open Про систему
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний бюджет України на 2011 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 7-8, ст.52 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3220-VI ( 3220-17 ) від 07.04.2011, ВВР, 2011, N 42, ст.427
N 3222-VI ( 3222-17 ) від 07.04.2011, ВВР, 2011, N 42, ст.429
N 3291-VI ( 3291-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 44, ст.468
N 3315-VI ( 3315-17 ) від 12.05.2011, ВВР, 2011, N 44, ст.474
N 3331-VI ( 3331-17 ) від 12.05.2011, ВВР, 2011, N 45, ст.483
N 3491-VI ( 3491-17 ) від 14.06.2011, ВВР, 2012, N 1, ст.1
N 3562-VI ( 3562-17 ) від 05.07.2011, ВВР, 2012, N 5, ст.32
N 3768-VI ( 3768-17 ) від 22.09.2011, ВВР, 2012, N 21, ст.192
N 3823-VI ( 3823-17 ) від 06.10.2011, ВВР, 2012, N 21, ст.202
N 3905-VI ( 3905-17 ) від 07.10.2011, ВВР, 2012, N 22, ст.212
N 3911-VI ( 3911-17 ) від 18.10.2011, ВВР, 2012, N 22, ст.213
N 3912-VI ( 3912-17 ) від 18.10.2011, ВВР, 2012, N 22, ст.214
N 3913-VI ( 3913-17 ) від 18.10.2011, ВВР, 2012, N 22, ст.215 }

{ Встановити, що додаткові кошти, передбачені Законом

N 3823-VI ( 3823-17 ) від 06.10.2011 за бюджетною

програмою за кодом програмної класифікації видатків

та кредитування державного бюджету 2601520,

спрямовуються виключно на погашення зобов'язань

Харківського державного авіаційного виробничого

підприємства перед закритим акціонерним товариством

"Азербайджан Хава Йоллари" та здійснення витрат

щодо виконання відповідних договорів згідно із

Законом N 3823-VI ( 3823-17 ) від 06.10.2011 }

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на
2011 рік у сумі 300.619.397,8 тис. гривень, у тому числі доходи
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
254.510.911,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного
бюджету України - у сумі 46.108.486,5 тис. гривень, згідно з
додатком N 1 до цього Закону. Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3562-VI ( 3562-17 ) від 05.07.2011, N 3768-VI ( 3768-17 ) від
22.09.2011, N 3823-VI ( 3823-17 ) від 06.10.2011, N 3911-VI
( 3911-17 ) від 18.10.2011, N 3912-VI ( 3912-17 ) від 18.10.2011,
N 3913-VI ( 3913-17 ) від 18.10.2011 }
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2011 рік у
сумі 339.021.503,1 тис. гривень, у тому числі видатки загального
фонду Державного бюджету України - у сумі 292.736.972,6 тис.
гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України -
у сумі 46.284.530,5 тис. гривень. Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3562-VI ( 3562-17 ) від 05.07.2011, N 3768-VI ( 3768-17 ) від
22.09.2011, N 3823-VI ( 3823-17 ) від 06.10.2011, N 3911-VI
( 3911-17 ) від 18.10.2011, N 3913-VI ( 3913-17 ) від 18.10.2011 }
Затвердити на 2011 рік:
повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі
10.199.266,3 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
5.511.396,7 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального
фонду Державного бюджету України - у сумі 4.687.869,6 тис.
гривень;
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі
7.140.161 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
629.763,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду
Державного бюджету України - у сумі 6.510.397,7 тис. гривень.
{ Абзац третій частини третьої статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3912-VI ( 3912-17 ) від 18.10.2011 }
Установити граничний обсяг дефіциту Державного бюджету
України у сумі 35.343.000 тис. гривень, у тому числі граничний
обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у
сумі 33.344.427,9 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту
спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі
1.998.572,1 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.
Установити оборотний залишок бюджетних коштів на 2011 рік у
розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного
бюджету України, визначених цією статтею. Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3220-VI
( 3220-17 ) від 07.04.2011, N 3222-VI ( 3222-17 ) від 07.04.2011;
в редакції Закону N 3491-VI ( 3491-17 ) від 14.06.2011 }
II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду
Державного бюджету України на 2011 рік належать доходи державного
бюджету, що визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ).
Стаття 3. Установити, що Національний банк України у
2011 році відповідно до Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) перераховує до Державного бюджету України
кошти на загальну суму не менш як 9.671.885 тис. гривень.
Стаття 4. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2011 рік у частині доходів є:
1) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних
засобів;
2) акцизний податок з ввезених на митну територію України
підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і
транспортних засобів;
3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини
до них;
4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських
дій за межами України;
5) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної
28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської
Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом
Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України ( 643_077 );
6) 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами
державної виконавчої служби;
7) кошти від реалізації надлишкової космічної техніки
військового та подвійного призначення, що належить Державному
космічному агентству України;
8) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та
спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших
утворених відповідно до законів України військових формувань,
правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної
спеціальної служби транспорту, а також недобудованого літака
Ан-70; Пункт 8 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3491-VI ( 3491-17 ) від 14.06.2011 }
9) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що
відповідно до закону сплачуються при торгівлі ювелірними виробами
із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при
відчуженні легкових автомобілів, з операцій придбавання
(купівлі-продажу) нерухомого майна, з користування та надання
послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату
пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
10) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях;
11) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;
12) збори за підготовку до державної реєстрації авторського
права і договорів, які стосуються права автора на твір, та кошти
від продажу контрольних марок;
13) надходження від видачі дозволів на експортно-імпортні
операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і
прекурсорами;
14) власні надходження бюджетних установ (у тому числі
наукових установ Національної академії наук України і галузевих
академій наук), які утримуються за рахунок державного бюджету, в
тому числі орендна плата за користування військовим майном, майном
Національної академії наук України і галузевих академій наук,
50 відсотків орендної плати за користування іншим майном, що
належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок
державного бюджету;
15) надходження від реалізації матеріальних цінностей
державного резерву (крім надходжень, визначених пунктом 36 цієї
статті);
16) надходження від реалізації розброньованих матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву;
17) кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої
регіональної організації за участь українського персоналу органів
внутрішніх справ України в миротворчих операціях;
18) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;
19) плата за оформлення посвідчення закордонного українця;
20) кошти від Державного підприємства "Національна атомна
енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 8
Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із
забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ) та дохід від розміщення
цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до
статті 9 цього ж Закону України ( 1868-15 ), а також надходження
заборгованості по цих коштах за 2007-2009 роки;
21) надходження від енергогенеруючих компаній у рахунок
погашення заборгованості перед Державним комітетом України з
державного матеріального резерву за поставлене протягом
1997-2000 років органічне паливо в сумі не менше
50.000 тис. гривень;
22) відсотки за користування пільговим довгостроковим
державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
23) платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Російської Федерації про участь
Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери
м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються
військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на
території України ( 643_255 );
24) повернення природного газу або надходження коштів у
рахунок погашення заборгованості Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" перед Державним комітетом України з державного
матеріального резерву за використані матеріальні цінності з
державного резерву в сумі не менше 50.000 тис. гривень;
25) надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного
забезпечення розгляду справ у судах;
26) штрафні санкції за порушення законодавства з питань
забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
27) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або
габаритні параметри яких перевищують нормативні;
28) кошти від сплати інвалідами часткової вартості
автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих
інвалідами;
29) кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості
викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського
протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про
зміну клімату ( 995_801 );
30) екологічний податок, що справляється за утворення
радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове
зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад
установлений особливими умовами ліцензії строк;
31) надходження в рамках програм допомоги Європейського
Союзу;
32) плата за адміністративні послуги.
Плата за надання таких послуг справляється у розмірах та
порядку, визначених законодавчими актами України, а в разі якщо це
не передбачено законодавчими актами України, - актами Кабінету
Міністрів України;
33) збір на соціально-економічну компенсацію ризику
населення, яке проживає на території зони спостереження;
34) 30 відсотків екологічного податку (крім надходжень,
визначених пунктом 30 цієї статті);
35) 30 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
36) надходження від реалізації матеріальних цінностей
державного резерву медичного призначення;
37) податок на додану вартість, що сплачується до бюджету
переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними
молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та
м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій
вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно);
38) кошти від реалізації продуктів утилізації твердого
ракетного палива;
39) збір на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства;
40) надходження податку на додану вартість при здійсненні
митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію
України у минулих періодах, з урахуванням штрафних санкцій та
пені; Статтю 4 доповнено пунктом 40 згідно із Законом N 3220-VI
( 3220-17 ) від 07.04.2011 }
41) надходження нарахованих і несплачених зобов'язань
Державного підприємства "Енергоринок" перед державним бюджетом по
збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну
та теплову енергію за минулі роки у сумі 541.000 тис. гривень; Статтю 4 доповнено пунктом 41 згідно із Законом N 3491-VI
( 3491-17 ) від 14.06.2011 }
42) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього
природного середовища (крім такого збору, що справляється за
утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та
тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками). Статтю 4 доповнено пунктом 42 згідно із Законом N 3913-VI
( 3913-17 ) від 18.10.2011 }
Стаття 5. Установити, що у 2011 році повернення природного
газу або надходження коштів у рахунок погашення заборгованості
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за
використані матеріальні цінності з державного резерву у сумі не
менше 50.000 тис. гривень спрямовується у рахунок погашення
зобов'язань Державного агентства резерву України за зберігання
запасів державного резерву перед суб'єктами господарювання, які
мають заборгованість з розрахунків з Національною акціонерною
компанією "Нафтогаз України" та її підприємствами.
Порядок проведення розрахунків відповідно до цієї статті
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 6. Установити, що у 2011 році надходження коштів від
продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів,
передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової
конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату
( 995_801 ), зараховуються на окремі спеціальні рахунки Державної
казначейської служби України у публічному акціонерному товаристві
"Державний експортно-імпортний банк України", які є доступними
міжнародним аудиторам, та зберігаються у валюті, а за необхідності
зазначені кошти конвертуються у гривню безпосередньо перед
використанням.
Державному агентству екологічних інвестицій України у
2011 році залишки коштів, отриманих від продажу частин
встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого
статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації
Об'єднаних Націй про зміну клімату ( 995_801 ), спрямувати
виключно на державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення
обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, розвиток
міжнародного співробітництва з питань зміни клімату.
Стаття 7. Установити, що податки і збори (обов'язкові
платежі), які справлялися до 1 січня 2011 року та не встановлені
Податковим кодексом України ( 2755-17 ) як загальнодержавні і
місцеві податки та збори (за виключенням збору за забруднення
навколишнього природного середовища, крім такого збору, що
справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже
накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх
виробниками), включаючи розстрочені і відстрочені суми грошових
зобов'язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій
та пені, що обліковувалися станом на 31 грудня 2010 року, і суми,
донараховані за актами перевірок, за цими податками і зборами
(обов'язковими платежами), сплачуються платниками податку за
правилами, встановленими відповідними законодавчими актами
України, або стягуються у порядку, встановленому Податковим
кодексом України ( 2755-17 ), та зараховуються до: загального
фонду державного бюджету - в частині податків і зборів
(обов'язкових платежів), які зараховувалися до державного бюджету;
загального чи спеціального фонду місцевих бюджетів - у частині
податків і зборів (обов'язкових платежів), які зараховувалися
відповідно до загального чи спеціального фонду місцевих бюджетів.
{ Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3913-VI
( 3913-17 ) від 18.10.2011 }
Стаття 7-1. Установити, що у 2011 році кошти, які надійдуть
до державного бюджету від реалізації недобудованого літака Ан-70,
зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України та
спрямовуються Міністерством оборони України на фінансування робіт
із створення літака Ан-70. Закон доповнено новою статтею 7-1 згідно із Законом N 3491-VI
( 3491-17 ) від 14.06.2011 }
Стаття 7-2. Установити, що у 2011 році вартість робіт з
утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів
суб'єктів господарювання - виконавців цих робіт, зараховується до
спеціального фонду Державного бюджету України як власні
надходження бюджетних установ Міністерства оборони України і
спрямовується на утилізацію звичайних видів боєприпасів,
непридатних для подальшого використання і зберігання, в порядку,
визначеному Державною казначейською службою України разом з
Міністерством фінансів України і Міністерством оборони України. Закон доповнено новою статтею 7-2 згідно із Законом N 3491-VI
( 3491-17 ) від 14.06.2011 }
III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 8. Установити на 31 грудня 2011 року граничний обсяг
державного боргу в сумі 375.643.401,9 тис. гривень.
У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел
фінансування певного типу, визначених у додатку N 2 до цього
Закону, у неповному обсязі дозволити Кабінету Міністрів України
збільшувати на відповідний обсяг кошти від зовнішніх (внутрішніх)
джерел фінансування іншого типу з відповідним коригуванням
граничного обсягу державного боргу.
Стаття 9. Установити, що у 2011 році державні гарантії
надаються Кабінетом Міністрів України на суму
15.000.000 тис. гривень для забезпечення повного або часткового
виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів
господарювання - резидентів України державного сектору економіки.
Порядок та умови надання державних гарантій встановлюються
Кабінетом Міністрів України.
Державна служба автомобільних доріг України, суб'єкти
господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери
управління Державного агентства з інвестицій та управління
національними проектами України, які здійснюють реалізацію
національних проектів, та суб'єкти господарювання, об'єкти
державної власності яких належать до сфери управління
Національного агентства з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та
реалізації інфраструктурних проектів, звільняються від
зобов'язання подавати забезпечення виконання зобов'язань перед
державою з відшкодування витрат державного бюджету та сплачувати
до державного бюджету плату за отримання державних гарантій. Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3491-VI
( 3491-17 ) від 14.06.2011; в редакції Закону N 3905-VI
( 3905-17 ) від 07.10.2011 }
Стаття 10. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2011 рік у частині
фінансування є:
1) кредити (позики), що залучаються державою від іноземних
держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації
інвестиційних програм (проектів);
2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження
в рамках програм допомоги Європейського Союзу;
3) залишок коштів у сумі 138.614,4 тис. гривень, джерелом
формування яких були надходження від Державного підприємства
"Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань,
пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ).
IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 11. Затвердити бюджетні призначення головним
розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2011 рік у
розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами,
розподіл видатків на централізовані заходи між
адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на
здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів
згідно з додатками N 3, N 4, N 5 і N 8 до цього Закону.
Стаття 12. Установити, що забезпечення діяльності центральних
органів виконавчої влади, що ліквідуються або реорганізуються, та
урядових органів, що ліквідуються, до завершення процедур
ліквідації або реорганізації здійснюється в межах видатків,
передбачених новоутвореним центральним органам виконавчої влади,
які визначені правонаступниками чи яким передаються функції
органів, що ліквідуються або реорганізуються.
Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2011 рік у частині
кредитування є:
1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
індивідуальним сільським забудовникам;
2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла, і пеня;
3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю
сільськогосподарської продукції за державним замовленням
(контрактом) 1994-1997 років;
4) повернення коштів у частині відшкодування вартості
сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання
на умовах фінансового лізингу;
5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії і
наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного
виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та
іншим суб'єктам господарювання;
6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
фермерським господарствам;
7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики
та продовольства України на формування державного інтервенційного
фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних
ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників;
8) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у
2004 році підприємствам державної форми власності
паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та
організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості
із заробітної плати працівникам;
9) повернення кредиту, наданого на реконструкцію
гідроелектростанцій;
10) повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного
бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних
проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження
передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва
альтернативних джерел палива;
11) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України
для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до
чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на
будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і
педагогічних працівників, і пеня.
Стаття 14. Установити, що у 2011 році кошти, отримані до
спеціального фонду Державного бюджету України згідно з
відповідними пунктами статей 4, 10 і 13 цього Закону,
спрямовуються відповідно на:
1) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг
загального користування; субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць
і доріг комунальної власності у населених пунктах; погашення
зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету
Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг
загального користування (за рахунок 79 відсотків джерел,
визначених пунктами 1, 2, 3 і 27 статті 4 цього Закону); Пункт 1 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3222-VI ( 3222-17 ) від 07.04.2011 }
2) будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт
автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення)
та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (за рахунок
21 відсотка джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 і 27 статті 4
цього Закону); Пункт 2 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3222-VI ( 3222-17 ) від 07.04.2011 }
3) виплати, пов'язані з виконанням консульських функцій
дипломатичними представництвами України та функціонуванням
консульських установ України за кордоном (за рахунок джерел,
визначених пунктом 4 статті 4 цього Закону);
4) погашення державного боргу України перед Російською
Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди (за рахунок
джерел, визначених пунктом 5 статті 4 цього Закону);
5) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням
виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за
рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 4 цього Закону);
6) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній
галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 4 цього
Закону);
7) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно
до законів України військових формувань, правоохоронних органів і
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства
надзвичайних ситуацій України, Державної спеціальної служби
транспорту відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому
порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 4 цього
Закону); Пункт 7 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3491-VI ( 3491-17 ) від 14.06.2011 }
8) дотацію Пенсійному фонду України на виплату пенсій,
надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними
програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 4 цього
Закону);
9) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та
участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання
Державної авіаційної служби України (за рахунок джерел, визначених
пунктом 10 статті 4 цього Закону);
10) морську і річкову транспортну діяльність та участь
України у міжнародних організаціях морського і річкового
транспорту, утримання Державної служби морського та річкового
транспорту України та Головної державної інспекції України з
безпеки судноплавства Міністерства інфраструктури України (за
рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 4 цього Закону, крім
тих, що надходять від риболовних портів);
11) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за
рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 4 цього Закону, в
частині тих, що надходять від риболовних портів);
12) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності
(за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 4 цього Закону);
13) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених
пунктом 13 статті 4 цього Закону);
14) заходи, визначені абзацами чотирнадцятим - двадцять
першим частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу України
( 2456-17 ) (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 4
цього Закону); Пункт 14 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3491-VI ( 3491-17 ) від 14.06.2011 }
15) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного
матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 21 і
36 статті 4 цього Закону, та 80 відсотків джерел, визначених
пунктом 15 статті 4 цього Закону);
16) відшкодування підприємствам, установам та організаціям
витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей
державного резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 16 і 24
статті 4 цього Закону, та 20 відсотків джерел, визначених пунктом
15 статті 4 цього Закону);
17) участь українського персоналу органів внутрішніх справ
України у миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх
справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ
України (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 4 цього
Закону);
18) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів
відповідно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 18
статті 4 цього Закону);
19) заходи, пов'язані з виготовленням та видачею посвідчення
закордонного українця (за рахунок джерел, визначених пунктом 19
статті 4 цього Закону);
20) придбання Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону
України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням
ядерної безпеки" ( 1868-15 ) (за рахунок джерел, визначених
пунктом 20 статті 4, пунктом 3 статті 10 та пунктом 10 статті 13
цього Закону);
21) фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному
житловому будівництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 22
статті 4 цього Закону);
22) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших
населених пунктів, в яких дислокуються військові формування
Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за
рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 4 цього Закону);
23) інформування учасників судового процесу про хід і
результати розгляду справи, а також виготовлення та видачу копій
судових рішень (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 4
цього Закону);
24) державну підтримку заходів з енергозбереження через
механізм здешевлення кредитів (за рахунок джерел, визначених
пунктом 26 статті 4 цього Закону);
25) придбання Фондом соціального захисту інвалідів
автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту
інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за
рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 4 цього Закону);
26) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення
обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому
числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення,
розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за
рахунок джерел, визначених пунктом 29 статті 4 цього Закону);
27) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними
відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за
рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);
28) будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатацію
його об'єктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4
цього Закону);
29) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження
і безумовного (обов'язкового) відселення (за рахунок джерел,
визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);
30) підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта
"Укриття" Чорнобильської АЕС (за рахунок джерел, визначених
пунктом 30 статті 4 цього Закону);
31) заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних
блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом та
радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС (за рахунок джерел,
визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);
32) підтримку впровадження Енергетичної стратегії України
на період до 2030 року ( 145а-2006-р ) (за рахунок джерел,
визначених пунктом 31 статті 4 та пунктом 2 статті 10 цього
Закону);
33) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, що
включає заходи щодо: ефективного використання енергетичних
ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів,
стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження
відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної
екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у
сфері транспорту; управління державними кордонами (за рахунок
джерел, визначених пунктом 31 статті 4 цього Закону). Порядки
використання зазначених коштів визначаються Кабінетом Міністрів
України для кожної з програм допомоги Європейського Союзу на
підставі укладених міжнародних договорів;
34) видатки головних розпорядників коштів державного бюджету,
пов'язані з наданням адміністративних послуг (за рахунок джерел,
визначених пунктом 32 статті 4 цього Закону);
35) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику
населення, яке проживає на території зони спостереження (за
рахунок джерел, визначених пунктом 33 статті 4 цього Закону);
36) комплексну реалізацію державної екологічної політики,
здійснення природоохоронних заходів (за рахунок джерел, визначених
пунктами 34, 35 і 42 статті 4 цього Закону); Пункт 36 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3913-VI ( 3913-17 ) від 18.10.2011 }
37) здійснення природоохоронних заходів, направлених на
упередження та ліквідацію наслідків негативних природних явищ (за
рахунок джерел, визначених пунктами 34 і 35 статті 4 цього
Закону);
38) державну підтримку галузі тваринництва (за рахунок
джерел, визначених пунктом 37 статті 4 цього Закону);
39) реалізацію заходів Програми утилізації твердого ракетного
палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 38 статті 4 цього
Закону);
40) закладення молодих садів, виноградників та ягідників і
нагляд за ними (за рахунок джерел, визначених пунктом 39 статті 4
цього Закону);
41) державну підтримку розвитку хмелярства (за рахунок
джерел, визначених пунктом 39 статті 4 цього Закону);
42) реалізацію інвестиційних програм (проектів), у тому числі
шляхом рекредитування або надання трансфертів (за рахунок джерел,
визначених пунктом 1 статті 10 цього Закону);
43) державне пільгове кредитування індивідуальних сільських
забудовників (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13
цього Закону);
44) збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої
фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної
програми забезпечення молоді житлом (за рахунок джерел, визначених
пунктом 2 статті 13 цього Закону);
45) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного
насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3
статті 13 цього Закону);
46) збільшення статутного фонду Національної акціонерної
компанії "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для
агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах
фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 і 5
статті 13 цього Закону);
47) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок
джерел, визначених пунктом 6 статті 13 цього Закону);
48) витрати Аграрного фонду, пов'язані з комплексом заходів
із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів
державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду
(за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 13 цього Закону);
49) формування державного інтервенційного фонду Аграрним
фондом, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для
потреб сільськогосподарських товаровиробників (за рахунок джерел,
визначених пунктом 7 статті 13 цього Закону);
50) реструктуризацію вугільної та торфодобувної
промисловості, у тому числі погашення заборгованості за спожиту у
минулих періодах електричну енергію у сумі 541.000 тис. гривень
(за рахунок джерел, визначених пунктом 41 статті 4 та пунктом 8
статті 13 цього Закону); Пункт 50 статті 14 в редакції Закону N 3491-VI ( 3491-17 ) від
14.06.2011 }
51) здійснення природоохоронних заходів з недопущення
потрапляння мастила з гідротурбін в річку Дніпро (за рахунок
джерел, визначених пунктом 9 статті 13 цього Закону);
52) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для
науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок
джерел, визначених пунктом 11 статті 13 цього Закону);
53) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,
що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка
виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової
енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування (за
рахунок джерел, визначених пунктом 40 статті 4 цього Закону). Статтю 14 доповнено пунктом 53 згідно із Законом N 3220-VI
( 3220-17 ) від 07.04.2011 }
V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Стаття 15. Установити, що у 2011 році до доходів загального
фонду місцевих бюджетів належать:
1) доходи місцевих бюджетів, що визначені статтями 64-66 та
частиною першою статті 69 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 );
2) трансферти, що надаються з Державного бюджету України
місцевим бюджетам (крім субвенцій, визначених статтею 20 цього
Закону);
3) інші доходи, що підлягають зарахуванню до місцевих
бюджетів відповідно до законодавства та є такими, що не
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
Стаття 16. Затвердити на 2011 рік обсяги міжбюджетних
трансфертів згідно з додатками N 6 та N 7 до цього Закону.
Стаття 17. Затвердити на 2011 рік нормативи щоденних
відрахувань для перерахування дотації вирівнювання з державного
бюджету місцевим бюджетам та коштів, що передаються до державного
бюджету з місцевих бюджетів згідно з додатком N 6 до цього Закону.
Стаття 18. Надати право Кабінету Міністрів України
здійснювати протягом 2011 року додатковий розподіл та перерозподіл
між місцевими бюджетами обсягів субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною".
Стаття 19. Дозволити Центральній виборчій комісії за
погодженням з Міністерством фінансів України здійснювати розподіл
між місцевими бюджетами субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів виходячи з прийнятих рішень щодо проведення відповідних
місцевих виборів та обсягу видатків, необхідних на проведення цих
виборів.
Стаття 20. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду місцевих бюджетів у 2011 році є:
1) надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів, що
визначені частиною другою статті 69 Бюджетного кодексу України
( 2456-17 );
2) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального
захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в
Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у
містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення
заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту
"Вдосконалення системи соціальної допомоги";
3) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших
населених пунктів, в яких дислокуються військові формування
Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
4) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику
населення, яке проживає на території зони спостереження;
5) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах;
6) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,
що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка
виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової
енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування; Статтю 20 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 3220-VI
( 3220-17 ) від 07.04.2011 }
7) субвенції з інших місцевих бюджетів; Статтю 20 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 3491-VI
( 3491-17 ) від 14.06.2011 }
8) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного
середовища (крім такого збору, що справляється за утворення
радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове
зберігання радіоактивних відходів їх виробниками), в тому числі:
до сільських, селищних, міських бюджетів - 50 відсотків, обласних
бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 20 відсотків,
бюджетів міст Києва та Севастополя - 70 відсотків. Статтю 20 доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 3913-VI
( 3913-17 ) від 18.10.2011 }
VI. ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 21. Установити у 2011 році прожитковий мінімум на одну
особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 894 гривні, з
1 квітня - 911 гривень, з 1 жовтня - 934 гривні, з 1 грудня -
953 гривні та для тих, хто відноситься до основних соціальних і
демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня - 816 гривень, з 1 квітня -
832 гривні, з 1 жовтня - 853 гривні, з 1 грудня - 870 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 977 гривень, з
1 квітня - 997 гривень, з 1 жовтня - 1022 гривні, з 1 грудня -
1042 гривні;
працездатних осіб: з 1 січня - 941 гривня, з 1 квітня -
960 гривень, з 1 жовтня - 985 гривень, з 1 грудня - 1004 гривні;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 750 гривень, з
1 квітня - 764 гривні, з 1 жовтня - 784 гривні, з 1 грудня -
800 гривень.
Стаття 22. Установити на 2011 рік мінімальну заробітну плату:
у місячному розмірі: з 1 січня - 941 гривня, з 1 квітня -
960 гривень, з 1 жовтня - 985 гривень, з 1 грудня - 1004 гривні;
у погодинному розмірі: з 1 січня - 5,66 гривні, з 1 квітня -
5,77 гривні, з 1 жовтня - 5,92 гривні, з 1 грудня - 6,04 гривні.
Стаття 23. Установити, що у 2011 році рівень забезпечення
прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення
допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) у відсотковому
співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і
демографічних груп населення становить: для працездатних осіб -
21 відсоток, для дітей - 50 відсотків, для осіб, які втратили
працездатність, та інвалідів - 75 відсотків відповідного
прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення
прожиткового мінімуму для сім'ї.
Розмір державної соціальної допомоги (в тому числі і
максимальний), визначений відповідно до статті 5 Закону України
"Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"
( 1768-14 ), збільшується у 2011 році на кожну дитину віком від
3 до 13 років на 60 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до
18 років - на 100 гривень.
Збільшити на 2011 рік рівень забезпечення прожиткового
мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення
від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих
дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну
освіту" ( 2628-14 ) відповідно до зростання прожиткового мінімуму.
Стаття 24. Установити у 2011 році розміри мінімальної
ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів
професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів
I-IV рівнів акредитації, учнів і студентів із числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірах, що діяли
у грудні 2010 року.
Стаття 25. Кошти державних цільових фондів обслуговуються
органами Державної казначейської служби України.
Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття,
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України щокварталу подавати Верховній
Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті,
Міністерству фінансів України та Державній казначейській службі
України звіти про виконання кошторисів відповідних фондів у
порядку та терміни, встановлені Державною казначейською службою
України.
Стаття 26. Національній комісії регулювання електроенергетики
України під час формування ціни та проведення розрахунків за
електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями,
передбачити кошти у сумі не менше 50.000 тис. гривень на витрати,
пов'язані з погашенням заборгованості перед Державним агентством
резерву України за отримане у 1997-2000 роках згідно з рішеннями
Кабінету Міністрів України органічне паливо.
Енергогенеруючим компаніям забезпечувати перерахування до
спеціального фонду Державного бюджету України коштів у рахунок
погашення зазначеної заборгованості в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 27. Затвердити перелік кредитів (позик), що
залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету
України у 2011 році від іноземних держав, банків і міжнародних
фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм
(проектів) згідно з додатком N 9 до цього Закону.
Дозволити Міністерству фінансів України вносити зміни до
показників розпису державного бюджету з метою відображення
фактичного надходження у 2011 році таких кредитів (позик) та
витрат за відповідними бюджетними програмами в межах загального
обсягу цих кредитів (позик), затвердженого додатком N 9 до цього
Закону, з коригуванням показників фінансування, видатків та
кредитування, встановлених додатками N 2, N 3 та N 4 до цього
Закону, і граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею
8 цього Закону Статтю 27 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3331-VI
( 3331-17 ) від 12.05.2011 }
Стаття 28. Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2011 році
кошти у сумі не менше 360.000 тис. гривень на створення нових
робочих місць для забезпечення зайнятості мешканців вугледобувних
регіонів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Установити, що Фонд загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття перераховує
обласним державним адміністраціям зазначені кошти після погодження
з ним Програми на створення нових робочих місць для забезпечення
зайнятості мешканців вугледобувних регіонів.
Стаття 29. Переліки об'єктів будівництва, реконструкції та
капітального ремонту автомобільних доріг та обсягів бюджетних
коштів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Дозволити Кабінету Міністрів України у визначеному ним
порядку надавати у 2011 році кошти Державній службі автомобільних
доріг України на покриття тимчасових касових розривів спеціального
фонду державного бюджету, пов'язаних з виконанням бюджетної
програми "Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг
загального користування" ( 876-2011-п ), за рахунок залучення
коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення до
кінця року без нарахування відсотків за користування такими
коштами. Статтю 29 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3331-VI
( 3331-17 ) від 12.05.2011 }
Стаття 30. Кабінету Міністрів України у встановленому ним
порядку забезпечити безоплатну передачу квартир, які придбані
Державною іпотечною установою ( 855-2011-п ) відповідно до актів
Кабінету Міністрів України та знаходяться на її балансі,
визначеним у цих актах органам з відповідним коригуванням
статутного капіталу Державної іпотечної установи.
Стаття 31. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити
випуск облігацій внутрішньої державної позики з подальшим
придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій
додаткової емісії Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України" у межах обсягів, передбачених у затвердженому фінансовому
плані цієї компанії.
На обсяги випущених облігацій і придбаних акцій Міністерство
фінансів України коригує відповідні показники фінансування,
встановлені додатком N 2 до цього Закону, та граничний обсяг
державного боргу, визначений статтею 8 цього Закону.
Стаття 32. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити
випуск облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги,
встановлені додатком N 2 до цього Закону, в сумі до 5.000.000 тис.
гривень з відповідним коригуванням граничного обсягу державного
боргу, визначеного статтею 8 цього Закону, та з наступною
передачею коштів Аграрному фонду на умовах кредитування.
На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики
Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники
фінансування та кредитування державного бюджету, встановлені у
додатках N 2 і N 4 до цього Закону.
Випуск зазначених облігацій внутрішньої державної позики,
передача запозичених у такий спосіб коштів та їх повернення
здійснюються на підставі укладених з Міністерством фінансів
України угод відповідно до умов, затверджених Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 33. Установити, що за рішенням Кабінету Міністрів
України у встановленому ним порядку ( 222-2011-п ) можуть
придбаватися акції банків, надаватися фінансова допомога
відповідно до статті 80 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), проводитися заходи з приватизації банків,
у капіталізації яких взяла участь держава (в тому числі пов'язані
з оплатою послуг радників), за рахунок випуску облігацій
внутрішньої державної позики чи надходження коштів, отриманих від
державних запозичень, здійснених понад обсяги, встановлені
додатком N 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням
граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 8 цього
Закону.
На обсяг випущених державних облігацій України, суму
надходжень від державних запозичень та витрат, передбачених цією
статтею, Міністерство фінансів України коригує відповідні
показники фінансування, видатків державного бюджету понад обсяги,
затверджені у додатках N 2 та N 3 до цього Закону.
Стаття 34. Установити, що перерахування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з
різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася,
транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що
затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної
влади чи органами місцевого самоврядування, здійснюється у
порядку ( 503-2011-п ), встановленому Кабінетом Міністрів України.
{ Закон доповнено статтею 34 згідно із Законом N 3220-VI
( 3220-17 ) від 07.04.2011 }
VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
2. Додатки NN 1-9 до цього Закону є його невід'ємною
частиною.
3. Кабінету Міністрів України:
на основі моніторингу виконання Державного бюджету України за
підсумками I кварталу 2011 року внести пропозиції щодо можливості
підвищення соціальних стандартів та їх фінансового забезпечення;
за результатами виконання Державного бюджету України за
січень - червень 2011 року з урахуванням стану
соціально-економічного розвитку України внести на розгляд
Верховної Ради України пропозиції щодо збільшення видатків
державного бюджету на забезпечення першочергових функцій держави,
включаючи заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від
знецінення грошових заощаджень та на оплату комунальних послуг
бюджетними установами відповідно до прийнятих рішень щодо тарифів
на комунальні послуги.
4. Установити, що у 2011 році норми і положення статей 39,
50, 51, 52, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13,
ст. 178 з наступними змінами), статті 6 Закону України "Про
соціальний захист дітей війни" ( 2195-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94 з наступними змінами),
статей 14, 22, 37 та частини третьої статті 43 Закону України "Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 29, ст. 399 з наступними змінами) застосовуються у
порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України
виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду
України на 2011 рік. Прикінцеві положення доповнено пунктом 4 згідно із Законом
N 3491-VI ( 3491-17 ) від 14.06.2011 }

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 23 грудня 2010 року

N 2857-VI

Додаток N 1

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Доходи Державного бюджету України на 2011 рік

(тис.грн.) ------------------------------------------------------------------------------- Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний | | згідно з бюджетною | | фонд | фонд | | класифікацією | | | | | ( v0011201-11 ) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |Разом доходів: |300 619 397,8|254 510 911,3| 46 108 486,5| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 40000000|Офіційні трансферти | 2 507 122,1| 2 507 122,1| | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 41010100|Кошти, що передаються до | 2 507 122,1| 2 507 122,1| | |державного бюджету з | | | | |місцевих бюджетів | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |Всього доходів |298 112 275,7|252 003 789,2| 46 108 486,5| |(без урахування | | | | |міжбюджетних трансфертів) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 10000000|Податкові надходження |254 150 846,0|233 610 489,9| 20 540 356,1| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 11000000|Податки на доходи, податки | 54 329 825,5| 54 329 825,5| | |на прибуток, податки на | | | | |збільшення ринкової | | | | |вартості | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 11010000|Податок на доходи фізичних | 6 766 237,2| 6 766 237,2| | |осіб | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 11020000|Податок на прибуток | 47 563 588,3| 47 563 588,3| | |підприємств | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 13000000|Збори та плата за | 1 828 109,1| 1 828 109,1| | |спеціальне використання | | | | |природних ресурсів | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 13010000|Збір за спеціальне | 86 946,9| 86 946,9| | |використання лісових | | | | |ресурсів | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 13010100|Збір за спеціальне | 86 946,9| 86 946,9| | |використання лісових | | | | |ресурсів в частині | | | | |деревини, заготовленої в | | | | |порядку рубок | | | | |головного користування | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 13020000|Збір за спеціальне | 511 849,0| 511 849,0| | |використання води | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 13030000|Плата за користування | 1 229 313,2| 1 229 313,2| | |надрами | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 13030100|Плата за користування | 1 187 981,5| 1 187 981,5| | |надрами для видобування | | | | |корисних копалин | | | | |загальнодержавного значення| | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 13030400|Плата за користування | 41 331,7| 41 331,7| | |надрами континентального | | | | |шельфу і в межах виключної | | | | |(морської) економічної зони| | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14000000|Внутрішні податки на |162 290 105,8|145 580 205,8|16 709 900,0 | |товари та послуги | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14010000|Податок на додану вартість |125 641 305,8|120 011 305,8|5 630 000,0 | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14010100|Податок на додану вартість | 76 022 400,0| 76 022 400,0| | |з вироблених в Україні | | | | |товарів (робіт, послуг) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14010200|Бюджетне відшкодування |-39 407 000,0|-39 407 000,0| | |податку на додану вартість | | | | |грошовими коштами | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14010300|Податок на додану вартість |86 995 905,8 |83 395 905,8 |3 600 000,0 | |з ввезених на територію | | | | |України товарів | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14010700|Податок на додану вартість,| 2 030 000,0| | 2 030 000,0| |що сплачується до бюджету | | | | |переробними підприємствами | | | | |усіх форм власності за | | | | |реалізовані ними молоко, | | | | |молочну сировину та молочні| | | | |продукти, м'ясо та | | | | |м'ясопродукти, іншу | | | | |продукцію переробки тварин,| | | | |закуплених у живій вазі | | | | |(шкури, субпродукти, | | | | |м'ясо-кісткове борошно) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14020000|Акцизний податок з | 30 784 900,0| 24 269 900,0| 6 515 000,0| |вироблених в Україні | | | | |підакцизних товарів | | | | |(продукції) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14030000|Акцизний податок з ввезених| 5 863 900,0| 1 299 000,0| 4 564 900,0| |на митну територію України | | | | |підакцизних товарів | | | | |(продукції) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 15000000|Податки на міжнародну | 12 411 676,0| 10 795 676,0| 1 616 000,0| |торгівлю та зовнішні | | | | |операції | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 15010000|Ввізне мито | 10 243 000,0| 8 627 000,0| 1 616 000,0| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 15020000|Вивізне мито | 2 168 676,0| 2 168 676,0| | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 17000000|Рентна плата, збори на | 20 858 543,5| 20 317 543,5| 541 000,0| |паливно-енергетичні ресурси| | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 17010000|Рентна плата | 15 645 543,5| 15 645 543,5| | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 17010100|Рентна плата за нафту, що | 8 564 800,0| 8 564 800,0| | |видобувається в Україні | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 17010200|Рентна плата за природний | 1 846 200,0| 1 846 200,0| | |газ, що видобувається в | | | | |Україні | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 17010300|Рентна плата за газовий | 2 844 700,0| 2 844 700,0| | |конденсат, що видобувається| | | | |в Україні | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 17010700|Рентна плата за транзитне | 2 175 926,5| 2 175 926,5| | |транспортування | | | | |трубопроводами природного | | | | |газу територією України | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 17010800|Рентна плата за | 141 750,0| 141 750,0| | |транспортування нафти та | | | | |нафтопродуктів | | | | |магістральними | | | | |нафтопроводами та | | | | |нафтопродуктопроводами | | | | |територією України | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 17010900|Рентна плата за транзитне | 72 167,0| 72 167,0| | |транспортування | | | | |трубопроводами аміаку | | | | |територією України | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 17050000|Збір у вигляді цільової | 2 600 000,0| 2 600 000,0| | |надбавки до діючого тарифу | | | | |на електричну та теплову | | | | |енергію, крім | | | | |електроенергії, виробленої | | | | |кваліфікованими | | | | |когенераційними установками| | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 17060000|Збір у вигляді цільової | 2 072 000,0| 2 072 000,0| | |надбавки до діючого тарифу | | | | |на природний газ для | | | | |споживачів усіх форм | | | | |власності | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 17070000|Надходження нарахованих і | 541 000,0| | 541 000,0| |не сплачених зобов'язань | | | | |Державного підприємства | | | | |"Енергоринок" перед | | | | |державним бюджетом по збору| | | | |у вигляді цільової надбавки| | | | |до діючого тарифу на | | | | |електричну та теплову | | | | |енергію за минулі роки | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 19000000|Інші податки та збори | 2 432 586,1| 759 130,0| 1 673 456,1| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 19010000|Екологічний податок | 893 456,1| | 893 456,1| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 19050000|Збір за забруднення | 125 000,0| | 125 000,0| |навколишнього природного | | | | |середовища | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 19060000|Збір на розвиток | 655 000,0| | 655 000,0| |виноградарства, садівництва| | | | |і хмелярства | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 19070000|Збір за користування | 757 886,0| 757 886,0| | |радіочастотним ресурсом | | | | |України | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 19090000|Податки та збори, не | 1 244,0| 1 244,0| | |віднесені до інших | | | | |категорій | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 20000000|Неподаткові надходження | 42 259 187,2| 18 027 191,9| 24 231 995,3| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 21000000|Доходи від власності та | 16 024 789,4| 15 181 501,8| 843 287,6| |підприємницької діяльності | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 21010000|Частина чистого прибутку | 2 117 496,4| 2 117 496,4| | |(доходу) державних | | | | |унітарних підприємств та їх| | | | |об'єднань, що вилучається | | | | |до бюджету, та дивіденди | | | | |(доход), нараховані на | | | | |акції (частки, паї) | | | | |господарських товариств, у | | | | |статутних капіталах яких є | | | | |державна власність | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 21020000|Кошти, що перераховуються | 9 671 885,0| 9 671 885,0| | |Національним банком України| | | | |відповідно до Закону | | | | |України "Про Національний | | | | |банк України" ( 679-14 ) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 21030000|Відрахування коштів, | 143 869,1| 143 869,1| | |отриманих від проведення | | | | |державних грошових лотерей | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 21040000|Плата за розміщення | 169 956,3| 169 956,3| | |тимчасово вільних коштів | | | | |державного бюджету | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 21080000|Інші надходження | 3 921 582,6| 3 078 295,0| 843 287,6| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 22000000|Адміністративні збори та | 1 930 810,3| 1 704 488,7| 226 321,6| |платежі, доходи від | | | | |некомерційної господарської| | | | |діяльності | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 22010000|Плата за ліцензії | 75 672,0| 75 672,0| | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 22010400|Кошти в іноземній валюті за| 3 120,0| 3 120,0| | |реєстрацію представництв | | | | |іноземних суб'єктів | | | | |господарської діяльності | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 22011200|Плата за видачу, | 1 496,0| 1 496,0| | |продовження, переоформлення| | | | |ліцензій і за видачу | | | | |дубліката ліцензій на | | | | |мовлення, та ліцензій | | | | |провайдера програмної | | | | |послуги | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 22011400|Плата за видачу, | 32 000,0| 32 000,0| | |переоформлення, продовження| | | | |терміну дії ліцензій на | | | | |користування радіочастотним| | | | |ресурсом України та видачу | | | | |дублікатів таких ліцензій | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 22011500|Плата за ліцензії, видані | 29 056,0| 29 056,0| | |Національною комісією | | | | |регулювання | | | | |електроенергетики | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 22011700|Плата за видачу, | 10 000,0| 10 000,0| | |переоформлення, продовження| | | | |терміну дії ліцензій на | | | | |здійснення діяльності у | | | | |сфері телекомунікацій та | | | | |видачу копій і дублікатів | | | | |таких ліцензій | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 22050000|Надходження від оплати | 145 000,0| | 145 000,0| |витрат з | | | | |інформаційно-технічного | | | | |забезпечення розгляду справ| | | | |у судах | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 22060000|Кошти, отримані за вчинення| 189 616,3| 170 794,7| 18 821,6| |консульських дій | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 22070000|Виконавчий збір | 125 000,0| 62 500,0| 62 500,0| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 22080000|Надходження від орендної | 655 000,0| 655 000,0| | |плати за користування | | | | |цілісним майновим | | | | |комплексом та іншим | | | | |державним майном | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 22090000|Державне мито | 483 522,0| 483 522,0| | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 22110000|Єдиний збір, який | 184 000,0| 184 000,0| | |справляється у пунктах | | | | |пропуску через державний | | | | |кордон України | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 22200000|Плата за митне оформлення | 73 000,0| 73 000,0| | |товарів і транспортних | | | | |засобів поза місцем | | | | |розташування митних органів| | | | |або поза робочим часом, | | | | |установленим для митних | | | | |органів | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24000000|Інші неподаткові | 6 958 416,9| 1 141 201,4| 5 817 215,5| |надходження | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24010000|Кошти від реалізації майна,| 46 447,0| 46 447,0| | |конфіскованого за рішенням | | | | |суду | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24030000|Надходження сум | 6 392,0| 6 392,0| | |кредиторської та | | | | |депонентської | | | | |заборгованості підприємств,| | | | |організацій та установ, | | | | |щодо яких минув строк | | | | |позовної давності | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24040000|Кошти від реалізації | 50,0| | 50,0| |надлишкової космічної | | | | |техніки військового та | | | | |подвійного призначення, що | | | | |належить Державному | | | | |космічному агентству | | | | |України | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24050000|Кошти від реалізації | 1 570 544,4| | 1 570 544,4| |надлишкового озброєння, | | | | |військової та спеціальної | | | | |техніки, іншого майна | | | | |Збройних сил України та | | | | |інших утворених відповідно | | | | |до законів України | | | | |військових формувань, | | | | |правоохоронних органів і | | | | |Оперативно-рятувальної | | | | |служби цивільного захисту | | | | |Міністерства надзвичайних | | | | |ситуацій України, Державної| | | | |спеціальної служби | | | | |транспорту, а також | | | | |недобудованого літака Ан-70| | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24060000|Інші надходження | 1 314 400,3| 732 949,9| 581 450,4| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24060200|Збори за послуги, пов'язані| 5 270,0| | 5 270,0| |з охороною прав на | | | | |інтелектуальну власність | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24060300|Інші надходження | 450 358,4| 450 358,4| | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24060400|Надходження від видачі | 5 000,0| | 5 000,0| |дозволів на | | | | |експортно-імпортні операції| | | | |з наркотичними засобами, | | | | |психотропними речовинами і | | | | |прекурсорами | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24060500|Відрахування від суми | 1 593,0| 1 593,0| | |коштів, витрачених на | | | | |рекламу тютюнових виробів | | | | |та/або алкогольних напоїв у| | | | |межах України | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24060900|Збір за видачу спеціальних | 260 000,0| 260 000,0| | |дозволів на користування | | | | |надрами та кошти від | | | | |продажу таких дозволів | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24061000|Плата за виділення | 2 700,0| 2 700,0| | |номерного ресурсу | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24061100|Плата за проїзд | 16 500,0| | 16 500,0| |автомобільними дорогами | | | | |транспортних засобів та | | | | |інших самохідних машин і | | | | |механізмів, вагові або | | | | |габаритні параметри яких | | | | |перевищують нормативні | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24061200|Плата за державну | 138,5| 138,5| | |реєстрацію джерел | | | | |іонізуючого випромінювання | | | | |(реєстраційний збір) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24061500|Надходження до Державного | 90 800,0| 18 160,0| 72 640,0| |спеціалізованого фонду | | | | |фінансування | | | | |загальнодержавних витрат на| | | | |авіаційну діяльність та | | | | |участь України у | | | | |міжнародних авіаційних | | | | |організаціях | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24061700|Плата за оформлення | 100,0| | 100,0| |посвідчення закордонного | | | | |українця | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24062100|Грошові стягнення за | 8 540,4| | 8 540,4| |шкоду, заподіяну | | | | |порушенням законодавства | | | | |про охорону навколишнього | | | | |природного середовища | | | | |внаслідок господарської та | | | | |іншої діяльності | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24062400|Кошти, отримані від продажу| 180 000,0| | 180 000,0| |частин встановленої | | | | |кількості викидів | | | | |парникових газів, | | | | |передбаченого статтею 17 | | | | |Кіотського протоколу до | | | | |Рамкової конвенції | | | | |Організації Об'єднаних | | | | |Націй про зміну клімату | | | | |( 995_801 ) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24063100|Кошти від Державного | 283 400,0| | 283 400,0| |підприємства "Національна | | | | |атомна енергогенеруюча | | | | |компанія "Енергоатом" | | | | |відповідно до статті 8 | | | | |Закону України "Про | | | | |впорядкування питань, | | | | |пов'язаних із | | | | |забезпеченням ядерної | | | | |безпеки" ( 1868-15 ) та | | | | |дохід від розміщення цих | | | | |коштів у цінні папери, що | | | | |емітуються державою | | | | |відповідно до статті 9 | | | | |цього ж Закону України | | | | |( 1868-15 ), а також | | | | |надходження заборгованості | | | | |по цих коштах за | | | | |2007-2009 роки | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24063500|Кошти від реалізації | 10 000,0| | 10 000,0| |продуктів утилізації | | | | |твердого ракетного палива | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24090000|Портовий (адміністративний)| 74 296,0| 7 429,6| 66 866,4| |збір | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24110000|Доходи від операцій з | 348 832,9| 347 982,9| 850,0| |кредитування та надання | | | | |гарантій | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24110100|Плата за надання державних | 180 343,2| 180 343,2| | |гарантій та кредитів | | | | |(позик), залучених державою| | | | |та/або під державні | | | | |гарантії | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24110200|Плата за користування | 165 905,7| 165 905,7| | |кредитами (позиками), | | | | |залученими державою | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24110400|Відсотки за користування | 850,0| | 850,0| |пільговим довгостроковим | | | | |державним кредитом, наданим| | | | |молодим сім'ям та одиноким | | | | |молодим громадянам на | | | | |будівництво (реконструкцію)| | | | |та придбання житла | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24110800|Плата за користування | 1 734,0| 1 734,0| | |кредитом з державного | | | | |бюджету | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24130000|Збір на соціально- | 136 499,0| | 136 499,0| |економічну компенсацію | | | | |ризику населення, яке | | | | |проживає на території | | | | |зони спостереження | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24140000|Збори на обов'язкове | 3 460 955,3| | 3 460 955,3| |державне пенсійне | | | | |страхування з окремих видів| | | | |господарських операцій | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24140200|Збір з торгівлі ювелірними | 53 113,4| | 53 113,4| |виробами із золота (крім | | | | |обручок), платини і | | | | |дорогоцінного каміння | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24140300|Збір при відчуженні | 1 104 261,4| | 1 104 261,4| |легкових автомобілів | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24140500|Збір з операцій придбавання| 316 222,1| | 316 222,1| |(купівлі-продажу) | | | | |нерухомого майна | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24140600|Збір з користування та | 1 987 358,4| | 1 987 358,4| |надання послуг | | | | |стільникового рухомого | | | | |зв'язку | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 25000000|Власні надходження | 17 345 170,6| | 17 345 170,6| |бюджетних установ | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 25010000|Надходження від плати за | 17 293 545,5| | 17 293 545,5| |послуги, що надаються | | | | |бюджетними установами | | | | |згідно із законодавством | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 25020000|Інші джерела власних | 51 625,1| | 51 625,1| |надходжень бюджетних | | | | |установ | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 30000000|Доходи від операцій з | 636 154,8| 216 367,4| 419 787,4| |капіталом | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 31000000|Надходження від продажу | 21 945,0| 21 945,0| | |основного капіталу | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 31010000|Кошти від реалізації | 18 445,0| 18 445,0| | |скарбів, майна, одержаного | | | | |державою або територіальною| | | | |громадою в порядку | | | | |спадкування чи дарування, | | | | |безхазяйного майна, | | | | |знахідок, а також валютних | | | | |цінностей і грошових | | | | |коштів, власники яких | | | | |невідомі | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 31010100|Кошти від реалізації | 18 445,0| 18 445,0| | |скарбів, які є пам'ятками | | | | |історії та культури, майна,| | | | |одержаного державою в | | | | |порядку спадкування чи | | | | |дарування | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 31020000|Надходження коштів від | 3 500,0| 3 500,0| | |Державного фонду | | | | |дорогоцінних металів і | | | | |дорогоцінного каміння | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 32000000|Надходження від реалізації | 419 787,4| | 419 787,4| |державних запасів товарів | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 32010000|Надходження від реалізації | 418 787,4| | 418 787,4| |матеріальних цінностей | | | | |державного резерву | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 32020000|Надходження від реалізації | 1 000,0| | 1 000,0| |розброньованих матеріальних| | | | |цінностей мобілізаційного | | | | |резерву | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 33000000|Кошти від продажу землі і | 194 422,4| 194 422,4| | |нематеріальних активів | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 40000000|Офіційні трансферти | 898 287,7| 149 740,0| 748 547,7| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 42000000|Від урядів зарубіжних країн| 898 287,7| 149 740,0| 748 547,7| |та міжнародних організацій | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 42010000|Кошти, отримані від | 150 423,7| 149 740,0| 683,7| |секретаріату ООН, ОБСЄ або | | | | |іншої регіональної | | | | |організації за участь | | | | |українського контингенту та| | | | |персоналу у миротворчих | | | | |операціях | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 42030000|Надходження в рамках | 747 864,0| | 747 864,0| |програм допомоги | | | | |Європейського Союзу | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 50000000|Цільові фонди | 167 800,0| | 167 800,0| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 50070000|Надходження до Фонду | 167 800,0| | 167 800,0| |соціального захисту | | | | |інвалідів | | | | -------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3220-VI
( 3220-17 ) від 07.04.2011, N 3222-VI ( 3222-17 ) від 07.04.2011,
N 3491-VI ( 3491-17 ) від 14.06.2011, N 3562-VI ( 3562-17 ) від
05.07.2011, N 3768-VI ( 3768-17 ) від 22.09.2011, N 3823-VI
( 3823-17 ) від 06.10.2011, N 3911-VI ( 3911-17 ) від 18.10.2011,
N 3912-VI ( 3912-17 ) від 18.10.2011, N 3913-VI ( 3913-17 ) від
18.10.2011 }

Додаток N 2

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Фінансування Державного бюджету України на 2011 рік

(тис.грн.) ------------------------------------------------------------------------- Код | Найменування згідно з | Всього | Загальний |Спеціальний| | класифікацією | | фонд | фонд | | фінансування бюджету | | | | | ( v0011201-11 ) | | | | --------+-----------------------+-------------+-------------+-----------| |Загальне фінансування | 35 343 000,0| 33 344 427,9|1 998 572,1| --------+-----------------------+-------------+-------------+-----------| 400000 |Фінансування за | 25 826 201,0| 23 344 427,9|2 481 773,1| |борговими операціями | | | | --------+-----------------------+-------------+-------------+-----------| 401000 |Запозичення | 88 096 389,7| 84 837 504,1|3 258 885,6| --------+-----------------------+-------------+-------------+-----------| 401100 |Внутрішні запозичення | 45 087 504,1| 45 087 504,1| | --------+-----------------------+-------------+-------------+-----------| 401200 |Зовнішні запозичення | 43 008 885,6| 39 750 000,0|3 258 885,6| --------+-----------------------+-------------+-------------+-----------| 402000 |Погашення |-62 270 188,7|-61 493 076,2| -777 112,5| --------+-----------------------+-------------+-------------+-----------| 402100 |Внутрішні зобов'язання |-37 522 831,0|-37 522 831,0| | --------+-----------------------+-------------+-------------+-----------| 402200 |Зовнішні зобов'язання |-24 747 357,7|-23 970 245,2| -777 112,5| --------+-----------------------+-------------+-------------+-----------| 500000 |Надходження від | 10 000 000,0| 10 000 000,0| | |приватизації державного| | | | |майна | | | | --------+-----------------------+-------------+-------------+-----------| 501000 |Надходження від | 10 000 000,0| 10 000 000,0| | |приватизації державного| | | | |майна (крім об'єктів, | | | | |для яких передбачено | | | | |окремий розподіл коштів| | | | |відповідно до Державної| | | | |програми приватизації | | | | |на 2000-2002 роки) | | | | |( 1723-14 ) та | | | | |інших надходжень, | | | | |безпосередньо | | | | |пов'язаних з процесом | | | | |приватизації та | | | | |кредитування | | | | |підприємств | | | | --------+-----------------------+-------------+-------------+-----------| 600000 |Фінансування за | -483 201,0| | -483 201,0| |активними операціями | | | | --------+-----------------------+-------------+-------------+-----------| 601000 |Зміни обсягів депозитів| -488 201,0| | -488 201,0| |і цінних паперів, що | | | | |використовуються для | | | | |управління ліквідністю | | | | --------+-----------------------+-------------+-------------+-----------| 601200 |Розміщення бюджетних | -488 201,0| | -488 201,0| |коштів на депозитах або| | | | |придбання цінних | | | | |паперів | | | | --------+-----------------------+-------------+-------------+-----------| 602000 |Зміни обсягів бюджетних| 5 000,0| | 5 000,0| |коштів | | | | --------+-----------------------+-------------+-------------+-----------| 602100 |На початок періоду | 5 000,0| | 5 000,0| -------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Законом N 3491-VI
( 3491-17 ) від 14.06.2011 }

Додаток N 3

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
РОЗПОДІЛ

видатків Державного бюджету України на 2011 рік

(тис.грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| | рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | видат- | кла- | ( v0011201-11 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | креди- |кації | | | | | | | | | | | | | тування|видат-| | | | | | | | | | | | | держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| | |Всього: |292 736 972,6|248 312 688,2| 39 889 623,2| 3 054 392,3|42 924 284,4|46 284 530,5|27 889 758,6|2 074 227,6| 844 477,4|18 394 771,9|339 021 503,1| -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0110000| |Апарат Верховної Ради | 849 641,9| 777 456,9| 404 996,1| 17 524,6| 72 185,0| 74 809,0| 70 058,5| 25 377,0| 9 791,2| 4 750,5| 924 450,9| | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0111000| |Апарат Верховної Ради | 849 641,9| 777 456,9| 404 996,1| 17 524,6| 72 185,0| 74 809,0| 70 058,5| 25 377,0| 9 791,2| 4 750,5| 924 450,9| | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0111010| 0111 |Здійснення законотворчої | 504 170,6| 450 770,6| 223 239,8| | 53 400,0| | | | | | 504 170,6| | |діяльності Верховної Ради| | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0111020| 0111 |Організаційне, | 180 957,0| 177 757,0| 127 846,5| | 3 200,0| | | | | | 180 957,0| | |інформаційно-аналітичне | | | | | | | | | | | | | |та матеріально-технічне | | | | | | | | | | | | | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0111030| 0111 |Організація та здійснення| 2 081,1| 2 081,1| | | | | | | | | 2 081,1| | |офіційних прийомів | | | | | | | | | | | | | |Верховною Радою України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0111040| 0113 |Візити народних депутатів| 9 524,6| 9 524,6| | | | | | | | | 9 524,6| | |України за кордон | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0111050| 0111 |Обслуговування діяльності| 120 707,8| 105 122,8| 49 009,2| 16 837,0| 15 585,0| 5 266,0| 4 766,0| 1 520,0| | 500,0| 125 973,8| | |Верховної Ради України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0111070| 0734 |Фінансова підтримка | 7 216,2| 7 216,2| | | | 69 543,0| 65 292,5| 23 857,0| 9 791,2| 4 250,5| 76 759,2| | |санаторно-курортного | | | | | | | | | | | | | |комплексу Управління | | | | | | | | | | | | | |справами Верховної Ради | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0111080| 0831 |Висвітлення діяльності | 11 936,6| 11 936,6| 4 900,6| 687,6| | | | | | | 11 936,6| | |народних депутатів | | | | | | | | | | | | | |України через засоби | | | | | | | | | | | | | |телебачення і | | | | | | | | | | | | | |радіомовлення | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0111090| 0832 |Фінансова підтримка | 13 048,0| 13 048,0| | | | | | | | | 13 048,0| | |видання газети "Голос | | | | | | | | | | | | | |України" та журналу | | | | | | | | | | | | | |"Віче" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0300000| |Державне управління | 1 275 699,2| 1 004 779,8| 367 064,8| 64 360,8| 270 919,4| 112 645,5| 104 195,2| 42 156,1| 10 486,3| 8 450,3| 1 388 344,7| | |справами | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301000| |Апарат Державного | 1 260 459,8| 990 077,4| 358 618,7| 63 044,2| 270 382,4| 112 645,5| 104 195,2| 42 156,1| 10 486,3| 8 450,3| 1 373 105,3| | |управління справами | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301010| 0111 |Організаційне, | 199 241,9| 161 852,9| 86 274,2| 229,4| 37 389,0| | | | | | 199 241,9| | |інформаційно-аналітичне | | | | | | | | | | | | | |та матеріально-технічне | | | | | | | | | | | | | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | | | |Президента України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301020| 0111 |Організація та здійснення| 11 827,3| 11 827,3| | | | | | | | | 11 827,3| | |офіційних заходів за | | | | | | | | | | | | | |участю Президента | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301030| 0111 |Обслуговування діяльності| 105 716,2| 97 701,2| 36 942,3| 13 645,0| 8 015,0| 5 910,0| 5 910,0| 2 358,9| 305,0| | 111 626,2| | |Президента України, | | | | | | | | | | | | | |Адміністрації Президента | | | | | | | | | | | | | |України та інших | | | | | | | | | | | | | |державних органів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301040| 0113 |Візити Президента України| 29 151,5| 29 151,5| | | | | | | | | 29 151,5| | |за кордон | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301050| 0133 |Виготовлення державних | 19 107,0| 19 107,0| | | | | | | | | 19 107,0| | |нагород та пам'ятних | | | | | | | | | | | | | |знаків | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301060| 0734 |Фінансова підтримка | 122 609,0| 81 267,9| 29 449,2| 22 065,9| 41 341,1| 8 860,0| 7 640,0| 1 117,6| 2 012,0| 1 220,0| 131 469,0| | |санаторно-курортних | | | | | | | | | | | | | |закладів Державного | | | | | | | | | | | | | |управління справами | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301080| 0150 |Прикладні дослідження | 37 488,7| | | | 37 488,7| | | | | | 37 488,7| | |Національного інституту | | | | | | | | | | | | | |стратегічних досліджень | | | | | | | | | | | | | |із стратегічних проблем | | | | | | | | | | | | | |внутрішньої і зовнішньої | | | | | | | | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301090| 0150 |Прикладні розробки у | 3 617,1| | | | 3 617,1| 120,7| | | | 120,7| 3 737,8| | |сфері державного | | | | | | | | | | | | | |управління | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301110| 0960 |Оздоровлення і відпочинок| 3 931,7| 2 931,7| 1 640,1| 330,0| 1 000,0| 4 847,0| 4 597,0| 913,2| 451,6| 250,0| 8 778,7| | |дітей в оздоровчих | | | | | | | | | | | | | |таборах Державного | | | | | | | | | | | | | |управління справами | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301130| 0950 |Підготовка кадрів, | 82 523,9| 78 294,9| 39 581,8| 3 295,4| 4 229,0| 66 538,7| 62 714,1| 32 919,9| 6 880,2| 3 824,6| 149 062,6| | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | | | |керівних працівників, | | | | | | | | | | | | | |спеціалістів державного | | | | | | | | | | | | | |управління Національною | | | | | | | | | | | | | |академією державного | | | | | | | | | | | | | |управління при | | | | | | | | | | | | | |Президентові України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301140| 0520 |Збереження природно- | 41 673,8| 30 923,8| 15 903,8| 3 653,7| 10 750,0| 7 749,1| 7 179,1| 2 179,7| 768,5| 570,0| 49 422,9| | |заповідного фонду в | | | | | | | | | | | | | |національних природних | | | | | | | | | | | | | |парках, заповідниках та | | | | | | | | | | | | | |забезпечення утримання | | | | | | | | | | | | | |резиденції | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301150| 0750 |Прикладні дослідження і | 4 950,9| | | | 4 950,9| | | | | | 4 950,9| | |розробки у сфері | | | | | | | | | | | | | |профілактичної та | | | | | | | | | | | | | |клінічної медицини | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301160| 0111 |Створення автоматизованої| 2 159,2| 245,8| | | 1 913,4| | | | | | 2 159,2| | |системи інформаційно- | | | | | | | | | | | | | |аналітичного забезпечення| | | | | | | | | | | | | |Адміністрації Президента | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301170| 0731 |Стаціонарне медичне | 191 787,8| 155 599,6| 81 432,2| 14 758,1| 36 188,2| 10 000,0| 9 400,0| 836,8| | 600,0| 201 787,8| | |обслуговування народних | | | | | | | | | | | | | |депутатів України та | | | | | | | | | | | | | |керівного складу органів | | | | | | | | | | | | | |державної влади | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301190| 0721 |Поліклінічно-амбулаторне | 104 853,9| 97 653,9| 61 291,2| 4 633,6| 7 200,0| 4 500,0| 3 635,0| 950,0| | 865,0| 109 353,9| | |обслуговування, | | | | | | | | | | | | | |діагностика та лікування | | | | | | | | | | | | | |народних депутатів | | | | | | | | | | | | | |України та керівного | | | | | | | | | | | | | |складу органів державної | | | | | | | | | | | | | |влади | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301200| 0740 |Державний санітарно- | 6 184,3| 6 184,3| 3 964,7| 383,1| | 4 120,0| 3 120,0| 880,0| 69,0| 1 000,0| 10 304,3| | |епідеміологічний нагляд в| | | | | | | | | | | | | |лікувально-оздоровчих | | | | | | | | | | | | | |закладах Державного | | | | | | | | | | | | | |управління справами та на| | | | | | | | | | | | | |об'єктах органів | | | | | | | | | | | | | |державної влади | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301230| 0950 |Підвищення кваліфікації | 169,8| 169,8| 124,7| | | | | | | | 169,8| | |лікарів та середнього | | | | | | | | | | | | | |медичного персоналу в | | | | | | | | | | | | | |системі лікувально- | | | | | | | | | | | | | |оздоровчих закладів | | | | | | | | | | | | | |Державного управління | | | | | | | | | | | | | |справами | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301270| 0832 |Фінансова підтримка | 1 633,1| 1 633,1| | | | | | | | | 1 633,1| | |інформаційного бюлетеня | | | | | | | | | | | | | |"Офіційний вісник | | | | | | | | | | | | | |Президента України" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301330| 0150 |Підготовка науково- | 1 274,8| 1 274,8| 208,0| | | | | | | | 1 274,8| | |педагогічних і наукових | | | | | | | | | | | | | |кадрів з питань | | | | | | | | | | | | | |стратегічних проблем | | | | | | | | | | | | | |внутрішньої і зовнішньої | | | | | | | | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301340| 0829 |Заходи щодо зміцнення | 500,0| | | | 500,0| | | | | | 500,0| | |матеріально-технічної | | | | | | | | | | | | | |бази Національного палацу| | | | | | | | | | | | | |мистецтв "Україна" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301360| 0822 |Фінансова підтримка | 5 052,6| 5 052,6| | | | | | | | | 5 052,6| | |Національного камерного | | | | | | | | | | | | | |ансамблю "Київські | | | | | | | | | | | | | |солісти" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301370| 0133 |Надання науково- | 3 961,8| 3 861,8| 1 806,5| 50,0| 100,0| | | | | | 3 961,8| | |методичної та | | | | | | | | | | | | | |консультативної підтримки| | | | | | | | | | | | | |розвитку місцевого | | | | | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301380| 0133 |Забезпечення перевезень | 188 612,0| 187 912,0| | | 700,0| | | | | | 188 612,0| | |вищих посадових осіб | | | | | | | | | | | | | |держави авіаційним | | | | | | | | | | | | | |транспортом | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301420| 0763 |Заходи з обміну та | 7 500,0| 7 500,0| | | | | | | | | 7 500,0| | |вивчення досвіду у | | | | | | | | | | | | | |провідних клініках світу | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301430| 0826 |Створення Національного | 7 631,5| 7 631,5| | | | | | | | | 7 631,5| | |культурно-мистецького та | | | | | | | | | | | | | |музейного комплексу | | | | | | | | | | | | | |"Мистецький арсенал" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301460| 0829 |Виплата Державних премій | 2 300,0| 2 300,0| | | | | | | | | 2 300,0| | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301800| 0610 |Капітальний ремонт | 1 000,0| | | | 1 000,0| | | | | | 1 000,0| | |житлового фонду | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301820| 0734 |Реконструкція корпусу N 1| 12 000,0| | | | 12 000,0| | | | | | 12 000,0| | |Державного підприємства | | | | | | | | | | | | | |"Санаторій "Кришталевий | | | | | | | | | | | | | |палац" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301830| 0734 |Реконструкція та | 5 000,0| | | | 5 000,0| | | | | | 5 000,0| | |реставрація об'єктів | | | | | | | | | | | | | |Державного підприємства | | | | | | | | | | | | | |"Санаторій "Гурзуфський" | | | | | | | | | | | | | |та парку-пам'ятника | | | | | | | | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301860| 0829 |Реставрація та | 25 000,0| | | | 25 000,0| | | | | | 25 000,0| | |пристосування | | | | | | | | | | | | | |Маріїнського палацу в | | | | | | | | | | | | | |м. Києві | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301870| 0610 |Аварійно-відновлювальні | 10 000,0| | | | 10 000,0| | | | | | 10 000,0| | |роботи з ліквідації | | | | | | | | | | | | | |аварійного стану | | | | | | | | | | | | | |житлового будинку по | | | | | | | | | | | | | |вул. Срібнокільській, 20 | | | | | | | | | | | | | |у м. Києві | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301880| 0734 |Капітальний ремонт | 10 000,0| | | | 10 000,0| | | | | | 10 000,0| | |будівель Державного | | | | | | | | | | | | | |підприємства "Санаторій | | | | | | | | | | | | | |"Південний" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0301890| 0734 |Будівництво | 12 000,0| | | | 12 000,0| | | | | | 12 000,0| | |Реабілітаційного центру | | | | | | | | | | | | | |на базі Державного | | | | | | | | | | | | | |підприємства "Санаторій | | | | | | | | | | | | | |"Конча-Заспа" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0303000| |Представництво Президента| 4 971,2| 4 595,8| 2 305,4| 576,4| 375,4| | | | | | 4 971,2| | |України в Автономній | | | | | | | | | | | | | |Республіці Крим | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0303010| 0111 |Здійснення повноважень | 4 971,2| 4 595,8| 2 305,4| 576,4| 375,4| | | | | | 4 971,2| | |постійним представником | | | | | | | | | | | | | |Президента України в | | | | | | | | | | | | | |Автономній Республіці | | | | | | | | | | | | | |Крим | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0304000| |Національна служба | 10 268,2| 10 106,6| 6 140,7| 740,2| 161,6| | | | | | 10 268,2| | |посередництва і | | | | | | | | | | | | | |примирення України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0304010| 0412 |Сприяння врегулюванню | 10 206,6| 10 106,6| 6 140,7| 740,2| 100,0| | | | | | 10 206,6| | |колективних трудових | | | | | | | | | | | | | |спорів (конфліктів) | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0304020| 0481 |Прикладні розробки з | 61,6| | | | 61,6| | | | | | 61,6| | |питань посередництва і | | | | | | | | | | | | | |примирення при вирішенні | | | | | | | | | | | | | |колективних трудових | | | | | | | | | | | | | |спорів (конфліктів) | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0410000| |Господарсько-фінансовий | 320 398,2| 311 961,0| 167 127,0| 8 472,8| 8 437,2| 7 753,2| 7 743,2| 2 892,6| 1 376,4| 10,0| 328 151,4| | |департамент Секретаріату | | | | | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0411000| |Секретаріат Кабінету | 320 398,2| 311 961,0| 167 127,0| 8 472,8| 8 437,2| 7 753,2| 7 743,2| 2 892,6| 1 376,4| 10,0| 328 151,4| | |Міністрів України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0411010| 0111 |Організаційне, | 196 104,1| 196 104,1| 131 182,7| | | | | | | | 196 104,1| | |інформаційно-аналітичне | | | | | | | | | | | | | |та матеріально-технічне | | | | | | | | | | | | | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0411020| 0111 |Організація та здійснення| 7 277,2| 7 277,2| | | | | | | | | 7 277,2| | |офіційних прийомів | | | | | | | | | | | | | |керівництвом Кабінету | | | | | | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0411030| 0111 |Обслуговування діяльності| 63 278,5| 63 278,5| 26 297,9| 8 113,6| | 7 753,2| 7 743,2| 2 892,6| 1 376,4| 10,0| 71 031,7| | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0411050| 0113 |Візити урядових делегацій| 21 370,0| 21 370,0| | | | | | | | | 21 370,0| | |та відрядження | | | | | | | | | | | | | |працівників органів | | | | | | | | | | | | | |державної влади за кордон| | | | | | | | | | | | | |за рішенням Кабінету | | | | | | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0411060| 0950 |Перепідготовка та | 125,3| 125,3| | | | | | | | | 125,3| | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | | | |працівників Секретаріату | | | | | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0411070| 0832 |Фінансова підтримка | 5 622,7| 5 622,7| | | | | | | | | 5 622,7| | |газети "Урядовий кур'єр" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0411120| 0350 |Забезпечення | 1 937,2| | | | 1 937,2| | | | | | 1 937,2| | |функціонування та | | | | | | | | | | | | | |розвитку системи | | | | | | | | | | | | | |спеціальної інформації | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0411130| 0133 |Інформаційно-аналітичне | 20 256,7| 13 756,7| 7 384,8| 239,2| 6 500,0| | | | | | 20 256,7| | |та організаційне | | | | | | | | | | | | | |забезпечення оперативного| | | | | | | | | | | | | |реагування органів | | | | | | | | | | | | | |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0411140| 0829 |Забезпечення діяльності | 4 426,5| 4 426,5| 2 261,6| 120,0| | | | | | | 4 426,5| | |Українського інституту | | | | | | | | | | | | | |національної пам'яті | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0500000| |Державна судова | 2 487 973,3| 2 448 654,7| 1 392 018,9| 115 754,1| 39 318,6| 142 100,0| 127 887,0| | | 14 213,0| 2 630 073,3| | |адміністрація України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0501000| |Апарат Державної судової | 2 487 973,3| 2 448 654,7| 1 392 018,9| 115 754,1| 39 318,6| 142 100,0| 127 887,0| | | 14 213,0| 2 630 073,3| | |адміністрації України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0501010| 0330 |Організаційне | 37 759,9| 37 759,9| 24 573,3| 1 885,7| | | | | | | 37 759,9| | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | | | |судів та установ судової | | | | | | | | | | | | | |системи | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0501020| 0330 |Здійснення правосуддя | 197 432,9| 193 312,9| 123 620,0| 8 634,0| 4 120,0| 13 640,0| 12 276,0| | | 1 364,0| 211 072,9| | |місцевими господарськими | | | | | | | | | | | | | |судами | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0501030| 0330 |Здійснення правосуддя | 396 910,3| 396 910,3| 215 523,4| 25 894,7| | 7 115,0| 6 405,0| | | 710,0| 404 025,3| | |апеляційними судами | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0501040| 0330 |Здійснення правосуддя | 1 374 749,4| 1 368 249,4| 796 515,0| 59 996,0| 6 500,0| 117 920,0| 106 134,0| | | 11 786,0| 1 492 669,4| | |місцевими судами | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0501080| 0330 |Здійснення правосуддя | 123 671,9| 103 671,9| 65 635,5| 4 152,0| 20 000,0| 3 400,0| 3 060,0| | | 340,0| 127 071,9| | |апеляційними | | | | | | | | | | | | | |господарськими судами | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0501100| 0330 |Забезпечення діяльності | 33 249,1| 28 550,5| 16 656,5| 1 373,9| 4 698,6| | | | | | 33 249,1| | |Вищої кваліфікаційної | | | | | | | | | | | | | |комісії суддів України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0501110| 0950 |Організація практичної | 5 551,7| 5 551,7| 2 965,8| 458,9| | | | | | | 5 551,7| | |підготовки кандидатів на | | | | | | | | | | | | | |посаду судді, підготовка | | | | | | | | | | | | | |суддів та працівників | | | | | | | | | | | | | |апарату судів | | | | | | | | | | | | | |Національною школою | | | | | | | | | | | | | |суддів України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0501150| 0330 |Виконання рішень судів на| 8 573,8| 8 573,8| | | | | | | | | 8 573,8| | |користь суддів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0501160| 0330 |Здійснення правосуддя | 95 759,1| 91 759,1| 51 807,4| 4 105,9| 4 000,0| 10,0| 5,0| | | 5,0| 95 769,1| | |апеляційними | | | | | | | | | | | | | |адміністративними судами | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0501170| 0330 |Здійснення правосуддя | 176 707,1| 176 707,1| 94 722,0| 9 253,0| | 15,0| 7,0| | | 8,0| 176 722,1| | |місцевими | | | | | | | | | | | | | |адміністративними судами | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0501210| 0330 |Забезпечення ведення | 37 608,1| 37 608,1| | | | | | | | | 37 608,1| | |Єдиного державного | | | | | | | | | | | | | |реєстру судових рішень, | | | | | | | | | | | | | |створення та | | | | | | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | | | | | | |функціонування єдиної | | | | | | | | | | | | | |бази даних електронних | | | | | | | | | | | | | |адрес, номерів факсів | | | | | | | | | | | | | |(телефаксів) суб'єктів | | | | | | | | | | | | | |владних повноважень | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0600000| |Верховний Суд України | 93 234,9| 93 234,9| 44 072,9| 1 632,7| | 500,0| 350,0| | | 150,0| 93 734,9| -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0601000| |Апарат Верховного Суду | 93 234,9| 93 234,9| 44 072,9| 1 632,7| | 500,0| 350,0| | | 150,0| 93 734,9| | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0601010| 0330 |Здійснення правосуддя | 93 132,7| 93 132,7| 44 072,9| 1 632,7| | 500,0| 350,0| | | 150,0| 93 632,7| | |Верховним Судом України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0601020| 0950 |Підвищення кваліфікації | 102,2| 102,2| | | | | | | | | 102,2| | |суддів та працівників | | | | | | | | | | | | | |апарату Верховного Суду | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0650000| |Вищий спеціалізований суд| 129 958,9| 104 958,9| 59 922,0| 3 600,0| 25 000,0| 2 500,0| 1 650,0| | | 850,0| 132 458,9| | |України з розгляду | | | | | | | | | | | | | |цивільних і кримінальних | | | | | | | | | | | | | |справ | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0651000| |Вищий спеціалізований суд| 129 958,9| 104 958,9| 59 922,0| 3 600,0| 25 000,0| 2 500,0| 1 650,0| | | 850,0| 132 458,9| | |України з розгляду | | | | | | | | | | | | | |цивільних і кримінальних | | | | | | | | | | | | | |справ | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0651010| 0330 |Здійснення правосуддя | 129 958,9| 104 958,9| 59 922,0| 3 600,0| 25 000,0| 2 500,0| 1 650,0| | | 850,0| 132 458,9| | |Вищим спеціалізованим | | | | | | | | | | | | | |судом України з розгляду | | | | | | | | | | | | | |цивільних і кримінальних | | | | | | | | | | | | | |справ | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0700000| |Вищий господарський суд | 123 791,4| 97 863,9| 55 478,8| 4 316,9| 25 927,5| | | | | | 123 791,4| | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0701000| |Вищий господарський суд | 123 791,4| 97 863,9| 55 478,8| 4 316,9| 25 927,5| | | | | | 123 791,4| | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0701010| 0330 |Здійснення правосуддя | 123 791,4| 97 863,9| 55 478,8| 4 316,9| 25 927,5| | | | | | 123 791,4| | |Вищим господарським судом| | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0750000| |Вищий адміністративний | 85 318,5| 75 218,5| 49 486,4| 1 488,1| 10 100,0| 10,0| 10,0| | | | 85 328,5| | |суд України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0751000| |Апарат Вищого | 85 318,5| 75 218,5| 49 486,4| 1 488,1| 10 100,0| 10,0| 10,0| | | | 85 328,5| | |адміністративного суду | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0751010| 0330 |Здійснення правосуддя | 85 318,5| 75 218,5| 49 486,4| 1 488,1| 10 100,0| 10,0| 10,0| | | | 85 328,5| | |Вищим адміністративним | | | | | | | | | | | | | |судом України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0800000| |Конституційний Суд | 59 748,1| 59 344,6| 34 687,5| 1 496,0| 403,5| | | | | | 59 748,1| | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0801000| |Конституційний Суд | 59 748,1| 59 344,6| 34 687,5| 1 496,0| 403,5| | | | | | 59 748,1| | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0801010| 0330 |Забезпечення | 59 748,1| 59 344,6| 34 687,5| 1 496,0| 403,5| | | | | | 59 748,1| | |конституційної юрисдикції| | | | | | | | | | | | | |в Україні | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0900000| |Генеральна прокуратура | 2 270 000,0| 2 139 298,9| 1 391 000,0| 52 800,6| 130 701,1| 1 142,3| 1 042,3| | 200,0| 100,0| 2 271 142,3| | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0901000| |Генеральна прокуратура | 2 270 000,0| 2 139 298,9| 1 391 000,0| 52 800,6| 130 701,1| 1 142,3| 1 042,3| | 200,0| 100,0| 2 271 142,3| | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0901010| 0360 |Нагляд органів | 2 235 785,6| 2 115 506,6| 1 378 194,7| 51 303,6| 120 279,0| 142,3| 142,3| | | | 2 235 927,9| | |прокуратури за | | | | | | | | | | | | | |додержанням законів та | | | | | | | | | | | | | |представницькі функції в | | | | | | | | | | | | | |суді | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 0901020| 0942 |Підготовка кадрів та | 34 214,4| 23 792,3| 12 805,3| 1 497,0| 10 422,1| 1 000,0| 900,0| | 200,0| 100,0| 35 214,4| | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | | | |прокурорсько-слідчих | | | | | | | | | | | | | |кадрів Національною | | | | | | | | | | | | | |академією прокуратури | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1000000| |Міністерство внутрішніх | 11 116 570,5| 10 907 119,0| 7 600 592,8| 299 752,5| 209 451,5| 2 741 823,1| 2 490 309,1| 667 680,4| 120 737,9| 251 514,0| 13 858 393,6| | |справ України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1001000| |Апарат Міністерства | 9 904 245,1| 9 697 661,2| 6 815 435,6| 252 124,8| 206 583,9| 2 509 895,4| 2 280 310,8| 590 614,3| 113 318,7| 229 584,6| 12 414 140,5| | |внутрішніх справ України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1001010| 0310 |Керівництво та управління| 291 485,1| 291 485,1| 222 074,8| 4 504,6| | 3 857,0| 3 807,0| 500,0| 132,5| 50,0| 295 342,1| | |діяльністю органів | | | | | | | | | | | | | |внутрішніх справ | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1001030| 0370 |Створення та впровадження| 61 812,0| | | | 61 812,0| | | | | | 61 812,0| | |Національної | | | | | | | | | | | | | |автоматизованої | | | | | | | | | | | | | |інформаційної системи | | | | | | | | | | | | | |Департаменту державної | | | | | | | | | | | | | |автомобільної інспекції | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1001050| 0310 |Забезпечення захисту прав| 8 739 499,0| 8 614 777,1| 6 098 697,5| 194 046,6| 124 721,9| 2 144 197,7| 1 929 744,8| 427 114,3| 87 717,0| 214 452,9| 10 883 696,7| | |і свобод громадян, | | | | | | | | | | | | | |суспільства і держави | | | | | | | | | | | | | |від протиправних | | | | | | | | | | | | | |посягань, охорона | | | | | | | | | | | | | |громадського порядку та | | | | | | | | | | | | | |протидія незаконній | | | | | | | | | | | | | |міграції | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1001070| 0380 |Участь органів внутрішніх| 10 590,4| 10 540,4| 8 412,8| 49,3| 50,0| 683,7| 307,0| | | 376,7| 11 274,1| | |справ у міжнародних | | | | | | | | | | | | | |миротворчих операціях | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1001080| 0942 |Підготовка кадрів для | 418 865,7| 418 865,7| 280 250,7| 22 900,0| | 262 556,3| 252 351,3| 142 000,0| 13 817,0| 10 205,0| 681 422,0| | |органів внутрішніх справ | | | | | | | | | | | | | |вищими закладами освіти | | | | | | | | | | | | | |III і IV рівнів | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1001100| 0721 |Медичне забезпечення | 303 079,9| 303 079,9| 184 074,4| 26 843,5| | 88 268,9| 84 118,9| 20 500,0| 10 641,2| 4 150,0| 391 348,8| | |працівників, осіб | | | | | | | | | | | | | |рядового і начальницького| | | | | | | | | | | | | |складу органів внутрішніх| | | | | | | | | | | | | |справ та | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | |внутрішніх військ | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1001130| 0910 |Дошкільна, позашкільна | 41 204,3| 41 204,3| 19 973,8| 3 723,1| | 10 331,8| 9 981,8| 500,0| 1 011,0| 350,0| 51 536,1| | |освіта та заходи з | | | | | | | | | | | | | |позашкільної роботи з | | | | | | | | | | | | | |дітьми працівників, осіб | | | | | | | | | | | | | |рядового та | | | | | | | | | | | | | |начальницького складу | | | | | | | | | | | | | |органів внутрішніх справ | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1001170| 0370 |Наукове та інформаційно- | 2 647,6| 2 647,6| 1 951,6| 57,7| | | | | | | 2 647,6| | |аналітичне забезпечення | | | | | | | | | | | | | |заходів по боротьбі з | | | | | | | | | | | | | |організованою злочинністю| | | | | | | | | | | | | |і корупцією | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1001200| 0810 |Державна підтримка | 35 061,1| 15 061,1| | | 20 000,0| | | | | | 35 061,1| | |фізкультурно-спортивного | | | | | | | | | | | | | |товариства "Динамо" | | | | | | | | | | | | | |України на організацію та| | | | | | | | | | | | | |проведення роботи з | | | | | | | | | | | | | |розвитку фізичної | | | | | | | | | | | | | |культури і спорту серед | | | | | | | | | | | | | |працівників і | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | |правоохоронних органів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1003000| |Головне управління | 1 077 752,0| 1 074 884,4| 691 166,5| 43 785,2| 2 867,6| 169 481,7| 148 444,9| 66 041,3| 4 954,4| 21 036,8| 1 247 233,7| | |внутрішніх військ | | | | | | | | | | | | | |Міністерства внутрішніх | | | | | | | | | | | | | |справ України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1003010| 0310 |Керівництво та управління| 44 206,2| 44 206,2| 32 993,4| | | | | | | | 44 206,2| | |внутрішніми військами | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1003020| 0310 |Участь внутрішніх військ | 820 031,1| 817 163,5| 512 741,0| 38 646,2| 2 867,6| 57 767,9| 40 561,0| 3 610,3| 1 610,7| 17 206,9| 877 799,0| | |в охороні громадського | | | | | | | | | | | | | |порядку та боротьбі із | | | | | | | | | | | | | |злочинністю, конвоювання | | | | | | | | | | | | | |арештованих і засуджених | | | | | | | | | | | | | |та охорона підсудних під | | | | | | | | | | | | | |час судових процесів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1003030| 0380 |Охорона особливо важливих| 128 275,9| 128 275,9| 88 834,9| 2 133,0| | 91 475,8| 89 981,0| 58 259,6| 1 225,2| 1 494,8| 219 751,7| | |державних об'єктів, | | | | | | | | | | | | | |дипломатичних та | | | | | | | | | | | | | |консульських | | | | | | | | | | | | | |представництв іноземних | | | | | | | | | | | | | |держав на території | | | | | | | | | | | | | |України, супроводження | | | | | | | | | | | | | |перевезення ядерних | | | | | | | | | | | | | |матеріалів по території | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1003070| 0942 |Підготовка кадрів для | 72 928,0| 72 928,0| 49 022,1| 2 302,0| | 5 122,2| 4 792,1| 1 900,0| 459,5| 330,1| 78 050,2| | |внутрішніх військ МВС | | | | | | | | | | | | | |України вищими | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами III| | | | | | | | | | | | | |і IV рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1003080| 0731 |Стаціонарне лікування | 12 310,8| 12 310,8| 7 575,1| 704,0| | 13 122,6| 11 781,6| 1 312,0| 1 659,0| 1 341,0| 25 433,4| | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | |внутрішніх військ МВС | | | | | | | | | | | | | |України у власних | | | | | | | | | | | | | |медичних закладах | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1003090| 1062 |Будівництво (придбання) | | | | | | 1 993,2| 1 329,2| 959,4| | 664,0| 1 993,2| | |житла для | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | |внутрішніх військ МВС | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1004000| |Державна міграційна | 134 573,4| 134 573,4| 93 990,7| 3 842,5| | 62 446,0| 61 553,4| 11 024,8| 2 464,8| 892,6| 197 019,4| | |служба України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1004010| 0380 |Керівництво та управління| 3 886,7| 3 886,7| 2 797,0| 46,8| | | | | | | 3 886,7| | |у сфері міграції, | | | | | | | | | | | | | |громадянства, імміграції | | | | | | | | | | | | | |та реєстрації фізичних | | | | | | | | | | | | | |осіб | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1004020| 0380 |Забезпечення виконання | 124 918,2| 124 918,2| 88 821,7| 3 077,9| | 62 446,0| 61 553,4| 11 024,8| 2 464,8| 892,6| 187 364,2| | |завдань та функцій у | | | | | | | | | | | | | |сфері громадянства, | | | | | | | | | | | | | |імміграції та реєстрації | | | | | | | | | | | | | |фізичних осіб | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1004060| 1070 |Надання допомоги біженцям| 5 522,2| 5 522,2| 2 372,0| 717,8| | | | | | | 5 522,2| -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1004070| 0113 |Внески до Міжнародної | 246,3| 246,3| | | | | | | | | 246,3| | |організації міграції | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1100000| |Міністерство енергетики | 9 251 636,7| 454 038,6| 29 843,2| 1 799,3| 8 797 598,1| 607 330,4| 30 483,3| 1 055,0| 446,0| 576 847,1| 9 858 967,1| | |та вугільної | | | | | | | | | | | | | |промисловості України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1101000| |Апарат Міністерства | 9 251 636,7| 454 038,6| 29 843,2| 1 799,3| 8 797 598,1| 607 330,4| 30 483,3| 1 055,0| 446,0| 576 847,1| 9 858 967,1| | |енергетики та вугільної | | | | | | | | | | | | | |промисловості України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1101010| 0434 |Загальне керівництво та | 45 674,0| 45 674,0| 29 843,2| 1 799,3| | 1 076,0| 1 076,0| | 446,0| | 46 750,0| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | |паливно-енергетичного | | | | | | | | | | | | | |комплексу й вугільної | | | | | | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1101030| 0483 |Прикладні наукові та | 48 321,8| | | | 48 321,8| | | | | | 48 321,8| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання робіт| | | | | | | | | | | | | |за державними цільовими | | | | | | | | | | | | | |програмами і державним | | | | | | | | | | | | | |замовленням у сфері | | | | | | | | | | | | | |паливно-енергетичного | | | | | | | | | | | | | |комплексу й вугільної | | | | | | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1101070| 0431 |Реструктуризація | 888 002,1| | | | 888 002,1| 569 297,1| | | | 569 297,1| 1 457 299,2| | |вугільної та | | | | | | | | | | | | | |торфодобувної | | | | | | | | | | | | | |промисловості, у тому | | | | | | | | | | | | | |числі погашення | | | | | | | | | | | | | |заборгованості за спожиту| | | | | | | | | | | | | |у минулих періодах | | | | | | | | | | | | | |електричну енергію у сумі| | | | | | | | | | | | | |541 000 тис. гривень | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1101080| 0434 |Заходи з реалізації | 56 225,9| | | | 56 225,9| | | | | | 56 225,9| | |Державної цільової | | | | | | | | | | | | | |економічної програми | | | | | | | | | | | | | |"Ядерне паливо" | | | | | | | | | | | | | |( 1004-2009-п ) | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1101090| 0942 |Підготовка фахівців для | 43 936,0| 40 336,0| | | 3 600,0| 22 102,8| 19 552,8| | | 2 550,0| 66 038,8| | |підприємств ядерно- | | | | | | | | | | | | | |промислового комплексу | | | | | | | | | | | | | |Севастопольським | | | | | | | | | | | | | |національним | | | | | | | | | | | | | |університетом ядерної | | | | | | | | | | | | | |енергії та промисловості | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1101100| 0320 |Гірничорятувальні заходи | 384 321,1| 364 321,1| | | 20 000,0| | | | | | 384 321,1| | |на вугледобувних | | | | | | | | | | | | | |підприємствах | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1101110| 0431 |Державна підтримка | 6 710 210,0| | | | 6 710 210,0| | | | | | 6 710 210,0| | |вугледобувних підприємств| | | | | | | | | | | | | |на часткове покриття | | | | | | | | | | | | | |витрат із собівартості | | | | | | | | | | | | | |готової товарної | | | | | | | | | | | | | |вугільної продукції | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1101130| 0483 |Фінансова підтримка | 161,1| | | | 161,1| | | | | | 161,1| | |розвитку наукової | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури у сфері | | | | | | | | | | | | | |енергетики | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1101140| 0434 |Фізичний захист ядерних | 56 467,5| 2 560,0| | | 53 907,5| | | | | | 56 467,5| | |установок та ядерних | | | | | | | | | | | | | |матеріалів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1101160| 0431 |Охорона праці та | 65 000,0| | | | 65 000,0| | | | | | 65 000,0| | |підвищення техніки | | | | | | | | | | | | | |безпеки на вугледобувних | | | | | | | | | | | | | |підприємствах, а саме | | | | | | | | | | | | | |оснащення новітніми | | | | | | | | | | | | | |приладами контролю за | | | | | | | | | | | | | |параметрами шахтної | | | | | | | | | | | | | |атмосфери та засобами | | | | | | | | | | | | | |контролю параметрів | | | | | | | | | | | | | |дегазації | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1101190| 0434 |Заходи з реалізації | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0| | |Державної цільової | | | | | | | | | | | | | |екологічної програми | | | | | | | | | | | | | |приведення в безпечний | | | | | | | | | | | | | |стан уранових об'єктів | | | | | | | | | | | | | |виробничого об'єднання | | | | | | | | | | | | | |"Придніпровський хімічний| | | | | | | | | | | | | |завод" ( 1029-2009-п ) | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1101200| 0431 |Державна підтримка | 581 448,3| | | | 581 448,3| | | | | | 581 448,3| | |будівництва об'єктів | | | | | | | | | | | | | |вугле- і торфодобувних | | | | | | | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| | |в тому числі будівництво | 10 000,0| | | | 10 000,0| | | | | | 10 000,0| | |об'єктів підприємств ДК | | | | | | | | | | | | | |"Укрторф" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1101210| 0431 |Технічне переоснащення | 258 721,4| | | | 258 721,4| | | | | | 258 721,4| | |державних вугле- та | | | | | | | | | | | | | |торфодобувних | | | | | | | | | | | | | |підприємств, в тому числі| | | | | | | | | | | | | |через здешевлення | | | | | | | | | | | | | |кредитів, отриманих у | | | | | | | | | | | | | |2010-2011 роках, а також | | | | | | | | | | | | | |фінансування програми | | | | | | | | | | | | | |реновації | | | | | | | | | | | | | |гірничошахтного | | | | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| | |в тому числі технічне | 30 000,0| | | | 30 000,0| | | | | | 30 000,0| | |переоснащення брикетних | | | | | | | | | | | | | |заводів та технологічного| | | | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1101390| 0433 |Будівництво енергоблоків | 80 000,0| | | | 80 000,0| | | | | | 80 000,0| | |атомних, | | | | | | | | | | | | | |гідроакумулюючих, інших | | | | | | | | | | | | | |електростанцій, | | | | | | | | | | | | | |теплоелектроцентралей, | | | | | | | | | | | | | |будівництво та | | | | | | | | | | | | | |реконструкція ліній | | | | | | | | | | | | | |електропередачі та | | | | | | | | | | | | | |підстанцій, а також | | | | | | | | | | | | | |здешевлення кредитів на | | | | | | | | | | | | | |створення запасів | | | | | | | | | | | | | |твердого палива для | | | | | | | | | | | | | |теплоелектростанцій | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1101430| 0513 |Виконання першочергових | 13 000,0| 1 000,0| | | 12 000,0| | | | | | 13 000,0| | |екологічних заходів у | | | | | | | | | | | | | |м. Дніпродзержинськ | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1101630| 0433 |Впровадження Програми | 147,5| 147,5| | | | 9 854,5| 9 854,5| 1 055,0| | | 10 002,0| | |реформування та розвитку | | | | | | | | | | | | | |енергетичного сектора | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1101660| 0433 |Підтримка впровадження | | | | | | 5 000,0| | | | 5 000,0| 5 000,0| | |Енергетичної стратегії | | | | | | | | | | | | | |України на період до | | | | | | | | | | | | | |2030 року ( 145а-2006-р )| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1200000| |Міністерство економічного| 343 983,2| 290 517,9| 155 961,7| 11 069,7| 53 465,3| 3 113,2| 289,0| 133,2| 66,6| 2 824,2| 347 096,4| | |розвитку і торгівлі | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1201000| |Апарат Міністерства | 249 886,6| 221 028,3| 115 586,9| 8 923,5| 28 858,3| 3 010,0| 185,8| 133,2| | 2 824,2| 252 896,6| | |економічного розвитку і | | | | | | | | | | | | | |торгівлі України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1201010| 0132 |Керівництво та управління| 180 551,8| 173 296,6| 114 857,8| 8 923,5| 7 255,2| | | | | | 180 551,8| | |у сфері економічного | | | | | | | | | | | | | |розвитку і торгівлі | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1201020| 0411 |Внески України до бюджету| 23 384,9| 23 384,9| | | | | | | | | 23 384,9| | |ГАТТ/СОТ та установ і | | | | | | | | | | | | | |організацій СНД | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1201030| 0411 |Забезпечення | 8 569,2| 8 569,2| | | | | | | | | 8 569,2| | |двостороннього | | | | | | | | | | | | | |співробітництва України з| | | | | | | | | | | | | |іноземними державами та | | | | | | | | | | | | | |міжнародними | | | | | | | | | | | | | |організаціями | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1201040| 0411 |Інформаційне та | 3 714,5| 3 714,5| | | | | | | | | 3 714,5| | |організаційне | | | | | | | | | | | | | |забезпечення участі | | | | | | | | | | | | | |України у міжнародних | | | | | | | | | | | | | |форумах, конференціях, | | | | | | | | | | | | | |виставках | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1201070| 0481 |Прикладні наукові та | 12 728,7| | | | 12 728,7| 2 323,2| | | | 2 323,2| 15 051,9| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання робіт| | | | | | | | | | | | | |за державними цільовими | | | | | | | | | | | | | |програмами і державним | | | | | | | | | | | | | |замовленням, фінансова | | | | | | | | | | | | | |підтримка підготовки | | | | | | | | | | | | | |наукових кадрів у сфері | | | | | | | | | | | | | |економіки і торгівлі | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1201080| 0487 |Проведення науково- | 63,2| 63,2| | | | | | | | | 63,2| | |практичних конференцій і | | | | | | | | | | | | | |семінарів з економічних | | | | | | | | | | | | | |проблем | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1201090| 0950 |Підвищення кваліфікації | 1 420,9| 1 420,9| 729,1| | | 186,8| 185,8| 133,2| | 1,0| 1 607,7| | |державних службовців у | | | | | | | | | | | | | |сфері економіки | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1201110| 0950 |Перепідготовка | 3 604,4| 3 604,4| | | | | | | | | 3 604,4| | |управлінських кадрів для | | | | | | | | | | | | | |сфери підприємництва | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1201120| 0832 |Фінансова підтримка | 748,4| 748,4| | | | | | | | | 748,4| | |журналу "Економіка | | | | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1201170| 0834 |Забезпечення видання | 11 162,4| 2 662,4| | | 8 500,0| | | | | | 11 162,4| | |інформаційного бюлетеня | | | | | | | | | | | | | |"Вісник державних | | | | | | | | | | | | | |закупівель" та створення | | | | | | | | | | | | | |і забезпечення | | | | | | | | | | | | | |функціонування веб- | | | | | | | | | | | | | |порталу з питань | | | | | | | | | | | | | |державних закупівель | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1201320| 0481 |Прикладні розробки у | 119,7| | | | 119,7| | | | | | 119,7| | |сфері державного контролю| | | | | | | | | | | | | |за цінами | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1201340| 0490 |Заходи по реалізації | 3 563,8| 3 563,8| | | | | | | | | 3 563,8| | |Національної програми | | | | | | | | | | | | | |сприяння розвитку малого | | | | | | | | | | | | | |підприємництва в Україні | | | | | | | | | | | | | |( 2157-14 ) | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1201370| 0113 |Підготовка до проведення | 254,7| | | | 254,7| | | | | | 254,7| | |Міжнародного чемпіонату | | | | | | | | | | | | | |із стратегічного | | | | | | | | | | | | | |менеджменту в Україні | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1201610| 0481 |Заходи щодо зміцнення | | | | | | 500,0| | | | 500,0| 500,0| | |інформаційної бази для | | | | | | | | | | | | | |прийняття рішень і | | | | | | | | | | | | | |прогнозування | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1202000| |Державна служба | 65 344,3| 40 737,3| 25 385,2| 1 580,9| 24 607,0| | | | | | 65 344,3| | |технічного регулювання | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1202010| 0411 |Керівництво та управління| 38 917,3| 38 917,3| 25 385,2| 1 580,9| | | | | | | 38 917,3| | |у сфері технічного | | | | | | | | | | | | | |регулювання | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1202030| 0481 |Прикладні наукові та | 4 731,0| | | | 4 731,0| | | | | | 4 731,0| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання робіт| | | | | | | | | | | | | |за державними цільовими | | | | | | | | | | | | | |програмами і державним | | | | | | | | | | | | | |замовленням у сфері | | | | | | | | | | | | | |стандартизації, | | | | | | | | | | | | | |метрології та еталонної | | | | | | | | | | | | | |бази | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1202050| 0487 |Збереження та | 247,3| | | | 247,3| | | | | | 247,3| | |функціонування | | | | | | | | | | | | | |національної еталонної | | | | | | | | | | | | | |бази | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1202060| 0473 |Державний нагляд за | 7 248,5| | | | 7 248,5| | | | | | 7 248,5| | |додержанням стандартів, | | | | | | | | | | | | | |державний метрологічний | | | | | | | | | | | | | |нагляд | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1202070| 0411 |Гармонізація національних| 11 400,0| | | | 11 400,0| | | | | | 11 400,0| | |стандартів з міжнародними| | | | | | | | | | | | | |та європейськими | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1202080| 0411 |Виробництво та | 110,0| 110,0| | | | | | | | | 110,0| | |розповсюдження соціальної| | | | | | | | | | | | | |реклами щодо шкоди | | | | | | | | | | | | | |тютюнопаління та | | | | | | | | | | | | | |зловживання алкоголем | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1202130| 0487 |Забезпечення | 980,2| | | | 980,2| | | | | | 980,2| | |функціонування державних | | | | | | | | | | | | | |служб | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1202140| 0481 |Проведення незалежної | 1 710,0| 1 710,0| | | | | | | | | 1 710,0| | |експертизи (випробувань) | | | | | | | | | | | | | |якості товарів, сировини,| | | | | | | | | | | | | |матеріалів, | | | | | | | | | | | | | |напівфабрикатів та | | | | | | | | | | | | | |комплектуючих виробів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1204000| |Державний комітет України| 28 752,3| 28 752,3| 14 989,6| 565,3| | 103,2| 103,2| | 66,6| | 28 855,5| | |з питань регуляторної | | | | | | | | | | | | | |політики та | | | | | | | | | | | | | |підприємництва | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1204010| 0411 |Керівництво та управління| 28 752,3| 28 752,3| 14 989,6| 565,3| | 103,2| 103,2| | 66,6| | 28 855,5| | |у сфері регуляторної | | | | | | | | | | | | | |політики та | | | | | | | | | | | | | |підприємництва | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1210000| |Міністерство економічного| 21 372,1| 21 100,8| 10 595,6| 1 814,5| 271,3| | | | | | 21 372,1| | |розвитку і торгівлі | | | | | | | | | | | | | |України (загальнодержавні| | | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1211000| |Міністерство економічного| 21 372,1| 21 100,8| 10 595,6| 1 814,5| 271,3| | | | | | 21 372,1| | |розвитку і торгівлі | | | | | | | | | | | | | |України (загальнодержавні| | | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1211050| 0220 |Мобілізаційна підготовка | 21 372,1| 21 100,8| 10 595,6| 1 814,5| 271,3| | | | | | 21 372,1| | |галузей національної | | | | | | | | | | | | | |економіки України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1400000| |Міністерство закордонних | 1 079 954,0| 1 070 654,0| 76 335,9| 45 782,2| 9 300,0| 29 985,1| 25 108,8| 5 020,2| 1 218,0| 4 876,3| 1 109 939,1| | |справ України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1401000| |Апарат Міністерства | 1 079 954,0| 1 070 654,0| 76 335,9| 45 782,2| 9 300,0| 29 985,1| 25 108,8| 5 020,2| 1 218,0| 4 876,3| 1 109 939,1| | |закордонних справ України| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1401010| 0113 |Керівництво та управління| 74 607,9| 68 307,9| 42 488,1| 5 301,8| 6 300,0| | | | | | 74 607,9| | |у сфері державної | | | | | | | | | | | | | |політики щодо зовнішніх | | | | | | | | | | | | | |відносин | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1401020| 0113 |Внески України до | 150 020,4| 150 020,4| | | | | | | | | 150 020,4| | |бюджетів ООН, органів і | | | | | | | | | | | | | |спеціалізованих установ | | | | | | | | | | | | | |системи ООН, інших | | | | | | | | | | | | | |міжнародних організацій | | | | | | | | | | | | | |та конвенційних органів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1401030| 0113 |Функціонування | 822 134,9| 822 134,9| 29 963,1| 39 470,4| | 29 059,6| 24 183,3| 4 598,3| 1 168,0| 4 876,3| 851 194,5| | |закордонних дипломатичних| | | | | | | | | | | | | |установ України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1401040| 0113 |Розширення мережі | 45,0| 45,0| | | | | | | | | 45,0| | |власності України за | | | | | | | | | | | | | |кордоном для потреб | | | | | | | | | | | | | |дипломатичних установ | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1401050| 0113 |Реалізація Міністерством | 4 000,0| 4 000,0| | | | | | | | | 4 000,0| | |закордонних справ України| | | | | | | | | | | | | |повноважень з проведення | | | | | | | | | | | | | |зовнішньої політики | | | | | | | | | | | | | |України за кордоном, | | | | | | | | | | | | | |організація і контроль | | | | | | | | | | | | | |за діяльністю закордонних| | | | | | | | | | | | | |дипломатичних установ | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1401060| 0113 |Забезпечення головування | 6 418,0| 6 418,0| | | | | | | | | 6 418,0| | |України в Комітеті | | | | | | | | | | | | | |міністрів Ради Європи | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1401080| 0113 |Забезпечення перебування | 2 000,0| 2 000,0| | | | | | | | | 2 000,0| | |в Україні іноземних | | | | | | | | | | | | | |делегацій, пов'язаних з | | | | | | | | | | | | | |офіційними візитами | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1401100| 0950 |Підготовка та підвищення | 8 781,3| 8 781,3| 3 884,7| 1 010,0| | 825,5| 825,5| 421,9| 50,0| | 9 606,8| | |кваліфікації кадрів для | | | | | | | | | | | | | |сфери міжнародних | | | | | | | | | | | | | |відносин | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1401110| 0113 |Фінансова підтримка | 8 000,0| 8 000,0| | | | | | | | | 8 000,0| | |забезпечення міжнародного| | | | | | | | | | | | | |позитивного іміджу | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1401120| 0950 |Підвищення кваліфікації | 346,5| 346,5| | | | | | | | | 346,5| | |працівників дипломатичної| | | | | | | | | | | | | |служби, які віднесені до | | | | | | | | | | | | | |посад п'ятої - сьомої | | | | | | | | | | | | | |категорій державних | | | | | | | | | | | | | |службовців | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1401130| 0113 |Документування громадян | 3 600,0| 600,0| | | 3 000,0| | | | | | 3 600,0| | |та створення і | | | | | | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | | | | | | |функціонування | | | | | | | | | | | | | |інформаційно- | | | | | | | | | | | | | |телекомунікаційних систем| | | | | | | | | | | | | |консульської служби | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1401150| 0829 |Заходи щодо підтримки | | | | | | 100,0| 100,0| | | | 100,0| | |зв'язків з українцями, | | | | | | | | | | | | | |які проживають за межами | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1700000| |Державний комітет | 680 833,8| 531 570,3| 253 020,4| 23 965,8| 149 263,5| 123 483,4| 108 961,8| 35 715,6| 6 473,8| 14 521,6| 804 317,2| | |телебачення і | | | | | | | | | | | | | |радіомовлення України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1701000| |Апарат Державного | 680 833,8| 531 570,3| 253 020,4| 23 965,8| 149 263,5| 123 483,4| 108 961,8| 35 715,6| 6 473,8| 14 521,6| 804 317,2| | |комітету телебачення і | | | | | | | | | | | | | |радіомовлення України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1701010| 0831 |Керівництво та управління| 13 400,7| 13 400,7| 9 309,3| 341,0| | 160,0| 160,0| | 32,5| | 13 560,7| | |у сфері телебачення і | | | | | | | | | | | | | |радіомовлення | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1701020| 0840 |Прикладні розробки у | 4 263,5| | | | 4 263,5| 1 415,0| | | | 1 415,0| 5 678,5| | |сфері засобів масової | | | | | | | | | | | | | |інформації, | | | | | | | | | | | | | |книговидавничої справи | | | | | | | | | | | | | |та інформаційно- | | | | | | | | | | | | | |бібліографічної | | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1701040| 0950 |Підвищення кваліфікації | 2 587,6| 2 587,6| 1 814,1| 55,4| | 726,0| 676,0| 232,5| 99,7| 50,0| 3 313,6| | |працівників засобів | | | | | | | | | | | | | |масової інформації в | | | | | | | | | | | | | |Укртелерадіопресінституті| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1701050| 0824 |Фінансова підтримка | 950,0| 950,0| | | | | | | | | 950,0| | |творчих спілок у сфері | | | | | | | | | | | | | |засобів масової | | | | | | | | | | | | | |інформації | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1701070| 0834 |Інформаційно-культурне | 1 079,8| 1 079,8| 761,7| 32,9| | 25,0| 25,0| | 6,5| | 1 104,8| | |забезпечення населення | | | | | | | | | | | | | |Криму у відродженні та | | | | | | | | | | | | | |розвитку культур народів | | | | | | | | | | | | | |Криму | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1701080| 0831 |Виробництво | 488 448,8| 358 448,8| 238 505,5| 23 006,0| 130 000,0| 101 973,5| 88 916,9| 35 483,1| 6 335,1| 13 056,6| 590 422,3| | |телерадіопрограм для | | | | | | | | | | | | | |державних потреб | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1701100| 0832 |Фінансова підтримка преси| 120,0| 120,0| | | | | | | | | 120,0| -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1701110| 0833 |Випуск книжкової | 20 000,0| 20 000,0| | | | | | | | | 20 000,0| | |продукції за програмою | | | | | | | | | | | | | |"Українська книга" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1701120| 0834 |Збирання, обробка та | 35 878,4| 35 878,4| | | | | | | | | 35 878,4| | |розповсюдження офіційної | | | | | | | | | | | | | |інформаційної продукції | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1701130| 0829 |Державні стипендії | 1 788,2| 1 788,2| | | | | | | | | 1 788,2| | |видатним діячам | | | | | | | | | | | | | |інформаційної галузі, | | | | | | | | | | | | | |дітям журналістів, які | | | | | | | | | | | | | |загинули або стали | | | | | | | | | | | | | |інвалідами у зв'язку з | | | | | | | | | | | | | |виконанням службових | | | | | | | | | | | | | |обов'язків та премії в | | | | | | | | | | | | | |інформаційній галузі | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1701150| 0831 |Трансляція | 85 825,9| 85 825,9| | | | 19 183,9| 19 183,9| | | | 105 009,8| | |телерадіопрограм, | | | | | | | | | | | | | |вироблених для державних | | | | | | | | | | | | | |потреб | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1701160| 0850 |Здійснення контролю у | 4 580,0| 4 580,0| 2 629,8| 530,5| | | | | | | 4 580,0| | |сфері захисту суспільної | | | | | | | | | | | | | |моралі | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1701170| 0850 |Інформаційне та | 820,0| 820,0| | | | | | | | | 820,0| | |організаційне | | | | | | | | | | | | | |забезпечення участі | | | | | | | | | | | | | |України у міжнародних | | | | | | | | | | | | | |форумах, конференціях, | | | | | | | | | | | | | |виставках | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1701230| 0822 |Фінансова підтримка | 6 068,1| 6 068,1| | | | | | | | | 6 068,1| | |державних музичних | | | | | | | | | | | | | |колективів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1701240| 0834 |Виконання заходів з | 22,8| 22,8| | | | | | | | | 22,8| | |питань європейської | | | | | | | | | | | | | |інтеграції в | | | | | | | | | | | | | |інформаційній сфері | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1701290| 0831 |Створення та | 15 000,0| | | | 15 000,0| | | | | | 15 000,0| | |функціонування | | | | | | | | | | | | | |україномовної версії | | | | | | | | | | | | | |міжнародного каналу | | | | | | | | | | | | | |"EuroNews" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1800000| |Міністерство культури | 1 763 987,2| 1 714 193,0| 284 676,4| 26 091,9| 49 794,2| 157 734,1| 141 304,2| 27 939,0| 2 080,4| 16 429,9| 1 921 721,3| | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801000| |Апарат Міністерства | 1 495 909,6| 1 457 465,4| 198 464,3| 19 552,3| 38 444,2| 139 311,1| 124 433,8| 19 966,2| 1 702,7| 14 877,3| 1 635 220,7| | |культури України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801010| 0829 |Загальне керівництво та | 20 594,6| 20 594,6| 11 867,3| 622,5| | | | | | | 20 594,6| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | |культури | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801020| 0840 |Прикладні розробки у | 7 251,8| | | | 7 251,8| 2 998,0| | | | 2 998,0| 10 249,8| | |сфері розвитку культури | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801030| 0921 |Надання загальної та | 8 239,5| 8 239,5| 4 645,6| 900,0| | | | | | | 8 239,5| | |спеціальної художньої | | | | | | | | | | | | | |освіти у Державній | | | | | | | | | | | | | |художній школі імені | | | | | | | | | | | | | |Т.Г. Шевченка | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801040| 0922 |Надання загальної та | 50 340,8| 50 340,8| 30 704,6| 3 263,4| | 238,0| 218,0| 39,6| 7,9| 20,0| 50 578,8| | |спеціальної музичної | | | | | | | | | | | | | |освіти у загальноосвітніх| | | | | | | | | | | | | |спеціалізованих школах- | | | | | | | | | | | | | |інтернатах | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801050| 0941 |Підготовка кадрів для | 16 301,2| 16 301,2| | | | 747,2| 682,2| | | 65,0| 17 048,4| | |сфери культури і | | | | | | | | | | | | | |мистецтва вищими | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами I і| | | | | | | | | | | | | |II рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801060| 0942 |Підготовка кадрів для | 386 467,1| 386 467,1| | | | 94 611,5| 86 393,9| | | 8 217,6| 481 078,6| | |сфери культури і | | | | | | | | | | | | | |мистецтва вищими | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами III| | | | | | | | | | | | | |і IV рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801070| 0950 |Підвищення кваліфікації, | 7 704,5| 7 704,5| 4 490,0| 708,1| | 30 219,6| 28 719,6| 18 203,5| 860,0| 1 500,0| 37 924,1| | |перепідготовка кадрів та | | | | | | | | | | | | | |підготовка науково- | | | | | | | | | | | | | |педагогічних кадрів у | | | | | | | | | | | | | |сфері культури і | | | | | | | | | | | | | |мистецтва Національною | | | | | | | | | | | | | |академією керівних кадрів| | | | | | | | | | | | | |культури і мистецтв | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801080| 0990 |Методичне забезпечення | 610,3| 610,3| 430,9| | | | | | | | 610,3| | |діяльності навчальних | | | | | | | | | | | | | |закладів у галузі | | | | | | | | | | | | | |культури і мистецтва | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801090| 0990 |Підготовка кадрів | 1 363,3| 1 363,3| 783,4| 42,7| | 66,3| 66,3| | 23,1| | 1 429,6| | |акторської майстерності | | | | | | | | | | | | | |для національних | | | | | | | | | | | | | |мистецьких та творчих | | | | | | | | | | | | | |колективів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801100| 0824 |Фінансова підтримка | 8 397,1| 8 397,1| | | | | | | | | 8 397,1| | |національних творчих | | | | | | | | | | | | | |спілок у сфері культури і| | | | | | | | | | | | | |мистецтва | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801110| 0821 |Фінансова підтримка | 379 962,6| 379 262,6| | | 700,0| | | | | | 379 962,6| | |національних театрів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801120| 0822 |Фінансова підтримка | 256 392,1| 256 392,1| | | | | | | | | 256 392,1| | |національних та державних| | | | | | | | | | | | | |художніх колективів, | | | | | | | | | | | | | |концертних і циркових | | | | | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801130| 0829 |Гранти Президента України| 230,0| 230,0| | | | | | | | | 230,0| | |молодим діячам мистецтва | | | | | | | | | | | | | |для створення і | | | | | | | | | | | | | |реалізації творчих | | | | | | | | | | | | | |проектів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801140| 0829 |Премії і стипендії за | 5 490,8| 5 490,8| | | | | | | | | 5 490,8| | |видатні досягнення у | | | | | | | | | | | | | |галузі культури, | | | | | | | | | | | | | |літератури і мистецтва | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801150| 0829 |Поповнення експозицій | 1 560,0| 1 560,0| | | | | | | | | 1 560,0| | |музеїв та репертуарів | | | | | | | | | | | | | |театрів і концертних та | | | | | | | | | | | | | |циркових організацій | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801160| 0829 |Фінансова підтримка | 500,0| 500,0| | | | | | | | | 500,0| | |гастрольної діяльності | | | | | | | | | | | | | |вітчизняних виконавців | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801170| 0829 |Здійснення концертно- | 32 656,6| 32 656,6| | | | | | | | | 32 656,6| | |мистецьких та | | | | | | | | | | | | | |культурологічних | | | | | | | | | | | | | |загальнодержавних заходів| | | | | | | | | | | | | |і державна підтримка | | | | | | | | | | | | | |регіональних культурних | | | | | | | | | | | | | |ініціатив та аматорського| | | | | | | | | | | | | |мистецтва | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801190| 0825 |Бібліотечна справа | 110 133,6| 110 133,6| 66 096,4| 5 146,8| | 1 254,9| 948,8| 149,4| 37,9| 306,1| 111 388,5| -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801200| 0826 |Музейна справа та | 130 638,7| 126 138,7| 73 336,4| 7 355,8| 4 500,0| 8 182,7| 6 452,1| 949,3| 764,8| 1 730,6| 138 821,4| | |виставкова діяльність | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801220| 0960 |Підготовка кадрів Дитячою| 671,7| 671,7| 492,3| | | 500,0| 460,0| 320,0| | 40,0| 1 171,7| | |хореографічною школою при| | | | | | | | | | | | | |Національному заслуженому| | | | | | | | | | | | | |академічному ансамблі | | | | | | | | | | | | | |танцю України | | | | | | | | | | | | | |ім. Вірського | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801240| 0829 |Здійснення культурно- | 3 915,5| 3 915,5| 2 453,6| 446,8| | 492,9| 492,9| 304,4| 9,0| | 4 408,4| | |інформаційної та | | | | | | | | | | | | | |культурно-просвітницької | | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801260| 0829 |Заходи з відтворення | 1 000,0| 1 000,0| | | | | | | | | 1 000,0| | |культури національних | | | | | | | | | | | | | |меншин | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801270| 0829 |Заходи щодо встановлення | 6 000,0| 6 000,0| | | | | | | | | 6 000,0| | |культурних зв'язків з | | | | | | | | | | | | | |українською діаспорою | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801290| 0829 |Заходи Всеукраїнського | 2 880,0| 2 880,0| | | | | | | | | 2 880,0| | |товариства "Просвіта" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801300| 0832 |Фінансова підтримка | 6 277,4| 6 277,4| | | | | | | | | 6 277,4| | |друкованих періодичних | | | | | | | | | | | | | |видань культурологічного | | | | | | | | | | | | | |та літературно-художнього| | | | | | | | | | | | | |напрямку | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801310| 0825 |Забезпечення розвитку та | 3 000,0| 3 000,0| | | | | | | | | 3 000,0| | |застосування української | | | | | | | | | | | | | |мови | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801320| 0829 |Заходи з виявлення та | 2 500,0| 2 500,0| | | | | | | | | 2 500,0| | |підтримки творчо | | | | | | | | | | | | | |обдарованих дітей та | | | | | | | | | | | | | |молоді | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801450| 0829 |Заходи з вшанування | 3 900,0| 3 900,0| | | | | | | | | 3 900,0| | |пам'яті | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801460| 0827 |Функціонування | 10 038,7| 4 046,3| 1 944,7| 50,9| 5 992,4| | | | | | 10 038,7| | |національних історико- | | | | | | | | | | | | | |меморіальних заповідників| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801470| 0826 |Функціонування | 3 710,6| 3 710,6| 1 219,1| 1 015,3| | | | | | | 3 710,6| | |національних меморіальних| | | | | | | | | | | | | |музеїв | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801500| 0829 |Заходи щодо відтворення | 1 344,5| 1 344,5| | | | | | | | | 1 344,5| | |культури національних | | | | | | | | | | | | | |менших та фінансова | | | | | | | | | | | | | |підтримка газет мовами | | | | | | | | | | | | | |національних меншин | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801510| 1070 |Розселення та | 23 289,2| 3 289,2| | | 20 000,0| | | | | | 23 289,2| | |облаштування депортованих| | | | | | | | | | | | | |кримських татар та осіб | | | | | | | | | | | | | |інших національностей, | | | | | | | | | | | | | |які були депортовані з | | | | | | | | | | | | | |території України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801520| 0829 |Заходи Української | 993,3| 993,3| | | | | | | | | 993,3| | |Всесвітньої | | | | | | | | | | | | | |Координаційної Ради | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801550| 1090 |Заходи з реалізації | 1 007,0| 1 007,0| | | | | | | | | 1 007,0| | |Європейської хартії | | | | | | | | | | | | | |регіональних мов або мов | | | | | | | | | | | | | |меншин ( 994_014 ) | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801580| 0829 |Заходи, пов'язані із | 47,1| 47,1| | | | | | | | | 47,1| | |забезпеченням свободи | | | | | | | | | | | | | |совісті та релігії | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1801590| 0829 |Заходи щодо зміцнення | 500,0| 500,0| | | | | | | | | 500,0| | |зв'язків закордонних | | | | | | | | | | | | | |українців з Україною та | | | | | | | | | | | | | |забезпечення міжнародної | | | | | | | | | | | | | |діяльності у сфері | | | | | | | | | | | | | |міжнаціональних відносин | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1802000| |Державна служба з питань | 127 598,8| 119 798,8| 74 184,1| 5 894,2| 7 800,0| 17 473,0| 15 970,4| 7 972,8| 377,7| 1 502,6| 145 071,8| | |національної культурної | | | | | | | | | | | | | |спадщини | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1802030| 0827 |Збереження історико- | 124 598,8| 119 598,8| 74 184,1| 5 894,2| 5 000,0| 17 473,0| 15 970,4| 7 972,8| 377,7| 1 502,6| 142 071,8| | |культурної спадщини в | | | | | | | | | | | | | |заповідниках | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1802040| 0829 |Заходи з охорони | 3 000,0| 200,0| | | 2 800,0| | | | | | 3 000,0| | |культурної спадщини, | | | | | | | | | | | | | |паспортизація, | | | | | | | | | | | | | |інвентаризація та | | | | | | | | | | | | | |реставрація пам'яток | | | | | | | | | | | | | |культурної спадщини | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1805000| |Державна служба контролю | 814,4| 264,4| | | 550,0| | | | | | 814,4| | |за переміщенням | | | | | | | | | | | | | |культурних цінностей | | | | | | | | | | | | | |через державний кордон | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1805020| 0829 |Заходи щодо запобігання | 814,4| 264,4| | | 550,0| | | | | | 814,4| | |незаконному переміщенню | | | | | | | | | | | | | |культурних цінностей | | | | | | | | | | | | | |через державний кордон | | | | | | | | | | | | | |України та сприяння їх | | | | | | | | | | | | | |поверненню державам, яким| | | | | | | | | | | | | |вони належали | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1806000| |Державне агентство | 124 400,9| 121 400,9| 1 541,6| 35,3| 3 000,0| 950,0| 900,0| | | 50,0| 125 350,9| | |України з питань кіно | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1806010| 0823 |Керівництво та управління| 2 173,8| 2 173,8| 1 541,6| 35,3| | | | | | | 2 173,8| | |у сфері кінематографії | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1806020| 0823 |Створення та | 110 790,0| 110 790,0| | | | 950,0| 900,0| | | 50,0| 111 740,0| | |розповсюдження | | | | | | | | | | | | | |національних фільмів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1806030| 0823 |Фінансова підтримка | 5 900,0| 2 900,0| | | 3 000,0| | | | | | 5 900,0| | |державного підприємства | | | | | | | | | | | | | |"Національний центр | | | | | | | | | | | | | |Олександра Довженка" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1806040| 0823 |Здійснення концертно- | 5 000,0| 5 000,0| | | | | | | | | 5 000,0| | |мистецьких та | | | | | | | | | | | | | |культурологічних заходів | | | | | | | | | | | | | |у сфері кінематографії | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1806050| 0824 |Фінансова підтримка | 367,1| 367,1| | | | | | | | | 367,1| | |Національної спілки | | | | | | | | | | | | | |кінематографістів України| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1806060| 0829 |Гранти Президента України| 70,0| 70,0| | | | | | | | | 70,0| | |молодим діячам мистецтва | | | | | | | | | | | | | |для створення і | | | | | | | | | | | | | |реалізації творчих | | | | | | | | | | | | | |проектів в сфері | | | | | | | | | | | | | |кінематографії | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1806070| 0829 |Премії за видатні | 100,0| 100,0| | | | | | | | | 100,0| | |досягнення у галузі | | | | | | | | | | | | | |кінематографії | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1807000| |Державний комітет України| 15 263,5| 15 263,5| 10 486,4| 610,1| | | | | | | 15 263,5| | |у справах національностей| | | | | | | | | | | | | |та релігій | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1807010| 0380 |Керівництво та управління| 15 263,5| 15 263,5| 10 486,4| 610,1| | | | | | | 15 263,5| | |у сфері національностей | | | | | | | | | | | | | |та релігій | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1810000| |Міністерство культури | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0| | |України (загальнодержавні| | | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1811000| |Міністерство культури | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0| | |України (загальнодержавні| | | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1811020| 0180 |Субвенція з державного | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0| | |бюджету міському бюджету | | | | | | | | | | | | | |міста Києва для | | | | | | | | | | | | | |проведення консервації та| | | | | | | | | | | | | |сучасної музеєфікації, | | | | | | | | | | | | | |завершення археологічних | | | | | | | | | | | | | |досліджень Старокиївської| | | | | | | | | | | | | |гори із залишками | | | | | | | | | | | | | |фундаменту Десятинної | | | | | | | | | | | | | |церкви території пам'ятки| | | | | | | | | | | | | |археології національного | | | | | | | | | | | | | |значення "Дитинець | | | | | | | | | | | | | |стародавнього Києва | | | | | | | | | | | | | |VIII-X ст. з фундаментом | | | | | | | | | | | | | |Десятинної церкви X ст." | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1900000| |Державне агентство | 720 527,4| 515 385,0| 317 994,1| 3 102,0| 205 142,4| 31 187,2| 24 548,8| 2 539,0| 297,1| 6 638,4| 751 714,6| | |лісових ресурсів України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1901000| |Апарат Державного | 720 527,4| 515 385,0| 317 994,1| 3 102,0| 205 142,4| 31 187,2| 24 548,8| 2 539,0| 297,1| 6 638,4| 751 714,6| | |агентства лісових | | | | | | | | | | | | | |ресурсів України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1901010| 0422 |Керівництво та управління| 41 147,2| 41 147,2| 27 451,6| 1 540,4| | 19,2| 19,2| | 4,2| | 41 166,4| | |у сфері лісового | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1901020| 0140 |Фундаментальні | 634,8| | | | 634,8| | | | | | 634,8| | |дослідження у сфері | | | | | | | | | | | | | |екологічної безпеки в | | | | | | | | | | | | | |лісовому господарстві | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1901030| 0482 |Прикладні розробки у | 8 191,6| | | | 8 191,6| 2 316,1| | | | 2 316,1| 10 507,7| | |сфері розвитку лісового | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1901040| 0482 |Фінансова підтримка | 369,7| 369,7| 94,6| 8,3| | | | | | | 369,7| | |підготовки наукових | | | | | | | | | | | | | |кадрів у сфері лісового | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1901050| 0941 |Підготовка кадрів для | 47 482,7| 47 482,7| | | | 11 486,7| 10 692,7| | | 794,0| 58 969,4| | |лісового господарства | | | | | | | | | | | | | |вищими навчальними | | | | | | | | | | | | | |закладами I і II рівнів | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1901060| 0422 |Ведення лісового і | 481 967,5| 381 967,5| 258 650,6| 1 255,3| 100 000,0| 9 083,7| 6 414,4| 475,0| 70,4| 2 669,3| 491 051,2| | |мисливського | | | | | | | | | | | | | |господарства, охорона і | | | | | | | | | | | | | |захист лісів в лісовому | | | | | | | | | | | | | |фонді | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1901070| 0511 |Створення захисних | 96 009,9| | | | 96 009,9| | | | | | 96 009,9| | |лісових насаджень та | | | | | | | | | | | | | |полезахисних лісових смуг| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1901080| 0520 |Збереження природно- | 44 724,0| 44 417,9| 31 797,3| 298,0| 306,1| 8 281,5| 7 422,5| 2 064,0| 222,5| 859,0| 53 005,5| | |заповідного фонду | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2100000| |Міністерство оборони | 11 479 198,3| 10 425 573,7| 6 434 016,0| 817 108,8| 1 053 624,6| 2 209 623,0| 918 144,5| 156 148,0| 92 943,3| 1 291 478,5| 13 688 821,3| | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2101000| |Апарат Міністерства | 11 479 198,3| 10 425 573,7| 6 434 016,0| 817 108,8| 1 053 624,6| 2 209 623,0| 918 144,5| 156 148,0| 92 943,3| 1 291 478,5| 13 688 821,3| | |оборони України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2101010| 0210 |Керівництво та військове | 209 948,3| 209 948,3| 157 416,4| 2 729,1| | 4 581,1| 4 312,2| | 245,6| 268,9| 214 529,4| | |управління Збройними | | | | | | | | | | | | | |Силами України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2101020| 0210 |Утримання особового | 8 639 005,6| 8 639 005,6| 5 344 745,0| 808 179,7| | 374 121,1| 350 248,3| 36 049,3| 61 300,0| 23 872,8| 9 013 126,7| | |складу Збройних Сил | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2101070| 0210 |Забезпечення Збройних Сил| 101 851,5| 53 130,1| | | 48 721,4| 46 627,1| 21 501,2| | | 25 125,9| 148 478,6| | |України зв'язком, | | | | | | | | | | | | | |створення та розвиток | | | | | | | | | | | | | |командних пунктів та | | | | | | | | | | | | | |автоматизованих систем | | | | | | | | | | | | | |управління | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2101080| 0260 |Медичне лікування, | 667 915,3| 567 915,3| 379 394,1| 6 200,0| 100 000,0| 283 708,0| 256 521,2| 80 318,9| 31 397,7| 27 186,8| 951 623,3| | |реабілітація та | | | | | | | | | | | | | |санаторне забезпечення | | | | | | | | | | | | | |особового складу Збройних| | | | | | | | | | | | | |Сил України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2101100| 0240 |Підготовка громадян на | 637 212,1| 637 212,1| 490 206,5| | | 113 811,2| 98 911,2| 39 779,8| | 14 900,0| 751 023,3| | |посади осіб офіцерського | | | | | | | | | | | | | |складу, підвищення | | | | | | | | | | | | | |кваліфікації, | | | | | | | | | | | | | |перепідготовка | | | | | | | | | | | | | |офіцерських кадрів та | | | | | | | | | | | | | |державних службовців, | | | | | | | | | | | | | |початкова військова | | | | | | | | | | | | | |підготовка молоді | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2101110| 0210 |Проведення мобілізаційної| 5 450,0| 5 450,0| | | | 4 368,0| 4 368,0| | | | 9 818,0| | |роботи і призову до | | | | | | | | | | | | | |Збройних Сил України та | | | | | | | | | | | | | |інших військових | | | | | | | | | | | | | |формувань | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2101140| 0210 |Реформування та розвиток | 168 516,6| 149 756,6| | | 18 760,0| 144 953,7| 116 041,8| | | 28 911,9| 313 470,3| | |Збройних Сил України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2101150| 0210 |Закупівля і модернізація | 270 000,0| | | | 270 000,0| 301 225,0| | | | 301 225,0| 571 225,0| | |озброєння та військової | | | | | | | | | | | | | |техніки для Збройних Сил | | | | | | | | | | | | | |України, в тому числі | | | | | | | | | | | | | |літаків АН-70 та двигунів| | | | | | | | | | | | | |Д-27 | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2101160| 0250 |Прикладні дослідження у | 80 000,0| | | | 80 000,0| 264 729,0| 5 260,8| | | 259 468,2| 344 729,0| | |сфері військової оборони | | | | | | | | | | | | | |держави | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2101170| 0210 |Відновлення боєздатності,| 150 000,0| 30 744,8| | | 119 255,2| 184 202,0| 55 614,9| | | 128 587,1| 334 202,0| | |утримання, експлуатація, | | | | | | | | | | | | | |ремонт озброєння та | | | | | | | | | | | | | |військової техніки | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2101180| 0210 |Будівництво і капітальний| 50 705,8| 100,0| | | 50 605,8| 33 283,5| | | | 33 283,5| 83 989,3| | |ремонт військових | | | | | | | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2101190| 1062 |Будівництво (придбання) | 200 000,0| | | | 200 000,0| 334 665,0| | | | 334 665,0| 534 665,0| | |житла для | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | |Збройних Сил України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2101200| 0210 |Забезпечення живучості та| 44 353,0| 9 456,5| | | 34 896,5| 17 563,4| 1 133,0| | | 16 430,4| 61 916,4| | |вибухопожежобезпеки | | | | | | | | | | | | | |арсеналів, баз і складів | | | | | | | | | | | | | |озброєння ракет і | | | | | | | | | | | | | |боєприпасів Збройних Сил | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2101210| 0512 |Утилізація звичайних | 120 820,0| | | | 120 820,0| 89 578,0| | | | 89 578,0| 210 398,0| | |видів боєприпасів та | | | | | | | | | | | | | |рідинних компонентів | | | | | | | | | | | | | |ракетного палива | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2101230| 0210 |Забезпечення участі у | 125 124,0| 114 558,3| 59 523,2| | 10 565,7| | | | | | 125 124,0| | |міжнародних миротворчих | | | | | | | | | | | | | |операціях | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2101240| 0210 |Забезпечення виконання | 8 296,1| 8 296,1| 2 730,8| | | 4 096,9| 4 021,9| | | 75,0| 12 393,0| | |міжнародних угод у | | | | | | | | | | | | | |військовій сфері | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2101340| 0210 |Захист важливих державних| | | | | | 6 210,0| 210,0| | | 6 000,0| 6 210,0| | |об'єктів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2101350| 1070 |Соціальна та професійна | | | | | | 1 900,0| | | | 1 900,0| 1 900,0| | |адаптація | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців, що | | | | | | | | | | | | | |звільняються в запас або | | | | | | | | | | | | | |відставку | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2200000| |Міністерство освіти і | 13 968 597,4| 13 203 301,8| 734 640,4| 113 089,3| 765 295,6| 6 153 356,0| 5 272 100,2| 48 147,6| 12 922,9| 881 255,8| 20 121 953,4| | |науки, молоді та спорту | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201000| |Апарат Міністерства | 12 294 576,9| 11 649 250,8| 617 892,1| 108 463,6| 645 326,1| 5 874 022,6| 5 063 791,3| 48 147,6| 12 922,9| 810 231,3| 18 168 599,5| | |освіти і науки, молоді та| | | | | | | | | | | | | |спорту України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201010| 0990 |Загальне керівництво та | 38 384,6| 34 374,6| 20 136,7| 2 270,4| 4 010,0| 50,0| 50,0| | | | 38 434,6| | |управління у сфері освіти| | | | | | | | | | | | | |і науки, молоді та спорту| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201020| 0140 |Фундаментальні | 164 293,0| | | | 164 293,0| 1 880,0| | | | 1 880,0| 166 173,0| | |дослідження у вищих | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладах та | | | | | | | | | | | | | |наукових установах | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201040| 0980 |Прикладні дослідження і | 128 046,0| | | | 128 046,0| 76 755,7| | | | 76 755,7| 204 801,7| | |розробки за напрямами | | | | | | | | | | | | | |науково-технічної | | | | | | | | | | | | | |діяльності вищих | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів та | | | | | | | | | | | | | |наукових установ | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201060| 0150 |Наукові та науково- | 7 150,0| | | | 7 150,0| | | | | | 7 150,0| | |технічні розробки за | | | | | | | | | | | | | |державними цільовими | | | | | | | | | | | | | |програмами і державними | | | | | | | | | | | | | |замовленнями | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201070| 0150 |Виконання міжнародних | 3 620,0| 320,0| | | 3 300,0| | | | | | 3 620,0| | |наукових та науково- | | | | | | | | | | | | | |технічних програм та | | | | | | | | | | | | | |проектів вищими | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами та | | | | | | | | | | | | | |науковими установами | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201080| 0150 |Державні премії, | 12 811,3| 11 831,3| | | 980,0| | | | | | 12 811,3| | |стипендії та гранти в | | | | | | | | | | | | | |галузі освіти, науки і | | | | | | | | | | | | | |техніки | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201090| 0980 |Фінансова підтримка | 1 912,5| | | | 1 912,5| | | | | | 1 912,5| | |наукових об'єктів, що | | | | | | | | | | | | | |становлять національне | | | | | | | | | | | | | |надбання | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201100| 0922 |Надання загальної та | 74 440,2| 74 440,2| 33 479,1| 6 627,8| | 3 671,8| 3 231,8| 103,5| 459,0| 440,0| 78 112,0| | |поглибленої освіти з | | | | | | | | | | | | | |фізики і математики, | | | | | | | | | | | | | |фізкультури і спорту | | | | | | | | | | | | | |загальноосвітніми | | | | | | | | | | | | | |спеціалізованими школами-| | | | | | | | | | | | | |інтернатами | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201110| 0923 |Надання освіти у | 35 167,8| 35 167,8| 17 520,8| 6 126,8| | 1 657,9| 1 357,9| 347,8| 99,0| 300,0| 36 825,7| | |загальноосвітніх школах | | | | | | | | | | | | | |соціальної реабілітації | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201120| 0960 |Надання позашкільної | 43 712,3| 43 712,3| 19 213,4| 2 917,0| | 8 769,0| 7 873,4| 1 722,3| 1 393,6| 895,6| 52 481,3| | |освіти державними | | | | | | | | | | | | | |позашкільними навчальними| | | | | | | | | | | | | |закладами та заходи з | | | | | | | | | | | | | |оздоровлення та | | | | | | | | | | | | | |відпочинку дітей | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201130| 0930 |Підготовка робітничих | 830 599,5| 830 599,5| 356 776,3| 79 785,5| | 110 205,4| 96 958,9| 32 880,1| 9 376,8| 13 246,5| 940 804,9| | |кадрів у професійно- | | | | | | | | | | | | | |технічних та інших | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладах | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201140| 0930 |Підготовка робітничих | 68 081,8| 68 081,8| 45 418,7| 3 401,0| | 246,3| 218,8| 35,8| 5,0| 27,5| 68 328,1| | |кадрів у професійно- | | | | | | | | | | | | | |технічних навчальних | | | | | | | | | | | | | |закладах соціальної | | | | | | | | | | | | | |реабілітації та адаптації| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201150| 0941 |Підготовка кадрів вищими | 2 209 824,8| 2 209 824,8| | | | 533 825,2| 503 325,2| | | 30 500,0| 2 743 650,0| | |навчальними закладами I і| | | | | | | | | | | | | |II рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201160| 0942 |Підготовка кадрів вищими | 7 067 854,8| 7 040 054,8| | | 27 800,0| 4 577 109,0| 4 027 169,2| | | 549 939,8| 11 644 963,8| | |навчальними закладами III| | | | | | | | | | | | | |і IV рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201170| 0970 |Виготовлення випускних | 32 000,0| 32 000,0| | | | | | | | | 32 000,0| | |документів про освіту | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201180| 0990 |Проведення всеукраїнських| 4 000,0| 4 000,0| | | | | | | | | 4 000,0| | |та міжнародних олімпіад у| | | | | | | | | | | | | |сфері освіти | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201190| 0970 |Інформатизація та | 110 000,0| | | | 110 000,0| | | | | | 110 000,0| | |комп'ютеризація | | | | | | | | | | | | | |загальноосвітніх | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201200| 0990 |Пільговий проїзд | 38 200,0| 38 200,0| | | | | | | | | 38 200,0| | |студентів вищих | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів і | | | | | | | | | | | | | |учнів професійно- | | | | | | | | | | | | | |технічних училищ у | | | | | | | | | | | | | |залізничному, | | | | | | | | | | | | | |автомобільному та | | | | | | | | | | | | | |водному транспорті | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201230| 0970 |Видання, придбання, | 120 000,0| 8 000,0| | | 112 000,0| | | | | | 120 000,0| | |зберігання і доставка | | | | | | | | | | | | | |підручників і посібників | | | | | | | | | | | | | |для студентів вищих | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів, | | | | | | | | | | | | | |учнів загальноосвітніх і | | | | | | | | | | | | | |професійно-технічних | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів та | | | | | | | | | | | | | |вихованців дошкільних | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201240| 0990 |Методичне забезпечення | 53 507,3| 53 507,3| 37 409,2| 1 172,0| | 6 229,0| 5 504,5| 1 944,7| 232,4| 724,5| 59 736,3| | |діяльності навчальних | | | | | | | | | | | | | |закладів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201250| 0950 |Навчання, стажування, | 44 100,0| 44 100,0| | | | | | | | | 44 100,0| | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | | | |студентів, аспірантів, | | | | | | | | | | | | | |науково-педагогічних та | | | | | | | | | | | | | |педагогічних працівників | | | | | | | | | | | | | |за кордоном | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201260| 0721 |Амбулаторне медичне | 310,0| 310,0| 219,0| 9,6| | | | | | | 310,0| | |обслуговування | | | | | | | | | | | | | |працівників Кримської | | | | | | | | | | | | | |астрофізичної | | | | | | | | | | | | | |обсерваторії | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201270| 0826 |Функціонування музеїв | 5 040,8| 5 040,8| 3 568,9| 89,5| | 436,7| 436,7| 218,9| 3,0| | 5 477,5| -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201310| 0810 |Фізична і спортивна | 45 991,1| 45 991,1| 23 760,0| 5 100,7| | 5 585,7| 3 976,5| 665,0| 755,8| 1 609,2| 51 576,8| | |підготовка учнівської та | | | | | | | | | | | | | |студентської молоді | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201320| 0950 |Підвищення кваліфікації | 6 229,6| 6 229,6| 4 563,4| 5,2| | 2 583,6| 2 453,6| 963,2| 454,8| 130,0| 8 813,2| | |керівних працівників і | | | | | | | | | | | | | |спеціалістів харчової і | | | | | | | | | | | | | |переробної промисловості | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201340| 0150 |Фінансова підтримка | 1 608,3| 1 608,3| | | | | | | | | 1 608,3| | |розвитку інфраструктури у| | | | | | | | | | | | | |сфері наукової діяльності| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201360| 0990 |Заходи з реалізації | 1 100,0| | | | 1 100,0| | | | | | 1 100,0| | |Європейської хартії | | | | | | | | | | | | | |регіональних мов або мов | | | | | | | | | | | | | |меншин ( 994_014 ) | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201370| 0942 |Підготовка фахівців | 146 357,1| 146 357,1| | | | 73 500,0| 41 200,0| | | 32 300,0| 219 857,1| | |Національним | | | | | | | | | | | | | |університетом "Юридична | | | | | | | | | | | | | |академія України імені | | | | | | | | | | | | | |Ярослава Мудрого" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201430| 0942 |Підготовка кадрів | 551 394,9| 551 394,9| | | | 140 000,0| 114 000,0| | | 26 000,0| 691 394,9| | |Національним технічним | | | | | | | | | | | | | |університетом "Київський | | | | | | | | | | | | | |політехнічний інститут" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201440| 0960 |Забезпечення діяльності | 26 650,3| 23 050,3| 6 174,7| | 3 600,0| | | | | | 26 650,3| | |Національного центру | | | | | | | | | | | | | |"Мала академія наук | | | | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201470| 0990 |Здійснення зовнішнього | 87 950,7| 87 950,7| 49 208,9| 958,1| | 11 037,1| 10 554,6| 5 266,3| 143,5| 482,5| 98 987,8| | |оцінювання та моніторинг | | | | | | | | | | | | | |якості освіти Українським| | | | | | | | | | | | | |центром оцінювання якості| | | | | | | | | | | | | |освіти та його | | | | | | | | | | | | | |регіональними | | | | | | | | | | | | | |підрозділами | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201500| 0942 |Підготовка кадрів | 245 777,6| 245 777,6| | | | 257 418,1| 227 418,1| | | 30 000,0| 503 195,7| | |Національним авіаційним | | | | | | | | | | | | | |університетом | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201510| 0990 |Державна атестація | 790,6| 656,0| 443,0| | 134,6| 62,1| 62,1| | | | 852,7| | |наукових і науково- | | | | | | | | | | | | | |педагогічних кадрів вищої| | | | | | | | | | | | | |кваліфікації | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201520| 0113 |Фінансова підтримка | 12 000,0| 6 000,0| | | 6 000,0| | | | | | 12 000,0| | |пропаганди України за | | | | | | | | | | | | | |кордоном | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201540| 0970 |Придбання шкільних | 75 000,0| | | | 75 000,0| | | | | | 75 000,0| | |автобусів для перевезення| | | | | | | | | | | | | |дітей, що проживають у | | | | | | | | | | | | | |сільській місцевості | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2201600| 0921 |Заходи щодо модернізації | 670,0| 670,0| | | | 63 000,0| 18 000,0| 4 000,0| | 45 000,0| 63 670,0| | |системи загальної | | | | | | | | | | | | | |середньої освіти | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2202000| |Державна служба | 4 846,0| 4 256,0| 2 553,2| 626,9| 590,0| 5 270,0| | | | 5 270,0| 10 116,0| | |інтелектуальної власності| | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2202010| 0411 |Керівництво у сфері | 4 256,0| 4 256,0| 2 553,2| 626,9| | | | | | | 4 256,0| | |інтелектуальної власності| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2202020| 0411 |Заходи, пов'язані з | 590,0| | | | 590,0| 5 270,0| | | | 5 270,0| 5 860,0| | |охороною інтелектуальної | | | | | | | | | | | | | |власності | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2204000| |Державна служба молоді | 1 148 881,5| 1 087 782,1| 114 195,1| 3 998,8| 61 099,4| | | | | | 1 148 881,5| | |та спорту України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2204010| 1040 |Керівництво та управління| 24 278,1| 24 278,1| 14 781,3| 1 665,9| | | | | | | 24 278,1| | |у сфері молоді та спорту | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2204050| 0950 |Підвищення кваліфікації | 480,4| 480,4| 156,6| 54,7| | | | | | | 480,4| | |працівників державних | | | | | | | | | | | | | |органів, установ і | | | | | | | | | | | | | |організацій у справах | | | | | | | | | | | | | |сім'ї, молоді та спорту | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2204070| 1040 |Здійснення заходів | 10 108,2| 10 108,2| | | | | | | | | 10 108,2| | |державної політики з | | | | | | | | | | | | | |питань дітей, молоді, | | | | | | | | | | | | | |жінок та сім'ї | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2204090| 0810 |Фінансова підтримка | 3 750,2| 3 750,2| | | | | | | | | 3 750,2| | |Спортивного комітету | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2204110| 0810 |Фізкультурно-спортивна | 97 341,0| 96 591,8| 16 907,2| 55,9| 749,2| | | | | | 97 341,0| | |реабілітація та спорт | | | | | | | | | | | | | |інвалідів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2204120| 0810 |Підготовка і участь | 10 000,0| 10 000,0| | | | | | | | | 10 000,0| | |національних збірних | | | | | | | | | | | | | |команд в Паралімпійських | | | | | | | | | | | | | |і Дефлімпійських іграх | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2204130| 0810 |Фінансова підтримка | 23 179,5| 8 874,5| | | 14 305,0| | | | | | 23 179,5| | |паралімпійського руху в | | | | | | | | | | | | | |Україні | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2204160| 1040 |Фінансова підтримка | 2 000,0| 2 000,0| | | | | | | | | 2 000,0| | |програм і заходів | | | | | | | | | | | | | |аерокосмічного профілю | | | | | | | | | | | | | |серед дітей та молоді | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2204170| 1040 |Державна підтримка | 10 000,0| 10 000,0| | | | | | | | | 10 000,0| | |молодіжних і дитячих | | | | | | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | | | | | |на виконання | | | | | | | | | | | | | |загальнодержавних програм| | | | | | | | | | | | | |і заходів стосовно дітей,| | | | | | | | | | | | | |молоді, жінок, сім'ї | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2204220| 0810 |Організаційне та | 176 290,2| 152 245,0| 76 001,4| 1 775,3| 24 045,2| | | | | | 176 290,2| | |фінансове забезпечення | | | | | | | | | | | | | |спорту вищих досягнень | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2204240| 0810 |Забезпечення підготовки | 6 451,4| 6 451,4| 3 200,1| 197,9| | | | | | | 6 451,4| | |спортсменів вищих | | | | | | | | | | | | | |категорій | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2204250| 0810 |Створення та розвиток | 1 621,8| 1 621,8| | | | | | | | | 1 621,8| | |матеріально-технічної | | | | | | | | | | | | | |бази спорту | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2204280| 0810 |Фінансова підтримка | 21 693,7| 21 693,7| | | | | | | | | 21 693,7| | |громадських організацій | | | | | | | | | | | | | |фізкультурно-спортивного | | | | | | | | | | | | | |спрямування | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2204310| 0810 |Проведення навчально- | 207 216,3| 207 216,3| | | | | | | | | 207 216,3| | |тренувальних зборів і | | | | | | | | | | | | | |змагань з олімпійських | | | | | | | | | | | | | |видів спорту | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2204330| 0810 |Проведення заходів з | 19 636,8| 19 636,8| | | | | | | | | 19 636,8| | |неолімпійських видів | | | | | | | | | | | | | |спорту і масових заходів | | | | | | | | | | | | | |з фізичної культури | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2204340| 0960 |Оздоровлення і відпочинок| 161 630,0| 161 630,0| | | | | | | | | 161 630,0| | |дітей, які потребують | | | | | | | | | | | | | |особливої уваги та | | | | | | | | | | | | | |підтримки, в дитячих | | | | | | | | | | | | | |оздоровчих таборах МДЦ | | | | | | | | | | | | | |"Артек" і ДЦ "Молода | | | | | | | | | | | | | |Гвардія" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2204350| 0810 |Забезпечення діяльності | 3 450,7| 3 450,7| 721,3| 144,6| | | | | | | 3 450,7| | |Всеукраїнського центру | | | | | | | | | | | | | |фізичного здоров'я | | | | | | | | | | | | | |населення "Спорт для | | | | | | | | | | | | | |всіх" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2204400| 0810 |Фінансова підтримка | 59 655,0| 39 655,0| | | 20 000,0| | | | | | 59 655,0| | |Національного | | | | | | | | | | | | | |олімпійського комітету | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2204410| 1040 |Одноразова виплата | 291 428,4| 291 428,4| | | | | | | | | 291 428,4| | |жінкам, яким присвоєно | | | | | | | | | | | | | |почесне звання України | | | | | | | | | | | | | |"Мати-героїня" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2204450| 1040 |Виготовлення посвідчень | 600,0| 600,0| | | | | | | | | 600,0| | |для батьків та дітей | | | | | | | | | | | | | |багатодітних родин | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2204460| 0810 |Підготовка і участь | 13 500,0| 11 500,0| | | 2 000,0| | | | | | 13 500,0| | |національних збірних | | | | | | | | | | | | | |команд в Юнацьких | | | | | | | | | | | | | |Олімпійських іграх | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2204490| 0922 |Надання загальної та | 4 569,8| 4 569,8| 2 427,2| 104,5| | | | | | | 4 569,8| | |поглибленої освіти з | | | | | | | | | | | | | |фізкультури і спорту | | | | | | | | | | | | | |загальноосвітніми | | | | | | | | | | | | | |спеціалізованими школами-| | | | | | | | | | | | | |інтернатами | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2206000| |Київський національний | 520 293,0| 462 012,9| | | 58 280,1| 274 063,4| 208 308,9| | | 65 754,5| 794 356,4| | |університет імені Тараса | | | | | | | | | | | | | |Шевченка | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2206010| 0140 |Фундаментальні | 53 594,8| | | | 53 594,8| 2 307,8| | | | 2 307,8| 55 902,6| | |дослідження у сфері | | | | | | | | | | | | | |природничих і технічних, | | | | | | | | | | | | | |гуманітарних і | | | | | | | | | | | | | |суспільних наук | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2206020| 0980 |Прикладні розробки з | 4 685,3| | | | 4 685,3| 6 027,6| | | | 6 027,6| 10 712,9| | |пріоритетних напрямів | | | | | | | | | | | | | |розвитку науки і техніки | | | | | | | | | | | | | |та технічне оснащення | | | | | | | | | | | | | |наукової бази Київського | | | | | | | | | | | | | |національного | | | | | | | | | | | | | |університету імені Тараса| | | | | | | | | | | | | |Шевченка | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2206040| 0980 |Проведення з'їздів, | 102,7| 102,7| | | | | | | | | 102,7| | |симпозіумів, конференцій | | | | | | | | | | | | | |і семінарів Київським | | | | | | | | | | | | | |національним | | | | | | | | | | | | | |університетом імені | | | | | | | | | | | | | |Тараса Шевченка | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2206050| 0942 |Підготовка кадрів | 461 910,2| 461 910,2| | | | 265 728,0| 208 308,9| | | 57 419,1| 727 638,2| | |Київським національним | | | | | | | | | | | | | |університетом імені | | | | | | | | | | | | | |Тараса Шевченка | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2210000| |Міністерство освіти і | 283 348,6| 283 348,6| | | | | | | | | 283 348,6| | |науки, молоді та спорту | | | | | | | | | | | | | |України (загальнодержавні| | | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2211000| |Міністерство освіти і | 283 348,6| 283 348,6| | | | | | | | | 283 348,6| | |науки, молоді та спорту | | | | | | | | | | | | | |України (загальнодержавні| | | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2211080| 0180 |Субвенція з державного | 283 348,6| 283 348,6| | | | | | | | | 283 348,6| | |бюджету місцевим бюджетам| | | | | | | | | | | | | |на виплату державної | | | | | | | | | | | | | |соціальної допомоги на | | | | | | | | | | | | | |дітей-сиріт та дітей, | | | | | | | | | | | | | |позбавлених | | | | | | | | | | | | | |батьківського піклування,| | | | | | | | | | | | | |грошового забезпечення | | | | | | | | | | | | | |батькам-вихователям і | | | | | | | | | | | | | |прийомним батькам за | | | | | | | | | | | | | |надання соціальних послуг| | | | | | | | | | | | | |у дитячих будинках | | | | | | | | | | | | | |сімейного типу та | | | | | | | | | | | | | |прийомних сім'ях за | | | | | | | | | | | | | |принципом "гроші ходять | | | | | | | | | | | | | |за дитиною" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2300000| |Міністерство охорони | 5 895 393,5| 5 192 685,2| 1 707 028,6| 146 876,0| 702 708,3| 1 652 751,5| 1 469 739,5| 188 231,9| 68 955,1| 183 012,0| 7 548 145,0| | |здоров'я України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301000| |Апарат Міністерства | 5 755 714,2| 5 117 705,9| 1 671 918,3| 144 714,7| 638 008,3| 1 647 751,5| 1 467 739,5| 188 231,9| 68 555,1| 180 012,0| 7 403 465,7| | |охорони здоров'я України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301010| 0763 |Керівництво та управління| 22 505,3| 22 505,3| 14 180,8| 1 812,0| | 737,2| 737,2| | 205,0| | 23 242,5| | |у сфері охорони здоров'я | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301020| 0140 |Фундаментальні | 14 143,5| | | | 14 143,5| | | | | | 14 143,5| | |дослідження у сфері | | | | | | | | | | | | | |профілактичної та | | | | | | | | | | | | | |клінічної медицини | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301050| 0750 |Прикладні наукові та | 42 764,8| | | | 42 764,8| 21 262,3| | | | 21 262,3| 64 027,1| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання робіт| | | | | | | | | | | | | |за державними цільовими | | | | | | | | | | | | | |програмами і державним | | | | | | | | | | | | | |замовленням, фінансова | | | | | | | | | | | | | |підтримка підготовки | | | | | | | | | | | | | |наукових кадрів у сфері | | | | | | | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301060| 0750 |Фінансова підтримка | 94,5| 94,5| | 65,9| | | | | | | 94,5| | |розвитку інфраструктури | | | | | | | | | | | | | |наукової діяльності у | | | | | | | | | | | | | |сфері профілактичної та | | | | | | | | | | | | | |клінічної медицини | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301070| 0942 |Підготовка і підвищення | 618 735,2| 618 735,2| | | | 980 197,6| 886 274,3| | | 93 923,3| 1 598 932,8| | |кваліфікації медичних та | | | | | | | | | | | | | |фармацевтичних, наукових | | | | | | | | | | | | | |та науково-педагогічних | | | | | | | | | | | | | |кадрів вищими навчальними| | | | | | | | | | | | | |закладами III і IV рівнів| | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301080| 0950 |Підвищення кваліфікації | 107 958,1| 107 958,1| 72 735,2| 3 019,1| | 44 851,1| 42 136,7| 19 433,2| 4 893,5| 2 714,4| 152 809,2| | |медичних та | | | | | | | | | | | | | |фармацевтичних кадрів та| | | | | | | | | | | | | |підготовка наукових і | | | | | | | | | | | | | |науково-педагогічних | | | | | | | | | | | | | |кадрів у сфері охорони | | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301090| 0990 |Методичне забезпечення | 847,0| 847,0| 620,9| | | | | | | | 847,0| | |діяльності медичних | | | | | | | | | | | | | |(фармацевтичних) вищих | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів та | | | | | | | | | | | | | |закладів післядипломної | | | | | | | | | | | | | |освіти | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301100| 0731 |Стаціонарне медичне | 44 215,9| 44 215,9| 27 802,9| 2 364,4| | 9 901,1| 9 183,4| 4 856,3| 396,5| 717,7| 54 117,0| | |обслуговування | | | | | | | | | | | | | |працівників водного | | | | | | | | | | | | | |транспорту та | | | | | | | | | | | | | |нафтопереробної | | | | | | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301110| 0732 |Спеціалізована та | 604 758,3| 562 758,3| 310 305,7| 51 230,2| 42 000,0| 27 207,2| 25 002,3| 7 167,9| 1 581,6| 2 204,9| 631 965,5| | |високоспеціалізована | | | | | | | | | | | | | |медична допомога, що | | | | | | | | | | | | | |надається | | | | | | | | | | | | | |загальнодержавними | | | | | | | | | | | | | |закладами охорони | | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301120| 0941 |Підготовка медичних і | 9 103,9| 9 103,9| | | | 8 240,7| 7 921,8| | | 318,9| 17 344,6| | |фармацевтичних кадрів | | | | | | | | | | | | | |вищими навчальними | | | | | | | | | | | | | |закладами I і II рівнів | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301130| 0763 |Стипендії Президента | 924,0| 924,0| | | | | | | | | 924,0| | |України для видатних | | | | | | | | | | | | | |діячів галузі охорони | | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301170| 0732 |Діагностика і лікування | 397 408,4| 268 408,4| 134 933,3| 14 279,2| 129 000,0| 10 634,0| 9 893,6| 3 338,2| 1 158,6| 740,4| 408 042,4| | |захворювань із | | | | | | | | | | | | | |впровадженням | | | | | | | | | | | | | |експериментальних та | | | | | | | | | | | | | |нових медичних технологій| | | | | | | | | | | | | |у клініках науково- | | | | | | | | | | | | | |дослідних установ та в | | | | | | | | | | | | | |вищих навчальних медичних| | | | | | | | | | | | | |закладах Міністерства | | | | | | | | | | | | | |охорони здоров'я України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301180| 0734 |Санаторне лікування | 321 768,0| 321 768,0| 141 414,9| 36 376,0| | 68 292,4| 53 912,5| 7 213,2| 9 495,1| 14 379,9| 390 060,4| | |хворих на туберкульоз та | | | | | | | | | | | | | |дітей і підлітків з | | | | | | | | | | | | | |соматичними | | | | | | | | | | | | | |захворюваннями | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301200| 0722 |Спеціалізована | 30 176,5| 30 176,5| 20 437,8| 1 296,2| | 5 115,0| 4 923,8| 2 583,1| 50,4| 191,2| 35 291,5| | |консультативна | | | | | | | | | | | | | |амбулаторно-поліклінічна | | | | | | | | | | | | | |допомога, що надається | | | | | | | | | | | | | |вищими навчальними | | | | | | | | | | | | | |закладами, науково- | | | | | | | | | | | | | |дослідними установами та | | | | | | | | | | | | | |загальнодержавними | | | | | | | | | | | | | |закладами охорони | | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301230| 0723 |Надання послуг у | 34 993,5| 34 993,5| 22 861,3| 1 565,3| | 9 486,3| 8 985,2| 4 444,3| 539,9| 501,1| 44 479,8| | |стоматологічних | | | | | | | | | | | | | |поліклініках вищих | | | | | | | | | | | | | |навчальних медичних | | | | | | | | | | | | | |закладів та інших | | | | | | | | | | | | | |загальнодержавних | | | | | | | | | | | | | |стоматологічних закладах | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301250| 0740 |Державний санітарно- | 1 290 685,0| 1 290 685,0| 908 479,2| 32 292,4| | 458 733,3| 415 789,4| 138 414,0| 49 945,3| 42 943,9| 1 749 418,3| | |епідеміологічний нагляд | | | | | | | | | | | | | |та дезинфекційні заходи | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301260| 0740 |Заходи по боротьбі з | 500,0| | | | 500,0| | | | | | 500,0| | |епідеміями | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301270| 0740 |Програми і централізовані| 273 035,5| 273 035,5| | | | | | | | | 273 035,5| | |заходи з | | | | | | | | | | | | | |імунопрофілактики | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301280| 0763 |Виконання боргових | 184 440,1| 184 440,1| | | | | | | | | 184 440,1| | |зобов'язань за кредитами,| | | | | | | | | | | | | |залученими | | | | | | | | | | | | | |ДП "Укрмедпостач" під | | | | | | | | | | | | | |державні гарантії, для | | | | | | | | | | | | | |реалізації інвестиційних | | | | | | | | | | | | | |проектів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301310| 0763 |Централізовані заходи з | 43 392,6| 34 992,6| | | 8 400,0| | | | | | 43 392,6| | |трансплантації органів та| | | | | | | | | | | | | |тканин | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301320| 0763 |Проведення державним | 2 000,0| 2 000,0| | | | | | | | | 2 000,0| | |підприємством | | | | | | | | | | | | | |"Укрвакцина" розрахунків | | | | | | | | | | | | | |за надання послуг у | | | | | | | | | | | | | |галузі права щодо | | | | | | | | | | | | | |повернення бюджетних | | | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301350| 0763 |Організація і регулювання| 20 538,3| 20 538,3| 8 103,1| 169,2| | 2 210,6| 2 140,6| 673,0| 28,2| 70,0| 22 748,9| | |діяльності установ та | | | | | | | | | | | | | |окремі заходи у системі | | | | | | | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301360| 0763 |Лікування громадян | 14 011,9| 14 011,9| | | | | | | | | 14 011,9| | |України за кордоном | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301370| 0763 |Забезпечення медичних | 685 402,3| 685 402,3| | | | | | | | | 685 402,3| | |заходів по боротьбі з | | | | | | | | | | | | | |туберкульозом, | | | | | | | | | | | | | |профілактики та | | | | | | | | | | | | | |лікування СНІДу, | | | | | | | | | | | | | |лікування онкологічних | | | | | | | | | | | | | |хворих | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301380| 0724 |Розвиток служби екстреної| 200 000,0| | | | 200 000,0| | | | | | 200 000,0| | |медичної допомоги | | | | | | | | | | | | | |(придбання медичного | | | | | | | | | | | | | |автотранспорту) у | | | | | | | | | | | | | |Вінницькій, | | | | | | | | | | | | | |Дніпропетровській, | | | | | | | | | | | | | |Донецькій областях та | | | | | | | | | | | | | |місті Києві | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301400| 0763 |Забезпечення медичних | 528 162,3| 477 962,3| | | 50 200,0| | | | | | 528 162,3| | |заходів окремих державних| | | | | | | | | | | | | |програм та комплексних | | | | | | | | | | | | | |заходів програмного | | | | | | | | | | | | | |характеру | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301410| 0825 |Функціонування | 9 262,1| 9 262,1| 6 608,2| 78,0| | 180,0| 136,0| 30,0| 4,0| 44,0| 9 442,1| | |Національної наукової | | | | | | | | | | | | | |медичної бібліотеки | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301420| 0826 |Збереження та | 5 107,5| 5 107,5| 3 435,0| 166,8| | 702,7| 702,7| 78,7| 257,0| | 5 810,2| | |популяризація історії | | | | | | | | | | | | | |медицини | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301440| 0763 |Заходи з обміну та | 10 000,0| 10 000,0| | | | | | | | | 10 000,0| | |вивчення досвіду у | | | | | | | | | | | | | |провідних клініках світу | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301450| 0763 |Забезпечення окремих | 20 710,0| 20 710,0| | | | | | | | | 20 710,0| | |централізованих заходів з| | | | | | | | | | | | | |лікування цукрового | | | | | | | | | | | | | |діабету | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301510| 0763 |Заходи із реабілітації | 10 000,0| 10 000,0| | | | | | | | | 10 000,0| | |хворих на дитячій | | | | | | | | | | | | | |церебральний параліч у | | | | | | | | | | | | | |міжнародній клініці | | | | | | | | | | | | | |відновлювального | | | | | | | | | | | | | |лікування | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301520| 0763 |Фінансова підтримка служб| 57 069,7| 57 069,7| | | | | | | | | 57 069,7| | |Товариства Червоного | | | | | | | | | | | | | |Хреста України та внесок | | | | | | | | | | | | | |до Міжнародної федерації | | | | | | | | | | | | | |Товариств Червоного | | | | | | | | | | | | | |Хреста та Червоного | | | | | | | | | | | | | |Півмісяця | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301800| 0732 |Заходи щодо створення | 26 000,0| | | | 26 000,0| | | | | | 26 000,0| | |державної клініки високих| | | | | | | | | | | | | |медичних технологій у | | | | | | | | | | | | | |Запорізької області | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301820| 0763 |Капітальний ремонт | 40 000,0| | | | 40 000,0| | | | | | 40 000,0| | |неонатологічного корпусу | | | | | | | | | | | | | |Національної дитячої | | | | | | | | | | | | | |спеціалізованої лікарні | | | | | | | | | | | | | |"Охматдит" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301840| 0942 |Виконання робіт із | 70 000,0| | | | 70 000,0| | | | | | 70 000,0| | |будівництва та | | | | | | | | | | | | | |реконструкції об'єктів | | | | | | | | | | | | | |Національного медичного | | | | | | | | | | | | | |університету | | | | | | | | | | | | | |ім. О.О. Богомольця | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2301890| 0942 |Реконструкція та | 15 000,0| | | | 15 000,0| | | | | | 15 000,0| | |капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |навчальних корпусів і | | | | | | | | | | | | | |гуртожитків Донецького | | | | | | | | | | | | | |національного медичного | | | | | | | | | | | | | |університету | | | | | | | | | | | | | |ім. М. Горького | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2302000| |Державна служба України з| 136 089,9| 71 389,9| 32 820,8| 2 001,6| 64 700,0| 5 000,0| 2 000,0| | 400,0| 3 000,0| 141 089,9| | |лікарських препаратів і | | | | | | | | | | | | | |контролю за наркотиками | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2302010| 0763 |Керівництво та управління| 136 089,9| 71 389,9| 32 820,8| 2 001,6| 64 700,0| 5 000,0| 2 000,0| | 400,0| 3 000,0| 141 089,9| | |у сфері лікарських | | | | | | | | | | | | | |препаратів та контролю за| | | | | | | | | | | | | |наркотиками | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2304000| |Державна санітарно- | 1 849,1| 1 849,1| 1 282,5| 50,0| | | | | | | 1 849,1| | |епідеміологічна служба | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2304010| 0763 |Керівництво та управління| 1 849,1| 1 849,1| 1 282,5| 50,0| | | | | | | 1 849,1| | |у сфері санітарно- | | | | | | | | | | | | | |епідеміологічної служби | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2305000| |Державна служба України з| 1 740,3| 1 740,3| 1 007,0| 109,7| | | | | | | 1 740,3| | |питань протидії ВІЛ- | | | | | | | | | | | | | |інфекції/СНІДу та інших | | | | | | | | | | | | | |соціально небезпечних | | | | | | | | | | | | | |захворювань | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2305010| 0763 |Керівництво та управління| 1 740,3| 1 740,3| 1 007,0| 109,7| | | | | | | 1 740,3| | |у сфері протидії ВІЛ- | | | | | | | | | | | | | |інфекції/СНІДу та інших | | | | | | | | | | | | | |соціально небезпечних | | | | | | | | | | | | | |захворювань | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2310000| |Міністерство охорони | 725 000,0| 150 000,0| | | 575 000,0| | | | | | 725 000,0| | |здоров'я України | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2311000| |Міністерство охорони | 725 000,0| 150 000,0| | | 575 000,0| | | | | | 725 000,0| | |здоров'я України | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2311190| 0180 |Субвенція з державного | 59 000,0| | | | 59 000,0| | | | | | 59 000,0| | |бюджету обласному бюджету| | | | | | | | | | | | | |Донецької області на | | | | | | | | | | | | | |будівництво ПЕТ-КТ | | | | | | | | | | | | | |центру, капітальний | | | | | | | | | | | | | |ремонт і реконструкцію | | | | | | | | | | | | | |лікарняних споруд та | | | | | | | | | | | | | |закупівлю | | | | | | | | | | | | | |високовартісного | | | | | | | | | | | | | |медичного обладнання для | | | | | | | | | | | | | |Донецького обласного | | | | | | | | | | | | | |клінічного | | | | | | | | | | | | | |територіального медичного| | | | | | | | | | | | | |об'єднання | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2311210| 0180 |Субвенція з державного | 5 000,0| | | | 5 000,0| | | | | | 5 000,0| | |бюджету районному бюджету| | | | | | | | | | | | | |Васильківського району | | | | | | | | | | | | | |Київської області на | | | | | | | | | | | | | |завершення будівництва та| | | | | | | | | | | | | |введення в експлуатацію | | | | | | | | | | | | | |амбулаторії смт. Глеваха | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2311220| 0180 |Субвенція з державного | 566 000,0| 150 000,0| | | 416 000,0| | | | | | 566 000,0| | |бюджету місцевим бюджетам| | | | | | | | | | | | | |на придбання витратних | | | | | | | | | | | | | |матеріалів та медичного | | | | | | | | | | | | | |обладнання для закладів | | | | | | | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2311230| 0180 |Субвенція з державного | | | | | | | | | | | | | |бюджету місцевим бюджетам| | | | | | | | | | | | | |на поліпшення умов оплати| | | | | | | | | | | | | |праці медичних | | | | | | | | | | | | | |працівників, які надають | | | | | | | | | | | | | |медичну допомогу хворим | | | | | | | | | | | | | |на туберкульоз | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2311240| 0180 |Субвенція з державного | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0| | |бюджету міському бюджету | | | | | | | | | | | | | |міста Донецька на | | | | | | | | | | | | | |придбання сучасного | | | | | | | | | | | | | |медичного обладнання для | | | | | | | | | | | | | |закладів охорони здоров'я| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2311250| 0180 |Субвенція з державного | 15 000,0| | | | 15 000,0| | | | | | 15 000,0| | |бюджету міському бюджету | | | | | | | | | | | | | |міста Дзержинськ | | | | | | | | | | | | | |Донецької області на | | | | | | | | | | | | | |придбання сучасного | | | | | | | | | | | | | |лікувально-діагностичного| | | | | | | | | | | | | |обладнання для закладів | | | | | | | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2311260| 0180 |Субвенція з державного | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0| | |бюджету обласному бюджету| | | | | | | | | | | | | |Дніпропетровської області| | | | | | | | | | | | | |на придбання медичного | | | | | | | | | | | | | |обладнання та автомобілів| | | | | | | | | | | | | |швидкої медичної допомоги| | | | | | | | | | | | | |для закладів охорони | | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2311270| 0180 |Субвенція з державного | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0| | |бюджету обласному бюджету| | | | | | | | | | | | | |Київської області на | | | | | | | | | | | | | |придбання медичного | | | | | | | | | | | | | |обладнання для Київської | | | | | | | | | | | | | |обласної клінічної | | | | | | | | | | | | | |лікарні | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2311280| 0180 |Субвенція з державного | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0| | |бюджету обласному бюджету| | | | | | | | | | | | | |Закарпатської області на | | | | | | | | | | | | | |придбання сучасного | | | | | | | | | | | | | |високовартісного | | | | | | | | | | | | | |лікувального та | | | | | | | | | | | | | |діагностичного обладнання| | | | | | | | | | | | | |для закладів охорони | | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2400000| |Міністерство екології та | 2 003 922,8| 1 323 226,3| 753 388,3| 193 625,8| 680 696,5| 1 021 258,3| 508 825,3| 41 466,8| 267 889,8| 512 433,0| 3 025 181,1| | |природних ресурсів | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2401000| |Апарат Міністерства | 239 834,8| 160 224,9| 113 404,5| 2 205,8| 79 609,9| 483 512,5| 32 205,9| 6 289,3| 3 743,4| 451 306,6| 723 347,3| | |екології та природних | | | | | | | | | | | | | |ресурсів України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2401010| 0540 |Загальне керівництво та | 70 513,1| 70 513,1| 50 057,5| 1 527,1| | 21 137,9| 18 832,4| 1 150,0| 3 277,0| 2 305,5| 91 651,0| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | |екології та природних | | | | | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2401030| 0540 |Розробка та впровадження | 27 605,0| | | | 27 605,0| | | | | | 27 605,0| | |комплексної інформаційної| | | | | | | | | | | | | |системи Міністерства | | | | | | | | | | | | | |екології та природних | | | | | | | | | | | | | |ресурсів України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2401040| 0530 |Прикладні наукові та | 8 241,2| | | | 8 241,2| 1 150,1| | | | 1 150,1| 9 391,3| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання робіт| | | | | | | | | | | | | |за державними цільовими | | | | | | | | | | | | | |програмами і державним | | | | | | | | | | | | | |замовленням у сфері | | | | | | | | | | | | | |природоохоронної | | | | | | | | | | | | | |діяльності, фінансова | | | | | | | | | | | | | |підтримка підготовки | | | | | | | | | | | | | |наукових кадрів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2401090| 0950 |Підвищення кваліфікації | 7 541,5| 7 541,5| 5 473,4| 14,5| | 8 495,0| 5 775,0| 3 000,0| 168,0| 2 720,0| 16 036,5| | |та перепідготовка у сфері| | | | | | | | | | | | | |екології та природних | | | | | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2401160| 0520 |Заходи із створення і | 82 213,3| 82 170,3| 57 873,6| 664,2| 43,0| 7 835,0| 7 598,5| 2 139,3| 298,4| 236,5| 90 048,3| | |збереження природно- | | | | | | | | | | | | | |заповідного фонду, | | | | | | | | | | | | | |ведення кадастрів | | | | | | | | | | | | | |тваринного і рослинного | | | | | | | | | | | | | |світу, Червоної книги | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2401270| 0540 |Комплексна реалізація | 10 000,0| | | | 10 000,0| 382 115,6| | | | 382 115,6| 392 115,6| | |державної екологічної | | | | | | | | | | | | | |політики, здійснення | | | | | | | | | | | | | |природоохоронних заходів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2401280| 0540 |Здійснення | | | | | | 62 778,9| | | | 62 778,9| 62 778,9| | |природоохоронних заходів,| | | | | | | | | | | | | |направлених на | | | | | | | | | | | | | |упередження та ліквідацію| | | | | | | | | | | | | |наслідків негативних | | | | | | | | | | | | | |природних явищ | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2401330| 0513 |Заходи щодо очистки | 10 170,0| | | | 10 170,0| | | | | | 10 170,0| | |стічних вод в місті Одесі| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2401450| 0411 |Загальнодержавні | 9 945,6| | | | 9 945,6| | | | | | 9 945,6| | |геодезичні та | | | | | | | | | | | | | |картографічні роботи | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2401460| 0490 |Демаркація та делімітація| 13 605,1| | | | 13 605,1| | | | | | 13 605,1| | |державного кордону | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2402000| |Державне агентство | | | | | | | | | | | | | |екологічних інвестицій | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2402010| 0540 |Керівництво та управління| | | | | | | | | | | | | |у сфері екологічних | | | | | | | | | | | | | |інвестицій | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2402020| 0511 |Державна підтримка | | | | | | | | | | | | | |заходів, спрямованих на | | | | | | | | | | | | | |зменшення обсягів викидів| | | | | | | | | | | | | |(збільшення абсорбції) | | | | | | | | | | | | | |парникових газів, у тому | | | | | | | | | | | | | |числі на утеплення | | | | | | | | | | | | | |приміщень закладів | | | | | | | | | | | | | |соціального забезпечення,| | | | | | | | | | | | | |розвиток міжнародного | | | | | | | | | | | | | |співробітництва з питань | | | | | | | | | | | | | |зміни клімату | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2402030| 0540 |Фінансування заходів з | | | | | | | | | | | | | |виконання міжнародних | | | | | | | | | | | | | |зобов'язань України за | | | | | | | | | | | | | |Рамковою конвенцією ООН | | | | | | | | | | | | | |про зміну клімату | | | | | | | | | | | | | |( 995_044 ) та Кіотським | | | | | | | | | | | | | |протоколом до неї | | | | | | | | | | | | | |( 995_801 ) | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2404000| |Державна служба геології | 504 176,4| 4 176,4| 2 963,5| 61,3| 500 000,0| 16 000,0| 14 050,0| | 90,0| 1 950,0| 520 176,4| | |та надр України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2404010| 0441 |Керівництво та управління| 4 176,4| 4 176,4| 2 963,5| 61,3| | 16 000,0| 14 050,0| | 90,0| 1 950,0| 20 176,4| | |у сфері геологічного | | | | | | | | | | | | | |вивчення та використання | | | | | | | | | | | | | |надр | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2404020| 0444 |Розвиток мінерально- | 500 000,0| | | | 500 000,0| | | | | | 500 000,0| | |сировинної бази, в тому | | | | | | | | | | | | | |числі буріння | | | | | | | | | | | | | |артезіанських свердловин | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2405000| |Державна екологічна | 86 383,9| 86 383,9| 61 152,0| 2 119,7| | 14 845,1| 13 510,1| | 1 933,5| 1 335,0| 101 229,0| | |інспекція України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2405010| 0540 |Керівництво та управління| 86 383,9| 86 383,9| 61 152,0| 2 119,7| | 14 845,1| 13 510,1| | 1 933,5| 1 335,0| 101 229,0| | |у сфері екологічного | | | | | | | | | | | | | |контролю | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2406000| |Національна комісія з | 613,6| 613,6| 400,8| 19,3| | | | | | | 613,6| | |радіаційного захисту | | | | | | | | | | | | | |населення України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2406010| 0540 |Керівництво та управління| 613,6| 613,6| 400,8| 19,3| | | | | | | 613,6| | |у сфері радіаційного | | | | | | | | | | | | | |захисту населення | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2407000| |Державне агентство водних| 1 172 914,1| 1 071 827,5| 575 467,5| 189 219,7| 101 086,6| 506 900,7| 449 059,3| 35 177,5| 262 122,9| 57 841,4| 1 679 814,8| | |ресурсів України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2407010| 0421 |Керівництво та управління| 6 935,9| 6 935,9| 4 786,2| 139,8| | | | | | | 6 935,9| | |у сфері водного | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2407020| 0482 |Прикладні наукові та | 785,7| | | | 785,7| | | | | | 785,7| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання робіт| | | | | | | | | | | | | |за державним замовленням | | | | | | | | | | | | | |у сфері розвитку водного | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2407040| 0950 |Підвищення кваліфікації | 2 205,2| 2 205,2 | 1 475,5| 159,8| | 1 259,7| 1 240,4| 512,2| 346,4| 19,3| 3 464,9| | |кадрів у сфері водного | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2407050| 0421 |Експлуатація державного | 970 420,6| 970 220,6| 569 205,8| 188 920,1| 200,0| 504 141,0| 447 818,9| 34 665,3| 261 776,5| 56 322,1| 1 474 561,6| | |водогосподарського | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2407060| 0511 |Ведення державного | 3 260,8| 3 180,8| | | 80,0| | | | | | 3 260,8| | |моніторингу поверхневих | | | | | | | | | | | | | |вод, водного кадастру, | | | | | | | | | | | | | |паспортизація, | | | | | | | | | | | | | |управління водними | | | | | | | | | | | | | |ресурсами | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2407070| 0511 |Захист від шкідливої дії | 100 000,0| | | | 100 000,0| 1 500,0| | | | 1 500,0| 101 500,0| | |вод сільських населених | | | | | | | | | | | | | |пунктів та | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | | | | |угідь | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2407090| 0620 |Першочергове забезпечення| 20,9| | | | 20,9| | | | | | 20,9| | |населених пунктів | | | | | | | | | | | | | |централізованим | | | | | | | | | | | | | |водопостачанням | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2407130| 0511 |Виконання боргових | 89 285,0| 89 285,0| | | | | | | | | 89 285,0| | |зобов'язань за кредитом, | | | | | | | | | | | | | |залученим ДП "Львівська | | | | | | | | | | | | | |обласна дирекція з | | | | | | | | | | | | | |протипаводкового захисту"| | | | | | | | | | | | | |під державну гарантію | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2500000| |Міністерство соціальної | 58 913 055,0| 58 790 277,1| 111 186,8| 28 429,2| 122 777,9| 3 858 609,9| 3 660 720,2| 31 216,4| 10 103,8| 197 889,7| 62 771 664,9| | |політики України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501000| |Апарат Міністерства | 3 350 494,3| 3 333 216,4| 62 403,9| 25 455,4| 17 277,9| 223 293,3| 116 960,0| 6 182,3| 3 954,6| 106 333,3| 3 573 787,6| | |соціальної політики | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501010| 0412 |Керівництво та управління| 43 106,8| 43 106,8| 27 133,0| 3 981,9| | 2 852,4| 2 852,4| | 2 626,0| | 45 959,2| | |у сфері соціальної | | | | | | | | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501040| 1080 |Прикладні наукові та | 17 260,8| 22,9| | | 17 237,9| 500,0| | | | 500,0| 17 760,8| | |науково-технічні розробки| | | | | | | | | | | | | |у сфері соціальної | | | | | | | | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501050| 0941 |Підготовка кадрів для | 15 131,0| 15 131,0| | | | 180,4| 145,4| | | 35,0| 15 311,4| | |галузі соціального | | | | | | | | | | | | | |захисту вищими | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами I і| | | | | | | | | | | | | |II рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501060| 0950 |Підвищення кваліфікації | 877,9| 877,9| 527,7| 110,9| | 85,1| 85,1| 39,2| 18,3| | 963,0| | |працівників органів | | | | | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501070| 0732 |Спеціалізована протезно- | 9 460,1| 9 460,1| 4 251,2| 2 172,7| | 45,0| 45,0| | 12,0| | 9 505,1| | |ортопедична та медично- | | | | | | | | | | | | | |реабілітаційна допомога | | | | | | | | | | | | | |інвалідам у клініці | | | | | | | | | | | | | |Науково-дослідного | | | | | | | | | | | | | |інституту протезування, | | | | | | | | | | | | | |протезобудування та | | | | | | | | | | | | | |відновлення | | | | | | | | | | | | | |працездатності | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501080| 0734 |Санаторно-курортне | 74 776,4| 74 776,4| 27 592,8| 16 943,9| | 4 325,3| 4 180,1| 475,3| 1 099,2| 145,2| 79 101,7| | |лікування ветеранів | | | | | | | | | | | | | |війни, осіб, на яких | | | | | | | | | | | | | |поширюється чинність | | | | | | | | | | | | | |законів України "Про | | | | | | | | | | | | | |статус ветеранів війни, | | | | | | | | | | | | | |гарантії їх соціального | | | | | | | | | | | | | |захисту" ( 3551-12 ), | | | | | | | | | | | | | |"Про жертви нацистських | | | | | | | | | | | | | |переслідувань" | | | | | | | | | | | | | |( 1584-14 ) та інвалідів | | | | | | | | | | | | | |(крім хворих на | | | | | | | | | | | | | |туберкульоз) | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501090| 1090 |Виготовлення бланків | 776,0| 776,0| | | | | | | | | 776,0| | |посвідчень та нагрудних | | | | | | | | | | | | | |знаків для системи | | | | | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501130| 1050 |Одноразова матеріальна | 5 000,0| 5 000,0| | | | | | | | | 5 000,0| | |допомога інвалідам та | | | | | | | | | | | | | |непрацюючим | | | | | | | | | | | | | |малозабезпеченим особам | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501140| 1090 |Створення і програмно- | 2 358,5| 2 358,5| | | | | | | | | 2 358,5| | |технічне забезпечення | | | | | | | | | | | | | |системи інформаційно- | | | | | | | | | | | | | |аналітичної підтримки та | | | | | | | | | | | | | |інформаційно-методичне | | | | | | | | | | | | | |забезпечення установ | | | | | | | | | | | | | |системи Міністерства | | | | | | | | | | | | | |соціальної політики | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501150| 1030 |Щорічна разова грошова | 550 003,9| 550 003,9| | | | | | | | | 550 003,9| | |допомога ветеранам війни | | | | | | | | | | | | | |та жертвам нацистських | | | | | | | | | | | | | |переслідувань | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501160| 1030 |Довічні державні | 3 929,7| 3 929,7| | | | | | | | | 3 929,7| | |стипендії | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501170| 1010 |Розробка нових видів | 11 962,8| 11 922,8| | | 40,0| | | | | | 11 962,8| | |протезно-ортопедичних | | | | | | | | | | | | | |виробів та обслуговування| | | | | | | | | | | | | |інвалідів у стаціонарах | | | | | | | | | | | | | |при протезних | | | | | | | | | | | | | |підприємствах | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501180| 1070 |Соціальний захист | 1 297,7| 1 297,7| | | | | | | | | 1 297,7| | |працівників, що | | | | | | | | | | | | | |вивільняються у зв'язку з| | | | | | | | | | | | | |виведенням з експлуатації| | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501200| 1070 |Доплати за роботу на | 595 962,6| 595 962,6| | | | | | | | | 595 962,6| | |радіоактивно забруднених | | | | | | | | | | | | | |територіях, збереження | | | | | | | | | | | | | |заробітної плати при | | | | | | | | | | | | | |переведенні на | | | | | | | | | | | | | |нижчеоплачувану роботу та| | | | | | | | | | | | | |у зв'язку з відселенням, | | | | | | | | | | | | | |виплати підвищених | | | | | | | | | | | | | |стипендій та надання | | | | | | | | | | | | | |додаткової відпустки | | | | | | | | | | | | | |громадянам, які | | | | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501210| 1070 |Компенсація сім'ям з | 674 100,0| 674 100,0| | | | | | | | | 674 100,0| | |дітьми та видатки на | | | | | | | | | | | | | |безплатне харчування | | | | | | | | | | | | | |дітей, які постраждали | | | | | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501230| 1070 |Щомісячна грошова | 814 470,9| 814 470,9| | | | | | | | | 814 470,9| | |допомога у зв'язку з | | | | | | | | | | | | | |обмеженням споживання | | | | | | | | | | | | | |продуктів харчування | | | | | | | | | | | | | |місцевого виробництва та | | | | | | | | | | | | | |компенсації за пільгове | | | | | | | | | | | | | |забезпечення продуктами | | | | | | | | | | | | | |харчування громадян, які | | | | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501240| 1070 |Компенсації за втрачене | 9 264,0| 9 264,0| | | | | | | | | 9 264,0| | |майно та оплата витрат у | | | | | | | | | | | | | |зв'язку з переїздом на | | | | | | | | | | | | | |нове місце проживання | | | | | | | | | | | | | |громадянам, які | | | | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501250| 1070 |Компенсації за шкоду, | 46 620,5| 46 620,5| | | | | | | | | 46 620,5| | |заподіяну здоров'ю, та | | | | | | | | | | | | | |допомоги на оздоровлення,| | | | | | | | | | | | | |у разі звільнення з | | | | | | | | | | | | | |роботи громадян, які | | | | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501270| 1010 |Допомога по тимчасовій | 37 244,1| 37 244,1| | | | | | | | | 37 244,1| | |непрацездатності | | | | | | | | | | | | | |громадянам, які | | | | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501300| 1070 |Обслуговування | 341,3| 341,3| | | | | | | | | 341,3| | |банківських позик, | | | | | | | | | | | | | |наданих на пільгових | | | | | | | | | | | | | |умовах до 1999 року | | | | | | | | | | | | | |громадянам, які | | | | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501360| 1070 |Оздоровлення громадян, | 385 000,0| 385 000,0| | | | | | | | | 385 000,0| | |які постраждали | | | | | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501380| 0734 |Санаторно-курортне | 9 804,7| 9 804,7| 2 899,2| 2 246,0| | 1 881,9| 1 748,9| 216,8| 199,1| 133,0| 11 686,6| | |лікування ветеранів | | | | | | | | | | | | | |війни, осіб, на яких | | | | | | | | | | | | | |поширюється чинність | | | | | | | | | | | | | |законів України "Про | | | | | | | | | | | | | |статус ветеранів війни, | | | | | | | | | | | | | |гарантії їх соціального | | | | | | | | | | | | | |захисту" ( 3551-12 ), | | | | | | | | | | | | | |"Про жертви нацистських | | | | | | | | | | | | | |переслідувань" | | | | | | | | | | | | | | ( 1584-14 ) та | | | | | | | | | | | | | |інвалідів, хворих на | | | | | | | | | | | | | |туберкульоз | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501410| 1010 |Реєстрація державною | 2 200,0| 2 200,0| | | | | | | | | 2 200,0| | |службою зайнятості | | | | | | | | | | | | | |трудових договорів, | | | | | | | | | | | | | |укладених між | | | | | | | | | | | | | |працівниками та фізичними| | | | | | | | | | | | | |особами | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501420| 1050 |Надання роботодавцям | 25 000,0| 25 000,0| | | | | | | | | 25 000,0| | |дотацій для забезпечення | | | | | | | | | | | | | |молоді першим робочим | | | | | | | | | | | | | |місцем | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501550| 0942 |Підготовка кадрів для | 13 594,6| 13 594,6| | | | 6 174,9| 5 189,9| | | 985,0| 19 769,5| | |галузі соціального | | | | | | | | | | | | | |захисту вищими | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами | | | | | | | | | | | | | |III-IV рівнів акредитації| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501610| 1090 |Підвищення ефективності | 620,7| 620,7| | | | 176 159,0| 82 978,7| 4 523,8| | 93 180,3| 176 779,7| | |управління реформою | | | | | | | | | | | | | |системи соціального | | | | | | | | | | | | | |захисту | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2501630| 1090 |Вдосконалення системи | 329,3| 329,3| | | | 31 089,3| 19 734,5| 927,2| | 11 354,8| 31 418,6| | |соціальної допомоги | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2503000| |Державна інспекція | 38 258,6| 38 258,6| 26 319,6| 1 075,0| | | | | | | 38 258,6| | |України з питань праці | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2503010| 0412 |Керівництво та управління| 38 258,6| 38 258,6| 26 319,6| 1 075,0| | | | | | | 38 258,6| | |у сфері нагляду за | | | | | | | | | | | | | |додержанням законодавства| | | | | | | | | | | | | |про працю | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2505000| |Державна служба з питань | 68 234,6| 48 234,6| 22 463,3| 1 898,8| 20 000,0| 35,0| 35,0| | 1,3| | 68 269,6| | |інвалідів та ветеранів | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2505010| 1010 |Керівництво та управління| 34 234,6| 34 234,6| 22 463,3| 1 898,8| | 35,0| 35,0| | 1,3| | 34 269,6| | |у сфері соціального | | | | | | | | | | | | | |захисту інвалідів та | | | | | | | | | | | | | |ветеранів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2505030| 1030 |Фінансова підтримка | 11 500,0| 11 500,0| | | | | | | | | 11 500,0| | |громадських організацій | | | | | | | | | | | | | |ветеранів та відвідування| | | | | | | | | | | | | |військових поховань і | | | | | | | | | | | | | |військових пам'ятників | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2505040| 1030 |Заходи з увічнення | 2 500,0| 2 500,0| | | | | | | | | 2 500,0| | |Перемоги у Великій | | | | | | | | | | | | | |Вітчизняній війні | | | | | | | | | | | | | |1941-1945 років | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2505050| 1062 |Забезпечення житлом | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0| | |воїнів-інтернаціоналістів| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2506000| |Пенсійний фонд України | 54 856 199,0| 54 856 199,0| | | | 3 460 955,3| 3 460 955,3| | | | 58 317 154,3| -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2506020| 1020 |Дотація на виплату | 37 101 145,2| 37 101 145,2| | | | 3 460 955,3| 3 460 955,3| | | | 40 562 100,5| | |пенсій, надбавок та | | | | | | | | | | | | | |підвищень до пенсій, | | | | | | | | | | | | | |призначених за різними | | | | | | | | | | | | | |пенсійними програмами | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2506050| 1020 |Покриття дефіциту коштів | 17 755 053,8| 17 755 053,8| | | | | | | | | 17 755 053,8| | |Пенсійного фонду України | | | | | | | | | | | | | |для виплати пенсій | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2507000| |Фонд соціального захисту | 599 868,5| 514 368,5| | | 85 500,0| 174 326,3| 82 769,9| 25 034,1| 6 147,9| 91 556,4| 774 194,8| | |інвалідів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2507020| 1010 |Фінансова підтримка | 55 952,6| 55 952,6| | | | | | | | | 55 952,6| | |громадських організацій | | | | | | | | | | | | | |інвалідів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| | |в тому числі на фінансову| 30 897,5| 30 897,5| | | | | | | | | 30 897,5| | |підтримку підприємств і | | | | | | | | | | | | | |організацій невиробничої | | | | | | | | | | | | | |сфери Українського | | | | | | | | | | | | | |товариства сліпих та | | | | | | | | | | | | | |Українського товариства | | | | | | | | | | | | | |глухих | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2507030| 1010 |Забезпечення інвалідів та| 85 500,0| | | | 85 500,0| 4 206,3| 856,3| | | 3 350,0| 89 706,3| | |інвалідів-чорнобильців | | | | | | | | | | | | | |автомобілями | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2507050| 0734 |Санаторно-курортне | 97 015,9| 97 015,9| | | | | | | | | 97 015,9| | |оздоровлення інвалідів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2507080| 1010 |Соціальна, трудова та | | | | | | 170 120,0| 81 913,6| 25 034,1| 6 147,9| 88 206,4| 170 120,0| | |професійна реабілітація | | | | | | | | | | | | | |інвалідів, видатки на | | | | | | | | | | | | | |створення Національного | | | | | | | | | | | | | |центру параолімпійської і| | | | | | | | | | | | | |дефлімпійської підготовки| | | | | | | | | | | | | |та реабілітації інвалідів| | | | | | | | | | | | | |та Західного | | | | | | | | | | | | | |реабілітаційно- | | | | | | | | | | | | | |спортивного центру | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2507090| 1010 |Забезпечення окремих | 361 400,0| 361 400,0| | | | | | | | | 361 400,0| | |категорій населення | | | | | | | | | | | | | |України технічними та | | | | | | | | | | | | | |іншими засобами | | | | | | | | | | | | | |реабілітації | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2510000| |Міністерство соціальної | 8 100,0| | | | 8 100,0| 20 441,0| 15 698,4| | | 4 742,6| 28 541,0| | |політики України | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2511000| |Міністерство соціальної | 8 100,0| | | | 8 100,0| 20 441,0| 15 698,4| | | 4 742,6| 28 541,0| | |політики України | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2511060| 0180 |Субвенція з державного | | | | | | 20 441,0| 15 698,4| | | 4 742,6| 20 441,0| | |бюджету місцевим бюджетам| | | | | | | | | | | | | |на фінансування ремонту | | | | | | | | | | | | | |приміщень управлінь праці| | | | | | | | | | | | | |та соціального захисту | | | | | | | | | | | | | |виконавчих органів | | | | | | | | | | | | | |міських (міст | | | | | | | | | | | | | |республіканського в | | | | | | | | | | | | | |Автономній Республіці | | | | | | | | | | | | | |Крим і обласного | | | | | | | | | | | | | |значення), районних у | | | | | | | | | | | | | |містах Києві і | | | | | | | | | | | | | |Севастополі та районних у| | | | | | | | | | | | | |містах рад для здійснення| | | | | | | | | | | | | |заходів з виконання | | | | | | | | | | | | | |спільного із Світовим | | | | | | | | | | | | | |банком проекту | | | | | | | | | | | | | |"Вдосконалення системи | | | | | | | | | | | | | |соціальної допомоги" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2511100| 0180 |Субвенція з державного | 8 100,0| | | | 8 100,0| | | | | | 8 100,0| | |бюджету обласному бюджету| | | | | | | | | | | | | |Луганської області на | | | | | | | | | | | | | |капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |управління соціального | | | | | | | | | | | | | |захисту населення | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2600000| |Державне агентство | 819 606,5| 68 709,9| 21 135,8| 2 286,7| 750 896,6| 140,0| 95,0| | 35,0| 45,0| 819 746,5| | |України з управління | | | | | | | | | | | | | |державними корпоративними| | | | | | | | | | | | | |правами та майном | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2601000| |Апарат Державного | 819 606,5| 68 709,9| 21 135,8| 2 286,7| 750 896,6| 140,0| 95,0| | 35,0| 45,0| 819 746,5| | |агентства України з | | | | | | | | | | | | | |управління державними | | | | | | | | | | | | | |корпоративними правами та| | | | | | | | | | | | | |майном | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2601010| 0442 |Керівництво та управління| 30 707,6| 30 707,6| 19 708,9| 2 197,6| | 50,0| 50,0| | 35,0| | 30 757,6| | |у сфері управління | | | | | | | | | | | | | |державними корпоративними| | | | | | | | | | | | | |правами та майном | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2601030| 0484 |Прикладні наукові та | 21 000,0| | | | 21 000,0| | | | | | 21 000,0| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання робіт| | | | | | | | | | | | | |за державними цільовими | | | | | | | | | | | | | |програмами і державним | | | | | | | | | | | | | |замовленням у сфері | | | | | | | | | | | | | |управління державними | | | | | | | | | | | | | |корпоративними правами та| | | | | | | | | | | | | |майном | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2601040| 0484 |Фінансова підтримка | 550,0| 550,0| | | | | | | | | 550,0| | |розвитку наукової | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури у сфері | | | | | | | | | | | | | |управління державними | | | | | | | | | | | | | |корпоративними правами та| | | | | | | | | | | | | |майном | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2601050| 0825 |Функціонування | 1 932,7| 1 932,7| 1 203,3| 55,0| | 90,0| 45,0| | | 45,0| 2 022,7| | |Центральної державної | | | | | | | | | | | | | |науково-технічної | | | | | | | | | | | | | |бібліотеки | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2601060| 0826 |Функціонування Державного| 419,6| 419,6| 223,6| 34,1| | | | | | | 419,6| | |металургійного музею | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2601080| 0513 |Консервація виробничих | 16 500,0| 7 600,0| | | 8 900,0| | | | | | 16 500,0| | |потужностей промислових | | | | | | | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2601090| 0441 |Реструктуризація | 26 000,0| | | | 26 000,0| | | | | | 26 000,0| | |підприємств з підземного | | | | | | | | | | | | | |видобутку залізної руди | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2601100| 0513 |Реструктуризація та | 52 900,0| 21 000,0| | | 31 900,0| | | | | | 52 900,0| | |ліквідація об'єктів | | | | | | | | | | | | | |підприємств гірничої | | | | | | | | | | | | | |хімії і здійснення | | | | | | | | | | | | | |невідкладних | | | | | | | | | | | | | |природоохоронних заходів | | | | | | | | | | | | | |в зоні їх діяльності | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2601140| 0484 |Наукові розробки у сфері | 5 000,0| | | | 5 000,0| | | | | | 5 000,0| | |стандартизації та | | | | | | | | | | | | | |сертифікації промислової | | | | | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2601160| 0442 |Державна підтримка | 60 000,0| | | | 60 000,0| | | | | | 60 000,0| | |вітчизняного | | | | | | | | | | | | | |машинобудування для | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу, в тому числі | | | | | | | | | | | | | |через механізм | | | | | | | | | | | | | |здешевлення кредитів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2601190| 0441 |Забезпечення | 42 677,1| | | | 42 677,1| | | | | | 42 677,1| | |життєдіяльності | | | | | | | | | | | | | |Криворізького гірничо- | | | | | | | | | | | | | |збагачувального комбінату| | | | | | | | | | | | | |окислених руд | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2601210| 0260 |Забезпечення міжнародного| 5 000,0| 5 000,0| | | | | | | | | 5 000,0| | |співробітництва у воєнно-| | | | | | | | | | | | | |промисловій і військово- | | | | | | | | | | | | | |технічній сферах | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2601240| 0411 |Презентація українськими | 1 500,0| 1 500,0| | | | | | | | | 1 500,0| | |підприємствами | | | | | | | | | | | | | |вітчизняних товарів на | | | | | | | | | | | | | |міжнародній виставці | | | | | | | | | | | | | |"Ганновер Мессе" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2601400| 0513 |Заходи щодо запобігання | 6 631,2| | | | 6 631,2| | | | | | 6 631,2| | |катастрофи техногенного | | | | | | | | | | | | | |характеру на державному | | | | | | | | | | | | | |підприємстві "Горлівський| | | | | | | | | | | | | |хімічний завод" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2601510| 0442 |Виконання завдань та | 48 000,0| | | | 48 000,0| | | | | | 48 000,0| | |заходів Державної | | | | | | | | | | | | | |цільової програми | | | | | | | | | | | | | |реформування та розвитку | | | | | | | | | | | | | |оборонно-промислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2601520| 0442 |Поповнення статутних | 500 788,3| | | | 500 788,3| | | | | | 500 788,3| | |капіталів державних | | | | | | | | | | | | | |підприємств авіаційної | | | | | | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2750000| |Міністерство | 1 210 424,5| 274 097,3| 96 066,0| 6 636,2| 936 327,2| 61 866,3| 29 442,1| 6 981,2| 2 712,3| 32 424,2| 1 272 290,8| | |регіонального розвитку, | | | | | | | | | | | | | |будівництва та житлово- | | | | | | | | | | | | | |комунального господарства| | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751000| |Апарат Міністерства | 1 144 072,4| 208 717,9| 49 838,6| 5 230,7| 935 354,5| 45 251,9| 13 816,7| 6 981,2| 1 076,1| 31 435,2| 1 189 324,3| | |регіонального розвитку, | | | | | | | | | | | | | |будівництва та житлово- | | | | | | | | | | | | | |комунального господарства| | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751010| 0443 |Керівництво та управління| 57 344,2| 56 144,2| 28 785,6| 4 717,1| 1 200,0| | | | | | 57 344,2| | |у сфері регіонального | | | | | | | | | | | | | |розвитку, будівництва та | | | | | | | | | | | | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751030| 0484 |Прикладні наукові та | 6 692,1| | | | 6 692,1| | | | | | 6 692,1| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання робіт| | | | | | | | | | | | | |за державними цільовими | | | | | | | | | | | | | |програмами і державним | | | | | | | | | | | | | |замовленням у сфері | | | | | | | | | | | | | |будівництва та розвитку | | | | | | | | | | | | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751040| 0484 |Наукові розробки із | 4 551,9| | | | 4 551,9| | | | | | 4 551,9| | |нормування та | | | | | | | | | | | | | |стандартизації у сфері | | | | | | | | | | | | | |будівництва та житлової | | | | | | | | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751050| 0620 |Питна вода України | 400 000,0| | | | 400 000,0| | | | | | 400 000,0| -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| | |в тому числі продовження | 30 000,0| | | | 30 000,0| | | | | | 30 000,0| | |будівництва другої черги | | | | | | | | | | | | | |водогону від | | | | | | | | | | | | | |с. Чернелівка | | | | | | | | | | | | | |Красилівського району до | | | | | | | | | | | | | |м. Хмельницького | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751060| 0824 |Фінансова підтримка | 11,4| 11,4| | | | | | | | | 11,4| | |творчих спілок у сфері | | | | | | | | | | | | | |архітектури | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751070| 0825 |Функціонування Державної | 2 843,9| 2 343,9| 1 634,8| 94,8| 500,0| 97,0| 94,5| 51,0| | 2,5| 2 940,9| | |науково-технічної | | | | | | | | | | | | | |бібліотеки | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751080| 0827 |Збереження архітектурної | 25 923,3| 25 923,3| 18 708,4| 405,5| | 10 664,9| 10 240,2| 5 217,2| 1 042,5| 424,7| 36 588,2| | |спадщини в заповідниках | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751090| 0829 |Паспортизація, | 66,5| | | | 66,5| | | | | | 66,5| | |інвентаризація та | | | | | | | | | | | | | |реставрація пам'яток | | | | | | | | | | | | | |архітектури | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751100| 0443 |Розробка схем та | 744,0| | | | 744,0| | | | | | 744,0| | |проектних рішень масового| | | | | | | | | | | | | |застосування | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751120| 0942 |Підготовка фахівців для | 6 842,6| 6 842,6| | | | | | | | | 6 842,6| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | |господарства та органів | | | | | | | | | | | | | |місцевого самоврядування | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751130| 0640 |Реалізація пілотних | 100 000,0| | | | 100 000,0| | | | | | 100 000,0| | |проектів у сфері житлово-| | | | | | | | | | | | | |комунального господарства| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751140| 0620 |Державний насіннєвий | 374,2| 374,2| 267,5| 9,8| | 470,0| 470,0| 235,0| 28,0| | 844,2| | |контроль у сфері зеленого| | | | | | | | | | | | | |будівництва та | | | | | | | | | | | | | |квітникарства | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751150| 0520 |Збереження і вивчення у | 609,7| 609,7| 442,3| 3,5| | 70,0| 70,0| 35,0| 5,6| | 679,7| | |спеціально створених | | | | | | | | | | | | | |умовах різноманітних | | | | | | | | | | | | | |видів дерев і чагарників | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751160| 0829 |Відзначення Державною | 529,6| 529,6| | | | | | | | | 529,6| | |премією в галузі | | | | | | | | | | | | | |архітектури | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751210| 0111 |Проведення 17-ої сесії | 5 000,0| 5 000,0| | | | | | | | | 5 000,0| | |Європейської конференції | | | | | | | | | | | | | |міністрів, відповідальних| | | | | | | | | | | | | |за регіональне та місцеве| | | | | | | | | | | | | |врядування | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751230| 0829 |Пошук і впорядкування | 2 000,0| 2 000,0| | | | | | | | | 2 000,0| | |поховань жертв війни та | | | | | | | | | | | | | |політичних репресій | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751370| 1062 |Фінансова підтримка | 5 600,0| 5 600,0| | | | 850,0| 850,0| | | | 6 450,0| | |Державного фонду сприяння| | | | | | | | | | | | | |молодіжному житловому | | | | | | | | | | | | | |будівництву | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751380| 1062 |Часткова компенсація | 103 339,0| 103 339,0| | | | | | | | | 103 339,0| | |відсоткової ставки | | | | | | | | | | | | | |кредитів комерційних | | | | | | | | | | | | | |банків молодим сім'ям та | | | | | | | | | | | | | |одиноким молодим | | | | | | | | | | | | | |громадянам на будівництво| | | | | | | | | | | | | |(реконструкцію) та | | | | | | | | | | | | | |придбання житла | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751420| 1062 |Збільшення статутного | | | | | | 31 000,0| | | | 31 000,0| 31 000,0| | |капіталу Державної | | | | | | | | | | | | | |спеціалізованої | | | | | | | | | | | | | |фінансової установи | | | | | | | | | | | | | |"Державний фонд сприяння | | | | | | | | | | | | | |молодіжному житловому | | | | | | | | | | | | | |будівництву" з подальшим | | | | | | | | | | | | | |використанням на | | | | | | | | | | | | | |реалізацію Державної | | | | | | | | | | | | | |програми забезпечення | | | | | | | | | | | | | |молоді житлом | | | | | | | | | | | | | |( 1089-2002-п ) | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751450| 0620 |Реконструкція та | 400 000,0| | | | 400 000,0| | | | | | 400 000,0| | |будівництво систем | | | | | | | | | | | | | |централізованого | | | | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751610| 0620 |Фінансування заходів по | | | | | | 2 100,0| 2 092,0| 1 443,0| | 8,0| 2 100,0| | |забезпеченню впровадження| | | | | | | | | | | | | |та координації проекту | | | | | | | | | | | | | |розвитку міської | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751800| 0827 |Проведення протизсувних | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0| | |заходів, інженерного | | | | | | | | | | | | | |захисту та протиаварійних| | | | | | | | | | | | | |робіт на території Києво-| | | | | | | | | | | | | |Печерської Лаври | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2751820| 0829 |Реконструкція та | 1 600,0| | | | 1 600,0| | | | | | 1 600,0| | |реставрація об'єктів | | | | | | | | | | | | | |культурної спадщини в | | | | | | | | | | | | | |містах проведення | | | | | | | | | | | | | |чемпіонату Євро-2012 | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2752000| |Державна архітектурно- | 66 352,1| 65 379,4| 46 227,4| 1 405,5| 972,7| 16 614,4| 15 625,4| | 1 636,2| 989,0| 82 966,5| | |будівельна інспекція | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2752010| 0443 |Керівництво та управління| 66 352,1| 65 379,4| 46 227,4| 1 405,5| 972,7| 16 614,4| 15 625,4| | 1 636,2| 989,0| 82 966,5| | |у сфері архітектурно- | | | | | | | | | | | | | |будівельного контролю | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2760000| |Міністерство | 305 700,0| 1 683,2| | | 304 016,8| 3 736 499,0| 3 654 599,0| | | 81 900,0| 4 042 199,0| | |регіонального розвитку, | | | | | | | | | | | | | |будівництва та житлово- | | | | | | | | | | | | | |комунального господарства| | | | | | | | | | | | | |України (загальнодержавні| | | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2761000| |Міністерство | 305 700,0| 1 683,2| | | 304 016,8| 3 736 499,0| 3 654 599,0| | | 81 900,0| 4 042 199,0| | |регіонального розвитку, | | | | | | | | | | | | | |будівництва та житлово- | | | | | | | | | | | | | |комунального господарства| | | | | | | | | | | | | |України (загальнодержавні| | | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2761150| 0180 |Субвенція з державного | 25 000,0| 1 683,2| | | 23 316,8| | | | | | 25 000,0| | |бюджету місцевим бюджетам| | | | | | | | | | | | | |на фінансування Програм- | | | | | | | | | | | | | |переможців | | | | | | | | | | | | | |Всеукраїнського конкурсу | | | | | | | | | | | | | |проектів та програм | | | | | | | | | | | | | |розвитку місцевого | | | | | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2761240| 0180 |Субвенція з державного | 4 500,0| | | | 4 500,0| | | | | | 4 500,0| | |бюджету міському бюджету | | | | | | | | | | | | | |міста Славутича на | | | | | | | | | | | | | |виконання заходів із | | | | | | | | | | | | | |запобігання аваріям та | | | | | | | | | | | | | |техногенним катастрофам у| | | | | | | | | | | | | |житлово-комунальному | | | | | | | | | | | | | |господарстві міста | | | | | | | | | | | | | |Славутича | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2761350| 0180 |Субвенція з державного | | | | | | 136 499,0| 54 599,0| | | 81 900,0| 136 499,0| | |бюджету місцевим бюджетам| | | | | | | | | | | | | |на фінансування заходів | | | | | | | | | | | | | |соціально-економічної | | | | | | | | | | | | | |компенсації ризику | | | | | | | | | | | | | |населення, яке проживає | | | | | | | | | | | | | |на території зони | | | | | | | | | | | | | |спостереження | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2761360| 0180 |Субвенція з державного | 2 000,0| | | | 2 000,0| | | | | | 2 000,0| | |бюджету районному бюджету| | | | | | | | | | | | | |Сарненського району | | | | | | | | | | | | | |Рівненської області на | | | | | | | | | | | | | |проектування й | | | | | | | | | | | | | |будівництво автомобільної| | | | | | | | | | | | | |дороги та газифікацію між| | | | | | | | | | | | | |селами Костянтинівка, | | | | | | | | | | | | | |Чемерне та Довге | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2761370| 0180 |Субвенція з державного | 7 700,0| | | | 7 700,0| | | | | | 7 700,0| | |бюджету міському бюджету | | | | | | | | | | | | | |міста Глухова Сумської | | | | | | | | | | | | | |області на проведення | | | | | | | | | | | | | |ремонтно-реставраційних | | | | | | | | | | | | | |робіт пам'яток культурної| | | | | | | | | | | | | |спадщини | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2761380| 0180 |Субвенція з державного | | | | | |3 600 | 3 600 000,0| | | | 3 600 000,0| | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на погашення | | | | | | | | | | | | | |заборгованості з | | | | | | | | | | | | | |різниці в тарифах на | | | | | | | | | | | | | |теплову енергію, що | | | | | | | | | | | | | |вироблялася, | | | | | | | | | | | | | |транспортувалася | | | | | | | | | | | | | |та постачалася населенню,| | | | | | | | | | | | | |яка виникла в зв'язку | | | | | | | | | | | | | |з невідповідністю | | | | | | | | | | | | | |фактичної вартості | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії тарифам,| | | | | | | | | | | | | |що затверджувалися або | | | | | | | | | | | | | |погоджувалися | | | | | | | | | | | | | |відповідними органами | | | | | | | | | | | | | |державної влади | | | | | | | | | | | | | |чи органами місцевого | | | | | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2761390| 0180 |Субвенція з державного | 155 000,0| | | | 155 000,0| | | | | | 155 000,0| | |бюджету обласному бюджету| | | | | | | | | | | | | |Одеської області на | | | | | | | | | | | | | |проведення першочергових | | | | | | | | | | | | | |робіт з будівництва | | | | | | | | | | | | | |системи відводу стічних | | | | | | | | | | | | | |вод від станції | | | | | | | | | | | | | |біологічної очистки | | | | | | | | | | | | | |"Північна" у місті Одесі | | | | | | | | | | | | | |на об'єкті "Глибоководний| | | | | | | | | | | | | |випуск" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2761400| 0180 |Субвенція з державного | 7 000,0| | | | 7 000,0| | | | | | 7 000,0| | |бюджету районному бюджету| | | | | | | | | | | | | |Баранівського району | | | | | | | | | | | | | |Житомирської області на | | | | | | | | | | | | | |соціально-економічний | | | | | | | | | | | | | |розвиток | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2761410| 0180 |Субвенція з державного | 7 000,0| | | | 7 000,0| | | | | | 7 000,0| | |бюджету міському бюджету | | | | | | | | | | | | | |міста Новоград-Волинський| | | | | | | | | | | | | |Житомирської області на | | | | | | | | | | | | | |соціально-економічний | | | | | | | | | | | | | |розвиток | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2761420| 0180 |Субвенція з державного | 7 000,0| | | | 7 000,0| | | | | | 7 000,0| | |бюджету районному бюджету| | | | | | | | | | | | | |Новоград-Волинського | | | | | | | | | | | | | |району Житомирської | | | | | | | | | | | | | |області на соціально- | | | | | | | | | | | | | |економічний розвиток | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2761430| 0180 |Субвенція з державного | 7 000,0| | | | 7 000,0| | | | | | 7 000,0| | |бюджету районному бюджету| | | | | | | | | | | | | |Червоноармійського району| | | | | | | | | | | | | |Житомирської області на | | | | | | | | | | | | | |соціально-економічний | | | | | | | | | | | | | |розвиток | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2761440| 0180 |Субвенція з державного | 7 000,0| | | | 7 000,0| | | | | | 7 000,0| | |бюджету районному бюджету| | | | | | | | | | | | | |Ємільчинського району | | | | | | | | | | | | | |Житомирської області на | | | | | | | | | | | | | |соціально-економічний | | | | | | | | | | | | | |розвиток | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2761450| 0180 |Субвенція з державного | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0| | |бюджету міському бюджету | | | | | | | | | | | | | |міста Феодосія на | | | | | | | | | | | | | |будівництво та | | | | | | | | | | | | | |реконструкцію водогонів | | | | | | | | | | | | | |Фронтового та | | | | | | | | | | | | | |Феодосійського водосховищ| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2761460| 0180 |Субвенція з державного | 1 000,0| | | | 1 000,0| | | | | | 1 000,0| | |бюджету міському бюджету | | | | | | | | | | | | | |міста Добропілля | | | | | | | | | | | | | |Донецької області на | | | | | | | | | | | | | |розроблення техніко- | | | | | | | | | | | | | |економічного | | | | | | | | | | | | | |обгрунтування проекту | | | | | | | | | | | | | |захисту території міста | | | | | | | | | | | | | |Білозерське, що зазнало | | | | | | | | | | | | | |небезпечного впливу | | | | | | | | | | | | | |гірничих виробок діючої | | | | | | | | | | | | | |шахти "Білозерська" та | | | | | | | | | | | | | |закритої шахти | | | | | | | | | | | | | |"Красноармійська" | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2761470| 0180 |Субвенція з державного | 1 500,0| | | | 1 500,0| | | | | | 1 500,0| | |бюджету міському бюджету | | | | | | | | | | | | | |міста Горлівка Донецької | | | | | | | | | | | | | |області на розроблення | | | | | | | | | | | | | |техніко-економічного | | | | | | | | | | | | | |обґрунтування проекту | | | | | | | | | | | | | |захисту території міста | | | | | | | | | | | | | |Горлівка від впливу | | | | | | | | | | | | | |гірничих виробок | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2761480| 0180 |Субвенція з державного | 54 000,0| | | | 54 000,0| | | | | | 54 000,0| | |бюджету міському бюджету | | | | | | | | | | | | | |міста Донецьк на | | | | | | | | | | | | | |реконструкцію парку | | | | | | | | | | | | | |культури та відпочинку | | | | | | | | | | | | | |ім. Г.І. Петровського та | | | | | | | | | | | | | |палацу культури ім. | | | | | | | | | | | | | |Г.І. Петровського | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2800000| |Міністерство аграрної | 5 281 184,0| 3 639 432,9| 1 186 138,6| 25 278,1| 1 641 751,1| 5 187 554,9| 2 084 117,2| 304 359,3| 52 717,5| 3 103 437,7| 10 468 738,9| | |політики та продовольства| | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801000| |Апарат Міністерства | 3 086 167,7| 1 505 392,0| 46 280,3| 4 406,0| 1 580 775,7| 3 850 206,4| 1 038 541,0| 2 607,8| 840,4| 2 811 665,4| 6 936 374,1| | |аграрної політики та | | | | | | | | | | | | | |продовольства України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801010| 0421 |Загальне керівництво та | 35 069,8| 35 069,8| 21 100,7| 1 949,5| | | | | | | 35 069,8| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801020| 0421 |Розробка та впровадження | 79 000,0| | | | 79 000,0| | | | | | 79 000,0| | |комплексної інформаційної| | | | | | | | | | | | | |системи Міністерства | | | | | | | | | | | | | |аграрної політики та | | | | | | | | | | | | | |продовольства України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801040| 0421 |Часткове відшкодування | 500 000,0| | | | 500 000,0| | | | | | 500 000,0| | |суб'єктам господарювання | | | | | | | | | | | | | |вартості будівництва та | | | | | | | | | | | | | |реконструкції | | | | | | | | | | | | | |тваринницьких ферм і | | | | | | | | | | | | | |комплексів та підприємств| | | | | | | | | | | | | |з виробництва комбікормів| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801050| 0482 |Прикладні наукові та | 13 011,7| | | | 13 011,7| | | | | | 13 011,7| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання робіт| | | | | | | | | | | | | |за державними цільовими | | | | | | | | | | | | | |програмами і державним | | | | | | | | | | | | | |замовленням у сфері | | | | | | | | | | | | | |розвитку агропромислового| | | | | | | | | | | | | |комплексу, фінансова | | | | | | | | | | | | | |підтримка підготовки | | | | | | | | | | | | | |наукових кадрів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801060| 0482 |Наукові розробки у сфері | 6 576,9| | | | 6 576,9| | | | | | 6 576,9| | |стандартизації та | | | | | | | | | | | | | |сертифікації | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801070| 0960 |Оздоровлення та | 9 024,0| 9 024,0| | | | | | | | | 9 024,0| | |відпочинок дітей | | | | | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801080| 0941 |Підготовка кадрів для | 697 783,0| 697 783,0| | | | 154 876,3| 147 276,3| | | 7 600,0 | 852 659,3| | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу вищими | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами I і| | | | | | | | | | | | | |II рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801100| 0942 |Підготовка кадрів для | 704 000,7| 704 000,7| | | | 516 504,6| 427 704,6| | | 88 800,0| 1 220 505,3| | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу вищими | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами III| | | | | | | | | | | | | |і IV рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801110| 0990 |Методичне забезпечення | 5 977,0| 5 977,0| 3 882,4| 611,5| | 11 642,6| 11 542,6| 527,6| 196,0| 100,0| 17 619,6| | |діяльності аграрних | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801130| 0930 |Підготовка, | 9 809,1| 9 809,1| | | | 814,0| 814,0| | | | 10 623,1| | |перепідготовка та | | | | | | | | | | | | | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | | | |робітничих кадрів | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801140| 0950 |Підвищення кваліфікації | 8 170,3| 8 170,3| 5 109,0| 555,2| | 4 211,0| 3 911,0| 1 340,2| 563,0| 300,0| 12 381,3| | |кадрів агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу закладами | | | | | | | | | | | | | |післядипломної освіти | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801150| 0421 |Державна підтримка | 5 000,0| | | | 5 000,0| | | | | | 5 000,0| | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | | | | |обслуговуючих | | | | | | | | | | | | | |кооперативів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801170| 0421 |Фінансування заходів по | 5 000,0| | | | 5 000,0| | | | | | 5 000,0| | |захисту, відтворенню та | | | | | | | | | | | | | |підвищенню родючості | | | | | | | | | | | | | |ґрунтів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801190| 0421 |Селекція в тваринництві | 75 200,0| | | | 75 200,0| | | | | | 75 200,0| | |та птахівництві на | | | | | | | | | | | | | |підприємствах | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801200| 0421 |Заходи по боротьбі з | 902,5| | | | 902,5| | | | | | 902,5| | |шкідниками та хворобами | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | | | | |рослин | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801210| 0421 |Бюджетна тваринницька | 100 000,0| | | | 100 000,0| | | | | | 100 000,0| | |дотація та державна | | | | | | | | | | | | | |підтримка виробництва | | | | | | | | | | | | | |продукції рослинництва | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801220| 0421 |Селекція в рослинництві | 30 000,0| | | | 30 000,0| | | | | | 30 000,0| -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801240| 0421 |Здійснення фінансової | 531 416,5| | | | 531 416,5| | | | | | 531 416,5| | |підтримки суб'єктів | | | | | | | | | | | | | |господарювання | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу через | | | | | | | | | | | | | |механізм здешевлення | | | | | | | | | | | | | |кредитів та компенсації | | | | | | | | | | | | | |лізингових платежів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801250| 0421 |Витрати Аграрного фонду | | | | | | 445 900,0| 445 900,0| | | | 445 900,0| | |пов'язані з комплексом | | | | | | | | | | | | | |заходів із зберігання, | | | | | | | | | | | | | |перевезення, переробки | | | | | | | | | | | | | |та експортом об'єктів | | | | | | | | | | | | | |державного цінового | | | | | | | | | | | | | |регулювання державного | | | | | | | | | | | | | |інтервенційного фонду | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801260| 0422 |Заходи з охорони і | 17 757,5| | | | 17 757,5| | | | | | 17 757,5| | |захисту, раціонального | | | | | | | | | | | | | |використання лісів, | | | | | | | | | | | | | |наданих в постійне | | | | | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | | | | | |агропромисловим | | | | | | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801270| 0421 |Державна підтримка | 2 000,0| | | | 2 000,0| | | | | | 2 000,0| | |сільськогосподарської | | | | | | | | | | | | | |дорадчої служби | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801290| 0421 |Проведення державних | 2 000,0| 2 000,0| | | | | | | | | 2 000,0| | |виставкових заходів у | | | | | | | | | | | | | |сфері агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801300| 0620 |Реформування та розвиток | 7 761,5| | | | 7 761,5| | | | | | 7 761,5| | |комунального господарства| | | | | | | | | | | | | |у сільській місцевості | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801310| 0421 |Організація і регулювання| 10 136,0| 10 136,0| 7 140,7| 156,7| | 1 741,4| 1 392,5| 740,0| 81,4| 348,9| 11 877,4| | |діяльності установ в | | | | | | | | | | | | | |системі агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801320| 0482 |Дослідження і | 87 149,1| | | | 87 149,1| 24 516,5| | | | 24 516,5| 111 665,6| | |експериментальні розробки| | | | | | | | | | | | | |в системі | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801330| 0421 |Створення і забезпечення | | | | | | 5 000,0| | | | 5 000,0| 5 000,0| | |резервного запасу | | | | | | | | | | | | | |сортового та гібридного | | | | | | | | | | | | | |насіння | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801340| 0421 |Запобігання | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0| | |розповсюдженню збудників | | | | | | | | | | | | | |інфекційних хвороб тварин| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801350| 0421 |Закладення молодих садів,| | | | | | 556 750,0| | | | 556 750,0| 556 750,0| | |виноградників та | | | | | | | | | | | | | |ягідників і нагляд за | | | | | | | | | | | | | |ними | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801430| 0421 |Часткова компенсація | 10 000,0| | | | 10 000,0| | | | | | 10 000,0| | |вартості складної | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | | | | | | |техніки вітчизняного | | | | | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801500| 0810 |Державна підтримка | 8 823,4| 8 823,4| | | | | | | | | 8 823,4| | |Всеукраїнського | | | | | | | | | | | | | |фізкультурно-спортивного | | | | | | | | | | | | | |товариства "Колос" на | | | | | | | | | | | | | |організацію та проведення| | | | | | | | | | | | | |роботи з розвитку | | | | | | | | | | | | | |фізичної культури і | | | | | | | | | | | | | |спорту серед сільського | | | | | | | | | | | | | |населення | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801510| 0421 |Державна підтримка | | | | | | 98 250,0| | | | 98 250,0| 98 250,0| | |розвитку хмелярства | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801520| 0421 |Фінансова підтримка | 10 000,0| | | | 10 000,0| | | | | | 10 000,0| | |створення оптових ринків | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801540| 0421 |Державна підтримка галузі| | | | | | 2 030 000,0| | | | 2 030 000,0| 2 030 000,0| | |тваринництва | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801570| 0421 |Забезпечення діяльності | 14 598,7| 14 598,7| 9 047,5| 1 133,1| | | | | | | 14 598,7| | |Аграрного фонду | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801590| 0421 |Часткове відшкодування | 50 000,0| | | | 50 000,0| | | | | | 50 000,0| | |вартості будівництва | | | | | | | | | | | | | |нових тепличних | | | | | | | | | | | | | |комплексів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2801800| 0513 |Заходи з ліквідації | 30 000,0| | | | 30 000,0| | | | | | 30 000,0| | |наслідків затоплення | | | | | | | | | | | | | |шахти N 9 та аварійного | | | | | | | | | | | | | |ствола шахти N 8 | | | | | | | | | | | | | |Солотвинського | | | | | | | | | | | | | |солерудника Тячівського | | | | | | | | | | | | | |району Закарпатської | | | | | | | | | | | | | |області | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2802000| |Державна ветеринарна та | 973 223,8| 970 067,2| 626 512,9| 10 917,4| 3 156,6| 800 334,1| 670 997,4| 254 912,3| 31 308,1| 129 336,7| 1 773 557,9| | |фітосанітарна служба | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2802010| 0421 |Керівництво та управління| 123 738,0| 123 738,0| 86 833,8| 2 637,1| | | | | | | 123 738,0| | |у сфері ветеринарної | | | | | | | | | | | | | |медицини та | | | | | | | | | | | | | |фітосанітарної служби | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2802020| 0421 |Протиепізоотичні заходи | 102 679,3| 100 412,7| 6 048,7| 81,2| 2 266,6| | | | | | 102 679,3| | |та участь у Міжнародному | | | | | | | | | | | | | |епізоотичному бюро | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2802030| 0421 |Організація і регулювання| 645 624,1| 645 624,1| 462 431,1| 6 275,0| | 555 000,0| 474 878,3| 179 474,7| 25 638,4| 80 121,7| 1 200 624,1| | |діяльності установ в | | | | | | | | | | | | | |системі ветеринарної | | | | | | | | | | | | | |медицини | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2802040| 0421 |Організація і регулювання| 61 006,7| 61 006,7| 44 046,0| 350,0| | 143 790,7| 101 312,1| 41 010,3| 3 830,5| 42 478,6| 204 797,4| | |діяльності установ | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу з карантину | | | | | | | | | | | | | |рослин | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2802050| 0421 |Організація і регулювання| 40 075,6| 39 185,6| 27 153,3| 1 574,1| 890,0| 101 543,4| 94 807,0| 34 427,3| 1 839,2| 6 736,4| 141 619,0| | |діяльності установ в | | | | | | | | | | | | | |системі охорони прав на | | | | | | | | | | | | | |сорти рослин | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2802080| 0421 |Участь у міжнародному | 100,1| 100,1| | | | | | | | | 100,1| | |союзі по охороні нових | | | | | | | | | | | | | |сортів рослин (УПОВ) | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2803000| |Державне агентство | 383 639,3| 369 824,0| 269 521,9| 641,9| 13 815,3| 130 520,6| 42 500,7| 4 653,5| 10 120,5| 88 019,9| 514 159,9| | |земельних ресурсів | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2803010| 0421 |Керівництво та управління| 368 220,4| 368 220,4| 269 521,9| 641,9| | 40 000,0| 34 816,1| | 10 000,0| 5 183,9| 408 220,4| | |у сфері земельних | | | | | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2803020| 0950 |Підвищення кваліфікації | 123,1| 123,1| | | | | | | | | 123,1| | |працівників Державного | | | | | | | | | | | | | |агентства земельних | | | | | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2803030| 0421 |Проведення земельної | 12 010,7| | | | 12 010,7| | | | | | 12 010,7| | |реформи | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2803040| 0511 |Збереження, відтворення | 1 404,6| | | | 1 404,6| | | | | | 1 404,6| | |та забезпечення | | | | | | | | | | | | | |раціонального | | | | | | | | | | | | | |використання земельних | | | | | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2803600| 0421 |Видача державних актів на| 1 880,5| 1 480,5| | | 400,0| 90 520,6| 7 684,6| 4 653,5| 120,5| 82 836,0| 92 401,1| | |право приватної власності| | | | | | | | | | | | | |на землю в сільській | | | | | | | | | | | | | |місцевості | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2804000| |Державне агентство | 189 077,2| 168 435,2| 84 249,6| 5 522,0| 20 642,0| 32 928,1| 29 433,1| | | 3 495,0| 222 005,3| | |рибного господарства | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2804010| 0423 |Керівництво та управління| 7 149,4| 7 149,4| 4 857,0| 196,8| | | | | | | 7 149,4| | |у сфері рибного | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2804020| 0423 |Організація діяльності | 118 035,9| 118 035,9| 79 392,6| 5 325,2| | 130,0| 130,0| | | | 118 165,9| | |органів рибоохорони та | | | | | | | | | | | | | |рибовідтворювальних | | | | | | | | | | | | | |комплексів | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2804030| 0482 |Прикладні наукові та | 3 542,0| | | | 3 542,0| | | | | | 3 542,0| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання робіт| | | | | | | | | | | | | |за державними цільовими | | | | | | | | | | | | | |програмами і державним | | | | | | | | | | | | | |замовленням у сфері | | | | | | | | | | | | | |рибного господарства | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2804040| 0941 |Підготовка кадрів для | 23 412,5| 23 412,5| | | | 10 412,3| 9 417,3| | | 995,0| 33 824,8| | |сфери рибного | | | | | | | | | | | | | |господарства вищими | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами I і| | | | | | | | | | | | | |II рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2804050| 0942 |Підготовка кадрів для | 19 837,4| 19 837,4| | | | 20 319,4| 17 819,4| | | 2 500,0| 40 156,8| | |сфери рибного | | | | | | | | | | | | | |господарства вищими | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами III| | | | | | | | | | | | | |і IV рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2804070| 0423 |Відтворення водних живих | 6 600,0| | | | 6 600,0| | | | | | 6 600,0| | |ресурсів у внутрішніх | | | | | | | | | | | | | |водоймах та | | | | | | | | | | | | | |Азово-Чорноморському | | | | | | | | | | | | | |басейні | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2804080| 0423 |Селекція у рибному | 10 500,0| | | | 10 500,0| | | | | | 10 500,0| | |господарстві | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2804090| 0423 |Міжнародна діяльність у | | | | | | 2 066,4| 2 066,4| | | | 2 066,4| | |галузі рибного | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2807000| |Державна інспекція | 221 801,8| 221 801,8| 157 431,5| 3 626,4| | 164 625,7| 120 492,3| 40 249,2| 10 003,5| 44 133,4| 386 427,5| | |сільського господарства | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2807010| 0421 |Здійснення державного | 4 730,2| 4 730,2| 3 006,1| 224,3| | | | | | | 4 730,2| | |контролю у галузі | | | | | | | | | | | | | |сільського господарства | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2807020| 0421 |Організація та | 217 071,6| 217 071,6| 154 425,4| 3 402,1| | 164 625,7| 120 492,3| 40 249,2| 10 003,5| 44 133,4| 381 697,3| | |регулювання діяльності | | | | | | | | | | | | | |установ в системі | | | | | | | | | | | | | |Державної інспекції | | | | | | | | | | | | | |сільського господарства | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2809000| |Національний університет | 427 274,2| 403 912,7| 2 142,4| 164,4| 23 361,5| 208 940,0| 182 152,7| 1 936,5| 445,0| 26 787,3| 636 214,2| | |біоресурсів і | | | | | | | | | | | | | |природокористування | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2809020| 0140 |Фундаментальні | 2 927,3| | | | 2 927,3| | | | | | 2 927,3| | |дослідження Національного| | | | | | | | | | | | | |університету біоресурсів | | | | | | | | | | | | | |і природокористування у | | | | | | | | | | | | | |сфері | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | | | | |наук | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2809030| 0482 |Прикладні розробки | 20 434,2| | | | 20 434,2| 4 500,0| | | | 4 500,0| 24 934,2| | |Національного | | | | | | | | | | | | | |університету біоресурсів | | | | | | | | | | | | | |і природокористування у | | | | | | | | | | | | | |сфері | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | | | | |наук | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2809040| 0941 |Підготовка кадрів для | 85 420,4| 85 420,4| | | | 27 080,0| 23 618,2| | | 3 461,8| 112 500,4| | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу вищими | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами I і| | | | | | | | | | | | | |II рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | | |Національного | | | | | | | | | | | | | |університету біоресурсів | | | | | | | | | | | | | |і природокористування | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2809050| 0942 |Підготовка кадрів для | 309 234,6| 309 234,6| | | | 169 700,0| 152 163,6| | | 17 536,4| 478 934,6| | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу вищими | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами III| | | | | | | | | | | | | |і IV рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | | |Національного | | | | | | | | | | | | | |університету біоресурсів | | | | | | | | | | | | | |і природокористування | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2809060| 0950 |Підвищення кваліфікації | 3 092,7| 3 092,7| 2 142,4| 164,4| | 5 000,0| 3 760,9| 1 936,5| 445,0| 1 239,1| 8 092,7| | |кадрів Інститутом | | | | | | | | | | | | | |післядипломної освіти | | | | | | | | | | | | | |керівників і спеціалістів| | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу Національного | | | | | | | | | | | | | |університету біоресурсів | | | | | | | | | | | | | |і природокористування | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2809070| 0482 |Фінансова підтримка | 6 165,0| 6 165,0| | | | 2 660,0| 2 610,0| | | 50,0| 8 825,0| | |Української лабораторії | | | | | | | | | | | | | |якості і безпеки | | | | | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3000000| |Державна служба | 556 978,2| 546 022,1| 372 725,2| 11 965,7| 10 956,1| 66 082,3| 22 815,1| 4 735,3| 6 083,9| 43 267,2| 623 060,5| | |статистики України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3001000| |Апарат Державної служби | 556 978,2| 546 022,1| 372 725,2| 11 965,7| 10 956,1| 66 082,3| 22 815,1| 4 735,3| 6 083,9| 43 267,2| 623 060,5| | |статистики України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3001010| 0132 |Керівництво та управління| 473 105,5| 473 105,5| 337 278,1| 11 965,7| | 24 004,5| 21 312,8| 3 431,2| 6 083,9| 2 691,7| 497 110,0| | |у сфері статистики | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3001020| 0132 |Статистичні спостереження| 76 309,3| 71 401,1| 35 447,1| | 4 908,2| | | | | | 76 309,3| | |та переписи | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3001030| 1090 |Обстеження умов життя | 4 262,3| | | | 4 262,3| | | | | | 4 262,3| | |домогосподарств | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3001040| 0150 |Прикладні розробки у | 1 785,6| | | | 1 785,6| | | | | | 1 785,6| | |сфері державної | | | | | | | | | | | | | |статистики | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3001060| 0950 |Підвищення кваліфікації | 35,7| 35,7| | | | | | | | | 35,7| | |працівників органів | | | | | | | | | | | | | |державної статистики | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3001070| 0132 |Створення та розвиток | 333,6| 333,6| | | | | | | | | 333,6| | |інтегрованої | | | | | | | | | | | | | |інформаційно-аналітичної | | | | | | | | | | | | | |системи державної | | | | | | | | | | | | | |статистики | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3001080| 0150 |Фінансова підтримка | 93,3| 93,3| | | | | | | | | 93,3| | |підготовки наукових | | | | | | | | | | | | | |кадрів у сфері державної | | | | | | | | | | | | | |статистики | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3001600| 0132 |Реформування | 1 052,9| 1 052,9| | | | 42 077,8| 1 502,3| 1 304,1| | 40 575,5| 43 130,7| | |державної статистики | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3100000| |Міністерство | 1 502 361,6| 1 124 925,1| 575 561,6| 28 602,9| 377 436,5| 614 901,4| 520 317,9| 89 068,2| 41 369,2| 94 583,5| 2 117 263,0| | |інфраструктури України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3101000| |Апарат Міністерства | 152 694,5| 149 464,3| 16 288,0| 1 582,5| 3 230,2| 135 236,4| 114 088,9| | | 21 147,5| 287 930,9| | |інфраструктури України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3101010| 0455 |Загальне керівництво | 25 870,0| 25 870,0| 16 288,0| 1 582,5| | | | | | | 25 870,0| | |та управління у сфері | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3101030| 0485 |Прикладні наукові та | 1 818,0| | | | 1 818,0| 14 200,0| | | | 14 200,0| 16 018,0| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання робіт| | | | | | | | | | | | | |за державними цільовими | | | | | | | | | | | | | |програмами і державним | | | | | | | | | | | | | |замовленням у сфері | | | | | | | | | | | | | |розвитку національної | | | | | | | | | | | | | |транспортної мережі | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3101050| 0941 |Підготовка кадрів для | 8 107,3| 8 107,3| | | | 2 469,9| 2 326,9| | | 143,0| 10 577,2| | |сфери автомобільного | | | | | | | | | | | | | |транспорту вищими | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами I і| | | | | | | | | | | | | |II рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3101060| 0942 |Підготовка кадрів для | 113 741,9| 113 741,9| | | | 118 396,5| 111 762,0| | | 6 634,5| 232 138,4| | |сфери залізничного | | | | | | | | | | | | | |транспорту вищими | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами III| | | | | | | | | | | | | |і IV рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3101090| 0950 |Підвищення кваліфікації | 37,5| 37,5| | | | | | | | | 37,5| | |державних службовців | | | | | | | | | | | | | |п'ятої - сьомої категорій| | | | | | | | | | | | | |у сфері транспорту | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3101160| 0840 |Прикладні розробки у | 861,1| | | | 861,1| 170,0| | | | 170,0| 1 031,1| | |сфері розвитку туризму | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3101170| 0472 |Фінансова підтримка | 432,0| | | | 432,0| | | | | | 432,0| | |створення умов безпеки | | | | | | | | | | | | | |туристів та розбудови | | | | | | | | | | | | | |туристичної | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури | | | | | | | | | | | | | |міжнародних транспортних | | | | | | | | | | | | | |коридорів та магістралей | | | | | | | | | | | | | |в Україні | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3101180| 0472 |Фінансова підтримка | 1 826,7| 1 707,6| | | 119,1| | | | | | 1 826,7| | |розвитку туризму | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3102000| |Державна автотранспортна | 29 940,9| 29 940,9| 20 091,7| 1 333,1| | | | | | | 29 940,9| | |служба України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3102010| 0451 |Керівництво та управління| 29 940,9| 29 940,9| 20 091,7| 1 333,1| | | | | | | 29 940,9| | |у сфері автомобільного | | | | | | | | | | | | | |транспорту | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3103000| |Державна служба морського| 68 247,5| | | | 68 247,5| 64 800,0| 39 420,6| 16 093,4| 3 500,0| 25 379,4| 133 047,5| | |та річкового транспорту | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3103010| 0452 |Керівництво та управління| | | | | | 64 800,0| 39 420,6| 16 093,4| 3 500,0| 25 379,4| 64 800,0| | |у сфері морського і | | | | | | | | | | | | | |річкового транспорту | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 3103030| 0452 |Підтримка експлуатаційно-| 32 847,5| | | | 32 847,5| | | | | | 32 847,5| | |безпечного стану | | | | | | | | | | | | | |судноплавних шлюзів, | | | | | | | | | | | | | |внутрішніх водних шляхів | | |