open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

щодо виплати заробітної плати шахтарям
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 21, ст.192 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427, ст. 429, N 44, ст. 468, ст. 474,
N 45, ст. 483; 2012 р., N 1, ст. 1, N 5, ст. 32) такі зміни:
1) у статті 1:
у частині першій цифри "299.197.007,3" і "253.213.520,8"
замінити відповідно цифрами "300.253.007,3" і "254.269.520,8";
у частині другій цифри "337.639.112,6" і "291.479.582,1"
замінити відповідно цифрами "338.695.112,6" і "292.535.582,1";
2) внести зміни до додатків N 1 і N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) відповідно до
додатків N 1 і N 2 до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 вересня 2011 року

N 3768-VI

Додаток N 1

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

щодо виплати заробітної плати шахтарям"
Зміни до додатка N 1 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )

"Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис.грн.) ------------------------------------------------------------------------------- Код | Найменування | Всього | Загальний | Спеціальний | | згідно з класифікацією | | фонд | фонд | | доходів бюджету | | | | | ( v0011201-11 ) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |Разом доходів: |300 253 007,3|254 269 520,8|45 983 486,5 | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |Всього доходів (без |297 745 885,2|251 762 398,7|45 983 486,5 | |урахування міжбюджетних | | | | |трансфертів) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 10000000|Податкові надходження |253 784 455,5|233 369 099,4|20 415 356,1 | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 11000000|Податки на доходи, податки |54 129 037,2 |54 129 037,2 | | |на прибуток, податки на | | | | |збільшення ринкової | | | | |вартості | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 11020000|Податок на прибуток |47 362 800,0 |47 362 800,0 | | |підприємств | | | | -------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

щодо виплати заробітної плати шахтарям"
Зміни до додатка N 3 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )

"Розподіл видатків Державного бюджету України

на 2011 рік"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| | рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання | | розвитку | | споживання | | розвитку | | фікації| ної | державного бюджету | | |--------------------------| | | |-----------------------| | | видат- | кла- | ( v0011201-11 ) | | |оплата праці | комунальні | | | | оплата |комунальні | | | ків та |сифі- | | | | | послуги та | | | | праці |послуги та | | | креди- |кації | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | тування|видат-| | | | | | | | | | | | | держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| | |Всього: |292 535 582,1|248 312 086,0| 39 889 623,2| 3 054 392,3|42 723 496,1|46 159 530,5|27 889 758,6|2 074 227,6| 844 477,4|18 269 771,9|338 695 112,6| -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1100000| |Міністерство енергетики | 9 251 636,7| 454 038,6| 29 843,2| 1 799,3| 8 797 598,1| 607 330,4| 30 483,3| 1 055,0| 446,0| 576 847,1| 9 858 967,1| | |та вугільної | | | | | | | | | | | | | |промисловості України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1101000| |Апарат Міністерства | 9 251 636,7| 454 038,6| 29 843,2| 1 799,3| 8 797 598,1| 607 330,4| 30 483,3| 1 055,0| 446,0| 576 847,1| 9 858 967,1| | |енергетики та вугільної | | | | | | | | | | | | | |промисловості України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1101070| 0431 |Реструктуризація | 888 002,1| | | | 888 002,1| 569 297,1| | | | 569 297,1| 1 457 299,2| | |вугільної та | | | | | | | | | | | | | |торфодобувної | | | | | | | | | | | | | |промисловості, у тому | | | | | | | | | | | | | |числі погашення | | | | | | | | | | | | | |заборгованості за спожиту| | | | | | | | | | | | | |у минулих періодах | | | | | | | | | | | | | |електричну енергію у сумі| | | | | | | | | | | | | |541 000 тис. гривень | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1101110| 0431 |Державна підтримка | 6 710 210,0| | | | 6 710 210,0| | | | | | 6 710 210,0| | |вугледобувних підприємств| | | | | | | | | | | | | |на часткове покриття | | | | | | | | | | | | | |витрат із собівартості | | | | | | | | | | | | | |готової товарної | | | | | | | | | | | | | |вугільної продукції | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: