open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.10.2013  № 782


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 жовтня 2013 р.
за № 1762/24294

Про затвердження Порядку перегляду тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення», підпункту 4.1.10 підпункту 4.1 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, підпункту 169.5 пункту 169 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» і від 16 грудня 2009 року № 1392 «Про забезпечення прозорості державної тарифної політики щодо перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок перегляду тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом, що додається.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

Міністр

В.В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
А.А. Максюта

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
08.10.2013  № 782


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 жовтня 2013 р.
за № 1762/24294

ПОРЯДОК
перегляду тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру перегляду тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги і застосовується у разі зміни органами виконавчої влади рівня державних регульованих тарифів на послуги суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках.

2. Тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги (далі - тарифи) підлягають щорічній індексації до початку нового фінансового року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року № 1392 «Про забезпечення прозорості державної тарифної політики щодо перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України».

ІІ. Підстави та механізм перегляду тарифів

1. Підставою для зміни рівня тарифів є зміна умов їх встановлення, що не залежать від господарської діяльності залізниць, зокрема зміна ставок податків, зборів (обов’язкових платежів), рівня заробітної плати відповідно до актів законодавства, генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, а також галузевої угоди між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та Радою профспілок залізничників і транспортних будівельників на фінансування соціального розвитку, соціального захисту залізничників виробничого персоналу, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси тощо.

2. Тарифи підлягають перегляду та змінюються в разі настання хоча б однієї з таких умов:

1) рівень доходів від звичайної діяльності не забезпечує відшкодування поточних витрат залізниць. Нестача доходів (ΔД) для покриття поточних витрат від звичайної діяльності (досягнення загального рівня беззбитковості) визначається за формулою (тис.грн)

,

(1)

де

-

витрати зі звичайної діяльності (без урахування витрат, визначених частиною третьою статті 9 Закону України «Про природні монополії», та податку на прибуток) у прогнозному (плановому) періоді, тис.грн;


-

загальна сума витрат з податку на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов’язання і відстроченого податкового активу, розрахована, виходячи з діючих тарифів на перевезення вантажів та пасажирів, тис.грн;


-

доходи від звичайної діяльності залізниць (без урахування доходів, визначених частиною третьою статті 9 Закону України «Про природні монополії»), у тому числі доходи від перевезення вантажів та пасажирів, у прогнозному (плановому) періоді в умовах діючих тарифів, тис.грн;


-

прогнозне збільшення доходів від перевезення пасажирів за умови підвищення тарифів у прогнозному (плановому) періоді, тис.грн.

Розрахунок витрат зі звичайної діяльності в прогнозному (плановому) періоді здійснюється з урахуванням витрат з операційної діяльності, фінансових, інших (інвестиційних) витрат, пов’язаних з основною діяльністю.

Розрахунок витрат у прогнозному (плановому) періоді здійснюється відповідно до запланованих на наступний рік обсягів перевезень з використанням економічно обґрунтованих планових витрат, визначених з урахуванням вимог законодавства на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, необхідної для виконання робіт середньооблікової кількості працівників та розміру середньомісячної заробітної плати, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) тощо.

Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, розраховуються з урахуванням фактичних витрат за поточний рік, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України в плановому періоді (прогнозного індексу цін виробників промислової продукції), схвалених відповідною постановою Кабінету Міністрів України, та змін обсягів перевезень.

Методи та норми нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів обираються відповідно до законодавства;

2) не вистачає коштів на здійснення капітальних інвестицій, необхідних для фінансування інвестиційної програми у прогнозному (плановому) періоді в частині перевезення вантажів.

Перегляд тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом здійснюється після внесення змін до затвердженої інвестиційної програми.

Нестача коштів (ΔК) на здійснення капітальних інвестицій визначається за формулою (тис.грн)

,

(2)

де

-

інвестиційна складова, визначена відповідно до Методики розрахунку тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 20 червня 2013 року № 418, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1082/23614, на основі розроблених та затверджених інвестиційних програм до внесення змін до цих програм;


-

інвестиційна складова, визначена відповідно до Методики розрахунку тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 20 червня 2013 року № 418, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1082/23614, на основі розроблених та затверджених інвестиційних програм після внесення змін до цих програм.

3. Потреба в доходах від вантажних перевезень у прогнозному (плановому) періоді визначається:

1) у разі настання умов, визначених підпунктами 1 та 2 пункту 2 цього розділу за формулою (тис.грн)

(3)

де

-

потреба в доходах від перевезення вантажів у межах України та на прогнозний (плановий) період, тис. грн;


-

доходи від перевезення вантажів у межах України в прогнозному (плановому) періоді в умовах діючих тарифів, тис. грн;


Rпр

-

ставка податку на прибуток, визначена згідно з чинним законодавством, %;

2) у разі настання умови, визначеної підпунктом 2 пункту 2 цього розділу за формулою (тис.грн)

.

(4)

4. Індекс зміни рівня тарифів (r) визначається за формулою (%)

.

(5)

5. Тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України змінюються в розмірі, що не перевищує розрахованого індексу зміни рівня тарифів (r) та не є нижчим від індексу цін виробників промислової продукції відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, схвалених відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

6. Фінансово-економічне обґрунтування необхідності зміни рівня тарифів складається відповідно до обсягів перевезень за звітний та прогнозний періоди за формами, наведеними в додатках 1-6 до цього Порядку.

7. Звіт про виконання плану освоєння капітальних інвестицій у звітному періоді та план освоєння капітальних інвестицій у прогнозному (плановому) періоді в частині перевезення вантажів складаються за формою, наведеною в додатку 7 до цього Порядку.

Директор Департаменту
економіки та фінансівМ. Полторацький
Додаток 1
до Порядку перегляду тарифів
на перевезення вантажів
залізничним транспортом
(пункт 6 розділу ІІ)

ОБСЯГИ
перевезень за звітний та прогнозний періоди

Показник

Величина показника

Зміна величини показника в прогнозному періоді відносно звітного періоду

на звітний період

на прогнозний період

в абсолютному вираженні

%

1. Приведені тонно-кілометри, млн

2. Тарифні тонно-кілометри, млн,
у тому числі:
1) транзит;
2) у межах України

3. Вантажообіг порожніх приватних та орендованих вагонів, млн т-км

4. Пасажиро-кілометри, млн
Додаток 2
до Порядку перегляду тарифів
на перевезення вантажів
залізничним транспортом
(пункт 6 розділу ІІ)

РОЗРАХУНОК ІНДЕКСУ
зміни тарифів

Показник

Позначення показника

Величина показника

Зміна величини показника у прогнозному періоді за умови зміни тарифів

в умовах діючих тарифів

на прогнозний період в умовах зміни тарифів

на звітний період

на прогнозний період

в абсолютному вираженні

%

1

2

3

4

5

6

7

1. Доходи:від звичайної діяльності, тис. грн, у т.ч.


від перевезення вантажів у межах України, тис.грн


2. Витрати зі звичайної діяльності, тис.грн


3. Загальна сума витрат з податку на прибуток, тис.грн


4. Нестача доходів (ΔД) для покриття поточних витрат, тис.грн


5. Ставка податку на прибуток, визначена чинним законодавством, %


6. Прогнозне збільшення доходів від перевезення пасажирів за умови підвищення тарифів у прогнозному (плановому) періоді, тис.грн


7. Доходи від діяльності, визначеної частиною третьою статті 9 Закону України «Про природні монополії», тис.грн

-


8. Витрати, визначені частиною третьою статті 9 Закону України «Про природні монополії», тис.грн

-


9. Інвестиційна складова, визначена на основі розроблених та затверджених інвестиційних програм до внесення змін, тис.грн


10. Інвестиційна складова, визначена на основі розроблених та затверджених інвестиційних програм після внесення змін, тис.грн


11. Нестача коштів на здійснення капітальних інвестицій, тис.грн


12. Потреба в доходах від перевезення вантажів у межах України на прогнозний (плановий) період, тис.грн


13. Індекс зміни рівня тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України, %

r

Додаток 3
до Порядку перегляду тарифів
на перевезення вантажів
залізничним транспортом
(пункт 6 розділу ІІ)

ДОДАТКОВІ ДОХІДНІ НАДХОДЖЕННЯ
від перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України в умовах зміни тарифів

Вантажі за тарифними класами, послуги

Дохідні надходження в прогнозному періоді в умовах діючих тарифів, тис. грн

Індекс зміни рівня тарифів

Дохідні надходження в прогнозному періоді в умовах зміни тарифів, тис.грн

Додаткові дохідні надходження в прогнозному періоді за рахунок зміни тарифів, тис.грн
Всього
Додаток 4
до Порядку перегляду тарифів
на перевезення вантажів
залізничним транспортом
(пункт 6 розділу ІІ)

ЗМІНА
частки транспортної складової в кінцевій ціні продукції за умови зміни тарифів

№ з/п

Найменування вантажів

Частка транспортної складової в кінцевій ціні продукції в умовах

Відхилення (гр. 4 - гр. 3)

діючих тарифів, %

зміни тарифів, %

1

2

3

4

5

1

Вугілля
2

Руда залізна
3

Чорні метали
4

Зернові (пшениця)
5

Вапняк
6

Бензин
7

Кокс
8

Цемент
9

Брухт чорних металів
10

Нафта
11

Щебінь
12

Цукор
13

Сіль
__________
Примітки:

1. Частка транспортної складової визначається як відношення вартості перевезення до кінцевої ціни продукції.


2. Ціни на вантажі, що перевозяться, визначаються на підставі моніторингу цін продукції на українському та світовому товарних ринках, який проводиться відповідними інформаційно-аналітичними офіційними виданнями.
Додаток 5
до Порядку перегляду тарифів
на перевезення вантажів
залізничним транспортом
(пункт 6 розділу ІІ)

ОСНОВНІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
за залізницями України

Показники

За звітний період

Фінансовий план на прогнозний період

Чистий дохід від реалізації продукції, у т.ч.

Доходи від перевезень

з них: вантажів

у т.ч. у межах України

транзит

пасажирів

у т.ч. у внутрішньодержавному

у міжнародному

у приміському

Допоміжне виробництво

Інші операційні доходи

Інші фінансові доходи

Інші доходи

Надзвичайні доходи

Усього доходів

Витрати

Витрати від перевезень

з них: вантажні

у т.ч. у межах України

транзит

пасажирські

у т.ч. у внутрішньодержавному

у міжнародному

у приміському

Допоміжне виробництво

Собівартість реалізованої продукції

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші операційні витрати

Фінансові витрати

Інші витрати

Податок на прибуток від звичайної діяльності

Надзвичайні витрат

Усього витрати

Фінансовий результат, у т.ч.: від перевезень

з них: вантажні

у т.ч. у межах України

транзит

пасажирські

у т.ч. у внутрішньодержавному

у міжнародному

у приміському

від допоміжного виробництва

від іншої операційної

від іншої фінансової

від іншої

Фінансовий результат до оподаткування

Чистий прибуток (збиток)
Додаток 6
до Порядку перегляду тарифів
на перевезення вантажів
залізничним транспортом
(пункт 6 розділу ІІ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
зміни рівня тарифу для основних вантажів при діючому тарифі та з урахуванням індексації, грн

№ з/п

Найменування вантажу

Середня відстань перевезення, км

Тариф, грн

Відхилення, (+/-)

діючий

з урахуванням індексації

1

Вугілля кам’яне


2

Кокс


3

Дизельне паливо


4

Бензин


5

Мазут


6

Руда залізна


7

Котуни (обкотиші)


8

Чавун


9

Брухт чорних металів


10

Інші види прокату


11

Цемент


12

Добриво азотне


13

Зерно

Додаток 7
до Порядку перегляду тарифів
на перевезення вантажів
залізничним транспортом
(пункт 7 розділу ІІ)

ЗВІТ
про виконання плану освоєння капітальних інвестицій у звітному періоді та план освоєння капітальних інвестицій у прогнозному (плановому) періоді в частині перевезення вантажів

Найменування витрат

Усього за звітний період (_____ рік)

Обсяги освоєння на прогнозний (плановий) період
(_____ рік), тис.грн

план, тис.грн

виконано, тис.грн

виконання плану, %

1. Усього

2. Капітальне будівництво

3. Придбання основних засобів

4. Модернізація основних засобів

5. Інші необоротні матеріальні активи

6. Інші необоротні нематеріальні активи


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: