open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо стимулювання заходів

з енергозбереження
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 23, ст.301 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,

N 15-16, N 17, ст.112
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,

N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) у статті 98:
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників
керівників, головних інженерів, головних енергетиків (головних
механіків), начальників цехів, керівників
адміністративно-господарських служб підприємств, установ і
організацій від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян";
в абзаці другому частини другої слова "від одного до п'яти"
замінити словами "від п'яти до п'ятдесяти";
2) абзац другий статті 101 викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників
керівників, головних енергетиків (головних механіків), начальників
цехів та служб підприємств, установ і організацій від десяти до
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
3) у статті 101-1:
в абзаці другому частини першої слова "від п'яти до
п'ятнадцяти" замінити словами "від десяти до ста";
в абзаці другому частини другої слова "від п'яти до
п'ятнадцяти" замінити словами "від десяти до ста";
4) абзац другий статті 102 викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників
керівників, головних енергетиків (головних механіків), начальників
цехів та служб підприємств, установ і організацій від десяти до
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
5) в абзаці другому статті 188-14 слова "від п'яти до
п'ятнадцяти" замінити словами "від двадцяти до ста п'ятдесяти".
2. У Законі України "Про енергозбереження" ( 74/94-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 30, ст. 283;
1999 р., N 34, ст. 274; 2005 р., N 20, ст. 278; 2006 р., N 15,
ст. 126, N 22, ст. 199):
1) у тексті статті 12 слова "раціонального" і "фонд
енергозбереження" замінити відповідно словами "ефективного" і
"Державний фонд енергозбереження", а слова "і економії" виключити;
2) включити статтю 13 такого змісту:
"Стаття 13. Державний фонд енергозбереження
Для забезпечення фінансування заходів щодо ефективного
використання паливно-енергетичних ресурсів утворюється Державний
фонд енергозбереження.
Джерелами формування Державного фонду енергозбереження є:
кошти, отримані у вигляді штрафних санкцій за порушення
законодавства з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів;
частина зборів за використання природних ресурсів, розмір
якої визначається Верховною Радою України за поданням Кабінету
Міністрів України;
кошти, отримані за видачу Національним агентством України з
питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
документів дозвільного характеру;
добровільні внески підприємств, установ, організацій та
громадян.
Порядок розподілу коштів, що надходять до Державного фонду
енергозбереження, встановлюється Кабінетом Міністрів України";
3) частину другу статті 14 після слів "нетрадиційної
енергетики" доповнити словами "виробництва альтернативних видів
палива";
4) у частині першій статті 16:
пункт "а" доповнити словами "виробникам обладнання для
використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії і
альтернативних видів палива";
пункт "б" доповнити словами "альтернативних видах палива";
у пункті "в":
перше речення абзацу третього після слів "а також інвестиції"
доповнити словами "у створення енергозберігаючих технологій,
виробництво енергозберігаючого обладнання, матеріалів, засобів
вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних
ресурсів, у створення і впровадження технологій використання
нетрадиційних джерел енергії, виробництва альтернативних видів
палива";
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Порядок пріоритетного кредитування заходів щодо забезпечення
раціонального використання та економії паливно-енергетичних
ресурсів, використання нетрадиційних та поновлюваних джерел
енергії, виробництва альтернативних видів палива встановлюється
Кабінетом Міністрів України";
абзац другий пункту "г" викласти в такій редакції:
"Перелік видів енергозберігаючого обладнання, до яких
застосовуються підвищені норми амортизації, встановлюється
Кабінетом Міністрів України";
пункт "д" доповнити абзацом другим такого змісту:
"Порядок надання державних субсидій та здійснення
безповоротного асигнування встановлюється Кабінетом Міністрів
України";
5) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
"За перевитрати паливно-енергетичних ресурсів понад
встановлені показники норм питомих витрат суб'єкти господарювання
сплачують збір за перевитрати паливно-енергетичних ресурсів
(енергетичний збір) у розмірі 200 відсотків вартості
перевитрачених ресурсів. До обсягу перевитрат паливно-енергетичних
ресурсів, на які нараховується енергетичний збір, не включається
обсяг видів палива та паливно-енергетичних ресурсів, отриманих
суб'єктом господарювання з альтернативних джерел енергії".

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

6. Абзац перший пункту 13 "Перехідні положення" розділу 2
Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів
України" ( 2505-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
NN 17-19, ст. 267; 2005 р., N 27, ст. 363) доповнити словами "крім
пільг, що надаються з метою стимулювання заходів з
енергозбереження відповідно до законодавства України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року, крім
пункту 1 розділу I, який набирає чинності з дня опублікування
цього Закону.
2. Пункти 3, 4 розділу I цього Закону діють протягом трьох
років з дня набрання чинності цим Законом. Пункт 5 розділу I цього
Закону діє протягом п'яти років з моменту отримання першого
прибутку внаслідок підвищення енергоефективності виробництва.
3. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня
набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття
нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 березня 2007 року

N 760-V

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: