open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 22, ст.213 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427, ст. 429, N 44, ст. 468, ст. 474,
N 45, ст. 483; 2012 р., N 1, ст. 1, N 5, ст. 32, N 21, ст. 192,
ст. 202) такі зміни:
1) у статті 1:
у частині першій цифри "300.453.795,6" і "254.470.309,1"
замінити відповідно цифрами "300.454.397,8" і "254.470.911,3";
у частині другій цифри "338.895.900,9" і "292.736.370,4"
замінити відповідно цифрами "338.896.503,1" і "292.736.972,6";
2) внести зміни до додатків N 1 і N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) відповідно до
додатків N 1 і N 2 до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 18 жовтня 2011 року

N 3911-VI

Додаток N 1

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Зміни до додатка N 1 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )

"Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------------------- Код | Найменування згідно з | Всього | Загальний | Спеціальний | | класифікацією доходів | | фонд | фонд | | бюджету | | | | | ( v0011201-11 ) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |Разом доходів: |300 454 397,8|254 470 911,3|45 983 486,5 | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |Всього доходів |297 947 275,7|251 963 789,2|45 983 486,5 | |(без урахування | | | | |міжбюджетних трансфертів) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 10000000|Податкові надходження |253 985 846,0|233 570 489,9|20 415 356,1 | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14000000|Внутрішні податки |162 250 105,8|145 540 205,8|16 709 900,0 | |на товари та послуги | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14010000|Податок на додану вартість |125 601 305,8|119 971 305,8|5 630 000,0 | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14010300|Податок на додану вартість |86 955 905,8 |83 355 905,8 |3 600 000,0 | |з ввезених на територію | | | | |України товарів | | | | -------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Зміни до додатка N 3 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )

"Розподіл видатків Державного бюджету України

на 2011 рік"

(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| | рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | видат- | кла- | ( v0011201-11 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | креди- |кації | | | | | | | | | | | | | тування|видат-| | | | | | | | | | | | | держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| | |Всього: |292 736 972,6|248 312 688,2| 39 889 623,2| 3 054 392,3|42 924 284,4|46 159 530,5|27 889 758,6|2 074 227,6| 844 477,4|18 269 771,9|338 896 503,1| -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 5120000| |Державне агентство | 261 904,8| 61 904,8| 37 486,9| 4 789,7| 200 000,0| 456 313,4| 149 961,8| 8 741,4| 7 513,5| 306 351,6| 718 218,2| | |резерву України | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 5121000| |Апарат Державного | 261 904,8| 61 904,8| 37 486,9| 4 789,7| 200 000,0| 456 313,4| 149 961,8| 8 741,4| 7 513,5| 306 351,6| 718 218,2| | |агентства резерву України| | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 5121010|0220 |Керівництво та | 10 689,8| 10 689,8| 6 837,3| 451,0| | | | | | | 10 689,8| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | |державного резерву | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: