open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко"

на території Одеського морського торговельного порту
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 26, ст.208 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267 )

Цей Закон визначає порядок створення, функціонування та
ліквідації спеціальної (вільної) економічної зони "Порто-франко"
на території Одеського морського торговельного порту.
Стаття 1. Створення спеціальної (вільної) економічної зони

"Порто-франко"
1. Спеціальна (вільна) економічна зона "Порто-франко" (далі -
СЕЗ "Порто-франко") створюється на строк 25 років на території
Одеського морського торговельного порту у межах штучно насипаної
та намитої в акваторії Одеської затоки Чорного моря території
Карантинного молу площею 32,5 гектара. Зі сходу, півночі та заходу
територія СЕЗ "Порто-франко" межує з акваторією Одеської затоки
Чорного моря. На півдні межа СЕЗ "Порто-франко" довжиною
660 метрів проходить по береговій смузі. Загальна довжина
периметра території СЕЗ "Порто-франко" становить 3 кілометри.
Оригінал карти СЕЗ "Порто-франко" зберігається в Одеській міській
раді.
2. Метою створення СЕЗ "Порто-франко" є залучення інвестицій
у пріоритетні галузі виробництва для збереження існуючих та
створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій,
сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і підприємництва,
завантаження потужностей портового комплексу та розвитку його
інфраструктури, збільшення поставок високоякісних товарів і
послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової
інфраструктури.
3. На території СЕЗ "Порто-франко" встановлюється та діє
спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений
Законом України "Про загальні засади створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон" ( 2673-12 ), з урахуванням
особливостей, встановлених цим Законом.
Стаття 2. Особливості дії законодавства України у СЕЗ

"Порто-франко"
1. Законодавство України у СЕЗ "Порто-франко" діє в межах
Конституції України ( 254к/96-ВР ) з урахуванням особливостей,
передбачених Законом України "Про загальні засади створення і
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та цим
Законом.
2. Органи виконавчої влади на території СЕЗ "Порто-франко"
діють в межах повноважень, передбачених Конституцією та законами
України, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
( Частину третю статті 2 виключено на підставі Закону
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
( Частину четверту статті 2 виключено на підставі Закону
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
Стаття 3. Органи управління СЕЗ "Порто-франко"
Органами управління СЕЗ "Порто-франко" є:
Одеська обласна державна адміністрація;
Одеська міська рада;
орган господарського розвитку і управління СЕЗ
"Порто-франко".
Стаття 4. Повноваження Одеської обласної державної

адміністрації та Одеської міської ради щодо

управління СЕЗ "Порто-франко"
1. Одеська обласна державна адміністрація здійснює свої
повноваження на території СЕЗ "Порто-франко" відповідно до
Конституції України, Закону України "Про місцеві державні
адміністрації" ( 586-14 ), цього Закону та інших
нормативно-правових актів.
2. До сфери повноважень Одеської обласної державної
адміністрації також належать:
забезпечення необхідних умов функціонування державних
органів, розташованих на території СЕЗ "Порто-франко";
затвердження положення про орган господарського розвитку і
управління СЕЗ "Порто-франко";
розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на
території СЕЗ "Порто-франко";
регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Порто-франко"
іноземних працівників;
надання центральним органам виконавчої влади інформації щодо
функціонування СЕЗ "Порто-франко";
затвердження порядку укладення договору (контракту) з
суб'єктом СЕЗ "Порто-франко" щодо умов реалізації інвестиційного
проекту;
затвердження порядку реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порто-франко";
здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.
3. Одеська міська рада здійснює свої повноваження на
території СЕЗ "Порто-франко" відповідно до Конституції України,
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ), цього Закону та інших нормативно-правових актів.
4. До сфери повноважень Одеської міської ради також належать:
визначення стратегічних напрямів розвитку СЕЗ "Порто-франко";
внесення пропозицій про зміни в статусі СЕЗ "Порто-франко" у
порядку, встановленому законодавством України;
здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.
Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку і

управління СЕЗ "Порто-франко"
1. Органом господарського розвитку і управління СЕЗ
"Порто-франко" (далі - орган господарського розвитку) є Одеський
морський торговельний порт. Положення про орган господарського
розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко" затверджується Одеською
обласною державною адміністрацією.
2. До компетенції органу господарського розвитку належать:
організація облаштування території СЕЗ "Порто-франко";
організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої та
невиробничої інфраструктури та розвиток мережі комунікаційних
зв'язків;
укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Порто-франко"
щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку,
встановленому Одеською обласною державною адміністрацією;
укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо
облаштування території СЕЗ "Порто-франко", будівництва об'єктів
виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі
комунікаційних зв'язків;
укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури
СЕЗ "Порто-франко";
видача дозволів суб'єктам СЕЗ "Порто-франко" на будівництво
нових господарських об'єктів, що реалізують на території СЕЗ
"Порто-франко" інвестиційні проекти, затверджені Одеською обласною
державною адміністрацією;
участь у розробці та реалізації інвестиційних проектів;
реєстрація суб'єктів СЕЗ "Порто-франко", що реалізують на
території СЕЗ "Порто-франко" інвестиційні проекти, затверджені
Одеською обласною державною адміністрацією;
підготовка пропозицій Одеській міській раді щодо ставок
орендної плати, розмірів плати та тарифів за комунальні послуги;
здійснення разом з відповідними органами заходів щодо
забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної
безпеки на території СЕЗ "Порто-франко";
складання та подання статистичної звітності про
функціонування СЕЗ "Порто-франко" відповідно до законодавства
України;
організація підготовки (перепідготовки) кадрів;
виконання інших функцій та повноважень, визначених в
положенні та переданих до його компетенції іншими органами
управління СЕЗ "Порто-франко".
Стаття 6. Суб'єкти СЕЗ "Порто-франко"
1. Суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" є суб'єкти підприємницької
діяльності - юридичні особи, які розташовані на території СЕЗ
"Порто-франко" і реалізують на цій території затверджені Одеською
обласною державною адміністрацією інвестиційні проекти вартістю,
еквівалентною не менше 1 млн. доларів США, на підставі договору
(контракту) з органом господарського розвитку щодо умов реалізації
цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом
господарського розвитку як суб'єкти СЕЗ "Порто-франко".
2. Орган господарського розвитку видає суб'єктам СЕЗ
"Порто-франко" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на
отримання пільг, визначених цим Законом.
3. За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" справляється
плата, розмір якої встановлюється Одеською обласною державною
адміністрацією.
Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Порто-франко",
спрямовуються органом господарського розвитку на розвиток
інфраструктури СЕЗ "Порто-франко" у порядку, визначеному Одеською
обласною державною адміністрацією за погодженням з Міністерством
фінансів України.
Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на

території СЕЗ "Порто-франко"
1. На території СЕЗ "Порто-франко" можуть провадитися всі
види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами
України.
2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності,
встановлений у СЕЗ "Порто-франко", поширюється на суб'єктів СЕЗ
"Порто-франко" виключно під час здійснення ними підприємницької
діяльності в період реалізації затверджених в установленому цим
Законом порядку інвестиційних проектів на території СЕЗ
"Порто-франко".
3. Створення на території СЕЗ "Порто-франко" комерційних
банків, їх філій, аудиторських фірм, страхових, інших фінансових
організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає
ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку
після попереднього погодження з Одеською обласною державною
адміністрацією.
4. Затвердження Одеською обласною державною адміністрацією
інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов
його реалізації з органом господарського розвитку є підставою для
реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом
господарського розвитку як суб'єкта СЕЗ "Порто-франко", укладення
договорів оренди землі, приміщень тощо.
5. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Порто-франко"
законодавства України, установчих документів, договору (контракту)
з органом господарського розвитку щодо умов реалізації
інвестиційного проекту Одеська міська рада може внести пропозиції
Одеській обласній державній адміністрації про скасування рішення
про затвердження інвестиційного проекту, а також внести органу
господарського розвитку пропозицію про скасування реєстрації
суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" у встановленому законодавством
порядку.
6. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Порто-франко"
законодавства України, установчих документів, договору (контракту)
з органом господарського розвитку щодо умов реалізації
затвердженого в установленому цим Законом порядку інвестиційного
проекту Одеська обласна державна адміністрація може прийняти
рішення про скасування рішення про затвердження інвестиційного
проекту, а також внести пропозиції органу господарського розвитку
про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" у
встановленому законодавством порядку.
7. Рішення Одеської обласної державної адміністрації про
скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та
рішення органу господарського розвитку про розірвання договору
(контракту), укладеного з суб'єктом СЕЗ "Порто-франко", або
скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" можуть бути
оскаржені в судовому порядку.
Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької

діяльності, створюваних у СЕЗ "Порто-франко"
На території СЕЗ "Порто-франко" державна реєстрація суб'єктів
підприємницької діяльності здійснюється у встановленому
законодавством порядку.
( Статтю 9 виключено на підставі Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
( Статтю 10 виключено на підставі Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
Стаття 11. Порядок в'їзду у СЕЗ "Порто-франко" та виїзду з

неї
Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний
порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без
громадянства, які прямують у СЕЗ "Порто-франко", а також
спеціальний порядок в'їзду у СЕЗ "Порто-франко" і виїзду з неї
громадян України, іноземців та осіб без громадянства.
Стаття 12. Порядок ліквідації СЕЗ "Порто-франко"
1. СЕЗ "Порто-франко" вважається ліквідованою з моменту
закінчення строку, на який її було створено, якщо його не
продовжено в установленому законодавством України порядку.
2. СЕЗ "Порто-франко" може бути ліквідована законом до
закінчення строку, на який її було створено, відповідно до Закону
України "Про загальні засади створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон".
Стаття 13. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ

"Порто-франко" у разі її ліквідації
Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і
немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" у разі її ліквідації.
Спори між органами управління СЕЗ "Порто-франко", суб'єктами
СЕЗ "Порто-франко" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути
у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Порто-франко", підлягають розгляду в
судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської
діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за
кордоном.
Стаття 14. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк подати пропозиції щодо приведення
законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень видання
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
3. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється
відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ) дія Указу Президента України
від 28 червня 1999 року N 760/99 "Про вільну економічну зону
"Порто-франко" на території Одеського морського торговельного
порту".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 березня 2000 року

N 1607-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: