 1999-2000 років
( 378-14, 1458-14 ) та згідно з Постановою Кабінету Міністрів
України від 10 грудня 1998 року N 1953 ( 1953-98-п ), дозволити
Кабінету Міністрів України здійснити зарахування недоїмки до
Державного бюджету України, що виникла станом на 1 січня 2003 року
перед державним бюджетом, в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету, в сумі 40 млн. гривень в погашення
заборгованості Міністерства аграрної політики України за виконані
роботи щодо виробництва мінеральних добрив перед підприємствами
хімічної галузі. ( Закон доповнено статтею 72-11 згідно із Законом
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 72-12. Установити, що кошти загального фонду
Державного бюджету України за бюджетною програмою "Накопичення
(приріст) та зберігання матеріальних цінностей державного
матеріального резерву" в сумі 400 000 тис. гривень спрямовуються
Державним комітетом України з державного матеріального резерву на
закупівлю продовольчого зерна українського та імпортного
походження, олійних культур, м'яса та цукру виключно українського
походження в порядку, встановленому Законом України "Про державний
матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ). Кабінету Міністрів України за
погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету в
місячний термін визначити порядок використання зазначених коштів.
( Частина перша статті 72-12 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 1222-IV ( 1222-15 ) від 02.10.2003, N 1391-IV
( 1391-15 ) від 11.12.2003 )
Дозволити Державному комітету України з державного
матеріального резерву здійснити реалізацію 200 тис. тонн зернових
культур із незнижуваного запасу з наступним їх відновленням. Закон доповнено статтею 72-12 згідно із Законом N 1068-IV
( 1068-15 ) від 09.07.2003 )
Стаття 72-13. Установити, що кошти загального фонду
Державного бюджету України за бюджетною програмою "Здійснення
заходів з подолання наслідків стихійного лиха в сільському
господарстві та розвитку аграрного ринку" в сумі 360.000 тис.
гривень спрямовуються Міністерством аграрної політики України на
компенсацію сільськогосподарським товаровиробникам за посіяне
зерно в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за
погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
( Закон доповнено статтею 72-13 згідно із Законом N 1068-IV
( 1068-15 ) від 09.07.2003 )
Стаття 72-14. Кабінету Міністрів України в повному обсязі
забезпечити запровадження у 2003 році казначейського
обслуговування місцевих бюджетів за видатками. Закон доповнено статтею 72-14 згідно із Законом N 1068-IV
( 1068-15 ) від 09.07.2003 )
Стаття 72-15. Призупинити здійснення відшкодування сум
податку на додану вартість, що підлягають поверненню платникам
податку з бюджету, шляхом зарахування в рахунок платежів з
акцизного збору, що зараховується до Державного бюджету України.
( Закон доповнено статтею 72-15 згідно із Законом N 1069-IV
( 1069-15 ) від 09.07.2003 )
Стаття 72-16. Встановити з 1 грудня 2003 року розмір
мінімальної заробітної плати 205 гривень на місяць. Закон доповнено статтею 72-16 згідно із Законом N 1328-IV
( 1328-15 ) від 25.11.2003 )
Стаття 72-17. Установити, що кошти загального фонду
Державного бюджету України в сумі 70.000 тис. гривень
спрямовуються Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи на добудову об'єктів соціально-побутового призначення в
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Закон доповнено статтею 72-17 згідно із Законом N 1397-IV
( 1397-15 ) від 11.12.2003 )
Стаття 73. Додатки N 1-6 до цього Закону є його невід'ємною
частиною.
Стаття 74. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2003 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 грудня 2002 року

N 380-IV

Додаток N 1

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2003 рік"

Доходи Державного бюджету України на 2003 рік

тис. грн. ---------------------------------------------------------------------- Код |Найменування показників | Всього | Загальний |Спеціальний |згідно з бюджетною | | фонд | фонд |класифікацією | | | ---------------------------------------------------------------------- 00000 Податкові надходження 34 397 413,1 32 535 421,7 1 861 991,4 10000 Податки на доходи, 11 667 740,0 11 667 740,0 0,0 податки на прибуток,

податки на збільшення

ринкової вартості 10200 Податок на прибуток 11 667 740,0 11 667 740,0 0,0 підприємств
130000 Збори за спеціальне 754 445,0 754 445,0 0,0 використання природних

ресурсів 30100 Збір за спеціальне 60 000,0 60 000,0 0,0 використання лісових

ресурсів та користування

земельними ділянками

лісового фонду 30101 Збір за спеціальне 60 000,0 60 000,0 0,0 використання лісових

ресурсів державного

значення 30200 Збір за спеціальне 320 300,0 320 300,0 0,0 використання водних

ресурсів та збір за

користування водами для

потреб гідроенергетики і

водного транспорту 30300 Платежі за користування 72 900,0 72 900,0 0,0 надрами 30301 Платежі за користування 72 900,0 72 900,0 0,0 надрами

загальнодержавного

значення 30400 Збір за 300 000,0 300 000,0 0,0 геологорозвідувальні

роботи, виконані за

рахунок державного

бюджету 30700 Плата за використання 1 245,0 1 245,0 0,0 інших природних ресурсів
140000 Внутрішні податки на 18 664 474,0 17 052 045,7 1 612 428,3 товари та послуги 40100 Податок на додану 13 652 000,0 13 652 000,0 0,0 вартість 40200 Акцизний збір із 4 331 804,0 3 083 790,8 1 248 013,2 вироблених в Україні

товарів 40300 Акцизний збір із 552 900,0 188 484,9 364 415,1 ввезених на територію

України товарів 40600 Плата за ліцензії на 127 770,0 127 770,0 0,0 певні види господарської

діяльності 40602 Плата за видачу ліцензій 34 500,0 34 500,0 0,0 та сертифікатів 40605 Плата за ліцензії на 12 570,0 12 570,0 0,0 виробництво спирту

етилового, коньячного і

плодового, алкогольних

напоїв та тютюнових

виробів 40606 Плата за ліцензії на 600,0 600,0 0,0 право експорту, імпорту

та оптової торгівлі

спирту етилового,

коньячного та плодового 40607 Плата за ліцензії на 13 000,0 13 000,0 0,0 право експорту, імпорту

алкогольними напоями та

тютюновими виробами 40608 Плата за видачу дозволу 100,0 100,0 0,0 на здійснення діяльності

з випуску та обігу

цінних паперів 40610 Плата за ліцензії на 35 500,0 35 500,0 0,0 право оптової торгівлі

алкогольними напоями та

тютюновими виробами 40612 Грошовий (ліцензійний) 4 000,0 4 000,0 0,0 збір за видачу ліцензій

за кабельне мовлення,

ретрансляцію, проводове

(кабельне) мовлення і

час мовлення 40614 Плата за видачу ліцензій 20 000,0 20 000,0 0,0 на використання

радіочастот 40615 Плата за ліцензії, 7 500,0 7 500,0 0,0 видані Національною

комісією регулювання

електроенергетики
150000 Податки на міжнародну 3 135 454,1 3 015 891,0 119 563,1 торгівлю та зовнішні

операції 50100 Ввізне мито 2 582 500,0 2 483 100,0 99 400,0 50101 Мито на товари, що 2 290 500,0 2 290 500,0 0,0 ввозяться суб'єктами

підприємницької

діяльності 50102 Мито на товари, які 150 000,0 150 000,0 0,0 ввозяться

(пересилаються)

громадянами 50105 Мито на нафтопродукти, 142 000,0 42 600,0 99 400,0 транспортні засоби та

шини до них, що

ввозяться суб'єктами

підприємницької

діяльності та

громадянами
150200 Вивізне мито 180 594,1 180 594,1 0,0 50201 Мито на товари, що 180 594,1 180 594,1 0,0 вивозяться суб'єктами

підприємницької

діяльності 50300 Кошти, отримані за 204 360,0 184 196,9 20 163,1 вчинення консульських

дій 50400 Інші надходження від 168 000,0 168 000,0 0,0 зовнішньоекономічної

діяльності
160000 Інші податки 175 300,0 45 300,0 130 000,0 60200 Надходження плати за 10 300,0 10 300,0 0,0 надання послуг з

оформленням документів

на право виїзду за

кордон 60300 Податки, не віднесені до 35 000,0 35 000,0 0,0 інших категорій 60600 Збір на розвиток 130 000,0 0,0 130 000,0 виноградарства,

садівництва і хмелярства
20000000 Неподаткові надходження 15 667 142,4 7 177 171,3 8 489 971,1
21000000 Доходи від власності та 5 997 230,0 5 461 560,0 535 670,0 підприємницької

діяльності 10100 Частина прибутку 420 000,0 420 000,0 0,0 (доходу) державних

підприємств, що

вилучається до бюджету 10200 Надходження від 1 255 000,0 1 255 000,0 0,0 перевищення валових

доходів над видатками

Національного банку

України 10300 Надходження від грошово- 75 000,0 75 000,0 0,0 речових лотерей 10500 Дивіденди (доход), 310 000,0 310 000,0 0,0 нараховані на акції

(частки, паї)

господарських товариств 10501 Дивіденди (доход), 310 000,0 310 000,0 0,0 нараховані на акції

(частки, паї)

господарських товариств,

які є у державній

власності 1060000 Рентна плата 3 356 560,0 3 356 560,0 0,0 10601 Рентна плата за нафту, 306 420,0 306 420,0 0,0 що видобувається

в Україні 10602 Рентна плата за 554 350,0 554 350,0 0,0 природний газ та

газовий конденсат, що

видобуваються в Україні 1060500 Рентна плата за транзит 2 287 290,0 2 287 290,0 0,0 природного газу через

територію України 10606 Рентна плата за 190 000,0 190 000,0 0,0 транспортування нафти

магістральними

нафтопроводами 10607 Рентна плата за 18 500,0 18 500,0 0,0 транспортування аміаку

через територію України

аміакопроводом 10800 Інші надходження 580 670,0 45 000,0 535 670,0 20000 Адміністративні збори та 1 015 151,3 967 151,3 48 000,0 платежі, доходи від

некомерційного та

побічного продажу 20600 Плата за надання послуг 2 600,0 2 600,0 0,0 службою дозвільної

системи органів

внутрішніх справ 20700 Виконавчий збір 96 000,0 48 000,0 48 000,0 20800 Плата за оренду цілісних 265 551,3 265 551,3 0,0 майнових комплексів та

іншого державного майна 20900 Державне мито 66 000,0 66 000,0 0,0 21000 Митні збори 540 000,0 540 000,0 0,0 21100 Єдиний збір, який 45 000,0 45 000,0 0,0 справляється у пунктах

пропуску через державний

кордон України 30000 Надходження від штрафів 283 800,0 283 800,0 0,0 та фінансових санкцій 30100 Суми, стягнені з винних 1 000,0 1 000,0 0,0 осіб за шкоду, заподіяну

державі, підприємству,

установі, організації 30200 Перерахування 200,0 200,0 0,0 підприємцями частки

вартості виготовленої

нестандартної продукції,

з дозволу на тимчасове

відхилення від вимог

відповідних стандартів

щодо якості продукції,

виданого Державним

комітетом України по

стандартизації,

метрології і

сертифікації 30300 Адміністративні штрафи 281 000,0 281 000,0 0,0 та інші санкції 30400 Надходження штрафних 1 600,0 1 600,0 0,0 санкцій за порушення

правил пожежної безпеки 40000 Інші неподаткові 3 686 922,2 464 660,0 3 222 262,2 надходження 40100 Надходження коштів від 30 000,0 30 000,0 0,0 реалізації

конфіскованого майна 40300 Надходження сум 10 000,0 10 000,0 0,0 кредиторської та

депонентської

заборгованості

підприємств, організацій

та установ, щодо яких

минув строк позовної

давності 40400 Надходження коштів від 6 500,0 0,0 6 500,0 реалізації матеріальної

частини виробів

військового призначення,

що належать

Національному космічному

агентству України 40500 Надходження коштів від 722 431,6 196 350,0 526 081,6 реалізації надлишкового

озброєння, військової

та спеціальної техніки,

іншого майна Збройних

Сил України та інших,

утворених згідно з

законодавством

військових формувань 40600 Інші надходження 151 650,0 118 310,0 33 340,0 40602 Збори за послуги, 6 050,0 6 050,0 0,0 пов'язані з охороною

прав на інтелектуальну

власність 40603 Інші надходження 83 000,0 83 000,0 0,0 40605 Відрахування від суми 2 000,0 2 000,0 0,0 коштів, витрачених на

рекламу тютюнових

виробів та/або

алкогольних напоїв 40614 Збір за використання 22 000,0 22 000,0 0,0 радіочастотного ресурсу 40615 Надходження до 15 000,0 3 000,0 12 000,0 Державного

спеціалізованого фонду

фінансування

загальнодержавних витрат

на авіаційну діяльність

та участь України у

міжнародних авіаційних

організаціях 40617 Портовий 22 600,0 2 260,0 20 340,0 (адміністративний) збір 40618 Надходження до 1 000,0 0,0 1 000,0 страхового фонду безпеки

авіації 40800 Відрахування від сум 80 000,0 80 000,0 0,0 перевищення

розрахункової величини

фонду оплати праці 40810 Відрахування від сум 80 000,0 80 000,0 0,0 перевищення

розрахункової величини

фонду оплати праці на

підприємствах-

монополістах 41100 Доходи від операцій з 30 340,6 30 000,0 340,6 кредитування та надання

гарантій 41102 Плата за користування 30 000,0 30 000,0 0,0 позиками, наданими за

рахунок коштів,

залучених державою 41104 Відсотки за користування 340,6 0,0 340,6 пільговим довгостроковим

державним кредитом,

наданим молодим сім'ям

та одиноким молодим

громадянам на

будівництво

(реконструкцію)

та придбання житла 41200 Кошти, нараховані у 70 000,0 0,0 70 000,0 складі ціни продажу

електричної енергії

у вигляді цільової

надбавки в розмірі

0,75 відсотка до діючого

тарифу на електричну

енергію, що продається

виробниками електричної

енергії на оптовому

ринку електричної

енергії України 41300 Кошти, нараховані 833 000,0 0,0 833 000,0 у складі ціни продажу

електричної та теплової

енергії у вигляді

цільової надбавки

до діючого тарифу на

електричну та теплову

енергію 41400 Додаткові збори на 1 753 000,0 0,0 1 753 000,0 виплату пенсій 41401 Сплата збору 1 061 700,0 0,0 1 061 700,0 з купівлі-продажу валюти 41402 Сплата збору з торгівлі 6 100,0 0,0 6 100,0 ювелірними виробами із

золота (крім обручок),

платини і дорогоцінного

каміння 41403 Сплата збору при 228 000,0 0,0 228 000,0 відчуженні легкових

автомобілів 41404 Сплата збору з 190 800,0 0,0 190 800,0 виробництва та імпорту

тютюнових виробів 41405 Сплата збору з операцій 70 100,0 0,0 70 100,0 купівлі-продажу

нерухомого майна 41406 Сплата збору з послуг 196 300,0 0,0 196 300,0 стільникового рухомого

зв'язку 50000 Власні надходження 4 684 038,9 0,0 4 684 038,9 бюджетних установ 50100 Плата за послуги, що 4 628 433,9 0,0 4 628 433,9 надаються бюджетними

установами 50200 Інші джерела власних 55 605,0 0,0 55 605,0 надходжень бюджетних

установ
300000 Доходи від операцій з 489 050,0 134 000,0 355 050,0 капіталом 10000 Надходження від продажу 56 000,0 56 000,0 0,0 основного капіталу 10100 Надходження коштів від 50 000,0 50 000,0 0,0 реалізації безхазяйного

майна, майна, що за

правом спадкоємства

перейшло у власність

держави, та скарбів,

знахідок, а також

валютні цінності і

грошові кошти, власники

яких невідомі 10200 Надходження коштів від 6 000,0 6 000,0 0,0 Державного фонду

дорогоцінних металів і

дорогоцінного каміння 20000 Надходження від 405 050,0 50 000,0 355 050,0 реалізації державних

запасів товарів 20100 Надходження від 355 050,0 0,0 355 050,0 реалізації матеріальних

цінностей державного

резерву 20200 Надходження від 50 000,0 50 000,0 0,0 реалізації

розброньованих

матеріальних цінностей

мобілізаційного резерву 30000 Надходження від продажу 28 000,0 28 000,0 0,0 землі і нематеріальних

активів
400000 Офіційні трансферти 145 562,9 0,0 145 562,9 20000 Від урядів зарубіжних 145 562,9 0,0 145 562,9 країн та міжнародних

організацій 20100 Надходження від 145 562,9 0,0 145 562,9 секретаріату ООН за

участь українського

контингенту у

миротворчих операціях
500000 Цільові фонди 190 000,0 0,0 190 000,0 00700 Платежі до Фонду України 120 000,0 0,0 120 000,0 соціального захисту

інвалідів 00800 Збір за забруднення 70 000,0 0,0 70 000,0 навколишнього природного

середовища
Разом доходів (без 50 889 168,4 39 846 593,0 11 042 575,4 урахування міжбюджетних

трансфертів)
400000 Офіційні трансферти 2 383 412,4 2 383 412,4 0,0 10101 Кошти, що надходять до 2 383 412,4 2 383 412,4 0,0 Державного бюджету з

інших бюджетів
ВСЬОГО ДОХОДІВ 53 272 580,8 42 230 005,4 11 042 575,4
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 630-IV
( 630-15 ) від 06.03.2003, в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 )
від 22.05.2003, із змінами, внесеними згідно із Законами N 1068-IV
( 1068-15 ) від 09.07.2003, N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003,
N 1392-IV ( 1392-15 ) від 11.12.2003 )

Додаток N 2

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2003 рік"

Фінансування Державного бюджету України на 2003 рік

(тис. грн.) ---------------------------------------------------------------------- Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний | | | фонд | фонд ---------------------------------------------------------------------- Загальне фінансування 2 634 925,2 1 510 000,0 1 124 925,2
400000 Внутрішнє фінансування 1 450 834,6 1 220 610,7 230 223,9
401000 Довгострокові -1 124 093,0 -1 124 093,0

зобов'язання
401200 погашення -1 124 093,0 -1 124 093,0
402000 Середньострокові 422 455,3 341 250,0 81 205,3 зобов'язання
402100 випуск 486 359,3 405 154,0 81 205,3
402200 погашення -63 904,0 -63 904,0
403000 Короткострокові -314,1 -314,1

зобов'язання та векселі
403100 випуск 1 297 840,0 1 297 840,0
403200 погашення -1 298 154,1 -1 298 154,1
406000 Надходження від 2 152 786,4 2 003 767,8 149 018,6 приватизації державного

майна
406100 Надходження від 2 117 286,4 2 003 767,8 113 518,6 приватизації державного

майна (крім об'єктів,

для яких передбачено

окремий розподіл коштів

відповідно до Державної

програми приватизації

на 2000-2002 роки) та

інших надходжень,

безпосередньо

пов'язаних з процесом

приватизації та

кредитування підприємств
406300 Надходження від 500,0 500,0 приватизації об'єктів

незавершеного

будівництва, що

споруджувались

відповідно до

Чорнобильської

будівельної програми
406500 Надходження від 35 000,0 35 000,0 приватизації, отримані

від продажу акцій

відкритих акціонерних

товариств за переліком,

визначеним Кабінетом

Міністрів України, для

ліквідації наслідків

аварії на очисних

спорудах міста Харкова
500000 Зовнішнє фінансування 1 184 090,6 289 389,3 894 701,3
501000 Довгострокові 1 710 170,6 815 469,3 894 701,3 зобов'язання
501100 випуск 7 298 371,4 5 868 000,1 1 430 371,3
501200 погашення -5 588 200,8 -5 052 530,8 -535 670,0
505000 Зміни обсягів депозитів -526 080,0 -526 080,0

і цінних паперів, що

використовуються для

управління ліквідністю
505200 Розміщення коштів на -526 080,0 -526 080,0

депозитах або придбання

цінних паперів
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1068-IV
( 1068-15 ) від 09.07.2003 )

Додаток N 3

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2003 рік"

РОЗПОДІЛ

видатків Державного бюджету України на 2003 рік
тис. грн. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- од |Код |Найменування згідно| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: ро- |функ- | з програмною |-----------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| рамної|ціо- | класифікацією | Всього | поточні | з них: | капітальні | Всього | поточні | з них: | капітальні | ласи- |наль- |видатків державного| | |-------------------------| | | |-----------------------| | ікації|ної | бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| | идат- |кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| | ів |сифі- | | | | |енергоносії | | | | | енерго- | | ержав-|кації | | | | | | | | | | носії | | ого |видат-| | | | | | | | | | | | юджету|ків | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110000 Апарат Верховної 201 628,0 150 577,9 59 523,0 2 170,8 51 050,1 36 774,6 28 350,5 7 585,0 4 528,2 8 424,1 238 402,6 Ради України
0111000 Апарат Верховної 201 628,0 150 577,9 59 523,0 2 170,8 51 050,1 36 774,6 28 350,5 7 585,0 4 528,2 8 424,1 238 402,6 Ради України
0111010 0111 Здійснення 115 753,1 73 282,4 36 365,5 0,0 42 470,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115 753,1 законотворчої

діяльності

Верховної Ради

України
0111020 0111 Організаційне, 25 720,3 23 814,3 16 009,9 0,0 1 906,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 720,3 інформаційно-

аналітичне та

матеріально-

технічне

забезпечення

діяльності

Верховної Ради

України
0111030 0111 Організація та 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 здійснення

офіційних прийомів

Верховною Радою

України
0111040 0113 Візити народних 10 500,0 10 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 500,0 депутатів

України за кордон
0111050 0111 Обслуговування 23 751,7 22 454,3 6 534,0 2 170,8 1 297,4 2 745,0 1 525,0 706,5 0,0 1 220,0 26 496,7 діяльності

Верховної Ради

України
0111060 0111 Створення 4 935,9 4 260,9 0,0 0,0 675,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 935,9 автоматизованої

інформаційно-

аналітичної

системи органів

законодавчої влади
0111070 0734 Фінансова підтримка 4 800,0 4 800,0 0,0 0,0 0,0 34 029,6 26 825,5 6 878,5 4 528,2 7 204,1 38 829,6 санаторно-

курортного

комплексу

Управління

справами

Верховної Ради

України
0111080 0831 Висвітлення 8 936,0 4 985,0 613,6 0,0 3 951,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 936,0 діяльності

народних депутатів

України через

засоби телебачення

і радіомовлення
0111090 0832 Фінансова підтримка 5 481,0 5 481,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 481,0 видання газети

"Голос України" та

додатків до неї

мовами національних

меншин, журналу

"Віче"
0111100 0610 Капітальний ремонт 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 житлового фонду

Верховної Ради

України
0300000 Державне управління 231 516,9 187 389,6 61 898,5 10 630,9 44 127,3 107 046,0 89 512,7 20 885,8 13 724,1 17 533,3 338 562,9 справами
0301000 Апарат Державного 201 715,8 159 340,5 55 357,2 10 392,5 42 375,3 105 065,5 87 620,9 20 550,6 13 687,3 17 444,6 306 781,3 управління справами
0301010 0111 Організаційне, 32 449,6 24 621,2 12 654,8 31,6 7 828,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 449,6 інформаційно-

аналітичне та

матеріально-

технічне

забезпечення

діяльності

Адміністрації

Президента

України
0301020 0111 Організація та 5 402,1 5 402,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 402,1 здійснення

офіційних прийомів

Президентом України
0301030 0111 Обслуговування 28 681,8 22 240,5 7 582,0 3 188,0 6 441,3 17 114,6 16 833,4 4 604,0 3 819,8 281,2 45 796,4 діяльності

Президента України
0301040 0113 Візити Президента 3 158,6 3 158,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 158,6 України за кордон
0301050 0133 Виготовлення 4 094,5 4 094,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 094,5 державних

нагород та

пам'ятних знаків
0301060 0734 Фінансова підтримка 20 422,3 20 154,8 3 645,9 2 489,3 267,5 68 609,8 54 833,1 11 748,9 8 634,9 13 776,7 89 032,1 санаторно-курортних

закладів Державного

управління справами
0301070 0140 Фундаментальні 1 147,2 1 147,2 764,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 147,2 дослідження у сфері

державного

управління
0301080 0140 Фундаментальні 7 148,8 6 748,8 3 882,5 59,5 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 148,8 дослідження із

стратегічних

проблем внутрішньої

і зовнішньої

політики
0301090 0150 Прикладні розробки 434,4 434,4 285,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 434,4 у сфері державного

управління
0301110 0960 Оздоровлення і 14 850,0 14 850,0 364,9 88,2 0,0 433,7 433,7 0,0 6,0 0,0 15 283,7 відпочинок дітей в

дитячих оздоровчих

таборах Державного

управління справами

та МДЦ "Артек"
0301120 0942 Підготовка кадрів 2 983,0 2 983,0 1 440,7 410,5 0,0 1 876,1 1 396,1 505,0 54,0 480,0 4 859,1 для гуманітарної

сфери Національним

університетом

"Острозька

академія"
0301130 0950 Підготовка кадрів, 14 588,6 14 588,6 7 019,6 801,1 0,0 12 775,5 10 593,8 3 333,0 916,1 2 181,7 27 364,1 підвищення

кваліфікації

керівних

працівників,

спеціалістів

державного

управління

Українською

Академією

державного

управління при

Президентові

України
0301140 0520 Збереження 1 481,8 1 481,8 1 057,7 12,8 0,0 550,0 520,0 220,0 24,0 30,0 2 031,8 природно-

заповідного

фонду в Азово-

Сиваському

національному

природному парку

та Кримському

природному

заповіднику
0301160 0111 Створення 2 000,0 100,0 0,0 0,0 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 автоматизованої

системи

інформаційно-

аналітичного

забезпечення

Адміністрації

Президента

України
0301170 0731 Стаціонарне медичне 24 671,0 21 705,0 9 428,1 2 363,0 2 966,0 1 960,8 1 960,8 85,7 182,5 0,0 26 631,8 обслуговування

народних депутатів

України та

керівного складу

органів державної

влади
0301180 0724 Надання швидкої та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 невідкладної

медичної допомоги

народним депутатам

України та

керівному складу

органів державної

влади
0301190 0721 Поліклінічно- 15 555,4 14 633,1 6 777,9 909,0 922,3 1 110,0 740,0 0,0 50,0 370,0 16 665,4 амбулаторне

обслуговування

народних депутатів

України та

керівного складу

органів державної

влади
0301200 0740 Державний 776,7 776,7 440,4 39,5 0,0 280,0 255,0 54,0 0,0 25,0 1 056,7 санітарно-

епідеміологічний

нагляд в

лікувально-

оздоровчих

закладах

Державного

управління

справами та на

об'єктах органів

державної влади
0301220 0763 Централізована 1 851,9 202,1 0,0 0,0 1 649,8 355,0 55,0 0,0 0,0 300,0 2 206,9 закупівля

високовартісного

обладнання та

медикаментів для

лікувально-

оздоровчих

закладів

Державного

управління

справами
0301230 0950 Підвищення 18,1 18,1 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 кваліфікації

середнього

медичного

персоналу в

системі

лікувально-

оздоровчих

закладів

Державного

управління

справами
0301250 0731 Закупівля 20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 діагностичного

та лікувального

обладнання для

клінічної

лікарні

"Феофанія"

0302000 Рада національної 9 581,3 8 898,3 4 750,2 195,4 683,0 1 980,5 1 891,8 335,2 36,8 88,7 11 561,8 безпеки і оборони

України
0302010 0350 Інформаційно- 4 404,1 3 874,4 1 995,5 0,0 529,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 404,1 аналітичне

забезпечення

координаційної

діяльності у сфері

національної

безпеки і оборони
0302020 0140 Фундаментальні 1 079,3 970,5 618,4 0,0 108,8 214,0 204,0 33,2 0,0 10,0 1 293,3 дослідження у сфері

національної

безпеки
0302030 0370 Прикладні розробки 4 097,9 4 053,4 2 136,3 195,4 44,5 1 766,5 1 687,8 302,0 36,8 78,7 5 864,4 у сфері

національної

безпеки
0303000 Представництво 707,9 612,9 257,1 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,9 Президента України

в Автономній

Республіці Крим
0303010 0111 Здійснення 707,9 612,9 257,1 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,9 повноважень

постійним

представником

Президента

України в

Автономній

Республіці

Крим
0304000 Національна служба 2 693,4 2 619,4 1 304,5 33,2 74,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 693,4 посередництва і

примирення України
0304010 0412 Сприяння 2 544,7 2 470,7 1 304,5 33,2 74,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 544,7 врегулюванню

колективних

трудових спорів

(конфліктів)
0304020 0481 Прикладні розробки 55,7 55,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,7 з питань

посередництва і

примирення при

вирішенні

колективних

трудових

спорів

(конфліктів)
0304030 0950 Підготовка та 93,0 93,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,0 підвищення

кваліфікації

незалежних

посередників та

арбітрів у

вирішенні

трудових

спорів
0306000 Національний 1 837,5 937,5 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 837,5 комплекс

"Експоцентр

України"
0306020 0822 Фінансова 778,5 778,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 778,5 підтримка

Державного

камерного

ансамблю

"Київські

солісти"
0306030 0829 Фінансова 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 підтримка на

утримання,

ремонт і

облаштування

Палацу

мистецтв

"Український

Дім"
0306040 0829 Проведення 159,0 159,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159,0 загальнодержавних,

галузевих та

регіональних

виставкових

заходів

Національним

комплексом

"Експоцентр

України"

0307000 Фонд сприяння 581,0 581,0 229,5 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 581,0 місцевому

самоврядуванню

України
0307010 0133 Надання науково- 581,0 581,0 229,5 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 581,0 методичної та

консультативної

підтримки

розвитку

місцевого

самоврядування
0309000 Державне 14 400,0 14 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 400,0 авіапідприємство

"Україна"
0309010 0133 Перевезення вищих 14 400,0 14 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 400,0 посадових осіб

держави

авіаційним

транспортом
0410000 Господарсько- 88 106,7 57 735,1 17 492,8 1 574,2 30 371,6 5 625,5 5 515,7 2 104,1 287,9 109,8 93 732,2 фінансовий

департамент

Секретаріату

Кабінету

Міністрів

України
0411000 Секретаріат 88 106,7 57 735,1 17 492,8 1 574,2 30 371,6 5 625,5 5 515,7 2 104,1 287,9 109,8 93 732,2 Кабінету

Міністрів

України
0411010 0111 Організаційне, 32 032,2 26 628,2 12 672,8 0,0 5 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 032,2 інформаційно-

аналітичне та

матеріально-

технічне

забезпечення

діяльності

Кабінету

Міністрів

України
0411020 0111 Організація та 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 здійснення

офіційних

прийомів

керівництвом

Кабінету

Міністрів

України
0411030 0111 Обслуговування 28 505,6 12 523,7 4 820,0 1 574,2 15 981,9 5 625,5 5 515,7 2 104,1 287,9 109,8 34 131,1 діяльності

Кабінету

Міністрів

України
0411040 0111 Створення 8 985,7 0,0 0,0 0,0 8 985,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 985,7 інтегрованої

телекомунікативної,

інформаційно-

аналітичної

системи Будинку

Уряду
0411050 0113 Візити за кордон 13 612,0 13 612,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 612,0 урядових

делегацій та

працівників

органів

виконавчої влади

за рішенням

Кабінету

Міністрів

України
0411060 0950 Підвищення 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 кваліфікації

працівників

Секретаріату

Кабінету Міністрів

України
0411070 0832 Фінансова підтримка 2 959,2 2 959,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 959,2 газет "Урядовий

кур'єр" та

"Робітнича газета"
0500000 Державна судова 400 982,7 348 507,7 182 865,4 14 358,2 52 475,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 400 987,7 адміністрація

України
0501000 Апарат Державної 400 982,7 348 507,7 182 865,4 14 358,2 52 475,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 400 987,7 судової

адміністрації

України
0501010 0330 Організаційне 5 305,8 4 741,8 2 424,0 264,4 564,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 305,8 забезпечення

діяльності

судів та установ

судової системи
0501020 0330 Здійснення 58 078,0 48 314,6 19 650,4 1 756,6 9 763,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58 078,0 правосуддя

місцевими

господарськими

судами
0501030 0330 Здійснення 73 487,2 67 994,1 38 267,1 1 546,7 5 493,1 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 73 492,2 правосуддя

Апеляційним судом

України та

апеляційними

судами
0501040 0330 Здійснення 213 708,1 185 783,8 102 806,2 8 629,9 27 924,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213 708,1 правосуддя

місцевими

судами
0501050 0330 Здійснення 7 667,9 7 427,9 4 357,6 161,0 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 667,9 правосуддя

військовими

судами
0501080 0330 Здійснення 31 038,4 26 028,1 11 111,7 1 269,7 5 010,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 038,4 правосуддя

апеляційними

господарськими

судами
0501090 0370 Прикладні розробки 97,3 97,3 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,3 у сфері розвитку

господарського

судочинства
0501110 0950 Підвищення 90,1 90,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,1 кваліфікації

суддів та

спеціалістів

господарських

судів
0501120 0950 Перепідготовка 803,1 602,1 330,0 15,1 201,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 803,1 осіб для

зайняття посад

професійних

суддів, підвищення

кваліфікації

суддів та

працівників

апаратів судів

Академією

суддів України
0501130 0370 Фінансова підтримка 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 технічного

забезпечення у

сфері

удосконалення

законодавства
0501140 0330 Здійснення 10 306,8 7 427,9 3 892,2 714,8 2 878,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 306,8 правосуддя

Касаційним

судом України

0600000 Верховний Суд 26 179,4 24 174,6 9 570,8 228,0 2 004,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 179,4 України
0601000 Апарат Верховного 26 179,4 24 174,6 9 570,8 228,0 2 004,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 179,4 Суду України
0601010 0330 Здійснення 26 119,8 24 115,0 9 570,8 228,0 2 004,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 119,8 правосуддя

Верховним Судом

України
0601020 0950 Підвищення 59,6 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,6 кваліфікації

суддів та

працівників

апарату

Верховного

Суду України
0700000 Вищий господарський 13 383,7 11 811,9 5 596,5 262,0 1 571,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 383,7 суд України
0701000 Вищий господарський 13 383,7 11 811,9 5 596,5 262,0 1 571,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 383,7 суд України
0701010 0330 Здійснення 13 383,7 11 811,9 5 596,5 262,0 1 571,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 383,7 правосуддя

Вищим

господарським

судом України
0750000 Вищий 5 989,3 5 450,5 2 817,5 553,9 538,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 989,3 адміністративний

суд України
0751000 Апарат Вищого 5 989,3 5 450,5 2 817,5 553,9 538,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 989,3 адміністративного

суду України
0751010 0330 Здійснення 5 989,3 5 450,5 2 817,5 553,9 538,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 989,3 правосуддя

Вищим

адміністративним

судом України
0800000 Конституційний Суд 14 770,8 12 961,4 5 087,0 306,6 1 809,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 770,8 України
0801000 Конституційний Суд 14 770,8 12 961,4 5 087,0 306,6 1 809,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 770,8 України
0801010 0330 Забезпечення 14 770,8 12 961,4 5 087,0 306,6 1 809,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 770,8 конституційної

юрисдикції

в Україні
0900000 Генеральна 218 519,0 206 834,9 134 723,5 7 913,4 11 684,1 21 556,6 6 752,6 15,0 35,0 14 804,0 240 075,6 прокуратура

України
0901000 Генеральна 218 519,0 206 834,9 134 723,5 7 913,4 11 684,1 21 556,6 6 752,6 15,0 35,0 14 804,0 240 075,6 прокуратура

України
0901010 0360 Нагляд органів 207 743,6 201 743,6 132 077,5 7 567,4 6 000,0 21 506,6 6 732,6 15,0 35,0 14 774,0 229 250,2 прокуратури за

додержанням

законів та

представницькі

функції в суді
0901020 0942 Підготовка кадрів 10 775,4 5 091,3 2 646,0 346,0 5 684,1 50,0 20,0 0,0 0,0 30,0 10 825,4 та підвищення

кваліфікації

прокурорсько-

слідчих

кадрів Академією

прокуратури

України
1000000 Міністерство 1 794 822,5 1 697 585,5 1 360 209,9 79 516,2 97 237,0 654 589,0 601 618,0 190 625,4 12 012,2 52 971,0 2 449 411,5 внутрішніх справ

України
1001000 Апарат Міністерства 1 486 537,5 1 399 206,5 1 177 438,3 60 749,0 87 331,0 610 589,0 560 370,0 178 205,2 11 777,2 50 219,0 2 097 126,5 внутрішніх справ

України
1001010 0310 Керівництво та 16 738,6 16 738,6 14 686,8 0,0 0,0 410,0 410,0 0,0 0,0 0,0 17 148,6 управління

діяльністю органів

внутрішніх справ
1001020 0310 Забезпечення 28 409,0 28 409,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 409,0 виготовлення

документів, що

засвідчують особу,

та їх видача
1001030 0310 Створення Єдиної 15 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 державної

автоматизованої

паспортної системи
1001040 0310 Участь органів 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 внутрішніх справ у

боротьбі з нелега-

льною міграцією
1001050 0310 Забезпечення 1 151 489,7 1 151 489,7 1 028 007,7 45 076,0 0,0 434 238,0 402 572,5 157 332,2 6 408,6 31 665,5 1 585 727,7 захисту прав і

свобод громадян,

суспільства і

держави від

протиправних

посягань, охорона

громадського

порядку
1001060 0310 Централізоване 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78 797,8 75 831,6 0,0 0,0 2 966,2 78 797,8 матеріально-

технічне

забезпечення

органів внутрішніх

справ
1001070 0380 Участь органів 12 362,3 12 362,3 11 000,0 0,0 0,0 7 018,7 5 260,7 2 076,7 25,0 1 758,0 19 381,0 внутрішніх справ

у міжнародних

миротворчих

операціях
1001080 0942 Підготовка кадрів 84 456,0 84 435,0 66 518,9 8 500,0 21,0 62 788,9 50 410,9 14 679,9 3 345,1 12 378,0 147 244,9 для органів

внутрішніх справ

вищими закладами

освіти III і IV

рівнів акредитації
1001100 0721 Амбулаторне ліку- 5 515,0 5 515,0 3 462,0 345,0 0,0 3 565,0 3 429,5 500,7 96,4 135,5 9 080,0 вання працівників,

осіб рядового і

начальницького

складу органів

внутрішніх справ та

військовослужбовців

внутрішніх військ
1001110 0731 Стаціонарне ліку- 61 787,0 61 787,0 34 983,0 6 000,0 0,0 20 977,1 19 844,3 3 362,0 1 813,4 1 132,8 82 764,1 вання працівників,

осіб рядового і

начальницького

складу органів

внутрішніх справ та

військовослужбовців

внутрішніх військ
1001130 0910 Дошкільна освіта 7 020,9 7 020,9 3 451,9 568,0 0,0 1 096,1 1 031,4 5,1 14,4 64,7 8 117,0 дітей осіб рядового

і начальницького

складу органів

внутрішніх справ
1001140 0960 Позашкільна освіта 1 794,0 1 794,0 475,0 260,0 0,0 1 150,9 1 104,8 80,2 69,3 46,1 2 944,9 та заходи із

позашкільної роботи

з дітьми

працівників, осіб

рядового та

начальницького

складу органів

внутрішніх справ
1001160 0310 Забезпечення захо- 11 605,0 11 605,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 605,0 дів спеціальними

підрозділами по

боротьбі з

організованою

злочинністю

Міністерства

внутрішніх

справ України
1001180 0310 Забезпечення 15 050,0 15 050,0 14 853,0 0,0 0,0 546,5 474,3 168,4 5,0 72,2 15 596,5 особистої безпеки

суддів і членів

їх сімей, охорони

приміщень суду,

громадського

порядку під час

здійснення

правосуддя
1001190 1062 Будівництво 72 310,0 0,0 0,0 0,0 72 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 310,0 (придбання) житла

для осіб рядового

і начальницького

складу органів

внутрішніх справ

1003000 Головне управління 304 785,0 294 879,0 182 771,6 18 767,2 9 906,0 44 000,0 41 248,0 12 420,2 235,0 2 752,0 348 785,0 внутрішніх військ

Міністерства

внутрішніх справ

України
1003010 0310 Керівництво та 7 427,1 7 427,1 5 111,1 0,0 0,0 90,6 87,0 19,0 0,0 3,6 7 517,7 управління

внутрішніми

військами
1003020 0310 Участь внутрішніх 235 030,4 235 030,4 141 394,1 16 203,1 0,0 24 532,1 22 309,9 885,3 134,4 2 222,2 259 562,5 військ в охороні

громадського

порядку та боротьбі

із злочинністю,

конвоювання

арештованих і

засуджених та

охорона підсудних

під час судових

процесів
1003030 0380 Охорона особливо 29 149,5 29 149,5 23 113,5 1 141,7 0,0 17 900,5 17 759,5 11 438,3 70,9 141,0 47 050,0 важливих державних

об'єктів,

дипломатичних та

консульських

представництв

іноземних держав на

території України,

супроводження

перевезення ядерних

матеріалів по

території України
1003070 0942 Підготовка кадрів 19 381,7 19 381,7 11 369,0 832,4 0,0 1 008,6 675,8 64,2 1,5 332,8 20 390,3 для внутрішніх

військ МВС України

вищими навчальними

закладами III і IV

рівнів акредитації
1003080 0731 Стаціонарне 3 890,3 3 890,3 1 783,9 590,0 0,0 468,2 415,8 13,4 28,2 52,4 4 358,5 лікування

військовослужбовців

внутрішніх військ

МВС України у

власних медичних

закладах
1003090 1062 Будівництво 9 906,0 0,0 0,0 0,0 9 906,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 906,0 (придбання)

житла для

військовослужбовців

внутрішніх військ

МВС України
1004000 Державний 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 департамент

пожежної безпеки

Міністерства

внутрішніх справ

України
1004010 0320 Керівництво та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управління

державною пожежною

охороною
1004020 0320 Заходи із гасіння 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 пожеж та участь

у ліквідації

наслідків

надзвичайних

ситуацій
1004030 0320 Централізоване 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 матеріально-

технічне

забезпечення

Державної пожежної

охорони
1004040 0942 Підготовка кадрів 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 для державної

пожежної охорони

вищими навчальними

закладами освіти

III та IV рівнів

акредитації
1004050 0370 Дослідження в 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 галузі пожежної

безпеки
1005000 Фізкультурно- 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0 спортивне

товариство "Динамо"
1005020 0810 Розвиток фізичної 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0 культури і спорту

серед працівників і

військовослужбовців

правоохоронних

органів
1100000 Міністерство палива 3 106 636,0 1 774 517,2 24 468,1 5 421,8 1 332 118,8 863 501,5 13 366,0 5 044,5 228,5 609 015,4 3 970 137,5 та енергетики

України
1101000 Апарат Міністерства 339 592,0 269 369,0 24 468,1 5 421,8 70 223,0 622 381,4 13 366,0 5 044,5 228,5 609 015,4 961 973,4 палива та

енергетики України
1101010 0434 Загальне 8 472,7 8 472,7 5 141,2 243,0 0,0 432,9 332,9 0,0 100,0 100,0 8 905,6 керівництво та

управління у сфері

паливно-

енергетичного

комплексу
1101020 0483 Розробка 2 910,9 2 910,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 910,9 Енергетичної

стратегії України

на період

до 2030 року та

подальшу

перспективу
1101030 0483 Розробки 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 найважливіших

новітніх технологій

у сфері паливно-

енергетичного

комплексу
1101040 0483 Державні науково- 733,0 733,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 733,0 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

паливно-

енергетичного

комплексу
1101050 0732 Спеціалізоване 30 445,9 30 445,9 16 622,7 3 186,0 0,0 3 393,9 3 048,2 845,6 24,9 345,7 33 839,8 медичне

обслуговування

працівників атомної

енергетики і

промисловості та

населення міст-

супутників
1101060 0740 Державний 2 231,0 2 231,0 1 237,1 120,6 0,0 604,2 577,3 208,5 2,7 26,9 2 835,2 санітарно-

епідеміологічний

нагляд на об'єктах

атомної енергетики

і промисловості
1101070 0513 Підтримка у 247 956,5 207 956,5 0,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 247 956,5 безпечному стані

енергоблоків та

об'єкта "Укриття"

Чорнобильської АЕС

та виведення її з

експлуатації
1101090 0942 Підготовка фахівців 4 740,0 4 740,0 1 467,1 1 872,2 0,0 9 950,4 9 407,6 3 990,4 100,9 542,8 14 690,4 для підприємств

ядерно-промислового

комплексу

Севастопольським

інститутом ядерної

енергії та

промисловості
1101100 0513 Внесок України до 33 428,0 5 420,0 0,0 0,0 28 008,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 428,0 Чорнобильського

фонду "Укриття" на

реалізацію

програми SIP
1101130 0483 Фінансова підтримка 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 розвитку наукової

інфраструктури у

сфері паливно-

енергетичного

комплексу
1101140 0434 Фізичний захист 7 909,0 5 909,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 909,0 ядерних установок

та ядерних

матеріалів
1101150 0433 Будівництво 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 608 000,0 0,0 0,0 0,0 608 000,0 608 000,0 енергоблоків

атомних та

гідроакумулюючих

електростанцій

України
1101160 0432 Реалізація проекту 215,0 0,0 0,0 0,0 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215,0 будівництва першої

черги установки

конгенерації на

компресорній

станції

Богородичани УМГ

"Прикарпаттрансгаз"

ДК "Укртрансгаз"
1102000 Державний 2 767 044,0 1 505 148,2 0,0 0,0 1 261 895,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 767 044,0 департамент

вугільної

промисловості
1102020 0483 Прикладні розробки 4 204,1 4 204,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 204,1 у сфері розвитку

вугільної галузі
1102030 0483 Державні науково- 1 615,0 1 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 615,0 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

вугільної

промисловості
1102040 0483 Розробки 240,0 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0 найважливіших

новітніх

технологій у

сфері вугільної

промисловості
1102060 0431 Реструктуризація 654 089,1 554 089,1 0,0 0,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 654 089,1 вугільної та

торфодобувної

промисловості
1102080 0320 Гірничо-рятувальні 75 000,0 75 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 000,0 заходи на

вугледобувних

підприємствах
1102090 0431 Державна підтримка 830 000,0 830 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 830 000,0 вугледобувних

підприємств на

часткове покриття

витрат із

собівартості

продукції
1102100 0431 Державна підтримка 1 100 895,8 0,0 0,0 0,0 1 100 895,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 100 895,8 будівництва та

технічного

переоснащення

підприємств з

видобутку кам'яного

вугілля, лігніту

(бурого вугілля)

і торфу
1102120 0431 Охорона праці та 80 000,0 40 000,0 0,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80 000,0 підвищення техніки

безпеки на

вугледобувних

підприємствах
1102130 0431 Участь у придбанні 21 000,0 0,0 0,0 0,0 21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 000,0 високопродуктивного

енергозберігаючого

компресорного

обладнання для

оснащення вугільних

шахт
1106000 Національна атомна 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 241 120,1 0,0 0,0 0,0 0,0 241 120,1 енергогенеруюча

компанія

"Енергоатом"
1106600 0433 Добудова атомних 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 241 120,1 0,0 0,0 0,0 0,0 241 120,1 електростанцій на

території України
1200000 Міністерство 63 918,4 63 191,8 22 551,7 747,0 726,6 24 830,0 19 173,8 1 422,3 483,6 5 656,2 88 748,4 економіки та з

питань європейської

інтеграції України
1201000 Апарат 36 099,4 35 380,8 12 140,4 545,6 718,6 18 430,0 15 879,8 1 224,3 332,5 2 550,2 54 529,4 Міністерства

економіки та з

питань

європейської

інтеграції

України
1201010 0132 Керівництво та 19 447,8 19 447,8 10 466,0 296,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 447,8 управління у сфері

загальнодержавного

планування і

прогнозування

економіки
1201020 0411 Внески України до 856,5 856,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 856,5 бюджету ГАТТ/СОТ
1201030 0411 Забезпечення 3 314,6 3 314,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 314,6 двостороннього

співробітництва

України з

іноземними

державами та

міжнародними

організаціями
1201050 0481 Прикладні розробки 4 028,3 3 983,3 233,0 30,0 45,0 80,0 76,8 45,0 0,0 3,2 4 108,3 у сфері розвитку

економіки

і торгівлі
1201060 0487 Державні науково- 1 071,4 1 071,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 071,4 технічні програми

та наукові

частини державних

цільових програм

загальноекономічного

спрямування
1201070 0481 Розробки 2 375,8 2 375,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 375,8 найважливіших

новітніх

технологій та

фінансова

підтримка

підготовки

наукових

кадрів у сфері

економіки і

торгівлі
1201080 0487 Проведення науково- 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 практичних

конференцій і

семінарів з

економічних

проблем
1201090 0942 Підготовка кадрів 1 468,4 1 468,4 627,0 200,0 0,0 4 600,0 3 505,0 1 150,0 332,5 1 095,0 6 068,4 та підвищення

кваліфікації в

Українській

академії

зовнішньої

торгівлі
1201100 0950 Підвищення 281,2 281,2 123,4 0,0 0,0 50,0 48,0 29,3 0,0 2,0 331,2 кваліфікації

державних

службовців у Центрі

перепідготовки

кадрів при Науково-

дослідному

економічному

інституті та Вищих

курсах іноземних

мов
1201110 0950 Перепідготовка 951,6 951,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 951,6 управлінських

кадрів для сфери

підприємництва
1201120 0832 Фінансова підтримка 52,9 52,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,9 журналу "Економіка

України" та

інформаційно-

аналітичного

бюлетеня "Вісник

державних

закупівель"
1201130 0411 Реалізація 1 078,9 1 063,9 691,0 18,7 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 078,9 повноважень

державного

органу з питань

банкрутства
1201600 0460 Розвиток 922,0 263,4 0,0 0,0 658,6 13 700,0 12 250,0 0,0 0,0 1 450,0 14 622,0 інфраструктури

надання

інформаційних

послуг через

Інтернет

1204000 Державна інспекція 11 225,1 11 217,1 7 058,9 139,5 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 225,1 по контролю за

цінами
1204010 0411 Керівництво та 11 225,1 11 217,1 7 058,9 139,5 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 225,1 управління у

сфері контролю за

цінами
1205000 Державний комітет 16 593,9 16 593,9 3 352,4 61,9 0,0 6 400,0 3 294,0 198,0 151,1 3 106,0 22 993,9 України з

енергозбереження
1205010 0434 Керівництво та 5 144,1 5 144,1 3 352,4 61,9 0,0 6 400,0 3 294,0 198,0 151,1 3 106,0 11 544,1 управління у сфері

енергозбереження
1205020 0483 Державні науково- 3 950,0 3 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 950,0 технічні програми

та наукові

частини державних

цільових програм

у сфері

енергозбереження
1205030 0483 Розробки 459,8 459,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 459,8 найважливіших

новітніх

технологій у сфері

енергозбереження
1205040 0434 Міжгалузеві 7 040,0 7 040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 040,0 енергозберігаючі

заходи
1400000 Міністерство 565 143,1 501 896,9 155 839,0 10 508,6 63 246,2 23 436,6 10 796,2 6 673,4 291,3 12 640,4 588 579,7 закордонних

справ України
1401000 Апарат Міністерства 565 143,1 501 896,9 155 839,0 10 508,6 63 246,2 23 436,6 10 796,2 6 673,4 291,3 12 640,4 588 579,7 закордонних справ

України
1401010 0113 Керівництво та 18 251,7 16 239,3 7 357,2 482,6 2 012,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 251,7 управління у сфері

державної політики

щодо зовнішніх

відносин
1401020 0113 Внески України до 153 440,7 153 440,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 153 440,7 бюджету ООН,

органів і

спеціальних

установ системи

ООН та інших

міжнародних

організацій
1401030 0113 Функціонування 334 429,3 310 975,6 147 912,2 10 026,0 23 453,7 19 773,5 10 589,2 6 613,4 291,3 9 184,3 354 202,8 закордонних

дипломатичних

установ України
1401040 0113 Розширення мережі 38 195,7 415,6 0,0 0,0 37 780,1 3 453,1 0,0 0,0 0,0 3 453,1 41 648,8 власності України

за кордоном у

вигляді нерухомого

майна для потреб

дипломатичних

установ України
1401050 0113 Реалізація 6 770,0 6 770,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 770,0 Міністерством

закордонних справ

України повноважень

з проведення

зовнішньої політики

України за

кордоном,

організація і

контроль за

діяльністю

закордонних

дипломатичних

установ України
1401070 0113 Внески до установ і 3 349,8 3 349,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 349,8 організацій СНД
1401080 0113 Забезпечення 6 800,0 6 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 800,0 перебування в

Україні іноземних

делегацій,

пов'язаних з

офіційними

візитами
1401090 0113 Виконання 412,8 412,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 412,8 зобов'язань

Уряду України щодо

функціонування

бюро інформації

Ради Європи та

інформаційного

офісу ГУУАМ
1401100 0950 Підготовка та 1 090,1 1 090,1 569,6 0,0 0,0 210,0 207,0 60,0 0,0 3,0 1 300,1 підвищення

кваліфікації

кадрів для сфери

міжнародних

відносин

Дипломатичною

академією України

та на Вищих курсах

іноземних мов
1401110 0832 Фінансова підтримка 2 153,0 2 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 153,0 пропаганди за

кордоном

українського

надбання та

висвітлення в

Україні

діяльності

міжнародних

організацій
1401120 0950 Підвищення 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 кваліфікації

працівників

дипломатичної

служби, які

віднесені до

посад п'ятої -

сьомої категорій

державних

службовців
1700000 Державний комітет 111 768,1 95 912,0 33 243,1 6 153,3 15 856,1 54 676,5 41 711,3 14 941,7 516,1 12 965,2 166 444,6 телебачення і

радіомовлення

України
1701000 Апарат Державного 111 768,1 95 912,0 33 243,1 6 153,3 15 856,1 54 676,5 41 711,3 14 941,7 516,1 12 965,2 166 444,6 комітету

телебачення і

радіомовлення

України
1701010 0831 Керівництво та 2 454,9 2 389,9 1 423,0 138,0 65,0 85,7 85,7 0,0 20,0 0,0 2 540,6 управління у

сфері телебачення

і радіомовлення
1701020 0840 Прикладні розробки 469,6 469,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 469,6 у сфері засобів

масової інформації
1701040 0950 Підвищення 441,2 392,6 263,1 17,9 48,6 191,7 191,7 61,0 15,6 0,0 632,9 кваліфікації

працівників

засобів

масової

інформації в

Укртелерадіо-

інституті
1701050 0824 Фінансова підтримка 134,0 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134,0 творчих спілок у

сфері засобів

масової інформації
1701060 0833 Облік, 829,9 829,9 500,7 122,0 0,0 728,0 692,0 100,0 19,0 36,0 1 557,9 комплектування і

зберігання всієї

друкованої

продукції та

впровадження

стандартів з

видавничої справи
1701070 0834 Інформаційно- 303,0 264,0 106,8 5,4 39,0 11,5 11,5 0,0 0,0 0,0 314,5 культурне

забезпечення

населення Криму

у відродженні та

розвитку культур

народів Криму
1701080 0831 Виробництво 71 230,5 63 527,0 30 949,5 5 870,0 7 703,5 53 659,6 40 730,4 14 780,7 461,5 12 929,2 124 890,1 телерадіопрограм

для державних

потреб
1701090 0831 Створення 8 000,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 Національного

супутникового

мовлення
1701100 0832 Фінансова 1 850,8 1 850,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 850,8 підтримка преси
1701110 0833 Видання книжкової 19 900,0 19 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 900,0 продукції за

програмою

випуску соціально

значущих видань
в тому числі кошти 5 600,0 5 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 600,0 видавництву

"Наукова думка" на

видання повного

зібрання творів

Тараса Шевченка
1701120 0834 Збирання, обробка 6 045,0 6 045,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 045,0 та розповсюдження

офіційної

інформаційної

продукції
1701130 0829 Державні стипендії 109,2 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2 видатним діячам

інформаційної

галузі, дітям

журналістів, які

загинули або стали

інвалідами у

зв'язку з

виконанням

службових

обов'язків
1800000 Міністерство 288 352,4 224 713,0 52 800,7 6 791,3 63 639,4 39 338,2 31 429,3 10 930,8 1 656,4 7 908,9 327 690,6 культури і

мистецтв України
1801000 Апарат Міністерства 257 638,4 209 578,9 46 851,2 5 709,9 48 059,5 38 459,6 30 599,9 10 622,2 1 629,8 7 859,7 296 098,0 культури і мистецтв

України
1801010 0829 Керівництво та 3 108,8 2 594,8 1 367,9 75,0 514,0 43,1 43,1 0,0 2,0 0,0 3 151,9 управління у сфері

культури і мистецтв
1801020 0840 Прикладні розробки 1 010,6 1 010,6 707,6 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 010,6 у сфері розвитку

культури і

мистецтва
1801030 0921 Надання загальної 1 483,0 1 383,0 699,7 189,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 483,0 та спеціальної

художньої освіти у

Державній художній

школі імені

Т.Г. Шевченка
1801040 0922 Надання загальної 7 891,1 6 891,1 4 134,2 483,6 1 000,0 184,4 168,4 18,7 37,0 16,0 8 075,5 та спеціальної

музичної освіти у

загальноосвітніх

спеціалізованих

школах-інтернатах
1801050 0941 Підготовка кадрів 1 684,2 1 484,2 719,6 199,0 200,0 209,8 190,3 49,0 25,3 19,5 1 894,0 для сфери

хореографічного

мистецтва та

кіновиробництва

вищими навчальними

закладами I і II

рівнів акредитації
1801060 0942 Підготовка кадрів 49 307,0 47 107,0 27 574,5 2 947,0 2 200,0 30 192,8 23 923,1 8 503,5 1 215,7 6 269,7 79 499,8 для сфери культури

і мистецтва вищими

навчальними

закладами III і IV

рівнів акредитації
в тому числі 13 180,3 12 680,3 7 180,1 811,0 500,0 20 074,4 15 891,0 5 668,5 270,3 4 183,4 33 254,7 підготовка для

сфери культури

і мистецтва Київським

національним

університетом

культури і мистецтв
1801070 0950 Підвищення 1 038,4 1 038,4 602,7 67,0 0,0 3 054,8 2 511,8 1 487,9 62,0 543,0 4 093,2 кваліфікації,

перепідготовка

кадрів та

підготовка

науково-

педагогічних

кадрів у сфері

культури і

мистецтва

Державною

академією

керівних кадрів

культури і

мистецтв
1801080 0990 Методичне 171,4 100,4 69,4 0,0 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 171,4 забезпечення

діяльності

навчальних

закладів у

галузі культури

і мистецтва
1801090 0990 Підготовка кадрів 264,8 264,8 162,7 2,6 0,0 6,0 6,0 0,0 0,1 0,0 270,8 акторської

майстерності для

національних

мистецьких та

творчих колективів
1801100 0824 Фінансова підтримка 4 341,0 4 341,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 341,0 національних

творчих спілок у

сфері культури і

мистецтва
1801110 0821 Фінансова підтримка 38 758,8 30 958,8 0,0 0,0 7 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 758,8 національних

театрів
1801120 0822 Фінансова підтримка 40 195,1 34 695,1 0,0 0,0 5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 195,1 національних та

державних художніх

колективів,

концертних і

циркових

організацій
1801130 0829 Гранти Президента 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 України молодим

діячам мистецтва

для створення

творчих колективів
1801140 0829 Державні та 1 496,0 1 496,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 496,0 галузеві премії і

стипендії за

видатні досягнення

у галузі культури,

літератури і

мистецтва
1801150 0829 Поповнення 2 960,0 2 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 960,0 експозицій музеїв

та репертуарів

театрів і

концертних

організацій
1801160 0829 Фінансова підтримка 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 гастрольної

діяльності
1801170 0829 Здійснення 20 693,3 20 693,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 693,3 концертно-

мистецьких та

культурологічних

загальнодержавних

заходів і державна

підтримка

регіональних

культурних

ініціатив та

аматорського

мистецтва
в тому числі 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 підготовка та

реалізація програми

"Крок до зірок"
1801180 0829 Заходи щодо 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 зміцнення

матеріально-

технічної бази

закладів культури

системи

Міністерства

культури і

мистецтв України
в тому числі 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 реконструкція

стадіону в

м. Вінниця
1801190 0825 Бібліотечна справа 21 897,8 12 604,3 4 787,4 731,3 9 293,5 620,5 514,0 58,8 44,0 106,5 22 518,3
1801200 0826 Музейна справа та 21 436,2 15 255,2 5 614,0 905,0 6 181,0 3 330,0 2 515,0 386,1 222,5 815,0 24 766,2 виставкова

діяльність
в тому числі 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 реконструкція

Державного музею

народної

архітектури та

побуту України
1801220 0960 Підготовка кадрів 78,8 78,8 57,5 0,0 0,0 133,2 133,2 60,7 0,0 0,0 212,0 Дитячою

хореографічною

школою при

Національному

заслуженому

академічному

ансамблі

танцю України

ім. Вірського
1801230 0823 Фінансова підтримка 18 807,2 18 807,2 0,0 0,0 0,0 520,0 440,0 0,0 0,0 80,0 19 327,2 виготовлення і

розповсюдження

кінопродукції
1801240 0829 Здійснення 963,3 763,3 354,0 106,5 200,0 165,0 155,0 57,5 21,2 10,0 1 128,3 культурно-

інформаційної та

культурно-

просвітницької

діяльності
1801260 0829 Заходи з 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 відтворення

культури

національних

меншин
1801270 0829 Заходи щодо 145,8 145,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,8 встановлення

культурних

зв'язків з

українською

діаспорою
1801290 0829 Заходи 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 Всеукраїнського

товариства

"Просвіта"
1801300 0832 Фінансова підтримка 605,8 605,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 605,8 культурологічних

видань
1801310 0825 Комплексні заходи з 10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 всебічного розвитку

української мови

1802000 Державна служба 375,7 375,7 123,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 375,7 контролю за

переміщенням

культурних

цінностей через

державний кордон

України
1802010 0829 Керівництво та 235,7 235,7 123,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 235,7 управління у

сфері контролю за

переміщенням

культурних

цінностей через

державний

кордон України
1802020 0829 Заходи щодо 140,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 запобігання

незаконному

переміщенню

культурних

цінностей через

державний кордон

України, сприяння

їх поверненню

державам, яким

вони належали
1803000 Комітет з 1 045,8 980,8 73,4 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 045,8 Національної премії

України імені

Тараса Шевченка
1803010 0829 Конкурсний відбір 205,5 140,5 73,4 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205,5 та присудження

Національної премії

України імені

Тараса Шевченка
1803020 0829 Національні премії 840,3 840,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 840,3 імені Тараса

Шевченка у галузі

культури,

літератури і

мистецтва
1805000 Державна служба 29 292,5 13 777,6 5 753,1 1 071,4 15 514,9 878,6 829,4 308,6 26,6 49,2 30 171,1 охорони культурної

спадщини
1805010 0829 Керівництво та 524,7 400,3 219,6 0,0 124,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 524,7 управління у сфері

збереження

культурної

спадщини
1805020 0827 Збереження 28 585,6 13 195,1 5 533,5 1 071,4 15 390,5 878,6 829,4 308,6 26,6 49,2 29 464,2 історико-культурної

спадщини
1805030 0829 Заходи, пов'язані з 182,2 182,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 182,2 охороною пам'яток

історії та культури
1900000 Державний комітет 116 849,9 114 844,9 74 465,6 1 478,9 2 005,0 8 845,9 7 481,6 1 569,7 763,1 1 364,3 125 695,8 лісового

господарства

України
1901000 Апарат Державного 116 849,9 114 844,9 74 465,6 1 478,9 2 005,0 8 845,9 7 481,6 1 569,7 763,1 1 364,3 125 695,8 комітету лісового

господарства

України
1901010 0422 Керівництво та 2 316,3 2 311,3 1 326,6 82,3 5,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 2 341,3 управління у сфері

лісового

господарства
1901020 0140 Фундаментальні 180,0 180,0 131,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 дослідження у сфері

екологічної безпеки

в лісовому

господарстві
1901030 0482 Прикладні розробки 1 606,1 1 606,1 1 053,5 63,9 0,0 1 053,0 927,2 289,9 91,5 125,8 2 659,1 у сфері розвитку

лісового

господарства
1901040 0482 Фінансова підтримка 77,3 77,3 19,3 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3 підготовки наукових

кадрів у сфері

лісового

господарства
1901050 0941 Підготовка кадрів 7 264,5 7 264,5 4 108,9 783,0 0,0 3 561,4 3 252,2 806,4 634,3 309,2 10 825,9 для лісового

господарства

вищими навчальними

закладами I і II

рівнів акредитації
1901060 0422 Ведення лісового 94 419,5 92 419,5 63 590,6 457,5 2 000,0 2 274,1 1 838,7 112,7 19,0 435,4 96 693,6 господарства і

мисливства, охорона

і захист лісів у

держлісфонді
1901070 0511 Створення захисних 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 лісових насаджень

та полезахисних

лісових смуг
1901080 0520 Збереження 6 986,2 6 986,2 4 235,5 82,1 0,0 1 932,4 1 438,5 360,7 18,3 493,9 8 918,6 природно-

заповідного фонду
2100000 Міністерство 3 363 740,4 3 086 276,2 2 070 115,8 260 009,8 277 464,2 976 769,5 947 719,4 96 800,0 57 300,0 29 050,1 4 340 509,9 оборони України
2101000 Апарат Міністерства 3 360 614,3 3 085 646,3 2 069 693,1 260 000,0 274 968,0 976 769,5 947 719,4 96 800,0 57 300,0 29 050,1 4 337 383,8 оборони України
2101010 0210 Керівництво та 34 219,4 34 219,4 31 271,4 995,0 0,0 500,0 400,0 0,0 0,0 100,0 34 719,4 військове

управління

Збройними Силами

України
2101020 0210 Утримання особового 1 819 883,9 1 819 883,9 1 703 366,8 0,0 0,0 5 200,0 5 200,0 0,0 0,0 0,0 1 825 083,9 складу Збройних Сил

України
2101030 0210 Матеріально- 3 300,0 3 300,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 6 800,0 технічне

забезпечення

бойової,

оперативної та

фізичної підготовки

військ
2101040 0113 Верифікаційна 84,7 84,7 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 284,7 діяльність

за кордоном
2101050 0210 Тилове 364 593,5 364 593,5 0,0 0,0 0,0 64 900,0 63 900,0 0,0 0,0 1 000,0 429 493,5 забезпечення

Збройних Сил

України
2101060 0210 Утримання, 261 705,0 261 705,0 0,0 259 005,0 0,0 87 700,0 85 700,0 0,0 57 300,0 2 000,0 349 405,0 експлуатація,

обслуговування

казарменно-

житлового фонду,

будівель, споруд

та об'єктів, що

належать Збройним

Силам України
2101070 0210 Забезпечення 20 345,3 20 345,3 0,0 0,0 0,0 4 030,0 2 930,0 0,0 0,0 1 100,0 24 375,3 Збройних Сил

України зв'язком,

створення та

розвиток командних

пунктів та

автоматизованих

систем управління
2101080 0260 Медичне лікування 115 377,5 115 377,5 82 877,0 0,0 0,0 23 410,0 18 410,0 0,0 0,0 5 000,0 138 787,5 та обслуговування

особового складу

Збройних Сил

України
2101090 0260 Фінансова підтримка 2 142,7 2 142,7 2 142,7 0,0 0,0 42 278,2 38 106,7 33 800,0 0,0 4 171,5 44 420,9 санаторно-курортних

закладів та

утримання

реабілітаційних

центрів

Міністерства

оборони
2101100 0240 Підготовка громадян 231 906,5 231 906,5 211 587,9 0,0 0,0 12 500,0 9 400,0 0,0 0,0 3 100,0 244 406,5 на посади осіб

офіцерського

складу, підвищення

кваліфікації та

перепідготовка

офіцерських кадрів,

початкова військова

підготовка молоді
2101110 0210 Проведення 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0 0,0 5 900,0 мобілізаційної

роботи,

забезпечення

діяльності

військкоматів,

організація і

проведення

призову

молодого

поповнення на

військову

службу
2101120 0260 Культурно-виховна 19 458,1 19 458,1 16 403,5 0,0 0,0 4 800,0 3 804,5 0,0 0,0 995,5 24 258,1 робота з особовим

складом та

членами сімей

військовослужбовців

Збройних Сил

України
2101140 0210 Реформування та 60 000,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 371 604,4 371 604,4 0,0 0,0 0,0 431 604,4 розвиток Збройних

Сил України
2101150 0210 Закупівля озброєння 36 000,0 36 000,0 0,0 0,0 0,0 79 000,0 79 000,0 0,0 0,0 0,0 115 000,0 та військової

техніки

Міністерством

оборони

України
2101160 0250 Прикладні 23 000,0 23 000,0 0,0 0,0 0,0 83 100,0 83 100,0 0,0 0,0 0,0 106 100,0 дослідження у сфері

військової оборони

держави
2101170 0210 Відновлення 11 000,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 63 202,7 63 202,7 0,0 0,0 0,0 74 202,7 боєздатності,

утримання,

експлуатація,

ремонт озброєння та

військової техніки
2101180 0210 Будівництво і 16 200,0 16 200,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 23 200,0 капітальний

ремонт військових

об'єктів
2101190 1062 Будівництво 274 968,0 0,0 0,0 0,0 274 968,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 284 968,0 (придбання)

житла для

військовослужбовців

Збройних Сил

України
2101200 0210 Забезпечення 4 600,0 4 600,0 0,0 0,0 0,0 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 5 300,0 живучості та

вибухопожежобезпеки

арсеналів, баз і

складів озброєння

ракет і боєприпасів

Збройних Сил

України
2101210 0512 Утилізація 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 3 800,0 звичайних видів

боєприпасів,

непридатних для

подальшого

зберігання та

використання
2101220 0210 Ліквідація 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 1 300,0 наслідків

військової

діяльності
2101230 0210 Забезпечення участі 22 910,5 22 910,5 21 762,5 0,0 0,0 108 544,2 106 961,1 63 000,0 0,0 1 583,1 131 454,7 у міжнародних

миротворчих

операціях
2101240 0210 Забезпечення 18 313,1 18 313,1 281,3 0,0 0,0 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 18 913,1 виконання

міжнародних угод у

військовій сфері
2101250 0240 Підготовка 11 606,1 11 606,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 606,1 призовників для

Збройних Сил

України та інших

військових

формувань

Товариством

сприяння обороні

України
2101270 0210 Підготовка 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 курсантів льотних

спеціалізацій для

Збройних Сил

України

Харківським

аероклубом

Товариства

сприяння

обороні України

2103000 Національний 3 126,1 629,9 422,7 9,8 2 496,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 126,1 координаційний

центр адаптації

військово-

службовців,

звільнених у запас

або відставку, та

конверсії колишніх

військових об'єктів
2103010 1070 Соціальна та 3 126,1 629,9 422,7 9,8 2 496,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 126,1 професійна

адаптація

військово-

службовців,

що звільняються

в запас або

відставку
2200000 Міністерство освіти 2 636 952,4 2 432 475,2 1 128 477,6 266 172,8 189 477,2 1 568 255,2 1 183 236,4 556 360,0 98 435,1 385 018,8 4 205 207,6 і науки України
2201000 Апарат Міністерства 2 533 367,1 2 329 029,9 1 075 788,9 258 184,6 189 337,2 1 522 436,8 1 150 595,8 544 876,1 96 218,5 371 841,0 4 055 803,9 освіти і науки

України
2201010 0990 Керівництво та 4 046,2 4 046,2 2 671,6 101,0 0,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 4 106,2 управління у сфері

освіти і науки
2201020 0140 Фундаментальні 45 940,6 45 940,6 32 781,1 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 940,6 дослідження у вищих

навчальних закладах
2201030 0140 Надання грантів 9 293,1 9 293,1 145,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 293,1 Фондом

фундаментальних

досліджень
2201040 0980 Прикладні розробки 13 639,0 13 639,0 9 755,5 52,7 0,0 34 641,6 30 461,2 12 500,0 980,0 4 180,4 48 280,6 за напрямами

науково-технічної

діяльності вищих

навчальних закладів
2201050 0150 Державні науково- 8 945,6 8 945,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 945,6 технічні програми

та наукові

частини державних

цільових програм з

пріоритетних

напрямів розвитку

науки і техніки
2201060 0150 Розробки 5 663,1 5 663,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 663,1 найважливіших

новітніх

технологій

науковими

установами
2201070 0150 Виконання 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0 зобов'язань України

у сфері

міжнародного

науково-технічного

співробітництва
2201080 0150 Державні стипендії 1 510,0 1 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 510,0 в галузі науки і

техніки
2201090 0980 Фінансова підтримка 1 749,8 1 749,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 749,8 розвитку наукової

інфраструктури

вищих навчальних

закладів
2201100 0922 Надання загальної 12 037,0 11 937,0 4 778,5 2 075,3 100,0 2 340,8 2 170,8 0,0 318,9 170,0 14 377,8 та поглибленої

освіти з фізики і

математики,

фізкультури і

спорту

загальноосвітніми

спеціалізованими

школами-інтернатами
2201110 0923 Надання освіти у 9 297,0 8 687,0 3 503,2 1 810,7 610,0 689,4 626,1 129,1 61,0 63,3 9 986,4 загальноосвітніх

школах соціальної

реабілітації
2201120 0960 Надання 14 229,0 14 179,0 3 079,4 458,0 50,0 1 811,6 1 761,6 409,6 242,5 50,0 16 040,6 позашкільної

освіти державними

позашкільними

навчальними

закладами та

заходи з

оздоровлення та

відпочинку дітей
2201130 0930 Підготовка 747 947,8 741 447,8 333 701,1 100 427,9 6 500,0 114 057,9 103 859,9 30 994,0 12 333,1 10 198,0 862 005,7 робітничих кадрів у

професійно-

технічних

навчальних

закладах
2201140 0930 Підготовка 4 216,4 4 126,4 1 953,3 649,0 90,0 109,9 101,4 4,9 15,9 8,5 4 326,3 робітничих кадрів

у професійно-

технічних

навчальних

закладах

соціальної

реабілітації
2201150 0941 Підготовка кадрів 278 513,2 277 828,2 140 619,6 30 385,0 685,0 170 929,5 139 339,5 55 450,0 19 884,9 31 590,0 449 442,7 вищими навчальними

закладами I і II

рівнів акредитації
2201160 0942 Підготовка кадрів 944 394,3 941 994,3 469 506,5 102 792,6 2 400,0 1 104 464,2 815 544,6 422 418,9 55 457,6 288 919,6 2 048 858,5 вищими навчальними

закладами III і IV

рівнів акредитації
2201170 0970 Виготовлення 33 700,0 33 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 700,0 випускних

документів

про освіту
2201180 0990 Проведення 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 всеукраїнських та

міжнародних

олімпіад у

сфері освіти
2201190 0970 Інформатизація 93 000,0 8 100,0 0,0 0,0 84 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93 000,0 загальноосвітніх

навчальних

закладів,

комп'ютеризація

сільських шкіл
2201200 0990 Пільговий проїзд 17 100,0 17 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 100,0 студентів і учнів у

залізничному

транспорті
2201210 0990 Державне пільгове 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 довгострокове

кредитування на

здобуття освіти
2201220 0240 Підготовка 1 250,6 1 250,6 817,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 250,6 призовників

військово-технічних

спеціальностей для

Збройних Сил

України у

професійно-

технічних

навчальних

закладах
2201230 0970 Видання, придбання, 96 100,0 5 005,0 0,0 0,0 91 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 100,0 зберігання і

доставка

підручників і

посібників для

студентів вищих

навчальних

закладів та

учнів

загальноосвітніх і

професійно-

технічних

навчальних

закладів
2201240 0990 Методичне 14 372,2 13 292,2 6 219,6 269,0 1 080,0 2 499,0 2 099,0 670,0 237,0 400,0 16 871,2 забезпечення

діяльності

навчальних

закладів
2201260 0721 Амбулаторне медичне 61,2 61,2 39,8 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,2 обслуговування

працівників

Кримської

астрофізичної

обсерваторії
2201270 0826 Функціонування 485,9 485,9 160,3 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 485,9 Педагогічного

музею України та

Державного

музею авіації
2201280 0832 Фінансова підтримка 31,2 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,2 науково-

освітянської

преси
2201290 0473 Дослідження на 6 408,3 6 408,3 381,6 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 408,3 антарктичній

станції

"Академік

Вернадський"
2201300 0350 Спецінформації 838,5 838,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 838,5
2201310 0810 Фізична і спортивна 15 130,0 14 945,8 3 416,7 1 043,2 184,2 525,0 447,8 55,3 73,2 77,2 15 655,0 підготовка

учнівської та

студентської

молоді
2201320 0950 Підвищення 1 377,3 1 377,3 997,4 18,1 0,0 1 107,0 1 042,0 272,7 141,0 65,0 2 484,3 кваліфікації та

перепідготовка

керівних

працівників і

спеціалістів

харчової і

переробної

промисловості
2201330 0140 Фундаментальні 33 342,6 33 223,3 18 043,7 7 957,8 119,3 5 340,8 4 500,8 1 044,4 727,0 840,0 38 683,4 дослідження в

наукових установах
2201340 0150 Фінансова підтримка 4 227,9 3 627,9 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 227,9 розвитку

інфраструктури

наукових установ
2201350 0150 Прикладні розробки 3 689,3 3 414,3 1 996,2 222,0 275,0 200,0 170,0 55,0 0,0 30,0 3 889,3 в наукових

установах
2201360 0980 Фінансова підтримка 503,5 0,0 0,0 0,0 503,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 503,5 технічного

забезпечення

вищих навчальних

закладів
2201370 0942 Підготовка фахівців 17 269,6 17 269,6 8 408,2 2 724,8 0,0 29 960,3 7 460,3 4 881,7 853,0 22 500,0 47 229,9 Національною

юридичною

академією імені

Ярослава

Мудрого
2201400 0481 Виконання 1 202,6 1 202,6 11,9 212,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 202,6 зобов'язань

Уряду щодо

функціонування

науково-

технологічного

центру
2201410 0942 Підготовка кадрів 7 769,9 7 769,9 4 110,3 732,2 0,0 6 099,8 4 381,1 1 857,3 652,4 1 718,7 13 869,7 для гуманітарної

сфери Національним

університетом

"Києво-Могилянська

Академія"
2201420 0980 Прикладні розробки, 1 260,7 1 215,5 117,4 0,0 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 260,7 що здійснюються

Національним

університетом

"Києво-Могилянська

Академія"
2201430 0942 Підготовка кадрів 57 323,7 57 223,7 28 572,8 6 000,0 100,0 47 600,0 36 569,7 14 133,2 4 241,0 11 030,3 104 923,7 Національним

технічним

університетом

"Київський

політехнічний

інститут"
2202000 Державний 6 918,4 6 918,4 562,2 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 918,4 департамент

інтелектуальної

власності
2202010 0411 Керівництво та 868,4 868,4 562,2 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 868,4 управління у сфері

інтелектуальної

власності
2202020 0411 Заходи, пов'язані 6 050,0 6 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 050,0 з охороною

інтелектуальної

власності
2204000 Державна інспекція 692,4 692,4 456,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 692,4 навчальних закладів
2204010 0990 Керівництво та 692,4 692,4 456,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 692,4 управління у сфері

навчальних закладів
2205000 Комітет з державних 2 955,8 2 955,8 73,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 955,8 премій України в

галузі науки і

техніки
2205010 0150 Присудження 146,8 146,8 73,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 146,8 державних премій в

галузі науки і

техніки
2205020 0150 Відзначення 2 809,0 2 809,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 809,0 державними преміями

і державними

стипендіями в

галузі

науки і техніки
2206000 Київський 93 018,7 92 878,7 51 596,4 7 963,7 140,0 45 818,4 32 640,6 11 483,9 2 216,6 13 177,8 138 837,1 національний

університет

імені Тараса

Шевченка
2206010 0140 Фундаментальні 14 390,5 14 280,5 8 968,3 0,0 110,0 786,0 711,0 289,4 18,1 75,0 15 176,5 дослідження у

сфері природничих

і технічних,

гуманітарних і

суспільних наук
2206020 0980 Прикладні розробки 1 230,9 1 200,9 826,6 0,0 30,0 1 572,0 1 392,0 574,8 20,0 180,0 2 802,9 Київського

національного

університету імені

Тараса Шевченка з

пріоритетних

напрямів розвитку

науки і техніки
2206030 0980 Державна підтримка 593,0 593,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,0 технічного

оснащення

наукової бази

Київського

національного

університету

імені Тараса

Шевченка
2206040 0980 Проведення з'їздів, 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 симпозіумів,

конференцій

і семінарів

Київським

національним

університетом

імені

Тараса Шевченка
2206050 0942 Підготовка кадрів 76 634,3 76 634,3 41 801,5 7 963,7 0,0 43 460,4 30 537,6 10 619,7 2 178,5 12 922,8 120 094,7 Київським

національним

університетом

імені Тараса

Шевченка

2300000 Міністерство 1 247 924,6 1 127 738,5 332 746,1 44 204,1 120 186,1 515 779,2 395 374,7 104 072,7 35 203,4 120 404,5 1 763 703,8 охорони

здоров'я України
2301000 Апарат Міністерства 1 235 128,4 1 114 948,3 332 306,9 44 204,1 120 180,1 515 779,2 395 374,7 104 072,7 35 203,4 120 404,5 1 750 907,6 охорони здоров'я

України
2301010 0763 Керівництво та 4 991,8 3 826,8 1 960,3 408,0 1 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 991,8 управління у сфері

охорони здоров'я
2301020 0140 Фундаментальні 1 569,4 1 569,4 1 144,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 569,4 дослідження у сфері

профілактичної та

клінічної медицини
2301030 0750 Прикладні розробки 7 348,2 7 348,2 4 812,3 80,0 0,0 4 290,4 3 840,0 1 489,3 179,3 450,4 11 638,6 у сфері

профілактичної та

клінічної медицини
2301040 0750 Державні науково- 6 139,1 6 139,1 2 190,3 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 139,1 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

профілактичної та

клінічної медицини
2301050 0750 Розробки 948,6 948,6 427,1 0,0 0,0 80,0 76,2 40,0 4,3 3,8 1 028,6 найважливіших

новітніх

технологій та

фінансова

підтримка

підготовки

наукових кадрів у

сфері охорони

здоров'я
2301060 0750 Фінансова підтримка 155,4 124,4 0,0 14,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155,4 розвитку

інфраструктури

наукової діяльності

у сфері

профілактичної та

клінічної медицини
2301070 0942 Підготовка і 104 615,3 104 615,3 63 107,5 1 632,9 0,0 255 791,3 175 781,7 66 036,1 24 829,2 80 009,6 360 406,6 підвищення

кваліфікації

медичних та

фармацевтичних,

наукових та

науково-

педагогічних

кадрів вищими

навчальними

закладами III і

IV рівнів

акредитації
2301080 0950 Підвищення 21 328,5 21 028,5 13 129,3 1 932,9 300,0 8 295,4 6 243,7 2 185,7 833,8 2 051,7 29 623,9 кваліфікації

медичних та

фармацевтичних

кадрів та

підготовка

наукових і

науково-

педагогічних

кадрів у

сфері охорони

здоров'я
2301090 0990 Методичне 258,9 158,9 116,1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 258,9 забезпечення

діяльності

медичних

(фармацевтичних)

вищих

навчальних

закладів та

закладів

післядипломної

освіти
2301100 0731 Стаціонарне медичне 19 157,5 18 917,5 8 424,0 1 614,1 240,0 7 101,6 5 040,8 983,0 200,4 2 060,8 26 259,1 обслуговування

працівників

водного

транспорту та

нафтопереробної

промисловості
2301110 0732 Спеціалізована та 79 368,2 77 318,2 31 637,4 8 469,1 2 050,0 3 225,5 2 402,8 268,5 247,9 822,7 82 593,7 високо-

спеціалізована

медична допомога,

що надається

загальнодержавними

закладами охорони

здоров'я
2301170 0732 Діагностика і 16 783,3 16 544,0 6 316,6 1 914,1 239,3 1 613,3 1 115,3 0,0 55,6 498,0 18 396,6 лікування

захворювань із

впровадженням

експериментальних

та нових медичних

технологій у

клініках науково-

дослідних установ

та в вищих

навчальних

медичних

закладах

Міністерства

охорони здоров'я

України
2301180 0734 Санаторне лікування 43 466,1 42 480,5 12 815,3 5 353,0 985,6 11 013,6 9 958,5 1 011,7 1 794,8 1 055,1 54 479,7 хворих на

туберкульоз
2301190 0734 Санаторне лікування 28 701,8 27 971,8 10 797,5 3 334,0 730,0 19 132,1 15 745,8 1 388,4 2 015,8 3 386,3 47 833,9 дітей та підлітків

з соматичними

захворюваннями

(крім туберкульозу)
2301200 0722 Спеціалізована 6 605,4 6 325,4 3 325,2 332,1 280,0 453,1 369,0 89,7 11,0 84,1 7 058,5 консультативна

амбулаторно-

поліклінічна

допомога, що

надається

науково-

дослідними

установами та

загальнодержавними

закладами охорони

здоров'я
2301230 0723 Надання послуг у 6 652,1 6 587,1 3 280,9 309,9 65,0 3 932,9 2 890,9 713,8 159,3 1 042,0 10 585,0 стоматологічних

поліклініках

вищих навчальних

медичних закладів

та інших

загальнодержавних

стоматологічних

закладах
2301250 0740 Державний 268 401,4 267 592,2 165 743,1 18 386,2 809,2 119 648,0 92 258,0 26 339,5 4 666,0 27 390,0 388 049,4 санітарно-

епідеміологічний

нагляд та

дезинфекційні

заходи
2301260 0740 Заходи по боротьбі 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 з епідеміями
2301270 0740 Програми і 101 598,7 101 598,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101 598,7 централізовані

заходи з

імунопрофілактики
2301280 0763 Централізована 31 355,0 31 355,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 355,0 закупівля

кардіостимуляторів,

ендопротезів,

окремих виробів

медичного

призначення
в тому числі на 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 закупівлю

ендопротезів

2301290 0763 Централізована 59 745,9 0,0 0,0 0,0 59 745,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59 745,9 закупівля

високовартісного

обладнання для

закладів

охорони здоров'я
2301310 0763 Централізовані 8 692,4 5 692,4 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 692,4 заходи з

трансплантації

органів та тканин
2301340 0763 Державний контроль 1 292,4 1 292,4 775,1 125,0 0,0 8 832,8 7 332,8 3 468,0 165,0 1 500,0 10 125,2 за якістю

лікарських засобів
2301350 0763 Організація і 3 400,8 3 400,8 1 406,7 113,5 0,0 8,0 4,0 0,0 0,0 4,0 3 408,8 регулювання

діяльності

установ та

окремі заходи у

системі охорони

здоров'я
2301360 0763 Лікування громадян 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 України за кордоном
2301370 0763 Програми і 54 886,7 54 886,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 886,7 централізовані

заходи по боротьбі

з туберкульозом
2301380 0763 Програми і 13 664,5 12 416,0 0,0 0,0 1 248,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 664,5 централізовані

заходи з

профілактики та

лікування СНІДу
2301390 0763 Забезпечення 114 650,0 105 650,0 0,0 0,0 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 650,0 медичних заходів

державної програми

"Онкологія"
2301400 0763 Забезпечення 60 894,5 34 894,0 0,0 0,0 26 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 894,5 медичних заходів

окремих державних

програм та

комплексних

заходів

програмного

характеру
в тому числі 13 500,0 4 400,0 0,0 0,0 9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 500,0 на оснащення центру

кардіохірургії

немовлят Інституту

серцево-судинної

хірургії АМН України
2301410 0825 Функціонування 1 638,1 1 488,0 497,6 56,5 150,1 170,0 134,0 30,0 31,0 36,0 1 808,1 Державної наукової

медичної

бібліотеки
2301420 0826 Функціонування 870,4 830,4 399,8 78,8 40,0 200,0 190,0 29,0 10,0 10,0 1 070,4 Національного

музею

медицини
2301430 0763 Закупівля 14 000,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0 обладнання для

забезпечення

попередження

і розслідування

надзвичайних

екологічних

ситуацій

хімічного

походження та

масового

отруєння
2301450 0763 Забезпечення 132 000,0 132 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132 000,0 медичних заходів

Комплексної

програми "Цукровий

діабет"
2301600 0763 Заходи з подолання 14 048,0 14 048,0 0,0 0,0 0,0 71 991,2 71 991,2 0,0 0,0 0,0 86 039,2 епідемії

туберкульозу та

СНІДу
2302000 Державний 681,4 675,4 439,2 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 681,4 департамент з

контролю за якістю,

безпекою та

виробництвом

лікарських

засобів і виробів

медичного

призначення
2302010 0763 Керівництво та 681,4 675,4 439,2 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 681,4 управління у сфері

контролю за якістю,

безпекою та

виробництвом

лікарських

засобів і виробів

медичного

призначення
2304000 Національний 10 514,7 10 514,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 514,7 комітет Товариства

Червоного Хреста

України
2304020 0763 Фінансова підтримка 10 514,7 10 514,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 514,7 служб Товариства

Червоного Хреста

України та внесок

до Міжнародної

федерації

Товариств

Червоного Хреста

та Червоного

Півмісяця
2305000 Українська науково- 1 600,1 1 600,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 600,1 виробнича асоціація

по виробництву

медтехніки та

інструментів

"Укрмедприлад"
2305020 0750 Державні науково- 1 600,1 1 600,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 600,1 технічні програми

та наукові

частини державних

цільових програм

у сфері розробки

нових видів

медичного

обладнання

2400000 Міністерство 349 513,0 335 767,7 57 258,1 2 094,8 13 745,3 99 101,0 40 476,6 2 552,4 1 230,6 58 624,4 448 614,0 екології та

природних ресурсів

України
2401000 Апарат Міністерства 345 070,1 331 365,7 54 697,8 1 924,8 13 704,4 97 290,5 38 716,1 2 407,0 1 195,6 58 574,4 442 360,6 екології та

природних ресурсів

України
2401010 0540 Загальне 3 738,0 3 738,0 2 038,1 130,0 0,0 1 500,0 1 100,0 82,0 90,0 400,0 5 238,0 керівництво та

управління у

сфері екології та

природних ресурсів
2401020 0540 Управління та 29 741,8 29 666,8 20 132,5 586,5 75,0 8 987,8 7 105,8 0,0 672,3 1 882,0 38 729,6 контроль у сфері

екології та

природних

ресурсів на

регіональному

рівні
2401030 0530 Прикладні наукові 1 783,2 1 783,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 783,2 та науково-

технічні розробки

з пріоритетних

напрямів у

сфері охорони

навколишнього

природного

середовища
2401040 0530 Державні науково- 1 083,0 1 083,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 083,0 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

природоохоронної

діяльності
2401050 0530 Прикладні наукові 2 115,0 2 115,0 1 386,2 124,5 0,0 989,0 879,8 416,9 57,0 109,2 3 104,0 та науково-

технічні розробки

з пріоритетних

напрямів у сфері

гідрометеорології
2401070 0530 Розробки 27,9 27,9 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9 найважливіших

новітніх

технологій у сфері

гідрометеорології,

фінансова підтримка

підготовки наукових

кадрів
2401080 0530 Державні науково- 678,5 678,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 678,5 технічні програми

та наукові частини

державних

цільових програм

у сфері технічного

переоснащення

системи

гідро-

метеорологічних

спостережень,

прогнозування та

досліджень клімату
2401090 0950 Підвищення 178,7 178,7 130,2 0,0 0,0 164,4 164,4 40,0 32,0 0,0 343,1 кваліфікації кадрів

у сфері екології
2401100 0444 Розвиток 250 000,0 237 000,0 0,0 0,0 13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250 000,0 мінерально-

сировинної бази
2401120 0511 Гідрометеорологічна 35 536,8 35 536,8 23 749,0 945,3 0,0 13 420,3 8 942,4 1 525,0 284,7 4 477,9 48 957,1 діяльність
2401130 0411 Загальнодержавні 3 051,8 3 051,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 051,8 геодезичні та

картографічні

роботи
2401140 0511 Розвиток споруд 1 046,3 732,4 0,0 0,0 313,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 046,3 і засобів

гідро-

метеорологічних

спостережень і

прогнозування на

річках і водоймах
2401150 0511 Геолого-екологічні 4 780,9 4 780,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 780,9 дослідження та

заходи
2401160 0520 Заходи із створення 11 060,7 10 818,2 7 193,1 138,5 242,5 2 229,0 1 863,7 343,1 59,6 365,3 13 289,7 і збереження

природно-

заповідного фонду,

ведення кадастрів

тваринного і

рослинного

світу,

Червоної книги
2401170 0540 Забезпечення 247,5 174,5 62,5 0,0 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 247,5 вимірів речовин та

аналіз проб під

час проведення

інспекцій

Організацією по

забороні хімічної

зброї
2401180 0540 Розробка та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 впровадження

заходів і

механізмів

формування умов

екологічно-

збалансованого

(сталого) розвитку
2401190 0540 Сприяння 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 екологічній освіті,

випуску та

поширенню

екологічної

інформації
2401200 0540 Забезпечення 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 378,0 600,0 0,0 0,0 1 778,0 2 378,0 державного контролю

за додержанням

вимог

природоохоронного

законодавства
2401210 0511 Моніторинг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 300,0 1 300,0 0,0 0,0 4 000,0 5 300,0 навколишнього

природного

середовища,

створення

систем і банків

екологічної

інформації
2401220 0511 Запобігання та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 918,0 2 000,0 0,0 0,0 7 918,0 9 918,0 зниження рівня

забруднення

навколишнього

природного

середовища
2401230 0513 Очистка стічних вод 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 929,0 0,0 0,0 0,0 23 929,0 23 929,0
2401240 0540 Міжнародне 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 співробітництво у

сфері охорони

навколишнього

природного

середовища
2401250 0512 Поводження з 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 475,0 2 315,0 0,0 0,0 7 160,0 9 475,0 відходами та

небезпечними

хімічними

речовинами
2401260 0520 Формування 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 800,0 0,0 0,0 200,0 1 000,0 національної

екологічної

мережі
2401290 0511 Підвищення якості 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0 атмосферного

повітря
2401300 0540 Підготовка та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 500,0 6 145,0 0,0 0,0 355,0 6 500,0 проведення 5-ї

Всеєвропейської

конференції

міністрів

навколишнього

середовища

"Довкілля для

Європи"

2402000 Державна екологічна 1 613,4 1 613,4 922,4 87,0 0,0 725,0 725,0 145,4 0,0 0,0 2 338,4 інспекція
2402010 0511 Керівництво та 1 613,4 1 613,4 922,4 87,0 0,0 725,0 725,0 145,4 0,0 0,0 2 338,4 управління у сфері

екологічного

контролю
2403000 Державна служба 711,8 670,9 404,1 23,4 40,9 185,5 185,5 0,0 0,0 0,0 897,3 заповідної справи
2403010 0520 Керівництво та 711,8 670,9 404,1 23,4 40,9 185,5 185,5 0,0 0,0 0,0 897,3 управління у сфері

заповідної справи
2404000 Державна служба 494,9 494,9 281,1 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 494,9 геодезії,

картографії та

кадастру
2404010 0540 Керівництво та 494,9 494,9 281,1 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 494,9 управління у сфері

геодезії,

картографії та

кадастру
2405000 Державна 580,5 580,5 351,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 580,5 гідрометеорологічна

служба
2405010 0540 Керівництво та 580,5 580,5 351,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 580,5 управління у сфері

гідрометеорології
2406000 Державна геологічна 862,9 862,9 509,5 33,0 0,0 900,0 850,0 0,0 35,0 50,0 1 762,9 служба
2406010 0540 Керівництво та 862,9 862,9 509,5 33,0 0,0 900,0 850,0 0,0 35,0 50,0 1 762,9 управління у сфері

геологічного

вивчення та

використання

надр
2407000 Національна комісія 179,4 179,4 91,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 179,4 з радіаційного

захисту населення
2407010 0513 Керівництво та 179,4 179,4 91,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 179,4 управління у сфері

радіаційного

захисту населення
2500000 Міністерство праці 554 243,7 543 829,1 22 020,7 7 048,8 10 414,6 1 359 025,0 1 303 129,6 853,2 1 036,7 55 895,4 1 913 268,7 та соціальної

політики України
2501000 Апарат Міністерства 205 785,6 197 032,2 12 519,9 6 354,5 8 753,4 65 061,1 26 171,9 834,3 1 013,3 38 889,2 270 846,7 праці та соціальної

політики України
2501010 0412 Керівництво та 6 994,7 4 904,7 2 589,0 444,2 2 090,0 791,0 791,0 0,0 689,4 0,0 7 785,7 управління у сфері

праці та соціальної

політики
2501020 0481 Прикладні розробки 9 331,7 9 331,7 2 496,4 131,2 0,0 1 350,5 1 228,5 509,7 24,0 122,0 10 682,2 у сфері економіки

праці та соціальної

політики
2501030 1080 Прикладні розробки 122,1 122,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122,1 у сфері адаптації

сліпих
2501040 1080 Державні науково- 304,4 304,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 304,4 технічні програми

та наукові

частини державних

цільових програм

у сфері виробництва

засобів

реабілітації

інвалідів
2501050 0941 Підготовка кадрів 3 558,3 3 558,3 1 420,8 405,3 0,0 1 025,7 715,9 280,2 58,5 309,8 4 584,0 для галузі

соціального

забезпечення та

соціального

захисту вищими

навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації
2501060 0950 Підвищення 198,4 198,4 98,2 42,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 203,4 кваліфікації

працівників

органів

соціального

захисту і

соціального

забезпечення
2501070 0732 Спеціалізована 2 706,7 2 196,7 676,0 272,5 510,0 15,0 15,0 0,0 8,0 0,0 2 721,7 протезно-

ортопедична

та медично-

реабілітаційна

допомога

інвалідам у

клініці Науково-

дослідного

інституту

протезування,

протезобудування

та відновлення

працездатності
2501080 0734 Санаторне лікування 21 293,1 21 193,1 5 239,5 5 059,3 100,0 1 045,9 993,5 44,4 233,4 52,4 22 339,0 інвалідів та

ветеранів війни

(крім хворих на

туберкульоз)
2501090 1090 Виготовлення 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 600,0 бланків посвідчень

для інвалідів,

ветеранів війни

та праці, нагрудних

знаків та

посвідчень до них

для працівників

системи соціального

захисту
2501110 1040 Заходи із 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 соціального

захисту дітей
2501120 1010 Фінансова підтримка 13 048,0 13 048,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 048,0 громадських

організацій

інвалідів
2501130 1020 Допомога 1 640,0 1 640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 640,0 малозабезпеченим

пенсіонерам
2501140 1090 Створення і 9 205,4 3 208,0 0,0 0,0 5 997,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 205,4 програмно-технічне

забезпечення

системи

інформаційно-

аналітичної

підтримки та

інформаційно-

методичне

забезпечення

установ системи

Міністерства

праці та соціальної

політики України
2501150 1030 Щорічна разова 116 311,5 116 311,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116 311,5 грошова допомога

ветеранам війни
2501160 1030 Довічні державні 286,3 286,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 286,3 стипендії для

учасників бойових

дій у період

Великої Вітчизняної

війни та громадян

України, які

зазнали

переслідувань за

правозахисну

діяльність у

колишньому СРСР
2501170 1010 Розробка нових 4 450,4 4 394,4 0,0 0,0 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 450,4 видів протезів та

обслуговування

інвалідів у

стаціонарах при

протезних

підприємствах
2501180 1070 Соціальний захист 2 434,6 2 434,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 434,6 працівників, що

вивільняються у

зв'язку з

виведенням з

експлуатації

Чорнобильської АЕС
2501190 0481 Соціологічні 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 дослідження у сфері

трудових відносин

та соціальної

політики
2501600 1090 Розробка та 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 60 828,0 22 423,0 0,0 0,0 38 405,0 70 828,0 впровадження

моделей

соціального

інвестування

2503000 Державний 8 077,6 7 319,5 4 796,0 60,0 758,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 077,6 департамент

нагляду за

додержанням

законодавства

про працю
2503010 0412 Керівництво та 8 077,6 7 319,5 4 796,0 60,0 758,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 077,6 управління у

сфері нагляду за

додержанням

законодавства

про працю
2504000 Державний центр 9 552,5 9 552,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 552,5 зайнятості

населення
2504020 1050 Участь держави у 9 552,5 9 552,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 552,5 наданні соціальних

послуг та

матеріальному

забезпеченні

безробітних з

числа

незастрахованих

осіб
2505000 Державний комітет 6 532,9 5 659,8 934,1 564,4 873,1 159,9 153,7 18,9 23,4 6,2 6 692,8 України у справах

ветеранів
2505010 1030 Керівництво та 845,8 845,8 449,8 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 845,8 управління у сфері

соціального

захисту ветеранів
2505020 0734 Санаторне лікування 3 150,1 2 277,0 484,3 556,1 873,1 159,9 153,7 18,9 23,4 6,2 3 310,0 ветеранів та

інвалідів війни,

хворих на

туберкульоз
2505030 1030 Відвідування 114,0 114,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,0 військових

поховань та

військових

пам'ятників
2505050 1030 Фінансова 2 363,0 2 363,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 363,0 підтримка

громадських

організацій

ветеранів
2505060 1070 Звільнення та 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 повернення на

Батьківщину

військовополонених
2507000 Фонд України 235 237,6 235 207,6 3 770,7 69,9 30,0 120 000,0 103 000,0 0,0 0,0 17 000,0 355 237,6 соціального

захисту інвалідів
2507010 1010 Керівництво та 6 400,3 6 370,3 3 770,7 69,9 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 400,3 управління у

сфері соціального

захисту інвалідів
2507030 1010 Забезпечення 33 000,0 33 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 000,0 інвалідів

автомобілями
2507040 1010 Компенсаційні 16 000,0 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0 виплати інвалідам

на бензин, ремонт,

техобслуговування

автотранспорту та

транспортне

обслуговування
2507050 0734 Санаторно-курортне 30 243,7 30 243,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 243,7 оздоровлення

інвалідів
2507060 1010 Встановлення 6 956,0 6 956,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 956,0 телефонів інвалідам

I і II груп
2507070 1010 Одноразова 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 матеріальна

допомога

інвалідам
2507080 1010 Соціальна, трудова 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 120 000,0 103 000,0 0,0 0,0 17 000,0 120 060,0 та професійна

реабілітація

інвалідів
2507090 1010 Забезпечення 136 577,6 136 577,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136 577,6 інвалідів протезно-

ортопедичними

виробами, засобами

пересування та

реабілітації
2508000 Пенсійний фонд 89 057,5 89 057,5 0,0 0,0 0,0 1 173 804,0 1 173 804,0 0,0 0,0 0,0 1 262 861,5 України
2508010 1020 Відшкодування на 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 442 000,0 442 000,0 0,0 0,0 0,0 442 000,0 виплату пенсій

військовослужбовцям

рядового,

сержантського та

старшинського

складу строкової

служби
2508040 1020 Відшкодування на 89 057,5 89 057,5 0,0 0,0 0,0 604 804,0 604 804,0 0,0 0,0 0,0 693 861,5 виплату надбавок та

підвищень до

пенсій,

призначених за

різними пенсійними

програмами
2508050 1020 Компенсація різниці 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122 000,0 122 000,0 0,0 0,0 0,0 122 000,0 у пенсійному

забезпеченні

наукових

працівників
2508070 1020 Відшкодування на 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 виплату пенсій

особам, вивільненим

у зв'язку із

закриттям

Чорнобильської АЕС

2600000 Міністерство 114 235,8 96 225,3 3 856,8 479,7 13 010,5 70 032,0 3 177,0 7,0 0,0 66 855,0 184 267,8 промислової

політики України
2601000 Апарат Міністерства 114 235,8 96 225,3 3 856,8 479,7 13 010,5 70 032,0 3 177,0 7,0 0,0 66 855,0 184 267,8 промислової

політики України
2601010 0442 Загальне 7 342,7 7 342,7 3 754,2 451,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 342,7 керівництво та

управління у сфері

промислової

політики
2601020 0484 Прикладні розробки 3 430,6 3 430,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 430,6 з проблем розвитку

основних

галузей обробної

промисловості
2601030 0484 Розробки 2 950,0 2 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 950,0 найважливіших

новітніх

технологій у

сфері

промисловості
2601040 0484 Фінансова підтримка 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 розвитку наукової

інфраструктури у

сфері

промисловості
2601050 0825 Функціонування 201,9 191,4 80,7 21,0 10,5 32,0 27,0 7,0 0,0 5,0 233,9 Центральної

державної

науково-

технічної

бібліотеки
2601060 0826 Функціонування 52,4 52,4 21,9 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,4 Державного

металургійного

музею України
2601070 0442 Створення і 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 впровадження у

виробництво

сучасних видів

цивільної продукції

на підприємствах

машинобудівного

комплексу
2601080 0513 Консервація 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 виробничих

потужностей

промислових

підприємств
2601090 0441 Реструктуризація 15 000,0 5 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 підприємств з

підземного

видобутку

залізної руди
2601100 0513 Обов'язкові 23 000,0 23 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 000,0 природоохоронні

роботи у зоні

діяльності

Яворівського ДГХП

"Сірка",

Стебницького

ДГХП "Полімінерал",

Роздільського ДГХП

"Сірка", ДП

"Подорожнянський

рудник"
2601110 0442 Заходи спеціального 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 призначення

підприємств та

організацій

оборонного

комплексу
2601120 1010 Часткове покриття 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 витрат на виплату

заборгованості

гірникам з

регресних позовів

та одноразової

допомоги по втраті

професійної

працездатності
2601130 0484 Державні науково- 5 152,0 5 152,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 152,0 технічні програми

та наукові

частини державних

цільових програм

у сфері

промисловості
2601140 0484 Наукові розробки 706,2 706,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 706,2 у сфері

стандартизації та

сертифікації

промислової

продукції
2601150 0442 Фінансова підтримка 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 вітчизняного

виробника

калійних добрив
2601160 0442 Державна підтримка 10 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 6 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 210,0 вітчизняного

машинобудування для

агропромислового

комплексу
2601170 0442 Повернення коштів, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6 210,0 наданих

підприємствам

машинобудування для

здійснення заходів,

пов'язаних із

збільшенням обсягів

виробництва та

розвитком ринку

техніки для

агропромислового

комплексу
2601180 0433 Заходи по 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 000,0 3 150,0 0,0 0,0 66 850,0 70 000,0 реалізації

Комплексної

програми

будівництва

вітрових

електростанцій
2601190 0441 Забезпечення 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 життєдіяльності

Криворізького

гірничо-

збагачувального

комбінату

окисних руд та

відновлення

будівництва

його об'єктів
2601220 0421 Фінансова підтримка 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 виробництва та

створення нових

вітчизняних засобів

захисту рослин і

регуляторів росту

рослин, їх державне

випробування та

реєстрація через

механізм

здешевлення

кредитів

комерційних

банків

2800000 Міністерство 2 034 371,1 1 897 950,0 360 409,8 30 278,1 13 421,1 507 836,2 413 142,3 83 012,3 36 969,5 138 193,9 2 542 207,3 аграрної політики

України
2801000 Апарат Міністерства 1 596 228,1 1 560 925,1 195 307,6 15 177,8 7 303,0 354 498,2 291 003,2 49 224,4 28 499,0 88 295,0 1 950 726,3 аграрної політики

України
2801010 0421 Загальне 10 523,3 6 223,3 3 075,5 408,7 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 523,3 керівництво та

управління у

сфері

агропромислового

комплексу
2801030 0482 Прикладні розробки 5 264,0 5 264,0 1 192,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 264,0 у сфері розвитку

сільсько-

господарського

виробництва
2801050 0482 Розробки 2 044,4 2 044,4 322,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 044,4 найважливіших

новітніх

технологій у

сфері розвитку

агропромислового

комплексу,

фінансова

підтримка

підготовки

наукових кадрів
2801060 0482 Наукові розробки 1 198,4 1 198,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 198,4 у сфері

стандартизації та

сертифікації

сільсько-

господарської

продукції
2801070 0960 Оздоровлення та 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 відпочинок дітей

працівників

агропромислового

комплексу
2801080 0941 Підготовка кадрів 101 584,3 101 584,3 56 762,7 6 724,1 0,0 56 837,1 52 809,6 14 520,0 10 600,0 4 027,5 158 421,4 для

агропромислового

комплексу вищими

навчальними

закладами I і II

рівнів акредитації
2801100 0942 Підготовка кадрів 110 730,4 110 730,4 62 336,6 4 756,2 0,0 104 720,6 83 140,6 23 411,1 15 400,0 21 580,0 215 451,0 для

агропромислового

комплексу вищими

навчальними

закладами III і IV

рівнів акредитації
2801130 0930 Підготовка, 4 200,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 200,0 перепідготовка та

підвищення

кваліфікації

робітничих кадрів

агропромислового

комплексу
2801140 0950 Підвищення 2 044,7 2 044,7 1 340,4 131,6 0,0 936,0 851,0 204,6 126,2 85,0 2 980,7 кваліфікації

кадрів

агропромислового

комплексу

закладами

післядипломної

освіти
2801150 0828 Культурно-освітня 1 562,8 1 562,8 1 139,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 562,8 діяльність для

працівників

агропромислового

комплексу
2801160 1062 Державне пільгове 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 000,0 кредитування

індивідуальних

сільських

забудовників
2801170 0421 Докорінне 3 650,0 3 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 650,0 поліпшення земель

підприємств

агропромислового

комплексу
2801180 0421 Агрохімічна 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 паспортизація

земель сільсько-

господарського

призначення
2801190 0421 Селекція в 70 500,0 70 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 500,0 тваринництві

та птахівництві на

підприємствах

агропромислового

комплексу
2801200 0421 Заходи по боротьбі 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 з шкідниками та

хворобами

сільсько-

господарських

рослин
2801210 0421 Фінансова підтримка 191 500,0 191 500,0 0,0 0,0 0,0 13 000,0 4 600,0 84,5 13,8 8 400,0 204 500,0 виробництва

продукції

тваринництва та

рослинництва
2801220 0421 Селекція в 39 400,0 39 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 400,0 рослинництві
2801230 0421 Фінансова підтримка 10 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 500,0 селянських

(фермерських)

господарств
2801240 0421 Здійснення 75 000,0 75 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 000,0 фінансової

підтримки

підприємств

агропромислового

комплексу

через механізм

здешевлення

кредитів відповідно

до законодавства
2801250 0421 Погашення 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 заборгованості із

закупівлі

сільськогоспо-

дарської продукції

за державним

замовленням

(контрактом)

1994-1997 рр.
2801260 0422 Заходи з охорони і 10 030,0 10 030,0 5 136,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 030,0 захисту,

раціонального

використання лісів,

наданих в постійне

користування

агропромисловим

підприємствам
2801270 0482 Розробка зразків 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 техніки для

сільського

господарства,

харчової та

переробної

промисловості
2801280 0421 Фінансова підтримка 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 агропромислових

підприємств, що

знаходяться в

особливо складних

кліматичних умовах
2801290 0421 Проведення 3 000,0 1 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 державних

виставкових заходів

у сфері

агропромислового

комплексу
2801300 0620 Розвиток 16 000,0 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0 комунального

господарства у

сільській

місцевості
2801310 0421 Організація і 69 091,1 68 288,1 46 001,4 1 757,2 803,0 33 393,0 25 954,1 9 290,0 1 850,0 7 238,9 102 484,1 регулювання

діяльності установ

в системі

агропромислового

комплексу
2801320 0482 Дослідження і 26 561,1 26 361,1 17 367,4 1 400,0 200,0 8 611,5 6 647,9 1 714,2 509,0 1 963,6 35 172,6 експериментальні

розробки

в системі

агропромислового

комплексу
2801330 0421 Створення і 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 забезпечення

страхового запасу

сортового та

гібридного

насіння
2801340 0421 Запобігання 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 розповсюдженню

збудників

інфекційних хвороб

тварин
2801350 0421 Закладення і нагляд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 000,0 72 000,0 0,0 0,0 45 000,0 117 000,0 за молодими садами,

виноградниками та

ягідниками
2801360 0482 Державні науково- 1 843,6 1 843,6 633,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 843,6 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

сільського

господарства
2801380 0421 Повернення 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25 000,0 бюджетних позичок,

наданих на

закупівлю

сільськогосподар-

ської продукції за

державним

замовленням

(контрактом)

1994-1997 років
2801400 0421 Повернення 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3 500,0 кредитів, наданих

селянським

(фермерським)

господарствам
2801410 0421 Повернення коштів, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 000,0 наданих для

кредитування

індивідуальних

сільських

забудовників
2801420 0490 Програма розвитку 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 виробництва

біодизеля
2801430 0421 Часткова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 компенсація

вартості складної

сільськогосподар-

ської техніки

вітчизняного

виробництва
2801440 0421 Здійснення заходів 716 000,0 716 000,0 716 000,0 з подолання

наслідків

стихійного лиха в

сільському

господарстві та

розвитку аграрного

ринку
2801450 0421 Здійснення 70 000,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 000,0 фінансової

підтримки заставних

та інтервенційних

операцій з зерном

2802000 Державний 223 098,5 222 748,5 113 909,4 5 650,6 350,0 105 000,0 69 496,0 18 000,0 5 000,0 35 504,0 328 098,5 департамент

ветеринарної

медицини
2802010 0421 Керівництво та 40 643,8 40 643,8 20 559,6 1 950,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 643,8 управління у сфері

ветеринарної

медицини
2802020 0421 Протиепізоотичні 50 450,0 50 300,0 2 300,0 200,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 450,0 заходи та участь у

Міжнародному

епізоотичному бюро
2802030 0421 Організація і 132 004,7 131 804,7 91 049,8 3 500,0 200,0 105 000,0 69 496,0 18 000,0 5 000,0 35 504,0 237 004,7 регулювання

діяльності установ

в системі

ветеринарної

медицини
2803000 Державний 1 655,5 1 637,5 953,6 27,3 18,0 6,2 5,5 3,0 0,0 0,7 1 661,7 департамент

продовольства
2803010 0442 Керівництво та 828,6 828,6 474,4 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 828,6 управління у сфері

продовольства
2803020 0484 Державні науково- 98,4 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,4 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

розвитку харчової

промисловості
2803040 0828 Функціонування 570,0 570,0 415,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 570,0 культурно-освітніх

закладів Державного

департаменту

продовольства
2803050 0829 Методично- 158,5 140,5 63,7 0,0 18,0 6,2 5,5 3,0 0,0 0,7 164,7 бібліотечне

забезпечення

переробної

промисловості
2804000 Державний 46 538,8 45 486,8 17 938,1 3 347,9 1 052,0 9 401,7 7 866,3 1 687,8 1 912,3 1 535,4 55 940,5 департамент

рибного

господарства
2804010 0423 Керівництво та 787,4 787,4 474,4 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,4 управління у сфері

рибного

господарства
2804030 0482 Прикладні розробки 2 827,4 2 827,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 827,4 у сфері рибного

господарства
2804040 0941 Підготовка кадрів 4 164,6 4 164,6 2 086,4 667,9 0,0 3 886,1 3 155,1 763,0 672,3 731,0 8 050,7 для сфери рибного

господарства вищими

навчальними

закладами I і II

рівнів акредитації
2804050 0942 Підготовка кадрів 4 011,4 3 859,4 2 047,1 661,8 152,0 4 212,0 3 407,6 924,8 1 240,0 804,4 8 223,4 для сфери рибного

господарства вищими

навчальними

закладами III і IV

рівнів акредитації
2804070 0423 Відтворення та 33 408,0 32 508,0 13 330,2 2 000,0 900,0 501,6 501,6 0,0 0,0 0,0 33 909,6 охорона водних

живих ресурсів і

регулювання

рибальства
2804080 0423 Селекція у рибному 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 340,0 господарстві
2804090 0423 Міжнародна 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 802,0 802,0 0,0 0,0 0,0 802,0 діяльність у галузі

рибного

господарства
2806000 Національна 95 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 000,0 акціонерна компанія

"Украгролізинг"
2806020 0421 Заходи по операціях 95 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215 000,0 фінансового лізингу

вітчизняної

сільськогосподар-

ської техніки
2806030 0421 Повернення коштів в 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -120 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -120 000,0 частині

відшкодування

вартості

сільськогосподар-

ської техніки,

переданої

суб'єктам

господарювання

на умовах

фінансового

лізингу
2806040 0421 Придбання 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 000,0 сільськогосподар-

ської техніки на

умовах фінансового

лізингу та заходи

по операціях

фінансового лізингу
2806050 0421 Кошти, що надійдуть 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -116 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -116 000,0 в рахунок погашення

заборгованості за

кредитами,

залученими державою

або під державні

гарантії і наданими

для закупівлі

сільськогосподар-

ської техніки

іноземного

виробництва,

переданої

сільгоспвиробникам

та іншим суб'єктам

господарювання

2807000 0 Фізкультурно- 5 000,0 4 900,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 спортивне

товариство "Колос"
2807020 0810 Розвиток фізичної 5 000,0 4 900,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 культури і спорту

серед сільського

населення
2808000 0 Державна служба з 11 790,9 11 570,9 4 337,0 1 254,7 220,0 36 500,0 27 013,9 7 710,0 816,0 8 186,1 48 290,9 охорони прав на

сорти рослин
2808010 0421 Керівництво та 268,8 268,8 158,1 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 268,8 управління у сфері

охорони прав на

сорти рослин
2808020 0421 Організація і 8 072,1 7 852,1 4 178,9 1 242,8 220,0 36 500,0 27 013,9 7 710,0 816,0 8 186,1 44 572,1 регулювання

діяльності установ

в системі охорони

прав на сорти

рослин
2808030 0421 Докорінне 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 поліпшення земель

сортодослідних

станцій та опорних

пунктів
2808040 0421 Селекція в галузі 2 450,0 2 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 450,0 сортовипробування
2808050 0421 Участь у 650,0 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0 міжнародному Союзі

з охорони прав

нових сортів рослин

(УПОВ)
2809000 Національний 55 059,3 50 681,2 27 964,1 4 819,8 4 378,1 22 430,1 17 757,4 6 387,1 742,2 4 672,7 77 489,4 аграрний

університет
2809020 0140 Фундаментальні 558,2 540,7 369,6 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 558,2 дослідження

Національного

аграрного

університету у

сфері

сільськогосподар-

ських наук
2809030 0482 Прикладні розробки 3 419,3 3 319,3 2 261,9 5,0 100,0 1 000,0 930,0 551,7 0,0 70,0 4 419,3 Національного

аграрного

університету у

сфері

сільськогосподар-

ських наук
2809040 0941 Підготовка кадрів 9 279,7 9 279,7 4 773,7 1 109,8 0,0 7 949,9 6 927,2 2 249,0 506,4 1 022,7 17 229,6 для

агропромислового

комплексу вищими

навчальними

закладами I і II

рівнів акредитації

Національного

аграрного

університету
2809050 0942 Підготовка кадрів 41 247,5 36 986,9 20 229,1 3 605,0 4 260,6 13 000,0 9 495,0 3 446,0 180,0 3 505,0 54 247,5 для

агропромислового

комплексу

Національним

аграрним

університетом
2809060 0950 Підвищення 554,6 554,6 329,8 100,0 0,0 480,2 405,2 140,4 55,8 75,0 1 034,8 кваліфікації кадрів

Інститутом

післядипломної

освіти керівників і

спеціалістів

агропромислового

комплексу

Національного

аграрного

університету
3000000 Державний комітет 119 940,1 118 840,1 73 684,7 2 398,2 1 100,0 24 289,2 21 488,5 3 401,2 2 223,2 2 800,7 144 229,3 статистики України
3001000 Апарат Державного 119 940,1 118 840,1 73 684,7 2 398,2 1 100,0 24 289,2 21 488,5 3 401,2 2 223,2 2 800,7 144 229,3 комітету статистики

України
3001010 0132 Керівництво та 102 533,3 102 533,3 70 739,9 2 398,2 0,0 18 458,3 15 687,4 3 401,2 2 223,2 2 770,9 120 991,6 управління у сфері

статистики
3001020 0132 Статистичні 12 527,5 11 877,5 2 939,9 0,0 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 527,5 спостереження та

переписи
3001030 1090 Обстеження умов 1 560,0 1 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 560,0 життя

домогосподарств
3001040 0150 Прикладні розробки 778,1 778,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 778,1 у сфері державної

статистики
3001050 0150 Державні 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм у

сфері реформування

державної

статистики
3001060 0950 Підвищення 20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 кваліфікації

працівників органів

державної

статистики
3001070 0132 Створення та 1 000,0 550,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 розвиток

інтегрованої

інформаційно-

аналітичної

системи

державної

статистики
3001080 0150 Фінансова підтримка 20,8 20,8 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 підготовки наукових

кадрів у сфері

державної

статистики
3001600 0132 Реформування 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 5 830,9 5 801,1 0,0 0,0 29,8 6 330,9 державної

статистики
3100000 Міністерство 200 041,7 196 715,1 104 365,3 20 086,8 3 326,6 91 306,7 69 247,8 22 814,4 5 364,5 22 058,9 291 348,4 транспорту України
3101000 Апарат Міністерства 22 032,4 22 032,4 11 273,1 1 721,5 0,0 33 727,7 24 283,3 12 153,2 1 769,5 9 444,4 55 760,1 транспорту України
3101010 0455 Загальне 2 810,3 2 810,3 1 670,9 180,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 2 820,3 керівництво та

управління у сфері

транспорту

3101020 0485 Прикладні розробки 694,2 694,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 694,2 у сфері

функціонування

транспортної

системи
3101030 0485 Державні 749,0 749,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 749,0 науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм у

сфері розвитку

національної

транспортної мережі
3101040 0485 Розробки 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 найважливіших

новітніх технологій

у сфері

транспортного

комплексу
3101050 0941 Підготовка кадрів 861,2 861,2 545,5 0,0 0,0 576,4 434,0 81,1 60,0 142,4 1 437,6 для сфери

автомобільного

транспорту вищими

навчальними

закладами I і II

рівнів акредитації
3101060 0942 Підготовка кадрів 16 385,9 16 385,9 8 801,4 1 541,5 0,0 33 141,3 23 839,3 12 072,1 1 709,5 9 302,0 49 527,2 для сфери

залізничного

транспорту вищими

навчальними

закладами III

і IV рівнів

акредитації
3101080 0828 Культурно-освітня 350,3 350,3 255,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,3 діяльність для

працівників

транспортної галузі
3101090 0950 Підвищення 111,5 111,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111,5 кваліфікації

державних

службовців

п'ятої - сьомої

категорій

у сфері транспорту
3102000 Державний 510,8 510,8 263,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 510,8 департамент

автомобільного

транспорту
3102010 0451 Керівництво та 510,8 510,8 263,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 510,8 управління у сфері

автомобільного

транспорту
3103000 Державний 23 980,0 20 680,0 0,0 0,0 3 300,0 19 538,0 10 057,6 483,8 153,7 9 480,4 43 518,0 департамент

морського і

річкового

транспорту
3103010 0452 Керівництво та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 538,0 10 057,6 483,8 153,7 9 480,4 19 538,0 управління у сфері

морського і

річкового

транспорту
3103020 0452 Навігаційно- 9 230,0 9 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 230,0 гідрографічне

забезпечення

безпеки

мореплавства у

водах України
3103030 0452 Підтримка 14 750,0 11 450,0 0,0 0,0 3 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 750,0 експлуатаційно

безпечного стану

внутрішніх водних

шляхів та

судноплавних шлюзів
3104000 Державна 151 366,8 151 340,2 91 460,3 18 365,3 26,6 23 680,8 21 632,9 6 676,7 3 001,3 2 047,9 175 047,6 адміністрація

залізничного

транспорту
3104020 0941 Підготовка кадрів 8 829,2 8 829,2 4 835,6 314,1 0,0 14 086,4 12 720,0 5 338,3 1 739,7 1 366,4 22 915,6 для сфери

залізничного

транспорту вищими

навчальними

закладами I і II

рівнів акредитації
3104030 0990 Методичне 105,2 105,2 74,1 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,2 забезпечення

діяльності вищих

навчальних закладів

Державної

адміністрації

залізничного

транспорту
3104040 0731 Стаціонарне медичне 129 354,7 129 328,1 78 381,1 16 837,2 26,6 8 970,9 8 296,2 1 241,3 1 191,8 674,7 138 325,6 обслуговування

працівників та

пасажирів

залізничного

транспорту
3104050 0762 Створення банків 1 477,9 1 477,9 876,0 98,2 0,0 286,7 283,7 27,0 53,0 3,0 1 764,6 крові та її

компонентів для

лікування

працівників

залізничного

транспорту
3104060 0721 Амбулаторно- 11 599,8 11 599,8 7 293,5 1 113,3 0,0 336,8 333,0 70,1 16,8 3,8 11 936,6 поліклінічне

обслуговування

працівників та

пасажирів

залізничного

транспорту
3105000 Державний 2 151,7 2 151,7 1 368,3 0,0 0,0 14 360,2 13 274,0 3 500,7 440,0 1 086,2 16 511,9 департамент

авіаційного

транспорту
3105010 0454 Керівництво та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0 11 500,0 3 272,3 219,0 500,0 12 000,0 управління у сфері

авіаційного

транспорту
3105020 0731 Стаціонарне медичне 989,3 989,3 631,4 0,0 0,0 1 214,2 942,0 228,4 172,0 272,2 2 203,5 обслуговування та

сертифікація

льотно-

диспетчерського

складу

працівників

авіаційного

транспорту
3105030 0721 Передпольотний та 1 162,4 1 162,4 736,9 0,0 0,0 146,0 82,0 0,0 49,0 64,0 1 308,4 передзмінний

контроль льотно-

диспетчерського

складу працівників

авіаційного

транспорту та

надання первинної

медичної допомоги

пасажирам
3105040 0454 Страховий фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 750,0 0,0 0,0 250,0 1 000,0 безпеки авіації
3110000 Державна служба 2 609,4 2 609,4 1 193,4 0,0 0,0 1 711 828,3 1 518 439,3 0,0 0,0 180 000,0 1 714 437,7 автомобільних доріг

України
3111000 Апарат Державної 2 609,4 2 609,4 1 193,4 0,0 0,0 1 711 828,3 1 518 439,3 0,0 0,0 180 000,0 1 714 437,7 служби

автомобільних доріг

України
3111010 0456 Керівництво та 2 609,4 2 609,4 1 193,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 609,4 управління у сфері

будівництва,

ремонту та

утримання

автомобільних доріг
3111020 0456 Розвиток мережі і 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 711 828,3 1 518 439,3 0,0 0,0 180 000,0 1 711 828,3 утримання

автомобільних

доріг загального

користування

3200000 Міністерство 1 919 022,1 1 753 797,8 295 770,8 31 829,0 165 224,3 718 230,9 701 396,5 60 058,6 1 313,0 16 834,4 2 637 253,0 України з питань

надзвичайних

ситуацій та у

справах захисту

населення від

наслідків

Чорнобильської

катастрофи
3201000 Апарат Міністерства 1 820 289,7 1 656 695,4 292 009,6 31 498,6 163 594,3 716 565,8 699 792,4 59 388,9 1 229,1 16 773,4 2 536 855,5 України з питань

надзвичайних

ситуацій та у

справах захисту

населення від

наслідків

Чорнобильської

катастрофи
3201010 0320 Керівництво та 14 741,5 14 411,5 7 655,3 329,3 330,0 380,0 350,0 87,0 0,9 30,0 15 121,5 управління у сфері

надзвичайних

ситуацій та

соціального

захисту населення

від наслідків

Чорнобильської

катастрофи
3201020 0530 Розробки 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 найважливіших

новітніх технологій

у сфері

попередження

надзвичайних

ситуацій

кліматичного і

технічного

походження
3201030 1070 Доплати за роботу 126 639,0 126 639,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126 639,0 на радіоактивно

забруднених

територіях,

збереження

заробітної плати

при переведенні на

нижчеоплачувану

роботу та у зв'язку

з відселенням,

виплати підвищених

стипендій та

надання

додаткової

відпустки

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201040 1070 Компенсація сім'ям 293 152,0 293 152,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293 152,0 з дітьми та видатки

на безплатне

харчування дітей,

які постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201050 1070 Щомісячна грошова 289 200,0 289 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 289 200,0 допомога у зв'язку

з обмеженням

споживання

продуктів

харчування

місцевого

виробництва та

компенсації за

пільгове

забезпечення

продуктами

харчування

громадян,

які постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201080 1070 Пільги на медичне 60 871,0 60 871,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 871,0 обслуговування

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201090 1070 Компенсації за 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 втрачене майно та

оплата витрат у

зв'язку з переїздом

на нове місце

проживання

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201100 1070 Компенсації за 6 440,0 6 440,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 440,0 шкоду, заподіяну

здоров'ю, та

допомоги на

оздоровлення

у разі звільнення з

роботи громадян,

які постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201110 1070 Оздоровлення 155 500,0 155 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155 500,0 громадян, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201120 1010 Допомога по 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 тимчасовій

непрацездатності

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201130 0832 Інформування 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 громадськості з

питань ліквідації

наслідків

Чорнобильської

катастрофи та

цивільного захисту

населення
3201140 1020 Пенсійне 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 266 709,3 266 709,3 0,0 0,0 0,0 266 709,3 забезпечення осіб,

які постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи,

віднесених до

категорії I
3201150 1020 Відшкодування на 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 312 486,7 312 486,7 0,0 0,0 0,0 312 486,7 виплату пенсій

особам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи,

віднесеним до

категорій II, III

і IV, та

непрацездатним

пенсіонерам, які

проживають у зонах

радіоактивного

забруднення
3201170 1070 Компенсація за 4 007,0 4 007,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 007,0 втрату годувальника

та допомога

на поховання

громадян,

які постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201190 0512 Будівництво 12 000,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0 пускового комплексу

"Вектор"
3201200 1062 Забезпечення житлом 50 000,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 громадян, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201210 0763 Комплексне медико- 28 390,0 28 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 390,0 санітарне

забезпечення

громадян, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201220 0513 Радіологічний 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0 захист населення та

екологічне

оздоровлення

території,

що зазнала

радіоактивного

забруднення
3201230 0530 Наукове 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 забезпечення робіт

та інформаційні

системи щодо

ліквідації

наслідків

Чорнобильської

катастрофи
3201240 0512 Виконання робіт у 9 200,0 9 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 200,0 сфері поводження з

радіоактивними

відходами

неядерного циклу та

ліквідація

радіаційних

аварій
3201250 0220 Забезпечення 12 283,2 12 283,2 7 969,2 1 017,1 0,0 321,3 321,3 49,3 0,0 0,0 12 604,5 навчально-

методичних функцій

та діяльності служб

у сфері цивільного

захисту
3201260 0320 Авіаційні роботи з 13 460,1 13 450,1 3 835,5 436,4 10,0 1 181,0 1 096,0 242,0 32,0 85,0 14 641,1 пошуку та рятування
3201270 0320 Створення Урядової 3 840,0 3 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 840,0 інформаційно-

аналітичної

системи з питань

надзвичайних

ситуацій
3201280 0220 Забезпечення особо- 82 937,0 82 065,7 53 144,5 7 964,4 871,3 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 83 487,0 вого складу військ

Цивільної оборони
3201290 0220 Бойова підготовка 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 військ Цивільної

оборони та її

матеріально-

технічне

забезпечення

3201300 0721 Медичне 1 000,0 840,0 0,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 забезпечення

працівників та

військовослужбовців

Міністерства

України з питань

надзвичайних

ситуацій та у

справах захисту

населення від

наслідків

Чорнобильської

катастрофи і

здійснення

санітарних та

протиепідемічних

заходів
3201320 0734 Санаторно-курортне 428,0 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 428,0 лікування

військовослужбовців

Міністерства

України з питань

надзвичайних

ситуацій та у

справах захисту

населення від

наслідків

Чорнобильської

катастрофи і членів

їх сімей
3201330 0220 Закупівля озброєння 5 565,6 5 565,6 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 5 665,6 та військової

техніки для потреб

військ Цивільної

оборони
3201340 0250 Прикладні 3 639,2 3 589,2 2 360,9 241,0 50,0 650,0 450,0 124,5 10,5 200,0 4 289,2 дослідження і

розробки та

науково-дослідні

роботи у сфері

цивільного захисту

і пожежної безпеки
3201350 0512 Знешкодження 1 150,0 1 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 150,0 вибухонебезпечних

предметів, що

залишилися з часів

Другої світової

війни в районі міст

Севастополя та

Керчі
3201360 0950 Підготовка і 17 075,4 17 075,4 9 917,3 1 562,0 0,0 4 848,9 3 198,9 1 143,0 20,0 1 650,0 21 924,3 перепідготовка

керівних кадрів і

спеціалістів у

сфері цивільного

захисту та пожежної

безпеки
3201370 0490 Державні капітальні 45 380,0 45 380,0 450,0 450,0 45 830,0 вкладення на

реалізацію

Чорнобильської

будівельної

програми
3201380 1070 Погашення 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0 заборгованості із

соціальних виплат

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201390 0540 Проведення 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 непередбачуваних

видатків на заходи,

пов'язані з

ліквідацією

наслідків

Чорнобильської

катастрофи
3201400 1070 Забезпечення 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 автомобілями

громадян,

віднесених до

категорії I осіб,

які постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201410 1070 Обслуговування 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 банківських позик,

наданих на

пільгових умовах до

1999 року

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201420 0763 Здійснення окремих 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 заходів

Всеукраїнською

громадською

організацією "Союз

Чорнобиль України"

та іншими

громадськими

організаціями по

соціальному захисту

громадян, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201430 0763 Матеріально- 1 000,0 26,0 0,0 0,0 974,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 технічне

забезпечення

мобільного

госпіталю
3201440 0512 Пошук та 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 900,0 знешкодження

залишків хімічної

зброї, затопленої у

виключній

(морській)

економічній зоні

України
3201450 1062 Будівництво 4 319,0 0,0 0,0 0,0 4 319,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 4 919,0 (придбання) житла

для

військовослужбовців

Міністерства

України з питань

надзвичайних

ситуацій та у

справах захисту

населення від

наслідків

Чорнобильської

катастрофи
3201460 0320 Заходи із гасіння 329 081,7 279 581,7 207 126,9 19 948,4 49 500,0 128 288,6 114 530,2 57 743,1 1 165,7 13 758,4 457 370,3 пожеж та участь у

ліквідації

наслідків

надзвичайних

ситуацій
3202000 Адміністрація зони 65 231,0 65 231,0 211,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 231,0 відчуження і зони

безумовного

(обов'язкового)

відселення
3202010 0513 Керівництво та 378,0 378,0 211,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 378,0 управління

діяльністю у зоні

відчуження і зоні

безумовного

(обов'язкового)

відселення
3202030 0513 Підтримка 64 853,0 64 853,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 853,0 екологічно

безпечного стану у

зонах відчуження і

безумовного

(обов'язкового)

відселення
3203000 Державний 5 363,3 4 850,4 2 386,9 206,8 512,9 1 665,1 1 604,1 669,7 83,9 61,0 7 028,4 департамент

страхового фонду

документації
3203010 0320 Керівництво та 2 514,2 2 264,2 868,8 45,8 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 514,2 управління

діяльністю у сфері

створення

страхового фонду

документації
3203020 0320 Створення і 2 849,1 2 586,2 1 518,1 161,0 262,9 1 665,1 1 604,1 669,7 83,9 61,0 4 514,2 зберігання

страхового фонду

документації
3204000 Головний штаб 18 177,1 18 177,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 177,1 Державної

аварійно-

рятувальної служби
3204020 0320 Аварійно-рятувальні 18 177,1 18 177,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 177,1 заходи на

загальнодержавному

і регіональному

рівнях при

надзвичайних

ситуаціях
3205000 Державна пошуково- 4 090,0 2 972,9 1 163,3 123,6 1 117,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 090,0 рятувальна служба

на водних об'єктах
3205020 0320 Функціонування 4 090,0 2 972,9 1 163,3 123,6 1 117,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 090,0 аварійно-

рятувальних

формувань на воді
3206000 Спеціалізована 5 871,0 5 871,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 871,0 воєнізована

аварійно-

рятувальна

служба
3206020 0320 Аварійно-рятувальні 5 871,0 5 871,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 871,0 роботи у зонах

нафтових і газових

фонтанів

3400000 Державний комітет 107 382,7 42 931,9 1 848,6 267,8 3 180,8 450,6 290,8 12,0 20,0 0,0 107 833,3 України у справах

сім'ї та молоді
3401000 Апарат Державного 26 612,4 25 541,0 1 415,0 240,7 1 071,4 110,0 110,0 12,0 20,0 0,0 26 722,4 комітету України у

справах сім'ї та

молоді
3401010 1040 Загальне 1 302,1 1 202,1 734,4 84,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 302,1 керівництво та

управління у сфері

молодіжної та

сімейної політики
3401020 0960 Надання 891,0 769,6 447,5 155,0 121,4 110,0 110,0 12,0 20,0 0,0 1 001,0 позашкільної освіти

в МДЦК "Золотий

ключик"
3401050 0950 Підвищення 114,4 114,4 64,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,4 кваліфікації

працівників

державних органів,

установ і

організацій у

справах сім'ї,

жінок, молоді та

дітей
3401070 1040 Здійснення 11 867,4 11 017,4 0,0 0,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 867,4 державними органами

централізованих

заходів з питань

дітей, молоді,

жінок та сім'ї
3401170 1040 Державна підтримка 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0 молодіжних

організацій на

виконання

загальнодержавних

програм і заходів

стосовно дітей,

молоді, жінок,

сім'ї
3401180 1080 Прикладні розробки 437,5 437,5 169,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 437,5 у сфері сім'ї та

молоді
3402000 Державний центр 10 000,0 7 920,0 258,0 27,1 2 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 соціальних служб

для молоді
3402020 1040 Реалізація програм 10 000,0 7 920,0 258,0 27,1 2 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 та здійснення

заходів Державного

центру соціальних

служб для молоді
3403000 Державний 270,3 240,9 175,6 0,0 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 270,3 департамент з

питань молодіжної

політики
3403010 1040 Керівництво та 270,3 240,9 175,6 0,0 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 270,3 управління у сфері

молодіжної політики
3408000 Державний Фонд 70 500,0 9 230,0 0,0 0,0 0,0 340,6 180,8 0,0 0,0 0,0 70 840,6 сприяння

молодіжному

житловому

будівництву
3408020 1062 Надання пільгового 70 500,0 9 230,0 0,0 0,0 0,0 3 013,0 180,8 0,0 0,0 0,0 73 513,0 довгострокового

державного кредиту

та часткова

компенсація

відсоткової ставки

кредитів

комерційних банків

молодим сім'ям та

одиноким молодим

громадянам на

будівництво

(реконструкцію) та

придбання житла
3408030 1062 Повернення коштів, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2 672,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2 672,4 наданих для

кредитування

молодих сімей та

одиноких молодих

громадян на

будівництво

(реконструкцію) та

придбання житла

3500000 Міністерство 4 268 274,2 4 165 053,8 203 396,4 10 282,9 102 584,0 289 953,1 9 528,5 3 297,9 267,8 94 104,6 4 558 227,3 фінансів України
3501000 Апарат Міністерства 3 957 018,3 3 908 818,2 65 779,8 3 935,9 47 563,7 279 830,2 8 266,3 3 283,8 240,8 85 243,9 4 236 848,5 фінансів України
3501010 0112 Керівництво та 143 980,0 120 387,5 59 580,0 2 696,6 23 592,5 108,8 102,6 0,0 9,3 6,2 144 088,8 управління у сфері

фінансів
3501020 0112 Створення 20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 автоматизованої

інформаційно-

аналітичної

системи фінансових

органів
3501030 0150 Прикладні наукові 1 981,3 1 981,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 981,3 розробки у сфері

розвитку державних

фінансів
3501040 0941 Підготовка кадрів 3 756,8 3 537,8 1 795,4 529,8 219,0 1 891,6 1 373,3 463,5 73,8 518,3 5 648,4 для сфери

фінансової системи

вищими навчальними

закладами I і II

рівнів акредитації
3501050 0942 Підготовка кадрів 5 742,6 5 571,5 2 978,7 488,0 171,1 6 000,9 4 127,0 1 454,2 122,6 1 873,9 11 743,5 для сфери

фінансової системи

вищими навчальними

закладами III і IV

рівнів акредитації
3501060 0950 Підвищення 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 кваліфікації кадрів

фінансової системи
3501070 0826 Функціонування 142,9 113,1 27,4 10,2 29,8 11,6 9,6 6,2 0,0 2,0 154,5 Музею коштовного і

декоративного

каміння
3501080 0832 Фінансова підтримка 140,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 журналу "Фінанси

України"
3501090 0829 Підтримка 954,6 613,3 183,7 98,5 341,3 154,8 126,6 11,4 28,1 28,2 1 109,4 культурно-

оздоровчих заходів

фінансової системи
3501100 0490 Забезпечення 3 657,1 592,1 59,2 47,2 3 065,0 2 000,0 400,0 77,0 7,0 1 600,0 5 657,1 державних

виробничих та

соціально-

культурних

потреб у

дорогоцінних

металах і

дорогоцінному

камінні
3501110 0150 Підготовка наукових 94,3 94,3 57,4 0,0 0,0 150,0 150,0 46,5 0,0 0,0 244,3 кадрів у сфері

фінансів
3501120 0150 Прикладні розробки 1 710,7 1 670,7 965,9 25,6 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 710,7 у сфері фінансів,

кредиту і грошового

обігу
3501140 0113 Внески до 66 251,9 66 251,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66 251,9 міжнародних

організацій
3501150 0411 Погашення 238 345,1 238 345,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 238 345,1 реструктуризованої

заборгованості

перед комерційними

банками
3501160 1070 Поступова 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0 компенсація

громадянам втрат

від знецінення

грошових заощаджень
3501170 0171 Обслуговування 353 288,3 353 288,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353 288,3 внутрішнього

державного боргу
3501180 0172 Обслуговування 2 614 291,3 2 614 291,3 2 614 291,3 зовнішнього

державного боргу
3501200 0150 Науково-методичне 495,0 440,0 132,1 40,0 55,0 1 987,2 1 977,2 1 225,0 0,0 10,0 2 482,2 забезпечення у

сфері виробництва і

використання

дорогоцінного і

напівдорогоцінного

каміння
3501210 0487 Державні науково- 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

технології,

матеріалів і

устаткування для

виробництва бланків

цінних паперів і

документів суворого

обліку
3501220 0487 Фінансова підтримка 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 розвитку наукової

інфраструктури у

сфері збереження

дорогоцінного

каміння
3501230 0490 Створення 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81 205,3 0,0 0,0 0,0 81 205,3 81 205,3 потужностей з

переробки брухту та

відходів

дорогоцінних

металів
3501600 0411 Розвиток 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82 200,0 муніципального

кредитного ринку
3501610 0411 Заходи щодо 636,4 0,0 0,0 0,0 0,0 104 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 756,4 розвитку фінансових

послуг у

сільськогосподар-

ських регіонах
3503000 Державна пробірна 1 265,8 1 265,8 702,8 37,0 0,0 677,9 465,2 14,1 10,0 212,7 1 943,7 служба
3503010 0411 Керівництво та 1 135,8 1 135,8 702,8 37,0 0,0 317,9 223,2 14,1 10,0 94,7 1 453,7 управління у сфері

державного

пробірного контролю
3503020 0487 Наукове 130,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 забезпечення

державного

пробірного контролю
3503030 0411 Фінансова підтримка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 360,0 242,0 0,0 0,0 118,0 360,0 державного

пробірного контролю
3504000 Державне 208 239,2 157 491,5 75 276,0 4 448,6 50 747,7 9 042,0 500,0 0,0 0,0 8 542,0 217 281,2 казначейство

України
3504010 0112 Керівництво та 201 739,2 155 661,5 75 276,0 4 448,6 46 077,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 201 739,2 управління

казначейським

обслуговуванням

бюджету
3504600 0112 Створення 6 500,0 1 830,0 0,0 0,0 4 670,0 9 042,0 500,0 0,0 0,0 8 542,0 15 542,0 автоматизованої

інформаційно-

аналітичної

системи органів

Державного

казначейства
3505000 Головне 97 069,6 95 282,7 61 140,0 1 849,4 1 786,9 403,0 297,0 0,0 17,0 106,0 97 472,6 контрольно-

ревізійне

управління України
3505010 0112 Керівництво та 96 769,6 94 982,7 61 140,0 1 849,4 1 786,9 403,0 297,0 0,0 17,0 106,0 97 172,6 управління у сфері

контролю за

витрачанням

бюджетних коштів
3505020 0950 Підвищення 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 кваліфікації

працівників

контрольно-

ревізійної служби

України
3506000 Державний 4 681,3 2 195,6 497,8 12,0 2 485,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 681,3 департамент

фінансового

моніторингу
3506010 0112 Керівництво та 4 681,3 2 195,6 497,8 12,0 2 485,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 681,3 управління у сфері

фінансового

моніторингу
3510000 Міністерство 13 372 389,9 12 963 872,5 2 654,8 1 237,3 900 082,9 778 078,8 0,0 0,0 0,0 251 250,0 14 150 468,7 фінансів України

(загальнодержавні

видатки)

3511000 Міністерство 13 372 389,9 12 963 872,5 2 654,8 1 237,3 900 082,9 778 078,8 0,0 0,0 0,0 251 250,0 14 150 468,7 фінансів України

(загальнодержавні

видатки)
3511010 0220 Мобілізаційна 16 568,1 15 939,3 2 654,8 1 237,3 628,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 568,1 підготовка галузей

національної

економіки України
3511020 0490 Державні капітальні 175 000,0 0,0 0,0 0,0 175 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175 000,0 вкладення
3511030 0133 Резервний фонд 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300 000,0
3511050 0180 Дотації 5 512 577,0 5 512 577,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 512 577,0 вирівнювання з

державного бюджету

обласним бюджетам,

районним бюджетам,

міським бюджетам

міст

республіканського

Автономної

Республіки Крим і

обласного значення

та

Севастопольському

міському бюджету
3511060 0180 Субвенція на 10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 ліквідацію

наслідків

стихійного лиха у

Закарпатській

області
3511100 0180 Субвенція з 2 170 515,5 2 170 515,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 170 515,5 державного бюджету

місцевим бюджетам

на надання пільг

ветеранам війни і

праці, ветеранам

військової служби,

ветеранам органів

внутрішніх справ,

реабілітованим

громадянам, які

стали інвалідами

внаслідок репресій

або є пенсіонерами,

та субсидій

населенню на оплату

електроенергії,

природного газу,

послуг тепло-,

водопостачання і

водовідведення,

квартирної плати,

вивезення

побутового сміття

та рідких нечистот
3511150 0180 Субвенція з 1 624 617,8 1 624 617,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 624 617,8 державного бюджету

місцевим бюджетам

на виплату допомоги

сім'ям з дітьми,

малозабезпеченим

сім'ям та інвалідам

з дитинства і

дітям-інвалідам
3511160 0180 Субвенція на 501 166,7 501 166,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 501 166,7 пільги ветеранам

війни і праці,

військ. служби,

органів внутр.

справ з послуг

зв'язку і інших

(крім пільг на

одержання ліків,

зубопротезування,

оплату

електроенергії,

природного і

скрапленого газу,

твердого та рідкого

пічного побутового

палива, послуг

тепло-,

водопостачання і

водовідведення,

квартирної плати,

вивезення

побутового сміття

та рідких нечистот)

та компенсацію за

пільговий проїзд

окремих категорій

громадян
3511170 0180 Субвенція з 141 854,1 0,0 0,0 0,0 141 854,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141 854,1 державного бюджету

місцевим бюджетам

на будівництво та

придбання житла

військовослужбов-

цям, учасникам

бойових дій в

Афганістані та

воєнних конфліктів

у зарубіжних

країнах, членам

сімей військовосл.,

які загинули під

час виконання ними

службових

обов'язків, а також

військовослужбов-

цям, звільненим у

запас або відставку

за станом здоров'я,

віком, вислугою

років та у зв'язку

із скороченням

штатів, які

перебувають на

квартирному обліку

за місцем

проживання
3511190 0180 Субвенція з 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 державного бюджету

обласному бюджету

Закарпатської

області на

погашення основної

суми боргу за

кредитами, наданими

у 1999 році

відкритим

акціонерним

товариством

"Державний ощадний

банк України"

Закарпатській

обласній державній

адміністрації на

ліквідацію

наслідків

стихійного лиха
3511220 0180 Субвенція з 352 624,4 352 624,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 352 624,4 державного бюджету

місцевим бюджетам

на надання пільг

ветеранам війни і

праці, ветеранам

військової служби,

ветеранам органів

внутрішніх справ та

субсидій населенню

на придбання

твердого та рідкого

пічного побутового

палива і

скрапленого газу
3511230 0180 Субвенція з 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 250,0 0,0 0,0 0,0 26 250,0 26 250,0 державного бюджету

міському бюджету

міста Харкова на

ліквідацію

наслідків аварії на

очисних спорудах
3511250 1070 Відшкодування 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 шкоди, завданої

громадянинові

незаконними діями

органів дізнання,

попереднього

слідства,

прокуратури, суду
3511260 1020 Пенсійне 2 019 541,0 2 019 541,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 019 541,0 забезпечення

військовослужбовців

та осіб

начальницького і

рядового складу
3511270 0180 Субвенція з 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 державного бюджету

обласному бюджету

Івано-Франківської

області на

ліквідацію

наслідків

стихійного лиха у

Івано-Франківській

області
3511370 0180 Субвенція з 128 827,0 128 827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128 827,0 державного бюджету

місцевим бюджетам

на надання пільг

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи, на

оплату

електроенергії,

природного газу,

послуг тепло-,

водопостачання і

водовідведення,

квартирної плати,

транспортних

послуг, послуг

зв'язку та на

придбання твердого

і рідкого

побутового палива

особам, які

проживають в

будинках, що не

мають центрального

опалення
3511380 0180 Субвенція з 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225 000,0 0,0 0,0 0,0 225 000,0 225 000,0 державного бюджету

місцевим бюджетам

на виконання

інвестиційних

проектів
3511390 0180 Додаткова дотація з 137 993,8 137 993,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137 993,8 державного бюджету

бюджету Автономної

Республіки Крим та

обласним бюджетам

на зменшення

фактичних

диспропорцій між

місцевими бюджетами

через

нерівномірність

мережі бюджетних

установ
3511410 0180 Субвенція з 32 000,0 32 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 000,0 державного бюджету

міському бюджету

міста Севастополя

на компенсацію

втрат доходів

внаслідок

розміщення на

території міста

Чорноморського

Флоту
3511420 0180 Субвенція з 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 державного бюджету

міському бюджету

міста Одеси на

збереження

історичної забудови

у центральній

частині міста Одеси
3511430 0180 Субвенція з 5 600,0 0,0 0,0 0,0 5 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 600,0 державного бюджету

міському бюджету

міста Львова на

збереження

історичної забудови

у центральній

частині міста

Львова
3511440 0180 Субвенція з 15 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 державного бюджету

бюджету Автономної

Республіки Крим на

виконання

інвестиційних

проектів,

спрямованих на

розвиток соціальної

інфраструктури

Автономної

Республіки Крим
3511460 0180 Субвенція з 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 державного бюджету

Бахмацькому

районному бюджету

Чернігівської

області на програму

збереження пам'яток

Державного

історико-

культурного

заповідника

"Гетьманська

столиця"
3511470 0180 Субвенція з 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 державного бюджету

міському бюджету

міста Глухова

Сумської області на

збереження

історичної забудови

у центральній

частині міста

Глухова
3511480 0180 Субвенція з 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 державного бюджету

міському бюджету

міста Кам'янець-

Подільський

Хмельницької

області на розвиток

Національного

історико-

архітектурного

заповідника

"Кам'янець"
3511490 0180 Субвенція з 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 державного бюджету

Збаразькому

районному бюджету

Тернопільської

області на

збереження

історичної забудови

у центральній

частині міста

Збаража
3511500 0180 Субвенція з 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 державного бюджету

міському бюджету

міста Мелітополя

Запорізької області

на розвиток

державного

історико-

археологічного

заповідника

"Кам'яна Могила"

3511510 0180 Додаткова дотація з 438 070,0 438 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 438 070,0 державного бюджету

бюджету Автономної

Республіки Крим,

обласним бюджетам,

районним бюджетам,

міським бюджетам

міст

республіканського

Автономної

Республіки Крим і

обласного значення

та Київському і

Сеастопольському

міським бюджетам на

забезпечення

виконання норм

Закону України "Про

встановлення

розміру мінімальної

заробітної плати на

2003 рік"

( 372-15 )
3511520 0133 Придбання у 555 000,0 0,0 0,0 0,0 555 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 555 000,0 державну власність

майна АК АПБ

"Україна"
3511620 0490 Фінансування 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 526 828,8 0,0 0,0 0,0 0,0 526 828,8 проектів розвитку

за рахунок коштів,

залучених державою
3511630 0490 Повернення позик, -811 565,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -811 565,5 наданих для

фінансування

проектів розвитку

за рахунок коштів,

залучених державою
3600000 Міністерство 150 239,8 140 926,7 83 837,7 3 623,5 9 313,1 110 335,7 97 354,8 29 170,0 3 363,5 12 980,9 260 575,5 юстиції України
3601000 Апарат Міністерства 149 580,9 140 267,8 83 470,5 3 623,5 9 313,1 110 335,7 97 354,8 29 170,0 3 363,5 12 980,9 259 916,6 юстиції України
3601010 0380 Керівництво та 128 053,0 124 008,0 79 630,5 3 415,0 4 045,0 99 950,0 87 960,0 26 893,0 3 140,0 11 990,0 228 003,0 управління у сфері

юстиції
3601020 0380 Функціонування 1 525,2 1 500,2 237,9 7,5 25,0 1 690,0 1 604,1 20,0 0,0 85,9 3 215,2 Центру правової

реформи і

законопроектних

робіт, Центру

перекладів актів

європейського

права, Центру

порівняльного права
3601070 0330 Проведення судової 4 968,6 3 890,5 1 965,4 130,0 1 078,1 6 500,0 5 600,0 2 250,0 210,0 900,0 11 468,6 експертизи
3601080 0370 Прикладні розробки 1 923,8 1 923,8 1 369,4 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 923,8 у сфері методики

проведення судових

експертиз
3601090 0950 Підвищення 581,5 456,5 267,3 26,0 125,0 58,5 53,5 7,0 13,5 5,0 640,0 кваліфікації

працівників органів

юстиції та судів
3601110 0380 Заходи, пов'язані з 4 000,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 веденням Єдиного

державного реєстру

виконавчих

проваджень
3601140 0370 Дослідження 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 документів та

вироблення

історичного

висновку щодо

діяльності ОУН-УПА
3601150 0133 Забезпечення 8 278,8 8 238,8 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 278,8 захисту прав та

інтересів України

під час розгляду у

закордонних

юрисдикційних

органах
3601600 0411 Створення системи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 137,2 2 137,2 0,0 0,0 0,0 2 137,2 реєстрації прав

власності
3603000 Державний комітет 658,9 658,9 367,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 658,9 України у справах

релігій
3603010 0850 Керівництво та 575,4 575,4 367,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 575,4 управління у сфері

релігій
3603020 0829 Заходи, пов'язані 83,5 83,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,5 із забезпеченням

свободи совісті та

релігії
5000000 Державний комітет 355 241,8 349 480,8 120 932,1 104 812,4 5 761,0 109 600,3 102 792,0 7 872,5 32 311,7 6 808,3 464 842,1 України по водному

господарству
5001000 Апарат Державного 355 241,8 349 480,8 120 932,1 104 812,4 5 761,0 109 600,3 102 792,0 7 872,5 32 311,7 6 808,3 464 842,1 комітету України по

водному

господарству
5001010 0421 Керівництво та 1 901,5 1 551,5 1 009,9 26,4 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 901,5 управління у сфері

водного

господарства
5001020 0482 Прикладні розробки 704,3 704,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 704,3 у сфері розвитку

водного

господарства
5001030 0530 Розробки 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 найважливіших

новітніх технологій

у сфері

екологічного

оздоровлення водних

ресурсів
5001040 0950 Підвищення 447,7 447,7 326,5 0,0 0,0 830,0 800,0 232,8 147,0 30,0 1 277,7 кваліфікації кадрів

у сфері водного

господарства
5001050 0421 Експлуатація 301 270,1 296 159,1 119 595,7 104 786,0 5 111,0 108 770,3 101 992,0 7 639,7 32 164,7 6 778,3 410 040,4 загальнодержавних і

міжгосподарських

державних

меліоративних

систем
5001060 0511 Ведення державного 4 826,0 4 526,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 826,0 моніторингу

поверхневих вод,

водного кадастру,

паспортизація,

управління водними

ресурсами
5001070 0511 Захист від 32 042,2 32 042,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 042,2 шкідливої дії вод

сільських населених

пунктів і

сільськогосподар-

ських угідь
5001080 0511 Комплексний 14 000,0 14 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0 протипаводковий

захист в басейні

р. Тиса у

Закарпатській

області
5100000 Державний комітет 117 447,0 114 447,0 54 876,8 200,0 3 000,0 207 480,0 63 440,0 0,0 500,0 144 040,0 324 927,0 України по

земельних ресурсах
5101000 Апарат Державного 117 447,0 114 447,0 54 876,8 200,0 3 000,0 207 480,0 63 440,0 0,0 500,0 144 040,0 324 927,0 комітету України по

земельних ресурсах
5101010 0421 Керівництво та 77 986,4 76 486,4 54 876,8 200,0 1 500,0 10 200,0 7 440,0 0,0 500,0 2 760,0 88 186,4 управління у сфері

земельних ресурсів
5101020 0950 Підвищення 19,6 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 кваліфікації

працівників

Держкомзему
5101030 0421 Проведення 35 641,0 34 141,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 641,0 земельної реформи
5101040 0511 Створення 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 800,0 протиерозійних

гідротехнічних

споруд та

рекультивація

порушених земель
5101600 0421 Видача державних 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 197 280,0 56 000,0 0,0 0,0 141 280,0 197 280,0 актів на право

приватної власності

на землю та їх

реєстрація
5120000 Державний комітет 421 641,1 13 305,3 5 398,6 2 616,6 8 335,8 385 993,8 86 837,0 2 701,3 2 492,5 299 156,8 807 634,9 України з

державного

матеріального

резерву
5121000 Апарат Державного 421 641,1 13 305,3 5 398,6 2 616,6 8 335,8 385 993,8 86 837,0 2 701,3 2 492,5 299 156,8 807 634,9 комітету з

державного

матеріального

резерву
5121010 0220 Керівництво та 3 605,0 3 569,2 1 395,4 135,6 35,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 605,0 управління у сфері

державного

матеріального

резерву
5121020 0220 Обслуговування 8 036,1 8 036,1 4 003,2 2 481,0 0,0 20 492,2 17 210,1 2 701,3 2 492,5 3 282,1 28 528,3 державного

матеріального

резерву

організаціями

Державного комітету

України з

державного

матеріального

резерву
5121030 0220 Відшкодування 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 451,6 10 451,6 0,0 0,0 0,0 10 451,6 підприємствам,

установам та

організаціям

витрат, пов'язаних

з обслуговуванням

цінностей

матеріального

резерву
5121040 0220 Накопичення 410 000,0 1 700,0 0,0 0,0 8 300,0 355 050,0 59 175,3 0,0 0,0 295 874,7 765 050,0 (приріст) та

зберігання

матеріальних

цінностей

державного

матеріального

резерву
5160000 Державна митна 419 240,0 386 699,5 200 383,8 10 357,7 32 540,5 1 013,0 705,1 85,0 0,0 307,9 420 253,0 служба України
5161000 Апарат Державної 419 240,0 386 699,5 200 383,8 10 357,7 32 540,5 1 013,0 705,1 85,0 0,0 307,9 420 253,0 митної служби

України
5161010 0112 Керівництво та 330 684,1 325 913,6 194 919,1 9 595,6 4 770,5 280,0 187,1 0,0 0,0 92,9 330 964,1 управління у сфері

митної справи
5161020 0112 Розбудова та 71 800,0 45 300,0 0,0 0,0 26 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71 800,0 модернізація

об'єктів митної

системи
5161030 0942 Підготовка кадрів 10 085,2 8 855,2 4 580,8 644,4 1 230,0 733,0 518,0 85,0 0,0 215,0 10 818,2 для митної служби
5161040 0950 Підвищення 1 670,7 1 630,7 883,9 117,7 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 670,7 кваліфікації

працівників органів

державної митної

служби
5161050 0150 Прикладні 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 дослідження і

розробки у сфері

митної служби

5270000 Державний комітет 4 646,5 4 477,6 2 313,7 91,0 168,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 646,5 ядерного

регулювання України
5271000 Апарат Державного 4 646,5 4 477,6 2 313,7 91,0 168,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 646,5 комітету ядерного

регулювання України
5271010 0434 Керівництво та 3 840,5 3 671,6 2 313,7 91,0 168,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 840,5 управління у сфері

ядерного

регулювання
5271020 0530 Прикладні 785,1 785,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 785,1 дослідження у сфері

ядерного

регулювання
5271030 0950 Підвищення 20,9 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9 кваліфікації

державних

службовців

п'ятої - сьомої

категорій у сфері

ядерного

регулювання
5300000 Державний комітет 20 416,9 11 242,3 2 619,1 289,2 9 174,6 2 426,6 2 232,9 661,5 91,9 193,7 22 843,5 України з

будівництва та

архітектури
5301000 Апарат Державного 20 020,8 10 846,2 2 564,0 277,2 9 174,6 2 426,6 2 232,9 661,5 91,9 193,7 22 447,4 комітету України з

будівництва та

архітектури
5301010 0443 Керівництво та 1 954,9 1 934,9 1 138,4 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 954,9 управління у сфері

будівництва та

архітектури
5301020 0484 Прикладні розробки 957,5 957,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 957,5 у сфері будівництва
5301040 0484 Державні науково- 116,8 116,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,8 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

будівництва
5301050 0484 Наукові розробки із 500,1 500,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,1 стандартизації у

сфері будівництва
5301060 0824 Фінансова підтримка 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 творчих спілок у

сфері архітектури
5301070 0825 Функціонування 291,2 286,2 112,0 36,3 5,0 60,0 58,4 30,0 0,5 1,6 351,2 Державної

науково-технічної

бібліотеки
5301080 0827 Збереження 2 778,6 2 429,0 1 313,6 220,9 349,6 2 366,6 2 174,5 631,5 91,4 192,1 5 145,2 архітектурної

спадщини в

заповідниках
5301090 0829 Паспортизація, 9 500,0 700,0 0,0 0,0 8 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 500,0 інвентаризація та

реставрація

пам'яток

архітектури
5301100 0443 Розробка схем та 856,7 856,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 856,7 проектних рішень

масового

застосування
5301110 0484 Розробки 145,0 145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 найважливіших

новітніх технологій

у сфері розвитку

нових будівельних

матеріалів та

виробів
5301120 0829 Пошук і 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 900,0 впорядкування

поховань жертв

війни та політичних

репресій
5302000 Комітет із 396,1 396,1 55,1 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 396,1 Державної премії

України у галузі

архітектури
5302010 0829 Присудження 96,1 96,1 55,1 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,1 Державної премії в

галузі архітектури
5302020 0829 Відзначення 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Державною премією в

галузі архітектури
5310000 Державний комітет 4 936,1 3 936,1 1 143,6 47,6 1 000,0 237,8 208,8 96,1 1,8 29,0 5 173,9 України з питань

житлово-

комунального

господарства
5311000 Апарат Державного 4 936,1 3 936,1 1 143,6 47,6 1 000,0 237,8 208,8 96,1 1,8 29,0 5 173,9 комітету України з

питань житлово-

комунального

господарства
5311010 0610 Керівництво та 2 940,9 1 940,9 1 065,0 40,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 940,9 управління у сфері

житлово-

комунального

господарства
5311020 0630 Прикладні розробки 1 098,0 1 098,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 098,0 у сфері житлової

політики
5311030 0630 Державні науково- 313,2 313,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 313,2 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

розвитку

житлово-

комунального

господарства
5311040 0620 Державний 48,3 48,3 30,8 5,9 0,0 212,8 183,8 83,6 1,3 29,0 261,1 насіннєвий контроль

у сфері зеленого

будівництва та

квітникарства
5311050 0520 Збереження 75,6 75,6 47,8 1,7 0,0 25,0 25,0 12,5 0,5 0,0 100,6 природно-

заповідного

фонду у Сирецькому

дендрологічному

парку
5311060 0630 Наукові розробки із 260,1 260,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 260,1 стандартизації у

сфері житлової

політики
5311070 0630 Розробки 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 найважливіших

новітніх технологій

у сфері розвитку

житлово-

комунального

господарства
5320000 Державний комітет 48 381,1 7 775,7 840,7 162,1 40 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 381,1 України у справах

національностей та

міграції
5321000 Апарат Державного 48 381,1 7 775,7 840,7 162,1 40 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 381,1 комітету України у

справах

національностей та

міграції
5321010 0380 Керівництво та 984,4 984,4 642,7 37,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 984,4 управління у сфері

національностей та

міграції
5321020 1070 Надання допомоги 2 600,0 794,6 198,0 125,0 1 805,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 600,0 біженцям
5321030 0829 Заходи щодо 1 196,7 1 196,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 196,7 відтворення

культури

національних меншин

та встановлення

культурних зв'язків

з українською

діаспорою
5321040 1070 Розселення та 43 000,0 4 200,0 0,0 0,0 38 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 000,0 облаштування

депортованих

кримських татар та

осіб інших

національностей,

які були

депортовані з

території України
5321050 0829 Фінансова підтримка 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Української

Всесвітньої

Координаційної Ради
5340000 Державний комітет у 455 518,0 421 292,0 242 538,3 26 350,0 34 226,0 8 035,2 7 891,5 130,0 847,7 143,7 463 553,2 справах охорони

державного кордону

України
5341000 Апарат Державного 437 845,0 403 619,0 229 601,3 26 350,0 34 226,0 8 035,2 7 891,5 130,0 847,7 143,7 445 880,2 комітету у справах

охорони державного

кордону України
5341010 0310 Керівництво та 8 995,7 8 995,7 8 180,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 995,7 управління у сфері

охорони державного

кордону України
5341020 0310 Забезпечення 312 718,9 312 718,9 205 159,6 26 350,0 0,0 3 353,2 3 353,2 130,0 847,7 0,0 316 072,1 особового складу

Прикордонних військ

України
5341030 0310 Охорона державного 61 921,0 56 721,0 0,0 0,0 5 200,0 4 682,0 4 538,3 0,0 0,0 143,7 66 603,0 кордону
5341040 0310 Участь у виконанні 2 506,4 2 506,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 506,4 заходів з

делімітації та

демаркації

державного кордону

України
5341060 0942 Підготовка кадрів 17 677,0 17 677,0 16 261,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 677,0 та підвищення

кваліфікації

Національною

академією

Прикордонних військ

України
5341070 1062 Будівництво 29 026,0 0,0 0,0 0,0 29 026,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 026,0 (придбання) житла

для

військовослужбовців

Прикордонних військ

України
5341080 0310 Створення 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 автоматизованої

інформаційної

системи перетину

державного кордону

України і банку

даних міжвідомчого

користування
5342000 Розвідувальний 17 673,0 17 673,0 12 937,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 673,0 орган Державного

комітету у справах

охорони державного

кордону
5342010 0310 Функціонування 17 673,0 17 673,0 12 937,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 673,0 розвідувального

органу

5360000 Державний комітет 21 049,9 20 999,9 2 983,1 150,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 049,9 України з питань

технічного

регулювання та

споживчої політики
5361000 Апарат Державного 21 049,9 20 999,9 2 983,1 150,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 049,9 комітету України з

питань технічного

регулювання та

споживчої політики
5361010 0411 Керівництво та 5 178,5 5 178,5 2 983,1 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 178,5 управління у сфері

технічного

регулювання та

споживчої політики
5361020 0481 Прикладні розробки 1 107,4 1 107,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 107,4 у сфері

стандартизації,

сертифікації та

метрології
5361030 0481 Розробки 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 найважливіших

новітніх технологій

у сфері

стандартизації

продукції і послуг
5361040 0481 Наукові програми 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 у сфері

стандартизації,

сертифікації і

еталонної бази
5361050 0487 Збереження та 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 функціонування

національної

еталонної бази
5361060 0473 Створення служби 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 єдиного часу
5361070 0411 Державний нагляд 2 164,0 2 164,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 164,0 за додержанням

стандартів та

державний

метрологічний

нагляд
5361080 0411 Гармонізація 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 національних

стандартів з

міжнародними та

європейськими
5361090 0411 Виробництво та 2 000,0 1 950,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 розповсюдження

соціальної

рекламної

інформації про

шкоду тютюнопаління

та вживання

алкогольних напоїв
5380000 Державна туристична 15 148,3 14 760,8 749,7 36,7 387,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 148,3 адміністрація

України
5381000 Апарат Державної 15 148,3 14 760,8 749,7 36,7 387,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 148,3 туристичної

адміністрації

України
5381010 0472 Керівництво та 1 428,5 1 080,1 625,5 16,7 348,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 428,5 управління у сфері

туризму
5381020 0472 Фінансова підтримка 13 063,7 13 063,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 063,7 розвитку туризму в

Україні
5381030 0840 Прикладні розробки 356,1 317,0 124,2 20,0 39,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 356,1 у сфері туризму
5381040 0472 Державні науково- 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

розвитку туризму
5420000 Державний комітет 151 555,5 110 978,4 22 939,1 2 705,8 40 577,1 11 119,7 8 732,3 2 552,5 1 035,9 2 387,4 162 675,2 України з питань

фізичної культури і

спорту
5421000 Апарат Державного 39 319,4 26 733,3 11 993,2 2 696,5 12 586,1 11 119,7 8 732,3 2 552,5 1 035,9 2 387,4 50 439,1 комітету України з

питань фізичної

культури і спорту
5421010 0810 Керівництво та 1 186,8 1 173,8 734,4 66,6 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 186,8 управління у сфері

фізичної культури і

спорту
5421020 0941 Підготовка кадрів 3 229,4 3 229,4 1 710,4 338,8 0,0 377,9 334,9 53,5 63,0 43,0 3 607,3 для сфери спорту

вищими навчальними

закладами I і II

рівнів акредитації
5421030 0942 Підготовка кадрів 16 163,6 16 163,6 8 551,6 2 266,1 0,0 10 741,8 8 397,4 2 499,0 972,9 2 344,4 26 905,4 для сфери спорту

вищими навчальними

закладами III і IV

рівнів акредитації
5421040 0990 Методичне 80,3 80,3 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3 забезпечення

діяльності

навчальних закладів

у сфері спорту
5421050 0826 Функціонування 82,6 79,5 20,2 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,6 музею спортивної

слави України
5421090 0810 Забезпечення 1 689,2 1 669,2 516,9 25,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 689,2 підготовки

спортсменів вищих

категорій
5421100 0810 Розвиток 14 000,0 1 450,0 0,0 0,0 12 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0 матеріально-

технічної бази

спорту вищих

досягнень
в тому числі 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 реконструкція

стадіону

в м. Вінниця
5421110 0840 Прикладні розробки 599,5 599,5 413,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 599,5 у сфері розвитку

окремих видів

спорту та методики

підготовки

спортсменів
5421120 0810 Розвиток авіаційних 2 288,0 2 288,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 288,0 видів спорту
5422000 Управління 97 196,3 71 180,3 9 245,3 4,3 26 016,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97 196,3 "Укрспорт-

забезпечення"
5422020 0810 Організаційне та 64 266,3 38 250,3 9 245,3 4,3 26 016,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 266,3 фінансове

забезпечення спорту

вищих досягнень
5422030 0810 Проведення 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 навчально-

тренувальних

зборів і змагань
5422050 0810 Проведення заходів 2 930,0 2 930,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 930,0 з неолімпійських

видів спорту і

масових заходів з

фізичної культури

5423000 Національний 14 389,8 12 414,8 1 700,6 5,0 1 975,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 389,8 комітет спорту

інвалідів України
5423020 0810 Фізкультурно- 9 794,8 9 714,8 1 700,6 5,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 794,8 спортивна

реабілітація та

спорт інвалідів
5423040 0810 Фінансова підтримка 4 595,0 2 700,0 0,0 0,0 1 895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 595,0 параолімпійського

руху в Україні
5424000 Профспілково- 650,0 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0 спортивне

товариство

"Україна"
5424020 0810 Фізкультурно- 650,0 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0 спортивна

підготовка дітей та

молоді
5450000 Державний комітет 84 155,7 82 755,7 15 693,6 606,5 1 400,0 25 731,9 21 893,8 8 315,6 1 228,9 3 838,1 109 887,6 зв'язку та

інформатизації

України
5451000 Апарат Державного 69 801,3 68 401,3 7 274,7 474,0 1 400,0 20 931,9 17 987,8 7 595,6 1 202,3 2 944,1 90 733,2 комітету зв'язку та

інформатизації

України
5451010 0460 Керівництво та 2 888,6 2 888,6 1 817,8 79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 888,6 управління у сфері

зв'язку та

інформатизації
5451030 0150 Прикладні 839,0 839,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 839,0 дослідження у сфері

сучасних

інформаційних

систем та зв'язку
5451050 0486 Проведення наукових 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 виставок і

конференцій у сфері

зв'язку та

інформатизації
5451060 0941 Підготовка кадрів 2 845,4 2 845,4 1 881,2 74,4 0,0 2 555,0 2 424,5 746,2 439,7 130,5 5 400,4 для сфери зв'язку

та інформатизації

вищими навчальними

закладами I та II

рівнів акредитації
5451070 0942 Підготовка кадрів 6 314,8 6 314,8 3 575,7 320,6 0,0 18 376,9 15 563,3 6 849,4 762,6 2 813,6 24 691,7 для сфери зв'язку

та інформатизації

вищими навчальними

закладами III та IV

рівнів акредитації
5451100 0460 Спецоб'єкти 1 714,2 1 714,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 714,2
5451110 0460 Забезпечення 9 000,0 7 600,0 0,0 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0 ефективного

використання

радіочастотного

ресурсу
5451120 0473 Національна 8 600,0 8 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 600,0 програма

інформатизації
в тому числі 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0 забезпечення

антивірусного

захисту державних

інформаційних

ресурсів
5451130 0950 Підвищення 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 кваліфікації

державних

службовців

п'ятої - сьомої

категорій у сфері

зв'язку та

інформатизації
5451150 0831 Трансляція 37 369,3 37 369,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 369,3 телерадіопрограм,

вироблених для

державних потреб
5451160 0486 Розробка 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 найважливіших

новітніх технологій

у сфері зв'язку та

інформатизації
5452000 Головне управління 14 354,4 14 354,4 8 418,9 132,5 0,0 4 800,0 3 906,0 720,0 26,6 894,0 19 154,4 Державної

фельд'єгерської

служби України
5452010 0113 Доставка 3 200,0 3 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 200,0 дипломатичної

кореспонденції за

кордон і в Україну
5452020 0460 Доставка 11 154,4 11 154,4 8 418,9 132,5 0,0 4 800,0 3 906,0 720,0 26,6 894,0 15 954,4 спеціальної

службової

кореспонденції

органам державної

влади
5480000 Державний комітет 39 023,4 34 882,4 19 490,9 647,6 4 141,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 023,4 України з нагляду

за охороною праці
5481000 Апарат Державного 39 023,4 34 882,4 19 490,9 647,6 4 141,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 023,4 комітету України з

нагляду за охороною

праці
5481010 0412 Керівництво та 38 631,9 34 490,9 19 490,9 647,6 4 141,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 631,9 управління у сфері

нагляду за охороною

праці
5481030 0950 Підвищення 71,5 71,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,5 кваліфікації кадрів

у сфері охорони

праці та наглядової

діяльності
5481040 0481 Прикладні розробки 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320,0 у сфері охорони

праці
5500000 Державна комісія з 3 268,4 2 548,4 1 462,2 0,0 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 268,4 регулювання ринків

фінансових послуг
5501000 Апарат Державної 3 268,4 2 548,4 1 462,2 0,0 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 268,4 комісії з

регулювання ринків

фінансових послуг
5501010 0112 Керівництво та 3 268,4 2 548,4 1 462,2 0,0 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 268,4 управління у сфері

регулювання ринків

фінансових послуг
5960000 Головне управління 77 185,1 75 185,1 40 422,6 2 415,5 2 000,0 1 900,0 1 900,0 113,6 123,0 0,0 79 085,1 розвідки

Міністерства

оборони України
5961000 Головне управління 77 185,1 75 185,1 40 422,6 2 415,5 2 000,0 1 900,0 1 900,0 113,6 123,0 0,0 79 085,1 розвідки

Міністерства

оборони України
5961010 0260 Розвідувальна 77 185,1 75 185,1 40 422,6 2 415,5 2 000,0 1 900,0 1 900,0 113,6 123,0 0,0 79 085,1 діяльність у сфері

військової оборони
5980000 Вища рада юстиції 4 941,2 3 871,2 1 132,8 90,0 1 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 941,2
5981000 Апарат Вищої ради 4 941,2 3 871,2 1 132,8 90,0 1 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 941,2 юстиції
5981010 0330 Формування 4 941,2 3 871,2 1 132,8 90,0 1 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 941,2 суддівського

корпусу та контроль

за його діяльністю
5990000 Секретаріат 6 430,6 4 430,6 2 268,2 60,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 430,6 Уповноваженого

Верховної Ради

України з прав

людини
5991000 Секретаріат 6 430,6 4 430,6 2 268,2 60,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 430,6 Уповноваженого

Верховної Ради

України з прав

людини
5991010 0111 Парламентський 6 430,6 4 430,6 2 268,2 60,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 430,6 контроль за

додержанням

конституційних прав

і свобод людини
6010000 Антимонопольний 21 769,7 13 189,0 6 617,3 386,5 8 580,7 1 823,6 856,5 4,5 3,0 967,1 23 593,3 комітет України
6011000 Апарат 21 769,7 13 189,0 6 617,3 386,5 8 580,7 1 823,6 856,5 4,5 3,0 967,1 23 593,3 Антимонопольного

комітету України
6011010 0411 Керівництво та 21 220,3 12 683,6 6 477,9 386,5 8 536,7 1 803,6 836,5 0,0 3,0 967,1 23 023,9 управління у сфері

конкурентної

політики, контроль

за дотриманням

законодавства про

захист економічної

конкуренції
6011020 0481 Прикладні розробки 549,4 505,4 139,4 0,0 44,0 20,0 20,0 4,5 0,0 0,0 569,4 у сфері

конкурентної

політики та права
6020000 Вища атестаційна 932,2 932,2 579,7 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 932,2 комісія України
6021000 Апарат Вищої 932,2 932,2 579,7 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 932,2 атестаційної

комісії України
6021010 0990 Керівництво та 726,9 726,9 459,0 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 726,9 управління у сфері

атестації наукових

та науково-

педагогічних

кадрів вищої

кваліфікації,

присудження

наукових ступенів
6021020 0990 Державна атестація 205,3 205,3 120,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205,3 наукових і науково-

педагогічних кадрів

вищої кваліфікації
6070000 Державний 453 148,6 440 896,6 265 596,8 48 107,3 12 252,0 111 956,5 110 363,8 1 378,0 11 126,3 1 592,7 565 105,1 департамент України

з питань виконання

покарань
6071000 Апарат Державного 453 148,6 440 896,6 265 596,8 48 107,3 12 252,0 111 956,5 110 363,8 1 378,0 11 126,3 1 592,7 565 105,1 департаменту

України з питань

виконання покарань
6071010 0340 Керівництво та 26 042,5 25 387,5 18 973,8 783,7 655,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 042,5 управління у сфері

виконання покарань
6071020 0340 Утримання 119 761,6 119 264,5 4 776,8 33 719,6 497,1 89 474,7 87 934,8 0,0 11 003,0 1 539,9 209 236,3 спецконтингенту в

установах

кримінально-

виконавчої

системи
6071030 0340 Здійснення 260 934,6 260 265,7 226 057,9 9 108,1 668,9 1 583,3 1 537,5 897,5 0,0 45,8 262 517,9 виконання покарань
6071040 0734 Фінансова підтримка 302,6 302,6 36,0 26,6 0,0 299,1 292,1 55,0 67,8 7,0 601,7 санаторно-курортних

закладів Державного

департаменту

України з питань

виконання покарань
6071060 0340 Утримання 32 996,3 32 906,3 15 752,3 4 469,3 90,0 1 622,6 1 622,6 425,5 55,5 0,0 34 618,9 спецконтингенту,

хворого на

туберкульоз, в

установах

кримінально-

виконавчої

системи
6071070 0340 Створення установ 3 551,0 50,0 0,0 0,0 3 501,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 551,0 виконання покарань

для засуджених на

довічне ув'язнення

та приведення умов

тримання засуджених

до вимог

європейських

стандартів
6071080 1062 Будівництво 6 840,0 0,0 0,0 0,0 6 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 840,0 (придбання) житла

для осіб рядового і

начальницького

складу

кримінально-

виконавчої

системи
6071600 0763 Заходи з подолання 2 720,0 2 720,0 0,0 0,0 0,0 18 976,8 18 976,8 0,0 0,0 0,0 21 696,8 епідемії

туберкульозу та

СНІДу в установах

кримінально-

виконавчої

системи
6110000 Державний комітет 4 254,4 3 536,0 2 207,0 124,0 718,4 778,5 705,0 201,8 73,1 73,5 5 032,9 архівів України
6111000 Апарат Державного 4 254,4 3 536,0 2 207,0 124,0 718,4 778,5 705,0 201,8 73,1 73,5 5 032,9 комітету архівів

України
6111010 0133 Керівництво та 618,0 618,0 339,7 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 618,0 управління у сфері

архівної справи
6111020 0150 Прикладні розробки 479,6 479,6 288,7 0,0 0,0 10,0 5,0 3,6 0,0 5,0 489,6 у сфері архівної

справи
6111030 0133 Архівна справа 3 156,8 2 438,4 1 578,6 114,4 718,4 768,5 700,0 198,2 73,1 68,5 3 925,3
6120000 Головне управління 6 507,6 6 495,6 1 110,8 42,3 12,0 1 086,0 756,0 0,0 150,0 330,0 7 593,6 державної служби

України
6121000 Апарат Головного 6 507,6 6 495,6 1 110,8 42,3 12,0 1 086,0 756,0 0,0 150,0 330,0 7 593,6 управління

державної служби

України
6121010 0131 Керівництво та 2 162,1 2 150,1 1 110,8 42,3 12,0 1 086,0 756,0 0,0 150,0 330,0 3 248,1 функціональне

управління у сфері

державної служби
6121020 0150 Наукові розробки у 1 795,0 1 795,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 795,0 сфері розвитку

державної служби
6121030 0950 Підготовка 2 550,5 2 550,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 550,5 магістрів державної

служби
6140000 Державна податкова 1 072 871,8 1 020 776,5 672 918,1 26 492,4 52 095,3 105 128,0 88 367,0 6 343,8 428,1 16 761,0 1 177 999,8 адміністрація

України
6141000 Апарат Державної 1 072 871,8 1 020 776,5 672 918,1 26 492,4 52 095,3 105 128,0 88 367,0 6 343,8 428,1 16 761,0 1 177 999,8 податкової

адміністрації

України
6141010 0112 Керівництво та 1 022 001,2 992 833,9 665 173,0 25 053,6 29 167,3 65 928,0 57 759,0 0,0 0,0 8 169,0 1 087 929,2 управління у сфері

контролю за

дотриманням та

виконанням

податкового

законодавства
6141020 0150 Прикладні розробки 1 645,0 1 645,0 670,0 28,2 0,0 70,0 70,0 31,5 2,1 0,0 1 715,0 у сфері

оподаткування,

фінансового права

та діяльності

податкової служби
6141030 0941 Підготовка кадрів 1 070,9 1 050,9 429,6 0,0 20,0 700,0 480,0 189,4 0,0 220,0 1 770,9 для податкової

служби вищими

навчальними

закладами I і II

рівнів акредитації
6141040 0942 Підготовка кадрів 22 498,2 14 998,2 6 077,2 1 253,6 7 500,0 18 650,0 14 650,0 6 000,0 400,0 4 000,0 41 148,2 та підвищення

кваліфікації

Академією державної

податкової служби
6141050 0950 Підвищення 2 928,5 1 318,5 568,3 157,0 1 610,0 600,0 450,0 122,9 26,0 150,0 3 528,5 кваліфікації

Центром

перепідготовки та

підвищення

кваліфікації

керівних кадрів

органів державної

податкової служби
6141060 0950 Перепідготовка і 4 130,0 4 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 130,0 підвищення

кваліфікації

працівників органів

податкової служби
6141080 0112 Створення 17 598,0 4 400,0 0,0 0,0 13 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 598,0 автоматизованої

інформаційно-

аналітичної

системи податкових

органів

6141600 0112 Модернізація 1 000,0 400,0 0,0 0,0 600,0 19 180,0 14 958,0 0,0 0,0 4 222,0 20 180,0 податкової служби
6150000 Державна комісія з 12 521,2 11 411,2 4 852,0 253,6 1 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 521,2 цінних паперів та

фондового ринку

України
6151000 Апарат Державної 12 521,2 11 411,2 4 852,0 253,6 1 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 521,2 комісії з цінних

паперів та

фондового ринку

України
6151010 0411 Керівництво та 10 470,2 9 360,2 4 852,0 253,6 1 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 470,2 управління у сфері

фондового ринку
6151020 0411 Створення 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 Національної

депозитарної

системи та системи

моніторингу

фондового ринку
6151030 0950 Перепідготовка та 51,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,0 підвищення

кваліфікації

фахівців з питань

фондового ринку та

корпоративного

управління
6170000 Державна служба 1 728,2 1 728,2 853,5 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 728,2 експортного

контролю
6171000 Апарат Державної 1 728,2 1 728,2 853,5 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 728,2 служби експортного

контролю
6171010 0411 Керівництво та 1 478,4 1 478,4 853,5 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 478,4 управління у сфері

експортного

контролю
6171020 0481 Прикладні розробки 249,8 249,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 249,8 у сфері розвитку

експортного

контролю
6250000 Державна комісія з 451,3 451,3 172,6 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451,3 питань оборонно-

промислового

комплексу України
6251000 Апарат Державної 451,3 451,3 172,6 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451,3 комісії з питань

оборонно-

промислового

комплексу України
6251010 0260 Керівництво та 451,3 451,3 172,6 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451,3 управління у сфері

оборонно-

промислового

комплексу
6370000 Національна комісія 6 664,6 5 939,1 2 717,5 129,5 725,5 27,9 27,9 0,0 5,0 0,0 6 692,5 регулювання

електроенергетики

України
6371000 Апарат Національної 6 664,6 5 939,1 2 717,5 129,5 725,5 27,9 27,9 0,0 5,0 0,0 6 692,5 комісії регулювання

електроенергетики

України
6371010 0433 Керівництво та 6 664,6 5 939,1 2 717,5 129,5 725,5 27,9 27,9 0,0 5,0 0,0 6 692,5 управління у сфері

регулювання

електроенергетики
6380000 Національне 132 569,1 130 220,3 23 100,2 3 799,5 2 348,8 7 350,0 7 193,6 60,0 24,0 156,4 139 919,1 космічне агентство

України
6381000 Апарат 132 569,1 130 220,3 23 100,2 3 799,5 2 348,8 7 350,0 7 193,6 60,0 24,0 156,4 139 919,1 Національного

космічного

агентства України
6381010 0473 Керівництво та 2 387,6 2 387,6 1 734,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 387,6 управління у сфері

космічної

діяльності
6381020 0487 Розробки 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 найважливіших

новітніх технологій

у сфері космічної

галузі
6381030 0960 Надання 1 601,5 1 435,7 296,3 134,5 165,8 400,0 313,6 10,0 14,0 86,4 2 001,5 позашкільної освіти

Національним

центром

аерокосмічної

освіти молоді

України
6381040 0473 Загальнодержавна 89 500,0 89 500,0 0,0 0,0 0,0 6 500,0 6 500,0 0,0 0,0 0,0 96 000,0 (Національна)

космічна програма
6381050 0473 Управління та 32 731,1 32 401,1 21 069,0 3 665,0 330,0 450,0 380,0 50,0 10,0 70,0 33 181,1 випробування

космічних засобів
6381060 0473 Функціонування і 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 розвиток

національної

системи сейсмічних

спостережень
6381070 0460 Експлуатація 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0 супутникових систем

зв'язку та

телерадіомовлення
6381080 0487 Прикладні розробки 495,9 495,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 495,9 у сфері космічної

галузі
6381090 0487 Державні науково- 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

космічної галузі
6381100 1062 Будівництво 1 853,0 0,0 0,0 0,0 1 853,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 853,0 (придбання) житла

для військово-

службовців

Національного

космічного

агентства
6440000 Національна рада 3 702,5 3 602,5 1 514,4 50,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 702,5 України з питань

телебачення і

радіомовлення
6441000 Апарат Національної 3 702,5 3 602,5 1 514,4 50,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 702,5 ради України з

питань телебачення

і радіомовлення
6441010 0831 Керівництво та 2 719,9 2 619,9 1 514,4 50,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 719,9 управління

здійсненням

контролю у сфері

телебачення і

радіомовлення
6441020 0831 Розвиток 982,6 982,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 982,6 вітчизняного

телебачення та

радіомовлення
6510000 Рахункова палата 20 472,5 10 744,5 5 469,5 748,3 9 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 472,5
6511000 Апарат Рахункової 20 472,5 10 744,5 5 469,5 748,3 9 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 472,5 палати
6511010 0112 Керівництво та 20 472,5 10 744,5 5 469,5 748,3 9 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 472,5 управління у сфері

контролю за

виконанням

державного бюджету
6520000 Служба безпеки 629 503,6 610 335,3 445 644,7 23 610,0 19 168,3 23 838,5 22 424,8 2 918,7 2 469,6 1 413,7 653 342,1 України
6521000 Центральне 484 118,6 465 164,6 344 909,4 17 600,0 18 954,0 19 558,5 18 144,8 2 918,7 1 849,6 1 413,7 503 677,1 управління Служби

безпеки України
6521010 0350 Забезпечення 399 969,6 399 969,6 318 830,0 15 000,0 0,0 1 818,5 1 139,4 197,9 90,1 679,1 401 788,1 заходів у сфері

безпеки держави та

функціонування

органів системи

Служби безпеки

України
6521020 0350 Централізоване 14 500,0 14 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 500,0 матеріально-

технічне

забезпечення

оперативно-

службової

діяльності у сфері

безпеки держави
6521030 0370 Наукова діяльність 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0 у сфері

забезпечення

державної безпеки,

дослідження та

розробки

спеціальної техніки
6521040 0113 Забезпечення 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 300,0 перебування за

кордоном

працівників органів

державної влади
6521050 0734 Фінансова підтримка 6 000,0 6 000,0 3 650,0 800,0 0,0 17 460,0 16 725,4 2 720,8 1 759,5 734,6 23 460,0 санаторно-курортних

закладів Служби

безпеки України
6521070 0942 Підготовка та 21 320,0 21 320,0 14 929,4 900,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 21 350,0 перепідготовка

кадрів Служби

безпеки України

вищими навчальними

закладами III та IV

рівнів акредитації
6521080 0721 Медичне 12 550,0 12 550,0 7 500,0 900,0 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 12 800,0 обслуговування

особового складу

Служби безпеки

України
6521090 0910 Утримання закладів 850,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850,0 дошкільної освіти

Служби безпеки

України
6521100 1062 Будівництво 18 954,0 0,0 0,0 0,0 18 954,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 954,0 (придбання) житла

для військово-

службовців

Служби безпеки

України
6521200 0350 Забезпечення 8 500,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 500,0 заходів

спеціальними

підрозділами по

боротьбі з

організованою

злочинністю та

корупцією Служби

безпеки України
6522000 Головне управління 27 985,0 27 985,0 19 829,1 790,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 985,0 розвідки Служби

безпеки України
6522010 0350 Розвідувальна 27 985,0 27 985,0 19 829,1 790,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 985,0 діяльність у сфері

безпеки держави та

спеціальний захист

державних

представництв за

кордоном
6523000 Департамент 106 910,0 106 910,0 79 910,0 5 220,0 0,0 4 280,0 4 280,0 0,0 620,0 0,0 111 190,0 спеціальних

телекомунікаційних

систем та захисту

інформації Служби

безпеки України
6523010 0350 Забезпечення 96 860,0 96 860,0 78 410,0 5 220,0 0,0 4 280,0 4 280,0 0,0 620,0 0,0 101 140,0 функціонування

державної системи

урядового зв'язку
6523020 0350 Захист 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 інформаційних

ресурсів держави
6523030 0350 Роботи по 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 стандартизації,

сертифікації в

галузі

криптографічного та

технічного захисту

інформації
6523040 0942 Підготовка, 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 підвищення

кваліфікації кадрів

для галузі

спеціальних

телекомунікаційних

систем та захисту

інформації вищими

навчальними

закладами III та IV

рівнів акредитації
6523050 0350 Розвиток та 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 модернізація

державної системи

урядового зв'язку
6523060 0350 Створення та 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 забезпечення

функціонування

Національної

системи

конфіденційного

зв'язку
6524000 Антитерористичний 10 490,0 10 275,7 996,2 0,0 214,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 490,0 центр Служби

безпеки України
6524010 0350 Боротьба з 10 490,0 10 275,7 996,2 0,0 214,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 490,0 тероризмом на

території України
6540000 Національна 408 390,1 392 974,2 205 020,1 20 828,0 15 415,9 186 379,9 169 476,7 40 521,9 13 227,7 16 903,2 594 770,0 Академія наук

України
6541000 Апарат Національної 408 390,1 392 974,2 205 020,1 20 828,0 15 415,9 186 379,9 169 476,7 40 521,9 13 227,7 16 903,2 594 770,0 Академії наук

України
6541020 0150 Наукова і 15 803,6 15 603,6 12 617,7 134,0 200,0 1 847,5 1 337,5 4,8 22,9 510,0 17 651,1 організаційна

діяльність президії

Національної

Академії наук

України
6541030 0140 Фундаментальні 248 507,0 243 254,9 147 529,8 17 300,0 5 252,1 151 592,4 136 906,6 31 572,3 10 608,6 14 685,8 400 099,4 дослідження

наукових установ

Національної

Академії наук
6541040 0487 Прикладні розробки 60 081,8 55 418,8 33 213,2 1 097,5 4 663,0 32 267,8 30 628,6 8 747,0 2 551,2 1 639,2 92 349,6 у сфері розвитку

галузей економіки
6541050 0487 Державні науково- 13 999,0 13 939,0 1 780,0 337,5 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 999,0 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

розвитку галузей

економіки
6541060 0150 Фінансова підтримка 33 969,2 33 869,2 1 800,0 37,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 969,2 технічного

забезпечення

Національної

Академії наук

України
6541070 0960 Оздоровлення і 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 відпочинок дітей в

дитячому

оздоровчому таборі

"Каштан"
6541080 0942 Підготовка кадрів 1 294,1 1 283,8 220,3 18,0 10,3 55,7 51,3 17,0 0,0 4,4 1 349,8 фізико-технічного

напряму вищими

навчальними

закладами III і IV

рівнів акредитації
6541090 0990 Методичне 99,3 99,3 60,1 1,2 0,0 29,0 27,0 7,0 0,0 2,0 128,3 забезпечення

викладення

народознавства та

української мови як

іноземної

Міжнародною школою

україністики
6541100 0731 Медичне 6 940,0 6 340,0 2 470,5 521,6 600,0 272,5 210,7 93,8 5,0 61,8 7 212,5 обслуговування

працівників

Національної

Академії наук

України
6541130 0150 Фінансова підтримка 13 396,1 12 865,6 1 728,5 995,7 530,5 315,0 315,0 80,0 40,0 0,0 13 711,1 розвитку

інфраструктури

Національної

академії наук

України
6541140 0530 Здійснення науково- 8 000,0 8 000,0 3 600,0 385,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 дослідних і

дослідно-

конструкторських

робіт МНТЦ

"Укриття"
6541150 0484 Розробка технологій 6 000,0 2 000,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 дегазації вугільних

пластів з метою

використання метану
6550000 Академія 19 770,2 19 607,3 13 034,1 1 069,3 162,9 3 650,7 3 173,0 1 170,3 289,2 477,7 23 420,9 педагогічних наук

України
6551000 Апарат Української 19 770,2 19 607,3 13 034,1 1 069,3 162,9 3 650,7 3 173,0 1 170,3 289,2 477,7 23 420,9 академії

педагогічних наук
6551020 0980 Наукова і 3 898,2 3 821,6 3 152,7 75,2 76,6 307,4 304,6 45,5 97,2 2,8 4 205,6 організаційна

діяльність президії

Академії

педагогічних наук

України
6551030 0140 Фундаментальні 9 729,5 9 729,5 6 783,1 359,3 0,0 1 419,1 1 300,3 520,7 78,3 118,8 11 148,6 дослідження у сфері

педагогічних наук
6551040 0980 Прикладні розробки 115,5 115,5 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115,5 у сфері педагогіки

та психології
6551050 0980 Підготовка наукових 680,4 680,4 207,5 0,0 0,0 339,7 339,7 203,3 0,5 0,0 1 020,1 кадрів у системі

Академії

педагогічних наук

України
6551060 0950 Підвищення 2 514,3 2 514,3 1 590,7 305,1 0,0 1 403,1 1 140,0 400,8 97,5 263,1 3 917,4 кваліфікації

керівних кадрів

і спеціалістів у

сфері освіти

закладами

післядипломної

освіти III і IV

рівнів акредитації
6551070 0930 Підготовка та 1 832,3 1 832,3 865,7 327,2 0,0 181,4 88,4 0,0 15,7 93,0 2 013,7 перепідготовка

робітничих кадрів і

фахівців

автосервісу

навчально-науковим

центром професійно-

технічної освіти

Академії

педагогічних наук

України
6551080 0980 Фінансова підтримка 163,8 163,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 163,8 розвитку

інфраструктури

Академії

педагогічних наук

України
6551090 0980 Державні науково- 836,2 749,9 350,2 2,5 86,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 836,2 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

педагогіки та

психології

6560000 Академія медичних 208 747,7 184 990,8 87 474,5 16 707,0 23 756,9 12 552,1 11 193,5 2 088,9 1 075,5 1 358,6 221 299,8 наук України
6561000 Апарат Академії 208 747,7 184 990,8 87 474,5 16 707,0 23 756,9 12 552,1 11 193,5 2 088,9 1 075,5 1 358,6 221 299,8 медичних наук

України
6561020 0140 Фундаментальні 14 085,4 14 085,4 9 987,3 70,0 0,0 891,7 871,7 56,0 0,0 20,0 14 977,1 дослідження у

сфері теоретичної

та клінічної

медицини
6561030 0750 Прикладні розробки 20 727,0 20 127,0 13 028,1 302,0 600,0 6 934,7 6 023,1 1 628,5 400,3 911,6 27 661,7 у сфері діагностики

і методів лікування

хвороб людини
5561040 0750 Державні 4 647,9 4 472,3 2 640,0 0,0 175,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 647,9 науково-технічні

програми та

наукові частини

державних цільових

програм у сфері

профілактики і

лікування хвороб

людини
6561050 0750 Підготовка наукових 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 кадрів Академією

медичних наук

України
6561060 0732 Діагностика і 150 599,9 135 935,0 59 111,6 16 128,3 14 664,9 4 572,0 4 172,5 389,7 671,2 399,5 155 171,9 лікування

захворювань із

впровадженням

експериментальних

та нових медичних

технологій у

клініках

науково-дослідних

установ Академії

медичних наук

України
6561070 0722 Спеціалізована 2 892,4 2 811,0 1 043,4 182,2 81,4 153,7 126,2 14,7 4,0 27,5 3 046,1 консультативно-

поліклінічна

допомога, що

надається

науково-дослідними

установами Академії

медичних наук

України
6561080 0763 Централізована 13 000,0 4 800,0 0,0 0,0 8 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 000,0 закупівля

високовартісного

обладнання та

медикаментів для

клінік

науково-дослідних

установ Академії

медичних наук

України
6561090 0750 Наукова і 2 245,1 2 225,1 1 664,1 24,5 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 245,1 організаційна

діяльність президії

Академії медичних

наук України
6561100 0750 Фінансова підтримка 150,0 135,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 розвитку

інфраструктури

Академії медичних

наук України
6570000 Академія мистецтв 4 956,5 2 732,1 2 234,0 36,0 2 224,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 956,5 України
6571000 Апарат Академії 4 956,5 2 732,1 2 234,0 36,0 2 224,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 956,5 мистецтв України
6571020 0840 Наукова і 4 333,0 2 358,6 2 048,6 26,0 1 974,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 333,0 організаційна

діяльність президії

Академії мистецтв

України
6571030 0140 Фундаментальні 623,5 373,5 185,4 10,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 623,5 дослідження у

сфері

мистецтвознавства
6580000 Академія правових 6 165,9 5 839,1 4 166,3 104,5 326,8 3 716,4 3 203,3 1 058,3 98,5 513,1 9 882,3 наук
6581000 Апарат Академії 6 165,9 5 839,1 4 166,3 104,5 326,8 3 716,4 3 203,3 1 058,3 98,5 513,1 9 882,3 правових наук
6581020 0370 Наукова і 3 098,3 2 798,3 2 187,1 104,5 300,0 850,0 730,0 232,0 20,0 120,0 3 948,3 організаційна

діяльність президії

Академії правових

наук
6581030 0140 Фундаментальні 2 587,6 2 587,6 1 770,3 0,0 0,0 2 784,0 2 410,9 811,1 78,5 373,1 5 371,6 дослідження у сфері

законодавства і

права
6581040 0370 Підготовка наукових 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 82,4 62,4 15,2 0,0 20,0 116,1 кадрів у сфері

законодавства
6581050 0370 Розробки 213,6 198,8 61,3 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213,6 найважливіших

новітніх технологій

у сфері

удосконалення

законодавства
6581060 0370 Державні 232,7 220,7 147,6 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 232,7 науково-технічні

програми та наукові

частими державних

цільових програм у

сфері боротьби зі

злочинністю
6590000 Українська академія 111 778,3 110 918,3 62 736,5 5 686,4 860,0 67 100,7 58 491,2 13 853,2 4 112,2 7 129,5 178 879,0 аграрних наук
6591000 Апарат Української 111 778,3 110 918,3 62 736,5 5 686,4 860,0 67 100,7 58 491,2 13 853,2 4 112,2 7 129,5 178 879,0 академії аграрних

наук
6591020 0482 Наукова і 5 601,9 5 601,9 4 318,4 131,0 0,0 160,0 160,0 0,0 11,0 0,0 5 761,9 організаційна

діяльність президії

Української

академії аграрних

наук
6591030 0140 Фундаментальні 55 567,2 55 567,2 35 568,4 5 056,0 0,0 12 521,8 10 111,1 2 165,6 904,9 2 268,7 68 089,0 дослідження у сфері

природничих і

технічних наук
6591040 0482 Прикладні розробки 28 414,3 28 414,3 20 596,8 0,0 0,0 53 421,4 47 389,6 11 552,8 3 114,8 4 693,8 81 835,7 Української

академії аграрних

наук у сфері

сільськогосподар-

ських наук
6591050 0482 Державні 149,6 149,6 54,8 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149,6 науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм у

сфері розвитку

сільськогосподар-

ського виробництва

та застосування

нових технологій у

рослинництві
6591060 0482 Фінансова підтримка 4 857,9 4 857,9 1 030,1 50,3 0,0 117,5 100,5 33,7 1,0 17,0 4 975,4 технічного

забезпечення

наукових установ та

підготовки наукових

кадрів

агропромислового

комплексу
6591070 0421 Докорінне 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 поліпшення земель

науково-дослідних

господарств
6591080 0421 Селекція у 5 500,0 5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0 тваринництві

та птахівництві в

науково-дослідних

господарствах
6591090 0421 Селекція сільсько- 7 500,0 7 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 500,0 господарських

культур у ланках

первинного

рослинництва
6591100 0520 Збереження 2 019,4 1 909,4 914,9 227,0 110,0 530,0 430,0 50,1 0,5 100,0 2 549,4 природно-

заповідного фонду

в біосферному

заповіднику

"Асканія-Нова"
6591110 0482 Фінансова підтримка 1 968,0 1 218,0 253,1 214,1 750,0 350,0 300,0 51,0 80,0 50,0 2 318,0 розвитку

інфраструктури

Української

академії аграрних

наук
6600000 Управління 49 538,6 46 529,8 35 269,0 746,3 3 008,8 1 000,0 500,0 0,0 0,0 500,0 50 538,6 державної охорони

України
6601000 Управління 49 538,6 46 529,8 35 269,0 746,3 3 008,8 1 000,0 500,0 0,0 0,0 500,0 50 538,6 державної охорони

України
6601020 0350 Державна охорона 48 280,6 46 529,8 35 269,0 746,3 1 750,8 1 000,0 500,0 0,0 0,0 500,0 49 280,6 органів державної

влади та посадових

осіб
6601030 1062 Будівництво 1 258,0 0,0 0,0 0,0 1 258,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 258,0 (придбання) житла

для військово-

службовців

Управління

державної охорони

України
6610000 Фонд державного 27 225,9 27 225,9 18 874,4 501,0 0,0 73 095,3 62 200,6 4 186,2 2 443,5 10 894,7 100 321,2 майна України
6611000 Апарат Фонду 27 225,9 27 225,9 18 874,4 501,0 0,0 73 095,3 62 200,6 4 186,2 2 443,5 10 894,7 100 321,2 державного майна

України
6611010 0411 Керівництво та 27 225,9 27 225,9 18 874,4 501,0 0,0 776,7 776,7 0,0 776,7 0,0 28 002,6 управління у сфері

державного майна
6611020 0411 Заходи, пов'язані з 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 318,6 61 423,9 4 186,2 1 666,8 10 894,7 72 318,6 проведенням

приватизації

державного майна
6730000 Центральна виборча 9 500,2 9 000,2 2 067,3 39,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 500,2 комісія
6731000 Апарат Центральної 9 500,2 9 000,2 2 067,3 39,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 500,2 виборчої комісії
6731010 0160 Керівництво та 5 000,2 4 500,2 2 067,3 39,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,2 управління у сфері

проведення виборів

та референдумів
6731020 0160 Проведення виборів 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 народних депутатів

України
7710000 Рада міністрів 13 163,4 12 911,4 8 061,7 527,8 252,0 58,0 58,0 0,0 21,7 0,0 13 221,4 Автономної

Республіки Крим
7711000 Апарат Ради 13 163,4 12 911,4 8 061,7 527,8 252,0 58,0 58,0 0,0 21,7 0,0 13 221,4 міністрів

Автономної

Республіки Крим
7711010 0111 Здійснення 13 163,4 12 911,4 8 061,7 527,8 252,0 58,0 58,0 0,0 21,7 0,0 13 221,4 виконавчої влади в

Автономній

Республіці Крим
7720000 Вінницька обласна 31 048,0 30 736,0 19 116,0 1 080,0 312,0 904,9 706,9 127,9 115,8 198,0 31 952,9 державна

адміністрація
7721000 Апарат Вінницької 31 048,0 30 736,0 19 116,0 1 080,0 312,0 904,9 706,9 127,9 115,8 198,0 31 952,9 обласної державної

адміністрації
7721010 0111 Здійснення 31 048,0 30 736,0 19 116,0 1 080,0 312,0 904,9 706,9 127,9 115,8 198,0 31 952,9 виконавчої влади у

Вінницькій області
7730000 Волинська обласна 18 473,1 18 201,1 11 252,7 691,1 272,0 655,6 580,8 161,5 72,2 74,8 19 128,7 державна

адміністрація
7731000 Апарат Волинської 18 473,1 18 201,1 11 252,7 691,1 272,0 655,6 580,8 161,5 72,2 74,8 19 128,7 обласної державної

адміністрації
7731010 0111 Здійснення 18 473,1 18 201,1 11 252,7 691,1 272,0 655,6 580,8 161,5 72,2 74,8 19 128,7 виконавчої влади у

Волинській області
7740000 Дніпропетровська 27 642,2 27 492,2 16 898,0 1 566,3 150,0 1 844,5 1 652,5 294,6 260,6 192,0 29 486,7 обласна державна

адміністрація
7741000 Апарат 27 642,2 27 492,2 16 898,0 1 566,3 150,0 1 844,5 1 652,5 294,6 260,6 192,0 29 486,7 Дніпропетровської

обласної державної

адміністрації
7741010 0111 Здійснення 27 642,2 27 492,2 16 898,0 1 566,3 150,0 1 844,5 1 652,5 294,6 260,6 192,0 29 486,7 виконавчої влади у

Дніпропетровській

області
7750000 Донецька обласна 23 804,1 23 584,1 14 398,3 1 280,3 220,0 767,9 545,0 21,9 65,2 222,9 24 572,0 державна

адміністрація
7751000 Апарат Донецької 23 804,1 23 584,1 14 398,3 1 280,3 220,0 767,9 545,0 21,9 65,2 222,9 24 572,0 обласної державної

адміністрації
7751010 0111 Здійснення 23 804,1 23 584,1 14 398,3 1 280,3 220,0 767,9 545,0 21,9 65,2 222,9 24 572,0 виконавчої влади у

Донецькій області
7760000 Житомирська обласна 24 826,5 24 585,9 15 199,6 930,0 240,6 577,7 501,7 148,3 10,4 76,0 25 404,2 державна

адміністрація
7761000 Апарат Житомирської 24 826,5 24 585,9 15 199,6 930,0 240,6 577,7 501,7 148,3 10,4 76,0 25 404,2 обласної державної

адміністрації
7761010 0111 Здійснення 24 826,5 24 585,9 15 199,6 930,0 240,6 577,7 501,7 148,3 10,4 76,0 25 404,2 виконавчої влади у

Житомирській

області
7770000 Закарпатська 19 134,9 19 033,4 11 661,7 898,9 101,5 1 023,4 911,0 180,9 144,2 112,4 20 158,3 обласна державна

адміністрація
7771000 Апарат 19 134,9 19 033,4 11 661,7 898,9 101,5 1 023,4 911,0 180,9 144,2 112,4 20 158,3 Закарпатської

обласної державної

адміністрації
7771010 0111 Здійснення 19 134,9 19 033,4 11 661,7 898,9 101,5 1 023,4 911,0 180,9 144,2 112,4 20 158,3 виконавчої влади у

Закарпатській

області
7780000 Запорізька обласна 22 265,6 22 215,6 13 576,3 737,6 50,0 1 282,9 1 046,7 202,8 177,0 236,2 23 548,5 державна

адміністрація
7781000 Апарат Запорізької 22 265,6 22 215,6 13 576,3 737,6 50,0 1 282,9 1 046,7 202,8 177,0 236,2 23 548,5 обласної державної

адміністрації
7781010 0111 Здійснення 22 265,6 22 215,6 13 576,3 737,6 50,0 1 282,9 1 046,7 202,8 177,0 236,2 23 548,5 виконавчої влади у

Запорізькій області
7790000 Івано-Франківська 20 520,4 20 298,4 12 526,2 1 118,5 222,0 1 064,9 947,7 240,5 54,7 117,2 21 585,3 обласна державна

адміністрація
7791000 Апарат Івано- 20 520,4 20 298,4 12 526,2 1 118,5 222,0 1 064,9 947,7 240,5 54,7 117,2 21 585,3 Франківської

обласної державної

адміністрації
7791010 0111 Здійснення 20 520,4 20 298,4 12 526,2 1 118,5 222,0 1 064,9 947,7 240,5 54,7 117,2 21 585,3 виконавчої влади в

Івано-Франківській

області
7800000 Київська обласна 28 424,9 28 202,9 17 430,4 1 065,1 222,0 859,0 749,0 199,7 49,5 110,0 29 283,9 державна

адміністрація
7801000 Апарат Київської 28 424,9 28 202,9 17 430,4 1 065,1 222,0 859,0 749,0 199,7 49,5 110,0 29 283,9 обласної державної

адміністрації
7801010 0111 Здійснення 28 424,9 28 202,9 17 430,4 1 065,1 222,0 859,0 749,0 199,7 49,5 110,0 29 283,9 виконавчої влади у

Київській області
7810000 Кіровоградська 22 169,7 21 997,7 13 480,2 870,0 172,0 830,7 664,3 146,6 39,6 166,4 23 000,4 обласна державна

адміністрація
7811000 Апарат 22 169,7 21 997,7 13 480,2 870,0 172,0 830,7 664,3 146,6 39,6 166,4 23 000,4 Кіровоградської

обласної державної

адміністрації
7811010 0111 Здійснення 22 169,7 21 997,7 13 480,2 870,0 172,0 830,7 664,3 146,6 39,6 166,4 23 000,4 виконавчої влади у

Кіровоградській

області
7820000 Луганська обласна 22 280,3 22 205,7 13 572,2 1 402,5 74,6 699,6 495,4 156,5 24,7 204,2 22 979,9 державна

адміністрація
7821000 Апарат Луганської 22 280,3 22 205,7 13 572,2 1 402,5 74,6 699,6 495,4 156,5 24,7 204,2 22 979,9 обласної державної

адміністрації
7821010 0111 Здійснення 22 280,3 22 205,7 13 572,2 1 402,5 74,6 699,6 495,4 156,5 24,7 204,2 22 979,9 виконавчої влади у

Луганській області
7830000 Львівська обласна 25 253,7 24 958,1 15 468,0 818,8 295,6 792,0 642,3 174,6 58,5 149,7 26 045,7 державна

адміністрація
7831000 Апарат Львівської 25 253,7 24 958,1 15 468,0 818,8 295,6 792,0 642,3 174,6 58,5 149,7 26 045,7 обласної державної

адміністрації
7831010 0111 Здійснення 25 253,7 24 958,1 15 468,0 818,8 295,6 792,0 642,3 174,6 58,5 149,7 26 045,7 виконавчої влади у

Львівській області
7840000 Миколаївська 20 183,6 19 952,5 12 312,5 864,2 231,1 1 178,8 946,9 282,4 73,9 231,9 21 362,4 обласна державна

адміністрація
7841000 Апарат 20 183,6 19 952,5 12 312,5 864,2 231,1 1 178,8 946,9 282,4 73,9 231,9 21 362,4 Миколаївської

обласної державної

адміністрації
7841010 0111 Здійснення 20 183,6 19 952,5 12 312,5 864,2 231,1 1 178,8 946,9 282,4 73,9 231,9 21 362,4 виконавчої влади у

Миколаївській

області
7850000 Одеська обласна 29 756,3 29 566,3 18 237,2 1 278,7 190,0 1 060,7 913,7 238,8 32,0 147,0 30 817,0 державна

адміністрація
7851000 Апарат Одеської 29 756,3 29 566,3 18 237,2 1 278,7 190,0 1 060,7 913,7 238,8 32,0 147,0 30 817,0 обласної державної

адміністрації
7851010 0111 Здійснення 29 756,3 29 566,3 18 237,2 1 278,7 190,0 1 060,7 913,7 238,8 32,0 147,0 30 817,0 виконавчої влади в

Одеській області
7860000 Полтавська обласна 24 210,7 24 160,7 14 717,8 1 140,0 50,0 1 271,7 1 088,7 240,3 80,1 183,0 25 482,4 державна

адміністрація
7861000 Апарат Полтавської 24 210,7 24 160,7 14 717,8 1 140,0 50,0 1 271,7 1 088,7 240,3 80,1 183,0 25 482,4 обласної державної

адміністрації
7861010 0111 Здійснення 24 210,7 24 160,7 14 717,8 1 140,0 50,0 1 271,7 1 088,7 240,3 80,1 183,0 25 482,4 виконавчої влади у

Полтавській області
7870000 Рівненська обласна 18 248,2 18 198,2 10 993,3 1 175,8 50,0 973,1 857,7 207,2 89,2 115,4 19 221,3 державна

адміністрація
7871000 Апарат Рівненської 18 248,2 18 198,2 10 993,3 1 175,8 50,0 973,1 857,7 207,2 89,2 115,4 19 221,3 обласної державної

адміністрації
7871010 0111 Здійснення 18 248,2 18 198,2 10 993,3 1 175,8 50,0 973,1 857,7 207,2 89,2 115,4 19 221,3 виконавчої влади у

Рівненській області
7880000 Сумська обласна 21 116,4 20 986,4 12 790,1 858,4 130,0 1 009,9 870,6 172,7 51,5 139,3 22 126,3 державна

адміністрація
7881000 Апарат Сумської 21 116,4 20 986,4 12 790,1 858,4 130,0 1 009,9 870,6 172,7 51,5 139,3 22 126,3 обласної державної

адміністрації
7881010 0111 Здійснення 21 116,4 20 986,4 12 790,1 858,4 130,0 1 009,9 870,6 172,7 51,5 139,3 22 126,3 виконавчої влади у

Сумській області
7890000 Тернопільська 21 316,4 21 116,6 12 914,5 825,0 200,0 602,0 520,0 151,1 22,2 82,0 21 918,6 обласна державна

адміністрація
7891000 Апарат 21 316,4 21 116,6 12 914,5 825,0 200,0 602,0 520,0 151,1 22,2 82,0 21 918,6 Тернопільської

обласної державної

адміністрації
7891010 0111 Здійснення 21 316,4 21 116,6 12 914,5 825,0 200,0 602,0 520,0 151,1 22,2 82,0 21 918,6 виконавчої влади у

Тернопільській

області
7900000 Харківська обласна 31 136,5 31 101,5 19 042,2 1 255,4 35,0 962,7 877,7 136,2 193,6 85,0 32 099,2 державна

адміністрація
7901000 Апарат Харківської 31 136,5 31 101,5 19 042,2 1 255,4 35,0 962,7 877,7 136,2 193,6 85,0 32 099,2 обласної державної

адміністрації
7901010 0111 Здійснення 31 136,5 31 101,5 19 042,2 1 255,4 35,0 962,7 877,7 136,2 193,6 85,0 32 099,2 виконавчої влади у

Харківській області
7910000 Херсонська обласна 19 147,5 18 947,5 11 544,2 877,8 200,0 964,0 819,7 112,8 31,6 144,3 20 111,5 державна

адміністрація
7911000 Апарат Херсонської 19 147,5 18 947,5 11 544,2 877,8 200,0 964,0 819,7 112,8 31,6 144,3 20 111,5 обласної державної

адміністрації
7911010 0111 Здійснення 19 147,5 18 947,5 11 544,2 877,8 200,0 964,0 819,7 112,8 31,6 144,3 20 111,5 виконавчої влади у

Херсонській області
7920000 Хмельницька обласна 23 116,3 22 836,3 14 077,2 880,0 280,0 724,0 536,0 0,0 88,0 188,0 23 840,3 державна

адміністрація
7921000 Апарат Хмельницької 23 116,3 22 836,3 14 077,2 880,0 280,0 724,0 536,0 0,0 88,0 188,0 23 840,3 обласної державної

адміністрації
7921010 0111 Здійснення 23 116,3 22 836,3 14 077,2 880,0 280,0 724,0 536,0 0,0 88,0 188,0 23 840,3 виконавчої влади у

Хмельницькій

області
7930000 Черкаська обласна 21 323,3 21 323,3 12 943,7 930,0 0,0 789,8 635,1 104,7 103,6 154,7 22 113,1 державна

адміністрація
7931000 Апарат Черкаської 21 323,3 21 323,3 12 943,7 930,0 0,0 789,8 635,1 104,7 103,6 154,7 22 113,1 обласної державної

адміністрації
7931010 0111 Здійснення 21 323,3 21 323,3 12 943,7 930,0 0,0 789,8 635,1 104,7 103,6 154,7 22 113,1 виконавчої влади у

Черкаській області
7940000 Чернівецька обласна 13 355,0 13 103,0 8 006,8 560,0 252,0 614,3 491,9 183,1 15,9 122,4 13 969,3 державна

адміністрація
7941000 Апарат Чернівецької 13 355,0 13 103,0 8 006,8 560,0 252,0 614,3 491,9 183,1 15,9 122,4 13 969,3 обласної державної

адміністрації
7941010 0111 Здійснення 13 355,0 13 103,0 8 006,8 560,0 252,0 614,3 491,9 183,1 15,9 122,4 13 969,3 виконавчої влади у

Чернівецькій

області
7950000 Чернігівська 22 249,2 22 033,0 13 511,0 955,0 216,2 959,8 766,8 162,7 62,4 193,0 23 209,0 обласна державна

адміністрація
7951000 Апарат 22 249,2 22 033,0 13 511,0 955,0 216,2 959,8 766,8 162,7 62,4 193,0 23 209,0 Чернігівської

обласної державної

адміністрації
7951010 0111 Здійснення 22 249,2 22 033,0 13 511,0 955,0 216,2 959,8 766,8 162,7 62,4 193,0 23 209,0 виконавчої влади у

Чернігівській

області
7960000 Київська міська 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 812,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 812,0 державна

адміністрація
7961000 Апарат Київської 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 812,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 812,0 міської державної

адміністрації
7961600 0620 Модернізація 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 812,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 812,0 обладнання

індивідуальних

теплових пунктів та

здійснення

енергозберігаючих

заходів в

адміністративних і

громадських

будівлях міста

Києва
7970000 Севастопольська 8 815,6 8 764,8 5 115,0 587,3 50,8 12 311,9 1 235,5 450,2 30,7 719,2 21 127,5 міська державна

адміністрація
7971000 Апарат 8 815,6 8 764,8 5 115,0 587,3 50,8 12 311,9 1 235,5 450,2 30,7 719,2 21 127,5 Севастопольської

міської державної

адміністрації
7971010 0111 Здійснення 8 815,6 8 764,8 5 115,0 587,3 50,8 1 954,7 1 235,5 450,2 30,7 719,2 10 770,3 виконавчої влади у

місті Севастополі
7971600 0620 Розширення 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 357,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10 357,2 теплопостачання в

місті Севастополі
8680000 Державний комітет 14 178,3 10 671,0 3 072,6 205,4 3 507,3 80 385,6 79 860,9 0,0 95,0 524,7 94 563,9 України з питань

регуляторної

політики та

підприємництва
8681000 Апарат Державного 14 178,3 10 671,0 3 072,6 205,4 3 507,3 80 385,6 79 860,9 0,0 95,0 524,7 94 563,9 комітету України з

питань регуляторної

політики та

підприємництва
8681010 0411 Керівництво та 7 488,3 6 411,0 3 072,6 205,4 1 077,3 410,0 410,0 0,0 95,0 0,0 7 898,3 управління у сфері

регуляторної

політики та

підприємництва
8681020 0411 Заходи, пов'язані з 4 690,0 2 260,0 0,0 0,0 2 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 690,0 веденням Реєстру

суб'єктів

підприємницької

діяльності та

Єдиного

ліцензійного

реєстру
8681030 0490 Заходи по 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 52 000,0 реалізації

Національної

програми сприяння

розвитку малого

підприємництва в

Україні у 2003 році
8681600 0411 Розвиток приватного 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 975,6 29 450,9 0,0 0,0 524,7 29 975,6 сектора
Всього 43 740 005,4 39 755 442,6 9 899 128,3 1 155 172,7 3 891 221,9 12 167 500,6 8 495 203,7 1 325 021,1 353 476,6 2 698 330,0 55 907 506,0

( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 630-IV
( 630-15 ) від 06.03.2003, в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 )
від 22.05.2003, із змінами, внесеними згідно із Законами N 1068-IV
( 1068-15 ) від 09.07.2003, N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003,
N 1290-IV ( 1290-15 ) від 18.11.2003, N 1392-IV ( 1392-15 ) від
11.12.2003, N 1397-IV ( 1397-15 ) від 11.12.2003 )

Додаток N 4

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2003 рік"

ПОКАЗНИКИ
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що
передаються до державного бюджету) між державними та місцевими

бюджетами на 2003 рік

--------------------------------------------------------------------------------- |Назва місцевого | Міжбюджетні трансферти |бюджету |---------------------------------------------------- од бюджету|адміністративно-| Дотація вирівнювання з | Кошти, що передаються |територіальної | державного бюджету | до державного бюджету |одиниці |-------------------------+-------------------------- | |Всього |Норматив |Всього |Норматив | |(тис. грн.)|щоденного |(тис. грн.)|щоденного | | |відрахування | |відрахування | | |(у відсотках | |(у відсотках | | |від обсягу | |від розрахун- | | |надходжень | |кового обсягу | | |на території | |доходів за- | | |Автомної | |гального фон- | | |Республіки | |ду місцевих | | |Крим, облас- | |бюджетів, що | | |тей та міста | |враховуються | | |Севастополя | |при визначенні | | |доходів дер- | |міжбюджетних | | |жавного бюд- | |трансфертів) | | |жету, що є | | | | |джерелом | | | | |перерахування| | | | |дотацій, та | | | | |коштів, що | | | | |передаються з| | | | |місцевих бюд-| | | | |жетів до дер-| | | | |жавного | | | | |бюджету) | | -------------------------------------------------------------------------------- 5202000000 м. Авдіївка 5351,7 37,68 1202000000 м. Алушта 35,5 0,31 2202000000 м. Алчевськ 9818,3 26,44 2203000000 м. Антрацит 10516,1 1,61
01203000000 м. Армянськ 655,4 7,79 5203000000 м. Артемівськ 1298,8 0,05
10202000000 м. Біла Церква 19801,5 1,35
06202000000 м. Бердичів 10295,3 3,33
08202000000 м. Бердянськ 3005,1 0,23
07202000000 м. Берегове 1522,9 0,44
10201000000 м. Березань 3272,2 0,22
15202000000 м. Білгород-

Дністров-

ський 1173,3 0,05 9202000000 м. Болехів 4971,4 1,50
13202000000 м. Борислав 2033,4 0,14
10203000000 м. Бориспіль 15265,3 50,11 0204000000 м. Бровари 504,5 2,24 2204000000 м. Брянка 8224,4 1,26
10205000000 м. Васильків 4111,7 0,28
23202000000 м. Ватутіне 3401,9 0,81
04202000000 м. Вільногірськ 4414,9 40,48 2201000000 м. Вінниця 2417,9 2,9 4202000000 м. Вознесенськ 3994,3 0,67
03202000000 м. Володимир-

Волинський 3411,2 0,82 5204000000 м. Вугледар 3039,8 37,23 8202000000 м. Глухів 4790,9 0,58
05205000000 м. Горлівка 8246,7 0,34
05206000000 м. Дебальцеве 4807,5 32,15 1204000000 м. Джанкой 1787,9 19,37 5207000000 м. Дзержинськ 6887,8 0,28
05208000000 м. Димитров 938 0,04
04203000000 м. Дніпродзер-

жинськ 7199,4 10,81 4201000000 м. Дніпропет-

ровськ 97921 40,69 5209000000 м. Добропілля 2008,3 10,65 5210000000 м. Докучаєвськ 27,8
05201000000 м. Донецьк 85604 49,54 3203000000 м. Дрогобич 4316,9 0,30
05211000000 м. Дружківка 456,9 0,02
17202000000 м. Дубно 6097,5 1,48
08203000000 м. Енергодар 18494,7 59,09 1205000000 м. Євпаторія 3796,8 0,55
05212000000 м. Єнакієве 4706,6 0,19
05213000000 м. Жданівка 464 0,02
06201000000 м. Житомир 5166,9 1,67
02202000000 м. Жмеринка 3732,6 31,76 4204000000 м. Жовті Води 3536,4 0,17
08201000000 м. Запоріжжя 155529,9 44,98 1202000000 м. Знам'янка 4112,1 39,71 3203000000 м. Золотоноша 2455,4 0,58
09201000000 м. Івано-

Франківськ 4895,3 7,8 5203000000 м. Ізмаїл 1600,8 0,07
20202000000 м. Ізюм 7398,5 0,30
15204000000 м. Іллічівськ 29866,5 60 0206000000 м. Ірпінь 4339,7 0,30
09203000000 м. Калуш 437,3 2,45 2202000000 м. Кам'янець-

Подільський 8465 2,02 3204000000 м. Канів 1176 0,28
21202000000 м. Каховка 639,2 9,19 1206000000 м. Керч 3710,6 0,54
11201000000 м. Кіровоград 11045,9 5,80
12205000000 м. Кіровськ 7600,4 1,16
05214000000 м. Кіровське 154,7 2,23 3203000000 м. Ковель 4179,9 1,00
02203000000 м. Козятин 5651,3 49,14 9204000000 м. Коломия 1403,9 12,32 6202000000 м. Комсомольськ 9168,8 39,76 8203000000 м. Конотоп 1987,3 0,24
06203000000 м. Коростень 1941,3 0,63
05215000000 м. Костян-

тинівка 8506,7 0,35 5205000000 м. Котовськ 1751,2 0,08
05216000000 м. Краматорськ 20872,3 29,88 5217000000 м. Красний

Лиман 2342,2 0,10 2206000000 м. Красний Луч 15757,7 2,41
05218000000 м. Красно-

армійськ 11690,8 35,94 2207000000 м. Краснодон 13398,1 2,05
01207000000 м. Красно-

перекопськ 404,6 4,82 6203000000 м. Кременчук 33426,2 58,92 4205000000 м. Кривий Ріг 62047,3 25,59 7203000000 м. Кузнецовськ 8399,2 47,18 0203000000 м. Куп'янськ 447,7 0,02
02204000000 м. Ладижин 2816,5 0,54
18204000000 м. Лебедин 493,7 0,06
12208000000 м. Лисичанськ 90,8 0,01
20204000000 м. Лозова 6211,5 0,25
16204000000 м. Лубни 4576,6 0,36
12201000000 м. Луганськ 7872,8 8,41 3201000000 м. Луцьк 2420,2 0,58
13201000000 м. Львів 60995,7 25,6 0205000000 м. Люботин 3388,2 0,14
05219000000 м. Макіївка 27416,8 1,12
04206000000 м. Марганець 5192,8 0,24
05220000000 м. Маріуполь 95774 44,56 8204000000 м. Мелітополь 9457,9 0,71
14201000000 м. Миколаїв 44040,2 27,37 6205000000 м. Миргород 1265,2 15,91 2205000000 м. Могилів-

Подільський 2015,3 0,39 7203000000 м. Мукачеве 2718,5 10,31 4207000000 м. Нікополь 7990,3 19,45 2203000000 м. Нетішин 5380,5 41,79 5202000000 м. Ніжин 8198,6 0,96
21203000000 м. Нова Каховка 6165,2 2,89
03204000000 м. Нововолинськ 6411,2 1,54
06204000000 м. Новоград-

Волинський 7427,1 2,40 5221000000 м. Новогродівка 437,9 9,63 4202000000 м. Новодні-

стровськ 5,6 0,19 4208000000 м. Новомосковськ 6655,9 0,31
15201000000 м. Одеса 99537,7 33,58 1203000000 м. Олександрія 10791,9 5,67
04209000000 м. Орджонікідзе 339,8 0,02
17204000000 м. Острог 632,9 0,15
18205000000 м. Охтирка 2687,4 15,68 4203000000 м. Очаків 27,3
04210000000 м. Павлоград 1731,5 0,08
12209000000 м. Первомайськ

(Луганська

обл.) 9585,2 1,47 4204000000 м. Первомайськ

(Миколаїв-

ська обл.) 7332,5 1,23 0206000000 м. Перво-

майський 4395,7 0,18 0207000000 м. Переяслав-

Хмельницький 4002,2 0,27 4211000000 м. Першо-

травенськ 3776 32,99 6201000000 м. Полтава 44531,5 55,69 5203000000 м. Прилуки 11399,2 40,38 7201000000 м. Рівне 245,3 0,4 0208000000 м. Ржищев 840,2 0,06
12210000000 м. Ровеньки 2369,7 9,96 8206000000 м. Ромни 5444,9 0,66
12211000000 м. Рубіжне 5256,4 0,80
01208000000 м. Саки 1299,8 0,19
13204000000 м. Самбір 2064,1 0,14
12212000000 м. Свердловськ 7961,6 1,22
11204000000 м. Світловодськ 6329,8 3,32
05222000000 м. Селидове 7080,2 0,29
12213000000 м. Сєверо-

донецьк 1192,9 0,18 4212000000 м. Синель-

никове 432,4 0,02 1201000000 м. Сімферополь 29267,6 53,45 2204000000 м. Славута 3332,6 0,79
10209000000 м. Славутич 10449,6 58,61 5223000000 м. Слов'янськ 4623 0,19
23205000000 м. Сміла 2077,7 0,49
05224000000 м. Сніжне 10807,3 0,44
22205000000 м. Старо-

костянтинів 3020,4 0,72 2214000000 м. Стаханов 7256,1 1,11
13205000000 м. Стрий 488,1 0,03
01209000000 м. Судак 460,1 0,07
18201000000 м. Суми 22910 25,33 5206000000 м. Теплодар 1713,5 0,08
04213000000 м. Тернівка 3959,8 34,08 9201000000 м. Тернопіль 33,1 0,01
08205000000 м. Токмак 5167 0,39
05225000000 м. Торез 13056,1 0,53
13206000000 м. Трускавець 694 9,28 7201000000 м. Ужгород 11087 26,71 3206000000 м. Умань 8777,6 2,08
10210000000 м. Фастів 278,3 2,21 1210000000 м. Феодосія 4269,8 15,07 0201000000 м. Харків 110805 46,29 5226000000 м. Харцизьк 5230,4 17,71 1201000000 м. Херсон 2704,1 1,27
22201000000 м. Хмельницький 8396 2,00
02206000000 м. Хмільник 198,4 0,04
07204000000 м. Хуст 1189,1 15,47 3207000000 м. Червоноград 10009,3 0,69
23201000000 м. Черкаси 19029,5 21,78 4201000000 м. Чернівці 7672,5 15,1 5201000000 м. Чернігів 2553,2 5,9 0207000000 м. Чугуїв 4222,9 0,17
05227000000 м. Шахтарськ 6353,6 0,26
22206000000 м. Шепетівка 6157,1 1,47
18207000000 м. Шостка 12046 1,47
15207000000 м. Южне 22513,4 60 4205000000 м. Южно-

українськ 8935,3 52,11 1211000000 м. Ялта 14618,4 35,87 9205000000 м. Яремча 5071,4 1,53
05228000000 м. Ясинувата 4332,9 34,18 5301000000 Амвросі-

ївський р-н 8272,7 0,34 5301000000 Ананьїв-

ський р-н 6650,8 0,30 6301000000 Андрушів-

ський р-н 7559,1 2,44 2301000000 Антраци-

тівський р-н 5332,5 0,82 4301000000 Апосто-

лівський р-н 7636,8 0,36 4301000000 Арбу-

зинський р-н 4928,7 0,82 5302000000 Артемів-

ський р-н 8048,9 0,33 5302000000 Арцизський р-н 9830,2 0,44
20301000000 Балаклій-

ський р-н 2956,1 16 5303000000 Балтський р-н 8660 0,39
06302000000 Баранів-

ський р-н 8885,4 2,87 0302000000 Барвінків-

ський р-н 5948,4 0,24 0301000000 Баришів-

ський р-н 6320 0,43 2301000000 Барський р-н 10952,8 2,11
25301000000 Бахмацький р-н 7673,5 0,90
01301000000 Бахчисарай-

ський р-н 12565,9 1,81 4302000000 Баштанський р-н 7315,3 1,22
06303000000 Бердичів-

ський р-н 8194,9 2,65 8301000000 Бердян-

ський р-н 4884,4 0,37 7301000000 Берегів-

ський р-н 13704 3,94 9301000000 Бережан-

ський р-н 7487,4 3,21 4303000000 Березан-

ський р-н 4036,4 0,68 5304000000 Березів-

ський р-н 7700,4 0,35 7301000000 Березнів-

ський р-н 17392,2 4,23 4304000000 Березнегуват-

ський р-н 4866,5 0,81 1301000000 Берислав-

ський р-н 11497,2 5,39 2302000000 Бершадський р-н 12052,5 2,32
15305000000 Білгород-

Дністров-

ський р-н 12374,5 0,56 2302000000 Біловод-

ський р-н 5453,1 0,83 1302000000 Білогір-

ський р-н

(Автономна

Республіка

Крим) 12531,8 1,81 2301000000 Білогір-

ський р-н

(Хмельницька

обл.) 7534,5 1,80 1302000000 Білозер-

ський р-н 12505,7 5,86 2303000000 Білокуракин-

ський р-н 5105,9 0,78 8301000000 Білопіль-

ський р-н 9373,3 1,14 0302000000 Білоцерків-

ський р-н 10009,4 0,68 5306000000 Біляївський р-н 18007,4 0,81
20303000000 Близнюків-

ський р-н 6107,9 0,24 1301000000 Бобринець-

кий р-н 6154,6 3,23 5302000000 Бобровиць-

кий р-н 6868,6 0,81 0304000000 Богодухів-

ський р-н 7326,1 0,29 9301000000 Богородчан-

ський р-н 14987,9 4,53 0303000000 Богуслав-

ський р-н 7203,1 0,49 5307000000 Болград-

ський р-н 15473,1 0,70 5303000000 Борзнян-

ський р-н 8372,9 0,98 0304000000 Бориспіль-

ський р-н 7369,8 0,50 0305000000 Борівський р-н 4300,5 0,17
10305000000 Бородян-

ський р-н 8464,1 0,58 9302000000 Борщівський р-н 14875,3 6,36
14305000000 Братський р-н 4803,2 0,80
10306000000 Броварський р-н 4013 0,27
13301000000 Бродівський р-н 10291,9 0,71
06304000000 Брусилів-

ський р-н 4302,6 1,39 8302000000 Буринський р-н 6795,9 0,83
13302000000 Буський р-н 11930,7 0,82
19303000000 Бучацький р-н 14241,1 6,09
20306000000 Валківський р-н 5171,8 0,21
25304000000 Варвинський р-н 1644,5 0,19
08302000000 Василів-

ський р-н 7048,9 0,53 4302000000 Васильків-

ський р-н

(Дніпропет-

ровська обл.) 7004,9 0,33 0307000000 Васильків-

ський р-н

(Київська обл.) 9290,6 0,63 6301000000 Великобагачан-

ський р-н 4433,2 0,35 7302000000 Великоберез-

нянський р-н 5252,6 1,51 8303000000 Великобілозер-

ський р-н 1360,3 0,10 0307000000 Великобур-

луцький р-н 4563,6 0,18 1303000000 Великолепе-

тиський р-н 3731,4 1,75 5308000000 Великомихайлів-

ський р-н 7326,1 0,33 5303000000 Великоново-

сілківський р-н 8561,5 0,35 1304000000 Великоолександ-

рівський р-н 7052,4 3,30 8303000000 Великописарів-

ський р-н 5350,2 0,65 4303000000 Верхньодніпров-

ський р-н 5129,1 0,24 1305000000 Верхньорога-

чицький р-н 2848,7 1,33 9302000000 Верховин-

ський р-н 9884 2,99 4306000000 Веселинів-

ський р-н 5555,6 0,93 8304000000 Веселів-

ський р-н 4721,5 0,35 4301000000 Вижницький р-н 13179,9 6,53
07303000000 Виноградів-

ський р-н 22256,4 6,40 1306000000 Високопіль-

ський р-н 3912,9 1,83 0308000000 Вишгород-

ський р-н 4020,4 0,27 8305000000 Вільнян-

ський р-н 6271,1 0,47 1302000000 Вільшан-

ський р-н 3443,7 1,81 2303000000 Вінницький р-н 7960,4 1,53
22302000000 Віньковець-

кий р-н 6615,3 1,58 0308000000 Вовчанський р-н 8751,9 0,35
14307000000 Вознесен-

ський р-н 5619,9 0,94 5304000000 Волнова-

ський р-н 5399,8 0,22 7304000000 Воловецький р-н 6202,5 1,78
05305000000 Володар-

ський р-н

(Донецька обл.) 3326 0,14 0309000000 Володар-

ський р-н

(Київська обл.) 3927,2 0,27 6305000000 Володарсько-

Волинський р-н 6065,5 1,96 3301000000 Володимир-

Волинський р-н 6266,1 1,51 7302000000 Володимирець-

кий р-н 18277,5 4,45 2303000000 Волочиський р-н 10455,8 2,49
14308000000 Врадіїв-

ський р-н 4560,5 0,76 6302000000 Гадяцький р-н 10173,4 0,80
11303000000 Гайворон-

ський р-н 6565 3,45 2304000000 Гайсинський р-н 10302,9 1,98
09303000000 Галицький р-н 10417,3 3,15
21307000000 Генічеський р-н 10597,4 4,96
24302000000 Герцаївсь-

кий р-н 8364,4 4,14 4303000000 Глибоцький р-н 16367,3 8,11
16303000000 Глобинський р-н 10462,8 0,83
18304000000 Глухівський р-н 5838,5 0,71
11304000000 Голованів-

ський р-н 5655,4 2,97 1308000000 Голопристан-

ський р-н 11980,8 5,61 1309000000 Горностаїв-

ський р-н 4938,5 2,31 9304000000 Городенків-

ський р-н 13539,4 4,09 3301000000 Городищен-

ський р-н 7713,7 1,83 5305000000 Городнян-

ський р-н 7655,7 0,90 3303000000 Городоцький р-н

(Львівська

обл.) 15519,9 1,06 2304000000 Городоцький р-н

(Хмельницька

обл.) 12036,1 2,87 3302000000 Горохів-

ський р-н 11902,2 2,86 7303000000 Гощанський р-н 8851,7 2,15
16304000000 Гребінків-

ський р-н 2505,9 0,20 8306000000 Гуляйпіль-

ський р-н 4365,8 0,33 9304000000 Гусятин-

ський р-н 12558 5,37 0309000000 Дворічан-

ський р-н 4378,4 0,18 7304000000 Демидів-

ський р-н 3516,7 0,86 2305000000 Деражнян-

ський р-н 8389,2 2,00 0310000000 Дергачів-

ський р-н 12176,6 0,49 1303000000 Джанкой-

ський р-н 22822,2 3,29 6306000000 Дзержин-

ський р-н 7917,5 2,56 6305000000 Диканський р-н 2666 0,21
04304000000 Дніпропетров-

ський р-н 7870,2 0,37 5306000000 Добропіль-

ський р-н 2974,3 0,12 1305000000 Добровеличків-

ський р-н 5749,9 3,02 9305000000 Долинський р-н

(Івано-Франків-

ська обл.) 9323,4 2,82 1306000000 Долинський р-н

(Кіровоград-

ська обл.) 6105,2 3,20 4309000000 Доманів-

ський р-н 6373,4 1,07 3302000000 Драбівський р-н 7769 1,85
13304000000 Дрогобиць-

кий р-н 17625,8 1,21 7305000000 Дубенський р-н 10064,1 2,45
17306000000 Дубровиць-

кий р-н 13944,3 3,39 2306000000 Дунаєвець-

кий р-н 14379,1 3,43 4310000000 Єланецький р-н 4502,4 0,75
06307000000 Ємільчинсь-

кий р-н 11649,8 3,77 3303000000 Жашківський р-н 8913,3 2,12
13305000000 Жидачівсь-

кий р-н 12454,1 0,85 6308000000 Житомирсь-

кий р-н 10641,9 3,44 2305000000 Жмеринський р-н 11536,9 2,22
13306000000 Жовківський р-н 23603,8 1,62
14311000000 Жовтневий р-н 10200,3 1,71
19305000000 Заліщицький р-н 11199,5 4,79
08307000000 Запорізький р-н 9108,8 0,68
17307000000 Зарічненсь-

кий р-н 9973 2,43 4304000000 Заставнівсь-

кий р-н 12284 6,08 0311000000 Зачепилівсь-

кий р-н 3842,8 0,15 9306000000 Збаразький р-н 12991,2 5,56
19307000000 Зборівський р-н 10487,9 4,49
23304000000 Звенигород-

ський р-н 10461,8 2,48 0310000000 Згурівський р-н 4380,8 0,30
17308000000 Здолбунів-

ський р-н 6684,8 1,63 6306000000 Зінківський р-н 7833,2 0,62
20312000000 Зміївський р-н 9010,6 0,36
11307000000 Знам'ян-

ський р-н 8544,6 4,49 3305000000 Золотонісь-

кий р-н 6816,1 1,62 3307000000 Золочів-

ський р-н

(Львівська

обл.) 14411,2 0,99 0313000000 Золочів-

ський р-н

(Харків-

ська обл.) 6091,7 0,24 3303000000 Іваничів-

ський р-н 7721,3 1,85 5309000000 Іванівський р-н

(Одеська обл.) 5799,2 0,26 1310000000 Іванівський р-н

(Херсон-

ська обл.) 4516,3 2,12 5310000000 Ізмаїль-

ський р-н 10207 0,46 0311000000 Іванків-

ський р-н 231,2 0,02 0314000000 Ізюмський р-н 4528,3 0,18
22307000000 Ізяслав-

ський р-н 11376,5 2,71 2306000000 Іллінецький р-н 7979,9 1,53
07305000000 Іршавський р-н 24458,4 7,03
25306000000 Ічнянський р-н 7291,4 0,86
10312000000 Кагарлиць-

кий р-н 6102,7 0,42 4312000000 Казанківсь-

кий р-н 5881,9 0,98 1311000000 Каланчаць-

кий р-н 4731 2,22 2307000000 Калинівсь-

кий р-н 11219,5 2,16 9306000000 Калуський р-н 15751,7 4,76
22308000000 Кам'янець-

Подільський р-н 14147,4 3,37 8308000000 Кам'янсько-Дні-

провський р-н 6146,3 0,46 3304000000 Камінь-

Каширський р-н 16804,3 4,04 3308000000 Кам'янка-

Бузький р-н 8574,7 0,59 3306000000 Кам'янський р-н 5826,4 1,38
23307000000 Канівський р-н 8262,9 1,96
16307000000 Карлівський р-н 5817,6 0,46
23308000000 Катерино-

пільський р-н 5262,1 1,25 1312000000 Каховський р-н 11521,8 5,40
20315000000 Кегичівсь-

кий р-н 3108,7 0,12 4305000000 Кельменець-

кий р-н 9056,1 4,48 0313000000 Києво-Святошин-

ський р-н 727,50 0,05 3305000000 Ківерцівсь-

кий р-н 13547,2 3,25 5311000000 Кілійський р-н 10636,8 0,48
11308000000 Кіровоград-

ський р-н 5725,9 3,01 1304000000 Кіровський р-н 10320,9 1,49
24306000000 Кіцманський р-н 13527,1 6,70
16308000000 Кобеляцький р-н 10322,5 0,82
03306000000 Ковельський р-н 10186,8 2,45
15312000000 Кодимський р-н 7389,1 0,33
25307000000 Козелецький р-н 10495,9 1,23
16309000000 Козельщинсь-

кий р-н 5395,7 0,43 9308000000 Козівський р-н 9443,6 4,04
02308000000 Козятин-

ський р-н 12195,3 2,34 0316000000 Коломацький р-н 1107,8 0,04
09307000000 Коломийсь-

кий р-н 30989,5 9,36 5313000000 Комінтернів-

ський р-н 8268,7 0,37 1309000000 Компаніїв-

ський р-н 3919,7 2,06 8305000000 Конотоп-

ський р-н 6455,7 0,79 7309000000 Корецький р-н 9339,5 2,27
25308000000 Коропський р-н 6466,6 0,76
06309000000 Коростен-

ський р-н 7814,8 2,53 6310000000 Коростишів-

ський р-н 5979,1 1,93 3309000000 Корсунь-

Шевченків-

ський р-н 7345,2 1,74 5309000000 Корюків-

ський р-н 5168,3 0,61 9308000000 Косівський р-н 23151 6,99
17310000000 Костопіль-

ський р-н 12620,5 3,07 5307000000 Костянтинів-

ський р-н 3567,9 0,15 6326000000 Котелев-

ський р-н 3946 0,31 5314000000 Котовський р-н 4919,7 0,22
22309000000 Красилів-

ський р-н 11413,1 2,72 5308000000 Красноармій-

ський р-н 6623,1 0,27 1305000000 Красногвардій-

ський р-н 15195,5 2,19 0317000000 Красноград-

ський р-н 2077,2 18,67 2304000000 Краснодон-

ський р-н 3876,7 37 0318000000 Краснокут-

ський р-н 5872,9 0,24 5315000000 Красноокнян-

ський р-н 5252,6 0,24 1306000000 Красноперекоп-

ський р-н 6742,6 0,97 8306000000 Краснопіль-

ський р-н 6723,3 0,82 9309000000 Кременець-

кий р-н 15202,3 6,51 6310000000 Кременчуць-

кий р-н 5915,6 0,47 2305000000 Кремінський р-н 9169,5 1,40
14313000000 Кривоозерсь-

кий р-н 5901,9 0,99 4305000000 Криворізь-

кий р-н 4702,6 0,22 2309000000 Крижопіль-

ський р-н 6724,6 1,29 4306000000 Криничан-

ський р-н 8024,3 0,38 8307000000 Кролевець-

кий р-н 7726,7 0,94 8309000000 Куйбишев-

ський р-н 3559,2 0,27 5310000000 Куликів-

ський р-н 4354,2 0,51 0319000000 Куп'янський р-н 6413,5 0,26
19310000000 Лановецький р-н 7920,9 3,39
18308000000 Лебединсь-

кий р-н 8223,8 1,00 1307000000 Ленінський р-н 10925 1,58
22310000000 Летичівсь-

кий р-н 6853,6 1,63 2310000000 Липовецький р-н 8282 1,59
18309000000 Липоводолин-

ський р-н 4771,5 0,58 3310000000 Лисянський р-н 6014,1 1,43
02311000000 Літинський р-н 9418,5 1,81
20320000000 Лозівський р-н 6551,5 0,26
03307000000 Локачин-

ський р-н 5833 1,40 6311000000 Лохвицький р-н 7533,7 0,60
16312000000 Лубенський р-н 6515,2 0,52
06311000000 Лугинський р-н 4888,7 1,58
12306000000 Лутугинський р-н 6420 0,98
03308000000 Луцький р-н 9192,9 2,21
06312000000 Любарський р-н 7648 2,47
15316000000 Любашів-

ський р-н 6833,4 0,31 3309000000 Любешів-

ський р-н 10469,3 2,51 3310000000 Любомль-

ський р-н 8220,4 1,97 5309000000 Мар'їнський р-н 7745,5 0,32
04307000000 Магдалинів-

ський р-н 6336,1 0,30 0314000000 Макарів-

ський р-н 9048,4 0,62 6313000000 Малинський р-н 7604,3 2,46
11310000000 Маловисківський р-н 8402,2 4,41
03311000000 Маневицький р-н 14474,1 3,48
23311000000 Маньків-

ський р-н 7089,7 1,68 2307000000 Марківський р-н 3789,4 0,58
16313000000 Машівський р-н 3668,1 0,29
04308000000 Межівський р-н 5368,9 0,25
08310000000 Мелітополь-

ський р-н 9674 0,73 5311000000 Менський р-н 7725,6 0,91
13309000000 Миколаїв-

ський р-н

(Львівська

обл.) 17039,8 1,17 4314000000 Миколаїв-

ський р-н

(Миколаїв-

ська обл.) 6736,2 1,13 5317000000 Миколаїв-

ський р-н

(Одеська обл.) 4397,2 0,20 6314000000 Миргород-

ський р-н 13286,4 1,05 0315000000 Миронів-

ський р-н 4884,6 0,33 8311000000 Михайлів-

ський р-н 5025 0,38 7306000000 Міжгірський р-н 13579,2 3,90
12308000000 Міловський р-н 3184,6 0,49
17311000000 Млинівський р-н 9627,8 2,34
02312000000 Могилів-

Подільський р-н 8454,5 1,63 3312000000 Монастирищен-

ський р-н 8247,8 1,96 9311000000 Монастири-

ський р-н 7450,6 3,19 3310000000 Мостиський р-н 13824,6 0,95
07307000000 Мукачів-

ський р-н 19227,1 5,53 2313000000 Мурованокурило-

вецький р-н 7371 1,42 4309000000 Нікополь-

ський р-н 5975,1 0,28 9309000000 Надвірнян-

ський р-н 20439,1 6,17 6314000000 Народицький р-н 2870,3 0,93
18310000000 Недригайлів-

ський р-н 6795,1 0,83 2314000000 Немирів-

ський р-н 10266,7 1,97 1308000000 Нижньогір-

ський р-н 9867,1 1,42 1313000000 Нижньосіро-

гозький р-н 4209,8 1,97 5312000000 Ніжинський р-н 6168,9 0,72
11311000000 Новгородків-

ський р-н 3656,6 1,92 5313000000 Новгород-Сі-

верський р-н 6058,7 0,71 5310000000 Новоазов-

ський р-н 4388 0,18 2309000000 Новоайдар-

ський р-н 5390 0,82 1312000000 Новоархангель-

ський р-н 6773,1 3,56 4315000000 Новобузький р-н 6444,6 1,08
20321000000 Нововодо-

лазький р-н 6380,9 0,26 1314000000 Нововоронцов-

ський р-н 4510,1 2,11 6315000000 Новоград-Волин-

ський р-н 12237,1 3,96 8312000000 Новомиколаїв-

ський р-н 2793,6 0,21 1313000000 Новомиргород-

ський р-н 7392,6 3,88 4310000000 Новомосков-

ський р-н 10401,8 0,49 4316000000 Новооде-

ський р-н 7696,6 1,29 2310000000 Новопсков-

ський р-н 5797,2 0,89 6315000000 Новосанжар-

ський р-н 7568,1 0,60 4307000000 Новоселиць-

кий р-н 17251,1 8,54 1315000000 Новотроїць-

кий р-н 9225,5 4,32 1314000000 Новоукраїн-

ський р-н 7364,2 3,87 2311000000 Новоушиць-

кий р-н 7878,3 1,88 5314000000 Носівський р-н 6860,7 0,81
10316000000 Обухівський р-н 4645,8 24,25 5318000000 Овідіополь-

ський р-н 3877,9 0,17 6316000000 Овруцький р-н 12612,4 4,08
06317000000 Олевський р-н 12089,9 3,91
05311000000 Олександрів-

ський р-н

(Донецька обл.) 4595,3 0,19 1315000000 Олександрів-

ський р-н

(Кіровоград-

ська обл.) 6001,1 3,15 1316000000 Олександрій-

ський р-н 8522,9 4,47 1317000000 Онуфріїв-

ський р-н 4314,6 2,26 2315000000 Оратівський р-н 6489 1,25
16317000000 Оржицький р-н 5384,9 0,43
08313000000 Оріхівський р-н 8663,3 0,65
17312000000 Острозький р-н 9007,3 2,19
18311000000 Охтирський р-н 4398,6 0,54
14317000000 Очаківський р-н 5212,3 0,87
04311000000 Павлоград-

ський р-н 5520 0,26 5312000000 Першо-

травневий р-н 1996 0,08 1309000000 Первомай-

ський р-н

(Автономна

Республіка

Крим) 8220,1 1,19 4318000000 Первомай-

ський р-н

(Миколаїв-

ська обл.) 7691,7 1,29 0322000000 Первомай-

ський р-н

(Харківська

обл.) 3375,1 0,14 2311000000 Переваль-

ський р-н 8649,8 1,32 3311000000 Перемишлян-

ський р-н 10549,5 0,72 7308000000 Перечин-

ський р-н 6015,9 1,73 0317000000 Переяслав-

Хмельниць-

кий р-н 7384,3 0,50 4312000000 Петриків-

ський р-н 3986,1 0,19 1318000000 Петрівський р-н 3849,4 2,02
04313000000 Петропавлів-

ський р-н 6838,9 0,32 3023000000 Печенізький р-н 1867,3 0,07
16318000000 Пирятин-

ський р-н 6051,2 0,48 9312000000 Підволочи-

ський р-н 9749,1 4,17 9313000000 Підгаєцький р-н 5382,1 2,30
02316000000 Піщанський р-н 5273,4 1,01
02317000000 Погребищен-

ський р-н 7870 1,51 4314000000 Покровський р-н 4745,5 0,22
10318000000 Поліський р-н 2162,7 0,15
08314000000 Пологів-

ський р-н 3897,7 0,29 2312000000 Полонський р-н 9205,5 2,19
16319000000 Полтавський р-н 8757 0,69
12312000000 Попаснян-

ський р-н 1497,6 0,23 6318000000 Попільнян-

ський р-н 7029 2,27 8315000000 Приазов-

ський р-н 5228,8 0,39 5315000000 Прилуцький р-н 8034 0,94
08316000000 Приморський р-н 5086,5 0,38
13312000000 Пустомитів-

ський р-н 18889,5 1,30 8312000000 Путивль-

ський р-н 5924,9 0,72 4308000000 Путильський р-н 7133,9 3,53
04315000000 П'ятихат-

ський р-н 7002,2 0,33 3313000000 Радехів-

ський р-н 12076,4 0,83 7313000000 Радивилів-

ський р-н 8315,1 2,02 6319000000 Радомишль-

ський р-н 7785 2,52 3312000000 Ратнівський р-н 13088,6 3,14
07309000000 Рахівський р-н 22063,2 6,34
15319000000 Ренійський р-н 5774,6 0,26
16320000000 Решетилів-

ський р-н 6623,8 0,52 7314000000 Рівненський р-н 14739,8 3,59
25316000000 Ріпкинський р-н 7013 0,82
09310000000 Рогатин-

ський р-н 10676,4 3,22 3313000000 Рожищен-

ський р-н 9395,2 2,26 9311000000 Рожнятів-

ський р-н 18238,2 5,51 5320000000 Роздільнян-

ський р-н 9917,9 0,45 1310000000 Роздольнен-

ський р-н 6435,1 0,93 8317000000 Розівський р-н 1718,3 0,13
17315000000 Рокитнів-

ський р-н 13875,1 3,38 0319000000 Рокитнян-

ський р-н 6317,7 0,43 8313000000 Роменський р-н 7945,7 0,97
06320000000 Ружинський р-н 6994,7 2,26
15321000000 Савранський р-н 4508,4 0,20
01311000000 Сакський р-н 15576,5 2,25
13314000000 Самбірський р-н 18421,6 1,26
15322000000 Саратський р-н 9540,2 0,43
17316000000 Сарненський р-н 23852,8 5,80
20324000000 Сахновщин-

ський р-н 5476,6 0,22 7310000000 Свалявський р-н 9866 2,84
12313000000 Сватівський р-н 7271,5 1,11
11319000000 Світловод-

ський р-н 2925,1 1,54 6321000000 Семенів-

ський р-н

(Полтавська

обл.) 7263,6 0,57 5317000000 Семенів-

ський р-н

(Чернігів-

ська обл.) 5286,4 0,62 8314000000 Середино-

Будський р-н 4333,1 0,53 4316000000 Синельників-

ський р-н 9910,2 0,46 1312000000 Сімферополь-

ський р-н 20502,4 2,96 1316000000 Скадовський р-н 7378,9 3,46
10320000000 Сквирський р-н 5877,9 0,40
13315000000 Сколівський р-н 14382,1 0,99
22313000000 Славутський р-н 8171,2 1,95
12314000000 Слов'яно-

сербський р-н 7282,2 1,11 5313000000 Слов'ян-

ський р-н 5507,5 0,22 3313000000 Смілян-

ський р-н 6645,5 1,58 4319000000 Снігурів-

ський р-н 8986,5 1,50 9312000000 Снятинський р-н 15882,1 4,80
01313000000 Совєтський р-н 6948,3 1,00
13316000000 Сокальський р-н 16330,3 1,12
24309000000 Сокирнян-

ський р-н 10501,2 5,20 4317000000 Солонян-

ський р-н 7180,5 0,34 5318000000 Сосницький р-н 4597,2 0,54
04318000000 Софіївський р-н 6139,4 0,29
25319000000 Срібнян-

ський р-н 2972,3 0,35 5314000000 Старобешів-

ський р-н 3932,6 0,16 0321000000 Ставищен-

ський р-н 6053 0,41 2315000000 Станично-

Луганський р-н 7477,8 1,14 2316000000 Старобіль-

ський р-н 9950,7 1,52 3314000000 Старовижів-

ський р-н 8481,3 2,04 2314000000 Старокостян-

тинівський р-н 12697,4 3,03 3317000000 Старосамбір-

ський р-н 21985,7 1,51 2315000000 Старосиняв-

ський р-н 5607,5 1,34 4310000000 Сторожинець-

кий р-н 21805,5 10,80 3318000000 Стрийський р-н 10148,5 0,70
18315000000 Сумський р-н 11063,3 1,35
25320000000 Талалаїв-

ський р-н 3802,3 0,45 3314000000 Тальнів-

ський р-н 8374,3 1,99 0322000000 Таращан-

ський р-н 7344 0,50 5323000000 Тарутин-

ський р-н 10891,4 0,49 5324000000 Татарбунар-

ський р-н 7988,2 0,36 5315000000 Тельманів-

ський р-н 4658 0,19 2316000000 Теофіполь-

ський р-н 6860,7 1,64 2318000000 Теплицький р-н 7885,3 1,52
19314000000 Теребовлян-

ський р-н 14356,4 6,14 9315000000 Тернопіль-

ський р-н 11339,7 4,85 0323000000 Тетіївський р-н 7227,3 0,49
02319000000 Тиврівський р-н 9667 1,86
09313000000 Тисмениць-

кий р-н 14447,6 4,36 9314000000 Тлумацький р-н 12102,5 3,66
08318000000 Токмацький р-н 4166,4 0,31
04319000000 Томаків-

ський р-н 4722,8 0,22 2320000000 Томашпіль-

ський р-н 7435,5 1,43 2317000000 Троїцький р-н 5593,5 0,86
02321000000 Тростянець-

кий р-н

(Вінницька

обл.) 6391,9 1,23 8316000000 Тростянець-

кий р-н

(Сумська обл.) 3533,9 0,43 2322000000 Тульчин-

ський р-н 11392,3 2,19 3315000000 Турійський р-н 6482,6 1,56
13319000000 Турківський р-н 16965,4 1,16
07311000000 Тячівський р-н 41039,7 11,80
07312000000 Ужгород-

ський р-н 3609,8 1,04 1320000000 Ульянов-

ський р-н 5975,8 3,14 3315000000 Уманський р-н 10505,3 2,50
11321000000 Устинів-

ський р-н 3679,5 1,93 0324000000 Фастівський р-н 7896,8 0,54
15325000000 Фрунзів-

ський р-н 5355,3 0,24 0325000000 Харківський р-н 20128,4 0,81
22317000000 Хмельниць-

кий р-н 8522,6 2,03 2323000000 Хмільниць-

кий р-н 13572,8 2,61 6322000000 Хорольський р-н 6394,6 0,51
24311000000 Хотинський р-н 14421,3 7,14
23316000000 Христинів-

ський р-н 5491,7 1,30 7313000000 Хустський р-н 27407 7,88
04320000000 Царичан-

ський р-н 5247,5 0,25 1317000000 Цюрупин-

ський р-н 13872,9 6,50 1318000000 Чаплин-

ський р-н 8714,2 4,08 2318000000 Чемеровець-

кий р-н 10221,7 2,44 6321000000 Червоно-

армійський р-н 6408,1 2,07 3317000000 Черкаський р-н 12974 3,08
02324000000 Чернівець-

кий р-н 5914,1 1,14 8319000000 Чернігівсь-

кий р-н

(Запорізька

обл.) 3765,3 0,28 5321000000 Чернігів-

ський р-н

(Чернігівська

обл.) 8742,9 1,03 6322000000 Черняхів-

ський р-н 7459,2 2,41 2325000000 Чечельниць-

кий р-н 6220,9 1,20 3318000000 Чигиринсь-

кий р-н 6659,5 1,58 3319000000 Чорнобаїв-

ський р-н 7178,3 1,70 1314000000 Чорномор-

ський р-н 1412,8 0,20 6323000000 Чорнухин-

ський р-н 4094,4 0,32 9316000000 Чортків-

ський р-н 15218,6 6,52 0326000000 Чугуївський р-н 7119,5 0,29
06323000000 Чуднівський р-н 9601,4 3,10
16324000000 Чутівський р-н 5093,8 0,40
02326000000 Шаргородсь-

кий р-н 14860,9 2,86 5316000000 Шахтарський р-н 4308 0,18
03316000000 Шацький р-н 3636,1 0,87
20327000000 Шевченків-

ський р-н 4260,2 0,17 2319000000 Шепетів-

ський р-н 10212,2 2,43 4321000000 Широків-

ський р-н 4664 0,22 5326000000 Ширяївський р-н 6889,9 0,31
16325000000 Шишацький р-н 3065,3 0,24
18317000000 Шосткин-

ський р-н 908,5 0,11 3320000000 Шполянський р-н 8248,7 1,96
19317000000 Шумський р-н 8603,3 3,68
25322000000 Щорський р-н 4994,3 0,59
04322000000 Юр'ївський р-н 3130,8 0,15
13320000000 Яворівський р-н 23213,3 1,59
10325000000 Яготинський р-н 5330,7 0,36
08320000000 Якимівський р-н 6480 0,49
02327000000 Ямпільський р-н

(Вінницька

обл.) 8437,8 1,62 8318000000 Ямпільський р-н

(Сумська обл.) 5131,3 0,62 2320000000 Ярмолинець-

кий р-н 7831 1,87 5317000000 Ясинуват-

ський р-н 3091,9 0,13 1100000000 Бюджет

Автономної

Республіки

Крим 89500,4 12,91 15499,6 2100000000 Обласний

бюджет

Вінницької

області 58609,2 11,27 3100000000 Обласний

бюджет

Волинської

області 42564,4 10,22 4100000000 Обласний бюджет

Дніпропетров-

ської області 85168,4
05100000000 Обласний бюджет

Донецької

області 62744,8
06100000000 Обласний бюджет

Житомирської

області 67269,9 21,75 7100000000 Обласний бюджет

Закарпатської

області 48250,9 13,87 8100000000 Обласний бюджет

Запорізької

області 28016,7
09100000000 Обласний бюджет

Івано-Франків-

ської області 44899 13,56 0100000000 Обласний бюджет

Київської

області 28633,7 1,96 1100000000 Обласний бюджет

Кіровоградської

області 36856,7 19,35 2100000000 Обласний бюджет

Луганської

області 49885,5 7,63 3100000000 Обласний бюджет

Львівської

області 46704,4 3,2 4100000000 Обласний бюджет

Миколаївської

області 20574,2 3,44 5100000000 Обласний бюджет

Одеської

області 8100,9
16100000000 Обласний бюджет

Полтавської

області 16084,9 1,27 7100000000 Обласний бюджет

Рівненської

області 42323,2 10,3 8100000000 Обласний бюджет

Сумської

області 30346,8 3,7 9100000000 Обласний бюджет

Тернопільської

області 45117,1 19,31 0100000000 Обласний бюджет

Харківської

області 9336,6 0,37 1100000000 Обласний бюджет

Херсонської

області 46449,3 21,76 2100000000 Обласний бюджет

Хмельницької

області 57516,6 13,71 3100000000 Обласний бюджет

Черкаської

області 41666,3 9,9 4100000000 Обласний бюджет

Чернівецької

області 39615,9 19,62 5100000000 Обласний бюджет

Чернігівської

області 45702,2 5,36 6000000000 Міський бюджет

міста Києва 903244,4
27000000000 Міський бюджет

міста

Севастополя 4996,1 3,48
ВСЬОГО 5512577,0 2383412,4
( Додаток 4 в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003,
із змінами, внесеними згідно із Законом N 1069-IV ( 1069-15 ) від
09.07.2003 )

Додаток N 5

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2003 рік"

Показники

міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету

з місцевими бюджетами на 2003 рік

тис. грн. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Субвенція з державного бюджету | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Субвенція загального фонду на: | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |Додаткова |виплату |надання |надання |надання пільг вете- |погашен-|ліквіда- |надання пільг |будівництво та | |дотація з |допомоги |пільг ве- |пільг ве-|ранам війни і праці,|ня ос- |цію нас- |громадянам, які|придбання житла | |державного|сім'ям з |теранам |теранам |військової служби, |новної |лідків |постраждали |військовослуж- | |бюджету на|дітьми, |війни і |війни і |органів внутрішніх |суми |стихійно-|внаслідок Чор- |бовцям, учасни- | |зменшення |малозабез-|праці, ве-|праці, |справ з послуг зв'я-|боргу за|го лиха у|нобильської ка-|кам бойових дій | |фактичних |печеним |теранам |ветеранам|зку та інших перед- |кредита-|Закарпат-|тастрофи на |в Афганістані од бюджету| Назва місцевого |диспропор-|сім'ям та |військової|військо- |бачених чинним зако-|ми, на- |ській та |оплату електро-|та воєнних | бюджету |цій між |інвалідам |служби, |вої служ-|нодавством послуг |даними у|Івано- |енергії, при- |конфліктів у | адміністративно- |місцевими |з дитинст-|ветеранам |би, вете-|(крім пільг на одер-|1999 ро-|Франків- |родного газу, |зарубіжних кра- | територіальної |бюджетами |ва і |органів |ранам ор-|жання ліків, зубо- |ці від- |ській |послуг тепло-, |їнах, членам | одиниці |через |дітям- |внутрішніх|ганів |протезування, оплату|критим |областях |водопостачання |сімей військо- | |нерівно- |інвалідам |справ, ре-|внутріш- |електроенергії, при-|акціоне-| |і водовідведен-|вослужбовців, | |мірність | |абілітова-|ніх справ|родного і скраплено-|рним то-| |ня, квартирної |які загинули | |мережі | |ним грома-|та субси-|го газу, твердого та|варист- | |плати, транс- |під час вико- | |бюджетних | |дянам, які|дій насе-|рідкого пічного по- |вом | |портних послуг,|нання ними | |установ | |стали ін- |ленню на |бутового палива, |"Держав-| |послуг зв'язку |службових | | | |валідами |придбання|послуг тепло-, водо-|ний | |та на придбання|обов'язків, а | | | |внаслідок |твердого |постачання і водо- |ощадний | |твердого і рід-|також військо- | | | |репресій |та рідко-|відведення, квартир-|банк | |кого побутового|вослужбовцям, | | | |або є пен-|го пічно-|ної плати, вивезення|України"| |палива особам, |звільненим у | | | |сіонерами,|го побу- |побутового сміття та|Закарпа-| |які проживають |запас або | | | |та субси- |тового |рідких нечистот) та |тській | |у будинках, що |відставку за | | | |дій насе- |палива і |компенсацію за піль-|обласній| |не мають цент- |станом здо- | | | |ленню на |скрапле- |говий проїзд окремих|держав- | |рального опа- |ров'я, віком, | | | |оплату |ного газу|категорій громадян |ній ад- | |лення |вислугою | | | |електро- | | |мініс- | | |років та у | | | |енергії, | |--------------------|трації | | |зв'язку із ско- | | | |природного| | | в т. ч. |на лік- | | |роченням шта- | | | |газу, пос-| | | пільг на|відацію | | |тів, які | | | |луг теп- | | Всього | послуги |наслід- | | |перебувають | | | |ло-, водо-| | | зв'язку |ків сти-| | |на квартирному | | | |постачання| | | |хійного | | |обліку за міс- | | | |і водовід-| | | |лиха | | |цем проживання | | | |ведення, | | | | | | | | | | |квартирної| | | | | | | | | | |плати, ви-| | | | | | | | | | |везення | | | | | | | | | | |побутового| | | | | | | | | | |сміття та | | | | | | | | | | |рідких не-| | | | | | | | | | |чистот | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 Бюджет Автономної 6737,4 49739,8 35965,0 17780,6 17912,1 3254,0 1282 8765,6 Республіки Крим
02100000000 Обласний бюджет 5497,1 92604,1 62231,6 51642,3 19675,8 3513,4 2765,2 5435 Вінницької області
03100000000 Обласний бюджет 3464,5 69505,1 43149,3 5271,3 9615 2030,6 2725,4 2631,7 Волинської області
04100000000 Обласний бюджет 10561,0 69034,1 192837,6 8292,6 36414,6 7557,2 5196,1 7149,1 Дніпропетровської

області
05100000000 Обласний бюджет 13705,5 109142,1 183652,4 14616,4 45541,1 7403,2 5160,2 5482,2 Донецької області
06100000000 Обласний бюджет 4431,7 59297,4 53183,4 18916 15018 2645,2 11673,6 6317,9 Житомирської

області
07100000000 Обласний бюджет 4117,4 65002,8 26864,1 3773,1 6306,6 722,8 15000 10000 709,6 2405,1 Закарпатської

області
08100000000 Обласний бюджет 5803,8 51561,6 67506,9 19081,4 20091,9 4596,0 1868 2995,3 Запорізької

області
09100000000 Обласний бюджет 4585,8 93166,1 65485,0 3369,9 8932,4 1137,6 5000 1023,9 2472,8 Івано-Франківської

області
10100000000 Обласний бюджет 5466,2 27810,9 110279,1 9776,1 17580,1 2847 34927,8 7095,5 Київської області
11100000000 Обласний бюджет 3488,1 41323,0 45683,8 20769,6 11576,3 2138,8 2241,2 2389,3 Кіровоградської

області
12100000000 Обласний бюджет 7110,8 35769,2 99368,7 5491,6 25493,1 4296 2881,1 1638,5 Луганської області
13100000000 Обласний бюджет 8043,7 156661,5 162090,1 3954,1 19417,1 3445,8 1805,8 7457,6 Львівської області
14100000000 Обласний бюджет 3968,9 43156,2 38088,4 10255,9 11724 2424,2 1162,7 4306,4 Миколаївської

області
15100000000 Обласний бюджет 7400,6 60917,7 63931,9 18379,5 20373,1 3679,6 1782,8 11587,7 Одеської області
16100000000 Обласний бюджет 4996,5 38842,5 109816,5 11295,1 17844,2 3087,8 4517,8 6072,5 Полтавської

області
17100000000 Обласний бюджет 3777,4 96436,2 55226 4689,4 9252,4 1488,2 6444 2409,8 Рівненської

області
18100000000 Обласний бюджет 3893,2 44445,1 76637 22566 14374,7 2196,2 2440,6 3399,8 Сумської області
19100000000 Обласний бюджет 3533,3 79187,1 59710 9039,8 9195,8 1432,4 1372,2 1594,4 Тернопільської

області
20100000000 Обласний бюджет 8194,8 69725,8 209112,7 22052,5 29609,4 6867 4369,5 10884,1 Харківської

області
21100000000 Обласний бюджет 3659,7 22735,7 26542 11887,7 10310,2 1838,2 962,1 2043,1 Херсонської

області
22100000000 Обласний бюджет 4494,6 57266,0 64785,1 15009,2 15984,7 2566 1606,9 5438,1 Хмельницької

області
23100000000 Обласний бюджет 4372,9 55103,5 66505,6 16961,5 15172,1 2525 4779,6 3407,7 Черкаської

області
24100000000 Обласний бюджет 2865,9 45816,8 21623 7646,3 5946,4 838,6 956,4 2263,4 Чернівецької

області
25100000000 Обласний бюджет 3823,0 49217,8 64004,8 18904,0 16066,0 2663,0 5194,5 4386,6 Чернігівської

області
26000000000 Міський бюджет 33156,1 153651,3 370,6 67089,8 10901,8 18746 18310,3 міста Києва
27000000000 Міський бюджет 7993,6 12584,2 831,9 4649,8 1612,2 232 3514,6 міста Севастополя
13201000000 Міський бюджет

міста Львова
15201000000 Міський бюджет

міста Одеси
18202000000 Міський бюджет

міста Глухова
22202000000 Міський бюджет

міста Кам'янець-

Подільський
19306000000 Збаразький

районний бюджет
25301000000 Бахмацький

районний бюджет
08204000000 Міський бюджет

міста Мелітополя
20201000000 Міський бюджет

міста Харкова
ВСЬОГО 137993,8 1624617,8 2170515,5 352624,4 501166,7 89707,8 15000 15000 128827 141854,1

тис. грн. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Субвенція з державного бюджету | | |-------------------------------------------------------------------------| од бюджету| Назва місцевого бюджету | |Субвен-|Розрахунковий | адміністративно- | Субвенція загального фонду на: |ція |обсяг доходів | територіальної | |спеці- |загального | одиниці |-----------------------------------------------------------------|ального|фонду | |компен- |збере- |розвиток |розвиток|програму|інвес- |вико- |фонду |Державного | |сацію |ження |Націо- |Держав- |збере- |тиційні |нання |на лік-|бюджету | |втрат |істо- |нального |ного |ження |проекти,|інвес- |відацію|України, | |доходів |ричної |історико-|істо- |пам'яток|спря- |тиційних|наслід-|за рахунок | |міському |забудови|архітек- |рико-ар-|Держав- |мовані |проектів|ків |яких здійсню- | |бюджету |у цен- |турного |хеоло- |ного |на роз- | |аварії |ється перера- | |м. Сева- |тральній|заповід- |гічного |істо- |виток | |на |хування | |стополя |частині |ника |заповід-|рико- |соціаль-| |очисних|дотації | |внаслідок |міст |"Кам'я- |ника |культур-|ної | |спору- |вирівнювання | |розміщення| |нець" |"Кам'яна|ного |інфра- | |дах | | |на його | | |Могила" |заповід-|структу-| |м. Хар-| | |території | | | |ника |ри Авто-| |кова | | |Чорно- | | | |"Геть- |номної | | | | |морського | | | |манська |Респуб- | | | | |флоту | | | |столиця"|ліки | | | | |Російської| | | | |Крим | | | | |Федерації | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 Бюджет Автономної Республіки Крим 15000,0 9440,0 693456,0
02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 8234,0 520178,8
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 4928,9 416282,0
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської 16546,6 2137234,1 області
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 22506,3 2448705,1
06100000000 Обласний бюджет Житомирської

області 6456,0 309288,0
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської 5844,9 347938,6 області
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 8952,5 1332268,3
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської 6549,4 331091,5 області
10100000000 Обласний бюджет Київської області 8493,4 1463839,5
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської 5245,4 190491,1 області
12100000000 Обласний бюджет Луганської області 11832,4 653549,5
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 12202,8 1458159,7
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської 5876,0 597927,5 області
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 11468,1 2217547,5
16100000000 Обласний бюджет Полтавської 7575,5 1265019,7 області
17100000000 Обласний бюджет Рівненської 5451,7 411056,5 області
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 6040,1 821024,4
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської 5307,2 226264,0 області
20100000000 Обласний бюджет Харківської області 13525,4 2495939,3
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 5454,5 213474,2
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької 6649,3 419414,5 області
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 6514,5 421046,5
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької 4288,1 201932,1 області
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської 5744,0 852026,4 області
26000000000 Міський бюджет міста Києва 12117,3 11228862,7
27000000000 Міський бюджет міста Севастополя 32000 1755,7 143436,0
13201000000 Міський бюджет міста Львова 5600
15201000000 Міський бюджет міста Одеси 3000
18202000000 Міський бюджет міста Глухова 2000
22202000000 Міський бюджет міста 2000 Кам'янець-Подільський
19306000000 Збаразький районний бюджет 2000
25301000000 Бахмацький районний бюджет 2000
08204000000 Міський бюджет міста Мелітополя 1000
20201000000 Міський бюджет міста Харкова 26250
ВСЬОГО 32000 12600 2000 1000 2000 15000 225000 26250 33817453,5
( Додаток 5 в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003,
із змінами, внесеними згідно із Законом N 1069-IV ( 1069-15 ) від
09.07.2003 )

Додаток N 6

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
Розподіл витрат у 2003 році, які здійснюються

за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття, на

створення нових робочих місць працівникам вугільної

промисловості, які вивільняються у зв'язку

із закриттям шахт

тис. грн. ----------------------------------------------------------------- |Обсяг коштів на створення Назва |нових робочих місць адміністративно-територіальної |працівникам вугільної одиниці |промисловості, які |вивільняються у зв'язку |із закриттям шахт ----------------------------------------------------------------- олинська область 3430,7
Донецька область 51328,2
Житомирська область 635,8
Кіровоградська область 5335,9
Луганська область 38115,3
Львівська область 2414,1
Черкаська область 5462,8
Чернігівська область 635,7
ВСЬОГО 107358,5

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: