open
Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
Чинна

Указ
Президента України

Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

З метою забезпечення виконання заходів, визначених Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", постановляю:

1. Затвердити Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (додається).

2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, забезпечити:

виконання передбачених Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (далі - Національний план) заходів у встановлені ним строки;

проведення за участю наукових установ, експертів роз'яснювальної роботи щодо змісту Національного плану.

3. Кабінету Міністрів України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроектів, передбачених Національним планом.

4. Прем'єр-міністрові України:

інформувати щомісяця до 15 числа про стан виконання заходів, передбачених Національним планом;

вносити за пропозицією керівників напрямів реформ подання про зняття заходів Національного плану з контролю разом з інформацією, що підтверджує їх виконання у повному обсязі, та в разі потреби - подання про перенесення строку виконання заходів разом з обгрунтованими пропозиціями щодо визначення нового строку їх виконання.

5. Запропонувати Національному банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб забезпечити виконання відповідних заходів Національного плану.

6. Заходи, передбачені Національним планом дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженим Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187, виконання яких триває і які не передбачені Національним планом, затвердженим цим Указом, виконуються:

заходи із супроводження у Верховній Раді України законопроектів - до прийняття Верховною Радою України законів із відповідних питань;

інші заходи - протягом першого кварталу 2013 року.

Кабінету Міністрів України забезпечити виконання заходів відповідно до частини першої цієї статті.

7. Контроль за виконанням цього Указу покласти на керівника Координаційного центру з упровадження економічних реформ.

8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
12 березня 2013 року
№ 128/2013

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 12 березня 2013 року № 128/2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ
на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"


з/п

Мета

Зміст завдання та заходи

Відповідальний за виконання

Строк виконання

Індикатор виконання

I. РЕФОРМА ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

Удосконалення управління державними фінансами

1

Побудова ефективної системи управління державними фінансами відповідно до кращої практики держав Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)

1.1. Внесення змін до Концепції розвитку системи управління державними фінансами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2012 року № 633-р, та затвердження плану заходів щодо її реалізації

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінекономрозвитку України,
Казначейство України,
Держфінінспекція України

жовтень

комплексна і взаємоузгоджена за строками і виконавцями Концепція розвитку системи управління державними фінансами з індикаторами виконання та очікуваними результатами, а також планом заходів щодо її реалізації

2

Запровадження ефективного державного стратегічного планування

2.1. Законодавче забезпечення запровадження системи державного стратегічного планування

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
Міністерство доходів і зборів України

травень

прийняття Закону України про державне стратегічне планування

2.2. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про внесення змін до Законів України "Про Кабінет Міністрів України" та "Про центральні органи виконавчої влади" щодо діяльності міністерств та центральних органів виконавчої влади

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

до прийняття Закону

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 2.2

2.3. Затвердження Порядку розроблення і виконання планів діяльності міністерств - головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України

у двомісячний строк із дня офіційного опублікування Закону України, зазначеного у підпункті 2.2

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 2.3

2.4. Розроблення форм і інструкцій з підготовки міністерствами - головними розпорядниками коштів державного бюджету планів діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
Мін'юст України

у місячний строк після видання акта з питання, зазначеного у підпункті 2.3

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 2.4

2.5. Розроблення планів діяльності міністерств - головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України

вересень - подання до Кабінету Міністрів України у разі прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 2.2

у місячний строк після схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2015 та 2016 роки - затвердження Кабінетом Міністрів України у разі прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 2.2

затвердження планів діяльності міністерств - головних розпорядників коштів державного бюджету

2.6. Скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
інші центральні органи виконавчої влади

грудень

зменшення не менше ніж на 20% порівняно з 2012 роком кількості державних цільових програм

2.7. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо скорочення кількості головних розпорядників бюджетних коштів відповідно до підсумків проведення адміністративної реформи), передбачивши, що головними розпорядниками бюджетних коштів можуть бути виключно:
міністерства в особі їх керівників;
установи, уповноважені забезпечувати діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, державні органи, підконтрольні Президентові України або Верховній Раді України, в особі їх керівників;
Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди, орган, що здійснює організаційне забезпечення діяльності органів судової влади, та інші органи, безпосередньо визначені Конституцією України, в особі їх керівників;
центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом в особі їх керівників;
державні колегіальні органи в особі їх керівників;
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Київська міська державна адміністрація, Севастопольська міська державна адміністрація в особі їх керівників

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України,
Мінфін України

червень

зменшення кількості головних розпорядників бюджетних коштів у проекті Закону України про Державний бюджет України на 2014 рік порівняно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"

2.8. Внесення змін до законодавства щодо узгодження порядків та строків розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складення проекту державного бюджету

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
Мін'юст України

у тримісячний строк із дня офіційного опублікування Закону України про державне стратегічне планування

узгодження за строками регламенту підготовки макроекономічних та бюджетних прогнозів

Посилення фінансової та бюджетної дисципліни та оптимізація державного боргу

3

Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу та Світової організації торгівлі, посилення фінансової та бюджетної дисципліни

3.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про державну допомогу суб'єктам господарювання з урахуванням вимог ЄС і СОТ, передбачивши проведення інвентаризації програм державної допомоги суб'єктам господарювання та створення реєстру таких програм, проведення їх дальшого моніторингу та оцінки з метою унеможливлення негативного впливу на конкурентне ринкове середовище

Прем'єр-міністр України,
Антимонопольний комітет України

серпень

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 3.1

3.2. Формування Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій

Мінекономрозвитку України

травень

внесення до Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій 100% інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій, які потребують державної підтримки

3.3. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо встановлення граничних обсягів надання кредитів під державні гарантії (відносна величина) та більш жорстких умов їх надання

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України

вересень

прийняття Закону України щодо питань, зазначених у підпункті 3.3

4

Підвищення ефективності управління державним боргом та зменшення ризиків

4.1. Удосконалення системи управління державним боргом шляхом визначення у Середньостроковій стратегії управління державним боргом механізмів оптимізації структури державного боргу, мінімізації ризиків та запобігання піковим навантаженням на державний бюджет

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України

березень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 4.1

4.2. Проведення операцій з активного управління державним боргом з метою економії видатків на обслуговування державного боргу

Мінфін України

протягом року

здійснення операцій РЕПО з використанням вільного залишку коштів єдиного казначейського рахунку

Реформа міжбюджетних відносин

5

Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів

5.1. Запровадження програмно-цільового методу бюджетування на рівні місцевих бюджетів, у тому числі:

5.1.1. Затвердження бюджетних програм та паспортів бюджетних програм за усіма напрямами використання бюджетних коштів у місцевих бюджетах - учасниках експерименту із запровадження програмно-цільового методу

Мінфін України,
місцеві державні адміністрації регіонів - учасників експерименту

у двомісячний строк після прийняття відповідних місцевих бюджетів

затвердження бюджетних програм та паспортів бюджетних програм у місцевих бюджетах - учасниках експерименту

5.1.2. Проведення моніторингу виконання бюджетних програм, а також проведення оцінки ефективності та результативності бюджетних програм місцевих бюджетів

Мінфін України,
керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

серпень

інформаційна довідка про результати моніторингу виконання бюджетних програм

5.1.3. Поширення елементів програмно-цільового методу на всі районні бюджети

Мінфін України,
керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

липень

проведення навчальних тренінгів для учасників бюджетного процесу на рівні районних бюджетів, які залучаються до експерименту

5.1.4. Удосконалення нормативно-правової та методологічної бази щодо застосування програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів з урахуванням результатів проведення експерименту

Мінфін України,
Міністерство освіти і науки України,
МОЗ України,
Мінсоцполітики України,
Мінкультури України

листопад

прийняття актів з удосконалення нормативно-правової та методологічної бази щодо застосування програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів

5.1.5. Дослідна експлуатація програмного забезпечення районного рівня в частині розширення його функціональності під час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів, у тому числі щодо: планування та виконання місцевих бюджетів; казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Мінфін України,
Казначейство України,
місцеві державні адміністрації регіонів - учасників експерименту

листопад

внесення змін до відповідного програмного забезпечення

6

Упровадження середньострокового планування на рівні місцевих бюджетів

6.1. Розроблення рекомендаційних матеріалів щодо запровадження середньострокового планування на рівні місцевих бюджетів

Мінфін України,
керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

грудень

рекомендації щодо планування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу

7

Удосконалення фінансових інструментів підтримки регіонального розвитку

7.1. Розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 року № 656 "Питання державного фонду регіонального розвитку"

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України

грудень

забезпечення прозорого відбору інвестиційних програм (проектів) та концентрації коштів державного фонду регіонального розвитку на вирішенні актуальних проблем регіонального та місцевого розвитку видання відповідного акта

7.2. Проведення тренінгів для представників органів місцевого самоврядування щодо підготовки проектів регіонального розвитку

Мінекономрозвитку України,
Мінрегіон України,
Мінфін України

серпень

проведені тренінги для представників органів місцевого самоврядування

II. РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

Забезпечення низького рівня інфляції разом із гнучким валютним курсом

8

Підтримка цінової стабільності в державі

8.1. Проведення узгодженої політики Національного банку України і Кабінету Міністрів України щодо досягнення прогнозованого рівня інфляції

Національний банк України (за згодою),
Прем'єр-міністр України

протягом року

досягнення прогнозованого на 2013 рік рівня інфляції

8.2. Поступове підвищення дієвості використання процентної ставки як основного інструменту монетарної політики та гнучке управління обмінним курсом національної валюти

Національний банк України (за згодою)

постійно

узгодження офіційного курсу гривні з її ринковими котируваннями

Підвищення стабільності та рівня капіталізації фінансової системи

9

Запровадження проведення регулярної оцінки фінансової стабільності

9.1. Запровадження регулярного розгляду оцінки фінансової стабільності та внесення відповідних рекомендацій для розгляду на засіданнях Ради з питань фінансової стабільності

Національний банк України (за згодою),
Мінфін України,
НКЦПФР,
Нацкомфінпослуг,
Мінекономрозвитку України

вересень

регулярні звіти з оцінки фінансової стабільності

10

Зниження ризиків фінансової системи

10.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про похідні фінансові інструменти (деривативи)

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
НКЦПФР,
Національний банк України (за згодою)

червень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 10.1

10.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкового обліку операцій з деривативами та цінними паперами, оподаткування клірингової діяльності

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України,
НКЦПФР,
Мінекономрозвитку,
Національний банк України (за згодою)

червень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 10.2

10.3. Нормативно-правове забезпечення запровадження обігу деривативів на біржовому ринку

НКЦПФР,
Національний банк України (за згодою),
Мінекономрозвитку України

у шестимісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України про похідні фінансові інструменти (деривативи)

видання актів з питань, зазначених у підпункті 10.3 запровадження обігу деривативів

11

Підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах

11.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо механізму обов'язкового продажу акцій при перетворенні публічного акціонерного товариства в приватне

Прем'єр-міністр України,
НКЦПФР

квітень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 11.1

12

Забезпечення виходу держави із капіталу банків, у капіталізації яких взяла участь держава, а також забезпечення діяльності санаційного банку з метою повернення коштів Державного бюджету України, спрямованих державою на участь у капіталізації банків

12.1. Відбір у встановленому порядку радника з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава

Мінфін України

травень

укладення договору про надання послуг радника з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава

12.2. Затвердження порядку проведення конкурсу з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України

листопад

видання відповідного акта Кабінету Міністрів України

12.3. Прийняття рішень про продаж пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України

листопад

прийняття рішень про продаж пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава

12.4. Передача до санаційного банку проблемних активів банків, у капіталізації яких взяла участь держава

Мінфін України

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо роботи санаційного банку з активами державних банків та банків, у капіталізації яких взяла участь держава

передача всіх проблемних активів публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "КИЇВ" і публічного акціонерного товариства "Укргазбанк" санаційному банку

Збільшення обсягу надання фінансових послуг з одночасним зниженням рівня ризиків фінансової системи

13

Реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг

13.1. Підвищення ступеня відповідності вітчизняної системи захисту прав споживачів фінансових послуг загальним принципам захисту прав споживачів фінансових послуг Організації економічного співробітництва та розвитку

13.1.1. Реалізація положень Стратегії реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012 - 2017 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 року № 867-р

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінсоцполітики України,
Держспоживінспекція України,
Нацкомфінпослуг,
НКЦПФР,
Національний банк України (за згодою),
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб,
Міністерство освіти і науки України,
Держкомтелерадіо України,
Мінфін України

протягом року
(відповідно до строків, визначених Планом заходів щодо реалізації зазначеної Стратегії)

виконання запланованих на 2013 рік заходів, визначених Планом заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012 - 2017 роки

14

Створення єдиної системи депозитарного обліку цінних паперів

14.1. Нормативне забезпечення реалізації положень Закону України "Про депозитарну систему України", зокрема затвердження:
порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів;

НКЦПФР

квітень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 14.1

порядку та умов видачі ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарною установою, переоформлення ліцензії, видачі її дубліката та копії;
порядку та умов видачі ліцензії на провадження клірингової діяльності, переоформлення ліцензії, видачі її дубліката та копії;
порядку передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку;
порядку реєстрації випусків цінних паперів, реєстрація яких не була здійснена до набрання чинності названим Законом, а також порядку переведення таких випусків цінних паперів у систему депозитарного обліку;
порядку провадження депозитарної діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами;
порядку провадження клірингової діяльності;
ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарними установами та клірингової діяльності

жовтень

функціонування Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до вимог Закону України "Про депозитарну систему України"

14.2. Затвердження нормативно-правових актів щодо забезпечення функціонування Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках

Національний банк України (за згодою),
НКЦПФР

квітень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 14.2

15

Забезпечення повноцінного функціонування бюро кредитних історій

15.1. Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності бюро кредитних історій

Національний банк України (за згодою)

до прийняття Закону

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 15.1

16

Посилення прозорості діяльності та розкриття інформації учасниками фінансового ринку та вдосконалення регулювання їх діяльності

16.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо розкриття інформації учасниками ринку фінансових послуг, піднаглядних Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, шляхом розміщення її на безоплатній основі в загальнодоступній інформаційній базі даних названої Національної комісії та на власних веб-сайтах ліцензіатів в мережі Інтернет

Прем'єр-міністр України,
Нацкомфінпослуг

вересень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 16.1

16.2. Внесення змін до законодавства та забезпечення фінансування відповідних заходів, що забезпечать:
скорочення переліку інформації про фінансову установу, необхідної для внесення до Державного реєстру фінансових установ;
внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ на підставі документів, поданих для одержання ліцензії на надання фінансових послуг;
можливість подання фінансовими установами інформації до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про свою діяльність із використанням електронного цифрового підпису;
розкриття інформації про місцезнаходження відокремлених підрозділів ліцензіатів на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, і веб-сайтах ліцензіатів в мережі Інтернет та скасування необхідності внесення такої інформації до Державного реєстру фінансових установ

Прем'єр-міністр України,
Нацкомфінпослуг,
Мінфін України

жовтень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 16.2, та технічне забезпечення запланованих заходів

17

Запровадження класифікації інвесторів та схем компенсації для інвесторів відповідно до Директив ЄС

17.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо:
запровадження визначення на законодавчому рівні поняття "кваліфікований інвестор";
механізму розміщення цінних паперів серед кваліфікованих інвесторів на фондовому ринку України з метою обмеження доступу до ризикованих операцій некваліфікованих інвесторів

Прем'єр-міністр України,
НКЦПФР

травень

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 17.1

17.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо створення компенсаційних механізмів захисту інтересів інвесторів

Прем'єр-міністр України,
НКЦПФР

листопад

прийняття Закону України з питання, зазначеного у підпункті 17.2

18

Створення системи гарантування страхових виплат за договорами страхування життя

18.1. Забезпечення створення системи гарантування страхових виплат за договорами страхування життя

Прем'єр-міністр України,
Нацкомфінпослуг

червень

прийняття Закону України з питання, зазначеного у підпункті 18.1

Зниження частки проблемних активів у загальному портфелі активів банків та інших фінансових установ

19

Зниження частки проблемних активів у загальному портфелі активів банків та інших фінансових установ

19.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо створення механізмів убезпечення фінансових активів, передбачивши, зокрема:
запровадження механізму емісії цінних паперів, виконання зобов'язань емітента за якими забезпечуватиметься його ліквідними фінансовими активами;
застосування процедури переведення зобов'язань емітента в цінні папери

Прем'єр-міністр України,
НКЦПФР,
Нацкомфінпослуг,
Національний банк України (за згодою)

грудень

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 19.1

20

Розвиток системи кредитної кооперації

20.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування та розвитку національної системи кредитної кооперації, передбачивши, зокрема:
запровадження диференційованих регуляторних вимог для окремих категорій кредитних спілок з урахуванням фінансових та операційних ризиків;
удосконалення системи державного регулювання і нагляду за діяльністю кредитних спілок, які залучають вклади населення;
створення можливості перетворення протягом трьох років кредитних спілок, які залучають вклади населення, у кооперативні банки, визначення мінімального розміру статутного капіталу та переліку банківських операцій для таких кооперативних банків;
запровадження дієвих механізмів виведення неплатоспроможних кредитних спілок із ринку фінансових послуг;
запровадження механізмів саморегулювання кредитних спілок з метою підтримання фінансової стабільності кредитних спілок та забезпечення дотримання ними правил поведінки на ринку фінансових послуг;
створення умов для функціонування другого рівня системи кредитної кооперації

Національний банк України (за згодою),
Нацкомфінпослуг

липень

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 20.1

Забезпечення щорічного підвищення капіталізації та обсягу торгів організованого фондового ринку

21

Стимулювання збільшення обсягів операцій в організованому сегменті фондового ринку

21.1. Продаж на фондових біржах пакетів акцій, які належать державі, у розмірі менш як 25 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства

Фонд державного майна України

протягом року

розміщення акцій, зазначених у підпункті 21.1, серед необмеженого кола інвесторів

21.2. Створення сприятливих умов для обігу на українських фондових біржах цінних паперів іноземних емітентів, що мають активи в Україні та торгівля цінними паперами яких здійснюється на іноземних біржах, шляхом скасування індивідуальних ліцензій на здійснення валютних операцій з цінними паперами, що допущені до обігу на території України, та скасування обмежень, що застосовуються до інвестиційних рахунків, при здійсненні операцій з цінними паперами, допущеними до обігу на території України

Національний банк України (за згодою)

березень

внесення відповідних змін до законодавства

III. РЕФОРМА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування

Реалізація пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві

22

Модернізація первинної медичної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві (далі - пілотні регіони)

22.1. Затвердження нормативу забезпеченості мережею амбулаторій - підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

МОЗ України

травень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 22.1

22.2. Продовження формування мережі підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги з урахуванням нормативу забезпеченості, встановленого Міністерством охорони здоров'я України

МОЗ України,
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

грудень

виконання плану формування мережі підрозділів первинної медичної допомоги на 100%

22.3. Дооснащення закладів первинної медичної допомоги відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення

МОЗ України,
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

грудень

виконання на 100% плану оснащення закладів первинної медичної допомоги

22.4. Охоплення у пілотних регіонах медичним оглядом 80 відсотків прикріплених пацієнтів

Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

грудень

позитивна тенденція виявлення візуальних форм онкозахворювань у занедбаних стадіях та виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях

22.5. Завершення впровадження у пілотних регіонах електронного реєстру пацієнтів, а також придбання комп'ютерної техніки та серверів для його функціонування

Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

жовтень

введення 100% населення у пілотних регіонах до електронного реєстру пацієнтів

22.6. Затвердження змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2012 року № 209 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я" щодо порядку формування фонду оплати праці медичних працівників центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги відповідної адміністративно-територіальної одиниці

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України,
Мінфін України

Березень

видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 22.6

22.7. Внесення з урахуванням нормативно-правового акта, виданого на виконання підпункту 22.6, змін до Методичних рекомендацій щодо встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи працівникам закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26 квітня 2012 року № 313

МОЗ України

березень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 22.7

22.8. Укладення на 2014 рік договорів про медичне обслуговування населення між центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та відповідними розпорядниками бюджетних коштів

Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

грудень

підвищення ефективності використання бюджетних коштів, оцінка вартості медичної допомоги, що надається за договором, з урахуванням її обсягу та якості

22.9. Проведення у пілотних регіонах оцінки ефективності використання бюджетних коштів за результатами аналізу результативних показників бюджетної програми "Первинна медична допомога" (з урахуванням виплати надбавок медичним працівникам за якість та обсяг виконаної роботи) за друге півріччя 2012 року та перше півріччя 2013 року

МОЗ України,
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

липень

підготовка звіту відповідно до підпункту 22.9

22.10. Приведення штатних розписів центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у відповідність із законодавством та рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я України

Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

березень

сформовано оптимальну штатну чисельність в усіх центрах первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

22.11. Затвердження і реалізація у пілотних регіонах регіональних програм "місцевих" стимулів для медичних працівників центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у 2013 році

Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

грудень

охоплення програмами "місцевих" стимулів до 90% відповідних медичних працівників

22.12. Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги

МОЗ України

щокварталу
(квітень, липень, жовтень, грудень)

підготовка звіту відповідно до підпункту 22.12

22.13. Проведення аудиту запровадження у пілотних регіонах електронного реєстру пацієнтів та ефективності його функціонування

МОЗ України

липень

підготовка звіту відповідно до підпункту 22.13

23

Модернізація екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах

23.1. Завершення формування мережі пунктів постійного і тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги для забезпечення нормативу прибуття бригад на місце події

Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

квітень

виконання визначеного Кабінетом Міністрів України нормативу прибуття на місце події

23.2. Затвердження регіональних планів заходів на 2013 і 2014 роки щодо будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в належному стані вулиць і доріг, функціонування яких є пріоритетним для системи екстреної медичної допомоги

Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації,
Укравтодор

березень

затвердження планів, зазначених у підпункті 23.2

23.3. Утворення оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації,
Держінвестпроект України

червень

функціонування оперативно-диспетчерських служб

23.4. Моніторинг модернізації екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах

МОЗ України

щокварталу
(квітень, липень, жовтень, грудень)

підготовка звіту відповідно до підпункту 23.4

23.5. Затвердження за погодженням із Міністерством охорони здоров'я України регіональних планів функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги на 2014 рік

Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

серпень

затвердження планів, зазначених у підпункті 23.5

23.6. Спрощення порядку перерозподілу бюджетних коштів закладами охорони здоров'я, що надають екстрену медичну допомогу, шляхом фінансування видатків на охорону здоров'я за двома кодами економічної класифікації видатків

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України,
Мінфін України,
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

квітень

видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 23.6

24

Модернізація вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в пілотних регіонах

24.1. Затвердження відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 1113 "Про затвердження Порядку створення госпітальних округів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" планів-схем госпітальних округів та планів перспективного розвитку закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, на період до 2014 року

Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

березень

прийняття відповідних рішень Вінницької, Дніпропетровської, Донецької обласних та Київської міської державних адміністрацій

24.2. Визначення закладів охорони здоров'я для створення багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування з відділеннями екстреної (невідкладної) медичної допомоги

Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

березень

визначення у планах перспективного розвитку закладів охорони здоров'я завдань зі створення у 2013 році багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування з відділеннями екстреної (невідкладної) медичної допомоги

24.3. Визначення обсягу ресурсного забезпечення багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування з відділеннями екстреної (невідкладної) медичної допомоги

Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

травень

визначено обсяг фінансування лікарень, зазначених у підпункті 24.3, та джерела фінансування

24.4. Затвердження методики визначення нормативів навантаження на медичних працівників у закладах охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу

МОЗ України

березень

видання акта МОЗ України з питання, зазначеного у підпункті 24.4

24.5. Розроблення нормативів навантаження на медичних працівників у закладах охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (для багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування), залежно від обсягу наданої допомоги

МОЗ України

листопад

затвердження нормативів навантаження на медичних працівників у багатопрофільних лікарнях інтенсивного лікування

24.6. Формування штатних розписів багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування на основі застосування затверджених Міністерством охорони здоров'я України нормативів навантаження на медичних працівників

Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

грудень

штатні розписи багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, сформовані на основі застосування нормативів навантаження на медичних працівників, затверджених МОЗ України

24.7. Затвердження методики формування клініко-пов'язаних груп та методики визначення вартості медичних послуг

МОЗ України

травень

видання акта МОЗ України з питання, зазначеного у підпункті 24.7

24.8. Визначення вартості медичної допомоги для 25 клініко-пов'язаних груп із залученням міжнародної технічної допомоги

МОЗ України

грудень

визначення вартості медичної допомоги для не менше ніж 25 клініко-пов'язаних груп для лікарень, визначених у підпункті 24.2

24.9. Розроблення на основі досвіду формування госпітальних округів у пілотних регіонах та затвердження ресурсної моделі госпітального округу з урахуванням матеріально-технічної бази (будівлі, споруди, обладнання, інфраструктура), кадрового, медикаментозного, транспортного, інформаційного забезпечення та соціальних стандартів доступності медичної допомоги

МОЗ України,
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

жовтень

видання акта щодо затвердження ресурсної моделі госпітального округу, зазначеного у підпункті 24.9

24.10. Модернізація вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з урахуванням результатів інвентаризації закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу

МОЗ України,
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

грудень

оснащення закладів охорони здоров'я відповідно до табелів матеріально-технічного оснащення згідно з планами перспективного розвитку закладів охорони здоров'я, зазначених у підпункті 24.2

24.11. Спрощення порядку перерозподілу бюджетних коштів закладами охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, шляхом фінансування видатків на охорону здоров'я за двома кодами економічної класифікації видатків

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
МОЗ України,
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

квітень

видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 24.11

24.12. Видання постанови Кабінету Міністрів України щодо особливостей оплати праці та формування фонду оплати праці медичних працівників, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в пілотних регіонах

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України,
Мінфін України,
Мінсоцполітики України

вересень

видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 24.12

24.13. Затвердження та впровадження методичних рекомендацій щодо виплат надбавок медичним працівникам, які надають амбулаторну і стаціонарну вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу відповідно до обсягу і якості виконаної роботи згідно з установленими оціночними показниками

МОЗ України,
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

вересень

видання акта МОЗ України з питання, зазначеного у підпункті 24.13

24.14. Моніторинг модернізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

МОЗ України

щокварталу
(квітень, липень, жовтень, грудень)

звіт МОЗ України за результатами моніторингу

25

Модернізація третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у пілотних регіонах

25.1. Визначення переліку захворювань і станів, за яких медична допомога надається у закладах третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, та затвердження порядку її надання за направленнями з первинного, вторинного рівнів та в екстрених випадках

МОЗ України,
Національна академія медичних наук України (за згодою)

червень

видання спільного наказу МОЗ України і Національної академії медичних наук України

25.2. Визначення на 2014 рік потреб у третинній (високоспеціалізованій) медичній допомозі та обсягів необхідного ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я, що надають таку медичну допомогу (обладнання, кадри та фінансування), з урахуванням інвентаризації обладнання у закладах охорони здоров'я, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також результатів оптимізації мережі закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу

МОЗ України,
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

червень

підготовка бюджетного запиту на 2014 рік

25.3. Затвердження методики визначення нормативів навантаження на медичних працівників у закладах охорони здоров'я, які надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу

МОЗ України

березень

видання акта МОЗ України з питання, зазначеного у підпункті 25.3

Реалізація реформи медичного обслуговування на загальнодержавному рівні (крім пілотних регіонів)

26

Завершення реорганізації первинної медичної допомоги

26.1. Модернізація мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу в регіонах

МОЗ України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні та Севастопольська міська державні адміністрації

грудень

забезпечення задоволення потреби центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги в основних видах оснащення (в тому числі автотранспортними засобами) на 50%

26.2. Завершення реєстрації центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги як юридичних осіб з урахуванням досвіду пілотних регіонів та положень наказу Міністерства охорони здоров'я України від 4 листопада 2011 року № 755

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні та Севастопольська міська державні адміністрації

червень

утворення центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги як юридичних осіб у кількості, передбаченій регіональним планом модернізації мережі первинної медичної допомоги

26.3. Розширення мережі амбулаторій - відокремлених структурних підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні та Севастопольська міська державні адміністрації

грудень

100% виконання плану розвитку мережі первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

26.4. Спрощення порядку перерозподілу бюджетних коштів закладами охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, шляхом фінансування видатків на охорону здоров'я за двома кодами економічної класифікації видатків

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
МОЗ України,
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

квітень

видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 26.4

26.5. Видання Кабінетом Міністрів України акта про запровадження надбавок за обсяг та якість наданої медичної допомоги для медичних працівників, які надають первинну медичну допомогу, з урахуванням досвіду пілотних регіонів та з визначенням джерел фінансування таких надбавок

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України,
Мінфін України

червень

видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 26.5

26.6. Затвердження рішеннями місцевих органів виконавчої влади програм "місцевих" стимулів для медичних працівників на 2013 рік, передбачивши забезпечення (насамперед молодих спеціалістів) належними умовами праці, земельними ділянками, житлом, введення місцевих надбавок до заробітної плати та інших стимулюючих заходів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні та Севастопольська міська державні адміністрації

березень

затвердження регіональних програм "місцевих" стимулів

26.7. Затвердження методичних рекомендацій щодо організації лабораторних, інструментальних та інших досліджень за направленням лікарів, що надають первинну медичну допомогу

МОЗ України

травень

видання акта МОЗ України з питання, зазначеного у підпункті 26.7

26.8. Підготовка та затвердження технічного завдання на електронний реєстр пацієнтів та на комплексну систему захисту інформації

МОЗ України,
Мінсоцполітики України,
НКРЗІ

квітень

видання спільного акта МОЗ України, Мінсоцполітики України, НКРЗІ

26.9. Розроблення санітарних норм і правил для підрозділів лікувально-профілактичної служби центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги з урахуванням впровадження первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини

Національна академія медичних наук України (за згодою),
МОЗ України,
Держсанепідслужба України

березень

затвердження відповідних санітарних норм і правил

26.10. Розроблення державних будівельних норм для амбулаторій - підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у сільській місцевості та у містах з урахуванням впровадження первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини

Мінрегіон України,
Національна академія медичних наук України (за згодою),
МОЗ України,
Держсанепідслужба України

жовтень

затвердження відповідних державних будівельних норм

26.11. Моніторинг модернізації мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу у регіонах

МОЗ України

щокварталу
(квітень, липень, жовтень, грудень)

звіт МОЗ України за результатами моніторингу

27

Підготовка до модернізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

27.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо порядку проведення інвентаризації обладнання в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (із визначенням якісного стану, інтенсивності використання такого обладнання тощо)

МОЗ України,
Мінінфраструктури України,
інші центральні органи виконавчої влади,
Національна академія медичних наук України (за згодою)

квітень

видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 27.1

27.2. Проведення інвентаризації обладнання в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (із визначенням якісного стану, інтенсивності використання такого обладнання тощо)

МОЗ України,
Мінінфраструктури України,
інші центральні органи виконавчої влади,
Національна академія медичних наук України (за згодою),
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні та Севастопольська міська державні адміністрації

серпень

підготовка звіту МОЗ України

27.3. Доопрацювання проектів планів-схем спеціалізації закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу

МОЗ України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні та Севастопольська міська державні адміністрації

липень

затвердження планів-схем, зазначених у підпункті 27.3

27.4. Розроблення планів перспективного розвитку кожного закладу охорони здоров'я за підсумками аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та результатами інвентаризації високовартісного обладнання з урахуванням досвіду пілотних регіонів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні та Севастопольська міська державні адміністрації

липень

затвердження планів перспективного розвитку закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, зазначених у підпункті 27.4

27.5. Визначення на 2014 рік обсягу ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, з урахуванням результатів аналізу, оцінки медичних потреб і обсягу надання медичної допомоги та кадрового забезпечення

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Севастопольська міська державні адміністрації

липень

подання бюджетного запиту на 2014 рік

27.6. Внесення змін до нормативно-правових актів, які визначають нормативи забезпеченості закладів охорони здоров'я, насамперед, штатними одиницями, лікарняними ліжками (зокрема, до постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 640 "Про затвердження нормативів потреб у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення" та до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 лютого 2000 року № 33 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я"), а також до тих, що впливають на розрахунок фінансової забезпеченості у сфері охорони здоров'я

МОЗ України,
Мінсоцполітики України,
Мінекономрозвитку України

червень

видання актів, зазначених у підпункті 27.6

27.7. Приведення ліжкового фонду закладів охорони здоров'я у відповідність із потребами населення

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні та Севастопольська міська державні адміністрації

грудень

ліжковий фонд закладів охорони здоров'я приведено у відповідність з потребами населення та вимогами актів з питання, зазначеного у підпункті 27.7

28

Модернізація екстреної медичної допомоги

28.1. Затвердження за погодженням із Міністерством охорони здоров'я України регіональних планів функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги на 2013 рік, передбачивши, зокрема, створення централізованої оперативно-диспетчерської служби, утворення та оснащення відділень екстреної медичної допомоги у складі багатопрофільних лікарень, формування мережі пунктів постійного і тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги

МОЗ України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Севастопольська міська державні адміністрації

березень

затвердження планів, зазначених у підпункті 28.1

28.2. Затвердження переліку закладів охорони здоров'я, які входять до системи екстреної медичної допомоги регіону

МОЗ України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Севастопольська міська державні адміністрації

березень

затвердження переліку, зазначеного у підпункті 28.2

28.3. Концентрація матеріально-технічної бази, необхідної для функціонування системи екстреної медичної допомоги регіону, у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

МОЗ України,
ДСНС України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Севастопольська міська державні адміністрації

березень

прийняття уповноваженими органами рішень про передачу матеріально-технічної бази, необхідної для функціонування системи екстреної медичної допомоги регіону, Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

28.4. Затвердження регіональних планів заходів на 2013 і 2014 роки щодо будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в належному стані вулиць і доріг, які мають пріоритетне значення для належного функціонування системи екстреної медичної допомоги

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Севастопольська міська державні адміністрації

березень

затвердження планів, зазначених у підпункті 28.4

28.5. Створення організаційно-технічних та інших умов для забезпечення виконання нормативу прибуття бригади екстреної медичної (швидкої) допомоги до місця події

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Севастопольська міська державні адміністрації

грудень

виконання визначеного Кабінетом Міністрів України нормативу прибуття до місця події

28.6. Затвердження за погодженням із Міністерством охорони здоров'я України регіональних планів функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги на 2014 рік

МОЗ України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Севастопольська міська державні адміністрації

вересень

затвердження планів, зазначених у підпункті 28.6

28.7. Моніторинг реалізації Закону України "Про екстрену медичну допомогу" та забезпечення постійного організаційно-методичного супроводу регіонів

МОЗ України

щомісяця

звіт МОЗ України за результатами моніторингу

28.8. Модернізація автопарку системи екстреної медичної допомоги

МОЗ України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Севастопольська міська державні адміністрації

протягом року

виконання плану модернізації автопарку системи екстреної медичної допомоги

29

Формування єдиного медичного простору

29.1. Передача державних закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України, Міністерства охорони здоров'я України (крім закладів загальнодержавного значення) і надають медичну допомогу населенню, в тому числі за професійною, не пов'язаною із станом здоров'я людини, ознакою, у власність відповідних територіальних громад

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Фонд державного майна України,
МОЗ України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні та Севастопольська міська державні адміністрації

червень

видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 29.1

29.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про особливості діяльності закладів охорони здоров'я

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України

березень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 29.2

29.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування закладів охорони здоров'я, створених у формі комунальних некомерційних підприємств, як неприбуткових підприємств

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України,
МОЗ України

травень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 29.3

29.4. Удосконалення нормативно-правової та методологічної бази щодо застосування програмно-цільового методу на рівні районних/міських бюджетів з урахуванням результатів пілотного проекту

Мінфін України,
МОЗ України

червень

видання акта з питань, зазначених у підпункті 29.4

29.5. Забезпечення розроблення методики розподілу обсягу фінансування між видами медичної допомоги

МОЗ України

червень

видання акта, зазначеного у підпункті 29.5

30

Модернізація системи третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, в тому числі формування системи надання перинатальної допомоги

30.1. Затвердження примірного положення, примірного табеля оснащення, примірних штатних нормативів перинатального центру другого рівня перинатальної допомоги

МОЗ України,
Національна академія медичних наук України (за згодою)

липень

видання акта МОЗ України з питань, зазначених у підпункті 30.1

30.2. Створення перинатальних центрів другого рівня перинатальної допомоги згідно із затвердженими регіональними планами розвитку перинатальної допомоги

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Севастопольська міська державні адміністрації

грудень

виконання не менше ніж на 80% регіонального плану

31

Поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я

31.1. Затвердження примірного положення про територіальний навчально-тренінговий центр сімейної медицини

МОЗ України,
Міністерство освіти і науки України

березень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 31.1

31.2. Затвердження нових кваліфікаційних характеристик для лікаря загальної практики - сімейного лікаря та медсестри загальної практики - сімейної медицини, що грунтуються на компетентнісному підході

МОЗ України

квітень

видання акта з питань, зазначених у підпункті 31.2

31.3. Забезпечення укомплектування закладів охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу, лікарями загальної практики - сімейними лікарями відповідно до перспективних планів підготовки та перепідготовки лікарів за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина"

МОЗ України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

грудень

збільшення показника укомплектованості сімейними лікарями первинної ланки охорони здоров'я не менше ніж на 5%

32

Розроблення медичних стандартів та клінічних протоколів

32.1. Затвердження переліку станів і захворювань, що найчастіше зустрічаються у практиці надання первинної медичної допомоги лікарями загальної практики - сімейними лікарями

МОЗ України,
Національна академія медичних наук України (за згодою)

березень

видання акта МОЗ України з питання, зазначеного у підпункті 32.1

32.2. Затвердження медичних стандартів та уніфікованих клінічних протоколів для не менш як 20 станів і захворювань, що найчастіше зустрічаються у практиці надання первинної медичної допомоги лікарями загальної практики - сімейними лікарями

МОЗ України,
Національна академія медичних наук України (за згодою)

грудень

видання акта МОЗ України з питань, зазначених у підпункті 32.2

32.3. Затвердження переліку станів і захворювань, що найчастіше зустрічаються у практиці надання екстреної медичної допомоги

МОЗ України,
Національна академія медичних наук України (за згодою)

березень

видання акта МОЗ України з питання, зазначеного у підпункті 32.3

32.4. Затвердження медичних стандартів та уніфікованих клінічних протоколів для не менш як 20 станів і захворювань, що найчастіше зустрічаються у практиці надання екстреної медичної допомоги

МОЗ України,
Національна академія медичних наук України (за згодою)

грудень

видання акта МОЗ України з питань, зазначених у підпункті 32.4

32.5. Визначення принципів належної фармакотерапевтичної практики та запобігання поліпрагмазії з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я

МОЗ України

травень

видання акта МОЗ України з питань, зазначених у підпункті 32.5

Забезпечення якості та доступності лікарських засобів і виробів медичного призначення

33

Забезпечення населення доступними та якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення

33.1. Нормативне врегулювання питань забезпечення населення доступними та якісними лікарськими засобами і виробами медичного призначення, передбачивши, зокрема:

33.1.1. Удосконалення процедури державної реєстрації харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок з метою забезпечення населення України безпечною та якісною продукцією зазначеної групи, а також з метою вдосконалення нормативної бази щодо обігу цієї продукції

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України

серпень

видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 33.1.1

33.1.2. Удосконалення системи призначення та відпуску лікарських засобів

МОЗ України

серпень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 33.1.2

33.1.3. Удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України

березень

видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 33.1.3

33.1.4. Запровадження стандарту "Належна регуляторна практика" щодо обігу лікарських засобів

МОЗ України

березень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 33.1.4

33.1.5. Затвердження методів планування та розрахунку кількості лікарських засобів, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів для забезпечення визначених груп населення, на основі відповідних реєстрів

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України

березень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 33.1.5

33.2. Приєднання Державної служби України з лікарських засобів до Системи сертифікації якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі відповідно до вимог Всесвітньої організації охорони здоров'я

МОЗ України,
Держлікслужба України

березень

видання акта МОЗ України з питання, зазначеного у підпункті 33.2

33.3. Дооснащення лабораторій територіальних органів Державної служби України з лікарських засобів відповідно до вимог керівного документа Всесвітньої організації охорони здоров'я QAS/09.296 Rev.1 та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України,
Мінфін України,
Держлікслужба України,
Мінекономрозвитку України

протягом року

забезпечення дооснащення лабораторій відповідно до обгрунтованих потреб

IV. РЕФОРМА ОСВІТИ ТА РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ

Удосконалення системи управління освітою

34

Проведення єдиної освітньої політики, забезпечення наступності між рівнями освіти

34.1. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про вищу освіту" (нова редакція), що сприятиме інтеграції України до Європейського простору вищої освіти відповідно до принципів Болонського процесу

Прем'єр-міністр України,
Міністерство освіти і науки України

червень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 34.1

34.2. Затвердження типових штатних нормативів для вищих навчальних закладів I - II та III - IV рівнів акредитації

Міністерство освіти і науки України

серпень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 34.2

34.3. Спрощення форм та кількості документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації

Міністерство освіти і науки України

липень

скорочення і вдосконалення документообігу у вищих навчальних закладах

34.4. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури розпорядження вищими навчальними закладами коштами за принципом фінансової самостійності

Прем'єр-міністр України,
Міністерство освіти і науки України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України

грудень

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 34.4

34.5. Продовження формування єдиного освітнього простору шляхом передачі (з урахуванням специфіки підготовки фахівців) в управління Міністерства освіти і науки України вищих навчальних закладів державної форми власності, що перебувають в управлінні інших центральних органів виконавчої влади

Прем'єр-міністр України,
Міністерство освіти і науки України

протягом року

передача в управління Міністерства освіти і науки України 90% вищих навчальних закладів, що перебувають в управлінні інших центральних органів виконавчої влади

35

Модернізація мережі навчальних закладів

35.1. Здійснення заходів щодо подальшого розширення мережі дошкільних, оптимізації загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів з урахуванням необхідності підвищення якості та доступності освіти

Міністерство освіти і науки України,
Держстат України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

протягом року

збільшення мережі дошкільних навчальних закладів додатково на 50 закладів різних типів та форм власності оптимізація мережі навчальних закладів відповідно до методики створення освітніх округів

35.2. Проведення аналізу стану дошкільної та загальної середньої освіти в Україні, підготовка середньострокового прогнозу потреби в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах у регіональному розрізі

липень

звіт підготовлено та розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України

35.3. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" щодо типів дошкільних навчальних закладів

Прем'єр-міністр України,
Міністерство освіти і науки України

грудень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 35.3

35.4. Утворення укрупнених регіональних вищих навчальних закладів державної форми власності

Прем'єр-міністр України,
Міністерство освіти і науки України

протягом року

видання актів з питань, зазначених у підпункті 35.4

Забезпечення доступності, підвищення якості та конкурентоспроможності освіти

36

Забезпечення якості та доступності освіти

36.1. Розроблення проекту Закону України про післядипломну освіту

Міністерство освіти і науки України

грудень

подання проекту Закону України, зазначеного у підпункті 36.1, на розгляд Кабінету Міністрів України

36.2. Видання акта про внесення змін до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 січня 2004 року № 40 (нова редакція)

Міністерство освіти і науки України

травень

видання акта, зазначеного у підпункті 36.2

36.3. Внесення змін до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978, щодо можливості прийняття рішення про акредитацію напряму підготовки, спеціальності з певними умовами (застереженнями)

Прем'єр-міністр України,
Міністерство освіти і науки України

жовтень

видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 36.3

36.4. Затвердження вимог до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі рівня бакалавра з іншої галузі знань

Міністерство освіти і науки України

травень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 36.4

36.5. Видання акта Кабінету Міністрів України щодо участі в міжнародних оцінках якості освіти TIMSS, PISA, PIRLS

Прем'єр-міністр України,
Міністерство освіти і науки України

березень

видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 36.5

36.6. Видання акта про внесення змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, щодо атестації керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів

Міністерство освіти і науки України

серпень

видання акта, зазначеного у підпункті 36.6

37

Переорієнтація навчальних планів на збільшення частини практичного навчання

37.1. Удосконалення Методичних рекомендацій щодо розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 квітня 2012 року № 522

Міністерство освіти і науки України

травень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 37.1

37.2. Розроблення за участю роботодавців та затвердження 10 стандартів вищої освіти, 46 стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій

Міністерство освіти і науки України

листопад

затвердження не менш як 10 стандартів вищої освіти, 46 стандартів професійно-технічної освіти

Підвищення ефективності формування державного замовлення та фінансування освіти

38

Вдосконалення порядку формування та розміщення державного замовлення

38.1. Затвердження методики складання середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці

Мінекономрозвитку України,
Міністерство освіти і науки України,
Мінсоцполітики України,
Мінфін України

березень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 38.1

38.2. Затвердження порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково- педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Міністерство освіти і науки України,
Мінсоцполітики України,
Мінфін України

березень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 38.2

38.3. Затвердження порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців з урахуванням нормативів вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта та кращих показників конкурсних балів абітурієнтів вищих навчальних закладів за результатами вступної кампанії

Прем'єр-міністр України,
Міністерство освіти і науки України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України

квітень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 38.3

39

Підвищення ефективності фінансування навчальних закладів

39.1. Розроблення та затвердження методики розрахунків середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта

Прем'єр-міністр України,
Міністерство освіти і науки України,
Мінсоцполітики України,
Мінфін України,
Мінекономрозвитку України

березень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 39.1

39.2. Підготовка нормативно-правових актів щодо приведення у відповідність із європейськими стандартами норм навчального навантаження викладачів вищих навчальних закладів, збільшення показника кількості студентів на одного викладача до 18

Міністерство освіти і науки України,
Мінфін України,
Мінекономрозвитку України

грудень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 39.2

39.3. Підготовка нормативно-правового акта щодо нормативного врегулювання діяльності централізованих бухгалтерій, груп господарського обслуговування (типове положення з визначенням функцій, статусу, джерел фінансування)

Мінфін України,
Міністерство освіти і науки України,
Мінкультури України,
МОЗ України

листопад

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 39.3

Розвиток науки та інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки

40

Підвищення ефективності наукової та науково-технічної діяльності

40.1. Удосконалення системи державної фінансової підтримки наукової і науково-технічної діяльності

40.1.1. Удосконалення порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету в частині розмежування процедури для наукових досліджень і розробок, що виконуються в рамках основної діяльності бюджетних наукових установ, та тих, що виконуються на основі конкурсного відбору

Прем'єр-міністр України,
Міністерство освіти і науки України,
Держінформнауки України,
Національна академія наук України (за згодою),
Мінфін України,
Мінекономрозвитку України

протягом року

видання відповідного акта Кабінету Міністрів України

40.1.2. Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю

Прем'єр-міністр України,
Міністерство освіти і науки України,
Держінформнауки України,
Національна академія наук України та національні галузеві академії наук України (за згодою)

протягом року

подання до Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 40.1.2

40.1.3. Реалізація положень Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 року № 780-р

Прем'єр-міністр України,
Міністерство освіти і науки України,
Держінформнауки України,
Національна академія наук України та національні галузеві академії наук України (за згодою)

протягом року

створення умов для підвищення ефективності використання бюджетних коштів у сфері науки і науково-технічної діяльності, а також залучення у зазначену сферу коштів приватного сектору

41

Розвиток сфери інноваційної діяльності

41.1. Удосконалення законодавчого регулювання відносин в інноваційній сфері

41.1.1. Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про інноваційну діяльність" (нова редакція), що передбачає дерегуляцію інноваційної діяльності

Прем'єр-міністр України,
Міністерство освіти і науки України,
Держінформнауки України

протягом року

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 41.1.1

41.1.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" (нова редакція), передбачивши, зокрема, створення умов для комерціалізації технологій, спрощення діяльності, зменшення дозвільних процедур та дерегуляцію

Прем'єр-міністр України,
Міністерство освіти і науки України,
Держінформнауки України

листопад

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 41.1.2

41.1.3. Затвердження концепції функціонування державного фонду підтримки пріоритетних інноваційних проектів та державної фінансової інноваційної установи

Прем'єр-міністр України,
Міністерство освіти і науки України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
Держінформнауки України

травень

видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 41.1.3

V. РЕФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Дальше реформування системи пенсійного забезпечення

42

Стабілізація солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

42.1. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

протягом року

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 42.1

42.2. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку призначення та індексації пенсій, створення рівних умов індексації пенсій незалежно від закону, за яким вони призначені

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

протягом року

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 42.2

42.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про запровадження обов'язкових корпоративних пенсійних схем для фінансування дострокових і спеціальних пенсій для особливих категорій професій, пов'язаних із ризиком для життя

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

грудень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 42.3

43

Створення умов для запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

43.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо створення інституційних компонентів функціонування накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України,
Нацкомфінпослуг,
Міністерство доходів і зборів України

грудень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 43.1

43.2. Проведення фінансово-економічних розрахунків щодо визначення оптимальної дати перерахування страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Пенсійний фонд України,
Мінсоцполітики України,
Мінфін України,
Міністерство доходів і зборів України

жовтень

визначення року, в якому буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України

43.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про визначення дати перерахування страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України,
Нацкомфінпослуг,
Міністерство доходів і зборів України

після визначення року, в якому буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 43.3

43.4. Впровадження інтегрованої системи обміну інформацією між органами, які здійснюють державний нагляд та контроль у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та системі недержавного пенсійного забезпечення

Пенсійний фонд України,
Нацкомфінпослуг,
НКЦПФР,
Міністерство доходів і зборів України

після визначення року, в якому буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України

завершення процедури впровадження інтегрованої системи обміну інформацією

43.5. Створення сумісного з системою електронних переказів банків програмно-технічного комплексу системи збирання страхових внесків до накопичувального фонду

Пенсійний фонд України,
Міністерство доходів і зборів України,
Національний банк України (за згодою)

листопад

розроблення плану заходів щодо поступової інтеграції автоматизованої системи накопичувального фонду з програмно-технічним комплексом системи збирання страхових внесків до накопичувального фонду, сумісного з системою електронних переказів банків

44

Підвищення ефективності управління пенсійним та іншими видами соціального страхування

44.1. Розроблення та забезпечення впровадження нових механізмів контролю за використанням коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України,
Пенсійний фонд України

листопад

посилення контролю за цільовим використанням коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування

Реформування системи соціальної підтримки та послуг

45

Упровадження на принципах адресності нових підходів під час надання всіх видів соціальної допомоги (за винятком допомоги при народженні та усиновленні дитини, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам)

45.1. Опрацювання питання вдосконалення механізмів надання державної допомоги сім'ям з дітьми

Мінсоцполітики України

вересень

розроблення проекту Закону України з питання, зазначеного у підпункті 45.1

45.2. Удосконалення порядку оцінки доходів громадян, які претендують на одержання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям і житлових субсидій

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

грудень

упровадження нового механізму оцінки доходів громадян, які претендують на одержання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям і житлових субсидій

46

Посилення адресності надання пільг громадянам, які мають на них право за професійною ознакою

46.1. Опрацювання питання щодо посилення адресності надання пільг окремим категоріям громадян, які мають на них право за професійною ознакою

Мінсоцполітики України

жовтень

розроблення проекту Закону України з питання, зазначеного у підпункті 46.1

47

Удосконалення системи контролю за додержанням законодавства у сфері соціальної підтримки та надання соціальних послуг громадянам

47.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо посилення контролю за додержанням законодавства у сфері соціальної підтримки та надання соціальних послуг громадянам

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України,
Мінфін України,
Мінекономрозвитку України,
Мін'юст України

червень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 47.1

47.2. Розроблення нормативно-правових актів на виконання Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо посилення контролю за додержанням законодавства у сфері соціальної підтримки та надання соціальних послуг громадянам

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

у тримісячний строк із дня офіційного опублікування Закону України щодо посилення контролю за додержанням законодавства у сфері соціальної підтримки та надання соціальних послуг громадянам

видання актів з питань, зазначених у підпункті 47.2

48

Створення єдиної бази даних одержувачів усіх видів соціальної підтримки, поглиблення використання інформаційних технологій у соціальній сфері

48.1. Забезпечення включення до єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги

Мінсоцполітики України

грудень
(за умови фінансового забезпечення)

включення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, до єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення

48.2. Створення єдиного інформаційного середовища соціальної сфери та системи обміну інформацією з іншими центральними органами виконавчої влади

Мінсоцполітики України

грудень
(за умови фінансового забезпечення)

створення єдиного інформаційного середовища соціальної сфери та системи обміну інформацією з іншими центральними органами виконавчої влади

48.3. Забезпечення функціонування єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення і наповнення її всіма необхідними даними з систем та паперових носіїв, що містять дані про отримувачів соціальної допомоги та пільг

Мінсоцполітики України

грудень
(за умови фінансового забезпечення)

забезпечення централізованого обліку всіх отримувачів соціальної допомоги та пільг

49

Реформування системи соціальних послуг

49.1. Запровадження нового механізму фінансового забезпечення надання соціальних послуг при здійсненні видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

49.1.1. Подальше розроблення та впровадження державних стандартів соціальних послуг

Мінсоцполітики України

грудень

затвердження державних стандартів надання соціальних послуг підготовлена нормативно-правова база для переходу на

49.1.2. Затвердження методики розрахунку вартості соціальних послуг

Мінсоцполітики України,
Мінфін України

листопад

49.1.3. Затвердження методичних рекомендацій щодо проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, що надаються суб'єктами надання таких послуг

Мінсоцполітики України

грудень

49.1.4. Розроблення та затвердження нормативу фінансування отримувача соціальних послуг, що надаються відповідно до державних стандартів соціальних послуг

Мінсоцполітики України,
Мінфін України

червень

нову модель використання бюджетних коштів: від утримання державних та комунальних закладів до оплати відповідних соціальних послуг

49.1.5. Розроблення та затвердження фінансових нормативів бюджетної забезпеченості витрат за відповідними соціальними стандартами надання соціальних послуг, встановленими на одного отримувача

Мінфін України,
Мінсоцполітики України,
Мінекономрозвитку України

серпень

49.2. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо внесення змін до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні гарантії" щодо уточнення термінології стосовно державних соціальних стандартів

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України,
Мінфін України,
Мінекономрозвитку України,
МОЗ України,
Міністерство освіти і науки України,
Міністерство молоді та спорту України,
Мінкультури України

жовтень

прийняття Закону, зазначеного в підпункті 49.2

49.3. Подальша робота з нормативного забезпечення диверсифікації надавачів соціальних послуг шляхом залучення до надання таких послуг недержавних організацій на конкурсних засадах

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

березень

завершення формування правової бази та механізмів для запровадження ринку соціальних послуг

49.4. Запровадження механізму надання соціальної послуги щодо здійснення денного догляду за особами, не здатними до самообслуговування, у тому числі дітьми-інвалідами, передбачивши співробітництво з організації надання цієї послуги з недержавними суб'єктами, які надають відповідні соціальні послуги

Мінсоцполітики України,
Мінфін України,
місцеві державні адміністрації

грудень

(за умови фінансового забезпечення)

організація діяльності з надання послуги, зазначеної у підпункті 49.4, не менше ніж 27 суб'єктами, що надають соціальні послуги

49.5. Затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім'ї на період до 2016 року, спрямованої на визначення пріоритетів та основних напрямів довгострокової державної сімейної політики, посилення соціального захисту багатодітних сімей та малозабезпечених сімей з дітьми

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

квітень

затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім'ї на період до 2016 року

50

Удосконалення механізму надання окремим категоріям населення пільг з метою посилення адресності їх надання та більш повного задоволення індивідуальних потреб

50.1. Прийняття нормативно-правових актів щодо запровадження механізму надання грошової допомоги окремим пільговим категоріям населення, у тому числі інвалідам, для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України,
МОЗ України,
Мінфін України

листопад

видання актів з питання, зазначеного у підпункті 50.1

Реформування системи захисту прав дітей, які потребують державної підтримки, та сімейної політики

51

Розв'язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

51.1. Запровадження окремої бюджетної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Мінфін України,
Мінсоцполітики України,
Мінрегіон України

червень

запровадження бюджетної програми, зазначеної у підпункті 51.1, за умови врахування відповідних змін у державному бюджеті

51.2. Запровадження ефективного механізму створення нових соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Мінсоцполітики України,
Мінфін України,
місцеві державні адміністрації

грудень

створення не менше дев'яти соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

52

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

52.1. Розроблення примірного договору оренди житлового приміщення, яке належить на праві власності дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування

Мінсоцполітики України,
Мін'юст України

травень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 52.1

53

Створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї

53.1. Затвердження плану заходів на 2013 - 2015 роки щодо реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року, затвердженої Указом Президента України від 22 жовтня 2012 року № 609

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України,
інші центральні органи виконавчої влади

березень

затвердження плану заходів на 2013 - 2015 роки щодо реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року

54

Забезпечення ефективної соціальної реабілітації дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, реінтеграція дитини в біологічну сім'ю

54.1. Подальша реорганізація притулків для дітей служб у справах дітей у центри соціально-психологічної реабілітації дітей

Мінсоцполітики України,
місцеві державні адміністрації

грудень

реорганізація не менш як 12 притулків для дітей служб у справах дітей

55

Удосконалення системи протидії торгівлі людьми

55.1. Затвердження відповідно до положень Закону України "Про протидію торгівлі людьми" методичних рекомендацій щодо надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми

Мінсоцполітики України

липень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 55.1

55.2. Затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми

Мінсоцполітики України

серпень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 55.2

55.3. Затвердження програм навчання спеціалістів щодо надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

Мінсоцполітики України

вересень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 55.3

56

Модернізація роботи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

56.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

червень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 56.1

56.2. Видання акта щодо затвердження порядку взаємодії суб'єктів соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

Мінсоцполітики України

липень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 56.2

56.3. Видання акта щодо внесення змін до Порядку здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах

Мінсоцполітики України

липень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 56.3

56.4. Затвердження змін до Типових структури і штатів республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

березень

видання актів з питання, зазначеного у підпункті 56.4

56.5. Розроблення інформаційних матеріалів щодо видів соціальної підтримки та послуг і процедур їх надання для широкого інформування населення

Мінсоцполітики України,
місцеві державні адміністрації

листопад

розроблено інформаційні матеріали щодо видів соціальної підтримки та послуг і процедур їх надання

Удосконалення законодавства у сфері оплати праці та зайнятості населення

57

Стимулювання підвищення рівня зайнятості населення

57.1. Реалізація механізму компенсації роботодавцю фактичних витрат на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних, у тому числі з числа громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України,
Мінекономрозвитку України,
Мін'юст України,
Пенсійний фонд України,
Державна служба зайнятості України

грудень

збільшення чисельності працевлаштованих безробітних із числа громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці не менш як на 5%

57.2. Виконання порядку видачі ваучерів особам віком старше 45 років для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності

Мінсоцполітики України,
Мінфін України,
Міністерство освіти і науки України,
Мінекономрозвитку України,
Мін'юст України,
Державна служба зайнятості України

грудень

забезпечення навчанням за пріоритетними для економіки професіями не менш як 20 тис. осіб із числа тих, хто має право на отримання ваучера

57.3. Реалізація програми державної підтримки молодих працівників, залучених до роботи в селах і селищах

Мінсоцполітики України,
Міністерство освіти і науки України,
Мінфін України,
Мінекономрозвитку України,
Мін'юст України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні державні адміністрації

грудень

збільшення числа молодих спеціалістів, які після закінчення навчання погодилися працювати на селі, не менш як на 2,5 тис. осіб щороку

57.4. Забезпечення надання безоплатних консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності

Мінсоцполітики України,
Міністерство освіти і науки України,
Держпідприємництво України,
Мінфін України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мін'юст України,
Державна служба зайнятості України

починаючи з другого півріччя

збільшення числа осіб, які розпочали власну справу, на 4 тис. щороку

58

Забезпечення проведення ефективного моніторингу ринку праці

58.1. Удосконалення системи проведення моніторингу створення нових робочих місць. Затвердження сучасної методики моніторингу створення нових робочих місць

Мінсоцполітики України,
Мінфін України,
Мінекономрозвитку України,
Міністерство освіти і науки України,
Держпідприємництво України,
Міністерство доходів і зборів України,
Пенсійний фонд України,
Держстат України,
Мін'юст України,
Державна служба зайнятості України

вересень

реалізація сучасної методики проведення моніторингу створення нових робочих місць

58.2. Затвердження порядку подання Державній службі зайнятості України суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктами господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців, відомостей про чисельність працевлаштованих ними осіб

Мінсоцполітики України,
Державна служба зайнятості України,
Держстат України

липень

затвердження порядку з питання, зазначеного у підпункті 58.2

59

Модернізація системи оплати праці працівників бюджетної сфери

59.1. Розроблення та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо вдосконалення умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України,
Мінфін України,
Міністерство освіти і науки України,
Міністерство молоді та спорту України,
МОЗ України,
Мінкультури України

червень

видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 59.1

60

Посилення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці

60.1. Розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій щодо запровадження механізмів стимулювання роботодавців у створенні безпечних умов праці, зокрема шляхом зменшення розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у разі створення безпечних і нешкідливих умов праці

Міністерство доходів і зборів України,
Мінсоцполітики України

листопад

визначено напрями удосконалення законодавства з питань охорони праці щодо зниження кількості нещасних випадків на виробництві, в тому числі зі смертельними наслідками зниження порівняно з 2012 роком кількості нещасних випадків на виробництві, в тому числі зі смертельними наслідками

Упорядкування діяльності галузевих закладів для надання громадянам якісних та адресних послуг, гарантованих законодавством

61

Упорядкування діяльності галузевих закладів для надання громадянам якісних та адресних послуг, гарантованих законодавством

61.1. Перегляд нормативно-правових актів, що встановлюють штатні нормативи під час здійснення видатків бюджетними установами, у тому числі у сферах:

оновлення штатних нормативів у сферах освіти, культури, спорту та молоді, сім'ї та дітей

61.1.1. освіти;

Міністерство освіти і науки України

вересень

61.1.2. культури;

Мінкультури України

вересень

61.1.3. спорту та молоді;

Міністерство молоді та спорту України

вересень

61.1.4. сім'ї та дітей

Мінсоцполітики України

вересень

61.2. Розроблення моделі фінансового забезпечення у сфері охорони здоров'я, що забезпечуватиме перехід від утримання державних та комунальних закладів охорони здоров'я до оплати наданих ними послуг за договорами про медичне обслуговування населення

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України

червень

видано акт Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 61.2

61.3. Запровадження нового механізму фінансового забезпечення у сфері культури під час здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

підготовлена нормативно-правова база для переходу на нову модель використання бюджетних коштів: від утримання державних та комунальних закладів культури до оплати наданих ними відповідних послуг

затверджені державні стандарти надання послуг у сфері культури

розрахунок вартості послуги на одного жителя, що повинна бути надана за рахунок державного бюджету

61.3.1. Перегляд нормативно-правових актів, що регламентують застосування галузевих нормативів у сфері культури

Мінкультури України,
Мінекономрозвитку України

квітень

61.3.2. Розроблення та затвердження переліку послуг у сфері культури

Мінкультури України,
Мінекономрозвитку України

квітень

61.3.3. Розроблення та затвердження методики розрахунку вартості надання послуг у сфері культури

Мінкультури України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України

квітень

61.3.4. Розроблення та затвердження державних стандартів надання послуг у сфері культури, передбачивши опис послуг та базові критерії оцінки якості їх надання

Прем'єр-міністр України,
Мінкультури України,
Мінекономрозвитку України

липень

61.3.5. Розроблення та затвердження порядку персоніфікованого фінансування у сфері культури з розрахунку на одного жителя

Мінкультури України,
Мінфін України,
Мінекономрозвитку України

червень

61.3.6. Розроблення та затвердження фінансових нормативів бюджетної забезпеченості витрат за відповідними соціальними стандартами у сфері культури, встановленими на одного жителя

Мінфін України,
Мінкультури України,
Мінекономрозвитку України

серпень

VI. Дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування надання адміністративних послуг

Вхід та вихід з бізнесу

62

Оптимізація державних реєстрів, що містять відомості про суб'єктів господарювання, та забезпечення вільного і безперешкодного доступу до інформації із зазначених реєстрів

62.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, передбачивши, зокрема:
створення єдиного реєстру на базі Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Єдиного ліцензійного реєстру та Реєстру документів дозвільного характеру;
оприлюднення на єдиному веб-порталі інформації про реєстрацію суб'єктів господарювання, що міститься в єдиному реєстрі та податкових реєстрах;
надання вільного доступу через мережу Інтернет до основних відомостей єдиного реєстру, зокрема щодо ліцензій та документів дозвільного характеру;
надання всім бажаючим можливості одержати будь-які відомості з єдиного реєстру за станом як на момент подання відповідного запиту, так і за будь-який час шляхом звернення до державного реєстратора (який має засвідчити вірність таких відомостей) або через веб-сайт єдиного реєстру;
надання всім бажаючим можливості одержати копії установчих документів юридичних осіб, вірність яких засвідчена державним реєстратором, забезпечення доступу до установчих документів юридичних осіб через веб-сайт єдиного реєстру;
платність одержання відомостей з єдиного реєстру та копій установчих документів юридичних осіб (при цьому розмір плати не може перевищувати розміру адміністративних витрат)

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України,
Міністерство доходів і зборів України,
Держпідприємництво України

червень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 62.1

62.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України, яким передбачити, зокрема:
оприлюднення на єдиному веб-порталі інформації про взяття суб'єктів господарювання на облік в Міністерстві доходів і зборів України, їх реєстрацію як платників податку на додану вартість (у тому числі як суб'єктів спеціального режиму оподаткування) та єдиного податку;
скасування обов'язку суб'єктів господарювання щодо отримання свідоцтв про реєстрацію як платників податку на додану вартість (у тому числі як суб'єкта спеціального режиму оподаткування) та єдиного податку і забезпечення права платника податку на отримання витягу з відповідного реєстру в Міністерстві доходів і зборів України

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мін'юст України

березень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 62.2

63

Спрощення порядку відкриття бізнесу

63.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу, передбачивши, зокрема:
подання державному реєстратору під час проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей, необхідних для реєстрації такої особи органами державної податкової служби як платника податку на додану вартість, єдиного податку, інших податків та зборів (у разі, якщо відповідно до закону чи за рішенням особи передбачено реєстрацію особи як платника відповідного податку);
скасування вимоги щодо справляння реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця;
здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців шляхом подання електронних документів без обов'язкового використання електронного цифрового підпису (з використанням інших способів ідентифікації особи);
встановлення принципу провадження господарської діяльності суб'єктами приватного права без застосування печаток

Прем'єр-міністр України,
Держпідприємництво України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
Мін'юст України,
Адміністрація Держспецзв'язку України

березень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 63.1

63.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо:
скасування обов'язку суб'єктів господарювання звертатися до органів державної податкової служби для реєстрації як платника податку на додану вартість, єдиного податку, інших податків та зборів у разі, якщо відповідні відомості були надані державному реєстратору під час проведення державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи - підприємця;
скорочення строку повідомлення банками та іншими фінансовими установами органів державної податкової служби про відкриття рахунків платників податків, а також строку повідомлення органами державної податкової служби банків та інших фінансових установ про взяття або відмову у взятті таких рахунків на облік

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України

березень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 63.2

64

Спрощення процедури добровільного припинення господарської діяльності фізичної особи - підприємця

64.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та інших законодавчих актів України щодо скорочення процедури припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за заявницьким принципом

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України,
Мінсоцполітики України,
Держпідприємництво України

травень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 64.1

64.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скорочення процедури зняття з податкового обліку фізичної особи - підприємця у разі припинення нею здійснення господарської діяльності за заявницьким принципом

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України

травень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 64.2

65

Скорочення строків процедури банкрутства, забезпечення паритетності захисту інтересів боржників і кредиторів, запровадження дієвого механізму відновлення платоспроможності боржника та запобігання маніпуляціям із майном

65.1. Видання нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції Закону України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI)

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України

березень

видання актів, зазначених у підпункті 65.1

65.2. Упровадження автоматизованої системи анонімного тестування при проведенні кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора)

Мін'юст України

березень

функціонування автоматизованої системи, зазначеної у підпункті 65.2

65.3. Упровадження автоматизованої системи визначення кандидатури арбітражного керуючого (розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора) для виконання повноважень у конкретній справі

Вищий господарський суд України (за згодою),
Мін'юст України

березень

функціонування автоматизованої системи, зазначеної у підпункті 65.3

Спрощення дозвільної системи та сфери ліцензування

66

Удосконалення процедур отримання документів дозвільного характеру

66.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", передбачивши, зокрема:
видачу адміністратором у центрах надання адміністративних послуг суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання), оформлених центральними органами виконавчої влади;
віднесення до виключної компетенції суду прийняття рішень щодо анулювання документа дозвільного характеру на підставі звернення дозвільного органу у разі встановлення ним факту подання суб'єктом господарювання недостовірної інформації або виявлення порушень законодавства під час провадження господарської діяльності, на яку видано документ дозвільного характеру

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Держпідприємництво України,
Міністерство доходів і зборів України

червень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 66.1

66.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у відповідність із нормами Законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Держпідприємництво України,
Мінагрополітики України,
Мінприроди України,
Мінкультури України,
Мінінфраструктури України,
Міністерство освіти і науки України,
Міністерство молоді та спорту України,
Мін'юст України,
МВС України,
Мінрегіон України,
МОЗ України,
ДСКН України

вересень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 66.2

66.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державного підприємства "Український державний центр радіочастот" владних повноважень, зокрема щодо надання адміністративних послуг та участі у заходах державного нагляду (контролю)

Прем'єр-міністр України,
Держпідприємництво України,
НКРЗІ

квітень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 66.3

66.4. Видання Кабінетом Міністрів України актів про затвердження порядків видачі документів дозвільного характеру, необхідність отримання яких передбачена Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

Прем'єр-міністр України,
Держпідприємництво України,
Мінагрополітики України,
Мінекономрозвитку України,
Мінінфраструктури України,
Мінкультури України,
Мінприроди України,
МОЗ України,
Міністерство освіти і науки України,
Міністерство молоді та спорту України,
МВС України,
Міністерство доходів і зборів України

червень

видання нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 66.4

66.5. Видання Кабінетом Міністрів України акта про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 725 "Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства" щодо виключення із зазначеного переліку документів дозвільного характеру, необхідність отримання яких не передбачена Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

Кабінет Міністрів України,
Держпідприємництво України,
Мінекономрозвитку України,
Міністерство доходів і зборів України

червень

видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 66.5

67

Удосконалення процедури отримання документів дозвільного характеру та здійснення заходів державного нагляду (контролю)

67.1. Проведення аналізу діяльності державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади і проводять лабораторні дослідження, науково-дослідну експертизу, моніторинг, надання експертних висновків тощо та які своїми експертними висновками можуть впливати на прийняття управлінських рішень. За результатами аналізу вирішити питання щодо доцільності дальшого функціонування таких суб'єктів (прийняття рішення про їх реорганізацію, ліквідацію), унеможливлення залучення таких суб'єктів до заходів державного нагляду (контролю)

Держпідприємництво України,
Мінфін України,
Мін'юст України,
центральні органи виконавчої влади

грудень

видання актів з питання, зазначеного у підпункті 67.1

68

Вдосконалення механізму державного регулювання видачі документів дозвільного характеру у сфері охорони навколишнього природного середовища

68.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, передбачивши, зокрема:
віднесення до повноважень місцевих органів виконавчої влади прийняття рішення щодо видачі документів дозвільного характеру на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
обов'язкове щорічне інформування місцевими органами виконавчої влади Мінприроди України щодо показників загального обсягу утворення відходів у регіонах;
визначення строку дії документів дозвільного характеру у сфері поводження з відходами не менш як три роки;
скасування вимог щодо отримання лімітів на утворення відходів; скасування ліцензування господарської діяльності із збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України);
скорочення переліку документів, що подаються суб'єктами господарювання для отримання дозвільних документів у сфері поводження з відходами, та встановлення заборони щодо проведення на платній основі додаткової експертизи таких документів;
звільнення від одержання дозвільних документів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами суб'єктів господарювання - виробників відходів, які за показником загального обсягу утворення відходів не підлягають включенню до Реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів; запровадження щорічного подання такими суб'єктами через дозвільні центри, центри надання адміністративних послуг декларацій про відходи і безкоштовної реєстрації таких декларацій;
скасування погодження видачі документів дозвільного характеру в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів

Прем'єр-міністр України,
Мінприроди України,
Мінекономрозвитку України,
Держпідприємництво України

квітень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 68.1

68.2. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо визначення порядку видачі дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

Прем'єр-міністр України,
Мінприроди України

у місячний строк після прийняття Закону України, передбаченого підпунктом 68.1

видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 68.2

69

Спрощення дозвільної системи у сфері містобудування

69.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", передбачивши, зокрема:
затвердження Кабінетом Міністрів України порядку віднесення об'єкта будівництва до III - V категорій складності та порядку підключення закінченого будівництвом об'єкта до інженерних мереж (крім електричних та газових мереж);
право замовника будівництва на застосування автономних систем інженерного забезпечення незалежно від наявності на відповідній території необхідного інженерного забезпечення;
скасування реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт;
право замовника оскаржити до суду рішення щодо повернення декларації про готовність об'єкта до експлуатації та відмову у видачі сертифіката, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, які належать до IV і V категорій складності;
розміщення на офіційних веб-сайтах відповідних інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю інформації щодо: отриманих повідомлень про початок виконання будівельних робіт, поданих декларацій про початок виконання підготовчих робіт, декларацій про початок виконання будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт для забезпечення вільного та безоплатного доступу до зазначеної інформації

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

березень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 69.1

69.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законів України, якими регулюються питання підключення до інженерних мереж, у відповідність із нормами Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
Мінрегіон України,
НКРЗІ

березень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 69.2

69.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, передбачивши, зокрема:
скасування вимог отримання дозволу на переобладнання, перепланування житлового будинку або приміщення без втручання у несучі конструкції;
визначення умов реконструкції і капітального ремонту житлового будинку, приміщення (квартири);
встановлення відповідальності за виконання будівельних робіт із реконструкції чи капітального ремонту квартири у багатоквартирному житловому будинку без отримання документа (декларації, дозволу), який дає право на виконання таких робіт, наведення недостовірних даних у такому документі, а також за експлуатацію не прийнятих в експлуатацію реконструйованих чи капітально відремонтованих квартир

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

квітень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 69.3

69.4. Затвердження складу, змісту, порядків надання технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва та порядків визначення вартості послуг з їх надання

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
Мінрегіон України,
НКРЗІ,
ДСНС України

березень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 69.4

69.5. Приведення Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 5 липня 2011 року № 103, у відповідність із вимогами Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", передбачивши, зокрема:
надання будівельного паспорта не пізніше ніж через десять робочих днів з дня надходження відповідної заяви та визначеного пакета документів;
скасування вимоги щодо обов'язкового включення до складу будівельного паспорта технічних умов щодо інженерного забезпечення;
скасування норми щодо підготовки спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури вимог щодо забудови земельної ділянки як окремого документа

Мінрегіон України

березень

видання акта з питань, зазначених у підпункті 69.5

69.6. Підготовка та видання роз'яснень щодо процедур отримання документів дозвільного характеру у сфері будівництва для забудовників - фізичних та юридичних осіб (залежно від складності об'єкта будівництва), розміщення друкованих примірників роз'яснень у дозвільних центрах, центрах надання адміністративних послуг, приміщеннях уповноважених органів містобудування та архітектури і органів державного архітектурно-будівельного контролю, у яких здійснюється прийом забудовників, з одночасним розміщенням електронної версії роз'яснень на офіційних веб-сайтах зазначених органів

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

квітень

забезпечення вільного та безоплатного доступу забудовників до інформації щодо чинних процедур отримання документів дозвільного характеру у сфері будівництва

69.7. Приведення у відповідність із Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України,
місцеві органи виконавчої влади,
Держпідприємництво України,
Мінекономрозвитку України

березень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 69.7

70

Дальше скорочення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

70.1. Подання для внесення Президентом України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та інших законодавчих актів України щодо скорочення більше ніж на 50 відсотків кількості видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Держпідприємництво України

квітень

подання Президентові України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 70.1

Посилення захисту прав інвесторів

71

Підвищення рівня захисту прав інвесторів

71.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів, передбачивши, зокрема, право акціонера на звернення з позовом до суду в інтересах товариства (похідним позовом) у передбачених законом випадках (зокрема, стосовно визнання недійсними значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість)

Прем'єр-міністр України,
НКЦПФР,
Мін'юст України,
Мінекономрозвитку України

березень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 71.1

71.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів, передбачивши, зокрема, посилення цивільної відповідальності посадових осіб юридичних осіб; можливість звільнення посадової особи за рішенням відповідного органу юридичної особи з виплатою звільненій особі вихідної допомоги у підвищеному розмірі

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінсоцполітики України,
Мін'юст України,
НКЦПФР

Березень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 71.2

72

Удосконалення законодавчого регулювання діяльності товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю

72.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю, передбачивши, зокрема:
правила збільшення статутного капіталу товариства;
незмінність пропорцій часток учасників товариства при збільшенні капіталу товариства за рахунок коштів товариства (нерозподіленого прибутку);
запровадження механізму доступу учасника до інформації про діяльність товариства, який забезпечує, зокрема, доступ до документів товариства;
запровадження можливості укладення безвідплатного договору між учасниками щодо здійснення їх повноважень;
вдосконалення механізму виходу та виключення учасника з товариства;
забезпечення можливості для учасників товариства реалізувати свої повноваження через представників;
запровадження для товариства з обмеженою відповідальністю можливості утворення наглядової ради;
механізми захисту прав товариства від дій недобросовісного учасника;
критерії віднесення правочинів до значних та таких, щодо яких є заінтересованість, а також особливості їх укладення;
визначення випадків, коли учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право звернутися з позовом до суду в інтересах товариства - запровадження "похідного позову";
розроблення дієвого механізму здійснення контролю з боку учасників товариства за діяльністю членів виконавчого органу та притягнення їх до відповідальності

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

травень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 72.1

73

Удосконалення механізму державно-приватного партнерства

73.1. Розроблення та ухвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013 - 2018 роки

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

червень

видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 73.1

73.2. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про Стратегію розвитку державно-приватного партнерства в Україні та відповідного плану дій

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

грудень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 73.2

Реформування митних процедур

74

Скорочення кількості оглядів товарів, транспортних засобів до 5 відсотків

74.1. Упровадження механізму митного контролю, що базується на результатах аналізу ризиків та митного пост-аудиту, що дозволить скоротити кількість оглядів товарів, транспортних засобів до не більше як 5 відсотків

Міністерство доходів і зборів України

березень

зменшення кількості митних оглядів

75

Скорочення кількості документів, що подаються до митного оформлення

75.1. Упровадження замість митної декларації використання залежно від виду транспорту накладних (УМВС, ЦІМ/УМВС, ЦІМ) у вигляді електронного документа для товарів, що не є підакцизними

Мінінфраструктури України,
Міністерство доходів і зборів України,
Укрзалізниця (за згодою)

грудень

зменшення кількості документів, що подаються для митного оформлення товарів, що не є підакцизними

Державний нагляд (контроль)

76

Впорядкування та вдосконалення процедури здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, зменшення кількості здійснення заходів державного нагляду (контролю), у тому числі шляхом усунення дублювання функцій органів нагляду (контролю)

76.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", яким передбачити, зокрема:
скорочення переліку відносин, пов'язаних із здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, на які не поширюється дія Закону;
обов'язкове розміщення на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю) нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), та заборону перевіряти дотримання вимог тих актів, до яких не забезпечено вільний та безоплатний доступ суб'єктів господарювання;
проведення комплексної планової перевірки суб'єкта господарювання протягом календарного року разом з органами державного нагляду (контролю), які відповідно до закону можуть здійснювати такі заходи;
затвердження Кабінетом Міністрів України порядку формування та виконання планів проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю);
оприлюднення планів проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на офіційному веб-сайті органу державної влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, та на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю) до 20 грудня року, що передує плановому;
виключення з переліку підстав для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) звернень юридичних осіб та для проведення таких заходів за зверненнями фізичних осіб у випадках, якщо у зверненні не доведено, що внаслідок порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства автору (авторам) звернення завдано матеріальної шкоди або ж порушено гарантоване Конституцією України право на належні, безпечні та здорові умови праці, безпечне для життя і здоров'я довкілля, безпечність продукції, робіт і послуг;
створення інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), яка повинна містити відомості про суб'єктів господарювання, автоматичне віднесення суб'єктів господарювання до груп залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності, періодичність проведення планових заходів кожним із органів державного нагляду (контролю), які відповідно до закону можуть здійснювати такі заходи, а також відомості про всі проведені перевірки суб'єкта господарювання (планові та позапланові), зокрема про:
дату перевірки, посадових осіб органів державного нагляду (контролю), що брали участь у заході, підстави для проведення позапланової перевірки, а також інформацію, що міститься в акті перевірки, рішення органів державного нагляду (контролю) за результатами проведеної перевірки;
розміщення на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю) узагальненої інформації про результати проведених заходів державного нагляду (контролю) та виявлені типові порушення, роз'яснень щодо змісту відповідних вимог нормативно-правових актів;
визначення порядку оскарження суб'єктами господарювання дій органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб та рішень органів державного нагляду (контролю);
встановлення адміністративної відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю) за порушення порядку здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю)

Прем'єр-міністр України,
Держпідприємництво України,
Міністерство доходів і зборів України

травень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 76.1

76.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до законодавчих актів України з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, яким передбачити, зокрема:
визначення переліку органів державного нагляду (контролю), сфер їх нагляду (контролю) та предмет їх контрольно-наглядових повноважень;
приведення законодавчих актів України, якими центральні органи виконавчої влади керуються під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), у відповідність із Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Прем'єр-міністр України,
Держпідприємництво України,
Мінекономрозвитку України,
центральні органи виконавчої влади (відповідно до компетенції)

травень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 76.2

76.3. Розроблення та подання Президентові України для внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування заходів реагування до суб'єктів господарювання, в якому передбачити, зокрема:
застосування заходів реагування до суб'єктів господарювання (зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, робіт, надання послуг тощо) виключно за рішенням адміністративного суду в усіх сферах державного нагляду (контролю);
визначення випадків, за яких застосування інших заходів реагування до суб'єктів господарювання здійснюється органами державного нагляду (контролю) з обов'язковим підтвердженням обгрунтованості вжитих ним заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю);
визначення особливостей провадження у справах щодо підтвердження обгрунтованості вжитих органами державного нагляду (контролю) заходів реагування

Прем'єр-міністр України,
Держпідприємництво України,
Міністерство доходів і зборів України

квітень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 76.3

76.4. Затвердження Кабінетом Міністрів України порядку формування та виконання планів проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю)

Прем'єр-міністр України,
Держпідприємництво України

у тримісячний строк після прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 76.3

видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 76.4

76.5. Затвердження Кабінетом Міністрів України Програми створення інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)

Прем'єр-міністр України,
Держпідприємництво України,
Мінекономрозвитку України,
Мін'юст України

у тримісячний строк після прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 76.3

видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 76.5

76.6. Створення пілотної версії інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) на базі Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що дозволяє забезпечити автоматичне віднесення суб'єктів господарювання до груп залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів кожним з органів державного нагляду (контролю)

Прем'єр-міністр України,
Держпідприємництво України,
Мінекономрозвитку України,
Мін'юст України

у шестимісячний строк після прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 76.1

створення пілотної версії інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), передбаченої підпунктом 76.6

76.7. Видання Кабінетом Міністрів України актів про перегляд критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності з метою:
зменшення кількості та частоти здійснення перевірок;
перегляду критеріїв, за якими суб'єкти господарювання відносяться до найвищої та середньої групи ризику, з метою звуження кола таких суб'єктів господарювання

Прем'єр-міністр України,
Держпідприємництво України,
МОЗ України,
Держсанепідслужба України,
Держгірпромнагляд України,
ДСНС України,
Мінекономрозвитку України,
Держспоживінспекція України,
Мінрегіон України,
Держархбудінспекція України,
Мінприроди України,
центральні органи виконавчої влади (відповідно до компетенції)

березень

видання актів Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 76.7

76.8. Затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), забезпечивши, зокрема:
їх відповідність методичним рекомендаціям щодо розроблення переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також типовим формам актів, які складаються за результатами планових заходів державного нагляду (контролю);
визначення вичерпного переліку питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль);
унеможливлення (заборону) здійснення заходів державного нагляду (контролю) з питань, що не зазначені у формі акта

Прем'єр-міністр України,
Держпідприємництво України,
МОЗ України,
Держсанепідслужба України,
Держгірпромнагляд України,
ДСНС України,
Мінекономрозвитку України,
Держспоживінспекція України,
Мінрегіон України,
Держархбудінспекція України,
Мінприроди України,
центральні органи виконавчої влади (відповідно до компетенції)

березень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 76.8

76.9. Забезпечення вільного та безоплатного доступу суб'єктів господарської діяльності до нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), шляхом розміщення таких актів на офіційних веб-сайтах контролюючих органів

Прем'єр-міністр України,
Держпідприємництво України,
центральні органи виконавчої влади (відповідно до компетенції)

червень

розміщення нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), на офіційних веб-сайтах контролюючих органів

76.10. Видання нормативно-правових актів щодо створення дієвого механізму координації діяльності органів державного нагляду (контролю), передбачивши забезпечення єдиного методологічного підходу до розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері державного нагляду (контролю), зокрема щодо віднесення суб'єктів господарювання до відповідних ступенів ризику, підготовки уніфікованих форм актів, що складаються за результатами заходів державного нагляду (контролю), а також залучення до цієї роботи представників бізнес-асоціацій та неурядових організацій

Прем'єр-міністр України,
Держпідприємництво України,
Мінекономрозвитку України,
центральні органи виконавчої влади

квітень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 76.10

77

Оптимізація роботи органів державного нагляду (контролю), усунення дублювання їх функцій

77.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо усунення дублювання функцій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі (Державній інспекції сільського господарства України), передбачивши передачу його повноважень іншим центральним органам виконавчої влади, зокрема:
за додержанням законодавства з охорони праці - центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з промислової безпеки, охорони праці (Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України);
за додержанням вимог стандартів, технічних умов, інших нормативних документів, пов'язаних з якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції, наглядом і координацією виконання цільових програм і заходів, спрямованих на виробництво радіологічно безпечної сільськогосподарської продукції, контролем вмісту в ній радіонуклідів - центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві (Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України);
за здійсненням контролю на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового виробництва всіх форм власності за пожежною безпекою - центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах пожежної і техногенної безпеки (Державній службі України з надзвичайних ситуацій);
за виконанням законодавства у сфері захисту прав споживачів - центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів (Державній інспекції України з питань захисту прав споживачів);
за здійсненням контролю на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового виробництва всіх форм власності за безпекою дорожнього руху - центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (Міністерству внутрішніх справ України);
щодо здійснення перевірок закладів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів - центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах освіти і науки (Міністерству освіти і науки України);
щодо проведення лабораторних аналізів стану забруднення земель, у тому числі радіоактивного, в зонах безпосереднього впливу викидів і скидів підприємствами забруднюючих речовин, а також у разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій - відповідно центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища (Державній екологічній інспекції України), центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення (Державній санітарно-епідеміологічній службі України);
щодо здійснення метрологічного нагляду та контролю за додержанням вимог стандартів і нормативних документів, метрологічного забезпечення радіаційного та дозиметричного контролю при виробництві і переробці сільськогосподарської продукції у встановлених зонах контролю - центральному органу виконавчої влади, що є спеціально уповноваженим органом у сфері метрології (Міністерству економічного розвитку і торгівлі України)

Прем'єр-міністр України,
Держпідприємництво України,
Мінагрополітики України,
центральні органи виконавчої влади (відповідно до компетенції)

травень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 77.1

77.2. Моніторинг проведення центральними органами виконавчої влади, що здійснюють державний нагляд (контроль), планових та позапланових перевірок шляхом одержання від таких центральних органів виконавчої влади відповідної інформації

Держпідприємництво України,
центральні органи виконавчої влади (відповідно до компетенції)

щокварталу протягом року

прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних рішень

Захист економічної конкуренції

78

Посилення конкуренції на ринках

78.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про затвердження Загальнодержавної програми розвитку економічної конкуренції в Україні на 2014 - 2024 роки, передбачивши, зокрема:
аналіз стану конкуренції на визначальних для розвитку галузі або регіону товарних ринках, у тому числі визначення рівня концентрації, наявності монопольних утворень на них, наявності бар'єрів для розвитку конкуренції на ринках;
визначення проблемних питань у сфері захисту економічної конкуренції та шляхів їх вирішення;
здійснення заходів щодо забезпечення розвитку конкурентних відносин на товарних ринках у різних галузях економіки, зменшення рівня монополізації економіки, обмеження монополізму, насамперед у сферах, що належать до природних монополій;
розвиток системи захисту конкуренції з метою її наближення до принципів та правил, вироблених міжнародними організаціями у сфері захисту конкуренції

Прем'єр-міністр України,
Антимонопольний комітет України,
центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

липень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 78.1

78.2. Вжиття комплексних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі проведення перевірок, зокрема, у сферах:

78.2.1. реалізації лікарських засобів;

Антимонопольний комітет України,
МОЗ України,
Держлікслужба України

протягом року

подання Президентові України звіту за результатами вжитих заходів

78.2.2. підключення об'єктів будівництва, в тому числі об'єктів житлового будівництва, до інженерних мереж електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення і надання комунальних послуг;

Антимонопольний комітет України,
Мінрегіон України,
Міненерговугілля України,
НКРЕ,
Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

протягом року

подання Президентові України звіту за результатами вжитих заходів

78.2.3. збору, вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів;

Антимонопольний комітет України,
Мінрегіон України,
Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

протягом року

Подання Президентові України звіту за результатами вжитих заходів

78.2.4. супутніх послуг при наданні адміністративних послуг;

Антимонопольний комітет України,
центральні та місцеві органи виконавчої влади

протягом року

подання Президентові України звіту за результатами вжитих заходів

78.2.5. ритуальних послуг

Антимонопольний комітет України,
Мінрегіон України,
МОЗ України,
МВС України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

протягом року

подання Президентові України звіту за результатами вжитих заходів

79

Забезпечення розвитку конкурентної політики і законодавства України

79.1. Вжиття заходів зі сприяння у проведенні Конференцією ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) огляду законодавства та політики у сфері конкуренції в Україні

Антимонопольний комітет України,
центральні органи виконавчої влади

Грудень

сприяння у проведенні Конференцією ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) огляду законодавства та політики у сфері конкуренції в Україні

Розвиток та підтримка підприємництва

80

Забезпечення сприятливих умов розвитку малого і середнього підприємництва

80.1. Розроблення та схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва, передбачивши, зокрема, визначення:
сучасного стану розвитку малого і середнього підприємництва;
мети, завдань та напрямів державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва;
заходів щодо реалізації Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва;
механізмів надання державної підтримки малого і середнього підприємництва

Прем'єр-міністр України,
Держпідприємництво України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
Мін'юст України,
центральні органи виконавчої влади

серпень

видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 80.1

80.2. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про Загальнодержавну програму розвитку малого і середнього підприємництва на основі схваленої Кабінетом Міністрів України Концепції, зазначеної у підпункті 80.1

Прем'єр-міністр України,
Держпідприємництво України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
Мін'юст України,
центральні органи виконавчої влади

жовтень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 80.2

Реформування надання адміністративних послуг

81

Нормативне врегулювання питань надання адміністративних послуг

81.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проектів Законів України:

прийняття Законів України з питань, зазначених у підпунктах 81.1.1 - 81.1.7

81.1.1. Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання;

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мін'юст України,
Мінфін України

квітень

81.1.2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо включення до Кодексу положень стосовно державного мита, інших обов'язкових платежів;

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України,
Мінекономрозвитку України,
Мін'юст України

березень

81.1.3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення розмірів та порядку адміністрування платежів і внесків нефіскального характеру, що справляються відповідно до пункту 2 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, або їх скасування;

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України,
Мінекономрозвитку України,
Мін'юст України

березень

81.1.4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про адміністративні послуги";

Прем'єр-міністр України,
керівники центральних органів виконавчої влади (відповідно до компетенції),
Мінекономрозвитку України,
Мін'юст України

квітень

81.1.5. Про посилення відповідальності за порушення вимог Закону України "Про адміністративні послуги";

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мін'юст України

березень

81.1.6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення вимоги стосовно звільнення посадових осіб суб'єктів надання адміністративних послуг, адміністраторів у разі вчинення ними протягом року повторного порушення вимог Закону України "Про адміністративні послуги";

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінсоцполітики України,
Нацдержслужба України,
Мін'юст України

у двомісячний строк після набрання чинності Законом України, зазначеним у підпункті 81.1.5

81.1.7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення безумовної реалізації вимоги, за якою держателями реєстрів, інших інформаційних баз, які використовуються для надання адміністративних послуг, можуть бути виключно державні органи та органи місцевого самоврядування

Прем'єр-міністр України,
керівники центральних органів виконавчої влади (відповідно до компетенції),
Мінекономрозвитку України

квітень

81.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення вимоги стосовно виготовлення бланків документів, які використовуються органами виконавчої влади, іншими державними органами і реалізуються споживачам при наданні адміністративних послуг (крім власних бланків зазначених органів), насамперед бланків посвідчень водія та реєстраційних документів на транспортний засіб, виключно на державних підприємствах, що перебувають в управлінні Міністерства фінансів України, на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
МВС України

березень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 81.2

81.3. Підготовка та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження переліку деяких адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, передбачивши, зокрема, включення до такого переліку адміністративних послуг, що надаються Державною міграційною службою України, Державним агентством земельних ресурсів України, Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, Державною реєстраційною службою України, Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України, Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті, Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України

Мінекономрозвитку України

березень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 81.3

81.4. Підготовка та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг у приміщеннях, де надаються адміністративні послуги

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

квітень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 81.4

81.5. Затвердження примірного положення про центр надання адміністративних послуг та його регламенту

Мінекономрозвитку України

квітень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 81.5

81.6. Затвердження типового положення про центр надання послуг, пов'язаних із використанням автотранспортних засобів, передбачивши, зокрема, визначення:
структури та режиму роботи центру, обов'язків працівників центру;
методики розрахунку кількості робочих місць;
переліку супутніх послуг, що надаються центром

МВС України

березень

затвердження типового положення про центр надання послуг, пов'язаних із використанням автотранспортних засобів

81.7. Підготовка та видання актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади щодо приведення нормативно-правових актів у відповідність із вимогами Закону України "Про адміністративні послуги", зокрема щодо виключення з переліків документів, які подаються для надання адміністративних послуг, архівних та інших довідок, виписок, витягів, інших документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні чи користуванні органів державної влади чи підприємств, установ та організацій, що перебувають у їх управлінні (отримання суб'єктами надання адміністративних послуг таких документів має здійснюватися без участі суб'єкта звернення)

керівники центральних органів виконавчої влади (відповідно до компетенції)

квітень

видання актів з питання, зазначеного у підпункті 81.7

81.8. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження вичерпного переліку бланків документів обліку, що реалізуються споживачам при наданні адміністративних послуг, а також установлення плати за такі бланки в розмірі, що не перевищує вартості їх виготовлення

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
Мін'юст України

березень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 81.8

82

Оптимізація процедур надання адміністративних послуг

82.1. Спрощення процедур надання адміністративних послуг з урахуванням вимог Закону України "Про адміністративні послуги" шляхом перегляду переліків документів, необхідних для одержання адміністративних послуг

керівники центральних органів виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

грудень

видання відповідних актів з питання, зазначеного у підпункті 82.1

82.2. Запровадження порядку бухгалтерського обліку коштів, які надходять як плата за надання адміністративних послуг, у розрізі видів таких послуг та за кожним суб'єктом надання та отримання адміністративних послуг

Мінфін України

березень

запровадження порядку обліку коштів

82.3. Забезпечити скасування плати за внесення відомостей до державних реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України,
керівники центральних органів виконавчої влади

березень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 82.3

83

Створення зручних і доступних умов для отримання споживачами адміністративних послуг

83.1. Створення центрів надання адміністративних послуг у містах обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах Києві та Севастополі, для чого, зокрема, забезпечити:
виділення приміщень для організації зазначених центрів;
підготовку офісної інфраструктури та інформаційно-технічного забезпечення центрів;
набір та навчання адміністраторів центрів надання адміністративних послуг

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації,
районні державні адміністрації,
за участю відповідних органів місцевого самоврядування

протягом року

створення та початок роботи центрів надання адміністративних послуг

83.2. Забезпечити розроблення та затвердження системи інформаційної підтримки надання адміністративних послуг

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

грудень

початок роботи системи інформаційної підтримки надання адміністративних послуг

83.3. Забезпечити затвердження та розміщення для публічного доступу інформаційних карток на кожну адміністративну послугу

керівники центральних органів виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

березень

наявність у публічному доступі (на офіційних веб-сайтах суб'єктів надання адміністративних послуг або у центрах адміністративних послуг) інформаційних карток на кожну адміністративну послугу

83.4. Забезпечити затвердження технологічних карток на кожну адміністративну послугу

керівники центральних органів виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

квітень

затвердження технологічних карток суб'єктами надання адміністративних послуг

83.5. Забезпечити надання адміністративних послуг через створені центри надання адміністративних послуг, зокрема:

надання послуг через центри адміністративних послуг

83.5.1. з оформлення та видачі паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, проїзного документа дитини;

МВС України,
ДМС України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

липень

83.5.2. послуг з первинної державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, в тому числі на земельну ділянку;

Мін'юст України,
Мінагрополітики України,
Держземагентство України,
Укрдержреєстр,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

березень

83.5.3. послуг з видачі витягів із Державного земельного кадастру

Мінагрополітики України,
Держземагентство України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

квітень

83.6. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вчинення нотаріальних дій та надання нотаріальних послуг, передбачивши, зокрема:
визначення розмірів плати за вчинення нотаріальних дій;
визначення переліку послуг, які пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями;
віднесення до компетенції Кабінету Міністрів України питань щодо визначення розміру плати за надання нотаріусами послуг, пов'язаних із вчинюваними нотаріальними діями, переліку та розміру плати за надання нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру, що не належать до вчинюваних нотаріальних дій;
розширення переліку випадків засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них, справжності підпису на документах не лише нотаріально, а й посадовими особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій тощо

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України,
Держпідприємництво України

червень

прийняття Закону України з питання, зазначеного у підпункті 83.6

83.7. Внесення на розгляд Верховної Ради України проектів законів України про внесення змін до Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України щодо:
недопущення скасування державної реєстрації земельної ділянки у разі, якщо речове право на неї не зареєстровано;
встановлення відповідальності державного реєстратора прав на нерухоме майно, державного кадастрового реєстратора, державного виконавця за порушення встановлених строків проведення державної реєстрації речових прав та обтяжень на нерухоме майно;
зарахування до Державного бюджету України плати за доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України

березень

прийняття Законів України з питань, зазначених у підпункті 83.7

83.8. Внесення на розгляд Верховної Ради України проектів законів України про внесення змін до статті 172 Податкового кодексу України та про внесення змін до інших законодавчих актів України, в яких передбачити, що дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається, виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, яка визначається суб'єктами оціночної діяльності (суб'єктами господарювання, які відповідають вимогам, установленим Законами України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", "Про оцінку земель")

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України,
Фонд держмайна України

травень

прийняття Законів України з питань, зазначених у підпункті 83.8

83.9. Забезпечити можливість прийняття та повернення документів для надання адміністративних послуг засобами поштового зв'язку

Мінінфраструктури України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

грудень

забезпечення можливості (розроблені регламенти, підготовлений персонал Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта", підписані меморандуми взаємодії між центрами адміністративних послуг та зазначеним підприємством) надання мінімум 20 послуг у кожній області України

83.10. Підготовка та видання Кабінетом Міністрів України актів щодо:

83.10.1. Забезпечення здійснення безпосередньо в підрозділах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України оформлення договорів купівлі-продажу транспортних засобів, а також передбачення можливості продажу транспортного засобу без перереєстрації, якщо він отриманий у спадщину

Прем'єр-міністр України,
МВС України,
Мін'юст України,
Мінекономрозвитку України,
Держпідприємництво України

березень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 83.10.1

83.10.2. Видачі суб'єктам господарювання бланків довідок-рахунків та актів приймання-передачі транспортних засобів, а також знаків для разових поїздок та номерних знаків "Транзит" безпосередньо управліннями Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Прем'єр-міністр України,
МВС України,
Держпідприємництво України

березень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 83.10.2

83.10.3. Скасування вимоги про зняття з обліку транспортних засобів для здійснення їх продажу через торгові організації

Прем'єр-міністр України,
МВС України

березень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 83.10.3

83.11. Установлення граничного максимально допустимого розміру плати за тимчасове зберігання затриманих транспортних засобів на спеціальних майданчиках чи стоянках незалежно від форми власності таких спеціальних майданчиків та стоянок

Прем'єр-міністр України,
МВС України,
Мінфін України,
Мінекономрозвитку України

березень

прийняття акта з питання, зазначеного у підпункті 83.11

83.12. Централізація баз даних, що містять інформацію про реєстрацію та експлуатацію транспортних засобів

МВС України

березень

забезпечення доступу всіх регіонів до централізованої бази даних, що містить інформацію про реєстрацію та експлуатацію транспортних засобів

83.13. Забезпечення внесення відомостей до бланків посвідчень водія та реєстраційних документів на транспортний засіб виключно на обладнанні, що закріплено за Міністерством внутрішніх справ України, його органами та підрозділами, для чого, зокрема, передбачати для Міністерства внутрішніх справ України у державному бюджеті на відповідний рік видатки на придбання та експлуатацію відповідного обладнання

Прем'єр-міністр України,
МВС України,
Мінфін України

березень

внесення відомостей до бланків виключно на обладнанні, що закріплено за Міністерством внутрішніх справ України, його органами та підрозділами

84

Спрощення порядку надання адміністративних послуг органами Державної міграційної служби України

84.1. Забезпечення надання адміністративних послуг органами Державної міграційної служби України, у тому числі через центри надання адміністративних послуг

84.1.1. Затвердження порядку надання адміністративних послуг з оформлення і видачі паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, здійснення реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання, місця перебування через центри надання адміністративних послуг

Прем'єр-міністр України,
МВС України,
ДМС України,
Мінекономрозвитку України,
Мін'юст України

липень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 84.1.1

84.1.2. Забезпечення передачі картотек реєстрації місця проживання, місця перебування фізичних осіб від житлово-експлуатаційних контор, інших органів, установ, які здійснюють таку реєстрацію, до органів Державної міграційної служби України, а також у разі необхідності забезпечення надання (передачі) відповідних додаткових приміщень для розміщення таких картотек

Прем'єр-міністр України,
керівники місцевих органів виконавчої влади,
МВС України,
ДМС України

Червень

картотеки реєстрації місця проживання, місця перебування фізичних осіб повністю передані органам Державної міграційної служби України

84.1.3. Забезпечення розроблення та прийняття необхідних нормативно-правових актів щодо участі адміністратора центру надання адміністративних послуг у процедурах оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, реєстрації місця проживання, місця перебування, а також його роботи з базами даних і картотеками органів Державної міграційної служби України з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту персональних даних, а також щодо надання адміністраторам центрів надання адміністративних послуг з 2014 року повноважень із реєстрації місця проживання, місця перебування особи

Прем'єр-міністр України,
МВС України,
ДМС України,
Мінекономрозвитку України,
ДСЗПД України

липень

видання актів, зазначених у підпункті 84.1.3 видання акта щодо надання з 2014 року адміністраторам центрів надання адміністративних послуг повноважень із реєстрації місця проживання, місця перебування особи

84.1.4. Розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг, що забезпечить ефективне надання через них послуг з оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, реєстрації місця проживання, місця перебування, у тому числі створення у разі потреби територіальних підрозділів центрів надання адміністративних послуг на базі житлово-експлуатаційних контор, інших органів, установ, які здійснюють вищезазначені повноваження та мають спеціалістів, уповноважених забезпечувати здійснення реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб

Прем'єр-міністр України,
керівники місцевих органів виконавчої влади,
ДМС України,
Мінекономрозвитку України

протягом року

формування мережі центрів надання адміністративних послуг, які забезпечують ефективне надання через них послуг органів Державної міграційної служби України

84.1.5. Забезпечення укомплектування центрів надання адміністративних послуг необхідною кількістю адміністраторів для здійснення процедур оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, реєстрації місця проживання, місця перебування особи

Прем'єр-міністр України,
керівники місцевих органів виконавчої влади,
Мінфін України,
ДМС України,
Мінекономрозвитку України

протягом року

кількість адміністраторів центрів надання адміністративних послуг дає змогу на високому рівні надавати послуги органів Державної міграційної служби України

84.1.6. Впровадження електронної форми ведення реєстраційного обліку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, вжиття інших заходів з підключення до інформаційних систем та розбудови інфраструктури центрів надання адміністративних послуг, органів Державної міграційної служби України, необхідної для надання послуг з оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, реєстрації місця проживання, місця перебування особи

Прем'єр-міністр України,
керівники місцевих органів виконавчої влади,
МВС України,
ДМС України,
Мінфін України,
Мінекономрозвитку України

грудень

реєстраційний облік ведеться в електронному вигляді в усіх містах - обласних центрах та містах обласного, та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення

в центрах надання адміністративних послуг створена необхідна інфраструктура для приймання документів та видачі паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, здійснення реєстрації місця проживання, місця перебування фізичних осіб

84.1.7. Навчання адміністраторів центрів надання адміністративних послуг щодо правил та процедур оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, реєстрації місця проживання, місця перебування особи, роз'яснення нових процедур надання адміністративних послуг органами Державної міграційної служби України

керівники місцевих органів виконавчої влади,
МВС України,
ДМС України,
Мінекономрозвитку України

протягом року

організація навчання не менше 1000 адміністраторів центрів надання адміністративних послуг проведення не менше п'яти комунікативних заходів із роз'яснення нових процедур надання адміністративних послуг

84.2. Підвищення якості надання окремих адміністративних послуг, які надаються органами Державної міграційної служби України

84.2.1. Передбачення можливості реєстрації місця проживання, місця перебування фізичної особи на підставі договору оренди житлового будинку (квартири), завіреного у тому числі адміністратором центру надання адміністративних послуг

МВС України ДМС України,
Мінекономрозвитку України

березень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 84.2.1

84.2.2. Установлення на рівні закону переліку документів, що подаються для оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, реєстрації місця проживання, місця перебування фізичної особи, а також вичерпного переліку підстав для відмови у наданні відповідних адміністративних послуг. Виключення з переліків документів, що подаються для отримання адміністративних послуг, документів або інформації, не передбачених статтею 9 Закону України "Про адміністративні послуги"

Прем'єр-міністр України,
МВС України,
Мінекономрозвитку України,
ДМС України

вересень

прийняття законодавчих актів з питань, зазначених у підпункті 84.2.2

84.2.3. Скорочення до 10 робочих днів максимального строку оформлення паспорта громадянина України вперше або у разі його обміну

Прем'єр-міністр України,
МВС України,
ДМС України

грудень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 84.2.3

84.2.4. Скорочення до 20 робочих днів максимального строку оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Прем'єр-міністр України,
МВС України,
ДМС України

грудень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 84.2.4

84.2.5. Встановлення можливості термінового оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон у строк до семи робочих днів за умови сплати подвійного розміру державного мита (адміністративного збору) та незалежно від місця проживання особи

Прем'єр-міністр України,
МВС України,
ДМС України

грудень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 84.2.5

84.2.6. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення вичерпного переліку підстав та встановлення порядку одержання у передбачених законом випадках від визначених державних органів інформації про склад сім'ї особи

Прем'єр-міністр України,
МВС України,
Мін'юст України,
ДМС України,
керівники центральних органів виконавчої влади відповідно до компетенції

травень

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 84.2.6

84.2.7. Визначення порядку внесення інформації про місце проживання, місце перебування фізичної особи до Єдиного державного демографічного реєстру та паспорта громадянина України, а також порядку одержання уповноваженими органами (установами) за згодою заявника такої інформації самостійно без участі заявника у разі відсутності такої інформації в паспорті громадянина України

Прем'єр-міністр України,
МВС України,
ДМС України

грудень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 84.2.7

84.2.8. Забезпечити оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм та можливістю внесення до нього основних і додаткових біометричних даних відповідно до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

ДМС України,
МВС України,
МЗС України,
Державіаслужба України,
Укрморрічінспекція

грудень

Модернізована Державна інформаційна система

84.2.9. Здійснення заходів щодо розбудови інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру

МВС України,
ДМС України,
центральні органи виконавчої влади,
інші державні органи,
органи влади Автономної Республіки Крим,
за участю органів місцевого самоврядування

грудень

Розбудована інфраструктура Єдиного державного демографічного реєстру

Технічне регулювання

85

Нормативно-правове врегулювання у сфері метрології та метрологічної діяльності

85.1. Видання нормативно-правових актів щодо вдосконалення діяльності у сфері метрології, передбачивши, зокрема:
розмежування регуляторних, наглядових (контрольних) та господарських функцій у сфері метрології;
розмежування адміністративних та господарських метрологічних послуг;
гармонізацію законодавчих актів у повному обсязі з документами Міжнародної організації законодавчої метрології (OIML), актами законодавства документами Європейської співпраці із законодавчої метрології (WELMEC);
розширення застосовування механізмів акредитації для підтвердження компетенції суб'єктів, що здійснюють метрологічну діяльність

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

грудень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 85.1

85.2. Затвердження переліку категорій визначених на законодавчому рівні засобів вимірювальної техніки, які підлягають періодичній повірці, та міжповірочних інтервалів, передбачивши, зокрема:
обмеження переліку категорій засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, на основі принципу мінімальної достатності та з урахуванням досвіду держав - членів Європейського Союзу;
збільшення в обгрунтованих випадках міжповірочних інтервалів для періодичної повірки засобів вимірювальної техніки

грудень

видання акта з питань, зазначених у підпункті 85.2

85.3. Перегляд порядку ведення Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, а також типів засобів вимірювальної техніки, передбачивши, зокрема:
автоматичне включення до нього відомостей про видані сертифікати затвердження типу засобів вимірювальної техніки;
ведення зазначеного Державного реєстру виключно для інформаційних, а не регуляторних цілей

грудень

видання акта з питань, зазначених у підпункті 85.3

85.4. Внесення з додержанням Правил підготовки проектів технічних регламентів, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012 року № 708, змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 року № 332 "Про затвердження Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки" та від 11 березня 2009 року № 190 "Про затвердження Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних приладів" з метою приведення їх у відповідність із відповідними директивами Європейського Союзу

грудень

видання акта з питань, зазначених у підпункті 85.4

85.5. Забезпечення визначення основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та правил написання з урахуванням вимог Директиви Ради Європейського Союзу 80/181/ЄЕС від 20 грудня 1979 року

грудень

видання акта з питань, зазначених у підпункті 85.5

86

Гармонізація національної системи стандартизації із системою стандартизації Європейського Союзу

86.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про стандартизацію" (нова редакція), передбачивши, зокрема:
утворення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, єдиного національного органу стандартизації (юридичну особу публічного права) та його функціонування;
забезпечення участі в управлінні національним органом стандартизації всіх заінтересованих сторін;
недопущення обов'язковості застосування стандартів та інших нормативних документів у сфері стандартизації;
забезпечення вільного доступу до текстів національних стандартів і кодексів усталеної практики, застосування яких відповідно до законодавства є обов'язковим;
забезпечення гармонізації національних стандартів із відповідними європейськими стандартами;
недопущення встановлення вимог щодо погодження проектів національних стандартів і кодексів усталеної практики з центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами;
непоширення дії Закону України "Про здійснення державних закупівель" на випадки, коли предметом закупівлі є роботи зі стандартизації;
недопущення державної реєстрації технічних умов і змін до них;
усунення нормативно-правового регулювання відносин, пов'язаних із розробленням, перевіркою, прийняттям, переглядом, внесенням змін, скасуванням та позначенням стандартів підприємств, установ та організацій (у тому числі технічних умов), недопущення встановлення вимог до зазначеної діяльності у національних стандартах, застосування яких відповідно до законодавства є обов'язковим;
забезпечення лише протягом визначеного перехідного періоду застосування стандартів, прийнятих центральними органами виконавчої влади, а також галузевих стандартів (ОСТ), прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР та галузевих стандартів України (ГСТУ), та прийняття на їх заміну національних стандартів та кодексів усталеної практики

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

березень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 86.1

86.2. Видання актів щодо утворення національного органу стандартизації

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

у тримісячний строк з дня набрання чинності Законом України з питань, зазначених у підпункті 86.1

видання актів, зазначених у підпункті 86.2

87

Забезпечення гармонізації національних стандартів із міжнародними та європейськими стандартами

87.1. Забезпечення гармонізації національних стандартів із міжнародними та європейськими стандартами на рівні не менше 80 відсотків загального обсягу

87.1.1. Розроблення з урахуванням обсягів фінансування, визначених Законом України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", національних стандартів, що відповідають європейським стандартам і які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам тих технічних регламентів, що розроблені на основі директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу та не пізніше 31 грудня 2013 року підлягають обов'язковому застосуванню

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінінфраструктури України,
МВС України,
Мінагрополітики України,
Держлікслужба України,
Держгірпромнагляд України,
Держенергоефективності України,
Держатомрегулювання України

грудень

розроблення національних стандартів, що відповідають європейським гармонізованим стандартам, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, зазначених у підпункті 87.1.1

87.1.2. Формування на основі переліків посилань на європейські стандарти, опублікованих в Офіційному віснику Європейського Союзу, переліків національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам тих технічних регламентів, що розроблені на основі директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу та не пізніше 31 грудня 2013 року підлягають обов'язковому застосуванню, і оприлюднення таких переліків на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінінфраструктури України,
МВС України,
Держгірпромнагляд України,
Держлікслужба України,
Держенергоефективності України,
Держатомрегулювання України

грудень

формування переліків національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, зазначених у підпункті 87.1.2

87.1.3. Розроблення з урахуванням обсягів фінансування, визначених Законом України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", національних стандартів щодо безпечності нехарчової продукції, гармонізованих із відповідними європейськими стандартами

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

грудень

розроблення національних стандартів, що гармонізовані з відповідними європейськими стандартами, відповідність яким є доказом безпечності нехарчової продукції

87.1.4. Формування на основі переліку посилань на європейські гармонізовані стандарти, опублікованого в Офіційному віснику Європейського Союзу, переліку національних стандартів, що гармонізовані з відповідними європейськими стандартами, відповідність яким є доказом безпечності нехарчової продукції, та оприлюднення такого переліку на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

у місячний строк з дня прийняття національних стандартів, зазначених у підпункті 87.1.3

формування переліку національних стандартів, відповідність яким є доказом безпечності нехарчової продукції

87.2. Забезпечення створення відповідно до міжнародних та європейських принципів стандартизації загальнодоступної Електронної інформаційної бази національних стандартів, яка містить тексти національних стандартів у повному обсязі

Мінекономрозвитку України

грудень

створення загальнодоступної Електронної інформаційної бази національних стандартів

87.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" щодо самостійного присвоєння органами із сертифікації реєстраційних номерів виданим ними сертифікатам відповідності з подальшою передачею інформації про видані сертифікати до Реєстру державної системи сертифікації УкрСЕПРО

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

квітень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 87.3

87.4. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про технічні регламенти та оцінку відповідності, передбачивши, зокрема:
адаптацію національного законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності до законодавства Європейського Союзу;
визначення технічними регламентами санітарних правил і норм, інших правил, норм, стандартів, застосування яких відповідно до Угоди про технічні бар'єри у торгівлі СОТ є обов'язковим;
запровадження до розроблення технічних регламентів, що розробляються на основі директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу, вимог, які відповідають вимогам до розроблення аналогічних актів Європейського Союзу;
запровадження подання відповідно до Угоди про технічні бар'єри у торгівлі СОТ повідомлень про розроблені проекти технічних регламентів, оприлюднення текстів проектів технічних регламентів на завершальній стадії їх розроблення;
визначення відповідно до вимог актів законодавства Європейського Союзу щодо нотифікації органів з оцінки відповідності з урахуванням диференційованого підходу до встановлення таких вимог у відповідних директивах Європейського Союзу вимог, яким повинні відповідати органи з оцінки відповідності, та порядок їх призначення;
визначення кінцевої дати скасування обов'язкової сертифікації продукції та одночасного запровадження оцінки відповідності деяких видів товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації, вимогам технічних регламентів;
визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

листопад

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 87.4

87.5. Видання актів, необхідних для реалізації Закону України від 2 жовтня 2012 року № 5312-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо відміни реєстрації декларації про відповідність"

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Держгірпромнагляд України,
Мінінфраструктури України,
Держатомрегулювання України

березень

видання актів, зазначених у підпункті 87.5

87.6. Видання акта про визнання такими, що втратили чинність, наказів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 1 грудня 2005 року № 342 "Про затвердження Тимчасового порядку декларування відповідності продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров'я споживачів" та від 29 січня 2007 року № 6 "Про затвердження переліку продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність"

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

березень

видання акта, зазначеного у підпункті 87.6

87.7. Видання Кабінетом Міністрів України постанови про внесення змін до технічних регламентів, що розроблені на основі директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу та затверджені Кабінетом Міністрів України, щодо обов'язкової відповідності національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам таких технічних регламентів, відповідним європейським стандартам

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

жовтень

видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 87.7

87.8. Видання актів, спрямованих на скорочення Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 1 лютого 2005 року № 28, з метою вилучення тих видів продукції, на які поширюється дія технічних регламентів або які становлять низький ступінь ризику, в тому числі:
велосипедів;
посуду з чорних та кольорових металів, фарфору, фаянсу та скла;
товарів легкої промисловості;
арматури трубопровідної

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

жовтень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 87.8

88

Забезпечення здійснення державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції

88.1. Забезпечення функціонування інформаційних систем, необхідних для здійснення ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції

88.1.1. Забезпечення функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про нехарчову продукцію, що становить серйозний ризик

Мінекономрозвитку України

квітень

створення системи оперативного взаємного сповіщення про нехарчову продукцію, що становить серйозний ризик

88.1.2. Забезпечення функціонування національної інформаційної системи ринкового нагляду

Мінекономрозвитку України

квітень

забезпечення функціонування національної інформаційної системи ринкового нагляду

88.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів", інших законодавчих актів України, передбачивши, зокрема:
чітке розмежування повноважень щодо здійснення контрольних функцій між органами захисту прав споживачів, органами державного ринкового нагляду та органами, відповідальними за контроль (нагляд) щодо безпечності послуг (робіт);
усунення дублювання відповідальності суб'єктів господарювання у сфері забезпечення безпечності нехарчової продукції, послуг (робіт);
скасування заборони випуску та реалізації продукції, стосовно якої нормативно-правовими актами і нормативними документами не встановлено вимог;
виключення зі складу інформації про продукцію назв нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;
виключення положень, що створюють технічні бар'єри у торгівлі;
спрощення для споживачів порядку звернення за захистом своїх прав

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Держспоживінспекція України

жовтень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 88.2

88.3. Видання Кабінетом Міністрів України акта про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року № 888 "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", передбачивши, зокрема:
визнання одержувачами бюджетних коштів органів з оцінки відповідності, в тому числі випробувальних та калібрувальних лабораторій, незалежно від сфери управління та форми власності;
включення до напрямів використання бюджетних коштів заходів щодо:
підготовки та проведення акредитації, що визнається на міжнародному рівні, органів з оцінки відповідності, у тому числі випробувальних і калібрувальних лабораторій;
проведення навчання персоналу органів з оцінки відповідності та закупівлі консультаційних та інших послуг і документації, необхідних для акредитації цих органів, що визнається на міжнародному рівні;
забезпечення оцінювання Національного агентства з акредитації України Європейською співпрацею з акредитації (ЄА);
забезпечення участі в роботі міжнародних та європейських організацій із стандартизації, метрології та ринкового нагляду;
проведення навчальних поїздок фахівців у сфері технічного регулювання та ринкового нагляду до держав - членів Європейського Союзу;
навчання англійській мові фахівців новоутвореного національного органу стандартизації та посадових осіб, які здійснюють державний ринковий нагляд;
придбання, перекладу, редагування та публікації довідкових матеріалів з питань технічного регулювання та ринкового нагляду, які використовуються в Європейському Союзі

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
Мінекономрозвитку України

червень

видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 88.3

Забезпечення безпечності харчових продуктів та окремих показників їх якості

89

Адаптація системи санітарних та фітосанітарних стандартів до законодавства Європейського Союзу

89.1. Видання актів, необхідних для адаптації системи санітарних і фітосанітарних стандартів до законодавства Європейського Союзу

89.1.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо безпечності та якості харчових продуктів" з метою гармонізації відповідного законодавства України із законодавством Європейського Союзу (зокрема, Регламентами Європейського Парламенту та Ради ЄС № 178/2002 від 28 січня 2002 року, № 852/2004 від 29 квітня 2004 року, № 853/2004 від 29 квітня 2004 року, Регламентом Європейського Парламенту № 882/2004 від 29 квітня 2004 року) та приведення його у відповідність із вимогами Світової організації торгівлі, передбачивши зокрема:
встановлення принципів і механізмів державного регулювання безпечності та якості харчових продуктів відповідно до законодавства Європейського Союзу та вимог СОТ;
покладення повноважень щодо організації та здійснення контролю за безпечністю та якістю всіх харчових продуктів на єдиний контролюючий орган та можливість делегування деяких повноважень з такого контролю іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до вимог щодо такого делегування, передбачених Регламентом Європейського Парламенту № 882/2004 від 29 квітня 2004 року;
скасування вимог щодо одержання та/або проходження (здійснення) виробниками харчових продуктів документів дозвільного характеру, висновків, сертифікатів, погоджень, експертиз тощо, які не застосовуються в практиці Європейського Союзу;
проведення державної реєстрації лише тих об'єктів санітарних заходів, які підлягають відповідній реєстрації згідно із законодавством Європейського Союзу;
запровадження застосування вимог стандартів харчових продуктів на добровільній основі;
обов'язковість упровадження операторами потужностей (об'єктів), що провадять діяльність із виробництва та /або обігу харчової продукції, операторами агропродовольчого ринку Системи аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках (НАССР) та аналогічних систем забезпечення безпечності та якості харчових продуктів, заснованих на принципах НАССР, передбачивши поетапне впровадження такої вимоги;
проведення досліджень (випробувань) харчових продуктів для перевірки параметрів їх безпечності та якості виключно акредитованими лабораторіями;
посилення відповідальності операторів потужностей (об'єктів), що провадять діяльність із виробництва та /або обігу харчової продукції, операторів агропродовольчого ринку за введення в обіг та здійснення обігу небезпечних харчових продуктів;
скасування відповідальності операторів потужностей (об'єктів), що провадять діяльність з виробництва та /або обігу харчової продукції, операторів агропродовольчого ринку за недотримання вимог стандартів харчових продуктів, додержання яких не є обов'язковим, нездійснення процедур оцінки відповідності (сертифікації) харчових продуктів, якщо це не передбачено відповідними технічними регламентами;
складання приписів про порушення законодавства у сфері безпечності та якості харчових продуктів єдиним контролюючим органом;
застосування санкцій за порушення законодавства у сфері безпечності та якості харчових продуктів виключно за рішенням суду;
запровадження кримінальної відповідальності за деякі порушення законодавства у сфері безпечності та якості харчових продуктів;
скасування визначення розміру санкцій за порушення законодавства у сфері безпечності та якості харчових продуктів залежно від вартості харчових продуктів (їх партій)

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України,
МОЗ України

березень

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1

89.1.2. Затвердження з урахуванням Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС № 1331/2008 від 16 грудня 2008 року порядку державної реєстрації харчових добавок, ароматизаторів та ензимів, передбачивши, зокрема:
форму заявки на державну реєстрацію харчових добавок, ароматизаторів та ензимів;
вичерпний перелік документів, що подаються разом із заявкою на державну реєстрацію харчових добавок, ароматизаторів, ензимів та/або протягом проведення такої реєстрації;
спрощену процедуру державної реєстрації харчових добавок, ароматизаторів, ензимів у разі їх реєстрації хоча б однією з відповідних міжнародних організацій (у рамках СОТ та/або ЄС);
підстави для державної реєстрації харчових добавок, ароматизаторів та ензимів;
підстави для відмови в державній реєстрації харчових добавок, ароматизаторів та ензимів;
забезпечення конфіденційності інформації, що надається заявником для здійснення державної реєстрації харчових добавок, ароматизаторів та ензимів;
порядок ведення відповідних державних реєстрів харчових добавок, ароматизаторів та ензимів;
порядок оприлюднення інформації, що міститься в державних реєстрах харчових добавок, ароматизаторів та ензимів

МОЗ України

у двомісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1

видання акта з питань, зазначених у підпункті 89.1.2

89.1.3. Затвердження з урахуванням Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС № 1333/2008 від 16 грудня 2008 року санітарних норм і правил щодо застосування харчових добавок, у тому числі переліку харчових добавок, дозволених до використання в харчових продуктах, передбачивши, зокрема:
перелік речовин, що не належать до категорії харчових добавок;
вимоги щодо включення харчової добавки до переліку харчових добавок, які дозволені до використання в харчових продуктах;
класи харчових добавок;
вимоги до маркування харчових добавок, що не призначені для реалізації кінцевому споживачу;
вимоги до маркування харчових добавок, що призначені для реалізації кінцевому споживачу

МОЗ України

у двомісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1

видання акта з питань, зазначених у підпункті 89.1.3

89.1.4. Затвердження з урахуванням Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС № 1334/2008 від 16 грудня 2008 року санітарних норм і правил щодо застосування ароматизаторів, у тому числі переліку ароматизаторів, дозволених до використання в харчових продуктах, передбачивши, зокрема:
умови застосування ароматизаторів у харчових продуктах;
види/групи ароматизаторів;
види/групи ароматизаторів, що не підлягають державній реєстрації;
вимоги до маркування ароматизаторів, що не призначені для реалізації кінцевому споживачу;
вимоги до маркування ароматизаторів, що призначені для реалізації кінцевому споживачу;
умови виробництва термічно оброблених ароматизаторів та максимально допустимі рівні залишків деяких речовин у термічно оброблених ароматизаторах;
речовини, вміст яких регламентується в харчових продуктах, до яких додаються ароматизатори або харчові інгредієнти з ароматичними властивостями

МОЗ України

у двомісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1

видання акта з питань, зазначених у підпункті 89.1.4

89.1.5. Затвердження з урахуванням Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС № 1332/2008 від 16 грудня 2008 року санітарних правил і норм щодо застосування ензимів (у тому числі переліку ензимів, дозволених до використання в харчових продуктах), передбачивши, зокрема:
умови включення ензимів до переліку ензимів, які допущені до використання в харчових продуктах;
умови застосування ензимів у харчових продуктах;
вимоги до маркування ензимів, що не призначені для реалізації кінцевому споживачу;
вимоги до маркування ензимів, що призначені для реалізації кінцевому споживачу

МОЗ України

у двомісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1

видання акта з питань, зазначених у підпункті 89.1.5

89.1.6. Затвердження гігієнічних вимог до молока та молочних продуктів, параметрів безпечності молока і молочних продуктів, окремих показників їх якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством Європейського Союзу

МОЗ України

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1

видання акта з питань, зазначених у підпункті 89.1.6

89.1.7. Затвердження гігієнічних вимог до м'яса та м'ясних продуктів, параметрів безпечності м'яса та м'ясних продуктів, окремих показників їх якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством Європейського Союзу

МОЗ України

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1

видання акта з питань, зазначених у підпункті 89.1.7

89.1.8. Затвердження гігієнічних вимог до води питної, включаючи воду природну мінеральну, параметрів безпечності води питної, включаючи воду природну мінеральну, та окремих показників її якості з метою гармонізації законодавства України з Директивами Ради ЄС № 80/777/EEC від 15 липня 1980 року, № 98/83/EC від 3 листопада 1998 року та Директивою Європейської Комісії № 2003/40/EC від 16 травня 2003 року

МОЗ України

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1

видання акта з питань, зазначених у підпункті 89.1.8

89.1.9. Затвердження гігієнічних вимог до соків і сокових напоїв, параметрів безпечності соків і сокових напоїв, окремих показників їх якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством Європейського Союзу

МОЗ України

у п'ятимісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1

видання акта з питань, зазначених у підпункті 89.1.9

89.1.10. Затвердження гігієнічних вимог до безалкогольних напоїв, параметрів безпечності безалкогольних напоїв, окремих показників їх якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством Європейського Союзу

МОЗ України

у п'ятимісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1

видання акта з питань, зазначених у підпункті 89.1.10

89.1.11. Затвердження гігієнічних вимог до кондитерських виробів, параметрів безпечності кондитерських виробів, окремих показників їх якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством Європейського Союзу

МОЗ України

у п'ятимісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1

видання акта з питань, зазначених у підпункті 89.1.11

89.1.12. Затвердження гігієнічних вимог до харчових продуктів, що виробляються на підприємствах громадського харчування

МОЗ України

у місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1

видання акта з питань, зазначених у підпункті 89.1.12

89.1.13. Затвердження максимальних рівнів для контамінантів у харчових продуктах відповідно до Регламенту Європейської Комісії № 1881/2006 від 19 грудня 2006 року

МОЗ України

квітень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 89.1.13

89.1.14. Затвердження гігієнічних вимог до м'яса птиці, параметрів безпечності м'яса птиці, окремих показників його якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством Європейського Союзу, зокрема з Регламентом Європейської Комісії № 543/2008 від 16 червня 2008 року

МОЗ України

травень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 89.1.14

89.1.15. Затвердження гігієнічних вимог до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності продуктів дитячого харчування та окремих показників їх якості з урахуванням Директив Європейської Комісії 2006/141/ЄС від 22 грудня 2006 року, 2006/125/ЄС від 5 грудня 2006 року та Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2009/39/ЄС від 6 травня 2009 року

МОЗ України

червень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 89.1.15

89.1.16. Затвердження гігієнічних вимог до дієтичних добавок з урахуванням Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2002/46/ЄС від 10 червня 2002 року

МОЗ України

грудень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 89.1.16

89.1.17. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про новітні харчові продукти щодо забезпечення гармонізації законодавства України з Регламентом Європейського Парламенту та Ради ЄС № 258/97 від 27 січня 1997 року, передбачивши, зокрема:
установлення критеріїв, за якими оператори продовольчого ринку зможуть самостійно визначити, чи є той або інший продукт новітнім;
визначення вичерпного переліку документів та дій (включаючи дослідження з метою підтвердження безпечності), що необхідні для проведення Міністерством охорони здоров'я України державної реєстрації новітнього харчового продукту;
спрощену процедуру реєстрації новітнього харчового продукту у разі реєстрації такого харчового продукту у державах ЄС;
установлення дворічного перехідного періоду впровадження Закону

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України,
Мінагрополітики України

березень

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.17

89.1.18. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про корми для тварин, що вирощуються з метою використання для виробництва харчових та деяких інших продуктів, щодо гармонізації законодавства України з Регламентом Європейського Парламенту та Ради ЄС № 183/2005 від 12 січня 2005 року, передбачивши, зокрема:
гігієнічні вимоги до виробництва та обігу кормів;
умови щодо забезпечення простежуваності кормів;
правила реєстрації та отримання експлуатаційного дозволу для потужностей з виробництва або здійснення обігу кормів;
перехідний період щодо набрання Законом чинності, достатній для пристосування учасників ринку до вимог, передбачених Законом

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України,
Держветфітослужба України

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.18

89.1.19. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про продукти тваринного походження щодо гармонізації законодавства України з Регламентом Європейського Парламенту та Ради ЄС № 1069/2009 від 21 жовтня 2009 року та Регламентом Європейської Комісії № 142/2011 від 25 лютого 2011 року

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України,
Держветфітослужба України

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.19

89.1.20. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо інформування споживачів про харчові продукти з метою гармонізації законодавства України з Регламентом Європейського Парламенту та Ради ЄС № 1169/2011 від 25 жовтня 2011 року стосовно надання інформації споживачам про властивості харчових продуктів за напрямами:
сфера застосування;
термінологія;
загальні вимоги до інформування споживачів про харчові продукти;
основні вимоги до реклами, маркування та зовнішнього вигляду харчових продуктів;
перелік інформації, що надається споживачам в обов'язковому порядку, а також деталізовані правила виконання вимог;
правила розміщення добровільних заяв про властивості харчових продуктів

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України,
Мінагрополітики України

березень

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.20

89.1.21. Видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження плану заходів щодо поетапного впровадження Системи аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках (НАССР) на підприємствах харчової промисловості

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України,
МОЗ України,
Держветфітослужба України

грудень

видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 89.1.21

89.1.22. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України,
Держветфітослужба України

жовтень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 89.1.22

90

Забезпечення прозорості роботи уповноважених органів шляхом обов'язкового планування заходів із контролю та нагляду на основі критеріїв, за якими можна перевірити результативність та ефективність їх роботи

90.1. Гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу з метою врегулювання питань здійснення державного контролю за дотриманням вимог про безпечність та якість харчових продуктів

90.1.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо державного нагляду (контролю), який здійснюється з метою перевірки виконання законодавства України про безпечність та якість харчових продуктів, кормів, здоров'я і благополуччя тварин, з метою гармонізації законодавства України з Регламентами Європейського Парламенту та Ради ЄС № 854/2004 від 29 квітня 2004 року, № 882/2004 від 29 квітня 2004 року, Регламентом Європейської Комісії № 669/2009 від 24 липня 2009 року та Директивою Ради ЄС 97/78/EC від 18 грудня 1997 року

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 90.1.1

90.1.2. Видання на основі керівництв та практик щодо здійснення офіційного контролю, що розроблені та застосовуються в державах Європейського Союзу, акта Кабінету Міністрів України про затвердження положення (інструкцій) щодо здійснення державного нагляду (контролю) за виконанням законодавства України про безпечність та якість харчових продуктів, кормів, здоров'я і благополуччя тварин, передбачивши детальний опис процедур контролю та правил, якими повинні керуватись офіційні інспектори (контролюючі органи) під час здійснення державного нагляду (контролю)

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1

видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 90.1.2

90.1.3. Затвердження:
вимог щодо розроблення, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках (НАССР), передбачивши, зокрема, випадки, коли застосування принципів НАССР може бути спрощеним;
переліків питань для здійснення державного нагляду (контролю), заснованих на принципах НАССР;
переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням операторами ринку харчових продуктів загальних вимог гігієни харчових продуктів

Мінагрополітики України

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1

видання акта з питань, зазначених у підпункті 90.1.3

90.1.4. Затвердження правил та рекомендацій щодо запровадження операторами потужностей (об'єктів), що провадять діяльність із виробництва та/або обігу харчової продукції, а також операторами агропродовольчого ринку простежуваності, яка забезпечить можливість документально ідентифікувати відповідного оператора, час, місце, предмет та інші умови поставки (продажу або передачі) харчових продуктів, кормів, тварин, призначених для виготовлення харчових продуктів, предмети та матеріали, що контактують із харчовими продуктами, речовини, що призначені для включення або очікується, що вони будуть включені в харчові продукти, на всіх стадіях виробництва, переробки та обігу харчових продуктів

Мінагрополітики України

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1

видання акта з питань, зазначених у підпункті 90.1.4

91

Спрощення порядку введення в обіг харчової продукції

91.1. Видання нормативно-правових актів щодо приведення вимог до документів дозвільного характеру, які отримують виробники харчових продуктів, у відповідність із законодавством Європейського Союзу

91.1.1. Видання нормативно-правових актів щодо гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині документів дозвільного характеру, висновків, сертифікатів, погоджень, експертиз тощо, які повинні одержувати та/або проходити (здійснювати) оператори потужностей (об'єктів), що провадять діяльність із виробництва та/або обігу харчової продукції, та оператори агропродовольчого ринку

Мінагрополітики України,
МОЗ України

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1

видання актів з питань, зазначених у підпункті 91.1.1

91.2. Спрощення з урахуванням законодавства Європейського Союзу порядку розроблення і поставлення харчової продукції на виробництво, погодження і затвердження технологічної документації (рецептур, технологічних інструкцій) на харчові продукти

91.2.1. Видання нормативно-правового акта про передачу функцій центральних галузевих дегустаційних комісій спеціалізованим дегустаційним комісіям підприємств-виробників, їх об'єднань

Мінагрополітики України,
Мінекономрозвитку України,
Міністерство доходів і зборів України

жовтень

видання акта, зазначеного у підпункті 91.2.1

91.2.2. Перегляд нормативно-правових актів щодо порядку розроблення, узгодження, затвердження вимог до змісту і оформлення технологічної документації (рецептур, технологічних інструкцій) у харчовій промисловості з метою його оптимізації

Мінагрополітики України,
Мінекономрозвитку України,
Міністерство доходів і зборів України

грудень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 91.2.2

Спрощення та прискорення процедури приєднання до електричних мереж

92

Спрощення та прискорення процедури приєднання до електромереж електроустановок виробників та споживачів електроенергії

92.1. Видання нормативно-правового акта щодо затвердження методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж

НКРЕ,
Міненерговугілля України

березень

видання акта, передбаченого підпунктом 92.1

92.2. Видання нормативно-правових актів щодо: об'єднання всіх різновидів перевірок побудованих електроустановок споживачів та виробників електричної енергії державними органами (органами енергетичного нагляду, нагляду за охороною праці тощо) в межах однієї процедури при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; забезпечення безперешкодного підключення електроустановок до мережі одразу після прийняття об'єкта в експлуатацію

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
НКРЕ,
Мінрегіон України,
Держгірпромнагляд України,
Держархбудінспекція України

березень

підвищення не менше ніж на 30 позицій за індикатором "Підключення до системи електропостачання" позиції України в рейтингу Світового банку "Doi№g Busi№ess" - 2014 шляхом скорочення кількості процедур (не більше шести за методологією рейтингу) та строків (не більше 150 днів за методологією рейтингу)

92.3. Внесення змін до постанови НКРЕ від 26 липня 2007 року № 1052 щодо окремого планування та обліку витрат електропередавальних організацій на приєднання до мереж електроустановок, у тому числі виробників електроенергії з відновлювальних джерел

НКРЕ,
Антимонопольний комітет України,
Міненерговугілля України

березень

видання акта, передбаченого підпунктом 92.3

93

Запровадження принципу "єдиного вікна" для виробників енергії з відновлюваних джерел та підвищення прозорості процедури пільгового (без сплати мита та податку на додану вартість) ввезення матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, пов'язаних із виробництвом енергії з альтернативних джерел

93.1. Удосконалення процедури формування переліку матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, у тому числі пов'язаних із виробництвом енергії з відновлюваних джерел, що звільняються від ввізного мита, та операції з увезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість, шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 року № 444 "Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих" і нормативних документів відповідних державних органів, зокрема, щодо:
визначення енергоефективності товарів під час проведення державної експертизи з енергозбереження про відповідність проекту (за яким ці товари ввозяться на митну територію України) вимогам нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів у сфері енергозбереження;
визначення критерію/критеріїв віднесення матеріалів, обладнання та устаткування до категорії "енергоефективного" або "енергозберігаючого"

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України,
Держенергоефективності України

травень

видання актів, передбачених підпунктом 93.1

93.2. Забезпечення можливості одночасного подання документів для отримання ліцензії на виробництво електричної енергії (комбінованого виробництва електричної енергії і тепла) та на встановлення "зеленого" тарифу

НКРЕ

липень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 93.2

94

Спрощення процедури кваліфікації когенераційних установок

94.1. Внесення змін до Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року № 1670, щодо:
виключного переліку документів, подання яких необхідне для проведення кваліфікації; граничних строків проведення кваліфікації;
безоплатності процедури кваліфікації

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Держенергоефективності України

липень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 94.1

Підвищення ефективності адміністрування податків

95

Зменшення витрат часу і коштів суб'єктів підприємницької діяльності на ведення податкового обліку та сплату податків. Спрощення адміністративних процедур для платників податків

95.1. Внесення змін до форм податкових декларацій з податку на прибуток підприємств з метою приведення їх у відповідність із внесеними до Податкового кодексу України змінами щодо подання податкової звітності один раз на рік, а також спрощення таких форм декларацій

Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України

червень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 95.1

95.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств шляхом коригування фінансового результату, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України

травень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 95.2

95.3. Організаційно-технічне забезпечення запровадження електронного сервісу "Електронний кабінет платника податків" із забезпеченням доступу платників податків до інформації про заборгованість зі сплати податків, можливості електронного декларування в режимі реального часу

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
Міністерство доходів і зборів України

грудень

запровадження електронного сервісу "Електронний кабінет платника податків"

96

Формування механізмів трансфертного ціноутворення

96.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо трансфертного ціноутворення), передбачивши, зокрема:
визначення трансфертного ціноутворення;
встановлення механізмів податкового контролю за трансфертним ціноутворенням;
визначення кола операцій, що підлягатимуть податковому контролю, та методів установлення ціни на продукцію

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України,
Мінекономрозвитку України

квітень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 96.1

97

Лібералізація системи справляння та адміністрування податку на додану вартість

97.1. Забезпечення своєчасного відшкодування податку на додану вартість

Міністерство доходів і зборів України

постійно протягом року

відсутність невідшкодованих у встановлені строки сум податку на додану вартість

98

Перегляд існуючих пільг під час сплати податків з метою створення конкурентного ринкового середовища та рівних умов для ведення бізнесу. Оптимізація податків і зборів

98.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реформування фіксованого сільськогосподарського податку та перегляду пільг зі сплати податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України,
Мінекономрозвитку України

квітень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 98.1

98.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження податку на багатство та розкіш

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України,
Мінекономрозвитку України

квітень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 98.2

98.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розширення кола податкових агентів екологічного податку, які сплачують екологічний податок за рахунок суб'єктів господарювання, що здійснюють постачання (реалізацію) енергоносіїв, що утворюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та постачання (реалізацію) товарів, які імпортуються і є джерелом утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України,
Мінприроди України,
Мінекономрозвитку України

квітень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 98.3

98.4. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування до загального фонду Державного бюджету України плати на послуги зі збирання, заготівлі та утилізації використаної тари і пакувальних матеріалів

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України,
Мінприроди України,
Мінекономрозвитку України

квітень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 98.4

98.5. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині визначення платниками збору за спеціальне використання води первинних водокористувачів

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України,
Мінприроди України,
Мінекономрозвитку України

квітень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 98.5

99

Удосконалення митних процедур

99.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар'єрів, зокрема адміністративних, під час ввезення товарів на митну територію України з одночасним удосконаленням контролю за обігом ввезених на митну територію України товарів певних категорій (предметів розкоші, продукції легкої промисловості, електроніки тощо) та введення обов'язкового застосування всіма суб'єктами господарювання реєстраторів розрахункових операцій під час продажу таких товарів

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України,
Мінсоцполітики України

квітень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 99.1

100

Забезпечення надходжень до Пенсійного фонду України

100.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" щодо сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземної валюти в безготівковій формі

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України,
Мінсоцполітики України

квітень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 100.1

101

Удосконалення порядку сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та зменшення навантаження на фонд оплати праці

101.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проектів законів України щодо внесення змін до Податкового кодексу України, інших законодавчих актів України, якими, зокрема, передбачити включення єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, до складу єдиного податку для платників першої та другої групи платників єдиного податку та механізми отримання Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування внеску від платника у розмірі, не нижчому від мінімального

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України,
Мінсоцполітики України

червень

внесення на розгляд Верховної Ради України проектів законів України, зазначених у підпункті 101.1

101.2. Розроблення проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінсоцполітики України,
Мінфін України,
Мінекономрозвитку України

червень

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 101.2

102

Оптимізація функцій у сфері розслідування злочинів в економічній сфері проти держави

102.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень стосовно виявлення та розслідування злочинів економічної спрямованості, яким передбачити, зокрема, усунення дублювання функцій та надмірного тиску з виявлення та розслідування злочинів у бюджетній сфері та посилення відповідальності за приховування (недекларування) та несплату податків і зборів, консолідацію в єдиному органі функцій з розслідування злочинів економічної спрямованості, розслідуванням яких займаються податкова міліція, митні органи, Державна служба боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, Департамент контррозвідувального захисту економіки держави Служби безпеки України, консолідацію функцій з розслідування злочинів проти приватної власності в органах внутрішніх справ, скасування права органів внутрішніх справ проводити перевірки суб'єктів господарювання

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України,
МВС України,
Служба безпеки України

квітень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 102.1

103

Зменшення кількості порушених кримінальних проваджень

103.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони порушення кримінальних проваджень за ухилення від сплати податків і зборів у разі, коли донарахована сума оскаржується в адміністративному або судовому порядку

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України,
МВС України,
Генеральна прокуратура України,
Мін'юст України,
Мінекономрозвитку України

квітень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 103.1

103.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо закриття кримінальних проваджень за ухилення від сплати податків і зборів у разі, якщо донарахована сума скасована в адміністративному або судовому порядку

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України,
МВС України,
Генеральна прокуратура України,
Мін'юст України,
Мінекономрозвитку України

квітень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 103.2

104

Оптимізація звітності

104.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про забезпечення уніфікації/спрощення процедур підготовки звітності, обов'язковість подання якої до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування встановлено законодавством

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України,
Мін'юст України

квітень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 104.1

105

Забезпечення адаптації законодавства про регулювання аудиторської діяльності до європейського законодавства

105.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо внесення змін до деяких законів України з питань регулювання аудиторської діяльності, передбачивши, зокрема, функціонування органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, запровадження системи забезпечення належної якості аудиторських послуг, безпосереднього застосування міжнародних стандартів аудиту, запровадження безстрокового сертифіката аудитора, підвищення ролі громадських організацій бухгалтерів і аудиторів, недопущення конфлікту інтересів під час сертифікації аудиторів, перевірки якості аудиторських послуг та нагляду за цими процесами, формування єдиного реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити обов'язковий аудит

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
Мінекономрозвитку України,
Мін'юст України

грудень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 105.1

106

Запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності

106.1. Проведення обстеження системи бухгалтерського обліку в Україні за методикою, рекомендованою Секретаріатом Конференції Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку, та актуалізація за результатами такого обстеження заходів щодо застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, передбачених у додатку до Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 року № 911-р

Мінфін України

вересень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 106.1

106.2. Розроблення порядку подання фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами в електронній формі з урахуванням міжнародної практики та за принципом "єдиного вікна", проведення експерименту з подання фінансової звітності в електронній формі

Мінфін України,
НКЦПФР,
Міністерство доходів і зборів України,
Держстат України

грудень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 106.2

107

Підвищення ефективності управління об'єктами державної власності

107.1. Забезпечити розкриття у фінансовій звітності бюджетних установ інформації про фінансові інвестиції у державний сектор економіки, у тому числі розмір державної частки в суб'єктах державного сектору економіки, віднесених до сфери управління відповідних бюджетних установ

Мінфін України

червень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 107.1

Розвиток товарного біржового ринку

108

Запровадження ефективного державного регулювання товарного біржового ринку, створення правових засад професійної діяльності на товарному біржовому ринку та механізмів захисту інтересів його учасників

108.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про товарну біржу" та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування товарних ринків, передбачивши, зокрема:
запровадження державного регулювання біржового товарного ринку та забезпечення можливості становлення системи саморегулювання на біржовому товарному ринку;
створення інституту професійних учасників товарного біржового ринку та вдосконалення механізму допуску на ринок учасників біржового товарного ринку;
запровадження стандартних правил діяльності, гарантування виконання зобов'язань за біржовими операціями, розкриття біржової інформації та запобігання маніпулюванню цінами

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

квітень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 108.1

108.2. Видання актів, необхідних для реалізації Закону України про внесення змін до Закону України "Про товарну біржу" та інших законодавчих актів України, зазначеного у підпункті 108.1

Мінекономрозвитку України

у шестимісячний строк з дня прийняття Закону України про внесення змін до Закону України "Про товарну біржу" та інших законодавчих актів України

видання актів з питань, зазначених у підпункті 108.2

VII. ПРИВАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Оптимізація структури державного сектору економіки

109

Оптимізація структури державного сектору економіки

109.1. Утворення та нормативно-правове забезпечення діяльності Державної керуючої холдингової компанії

109.1.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта про створення Державної керуючої холдингової компанії, затвердження її статуту, положень про наглядову раду, ревізійну комісію та правління, затвердження персонального складу наглядової ради

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Фонд державного майна України

березень

видання Кабінетом Міністрів України акта, зазначеного у підпункті 109.1.1

109.1.2. Сформування переліку державних підприємств, що підлягають перетворенню у державні акціонерні товариства, з подальшою передачею акцій до статутного капіталу Державної керуючої холдингової компанії, розроблення техніко-економічних обгрунтувань доцільності включення цих підприємств до складу Державної керуючої холдингової компанії

органи,
уповноважені управляти об'єктами державної власності

березень

подання Мінекономрозвитку України пропозицій щодо затвердження переліку підприємств, що підлягають перетворенню у державні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі

109.1.3. Сформування переліків державних підприємств, що підлягають корпоратизації, з подальшою передачею акцій до статутних капіталів державних холдингових компаній та затвердження графіка проведення корпоратизації

Мінекономрозвитку України

травень

здійснення заходів, зазначених у підпункті 109.1.3

109.1.4. Перетворення в установленому порядку державних підприємств у державні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі

органи,
уповноважені управляти об'єктами державної власності,
НКЦПФР

серпень

реєстрація випуску акцій державних акціонерних товариств

109.1.5. Утворення державних холдингових компаній, пакети акцій яких підлягають подальшій передачі до статутного капіталу Державної керуючої холдингової компанії

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
органи,
уповноважені управляти об'єктами державної власності,
НКЦПФР

жовтень

реєстрація випуску акцій державних холдингових компаній

109.1.6. Видання Кабінетом Міністрів України акта про передачу до статутного капіталу Державної керуючої холдингової компанії пакетів акцій державних холдингових компаній, утворених відповідно до підпункту 109.1.5, часток держави у статутних капіталах господарських товариств

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
органи,
уповноважені управляти об'єктами державної власності

у двомісячний строк після виконання підпункту 109.1.5

видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 109.1.6

109.2. Затвердження переліку об'єктів державної власності, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

листопад

видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 109.2

109.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо скорочення переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

квітень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 109.3

109.4. Видання Кабінетом Міністрів України акта про передачу в управління Фонду державного майна України належних державі пакетів акцій акціонерних товариств та цілісних майнових комплексів державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Фонд державного майна України

у місячний строк після набрання чинності Законом України щодо скорочення переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації

видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 109.4

110

Запровадження стратегічного планування діяльності підприємств державного сектору економіки

110.1. Забезпечення прозорості та посилення контролю за діяльністю підприємств державного сектору економіки

110.1.1. Методологічне забезпечення питань складення середньо- та довгострокових стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств та господарських структур

Мінекономрозвитку України

серпень

видання нормативно-правового акта з питання, зазначеного у підпункті 110.1.1

110.1.2. Розроблення та затвердження стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств і господарських структур, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), підприємств оборонно-промислового комплексу та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн гривень

центральні органи виконавчої влади,
господарські структури,
Державна керуюча холдингова компанія,
Національна академія наук України та галузеві академії наук (за згодою)

листопад

видання розпорядчих документів, зазначених у підпункті 110.1.2, щодо затвердження середньо- та довгострокових стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств і господарських структур

111

Посилення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, використанням державного майна

111.1. Удосконалення порядку конкурсного відбору керівників підприємств державного сектора економіки

111.1.1. Видання акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 року № 777 "Про проведення конкурсного відбору керівників державних суб'єктів господарювання" у частині обов'язкового поширення конкурсного відбору керівників на підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

липень

видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 111.1.1

111.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної власності, передбачивши, зокрема, уточнення суб'єктів з управління об'єктами державної власності та їх повноважень, включення до складу органів управління господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка перевищує 50 відсотків, незалежних членів наглядових рад та незалежних директорів, визначення їх повноважень та порядку призначення, запровадження типового інвестиційного договору, типового договору про спільну діяльність або управління майном, однією із сторін яких є державне підприємство, установа, організація, а також господарське товариство, у статутному капіталі якого частка держави перевищує 50 відсотків

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

березень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 111.2

111.3. Нормативно-правове забезпечення реалізації норм Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної власності

111.3.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження кваліфікаційних вимог, правил відбору та оцінки ефективності діяльності незалежних членів наглядових рад та незалежних директорів господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

у тримісячний строк після прийняття Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної власності

видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 111.3.1

111.3.2. Видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження порядку надання, визначення умов та розміру винагороди посадовим особам суб'єктів управління, які виконують завдання з управління об'єктами державної власності

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
Мінсоцполітики України,
Фонд державного майна України

у тримісячний строк після прийняття Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної власності

видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 111.3.2

111.3.3. Видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження типового інвестиційного договору, типового договору про спільну діяльність або управління майном, однією із сторін яких є державні підприємства, установи, організації, а також господарські товариства, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

у тримісячний строк після прийняття Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної власності

видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 111.3.3

VIII. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

Зовнішньоекономічна політика України

112

Визначення засад зовнішньоекономічної політики України

112.1. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" щодо визначення засад зовнішньоекономічної політики України на середньо- та довгостроковий періоди

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
МЗС України,
Національний банк України (за згодою)

вересень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 112.1

112.2. Затвердження Кабінетом Міністрів України плану заходів з реалізації засад зовнішньоекономічної політики України на середньо- та довгостроковий періоди

Мінекономрозвитку України,
МЗС України

у тримісячний строк після прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 112.1

видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 112.2

Політична асоціація та економічна інтеграція України в Європейський Союз

113

Завершення процесу укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

113.1. Розроблення та подання Президентові України для внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

МЗС України,
Мінекономрозвитку України,
Мін'юст України

у тримісячний строк з дня підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

подання Президентові України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 113.1

114

Розроблення національного механізму імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

114.1. Внесення проекту Указу Президента України про національну систему координації діяльності з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
МЗС України,
Мін'юст України

протягом року

внесення Президентові України проекту Указу Президента України, зазначеного у підпункті 114.1

114.2. Видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження програми з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
МЗС України,
Мін'юст України

протягом року

видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 114.2

115

Підвищення рівня обізнаності громадськості з питань європейської інтеграції України

115.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо схвалення концепції реалізації державної політики у сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з питань європейської інтеграції

Прем'єр-міністр України,
МЗС України,
Мінекономрозвитку України,
Держкомтелерадіо України

перший квартал

видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 115.1

Розширення вільної торгівлі України з державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав і поглиблення співробітництва України з перспективними торговельними партнерами та регіональними інтеграційними об'єднаннями

116

Співробітництво з державами - членами Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації

116.1. Розроблення програми співробітництва України з державами - членами Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації на середньострокову перспективу

Мінекономрозвитку України

червень

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту програми, зазначеної у підпункті 116.1

117

Створення зони вільної торгівлі послугами

117.1. Розроблення проекту Договору про торгівлю послугами держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

Мінекономрозвитку України

грудень

участь у розробленні проекту Договору, зазначеного у підпункті 117.1

Поліпшення для вітчизняних товаровиробників умов торгівлі на зовнішніх ринках

118

Побудова ефективної системи підтримки експортної діяльності України

118.1. Схвалення Кабінетом Міністрів України Концепції системи державної підтримки експорту України, передбачивши, зокрема: ефективний механізм представництва зовнішньоекономічних інтересів України за кордоном; належний інформаційний супровід діяльності українських експортерів за кордоном (у тому числі шляхом створення відповідного інтегрованого Інтернет-ресурсу); заходи державної фінансової підтримки експортної діяльності України, зокрема шляхом кредитування та страхування експортних операцій

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
МЗС України,
інші центральні органи виконавчої влади,
Національний банк України (за згодою),
публічне акціонерне товариство "Укрексімбанк" (за згодою)

червень

видання актів Кабінету Міністрів України, зазначених у підпунктах 118.1 - 118.2

118.2. Видання акта Кабінету Міністрів України щодо реалізації Концепції системи державної підтримки експорту України

вересень

119

Просування і захист економічних інтересів України за допомогою механізмів Світової організації торгівлі

119.1. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо оптимізації моделі представництва та захисту економічних інтересів України в рамках Світової організації торгівлі

Мінекономрозвитку України,
МЗС України,
Мінфін України,
Мін'юст України

Квітень

дальше зміцнення інституційної та кадрової спроможності для забезпечення впровадження пріоритетів національної торговельної політики і захисту економічних інтересів України в рамках Світової організації торгівлі

119.2. Проведення переговорів щодо перегляду тарифних зобов'язань України, взятих під час вступу до Світової організації торгівлі, відповідно до заявки України, направленої до Секретаріату Світової організації торгівлі згідно зі Статтею XXVIII ГАТТ

Мінекономрозвитку України,
МЗС України,
Мінагрополітики України,
Мінфін України,
Мін'юст України,
Міністерство доходів і зборів України

протягом року

посилення захисту внутрішнього ринку України внаслідок перегляду тарифних зобов'язань України, взятих під час вступу до Світової організації торгівлі

119.3. Досягнення у рамках двосторонніх переговорів з державами, які мають намір вступити до Світової організації торгівлі, домовленостей щодо поліпшення умов доступу українських товаровиробників на ринки цих держав

Мінекономрозвитку України,
МЗС України,
Мінагрополітики України,
Мін'юст України,
Мінфін України,
Міністерство доходів і зборів України,
інші центральні органи виконавчої влади

протягом року

поліпшення умов доступу товарів та послуг українського виробництва на ринки держав - членів Світової організації торгівлі шляхом зняття тарифних та нетарифних обмежень, які існують у торговельних режимах держав, що вступають до Світової організації торгівлі

119.4. Продовження двосторонніх переговорів щодо підготовки угод про вільну торгівлю з іноземними державами та інтеграційними об'єднаннями

119.4.1. Завершення переговорів щодо укладення угод про вільну торгівлю з Республікою Сербія та Канадою

Мінекономрозвитку України,
МЗС України,
Мінагрополітики України,
Мін'юст України,
Мінфін України,
Міністерство доходів і зборів України,
інші центральні органи виконавчої влади

протягом року

укладення угод про вільну торгівлю

119.4.2. Продовження переговорів щодо підготовки угоди про вільну торгівлю з Турецькою Республікою на умовах, що відповідають інтересам українських товаровиробників у пріоритетних галузях економіки

119.4.3. Здійснення підготовки до проведення переговорів щодо укладення угод про вільну торгівлю з Державою Ізраїль та Соціалістичною Республікою В'єтнам (консультації, відеоконференції)

119.4.4. Визначення за умови позитивних висновків наукового обгрунтування та результатів обговорення з діловими колами доцільності проведення переговорів щодо підготовки угод про вільну торгівлю з Арабською Республікою Єгипет, Республікою Індія та Радою співробітництва арабських держав Перської затоки

119.5. Забезпечення захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на зовнішньому ринку під час проведення іноземними державами, інтеграційними об'єднаннями щодо української продукції антидемпінгових, спеціальних та антисубсидиційних розслідувань, переглядів чинних обмежувальних заходів стосовно українського експорту, зокрема для:
лібералізації Сполученими Штатами Америки антидемпінгових заходів щодо української продукції за результатами проміжних переглядів;
визнання Аргентинською Республікою та Мексиканськими Сполученими Штатами ринкового статусу економіки України для цілей антидемпінгових розслідувань

Мінекономрозвитку України,
МЗС України,
Мінфін України,
Мін'юст України,
Національний банк України (за згодою)

протягом року

поліпшення доступу вітчизняних товарів на зовнішні ринки

120

Визначення напрямів та завдань із залучення міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2013 - 2016 роки

120.1. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Стратегії залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями

Мінекономрозвитку України

перше півріччя

видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпунктах 120.1 - 120.2

120.2. Затвердження Кабінетом Міністрів України Стратегії залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

121

Підвищення ефективності залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями

121.1. Видання Кабінетом Міністрів України на основі рекомендацій, підготовлених за результатами проведеного у 2012 році спільно з донорською спільнотою аналізу стану реалізації проектів, які впроваджуються в Україні з використанням ресурсів міжнародної технічної допомоги, акта щодо вдосконалення системи отримання, використання, моніторингу та оцінки міжнародної технічної допомоги, що надається Україні іноземними державами, міжнародними організаціями

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

квітень

видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 121.1

122

Створення відкритої електронної бази даних проектів міжнародної технічної допомоги

122.1. Формування відкритої електронної бази даних проектів міжнародної технічної допомоги, у тому числі грантів, із включенням до такої бази даних вичерпної інформації про донорів, виконавців, отримувачів, бенефіціарів проектів, вартість, строки реалізації та технічні завдання проектів, планів заходів з їх реалізації

Мінекономрозвитку України

грудень

створення відкритої електронної бази даних проектів міжнародної технічної допомоги

IX. РЕФОРМА ЕНЕРГЕТИКИ

Реформа енергетичного сектору

Лібералізація ринку електричної енергії

123

Підвищення ефективності функціонування ринку електричної енергії України

123.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України пропозицій до другого читання проекту Закону України про засади функціонування ринку електричної енергії України

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Міненерговугілля України,
НКРЕ,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України

березень

прийняття Закону України про засади функціонування ринку електричної енергії України

123.2. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про засади функціонування ринку електричної енергії України

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Міненерговугілля України,
НКРЕ

до прийняття Закону України про засади функціонування ринку електричної енергії України

123.3. Видання Кабінетом Міністрів України акта стосовно утворення Координаційного центру із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії України

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Міненерговугілля України,
НКРЕ,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України

у місячний строк після офіційного опублікування Закону України про засади функціонування ринку електричної енергії України

видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 123.3

123.4. Розроблення та затвердження порядку функціонування ринку електричної енергії України на перехідний період (до повномасштабного впровадження ринку електричної енергії на основі двосторонніх договорів та балансуючого ринку)

НКРЕ,
Міненерговугілля України

у шестимісячний строк після офіційного опублікування Закону України про засади функціонування ринку електричної енергії України

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 123.4

123.5. Затвердження порядку придбання системним оператором ринку електричної енергії допоміжних послуг, методики формування цін (тарифів) на допоміжні послуги

НКРЕ

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 123.5

123.6. Затвердження типової форми договору про надання допоміжних послуг на ринку електричної енергії України

НКРЕ,
Міненерговугілля України

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 123.6

123.7. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо особливостей погашення заборгованості за електричну енергію, яка утворилася на ринку електричної енергії України

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Міненерговугілля України,
НКРЕ

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 123.7

123.8. Прийняття рішень щодо визначення/утворення підприємств для виконання функцій системного оператора, електропередавальної організації, адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, оператора ринку електричної енергії "на добу наперед", а також щодо реорганізації підприємства, яке здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Міненерговугілля України,
НКРЕ

Визначення/утворення підприємств для виконання функцій, зазначених у підпункті 123.8

123.9. Затвердження правил ринку електричної енергії

НКРЕ,
Міненерговугілля України

у дев'ятимісячний строк після офіційного опублікування Закону України про засади функціонування ринку електричної енергії України

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 123.9

123.10. Затвердження правил ринку електричної енергії "на добу наперед"

НКРЕ,
Міненерговугілля України

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 123.10

123.11. Затвердження кодексу електричних мереж

Міненерговугілля України,
НКРЕ

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 123.11

123.12. Затвердження кодексу комерційного обліку електричної енергії

НКРЕ,
Міненерговугілля України

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 123.12

123.13. Затвердження умов та правил провадження господарської діяльності з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України

НКРЕ,
Міненерговугілля України

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 123.13

123.14. Забезпечення проведення тендера на розроблення програмного та технічного забезпечення функціонування балансуючого ринку електричної енергії

Міненерговугілля України,
НКРЕ

проведення тендера на розроблення програмного та технічного забезпечення функціонування балансуючого ринку електричної енергії

124

Реалізація зобов'язань України в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства

124.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо імплементації Регламенту № 1228/2003 стосовно умов доступу до мережі транскордонної передачі електроенергії з урахуванням змін, внесених Рішенням Комісії 2006/770/ЄС

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Міненерговугілля України,
НКРЕ

квітень

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 124.1

124.2. Видання методичних рекомендацій стосовно підготовки плану заходів щодо забезпечення відокремлення та незалежності діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії відповідно до Директиви 2003/54/EC про загальні правила функціонування внутрішнього ринку електричної енергії

НКРЕ,
Міненерговугілля України,
Антимонопольний комітет України

червень

видання методичних рекомендацій відповідно до підпункту 124.2

124.3. Проведення моніторингу організації підготовки та виконання планів заходів відповідних ліцензіатів щодо забезпечення відокремлення та незалежності діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії

НКРЕ,
Міненерговугілля України,
Антимонопольний комітет України

грудень

надання НКРЕ для проведення моніторингу планів заходів щодо забезпечення відокремлення та незалежності діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії

Вдосконалення системи ціноутворення в електроенергетиці

125

Впровадження стимулюючого тарифоутворення з метою підвищення ефективності діяльності та оновлення основних фондів підприємств електроенергетики

125.1. Затвердження методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії (щодо оцінки активів енергорозподільних підприємств)

Фонд державного майна України,
НКРЕ

березень

видання акта, передбаченого підпунктом 125.1

125.2. Затвердження нормативних актів із впровадження стимулюючого тарифного регулювання, зокрема:
методики формування необхідного доходу ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та тарифу на постачання електричної енергії (на основі стимулюючого регулювання);
порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики;
порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання

НКРЕ,
Міненерговугілля України

березень

видання актів, передбачених підпунктом 125.2

125.3. Організація проведення незалежної оцінки активів суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики для визначення регуляторної бази активів та рецензування звітів про результати такої оцінки відповідно до законодавства

Фонд державного майна України,
НКРЕ

квітень

проведення незалежної оцінки активів компаніями та рецензія звітів про результати такої оцінки відповідно до законодавства

125.4. Прийняття рішення щодо застосування стимулюючого тарифного регулювання в електроенергетиці

НКРЕ,
Міненерговугілля України,
Мінекономрозвитку України

травень

видання постанови НКРЕ щодо запровадження стимулюючого тарифного регулювання в електроенергетиці

125.5. Затвердження граничного рівня регуляторної норми доходу у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та у сфері постачання електричної енергії за регульованим тарифом

Мінекономрозвитку України

травень

видання акта, передбаченого підпунктом 125.5

125.6. Установлення параметрів тарифного регулювання, що мають довгостроковий термін дії, для суб'єктів природних монополій

НКРЕ

липень

видання акта, передбаченого підпунктом 125.6

125.7. Установлення за заявами ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом шляхом застосування стимулюючого тарифного регулювання

НКРЕ

грудень

установлення не менше ніж шістьом ліцензіатам тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом шляхом застосування стимулюючого тарифного регулювання

126

Поетапна ліквідація перехресного субсидування

126.1. Видання нормативно-правових актів щодо поетапного скорочення перехресного субсидування в електроенергетиці для:

неперевищення рівня перехресного субсидування у 2013 році порівняно з 2012 роком

відсутність нових напрямів перехресного субсидування в електроенергетиці

126.1.1. вугледобувних підприємств;

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Міненерговугілля України,
НКРЕ,
Мінфін України

протягом року

126.1.2. міського електротранспорту;

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
НКРЕ,
Мінекономрозвитку України,
Мінсоцполітики України,
Мінфін України

протягом року

126.1.3. зовнішнього освітлення населених пунктів;

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України,
НКРЕ,
Мінфін України

протягом року

126.1.4. населення

НКРЕ,
Мінсоцполітики України

протягом року

127

Підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії

127.1. Запровадження надання енергопостачальниками споживачам інформації (через платіжні документи та офіційний веб-сайт), зокрема щодо їх прав та частки кожного джерела енергії у загальній структурі обсягу електричної енергії, купленої енергопостачальником за попередній рік

НКРЕ

червень

надання споживачам інформації щодо структури собівартості електричної енергії, а також частки кожного джерела енергії

127.2. Внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13 червня 1996 року № 15/1 "Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом" щодо обов'язкового запровадження функціонування кол-центрів для обслуговування споживачів

НКРЕ,
Міненерговугілля України

липень

функціонування кол-центрів у кожного постачальника електричної енергії за регульованим тарифом

128

Зменшення рівня заборгованості споживачів за спожиту електричну енергію

128.1. Оновлення переліків споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання

Міненерговугілля України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська,
Севастопольська міські державні адміністрації

квітень

у всіх областях та Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі оновлено переліки споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня

128.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про вдосконалення механізму фінансування екологічної броні електропостачання та запровадження відповідальності за її несвоєчасне фінансування

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Міненерговугілля України,
Мінфін України,
НКРЕ

липень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 128.2

128.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо скасування заборони енергопостачальним компаніям на відключення боржників від електропостачання

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Міненерговугілля України,
Мінрегіон України

липень

прийняття Закону України з питання, зазначеного у підпункті 128.3

Приватизація енергетичних підприємств та підвищення ефективності управління державними енергетичними компаніями

129

Проведення поетапної приватизації енергопостачальних і теплових енергогенеруючих підприємств з метою залучення інвестицій для модернізації їх потужностей

129.1. Видання нормативно-правових актів щодо приватизації енергопостачальних та теплових енергогенеруючих підприємств, що підлягають продажу у 2013 році

Фонд державного майна України,
Міненерговугілля України

червень

завершення приватизації теплових енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств

129.2. Організація продажу та продаж пакетів акцій енергопостачальних і теплових енергогенеруючих підприємств, що підлягають продажу у 2013 році

Фонд державного майна України

грудень

130

Підвищення ефективності управління державними енергетичними компаніями

130.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо корпоратизації державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Міненерговугілля України,
Мінекономрозвитку України

квітень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 130.1

130.2. Корпоратизація державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

Міненерговугілля України,
Фонд державного майна України

протягом року з дня набрання чинності Законом України щодо корпоратизації державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

здійснення корпоратизації державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

Удосконалення державного регулювання в енергетиці

131

Удосконалення державного регулювання в енергетиці

131.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про державне регулювання в енергетиці України

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
НКРЕ,
Міненерговугілля України

березень

прийняття Закону України, зазначеного в підпункті 131.1

131.2. Актуалізація Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року № 145-р

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Міненерговугілля України,
НКРЕ,
Мінекономрозвитку України

березень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 131.2

Реформа вугільної галузі

Лібералізація ринку вугільної продукції, механізмів збуту і ціноутворення

132

Зниження регуляторного впливу держави на ринку вугільної продукції

132.1. Затвердження плану ліквідації не пізніше 2015 року державного підприємства "Вугілля України"

Міненерговугілля України

березень

погашення учасниками оптового ринку вугільної продукції третини фінансових зобов'язань перед державним підприємством "Вугілля України", недопущення збільшення кредитного портфеля державного підприємства "Вугілля України"

132.2. Виконання передбачених на 2013 рік заходів плану ліквідації державного підприємства "Вугілля України", зокрема з реалізації механізму виконання учасниками оптового ринку вугільної продукції фінансових зобов'язань перед державним підприємством "Вугілля України"

Міненерговугілля України

протягом року

132.3. Здійснення заходів щодо недопущення збільшення кредитного портфеля державного підприємства "Вугілля України"

133

Упровадження біржової форми торгівлі вугільною продукцією та ринкове формування ціни на вугілля

133.1. Встановлення порядку подання до Мінекономрозвитку України інформації за результатами проведення електронних біржових торгів вугільною продукцією товарними біржами, що включені Мінекономрозвитку України до переліку товарних бірж, на яких здійснюється купівля-продаж вугільної продукції

Мінекономрозвитку України

березень

видання актів з питань, зазначених у підпунктах 133.1 і 133.2

133.2. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо стимулювання зростання організованого товарообігу на товарних біржах та порядку реєстрації позабіржових договорів з купівлі-продажу вугільної продукції (у тому числі довгострокових договорів поставки) на товарних біржах, що включені Мінекономрозвитку України до переліку товарних бірж, на яких здійснюється купівля-продаж вугільної продукції

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

у тримісячний строк після офіційного опублікування Закону України, зазначеного в підпункті 108.1

133.3. Впровадження поряд з існуючим механізмом формування ціни на вугілля залежно від якості механізму формування ціни на вугілля, яка залежатиме від теплотворної спроможності вугілля (калорійності)

Міненерговугілля України,
Мінекономрозвитку України

березень

внесення змін до відповідних державних стандартів

Удосконалення механізму державної підтримки вугільної галузі

134

Поетапне припинення субсидування операційних витрат державних шахт з одночасним збільшенням фінансування на працевлаштування та соціальну підтримку працівників шахт, які вивільняються під час їх закриття

134.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про державну підтримку вугільної галузі, передбачивши визначення критеріїв, розміру та умов надання державної підтримки вугільній галузі з урахуванням поетапного зменшення субсидування вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості та збільшення обсягів бюджетних асигнувань на закриття шахт і соціальну підтримку працівників шахт, які вивільняються під час їх закриття

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України

березень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 134.1

134.2. Нормативно-правове забезпечення реалізації норм Закону України про державну підтримку вугільної галузі

Міненерговугілля України

у тримісячний строк після офіційного опублікування Закону України про державну підтримку вугільної галузі

визначення розміру державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості вугільної продукції на підставі ринкових цін на вугільну продукцію, що склалися за результатами електронних біржових торгів на товарних біржах, зареєстрованих на таких біржах позабіржових угод з купівлі-продажу вугільної продукції (у тому числі довгострокових договорів поставки) та собівартості видобутку вугілля, розрахованої згідно з єдиною методикою розрахунку собівартості видобутку вугілля вугледобувними підприємствами

134.3. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо методики розрахунку ціни реалізації вугільної продукції з урахуванням біржових котирувань та цін позабіржових угод купівлі-продажу вугільної продукції під час визначення розміру державної підтримки на часткове покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

у тримісячний строк після офіційного опублікування Закону України, зазначеного у підпункті 108.1

134.4. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження методики розрахунку собівартості товарної вугільної продукції вугледобувними підприємствами під час визначення розміру державної підтримки на часткове покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Міненерговугілля України

у тримісячний строк після офіційного опублікування Закону України про державну підтримку вугільної галузі

Приватизація вугледобувних підприємств

135

Початок процесу приватизації державних вугледобувних підприємств

135.1. Видання актів стосовно особливостей приватизації вугледобувних підприємств, зокрема щодо:
порядку проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств;
порядку розгляду інвестиційних проектів;
порядку погодження перепрофілювання, консервації або припинення діяльності вугледобувних підприємств протягом строку дії договору купівлі-продажу об'єктів приватизації

Фонд державного майна України,
Міненерговугілля України

березень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 135.1

135.2. Поетапне проведення передприватизаційної підготовки вугледобувних підприємств, приватизація яких передбачена планом-графіком приватизації на 2013 рік

Міненерговугілля України

квітень

передача пакетів документів щодо об'єктів приватизації Фонду державного майна України з метою здійснення заходів із приватизації 100% об'єктів, визначених планом-графіком приватизації на 2013 рік

135.3. Формування пакетів документів щодо об'єктів приватизації та передача їх Фонду державного майна України відповідно до плану-графіка приватизації на 2013 рік

Міненерговугілля України,
Фонд державного майна України

щокварталу (не раніше завершення заходів, визначених підпунктом 135.2)

135.4. Затвердження плану-графіка приватизації вугледобувних підприємств (шахт, шахтоуправлінь) на 2014 рік

Фонд державного майна України,
Міненерговугілля України

липень

передача пакетів документів щодо об'єктів приватизації Фонду державного майна України з метою здійснення заходів із приватизації 100% об'єктів, визначених планом-графіком приватизації на 2014 рік

135.5. Передприватизаційна підготовка вугледобувних підприємств, приватизація яких передбачена планом-графіком приватизації на 2014 рік

Міненерговугілля України

у чотиримісячний строк після офіційного опублікування плану-графіка приватизації вугледобувних підприємств на 2014 рік

135.6. Формування пакетів документів щодо об'єктів приватизації та передача їх до Фонду державного майна України відповідно до плану-графіка приватизації на 2014 рік

Міненерговугілля України,
Фонд державного майна України

четвертий квартал 2013 року

135.7. Приватизація вугледобувних підприємств (шахт, шахтоуправлінь) відповідно до плану-графіка приватизації на 2013 рік

Фонд державного майна України,
Міненерговугілля України

доповідати щокварталу (не раніше завершення заходів, визначених підпунктом 135.3)

завершення приватизації не менше ніж 30% об'єктів приватизації, визначених планом-графіком приватизації вугледобувних підприємств на 2013 рік

136

Підвищення інвестиційної привабливості вугледобувних підприємств шляхом зменшення їх витрат на утримання об'єктів соціальної інфраструктури

136.1. Передача до кінця 2013 року у комунальну власність об'єктів соціальної інфраструктури державних вугледобувних підприємств, які заплановані до такої передачі у 2013 році

Міненерговугілля України,
Мінфін України,
Мінекономрозвитку України

листопад

передача до кінця 2013 року об'єктів соціальної інфраструктури державних вугледобувних підприємств у комунальну власність

136.2. Погодження з органами місцевого самоврядування прогнозного плану передачі до кінця 2014 року 100 відсотків об'єктів соціальної інфраструктури державних вугледобувних підприємств у комунальну власність

Міненерговугілля України

квітень

урахування в Законі України про Державний бюджет України на 2014 рік видатків на передачу у 2014 році 100% об'єктів соціальної інфраструктури державних вугледобувних підприємств у комунальну власність відповідно до обгрунтованих потреб

136.3. Видання Міненерговугіллям України акта щодо прогнозного плану передачі до кінця 2014 року 100 відсотків об'єктів соціальної інфраструктури державних вугледобувних підприємств у комунальну власність

Міненерговугілля України

травень

136.4. Урахування у проекті Закону України про Державний бюджет України на 2014 рік видатків на завершення передачі об'єктів соціальної інфраструктури державних вугледобувних підприємств у комунальну власність відповідно до обгрунтованих потреб

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері вугільної промисловості,
Міненерговугілля України,
Мінфін України

вересень

Закриття неперспективних вугледобувних і торфодобувних підприємств

137

Завершення до 2016 року процесу ліквідації неперспективних вугледобувних і торфодобувних підприємств

137.1. Завершення проектів ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств і початок підготовки до ліквідації неперспективних вугледобувних і торфодобувних підприємств

Міненерговугілля України

листопад

завершення проектів ліквідації неперспективних вугледобувних і торфодобувних підприємств та завершення підготовки до ліквідації неперспективних вугледобувних і торфодобувних підприємств

137.2. Визначення механізму акумулювання коштів для ліквідації вугледобувних підприємств

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері вугільної промисловості,
Міненерговугілля України,
Мінфін України,
Мінприроди України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінекономрозвитку України

червень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 137.2

138

Оптимізація витрат на ліквідацію неперспективних вугледобувних підприємств

138.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проектів Законів України про внесення змін до Гірничого закону України та до Податкового кодексу України щодо оптимізації витрат на ліквідацію неперспективних вугледобувних підприємств, вдосконалення забезпечення пільгових категорій осіб побутовим паливом та порядку оподаткування таких операцій

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері вугільної промисловості,
Міненерговугілля України,
Мінфін України,
Мінприроди України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінекономрозвитку України

червень

прийняття Законів України, зазначених у підпункті 138.1

138.2. Внесення змін до:
Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 року № 939, передбачивши механізм визначення правонаступника щодо забезпечення соціального захисту категорій осіб, визначених частиною п'ятою статті 48 Гірничого закону України, після фізичної ліквідації гірничого підприємства;
постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 року № 280 "Про хід структурної перебудови вугільної промисловості" щодо оновлення програми ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері вугільної промисловості,
Міненерговугілля України,
Мінфін України,
Мінприроди України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінекономрозвитку України

червень

видання актів Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 138.2

Забезпечення здатності ринку ефективно перерозподіляти робочу силу

139

Створення системи соціальної підтримки працівників вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації)

139.1. Видання Кабінетом Міністрів України актів щодо реалізації Концепції створення системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації)

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері вугільної промисловості,
Міненерговугілля України,
Мінсоцполітики України,
Міністерство освіти і науки України

червень

створення системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації)

Реформа нафтогазової промисловості

Створення умов для підвищення інвестиційної привабливості видобування нафти і газу

140

Удосконалення регуляторної бази та спрощення дозвільної системи в рамках традиційної системи видобутку вуглеводнів

140.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про надра (нова редакція), передбачивши, зокрема:
зняття заборони на відчуження права на користування надрами, в тому числі запровадження можливості внесення прав, наданих власнику спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, як вкладу у спільну діяльність;
вичерпний перелік випадків, коли надання дозволів на користування надрами здійснюється без аукціону, та недопущення вибіркового пільгового набуття права користування надрами;
вичерпний перелік підстав для відмови у видачі спеціальних дозволів на користування надрами, зупинення їх дії чи скасування;
збільшення строків подання заявок (більш як за 30 днів) для участі в аукціоні з продажу спеціальних дозволів на користування надрами;
збільшення максимальних меж нафтогазових ділянок та граничних строків розробки та видобутку вуглеводнів з урахуванням особливостей розробки нетрадиційних вуглеводнів

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Мінприроди України,
Міненерговугілля України

липень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 140.1

140.2. Створення умов для виконання погоджених у встановленому порядку інвестиційних програм (планів капітальних інвестицій) для суб'єктів господарювання, які відповідають вимогам статті 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

НКРЕ,
Міненерговугілля України

протягом року

видання акта з питань, зазначених у підпункті 140.2

141

Створення сприятливих умов для видобутку вуглеводнів на низькопродуктивних родовищах, родовищах зі складними умовами розробки та тих, що залягають у нетрадиційних колекторах

141.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України щодо спрощення надання земельних ділянок для спорудження, будівництва, експлуатації та обслуговування нафтових і газових свердловин і пов'язаних з їх обслуговуванням чи експлуатацією об'єктів трубопровідного транспорту, виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Міненерговугілля України,
Мінприроди України,
Мінагрополітики України,
Держземагентство України

грудень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 141.1

141.2. Розроблення та затвердження акта Кабінету Міністрів України щодо порядку відбору та затвердження нових інвестиційних проектів (програм) з розробки родовищ нафти і газу, якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, порядку визначення додаткових обсягів вуглеводневої сировини, а також порядку контролю за виконанням таких інвестиційних проектів (програм)

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Міненерговугілля України,
Мінекономрозвитку України,
Держпідприємництво України,
Міністерство доходів і зборів України

червень

видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 141.2

141.3. Внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року № 1374, щодо визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами окремо для традиційних і нетрадиційних ресурсів вуглеводнів

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Мінприроди України,
Міненерговугілля України,
Держгеонадра України,
Міністерство доходів і зборів України

травень

видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 141.3

Реформування структури нафтогазової галузі з метою підвищення її інвестиційної привабливості та ефективності діяльності

142

Забезпечення відокремлення та незалежності окремих видів діяльності на ринку природного газу відповідно до вимог Директиви 2003/55/ЄС стосовно загальних засад функціонування внутрішнього ринку природного газу та Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

142.1. Затвердження та початок реалізації програми реформування публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", спрямованої на виконання зобов'язань України, взятих за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, ратифікованим Законом України від 15 грудня 2010 року № 2787-VI, у тому числі щодо вимог Директиви 2003/55/ЄС стосовно загальних засад функціонування внутрішнього ринку природного газу, зокрема, щодо:
досягнення незалежності суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність із транспортування природного газу, в тому числі стосовно його юридичного статусу, організації та ухвалення рішень, від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність із видобування, розподілу та постачання природного газу;
досягнення незалежності суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність із розподілу природного газу, від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність із видобування, постачання, зберігання та транспортування природного газу;
усунення перехресного субсидування видів діяльності публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" із одночасним встановленням чітких правил трансферного ціноутворення між реорганізованими суб'єктами господарювання публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";
забезпечення інформаційної прозорості діяльності суб'єктів господарювання на ринку природного газу відповідно до міжнародних стандартів, зокрема перевірки аудиторами фінансових звітів цих суб'єктів господарювання, підготовлених згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Міненерговугілля України

жовтень

початок реформування публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

142.2. Покладення в установленому порядку функцій оператора Єдиної газотранспортної системи України на публічне акціонерне товариство "Укртрансгаз" з метою досягнення незалежності діяльності з транспортування природного газу від діяльності з постачання природного газу

Міненерговугілля України

березень

видання наказу Міненерговугілля України з питань, зазначених у підпункті 142.2

142.3. Надання у користування всіх газорозподільних мереж згідно з умовами, затвердженими спільним наказом Міненерговугілля України та Фонду державного майна України від 9 листопада 2012 року № 882/3812

Міненерговугілля України,
Фонд державного майна України

березень

укладання договорів про надання на праві господарського відання газорозподільних мереж з усіма господарськими суб'єктами, що здійснюють газопостачання та газифікацію

142.4. Проведення моніторингу планів заходів із реорганізації газорозподільних підприємств з метою розмежування функцій з розподілу і постачання природного газу

НКРЕ

грудень

розроблення газорозподільними підприємствами та подання на розгляд НКРЕ планів заходів з реорганізації газорозподільних підприємств з метою розмежування функцій з розподілу і постачання природного газу

142.5. Прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про передачу Фонду державного майна України для продажу пакетів акцій (завершення приватизації) газорозподільних підприємств, що перебувають у державній власності, з метою розмежування функцій з розподілу і постачання природного газу

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Міненерговугілля України,
НАК "Нафтогаз України",
Фонд державного майна України

Червень

передача Фонду державного майна України для продажу пакетів акцій газорозподільних підприємств, що перебувають у державній власності

143

Урегулювання діяльності гарантованих постачальників природного газу

143.1. Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року № 705 "Про визначення гарантованих постачальників природного газу" щодо забезпечення отримання всіма гарантованими постачальниками природного газу ліцензії на постачання природного газу за регульованим тарифом, у тому числі гарантованими постачальниками, які здійснюють постачання природного газу промисловим споживачам, річний обсяг споживання природного газу яких перевищує 3 млн куб. метрів, та підприємствам, що здійснюють виробництво теплової енергії

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
НКРЕ,
Міненерговугілля України

липень

отримання всіма гарантованими постачальниками природного газу, у тому числі НАК "Нафтогаз України", ліцензії на постачання природного газу за регульованим тарифом

144

Підвищення інвестиційної привабливості компаній нафтогазової галузі

144.1. Видання акта Кабінету Міністрів України щодо розпорядження непрофільними активами публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Міненерговугілля України

березень

визначення переліку непрофільних активів НАК "Нафтогаз України" та її дочірніх

144.2. Реалізація в установленому порядку непрофільних активів публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Міненерговугілля України,
НАК "Нафтогаз України",
Фонд державного майна України

у шестимісячний строк після видання акта, зазначеного у підпункті 144.1

реалізація 50% загальної кількості непрофільних активів НАК "Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств

145

Забезпечення рівного доступу суб'єктів господарювання до об'єктів Єдиної газотранспортної системи України та газорозподільних мереж

145.1. Видання актів щодо порядку розроблення та погодження прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні, місячного планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу та формування планового розподілу постачання природного газу споживачам

Міненерговугілля України,
НКРЕ,
Міністерство доходів і зборів України

березень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 145.1

145.2. Внесення змін до Порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 19 квітня 2012 року № 420, спрямованих на скасування вимоги щодо наявності суб'єкта ринку природного газу в переліку суб'єктів та об'єктів Єдиної газотранспортної системи України як обов'язкової умови для надання доступу до мереж газотранспортної системи

НКРЕ

травень

видання акта з питань, зазначених у підпункті 145.2

145.3. Затвердження методики визначення наявності або відсутності вільної пропускної потужності Єдиної газотранспортної системи України

Міненерговугілля України

березень

видання акта з питань, зазначених у підпункті 145.3

146

Упровадження методології стимулюючого тарифоутворення з метою підвищення ефективності діяльності та оновлення основних фондів підприємств газотранспортної інфраструктури

146.1. Затвердження порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів, що здійснюють розподіл природного газу, для цілей переходу до стимулюючого регулювання цін (тарифів)

НКРЕ,
Фонд державного майна України

листопад

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 146.1

146.2. Затвердження методики проведення оцінки активів суб'єктів, що здійснюють розподіл природного газу, для цілей переходу до стимулюючого регулювання цін (тарифів)

Фонд державного майна України,
НКРЕ

квітень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 146.2

146.3. Затвердження порядку формування тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами на основі багаторічного стимулюючого регулювання

НКРЕ

листопад

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 146.3

Модернізація газотранспортної системи

147

Модернізація внутрішньої (транзитної) газотранспортної системи України

147.1. Укладення проектної угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком щодо модернізації Єдиної газотранспортної системи України

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Міненерговугілля України

протягом року

ратифікація Верховною Радою України фінансової та проектної угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком щодо модернізації Єдиної газотранспортної системи України

Модернізація нафтопереробних потужностей та стимулювання конкуренції та ринку нафтопродуктів, підвищення їх якості

148

Створення механізму контролю за якістю і безпечністю нафтопродуктів

148.1. Забезпечення фінансування придбання та належного функціонування стаціонарних та пересувних лабораторій для контролю за якістю і безпечністю нафтопродуктів

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
Міненерговугілля України

березень

здійснення ефективного державного контролю відповідності нафтопродуктів затвердженим стандартам якості

148.2. Затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, визначення кінцевого строку переходу на стандарти Євро-4 та вищі

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Мінекономрозвитку України,
Міненерговугілля України

березень

148.3. Видання нормативно-правових актів з метою вдосконалення системи здійснення контролю за якістю і безпечністю нафтопродуктів

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Мінекономрозвитку України,
Міненерговугілля України

березень

148.4. Розроблення національних стандартів альтернативних видів моторних палив з підвищеним вмістом біокомпонентів

Міненерговугілля України,
Мінприроди України,
Держенергоефективності України

листопад

затвердження національних стандартів альтернативних видів моторних палив з підвищеним вмістом біокомпонентів

Модернізація нафтопереробних потужностей та стимулювання конкуренції та ринку нафтопродуктів, підвищення їх якості

149

Створення економічних стимулів для модернізації нафтопереробних потужностей та зростання обсягу нафтопереробки в Україні

149.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання реконструкції і модернізації об'єктів нафтопереробної та газопереробної галузі на період до 2015 року включно

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Міненерговугілля України

березень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 149.1

149.2. Вжиття заходів щодо захисту внутрішнього ринку та інтересів вітчизняних товаровиробників від недобросовісної конкуренції при здійсненні імпорту нафтопродуктів в Україну

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Мінекономрозвитку України,
Міненерговугілля України

березень

проведення антисубсидиційного розслідування щодо заподіяння шкоди національному виробнику моторних палив та за його результатами прийняття відповідного рішення

Зниження рівня заборгованості за спожитий природний газ

150

Забезпечення лічильниками газу населення, яке проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі

150.1. Встановлення лічильників газу населенню, яке проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі

Міненерговугілля України,
Мінрегіон України,
НКРЕ,
обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

протягом року

установлення 200 тис. лічильників газу (20% загальної потреби) населенню, яке проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі

151

Упорядкування процедури обмеження газопостачання об'єктів у сфері теплопостачання в опалювальний період до технологічного мінімуму споживання природного газу

151.1. Затвердження методики визначення технологічного мінімуму споживання природного газу об'єктами у сфері теплопостачання

Прем'єр-міністр України,
Віце-прем'єр-міністр України,
який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики,
Мінрегіон України,
Міненерговугілля України

вересень

видання акта з питань, зазначених у підпункті 151.1

151.2. Визначення технологічного мінімуму споживання природного газу для об'єктів у сфері теплопостачання відповідно до методики, зазначеної у підпункті 156.1

Мінрегіон України,
Міненерговугілля України

Жовтень

встановлено технологічний мінімум споживання природного газу для об'єктів у сфері теплопостачання

Установлення економічно обґрунтованих цін на природний газ

152

Здійснення поетапного переходу від наявного механізму диференціації цін на газ щодо окремих категорій споживачів

152.1. Удосконалення порядку формування цін на природний газ для населення

НКРЕ

протягом року

зменшення диференціації цін на природний газ для населення

153

Забезпечення захисту прав споживачів

153.1. Запровадження надання гарантованими постачальниками природного газу споживачам інформації (через платіжні документи та офіційний веб-сайт), зокрема, щодо їх прав, установлених цін відповідним категоріям споживачів на поточний рік, а також надання на запит споживача інформації щодо обсягів спожитого газу в минулому та поточному роках

НКРЕ

червень

надання гарантованими постачальниками природного газу споживачам мінімум один раз на рік інформації, зазначеної у підпункті 153.1

153.2. Внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом щодо обов'язкового запровадження функціонування кол-центрів для обслуговування споживачів

НКРЕ,
Міненерговугілля України

липень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 153.2

X. РЕФОРМА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Забезпечення рентабельного функціонування та інвестиційної привабливості підприємств житлово-комунального господарства

154

Впровадження методології стимулюючого регулювання у сфері комунальних послуг з метою підвищення ефективності діяльності та оновлення основних фондів підприємств житлово-комунального господарства

154.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про природні монополії" щодо поширення дії стимулюючого регулювання на суміжних ринках у сфері виробництва теплової енергії

Прем'єр-міністр України,
Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
Мінрегіон України

серпень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 154.1

154.2. Затвердження методики формування цін (тарифів) на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях та когенераційних установках і установках із використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) на принципах стимулюючого регулювання

Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

протягом шести місяців з дня офіційного опублікування Закону України, зазначеного у підпункті 154.1

видання акта з питань, зазначених у підпункті 154.2

154.3. Затвердження порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів, що здійснюють транспортування теплової енергії, централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

вересень

видання акта з питань, зазначених у підпункті 154.3

154.4. Затвердження методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, які провадять діяльність із транспортування теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення, для визначення регуляторної бази активів під час переходу до стимулюючого регулювання

Фонд державного майна України,
Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

вересень

видання акта з питань, зазначених у підпункті 154.4

154.5. Прийняття рішення щодо застосування стимулюючого регулювання у сфері транспортування теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення

Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
Мінрегіон України,
Мінекономрозвитку України

грудень

прийняття рішення, зазначеного у підпункті 154.5

154.6. Затвердження граничного рівня регуляторної норми доходу суб'єктів, що здійснюють транспортування теплової енергії, централізоване водопостачання та водовідведення

Мінекономрозвитку України,
Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

жовтень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 154.6

154.7. Встановлення довгострокових параметрів тарифного регулювання для цілей стимулюючого регулювання

Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

протягом трьох місяців після прийняття рішення, зазначеного у підпункті 154.5

видання акта з питань, зазначених у підпункті 154.7

155

Удосконалення системи тарифоутворення на житлово-комунальні послуги

155.1. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України щодо надання національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, повноважень із затвердження методик формування тарифів на послуги у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення для всіх суб'єктів господарювання, що надають такі послуги, незалежно від органу, що здійснює ліцензування відповідної господарської діяльності; повноважень зі схвалення інвестиційних програм підприємств, що надають послуги у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

Прем'єр-міністр України,
Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
Мінрегіон України

жовтень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 155.1

155.2. Затвердження порядку встановлення на теплову енергію та послуги з централізованого водопостачання та водовідведення тарифів, нижчих від економічно обґрунтованого рівня

Прем'єр-міністр України,
Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

березень

видання акта з питань, зазначених у підпункті 155.2

155.3. Затвердження порядку відшкодування різниці між установленим та економічно обґрунтованим тарифом на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для потреб населення

Прем'єр-міністр України,
Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

Березень

видання акта з питань, зазначених у підпункті 155.3

155.4. Затвердження графіка приведення тарифів до економічно обгрунтованого рівня

Прем'єр-міністр України,
Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

березень

видання акта з питань, зазначених у підпункті 155.4

156

Удосконалення системи соціального захисту у сфері житлово-комунального господарства в процесі приведення тарифів та цін до економічно обгрунтованого рівня

156.1. Затвердження державних соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та порядку і строків їх впровадження у заходах соціального захисту населення (пільги, субсидії)

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України,
Мінсоцполітики України,
Міненерговугілля України,
Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
НКРЕ,
Мінекономрозвитку України,
МОЗ України

листопад

видання актів з питань, зазначених у підпункті 156.1

157

Підвищення рівня розрахунків у сфері житлово-комунального господарства

157.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо визначення розміру та порядку стягнення пені за несвоєчасні розрахунки за спожиті житлово-комунальні послуги

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

жовтень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 157.1

157.2. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України щодо впровадження поточних рахунків зі спеціальним режимом використання для зарахування коштів, які надходять як плата за теплову енергію та послуги із централізованого водопостачання та водовідведення від всіх категорій споживачів, визначення алгоритму та нормативів розподілу коштів на таких рахунках для проведення розрахунків за спожитий природний газ та електричну енергію

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

жовтень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 157.2

Створення ефективного власника житла, стимулювання розвитку конкурентного середовища на конкурентних та потенційно конкурентних ринках, вдосконалення регулювання системи відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг

158

Нормативне забезпечення створення ефективного власника житла у багатоквартирних будинках

158.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо особливостей здійснення права власності у багатоквартирному будинку, передбачивши, зокрема:
особливості правового режиму спільного майна у багатоквартирному будинку;
порядок прийняття рішень співвласниками щодо управління спільним майном, у тому числі у випадку, коли об'єднання співвласників багатоквартирного будинку не створено;
порядок скликання та проведення загальних зборів співвласників;
порядок визначення голосів, які належать кожному співвласнику, пропорційно площі квартири або нежитлового приміщення співвласника багатоквартирного будинку по відношенню до загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку;
вдосконалення діяльності об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

грудень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 158.1

158.2. Видання нормативно-правових актів на виконання Закону України, зазначеного у підпункті 158.1

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

протягом трьох місяців із дня офіційного опублікування Закону України, зазначеного у підпункті 158.1

видання актів з питань, зазначених у підпункті 158.2

158.3. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України щодо права співвласників багатоквартирного будинку на отримання з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформації про суб'єктів права власності на житлові та нежитлові приміщення в такому будинку

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України,
Мін'юст України

жовтень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 158.3

159

Створення конкурентного ринку управління та утримання житлової нерухомості

159.1. Затвердження заходів щодо переводу відносин у сфері управління (обслуговування та утримання) багатоквартирних будинків на ринкові засади до 2015 року, передбачивши здійснення заходів, спрямованих, зокрема, на:
вільний вибір співвласниками багатоквартирних будинків способів управління спільним майном багатоквартирного будинку та осіб, які здійснюють таке управління на договірних засадах;
вільний вибір співвласниками багатоквартирних будинків суб'єктів, що надають житлово-комунальні послуги без узгодження з органом місцевого самоврядування;
встановлення вільних (договірних) цін на послуги з управління (обслуговування та утримання) багатоквартирними будинками;
порядок надання послуг з управління (обслуговування та утримання) багатоквартирними будинками, якщо співвласники багатоквартирних будинків не визначили надавача таких послуг

Мінрегіон України

серпень

видання акта, що передбачає перехід сфери управління (обслуговування та утримання) багатоквартирними будинками на ринкові засади до 2015 року

159.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо регулювання діяльності управителів спільного майна багатоквартирних будинків, передбачивши визначення послуги з управління, вимог до управителів, порядку контролю якості послуг управителів, відповідальності управителів

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

грудень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 159.2

160

Удосконалення регулювання системи відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг

160.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо забезпечення збалансованого розвитку сфери теплопостачання шляхом визначення механізму регулювання процесів від'єднання споживачів теплової енергії від систем централізованого теплопостачання та споживачів комунальних послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води від відповідних внутрішньобудинкових систем

Прем'єр-міністр України,
Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
Мінрегіон України

вересень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 160.1

160.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо забезпечення можливості укладення договорів між підприємствами питного водопостачання та кінцевими споживачами (власниками квартир, жилих та нежилих приміщень у багатоквартирних будинках) на послуги з централізованого водопостачання, водовідведення та встановлення тарифу у таких випадках Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України,
Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

жовтень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 160.2

160.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо визначення гарячої води як окремої товарної продукції, врегулювання порядку її постачання та визначення вартості

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України,
Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

листопад

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 160.3

160.4. Скасування в актах законодавства термінів "виконавець житлово-комунальних послуг" та "балансоутримувач"

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України,
Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

жовтень

прийняття актів з питань, зазначених у підпункті 160.4

160.5. Розроблення проекту Закону України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері житлово-комунальних послуг, передбачивши, зокрема:
уніфікацію термінології, визначення видів діяльності, суб'єктів, що їх провадять, а також видів товарів та послуг, що виробляються та надаються такими суб'єктами на ринку житлово-комунальних послуг;
визначення класифікації житлово-комунальних послуг;
створення умов для переходу потенційно конкурентних ринків до конкурентних

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України,
Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

листопад

направлення на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади проекту Закону України з питань, зазначених у підпункті 160.5

161

Забезпечення комерційного обліку води та тепла

161.1. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України щодо запровадження обов'язкового комерційного обліку теплової енергії, водопостачання та водовідведення

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України,
Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

жовтень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 161.1

161.2. Видання нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України щодо запровадження обов'язкового комерційного обліку теплової енергії, водопостачання та водовідведення

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України,
Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

протягом шести місяців із дня прийняття Закону України щодо запровадження обов'язкового комерційного обліку теплової енергії, водопостачання та водовідведення

прийняття актів з питань, зазначених у підпункті 161.2

161.3. Вдосконалення нормативно-правового регулювання оплати робіт з періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку води та теплової енергії, у тому числі з їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки, з метою забезпечення компенсації відповідних витрат суб'єктам, які фактично виконують такі роботи

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України,
Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

жовтень

прийняття актів з питань, зазначених у підпункті 161.3

Технічне переобладнання, підвищення ресурсо- та енергоефективності житлово-комунального господарства

162

Здійснення заходів із формування енергоефективної поведінки населення

162.1. Перегляд та актуалізація розроблених регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності в частині доповнення їх заходами, спрямованими на стимулювання населення до енергоощадних заходів, та здійснення моніторингу оновлених регіональних і місцевих програм

Мінекономрозвитку України,
Мінрегіон України,
Держенергоефективності України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації

грудень

моніторинг оновлених регіональних та місцевих програм

163

Впровадження механізму енергосервісних договорів для підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ

163.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проектів Законів України про внесення змін до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про енергозбереження", інших законодавчих актів, передбачивши, зокрема, впровадження механізму енергосервісних договорів у бюджетних установах, надання права розпорядникам бюджетних коштів укладати енергосервісні договори

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінрегіон України,
Мінфін України,
Держенергоефективності України,
Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

грудень

прийняття Законів України, зазначених у підпункті 163.1

163.2. Реалізація пілотних проектів укладення енергосервісних договорів

Мінрегіон України,
Мінфін України,
Держенергоефективності України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації

грудень

укладення енергосервісного договору щодо будівлі бюджетних установ

164

Удосконалення нормативного регулювання енергетичної ефективності будівель відповідно до вимог Директиви 2010/31/ЄС про енергетичну ефективність

164.1. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про енергетичну ефективність житлових та громадських будівель

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

жовтень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 164.1

164.2. Прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України про енергетичну ефективність житлових та громадських будівель

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України,
Держенергоефективності України

протягом шести місяців із дня прийняття Закону України про енергетичну ефективність житлових та громадських будівель

видання актів з питань, зазначених у підпункті 164.2

165

Удосконалення механізму державно-приватного партнерства для модернізації інфраструктури, залучення приватного капіталу для реалізації інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства

165.1. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

жовтень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 165.1

XI. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Поліпшення управління залізничним транспортом

166

Реалізація Програми реформування залізничного транспорту

166.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт", передбачивши, зокрема, механізм компенсації приватним інвесторам вартості внесених інвестицій на будівництвозалізничних шляхів із подальшою передачею таких об'єктів інвестування у державну власність і закріплення їх за уповноваженим державою суб'єктом на праві господарського відання, а також механізм державної підтримки залізничного транспорту в сегменті вантажних та пасажирських перевезень

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою)

жовтень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 166.1

166.2. Внесення змін до Статуту залізниць України (нова редакція)

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України

грудень

видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 166.2

166.3. Розроблення та затвердження Правил недискримінаційного доступу до об'єктів інфраструктури залізничного транспорту загального користування

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України

у тримісячний строк після прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 166.1

видання актів з питань, зазначених у підпунктах 166.3 і 166.4

166.4. Розроблення та видання нормативно-правового акта щодо порядку формування та державного фінансування соціального замовлення на залізничні пасажирські перевезення залізничним транспортом

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України

у тримісячний строк після прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 166.1

167

Підвищення рівня безпеки пасажирів на залізничному транспорті та запровадження Європейських стандартів безпеки

167.1. Розроблення галузевих будівельних норм ДБН В.2.3-37472062-Х:20ХХ "Будівлі і службово-технічні споруди залізничного транспорту. Проектування, будівництво та експлуатація" з метою запровадження стандартів безпеки пасажирів на станціях та пунктах зупинки, що діють у державах - членах Європейського Союзу

Мінінфраструктури України,
Мінрегіон України,
Укрзалізниця (за згодою)

грудень

видання акта з питань, зазначених у підпункті 167.1

168

Розмежування функцій державного і господарського управління у сфері залізничного транспорту

168.1. Видання Кабінетом Міністрів України актів щодо утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, 100 відсотків акцій якого належать державі, формування його органів управління

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України

квітень

утворення в установленому законом порядку публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування

168.2. Проведення інвентаризації майна підприємств залізничного транспорту загального користування; формування переліку непрофільних активів

Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою)

червень

168.3. Забезпечення реєстрації у встановленому порядку публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, 100 відсотків акцій якого належать державі

Мінінфраструктури України

жовтень

168.4. Прийняття рішення стосовно передачі непрофільних активів підприємств залізничного транспорту загального користування Фонду державного майна України

Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою),
Фонд державного майна України

жовтень

передача непрофільних активів підприємств залізничного транспорту загального користування Фонду державного майна України

Реформування системи тарифоутворення на послуги з перевезення залізничним транспортом

169

Реформування системи тарифоутворення на послуги з перевезення залізничним транспортом

169.1. Затвердження методики розрахунку тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом на основі нової класифікації пасажирських поїздів

Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою)

квітень

видання актів з питань, зазначених у підпунктах 169.1 - 169.7

169.2. Затвердження методики розрахунку тарифів на перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу "ІнтерСіті+" (ІС+)

Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою)

квітень

169.3. Затвердження порядку перегляду тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом

Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою)

грудень

169.4. Затвердження методики розрахунку тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом

Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою)

квітень

169.5. Затвердження порядку перегляду тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом

Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою)

грудень

169.6. Розроблення (на основі нової методики розрахунку тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом) та затвердження тарифного керівництва з перевезення вантажів залізничним транспортом

Мінінфраструктури України

грудень

169.7. Затвердження методики встановлення тарифів на використання інфраструктури залізничного транспорту

Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою)

грудень

Розвиток поштового зв'язку в Україні

170

Розроблення Стратегії розвитку Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта", покращення якості та підвищення рівня надання послуг поштового зв'язку

170.1. Затвердження Стратегії розвитку Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта"

Мінінфраструктури України,
Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" (за згодою)

червень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 170.1

170.2. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери поштового зв'язку, передбачивши, зокрема, внесення змін до Законів України "Про поштовий зв'язок", "Про житлово-комунальні послуги", "Про захист персональних даних", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про оренду державного та комунального майна" і "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" в частині приведення у відповідність із регулюванням ринку поштового зв'язку держав - членів Європейського Союзу

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" (за згодою)

листопад

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України з питань, зазначених у підпункті 170.2

170.3. Затвердження проектів будівництва автоматизованих сортувальних центрів у містах Донецьку та Львові

Мінінфраструктури України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
Мінрегіон України,
Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" (за згодою)

червень

затвердження проектів будівництва, зазначених у підпункті 170.3

Підвищення якості обслуговування пасажирів на залізничному транспорті

171

Підвищення якості обслуговування пасажирів на залізничному транспорті

171.1. Нормативно-правове врегулювання та програмне забезпечення бонусної системи продажу проїзних документів на поїзди класу "Інтерсіті" (ІС) та "Інтерсіті+" (ІС+)

Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою)

вересень

запровадження бонусної системи, передбаченої підпунктом 171.1

171.2. Запровадження системи регулювання вартості проїзних документів на перевезення пасажирів залізничним транспортом залежно від строків продажу проїзних документів

Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою)

вересень

запровадження системи, зазначеної у підпункті 171.2

171.3. Нормативно-правове врегулювання питання щодо запровадження продажу проїзного документа на одному бланку для перевезення пасажирів залізничним транспортом до місця призначення з однією або декількома пересадками

Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою)

вересень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 171.3 з 1 жовтня 2013 року

172

Підвищення доступності послуг із перевезення пасажирів залізничним транспортом у місті Києві

172.1. Визначення переліку поїздів далекого сполучення, графік руху яких у 2013 - 2014 роках має передбачати зупинку у місті Києві на залізничній станції "Дарниця"

Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою)

квітень

визначення переліку поїздів далекого сполучення, передбаченого підпунктом 172.1

172.2. Визначення доцільності впровадження зупинки поїздів далекого сполучення в місті Києві на залізничній станції "Святошин"

Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою)

вересень

прийняття рішення щодо доцільності зупинок поїздів далекого сполучення в місті Києві на залізничній станції "Святошин"

172.3. Введення в дію тролейбусних маршрутів у місті Києві до залізничних станцій "Дарниця" та "Київ-Московський"

Київська міська державна адміністрація

червень

відкриття маршрутів, передбачених підпунктом 172.3

173

Створення сучасного веб-порталу для пасажирів залізничного транспорту

173.1. Вдосконалення з урахуванням досвіду провідних залізничних перевізників держав - членів Європейського Союзу веб-порталу для пасажирів залізничного транспорту України, передбачивши, зокрема, запровадження системи продажу залізничних проїзних документів у режимі реального часу, а також розміщення актуальної інформації про пасажирські залізничні перевезення в Україні та графіки руху поїздів

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою)

жовтень

удосконалення веб-порталу, передбаченого підпунктом 173.1

174

Підвищення доступності приміського залізничного транспорту в містах з кількістю населення понад 150 тис. жителів

174.1. Визначення разом із місцевими органами виконавчої влади переліку нових пунктів зупинення поїздів приміського сполучення, які потрібно побудувати у 2014 - 2018 роках у містах із кількістю населення понад 150 тис. жителів

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою),
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації

грудень

затвердження переліку пунктів зупинення, передбачених підпунктом 174.1

175

Розвиток мережі швидкісного руху пасажирських поїздів

175.1. Розвиток з урахуванням досвіду держав - членів Європейського Союзу мережі швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою)

грудень

введення в дію денних поїздів на нових маршрутах, а також нічного швидкісного поїзда категорії "Нічний експрес" сполученням Київ - Донецьк з часом ходу не більше 8 годин 30 хвилин

175.2. Провести дослідження та визначити дільниці запровадження з урахуванням досвіду держав - членів Європейського Союзу денних поїздів пасажиромісткістю до 300 місць із тактовим розкладом руху інтервалом руху не більше трьох годин

Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою)

червень

визначення переліку дільниць для запровадження денних поїздів із тактовим розкладом руху, а також запровадження такого руху не менш ніж на одній із дільниць

176

Організація міжнародного швидкісного залізничного сполучення

176.1. Проведення переговорів з представниками Республіки Польща та Європейського Союзу з питання щодо доцільності запровадження міжнародного швидкісного залізничного сполучення Львів - Перемишль - Варшава та визначення джерел фінансування відповідного проекту

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою),
Львівська обласна державна адміністрація

листопад

визначення доцільності реалізації проекту, передбаченого підпунктом 176.1

176.2. Проведення міжнародних переговорів з представниками Російської Федерації з питання щодо доцільності запровадження міжнародного швидкісного залізничного сполучення Київ - Москва та визначення джерел фінансування відповідного проекту

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою)

листопад

визначення доцільності реалізації проекту, передбаченого підпунктом 176.2

177

Оновлення пасажирського рухомого складу Укрзалізниці

177.1. Придбання пасажирського рухомого складу вітчизняного виробництва для перевезення пасажирів

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою),
Мінфін України

листопад

закупівля за рахунок коштів Державного бюджету України 200 купейних вагонів, 41 пасажирського вагона з місцями для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями та 7 спеціалізованих вагонів типу СТ

Розвиток виробництва та модернізації тягового залізничного рухомого складу на території України

178

Створення правового поля для стимулювання розвитку виробництва тягового залізничного рухомого складу

178.1. Підготовка та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання організації виробництва в Україні сучасних електропоїздів, електровозів та дизельпоїздів

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
Мін'юст України,
Укрзалізниця (за згодою)

червень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 178.1

179

Підвищення енергетичної ефективності функціонування парку тепловозів та зменшення викидів у навколишнє природне середовище

179.1. Організація модернізації тепловозів з метою зменшення витрат палива не менш як на 30 відсотків

Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою)

листопад

проведення модернізації не менше ніж 6 тепловозів

Розроблення Стратегії розвитку морських портів України

180

Стимулювання розвитку морських портів України

180.1. Актуалізація Стратегії розвитку морських портів України на період до 2015 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 1051-р

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України

червень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 180.1

Утворення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту

181

Створення правового поля для функціонування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту

181.1. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про державне регулювання у сфері транспорту

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Мінекономрозвитку України

грудень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 181.1

Розвиток авіаційного сполучення

182

Розвиток авіаційного сполучення

182.1. Розроблення та затвердження механізму залучення нових авіаперевізників до ринку авіаперевезень, у тому числі тих, що працюють за моделлю "лоу-кост"

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Державіаслужба України

листопад

відкриття рейсів в аеропорти України п'ятьма новими авіаперевізниками, що працюють за моделлю "лоу-кост"

182.2. Приведення Правил сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні, затверджених наказом Державної служби з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 17 серпня 2005 року № 601, у відповідність із законодавством держав - членів Європейського Союзу

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Державіаслужба України

грудень

приведення Правил сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу у відповідність із законодавством держав - членів Європейського Союзу

182.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про заборону ввезення і реалізації на території України етилованого бензину та свинцевих добавок до бензину" щодо зняття обмеження на використання авіаційного палива для малої авіації

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Державіаслужба України

грудень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 182.3

Створення ефективної системи розвитку туризму та курортів в Україні

183

Створення ефективної системи розвитку туризму та курортів в Україні

183.1. Затвердження концепції державної цільової програми розвитку туризму та курортів в Україні на період до 2022 року

Прем'єр-міністр України,
Держтуризмкурорт України,
Мінінфраструктури України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

липень

видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 183.1

183.2. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо удосконалення його положень з урахуванням досвіду регулювання ринку туристичних послуг у державах - членах Європейського Союзу

Прем'єр-міністр України,
Держтуризмкурорт України,
Мінінфраструктури України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
Мін'юст України

жовтень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 183.2

Упровадження заходів щодо підвищення безпеки перевезень автомобільним транспортом загального користування

184

Упровадження заходів щодо підвищення безпеки перевезень автомобільним транспортом загального користування

184.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт" (нова редакція), розробленого з урахуванням практики Європейського Союзу щодо регулювання у сфері автомобільного транспорту

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України

липень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 184.1

184.2. Розроблення порядку ведення та запровадження Єдиного електронного реєстру автобусних маршрутів

Мінінфраструктури України,
Укртрансінспекція України

жовтень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 184.2

184.3. Затвердження правил розміщення реклами на маршрутних транспортних засобах, які передбачають розміщення зовнішньої реклами виключно вздовж бокових бортів транспортного засобу та забороняють розміщення реклами на вікнах транспортного засобу

Мінінфраструктури України,
Укртрансінспекція України

червень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 184.3

184.4. Запровадження диспетчеризації роботи автомобільних перевізників, що здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (крім міських та приміських маршрутів), із використанням системи супутникового позиціонування

Мінінфраструктури України,
Укртрансінспекція України

грудень

створення системи диспетчеризації, передбаченої підпунктом 184.4

Реалізація проектів загальнодержавного значення щодо розвитку транспортної інфраструктури, у тому числі з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій, міжнародної технічної допомоги та коштів приватних інвесторів

185

Реалізація проектів загальнодержавного значення щодо розвитку транспортної інфраструктури України, в тому числі з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій, міжнародної технічної допомоги та коштів приватних інвесторів

185.1. Збільшення пропускної здатності залізничного коридору Київ - Львів - Чоп (спорудження Бескидського залізничного тунелю)

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Мінекономрозвитку України,
Укрзалізниця (за згодою)

грудень

продовження виконання підготовчих робіт за проектом, зазначеним у підпункті 185.1

185.2. Збільшення пропускної здатності залізничного сполучення в напрямку морського торговельного порту "Южний" (збільшення пропускної здатності ділянки Чорноморська - Берегова)

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Мінекономрозвитку України,
Укрзалізниця (за згодою)

грудень

підвищення пропускної здатності залізничного сполучення, забезпечення беззупинкового пропуску поїздів, модернізація транспортної інфраструктури у напрямку морського торговельного порту "Южний"

185.3. Будівництво нових та реконструкція існуючих залізничних колій для здійснення транзитних вантажних перевезень в обхід міста Києва (модернізація та електрифікація ділянок залізничного сполучення Бахмач - Гребінка - Золотоноша - Ляплава - Канів та відновлення залізничного сполучення Канів - Миронівка)

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
Мінінфраструктури України,
Мінекономрозвитку України,
Укрзалізниця (за згодою)

жовтень

проведення експертизи стану Канівської ГЕС та стану залізничних колій на ділянці Золотоноша - Ляплава

185.4. Приведення до європейського рівня транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці Лубни - Полтава та автомобільних доріг на підходах до міста Києва

Прем'єр-міністр України,
Укравтодор,
Мінінфраструктури України,
Мінекономрозвитку України

грудень

виконання робіт та відкриття руху на автомобільних дорогах М-01 Київ - Чернігів, М-05 Київ - Одеса, М-03 Київ - Харків - Довжанський

185.5. Спорудження нового автомобільного мосту через р. Дніпро у місті Кременчуці

Полтавська обласна державна адміністрація,
Мінфін України,
Мінекономрозвитку України,
Мінінфраструктури України,
Мінрегіон України

грудень

виконання 100% підготовчих робіт та 20% будівельно-монтажних робіт за проектом, зазначеним у підпункті 185.5

Гармонізація національних стандартів у сфері транспорту із стандартами Європейського Союзу

186

Гармонізація національних стандартів будівництва автомобільних доріг та облаштування вулиць із стандартами Європейського Союзу

186.1. Внесення з урахуванням досвіду держав - членів Європейського Союзу змін до державних будівельних норм (Споруди транспорту) щодо каналізування потоків на перехресті, облаштування пішохідних переходів пониженим бордюром, облаштування підвищених над рівнем дороги посадочних площадок на трамвайних зупинках, облаштування в населених пунктах на пішохідних переходах підвищених острівців безпеки

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України,
Укравтодор,
Укртрансінспекція України,
Мінінфраструктури України

липень

внесення змін до державних будівельних норм, передбачених підпунктом 186.1

187

Гармонізація національних стандартів пасажирського автомобільного та електричного транспорту із стандартами Європейського Союзу

187.1. Внесення з урахуванням досвіду держав - членів Європейського Союзу змін до державних стандартів щодо пасажирського автомобільного та електричного транспорту, зокрема щодо обов'язкового облаштування рухомого складу міського та приміського сполучення енергозберігаючою системою відкривання дверей та системою "зупинка на вимогу", а також запровадження стандарту "стіни безпеки" для метрополітенів

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України

травень

внесення змін до державних стандартів, передбачених підпунктом 187.1

188

Гармонізація національних стандартів організації роботи пасажирського автомобільного та електричного транспорту в містах із стандартами Європейського Союзу

188.1. Внесення з урахуванням досвіду держав - членів Європейського Союзу змін до державних будівельних норм ДБН-360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" стосовно організації роботи пасажирського автомобільного та електричного транспорту в містах, зокрема, щодо відстані між зупинками громадського транспорту

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України,
Укравтодор,
Укртрансінспекція України,
Мінінфраструктури України

жовтень

внесення змін до державних будівельних норм ДБН-360-92

189

Гармонізація національних стандартів безпеки рейкового рухомого складу із стандартами Європейського Союзу

189.1. Внесення змін до державних стандартів щодо безпеки рейкового рухомого складу з урахуванням стандарту Європейського Союзу E№ 15227

Прем'єр-міністр України,
Укртрансінспекція України,
Укравтодор,
Мінінфраструктури України

жовтень

внесення змін до державних стандартів, передбачених підпунктом 189.1

Передача інфраструктурних об'єктів місцевого значення на місцевий рівень

190

Передача управління інфраструктурними об'єктами місцевого значення на місцевий рівень

190.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,Укравтодор

червень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 190.1

190.2. Проведення комплексу дорожніх робіт з поліпшення стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення, будівництво, реконструкцію та ремонт яких заплановано здійснити у 2013 році

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Укравтодор

листопад

виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення відповідно до затверджених переліків робіт

190.3. Передача автомобільних доріг загального користування місцевого значення в управління місцевих органів виконавчої влади

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Укравтодор,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

грудень

автомобільні дороги загального користування місцевого значення передано в управління місцевих органів виконавчої влади

Розвиток міського електричного транспорту

191

Оновлення рухомого складу міського електричного транспорту

191.1. Внесення змін до Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 року № 1855, щодо актуалізації Програми

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України

травень

видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 191.1

191.2. Реалізація Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 29 грудня 2006 року № 1855, шляхом спільного фінансування з державного бюджету та місцевих бюджетів заходів з оновлення парку рухомого складу міського електричного транспорту

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації,
за участю відповідних міських рад

листопад

придбання 150 нових тролейбусів з низькою підлогою для міст України (крім міст Києва, Харкова та Донецька); придбання 30 нових трамваїв з низькою підлогою не менш як 70% загальної площі салону та часткою вироблених в Україні складових трамваю не менше 55% його вартості

192

Реалізація пілотного проекту запровадження безготівкової системи оплати проїзду в міському електричному транспорті та електронної системи обліку пасажирів, які мають право на пільговий проїзд

192.1. Внесення змін до законодавства, які б дали змогу реалізувати пілотні проекти запровадження безготівкової системи оплати проїзду в міському електричному транспорті

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Мінфін України,
Мінсоцполітики України

червень

видання актів з питання, зазначеного у підпункті 192.1

192.2. Реалізація пілотного проекту із запровадження безготівкової системи оплати проїзду в міському електричному транспорті в містах Львові, Тернополі, Кременчуці, Чернівцях та Вінниці

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Мінфін України,
Мінсоцполітики України,
за участю відповідних міських рад

листопад

запровадження безготівкової системи оплати проїзду в міському електричному транспорті в містах Львові, Тернополі, Кременчуці, Чернівцях та Вінниці

193

Розвиток мережі міського електричного транспорту в Україні

193.1. Реалізація проектів з розвитку мережі міського електричного транспорту міського та приміського сполучення

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
за участю відповідних міських рад

листопад

будівництво 30 кілометрів тролейбусних ліній та будівництво (реконструкція) 20 кілометрів трамвайних ліній у двосторонньому обчисленні з використанням новітніх енергозберігаючих технологій

194

Зміна порядку формування тарифів на проїзд у міському електричному транспорті

194.1. Затвердження порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту, передбачивши включення до тарифу на послуги міського електричного транспорту інвестиційної складової, яка дасть змогу оновлювати рухомий склад за 15 років

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінінфраструктури України

червень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 194.1

Підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах

195

Вжиття заходів до підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах

195.1. Удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення безпечних умов руху та виключення факторів, що відволікають учасників дорожнього руху, зокрема внесення змін до Законів України "Про рекламу" та "Про автомобільні дороги" стосовно умов розміщення реклами вздовж автомобільних доріг загального користування та на дорогах і вулицях населених пунктів з урахуванням вимог, що встановлені в державах - членах Європейського Союзу, а також стосовно заборони розміщення рекламної інформації на дорожніх знаках та приведення нормативних документів у відповідність із такими змінами до названих Законів

Прем'єр-міністр України,
МВС України,
Мінрегіон України,
Мінінфраструктури України,
Укравтодор,
Держпідприємництво України,
Укртрансінспекція України

червень

прийняття законів та видання підзаконних актів з питання, зазначеного у підпункті 195.1, ліквідація 100% дорожніх знаків, що містять рекламну інформацію

195.2. Внесення змін до Правил паркування транспортних засобів стосовно заборони облаштування суб'єктами господарювання місць для паркування на тротуарах та проїзній частині автомобільних доріг

Прем'єр-міністр України,
МВС України,
Мінрегіон України,
Мінінфраструктури України,
Укравтодор,
Держпідприємництво України,
Укртрансінспекція України

червень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 195.2

195.3. Удосконалення законодавства у сфері дорожнього руху та стандартів розміщення дорожніх знаків з урахуванням положень Конвенції про дорожній рух та стандартів, що діють у державах - членах Європейського Союзу, зокрема, щодо:
неможливості притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху в разі, якщо дорожня розмітка та/чи дорожні знаки не відповідають чинним стандартам або є невидимими для учасників руху;
обов'язкового встановлення на автомобільних дорогах із більш ніж однією полосою руху дорожніх знаків для кожної полоси руху;
запровадження європейських стандартів дорожніх знаків, дорожньої розмітки, освітлення пішохідних переходів на острівцях безпеки та пішохідних переходів;
обов'язкового руху транспортних засобів з увімкненими фарами ближнього світла у будь-який час за межами населених пунктів у період з 1 жовтня по 1 травня

Прем'єр-міністр України,
МВС України,
Мінрегіон України,
Мінінфраструктури України,
Укравтодор

Березень

прийняття актів з питань, зазначених у підпункті 195.3

196

Запровадження фотофіксування порушень правил дорожнього руху

196.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо:
запровадження фотофіксування порушень правил дорожнього руху в режимі "без втручання уповноваженої особи", яке базується на принципах автоматичної обробки інформації про порушення правил дорожнього руху;
вручення постанови про адміністративне порушення особисто власнику транспортного засобу з установленням строку на судове оскарження такої постанови протягом 30 днів з дня її вручення;
звільнення власника транспортного засобу від відповідальності в разі, коли наведено достовірну інформацію про особу, яка вчинила правопорушення на його транспортному засобі, та коли ця особа буде притягнута до відповідальності

Прем'єр-міністр України,
МВС України

грудень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 196.1

197

Посилення адміністративної відповідальності та збільшення розмірів штрафу за порушення правил дорожнього руху

197.1. Розроблення та внесення проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо:
збільшення розмірів штрафів за порушення правил користування ременями безпеки водіями та пасажирами, тонування вікон автомобілів понад встановлену норму, встановлення та/або використання в зовнішніх освітлювальних приладах елементів освітлення (лампи, світодіодні вогні тощо), які не відповідають чинним стандартам;
запровадження відповідальності за встановлення на проїзній частині автомобільних доріг предметів, що перешкоджають проїзду чи паркуванню (крім випадків проведення ремонтних робіт та обмеження в'їзду в пішохідну зону)

Прем'єр-міністр України,
МВС України

червень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 197.1

198

Удосконалення процедури сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху

198.1. Внесення змін до законодавства щодо вдосконалення процедури сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху та застосування механізму автоматичного заліку таких штрафів під час отримання коштів в органах Державної казначейської служби України

Прем'єр-міністр України,
МВС України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України,
Казначейство України

червень

видання актів з питання, зазначеного у підпункті 198.1

199

Спрощення процедур митного контролю в аеропортах України

199.1. Забезпечення вжиття заходів щодо спрощення процедур митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України, відкритих для міжнародного сполучення

Прем'єр-міністр України,
Міністерство доходів і зборів України,
Мінфін України,
Мінінфраструктури України

Березень

забезпечення додержання встановлених часових нормативів проведення митного контролю фізичних осіб (дві хвилини для кожного виду контролю);
запровадження розділених "червоного коридору" та "зеленого коридору"

XII. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА

Земельна реформа. Створення прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення

200

Створення прозорого ринку земель, розроблення ефективного механізму обороту земель сільськогосподарського призначення

200.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про обіг земель сільськогосподарського призначення, передбачивши, зокрема:
врегулювання питань, пов'язаних з організацією обігу земель сільськогосподарського призначення;
визначення кола набувачів прав власності на землі сільськогосподарського призначення;
забезпечення прозорості операцій із сільськогосподарськими землями, публічності інформації щодо укладених договорів на такі земельні ділянки;
врегулювання питань щодо набуття у власність земель сільськогосподарського призначення;
врегулювання питань щодо граничних площ земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва тощо

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України,
Держземагентство України

червень

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 200.1

201

Вдосконалення законодавства у сфері земельних відносин, посилення гарантій прав фізичних осіб на вчасне і безперешкодне оформлення документів на земельну ділянку

201.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів, передбачивши, зокрема:
запровадження порядку, за яким фізична та юридична особа під час оформлення документації на земельну ділянку не зобов'язана подавати документи або інформацію, що перебувають у володінні державних органів або органів місцевого самоврядування;
деталізацію процедури взаємодії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, з іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до Земельного кодексу України надають висновки щодо погодження проектів землеустрою, в тому числі визначення строків розгляду проектів землеустрою всіма центральними органами виконавчої влади, які погоджують проекти землеустрою;
чіткий та прозорий механізм відповідальності посадових осіб за порушення строків розгляду проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
впровадження принципу мовчазної згоди під час вирішення земельних питань органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України,
Держземагентство України

травень

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 201.1

202

Забезпечення реалізації конституційних прав громадян щодо оформлення спадщини, дарування земельних ділянок та наповнення місцевих бюджетів

202.1. Завершення проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів відповідно до статті 13 Закону України "Про оцінку земель"

Мінагрополітики України,
Держземагентство України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

листопад

проведення нормативної грошової оцінки 100% земель населених пунктів України відповідно до статті 13 Закону України "Про оцінку земель"

203

Забезпечення отримання інформації землевласниками та землекористувачами, а також органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування про наявні у Державному фонді документації із землеустрою матеріали, а також отримання відомостей із них

203.1. Підвищення ефективності функціонування Державного фонду документації із землеустрою, зокрема шляхом створення повного електронного реєстру документації із землеустрою та оцінки земель

Мінагрополітики України,
Держземагентство України

жовтень

створення повного електронного реєстру документації із землеустрою та оцінки земель

204

Створення прозорих механізмів надання відомостей із Державного земельного кадастру та інформаційного забезпечення проведення земельних торгів для поліпшення інвестиційного клімату

204.1. Інформаційне наповнення офіційного веб-порталу Держземагентства України, передбачивши, зокрема, оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру (в тому числі результатів робіт із землеустрою), інформації про земельні ділянки або права на них, які виставлено на земельні торги, та результати торгів на офіційному веб-порталі Держземагентства України відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр"

Мінагрополітики України,
Держземагентство України

липень

забезпечення оприлюднення 100% інформації про земельні ділянки, які зареєстровані в Державному земельному кадастрі, або права на них, які виставлено на земельні торги, та результати торгів на офіційному веб-порталі Держземагентства України

205

Підвищення ефективності захисту інформації з обмеженим доступом, у тому числі персональних даних, під час ведення Державного земельного кадастру

205.1. Створення та впровадження в усіх територіальних органах Держземагентства України комплексної системи захисту інформації з обмеженим доступом, у тому числі персональних даних, під час ведення Державного земельного кадастру

Мінагрополітики України,
Держземагентство України

Червень

запровадження єдиної системи захисту інформації з обмеженим доступом, у тому числі персональних даних, та підтримка її у належному стані в усіх територіальних органах Держземагентства України

206

Інформаційне наповнення Державного земельного кадастру

206.1. Внесення до Державного земельного кадастру архівних відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру

Мінагрополітики України,
Держземагентство України

грудень

трансформація 100% картографічних матеріалів на паперових носіях в електронний вигляд, векторизація 100% картограм агровиробничих груп грунтів, топографічних карт

207

Забезпечення прозорості та врегульованості процедури погодження та затвердження документації із землеустрою

207.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу кожного виду документації із землеустрою

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України,
Держземагентство України

листопад

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 207.1

208

Інвентаризація земель державної власності

208.1. Встановлення водоохоронних зон, прибережних захисних смуг уздовж річок, морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм, а також установлення пляжних зон

Прем'єр-міністр України,
Мінприроди України,
Мінагрополітики України,
Держземагентство України

грудень

внесення до Державного земельного кадастру інформації щодо встановлених водоохоронних зон, прибережних захисних смуг уздовж морів та щодо 70% водоохоронних зон уздовж річок, навколо озер, водосховищ та інших водойм, пляжних зон

Розвиток базових галузей сільського господарства

209

Визначення стратегічних пріоритетів діяльності органів виконавчої влади у сфері аграрної політики до 2020 року та інструментів їх реалізації

209.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження Стратегії розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
МОЗ України,
Мінрегіон України

серпень

видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 209.1

209.2. Винесення на громадське обговорення проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Програми розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року

Мінагрополітики України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
МОЗ України,
Мінрегіон України

у чотиримісячний строк після видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 209.1

проведення громадського обговорення проекту акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 209.2

210

Забезпечення сталого розвитку сільських територій

210.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження Концепції розвитку сільських територій, передбачивши, зокрема:
напрями та інструменти розвитку соціальної інфраструктури сільських територій;
створення моделей підвищення рівня зайнятості та доходів сільського населення;
напрями розвитку сільського аграрного туризму, народних промислів, підприємництва тощо

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
МОЗ України,
Мінсоцполітики України,
Мінрегіон України,
Міненерговугілля України,
Мінприроди України,
Міністерство освіти і науки України,
Мінінфраструктури України

у чотиримісячний строк після видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 209.1

видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 210.1

211

Забезпечення продовольчої безпеки держави

211.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про основні засади забезпечення продовольчої безпеки, передбачивши, зокрема:
формування комплексної системної державної аграрної політики у сфері гарантування продовольчої безпеки;
визначення чітких критеріїв та показників для оцінки стану продовольчої безпеки України, в тому числі визначення питомої ваги вітчизняного продовольства в загальному обігу продовольчої продукції;
визначення індикаторів доступності продовольства для всіх верств населення України

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України,
Мінекономрозвитку України та інші центральні органи виконавчої влади у межах повноважень

вересень

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 211.1

212

Удосконалення законодавства у сфері державної системи біобезпеки під час створення, випробування, транспортування та використання генетично модифікованих організмів

212.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державної системи біобезпеки під час створення, випробування, транспортування та використання генетично модифікованих організмів, передбачивши, зокрема:
створення ефективного механізму маркування генетично модифікованої продукції;
удосконалення регулювання обігу біотехнологічних сортів рослин;
запровадження процедури державного контролю, реєстрації та обігу насіння, отриманого шляхом застосування біотехнологій, відповідно до вимог Світової організації торгівлі та Європейського Союзу;
визначення порядку захисту авторських та суміжних прав власників зареєстрованих біотехнологічних сортів рослин

Прем'єр-міністр України,
Мінприроди України,
Мінагрополітики України,
Мінекономрозвитку України,
Міністерство освіти і науки України,
МОЗ України

вересень

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 212.1

213

Зменшення загрози деградації земель

213.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження Концепції розвитку агролісомеліорації в Україні

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України,
Держлісагентство України,
Держземагентство України

листопад

видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 213.1

214

Удосконалення законодавства в сфері державного регулювання насінництва та розсадництва

214.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про насіння і садивний матеріал", передбачивши, зокрема:
гармонізацію системи сертифікації насіння і садивного матеріалу з вимогами Світової організації торгівлі та Європейського Союзу у сфері сертифікації та підтвердження відповідності;
унеможливлення надання центральними органами виконавчої влади платних господарських послуг у галузі насінництва та розсадництва;
посилення гарантій щодо відкритості, прозорості і системності державного нагляду (контролю) у галузі насінництва та розсадництва;
усунення бар'єрів під час ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу;
удосконалення механізму проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу, забезпечивши при цьому додержання принципів неупередженості, прозорості та доступності процедур підтвердження відповідності посівних якостей насіння та/або садивного матеріалу та конкурентних засад розвитку підприємницької діяльності в зазначеній сфері;

визначення органів виконавчої влади, на які покладатимуться повноваження із забезпечення формування, реалізації державної аграрної політики у сфері лікарського насінництва і розсадництва

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України,
Держсільгосп- інспекція України

квітень

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 214.1

215

Створення умов для ефективного використання та відновлення грунтів України з метою раціонального їх використання, збереження їх стану, якості та родючості, захисту від негативних природних та антропогенних чинників

215.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо раціонального використання грунтів, передбачивши, зокрема:
визначення правових, економічних, екологічних та соціальних основ охорони грунтів та забезпечення їх родючості;
визначення принципів державної політики у сфері охорони грунтів та забезпечення їх родючості, правових засад діяльності органів державної влади, юридичних та фізичних осіб у цій сфері тощо

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України,
Держземагентство України

жовтень

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 215.1

216

Удосконалення механізму державного регулювання у сфері рибного господарства

216.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження порядку надання у користування гідротехнічних споруд рибогосподарської технологічної водойми для цілей аквакультури та типової форми договору користування ними

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України,
Держрибагентство України

липень

використання типових форм договорів, зазначених у підпунктах 216.1 та 216.2, під час укладення договорів про оренду водних об'єктів та користування гідротехнічними спорудами рибогосподарської технологічної водойми

216.2. Видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження типової форми договору оренди водних об'єктів

Прем'єр-міністр України,
Мінприроди України,
Держводагентство України

липень

XIII. РЕФОРМА СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

217

Удосконалення діяльності Кабінету Міністрів України

217.1. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення адміністративної реформи, скорочення контрольно-наглядових функцій центральних органів виконавчої влади та звільнення Кабінету Міністрів України від невластивих йому повноважень

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України

квітень

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 217.1

217.2. Розроблення та видання Кабінетом Міністрів України постанови про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, щодо:
встановлення заборони внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів без дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, зокрема, стосовно обов'язковості погодження із заінтересованими органами (за винятком проектів з питань запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків);
уточнення положень про необхідність погодження проектів актів Кабінету Міністрів України заінтересованими органами виключно в межах своєї компетенції

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України,
Мінекономрозвитку України

квітень

видання акта з питань, зазначених у підпункті 217.2

218

Унормування адміністративних процедур

218.1. Внесення на розгляд та забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Адміністративно-процедурного кодексу України

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України

до прийняття Кодексу

прийняття Адміністративно-процедурного кодексу України

219

Удосконалення порядку надання послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану

219.1. Запровадження можливості попереднього електронного запису (через мережу Інтернет в режимі он-лайн) на прийом до відділів державної реєстрації актів цивільного стану

Мін'юст України,
Укрдержреєстр

листопад

наявність он-лайн процедури, зазначеної у підпункті 219.1, у відділах державної реєстрації актів цивільного стану

220

Удосконалення організації та порядку діяльності центральних органів виконавчої влади

220.1. Внесення проектів указів Президента України про внесення змін до положень про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо уточнення повноважень центральних органів виконавчої влади

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України,
інші центральні органи виконавчої влади

травень

видання указів Президента України з питань, зазначених у підпункті 220.1

220.2. Внесення на розгляд та забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення статусу директорів департаментів апаратів міністерств

Мін'юст України

до прийняття Закону України

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 220.2

221

Створення системи пробації

221.1. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про пробацію

Мін'юст України

протягом року

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 221.1

222

Удосконалення регулювання у сфері запобігання корупції

222.1. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо визначення:
механізму перевірки відомостей, що містяться в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру осіб, уповноважених на виконання функцій держави;
механізму методичного забезпечення діяльності підрозділів органів виконавчої влади з питань запобігання і виявлення корупції;
обмеження переліку посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, претенденти на зайняття яких підлягають спеціальній перевірці

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України,
Міністерство доходів і зборів України

червень

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 222.1 створення механізму перевірки декларацій про доходи та витрати

222.2. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо:
розширення переліку посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру яких підлягають обов'язковому оприлюдненню;
запровадження обов'язковості оприлюднення на спеціальному єдиному веб-порталі декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які підлягають обов'язковому оприлюдненню

Прем'єр-міністр України,
Нацдержслужба України

Червень

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 222.2

222.3. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо запровадження відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України

квітень

прийняття Закону України з питання, зазначеного у підпункті 222.3

222.4. Видання нормативно-правового акта щодо створення національної системи оцінки рівня корупції

Мін'юст України,
Мінекономрозвитку України,
Держстат України

вересень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 222.4

створення національної системи оцінки рівня корупції

222.5. Створення відповідно до компетенції спеціалізованої системи професійного відбору, визначення порядку прийняття на службу та підготовки кадрів правоохоронних органів, що здійснюють боротьбу з корупцією

Генеральна прокуратура України (за згодою),
МВС України,
Служба безпеки України,
Міністерство доходів і зборів України

листопад

видання відповідних актів з питань, зазначених у підпункті 222.5

створення спеціалізованої системи управління людськими ресурсами, які уповноважені на здійснення функцій протидії корупції

223

Реформування системи державного управління у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення

223.1. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (нова редакція) та деяких законодавчих актів України", в якому передбачити, зокрема:
зміну пріоритетів діяльності органів санітарно-епідеміологічного нагляду з орієнтацією на превентивно-профілактичні заходи;
оптимізацію надання відповідних адміністративних послуг;
підвищення статусу регуляторних актів, якими встановлюються вимоги до безпеки середовища життєдіяльності людини, забезпечення їх відповідності технічним регламентам;
функціонування єдиного центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, ліквідацію санітарно-епідеміологічних служб інших державних органів;
посилення відповідальності за порушення санітарного законодавства;
створення суб'єктами господарювання систем внутрішнього виробничого контролю за додержанням вимог до безпеки середовища життєдіяльності людини;
визначення вичерпного переліку повноважень та функцій посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення;
запровадження декларативного принципу для суб'єктів господарювання з низьким та середнім епідемічним ризиком;
запровадження орієнтованого на ризик підходу до здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
скасування проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи нехарчової продукції

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України,
Держсанепідслужба України

листопад

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 223.1

223.2. Перегляд нормативно-правових актів у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення з метою оптимізації їх кількості

МОЗ України,
Держсанепідслужба України

серпень

зменшення кількості санітарних правил та норм

розміщення всіх санітарних правил та норм на офіційному веб-сайті Держсанепідслужби України

223.3. Актуалізація нормативно-правової бази у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення (підготовка і видання нормативно-правових актів України щодо затвердження санітарних норм та правил, які на даний час регламентуються законодавством колишнього СРСР)

МОЗ України,
Держсанепідслужба України

серпень

223.4. Здійснення заходів щодо державної реєстрації актів Державної санітарно-епідеміологічної служби України, якими затверджені санітарні норми та правила

МОЗ України,
Держсанепідслужба України,
Мін'юст України

серпень

223.5. Забезпечення розміщення всіх регуляторних актів Державної санітарно-епідеміологічної служби України на її офіційному веб-сайті

МОЗ України,
Держсанепідслужба України

липень

223.6. Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 року № 1351 "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби" щодо перегляду тарифів на платні послуги у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення з метою стимулювання розвитку ринку лабораторних послуг

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України,
Держсанепідслужба України

травень

видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 223.6

224

Оптимізація мережі державних лабораторій

224.1. Розроблення та затвердження Концепції оптимізації мережі державних лабораторій, передбачивши, зокрема:
створення єдиної мережі державних лабораторій з проведення випробувань у сфері безпечності та якості продуктів харчування, нехарчової продукції, охорони праці, безпеки навколишнього природного середовища;
забезпечення координації державного управління зазначеними лабораторіями

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
МОЗ України,
Мінагрополітики України,
Мінфін України,
Мін'юст України,
Держпідприємництво України,
Держсанепідслужба України,
Держспоживінспекція України,
Держекоінспекція України,
Держветфітослужба України,
Держгірпромнагляд України

червень

видання акта з питань, зазначених у підпункті 224.1

225

Удосконалення діяльності Міністерства внутрішніх справ України

225.1. Удосконалення структури Міністерства внутрішніх справ України, його штатного розпису та системи документообігу, у тому числі шляхом прийняття законів та інших нормативно-правових актів

МВС України

червень

прийняття Закону України з питань, передбачених підпунктом 225.1 удосконалення структури Міністерства внутрішніх справ України та перетворення його у цивільне відомство, упровадження в системі Міністерства внутрішніх справ України електронного документообігу

226

Приведення інституційних механізмів у сфері захисту персональних даних у відповідність із вимогами Ради Європи та ЄС

226.1. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до законів України щодо передачі Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини функцій контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері захисту персональних даних

Мін'юст України

червень

прийняття Закону України з питань, передбачених підпунктом 226.1

Реформування місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, територіальної організації влади

227

Підвищення ефективності функціонування органів місцевого самоврядування, створення умов для підвищення спроможності територіальних громад

227.1. Внесення на розгляд Президента України проекту Указу Президента України про затвердження Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

березень

подання Кабінетом Міністрів України проекту Указу Президента України, зазначеного у підпункті 227.1

227.2. Розроблення та видання акта Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

у тримісячний строк після прийняття Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 227.2 визначення переліку заходів та етапність проведення реформи місцевого самоврядування

227.3. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про співробітництво територіальних громад

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

жовтень

прийняття Закону України з питання, зазначеного у підпункті 227.3

227.4. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про органи самоорганізації населення" (нова редакція)

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

вересень

прийняття Закону України з питання, зазначеного у підпункті 227.4

227.5. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про право територіальних громад на об'єднання

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

листопад

прийняття Закону України з питання, зазначеного у підпункті 227.5

227.6. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про місцевий референдум

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України

до прийняття Закону України

прийняття Закону України з питання, зазначеного у підпункті 227.6

228

Створення ефективної системи стратегічного планування регіонального розвитку

228.1. Затвердження з урахуванням стандартів Європейського Союзу Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

грудень

затвердження з урахуванням стандартів Європейського Союзу Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року

Створення професійної та ефективної державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

229

Забезпечення створення професійної та ефективної державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

229.1. Доопрацювання та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (нова редакція)

Прем'єр-міністр України,
Нацдержслужба України,
Мінрегіон України,
Мін'юст України

червень

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 229.1

229.2. Нормативне забезпечення виконання Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI "Про державну службу"

229.2.1. Видання Кабінетом Міністрів України нормативно-правових актів з питань державної служби щодо:
порядку та умов визначення заробітної плати для обчислення пенсії державного службовця;
порядку перерахунку раніше призначених пенсій державних службовців

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України,
Мінфін України,
Нацдержслужба України

квітень

видання актів Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 229.2.1

229.3. Внесення змін до Порядку підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 6 квітня 2012 року № 65, щодо можливості реалізації спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування, інших форм підвищення рівня професійної компетентності державних службовців за кошти державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності

Нацдержслужба України

квітень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 229.3

230

Удосконалення організації діяльності місцевих органів виконавчої влади

230.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" щодо процедури погодження призначення на посади

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України

квітень

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 230.1

XIV. ВПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ТА ІНВЕСТИЦІЇ

231

Здійснення заходів із поліпшення інвестиційного іміджу України

231.1. Проведення міжнародного інвестиційного форуму на високому рівні

Держінвестпроект України

протягом року

проведення міжнародного інвестиційного форуму

231.2. Проведення презентацій проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти) за кордоном

Держінвестпроект України

протягом року

проведення презентацій національних проектів у світових фінансових центрах

232

Реалізація національного проекту "LNG Україна" - створення інфраструктури постачання скрапленого газу в Україну"

232.1. Видання акта Кабінету Міністрів України про затвердження порядку проведення та умов конкурсу з вибору інвестора на будівництво та експлуатацію LNG-термінала, а також органу, уповноваженого на проведення конкурсу та укладення інвестиційного договору на будівництво та експлуатацію LNG-термінала

Прем'єр-міністр України,
Держінвестпроект України,
Міненерговугілля України

березень

укладення договорів з інвесторами щодо будівництва та експлуатації LNG-термінала з урахуванням визначеної форми участі держави у національному проекті

232.2. Прийняття рішення щодо визначення суб'єкта, на якого буде покладений обов'язок щодо забезпечення гарантій завантаження потужностей LNG-термінала

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
Держінвестпроект України

березень

232.3. Проведення конкурсу з вибору інвестора на будівництво і експлуатацію LNG-термінала та узгодження умов інвестиційного договору

Держінвестпроект України,
Міненерговугілля України

травень

232.4. Видання акта Кабінету Міністрів України про затвердження інвестиційного договору на будівництво та експлуатацію LNG-термінала, передбачивши, зокрема, умови забезпечення гарантій завантаження потужностей LNG-термінала

Прем'єр-міністр України,
Держінвестпроект України,
Міненерговугілля України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
Фонд державного майна України

червень

232.5. Укладення договору між компанією - оператором LNG-термінала та суб'єктом, на якого покладений обов'язок щодо забезпечення гарантій завантаження потужностей LNG-термінала

Держінвестпроект України,
Міненерговугілля України

вересень

підписання договору з питання, зазначеного у підпункті 232.5

232.6. Розроблення проектної документації окремих частин будівництва LNG-термінала (технологічної, морської, газотранспортної) національного проекту

Держінвестпроект України,
Мінрегіон України,
Міненерговугілля України

протягом року

визначення на конкурсних засадах компаній, які будуть здійснювати розроблення проектної документації технологічної, морської та газотранспортної частин національного проекту

232.7. Виділення земельних ділянок, необхідних для реалізації національного проекту, в тому числі сполучної інфраструктури до LNG-термінала

Прем'єр-міністр України,
Держінвестпроект України,
Одеська обласна державна адміністрація

червень

надання земельних ділянок, необхідних для реалізації проекту

232.8. Початок будівництва окремих частин LNG-термінала (технологічної, морської, газотранспортної)

Держінвестпроект України,
Міненерговугілля України,
Мінприроди України

протягом року

початок будівництва газотранспортної частини національного проекту

232.9. Внесення до Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Законів України "Про природні монополії" та "Про засади функціонування ринку природного газу" щодо:
визначення поняття "регазифікація природного газу";
забезпечення недискримінаційного доступу до потужностей з регазифікації природного газу; визначення повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, щодо встановлення тарифів на послуги з регазифікації природного газу;
застосування стимулюючого тарифного регулювання при встановленні тарифів на послуги з регазифікації природного газу

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
НКРЕ,
Держінвестпроект України

травень

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 232.9

232.10. Адаптація законодавства України до європейських технічних стандартів і нормативів у частині проектування, будівництва та експлуатації об'єктів інфраструктури LNG-термінала, зокрема:
EN 1473-2007. Устаткування і обладнання для скрапленого природного газу: проектування берегових установок;
EN 1474-2008. Устаткування і обладнання для скрапленого природного газу: проектування та випробування систем морського транспортування;
EN 1532-2007. Устаткування і обладнання для скрапленого природного газу: пристрій для перекачування з судна на берег

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
Мінекономрозвитку України,
Держінвестпроект України,
Мінрегіон України,
Мінінфраструктури України,
Мінприроди України

протягом року

прийняття нормативних документів з питань, зазначених у підпункті 232.10

232.11. Проведення переговорів та підписання міжнародних договорів щодо поставки і транспортування скрапленого природного газу на територію України

Міненерговугілля України,
МЗС України,
Держінвестпроект України

протягом року

підписання міжнародних договорів з питань, зазначених у підпункті 232.11

233

Реалізація національного проекту "Відкритий світ" - створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня на базі технологій радіозв'язку четвертого покоління (4G)"

233.1. Реалізація національного проекту з урахуванням визначеної форми участі держави в національному проекті щодо технічного та методичного супроводу створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі у загальноосвітніх навчальних закладах

Держінвестпроект України,
Міністерство освіти і науки України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

вересень

комплексна реалізація проект