open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

щодо стабілізації роботи авіаційного комплексу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 21, ст.202 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427, ст. 429, N 44, ст. 468, ст. 474,
N 45, ст. 483; 2012 р., N 1, ст. 1, N 5, ст. 32, N 21, ст. 192)
такі зміни:
1) у статті 1:
у частині першій цифри "300.253.007,3" і "254.269.520,8"
замінити відповідно цифрами "300.453.795,6" і "254.470.309,1";
у частині другій цифри "338.695.112,6" та "292.535.582,1"
замінити відповідно цифрами "338.895.900,9" і "292.736.370,4";
2) внести зміни до додатків N 1 і N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) відповідно до
додатків N 1 і N 2 до цього Закону. У зв'язку з внесенням змін до
додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на
2011 рік" ( 2857-17 ) встановити, що додаткові кошти, передбачені
цим Законом за бюджетною програмою за кодом програмної
класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2601520,
спрямовуються виключно на погашення зобов'язань Харківського
державного авіаційного виробничого підприємства перед закритим
акціонерним товариством "Азербайджан Хава Йоллари" та здійснення
витрат щодо виконання відповідних договорів.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 жовтня 2011 року

N 3823-VI

Додаток N 1

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

щодо стабілізації роботи авіаційного комплексу"
Зміни до додатка N 1 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )

"Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"
(тис.грн.) ------------------------------------------------------------------------------- Код | Найменування | Всього | Загальний | Спеціальний | | згідно з класифікацією | | фонд | фонд | | доходів бюджету | | | | | ( v0011201-11 ) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |Разом доходів: |300 453 795,6|254 470 309,1| 45 983 486,5| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |Всього доходів |297 946 673,5|251 963 187,0| 45 983 486,5| |(без урахування | | | | |міжбюджетних трансфертів) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 10000000|Податкові надходження |253 985 243,8|233 569 887,7| 20 415 356,1| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 11000000|Податки на доходи, податки | 54 329 825,5| 54 329 825,5| | |на прибуток, податки на | | | | |збільшення ринкової | | | | |вартості | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 11020000|Податок на прибуток | 47 563 588,3| 47 563 588,3| | |підприємств | | | | -------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

щодо стабілізації роботи авіаційного комплексу"
Зміни до додатка N 3 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік"
(тис.грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| | рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | видат- | кла- | ( v0011201-11 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | креди- |кації | | | | | | | | | | | | | тування|видат-| | | | | | | | | | | | | держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| | |Всього: |292 736 370,4|248 312 086,0| 39 889 623,2| 3 054 392,3|42 924 284,4|46 159 530,5|27 889 758,6|2 074 227,6| 844 477,4|18 269 771,9|338 895 900,9| -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2600000| |Державне агентство | 819 606,5| 68 709,9| 21 135,8| 2 286,7| 750 896,6| 140,0| 95,0| | 35,0| 45,0| 819 746,5| | |України з управління | | | | | | | | | | | | | |державними корпоративними| | | | | | | | | | | | | |правами та майном | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2601000| |Апарат Державного | 819 606,5| 68 709,9| 21 135,8| 2 286,7| 750 896,6| 140,0| 95,0| | 35,0| 45,0| 819 746,5| | |агентства України з | | | | | | | | | | | | | |управління державними | | | | | | | | | | | | | |корпоративними правами та| | | | | | | | | | | | | |майном | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 2601520| 0442 |Поповнення статутних | 500 788,3| | | | 500 788,3| | | | | | 500 788,3| | |капіталів державних | | | | | | | | | | | | | |підприємств авіаційної | | | | | | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: