open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 27 липня 2011 р. N 855

Київ
Деякі питання передачі квартир,

придбаних Державною іпотечною установою

Відповідно до статті 30 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2011 рік" ( 2857-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу раду з координації здійснення заходів
щодо безоплатної передачі квартир, придбаних Державною іпотечною
установою, у складі згідно з додатком.
2. Затвердити такі, що додаються:
Порядок безоплатної передачі квартир, придбаних Державною
іпотечною установою;
Положення про Міжвідомчу раду з координації здійснення
заходів щодо безоплатної передачі квартир, придбаних Державною
іпотечною установою.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 27 липня 2011 р. N 855
СКЛАД

Міжвідомчої ради з координації здійснення

заходів щодо безоплатної передачі квартир,

придбаних Державною іпотечною установою

Міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства, голова Міжвідомчої ради
Перший заступник Міністра соціальної політики, заступник
голови Міжвідомчої ради
Заступник голови правління Державної іпотечної установи,
заступник голови Міжвідомчої ради
Перший заступник Міністра надзвичайних ситуацій
Перший заступник Міністра внутрішніх справ
Перший заступник Міністра оборони
Перший заступник Міністра фінансів
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
Перший заступник начальника Управління державної охорони
Перший заступник Голови ДПтС
Перший заступник Голови СБУ (за згодою)
Перший заступник Голови Адміністрації Держприкордонслужби
Перший заступник Голови Держфінінспекції
Перший заступник Голови Фонду державного майна
Перший заступник Генерального прокурора України (за згодою)
Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим
Голова Вінницької облдержадміністрації
Голова Волинської облдержадміністрації
Голова Дніпропетровської облдержадміністрації
Голова Донецької облдержадміністрації
Голова Житомирської облдержадміністрації
Голова Закарпатської облдержадміністрації
Голова Івано-Франківської облдержадміністрації
Голова Київської облдержадміністрації
Голова Кіровоградської облдержадміністрації
Голова Луганської облдержадміністрації
Голова Львівської облдержадміністрації
Голова Миколаївської облдержадміністрації
Голова Одеської облдержадміністрації
Голова Полтавської облдержадміністрації
Голова Рівненської облдержадміністрації
Голова Сумської облдержадміністрації
Голова Тернопільської облдержадміністрації
Голова Харківської облдержадміністрації
Голова Херсонської облдержадміністрації
Голова Хмельницької облдержадміністрації
Голова Черкаської облдержадміністрації
Голова Чернівецької облдержадміністрації
Голова Чернігівської облдержадміністрації
Голова Київської міськдержадміністрації
Голова Севастопольської міськдержадміністрації
Віце-президент Асоціації міст України (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 липня 2011 р. N 855
ПОРЯДОК

безоплатної передачі квартир, придбаних

Державною іпотечною установою

1. Цей Порядок визначає механізм безоплатної передачі
квартир, що придбані Державною іпотечною установою відповідно до
актів Кабінету Міністрів України, закріплені за нею на праві
повного господарського відання та перебувають на її балансі
(далі - квартири), визначеним у таких актах органам.
2. Квартири передаються безоплатно відповідно до актів
Кабінету Міністрів України:
1) в управління відповідного органу (Міноборони, МВС, МНС,
СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації
Держприкордонслужби, ДПтС, Управління державної охорони,
Генеральної прокуратури України);
2) з державної власності у комунальну власність
територіальних громад.
3. З метою організації передачі квартир утворюються:
1) Міжвідомча рада з координації здійснення заходів щодо
безоплатної передачі квартир, придбаних Державною іпотечною
установою (далі - Міжвідомча рада), яка забезпечує координацію дій
органів з передачі квартир відповідно до підпункту 1 пункту 2
цього Порядку, проводить аналіз стану справ та причин виникнення
проблем у відповідній сфері і подає Кабінетові Міністрів України
розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та
рекомендації;
2) регіональні ради з координації здійснення заходів щодо
безоплатної передачі квартир, придбаних Державною іпотечною
установою (далі - регіональні ради), які розглядають питання
передачі квартир відповідно до підпункту 2 пункту 2 цього Порядку.
Регіональну раду утворює Голова Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, голова обласної, Київської та Севастопольської
міської держадміністрації, який затверджує її персональний склад.
До складу регіональної ради обов'язково входять представники
Мінрегіону, Державної іпотечної установи та органів місцевого
самоврядування, яким передаються квартири (за згодою).
4. Державна іпотечна установа для розгляду питання
безоплатної передачі квартир подає Міжвідомчій або регіональній
раді:
витяг з бухгалтерського балансового рахунка Державної
іпотечної установи, на якому обліковуються квартири, із
зазначенням їх вартості на останню звітну дату;
завірені в установленому порядку копії свідоцтв про право
власності на квартири або договорів їх купівлі-продажу;
оригінали технічних паспортів на квартири.
5. Безоплатна передача квартир здійснюється відповідною
комісією, що утворюється:
органом, уповноваженим управляти державним майном, якому
передаються квартири;
виконавчим органом сільської, селищної, міської ради - у разі
передачі квартир з державної власності у комунальну власність
відповідних територіальних громад.
До складу комісії з питань безоплатної передачі квартир
входять представники Міжвідомчої або регіональної ради, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та
Севастопольської міської держадміністрації, а також не менш як три
представники органу, якому передаються квартири.
Головою зазначеної комісії є керівник органу, якому
передаються квартири.
Безоплатна передача квартир оформляється актом
приймання-передачі, складеним на підставі актів Кабінету Міністрів
України щодо надання громадянам квартир.
Акт приймання-передачі квартир складається у п'яти
примірниках за формою ( z1493-11 ), встановленою Мінрегіоном,
підписується головою та членами комісії з питань безоплатної
передачі квартир та затверджується органом, який утворив таку
комісію.
6. Після затвердження акт приймання-передачі квартир
подається:
1) три примірники - органові, якому передаються квартири;
2) один примірник - Державній іпотечній установі;
3) один примірник - Міжвідомчій раді.
7. Державна іпотечна установа веде реєстр актів
приймання-передачі квартир та подає його Мінфіну.
На підставі зазначеного реєстру Мінфін подає Кабінетові
Міністрів України проект рішення про коригування розміру
статутного капіталу Державної іпотечної установи на відповідну
суму.
8. Державна іпотечна установа та органи, яким передані
квартири, відображають в установленому порядку факт здійснення
операції з передачі квартир у бухгалтерському обліку.
Зазначені органи забезпечують перерахування до місцевих
бюджетів коштів, які сплачуються громадянами за понаднормативну
площу квартир, за кодом класифікації доходів бюджету 31030000
"Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці
Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності"
( v0011201-11 ).
9. Акт приймання-передачі квартир ураховується під час
прийняття в установленому порядку рішення про видачу свідоцтва про
право власності на нерухоме майно.
10. Після передачі квартир внесення змін до затверджених
Кабінетом Міністрів України поіменних списків громадян, яким
надаються квартири, у разі смерті громадянина, відмови від
квартири, з'ясування (виникнення) обставин, які призвели до втрати
права на житло, або зміни інформації про членів сім'ї,
здійснюється органами, яким передані квартири.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 липня 2011 р. N 855
ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу раду з координації здійснення

заходів щодо безоплатної передачі квартир,

придбаних Державною іпотечною установою

1. Міжвідомча рада з координації здійснення заходів щодо
безоплатної передачі квартир, придбаних Державною іпотечною
установою (далі - Міжвідомча рада), є тимчасовим допоміжним
органом Кабінету Міністрів України.
2. Міжвідомча рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також актами Президента
України та Кабінету Міністрів України.
3. Основними завданнями Міжвідомчої ради є:
1) забезпечення координації дій органів з безоплатної
передачі квартир, придбаних Державною іпотечною установою;
2) підготовка пропозицій щодо безоплатної передачі квартир,
придбаних Державною іпотечною установою відповідно до актів
Кабінету Міністрів України.
4. Міжвідомча рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем
у відповідній сфері;
2) проводить моніторинг стану виконання завдань щодо
безоплатної передачі квартир, придбаних Державною іпотечною
установою;
3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових
актів з питань щодо безоплатної передачі квартир, придбаних
Державною іпотечною установою;
4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за
результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.
5. Міжвідомча рада має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників
центральних і місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з
їх керівниками), а також за згодою представників органів місцевого
самоврядування, інших державних органів, підприємств, установ та
організацій, народних депутатів України.
6. Посадовий склад Міжвідомчої ради затверджує Кабінет
Міністрів України, а персональний склад ( v0161858-11 ) - голова
Міжвідомчої ради.
7. Формою роботи Міжвідомчої ради є засідання, що проводяться
за рішенням її голови.
Засідання Міжвідомчої ради веде її голова, а у разі його
відсутності - один із заступників голови Міжвідомчої ради.
Засідання Міжвідомчої ради вважається правоможним, якщо на
ньому присутні більш як половина її членів.
8. На своїх засіданнях Міжвідомча рада готує пропозиції та
рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів
Міжвідомчої ради.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
9. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої ради можуть бути
реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення,
проект якого вносить Мінрегіон.
10. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності Міжвідомчої ради здійснює Мінрегіон.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 липня 2011 р. N 855
ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня
2009 р. N 1037 ( 1037-2009-п ) "Про розподіл квартир, що придбані
Державною іпотечною установою" (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 75, ст. 2573).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009
р. N 1300 ( 1300-2009-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 23 вересня 2009 р. N 1037" (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 93, ст. 3180).
3. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня
2010 р. N 18 ( 18-2010-п ) "Деякі питання розподілу квартир, що
придбані Державною іпотечною установою" (Офіційний вісник України,
2010 р., N 1, ст. 36).
4. Пункт 1 змін, що вносяться до деяких актів Кабінету
Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 27 січня 2010 р. N 50 ( 50-2010-п ) (Офіційний вісник
України, 2010 р., N 5, ст. 197).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р.
N 192 ( 192-2010-п ) "Про доповнення пункту 3 Порядку розподілу
квартир, що придбані Державною іпотечною установою" (Офіційний
вісник України, 2010 р., N 14, ст. 671).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: