open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом

етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями

та тютюновими виробами
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 46, ст. 345 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 482/95-ВР від 19.12.95, ВВР, 1995, N 46, ст. 346 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 306/96-ВР від 11.07.96, ВВР, 1996, N 41, ст. 193
N 361/96-ВР від 12.09.96, ВВР, 1996, N 45, ст. 232
N 526/97-ВР від 11.09.97, ВВР, 1997, N 45, ст. 286
N 775/97-ВР від 23.12.97, ВВР, 1998, N 18, ст. 91
N 122/98-ВР від 12.02.98, ВВР, 1998, N 26, ст. 158
N 182/98-ВР від 05.03.98, ВВР, 1998, N 26, ст. 168
N 373-XIV ( 373-14 ) від 30.12.98, ВВР, 1999, N 8, ст.56
N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 30, ст.240 )
( У тексті Закону слова "спеціальні дозволи (ліцензії)"

у всіх відмінках замінено словом "ліцензії" у

відповідних відмінках згідно із Законом N 1685-III

( 1685-14 ) від 20.04.2000 )

Цей Закон визначає основні засади державної політики щодо
регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної
торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними
напоями та тютюновими виробами, забезпечення їх високої якості та
захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним
виробництвом та обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів на
території України.
Дія цього Закону не поширюється на виробництво і торгівлю
пивом, а також на виробництво вин виноградних і плодово-ягідних,
наливок і настоянок, виготовлених громадянами в домашніх умовах
для власного споживання. Преамбула в редакції Закону N 1685-III ( 1685-14 ) від
20.04.2000 )

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних понять і термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні: спирт етиловий - спирт етиловий-сирець, спирт етиловий
ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт
технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий
ректифікований, виготовлені з крохмале- і цукровмісної сировини
або з нехарчових видів сировини за спеціальними технологіями; Абзац другий статті 1 в редакції Закону N 1685-III ( 1685-14 )
від 20.04.2000 ) спирт етиловий питний - спирт етиловий ректифікований,
розбавлений водою за спеціальною технологією до визначеного
стандартом вмісту алкоголю; спирт коньячний - спирт, отриманий шляхом переробки
виноградних виноматеріалів за спеціальною технологією; спирт плодовий - спирт, отриманий шляхом переробки плодових
виноматеріалів за спеціальною технологією; алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового
бродіння цукромістких матеріалів або виготовлені на основі
харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка
об'ємних одиниць, які відносяться до товарних груп Гармонізованої
системи опису та кодування товарів під кодами 22 04, 22 05, 22 06,
22 08; ( Абзац шостий статті 1 в редакції Закону N 182/98-ВР від
05.03.98 ) тютюнові вироби - сигарети, цигарки, сигари, сигарили, а
також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн та інші
вироби з тютюну і його замінники, які впливають на фізіологічний
стан людини під час вживання; оптова торгівля - діяльність по придбанню і відповідному
перетворенню товарів для наступної їх реалізації підприємствам
роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності; роздрібна торгівля - діяльність по продажу товарів
безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх
особистого некомерційного використання незалежно від форми
розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах,
інших підприємствах громадського харчування; місце торгівлі - місце реалізації товарів, обладнане
електронним контрольно-касовим апаратом або де є товарно-касова
книга, в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них
продаж інших товарів; сировина - предмети праці та природні компоненти, які
підлягають подальшій переробці; незаконний обіг спирту етилового, коньячного, плодового,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів - імпорт, експорт,
транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, коньячним
і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами з
порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання; ( Статтю 1
доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом N 1685-III
( 1685-14 ) від 20.04.2000 ) фальсифікація алкогольних напоїв та тютюнових виробів -
умисне, з корисливою метою виготовлення алкогольних напоїв та
тютюнових виробів з порушенням технології чи з неправомірним
використанням знака для товарів і послуг, чи копіюванням форми,
упаковки, зовнішнього оформлення, а так само прямим відтворенням
товару іншого підприємця з самовільним використанням його імені.
( Статтю 1 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом
N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000 ) Не вважається фальсифікацією добросовісне тривале
використання двома і більше підприємствами-резидентами або
підприємствами, що є їх правонаступниками, знаків для позначення
однорідних товарів, права на які засвідчуються свідоцтвами на
знаки для товарів і послуг, одержаними до введення в дію пункту 4
статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг" ( 3689-12 ), якщо таке використання розпочалося до
державної реєстрації таких знаків; ( Статтю 1 доповнено абзацом
чотирнадцятим згідно із Законом N 1685-III ( 1685-14 ) від
20.04.2000 ) незаконне виробництво алкогольних напоїв та тютюнових
виробів - виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів без
наявності ліцензії на цей вид підприємницької діяльності. ( Статтю
1 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно із Законом N 1685-III
( 1685-14 ) від 20.04.2000 )

Розділ II
РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА СПИРТУ ЕТИЛОВОГО,

КОНЬЯЧНОГО І ПЛОДОВОГО, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА

ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
Стаття 2. Організація виробництва спирту етилового,

коньячного і плодового, алкогольних напоїв та

тютюнових виробів
Виробництво спирту етилового може здійснюватися лише на
державних підприємствах за наявності у них ліцензій. Виробництво спирту коньячного і плодового здійснюється на
державних підприємствах, а також на виноробних підприємствах
незалежно від форм власності, які на момент набрання чинності цим
Законом мали відповідну ліцензію і виробляють ці спирти тільки
для потреб власного виробництва без права реалізації іншим
суб'єктам підприємницької діяльності. Виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів
здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від
форм власності за умови одержання ліцензії. Рішення про проектування і будівництво нових спиртових
виробництв приймається Кабінетом Міністрів України. ( Статтю 2
доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 526/97-ВР від
11.09.97 )
Стаття 3. Порядок видачі ліцензій на

виробництво спирту етилового, коньячного і

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових

виробів
Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються
органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Ліцензії на
випуск коньяку видаються лише тим суб'єктам підприємницької
діяльності, які мають повний цикл виробництва, включаючи викурку
та витримку. ( Частина перша статті 3 в редакції Закону N 1685-III
( 1685-14 ) від 20.04.2000 )
Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і
плодового видаються суб'єктам підприємницької діяльності -
юридичним особам, а на виробництво алкогольних напоїв та тютюнових
виробів - усім суб'єктам підприємницької діяльності.
Ліцензії на виробництво тютюнових виробів видаються лише
суб'єктам підприємницької діяльності, які мають повний
технологічний цикл виробництва тютюнових виробів, включаючи
виготовлення тютюнової суміші, сигаретні цехи. Для суб'єктів
підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на виробництво
тютюнових виробів у порядку, визначеному законом, але не
здійснюють повного циклу виробництва тютюнових виробів, ліцензія
дійсна до кінця її строку. ( Статтю 3 доповнено частиною третьою
згідно із Законом N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000 )
Ліцензія видається за заявою суб'єкта підприємницької
діяльності, до якої додаються: копії засновницьких документів та документів, що
підтверджують державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності; дозвіл про допуск підприємства до виробництва продукції,
виданий відповідним органом державного пожежного нагляду; дозвіл на початок роботи підприємства, виданий територіальним
управлінням Державного комітету України по нагляду за охороною
праці; дозвіл власника знака для товарів і послуг, якщо такий знак
зареєстрований після введення в дію цього Закону. В цьому та інших
випадках права власників знаків для товарів і послуг захищаються у
порядку, визначеному законодавством; довідка відповідного органу державної санітарно-епідемічної
служби про санітарно-технічний стан виробництва і безпеки праці; атестат виробництва, виданий органами Державного комітету
України по стандартизації, метрології та сертифікації; довідки державного податкового органу про взяття заявника на
облік як платника податків та про реєстрацію місць зберігання
спирту етилового (для виробників спирту та алкогольних напоїв); документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію. Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у
цьому Законі, забороняється. Рішення про видачу ліцензії або відмову у її видачі
приймається уповноваженим органом після перевірки підприємства,
але не пізніше 30 днів з дня одержання зазначених у цьому Законі
документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути
вказана підстава для відмови. Стаття 3 в редакції Закону N 526/97-ВР від 11.09.97 )

Стаття 4. Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового,

коньячного і плодового, алкогольних напоїв та

тютюнових виробів
Встановити річну плату за ліцензії на виробництво: спирту етилового, коньячного, плодового та алкогольних
напоїв - 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для
підприємств первинного виноробства із середньорічними обсягами
переробки сировини до 1,0 тис. тонн - 120 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян; ( Абзац другий частини першої статті
4 в редакції Закону N 775/97-ВР від 23.12.97 ) тютюнових виробів - 300 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. Плата за ліцензії справляється органом, що їх видає, до
початку виробництва зазначеної продукції. 50 відсотків цієї плати
зараховується до Державного бюджету України, а 50 відсотків - до
відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням суб'єкта
підприємницької діяльності. Ліцензії видаються терміном на 5 років, а плата за них
справляється щорічно.
Стаття 5. Повідомлення про видачу ліцензії
Орган, уповноважений видавати ліцензії на виробництво спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, у письмовій формі повідомляє про видачу ліцензії державну
податкову інспекцію за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької
діяльності, якому видано таку ліцензію.
Стаття 6. Реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності,

що виробляють спирт етиловий, коньячний і

плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби
Суб'єкти підприємницької діяльності, що виробляють спирт
етиловий, коньячний і плодовий, алкогольні напої та тютюнові
вироби, підлягають обов'язковій реєстрації в державній податковій
інспекції за місцезнаходженням цих суб'єктів як платники акцизного
збору шляхом подання копії ліцензії в п'ятиденний строк після її
отримання.
Стаття 7. Виробництво спирту етилового, коньячного і

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових

виробів на давальницьких умовах
Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв на давальницьких умовах забороняється, крім
виробництва спирту етилового, коньячного і плодового з
давальницької сировини нерезидентами за умови повного вивезення
готової продукції за межі митної території України. ( Частина
перша статті 7 в редакції Закону N 1685-III ( 1685-14 ) від
20.04.2000 ) Переробка спирту етилового, коньячного і плодового,
виноматеріалів на давальницьких умовах на алкогольні напої та їх
взаємний натуральний обмін забороняються. Виробництво тютюнових виробів з давальницької сировини
дозволяється тільки на українських підприємствах, які мають
ліцензії на виробництво тютюнових виробів, і
здійснюється відповідно до чинного законодавства. Забороняється
вивезення за межі митної території України давальницької сировини
для виробництва тютюнових виробів. Переробка на давальницьких умовах винограду, плодів, ягід на
виноматеріали дозволяється і здійснюється відповідно до чинного
законодавства. Стаття 7 в редакції Законів N 361/96-ВР від 12.09.96,
N 526/97-ВР від 11.09.97 )

Розділ III
АТЕСТАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
Стаття 8. Атестація виробництва спирту етилового, коньячного

і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових

виробів
Підприємства, виробничі цехи, дільниці, лабораторії та інші
структурні підрозділи, які здійснюють виробництво і контроль за
виробництвом спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, підлягають обов'язковій атестації на
відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими
актами України щодо забезпечення життя та здоров'я людей, охорони
навколишнього природного середовища, а також відповідність
санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам. Атестація підприємств проводиться органами Державного
комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації або
уповноваженими ними організаціями. ( Частина друга статті 8 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 306/96-ВР від 11.07.96 ) Аналітичні та вимірювальні лабораторії атестуються органами
Державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації. Орган, який проводить атестацію, зобов'язаний надати заявнику
комплект зразків документів для атестації протягом трьох днів з
дня подачі заяви. Ліцензія на право виробництва спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видається після
проведення атестації підприємства, яка є чинною протягом терміну
дії зазначеної ліцензії. У разі внесення в період дії ліцензії
змін до вимог стосовно проведення обов'язкової атестації,
передбачених частиною першою цієї статті, підприємство підлягає
переатестації в частині цих змін. ( Частина п'ята статті 8 в
редакції Закону N 306/96-ВР від 11.07.96 )
Стаття 9. Дотримання стандартів
Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів повинно відповідати
затвердженим і зареєстрованим у встановленому законодавством
порядку нормативним документам, стандартам України і міжнародним
стандартам.
Стаття 10. Сертифікація продукції
Спирт етиловий, коньячний і плодовий, алкогольні напої та
тютюнові вироби підлягають обов'язковій сертифікації в порядку та
у строки, визначені законодавством.
Стаття 11. Маркування виробленої продукції
( Положення статті 11 щодо нанесення на пачку тютюнових

виробів позначення стосовно вмісту смоли і нікотину

ввести в дію з 1 січня 1999 року згідно із Законом

N 526/97-ВР від 11.09.97 )
1. Маркування горілки та лікеро-горілчаних виробів
здійснюється таким чином: на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки горілки та
лікеро-горілчаних виробів, які реалізуються через торговельну
мережу, в доступній для споживача формі згідно з чинним
законодавством про мови вказується: загальна та власна назви виробу; найменування виробника; знак для товарів і послуг; географічна назва місця виготовлення виробу, якщо
найменування виробника не відображає місця розташування
підприємства; вміст спирту (% об.); місткість посуду; штриховий код; вміст цукру (якщо це регламентується нормативними
документами); позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного
виробництва). Штриховий код повинен бути нанесений на лицьову сторону
етикетки чи контретикетки. ( Частину першу статті 11 доповнено
абзацом дванадцятим згідно із Законом N 1685-III ( 1685-14 ) від
20.04.2000 )
На лицьовій або зворотній стороні етикетки повинні бути
зазначені дата виготовлення виробу, код підприємства та номер
ліцензії на виробництво.
Розлив горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється
виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, бляшанки
із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо
оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки.
2. Маркування виноробної продукції здійснюється таким чином: на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки виноробної
продукції, яка реалізується через торговельну мережу, в доступній
для споживача формі згідно з чинним законодавством про мови
вказується: назва держави; найменування підприємства та його місцезнаходження; знак для товарів і послуг; назва продукції; місткість посуду; вміст спирту (% об.); вміст цукру (крім сухих вин, шампанського, ігристого вина та
коньяку) (% мас.); дата розливу; позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного
виробництва); наявність ароматизаторів, барвників (при їх
використанні). ( Абзац частини другої статті 11 в редакції Закону
N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000 ) На лицьову сторону етикетки чи контретикетки повинен бути
нанесений штриховий код. ( Частину другу статті 11 доповнено
абзацом тринадцятим згідно із Законом N 1685-III ( 1685-14 ) від
20.04.2000 ) Термін витримки для марочних вин та позначень "Марочне", вік
коньячних спиртів для марочних коньяків і коньяків спеціальних
назв наводяться на кольєретці.
На пляшках з колекційними винами та коньяками наклеюються
додаткові ярлики із зазначенням "Колекційне (колекційний),
додатково витримане (витриманий) в колекції ____ років".
На шийку пляшки з колекційним вином наклеюється кольєретка із
зазначенням року врожаю винограду, з якого виготовлено вино.
На етикетках пляшок з вином контрольованих за походженням
назв обов'язковий напис "Вино контрольованих за походженням назв",
а на контретикетках - схематичне зображення території району, де
виготовлене вино, із позначенням виноградних ділянок.
На пляшці з вермутом повинна бути контретикетка або додаткова
етикетка, на якій наводяться дані про основний склад компонентів
напою і погоджені з Міністерством охорони здоров'я України
рекомендації щодо вживання напою.
На пляшки з усіма видами виноробної продукції можуть
наклеюватися контретикетки, які містять додаткову інформацію про
напої.
Розлив виноробної продукції здійснюється виключно у
передбачену діючими стандартами скляну тару, а також у сувенірні
пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої
кераміки, упаковку типу "Tetra-Pak".
3. Маркування тютюнових виробів здійснюється таким чином:
на кожній одиниці тютюнової продукції (сигареті, цигарці
тощо) вказується власна назва виробу. На кожній пачці, коробці або сувенірній коробці вказується: найменування підприємства-виробника або тютюнової компанії; загальна та власна назви; наявність фільтруючого мундштука; кількість одиниць у пачці, коробці чи в сувенірній коробці; вміст смоли та нікотину в одиниці продукції; попередження про шкідливість паління тютюну для здоров'я; позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного
виробництва); штриховий код.
На упаковці, в якій вироби знаходяться в пачках або коробках,
вказується: загальна та власна назви виробу; кількість одиниць продукції в упаковці; штриховий код.
На транспортній тарі вказується: загальна та власна назви виробу; найменування підприємства-виробника та його місцезнаходження; кількість одиниць продукції в упаковці; дата виготовлення; позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного
виробництва).
Знаки для товарів і послуг на тютюнових виробах виконуються
мовою та у вигляді зареєстрованого оригіналу.
4. Виробник може наносити на етикетки додаткову інформацію
щодо характеристики продукту.
Етикеточна продукція розробляється товаровиробником
алкогольних та тютюнових виробів і повинна відповідати вимогам
чинного законодавства.
Алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в
Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються
марками акцизного збору в порядку, визначеному законодавством. Стаття 11 в редакції Закону N 526/97-ВР від 11.09.97 )
Стаття 12. Використання спирту етилового, коньячного і

плодового для виробництва алкогольних напоїв
Виробництво алкогольних напоїв здійснюється з використанням
спирту етилового, коньячного і плодового. Використання інших видів
спирту для виробництва алкогольних напоїв і харчових продуктів
забороняється.
Стаття 13. Нормування втрат
Норми втрат і виходу спирту етилового, коньячного і
плодового, та алкогольних напоїв затверджуються в порядку, що
визначається Кабінетом Міністрів України. ( Частина перша статті
13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1685-III ( 1685-14 )
від 20.04.2000 ) За понаднормативні втрати, не виправдані згідно з чинним
законодавством, та незабезпечення виходу продукції суб'єкти
підприємницької діяльності сплачують акцизний збір у розмірі,
визначеному законом.
Розділ IV
ІМПОРТ, ЕКСПОРТ, ОПТОВА І РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

СПИРТОМ ЕТИЛОВИМ, КОНЬЯЧНИМ І ПЛОДОВИМ,

АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ

Стаття 14. Імпорт, експорт та торгівля спиртом етиловим,

коньячним і плодовим
Імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим і
плодовим здійснюються за наявності ліцензій лише державними
підприємствами, спеціально уповноваженими на це Кабінетом
Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на
медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності
ліцензії закладами охорони здоров'я та підприємствами
зооветеринарного постачання незалежно від форм власності. Кабінет
Міністрів України веде реєстр зазначених закладів охорони здоров'я
та підприємств зооветеринарного постачання. ( Частина перша статті
14 в редакції Закону N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000 ) Імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом коньячним
здійснюються за наявності ліцензій спеціалізованими коньячними
підприємствами, які забезпечені дубовою тарою для витримки
коньячного спирту, кваліфікованими фахівцями та власними
виробничими потужностями з виробництва коньячного спирту і
коньяку. Перелік указаних підприємств затверджується Кабінетом
Міністрів України. ( Статтю 14 доповнено частиною другою згідно із
Законом N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000 ) Річна плата за ліцензії на право експорту або оптової
торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим становить 5000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а імпорту - 10 000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ліцензії видаються
органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України терміном на 5
років, а плата за ліцензії справляється щорічно і зараховується до
Державного бюджету України. ( Частина третя статті 14 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1685-III ( 1685-14 ) від
20.04.2000 ) У випадках, коли Кабінет Міністрів України уповноважує
підприємства - виробників спирту етилового, коньячного, плодового
проводити його реалізацію на експорт або через оптову торгівлю
українським споживачам, то в межах обсягів власного виробництва ці
підприємства звільняються від плати за ліцензію на експорт цієї
продукції чи реалізацію через оптову торгівлю.
Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим
забороняється.
Забороняється сплата акцизного збору з спирту етилового,
коньячного і плодового шляхом взаємних заліків, зустрічних
зобов'язань, векселями та в інших формах, які не передбачають
оплату такого акцизного збору коштами. ( Статтю 14 доповнено
частиною шостою згідно із Законом N 1685-III ( 1685-14 ) від
20.04.2000 )
При продажу (інших видах відчуження) спирту етилового,
коньячного і плодового в межах бартерних (товарообмінних) операцій
або інших операцій, що не передбачають їх оплати в грошовій формі,
у тому числі векселями чи іншими видами боргових зобов'язань,
покупець (отримувач) підакцизної продукції зобов'язаний здійснити
оплату суми акцизного збору, включеного до ціни продукції, а також
податку на додану вартість, нарахованого на таку ціну, виключно у
грошовій формі. У такому ж порядку здійснюється оплата вартості
виготовлення (переробки, обробки) підакцизної продукції на
давальницьких умовах. ( Статтю 14 доповнено частиною сьомою згідно
із Законом N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000 )
( Стаття 14 в редакції Закону N 526/97-ВР від 11.09.97 )

Стаття 15. Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля

алкогольними напоями та тютюновими виробами
Імпорт, експорт і оптова торгівля алкогольними напоями та
тютюновими виробами можуть здійснюватися суб'єктами
підприємницької діяльності всіх форм власності за наявності
ліцензій.
Річна плата за ліцензії на право імпорту, експорту і оптової
торгівлі цією продукцією встановлюється в таких розмірах: імпорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів - 10 000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; експорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів - 100
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами -
100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв та
тютюнових виробів видаються терміном на 5 років органом,
уповноваженим Кабінетом Міністрів України, а плата за них
справляється щорічно і зараховується до Державного бюджету
України. ( Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000 )
Ліцензії на право оптової торгівлі видаються терміном на 5
років органами уповноваженими Кабінетом Міністрів України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
а плата за них справляється щорічно і зараховується до бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських бюджетів. ( Частина четверта статті 15
із змінами, внесеними згідно із Законом N 1685-III ( 1685-14 ) від
20.04.2000 )
Суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали
ліцензії на виробництво алкогольних напоїв або тютюнових
виробів, здійснюють поставку цієї продукції підприємствам оптової
і роздрібної торгівлі та іншим українським споживачам без ліцензій
на оптову торгівлю лише в межах обсягів власного виробництва.
Роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими
виробами може здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності
всіх форм власності, у тому числі її виробниками, за наявності у
них ліцензій.
Кількість ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями
або тютюновими виробами не обмежується. Щорічна платна за ліцензії
на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на кожне місце торгівлі
становить 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на
роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі -
50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в селищах
міського типу і сільській місцевості - відповідно 20 і 10
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на кожне місце
торгівлі (для споживчої кооперації - на юридичну особу) з
визначенням у ліцензіях місць торгівлі. Ліцензія на роздрібну
торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, за яку не
внесена чергова щоквартальна плата, вважається недійсною.
( Частина сьома статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000 )
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями і тютюновими виробами справляється щоквартально рівними
частками і зараховується до місцевого бюджету за місцем торгівлі
суб'єкта підприємницької діяльності, а в сільській місцевості - 50
відсотків до районного бюджету за місцем реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності, а 50 відсотків - до відповідного
місцевого бюджету за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької
діяльності.
Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і
тютюновими виробами видаються органами уповноваженими Кабінетом
Міністрів України у районах, містах, районах у містах Києві та
Севастополі за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності
терміном на один рік і підлягають обов'язковій реєстрації в
державній податковій інспекції, а в сільській місцевості - і в
органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб'єкта
підприємницької діяльності. ( Частина дев'ята статті 15 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1685-III ( 1685-14 ) від
20.04.2000 )
Ліцензії на право торгівлі в ресторанах поїздів видаються
органами уповноваженими Кабінетом Міністрів України у містах,
районах у містах Києві та Севастополі за місцем формування поїзда.
( Частина десята статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000 )
Порядок оформлення і видачі ліцензій визначається Кабінетом
Міністрів України.
Роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими
виробами з рук та в не пристосованих для цього приміщеннях, на
території дошкільних, навчальних і лікувальних закладів та
прилеглих територіях, у місцях проведення спортивних змагань,
гуртожитках та прилеглих територіях і в інших місцях, визначених
сільськими, селищними, міськими радами, забороняється.
Забороняється сплата акцизного збору з алкогольних напоїв та
тютюнових виробів шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов'язань,
векселями та в інших формах, які не передбачають оплату такого
акцизного збору коштами. ( Статтю 15 доповнено частиною
тринадцятою згідно із Законом N 1685-III ( 1685-14 ) від
20.04.2000 )
При продажу (інших видах відчуження) алкогольних напоїв та
тютюнових виробів у межах бартерних (товарообмінних) операцій або
інших операцій, що не передбачають їх оплати в грошовій формі, у
тому числі векселями чи іншими видами боргових зобов'язань,
покупець (отримувач) підакцизної продукції зобов'язаний здійснити
оплату суми акцизного збору, включеного до ціни продукції, а також
податку на додану вартість, нарахованого на таку ціну, виключно у
грошовій формі. У такому ж порядку здійснюється оплата вартості
виготовлення (переробки, обробки) підакцизної продукції на
давальницьких умовах. ( Статтю 15 доповнено частиною чотирнадцятою
згідно із Законом N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000 )
( Стаття 15 в редакції Закону N 526/97-ВР від 11.09.97 )
Розділ V
КОНТРОЛЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО

ЗАКОНУ
Стаття 16. Органи контролю за виробництвом і торгівлею

спиртом етиловим, коньячним і плодовим,

алкогольними напоями та тютюновими виробами
Контроль за дотриманням норм цього Закону здійснюють органи,
які видають ліцензії (патенти), а також інші органи в межах
компетенції, визначеної чинним законодавством. Підприємство-товаровиробник має право ініціативи контролю на
предмет фальсифікації власної продукції суб'єктами підприємницької
діяльності і фізичними особами. Орган державного контролю, до
якого звернувся товаровиробник з таким проханням, зобов'язаний
терміново провести перевірку відповідності продукції оригіналу в
присутності представника товаровиробника - ініціатора перевірки.
За наявності документів, які підтверджують факт фальсифікації,
товаровиробник має право звернутися у встановленому законом
порядку до суду без сплати державного мита.
Стаття 17. Відповідальність за порушення норм цього Закону
За порушення норм цього Закону щодо виробництва і торгівлі
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами посадові особи і громадяни притягаються до
відповідальності згідно з чинним законодавством. До суб'єктів підприємницької діяльності застосовуються
фінансові санкції у вигляді штрафів у разі: несвоєчасної реєстрації як платника акцизного збору - 100
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; виробництва спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів без наявності ліцензії -
200 відсотків вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними
цінами), але не менше 500 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян; виробництва алкогольних напоїв з використанням інших видів
спирту (крім етилового, коньячного і плодового) - 200 відсотків
вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але
не менше 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; оптової (включаючи імпорт та експорт) і роздрібної торгівлі
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами без наявності ліцензій (патентів) або з
порушенням установлених правил торгівлі ними - 200 відсотків
вартості отриманої партії товару, але не менше 100
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами без наявності сертифіката відповідності або сертифіката
про визнання - 200 відсотків вартості отриманої для реалізації
партії товарів, але не менше 100 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян; ( Абзац шостий частини другої статті 17 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1685-III ( 1685-14 ) від
20.04.2000 ) сплати сум акцизного збору та податку на додану вартість
шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов'язань, векселями, в тому
числі казначейськими, та в інших формах, які не передбачають
сплату таких платежів коштами, - у розмірі вартості відвантаженої
продукції. ( Частину другу статті 17 доповнено абзацом сьомим
згідно із Законом N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000 )
Зазначені штрафи спрямовуються: 50 відсотків - до Державного
бюджету України і 50 відсотків - до місцевого бюджету за місцем
реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Рішення про стягнення штрафів, передбачених частиною другою
цієї статті, приймаються органом, який видав ліцензію на право
виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями і тютюновими виробами, та іншими органами
виконавчої влади у межах їх компетенції. ( Частина четверта статті
17 в редакції Закону N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000 )
У разі невиконання суб'єктом підприємницької діяльності
рішення органів, зазначених у частині третій цієї статті, протягом
15 днів сума штрафу стягується в безспірному порядку державною
податковою інспекцією за його місцезнаходженням. Дії органів, які мають право контролю за реалізацією норм
цього Закону, можуть бути оскаржені в місячний термін у судовому
порядку.
Стаття 18. Заключні положення
Тимчасово до 1 січня 2000 року звільнити вітчизняні
підприємства - виробників шампанського і коньяку від плати за
ліцензії на право імпорту шампанських і
коньячних виноматеріалів, спирту коньячного, які ввозяться для
виробництва шампанського і коньяку на власних виробничих
потужностях. ( Статтю 18 доповнено частиною першою згідно із
Законом N 122/98-ВР від 12.02.98 ) До 1 січня 1999 року надати виробникам алкогольних напоїв та
тютюнових виробів можливість використати існуючі етикеточні та
пакувальні матеріали та привести реквізити етикеток та пакувальних
матеріалів у відповідність з вимогами статті 11 цього Закону. Статтю 18 доповнено частиною другою згідно із Законом
N 122/98-ВР від 12.02.98 ) Стаття 11 в частині щодо нанесення на пачку тютюнових
виробів (сигарет) позначення стосовно вмісту смоли і нікотину в
одиниці продукції застосовується з 1 липня 1999 року. ( Статтю 18
доповнено частиною третьою згідно із Законом N 122/98-ВР від
12.02.98; в редакції Закону N 373-XIV ( 373-14 ) від 30.12.98 ) Визнати такими, що втратили чинність: Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року
N 25-92 "Про державне регулювання виробництва, торгівлі, експорту
спирту, напоїв з його використанням і торгівлю тютюновими
виробами" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11,
ст.95); підпункт 2 пункту 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 20
травня 1993 року N 54-93 "Про лібералізацію зовнішньоекономічної
діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 28,
ст.301).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 грудня 1995 року

N 481/95-ВР

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: