open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 березня 2013 р. № 157-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

1. Затвердити план заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі - план заходів), що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади:

забезпечити виконання плану заходів за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2013 рік, а також інших джерел;

подавати щокварталу до 5 числа наступного місяця Міністерству юстиції інформацію про результати виконання плану заходів.

3. Міністерству юстиції забезпечити проведення постійного моніторингу виконання плану заходів та інформування щокварталу починаючи з 17 червня 2013 р. Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу про результати роботи.

4. Міністерству юстиції разом з іншими центральними органами виконавчої влади під час розроблення плану заходів щодо виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу на відповідний рік керуватися Прогресивним планом адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, схваленим на дев’ятому засіданні Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 52
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2013 р. № 157-р

ПЛАН
заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

I. Розроблення проектів нормативно-правових актів

Найменування заходу

Джерела acquis communautaire, які регулюють правовідносини у відповідній сфері

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Законодавство про компанії

1.

Розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про акціонерні товариства” щодо обов’язкового продажу акцій міноритарним акціонером на вимогу акціонера-власника 95 і більше відсотків акцій товариства”

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 21 квітня 2004 р. № 2004/25/ЄС про пропозиції поглинання

квітень

НКЦПФР (за згодою)

Податки, включаючи непрямі

2.

Розроблення законопроектів щодо внесення змін до податкового законодавства

Директива Ради ЄС від 16 грудня 2008 р. № 2008/118/ЄС про загальний режим акцизних зборів та скасування Директиви № 92/12/ЄЕС

листопад

Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади

Директива Ради ЄС від 19 жовтня 1992 р. № 92/84/ЄЕС щодо зближення ставок акцизних зборів на спирт та алкогольні напої

Директива Ради ЄС від 21 червня 2011 р. № 2011/64/ЄС щодо структури та ставок акцизного збору на тютюнові вироби

Директива Ради ЄС від 28 листопада 2006 р. № 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість

3.

Розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності”

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 17 травня 2006 р. № 2006/43/ЄС про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності, якою вносяться зміни до директив Ради № 78/660/ЄЕС та № 83/349/ЄЕС і припиняється дія Директиви Ради № 84/253/ЄЕС

червень

Мінфін
Мінекономрозвитку

Охорона праці

4.

Підготовка проекту нормативно-правового акта щодо визначення загальних вимог до безпеки працівників під час використання вибухонебезпечного обладнання

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 16 грудня 1999 р. № 1999/92/ЄС про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я працівників, що піддаються потенційній небезпеці у вибухонебезпечних середовищах

квітень

Міненерговугілля
Держгірпромнагляд

5.

Розроблення нормативно-правових актів щодо захисту грошових вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 22 жовтня 2008 р. № 2008/94/ЄС про захист працівників у разі банкрутства їх роботодавця (кодифікована версія)

липень

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст
Міністерство доходів і зборів

6.

Ухвалення нормативно-правового акта щодо вимог до електробезпеки працівників

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 29 квітня 2004 р. № 2004/40/ЄС про мінімальні вимоги до охорони здоров’я і безпеки працівників, які піддаються ризику, спричиненому фізичними факторами (електромагнітними полями)

листопад

Міненерговугілля
Держгірпромнагляд

Фінансові послуги

7.

Розроблення проекту Закону України “Про Фонд гарантування інвестицій”

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 3 березня 1997 р. № 97/9/ЄС про схеми компенсації інвесторам

листопад

НКЦПФР (за згодою)

Інформаційне суспільство

8.

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про телекомунікації” щодо визначення та проведення аналізу відповідних ринків послуг у галузі електронних комунікацій, які є потенційним предметом очікуваного регулювання, та створення ефективного механізму

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 7 березня 2002 р. № 2002/21/ЄС про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг (Рамкова Директива)

квітень

НКРЗІ (за згодою)
Мін’юст
Антимонопольний комітет

9.

Розроблення проекту Закону України “Про боротьбу з кіберзлочинністю”

Конвенція про кіберзлочинність

протягом двох місяців після прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про основи національної безпеки України” (щодо кібернетичної безпеки України)”

МВС
СБУ

Охорона здоров’я та життя людей, тварин і рослин

10.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження фітосанітарних правил щодо регулювання обігу дерев’яного пакувального матеріалу у галузі торгівлі

Міжнародний стандарт з фітосанітарних заходів № 15 “Вказівки щодо регулювання дерев’яного пакувального матеріалу” (Секретаріат Міжнародної конвенції про захист рослин Продовольчої та сільськогосподарської організації (ФАО) ООН)

протягом місяця після прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про карантин рослин”

Мінагрополітики
Держветфітослужба

11.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження інструкції з виготовлення, використання та забезпечення якості компонентів крові

Директива Європейської Комісії від 30 вересня 2005 р. № 2005/62/ЄС, що імплементує Директиву Європейського Парламенту та Ради ЄС № 2002/98/ЄС стосовно стандартів та специфікацій Співтовариства, що стосуються системи якості для установ, які працюють з кров’ю
Директива Європейської Комісії від 30 вересня 2005 р. № 2005/61/ЄС, що імплементує Директиву Європейського Парламенту та Ради ЄС № 2002/98/ЄС стосовно вимог щодо відстежуваності та нотифікації серйозних негативних реакцій та явищ

листопад

МОЗ

Довкілля

12.

Підготовка проекту Закону України “Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті”

Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті від 21 травня 2003 р.

червень

Мінприроди

13.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про умови та вимоги щодо реалізації принципу басейнового управління

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 жовтня 2000 р. № 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики

-“-

Мінприроди
Держводагентство
Мінфін
Мінекономрозвитку

14.

Підготовка проекту нормативно-правового акта щодо врегулювання питання спалювання відходів

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 4 грудня 2000 р. № 2000/76/ЄС про спалювання відходів

-“-

Мінприроди
Мінекономрозвитку

15.

Підготовка проекту Закону України “Про захист озонового шару”

Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС від 29 червня 2000 р. № 2037/2000/ЄС про речовини, які руйнують озоновий шар

-“-

Мінприроди

16.

Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 554”

Директива Ради ЄС від 13 грудня 2011 р. № 2011/92/ЄЕС про оцінку наслідків впливу деяких громадських і приватних проектів на навколишнє середовище

-“-

-“-

17.

Підготовка проекту нормативно-правового акта щодо встановлення вимог до процедури оцінки впливу на навколишнє середовище, залучення громадськості до прийняття рішень, що можуть мати вплив на стан довкілля

Директива Ради ЄС від 13 грудня 2011 р. № 2011/92/ЄЕС про оцінку наслідків впливу деяких громадських і приватних проектів на навколишнє середовище

грудень

Мінприроди
Мінрегіон

18.

Підготовка проектів нормативно-правових актів щодо оцінки наслідків впливу деяких державних і приватних проектів на навколишнє середовище

-“-

червень

-“-

19.

Підготовка проектів нормативно-правових актів щодо оцінки впливу деяких планів та програм на довкілля

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 червня 2001 р. № 2001/42/ЄС щодо оцінки впливу деяких планів та програм на довкілля

-“-

Мінприроди

20.

Підготовка проектів нормативно-правових актів щодо свободи доступу до інформації про стан навколишнього середовища

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 28 січня 2003 р. № 2003/4/ЄС щодо свободи доступу до інформації про стан навколишнього середовища, що замінює Директиву Ради № 90/313/ЄЕС

-“-

-“-

21.

Підготовка проектів нормативно-правових актів щодо участі громадськості у розробленні планів та програм

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. № 2003/35/ЄC щодо участі громадськості в підготовці конкретних планів та програм, що стосуються довкілля, та внесення змін до директив № 85/337/ЄEC і 96/61/ЄC щодо участі громадськості та доступу до правосуддя

червень

Мінприроди

Технічні правила і стандарти

22.

Розроблення проекту Закону України “Про Технічний регламент будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та будівельних виробів”

Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 9 березня 2011 р., що встановлює узгоджені умови для збуту будівельної продукції та скасовує Директиву Ради № 89/106/ЄЕС

-“-

Мінрегіон

23.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 901 “Про затвердження Технічного регламенту безпеки іграшок”

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 18 червня 2009 р. № 2009/48/ЄС про безпеку іграшок

-“-

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція

24.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 190 “Про затвердження Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних приладів”

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 квітня 2009 р. № 2009/23/ЄС щодо неавтоматичних зважувальних приладів

листопад

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція

25.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 р. № 536 “Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів”

Директива Ради ЄС від 14 червня 1993 р. № 93/42/ЄЕС щодо медичних виробів

червень

МОЗ
Держлікслужба
Мінекономрозвитку

26.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 621 “Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів, які імплантують”

Директива Ради ЄС від 20 червня 1990 р. № 90/385/ЄЕС щодо наближення законодавства держав - членів в частині активних медичних виробів, які імплантують

-“-

МОЗ
Мінфін
Держлікслужба
Мінекономрозвитку

27.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. № 641 “Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro”

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 жовтня 1998 р. № 98/79/ЄЕС щодо медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro

-“-

-“-

28.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 107 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій”

Делегований Регламент Європейської Комісії від 28 вересня 2010 р. № 1060/2010, що доповнює Директиву Європейського Парламенту і Ради ЄС № 2010/30/ЄС щодо енергетичного маркування побутових електричних холодильників

червень

Мінекономрозвитку
Держенергоефективності
Держспоживінспекція

29.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 5 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення”

Директива Європейського Парламенту і Ради ЄС від 19 травня 2010 р. № 2010/30/ЄС про зазначення обсягів споживання енергії та інших ресурсів продуктами енергоспоживання за допомогою маркування та стандартної інформації про товар

-”-

-”-

30.

Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 108 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин”

Делегований регламент Комісії (ЄС) від 28 вересня 2010 р. № 1061/2010, що доповнює Директиву Європейського Парламенту та Ради ЄС № 2010/30/ЄС щодо енергетичного маркування побутових пральних машин

-”-

-”-

31.

Підготовка проекту Технічного регламенту щодо поводження з відходами електричного та електронного обладнання

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 січня 2003 р. № 2002/96/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)

червень

Мінекономрозвитку
Держенергоефективності
Держспоживінспекція

32.

Підготовка проекту Технічного регламенту щодо приймання утворюваних на суднах відходів і залишків вантажу портовими спорудами

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 листопада 2000 р. № 2000/59/ЄС про портове приймальне обладнання для корабельних відходів та залишків вантажу

вересень

Мінприроди
Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція

33.

Підготовка проекту Технічного регламенту з безпеки інфраструктури залізничного транспорту

Директива Ради ЄС від 29 липня 1991 р. 91/440/ЄЕС про розвиток залізничних доріг Співтовариства

листопад

Мінінфраструктури

Директива Ради ЄС від 19 червня 1995 р. 95/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 лютого 2001 р. № 2001/14/ЄС про розподілення пропускної можливості залізничної інфраструктури, стягнення зборів за користування залізничною інфраструктурою та сертифікацію на відповідність вимогам безпеки

Директива Ради від 19 березня 2001 р. № 2001/16/ЄС про експлуатаційну сумісність транс-європейської мережі звичайних залізниць

Директива Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. № 2004/49/ЄС про безпеку залізниць у Співтоваристві, якою вносяться зміни до Директиви Ради № 96/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту та Директиви № 2001/14/ЄС про розподіл потужностей залізничної інфраструктури, стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури і сертифікацію безпеки

Енергетика

34.

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 квітня 2009 р. № 2009/28/ЄС про заохочення використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел”

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 квітня 2009 р. № 2009/28/ЄС про заохочення використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел
Рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 18 жовтня 2012 р. про впровадження Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 квітня 2009 р. № 2009/28/ЄС про заохочення використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел, та внесення змін до статті 20 Договору про енергетичне Співтовариство

листопад

Мінекономрозвитку
Держенергоефективності
інші центральні органи виконавчої влади

35.

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року

-“-

червень

Мінекономрозвитку
Держенергоефективності
інші центральні органи виконавчої влади

Транспорт

36.

Підготовка проекту нормативно-правового акта щодо зниження рівня шуму, що утворюється повітряними суднами в аеропортах

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 березня 2002 р. № 2002/30/ЄС про встановлення правил та процедур запровадження в аеропортах Співтовариства експлуатаційних обмежень, пов’язаних з шумом

-“-

-“-

37.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування

Директива Ради ЄС від 29 липня 1991 р. № 91/440/ЄЕС про розвиток залізниць Співтовариства

квітень

Мінінфраструктури

38.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження порядку підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням транспортних послуг

Регламент Європейського Парламенту і Ради ЄС від 21 жовтня 2009 р. № 1071/2009 щодо встановлення спільних правил стосовно умов допуску до роботи автотранспортних операторів і скасування Директиви Ради № 96/26/ЄC

червень

-“-

39.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження порядку ведення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють встановлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) у транспортних засобах

Регламент Ради ЄС від 20 грудня 1985 р. № 3821/85/ЄЕС про реєструвальне обладнання на автомобільному транспорті (із змінами і доповненнями, внесеними, зокрема, Регламентом (ЄC) № 561/2006)

-“-

-“-

40.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження порядку обігу карток, що використовуються в контрольних пристроях (тахографах)

-“-

-“-

-“-

41.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження Порядку підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів

Директива Європейського Парламенту і Ради ЄС від 15 липня 2003 р. № 2003/59/ЄС про початкову кваліфікацію і періодичну підготовку водіїв деяких видів автомобільного транспорту для перевезення товарів або пасажирів, якою вносяться зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) № 3820/85 і Директиви Ради № 91/439/ЄЕС та припиняється дія Директиви Ради № 76/914/ЄЕС

вересень

Мінінфраструктури
Держгірпромнагляд
інші центральні органи виконавчої влади

42.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про запровадження обмежувачів швидкості автомобілів

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 5 вересня 2007 р. № 2007/46/ЄС, що встановлює рамки для затвердження типу автотранспортних засобів та причепів до них, а також систем, компонентів та окремих технічних вузлів, призначених для таких транспортних засобів (Рамкова Директива)

-“-

Мінінфраструктури
МВС
Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція

Директива Ради ЄС від 10 лютого 1992 р. № 92/6/ЄЕС щодо встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості для певних категорій механічних транспортних засобів у Співтоваристві

II. Супроводження розгляду Верховною Радою України проектів законодавчих актів

Найменування акта, щодо якого здійснюється супроводження

Відповідальні за виконання

Митне право

1.

Проект Закону України “Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України “Про Митний тариф України” з метою приведення товарної номенклатури Митного тарифу України у відповідність з Гармонізованою системою опису та кодування товарів 2012 року

Мінекономіки
Міністерство доходів і зборів
Мінфін

Законодавство про компанії

2.

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності акціонерних товариств”
(реєстраційний номер 2037)

НКЦПФР (за згодою)

Фінансові послуги

3.

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо викладення Закону України “Про страхування” у новій редакції”
(реєстраційний номер 0965)

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінекономрозвитку
Мінфін

Інтелектуальна власність

4.

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності”
(реєстраційний номер 0903)

МОНмолодьспорт
Державна служба інтелектуальної власності

5.

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав”
(реєстраційний номер 0902)

МОНмолодьспорт
Державна служба інтелектуальної власності
Держкомтелерадіо

6.

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про рекламу” (щодо приведення у відповідність з Європейською конвенцією про транскордонне телебачення)”
(реєстраційний номер 0940)

Держкомтелерадіо
МЗС

Правила конкуренції

7.

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про захист економічної конкуренції”
(реєстраційний номер 0875)

Антимонопольний комітет

8.

Проект Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”

-“-

9.

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про захист економічної конкуренції” щодо забезпечення доказів у справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України”

-“-

Інформаційне суспільство

10.

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання у галузі зв’язку”
(реєстраційний номер 0991)

НКРЗІ (за згодою)

Енергетика, включаючи ядерну

11.

Проект Закону України “Про енергетичну ефективність житлових та громадських будівель”
(реєстраційний номер 0856)

Мінрегіон

12.

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлюваних джерел енергії”
(реєстраційний номер 0914)

Мінекономрозвитку
Держенергоефективності

13.

Проект Закону України “Про засади функціонування ринку електричної енергії України”
(реєстраційний номер 0916)

Міненерговугілля
НКРЕ (за згодою)

14.

Проект Закону України “Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів”

Мінекономрозвитку
Держенергоефективності

III. Інші заходи щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

1.

Здійснення перекладу актів acquis communautaire на українську мову

Мін’юст

2.

Забезпечення функціонування загальнодержавної інформаційної мережі з питань права Європейського Союзу

-“-

3.

Проведення аналізу наслідків впровадження в законодавство України актів acquis communautaire у сферах, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу

-“-

__________
Примітка.Супроводження законопроектів, зазначених у розділі II, здійснюється протягом 2013 року.


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: