open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 42, ст.429 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427) такі зміни:
1) у статті 1:
у частині першій цифри "285.064.879,4", "238.581.192,9" і
"46.483.686,5" замінити відповідно цифрами "285.072.779,4",
"239.630.292,9" і "45.442.486,5";
у частині другій цифри "325.520.850,3", "279.087.019,8" і
"46.433.830,5" замінити відповідно цифрами "325.528.750,3",
"280.136.119,8" і "45.392.630,5";
2) у статті 14:
у пункті 1 цифри і слово "81 відсотка" замінити цифрами і
словом "79 відсотків";
у пункті 2 цифри і слово "19 відсотків" замінити цифрами і
словом "21 відсотка";
3) внести зміни до додатків N 1, N 3 і N 7 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) згідно з
додатками N 1, N 2 і N 3 до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з 1 травня 2011 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 7 квітня 2011 року

N 3222-VI

Додаток N 1

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Зміни до додатка N 1 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

( 2857-17 )

"Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"
(тис.грн.)-------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування згідно з | Всього | Загальний | Спеціальний | | | класифікацією | | фонд | фонд | | | доходів бюджету | | | | | | ( v0011201-11 ) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Разом доходів: |285 072 779,4|239 630 292,9| 45 442 486,5| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Всього доходів (без |282 564 024,2|237 121 537,7| 45 442 486,5| | |урахування міжбюджетних | | | | | |трансфертів) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |10000000|Податкові надходження |237 888 826,3|218 014 470,2| 19 874 356,1| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14000000|Внутрішні податки на |153 016 900,0|135 881 000,0| 17 135 900,0| | |товари та послуги | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010000|Податок на додану вартість |112 979 100,0|107 349 100,0| 5 630 000,0| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010100|Податок на додану вартість | 66 445 100,0| 66 445 100,0| | | |з вироблених в Україні | | | | | |товарів (робіт, послуг) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14020000|Акцизний податок з | 34 210 900,0| 27 269 900,0| 6 941 000,0| | |вироблених в Україні | | | | | |підакцизних товарів | | | | | |(продукції) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14030000|Акцизний податок з ввезених| 5 826 900,0| 1 262 000,0| 4 564 900,0| | |на митну територію України | | | | | |підакцизних товарів | | | | | |(продукції) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |20000000|Неподаткові надходження | 42 972 955,4| 18 740 960,1| 24 231 995,3| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |25000000|Власні надходження | 17 372 036,9| | 17 372 036,9| | |бюджетних установ | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |25020000|Інші джерела власних | 51 625,1| | 51 625,1| | |надходжень бюджетних | | | | | |установ | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Зміни до додатка N 3 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

( 2857-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис.грн.)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | | прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | ( v0011201-11 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| | | |Всього: |280 136 119,8|244 801 579,8| 39 427 410,6| 2 998 998,8|33 834 540,0|45 392 630,5|27 763 858,6|2 074 227,6| 844 477,4|17 628 771,9|325 528 750,3| |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3110000| |Державна служба | 1 071 888,6| 10 933,6| 6 837,3| 1 171,9| 1 060 955,0| 7 683 115,0| 4 308 180,5| | | 3 374 934,5| 8 755 003,6| | | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3111000| |Апарат Державної служби | 1 071 888,6| 10 933,6| 6 837,3| 1 171,9| 1 060 955,0| 7 683 115,0| 4 308 180,5| | | 3 374 934,5| 8 755 003,6| | | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3111020| 0456 |Розвиток мережі і | 1 049 100,0| | | | 1 049 100,0| 3 405 434,5| 30 500,0| | | 3 374 934,5| 4 454 534,5| | | |утримання автомобільних | | | | | | | | | | | | | | |доріг загального | | | | | | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3111030| 0456 |Погашення зобов'язань за | | | | | | 4 277 680,5| 4 277 680,5| | | | 4 277 680,5| | | |кредитами, отриманими під| | | | | | | | | | | | | | |гарантію Кабінету | | | | | | | | | | | | | | |Міністрів України на | | | | | | | | | | | | | | |розвиток мережі | | | | | | | | | | | | | | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | | | | |загального користування | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3130000| |Державна служба | | | | | | 2 414 600,0| | | | 2 414 600,0| 2 414 600,0| | | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | | | | |України (загальнодержавні| | | | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3131000| |Державна служба | | | | | | 2 414 600,0| | | | 2 414 600,0| 2 414 600,0| | | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | | | | |України (загальнодержавні| | | | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3131020| 0180 |Субвенція з державного | | | | | | 2 414 600,0| | | | 2 414 600,0| 2 414 600,0| | | |бюджету місцевим бюджетам| | | | | | | | | | | | | | |на будівництво, | | | | | | | | | | | | | | |реконструкцію, ремонт та | | | | | | | | | | | | | | |утримання вулиць і доріг | | | | | | | | | | | | | | |комунальної власності у | | | | | | | | | | | | | | |населених пунктах | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3510000| |Міністерство фінансів | 86 337 137,6| 80 391 155,5| | | 4 445 982,1| 791 832,8| | | | 791 832,8| 87 128 970,4| | | |України (загальнодержавні| | | | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3511000| |Міністерство фінансів | 86 337 137,6| 80 391 155,5| | | 4 445 982,1| 791 832,8| | | | 791 832,8| 87 128 970,4| | | |України (загальнодержавні| | | | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3511260| 0180 |Додаткова дотація з | 100 000,0| 100 000,0| | | | | | | | | 100 000,0| | | |державного бюджету | | | | | | | | | | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення пальним | | | | | | | | | | | | | | |станцій (відділень) | | | | | | | | | | | | | | |екстреної, швидкої та | | | | | | | | | | | | | | |невідкладної медичної | | | | | | | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |6380000| |Державне космічне | 420 188,5| 132 027,3| 84 364,5| 15 655,1| 288 161,2| 23 329,7| 4 616,7| 1 096,2| 196,0| 18 713,0| 443 518,2| | | |агентство України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |6381000| |Апарат Державного | 420 188,5| 132 027,3| 84 364,5| 15 655,1| 288 161,2| 23 329,7| 4 616,7| 1 096,2| 196,0| 18 713,0| 443 518,2| | | |космічного агентства | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |6381150| 0512 |Утилізація звичайних | | | | | | 7 900,0| | | | 7 900,0| 7 900,0| | | |видів боєприпасів, | | | | | | | | | | | | | | |непридатних для | | | | | | | | | | | | | | |подальшого використання | | | | | | | | | | | | | | |та зберігання | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Зміни до додатка N 7 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

( 2857-17 )

"Міжбюджетні трансферти

(додаткові дотації та субвенції)

з Державного бюджету України

місцевим бюджетам на 2011 рік"
(тис.грн.)--------------------------------------------------------------- |Код бюджету| Назва місцевого | Додаткова |Субвенції з | | | бюджету | дотація з |державного | | |адміністративно- | державного |бюджету | | | територіальної | бюджету на: |--------------| | | одиниці | |Субвенція | | | | |спеціального | | | | |фонду на: | | | |---------------+--------------| | | | забезпечення | будівництво, | | | |пальним станцій|реконструкцію,| | | | (відділень) | ремонт та | | | | екстреної, | утримання | | | | швидкої та |вулиць і доріг| | | | невідкладної | комунальної | | | | медичної | власності у | | | | допомоги | населених | | | | | пунктах | |-----------+------------------+---------------+--------------| |01100000000|Бюджет Автономної | 4 275,5| | | |Республіки Крим | | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |02100000000|Обласний бюджет | 3 590,9| | | |Вінницької області| | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |03100000000|Обласний бюджет | 2 255,3| | | |Волинської області| | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |04100000000|Обласний бюджет | 7 299,8| | | |Дніпропетровської | | | | |області | | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |05100000000|Обласний бюджет | 9 725,4| | | |Донецької області | | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |06100000000|Обласний бюджет | 2 797,4| | | |Житомирської | | | | |області | | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |07100000000|Обласний бюджет | 2 708,1| | | |Закарпатської | | | | |області | | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |08100000000|Обласний бюджет | 3 941,3| | | |Запорізької | | | | |області | | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |09100000000|Обласний бюджет | 3 003,7| | | |Івано-Франківської| | | | |області | | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |10100000000|Обласний бюджет | 3 745,7| | | |Київської області | | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |11100000000|Обласний бюджет | 2 214,2| | | |Кіровоградської | | | | |області | | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |12100000000|Обласний бюджет | 5 028,9| | | |Луганської області| | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |13100000000|Обласний бюджет | 5 546,7| | | |Львівської області| | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |14100000000|Обласний бюджет | 2 587,8| | | |Миколаївської | | | | |області | | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |15100000000|Обласний бюджет | 5 201,6| | | |Одеської області | | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |16100000000|Обласний бюджет | 3 262,3| | | |Полтавської | | | | |області | | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |17100000000|Обласний бюджет | 2 505,3| | | |Рівненської | | | | |області | | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |18100000000|Обласний бюджет | 2 550,4| | | |Сумської області | | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |19100000000|Обласний бюджет | 2 368,8| | | |Тернопільської | | | | |області | | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |20100000000|Обласний бюджет | 6 024,1| | | |Харківської | | | | |області | | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |21100000000|Обласний бюджет | 2 378,7| | | |Херсонської | | | | |області | | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |22100000000|Обласний бюджет | 2 902,0| | | |Хмельницької | | | | |області | | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |23100000000|Обласний бюджет | 2 817,7| | | |Черкаської області| | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |24100000000|Обласний бюджет | 1 967,4| | | |Чернівецької | | | | |області | | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |25100000000|Обласний бюджет | 2 414,2| | | |Чернігівської | | | | |області | | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |26000000000|Міський бюджет | 6 059,0| | | |міста Києва | | | |-----------+------------------+---------------+--------------| |27000000000|Міський бюджет | 827,8| | | |міста Севастополя | | | |-----------+------------------+---------------+--------------| | |ВСЬОГО | 100 000,0| 2 414 600,0| ---------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: