open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

щодо надання субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на погашення заборгованості

з різниці в тарифах на теплову енергію
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 42, ст.427 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
N 7-8, ст. 52) такі зміни:
1) у статті 1:
у частині першій цифри "281.464.879,4" та "42.883.686,5"
замінити відповідно цифрами "285.064.879,4" та "46.483.686,5";
у частині другій цифри "321.920.850,3" та "42.833.830,5"
замінити відповідно цифрами "325.520.850,3" та "46.433.830,5";
2) статтю 4 доповнити пунктом 40 такого змісту:
"40) надходження податку на додану вартість при здійсненні
митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію
України у минулих періодах, з урахуванням штрафних санкцій та
пені";
3) статтю 14 доповнити пунктом 53 такого змісту:
"53) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,
що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка
виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової
енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування (за
рахунок джерел, визначених пунктом 40 статті 4 цього Закону)";
4) статтю 20 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,
що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка
виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової
енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування";
5) доповнити статтею 34 такого змісту:
"Стаття 34. Установити, що перерахування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з
різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася,
транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що
затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної
влади чи органами місцевого самоврядування, здійснюється у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
6) внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 7 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) згідно з
додатками N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 7 квітня 2011 року

N 3220-VI

Додаток N 1

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

щодо надання субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на погашення заборгованості

з різниці в тарифах на теплову енергію"
Зміни до додатка N 1 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )

"Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис. грн.)-------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування згідно з | Всього | Загальний | Спеціальний | | | класифікацією доходів | | фонд | фонд | | | бюджету | | | | | | ( v0011201-11 ) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Разом доходів: |285 064 879,4|238 581 192,9| 46 483 686,5| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Всього доходів (без |282 556 124,2|236 072 437,7| 46 483 686,5| | |урахування міжбюджетних | | | | | |трансфертів) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |10000000|Податкові надходження |237 888 826,3|216 965 370,2| 20 923 456,1| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14000000|Внутрішні податки на товари|153 016 900,0|134 831 900,0| 18 185 000,0| | |та послуги | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010000|Податок на додану вартість |111 930 000,0|106 300 000,0| 5 630 000,0| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010300|Податок на додану вартість |82 011 000,0 |78 411 000,0 | 3 600 000,0| | |з ввезених на територію | | | | | |України товарів | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

щодо надання субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на погашення заборгованості

з різниці в тарифах на теплову енергію"
Зміни до додатка N 3 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )

"Розподіл видатків

Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | | прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | ( v0011201-11 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| | | |Всього: |279 087 019,8|244 801 579,8| 39 427 410,6| 3 098 998,8|32 785 440,0|46 433 830,5|30 520 763,9|2 074 227,6| 844 477,4|15 913 066,6|325 520 850,3| |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |2760000| |Міністерство | 39 200,0| 1 683,2| | | 37 516,8| 3 736 499,0| 3 654 599,0| | | 81 900,0| 3 775 699,0| | | |регіонального розвитку, | | | | | | | | | | | | | | |будівництва та | | | | | | | | | | | | | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | | |господарства України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |2761000| |Міністерство | 39 200,0| 1 683,2| | | 37 516,8| 3 736 499,0| 3 654 599,0| | | 81 900,0| 3 775 699,0| | | |регіонального розвитку, | | | | | | | | | | | | | | |будівництва та | | | | | | | | | | | | | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | | |господарства України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |2761380| 0180 |Субвенція з державного | | | | | |3 600 | 3 600 000,0| | | | 3 600 000,0| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на погашення | | | | | | | | | | | | | | |заборгованості з | | | | | | | | | | | | | | |різниці в тарифах на | | | | | | | | | | | | | | |теплову енергію, що | | | | | | | | | | | | | | |вироблялася, | | | | | | | | | | | | | | |транспортувалася | | | | | | | | | | | | | | |та постачалася населенню,| | | | | | | | | | | | | | |яка виникла в зв'язку | | | | | | | | | | | | | | |з невідповідністю | | | | | | | | | | | | | | |фактичної вартості | | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії тарифам,| | | | | | | | | | | | | | |що затверджувалися або | | | | | | | | | | | | | | |погоджувалися | | | | | | | | | | | | | | |відповідними органами | | | | | | | | | | | | | | |державної влади | | | | | | | | | | | | | | |чи органами місцевого | | | | | | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

щодо надання субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на погашення заборгованості

з різниці в тарифах на теплову енергію"
Зміни до додатка N 7 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )

"Міжбюджетні трансферти (додаткові дотації

та субвенції) з Державного бюджету України

місцевим бюджетам на 2011 рік"

(тис. грн.)
------------------------------------------------------------------ |Код бюджету| Назва місцевого | Субвенції з державного бюджету | | | бюджету |---------------------------------| | | адміністративно- |Субвенція спеціального фонду на: | | | територіальної |---------------------------------| | | одиниці | погашення заборгованості з | | | | різниці в тарифах на теплову | | | | енергію, що вироблялася, | | | | транспортувалася та постачалася | | | | населенню, яка виникла в зв'язку| | | | з невідповідністю фактичної | | | | вартості теплової енергії | | | | тарифам, що затверджувалися або | | | | погоджувалися відповідними | | | | органами державної влади чи | | | |органами місцевого самоврядування| |-----------+------------------+---------------------------------| |01100000000|Бюджет Автономної | | | |Республіки Крим | | |-----------+------------------+---------------------------------| |02100000000|Обласний бюджет | | | |Вінницької області| | |-----------+------------------+---------------------------------| |03100000000|Обласний бюджет | | | |Волинської області| | |-----------+------------------+---------------------------------| |04100000000|Обласний бюджет | | | |Дніпропетровської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |05100000000|Обласний бюджет | | | |Донецької області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |06100000000|Обласний бюджет | | | |Житомирської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |07100000000|Обласний бюджет | | | |Закарпатської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |08100000000|Обласний бюджет | | | |Запорізької | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |09100000000|Обласний бюджет | | | |Івано- | | | |Франківської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |10100000000|Обласний бюджет | | | |Київської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |11100000000|Обласний бюджет | | | |Кіровоградської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |12100000000|Обласний бюджет | | | |Луганської області| | |-----------+------------------+---------------------------------| |13100000000|Обласний бюджет | | | |Львівської області| | |-----------+------------------+---------------------------------| |14100000000|Обласний бюджет | | | |Миколаївської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |15100000000|Обласний бюджет | | | |Одеської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |16100000000|Обласний бюджет | | | |Полтавської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |17100000000|Обласний бюджет | | | |Рівненської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |18100000000|Обласний бюджет | | | |Сумської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |19100000000|Обласний бюджет | | | |Тернопільської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |20100000000|Обласний бюджет | | | |Харківської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |21100000000|Обласний бюджет | | | |Херсонської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |22100000000|Обласний бюджет | | | |Хмельницької | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |23100000000|Обласний бюджет | | | |Черкаської області| | |-----------+------------------+---------------------------------| |24100000000|Обласний бюджет | | | |Чернівецької | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |25100000000|Обласний бюджет | | | |Чернігівської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |26000000000|Міський бюджет | | | |міста Києва | | |-----------+------------------+---------------------------------| |27000000000|Міський бюджет | | | |міста | | | |Севастополя | | |-----------+------------------+---------------------------------| |12202000000|м. Алчевськ | | |-----------+------------------+---------------------------------| |05203000000|м. Артемівськ | | |-----------+------------------+---------------------------------| |08202000000|м. Бердянськ | | |-----------+------------------+---------------------------------| |02201000000|м. Вінниця | | |-----------+------------------+---------------------------------| |18202000000|м. Глухів | | |-----------+------------------+---------------------------------| |05201000000|м. Донецьк | | |-----------+------------------+---------------------------------| |04204000000|м. Жовті Води | | |-----------+------------------+---------------------------------| |08201000000|м. Запоріжжя | | |-----------+------------------+---------------------------------| |11202000000|м. Знам'янка | | |-----------+------------------+---------------------------------| |09201000000|м. Івано- | | | |Франківськ | | |-----------+------------------+---------------------------------| |05217000000|м. Красний Лиман | | |-----------+------------------+---------------------------------| |12201000000|м. Луганськ | | |-----------+------------------+---------------------------------| |13201000000|м. Львів | | |-----------+------------------+---------------------------------| |06204000000|м. Новоград- | | | |Волинський | | |-----------+------------------+---------------------------------| |10212000000|м. Обухів (для | | | |с. Таценки) | | |-----------+------------------+---------------------------------| |15201000000|м. Одеса | | |-----------+------------------+---------------------------------| |01201000000|м. Сімферополь | | |-----------+------------------+---------------------------------| |10209000000|м. Славутич | | |-----------+------------------+---------------------------------| |05224000000|м. Сніжне | | |-----------+------------------+---------------------------------| |01210000000|м. Феодосія | | |-----------+------------------+---------------------------------| |20201000000|м. Харків | | |-----------+------------------+---------------------------------| |05226000000|м. Харцизьк (в | | | |тому числі для | | | |м. Зугрес - | | | |15000,0 | | | |тис. грн.) | | |-----------+------------------+---------------------------------| |06302000000|Баранівський р-н | | |-----------+------------------+---------------------------------| |08301000000|Бердянський р-н | | |-----------+------------------+---------------------------------| |10306000000|Броварський р-н | | |-----------+------------------+---------------------------------| |10307000000|Васильківський р-н| | | |(Київська обл.) | | |-----------+------------------+---------------------------------| |06307000000|Ємільчинський р-н | | |-----------+------------------+---------------------------------| |17308000000|Здолбунівський р-н| | |-----------+------------------+---------------------------------| |10313000000|Києво- | | | |Святошинський р-н | | |-----------+------------------+---------------------------------| |08309000000|Куйбишевський р-н | | |-----------+------------------+---------------------------------| |06315000000|Новоград- | | | |Волинський р-н | | |-----------+------------------+---------------------------------| |17315000000|Рокитнівський р-н | | |-----------+------------------+---------------------------------| |17316000000|Сарненський р-н | | |-----------+------------------+---------------------------------| |01312000000|Сімферопольський | | | |р-н | | |-----------+------------------+---------------------------------| |15323000000|Тарутинський р-н | | |-----------+------------------+---------------------------------| |19315000000|Тернопільський р-н| | |-----------+------------------+---------------------------------| |06321000000|Червоноармійський | | | |р-н | | |-----------+------------------+---------------------------------| |08319000000|Чернігівський р-н | | | |(Запорізька обл.) | | |-----------+------------------+---------------------------------| |25321000000|Чернігівський р-н | | | |(Чернігівська | | | |обл.) | | |-----------+------------------+---------------------------------| |05316000000|Шахтарський р-н | | | |(для с. Розівка) | | |-----------+------------------+---------------------------------| |22305301000|Бюджет | | | |Деражнянської | | | |міської ради | | | |Деражнянського | | | |р-ну | | | |Хмельницької обл. | | |-----------+------------------+---------------------------------| |10306516000|Бюджет Пухівської | | | |сільської ради | | | |Броварського р-ну | | | |Київської обл. | | |-----------+------------------+---------------------------------| |10306522000|Бюджет | | | |Семиполківської | | | |сільської ради | | | |Броварського р-ну | | | |Київської обл. | | |-----------+------------------+---------------------------------| | |ВСЬОГО | 3 600 000,0| ------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: