open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про спеціальну економічну зону "Миколаїв"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 42, ст.349 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3036-III ( 3036-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.189
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267 )

Цей Закон визначає порядок створення, функціонування та
ліквідації спеціальної економічної зони "Миколаїв".
Стаття 1. Створення спеціальної економічної зони "Миколаїв"
1. Спеціальна економічна зона "Миколаїв" (далі - СЕЗ
"Миколаїв") створюється в місті Миколаєві на строк 30 років у
межах земельних ділянок, наданих у користування суднобудівним
підприємствам:
державній холдинговій акціонерній компанії "Чорноморський
суднобудівний завод" (площа 340 га, в тому числі акваторія ріки
Південний Буг - 43 га);
відкритому акціонерному товариству "Суднобудівний завод
"Океан" (площа 240 га, в тому числі акваторія ріки Південний Буг -
30 га);
державному підприємству "Суднобудівний завод імені 61
комунара" (площа 160 га, в тому числі акваторія ріки Південний Буг
- 40 га) та прилеглої території площею 120 га земель Миколаївської
міської ради.
Зазначена територія на заході межує з проспектом Героїв
Сталінграда (1000 м), на півночі - з житловою забудовою
мікрорайону "Північний" (750 м), на сході - з водним фондом ріки
Інгул (750 м), на півдні - з територією державного підприємства
"Суднобудівний завод імені 61 комунара" (1750 м).
Оригінал карти з описом меж території СЕЗ "Миколаїв"
зберігається у Миколаївській обласній державній адміністрації.
2. Метою створення СЕЗ "Миколаїв" є залучення інвестицій у
пріоритетні галузі виробництва для збереження існуючих та
створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій,
сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та підприємництва,
підвищення ефективності використання виробничих потужностей
суднобудівних підприємств та їх експортного потенціалу, збільшення
поставок високоякісних товарів та послуг, створення сучасної
виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури.
3. На території СЕЗ "Миколаїв" установлюється та діє
спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений
Законом України "Про загальні засади створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон", з урахуванням
особливостей, встановлених цим Законом.
Стаття 2. Особливості дії законодавства України на території

СЕЗ "Миколаїв"
1. Законодавство України на території СЕЗ "Миколаїв" діє в
межах Конституції України ( 254к/96-ВР ) з урахуванням
особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади
створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон"
( 2673-12 ) та цим Законом.
2. Органи виконавчої влади на території СЕЗ "Миколаїв" діють
у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами
України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України
"Про загальні засади створення і функціонування спеціальних
(вільних) економічних зон" та цим Законом.
( Частину третю статті 2 виключено на підставі Закону
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
( Частину четверту статті 2 виключено на підставі Закону
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
Стаття 3. Органи управління СЕЗ "Миколаїв"
Органами управління СЕЗ "Миколаїв" є:
Миколаївська міська рада;
Миколаївська обласна державна адміністрація;
орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв".
Стаття 4. Повноваження Миколаївської міської ради та

Миколаївської обласної державної адміністрації щодо

управління СЕЗ "Миколаїв"
1. Миколаївська міська рада здійснює свої повноваження на
території СЕЗ "Миколаїв" відповідно до Конституції України, Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ),
цього Закону та інших нормативно-правових актів.
2. До сфери повноважень Миколаївської міської ради також
належить:
затвердження стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ
"Миколаїв";
укладення з органом господарського розвитку і управління СЕЗ
"Миколаїв" генеральної угоди про передачу йому в користування
земельних ділянок та природних ресурсів місцевого значення на
території СЕЗ "Миколаїв";
здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.
3. Миколаївська обласна державна адміністрація здійснює свої
повноваження на території СЕЗ "Миколаїв" відповідно до Конституції
України, Закону України "Про місцеві державні адміністрації"
( 586-14 ), цього Закону та інших нормативно-правових актів.
4. До сфери повноважень Миколаївської обласної державної
адміністрації також належать:
забезпечення необхідних умов функціонування державних
органів, розташованих на території СЕЗ "Миколаїв";
утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського
розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв";
розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на
території СЕЗ "Миколаїв" (далі - інвестиційні проекти);
регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Миколаїв" іноземних
працівників;
надання центральним органам виконавчої влади інформації щодо
функціонування СЕЗ "Миколаїв";
затвердження порядку укладення договору (контракту) з
суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" щодо умов реалізації інвестиційного
проекту;
затвердження порядку реєстрації суб'єктів СЕЗ "Миколаїв";
здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.
Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку і

управління СЕЗ "Миколаїв"
1. Органом господарського розвитку і управління СЕЗ
"Миколаїв" є юридична особа, створена Миколаївською обласною
державною адміністрацією за участю окремих суб'єктів
підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ "Миколаїв".
Положення (статут) про орган господарського розвитку і
управління СЕЗ "Миколаїв" затверджується Миколаївською обласною
державною адміністрацією.
2. До компетенції органу господарського розвитку і управління
СЕЗ "Миколаїв" належить:
розроблення та забезпечення реалізації спільно з суб'єктами
СЕЗ "Миколаїв" стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ
"Миколаїв";
організація облаштування території СЕЗ "Миколаїв";
організація та контроль за будівництвом об'єктів виробничої
та невиробничої інфраструктури, розвиток мережі комунікаційних
зв'язків;
укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Миколаїв"
щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку,
встановленому Миколаївською обласною державною адміністрацією;
укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо
облаштування території СЕЗ "Миколаїв", будівництва об'єктів
виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі
комунікаційних зв'язків;
укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури
СЕЗ "Миколаїв";
укладення з суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" у межах повноважень,
наданих Миколаївською міською радою, договорів оренди земельних
ділянок та використання природних ресурсів місцевого значення;
видача дозволів на будівництво нових господарських об'єктів
суб'єктам СЕЗ "Миколаїв", що реалізують на території СЕЗ
"Миколаїв" інвестиційні проекти;
участь у розробці та реалізації інвестиційних проектів;
реєстрація суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", що реалізують на
території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти;
підготовка пропозицій органам місцевого самоврядування щодо
ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги,
тарифів;
здійснення разом з відповідними органами заходів щодо
забезпечення законності та правопорядку, економічної та
екологічної безпеки на території СЕЗ "Миколаїв";
складання та подання статистичної звітності про
функціонування СЕЗ "Миколаїв" відповідно до законодавства України;
виконання інших функцій та повноважень, визначених у
положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими
органами управління СЕЗ "Миколаїв".
Стаття 6. Суб'єкти СЕЗ "Миколаїв"
1. Суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" є суб'єкти підприємницької
діяльності - юридичні особи, які розташовані на території СЕЗ
"Миколаїв" і реалізують на цій території інвестиційні проекти у
пріоритетних видах економічної діяльності на підставі договору
(контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та
які зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ
"Миколаїв" як суб'єкти СЕЗ "Миколаїв". Вартість таких
інвестиційних проектів має бути еквівалентною не менше:
500 тис. доларів США - у харчовій промисловості та
промисловості з переробки сільськогосподарської продукції;
700 тис. доларів США - у будівництві, енергетиці, сфері
транспорту;
1 млн. доларів США - у машинобудуванні та приладобудуванні;
3 млн. доларів США - на підприємствах суднобудівної
промисловості.
Перелік пріоритетних видів економічної діяльності
затверджується Кабінетом Міністрів України.
2. Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв"
укладає договір (контракт) щодо умов реалізації інвестиційного
проекту та видає суб'єктам СЕЗ "Миколаїв" свідоцтво про
реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених
цим Законом.
3. За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" справляється плата,
розмір якої встановлюється Миколаївською обласною державною
адміністрацією.
Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Миколаїв",
спрямовуються органом господарського розвитку і управління СЕЗ
"Миколаїв" на розвиток інфраструктури СЕЗ "Миколаїв" у порядку,
визначеному Миколаївською обласною державною адміністрацією за
погодженням з Міністерством фінансів України.
Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на

території СЕЗ "Миколаїв"
1. На території СЕЗ "Миколаїв" можуть провадитися всі види
підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами
України.
2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності,
встановлений у СЕЗ "Миколаїв", поширюється на суб'єктів СЕЗ
"Миколаїв" виключно при здійсненні ними підприємницької діяльності
в період реалізації інвестиційних проектів.
3. Створення на території СЕЗ "Миколаїв" комерційних банків,
їх філій, аудиторських фірм, страхових, інших фінансових
організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає
ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку
після попереднього погодження з Миколаївською обласною державною
адміністрацією.
4. Затвердження інвестиційного проекту та укладення договору
(контракту) щодо умов його реалізації є підставою для реєстрації
суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського
розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" як суб'єкта СЕЗ "Миколаїв",
укладення договорів оренди землі, приміщень тощо.
5. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" законодавства
України, установчих документів, договору (контракту) з органом
господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" щодо умов
реалізації інвестиційного проекту Миколаївська міська рада може
внести пропозиції Миколаївській обласній державній адміністрації
про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту, а
також внести пропозиції органу господарського розвитку і
управління СЕЗ "Миколаїв" про розірвання договору (контракту) і
скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" у встановленому
законодавством порядку.
6. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" законодавства
України, установчих документів, договору (контракту) з органом
господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" щодо умов
реалізації затвердженого в установленому цим Законом порядку
інвестиційного проекту Миколаївська обласна державна адміністрація
може прийняти рішення про скасування рішення про затвердження
інвестиційного проекту, а також внести пропозиції органу
господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" про розірвання
договору (контракту) та скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ
"Миколаїв" у встановленому законодавством порядку.
7. Рішення Миколаївської обласної державної адміністрації про
скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та
рішення органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв"
про розірвання договору (контракту) або реєстрації суб'єктів СЕЗ
"Миколаїв" можуть бути оскаржені в судовому порядку.
Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької

діяльності, створюваних у СЕЗ "Миколаїв"
На території СЕЗ "Миколаїв" державна реєстрація суб'єктів
підприємницької діяльності здійснюється у встановленому
законодавством порядку.
( Статтю 9 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )
( Статтю 10 виключено на підставі Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
Стаття 11. Порядок в'їзду у СЕЗ "Миколаїв" та виїзду з неї
Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний
порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без
громадянства, які прямують у СЕЗ "Миколаїв", а також спеціальний
порядок в'їзду у СЕЗ "Миколаїв" і виїзду з неї громадян України,
іноземців та осіб без громадянства.
Стаття 12. Порядок ліквідації СЕЗ "Миколаїв"
1. СЕЗ "Миколаїв" вважається ліквідованою з моменту
закінчення строку, на який її було створено, якщо його не буде
продовжено в установленому законодавством України порядку.
2. СЕЗ "Миколаїв" може бути ліквідована законом до закінчення
строку, на який її було створено, відповідно до Закону України
"Про загальні засади створення і функціонування спеціальних
(вільних) економічних зон" ( 2673-12 ).
Стаття 13. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ

"Миколаїв" у разі її ліквідації
1. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових
і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" у разі її ліквідації.
2. Спори між органами управління СЕЗ "Миколаїв", суб'єктами
СЕЗ "Миколаїв" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у
зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Миколаїв", підлягають розгляду в судах
України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської
діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за
кордоном.
Стаття 14. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк подати пропозиції щодо приведення
законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень видання
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
3. Підприємствам суднобудівної промисловості - суб'єктам СЕЗ
"Миколаїв" надається відстрочка на 60 місяців щодо сплати
заборгованості перед Державним бюджетом України та державними
цільовими фондами за станом на 1 січня 2000 року. Відстрочена
заборгованість підлягає щомісячному погашенню рівними частками
починаючи з 1 січня 2001 року.
4. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється
відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ) дія Указу Президента України
від 28 червня 1999 року N 758/99 ( 758/99 ) "Про спеціальну
економічну зону "Миколаїв".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 липня 2000 року

N 1909-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: