open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 13 березня 2002 р. N 302

Київ
Про затвердження Порядку проведення та оплати

робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди

забруднюючих речовин в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами, обліку підприємств,

установ, організацій та громадян - підприємців,

які отримали такі дозволи
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 769 ( 769-2004-п ) від 16.06.2004

N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

{ У назві і тексті слова "громадяни - суб'єкти підприємницької
діяльності" в усіх відмінках замінено словами "громадяни -
підприємці" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 769 ( 769-2004-п ) від 16.06.2004 }

Відповідно до статті 11 Закону України "Про
охорону атмосферного повітря" ( 2707-12 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок проведення та оплати робіт, пов'язаних
з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ,
організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи
(додається).
2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища:
{ Абзац перший пункту 2 згідно з Постановою КМ N 769
( 769-2004-п ) від 16.06.2004 }
за погодженням з Міністерством охорони здоров'я протягом 2002
року розробити і затвердити Інструкцію про загальні вимоги до
оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для
отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ,
організацій та громадян - підприємців;
за погодженням з Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції визначити до 1 липня 2002 р. вартість
робіт, пов'язаних з розробленням документів, у яких
обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
затвердити:
у тримісячний термін - план робіт з видачі підприємствам,
установам, організаціям та громадянам - підприємцям дозволів на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами;
у двомісячний термін - порядок обліку підприємств, установ,
організацій та громадян - підприємців, які отримали дозволи на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами.
3. Установити, що дозволи на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які були видані до
прийняття цієї постанови підприємствам, установам, організаціям та
громадянам - підприємцям в установленому законодавством порядку,
діють протягом зазначеного у них терміну.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 29 травня 1995 р. N 364 ( 364-95-п ) "Про
затвердження Положення про порядок видачі дозволів на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами"
(ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 196).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 березня 2002 р. N 302
ПОРЯДОК

проведення та оплати робіт, пов'язаних з

видачею дозволів на викиди забруднюючих

речовин в атмосферне повітря стаціонарними

джерелами, обліку підприємств, установ,

організацій та громадян - підприємців, які

отримали такі дозволи
{ У назві і тексті Порядку слова "громадяни - суб'єкти

підприємницької діяльності" в усіх відмінках замінено

словами "громадяни - підприємці" у відповідному

відмінку; у тексті слово "Мінекоресурсів" замінено

словом "Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 769

( 769-2004-п ) від 16.06.2004 }
{ У тексті Порядку слова "територіальний орган Мінприроди" в

усіх відмінках і формах числа замінено словами "орган, який

видав дозвіл" у відповідному відмінку і числі згідно з

Постановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

1. Цей Порядок встановлює єдиний механізм проведення та
оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
2. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами (далі - дозвіл) - це офіційний документ,
який дає право підприємствам, установам, організаціям та
громадянам - підприємцям (далі - суб'єкт господарювання)
експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря
забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання
встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та
вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів
забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.
Дозвіл видається суб'єкту господарювання за формою,
встановленою Мінприроди. { Абзац другий пункту 2 в редакції
Постанови КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }
3. Дозвіл видається безоплатно на строк не менш як п'ять
років:
суб'єкту господарювання, об'єкт якого відповідно до
законодавства належить до першої групи, - Мінприроди за
погодженням з Держсанепідслужбою;
суб'єкту господарювання, об'єкт якого відповідно до
законодавства належить до другої або третьої групи, - обласними,
Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями,
органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань
охорони навколишнього природного середовища через дозвільні центри
за погодженням з територіальними органами Держсанепідслужби.{ Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 748 ( 748-2013-п ) від
07.08.2013 }
4. Для отримання дозволу суб'єкт господарювання:
оформляє заяву;
готує документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів
забруднюючих речовин;
проводить інвентаризацію стаціонарних джерел викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видів та обсягів
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами, пилогазоочисного обладнання;
проводить оцінку впливу викидів забруднюючих речовин на стан
атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони;
розробляє плани заходів щодо: досягнення встановлених
нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і
небезпечних забруднюючих речовин; охорони атмосферного повітря на
випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру; ліквідації причин і наслідків забруднення
атмосферного повітря; остаточного припинення діяльності,
пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
та приведення місця діяльності у задовільний стан; запобігання
перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у
процесі виробництва; здійснення контролю за дотриманням
встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих
речовин та умов дозволу на викиди;
обґрунтовує розміри нормативних санітарно-захисних зон,
проводить оцінку витрат, пов`язаних з реалізацією заходів щодо їх
створення;
проводить оцінку та аналіз витрат, пов`язаних з реалізацією
запланованих заходів щодо запобігання забрудненню атмосферного
повітря;
готує інформацію про отримання дозволу для ознайомлення з нею
громадськості відповідно до законодавства.
Суб'єкт господарювання для розроблення документів, у яких
обґрунтовуються обсяги викидів, може залучати установи,
організації та заклади, яким Мінприроди надає право на
розроблення цих документів.
5. Суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до першої
групи, для отримання дозволу подає Мінприроди, а суб'єкт
господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи,
- дозвільному центру у письмовій та в електронній формі документи,
підготовлені відповідно до затвердженої Мінприроди Інструкції про
загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються
обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для
підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, а
також вміщує в місцевих друкованих засобах масової інформації
повідомлення про намір отримати дозвіл із зазначенням адреси
місцевої держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження
громадських організацій та окремих громадян.{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748
( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }
6. Мінприроди та дозвільні центри передають
Держсанепідслужбі, її територіальним органам відповідно заяву та
документи на отримання дозволу.
Держсанепідслужба, її територіальні органи протягом 15
календарних днів з дати надходження документів приймають рішення
щодо можливості/неможливості видачі дозволу, яке надсилається
Мінприроди та дозвільним центрам відповідно.
У разі прийняття рішення щодо неможливості видачі дозволу у
ньому зазначається зміст зауважень.{ Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 748 ( 748-2013-п ) від
07.08.2013 }
7. Місцеві держадміністрації розглядають зауваження
громадських організацій, у разі потреби організовують проведення
їх публічного обговорення і протягом 30 календарних днів з дати
опублікування інформації про намір суб'єкта господарювання
отримати дозвіл повідомляють про це орган, який видав дозвіл.
Орган, який видав дозвіл, аналізують зауваження та у разі
необхідності пропонує суб'єкту господарювання врахувати їх під час
підготовки дозволу до видачі. { Абзац другий пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від
07.08.2013 }
8. Орган, який видав дозвіл, протягом 30 календарних днів
розглядає заяву та документи на отримання дозволу і у разі
відсутності зауважень видає дозвіл.
У разі наявності зауважень документи повертаються суб'єкту
господарювання з викладом їх змісту та зазначенням терміну
повторного подання.
Рішення про видачу дозволу надсилається органом, який видав
дозвіл, суб'єкту господарювання та Держсанепідслужбі або її
територіальним органам. { Абзац третій пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від
07.08.2013 }

{ Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 748
( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

10. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання
документа дозвільного характеру;
припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ,
перетворення або ліквідація), якщо інше не визначено законом;
припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця;
встановлення факту подання в заяві та документах, що
додаються до неї, недостовірної інформації.
Орган, який видав дозвіл, у триденний строк з дня прийняття
рішення в письмовій формі інформує власника про анулювання
дозволу.{ Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 748 ( 748-2013-п ) від
07.08.2013 }

{ Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 748
( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

12. Суб'єкти господарювання, які отримали дозволи, підлягають
обліку в порядку, встановленому Мінприроди.
13. Виконання робіт, пов'язаних з підготовкою документів, у
яких обґрунтовуються обсяги викидів, здійснюється на договірних
засадах.

{ Абзац другий пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ
N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

14. Рішення Мінприроди, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, органу виконавчої
влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища про відмову у видачі дозволу чи його
анулювання можуть бути оскаржені у судовому порядку.{ Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 748 ( 748-2013-п ) від
07.08.2013 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: