open
Про систему
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2013  № 515

Про затвердження Плану діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства екології та природних ресурсів
№ 15 від 24.01.2014
№ 41 від 10.02.2014
№ 55 від 25.02.2014
№ 103 від 09.04.2014
№ 147 від 12.05.2014
№ 179 від 29.05.2014
№ 187 від 06.06.2014
№ 208 від 03.07.2014
№ 254 від 07.08.2014
№ 274 від 22.08.2014
№ 288 від 19.09.2014
№ 310 від 09.10.2014
№ 316 від 15.10.2014}

Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О.А. ПроскуряковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
12.12.2013 № 515

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ
Міністерства екології та природних ресурсів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

Назва проекту регуляторного акта (проект постанови, закону, указу Президента)

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Структурний підрозділ, відповідальний за розроблення регуляторного акта

Строк підготовки проекту регуляторного акта


1

2

3

4

1

проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження форми дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами"

Удосконалення нормативної бази з питань охорони атмосферного повітря

Мінприроди
Управління державного екологічного та геологічного моніторингу

I квартал 2014 року

2

проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про внесення змін до наказу Мінприроди від 29.09.2009 № 507"

Удосконалення нормативної бази з питань охорони атмосферного повітря

Мінприроди
Управління державного екологічного та геологічного моніторингу

I квартал 2014 року

3

наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування, форми звітності про водокористування та інструкції щодо її заповнення"

У зв'язку із передачею функцій щодо затвердження порядку ведення державного обліку водокористування від Держстату до Мінприроди шляхом внесення змін до статті 25 Водного кодексу України виникла необхідність затвердити Порядок ведення державного обліку водокористування, форму звітності про водокористування та інструкцію щодо її заповнення

Держводагентство
Управління використання водних ресурсів

I квартал 2014 року

4

проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 № 1294"

Згідно включених пропозицій до проекту Національного плану дій на 2014 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

Держгеонадра
Департамент державного геологічного контролю,
Юридичне управління

I квартал 2014 року

5

проект Закону України "Про внесення зміни до статті 21 Кодексу України про надра"

З метою врегулювання видобування прісних підземних вод без гірничого відводу на підставі спеціальних дозволів на користування надрами

Держгеонадра
Управління з надання надр у користування

I квартал 2014 року

6

проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами"

З метою врегулювання отримання спеціальних дозволів для геологічного вивчення надр у без конкурсному порядку

Держгеонадра
Управління з надання надр у користування

I квартал 2014 року

7

проект Закону України "Про внесення змін до Водного кодексу України"

З метою врегулювання проведення робіт на землях водного фонду та видобування підземних вод

Держгеонадра
Департамент геології

I квартал 2014 року

8

проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до розміру компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)"

З метою доповнення новими видами тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України, за які не встановлено розмір компенсації

Держекоінспекція

II квартал 2014 року

9

проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту щодо приймання утворюваних на суднах відходів і забруднених вод"

на виконання пункту 32 Плану заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.03.2013 № 157

Мінприроди
Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

IV квартал 2014 року

10

проект спільного наказу Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства охорони здоров'я України, Державного агентства водних ресурсів України "Про затвердження бланків дозволу на спеціальне водокористування та клопотання щодо його отримання"

Стаття 49 Водного кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 321 "Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459"

Мінприроди
Департамент охорони природних ресурсів Відділ водних екосистем та ресурсів

IV квартал 2014 року

11

проект Закону України "Про деякі питання здійснення моніторингу, звітності і верифікації парникових газів"

З метою участі України у другому періоді Кіотського протоколу

Держекоінвестагентство
Відділ правового забезпечення

Протягом року


Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про утворення бюджетної установи "Фонд забезпечення утилізації транспортних засобів"

на виконання доручення КМУ від 20.12.2013 № 49994/1/1-13

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

Грудень 2014


Проект Закону України "Про внесення змін Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною)"

на виконання Указу Президента України від 18 жовтня 2013 року № 572 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року "Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу та державного регулювання у сфері поводження з відходами в Україні"

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

Квітень 2014


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволу на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також проведення заходів щодо схрещування диких тварин або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу"

Виконання підпункту 66.4 пункту 66 Національного плану дій на 2013 рік щодо провадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128

Департамент охорони природних ресурсів

грудень 2014


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволів на право займатись розведенням у напіввільних умовах чи в неволі тварин, які занесені до Червоної книги України, або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу"

Виконання підпункту 66.4 пункту 66 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128

Департамент охорони природних ресурсів

грудень 2014


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволу на утримання диких тварин у неволі або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу"

Виконання підпункту 66.4 пункту 66 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128

Департамент охорони природних ресурсів

грудень 2014


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України"

Виконання підпункту 66.4 пункту 66 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128

Департамент охорони природних ресурсів

грудень 2014


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволів на розроблення нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти"

Виконання підпункту 66.4 пункту 66 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128

Департамент охорони природних ресурсів

грудень 2014


Проект наказу Мінприроди "Про затвердження Переліку видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Донецької області, та Порядку їх охорони, використання і відтворення"

Виконання статті 44 Закону України "Про тваринний світ"

Департамент охорони природних ресурсів

грудень 2014


Проект наказу Мінприроди "Про затвердження Порядку ведення переліку підприємств, установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку проектів нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти"

Виконання пункту "в" розділу 7 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 452/2011

Департамент охорони природних ресурсів

грудень 2014


проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Удосконалення нормативно-правової бази з питань екологічної модернізації підприємств

Департамент стратегічного планування, економіки та фінансів

I півріччя 2014 року


проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження форм запиту про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища та звіту про виконання цільових проектів екологічної модернізації підприємств"

Встановлення єдиних форм запиту про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища для фінансового забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств та звіту про результати виконання Переліку цільових проектів екологічної модернізації підприємств

Департамент стратегічного планування, економіки та фінансів

I півріччя 2014 року


проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" щодо приведення його у відповідність до вимог законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Виконання положень Законів України "Про адміністративні послуги" (стаття 5) та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (стаття 4)

Департамент заповідної справи

IV квартал 2014 року


Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про внесення змін до Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин від коксових печей"

пункт 8 Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1780

Управління державного екологічного та геологічного моніторингу

II квартал 2014 року


Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин від устаткування виробництва для сталі (первинна та вторинна плавка), продуктивність якого перевищує 2,5 тонн на годину (установки газокисневого рафінування сталі)"

пункт 8 Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1780

Управління державного екологічного та геологічного моніторингу

II квартал 2014 року


Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження форми дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами"

пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 року № 302 "Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи"

Управління державного екологічного та геологічного моніторингу

II квартал 2014 року


Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 21 Кодексу України про надра"

Метою прийняття проекту Закону є дерегуляція господарської діяльності з надрокористування в Україні та збільшення його інвестиційної привабливості шляхом, зокрема, зменшення кількості документів дозвільного характеру, погоджень, висновків тощо. Також при розробленні законопроекту враховувався принцип необхідності зменшення рівня державного регулювання господарської діяльності, визначений у частині першій статті 3 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Державна служба геології та надр

II квартал 2014 року


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною службою геології та надр"

З метою реалізації статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та встановлення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною службою геології та надр

Державна служба геології та надр

II квартал 2014 року


Проект наказу Мінприроди України "Про внесення змін до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів"

Усунення недоліків, які були виявлені під час практичного застосування Методики, приведення у відповідність до чинного законодавства, зокрема Податкового кодексу України

ДЕІ України

II квартал 2014 року


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

розроблений з метою усунення невідповідностей у законодавстві про архівну справу та приведення діяльності Державного науково-виробничого підприємства "Державний інформаційний геологічний фонд України" щодо прийняття від надрокористувачів звітів про геологічне вивчення надр у відповідність до норм чинного законодавства

Держгеонадра

II квартал 2014 року


проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 17 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами"

вдосконалення практичної реалізації норм Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615

Держгеонадра

II квартал 2014 року


проект Закону України "Про внесення зміни до статті 21 Кодексу України про надра"

оптимізація процедури отримання спеціальних дозволів на користування надрами

Держгеонадра

II квартад 2014 року


проект Закону України "Про внесення зміни до статті 39 Кодексу України про надра"

забезпечення належної реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, координації роботи центральних органів виконавчої влади та оптимізації здійснення деяких функцій, що на сьогодні покладено на Держгеонадра

Держгеонадра

II квартал 2014 року


проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері користування надрами"

забезпечення належної реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, координації роботи центральних органів виконавчої влади та оптимізації здійснення деяких функцій, що на сьогодні покладено на Держгеонадра

Держгеонадра

II квартал 2014 року


проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр України"

підвищення ефективності державного контролю та упорядкування організації його здійснення відповідно до вимог Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752, та відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Держгеонадра

II квартал 2014 року


Проект наказу Мінприроди України "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.07.2005 № 245 "Про затвердження Положень про Проекти організації територій установ природно-заповідного фонду України"

Виконання положень Закону України "Про природно-заповідний фонд України"

Департамент заповідної справи

IV квартал 2014 року


Про внесення Змін до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців

На виконання рішення Держпідприємництва України від 04.04.2014 № 27 "Про необхідність усунення Мінприроди України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Листи Міністерства юстиції України від 21.03.2014 № 3879-0-33-14/10.1 та від 13.05.2014 № 23156-0-61-14/10.1

Управління державного екологічного та геологічного моніторингу

II квартал 2014 року

38

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та подання декларації про відходи"

Розроблений на виконання пункту 3 Прикінцевих положень Закону України від 09.04.2014 № 1193-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру"

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

II квартал 2014 року

39

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 915"

Розроблений на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 № 5741/0/2-14 з метою приведення у відповідність норм постанови № 915 до вимог чинного законодавства України, зокрема у частині визначення термінів згідно Закону України "Про молоко та молочні продукти", прийнятому у 2004 році.

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

II квартал 2014 року

40

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про внесення змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 4 листопада 2011 року № 434"

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

III квартал 2014 року

41

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 17 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами"

Зазначеним проектом передбачається внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615, зокрема, в частині встановлення можливості заміни надрокористувача - власника спеціального дозволу на користування надрами, що є суб'єктом господарювання державного сектору економіки, іншим суб'єктом господарювання, що належить до державного сектору економіки, з метою продовження діяльності на наданій йому у користування ділянці надр.

Державна служба геології та надр України

III квартал 2014 року

42

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1100"

Приведення у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)".

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

III квартал 2014 року

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 26 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами"

Вдосконалення процедури здійснення моніторингу та наукового супроводження виконання умов спеціального дозволу на користування надрами, передбачених дозволом та угодою про умови користування надрами.

Держгеонадра

IV квартал 2014 року

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про питання здійснення державного геологічного контролю"

Підвищення ефективності державного контролю у сфері геологічного вивчення надр та раціонального і ефективного використанням надр України та відповідність його проведення Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", визначення механізму здійснення частини функцій державного геологічного контролю за дотриманням деяких особливих умов спеціальних дозволів на користування надрами шляхом проведення камеральних перевірок.

Держгеонадра

IV квартал 2014 року

43

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про утилізацію транспортних засобів"

Розроблено на виконання доручення Прем'єр-міністра України А. Яценюка від 30.04.2014 № 15122/1/1-14 стосовно приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відміни екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та оподаткування акцизним податком операцій з переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль".

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики

III квартал 2014 року

44

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про внесення зміни до Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів та до Інструкції щодо складання реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів"

Проект розроблено з метою приведення у відповідність Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів та до Інструкції щодо складання реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів до законодавства у сфері поводження з відходами та Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України. Проект забезпечить удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері поводження з відходами та системи електронного обігу документів.

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики

III квартал 2014 року

45

Проект Закону України "Про внесення змін до Водного кодексу України" (щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом)

Реалізація положень законопроекту дозволить удосконалити законодавство України у питаннях впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами відповідно до вимог Водної Директиви ЄС. Прийняття законопроекту забезпечить комплексний підхід до використання водних ресурсів, їх охорони та відтворення, і не потребує внесення змін до інших законів України

Департамент охорони природних ресурсів

IV квартал 2014 року

46

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про внесення змін до наказу Мінекобезпеки від 08.09.99 № 204"

розроблення здійснюється на виконання вимог рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 29.07.2014 № 34

Державна екологічна інспекція

IV квартал 2014 року

{План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства екології та природних ресурсів № 15 від 24.01.2014, № 41 від 10.02.2014, № 55 від 25.02.2014, № 103 від 09.04.2014, № 147 від 12.05.2014, № 179 від 29.05.2014, № 187 від 06.06.2014, № 208 від 03.07.2014, № 254 від 07.08.2014, № 274 від 22.08.2014, № 288 від 19.09.2014, № 310 від 09.10.2014, № 316 від 15.10.2014}

{Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua/}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: