open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 44, ст.468 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до додатка N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52; із змінами,
внесеними законами України від 7 квітня 2011 року N 3220-VI
( 3220-17 ) і N 3222-VI) ( 3222-17 ) згідно з додатком до цього
Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 квітня 2011 року

N 3291-VI

Додаток

до Закону України "Про внесення змін

до додатка N 3 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Зміни

до додатка N 3 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

( 2857-17 )

"Розподіл видатків Державного бюджету України

на 2011 рік"
(тис.грн.)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | | прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | ( v0011201-11 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |2400000| |Міністерство екології та | 1 876 094,1| 1 305 485,9| 743 626,9| 193 625,8| 570 608,2| 896 258,3| 508 825,3| 41 466,8| 267 889,8| 387 433,0| 2 772 352,4| | | |природних ресурсів | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |2402000| |Державне агентство | | | | | | | | | | | | | | |екологічних інвестицій | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |2402010| 0540 |Керівництво та управління| | | | | | | | | | | | | | |у сфері екологічних | | | | | | | | | | | | | | |інвестицій | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |2402020| 0511 |Державна підтримка | | | | | | | | | | | | | | |заходів, спрямованих на | | | | | | | | | | | | | | |зменшення обсягів викидів| | | | | | | | | | | | | | |(збільшення абсорбції) | | | | | | | | | | | | | | |парникових газів, у тому | | | | | | | | | | | | | | |числі на утеплення | | | | | | | | | | | | | | |приміщень закладів | | | | | | | | | | | | | | |соціального забезпечення,| | | | | | | | | | | | | | |розвиток міжнародного | | | | | | | | | | | | | | |співробітництва з питань | | | | | | | | | | | | | | |зміни клімату | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |2402030| 0540 |Фінансування заходів з | | | | | | | | | | | | | | |виконання міжнародних | | | | | | | | | | | | | | |зобов'язань України за | | | | | | | | | | | | | | |Рамковою конвенцією ООН | | | | | | | | | | | | | | |про зміну клімату | | | | | | | | | | | | | | |( 995_044 ) та Кіотським | | | | | | | | | | | | | | |протоколом до неї | | | | | | | | | | | | | | |( 995_801 ) | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |6350000| |Державне агентство | 5 882,4| 5 882,4| 3 681,7| 361,8| | 180 000,0| 6 192,0| | | 173 808,0| 185 882,4| | | |екологічних інвестицій | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |6351000| |Апарат Державного | 5 882,4| 5 882,4| 3 681,7| 361,8| | 180 000,0| 6 192,0| | | 173 808,0| 185 882,4| | | |агентства екологічних | | | | | | | | | | | | | | |інвестицій України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |6351010| 0540 |Керівництво та управління| 5 562,4| 5 562,4| 3 681,7| 361,8| | | | | | | 5 562,4| | | |у сфері екологічних | | | | | | | | | | | | | | |інвестицій | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |6351020| 0511 |Державна підтримка | | | | | | 180 000,0| 6 192,0| | | 173 808,0| 180 000,0| | | |заходів, спрямованих на | | | | | | | | | | | | | | |зменшення обсягів викидів| | | | | | | | | | | | | | |(збільшення абсорбції) | | | | | | | | | | | | | | |парникових газів, у тому | | | | | | | | | | | | | | |числі на утеплення | | | | | | | | | | | | | | |приміщень закладів | | | | | | | | | | | | | | |соціального забезпечення,| | | | | | | | | | | | | | |розвиток міжнародного | | | | | | | | | | | | | | |співробітництва з питань | | | | | | | | | | | | | | |зміни клімату | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |6351030| 0540 |Фінансування заходів з | 320,0| 320,0| | | | | | | | | 320,0| | | |виконання міжнародних | | | | | | | | | | | | | | |зобов'язань України за | | | | | | | | | | | | | | |Рамковою конвенцією ООН | | | | | | | | | | | | | | |про зміну клімату | | | | | | | | | | | | | | |( 995_044 ) та Кіотським | | | | | | | | | | | | | | |протоколом до неї | | | | | | | | | | | | | | |( 995_801 ) | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: