open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

щодо державної фінансової підтримки шляхом надання

безвідсоткової довгострокової позики ДАХК "Топаз"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 22, ст.214 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427, ст. 429, N 44, ст. 468, ст. 474,
N 45, ст. 483; 2012 р., N 1, ст. 1, N 5, ст. 32, N 21, ст. 192,
ст. 202, N 22, ст. 213) такі зміни:
1) у статті 1:
у частині першій цифри "300.454.397,8" і "254.470.911,3"
замінити відповідно цифрами "300.494.397,8" і "254.510.911,3";
в абзаці третьому частини третьої цифри "7.100.161" і
"589.763,3" замінити відповідно цифрами "7.140.161" і "629.763,3";
2) внести зміни до додатків N 1 і N 4 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) відповідно до
додатків N 1 і N 2 до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 18 жовтня 2011 року

N 3912-VI

Додаток N 1

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

щодо державної фінансової підтримки шляхом надання

безвідсоткової довгострокової позики ДАХК "Топаз"
Зміни до додатка N 1 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )

"Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------------------- Код | Найменування згідно з | Всього | Загальний | Спеціальний | | класифікацією доходів | | фонд | фонд | | бюджету | | | | | ( v0011201-11 ) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |Разом доходів: |300 494 397,8|254 510 911,3|45 983 486,5 | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |Всього доходів |297 987 275,7|252 003 789,2|45 983 486,5 | |(без урахування | | | | |міжбюджетних трансфертів) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 10000000|Податкові надходження |254 025 846,0|233 610 489,9|20 415 356,1 | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14000000|Внутрішні податки на |162 290 105,8|145 580 205,8|16 709 900,0 | |товари та послуги | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14010000|Податок на додану вартість |125 641 305,8|120 011 305,8|5 630 000,0 | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14010300|Податок на додану вартість |86 995 905,8 |83 395 905,8 |3 600 000,0 | |з ввезених на територію | | | | |України товарів | | | | -------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

щодо державної фінансової підтримки шляхом надання

безвідсоткової довгострокової позики ДАХК "Топаз"
Зміни до додатка N 4 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )

"Повернення кредитів до Державного бюджету України
та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України

в 2011 році"

(тис. грн.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код | Код | Найменування згідно з | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування-всього | програмної |функціональної| відомчою і програмною |----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------| класифікації| класифікації | класифікаціями видатків|Загальний |Спеціальний| Разом | Загальний |Спеціальний | Разом | Загальний |Спеціальний | Разом | видатків та | видатків та | та кредитування | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | кредитування| кредитування | державного бюджету | | | | | | | | | | державного | бюджету | ( v0011201-11 ) | | | | | | | | | | бюджету | | | | | | | | | | | | ------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | Всього: |629 763,3 |6 510 397,7|7 140 161,0|-5 511 396,7|-4 687 869,6|-10199 266,3|-4 881 633,4|1 822 528,1 |-3 059 105,3| ------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| 2600000 | |Державне агентство | 40 000,0 | | 40 000,0 | | | | 40 000,0 | | 40 000,0 | | |України з управління | | | | | | | | | | | |державними | | | | | | | | | | | |корпоративними правами | | | | | | | | | | | |та майном | | | | | | | | | | ------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| 2601000 | |Апарат Державного | 40 000,0 | | 40 000,0 | | | | 40 000,0 | | 40 000,0 | | |агентства України з | | | | | | | | | | | |управління державними | | | | | | | | | | | |корпоративними | | | | | | | | | | | |правами та майном | | | | | | | | | | ------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| 2601460 | 0442 |Державна фінансова | 40 000,0 | | 40 000,0 | | | | 40 000,0 | | 40 000,0 | | |підтримка шляхом надання| | | | | | | | | | | |безвідсоткової | | | | | | | | | | | |довгострокової позики | | | | | | | | | | | |ДАХК "Топаз" | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: