open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний бюджет України на 2009 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 20, N 21-22,

ст.269 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 908-VI ( 908-17 ) від 03.02.2009, ВВР, 2009, N 26, ст.320
N 1080-VI ( 1080-17 ) від 05.03.2009, ВВР, 2009, N 30, ст.422
N 1131-VI ( 1131-17 ) від 17.03.2009, ВВР, 2009, N 31, ст.454 }
{ Щодо визнання конституційними окремих положень див.

Рішення Конституційного Суду

N 11-рп/2009 ( v011p710-09 ) від 20.05.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1402-VI ( 1402-17 ) від 21.05.2009, ВВР, 2009, N 41, ст.598
N 1498-VI ( 1498-17 ) від 10.06.2009, ВВР, 2009, N 45, ст.689
N 1534-VI ( 1534-17 ) від 23.06.2009, ВВР, 2009, N 49, ст.734 }

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на
2009 рік у сумі 239.215.055,4 тис. гривень, у тому числі доходи
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
183.980.698,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного
бюджету України - у сумі 55.234.356,6 тис. гривень, згідно з
додатком N 1 до цього Закону. Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1402-VI ( 1402-17 ) від 21.05.2009, N 1534-VI ( 1534-17 ) від
23.06.2009 }
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2009 рік у
сумі 267.677.383,5 тис. гривень, у тому числі видатки загального
фонду Державного бюджету України - у сумі 193.640.548,9 тис.
гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України -
у сумі 74.036.834,6 тис. гривень. Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 908-VI ( 908-17 ) від 03.02.2009, N 1080-VI ( 1080-17 ) від
05.03.2009, N 1402-VI ( 1402-17 ) від 21.05.2009, N 1534-VI
( 1534-17 ) від 23.06.2009 }
Затвердити на 2009 рік:
обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у
сумі 3.128.033,4 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
591.846,5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального
фонду Державного бюджету України - у сумі 2.536.186,9 тис.
гривень;
обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі
5.843.975,2 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
175.896,7 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду
Державного бюджету України - у сумі 5.668.078,5 тис. гривень.
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету
України на 2009 рік у сумі 31.178.269,9 тис. гривень, у тому числі
граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету
України - у сумі 9.243.900,3 тис. гривень та граничний розмір
дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі
21.934.369,6 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.
{ Частина четверта статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 908-VI ( 908-17 ) від 03.02.2009, N 1080-VI ( 1080-17 )
від 05.03.2009 }
Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України
на 2009 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду
Державного бюджету України, визначених цією статтею.
II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду
Державного бюджету України на 2009 рік належать:
1) податок на додану вартість (крім розстрочених податкових
зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
та її підприємств, а також податкової заборгованості);
2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток
підприємств комунальної власності, розстрочених податкових
зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
та її підприємств, а також податкової заборгованості);
3) збір за спеціальне водокористування;
4) збір за спеціальне використання лісових ресурсів
державного значення (нормативи зазначеного збору визначаються з
урахуванням статті 82 цього Закону);
5) платежі за користування надрами загальнодержавного
значення;
6) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок державного бюджету;
7) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується
платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим,
акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів);
8) акцизний збір із ввезених на територію України товарів
(крім акцизного збору з ввезених на територію України
нафтопродуктів і транспортних засобів);
9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності
(крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими
органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);
10) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території
України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом
Міністрів України порядку;
11) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти і
транспортні засоби та шини до них);
12) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат,
що видобуваються в Україні (крім рентної плати за природний газ,
що видобувається в Україні, яка сплачується дочірньою компанією
"Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України");
13) плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного
бюджету;
14) державне мито в частині, що відповідно до закону
зараховується до державного бюджету;
15) кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо), що застосовуються
за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного
комітету України, інших органів виконавчої влади (крім
адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами
відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку
адміністративними комісіями, штрафних санкцій за порушення
законодавства про патентування; штрафних санкцій за порушення
законодавства з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів), а також за рішеннями судів, прийнятими за
зверненнями уповноважених підрозділів органів виконавчої влади;
штрафних санкцій внаслідок невиконання укладених розпорядником
бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на придбання
товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету;
16) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням
суду, скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна,
одержаного державою в порядку спадкування чи дарування;
17) частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та
дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських
товариств, які є у державній власності;
18) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами
та організаціями, що утримуються за рахунок коштів Державного
бюджету України, за здані у вигляді брухту і відходів золото,
платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50
відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та
організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
19) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях;
20) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;
21) 10 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або прав на них, що
перебувають у державній власності до розмежування земель державної
та комунальної власності (крім земельних ділянок, визначених
пунктом 28 статті 6 та абзацом третім пункту 1 частини першої
статті 48 цього Закону); 100 відсотків коштів від продажу
земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на
них, що перебувають у державній власності після розмежування
земель державної та комунальної власності;
22) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів
магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
23) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;
24) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною
виконавчою службою;
25) надходження від Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою
між Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про
передачу з України до Російської Федерації важких
бомбардувальників ТУ-160, ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного
базування великої дальності та обладнання ( 643_116 );
26) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії
ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та
видачу копій і дублікатів таких ліцензій;
27) плата за виділення номерного ресурсу;
28) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії
ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу
дублікатів таких ліцензій;
29) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової
та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України (крім
надходжень від реалізації об'єктів нерухомого військового майна
разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, або
майновими правами на них);
30) 50 відсотків орендної плати за користування майном (крім
військового майна і майна Національної академії наук України та
галузевих академій наук), що належить бюджетним установам, які
утримуються за рахунок державного бюджету;
31) відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу
тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв в межах України;
32) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в
басейнах річок загальнодержавного значення;
33) плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів
поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом,
установленим для митних органів;
34) збір за видачу спеціальних дозволів на користування
надрами та кошти від продажу таких дозволів;
35) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої
регіональної організації за участь українського контингенту
Збройних Сил України в миротворчих операціях;
36) кошти, що надійдуть від надання учасниками процедури
закупівель забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають
поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених законодавством
України з питань закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти (крім надходжень, визначених пунктом 9 частини першої статті
35 цього Закону);
37) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури
закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення
виконання цього договору, які не підлягають поверненню
учаснику-переможцю (крім надходжень, визначених пунктом 10 частини
першої статті 35 цього Закону);
38) орендна плата за користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном (крім надходжень, визначених
пунктом 30 цієї статті);
39) вивізне мито;
40) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України;
41) плата за використання інших природних ресурсів;
42) збір за користування радіочастотним ресурсом України;
43) надходження від державних грошових лотерей;
44) надходження від перевищення кошторисних доходів над
кошторисними витратами Національного банку України;
45) відсотки за користування державним пільговим кредитом,
наданим на будівництво (придбання) житла для окремих категорій
громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на
отримання таких кредитів;
46) плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого
випромінювання (реєстраційний збір);
47) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного
бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ).
Стаття 3. Установити, що підприємства, частка держави у
статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, господарські
товариства, більше ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких
знаходиться у статутних фондах інших господарських товариств,
акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом
акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких
підприємств і товариств, учасники договорів про спільну
діяльність, та/або особи, уповноважені договорами про спільну
діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісячно
здійснюють продаж:
нафти сирої і газового конденсату власного видобутку
(видобутих на підставі спеціальних дозволів на користування
надрами), крім обсягів, які використовуються на власні
технологічні потреби, а також газу скрапленого - виключно на
біржових аукціонах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України;
всього природного газу (у тому числі нафтового (попутного)
газу) власного видобутку (видобутого на підставі спеціальних
дозволів на користування надрами) для формування ресурсу
природного газу, що використовується для потреб населення,
безпосередньо суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України
на формування такого ресурсу, за ціною (яка повинна забезпечувати
покриття економічно обґрунтованих витрат видобутку та отримання
прибутку), затвердженою Національною комісією регулювання
електроенергетики України для кожного суб'єкта господарювання,
визначеного в абзаці першому цієї статті.
Установити, що за рахунок природного газу (у тому числі
нафтового (попутного) газу), що видобувається суб'єктами
господарювання, визначеними в абзаці першому цієї статті,
формується та використовується у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, ресурс природного газу для потреб населення.
З метою дотримання норм цієї статті передання нафти сирої,
газового конденсату, природного газу (у тому числі нафтового
(попутного) та скрапленого газу) на умовах договорів комісії,
давальницької переробки, інших договорів, які не передбачають
передання права власності на них, не допускається.
Дія цієї статті поширюється виключно на тих учасників
договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість
вкладу підприємств, частка держави у статутному фонді яких
перевищує 50 відсотків, господарських товариств, більше ніж 50
відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах
інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє
в них контрольним пакетом акцій, а також дочірніх підприємств,
представництв та філій таких підприємств і товариств перевищує 50
відсотків загальної вартості вкладів учасників договорів про
спільну діяльність.
Стаття 4. У 2009 році Міністерству фінансів України здійснити
переоформлення залишку заборгованості Кабінету Міністрів України
перед Національним банком України, визначеної абзацом третім
частини першої статті 1 Закону України "Про реструктуризацію
боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним
банком України" ( 1697-14 ), шляхом випуску та передачі
Національному банку України облігацій внутрішньої державної
позики.
Установити, що Національний банк України у 2009 році вносить
до Державного бюджету України щоквартально рівними частинами
перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами
Національного банку України на загальну суму не менш як
4.008.112 тис. гривень.
Стаття 5. Установити, що у 2009 році продаж спеціальних
дозволів на користування надрами здійснюється на аукціонах, крім
випадків, визначених Кабінетом Міністрів України. Порядок
проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на
користування надрами та порядок їх надання встановлюються
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 6. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2009 рік у частині доходів є:
1) акцизний збір із вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів;
2) акцизний збір із ввезених на територію України
нафтопродуктів і транспортних засобів;
3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини
до них;
4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських
дій за межами України;
5) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
електричну та теплову енергію, у тому числі 160.000 тис. гривень
нарахованих і несплачених зобов'язань державного підприємства
"Енергоринок" перед державним бюджетом із цього збору за минулі
роки;
6) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної
28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської
Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом
Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України ( 643_077 );
7) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною
виконавчою службою;
8) кошти від реалізації надлишкової космічної техніки
військового та подвійного призначення, що належить Національному
космічному агентству України;
9) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та
спеціальної техніки, іншого майна утворених відповідно до законів
України військових формувань (крім Збройних Сил України),
правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
10) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що
відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових
операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню, торгівлі
ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і
дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з
операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг
стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій)
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
11) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях;
12) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;
13) збори за підготовку до державної реєстрації авторського
права і договорів, які стосуються права автора на твір, та кошти
від продажу контрольних марок;
14) надходження від видачі дозволів на експортно-імпортні
операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і
прекурсорами;
15) власні надходження бюджетних установ (у тому числі
наукових установ Національної академії наук України і галузевих
академій наук), які утримуються за рахунок коштів державного
бюджету, в тому числі орендна плата за користування військовим
майном, майном Національної академії наук України і галузевих
академій наук та 50 відсотків орендної плати за користування іншим
майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за
рахунок коштів державного бюджету;
16) реалізація матеріальних цінностей державного резерву;
17) реалізація розброньованих матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву;
18) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої
регіональної організації за участь українського персоналу органів
внутрішніх справ України в миротворчих операціях;
19) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;
20) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього
природного середовища (крім надходжень, визначених пунктом 40 цієї
статті);
21) 70 відсотків надходжень від збору за проведення
гастрольних заходів;
22) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок державного бюджету;
23) плата за оформлення посвідчення закордонного українця;
24) збір на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства;
25) кошти від Державного підприємства "Національна атомна
енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7
Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із
забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 );
26) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
природний газ для споживачів усіх форм власності;
27) надходження від енергогенеруючих компаній у рахунок
погашення заборгованості перед Державним комітетом України з
державного матеріального резерву за поставлене протягом
1997-2000 років органічне паливо, але не менше
50.000 тис. гривень;
28) 90 відсотків коштів, отриманих від продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що
перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти,
які підлягають приватизації;
29) відсотки за користування пільговим довгостроковим
державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
30) платежі, що пов'язані з виконанням Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Російської Федерації про участь
Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери
м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються
військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на
території України ( 643_255 );
31) надходження від реалізації об'єктів нерухомого
військового майна Збройних Сил України разом із земельними
ділянками, на яких вони розташовані, або майновими правами на них;
32) надходження, одержані в рахунок погашення заборгованості
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перед
Державним комітетом України з державного матеріального резерву за
використані матеріальні цінності з державного резерву, у сумі не
менше 50.000 тис. гривень;
33) надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного
забезпечення розгляду справ у судах;
34) штрафні санкції за порушення законодавства з питань
забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
35) кошти від реалізації продуктів утилізації боєприпасів, що
передаються для утилізації Міністерству промислової політики
України та Національному космічному агентству України;
36) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або
габаритні параметри яких перевищують нормативні;
37) кошти від сплати інвалідами часткової вартості
автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих
інвалідами;
38) кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості
викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського
протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про
зміну клімату ( 995_801 );
39) кошти від реалізації галузевих резервів (виробничих
запасів) уранового концентрату, цирконію та гафнію, сформованих за
рахунок коштів цільового галузевого фонду створення національного
ядерно-паливного циклу;
40) збір за забруднення навколишнього природного середовища,
що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже
накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх
виробниками;
41) податкова заборгованість з податку на прибуток
підприємств (крім підприємств комунальної власності), податку на
додану вартість, рентної плати за транзитне транспортування
природного газу, а також надходження розстрочених податкових
зобов'язань (у тому числі відсотків за користування податковим
кредитом) з цих платежів Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" та її підприємств;
42) рентна плата за транзитне транспортування природного газу
(крім відповідних надходжень, визначених пунктом 41 цієї статті);
43) рентна плата за природний газ, що видобувається в
Україні, яка сплачується дочірньою компанією "Укргазвидобування"
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України";
44) надходження в рамках програм допомоги Європейського
Співтовариства.
Стаття 7. Установити, що кошти, які надійшли від Державного
підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія
"Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про
впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки"
( 1868-15 ) до спеціального фонду державного бюджету ( 2285-15 ) у
2005 році, додатково обліковуються у Державному казначействі
України на окремому відповідному рахунку як фінансовий резерв для
зняття з експлуатації атомних блоків.
Стаття 8. Установити, що у 2009 році надходження, одержані в
рахунок погашення заборгованості Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" за використані матеріальні цінності з
державного резерву, у сумі не менше 50.000 тис. гривень
спрямовуються у рахунок погашення зобов'язань Державного комітету
України з державного матеріального резерву за зберігання запасів
державного резерву перед суб'єктами господарювання, які мають
заборгованість із розрахунків з Національною акціонерною компанією
"Нафтогаз України" та її підприємствами.
Порядок проведення розрахунків відповідно до цієї статті
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 9. Дозволити Міністерству палива та енергетики України
разом з Державним концерном "Ядерне паливо" забезпечити відчуження
галузевих резервів (виробничих запасів) уранового концентрату,
цирконію та гафнію, сформованих за рахунок коштів цільового
галузевого фонду створення національного ядерно-паливного циклу,
лише на аукціоні, з наступним перерахуванням отриманих коштів до
спеціального фонду державного бюджету на проведення заходів з
реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в
Україні у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 10. Установити, що у 2009 році до нормативів,
затверджених у додатках N 1 та N 2 до Закону України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України" ( 309-17 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2008 р., N 27-28, ст. 253), що належать до
абсолютних, застосовується коефіцієнт 1,439 та запроваджується
базовий норматив платежів за користування надрами для видобування
глинистих порід у розмірі 5 відсотків до вартості таких видобутих
порід замість нормативів у грошовому розмірі.
III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 11. Установити на 31 грудня 2009 року граничний розмір
державного боргу України в сумі 192.952.464,7 тис. гривень. Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1080-VI
( 1080-17 ) від 05.03.2009 }
Стаття 12. Установити, що державні запозичення здійснюються в
межах загального обсягу граничного розміру державного боргу
України, встановленого статтею 11 цього Закону. У разі надходження
коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу,
визначених додатком N 2 до цього Закону, у неповному обсязі,
допускається збільшення надходжень коштів із зовнішніх
(внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним
перевищенням граничного розміру державного боргу України,
встановленого статтею 11 цього Закону, за рахунок перевищення
відповідних обсягів запозичень із щомісячним обов'язковим
інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
У разі зменшення (збільшення) обсягу платежів з погашення
основної суми державного боргу порівняно із обсягом, визначеним
цим Законом, зменшується (збільшується) обсяг державних запозичень
з дотриманням визначеного цим Законом обсягу фінансування
державного бюджету за борговими операціями.
Стаття 13. Установити, що у 2009 році державні підприємства,
в тому числі господарські товариства, акціонерні холдингові
компанії (крім банків), у статутному фонді яких 50 та більше
відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, та їх дочірні
підприємства здійснюють внутрішні довгострокові (більше одного
року) та зовнішні запозичення, надають гарантії або є поручителями
за такими запозиченнями за погодженням з Міністерством фінансів
України, здійснюють внутрішні короткострокові запозичення (до
одного року), надають гарантії або є поручителями за такими
запозиченнями - за погодженням з відповідними органами центральної
виконавчої влади, у сфері діяльності яких вони знаходяться.
Порядок таких погоджень встановлюється Кабінетом Міністрів
України.
При укладанні зазначеними підприємствами (товариствами,
компаніями), визначеними в частині першій цієї статті, договорів
про надання позик (кредитів) в іноземній валюті та при здійсненні
запозичень у нерезидентів або під державні гарантії забороняється
включати до таких договорів положення, які передбачають
обов'язкове дострокове погашення зобов'язань на вимогу кредитора
та/або інвестора у визначену дату або протягом визначеного періоду
до дати остаточного погашення (пут-опціон) або у випадку зниження
кредитного рейтингу України та/або позичальника.
Стаття 14. Установити, що у 2009 році державні гарантії
надаються Кабінетом Міністрів України за зобов'язаннями Державної
служби автомобільних доріг України (за запозиченнями,
зобов'язаннями з оплати введених інвесторами у дію об'єктів та за
договорами концесії), на будівництво метрополітенів, виконання
інвестиційних проектів, виконання заходів, пов'язаних з
підготовкою і проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу, загалом в обсязі, що не перевищує
37.000.000 тис. гривень.
Державні гарантії за зобов'язаннями Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" за зовнішніми запозиченнями, які
здійснені станом на 1 січня 2009 року, при необхідності надаються
Кабінетом Міністрів України у встановленому ним порядку в обсязі
цих запозичень, але не більше суми, яка становить 2.005.700 тис.
доларів США, в разі невиконання компанією зобов'язань відповідно
до умов цих запозичень.
Установити, що у 2009 році надання гарантій Ради міністрів
Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого
самоврядування (крім гарантій за кредитами, які надаються
міжнародними фінансовими організаціями або на умовах
співфінансування разом з міжнародними фінансовими організаціями)
не здійснюється.
Юридичні особи, щодо яких приймається рішення про надання
кредитів або гарантій (крім Державної служби автомобільних доріг
України), зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні
гарантії банків, які протягом 2007-2009 років додержуються
встановлених Національним банком України обов'язкових економічних
нормативів, або надати інше належне забезпечення та сплатити до
Державного бюджету України плату за їх отримання у розмірі,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Кабінет Міністрів України при прийнятті рішення про надання
кредитів або гарантій юридичним особам, у розпорядженні яких є
майно, що є державною або комунальною власністю, приймає рішення
щодо розміру та виду забезпечення виконання зобов'язань.
Стаття 15. Міністр фінансів України має право брати
зобов'язання від імені України, які пов'язані із передбаченими цим
Законом запозиченнями і державними гарантіями, та договорами про
будівництво (реконструкцію) об'єктів інфраструктури за рахунок
коштів приватних інвесторів, у тому числі щодо відмови від
суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із
поверненням позик та звільненням платежів згідно з договорами від
будь-яких комісій, податків і зборів (обов'язкових платежів),
протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.
Стаття 16. У разі виконання державою гарантійних зобов'язань
перед кредиторами шляхом здійснення платежів за рахунок коштів
Державного бюджету України або шляхом укладання з такими
кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких
гарантовано Україною, у юридичних осіб, зобов'язання яких
гарантовані, з моменту такого виконання виникає прострочена
заборгованість перед державою за кредитами, залученими під
державні гарантії, в обсязі фактичних витрат державного бюджету
та/або таких реструктурованих сум, а до держави, відповідно,
переходять права кредитора та право вимагати від боржника
погашення такої заборгованості в установленому законом порядку.
Якщо договором між державою та позичальником-резидентом
України передбачається зобов'язання з погашення та обслуговування
кредитів, залучених державою, невиконання або неналежне виконання
позичальником таких зобов'язань тягне за собою перехід до держави
права стягнення простроченої заборгованості у повному обсязі
незалежно від стану виконання державою перед кредитором
зобов'язань за такими кредитами.
Стаття 17. З метою економії бюджетних коштів надати право
Міністерству фінансів України здійснювати правочини з державним
боргом України, включаючи обмін, випуск та викуп державних
боргових зобов'язань, при дотриманні граничного розміру державного
боргу України на кінець року.
Стаття 18. Надати право Міністерству фінансів України
здійснювати за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
купівлю облігацій внутрішньої державної позики з одночасним
зобов'язанням їх продажу, що забезпечуватиметься заставою цих
облігацій, з подальшим поверненням коштів єдиного казначейського
рахунку до кінця року. Порядок здійснення таких операцій
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Надати право місцевим фінансовим органам в порядку,
встановленому відповідною місцевою радою, здійснювати за рахунок
тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів купівлю облігацій
внутрішньої державної позики і облігацій, емітованих відповідними
радами, з одночасним зобов'язанням їх продажу, що
забезпечуватиметься заставою цих облігацій, з подальшим
поверненням коштів місцевих бюджетів до кінця року.
Стаття 19. Установити, що до надходжень фінансування
загального фонду Державного бюджету України на 2009 рік належать:
1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх
та державних зовнішніх запозичень (крім надходжень, визначених
пунктом 4 статті 20 цього Закону);
2) повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних
паперів, що використовуються для управління ліквідністю;
3) зміни обсягів готівкових коштів загального фонду
Державного бюджету України.
Стаття 20. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2009 рік у частині
фінансування є:
1) позики, що залучаються державою від міжнародних та
іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або
надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;
2) кошти, одержані від приватизації державного майна та інших
надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та
кредитуванням підприємств, а також кошти, які надійдуть від сплати
штрафів, пені та неустойки за невиконання власниками
приватизованих об'єктів умов договорів їх купівлі-продажу;
3) невикористаний залишок коштів у сумі не менше
119.740,2 тис. гривень, джерелом формування яких були надходження
збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний
газ для споживачів усіх форм власності;
4) надходження від цільового розміщення державних цінних
паперів;
5) невикористаний у 2007 році залишок коштів за бюджетною
програмою "Надання кредитів на реалізацію інноваційних та
інвестиційних проектів в галузях економіки, у першу чергу з
впровадження передових енергозберігаючих технологій та технологій
з виробництва альтернативних джерел палива" ( 489-16 ), джерелом
формування яких були надходження від Державного підприємства
"Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань,
пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 );
6) зміни залишків Стабілізаційного фонду.
Стаття 21. Визначити в 2009 році органи державної податкової
служби України органами стягнення заборгованості юридичних осіб
перед державою за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на
поворотній основі (кошти від повернення якої надходять за кодами
програмної класифікації видатків та кредитування державного
бюджету 2801380, 2801400, 2801410, 2801440, 3401360, 3511550,
3511560, 3511630) ( v0604201-01 ).
Стаття 22. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 6
статті 6 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу
України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної
міжурядової угоди ( 643_077 ).
Стаття 23. Фонду державного майна України забезпечити у
2009 році надходження до Стабілізаційного фонду Державного бюджету
України коштів, одержаних від приватизації державного майна, та
коштів, отриманих від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або прав на них, що
перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти,
які підлягають приватизації, відповідно до пункту 28 статті 6 та
пункту 2 статті 20 цього Закону, у сумі не менш як
9.781.224 тис. гривень.
Стаття 24. На часткову зміну частини другої статті 21 Закону
України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13,
ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2005 р., N 7-8, ст. 162,
NN 17-19, ст. 267; 2006 р., N 4, ст. 59, NN 9-11, ст. 96; 2007 р.,
N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) дозволити у процесі
приватизації державного майна оплату його вартості у вільно
конвертованій іноземній валюті.
Стаття 25. Установити, що у 2009 році при застосуванні за
зовнішньоекономічними угодами (договорами) резидентів операцій
факторингу, що здійснюються державними банками України, у тому
числі в рамках їх діяльності в міжнародних факторингових
об'єднаннях (асоціаціях), виручка резидентів в іноземній валюті
підлягає зарахуванню на валютні рахунки резидентів в уповноважених
банках або рахунки банків, що здійснюють відповідні операції
факторингу, у терміни, передбачені статтею 1 Закону України "Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
продовжені на 90 календарних днів. Виручкою резидентів вважаються
також платежі, що надходять від нерезидентів на рахунки банків за
операціями факторингу.
Відповідальність за дотримання термінів надходження виручки,
визначених частиною першою цієї статті, покладається на суб'єктів,
яким належить право вимоги за зовнішньоекономічними угодами
(договорами), передане за операцією факторингу.
IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 26. Затвердити бюджетні призначення головним
розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2009 рік у
розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами та
централізовані заходи і програми в розрізі
адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатками N 3, N 4
та N 5 до цього Закону.
У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках
за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів державного
бюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл
видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації
в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по
загальному та спеціальному фондах державного бюджету. Перерозподіл
бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального
обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету,
збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок
зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по
загальному та спеціальному фондах здійснюються лише за погодженням
із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою
статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), перерозподіл
бюджетних призначень на централізовані заходи і програми між
адміністративно-територіальними одиницями здійснюються за
погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у
порядку, визначеному Міністерством фінансів України.
Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному
та спеціальному фондах Державного бюджету України на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок
зменшення інших видатків;
видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з
функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення
інших видатків.
Перелік бюджетних програм, по яких затверджуються порядки
використання коштів державного бюджету, визначається дорученням
Кабінету Міністрів України.
Установити, що у 2009 році норми законодавства щодо
виготовлення документів про освіту реалізуються в розмірах і
порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків,
врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих
бюджетів на 2009 рік.
Розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів (далі -
розпорядникам бюджетних коштів) забезпечити укладання угод по
кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним
головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів
споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв
щонайменш як на 20 відсотків. Розпорядникам бюджетних коштів при
виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення
розрахунків за електричну енергію, теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,
які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої
простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та
послуг. У разі наявності у розпорядників бюджетних коштів
простроченої кредиторської заборгованості з оплати комунальних
послуг та енергоносіїв (код 1160) Державне казначейство України
здійснює платежі загального фонду за видатками (крім передбачених
статтею 27 цього Закону) лише після погашення такої
заборгованості.
Державне казначейство України відкриває бюджетні асигнування
головним розпорядникам бюджетних коштів виключно за наявності
затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм
(крім загальнодержавних видатків).
Перерозподіл обсягів коштів між субвенціями з державного
бюджету місцевим бюджетам та місцевими бюджетами у межах
загального обсягу відповідних субвенцій у 2009 році здійснюється у
порядку, визначеному Міністерством фінансів України.
Перелік об'єктів та обсягів бюджетних коштів на будівництво,
реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг загального
користування державного та місцевого значення затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних
дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої
підпорядкованості (крім військових аташе), проводяться виключно
через Міністерство закордонних справ України.
Установити, що у 2009 році вступ до міжнародних організацій і
приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають
сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок
коштів державного бюджету, здійснюються за рішенням Кабінету
Міністрів України в межах обсягів, визначених на цю мету у додатку
N 3 до цього Закону, та у порядку, визначеному Законом України
"Про міжнародні договори України" ( 1906-15 ).
У разі невиконання показників надходжень до загального фонду
державного бюджету на 2009 рік, визначених розписом Державного
бюджету України, головні розпорядники бюджетних коштів
забезпечують взяття бюджетних зобов'язань та проведення витрат
загального фонду державного бюджету відповідно до встановлених
бюджетних асигнувань у порядку, визначеному Міністерством фінансів
України.
Стаття 27. Затвердити такий перелік захищених статей видатків
загального фонду Державного бюджету України на 2009 рік за
економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код
1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
виплата процентів за державним боргом (код 1200);
трансферти населенню (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на
2009 рік видатки на будівництво (придбання) житла для
військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу,
реформування та розвиток Збройних Сил України, розвідувальну
діяльність, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки
арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних
Сил України, утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних
для подальшого зберігання та використання, забезпечення інвалідів
технічними та іншими засобами реабілітації, підготовку кадрів
вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації,
фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні
розробки, а також видатки на розселення та облаштування
депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які
були депортовані з території України, видатки на компенсацію
Пенсійному фонду України втрат від застосування платниками
фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки по
збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування,
заходи, пов'язані з підготовкою і проведенням в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Стаття 28. Установити, що у 2009 році оплата послуг з
оброблення електронних розрахункових документів та повідомлень у
системі електронних переказів Національного банку України
Державним казначейством України не здійснюється.
Стаття 29. Установити, що виконання рішення, яке прийнято
органом державної влади, що відповідно до закону має право на його
застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним
казначейством України за попереднім інформуванням Міністерства
фінансів України.
Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного
казначейства України.
Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету
здійснюється виключно органами Державного казначейства України за
черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних
бюджетних асигнувань.
Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди,
заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання,
досудового слідства, прокуратури, а також судів, у 2009 році за
вимогою органів державної виконавчої служби здійснюється органами
Державного казначейства України в межах бюджетних призначень,
затверджених у Державному бюджеті України на цю мету, в такому
порядку:
Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі,
списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи
встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського
рахунку;
відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством
України та відображаються у звітності про виконання державного
бюджету;
у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних
призначень в установленому законодавством порядку подаються
відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду
державного бюджету або внесення змін до закону про Державний
бюджет України.
До прийняття спеціального закону у 2009 році списання коштів
з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості
конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність
держави, для юридичних осіб здійснюється у розмірах сум коштів, що
надійшли до бюджету від реалізації цього майна.
Списання коштів за відповідним рішенням на користь
працівників бюджетної установи (військовослужбовців, осіб рядового
і начальницького складу), які мають право на безоплатне або
пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється
Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку
за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на
утримання цієї установи.
Списання коштів за відповідним рішенням на користь
працівників установ системи освіти по виплатах, передбачених
абзацами дев'ятим - одинадцятим частини першої статті 57 Закону
України "Про освіту" ( 1060-12 ), здійснюється Державним
казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок
і в межах відповідних бюджетних призначень.
Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України
згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету
України і стягуються з винних осіб за регресними позовами у
встановленому законодавством порядку. Позивачем у справах про
відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України, згідно
з цією статтею, виступають органи прокуратури за поданням
відповідних матеріалів органами Державного казначейства України.
Органи Державного казначейства України виконують рішення, які
прийняті органами державної влади, про списання коштів з рахунків
розпорядників бюджетних коштів з відображенням в обліку органів
Державного казначейства України відповідних бюджетних зобов'язань.
Цей порядок поширюється на місцеві бюджети.
Стаття 30. Установити, що у 2009 році рівноцінна та повна
компенсація втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і
начальницького складу (в тому числі відряджених до органів
виконавчої влади та інших цивільних установ), пов'язаних з
оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення
служби, відповідно до вимог пункту 22.7 статті 22 Закону України
"Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ), здійснюється
установами (організаціями, підприємствами), що утримують
військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за
рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у
розмірі фактично сплаченого податку та в межах видатків на грошове
забезпечення, передбачених головним розпорядникам коштів у
Державному бюджеті України.
При цьому керівники бюджетних установ (організацій,
підприємств), які утримують чисельність військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до
органів виконавчої влади та інших цивільних установ), передбачають
асигнування на зазначену компенсацію у межах видатків на грошове
забезпечення, передбачених кошторисами (фінансовими планами).
У разі якщо особа має право на отримання пенсії відповідно до
Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) та Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ), призначається одна пенсія за її вибором. При цьому
різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до
Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), та розміром
пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), що
визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,
виплачується за рахунок коштів державного бюджету.
Стаття 31. Визначити обсяг коштів, які спрямовуються у
2009 році на реалізацію Закону України "Про реструктуризацію
заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України
"Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим
категоріям працівників навчальних закладів" ( 1994-15 ), у сумі
403.335,9 тис. гривень, у тому числі субвенцію з державного
бюджету місцевим бюджетам у сумі 370.017 тис. гривень.
Установити, що розподіл та перерозподіл цих бюджетних
призначень у 2009 році між бюджетними програмами, головними
розпорядниками коштів державного бюджету та місцевими бюджетами
здійснюються Кабінетом Міністрів України з подальшим інформуванням
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
Стаття 32. Видатки, передбачені цим Законом на виконання
завдань (проектів) Національної програми інформатизації
( 74/98-ВР ), в тому числі проектів інформатизації органів
виконавчої влади за кодами програмної класифікації видатків
державного бюджету ( v0604201-01 ): 0111060, 0301160, 0411040,
1001020, 2201190 (в частині інформатизації загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладів), 2408030,
2501140, 3001070, 3109050, 3201270, 3201470, 3501020, 3501660,
3507600, 5001060, 6151020, 6731050, здійснюються Державним
казначейством України лише після погодження відповідними
розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з Генеральним
державним замовником Національної програми інформатизації
( 74/98-ВР ) - центральним органом виконавчої влади, визначеним
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 33. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2009 рік у частині
кредитування є:
1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
індивідуальним сільським забудовникам;
2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла, і пеня;
3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю
сільськогосподарської продукції за державним замовленням
(контрактом) 1994-1997 років;
4) повернення коштів у частині відшкодування вартості
сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання
на умовах фінансового лізингу;
5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії і
наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного
виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам
господарювання (крім надходжень за рахунок відшкодування з
державного бюджету сум податку на додану вартість);
6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
фермерським господарствам;
7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики
України на формування державного продовольчого резерву Аграрним
фондом та для здійснення державних форвардних і заставних
закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому
аграрному ринку;
8) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у
2004 році підприємствам державної форми власності
паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та
організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості
із заробітної плати працівникам;
9) повернення кредиту, наданого на реконструкцію
гідроелектростанцій;
10) повернення бюджетних позичок, наданих за рахунок коштів
Державного бюджету України підприємствам машинобудування для
здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва
та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу;
11) повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного
бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних
проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження
передових енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва
альтернативних джерел палива;
12) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України
для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до
чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на
будівництво (придбання) житла.
Стаття 34. Установити, що у 2009 році кошти, отримані до
спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими
пунктами статей 6, 20 та 33 цього Закону, спрямовуються відповідно
на:
1) розвиток мережі й утримання автомобільних доріг загального
користування (у тому числі будівництво та реконструкція мостів
державної та комунальної власності), з них 40 відсотків
спрямовується на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, в
першу чергу у сільській місцевості (за рахунок джерел, визначених
пунктами 1, 2, 3 та 36 статті 6 цього Закону);
погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію
Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг
загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 1,
2 та 3 статті 6 цього Закону);
субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста
Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку
Дніпро у місті Запоріжжя в обсязі 100.000 тис. гривень (за рахунок
джерел, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 6 цього Закону);
будівництво та реконструкцію об'їзних автомобільних доріг
навколо міст підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу в обсязі 500.000 тис.
гривень (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 6
цього Закону);
2) виплати, пов'язані з виконанням консульських функцій
дипломатичними представництвами України та функціонуванням
консульських установ України за кордоном (за рахунок джерел,
визначених пунктом 4 статті 6 цього Закону);
3) заходи з реалізації Комплексної програми будівництва
вітрових електростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5
статті 6 цього Закону);
4) будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та
інших електростанцій, підстанцій, теплоелектроцентралей,
будівництво, реконструкцію і ремонт ліній електропередачі за
переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, а також
здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для
теплоелектростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5
статті 6 цього Закону);
5) заходи з реалізації Комплексної програми створення
ядерно-паливного циклу в Україні та Державної програми приведення
небезпечних об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський
хімічний завод" в екологічно безпечний стан і забезпечення захисту
населення від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання
( 1846-2003-п ) (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 6
цього Закону);
6) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості,
у тому числі погашення заборгованості за спожиту у минулих роках
електричну енергію державними вугледобувними підприємствами, на
яких здійснюються заходи з підготовки до ліквідації, у сумі
160.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 5
статті 6 та пунктом 8 статті 33 цього Закону);
7) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням
виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за
рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 6 цього Закону);
8) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній
галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 6 цього
Закону);
9) потреби утворених відповідно до законів України військових
формувань (крім Збройних Сил України), правоохоронних органів і
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи відповідно до
кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок
джерел, визначених пунктом 9 статті 6 цього Закону);
10) дотацію Пенсійному фонду України на пенсійне забезпечення
військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок та підвищень до
пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок
джерел, визначених пунктом 10 статті 6 цього Закону);
11) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та
участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання
Державної авіаційної адміністрації (за рахунок джерел, визначених
пунктом 11 статті 6 цього Закону);
12) морську і річкову транспортну діяльність та участь
України у міжнародних організаціях морського і річкового
транспорту, утримання Державного департаменту морського і
річкового транспорту та Головної державної інспекції України з
безпеки судноплавства Міністерства транспорту та зв'язку України
(за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 6 цього Закону,
крім тих, що надходять від риболовних портів);
13) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за
рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 6 цього Закону, в
частині тих, що надходять від риболовних портів);
14) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності
(за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 6 цього Закону);
15) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених
пунктом 14 статті 6 цього Закону);
16) заходи, пов'язані з організацією надання послуг,
реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами, та
інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством (за
рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 6 цього Закону);
17) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного
матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 17 і
27 статті 6 цього Закону, та 90 відсотків джерел, визначених
пунктом 16 статті 6 цього Закону);
18) відшкодування підприємствам, установам та організаціям
витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей
державного резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 32
статті 6 цього Закону, та 10 відсотків джерел, визначених пунктом
16 статті 6 цього Закону);
19) участь українського персоналу органів внутрішніх справ
України у миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх
справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ
України (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 6 цього
Закону);
20) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у
тому числі на функціонування всеукраїнських, державних,
міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і
державних та обласних центрів соціальної реабілітації
дітей-інвалідів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 6 цього
Закону);
21) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного
середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 6
цього Закону);
22) захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів
і сільськогосподарських угідь, комплексний протипаводковий захист
у басейні річки Тиса у Закарпатській області та Прикарпатському
регіоні (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 6 цього
Закону);
23) фінансову підтримку гастрольної діяльності вітчизняних
виконавців (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 6
цього Закону);
24) розвиток мінерально-сировинної бази (за рахунок джерел,
визначених пунктом 22 статті 6 цього Закону);
25) формування державного продовольчого резерву Аграрним
фондом, здійснення державних форвардних і заставних закупівель,
товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному
ринку (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 33 цього
Закону);
26) рекредитування або надання трансфертів для впровадження
проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті
20 цього Закону);
27) надання державного пільгового кредиту індивідуальним
сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1
статті 33 цього Закону);
28) формування статутного капіталу Державної спеціалізованої
фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної
програми забезпечення молоді житлом ( 1089-2002-п ) (за рахунок
джерел, визначених пунктом 2 статті 33 цього Закону);
29) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного
насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті
33 цього Закону);
30) придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки на
умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами
4 та 5 статті 33 цього Закону);
31) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок
джерел, визначених пунктом 6 статті 33 цього Закону);
32) заходи, пов'язані з виготовленням та видачею посвідчення
закордонного українця (за рахунок джерел, визначених пунктом 23
статті 6 цього Закону);
33) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та
ягідниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 6
цього Закону);
34) державну підтримку розвитку хмелярства (за рахунок
джерел, визначених пунктом 24 статті 6 цього Закону);
35) фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному
житловому будівництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 29
статті 6 цього Закону);
36) здійснення природоохоронних заходів щодо недопущення
потрапляння мастила з гідротурбін в річку Дніпро (за рахунок
джерел, визначених пунктом 9 статті 33 цього Закону);
37) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших
населених пунктів, в яких дислокуються військові формування
Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за
рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 6 цього Закону);
38) підготовку, реформування і розвиток Збройних Сил України,
а також будівництво (придбання) житла для військовослужбовців
Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 31
статті 6 цього Закону);
39) інформування учасників судового процесу про хід і
результати розгляду справи, а також виготовлення та видачу копій
судових рішень (за рахунок джерел, визначених пунктом 33 статті 6
цього Закону);
40) державну підтримку вітчизняного машинобудування для
агропромислового комплексу (за рахунок джерел, визначених пунктом
10 статті 33 цього Закону);
41) утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для
подальшого використання та зберігання (за рахунок джерел,
визначених пунктом 35 статті 6 цього Закону);
42) придбання Фондом соціального захисту інвалідів
автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту
інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за
рахунок джерел, визначених пунктом 37 статті 6 цього Закону);
43) державну підтримку заходів з енергозбереження через
механізм здешевлення кредитів (за рахунок джерел, визначених
пунктом 34 статті 6 цього Закону);
44) компенсацію Національній акціонерній компанії "Нафтогаз
України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного
газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво
теплової енергії, яка споживається населенням (за рахунок джерел,
визначених пунктами 26 і 42 статті 6 та пунктом 3 статті 20 цього
Закону);
45) реалізацію проектів, спрямованих на скорочення викидів
або збільшення поглинання парникових газів (за рахунок джерел,
визначених пунктом 38 статті 6 цього Закону);
46) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для
науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок
джерел, визначених пунктом 12 статті 33 цього Закону);
47) заходи з реалізації Комплексної програми створення
ядерно-паливного циклу в Україні (за рахунок джерел, визначених
пунктом 39 статті 6 цього Закону);
48) придбання (обмін) Міністерством палива та енергетики
України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про
впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки"
( 1868-15 ) (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 6,
пунктом 5 статті 20 та пунктом 11 статті 33 цього Закону);
49) витрати Аграрного фонду на зберігання об'єктів державного
цінового регулювання, які зараховані до державного продовольчого
резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 33 цього
Закону);
50) фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів
(за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 6 цього Закону);
51) формування Стабілізаційного фонду (за рахунок джерел,
визначених пунктом 28 статті 6, пунктами 2, 4 та 6 статті 20 цього
Закону);
52) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,
послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з
водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або
погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами
місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктом 41
статті 6 цього Закону);
53) створення резерву ядерного палива та ядерних матеріалів
(за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 6 цього Закону);
54) будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатацію
його об'єктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 40 статті 6
цього Закону);
55) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними
відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за
рахунок джерел, визначених пунктами 5 та 40 статті 6 цього
Закону);
56) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот (за рахунок джерел, визначених пунктами 41, 42 та
43 статті 6 цього Закону);
57) заходи щодо: підтримки Енергетичної стратегії України на
період до 2030 року ( 145а-2006-р ); ефективного використання
енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав
споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації,
підтвердження відповідності та управління якістю (за рахунок
джерел, визначених пунктом 44 статті 6 цього Закону). Порядки
використання зазначених коштів визначаються Кабінетом Міністрів
України для кожної з програм допомоги Європейського Співтовариства
на підставі укладених міжнародних договорів.
V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Стаття 35. Установити, що до доходів загального фонду
місцевих бюджетів у 2009 році належать:
1) податок з доходів фізичних осіб;
2) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва і
фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття
підприємницькою діяльністю (крім частини цих податків, що
зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на
обов'язкове соціальне страхування) та у повному обсязі фіксований
сільськогосподарський податок;
3) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів), що сплачується платниками, які
зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету
Автономної Республіки Крим, у тому числі тих, що враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів;
4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів
міст Києва і Севастополя;
5) дотації та субвенції з Державного бюджету України;
6) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;
7) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених
розпорядником бюджетних коштів угод із суб'єктами господарювання
на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих
бюджетів; штрафні санкції за порушення законодавства про
патентування;
8) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду
місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 );
9) кошти, що надійдуть від надання учасниками процедури
закупівель забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають
поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених законодавством
України з питань закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету
Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів;
10) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури
закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення
виконання цього договору, які не підлягають поверненню
учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок
коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів;
11) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами
та організаціями, що утримуються за рахунок коштів місцевих
бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину,
метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків
коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями
за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
12) кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі
такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок,
спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за
законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними
спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного
територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а
також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких
невідомі.
Податок на прибуток підприємств комунальної власності,
засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується
відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних,
районних, міських, селищних та сільських бюджетів.
Фіксований податок зараховується до відповідних місцевих
бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ) для податку з доходів фізичних осіб.
Стаття 36. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів
підприємницької діяльності - платників податків сплата визначених
законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після
реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до
закінчення поточного бюджетного періоду.
Стаття 37. Затвердити на 2009 рік обсяги міжбюджетних
трансфертів згідно з додатками N 6 та N 7 до цього Закону.
Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2009 року
перерозподіл загального обсягу субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та допомоги населенню
між їх видами та між місцевими бюджетами виходячи з фактично
нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню.
Розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової
забезпеченості місцевих бюджетів між бюджетом Автономної
Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення
та бюджетами районів здійснюється у таких пропорціях відповідно:
не більш як 25 відсотків - для бюджету Автономної Республіки Крим,
обласного бюджету та не менш як 75 відсотків - для бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення
та бюджетів районів.
Надати право Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним державним адміністраціям здійснювати розподіл додаткової
дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих
бюджетів з урахуванням особливостей депресивних та гірських
територій і тих, що мають низький показник чисельності населення і
розгалужену мережу бюджетних установ.
Стаття 38. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у сумі
176.550,5 тис. гривень. Надати право Кабінету Міністрів України
здійснювати протягом 2009 року додатковий розподіл та перерозподіл
загальних обсягів зазначеної субвенції між місцевими бюджетами.
Стаття 39. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких
нечистот надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам
війни; особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ); особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських
переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів
внутрішніх справ; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної
пожежної охорони та ветеранів Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за
віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони;
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків;
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні;
звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під
час проходження військової служби; батькам та членам сімей
військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти
під час проходження військової служби, батькам та членам сімей
осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, які загинули (померли), пропали
безвісти або стали інвалідами при проходженні служби;
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій
або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на
час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою; суддям у відставці; пенсіонерам з
числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини
четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин" ( 180-14 );
громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частини
четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру
( 2117-12 ), частини другої статті 30 Закону України "Про
бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ), абзацу першого
частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ); дітям війни.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни;
особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 );
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам
військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам
державної пожежної охорони; ветеранам Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної
охорони та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком,
хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони; дітям (до досягнення повноліття) працівників
міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням
службових обов'язків; непрацездатним членам сімей, які перебували
на їх утриманні; громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на
час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із
захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону
України "Про захист рослин" ( 180-14 ); громадянам відповідно до
пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України
про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частини четвертої статті 29
Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ), частини
другої статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну
справу" ( 32/95-ВР ), абзацу першого частини четвертої статті 57
Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ); особам, які мають таке
право згідно із статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ), а
також компенсації особам, які згідно із статтею 43 Гірничого
закону України ( 1127-14 ) мають право на безоплатне отримання
вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають
центральне опалення.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених
законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків,
зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого
газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
надаються пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ); особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці;
жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної
охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих)
ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів державної пожежної охорони та ветеранів Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України; особам,
звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час
проходження військової служби; інвалідам, дітям-інвалідам та
особам, які супроводжують інвалідів першої групи або
дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); пенсіонерам з
числа слідчих прокуратури; реабілітованим громадянам, які стали
інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих
громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;
суддям у відставці, а також здійснюються компенсаційні виплати за
пільговий проїзд окремих категорій громадян.
Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню
на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот із спеціального фонду
державного бюджету здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, за рахунок надходжень, визначених пунктами 41,
42 і 43 статті 6 цього Закону, та додаткових податкових
зобов'язань, які виникають у результаті виконання цієї статті.
Стаття 40. Установити, що обсяги цільових коштів на 2009 рік,
які враховані при визначенні міжбюджетних трансфертів між
державним бюджетом та місцевими бюджетами, під час складання,
затвердження та виконання відповідних місцевих бюджетів зменшенню
не підлягають.
Стаття 41. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються
видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ) з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове
використання бюджетних коштів.
Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного
місцевого бюджету до Державного бюджету України органами
Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів
відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.
Стаття 42. Установити, що у 2009 році суми дотації
вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів
щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного
бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів
Державного бюджету України на відповідній території, згідно з
додатком N 6 до цього Закону.
До доходів загального фонду Державного бюджету України, за
рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання,
включаються доходи, визначені пунктами 1 (без врахування
бюджетного відшкодування податку на додану вартість грошовими
коштами), 2-5, 7-9, 11, 12, 14, 38-40 статті 2 цього Закону, та
кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів,
міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення і районних бюджетів.
У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної
суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних
відрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону, Державне
казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок
відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації
вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше
10 числа місяця, наступного за звітним.
Стаття 43. Установити, що перерахування коштів до Державного
бюджету України з місцевих бюджетів здійснюється органами
Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень
доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних
відрахувань, визначеними у додатку N 6 до цього Закону.
Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з
бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами
Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень
доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних
відрахувань, визначеними відповідними районними та міськими
радами.
Обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних
відрахувань наростаючим підсумком з початку року не повинен
перевищувати однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку
N 6 до цього Закону, помноженої на кількість місяців у звітному
періоді.
Стаття 44. Верховній Раді Автономної Республіки Крим,
обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при
затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі
потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних
установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення
розрахунків за електричну енергію, теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,
які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої
простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити
ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній
бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених
головним розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про відповідні
бюджети на 2009 рік.
Стаття 45. Установити, що в розрахунках міжбюджетних
трансфертів на 2009 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується
лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передається до
державного бюджету з місцевих бюджетів.
Стаття 46. Установити, що у 2009 році:
рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований
мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України
"Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"
( 1768-14 ) встановлюється для працездатних осіб у сумі
133 гривні, непрацездатних осіб - 187,5 гривні, інвалідів -
200 гривень. Для кожної дитини в малозабезпеченій багатодітній
сім'ї, в якій виховується троє або більше дітей віком до 16 років
(до 18 років, якщо дитина навчається), рівень забезпечення
прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) становить для дитини
віком до 6 років - 278,5 гривні, для дитини віком від 6 до
18 років - 350,5 гривні;
розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення
прожиткового мінімуму для сім'ї.
Допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону України "Про
державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) та Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" ( 2240-14 ) призначається і
здійснюється в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів
України.
Збільшити на 2009 рік рівень забезпечення прожиткового
мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення
від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих
дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну
освіту" ( 2628-14 ) відповідно до зростання прожиткового мінімуму
на 3 відсотки до затвердженого на 2008 рік.
Стаття 47. Установити, що за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій
населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу надаються пільги виходячи із розрахунку
вартості однієї тонни твердого палива та одного балону скрапленого
газу на домогосподарство в рік, а особам, які мають таке право
згідно із статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ), із
розрахунку вартості 3,1 тонни вугілля на побутові потреби на
домогосподарство в рік. Граничні показники вартості твердого та
рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу у розрізі
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя
визначаються Кабінетом Міністрів України.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування мають право:
встановлювати збільшені норми на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу особам, які
мають право на пільги та житлові субсидії відповідно до
законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;
надавати пільги на тверде та рідке пічне побутове паливо і
скраплений балонний газ у натуральному виразі або готівкою.
Натуральні норми забезпечення населення твердим та рідким
пічним побутовим паливом і скрапленим газом, відповідно до яких
населенню будуть надаватися пільги і житлові субсидії готівкою для
відшкодування витрат на їх придбання, затверджуються Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і
Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах
мінімальних норм та граничних показників їх вартості, встановлених
Кабінетом Міністрів України, виходячи з обсягу коштів, призначених
на зазначену мету.
Стаття 48. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду місцевих бюджетів у 2009 році є:
1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які
включають:
кошти від відчуження майна, яке належить Автономній
Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;
90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або прав на них, що
перебувають у державній власності до розмежування земель державної
і комунальної власності (крім земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або прав на них, що
перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти,
які підлягають приватизації, 10 відсотків від продажу яких
зараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування),
при цьому від продажу земельних ділянок або прав на них, які
знаходяться на території Автономної Республіки Крим, 35 відсотків
зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та 55
відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування Автономної
Республіки Крим; 100 відсотків коштів від продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що
перебувають у комунальній власності після розмежування земель
державної та комунальної власності;
дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських
товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;
кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного
бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ), та відсотки, сплачені за користування ними;
кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за
рішенням відповідної ради;
запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;
субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних
проектів;
2) податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів, що зараховується у розмірі 30
відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних
бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів
міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на
території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної
Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських,
селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних
засобів на відповідній території.
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, зараховується у
розмірі 70 відсотків до міського бюджету міста Києва та 30
відсотків до обласного бюджету Київської області, а зареєстрованих
у місті Севастополі - у повному обсязі до міського бюджету міста
Севастополя.
При цьому на період підготовки та проведення фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні до міських
бюджетів приймаючих міст обласного значення зараховується 100
відсотків податку з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у цих містах.
Територіальні дорожні фонди спрямовують суми цього податку на
фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією,
ремонтом і утриманням автомобільних доріг, що належать до
комунальної власності;
3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу
нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);
4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за
рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;
5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного
середовища (крім надходжень, визначених пунктом 40 статті 6 цього
Закону) до відповідних місцевих бюджетів згідно із законодавством.
При цьому на період підготовки та проведення фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні до міських
бюджетів приймаючих міст обласного значення та міста Києва
зараховується 70 відсотків збору за забруднення навколишнього
природного середовища;
6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами
підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води
через системи централізованого водопостачання з відхиленням від
відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів місцевого
самоврядування;
7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим та місцевими радами;
8) кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва;
9) 30 відсотків збору за проведення гастрольних заходів;
10) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів
індивідуальним сільським забудовникам;
11) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим
сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла, пеня, відсотки за користування
ними;
12) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста
Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку
Дніпро у місті Запоріжжя;
13) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального
захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в
Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у
містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення
заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту
"Вдосконалення системи соціальної допомоги";
14) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших
населених пунктів, в яких дислокуються військові формування
Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
15) 100 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що
зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування;
16) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,
послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла в зв'язку з
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з
водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або
погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами
місцевого самоврядування;
17) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот.
Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на
заходи, передбачені рішенням про місцевий бюджет відповідно до
законодавства.
Стаття 49. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на проведення відповідних виборів депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів у сумі 14.400 тис. гривень.
Дозволити Центральній виборчій комісії за погодженням з
Міністерством фінансів України здійснювати розподіл зазначеної
субвенції між місцевими бюджетами виходячи з прийнятих рішень щодо
проведення відповідних місцевих виборів та обсягу видатків,
необхідних на проведення цих виборів.
Стаття 50. Визначені статтями 64 і 69 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) податки і збори (обов'язкові платежі), що
сплачують підприємства, які здійснюють свою діяльність у зоні
відчуження та у зоні безумовного (обов'язкового) відселення (у
випадку, якщо на таких територіях не сформовано органи місцевого
самоврядування), зараховуються до районного бюджету у частинах,
визначених Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) та іншими
нормативно-правовими актами для районних бюджетів та бюджетів
місцевого самоврядування.
Стаття 51. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів
місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків загального
фонду в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ
та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування
і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в
обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України
в межах планового бюджетного періоду.
Міністерство фінансів України за результатами виконання
місцевих бюджетів надає відповідним місцевим органам виконавчої
влади та органам місцевого самоврядування безвідсоткові позички на
термін до дванадцяти календарних місяців на умовах повернення за
рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на суми невиконання
розрахункових обсягів доходів місцевих бюджетів на 2009 рік, що
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів та
передбачені у додатку N 6 до цього Закону. З цією метою
Міністерство фінансів України затверджує на 2009 рік помісячний
розпис зазначених доходів та доводить його до відповідних місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Порядок отримання та погашення позичок, визначених частиною
другою цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 52. Установити, що порядок розміщення тимчасово
вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках
в установах банків ( 52-2009-п ) визначається Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 53. Установити, що перерахування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з
різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися
населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної
вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та
водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися
відповідними органами державної влади чи органами місцевого
самоврядування, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, за рахунок надходжень, визначених пунктом 41
статті 6 цього Закону, та додаткових податкових зобов'язань, які
виникають у результаті виконання цієї статті. Перерахування
зазначеної субвенції може здійснюватися також за рахунок погашення
заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою
або під державні гарантії, яка була реструктуризована, та за
рахунок погашення заборгованості місцевих бюджетів перед державним
бюджетом, що виникла у зв'язку з наданням Міністерством фінансів
України фінансової допомоги Уряду Автономної Республіки Крим,
облвиконкомам, Севастопольському міськвиконкому для підприємств
теплоенергетики, що перебувають у комунальній власності,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня
1994 року N 510 ( 510-94-п ) "Про невідкладні заходи щодо
забезпечення народного господарства і населення електричною і
тепловою енергією в осінньо-зимовий період 1994/95 року".
VI. ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 54. Установити у 2009 році прожитковий мінімум на одну
особу та для тих, хто відноситься до основних соціальних і
демографічних груп населення, в розмірах, що діяли у грудні
2008 року.
Розміри державних соціальних гарантій на 2009 рік, що
визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються
відповідними законами України, цим Законом та нормативно-правовими
актами Кабінету Міністрів України.
Стаття 55. Установити з 1 січня 2009 року розмір мінімальної
заробітної плати 605 гривень, з 1 квітня 2009 року - 625 гривень,
з 1 липня 2009 року - 630 гривень, з 1 жовтня 2009 року -
650 гривень, з 1 грудня 2009 року - 669 гривень на місяць.
Розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників
бюджетних установ встановлюються Кабінетом Міністрів України
виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника
першого тарифного розряду 545 гривень на місяць.
Працівникам бюджетних установ, розміри посадових окладів
(тарифних ставок) яких будуть менші за визначений розмір
мінімальної заробітної плати, посадовий оклад (тарифна ставка)
встановлюється на рівні мінімальної заробітної плати.
Керівникам бюджетних установ забезпечити проведення
індексації заробітної плати працівників відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ).
Стаття 56. Установити, що з 1 січня 2009 року розмір
мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учня
професійно-технічного навчального закладу становитиме 200 гривень
на місяць, для студента вищого навчального закладу I-II рівня
акредитації - 400 гривень на місяць, для студента вищого
навчального закладу III-IV рівня акредитації - 530 гривень на
місяць.
Для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних
закладів I-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, з 1 січня 2009 року
стипендія встановлюється в розмірах відповідно 550 та
1.160 гривень на місяць.
{ Положення статті 57 визнано конституційними згідно з
Рішенням Конституційного Суду N 11-рп/2009 ( v011p710-09 ) від
20.05.2009 } Стаття 57. Обласним та районним радам при затвердженні
відповідних бюджетів виходити з того, що середньомісячна заробітна
плата працівників виконавчого апарату ради не повинна перевищувати
середньомісячну заробітну плату працівників апарату відповідної
місцевої державної адміністрації.
Стаття 58. Надати право Міністерству фінансів України
надавати Пенсійному фонду України позички на термін до дванадцяти
календарних місяців на покриття тимчасових касових розривів,
пов'язаних із виплатою пенсій в межах фактичного дефіциту коштів
на цю мету, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на
договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими
коштами у сумах, визначених на підставі розрахунків Пенсійного
фонду України.
Стаття 59. Установити, що державні унітарні підприємства
(крім державного підприємства обслуговування повітряного руху
України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання
України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів"
( 1341-15 ), а також державних підприємств "Міжнародний дитячий
центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") та їх
об'єднання сплачують до Державного бюджету України частину чистого
прибутку (доходу) в розмірі 15 відсотків. Частина перша статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 908-VI ( 908-17 ) від 03.02.2009 }
Порядок відрахування частини чистого прибутку (доходу)
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх
об'єднання сплачують до загального фонду місцевих бюджетів частину
чистого прибутку (доходу) відповідно до порядків і нормативів, які
встановлюються відповідними радами.
Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до Державного
бюджету України або місцевих бюджетів наростаючим підсумком
щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2009 році у
строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
Державними підприємствами та господарськими товариствами
енергетичної галузі, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких
знаходиться у статутних фондах господарських товариств, акціонером
яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, чистий
прибуток, з якого розраховується та сплачується частина чистого
прибутку (доходу) або дивіденди, зменшується на суму цільових
коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі
тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів,
рішення по яких приймаються Кабінетом Міністрів України.
Державні унітарні підприємства та їх об'єднання подають
розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою
звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, до органів Державної податкової служби у
строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.
Установити, що господарські товариства, 50 і більше відсотків
акцій (часток, паїв) яких знаходиться у власності господарських
товариств, частка держави в яких складає не менше 50 відсотків
(крім дочірніх компаній та підприємств Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України", а також закритого акціонерного
товариства "Укргаз-Енерго"), сплачують до 1 червня 2009 року
безпосередньо до Державного бюджету України дивіденди, нараховані
за результатами фінансово-господарської діяльності за 2008 рік у
розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що
спрямовується на виплату дивідендів пропорційно розміру державної
частки (акцій, паїв) у статутних фондах господарських товариств,
акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом
акцій. Закрите акціонерне товариство "Укргаз-Енерго" сплачує до
1 червня 2009 року дивіденди, нараховані за результатами
фінансово-господарської діяльності за 2006, 2007 та 2008 роки,
безпосередньо Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України"
у розмірі частки (акцій, паїв) Компанії у його статутному фонді.
Установити, що господарські товариства, у статутному фонді
яких є корпоративні права держави (крім Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України"), сплачують до 1 червня 2009 року до
Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами
фінансово-господарської діяльності за 2008 рік пропорційно розміру
державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах у розмірі
базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується
на виплату дивідендів.
На суму несвоєчасно сплачених господарським товариством, у
статутному фонді якого є корпоративні права держави, та
господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток,
паїв) якого знаходиться у статутному фонді господарського
товариства, частка держави якого складає не менше 50 відсотків (у
тому числі закритим акціонерним товариством "Укргаз-Енерго"),
дивідендів на державну частку Фондом державного майна України
нараховується пеня, яка сплачується до Державного бюджету України
з розрахунку 200 відсотків річних облікової ставки Національного
банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день
прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання
строку платежу і по день сплати включно.
Стаття 60. У разі неприйняття господарськими товариствами, у
статутному фонді яких є корпоративні права держави, та
господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток,
паїв) яких знаходиться у статутних фондах господарських товариств,
частка держави яких складає не менше 50 відсотків (крім закритого
акціонерного товариства "Укргаз-Енерго"), рішення про нарахування
дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності за
2006, 2007 та 2008 роки до 1 червня 2009 року, такі господарські
товариства сплачують частину чистого прибутку до державного
бюджету у розмірі, визначеному за базовими нормативами
відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату
дивідендів, встановлених на відповідний рік, до 1 червня
2009 року.
У разі неприйняття закритим акціонерним товариством
"Укргаз-Енерго" рішення про нарахування дивідендів за результатами
фінансово-господарської діяльності за 2006, 2007 та 2008 роки до
1 червня 2009 року, це акціонерне товариство забезпечує
перерахування Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України"
частини чистого прибутку за результатами фінансово-господарської
діяльності за 2006, 2007 та 2008 роки у розмірі частки (акцій,
паїв) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у його
статутному фонді до 1 червня 2009 року.
На суму несвоєчасно внесених господарськими товариствами, у
статутному фонді яких є корпоративні права держави, та
господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток,
паїв) яких знаходиться у статутних фондах господарських товариств,
частка держави яких складає не менше 50 відсотків (у тому числі
закритим акціонерним товариством "Укргаз-Енерго"), коштів
нараховується пеня у порядку, визначеному частиною дев'ятою статті
59 цього Закону, яка сплачується до Державного бюджету України.
Стаття 61. Органи Державного казначейства України здійснюють
облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів у порядку,
визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у
звітності про виконання Державного бюджету України і місцевих
бюджетів.
Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та
здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в
межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи
необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих
на облік в органах Державного казначейства України, та у разі їх
відповідності бюджетним паспортам.
Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання за
спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних
надходжень до спеціального фонду бюджету.
При цьому зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг
по оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій
громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право
відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного
казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних
призначень.
Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без
відповідних бюджетних асигнувань (крім витрат, що здійснюються
відповідно до абзацу четвертого цієї статті), не вважаються
бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок
бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним
правопорушенням.
Видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ (крім
передбачених статтею 27 цього Закону), можуть здійснюватися
розпорядниками бюджетних коштів у разі, якщо відсутня прострочена
заборгованість із заробітної плати (грошового забезпечення),
стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.
Стаття 62. Заборонити у 2009 році:
реструктуризацію заборгованості суб'єктів господарювання
перед державою за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на
поворотній основі, крім розстрочення її сплати під час санації
такого суб'єкта господарювання за участю інвестора, який бере на
себе солідарні зобов'язання щодо погашення такої заборгованості у
термін не більше ніж на три роки. При цьому сума пені, яка
нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за
таким кредитом, бюджетною позичкою або фінансовою допомогою на
реструктуризовану суму заборгованості, списується;
списання заборгованості суб'єктів господарювання перед
державою за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на
поворотній основі, крім заборгованості суб'єктів господарювання,
визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення
заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю
їх активів;
надання відстрочок щодо термінів сплати податкових
зобов'язань суб'єктів господарювання за податками і зборами
(обов'язковими платежами).
Стаття 63. Установити, що у 2009 році по населених пунктах,
грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки
земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону
України "Про плату за землю" ( 2535-12 ), збільшені в 3,1 раза.
По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів,
грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня
2009 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені
статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за
землю" ( 2535-12 ).
Стаття 64. Установити, що керівники бюджетних установ
утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу (далі - працівників) та
здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове
забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень
чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної
плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних
установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове
забезпечення, на яке згідно із законодавством України мають право
окремі категорії працівників (крім категорій, пільги яким
передбачаються пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частиною
четвертою статті 29 Основ законодавства України про культуру
( 2117-12 ), абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону
України "Про освіту") ( 1060-12 ), а також у частині медичної
допомоги і санаторно-курортного лікування та відпочинку для
оздоровлення - члени сімей військовослужбовців і осіб рядового і
начальницького складу; пенсіонери з числа військовослужбовців і
осіб рядового і начальницького складу та члени їх сімей,
здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на
утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать:
забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим
обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою;
надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для
оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової
компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за
користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та
плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та
теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу;
безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і
користування нею; безоплатна відправка та одержання листів
військовослужбовцями строкової служби.
Стаття 65. Установити, що до членів сім'ї пільговика при
наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти
(до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами
з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка
проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним за
умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні
батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням
громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.
Стаття 66. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ
перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3
до цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник
бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на
погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну
плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.
У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник
бюджетних коштів спрямовує:
50 відсотків коштів - на заходи, які здійснюються за рахунок
відповідних надходжень;
50 відсотків коштів - на заходи, які необхідні для виконання
основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду
бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).
При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування
обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету
для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду
бюджету.
Стаття 67. Установити, що допущення нецільового використання
бюджетних коштів у поточному чи минулих роках має наслідком:
для розпорядників бюджетних коштів - зменшення асигнувань цим
розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим
призначенням;
для одержувачів бюджетних коштів - повернення коштів у сумі,
що витрачена не за цільовим призначенням, у дохід відповідних
бюджетів.
Порядок зменшення асигнувань та повернення бюджетних коштів
до відповідних бюджетів визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 68. Установити, що контроль за справлянням
(стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які
повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком N 8
до цього Закону.
Стаття 69. Установити, що у 2009 році обсяг збору у вигляді
цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову
енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання
електроенергетики України, становить 2.680.000 тис. гривень, у
тому числі 160.000 тис. гривень нарахованих і не сплачених
зобов'язань державного підприємства "Енергоринок" перед державним
бюджетом з цього збору за минулі роки. Помісячні обсяги
зазначеного збору затверджуються Національною комісією регулювання
електроенергетики України.
Стаття 70. Установити, що в 2009 році продаж об'єктів
нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, на
яких вони розташовані, або майновими правами на них здійснюється
на відкритих аукціонах у порядку та за переліком, визначеними
Кабінетом Міністрів України.
Будь-які зобов'язання та платежі за рахунок відповідних
надходжень здійснюються виключно в межах коштів, що надійшли до
спеціального фонду державного бюджету.
Стаття 71. Надати право Кабінету Міністрів України у
2009 році встановлювати розміри соціальних виплат, які відповідно
до законодавства визначаються залежно від розміру мінімальної
заробітної плати, в абсолютних сумах у межах асигнувань,
передбачених за відповідними бюджетними програмами.
Стаття 72. Національній комісії регулювання електроенергетики
України під час формування ціни та проведення розрахунків за
електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями,
передбачити кошти у сумі не менше 50.000 тис. гривень на витрати,
пов'язані з погашенням заборгованості перед Державним комітетом
України з державного матеріального резерву за отримане у
1997-2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України
органічне паливо.
Енергогенеруючим компаніям забезпечувати перерахування до
спеціального фонду Державного бюджету України коштів у рахунок
погашення зазначеної заборгованості в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 73. Установити, що у 2009 році передача в оренду
державного та комунального майна здійснюється виключно на
конкурсних засадах, крім державного та комунального майна, що
передається в оренду бюджетним установам; музеям; підприємствам і
громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі
національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні);
громадським організаціям ветеранів; громадським організаціям
інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів
та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а
також підприємствам та організаціям громадських організацій
інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги
відповідно до статей 14-1, 14-2 Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ); Пенсійному
фонду України та його органам; державним видавництвам та
підприємствам книгорозповсюдження; вітчизняним видавництвам та
підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що
забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як
50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком
видань рекламного та еротичного характеру); релігійним
організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних
обрядів та церемоній.
Порядок визначення вітчизняних видавництв та підприємств
книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують
підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків
книжкової продукції державною мовою, встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
При визначенні орендних ставок за користування комунальним
майном в містах обласного значення, містах Києві та Севастополі
орендні ставки за користування державним майном, які
затверджуються Кабінетом Міністрів України, є індикативними і
застосовуються як стартові при проведенні конкурсу.
Орендар, який належно виконує свої обов'язки за договором
оренди нерухомого майна, строк дії якого закінчується, має право
на продовження договору оренди на новий строк, але не більше ніж
на два роки. Частина четверта статті 73 в редакції Закону N 1498-VI
( 1498-17 ) від 10.06.2009 }
Орендар, який має намір скористатися таким правом, повинен
повідомити про це орендодавця не пізніше ніж за місяць до спливу
строку договору оренди нерухомого майна. Частина п'ята статті 73 в редакції Закону N 1498-VI ( 1498-17 )
від 10.06.2009 }
{ Частину шосту статті 73 виключено на підставі Закону
N 1498-VI ( 1498-17 ) від 10.06.2009 }
Стаття 74. Установити, що у 2009 році продаж визначених
Законом України "Про особливості приватизації об'єктів
незавершеного будівництва" ( 1953-14 ) об'єктів незавершеного
будівництва здійснюється на відкритих аукціонах разом із земельною
ділянкою, на якій розташовано об'єкт незавершеного будівництва.
Кошти від продажу цих об'єктів спрямовуються до Державного бюджету
України в повному обсязі.
У разі, якщо земельна ділянка, на якій розташовано об'єкт
незавершеного будівництва, перебуває в комунальній власності,
кошти від продажу такої земельної ділянки спрямовуються до
відповідного місцевого бюджету.
Стаття 75. Дозволити Міністерству оборони України у 2009 році
для забезпечення безперервності процесу харчування особового
складу Збройних Сил України укладати із суб'єктами господарювання
- переможцями процедур закупівлі у 2007-2008 роках додаткові угоди
щодо продовження дії договорів про закупівлю послуг з харчування в
межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони
України.
Дозволити військовим частинам, військовим навчальним закладам
та установам Збройних Сил України на термін дії договору про
закупівлю послуг з харчування передавати закріплене за ними рухоме
та нерухоме майно, необхідне для організації харчування в
стаціонарних та польових умовах, зазначеним суб'єктам
господарювання на умовах позички.
Стаття 76. Установити, що у 2009 році кошти Стабілізаційного
фонду спрямовуються на заходи відповідно до Закону України від
31 жовтня 2008 року N 639-VI ( 639-17 ) "Про першочергові заходи
щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про
внесення змін до деяких законодавчих актів України" та заходи за
такими напрямами:
1) здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів
та підтримку окремих проектів в агропромисловому комплексі -
2.200.000 тис. гривень;
2) фінансування інвестиційних проектів на підприємствах
авіабудування, оборонно-промислового комплексу, машинобудування,
придбання повітряних суден на умовах фінансового лізингу, а також
фінансування проектів, пов'язаних з консервацією виробничих
потужностей промислових підприємств, реструктуризацією та
ліквідацією об'єктів підприємств гірничої хімії та підприємств з
підземного видобутку залізної руди, утилізацією боєприпасів і
твердого ракетного палива, - 896.000 тис. гривень;
3) здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів
з будівництва та технічного переоснащення вугледобувних
підприємств, торфодобувних підприємств (у сумі
35.000 тис. гривень), проектів, пов'язаних з підвищенням техніки
безпеки шахт, а також проектів з ліквідації шахт -
5.000.000 тис. гривень;
4) реалізація інвестиційних та інноваційних проектів з
енергозбереження в житлово-комунальному господарстві -
500.000 тис. гривень;
5) виконання Державної цільової програми з підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу ( 107-2008-п, 107а-2008-п ) (включаючи будівництво
залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в
м. Києві у сумі 650.000 тис. гривень) - 4.354.560 тис. гривень;
6) збільшення статутних капіталів відкритого акціонерного
товариства "Державний ощадний банк" та відкритого акціонерного
товариства "Державний експортно-імпортний банк", у тому числі для
іпотечного кредитування житла - 800.000 тис. гривень;
7) реалізація інвестиційних проектів соціально-економічного
розвитку регіонів - 1.500.000 тис. гривень, з них:
будівництво льодових спортивних споруд із штучним льодом
відповідно до Державної цільової соціальної програми "Хокей
України" ( 1194-2007-п ) - 150.000 тис. гривень;
створення бази олімпійської підготовки по стрільбі з лука -
20.000 тис. гривень;
будівництво метрополітену у м. Донецьку -
500.000 тис. гривень;
обласному бюджету Житомирської області - 12.000 тис. гривень;
обласному бюджету Луганської області - 12.000 тис. гривень;
обласному бюджету Кіровоградської області (для добудови
обласного онкологічного диспансеру) - 11.000 тис. гривень;
міському бюджету м. Бучі - 20.000 тис. гривень;
міському бюджету м. Керчі (на спорудження третьої черги
міської тролейбусної лінії) - 10.000 тис. гривень;
виконання Державної програми створення єдиної системи надання
екстреної медичної допомоги на період до 2010 року
( 1290-2007-п ) - 100.000 тис. гривень;
8) придбання шкільних автобусів для перевезення учнів
загальноосвітніх шкіл, що проживають у сільській місцевості, -
150.000 тис. гривень;
9) створення, закупівля і модернізація озброєння, військової
та спеціальної техніки за державним оборонним замовленням у
національних виробників для забезпечення оборони, громадського
порядку, цивільного захисту та пожежної безпеки -
2.767.100 тис. гривень, з них:
на оборонне замовлення Міністерства оборони України,
Головного управління розвідки Міністерства оборони України тощо -
1.173.000 тис. гривень;
для Міністерства внутрішніх справ України -
700.000 тис. гривень;
10) реалізація інвестиційних проектів в енергетичній галузі,
у тому числі на створення ядерно-паливного циклу в Україні -
600.000 тис. гривень;
11) будівництво Всеукраїнського центру радіохірургії у складі
Клінічної лікарні "Феофанія" - 12.000 тис. гривень;
12) придбання для Державної митної служби України
рентгено-телевізійних скануючих систем - 200.000 тис. гривень;
13) придбання пожежної техніки та обладнання вітчизняного
виробництва - не менш як 100.000 тис. гривень;
14) комплексний протипаводковий захист в басейні р. Тиса у
Закарпатській області - 50.000 тис. гривень;
15) виконання функцій столиці відповідно до Закону України
"Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ), включаючи
будівництво метрополітену - 500.000 тис. гривень;
16) створення культурно-мистецького та музейного комплексу
"Мистецький арсенал" - 200.000 тис. гривень;
17) капітальний ремонт Національної дитячої спеціалізованої
лікарні "ОХМАТДИТ" Міністерства охорони здоров'я України -
10.000 тис. гривень;
18) реконструкція будівлі Науково-практичного медичного
центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони
здоров'я - 10.000 тис. гривень;
19) створення фільмів національного виробництва -
50.000 тис. гривень;
20) розселення та облаштування депортованих кримських татар
та осіб інших національностей, які були депортовані з території
України;
21) поповнення статутних фондів державних підприємств;
22) інші витрати.
Порядки використання коштів Стабілізаційного фонду за
напрямами, визначеними частиною першою цієї статті, встановлюються
Кабінетом Міністрів України.
Надати право Кабінету Міністрів України за погодженням із
комітетами Верховної Ради України з питань фінансів і банківської
діяльності та з питань бюджету здійснювати перерозподіл напрямів
використання коштів Стабілізаційного фонду, а також за погодженням
з Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і
оборони - щодо додаткового розподілу і перерозподілу напрямів,
визначених пунктом 9 частини першої цієї статті.
Стаття 77. Установити, що збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування з купівлі-продажу безготівкової іноземної
валюти за гривню протягом 2009 року справляється в розмірі
0,2 відсотка.
Стаття 78. Установити, що на виплати, які здійснюються згідно
із Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат,
передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним,
науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних
закладів" ( 1994-15 ), не нараховуються страхові внески на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, на випадок безробіття і від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності.
Стаття 79. Установити, що за рішенням Кабінету Міністрів
України можуть придбаватися акції банків (частки, паї) в обмін на
державні облігації України, випущені чи отримані понад обсяги,
встановлені додатком N 2 до цього Закону, з відповідним
коригуванням граничного розміру державного боргу України,
визначеного статтею 11 цього Закону.
На обсяг випущених державних облігацій України Міністерство
фінансів України збільшує відповідні показники фінансування
державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2
до цього Закону.
Стаття 80. Кабінет Міністрів України у 2009 році може
отримувати позики від міжнародних фінансових організацій на
реалізацію проектів економічного і соціального розвитку України.
Кошти, які надійдуть від міжнародних фінансових організацій понад
обсяги, встановлені додатками N 2, N 3 та N 4 до цього Закону,
зараховуються та використовуються у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 81. Списати непогашену позичку у сумі
4.692.400 тис. гривень, надану у 2008 році Пенсійному фонду
України для забезпечення своєчасної виплати пенсії відповідно до
статті 57 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік
та внесення змін до деяких законодавчих актів" ( 107-17 ), за
рахунок коштів державного бюджету.
Стаття 82. Установити, що у 2009 році застосовуються
нормативи збору за спеціальне використання лісових ресурсів, які
діяли у 2008 році.
Стаття 83. Установити, що бюджетні призначення Міністерства
внутрішніх справ України на 2009 рік в обсязі 500.000 тис. гривень
забезпечуються в межах фактичного обсягу надходжень
адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху до загального фонду державного бюджету.

{ Статтю 84 виключено на підставі Закону N 1131-VI
( 1131-17 ) від 17.03.2009 }

Стаття 85. У разі недоотримання доходів загального фонду
державного бюджету згідно з помісячним розписом для забезпечення
проведення захищених статей видатків державного бюджету дозволити
Кабінету Міністрів України здійснити державні запозичення понад
обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з відповідним
коригуванням граничного розміру державного боргу України,
визначеного статтею 11 цього Закону.
На обсяг здійснених державних запозичень Міністерство
фінансів України збільшує відповідні показники фінансування
державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2
до цього Закону.

{ Статтю 86 виключено на підставі Закону N 1131-VI
( 1131-17 ) від 17.03.2009 }

VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
2. Додатки N 1-8 до цього Закону є його невід'ємною частиною.
3. Кабінету Міністрів України за результатами виконання
Державного бюджету України у січні - квітні 2009 року з
урахуванням стану соціально-економічного розвитку України внести
до 1 травня 2009 року на розгляд Верховної Ради України проект
Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2009 рік", передбачивши, зокрема, збільшення
витрат бюджету на забезпечення першочергових функцій держави, у
тому числі пов'язаних з виконанням функцій столиці, а також
поетапне впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо встановлення мінімальної
заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних
осіб" ( 466-16 ).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 26 грудня 2008 року

N 835-VI

Додаток N 1

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
Доходи Державного бюджету України на 2009 рік

тис.грн. ------------------------------------------------------------------------------- Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний | |згідно з бюджетною класифі-| | фонд | фонд | | кацією | | | | | ( v0604201-01 ) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| Всього доходів: |239 215 055,4|183 980 698,8| 55 234 356,6| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 40000000|Офіційні трансферти | 8 741 215,5| 8 741 215,5| | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 41010100|Кошти, що надходять до | 8 741 215,5| 8 741 215,5| | |Державного бюджету з інших | | | | |бюджетів | | | | ------------------------------------+-------------+-------------+-------------| Разом доходів (без урахування |230 473 839,9|175 239 483,3| 55 234 356,6| міжбюджетних трансфертів) | | | | ------------------------------------+-------------+-------------+-------------| 10000000|Податкові надходження |178 936 944,7|160 161 729,3| 18 775 215,4| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 11000000|Податки на доходи, податки | 41 936 144,2| 39 697 800,0| 2 238 344,2| |на прибуток, податки на | | | | |збільшення ринкової | | | | |вартості | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 11020000|Податок на прибуток | 41 936 144,2| 39 697 800,0| 2 238 344,2| |підприємств | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 13000000|Збори за спеціальне | 3 196 366,2| 2 528 184,7| 668 181,5| |використання природних | | | | |ресурсів | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 13010000|Збір за спеціальне | 174 461,2| 174 461,2| | |використання лісових | | | | |ресурсів та користування | | | | |земельними ділянками | | | | |лісового фонду | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 13010100|Збір за спеціальне | 174 461,2| 174 461,2| | |використання лісових | | | | |ресурсів державного | | | | |значення | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 13020000|Збір за спеціальне | 708 976,2| 708 976,2| | |водокористування | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 13030000|Платежі за користування | 1 415 442,4| 1 415 442,4| | |надрами | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 13030100|Платежі за користування | 1 415 442,4| 1 415 442,4| | |надрами загальнодержавного | | | | |значення | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 13040000|Збір за | 896 286,4| 228 104,9| 668 181,5| |геологорозвідувальні | | | | |роботи, виконані за | | | | |рахунок державного бюджету | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 13070000|Плата за використання | 1 200,0| 1 200,0| | |інших природних ресурсів | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14000000|Внутрішні податки |120 494 166,9|108 651 296,9| 11 842 870,0| |на товари та послуги | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14010000|Податок на додану вартість | 94 839 598,9| 94 389 598,9| 450 000,0| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14010100|Податок на додану вартість | 50 066 000,0| 49 616 000,0| 450 000,0| |із вироблених в Україні | | | | |товарів (робіт, послуг) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14010200|Бюджетне відшкодування |-36 518 500,0|-36 518 500,0| | |податку на додану вартість | | | | |грошовими коштами | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14010300|Податок на додану вартість | 81 292 098,9| 81 292 098,9| | |із ввезених на територію | | | | |України товарів | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14020000|Акцизний збір із | 19 342 630,0| 12 920 350,0| 6 422 280,0| |вироблених в Україні | | | | |товарів | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14030000|Акцизний збір із | 5 862 360,0| 891 770,0| 4 970 590,0| |ввезених на | | | | |територію України товарів | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14060000|Плата за ліцензії на певні | 449 578,0| 449 578,0| | |види господарської | | | | |діяльності | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14060200|Плата за видачу ліцензій та| 107 725,0| 107 725,0| | |сертифікатів | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14060400|Кошти в іноземній валюті за| 2 778,0| 2 778,0| | |реєстрацію представництв | | | | |іноземних суб'єктів | | | | |господарської діяльності | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14060500|Плата за ліцензії на | 266,0| 266,0| | |виробництво спирту | | | | |етилового, коньячного і | | | | |плодового, алкогольних | | | | |напоїв та тютюнових виробів| | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14060600|Плата за ліцензії на право | 1 529,0| 1 529,0| | |експорту, імпорту та | | | | |оптової торгівлі спирту | | | | |етилового, коньячного та | | | | |плодового | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14060700|Плата за ліцензії на право | 232,0| 232,0| | |експорту, імпорту | | | | |алкогольними напоями та | | | | |тютюновими виробами | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14060900|Плата за державну | 4 658,0| 4 658,0| | |реєстрацію, крім плати за | | | | |державну реєстрацію | | | | |суб'єктів підприємницької | | | | |діяльності | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14061000|Плата за ліцензії на право | 234 000,0| 234 000,0| | |оптової торгівлі | | | | |алкогольними напоями та | | | | |тютюновими виробами | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14061200|Грошовий (ліцензійний) збір| 42 300,0| 42 300,0| | |за видачу ліцензій за | | | | |кабельне мовлення, | | | | |ретрансляцію, проводове | | | | |(кабельне) мовлення і час | | | | |мовлення | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14061400|Плата за видачу, | 2 800,0| 2 800,0| | |переоформлення, продовження| | | | |терміну дії ліцензій на | | | | |користування радіочастотним| | | | |ресурсом України та видачу | | | | |дублікатів таких ліцензій | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14061500|Плата за ліцензії, видані | 43 290,0| 43 290,0| | |Національною комісією | | | | |регулювання | | | | |електроенергетики | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 14061700|Плата за видачу, | 10 000,0| 10 000,0| | |переоформлення, | | | | |продовження терміну дії | | | | |ліцензій на здійснення | | | | |діяльності у сфері | | | | |телекомунікацій та видачу | | | | |копій і дублікатів таких | | | | |ліцензій | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 15000000|Податки на міжнародну | 12 802 267,4| 9 280 447,7| 3 521 819,7| |торгівлю та зовнішні | | | | |операції | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 15010000|Ввізне мито | 12 310 000,0| 8 810 000,0| 3 500 000,0| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 15020000|Вивізне мито | 272 720,0| 272 720,0| | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 15020100|Мито на товари, що | 272 720,0| 272 720,0| | |вивозяться суб'єктами | | | | |підприємницької діяльності | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 15030000|Кошти, отримані за вчинення| 219 547,4| 197 727,7| 21 819,7| |консульських дій | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 16000000|Інші податки | 508 000,0| 4 000,0| 504 000,0| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 16030000|Податки, не віднесені до | 4 000,0| 4 000,0| | |інших категорій | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 16060000|Збір на розвиток | 504 000,0| | 504 000,0| |виноградарства, садівництва| | | | |і хмелярства | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 20000000|Неподаткові надходження | 47 813 617,7| 14 567 410,0| 33 246 207,7| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 21000000|Доходи від власності та | 16 737 589,0| 12 305 760,3| 4 431 828,7| |підприємницької діяльності | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 21010000|Частина чистого прибутку | 1 165 700,0| 1 165 700,0| | |(доходу) державних | | | | |унітарних підприємств та їх| | | | |об'єднань, що вилучається | | | | |до бюджету, та дивіденди, | | | | |нараховані на акції | | | | |(частки, паї) господарських| | | | |товариств, які є у | | | | |державній власності | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 21020000|Надходження від перевищення| 4 008 112,0| 4 008 112,0| | |кошторисних доходів над | | | | |кошторисними витратами | | | | |Національного банку України| | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 21030000|Надходження від державних | 69 000,0| 69 000,0| | |грошових лотерей | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 21040000|Надходження від розміщення | 22 700,0| 22 700,0| | |в установах банків | | | | |тимчасово вільних бюджетних| | | | |коштів | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 21060000|Рентна плата | 9 381 504,1| 5 733 887,3| 3 647 616,8| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 21060100|Рентна плата за нафту, що | 3 752 721,3| 3 752 721,3| | |видобувається в Україні | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 21060200|Рентна плата за природний | 1 170 659,0| 439 065,0| 731 594,0| |газ, що видобувається в | | | | |Україні | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 21060500|Рентна плата за транзитне | 2 916 022,8| | 2 916 022,8| |транспортування природного | | | | |газу | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 21060600|Рентна плата за | 233 640,0| 233 640,0| | |транспортування нафти та | | | | |нафтопродуктів | | | | |магістральними | | | | |нафтопроводами та | | | | |нафтопродуктопроводами | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 21060700|Рентна плата за транзитне | 83 853,0| 83 853,0| | |транспортування аміаку | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 21060800|Рентна плата за газовий | 1 224 608,0| 1 224 608,0| | |конденсат, що видобувається| | | | |в Україні | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 21080000|Інші надходження | 2 090 572,9| 1 306 361,0| 784 211,9| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 22000000|Адміністративні збори та | 1 480 990,0| 1 380 320,0| 100 670,0| |платежі, доходи від | | | | |некомерційного та побічного| | | | |продажу | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 22050000|Оплата витрат з | 45 670,0| | 45 670,0| |інформаційно-технічного | | | | |забезпечення розгляду справ| | | | |у судах | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 22060000|Плата за надання послуг | 3 650,0| 3 650,0| | |службою дозвільної системи | | | | |органів внутрішніх справ | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 22070000|Виконавчий збір | 110 000,0| 55 000,0| 55 000,0| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 22080000|Плата за оренду цілісних | 555 500,0| 555 500,0| | |майнових комплексів та | | | | |іншого державного майна | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 22090000|Державне мито | 485 970,0| 485 970,0| | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 22110000|Єдиний збір, який | 150 000,0| 150 000,0| | |справляється у пунктах | | | | |пропуску через державний | | | | |кордон України | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 22120000|Плата за надані в оренду | 1 200,0| 1 200,0| | |ставки, що знаходяться в | | | | |басейнах річок | | | | |загальнодержавного значення| | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 22200000|Плата за митне оформлення | 129 000,0| 129 000,0| | |товарів і транспортних | | | | |засобів поза місцем | | | | |розташування митних органів| | | | |або поза робочим часом, | | | | |установленим для митних | | | | |органів | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24000000|Інші неподаткові | 13 293 023,3| 881 329,7| 12 411 693,6| |надходження | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24010000|Надходження коштів від | 43 446,0| 43 446,0| | |реалізації конфіскованого | | | | |майна | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24030000|Надходження сум | 4 736,0| 4 736,0| | |кредиторської та | | | | |депонентської | | | | |заборгованості підприємств,| | | | |організацій та установ, | | | | |щодо яких минув строк | | | | |позовної давності | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24040000|Надходження коштів від | 50,0| | 50,0| |надлишкової космічної | | | | |техніки військового та | | | | |подвійного призначення та | | | | |від реалізації об'єктів | | | | |нерухомого майна | | | | |Національного космічного | | | | |агентства України разом із | | | | |земельними ділянками, на | | | | |яких вони розташовані | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24050000|Надходження коштів від | 3 837 590,0| 202 000,0| 3 635 590,0| |реалізації надлишкового | | | | |озброєння, військової та | | | | |спеціальної техніки, іншого| | | | |майна Збройних Сил України | | | | |та інших утворених згідно з| | | | |законодавством військових | | | | |формувань, правоохоронних | | | | |органів і Оперативно- | | | | |рятувальної служби | | | | |цивільного захисту | | | | |Міністерства України з | | | | |питань надзвичайних | | | | |ситуацій та у справах | | | | |захисту населення від | | | | |наслідків Чорнобильської | | | | |катастрофи | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24060000|Інші надходження | 840 751,5| 426 545,7| 414 205,8| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24060200|Збори за послуги, пов'язані| 9 000,0| | 9 000,0| |з охороною прав на | | | | |інтелектуальну власність | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24060300|Інші надходження | 151 698,0| 150 248,0| 1 450,0| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24060400|Надходження від видачі | 3 800,0| | 3 800,0| |сертифікатів на | | | | |експортно-імпортні операції| | | | |з наркотичними засобами, | | | | |психотропними речовинами і | | | | |прекурсорами | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24060500|Відрахування від суми | 5 035,5| 5 035,5| | |коштів, витрачених на | | | | |рекламу тютюнових виробів | | | | |та/або алкогольних напоїв | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24060800|Надходження від збору за | 2 000,0| | 2 000,0| |проведення гастрольних | | | | |заходів | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24060900|Надходження коштів від | 150 000,0| 150 000,0| | |продажу спеціальних | | | | |дозволів на користування | | | | |надрами та збору за видачу | | | | |таких дозволів | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24061000|Плата за виділення | 15 300,0| 15 300,0| | |номерного ресурсу | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24061100|Плата за проїзд | 7 655,8| | 7 655,8| |автомобільними дорогами | | | | |транспортних засобів та | | | | |інших самохідних машин і | | | | |механізмів, вагові або | | | | |габаритні параметри яких | | | | |перевищують нормативні | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24061200|Плата за державну | 762,2| 762,2| | |реєстрацію джерел | | | | |іонізуючого випромінювання | | | | |(реєстраційний збір) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24061400|Збір за користування | 91 000,0| 91 000,0| | |радіочастотним ресурсом | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24061500|Надходження до Державного | 71 000,0| 14 200,0| 56 800,0| |спеціалізованого фонду | | | | |фінансування | | | | |загальнодержавних витрат на| | | | |авіаційну діяльність та | | | | |участь України у | | | | |міжнародних авіаційних | | | | |організаціях | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24061700|Плата за оформлення | 100,0| | 100,0| |посвідчення закордонного | | | | |українця | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24062400|Кошти, отримані від продажу| 50 000,0| | 50 000,0| |частин встановленої | | | | |кількості викидів | | | | |парникових газів, | | | | |передбаченого статтею 17 | | | | |Кіотського протоколу до | | | | |Рамкової конвенції | | | | |Організації Об'єднаних | | | | |націй про зміну клімату | | | | |( 995_801 ) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24063100|Надходження коштів від | 283 400,0| | 283 400,0| |Державного підприємства | | | | |"Національна атомна | | | | |енергогенеруюча компанія | | | | |"Енергоатом" відповідно до | | | | |статті 7 Закону України | | | | |"Про впорядкування питань, | | | | |пов'язаних із забезпеченням| | | | |ядерної безпеки" | | | | |( 1868-15 ) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24080000|Надходження коштів від | 212 000,0| | 212 000,0| |реалізації галузевих | | | | |резервів (виробничих | | | | |запасів) уранового | | | | |концентрату, цирконію та | | | | |гафнію, сформованих за | | | | |рахунок коштів цільового | | | | |галузевого фонду створення | | | | |національного ядерно- | | | | |паливного циклу | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24090000|Портовий (адміністративний)| 51 411,8| 5 141,2| 46 270,6| |збір | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24110000|Доходи від операцій з | 199 960,8| 199 460,8| 500,0| |кредитування та надання | | | | |гарантій | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24110100|Плата за надання гарантій | 46 072,6| 46 072,6| | |та позик, отриманих за | | | | |рахунок коштів, залучених | | | | |державою та/або під | | | | |державні гарантії | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24110200|Плата за користування | 148 605,0| 148 605,0| | |позиками, наданими за | | | | |рахунок коштів, залучених | | | | |державою | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24110400|Відсотки за користування | 500,0| | 500,0| |пільговим довгостроковим | | | | |державним кредитом, наданим| | | | |молодим сім'ям та одиноким | | | | |молодим громадянам на | | | | |будівництво (реконструкцію)| | | | |та придбання житла | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24110800|Відсотки за користування | 4 783,2| 4 783,2| | |бюджетними позичками та | | | | |кредитами | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24120000|Збір у вигляді цільової | 2 680 000,0| | 2 680 000,0| |надбавки до діючого тарифу | | | | |на електричну та теплову | | | | |енергію | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24140000|Додаткові збори на виплату | 4 660 500,0| | 4 660 500,0| |пенсій | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24140100|Сплата збору з | 1 210 000,0| | 1 210 000,0| |купівлі-продажу валюти | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24140200|Сплата збору з торгівлі | 49 400,0| | 49 400,0| |ювелірними виробами із | | | | |золота (крім обручок), | | | | |платини і дорогоцінного | | | | |каміння | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24140300|Сплата збору при відчуженні| 1 056 000,0| | 1 056 000,0| |легкових автомобілів | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24140500|Сплата збору з операцій | 395 400,0| | 395 400,0| |купівлі-продажу нерухомого | | | | |майна | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24140600|Сплата збору з послуг | 1 949 700,0| | 1 949 700,0| |стільникового рухомого | | | | |зв'язку | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24150000|Збір у вигляді цільової | 762 577,2| | 762 577,2| |надбавки до діючого тарифу | | | | |на природний газ для | | | | |споживачів усіх форм | | | | |власності | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 25000000|Власні надходження | 16 302 015,4| | 16 302 015,4| |бюджетних установ | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 25010000|Плата за послуги, що | 16 250 625,0| | 16 250 625,0| |надаються бюджетними | | | | |установами | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 25020000|Інші джерела власних | 51 390,4| | 51 390,4| |надходжень бюджетних | | | | |установ | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 30000000|Доходи від операцій з | 2 460 356,0| 389 904,0| 2 070 452,0| |капіталом | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 31000000|Надходження від продажу | 6 000,0| 6 000,0| | |основного капіталу | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 31010000|Надходження коштів від | 500,0| 500,0| | |реалізації безхазяйного | | | | |майна, майна, що за правом | | | | |спадкоємства перейшло у | | | | |власність держави, та | | | | |скарбів, знахідок, а також | | | | |валютні цінності і грошові | | | | |кошти, власники яких | | | | |невідомі | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 31020000|Надходження коштів від | 5 500,0| 5 500,0| | |Державного фонду | | | | |дорогоцінних металів і | | | | |дорогоцінного каміння | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 32000000|Надходження від реалізації | 790 452,0| | 790 452,0| |державних запасів товарів | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 32010000|Надходження від реалізації | 789 452,0| | 789 452,0| |матеріальних цінностей | | | | |державного резерву | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 32020000|Надходження від реалізації | 1 000,0| | 1 000,0| |розброньованих матеріальних| | | | |цінностей мобілізаційного | | | | |резерву | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 33000000|Надходження від продажу | 1 663 904,0| 383 904,0| 1 280 000,0| |землі і нематеріальних | | | | |активів | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 40000000|Офіційні трансферти | 838 040,1| 120 440,0| 717 600,1| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 42000000|Від урядів зарубіжних країн| 838 040,1| 120 440,0| 717 600,1| |та міжнародних організацій | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 42010000|Надходження від | 175 880,0| 120 440,0| 55 440,0| |секретаріату ООН, ОБСЄ або | | | | |іншої регіональної | | | | |організації за участь | | | | |українського контингенту та| | | | |персоналу у миротворчих | | | | |операціях | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 42030000|Надходження в рамках | 662 160,1| | 662 160,1| |програм допомоги | | | | |Європейського | | | | |Співтовариства | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 50000000|Цільові фонди | 424 881,4| | 424 881,4| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 50070000|Платежі до Фонду | 167 800,0| | 167 800,0| |соціального захисту | | | | |інвалідів | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 50080000|Збір за забруднення | 257 081,4| | 257 081,4| |навколишнього природного | | | | |середовища | | | | -------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1402-VI
( 1402-17 ) від 21.05.2009, N 1534-VI ( 1534-17 ) від 23.06.2009 }

Додаток N 2

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
Фінансування Державного бюджету України на 2009 рік

(тис.грн.) ---------------------------------------------------------------------------- Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний | | | | фонд | фонд | ----------------------------------+-------------+-------------+------------| Загальне фінансування | 31 178 269,9| 9 243 900,3|21 934 369,6| ----------------------------------+-------------+-------------+------------| 400000 |Фінансування за | 61 429 645,8| 53 198 630,4| 8 231 015,4| |борговими операціями | | | | ----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| 401000 |Запозичення | 88 877 386,7| 79 913 246,3| 8 964 140,4| ----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| 401100 |Внутрішні запозичення | 70 069 512,0| 65 288 246,3| 4 781 265,7| ----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| 401200 |Зовнішні запозичення | 18 807 874,7| 14 625 000,0| 4 182 874,7| ----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| 402000 |Погашення |-27 447 740,9|-26 714 615,9| -733 125,0| ----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| 402100 |Внутрішні зобов'язання |-14 518 044,0|-14 518 044,0| | ----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| 402200 |Зовнішні зобов'язання |-12 929 696,9|-12 196 571,9| -733 125,0| ----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| 500000 |Надходження від | 8 501 224,0| | 8 501 224,0| |приватизації державного| | | | |майна | | | | ----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| 501000 |Надходження від | 8 501 224,0| | 8 501 224,0| |приватизації державного| | | | |майна (крім об'єктів, | | | | |для яких передбачено | | | | |окремий розподіл коштів| | | | |відповідно до Державної| | | | |програми приватизації | | | | |на 2000-2002 роки) та | | | | |інших надходжень, | | | | |безпосередньо | | | | |пов'язаних з процесом | | | | |приватизації та | | | | |кредитування | | | | |підприємств | | | | ----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| 600000 |Фінансування за |-38 752 599,9|-43 954 730,1| 5 202 130,2| |активними операціями | | | | ----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| 601000 |Зміни обсягів депозитів|-44 928 619,4|-44 000 000,0| -928 619,4| |і цінних паперів, що | | | | |використовуються для | | | | |управління ліквідністю | | | | ----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| 601200 |Розміщення коштів на |-44 928 619,4|-44 000 000,0| -928 619,4| |депозитах або придбання| | | | |цінних паперів | | | | ----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| 602000 |Зміни обсягів | 6 176 019,5| 45 269,9| 6 130 749,6| |готівкових коштів | | | | ----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| 602100 |На початок періоду | 6 176 019,5| 45 269,9| 6 130 749,6| ----------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 908-VI
( 908-17 ) від 03.02.2009, N 1080-VI ( 1080-17 ) від 05.03.2009 }

Додаток N 3

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
РОЗПОДІЛ

видатків Державного бюджету України на 2009 рік

(тис.грн.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| | рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | видат- | кла- | ( v0604201-01 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | креди- |кації | | | | | | | | | | | | | тування|видат-| | | | | | | | | | | | | держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | дер- | | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| Всього |193 640 548,9|185 504 686,4| 32 664 307,7| 2 296 247,5| 7 135 862,5|74 036 834,6|27 498 586,5|1 959 228,0| 450 477,2| 26 573 363,4| 267 677 383,5| ---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0110000| |Апарат Верховної Ради | 677 095,2| 676 975,8| 396 344,7| 9 345,3| 119,4| 63 753,0| 58 750,7| 19 334,8| 8 609,0| 5 002,3| 740 848,2| | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0111000| |Апарат Верховної Ради | 677 095,2| 676 975,8| 396 344,7| 9 345,3| 119,4| 63 753,0| 58 750,7| 19 334,8| 8 609,0| 5 002,3| 740 848,2| | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0111010| 0111 |Здійснення законотворчої| 413 314,2| 413 302,2| 235 567,1| | 12,0| | | | | | 413 314,2| | |діяльності Верховної | | | | | | | | | | | | | |Ради України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0111020| 0111 |Організаційне, | 157 489,2| 157 451,9| 115 521,8| | 37,3| | | | | | 157 489,2| | |інформаційно-аналітичне | | | | | | | | | | | | | |та матеріально-технічне | | | | | | | | | | | | | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0111030| 0111 |Організація та | 1 692,5| 1 692,5| | | | | | | | | 1 692,5| | |здійснення офіційних | | | | | | | | | | | | | |прийомів Верховною Радою| | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0111040| 0113 |Візити народних | 5 228,5| 5 228,5| | | | | | | | | 5 228,5| | |депутатів України за | | | | | | | | | | | | | |кордон | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0111050| 0111 |Обслуговування | 72 039,9| 72 004,8| 41 445,1| 9 215,5| 35,1| 4 751,8| 4 505,5| 1 605,0| | 246,3| 76 791,7| | |діяльності | | | | | | | | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0111060| 0111 |Створення | 35,0| | | | 35,0| | | | | | 35,0| | |автоматизованої | | | | | | | | | | | | | |інформаційно-аналітичної| | | | | | | | | | | | | |системи органів | | | | | | | | | | | | | |законодавчої влади | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0111070| 0734 |Фінансова підтримка | 7 216,2| 7 216,2| | | | 59 001,2| 54 245,2| 17 729,8| 8 609,0| 4 756,0| 66 217,4| | |санаторно-курортного | | | | | | | | | | | | | |комплексу Управління | | | | | | | | | | | | | |справами Верховної Ради | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0111080| 0831 |Висвітлення діяльності | 6 231,7| 6 231,7| 3 810,7| 129,8| | | | | | | 6 231,7| | |народних депутатів | | | | | | | | | | | | | |України через засоби | | | | | | | | | | | | | |телебачення і | | | | | | | | | | | | | |радіомовлення | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0111090| 0832 |Фінансова підтримка | 13 848,0| 13 848,0| | | | | | | | | 13 848,0| | |видання газети "Голос | | | | | | | | | | | | | |України" та журналу | | | | | | | | | | | | | |"Віче" | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0300000| |Державне управління | 678 982,1| 655 815,9| 298 082,5| 37 350,3| 23 166,2| 138 451,1| 129 613,3| 56 028,5| 8 002,5| 8 837,8| 817 433,2| | |справами | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301000| |Апарат Державного | 666 323,7| 643 222,3| 289 987,6| 36 360,8| 23 101,4| 138 451,1| 129 613,3| 56 028,5| 8 002,5| 8 837,8| 804 774,8| | |управління | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301010| 0111 |Організаційне, | 114 472,6| 114 472,6| 75 646,8| 110,8| | | | | | | 114 472,6| | |інформаційно-аналітичне | | | | | | | | | | | | | |та матеріально-технічне | | | | | | | | | | | | | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | | | |Президента України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301020| 0111 |Організація та | 10 023,2| 10 023,2| | | | | | | | | 10 023,2| | |здійснення офіційних | | | | | | | | | | | | | |заходів за участю | | | | | | | | | | | | | |Президента України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301030|0111 |Обслуговування | 75 049,9| 75 049,9| 34 362,3| 9 444,1| | 9 851,0| 9 151,0| 4 464,8| 125,0| 700,0| 84 900,9| | |діяльності Президента | | | | | | | | | | | | | |України, Секретаріату | | | | | | | | | | | | | |Президента України та | | | | | | | | | | | | | |інших державних органів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301040|0113 |Візити Президента | 18 980,0| 18 980,0| | | | | | | | | 18 980,0| | |України за кордон | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301050|0133 |Виготовлення державних | 517,1| 517,1| | | | | | | | | 517,1| | |нагород та пам'ятних | | | | | | | | | | | | | |знаків | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301060|0734 |Фінансова підтримка | 51 573,0| 51 573,0| 24 829,1| 13 763,7| | 10 700,0| 8 670,0| 1 315,4| 2 019,3| 2 030,0| 62 273,0| | |санаторно-курортних | | | | | | | | | | | | | |закладів Державного | | | | | | | | | | | | | |управління справами | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301080|0150 |Прикладні дослідження | 19 265,9| | | | 19 265,9| | | | | | 19 265,9| | |Національного інституту | | | | | | | | | | | | | |стратегічних досліджень | | | | | | | | | | | | | |із стратегічних проблем | | | | | | | | | | | | | |внутрішньої і зовнішньої| | | | | | | | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301090| 0150 |Прикладні розробки у | 3 176,2| | | | 3 176,2| 133,3| | | | 133,3| 3 309,5| | |сфері державного | | | | | | | | | | | | | |управління | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301110| 0960 |Оздоровлення і | 2 445,5| 2 445,5| 1 354,8| 191,4| | 4 557,3| 4 157,3| 693,7| 295,0| 400,0| 7 002,8| | |відпочинок дітей в | | | | | | | | | | | | | |оздоровчих таборах | | | | | | | | | | | | | |Державного управління | | | | | | | | | | | | | |справами | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301130|0950 |Підготовка кадрів, | 72 946,6| 72 946,6| 35 984,2| 2 572,4| | 92 740,5| 89 479,3| 44 249,9| 4 731,2| 3 261,2| 165 687,1| | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | | | |керівних працівників, | | | | | | | | | | | | | |спеціалістів державного | | | | | | | | | | | | | |управління Національною | | | | | | | | | | | | | |академією державного | | | | | | | | | | | | | |управління при | | | | | | | | | | | | | |Президентові України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301140| 0520 |Збереження природно- | 8 405,8| 8 405,8| 5 914,8| 216,3| | 1 020,0| 1 002,0| 254,0| 41,8| 18,0| 9 425,8| | |заповідного фонду в | | | | | | | | | | | | | |Азово-Сиваському | | | | | | | | | | | | | |національному природному| | | | | | | | | | | | | |парку та Кримському | | | | | | | | | | | | | |природному заповіднику | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301160|0111 |Створення | 85,5| 85,5| | | | | | | | | 85,5| | |автоматизованої системи | | | | | | | | | | | | | |інформаційно- | | | | | | | | | | | | | |аналітичного | | | | | | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | | | | | | |Секретаріату Президента | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301170| 0731 |Стаціонарне медичне | 91 296,5| 91 296,5| 55 143,2| 6 349,2| | 6 450,0| 6 250,0| 1 261,7| 471,4| 200,0| 97 746,5| | |обслуговування народних | | | | | | | | | | | | | |депутатів України та | | | | | | | | | | | | | |керівного складу органів| | | | | | | | | | | | | |державної влади | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301190| 0721 |Поліклінічно-амбулаторне| 77 040,5| 77 040,5| 48 851,2| 2 726,7| | 3 400,0| 2 550,0| 785,0| | 850,0| 80 440,5| | |обслуговування народних | | | | | | | | | | | | | |депутатів України та | | | | | | | | | | | | | |керівного складу органів| | | | | | | | | | | | | |державної влади | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301200| 0740 |Державний санітарно- | 4 435,1| 4 435,1| 3 014,4| 201,2| | 2 620,0| 2 074,7| 630,0| 10,8| 545,3| 7 055,1| | |епідеміологічний нагляд | | | | | | | | | | | | | |в лікувально-оздоровчих | | | | | | | | | | | | | |закладах Державного | | | | | | | | | | | | | |управління справами та | | | | | | | | | | | | | |на об'єктах органів | | | | | | | | | | | | | |державної влади | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301230|0950 |Підвищення кваліфікації | 149,0| 149,0| 109,4| | | | | | | | 149,0| | |лікарів та середнього | | | | | | | | | | | | | |медичного персоналу в | | | | | | | | | | | | | |системі | | | | | | | | | | | | | |лікувально-оздоровчих | | | | | | | | | | | | | |закладів Державного | | | | | | | | | | | | | |управління справами | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301260|0422 |Ведення лісового та | 5 343,3| 5 343,3| 3 167,1| 756,5| | 6 979,0| 6 279,0| 2 374,0| 308,0| 700,0| 12 322,3| | |мисливського | | | | | | | | | | | | | |господарства та | | | | | | | | | | | | | |забезпечення утримання | | | | | | | | | | | | | |резиденції | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301270|0832 |Фінансова підтримка | 1 772,0| 1 772,0| | | | | | | | | 1 772,0| | |інформаційного бюлетеня | | | | | | | | | | | | | |"Офіційний вісник | | | | | | | | | | | | | |Президента України" | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301280|0150 |Виконання | 659,3| | | | 659,3| | | | | | 659,3| | |загальнодержавних | | | | | | | | | | | | | |організаційних, | | | | | | | | | | | | | |інформаційно-аналітичних| | | | | | | | | | | | | |та науково- | | | | | | | | | | | | | |методологічних заходів з| | | | | | | | | | | | | |питань євроатлантичної | | | | | | | | | | | | | |інтеграції | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301330| 0150 |Підготовка науково- | 831,5| 831,5| 222,2| | | | | | | | 831,5| | |педагогічних і наукових | | | | | | | | | | | | | |кадрів з питань | | | | | | | | | | | | | |стратегічних проблем | | | | | | | | | | | | | |внутрішньої і зовнішньої| | | | | | | | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301360|0822 |Фінансова підтримка | 4 073,3| 4 073,3| | | | | | | | | 4 073,3| | |Державного камерного | | | | | | | | | | | | | |ансамблю "Київські | | | | | | | | | | | | | |солісти" | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301370| 0133 |Надання науково- | 1 520,9| 1 520,9| 1 046,3| 21,1| | | | | | | 1 520,9| | |методичної та | | | | | | | | | | | | | |консультативної | | | | | | | | | | | | | |підтримки розвитку | | | | | | | | | | | | | |місцевого самоврядування| | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301380| 0133 |Забезпечення перевезень | 96 377,8| 96 377,8| | | | | | | | | 96 377,8| | |вищих посадових осіб | | | | | | | | | | | | | |держави авіаційним | | | | | | | | | | | | | |транспортом | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301420|0763 |Заходи з обміну та | | | | | | | | | | | | | |вивченні досвіду у | | | | | | | | | | | | | |провідних клініках світу| | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301430| 0826 |Створення культурно- | 4 100,0| 4 100,0| | | | | | | | | 4 100,0| | |мистецького та музейного| | | | | | | | | | | | | |комплексу "Мистецький | | | | | | | | | | | | | |арсенал" | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301450| 0829 |Конкурсний відбір та | 483,2| 483,2| 341,8| 7,4| | | | | | | 483,2| | |присудження Національної| | | | | | | | | | | | | |премії України імені | | | | | | | | | | | | | |Тараса Шевченка | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0301460| 0829 |Виплата Національної | 1 300,0| 1 300,0| | | | | | | | | 1 300,0| | |премії імені Тараса | | | | | | | | | | | | | |Шевченка | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0303000| |Представництво | 3 555,1| 3 555,1| 2 077,8| 510,0| | | | | | | 3 555,1| | |Президента України в | | | | | | | | | | | | | |Автономній Республіці | | | | | | | | | | | | | |Крим | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0303010| 0111 |Здійснення повноважень | 3 555,1| 3 555,1| 2 077,8| 510,0| | | | | | | 3 555,1| | |постійним представником | | | | | | | | | | | | | |Президента України в | | | | | | | | | | | | | |Автономній Республіці | | | | | | | | | | | | | |Крим | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0304000| |Національна служба | 9 103,3| 9 038,5| 6 017,1| 479,5| 64,8| | | | | | 9 103,3| | |посередництва і | | | | | | | | | | | | | |примирення України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0304010| 0412 |Сприяння врегулюванню | 9 038,5| 9 038,5| 6 017,1| 479,5| | | | | | | 9 038,5| | |колективних трудових | | | | | | | | | | | | | |спорів (конфліктів) | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0304020| 0481 |Прикладні розробки з | 64,8| | | | 64,8| | | | | | 64,8| | |питань посередництва і | | | | | | | | | | | | | |примирення при вирішенні| | | | | | | | | | | | | |колективних трудових | | | | | | | | | | | | | |спорів (конфліктів) | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0410000| |Господарсько-фінансовий | 273 646,1| 273 646,1| 153 884,7| 5 450,2| | 7 507,3| 7 475,1| 2 798,5| 730,5| 32,2| 281 153,4| | |департамент Секретаріату| | | | | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0411000| |Секретаріат Кабінету | 273 646,1| 273 646,1| 153 884,7| 5 450,2| | 7 507,3| 7 475,1| 2 798,5| 730,5| 32,2| 281 153,4| | |Міністрів України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0411010| 0111 |Організаційне, | 191 338,3| 191 338,3| 127 432,1| 15,0| | | | | | | 191 338,3| | |інформаційно-аналітичне | | | | | | | | | | | | | |та матеріально-технічне | | | | | | | | | | | | | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0411020| 0111 |Організація та | 5 937,6| 5 937,6| | | | | | | | | 5 937,6| | |здійснення офіційних | | | | | | | | | | | | | |прийомів керівництвом | | | | | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0411030| 0111 |Обслуговування | 55 363,2| 55 363,2| 25 545,6| 5 405,2| | 7 507,3| 7 475,1| 2 798,5| 730,5| 32,2| 62 870,5| | |діяльності Кабінету | | | | | | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0411040| 0111 |Створення спеціальної | 52,5| 52,5| | | | | | | | | 52,5| | |інформаційно- | | | | | | | | | | | | | |телекомунікаційної | | | | | | | | | | | | | |системи органів | | | | | | | | | | | | | |виконавчої влади, | | | | | | | | | | | | | |розвиток та інтеграція | | | | | | | | | | | | | |інформаційних ресурсів і| | | | | | | | | | | | | |технологій органів | | | | | | | | | | | | | |державної влади | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0411050| 0113 |Візити урядових | 15 874,8| 15 874,8| | | | | | | | | 15 874,8| | |делегацій та відрядження| | | | | | | | | | | | | |працівників органів | | | | | | | | | | | | | |державної влади за | | | | | | | | | | | | | |кордон за рішенням | | | | | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0411060| 0950 |Перепідготовка та | 125,3| 125,3| | | | | | | | | 125,3| | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | | | |працівників Секретаріату| | | | | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0411070| 0832 |Фінансова підтримка | 3 567,8| 3 567,8| | | | | | | | | 3 567,8| | |газети "Урядовий кур'єр"| | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0411110| 0810 |Організаційне | 1 386,6| 1 386,6| 907,0| 30,0| | | | | | | 1 386,6| | |забезпечення підготовки | | | | | | | | | | | | | |та проведення в Україні | | | | | | | | | | | | | |фінальної частини | | | | | | | | | | | | | |чемпіонату Європи 2012 | | | | | | | | | | | | | |року з футболу | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0500000| |Державна судова | 1 984 168,2| 1 984 168,2| 1 245 850,9| 55 315,3| | 45 110,0| 31 559,0| | | 13 551,0| 2 029 278,2| | |адміністрація України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0501000| |Апарат Державної судової| 1 984 168,2| 1 984 168,2| 1 245 850,9| 55 315,3| | 45 110,0| 31 559,0| | | 13 551,0| 2 029 278,2| | |адміністрації України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0501010| 0330 |Організаційне | 35 169,3| 35 169,3| 23 651,8| 1 661,8| | | | | | | 35 169,3| | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | | | |судів та установ судової| | | | | | | | | | | | | |системи | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0501020| 0330 |Здійснення правосуддя | 164 371,8| 164 371,8| 107 912,8| 4 575,0| | 23 220,0| 16 254,0| | | 6 966,0| 187 591,8| | |місцевими господарськими| | | | | | | | | | | | | |судами | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0501030| 0330 |Здійснення правосуддя | 371 241,9| 371 241,9| 209 942,0| 8 689,5| | 1 275,0| 889,0| | | 386,0| 372 516,9| | |Апеляційним судом | | | | | | | | | | | | | |України та апеляційними | | | | | | | | | | | | | |судами | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0501040| 0330 |Здійснення правосуддя | 1 090 657,7| 1 090 657,7| 701 491,3| 30 079,1| | 16 800,0| 11 748,0| | | 5 052,0| 1 107 457,7| | |місцевими судами | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0501050| 0330 |Здійснення правосуддя | 23 822,5| 23 822,5| 13 818,7| 316,9| | | | | | | 23 822,5| | |військовими судами | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0501080| 0330 |Здійснення правосуддя | 95 853,8| 95 853,8| 61 563,5| 2 278,8| | 3 780,0| 2 646,0| | | 1 134,0| 99 633,8| | |апеляційними | | | | | | | | | | | | | |господарськими судами | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0501110| 0950 |Підготовка осіб для | 4 073,1| 4 073,1| 2 570,0| 400,4| | 10,0| 10,0| | | | 4 083,1| | |зайняття посад | | | | | | | | | | | | | |професійних суддів, | | | | | | | | | | | | | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | | | |суддів та працівників | | | | | | | | | | | | | |апаратів судів Академією| | | | | | | | | | | | | |суддів України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0501150| 0330 |Виконання рішень судів | 9 500,0| 9 500,0| | | | | | | | | 9 500,0| | |на користь суддів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0501160| 0330 |Здійснення правосуддя | 69 060,4| 69 060,4| 44 843,1| 1 420,2| | 10,0| 5,0| | | 5,0| 69 070,4| | |апеляційними | | | | | | | | | | | | | |адміністративними судами| | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0501170| 0330 |Здійснення правосуддя | 120 417,7| 120 417,7| 80 057,7| 5 893,6| | 15,0| 7,0| | | 8,0| 120 432,7| | |місцевими | | | | | | | | | | | | | |адміністративними судами| | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0600000| |Верховний Суд України | 114 786,8| 114 786,8| 56 834,3| 860,0| | 670,0| 670,0| | | | 115 456,8| | | | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0601000| |Апарат Верховного Суду | 114 786,8| 114 786,8| 56 834,3| 860,0| | 670,0| 670,0| | | | 115 456,8| | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0601010| 0330 |Здійснення правосуддя | 114 673,5| 114 673,5| 56 834,3| 860,0| | 670,0| 670,0| | | | 115 343,5| | |Верховним Судом України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0601020| 0950 |Підвищення кваліфікації | 113,3| 113,3| | | | | | | | | 113,3| | |суддів та працівників | | | | | | | | | | | | | |апарату Верховного Суду | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0700000| |Вищий господарський суд | 63 238,2| 63 238,2| 38 715,2| 3 028,0| | | | | | | 63 238,2| | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0701000| |Вищий господарський суд | 63 238,2| 63 238,2| 38 715,2| 3 028,0| | | | | | | 63 238,2| | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0701010| 0330 |Здійснення правосуддя | 63 238,2| 63 238,2| 38 715,2| 3 028,0| | | | | | | 63 238,2| | |Вищим господарським | | | | | | | | | | | | | |судом України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0750000| |Вищий адміністративний | 47 291,9| 47 291,9| 33 253,0| 1 330,9| | 10,0| 10,0| | | | 47 301,9| | |суд України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0751000| |Апарат Вищого | 47 291,9| 47 291,9| 33 253,0| 1 330,9| | 10,0| 10,0| | | | 47 301,9| | |адміністративного суду | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0751010| 0330 |Здійснення правосуддя | 47 291,9| 47 291,9| 33 253,0| 1 330,9| | 10,0| 10,0| | | | 47 301,9| | |Вищим адміністративним | | | | | | | | | | | | | |судом України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0800000| |Конституційний Суд | 54 778,1| 54 778,1| 31 802,8| 880,0| | | | | | | 54 778,1| | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0801000| |Конституційний Суд | 54 778,1| 54 778,1| 31 802,8| 880,0| | | | | | | 54 778,1| | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0801010| 0330 |Забезпечення | 54 778,1| 54 778,1| 31 802,8| 880,0| | | | | | | 54 778,1| | |конституційної | | | | | | | | | | | | | |юрисдикції в Україні | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0900000| |Генеральна прокуратура | 966 985,0| 946 963,7| 673 952,0| 21 421,7| 20 021,3| 834,4| 584,4| | 110,0| 250,0| 967 819,4| | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0901000| |Генеральна прокуратура | 966 985,0| 946 963,7| 673 952,0| 21 421,7| 20 021,3| 834,4| 584,4| | 110,0| 250,0| 967 819,4| | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0901010| 0360 |Нагляд органів | 934 864,0| 934 842,7| 665 975,3| 21 042,5| 21,3| 114,4| 114,4| | | | 934 978,4| | |прокуратури за | | | | | | | | | | | | | |додержанням законів та | | | | | | | | | | | | | |представницькі функції в| | | | | | | | | | | | | |суді | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 0901020| 0942 |Підготовка кадрів та | 32 121,0| 12 121,0| 7 976,7| 379,2| 20 000,0| 720,0| 470,0| | 110,0| 250,0| 32 841,0| | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | | | |прокурорсько-слідчих | | | | | | | | | | | | | |кадрів Національною | | | | | | | | | | | | | |академією прокуратури | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1000000| |Міністерство внутрішніх | 8 365 762,3| 8 278 869,8| 6 053 633,0| 191 016,8| 86 892,5| 2 800 232,7| 2 462 427,0| 679 348,3| 79 726,1| 337 805,7| 11 165 995,0| | |справ України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1001000| |Апарат Міністерства | 7 442 843,4| 7 364 405,6| 5 455 377,8| 161 328,3| 78 437,8| 2 663 766,8| 2 333 127,0| 617 153,6| 77 223,8| 330 639,8| 10 106 610,2| | |внутрішніх справ України| | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1001010| 0310 |Керівництво та | 246 209,7| 246 209,7| 185 549,7| 4 000,0| | 2 857,5| 2 692,5| | | 165,0| 249 067,2| | |управління діяльністю | | | | | | | | | | | | | |органів внутрішніх справ| | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1001020| 0310 |Створення та | 3 732,6| 3 732,6| | | | 120 000,0| 120 000,0| | | | 123 732,6| | |функціонування Державної| | | | | | | | | | | | | |інформаційної системи | | | | | | | | | | | | | |реєстраційного обліку | | | | | | | | | | | | | |фізичних осіб та їх | | | | | | | | | | | | | |документування | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1001040| 0310 |Участь органів | 44 023,8| 7 023,8| 4 006,7| 512,1| 37 000,0| 5,4| 5,4| | | | 44 029,2| | |внутрішніх справ у | | | | | | | | | | | | | |боротьбі з нелегальною | | | | | | | | | | | | | |міграцією, створення та | | | | | | | | | | | | | |утримання пунктів | | | | | | | | | | | | | |розміщення незаконних | | | | | | | | | | | | | |мігрантів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1001050| 0310 |Забезпечення захисту | 6 472 549,1| 6 441 106,1| 4 831 652,4| 115 993,6| 31 443,0| 2 188 154,4| 1 905 354,0| 488 122,0| 63 449,4| 282 800,4| 8 660 703,5| | |прав і свобод громадян, | | | | | | | | | | | | | |суспільства і держави | | | | | | | | | | | | | |від протиправних | | | | | | | | | | | | | |посягань, охорона | | | | | | | | | | | | | |громадського порядку та | | | | | | | | | | | | | |проведення досліджень | | | | | | | | | | | | | |(експертиз) Експертною | | | | | | | | | | | | | |службою Міністерства | | | | | | | | | | | | | |внутрішніх справ України| | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | |в тому числі на виплату | 500 000,0| 500 000,0| 500 000,0| | | | | | | | 500 000,0| | |одноразової грошової | | | | | | | | | | | | | |допомоги при звільнені | | | | | | | | | | | | | |зі служби за рахунок | | | | | | | | | | | | | |надходжень від сплати | | | | | | | | | | | | | |адміністративних штрафів| | | | | | | | | | | | | |у сфері забезпечення | | | | | | | | | | | | | |безпеки дорожнього руху | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1001070| 0380 |Участь органів | 20 947,8| 20 745,0| 19 492,1| 43,1| 202,8| 55 440,0| 26 056,9| 9 359,5| 55,9| 29 383,1| 76 387,8| | |внутрішніх справ у | | | | | | | | | | | | | |міжнародних | | | | | | | | | | | | | |миротворчих операціях | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1001080| 0942 |Підготовка кадрів для | 277 961,6| 277 961,6| 182 549,9| 20 272,1| | 211 187,4| 198 290,4| 103 523,4| 8 386,5| 12 897,0| 489 149,0| | |органів внутрішніх справ| | | | | | | | | | | | | |вищими закладами освіти | | | | | | | | | | | | | |III і IV рівнів | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1001100| 0721 |Медичне забезпечення | 227 190,0| 227 190,0| 139 757,0| 17 963,0| | 74 575,4| 69 701,1| 14 069,3| 5 006,0| 4 874,3| 301 765,4| | |працівників, осіб | | | | | | | | | | | | | |рядового і | | | | | | | | | | | | | |начальницького складу | | | | | | | | | | | | | |органів внутрішніх справ| | | | | | | | | | | | | |та військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | |внутрішніх військ | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1001130| 0910 |Дошкільна, позашкільна | 29 125,2| 29 125,2| 15 432,5| 2 491,7| | 7 439,5| 7 037,2| 381,0| 172,9| 402,3| 36 564,7| | |освіта та заходи з | | | | | | | | | | | | | |позашкільної роботи з | | | | | | | | | | | | | |дітьми працівників, осіб| | | | | | | | | | | | | |рядового та | | | | | | | | | | | | | |начальницького складу | | | | | | | | | | | | | |органів внутрішніх справ| | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1001160| 0310 |Забезпечення заходів | 9 819,2| 27,2| | | 9 792,0| | | | | | 9 819,2| | |спеціальними | | | | | | | | | | | | | |підрозділами по боротьбі| | | | | | | | | | | | | |з організованою | | | | | | | | | | | | | |злочинністю Міністерства| | | | | | | | | | | | | |внутрішніх справ України| | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1001170| 0370 |Наукове та інформаційно-| 2 084,7| 2 084,7| 1 532,2| 52,7| | | | | | | 2 084,7| | |аналітичне забезпечення | | | | | | | | | | | | | |заходів по боротьбі з | | | | | | | | | | | | | |організованою | | | | | | | | | | | | | |злочинністю і корупцією | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1001180| 0310 |Забезпечення особистої | 98 136,2| 98 136,2| 75 405,3| | | 4 107,2| 3 989,5| 1 698,4| 153,1| 117,7| 102 243,4| | |безпеки суддів і членів | | | | | | | | | | | | | |їх сімей, охорони | | | | | | | | | | | | | |приміщень суду, | | | | | | | | | | | | | |громадського порядку під| | | | | | | | | | | | | |час здійснення | | | | | | | | | | | | | |правосуддя | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1001200| 0810 |Державна підтримка | 11 063,5| 11 063,5| | | | | | | | | 11 063,5| | |фізкультурно-спортивного| | | | | | | | | | | | | |товариства "Динамо" | | | | | | | | | | | | | |України на організацію | | | | | | | | | | | | | |та проведення роботи з | | | | | | | | | | | | | |розвитку фізичної | | | | | | | | | | | | | |культури і спорту серед | | | | | | | | | | | | | |працівників і | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | |правоохоронних органів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1003000| |Головне управління | 922 918,9| 914 464,2| 598 255,2| 29 688,5| 8 454,7| 136 465,9| 129 300,0| 62 194,7| 2 502,3| 7 165,9| 1 059 384,8| | |внутрішніх військ | | | | | | | | | | | | | |Міністерства внутрішніх | | | | | | | | | | | | | |справ України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1003010| 0310 |Керівництво та | 35 575,7| 35 575,7| 26 433,0| | | | | | | | 35 575,7| | |управління | | | | | | | | | | | | | |внутрішніми військами | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1003020| 0310 |Участь внутрішніх військ| 716 321,0| 707 927,9| 453 973,7| 26 074,5| 8 393,1| 35 143,0| 30 293,0| 2 643,0| 860,0| 4 850,0| 751 464,0| | |в охороні громадського | | | | | | | | | | | | | |порядку та боротьбі із | | | | | | | | | | | | | |злочинністю, конвоювання| | | | | | | | | | | | | |арештованих і засуджених| | | | | | | | | | | | | |та охорона підсудних під| | | | | | | | | | | | | |час судових процесів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1003030| 0380 |Охорона особливо | 107 171,8| 107 171,8| 74 966,7| 1 451,0| | 87 261,2| 86 045,3| 56 585,2| 582,3| 1 215,9| 194 433,0| | |важливих державних | | | | | | | | | | | | | |об'єктів, дипломатичних | | | | | | | | | | | | | |та консульських | | | | | | | | | | | | | |представництв іноземних | | | | | | | | | | | | | |держав на території | | | | | | | | | | | | | |України, супроводження | | | | | | | | | | | | | |перевезення ядерних | | | | | | | | | | | | | |матеріалів по території | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1003070| 0942 |Підготовка кадрів для | 53 759,7| 53 698,1| 36 505,7| 1 513,1| 61,6| 3 613,8| 3 513,8| 1 992,5| 60,0| 100,0| 57 373,5| | |внутрішніх військ МВС | | | | | | | | | | | | | |України вищими | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами | | | | | | | | | | | | | |III і IV рівнів | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1003080| 0731 |Стаціонарне лікування | 10 090,7| 10 090,7| 6 376,1| 649,9| | 10 184,0| 9 184,0| 800,0| 1 000,0| 1 000,0| 20 274,7| | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | |внутрішніх військ МВС | | | | | | | | | | | | | |України у власних | | | | | | | | | | | | | |медичних закладах | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1003090| 1062 |Будівництво (придбання) | | | | | | 263,9| 263,9| 174,0| | | 263,9| | |житла для | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | |внутрішніх військ МВС | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1100000| |Міністерство палива та | 89 157,0| 54 068,1| 14 331,3| 1 017,7| 35 088,9| 3 929 603,7| 32 118,3| | 56,5| 3 897 485,4| 4 018 760,7| | |енергетики України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1101000| |Апарат Міністерства | 89 157,0| 54 068,1| 14 331,3| 1 017,7| 35 088,9| 3 929 603,7| 32 118,3| | 56,5| 3 897 485,4| 4 018 760,7| | |палива та енергетики | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1101010| 0434 |Загальне керівництво та | 21 215,2| 21 215,2| 14 331,3| 1 017,7| | 126,5| 126,5| | 56,5| | 21 341,7| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | |паливно-енергетичного | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1101030| 0483 |Прикладні наукові та | 12 372,9| | | | 12 372,9| | | | | | 12 372,9| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами | | | | | | | | | | | | | |і державним замовленням | | | | | | | | | | | | | |у сфері паливно- | | | | | | | | | | | | | |енергетичного комплексу | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1101080| 0434 |Заходи з реалізації | | | | | | 888 743,5| | | | 888 743,5| 888 743,5| | |Комплексної програми | | | | | | | | | | | | | |створення ядерно- | | | | | | | | | | | | | |паливного циклу в | | | | | | | | | | | | | |Україні та Державної | | | | | | | | | | | | | |програми приведення | | | | | | | | | | | | | |небезпечних об'єктів | | | | | | | | | | | | | |виробничого об'єднання | | | | | | | | | | | | | |"Придніпровський | | | | | | | | | | | | | |хімічний завод" в | | | | | | | | | | | | | |екологічно безпечний | | | | | | | | | | | | | |стан і забезпечення | | | | | | | | | | | | | |захисту населення від | | | | | | | | | | | | | |шкідливого впливу | | | | | | | | | | | | | |іонізуючого випроміню- | | | | | | | | | | | | | |вання ( 1846-2003-п ) | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1101090| 0942 |Підготовка фахівців для | 32 208,3| 32 208,3| | | | 38 991,8| 31 991,8| | | 7 000,0| 71 200,1| | |підприємств ядерно- | | | | | | | | | | | | | |промислового комплексу | | | | | | | | | | | | | |Севастопольським | | | | | | | | | | | | | |національним | | | | | | | | | | | | | |університетом ядерної | | | | | | | | | | | | | |енергії та промисловості| | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1101120| 0433 |Створення резерву | | | | | | 450 000,0| | | | 450 000,0| 450 000,0| | |ядерного палива та | | | | | | | | | | | | | |ядерних матеріалів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1101130| 0483 |Фінансова підтримка | 198,0| | | | 198,0| | | | | | 198,0| | |розвитку наукової | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури у сфері | | | | | | | | | | | | | |енергетики | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1101140| 0434 |Фізичний захист ядерних | 22 974,0| 456,0| | | 22 518,0| 34 100,0| | | | 34 100,0| 57 074,0| | |установок та ядерних | | | | | | | | | | | | | |матеріалів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1101390| 0433 |Будівництво енергоблоків| | | | | | 898 500,0| | | | 898 500,0| 898 500,0| | |атомних, | | | | | | | | | | | | | |гідроакумулюючих, інших | | | | | | | | | | | | | |електростанцій, | | | | | | | | | | | | | |підстанцій, | | | | | | | | | | | | | |теплоелектроцентралей, | | | | | | | | | | | | | |будівництво, | | | | | | | | | | | | | |реконструкція і ремонт | | | | | | | | | | | | | |ліній електропередачі, а| | | | | | | | | | | | | |також здешевлення | | | | | | | | | | | | | |кредитів на створення | | | | | | | | | | | | | |запасів твердого палива | | | | | | | | | | | | | |для теплоелектростанцій | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1101420| 0432 |Компенсація НАК "Нафто- | | | | | | 1 613 911,4| | | | 1 613 911,4| 1 613 911,4| | |газ України" різниці | | | | | | | | | | | | | |між цінами закупівлі | | | | | | | | | | | | | |імпортованого природного| | | | | | | | | | | | | |газу та його реалізації | | | | | | | | | | | | | |суб'єктам господарювання| | | | | | | | | | | | | |на виробництво теплової | | | | | | | | | | | | | |енергії, яка | | | | | | | | | | | | | |споживається населенням | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1101630| 0433 |Впровадження Програми | 188,6| 188,6| | | | 5 230,5| | | | 5 230,5| 5 419,1| | |реформування та розвитку| | | | | | | | | | | | | |енергетичного сектора | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1200000| |Міністерство економіки | 240 334,0| 199 738,8| 117 183,2| 7 372,5| 40 595,2| 4 915,3| 255,8| 133,2| | 4 659,5| 245 249,3| | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1201000| |Апарат Міністерства | 178 488,6| 166 907,3| 94 777,1| 6 241,7| 11 581,3| 4 915,3| 255,8| 133,2| | 4 659,5| 183 403,9| | |економіки України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1201010| 0132 |Керівництво та | 137 979,4| 137 979,4| 94 206,9| 6 241,7| | | | | | | 137 979,4| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | | | | | | | | |планування і | | | | | | | | | | | | | |прогнозування економіки | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1201020| 0411 |Внески України до | 11 653,7| 11 653,7| | | | | | | | | 11 653,7| | |бюджету ГАТТ/СОТ та | | | | | | | | | | | | | |установ і організацій | | | | | | | | | | | | | |СНД | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1201030| 0411 |Забезпечення | 9 494,9| 9 494,9| | | | | | | | | 9 494,9| | |двостороннього | | | | | | | | | | | | | |співробітництва України | | | | | | | | | | | | | |з іноземними державами | | | | | | | | | | | | | |та міжнародними | | | | | | | | | | | | | |організаціями | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1201040| 0411 |Інформаційне та | 241,9| 241,9| | | | | | | | | 241,9| | |організаційне | | | | | | | | | | | | | |забезпечення участі | | | | | | | | | | | | | |України у міжнародних | | | | | | | | | | | | | |форумах, конференціях, | | | | | | | | | | | | | |виставках | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1201070| 0481 |Прикладні наукові та | 12 262,7| 681,4| | | 11 581,3| 2 000,0| 70,0| | | 1 930,0| 14 262,7| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | | | |державним замовленням, | | | | | | | | | | | | | |фінансова підтримка | | | | | | | | | | | | | |підготовки наукових | | | | | | | | | | | | | |кадрів у сфері | | | | | | | | | | | | | |економіки і торгівлі | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1201080| 0487 |Проведення науково- | 77,7| 77,7| | | | | | | | | 77,7| | |практичних конференцій і| | | | | | | | | | | | | |семінарів з економічних | | | | | | | | | | | | | |проблем | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1201090| 0950 |Підвищення кваліфікації | 1 243,4| 1 243,4| 570,2| | | 186,8| 185,8| 133,2| | 1,0| 1 430,2| | |державних службовців у | | | | | | | | | | | | | |сфері економіки | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1201110| 0950 |Перепідготовка | 3 994,9| 3 994,9| | | | | | | | | 3 994,9| | |управлінських кадрів для| | | | | | | | | | | | | |сфери підприємництва | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1201120| 0832 |Фінансова підтримка | 222,2| 222,2| | | | | | | | | 222,2| | |журналу "Економіка | | | | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1201170| 0834 |Забезпечення видання | 1 000,0| 1 000,0| | | | | | | | | 1 000,0| | |інформаційного бюлетеня | | | | | | | | | | | | | |"Вісник державних | | | | | | | | | | | | | |закупівель" та створення| | | | | | | | | | | | | |і забезпечення | | | | | | | | | | | | | |функціонування веб- | | | | | | | | | | | | | |порталу з питань | | | | | | | | | | | | | |державних закупівель | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1201610| 0481 |Заходи щодо зміцнення | 317,8| 317,8| | | | 2 728,5| | | | 2 728,5| 3 046,3| | |інформаційної бази для | | | | | | | | | | | | | |прийняття рішень і | | | | | | | | | | | | | |прогнозування | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1202000| |Державний комітет | 61 712,8| 32 831,5| 22 406,1| 1 130,8| 28 881,3| | | | | | 61 712,8| | |України з питань | | | | | | | | | | | | | |технічного регулювання | | | | | | | | | | | | | |та споживчої політики | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1202010| 0411 |Керівництво та | 32 666,5| 32 666,5| 22 406,1| 1 130,8| | | | | | | 32 666,5| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | |технічного регулювання | | | | | | | | | | | | | |та споживчої політики | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1202030| 0481 |Прикладні наукові та | 6 206,2| | | | 6 206,2| | | | | | 6 206,2| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | | | |державним замовленням | | | | | | | | | | | | | |у сфері стандартизації, | | | | | | | | | | | | | |метрології | | | | | | | | | | | | | |та еталонної бази | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1202050| 0487 |Збереження та | 274,0| | | | 274,0| | | | | | 274,0| | |функціонування | | | | | | | | | | | | | |національної еталонної | | | | | | | | | | | | | |бази | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1202060| 0473 |Державний нагляд за | 7 000,0| | | | 7 000,0| | | | | | 7 000,0| | |додержанням стандартів, | | | | | | | | | | | | | |державний метрологічний | | | | | | | | | | | | | |нагляд | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1202070| 0411 |Гармонізація | 12 000,0| | | | 12 000,0| | | | | | 12 000,0| | |національних стандартів | | | | | | | | | | | | | |з міжнародними | | | | | | | | | | | | | |та європейськими | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1202080| 0411 |Виробництво та | 165,0| 165,0| | | | | | | | | 165,0| | |розповсюдження | | | | | | | | | | | | | |соціальної рекламної | | | | | | | | | | | | | |інформації про | | | | | | | | | | | | | |шкоду тютюнопаління та | | | | | | | | | | | | | |зловживання алкогольних | | | | | | | | | | | | | |напоїв | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1202130| 0487 |Забезпечення | 1 401,1| | | | 1 401,1| | | | | | 1 401,1| | |функціонування державних| | | | | | | | | | | | | |служб | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1202810| 0481 |Реконструкція споруд та | 2 000,0| | | | 2 000,0| | | | | | 2 000,0| | |лабораторних приміщень | | | | | | | | | | | | | |Національного наукового | | | | | | | | | | | | | |центру "Інститут | | | | | | | | | | | | | |метрології" | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1204000| |Державна інспекція з | 132,6| | | | 132,6| | | | | | 132,6| | |контролю за цінами | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1204020| 0481 |Прикладні розробки у | 132,6| | | | 132,6| | | | | | 132,6| | |сфері державного | | | | | | | | | | | | | |контролю за цінами | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1210000| |Міністерство економіки | 17 458,3| 17 149,4| 8 706,7| 1 567,0| 308,9| | | | | | 17 458,3| | |України (загально- | | | | | | | | | | | | | |державні видатки) | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1211000| |Міністерство економіки | 17 458,3| 17 149,4| 8 706,7| 1 567,0| 308,9| | | | | | 17 458,3| | |України (загально- | | | | | | | | | | | | | |державні видатки) | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1211050| 0220 |Мобілізаційна підготовка| 17 458,3| 17 149,4| 8 706,7| 1 567,0| 308,9| | | | | | 17 458,3| | |галузей національної | | | | | | | | | | | | | |економіки України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1300000| |Міністерство вугільної | 5 116 994,8| 4 288 497,6| 11 089,9| 474,0| 828 497,2| 643 751,9| 700,0| | 300,0| 643 051,9| 5 760 746,7| | |промисловості України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1301000| |Апарат Міністерства | 5 116 994,8| 4 288 497,6| 11 089,9| 474,0| 828 497,2| 643 751,9| 700,0| | 300,0| 643 051,9| 5 760 746,7| | |вугільної промисловості | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1301010| 0431 |Загальне керівництво та | 16 538,3| 16 538,3| 11 089,9| 474,0| | 700,0| 700,0| | 300,0| | 17 238,3| | |управління у вугільній | | | | | | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1301030| 0483 |Прикладні наукові та | 42 372,4| | | | 42 372,4| | | | | | 42 372,4| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | | | |державним замовленням у | | | | | | | | | | | | | |вугледобувній | | | | | | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1301070| 0431 |Реструктуризація | | | | | | 643 051,9| | | | 643 051,9| 643 051,9| | |вугільної та | | | | | | | | | | | | | |торфодобувної | | | | | | | | | | | | | |промисловості, в тому | | | | | | | | | | | | | |числі погашення | | | | | | | | | | | | | |заборгованості за | | | | | | | | | | | | | |спожиту у минулих роках | | | | | | | | | | | | | |електричну енергію | | | | | | | | | | | | | |державними | | | | | | | | | | | | | |вугледобувними | | | | | | | | | | | | | |підприємствами, на яких | | | | | | | | | | | | | |здійснюються заходи з | | | | | | | | | | | | | |підготовки до | | | | | | | | | | | | | |ліквідації, у сумі | | | | | | | | | | | | | |160000,0 тис. грн. | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1301080| 0320 |Гірничорятувальні заходи| 196 140,8| 196 140,8| | | | | | | | | 196 140,8| | |на вугледобувних | | | | | | | | | | | | | |підприємствах | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1301090| 0431 |Державна підтримка | 750 000,0| | | | 750 000,0| | | | | | 750 000,0| | |вугледобувних | | | | | | | | | | | | | |підприємств (включаючи | | | | | | | | | | | | | |підприємства з видобутку| | | | | | | | | | | | | |бурого вугілля) | | | | | | | | | | | | | |на часткове покриття | | | | | | | | | | | | | |витрат із собівартості | | | | | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1301120| 0431 |Охорона праці та | 36 124,8| | | | 36 124,8| | | | | | 36 124,8| | |підвищення техніки | | | | | | | | | | | | | |безпеки на вугледобувних| | | | | | | | | | | | | |та шахтобудівельних | | | | | | | | | | | | | |підприємствах (включаючи| | | | | | | | | | | | | |підприємства з видобутку| | | | | | | | | | | | | |бурого вугілля), у тому | | | | | | | | | | | | | |числі дегазація | | | | | | | | | | | | | |вугільних пластів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1301200| 1020 |Пенсійне забезпечення | 4 075 818,5| 4 075 818,5| | | | | | | | | 4 075 818,5| | |працівників, зайнятих | | | | | | | | | | | | | |повний робочий день на | | | | | | | | | | | | | |підземних роботах, та | | | | | | | | | | | | | |членів їх сімей | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1400000| |Міністерство закордонних| 925 808,3| 925 808,3| 66 306,4| 38 963,0| | 33 027,1| 26 159,3| 5 734,6| 886,5| 6 867,8| 958 835,4| | |справ України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1401000| |Апарат Міністерства | 925 808,3| 925 808,3| 66 306,4| 38 963,0| | 33 027,1| 26 159,3| 5 734,6| 886,5| 6 867,8| 958 835,4| | |закордонних справ | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1401010| 0113 |Керівництво та | 59 284,8| 59 284,8| 40 026,9| 3 117,7| | | | | | | 59 284,8| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | |державної політики | | | | | | | | | | | | | |щодо зовнішніх відносин | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1401020| 0113 |Внески України до | 78 858,1| 78 858,1| | | | | | | | | 78 858,1| | |бюджету ООН, органів і | | | | | | | | | | | | | |спеціальних установ | | | | | | | | | | | | | |системи ООН та інших | | | | | | | | | | | | | |міжнародних організацій | | | | | | | | | | | | | |ООН, інших міжнародних | | | | | | | | | | | | | |організацій і | | | | | | | | | | | | | |співтовариств | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1401030| 0113 |Функціонування | 773 972,3| 773 972,3| 23 778,0| 34 541,3| | 32 316,1| 25 448,3| 5 437,5| 886,5| 6 867,8| 806 288,4| | |закордонних дипломатич- | | | | | | | | | | | | | |них установ України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1401040| 0113 |Розширення мережі | 45,0| 45,0| | | | | | | | | 45,0| | |власності України за | | | | | | | | | | | | | |кордоном для потреб | | | | | | | | | | | | | |дипломатичних установ | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1401050| 0113 |Реалізація Міністерством| 3 491,4| 3 491,4| | | | | | | | | 3 491,4| | |закордонних справ | | | | | | | | | | | | | |України повноважень з | | | | | | | | | | | | | |проведення зовнішньої | | | | | | | | | | | | | |політики України за | | | | | | | | | | | | | |кордоном, організація і | | | | | | | | | | | | | |контроль за діяльністю | | | | | | | | | | | | | |закордонних | | | | | | | | | | | | | |дипломатичних | | | | | | | | | | | | | |установ України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1401080| 0113 |Забезпечення перебування| 425,0| 425,0| | | | | | | | | 425,0| | |в Україні іноземних | | | | | | | | | | | | | |делегацій, пов'язаних з | | | | | | | | | | | | | |офіційними візитами | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1401100| 0950 |Підготовка та підвищення| 7 396,6| 7 396,6| 2 501,5| 1 304,0| | 611,0| 611,0| 297,1| | | 8 007,6| | |кваліфікації кадрів для | | | | | | | | | | | | | |сфери міжнародних | | | | | | | | | | | | | |відносин | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1401120| 0950 |Підвищення кваліфікації | 288,4| 288,4| | | | | | | | | 288,4| | |працівників | | | | | | | | | | | | | |дипломатичної служби, | | | | | | | | | | | | | |які віднесені до посад | | | | | | | | | | | | | |п'ятої-сьомої категорій | | | | | | | | | | | | | |державних службовців | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1401130| 0113 |Виготовлення службових | 281,7| 281,7| | | | | | | | | 281,7| | |документів, що | | | | | | | | | | | | | |засвідчують особу, для | | | | | | | | | | | | | |виїзду за кордон | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1401140| 0113 |Забезпечення | 765,0| 765,0| | | | | | | | | 765,0| | |представництва України | | | | | | | | | | | | | |під час розгляду справ у| | | | | | | | | | | | | |Міжнародному Суді ООН | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1401150| 0829 |Заходи щодо підтримки | | | | | | 100,0| 100,0| | | | 100,0| | |зв'язків з українцями, | | | | | | | | | | | | | |які проживають за межами| | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1401170| 0113 |Реалізація Українським | 1 000,0| 1 000,0| | | | | | | | | 1 000,0| | |агентством міжнародного | | | | | | | | | | | | | |розвитку повноважень | | | | | | | | | | | | | |щодо надання міжнародної| | | | | | | | | | | | | |технічної допомоги | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1700000| |Державний комітет | 480 806,3| 475 843,5| 227 994,2| 19 582,1| 4 962,8| 123 906,0| 115 292,5| 47 903,3| 2 972,7| 8 613,5| 604 712,3| | |телебачення і | | | | | | | | | | | | | |радіомовлення України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1701000| |Апарат Державного | 480 806,3| 475 843,5| 227 994,2| 19 582,1| 4 962,8| 123 906,0| 115 292,5| 47 903,3| 2 972,7| 8 613,5| 604 712,3| | |комітету телебачення і | | | | | | | | | | | | | |радіомовлення України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1701010| 0831 |Керівництво та управлін-| 11 844,9| 11 844,9| 8 166,0| 301,8| | 150,0| 150,0| | 12,5| | 11 994,9| | |ня у сфері телебачення і| | | | | | | | | | | | | |радіомовлення | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1701020| 0840 |Прикладні розробки у | 3 542,8| | | | 3 542,8| 1 300,0| | | | 1 300,0| 4 842,8| | |сфері засобів масової | | | | | | | | | | | | | |інформації, | | | | | | | | | | | | | |книговидавничої справи | | | | | | | | | | | | | |та інформаційно- | | | | | | | | | | | | | |бібліографічної | | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1701040| 0950 |Підвищення кваліфікації | 2 219,0| 2 219,0| 1 535,7| 48,2| | 653,9| 639,9| 393,5| 1,5| 14,0| 2 872,9| | |працівників засобів | | | | | | | | | | | | | |масової інформації в | | | | | | | | | | | | | |Укртелерадіопрес- | | | | | | | | | | | | | |інституті | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1701050| 0824 |Фінансова підтримка | 950,0| 950,0| | | | | | | | | 950,0| | |творчих спілок у сфері | | | | | | | | | | | | | |засобів масової | | | | | | | | | | | | | |інформації | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1701070| 0834 |Інформаційно-культурне | 910,1| 910,1| 641,6| 27,6| | 35,0| 35,0| | 5,0| | 945,1| | |забезпечення населення | | | | | | | | | | | | | |Криму у відродженні та | | | | | | | | | | | | | |розвитку культур народів| | | | | | | | | | | | | |Криму | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1701080| 0831 |Виробництво та | 324 900,7| 323 480,7| 214 962,6| 19 194,1| 1 420,0| 112 949,0| 105 649,5| 47 509,8| 2 953,7| 7 299,5| 437 849,7| | |розповсюдження | | | | | | | | | | | | | |телерадіопрограм для | | | | | | | | | | | | | |державних потреб | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1701100| 0832 |Фінансова підтримка | 320,0| 320,0| | | | | | | | | 320,0| | |преси | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1701110| 0833 |Випуск книжкової | 20 000,0| 20 000,0| | | | | | | | | 20 000,0| | |продукції за програмою | | | | | | | | | | | | | |"Українська книга" | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1701120| 0834 |Збирання, обробка та | 17 586,2| 17 586,2| | | | | | | | | 17 586,2| | |розповсюдження офіційної| | | | | | | | | | | | | |інформаційної продукції | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1701130| 0829 |Державні стипендії | 548,5| 548,5| | | | | | | | | 548,5| | |видатним діячам | | | | | | | | | | | | | |інформаційної галузі, | | | | | | | | | | | | | |дітям журналістів, які | | | | | | | | | | | | | |загинули або стали | | | | | | | | | | | | | |інвалідами у зв'язку з | | | | | | | | | | | | | |виконанням службових | | | | | | | | | | | | | |обов'язків та премії в | | | | | | | | | | | | | |інформаційній галузі | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1701150| 0831 |Трансляція | 91 649,2| 91 649,2| | | | 8 818,1| 8 818,1| | | | 100 467,3| | |телерадіопрограм, | | | | | | | | | | | | | |вироблених для державних| | | | | | | | | | | | | |потреб | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1701160| 0850 |Здійснення контролю у | 3 705,6| 3 705,6| 2 688,3| 10,4| | | | | | | 3 705,6| | |сфері захисту суспільної| | | | | | | | | | | | | |моралі | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1701170| 0850 |Інформаційне та | 740,0| 740,0| | | | | | | | | 740,0| | |організаційне | | | | | | | | | | | | | |забезпечення участі | | | | | | | | | | | | | |України у міжнародних | | | | | | | | | | | | | |форумах, конференціях, | | | | | | | | | | | | | |виставках | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1701230| 0822 |Фінансова підтримка | 1 389,3| 1 389,3| | | | | | | | | 1 389,3| | |державних музичних | | | | | | | | | | | | | |колективів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1701240| 0834 |Виконання заходів з | 500,0| 500,0| | | | | | | | | 500,0| | |питань європейської і | | | | | | | | | | | | | |євроатлантичної | | | | | | | | | | | | | |інтеграції в | | | | | | | | | | | | | |інформаційній сфері | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1800000| |Міністерство культури і | 1 225 744,4| 1 216 216,1| 203 429,8| 11 332,9| 9 528,3| 140 583,1| 129 358,3| 25 397,0| 1 235,7| 11 224,8| 1 366 327,5| | |туризму України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801000| |Апарат Міністерства | 1 132 814,1| 1 125 855,5| 144 746,4| 8 273,4| 6 958,6| 126 730,0| 116 067,6| 18 739,2| 929,1| 10 662,4| 1 259 544,1| | |культури і туризму | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801010| 0829 |Загальне керівництво та | 18 256,9| 18 256,9| 12 593,6| 252,3| | | | | | | 18 256,9| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | |культури і туризму | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801020| 0840 |Прикладні розробки у | 6 958,6| | | | 6 958,6| 2 595,0| | | | 2 595,0| 9 553,6| | |сфері розвитку культури | | | | | | | | | | | | | |і туризму | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801030| 0921 |Надання загальної та | 6 241,7| 6 241,7| 3 577,2| 516,5| | | | | | | 6 241,7| | |спеціальної художньої | | | | | | | | | | | | | |освіти у Державній | | | | | | | | | | | | | |художній школі імені | | | | | | | | | | | | | |Т.Г. Шевченка | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801040| 0922 |Надання загальної та | 36 363,4| 36 363,4| 22 702,6| 1 753,1| | 607,1| 577,1| 270,4| 9,5| 30,0| 36 970,5| | |спеціальної музичної | | | | | | | | | | | | | |освіти у загальноосвіт- | | | | | | | | | | | | | |ніх спеціалізованих | | | | | | | | | | | | | |школах-інтернатах | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801050| 0941 |Підготовка кадрів для | 6 781,7| 6 781,7| | | | 2 050,5| 1 949,6| | | 100,9| 8 832,2| | |сфери культури і | | | | | | | | | | | | | |мистецтва вищими | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами | | | | | | | | | | | | | |I і II рівнів | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801060| 0942 |Підготовка кадрів для | 308 342,4| 308 342,4| | | | 84 080,1| 79 672,5| | | 4 407,6| 392 422,5| | |сфери культури і | | | | | | | | | | | | | |мистецтва вищими | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами | | | | | | | | | | | | | |III і IV рівнів | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801070| 0950 |Підвищення кваліфікації,| 6 294,5| 6 294,5| 3 642,4| 551,8| | 27 490,3| 25 670,3| 16 762,3| 620,0| 1 820,0| 33 784,8| | |перепідготовка кадрів та| | | | | | | | | | | | | |підготовка науково- | | | | | | | | | | | | | |педагогічних кадрів у | | | | | | | | | | | | | |сфері культури і | | | | | | | | | | | | | |мистецтва Державною | | | | | | | | | | | | | |академією керівних кад- | | | | | | | | | | | | | |рів культури і мистецтв | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801080| 0990 |Методичне забезпечення | 495,3| 495,3| 340,1| | | | | | | | 495,3| | |діяльності навчальних | | | | | | | | | | | | | |закладів у галузі | | | | | | | | | | | | | |культури і мистецтва | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801090| 0990 |Підготовка кадрів | 1 203,9| 1 203,9| 699,3| 34,9| | 59,0| 59,0| | | | 1 262,9| | |акторської майстерності | | | | | | | | | | | | | |для національних | | | | | | | | | | | | | |мистецьких та творчих | | | | | | | | | | | | | |колективів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801100| 0824 |Фінансова підтримка | 8 648,9| 8 648,9| | | | | | | | | 8 648,9| | |національних творчих | | | | | | | | | | | | | |спілок у сфері культури | | | | | | | | | | | | | |і мистецтва | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | |в тому числі фінансова | 2 500,0| 2 500,0| | | | | | | | | 2 500,0| | |підтримка Національної | | | | | | | | | | | | | |спілки письменників | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801110| 0821 |Фінансова підтримка | 316 790,0| 316 790,0| | | | | | | | | 316 790,0| | |національних театрів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801120| 0822 |Фінансова підтримка | 223 324,4| 223 324,4| | | | | | | | | 223 324,4| | |національних та | | | | | | | | | | | | | |державних художніх | | | | | | | | | | | | | |колективів, концертних | | | | | | | | | | | | | |і циркових організацій | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801130| 0829 |Гранти Президента | 100,0| 100,0| | | | | | | | | 100,0| | |України молодим | | | | | | | | | | | | | |діячам мистецтва для | | | | | | | | | | | | | |створення і реалізації | | | | | | | | | | | | | |творчих проектів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801140| 0829 |Премії і стипендії за | 1 679,4| 1 679,4| | | | | | | | | 1 679,4| | |видатні досягнення у | | | | | | | | | | | | | |галузі культури, | | | | | | | | | | | | | |літератури і мистецтва | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801150| 0829 |Поповнення експозицій | 1 054,0| 1 054,0| | | | | | | | | 1 054,0| | |музеїв та репертуарів | | | | | | | | | | | | | |театрів і концертних та | | | | | | | | | | | | | |циркових організацій | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801160| 0829 |Фінансова підтримка | 800,0| 800,0| | | | 2 000,0| 2 000,0| | | | 2 800,0| | |гастрольної діяльності | | | | | | | | | | | | | |вітчизняних виконавців | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801170| 0829 |Здійснення концертно- | 32 705,0| 32 705,0| | | | | | | | | 32 705,0| | |мистецьких та | | | | | | | | | | | | | |культурологічних | | | | | | | | | | | | | |загальнодержавних | | | | | | | | | | | | | |заходів і державна | | | | | | | | | | | | | |підтримка регіональних | | | | | | | | | | | | | |культурних ініціатив та | | | | | | | | | | | | | |аматорського мистецтва | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801190| 0825 |Бібліотечна справа | 56 951,5| 56 951,5| 39 868,5| 1 544,1| | 1 061,7| 889,7| 283,0| 21,2| 172,0| 58 013,2| -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801200| 0826 |Музейна справа та | 86 366,8| 86 366,8| 58 809,6| 3 428,9| | 5 903,8| 4 381,4| 861,6| 269,4| 1 522,4| 92 270,6| | |виставкова діяльність | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801220| 0960 |Підготовка кадрів | 471,8| 471,8| 346,3| | | 420,0| 405,5| 273,0| | 14,5| 891,8| | |Дитячою хореографічною | | | | | | | | | | | | | |школою при Національному| | | | | | | | | | | | | |заслуженому академічному| | | | | | | | | | | | | |ансамблі танцю України | | | | | | | | | | | | | |ім. Вірського | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801240| 0829 |Здійснення культурно- | 3 178,3| 3 178,3| 2 166,8| 191,8| | 462,5| 462,5| 288,9| 9,0| | 3 640,8| | |інформаційної та | | | | | | | | | | | | | |культурно-просвітницької| | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801260| 0829 |Заходи з відтворення | 150,0| 150,0| | | | | | | | | 150,0| | |культури національних | | | | | | | | | | | | | |меншин | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801290| 0829 |Заходи Всеукраїнського | 3 200,0| 3 200,0| | | | | | | | | 3 200,0| | |товариства "Просвіта" | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801300| 0832 |Фінансова підтримка | 4 455,6| 4 455,6| | | | | | | | | 4 455,6| | |друкованих періодичних | | | | | | | | | | | | | |видань культурологічного| | | | | | | | | | | | | |та літературно- | | | | | | | | | | | | | |художнього напрямку | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801310| 0825 |Забезпечення розвитку та| 1 200,0| 1 200,0| | | | | | | | | 1 200,0| | |застосування української| | | | | | | | | | | | | |мови | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1801320| 0829 |Заходи з виявлення та | 800,0| 800,0| | | | | | | | | 800,0| | |підтримки творчо | | | | | | | | | | | | | |обдарованих дітей та | | | | | | | | | | | | | |молоді | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1802000| |Державна служба з питань| 85 305,6| 85 245,6| 58 683,4| 3 059,5| 60,0| 12 903,1| 12 390,7| 6 657,8| 306,6| 512,4| 98 208,7| | |національної культурної | | | | | | | | | | | | | |спадщини | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1802030| 0827 |Збереження історико- | 84 265,6| 84 205,6| 58 683,4| 3 059,5| 60,0| 12 903,1| 12 390,7| 6 657,8| 306,6| 512,4| 97 168,7| | |культурної спадщини в | | | | | | | | | | | | | |заповідниках | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1802040| 0829 |Заходи з охорони | 1 040,0| 1 040,0| | | | | | | | | 1 040,0| | |культурної спадщини, | | | | | | | | | | | | | |паспортизація, | | | | | | | | | | | | | |інвентаризація та | | | | | | | | | | | | | |реставрація пам'яток | | | | | | | | | | | | | |культурної спадщини | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1804000| |Державна служба туризму | 2 509,7| | | | 2 509,7| | | | | | 2 509,7| | |і курортів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1804020| 0472 |Фінансова підтримка | 480,0| | | | 480,0| | | | | | 480,0| | |створення умов безпеки | | | | | | | | | | | | | |туристів та розбудови | | | | | | | | | | | | | |туристичної | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури | | | | | | | | | | | | | |міжнародних транспортних| | | | | | | | | | | | | |коридорів та магістралей| | | | | | | | | | | | | |в Україні | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1804030| 0472 |Фінансова підтримка | 2 029,7| | | | 2 029,7| | | | | | 2 029,7| | |розвитку туризму | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1805000| |Державна служба контролю| 15,0| 15,0| | | | | | | | | 15,0| | |за переміщенням | | | | | | | | | | | | | |культурних цінностей | | | | | | | | | | | | | |через державний кордон | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1805020| 0829 |Заходи щодо запобігання | 15,0| 15,0| | | | | | | | | 15,0| | |незаконному переміщенню | | | | | | | | | | | | | |культурних цінностей | | | | | | | | | | | | | |через державний кордон | | | | | | | | | | | | | |України та сприяння їх | | | | | | | | | | | | | |поверненню державам, | | | | | | | | | | | | | |яким вони належали | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1806000| |Державна служба | 5 100,0| 5 100,0| | | | 950,0| 900,0| | | 50,0| 6 050,0| | |кінематографії | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1806020| 0823 |Створення та | 5 100,0| 5 100,0| | | | 950,0| 900,0| | | 50,0| 6 050,0| | |розповсюдження | | | | | | | | | | | | | |національних фільмів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1900000| |Державний комітет | 499 834,9| 374 121,1| 242 562,2| 2 502,1| 125 713,8| 26 686,5| 20 603,2| 2 331,9| 161,1| 6 083,3| 526 521,4| | |лісового господарства | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1901000| |Апарат Державного | 499 834,9| 374 121,1| 242 562,2| 2 502,1| 125 713,8| 26 686,5| 20 603,2| 2 331,9| 161,1| 6 083,3| 526 521,4| | |комітету лісового | | | | | | | | | | | | | |господарства України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1901010| 0422 |Керівництво та | 36 493,9| 36 493,9| 24 556,9| 1 348,8| | 28,6| 18,2| | 4,0| 10,4| 36 522,5| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | |лісового господарства | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1901020| 0140 |Фундаментальні | 575,4| | | | 575,4| | | | | | 575,4| | |дослідження у сфері | | | | | | | | | | | | | |екологічної безпеки в | | | | | | | | | | | | | |лісовому господарстві | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1901030| 0482 |Прикладні розробки у | 7 065,6| | | | 7 065,6| 2 490,4| | | | 2 490,4| 9 556,0| | |сфері розвитку лісового | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1901040| 0482 |Фінансова підтримка | 283,5| 283,5| 81,6| 8,0| | | | | | | 283,5| | |підготовки наукових | | | | | | | | | | | | | |кадрів у сфері лісового | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1901050| 0941 |Підготовка кадрів для | 35 734,9| 35 734,9| | | | 9 690,7| 9 308,7| | | 382,0| 45 425,6| | |лісового господарства | | | | | | | | | | | | | |вищими навчальними | | | | | | | | | | | | | |закладами I і II рівнів | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1901060| 0422 |Ведення лісового і | 302 108,0| 280 108,0| 202 410,1| 994,0| 22 000,0| 7 204,2| 4 689,7| 437,5| 31,8| 2 514,5| 309 312,2| | |мисливського | | | | | | | | | | | | | |господарства, охорона і | | | | | | | | | | | | | |захист лісів в лісовому | | | | | | | | | | | | | |фонді | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1901070| 0511 |Створення захисних | 96 009,9| | | | 96 009,9| | | | | | 96 009,9| | |лісових насаджень та | | | | | | | | | | | | | |полезахисних лісових | | | | | | | | | | | | | |смуг | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 1901080| 0520 |Збереження природно- | 21 563,7| 21 500,8| 15 513,6| 151,3| 62,9| 7 272,6| 6 586,6| 1 894,4| 125,3| 686,0| 28 836,3| | |заповідного фонду | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2100000| |Міністерство оборони | 7 428 528,1| 7 147 032,5| 4 350 110,8| 554 277,2| 281 495,6| 4 221 573,1| 496 504,7| 115 254,5| 59 392,5| 3 725 068,4| 11 650 101,2| | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2101000| |Апарат Міністерства | 7 428 528,1| 7 147 032,5| 4 350 110,8| 554 277,2| 281 495,6| 4 221 573,1| 496 504,7| 115 254,5| 59 392,5| 3 725 068,4| 11 650 101,2| | |оборони України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2101010| 0210 |Керівництво та військове| 179 256,2| 179 256,2| 138 598,2| 2 729,1| | | | | | | 179 256,2| | |управління Збройними | | | | | | | | | | | | | |Силами України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2101020| 0210 |Утримання особового | 5 867 481,7| 5 865 280,3| 3 505 885,9| 545 344,1| 2 201,4| 229 826,0| 219 576,0| 34 223,9| 38 500,0| 10 250,0| 6 097 307,7| | |складу Збройних Сил | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2101070| 0210 |Забезпечення Збройних | 5 552,7| 3 542,1| | | 2 010,6| 702 837,0| 1 837,0| | | 701 000,0| 708 389,7| | |Сил України зв'язком, | | | | | | | | | | | | | |створення та розвиток | | | | | | | | | | | | | |командних пунктів та | | | | | | | | | | | | | |автоматизованих систем | | | | | | | | | | | | | |управління | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2101080| 0260 |Медичне лікування, | 506 794,1| 506 670,4| 319 170,4| 6 204,0| 123,7| 219 101,7| 189 817,1| 55 449,7| 20 892,5| 29 284,6| 725 895,8| | |реабілітація та | | | | | | | | | | | | | |санаторне забезпечення | | | | | | | | | | | | | |особового складу | | | | | | | | | | | | | |Збройних Сил України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2101100| 0240 |Підготовка громадян на | 465 030,3| 465 030,3| 343 132,7| | | 50 853,0| 45 271,6| 25 580,9| | 5 581,4| 515 883,3| | |посади осіб офіцерського| | | | | | | | | | | | | |складу, підвищення | | | | | | | | | | | | | |кваліфікації, | | | | | | | | | | | | | |перепідготовка | | | | | | | | | | | | | |офіцерських кадрів та | | | | | | | | | | | | | |державних службовців, | | | | | | | | | | | | | |початкова військова | | | | | | | | | | | | | |підготовка молоді | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2101110| 0210 |Проведення | 3 653,2| 3 650,2| | | 3,0| 1 477,4| 1 477,4| | | | 5 130,6| | |мобілізаційної роботи | | | | | | | | | | | | | |і призову до Збройних | | | | | | | | | | | | | |Сил України та інших | | | | | | | | | | | | | |військових формувань | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2101140| 0210 |Реформування та розвиток| 86 746,3| 60 944,5| | | 25 801,8| 500 900,0| 900,0| | | 500 000,0| 587 646,3| | |Збройних Сил України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2101150| 0210 |Закупівля і модернізація| 125 441,5| | | | 125 441,5| 1 095 250,0| | | | 1 095 250,0| 1 220 691,5| | |озброєння та військової | | | | | | | | | | | | | |техніки для Збройних Сил| | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2101160| 0250 |Прикладні дослідження у | 39 236,7| | | | 39 236,7| 202 280,0| 2 077,6| | | 200 202,4| 241 516,7| | |сфері військової оборони| | | | | | | | | | | | | |держави | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2101170| 0210 |Відновлення | 26 965,6| 662,2| | | 26 303,4| 423 848,0| 34 548,0| | | 389 300,0| 450 813,6| | |боєздатності, | | | | | | | | | | | | | |утримання, експлуатація,| | | | | | | | | | | | | |ремонт озброєння та | | | | | | | | | | | | | |військової техніки | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2101180| 0210 |Будівництво і | 817,5| | | | 817,5| 3 500,0| | | | 3 500,0| 4 317,5| | |капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |військових об'єктів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2101190| 1062 |Будівництво (придбання) | | | | | | 755 700,0| | | | 755 700,0| 755 700,0| | |житла для | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | |Збройних Сил України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2101200| 0210 |Забезпечення живучості | 31 686,6| | | | 31 686,6| | | | | | 31 686,6| | |та вибухопожежобезпеки | | | | | | | | | | | | | |арсеналів, баз і складів| | | | | | | | | | | | | |озброєння ракет і | | | | | | | | | | | | | |боєприпасів Збройних Сил| | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2101210| 0512 |Утилізація звичайних | 840,0| | | | 840,0| 35 000,0| | | | 35 000,0| 35 840,0| | |видів боєприпасів та | | | | | | | | | | | | | |рідинних компонентів | | | | | | | | | | | | | |ракетного палива | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2101230| 0210 |Забезпечення участі у | 74 613,2| 54 221,5| 41 466,7| | 20 391,7| | | | | | 74 613,2| | |міжнародних миротворчих | | | | | | | | | | | | | |операціях | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2101240| 0210 |Забезпечення виконання | 8 424,5| 6 364,3| 1 856,9| | 2 060,2| 1 000,0| 1 000,0| | | | 9 424,5| | |міжнародних угод у | | | | | | | | | | | | | |військовій сфері | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2101270| 0210 |Підготовка курсантів | 1 290,5| 1 290,5| | | | | | | | | 1 290,5| | |льотних спеціалізацій | | | | | | | | | | | | | |для Збройних Сил України| | | | | | | | | | | | | |Харківським аероклубом | | | | | | | | | | | | | |Товариства сприяння | | | | | | | | | | | | | |обороні України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2101330| 1050 |Відшкодування Фонду | 120,0| 120,0| | | | | | | | | 120,0| | |соціального страхування | | | | | | | | | | | | | |на випадок безробіття | | | | | | | | | | | | | |додаткових витрат, | | | | | | | | | | | | | |пов'язаних з виплатою | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовцям, | | | | | | | | | | | | | |звільненим у зв'язку з | | | | | | | | | | | | | |реформуванням Збройних | | | | | | | | | | | | | |Сил України, допомоги по| | | | | | | | | | | | | |безробіттю та | | | | | | | | | | | | | |матеріальної допомоги у | | | | | | | | | | | | | |період професійної | | | | | | | | | | | | | |підготовки, | | | | | | | | | | | | | |перепідготовки або | | | | | | | | | | | | | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | | | |понад розмір, | | | | | | | | | | | | | |встановлений | | | | | | | | | | | | | |законодавством | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2101340| 0210 |Захист важливих | 4 417,1| | | | 4 417,1| | | | | | 4 417,1| | |державних об'єктів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2101350| 1070 |Соціальна та професійна | 160,4| | | | 160,4| | | | | | 160,4| | |адаптація | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців, що | | | | | | | | | | | | | |звільняються в запас або| | | | | | | | | | | | | |відставку | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2200000| |Міністерство освіти і | 12 600 209,5| 12 072 613,2| 1 441 913,5| 253 057,5| 527 596,3| 6 012 105,5| 5 412 218,2| 97 444,8| 23 694,2| 599 887,3| 18 612 315,0| | |науки України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201000| |Апарат Міністерства | 12 136 026,3| 11 661 932,1| 1 441 913,5| 253 057,5| 474 094,2| 5 809 122,1| 5 255 434,8| 97 444,8| 23 694,2| 553 687,3| 17 945 148,4| | |освіти і науки України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201010| 0990 |Керівництво та | 27 973,6| 27 973,6| 18 736,8| 1 735,1| | 100,0| 100,0| | | | 28 073,6| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | |освіти і науки | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201020| 0140 |Фундаментальні | 143 122,0| | | | 143 122,0| 2 000,0| | | | 2 000,0| 145 122,0| | |дослідження у вищих | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладах та | | | | | | | | | | | | | |наукових установах | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201030| 0140 |Забезпечення діяльності | 11 364,6| 1 201,2| 858,6| 11,0| 10 163,4| | | | | | 11 364,6| | |Державного фонду | | | | | | | | | | | | | |фундаментальних | | | | | | | | | | | | | |досліджень | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201040| 0980 |Прикладні дослідження і | 108 217,0| | | | 108 217,0| 94 507,5| | | | 94 507,5| 202 724,5| | |розробки за напрямами | | | | | | | | | | | | | |науково-технічної | | | | | | | | | | | | | |діяльності вищих | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів та | | | | | | | | | | | | | |наукових установ | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201060| 0150 |Наукові та науково- | 21 963,6| | | | 21 963,6| | | | | | 21 963,6| | |технічні розробки за | | | | | | | | | | | | | |державними цільовими | | | | | | | | | | | | | |програмами і державними | | | | | | | | | | | | | |замовленнями | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201070| 0150 |Виконання зобов'язань | 18 670,1| 474,2| 42,0| 87,5| 18 195,9| | | | | | 18 670,1| | |України у сфері | | | | | | | | | | | | | |міжнародного науково- | | | | | | | | | | | | | |технічного | | | | | | | | | | | | | |співробітництва | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201080| 0150 |Державні премії та | 14 241,2| 14 241,2| | | | | | | | | 14 241,2| | |стипендії в галузі | | | | | | | | | | | | | |освіти, науки і техніки | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201090| 0980 |Фінансова підтримка | 2 631,3| | | | 2 631,3| | | | | | 2 631,3| | |наукових об'єктів, що | | | | | | | | | | | | | |становлять національне | | | | | | | | | | | | | |надбання | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201100| 0922 |Надання загальної та | 53 173,9| 53 173,9| 25 239,7| 5 319,1| | 5 201,0| 4 401,0| 103,5| 316,0| 800,0| 58 374,9| | |поглибленої освіти з | | | | | | | | | | | | | |фізики і математики, | | | | | | | | | | | | | |фізкультури і спорту | | | | | | | | | | | | | |загальноосвітніми | | | | | | | | | | | | | |спеціалізованими | | | | | | | | | | | | | |школами-інтернатами | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201110| 0923 |Надання освіти у | 27 553,0| 27 553,0| 14 888,8| 4 603,6| | 971,0| 795,0| 234,2| 112,7| 176,0| 28 524,0| | |загальноосвітніх школах | | | | | | | | | | | | | |соціальної реабілітації | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201120| 0960 |Надання позашкільної | 42 773,4| 42 773,4| 12 691,2| 1 630,2| | 6 879,1| 6 174,2| 1 471,4| 879,9| 704,9| 49 652,5| | |освіти державними | | | | | | | | | | | | | |позашкільними | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами та| | | | | | | | | | | | | |заходи з оздоровлення та| | | | | | | | | | | | | |відпочинку дітей | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201130| 0930 |Підготовка кадрів у | 2 948 590,2| 2 948 590,2| 1 228 903,5| 232 639,6| | 307 397,7| 276 703,4| 91 733,1| 21 418,4| 30 694,3| 3 255 987,9| | |професійно-технічних | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладах | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201140| 0930 |Підготовка робітничих | 53 604,8| 53 604,8| 35 633,4| 2 087,8| | 269,4| 247,4| 40,2| | 22,0| 53 874,2| | |кадрів у професійно- | | | | | | | | | | | | | |технічних навчальних | | | | | | | | | | | | | |закладах соціальної | | | | | | | | | | | | | |реабілітації | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201150| 0941 |Підготовка кадрів вищими| 1 670 234,2| 1 670 234,2| | | | 460 400,0| 445 400,0| | | 15 000,0| 2 130 634,2| | |навчальними закладами I | | | | | | | | | | | | | |і II рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201160| 0942 |Підготовка кадрів вищими| 5 672 510,3| 5 672 510,3| | | | 4 462 904,6| 4 117 837,6| | | 345 067,0| 10 135 414,9| | |навчальними закладами | | | | | | | | | | | | | |III і IV рівнів | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201170| 0970 |Виготовлення випускних | 34 312,6| 34 312,6| | | | | | | | | 34 312,6| | |документів про освіту | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201180| 0990 |Проведення | 1 496,2| 1 496,2| | | | | | | | | 1 496,2| | |всеукраїнських та | | | | | | | | | | | | | |міжнародних олімпіад у | | | | | | | | | | | | | |сфері освіти | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201190| 0970 |Інформатизація | 1 208,3| | | | 1 208,3| | | | | | 1 208,3| | |загальноосвітніх, | | | | | | | | | | | | | |професійно-технічних і | | | | | | | | | | | | | |вищих навчальних | | | | | | | | | | | | | |закладів та | | | | | | | | | | | | | |комп'ютеризація | | | | | | | | | | | | | |професійно-технічних та | | | | | | | | | | | | | |вищих навчальних | | | | | | | | | | | | | |закладів, забезпечення | | | | | | | | | | | | | |професійно-технічних і | | | | | | | | | | | | | |вищих навчальних | | | | | | | | | | | | | |закладів сучасними | | | | | | | | | | | | | |технічними засобами | | | | | | | | | | | | | |навчання з природничо- | | | | | | | | | | | | | |математичних і | | | | | | | | | | | | | |технологічних дисциплін | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201200| 0990 |Пільговий проїзд | 38 280,0| 38 280,0| | | | | | | | | 38 280,0| | |студентів вищих | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів і | | | | | | | | | | | | | |учнів професійно- | | | | | | | | | | | | | |технічних училищ у | | | | | | | | | | | | | |залізничному, | | | | | | | | | | | | | |автомобільному та | | | | | | | | | | | | | |водному транспорті | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201230| 0970 |Видання, придбання, | 161 379,7| 10 413,3| | | 150 966,4| | | | | | 161 379,7| | |зберігання і доставка | | | | | | | | | | | | | |підручників і посібників| | | | | | | | | | | | | |для студентів вищих | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів, | | | | | | | | | | | | | |учнів загальноосвітніх і| | | | | | | | | | | | | |професійно-технічних | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів та | | | | | | | | | | | | | |вихованців дошкільних | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201240| 0990 |Методичне забезпечення | 43 931,0| 43 931,0| 30 329,0| 899,8| | 5 390,8| 4 807,8| 1 886,5| 250,1| 583,0| 49 321,8| | |діяльності навчальних | | | | | | | | | | | | | |закладів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201260| 0721 |Амбулаторне медичне | 249,5| 249,5| 172,6| 8,1| | | | | | | 249,5| | |обслуговування | | | | | | | | | | | | | |працівників Кримської | | | | | | | | | | | | | |астрофізичної | | | | | | | | | | | | | |обсерваторії | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201270| 0826 |Функціонування музеїв | 2 057,8| 2 057,8| 1 461,0| 48,5| | 376,4| 366,4| 141,8| 3,0| 10,0| 2 434,2| -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201280| 0832 |Фінансова підтримка | 54,9| 54,9| | | | | | | | | 54,9| | |науково-освітянської | | | | | | | | | | | | | |преси | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201290| 0473 |Дослідження на | 13 350,6| | | | 13 350,6| | | | | | 13 350,6| | |антарктичній станції | | | | | | | | | | | | | |"Академік Вернадський" | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201300| 0350 |Спецінформації | 2 146,4| | | |2 146,4 | | | | | | 2 146,4| -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201310| 0810 |Фізична і спортивна | 46 854,5| 46 854,5| 18 743,6| 3 097,1| | 4 024,9| 3 197,3| 593,0| 530,7| 827,6| 50 879,4| | |підготовка учнівської та| | | | | | | | | | | | | |студентської молоді | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201320| 0950 |Підвищення кваліфікації | 5 351,5| 5 351,5| 3 815,9| 151,0| | 2 361,0| 2 241,0| 914,1| 151,0| 120,0| 7 712,5| | |керівних працівників і | | | | | | | | | | | | | |спеціалістів харчової і | | | | | | | | | | | | | |переробної промисловості| | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201340| 0150 |Фінансова підтримка | 4 962,8| 4 962,8| 2 255,5| 278,2| | 350,0| 350,0| 170,0| 25,4| | 5 312,8| | |розвитку інфраструктури | | | | | | | | | | | | | |у сфері наукової | | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201370| 0942 |Підготовка фахівців | 127 161,1| 127 161,1| | | | 65 998,7| 39 723,7| | | 26 275,0| 193 159,8| | |Національною юридичною | | | | | | | | | | | | | |академією імені Ярослава| | | | | | | | | | | | | |Мудрого | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201430| 0942 |Підготовка кадрів | 482 812,9| 482 812,9| | | | 126 003,4| 106 003,4| | | 20 000,0| 608 816,3| | |Національним технічним | | | | | | | | | | | | | |університетом "Київський| | | | | | | | | | | | | |політехнічний інститут" | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201450| 0990 |Виплати на реалізацію | 33 318,9| 33 318,9| | | | | | | | | 33 318,9| | |положень Закону України | | | | | | | | | | | | | |"Про реструктуризацію | | | | | | | | | | | | | |заборгованості з виплат,| | | | | | | | | | | | | |передбачених статтею 57 | | | | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | | | | |освіту" педагогічним, | | | | | | | | | | | | | |науково-педагогічним та | | | | | | | | | | | | | |іншим категоріям | | | | | | | | | | | | | |працівників навчальних | | | | | | | | | | | | | |закладів" ( 1994-15 ) | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201470| 0990 |Здійснення зовнішнього | 80 177,8| 80 177,8| 48 141,9| 460,9| | 661,7| 661,7| 157,0| 7,0| | 80 839,5| | |оцінювання та моніторинг| | | | | | | | | | | | | |якості освіти | | | | | | | | | | | | | |Українським | | | | | | | | | | | | | |центром оцінювання | | | | | | | | | | | | | |якості освіти та його | | | | | | | | | | | | | |регіональними | | | | | | | | | | | | | |підрозділами | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201500| 0942 |Підготовка кадрів | 214 578,9| 214 578,9| | | | 238 482,9| 223 482,9| | | 15 000,0| 453 061,8| | |Національним авіаційним | | | | | | | | | | | | | |університетом | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201530| 0942 |Підготовка кадрів для | 19 928,4| 19 928,4| | | | 9 082,0| 7 182,0| | | 1 900,0| 29 010,4| | |гуманітарної сфери | | | | | | | | | | | | | |Національним | | | | | | | | | | | | | |університетом "Острозька| | | | | | | | | | | | | |академія" | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201560| 0140 |Фундаментальні | 2 129,3| | | | 2 129,3| | | | | | 2 129,3| | |дослідження у сфері | | | | | | | | | | | | | |державного управління | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2201600| 0921 |Заходи щодо модернізації| 3 660,0| 3 660,0| | | | 15 760,0| 15 760,0| | | | 19 420,0| | |системи загальної | | | | | | | | | | | | | |середньої освіти | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2202000| |Державний департамент | 800,0| | | | 800,0| 9 000,0| | | | 9 000,0| 9 800,0| | |інтелектуальної | | | | | | | | | | | | | |власності | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2202020| 0411 |Заходи, пов'язані з | 800,0| | | | 800,0| 9 000,0| | | | 9 000,0| 9 800,0| | |охороною інтелектуальної| | | | | | | | | | | | | |власності | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2206000| |Київський національний | 463 383,2| 410 681,1| | | 52 702,1| 193 983,4| 156 783,4| | | 37 200,0| 657 366,6| | |університет імені Тараса| | | | | | | | | | | | | |Шевченка | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2206010| 0140 |Фундаментальні | 48 436,9| | | | 48 436,9| 1 800,0| | | | 1 800,0| 50 236,9| | |дослідження у сфері | | | | | | | | | | | | | |природничих і технічних,| | | | | | | | | | | | | |гуманітарних і | | | | | | | | | | | | | |суспільних наук | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2206020| 0980 |Прикладні розробки з | 4 265,2| | | | 4 265,2| 4 200,0| | | | 4 200,0| 8 465,2| | |пріоритетних напрямів | | | | | | | | | | | | | |розвитку науки і техніки| | | | | | | | | | | | | |та технічне оснащення | | | | | | | | | | | | | |наукової бази Київського| | | | | | | | | | | | | |національного | | | | | | | | | | | | | |університету імені | | | | | | | | | | | | | |Тараса Шевченка | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2206040| 0980 |Проведення з'їздів, | 136,0| 136,0| | | | | | | | | 136,0| | |симпозіумів, конференцій| | | | | | | | | | | | | |і семінарів Київським | | | | | | | | | | | | | |національним | | | | | | | | | | | | | |університетом імені | | | | | | | | | | | | | |Тараса Шевченка | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2206050| 0942 |Підготовка кадрів | 410 545,1| 410 545,1| | | | 187 983,4| 156 783,4| | | 31 200,0| 598 528,5| | |Київським національним | | | | | | | | | | | | | |університетом імені | | | | | | | | | | | | | |Тараса Шевченка | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2210000| |Міністерство освіти і | 370 017,0| 370 017,0| | | | | | | | | 370 017,0| | |науки України | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2211000| |Міністерство освіти і | 370 017,0| 370 017,0| | | | | | | | | 370 017,0| | |науки України | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2211020| 0180 |Субвенція з державного | 370 017,0| 370 017,0| | | | | | | | | 370 017,0| | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на здійснення | | | | | | | | | | | | | |виплат, визначених | | | | | | | | | | | | | |Законом України "Про | | | | | | | | | | | | | |реструктуризацію | | | | | | | | | | | | | |заборгованості з виплат,| | | | | | | | | | | | | |передбачених статтею 57 | | | | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | | | | |освіту" педагогічним, | | | | | | | | | | | | | |науково-педагогічним та | | | | | | | | | | | | | |іншим категоріям | | | | | | | | | | | | | |працівників навчальних | | | | | | | | | | | | | |закладів" ( 1994-15 ) | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2300000| |Міністерство охорони | 4 080 510,7| 4 027 889,3| 1 322 571,5| 125 498,1| 52 621,4| 1 471 407,5| 1 318 524,0| 174 563,6| 40 083,8| 152 883,5| 5 551 918,2| | |здоров'я України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301000| |Апарат Міністерства | 4 029 383,7| 3 976 762,3| 1 288 210,3| 125 498,1| 52 621,4| 1 462 791,7| 1 310 249,2| 174 563,6| 39 984,8| 152 542,5| 5 492 175,4| | |охорони здоров'я України| | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301010| 0763 |Керівництво та | 19 935,8| 19 935,8| 13 637,6| 969,5| | 4 414,1| 4 324,1| 1 223,2| 235,2| 90,0| 24 349,9| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301020| 0140 |Фундаментальні | 12 305,4| | | | 12 305,4| | | | | | 12 305,4| | |дослідження у сфері | | | | | | | | | | | | | |профілактичної та | | | | | | | | | | | | | |клінічної медицини | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301050| 0750 |Прикладні наукові та | 37 316,0| | | | 37 316,0| 18 055,9| | | | 18 055,9| 55 371,9| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | | | |державним замовленням, | | | | | | | | | | | | | |фінансова підтримка | | | | | | | | | | | | | |підготовки наукових | | | | | | | | | | | | | |кадрів у сфері | | | | | | | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301060| 0750 |Фінансова підтримка | 92,3| 92,3| | 59,6| | | | | | | 92,3| | |розвитку інфраструктури | | | | | | | | | | | | | |наукової діяльності у | | | | | | | | | | | | | |сфері профілактичної та | | | | | | | | | | | | | |клінічної медицини | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301070| 0942 |Підготовка і підвищення | 521 733,2| 521 733,2| | | | 863 889,1| 812 729,2| | | 51 159,9| 1 385 622,3| | |кваліфікації медичних та| | | | | | | | | | | | | |фармацевтичних, наукових| | | | | | | | | | | | | |та науково-педагогічних | | | | | | | | | | | | | |кадрів вищими | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами | | | | | | | | | | | | | |III і IV рівнів | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301080| 0950 |Підвищення кваліфікації | 86 810,6| 86 810,6| 57 793,2| 2 631,6| | 34 551,5| 32 907,5| 15 004,3| 3 233,6| 1 644,0| 121 362,1| | |медичних та | | | | | | | | | | | | | |фармацевтичних кадрів та| | | | | | | | | | | | | |підготовка наукових і | | | | | | | | | | | | | |науково-педагогічних | | | | | | | | | | | | | |кадрів у сфері охорони | | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301090| 0990 |Методичне забезпечення | 615,3| 615,3| 451,5| | | | | | | | 615,3| | |діяльності медичних | | | | | | | | | | | | | |(фармацевтичних) вищих | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів та | | | | | | | | | | | | | |закладів післядипломної | | | | | | | | | | | | | |освіти | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301100| 0731 |Стаціонарне медичне | 55 788,3| 55 788,3| 33 598,8| 3 202,5| | 11 712,6| 10 482,6| 4 729,0| 513,2| 1 230,0| 67 500,9| | |обслуговування | | | | | | | | | | | | | |працівників водного | | | | | | | | | | | | | |транспорту та | | | | | | | | | | | | | |нафтопереробної | | | | | | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301110|0732 |Спеціалізована та | 464 947,3| 462 947,3| 242 128,0| 43 945,0| 2 000,0| 26 737,2| 21 970,9| 6 664,2| 1 087,6| 4 766,3| 491 684,5| | |високоспеціалізована | | | | | | | | | | | | | |медична допомога, що | | | | | | | | | | | | | |надається | | | | | | | | | | | | | |загальнодержавними | | | | | | | | | | | | | |закладами охорони | | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301120| 0941 |Підготовка медичних і | 2 642,9| 2 642,9| | | | 6 795,2| 6 683,2| | | 112,0| 9 438,1| | |фармацевтичних кадрів | | | | | | | | | | | | | |вищими навчальними | | | | | | | | | | | | | |закладами I і II рівнів | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301130| 0763 |Стипендії Президента | 924,0| 924,0| | | | | | | | | 924,0| | |України для видатних | | | | | | | | | | | | | |діячів галузі охорони | | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301170| 0732 |Діагностика і лікування | 195 371,2| 195 371,2| 83 136,4| 11 791,4| | 8 778,3| 7 445,4| 2 746,7| 448,6| 1 332,9| 204 149,5| | |захворювань із | | | | | | | | | | | | | |впровадженням | | | | | | | | | | | | | |експериментальних та | | | | | | | | | | | | | |нових медичних | | | | | | | | | | | | | |технологій у клініках | | | | | | | | | | | | | |науково-дослідних | | | | | | | | | | | | | |установ та в вищих | | | | | | | | | | | | | |навчальних медичних | | | | | | | | | | | | | |закладах Міністерства | | | | | | | | | | | | | |охорони здоров'я України| | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301180| 0734 |Санаторне лікування | 154 321,7| 154 321,7| 54 390,5| 17 877,8| | 13 909,6| 12 874,8| 2 318,5| 2 141,6| 1 034,8| 168 231,3| | |хворих на туберкульоз | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301190| 0734 |Санаторне лікування | 116 560,1| 116 560,1| 46 295,4| 13 846,6| | 38 406,6| 30 808,8| 4 390,4| 4 486,4| 7 597,8| 154 966,7| | |дітей та підлітків з | | | | | | | | | | | | | |соматичними | | | | | | | | | | | | | |захворюваннями (крім | | | | | | | | | | | | | |туберкульозу) | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301200| 0722 |Спеціалізована | 23 431,4| 23 431,4| 15 617,4| 1 130,9| | 4 017,9| 3 693,5| 1 671,0| 34,9| 324,4| 27 449,3| | |консультативна | | | | | | | | | | | | | |амбулаторно-поліклінічна| | | | | | | | | | | | | |допомога, що надається | | | | | | | | | | | | | |вищими навчальними | | | | | | | | | | | | | |закладами, науково- | | | | | | | | | | | | | |дослідними установами та| | | | | | | | | | | | | |загальнодержавними | | | | | | | | | | | | | |закладами охорони | | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301230| 0723 |Надання послуг у | 24 477,3| 24 477,3| 15 372,0| 1 474,2| | 7 244,4| 6 458,1| 3 264,9| 265,6| 786,3| 31 721,7| | |стоматологічних | | | | | | | | | | | | | |поліклініках вищих | | | | | | | | | | | | | |навчальних медичних | | | | | | | | | | | | | |закладів та інших | | | | | | | | | | | | | |загальнодержавних | | | | | | | | | | | | | |стоматологічних закладах| | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301250| 0740 |Державний санітарно- | 1 015 617,3| 1 015 617,3| 710 049,7| 28 181,7| | 411 828,3| 359 458,1| 132 453,6| 27 472,4| 52 370,2| 1 427 445,6| | |епідеміологічний нагляд | | | | | | | | | | | | | |та дезинфекційні заходи | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301260| 0740 |Заходи по боротьбі з | 500,0| | | | 500,0| | | | | | 500,0| | |епідеміями | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301270| 0740 |Програми і централізо- | 237 738,3| 237 738,3| | | | | | | | | 237 738,3| | |вані заходи з | | | | | | | | | | | | | |імунопрофілактики | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301310| 0763 |Централізовані заходи з | 30 821,3| 30 821,3| | | | | | | | | 30 821,3| | |трансплантації органів | | | | | | | | | | | | | |та тканин | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301350| 0763 |Організація і | 13 774,3| 13 774,3| 8 993,1| 179,7| | 20,0| 17,0| 6,0| | 3,0| 13 794,3| | |регулювання діяльності | | | | | | | | | | | | | |установ та окремі | | | | | | | | | | | | | |заходи у системі | | | | | | | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301360| 0763 |Лікування громадян | 7 866,6| 7 866,6| | | | | | | | | 7 866,6| | |України за кордоном | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301370| 0763 |Забезпечення медичних | 539 648,0| 539 648,0| | | | | | | | | 539 648,0| | |заходів по боротьбі з | | | | | | | | | | | | | |туберкульозом, | | | | | | | | | | | | | |профілактики та | | | | | | | | | | | | | |лікування СНІДу, | | | | | | | | | | | | | |лікування онкологічних | | | | | | | | | | | | | |хворих | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301400| 0763 |Забезпечення медичних | 341 298,0| 341 298,0| | | | | | | | | 341 298,0| | |заходів окремих | | | | | | | | | | | | | |державних програм | | | | | | | | | | | | | |та комплексних заходів | | | | | | | | | | | | | |програмного характеру | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301410| 0825 |Функціонування | 5 389,3| 5 389,3| 3 815,4| 66,5| | 160,0| 130,0| 30,0| 4,0| 30,0| 5 549,3| | |Національної наукової | | | | | | | | | | | | | |медичної бібліотеки | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301420| 0826 |Збереження та | 4 202,1| 4 202,1| 2 931,3| 141,1| | 271,0| 266,0| 61,8| 61,7| 5,0| 4 473,1| | |популяризація історії | | | | | | | | | | | | | |медицини | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301440| 0763 |Заходи з обміну та | 500,0| 500,0| | | | | | | | | 500,0| | |вивчення досвіду у | | | | | | | | | | | | | |провідних клініках світу| | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301450| 0763 |Забезпечення окремих | 15 000,0| 15 000,0| | | | | | | | | 15 000,0| | |централізованих заходів | | | | | | | | | | | | | |з лікування цукрового | | | | | | | | | | | | | |діабету | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301480|0763 |Компенсація виробникам | 53 200,0| 53 200,0| | | | | | | | | 53 200,0| | |додаткових витрат, | | | | | | | | | | | | | |пов'язаних з | | | | | | | | | | | | | |підвищенням з 1 січня | | | | | | | | | | | | | |2004 р. ставки акцизного| | | | | | | | | | | | | |збору на спирт етиловий,| | | | | | | | | | | | | |що використовується | | | | | | | | | | | | | |для виготовлення | | | | | | | | | | | | | |лікарських засобів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301520| 0763 |Фінансова підтримка | 46 055,7| 46 055,7| | | | | | | | | 46 055,7| | |служб Товариства | | | | | | | | | | | | | |Червоного Хреста України| | | | | | | | | | | | | |та внесок до Міжнародної| | | | | | | | | | | | | |федерації Товариств | | | | | | | | | | | | | |Червоного Хреста та | | | | | | | | | | | | | |Червоного Півмісяця | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2301600| 0763 |Заходи з подолання | 500,0| | | | 500,0| 12 000,0| | | | 12 000,0| 12 500,0| | |епідемії туберкульозу та| | | | | | | | | | | | | |СНІДу | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2302000| |Державна інспекція з | 51 127,0| 51 127,0| 34 361,2| | | 8 615,8| 8 274,8| | 99,0| 341,0| 59 742,8| | |контролю якості | | | | | | | | | | | | | |лікарських засобів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2302010| 0763 |Керівництво та | 51 127,0| 51 127,0| 34 361,2| | | 8 615,8| 8 274,8| | 99,0| 341,0| 59 742,8| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | |контролю за якістю | | | | | | | | | | | | | |лікарських засобів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2310000| |Міністерство охорони | 3 000,0| 500,0| | | 2 500,0| | | | | | 3 000,0| | |здоров'я України | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2311000| |Міністерство охорони | 3 000,0| 500,0| | | 2 500,0| | | | | | 3 000,0| | |здоров'я України | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2311050|0180 |Субвенція з державного | 3 000,0| 500,0| | | 2 500,0| | | | | | 3 000,0| | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | | |бюджету Донецької | | | | | | | | | | | | | |області на забезпечення | | | | | | | | | | | | | |лікування інвалідів- | | | | | | | | | | | | | |спинальників у Донецькій| | | | | | | | | | | | | |обласній лікарні | | | | | | | | | | | | | |відновного лікування | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2400000| |Міністерство охорони | 557 490,0| 537 917,8| 387 221,7| 4 912,0| 19 572,2| 1 050 862,3| 93 785,2| 6 330,0| 10 847,3| 957 077,1| 1 608 352,3| | |навколишнього природного| | | | | | | | | | | | | |середовища України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2401000| |Апарат Міністерства | 224 871,9| 222 166,2| 158 344,3| 4 008,7| 2 705,7| 132 005,8| 47 342,3| 6 330,0| 3 198,7| 84 663,5| 356 877,7| | |охорони навколишнього | | | | | | | | | | | | | |природного середовища | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2401010| 0540 |Загальне керівництво та | 28 459,3| 28 459,3| 19 761,9| 582,9| | 7 543,0| 5 669,3| 1 056,0| 356,0| 1 873,7| 36 002,3| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | |охорони навколишнього | | | | | | | | | | | | | |природного середовища | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2401020| 0540 |Управління та контроль у| 125 847,1| 125 847,1| 89 398,5| 2 940,7| | 28 718,5| 24 716,4| 300,0| 2 662,3| 4 002,1| 154 565,6| | |сфері охорони | | | | | | | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | | | | | | | |середовища на | | | | | | | | | | | | | |регіональному рівні | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2401040| 0530 |Прикладні наукові та | 2 702,9| | | | 2 702,9| | | | | | 2 702,9| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами | | | | | | | | | | | | | |і державним замовленням | | | | | | | | | | | | | |у сфері природоохоронної| | | | | | | | | | | | | |діяльності, фінансова | | | | | | | | | | | | | |підтримка підготовки | | | | | | | | | | | | | |наукових кадрів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2401090| 0950 |Підвищення кваліфікації | 6 857,5| 6 857,5| 5 024,2| 12,7| | 10 270,0| 6 570,0| 3 500,0| 52,0| 3 700,0| 17 127,5| | |та перепідготовка у | | | | | | | | | | | | | |сфері охорони | | | | | | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | | | | | | |природного середовища | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2401160| 0520 |Заходи із створення і | 61 005,1| 61 002,3| 44 159,7| 472,4| 2,8| 5 474,3| 5 046,6| 1 474,0| 128,4| 427,7| 66 479,4| | |збереження природно- | | | | | | | | | | | | | |заповідного фонду, | | | | | | | | | | | | | |ведення кадастрів | | | | | | | | | | | | | |тваринного і рослинного | | | | | | | | | | | | | |світу, Червоної книги | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2401190| 0540 |Моніторинг навколишнього| | | | | | 25 000,0| | | | 25 000,0| 25 000,0| | |природного середовища та| | | | | | | | | | | | | |забезпечення державного | | | | | | | | | | | | | |контролю за додержанням | | | | | | | | | | | | | |вимог природоохоронного | | | | | | | | | | | | | |законодавства | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2401230| 0513 |Очистка стічних вод | | | | | | 3 000,0| | | | 3 000,0| 3 000,0| -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2401240| 0540 |Міжнародне | | | | | | 4 000,0| 2 740,0| | | 1 260,0| 4 000,0| | |співробітництво у сфері | | | | | | | | | | | | | |охорони навколишнього | | | | | | | | | | | | | |природного середовища, | | | | | | | | | | | | | |сприяння сталому | | | | | | | | | | | | | |розвитку, екологічній | | | | | | | | | | | | | |освіті та поширенню | | | | | | | | | | | | | |екологічної інформації | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2401250| 0512 |Поводження з відходами | | | | | | 25 000,0| | | | 25 000,0| 25 000,0| | |та небезпечними | | | | | | | | | | | | | |хімічними речовинами | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2401260| 0520 |Формування національної | | | | | | 15 000,0| 600,0| | | 14 400,0| 15 000,0| | |екологічної мережі | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2401290| 0511 |Підвищення якості | | | | | | 6 000,0| | | | 6 000,0| 6 000,0| | |атмосферного повітря | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2401320| 0513 |Фінансова підтримка | | | | | | 2 000,0| 2 000,0| | | | 2 000,0| | |природоохоронної | | | | | | | | | | | | | |діяльності, у тому числі| | | | | | | | | | | | | |через механізм | | | | | | | | | | | | | |здешевлення кредитів | | | | | | | | | | | | | |комерційних банків | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2402000| |Національне агентство | 5 462,0| 5 462,0| 3 626,2| 319,4| | 50 000,0| | | | 50 000,0| 55 462,0| | |екологічних інвестицій | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2402010| 0540 |Керівництво та | 5 462,0| 5 462,0| 3 626,2| 319,4| | | | | | | 5 462,0| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | |екологічних інвестицій | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2402020| 0511 |Реалізація проектів, | | | | | | 50 000,0| | | | 50 000,0| 50 000,0| | |спрямованих на | | | | | | | | | | | | | |скорочення викидів або | | | | | | | | | | | | | |збільшення поглинання | | | | | | | | | | | | | |парникових газів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2404000| |Державна геологічна | | | | | | 668 181,5| | | | 668 181,5| 668 181,5| | |служба | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2404020| 0444 |Розвиток мінерально- | | | | | | 668 181,5| | | | 668 181,5| 668 181,5| | |сировинної бази, в тому | | | | | | | | | | | | | |числі буріння | | | | | | | | | | | | | |артезіанських свердловин| | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2405000| |Державна служба | 8 095,0| | | | 8 095,0| | | | | | 8 095,0| | |геодезії, картографії | | | | | | | | | | | | | |та кадастру | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2405020| 0411 |Загальнодержавні | 3 020,0| | | | 3 020,0| | | | | | 3 020,0| | |геодезичні та | | | | | | | | | | | | | |картографічні роботи | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2405030| 0490 |Демаркація та | 5 075,0| | | | 5 075,0| | | | | | 5 075,0| | |делімітація | | | | | | | | | | | | | |державного кордону | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2408000| |Державний комітет | 319 061,1| 310 289,6| 225 251,2| 583,9| 8 771,5| 200 675,0| 46 442,9| | 7 648,6| 154 232,1| 519 736,1| | |України із земельних | | | | | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2408010| 0421 |Керівництво та | 307 659,9| 307 659,9| 225 251,2| 568,4| | 45 000,0| 36 280,0| | 7 600,0| 8 720,0| 352 659,9| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | |земельних ресурсів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2408020| 0950 |Підвищення кваліфікації | 136,5| 136,5| | | | | | | | | 136,5| | |працівників Держкомзему | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2408030| 0421 |Проведення земельної | 7 288,5| 1 425,0| | | 5 863,5| | | | | | 7 288,5| | |реформи | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2408040| 0511 |Збереження, відтворення | 470,0| | | | 470,0| | | | | | 470,0| | |та забезпечення | | | | | | | | | | | | | |раціонального | | | | | | | | | | | | | |використання земельних | | | | | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2408600| 0421 |Видача державних актів | 3 506,2| 1 068,2| | 15,5| 2 438,0| 155 675,0| 10 162,9| | 48,6| 145 512,1| 159 181,2| | |на право приватної | | | | | | | | | | | | | |власності на землю | | | | | | | | | | | | | |в сільській місцевості | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2500000| |Міністерство праці та | 3 181 572,3| 3 161 930,0| 95 797,5| 22 113,1| 19 642,3| 556 463,3| 285 329,8| 27 716,5| 6 172,8| 271 133,5| 3 738 035,6| | |соціальної політики | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501000| |Апарат Міністерства | 2 763 977,6| 2 744 335,3| 89 880,5| 19 689,0| 19 642,3| 385 050,1| 199 110,0| 439,5| 2 503,7| 185 940,1| 3 149 027,7| | |праці та соціальної | | | | | | | | | | | | | |політики України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501010| 0412 |Керівництво та | 96 522,7| 96 522,7| 66 135,6| 4 780,0| | 2 510,3| 2 510,3| | 1 651,2| | 99 033,0| | |управління у сфері праці| | | | | | | | | | | | | |та соціальної політики | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501040| 1080 |Прикладні наукові та | 14 614,2| 91,9| | | 14 522,3| 630,0| | | | 630,0| 15 244,2| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | | | |державним замовленням у | | | | | | | | | | | | | |сфері економіки праці та| | | | | | | | | | | | | |соціальної політики | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501050| 0941 |Підготовка кадрів для | 12 605,8| 12 605,8| | | | 96,0| 45,0| | | 51,0| 12 701,8| | |галузі соціального | | | | | | | | | | | | | |забезпечення та | | | | | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | | | | | |вищими навчальними | | | | | | | | | | | | | |закладами I і II рівнів | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501060| 0950 |Підвищення кваліфікації | 530,7| 530,7| 343,5| 43,4| | 77,4| 77,4| 34,6| 7,3| | 608,1| | |працівників органів | | | | | | | | | | | | | |соціального захисту і | | | | | | | | | | | | | |соціального забезпечення| | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501070| 0732 |Спеціалізована протезно-| 6 328,5| 6 328,5| 3 130,3| 1 082,7| | 40,0| 40,0| | 4,5| | 6 368,5| | |ортопедична та медично- | | | | | | | | | | | | | |реабілітаційна допомога | | | | | | | | | | | | | |інвалідам у клініці | | | | | | | | | | | | | |Науково-дослідного | | | | | | | | | | | | | |інституту протезування, | | | | | | | | | | | | | |протезобудування та | | | | | | | | | | | | | |відновлення | | | | | | | | | | | | | |працездатності | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501080| 0734 |Санаторне лікування | 55 681,1| 55 681,1| 20 271,1| 13 782,9| | 3 878,2| 3 674,2| 404,9| 840,7| 204,0| 59 559,3| | |ветеранів війни (крім | | | | | | | | | | | | | |хворих на туберкульоз) | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501090| 1090 |Виготовлення бланків | 616,8| 616,8| | | | | | | | | 616,8| | |посвідчень та нагрудних | | | | | | | | | | | | | |знаків для системи | | | | | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501120| 1010 |Фінансова підтримка | 37 352,6| 37 352,6| | | | | | | | | 37 352,6| | |громадських організацій | | | | | | | | | | | | | |інвалідів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501130| 1050 |Одноразова матеріальна | 8 080,2| 8 080,2| | | | | | | | | 8 080,2| | |допомога інвалідам та | | | | | | | | | | | | | |непрацюючим | | | | | | | | | | | | | |малозабезпеченим особам | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501140| 1090 |Створення і програмно- | 1 143,4| 1 143,4| | | | | | | | | 1 143,4| | |технічне забезпечення | | | | | | | | | | | | | |системи інформаційно- | | | | | | | | | | | | | |аналітичної підтримки та| | | | | | | | | | | | | |інформаційно-методичне | | | | | | | | | | | | | |забезпечення установ | | | | | | | | | | | | | |системи Міністерства | | | | | | | | | | | | | |праці та соціальної | | | | | | | | | | | | | |політики України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501150| 1030 |Щорічна разова грошова | 402 995,6| 402 995,6| | | | | | | | | 402 995,6| | |допомога ветеранам війни| | | | | | | | | | | | | |та жертвам нацистських | | | | | | | | | | | | | |переслідувань | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501160| 1030 |Довічні державні | 3 288,4| 3 288,4| | | | | | | | | 3 288,4| | |стипендії | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501170| 1010 |Розробка нових видів | 11 000,0| 10 880,0| | | 120,0| | | | | | 11 000,0| | |протезно-ортопедичних | | | | | | | | | | | | | |виробів та | | | | | | | | | | | | | |обслуговування інвалідів| | | | | | | | | | | | | |у стаціонарах при | | | | | | | | | | | | | |протезних підприємствах | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501180| 1070 |Соціальний захист | 865,8| 865,8| | | | | | | | | 865,8| | |працівників, що | | | | | | | | | | | | | |вивільняються у зв'язку | | | | | | | | | | | | | |з виведенням з | | | | | | | | | | | | | |експлуатації | | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501200| 1070 |Доплати за роботу на | 371 136,7| 371 136,7| | | | | | | | | 371 136,7| | |радіоактивно забруднених| | | | | | | | | | | | | |територіях, збереження | | | | | | | | | | | | | |заробітної плати при | | | | | | | | | | | | | |переведенні на | | | | | | | | | | | | | |нижчеоплачувану роботу | | | | | | | | | | | | | |та у зв'язку з | | | | | | | | | | | | | |відселенням, виплати | | | | | | | | | | | | | |підвищених стипендій та | | | | | | | | | | | | | |надання додаткової | | | | | | | | | | | | | |відпустки громадянам, | | | | | | | | | | | | | |які постраждали | | | | | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської| | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501210| 1070 |Компенсація сім'ям з | 575 400,0| 575 400,0| | | | | | | | | 575 400,0| | |дітьми та видатки на | | | | | | | | | | | | | |безплатне харчування | | | | | | | | | | | | | |дітей, які постраждали | | | | | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської| | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501230| 1070 |Щомісячна грошова | 742 453,0| 742 453,0| | | | | | | | | 742 453,0| | |допомога у зв'язку з | | | | | | | | | | | | | |обмеженням споживання | | | | | | | | | | | | | |продуктів харчування | | | | | | | | | | | | | |місцевого виробництва та| | | | | | | | | | | | | |компенсації за пільгове | | | | | | | | | | | | | |забезпечення продуктами | | | | | | | | | | | | | |харчування громадян, які| | | | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501240| 1070 |Компенсації за втрачене | 10 000,0| 10 000,0| | | | | | | | | 10 000,0| | |майно та оплата витрат у| | | | | | | | | | | | | |зв'язку з переїздом на | | | | | | | | | | | | | |нове місце проживання | | | | | | | | | | | | | |громадянам, які | | | | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501250| 1070 |Компенсації за шкоду, | 46 620,5| 46 620,5| | | | | | | | | 46 620,5| | |заподіяну здоров'ю, та | | | | | | | | | | | | | |допомоги на | | | | | | | | | | | | | |оздоровлення, у разі | | | | | | | | | | | | | |звільнення з роботи | | | | | | | | | | | | | |громадян, які | | | | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501270| 1010 |Допомога по тимчасовій | 15 175,8| 15 175,8| | | | | | | | | 15 175,8| | |непрацездатності | | | | | | | | | | | | | |громадянам, які | | | | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501300| 1070 |Обслуговування | 422,0| 422,0| | | | | | | | | 422,0| | |банківських позик, | | | | | | | | | | | | | |наданих на пільгових | | | | | | | | | | | | | |умовах до 1999 року | | | | | | | | | | | | | |громадянам, які | | | | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501360| 1070 |Оздоровлення громадян, | 330 000,0| 330 000,0| | | | | | | | | 330 000,0| | |які постраждали | | | | | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської| | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501410| 1010 |Реєстрація державною | 1 570,4| 1 570,4| | | | | | | | | 1 570,4| | |службою зайнятості | | | | | | | | | | | | | |трудових договорів, | | | | | | | | | | | | | |укладених між | | | | | | | | | | | | | |працівниками та | | | | | | | | | | | | | |фізичними особами | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501550| 0942 |Підготовка кадрів для | 10 972,6| 10 972,6| | | | 5 607,6| 5 107,6| | | 500,0| 16 580,2| | |галузі соціального | | | | | | | | | | | | | |забезпечення та | | | | | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | | | | | |вищими навчальними | | | | | | | | | | | | | |закладами III-IV рівнів | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501580| 1062 |Придбання (будівництво) | 5 000,0| | | | 5 000,0| | | | | | 5 000,0| | |житла для інвалідів- | | | | | | | | | | | | | |сліпих та інвалідів | | | | | | | | | | | | | |глухих | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501610| 1090 |Підвищення ефективності| 2 760,9| 2 760,9| | | | 219 859,3| 72 367,6| | | 147 491,7| 222 620,2| | |управління реформою | | | | | | | | | | | | | |системи соціального | | | | | | | | | | | | | |захисту | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501620| 1090 |Створення єдиної системи| 100,0| 100,0| | | | 50 000,0| 37 146,8| | | 12 853,2| 50 100,0| | |збору та обліку внесків | | | | | | | | | | | | | |на загальнообов'язкове | | | | | | | | | | | | | |державне соціальне | | | | | | | | | | | | | |страхування та подальше | | | | | | | | | | | | | |формування системи | | | | | | | | | | | | | |накопичувального | | | | | | | | | | | | | |пенсійного забезпечення | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2501630| 1090 |Вдосконалення системи | 739,9| 739,9| | | | 102 351,3| 78 141,1| | | 24 210,2| 103 091,2| | |соціальної допомоги | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2505000| |Державний комітет | 21 422,7| 21 422,7| 5 917,0| 2 424,1| | 2 394,9| 2 107,2| 318,4| 300,7| 287,7| 23 817,6| | |України у справах | | | | | | | | | | | | | |ветеранів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2505010| 1030 |Керівництво та | 5 610,1| 5 610,1| 3 712,7| 427,4| | | | | | | 5 610,1| | |управління | | | | | | | | | | | | | |у сфері соціального | | | | | | | | | | | | | |захисту ветеранів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2505020| 0734 |Санаторне лікування | 8 356,2| 8 356,2| 2 204,3| 1 996,7| | 2 394,9| 2 107,2| 318,4| 300,7| 287,7| 10 751,1| | |ветеранів війни, хворих | | | | | | | | | | | | | |на туберкульоз | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2505030| 1030 |Фінансова підтримка | 7 456,4| 7 456,4| | | | | | | | | 7 456,4| | |громадських організацій | | | | | | | | | | | | | |ветеранів та | | | | | | | | | | | | | |відвідування | | | | | | | | | | | | | |військових поховань і | | | | | | | | | | | | | |військових пам'ятників | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2507000| |Фонд соціального | 396 172,0| 396 172,0| | | | 169 018,3| 84 112,6| 26 958,6| 3 368,4| 84 905,7| 565 190,3| | |захисту інвалідів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2507030|1010 |Забезпечення інвалідів | | | | | | 1 218,3| 298,3| | | 920,0| 1 218,3| | |та інвалідів- | | | | | | | | | | | | | |чорнобильців | | | | | | | | | | | | | |автомобілями | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2507050|0734 |Санаторно-курортне | 99 011,9| 99 011,9| | | | | | | | | 99 011,9| | |оздоровлення інвалідів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2507080| 1010 |Соціальна, трудова та | | | | | | 167 800,0| 83 814,3| 26 958,6| 3 368,4| 83 985,7| 167 800,0| | |професійна реабілітація | | | | | | | | | | | | | |інвалідів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2507090| 1010 |Забезпечення окремих | 297 160,1| 297 160,1| | | | | | | | | 297 160,1| | |категорій населення | | | | | | | | | | | | | |України технічними та | | | | | | | | | | | | | |іншими засобами | | | | | | | | | | | | | |реабілітації | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2510000| |Міністерство праці та | | | | | | 43 901,3| 14 998,7| | | 28 902,6| 43 901,3| | |соціальної політики | | | | | | | | | | | | | |України (загальнодер- | | | | | | | | | | | | | |жавні видатки) | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2511000| |Міністерство праці та | | | | | | 43 901,3| 14 998,7| | | 28 902,6| 43 901,3| | |соціальної політики | | | | | | | | | | | | | |України (загальнодер- | | | | | | | | | | | | | |жавні видатки) | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2511060| 0180 |Субвенція з державного | | | | | | 43 901,3| 14 998,7| | | 28 902,6| 43 901,3| | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на фінансування| | | | | | | | | | | | | |ремонту приміщень | | | | | | | | | | | | | |управлінь праці | | | | | | | | | | | | | |та соціального захисту | | | | | | | | | | | | | |виконавчих органів | | | | | | | | | | | | | |міських (міст | | | | | | | | | | | | | |республіканського в | | | | | | | | | | | | | |Автономній Республіці | | | | | | | | | | | | | |Крим і обласного | | | | | | | | | | | | | |значення), районних у | | | | | | | | | | | | | |містах Києві і | | | | | | | | | | | | | |Севастополі та районних | | | | | | | | | | | | | |у містах рад для | | | | | | | | | | | | | |здійснення заходів з | | | | | | | | | | | | | |виконання спільного із | | | | | | | | | | | | | |Світовим банком проекту | | | | | | | | | | | | | |"Вдосконалення системи | | | | | | | | | | | | | |соціальної допомоги" | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2600000| |Міністерство промислової| 202 355,8| 105 569,1| 17 231,5| 1 430,8| 96 786,7| 13 650,8| | | | 13 650,8| 216 006,6| | |політики України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2601000| |Апарат Міністерства | 202 355,8| 105 569,1| 17 231,5| 1 430,8| 96 786,7| 13 650,8| | | | 13 650,8| 216 006,6| | |промислової політики | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2601010| 0442 |Загальне керівництво та | 24 488,7| 24 488,7| 16 459,3| 1 370,5| | | | | | | 24 488,7| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | |промислової політики | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2601030| 0484 |Прикладні наукові та | 28 119,4| | | | 28 119,4| | | | | | 28 119,4| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами | | | | | | | | | | | | | |і державним замовленням | | | | | | | | | | | | | |у сфері промисловості | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2601040| 0484 |Фінансова підтримка | 558,0| 558,0| | | | | | | | | 558,0| | |розвитку наукової | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури у сфері | | | | | | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2601050| 0825 |Функціонування | 846,9| 846,9| 592,2| 33,9| | | | | | | 846,9| | |Центральної державної | | | | | | | | | | | | | |науково-технічної | | | | | | | | | | | | | |бібліотеки | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2601060| 0826 |Функціонування | 274,2| 274,2| 180,0| 26,4| | | | | | | 274,2| | |Державного металургій- | | | | | | | | | | | | | |ного музею України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2601080| 0513 |Консервація виробничих | 4 000,0| 4 000,0| | | | | | | | | 4 000,0| | |потужностей промислових | | | | | | | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2601090| 0441 |Реструктуризація | 2 000,0| | | | 2 000,0| | | | | | 2 000,0| | |підприємств з підземного| | | | | | | | | | | | | |видобутку залізної руди | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2601100| 0513 |Реструктуризація та | 12 000,0| 12 000,0| | | | | | | | | 12 000,0| | |ліквідація об'єктів | | | | | | | | | | | | | |підприємств гірничої | | | | | | | | | | | | | |хімії і здійснення | | | | | | | | | | | | | |невідкладних | | | | | | | | | | | | | |природоохоронних заходів| | | | | | | | | | | | | |в зоні їх діяльності | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2601140| 0484 |Наукові розробки у сфері| 5 887,3| | | | 5 887,3| | | | | | 5 887,3| | |стандартизації та | | | | | | | | | | | | | |сертифікації промислової| | | | | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2601160| 0442 |Державна підтримка | 16 700,0| | | | 16 700,0| 12 650,8| | | | 12 650,8| 29 350,8| | |вітчизняного | | | | | | | | | | | | | |машинобудування для | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу, в тому числі | | | | | | | | | | | | | |через механізм | | | | | | | | | | | | | |здешевлення кредитів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2601190| 0441 |Забезпечення | 40 000,0| | | | 40 000,0| | | | | | 40 000,0| | |життєдіяльності | | | | | | | | | | | | | |Криворізького гірничо- | | | | | | | | | | | | | |збагачувального | | | | | | | | | | | | | |комбінату окислених руд | | | | | | | | | | | | | |та відновлення | | | | | | | | | | | | | |будівництва його | | | | | | | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2601210| 0260 |Забезпечення | 501,3| 501,3| | | | | | | | | 501,3| | |міжнародного | | | | | | | | | | | | | |співробітництва у | | | | | | | | | | | | | |воєнно-промисловій | | | | | | | | | | | | | |і військово-технічній | | | | | | | | | | | | | |сферах | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2601240| 0411 |Презентація українськими| 500,0| 500,0| | | | | | | | | 500,0| | |підприємствами | | | | | | | | | | | | | |вітчизняних товарів на | | | | | | | | | | | | | |міжнародній виставці | | | | | | | | | | | | | |"Ганновер Мессе" | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2601350| 0512 |Утилізація звичайних | 4 080,0| | | | 4 080,0| 1 000,0| | | | 1 000,0| 5 080,0| | |видів боєприпасів, | | | | | | | | | | | | | |непридатних для | | | | | | | | | | | | | |подальшого використання | | | | | | | | | | | | | |та зберігання | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2601430| 0133 |Компенсація облікової | 62 400,0| 62 400,0| | | | | | | | | 62 400,0| | |ставки НБУ, відсоткових | | | | | | | | | | | | | |ставок комерційних | | | | | | | | | | | | | |банків за кредитами на | | | | | | | | | | | | | |технічне переоснащення | | | | | | | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | | | | | | |машинобудування для АПК | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2700000| |Міністерство з питань | 63 380,7| 32 005,9| 15 771,9| 1 968,5| 31 374,8| 1 947,0| 1 810,7| 838,2| 4,9| 136,3| 65 327,7| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | |господарства України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2701000| |Апарат Міністерства з | 63 380,7| 32 005,9| 15 771,9| 1 968,5| 31 374,8| 1 947,0| 1 810,7| 838,2| 4,9| 136,3| 65 327,7| | |питань житлово- | | | | | | | | | | | | | |комунального | | | | | | | | | | | | | |господарства України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2701010| 0610 |Керівництво та | 26 955,1| 26 955,1| 15 205,5| 1 957,4| | | | | | | 26 955,1| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2701030| 0630 |Прикладні наукові та | 5 261,9| | | | 5 261,9| | | | | | 5 261,9| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | | | |державним замовленням у | | | | | | | | | | | | | |сфері розвитку | | | | | | | | | | | | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2701040| 0630 |Наукові розробки із | 1 096,9| | | | 1 096,9| | | | | | 1 096,9| | |нормування та | | | | | | | | | | | | | |стандартизації у сфері | | | | | | | | | | | | | |житлової політики | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2701100| 0443 |Розробка схем та | 16,0| | | | 16,0| | | | | | 16,0| | |проектних рішень | | | | | | | | | | | | | |масового застосування | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2701120| 0620 |Державний насіннєвий | 304,4| 304,4| 217,5| 8,1| | 577,0| 457,0| 220,0| 2,7| 120,0| 881,4| | |контроль у сфері | | | | | | | | | | | | | |зеленого будівництва та | | | | | | | | | | | | | |квітникарства | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2701130| 0520 |Збереження і вивчення у | 482,9| 482,9| 348,9| 3,0| | 70,0| 53,7| 35,0| 2,2| 16,3| 552,9| | |спеціально створених | | | | | | | | | | | | | |умовах різноманітних | | | | | | | | | | | | | |видів дерев і чагарників| | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2701190| 0942 |Підготовка фахівців для | 3 763,5| 3 763,5| | | | | | | | | 3 763,5| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2701200| 0640 |Відшкодування | 25 000,0| | | | 25 000,0| | | | | | 25 000,0| | |відсоткової ставки по | | | | | | | | | | | | | |кредитах, спрямованих на| | | | | | | | | | | | | |реалізацію проектів з | | | | | | | | | | | | | |енергозбереження в | | | | | | | | | | | | | |житлово-комунальному | | | | | | | | | | | | | |господарстві | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2701610| 0620 |Фінансування заходів по | 500,0| 500,0| | | | 1 300,0| 1 300,0| 583,2| | | 1 800,0| | |забезпеченню впроваджен-| | | | | | | | | | | | | |ня та координації | | | | | | | | | | | | | |проекту розвитку | | | | | | | | | | | | | |міської інфраструктури | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2710000| |Міністерство з питань | | | | | | 2 000 000,0| 2 000 000,0| | | | 2 000 000,0| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | |господарства України | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2711000| |Міністерство з питань | | | | | | 2 000 000,0| 2 000 000,0| | | | 2 000 000,0| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | |господарства України | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2711140| 0180 |Субвенція з державного | | | | | | 2 000 000,0| 2 000 000,0| | | | 2 000 000,0| | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на погашення | | | | | | | | | | | | | |заборгованості з різниці| | | | | | | | | | | | | |в тарифах на теплову | | | | | | | | | | | | | |енергію, послуги з | | | | | | | | | | | | | |водопостачання та | | | | | | | | | | | | | |водовідведення, що | | | | | | | | | | | | | |вироблялися, | | | | | | | | | | | | | |транспортувалися та | | | | | | | | | | | | | |постачалися населенню, | | | | | | | | | | | | | |яка виникла у зв'язку з | | | | | | | | | | | | | |невідповідністю | | | | | | | | | | | | | |фактичної вартості | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії, послуг| | | | | | | | | | | | | |з водопостачання та | | | | | | | | | | | | | |водовідведення тарифам, | | | | | | | | | | | | | |що затверджувалися або | | | | | | | | | | | | | |погоджувалися | | | | | | | | | | | | | |відповідними органами | | | | | | | | | | | | | |державної влади чи | | | | | | | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2750000| |Міністерство | 115 717,6| 102 519,9| 69 542,6| 2 971,7| 13 197,7| 8 469,5| 8 274,0| 3 477,0| 1 025,6| 195,5| 124 187,1| | |регіонального розвитку | | | | | | | | | | | | | |та будівництва України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2751000| |Апарат Міністерства | 115 717,6| 102 519,9| 69 542,6| 2 971,7| 13 197,7| 8 469,5| 8 274,0| 3 477,0| 1 025,6| 195,5| 124 187,1| | |регіонального розвитку | | | | | | | | | | | | | |та будівництва України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2751010| 0443 |Керівництво та управлін-| 78 037,9| 78 037,9| 52 335,4| 2 573,1| | | | | | | 78 037,9| | |ня у сфері регіонального| | | | | | | | | | | | | |розвитку та будівництва | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2751030| 0484 |Прикладні наукові та | 2 048,1| | | | 2 048,1| | | | | | 2 048,1| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | | | |державним замовленням | | | | | | | | | | | | | |у сфері будівництва | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2751040| 0484 |Наукові розробки із | 3 935,6| | | | 3 935,6| | | | | | 3 935,6| | |нормування та | | | | | | | | | | | | | |стандартизації у сфері | | | | | | | | | | | | | |будівництва | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2751060| 0824 |Фінансова підтримка | 12,0| 12,0| | | | | | | | | 12,0| | |творчих спілок у сфері | | | | | | | | | | | | | |архітектури | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2751070| 0825 |Функціонування Державної| 1 405,5| 1 405,5| 980,9| 51,1| | 90,0| 90,0| 45,0| | | 1 495,5| | |науково-технічної | | | | | | | | | | | | | |бібліотеки | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2751080| 0827 |Збереження архітектурної| 22 502,5| 22 502,5| 16 226,3| 347,5| | 8 379,5| 8 184,0| 3 432,0| 1 025,6| 195,5| 30 882,0| | |спадщини в заповідниках | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2751090| 0829 |Паспортизація, | 70,0| | | | 70,0| | | | | | 70,0| | |інвентаризація та | | | | | | | | | | | | | |реставрація пам'яток | | | | | | | | | | | | | |архітектури | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2751100| 0443 |Розробка схем та | 144,0| | | | 144,0| | | | | | 144,0| | |проектних рішень | | | | | | | | | | | | | |масового застосування | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2751160| 0829 |Відзначення Державною | 562,0| 562,0| | | | | | | | | 562,0| | |премією в галузі | | | | | | | | | | | | | |архітектури | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2751800| 0827 |Проведення протизсувних | 7 000,0| | | | 7 000,0| | | | | | 7 000,0| | |заходів, інженерного | | | | | | | | | | | | | |захисту та | | | | | | | | | | | | | |протиаварійних робіт на | | | | | | | | | | | | | |території Києво- | | | | | | | | | | | | | |Печерської Лаври | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2760000| |Міністерство | 147 500,0| 25 000,0| | | 122 500,0| | | | | | 147 500,0| | |регіонального розвитку | | | | | | | | | | | | | |та будівництва України | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2761000| |Міністерство | 147 500,0| 25 000,0| | | 122 500,0| | | | | | 147 500,0| | |регіонального розвитку | | | | | | | | | | | | | |та будівництва України | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2761150| 0180 |Субвенція з державного | 25 000,0| 25 000,0| | | | | | | | | 25 000,0| | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на | | | | | | | | | | | | | |фінансування у 2009 | | | | | | | | | | | | | |році Програм-переможців | | | | | | | | | | | | | |Всеукраїнського конкурсу| | | | | | | | | | | | | |проектів та програм | | | | | | | | | | | | | |розвитку місцевого | | | | | | | | | | | | | |самоврядування 2008 року| | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2761220| 0180 |Субвенція з державного | 100 000,0| | | | 100 000,0| | | | | | 100 000,0| | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | | |міста Львова на | | | | | | | | | | | | | |реалізацію заходів з | | | | | | | | | | | | | |цілодобового | | | | | | | | | | | | | |водозабезпечення міста | | | | | | | | | | | | | |Львова | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2761230| 0180 |Субвенція з державного | 22 500,0| | | | 22 500,0| | | | | | 22 500,0| | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | | |міста Канева Черкаської | | | | | | | | | | | | | |області на завершення у | | | | | | | | | | | | | |2009 році | | | | | | | | | | | | | |ремонтно-реставраційних | | | | | | | | | | | | | |робіт і створення | | | | | | | | | | | | | |музейної експозиції на | | | | | | | | | | | | | |об'єкті Шевченківського | | | | | | | | | | | | | |національного | | | | | | | | | | | | | |заповідника в місті | | | | | | | | | | | | | |Каневі "Будинок-музей | | | | | | | | | | | | | |Т.Г.Шевченко" | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2800000| |Міністерство аграрної | 4 308 566,9| 2 669 434,5| 756 432,1| 21 678,2| 1 639 132,4| 2 056 603,9| 1 348 061,4| 205 197,3| 21 187,9| 708 542,5| 6 365 170,8| | |політики України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801000| |Апарат Міністерства | 3 039 181,3| 1 431 949,0| 202 748,6| 7 718,9| 1 607 232,3| 1 390 177,7| 777 196,8| 51 285,0| 5 356,6| 612 980,9| 4 429 359,0| | |аграрної політики | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801010| 0421 |Загальне керівництво та | 33 868,9| 33 868,9| 21 532,9| 1 885,3| | | | | | | 33 868,9| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801050| 0482 |Прикладні наукові та | 12 799,8| | | | 12 799,8| | | | | | 12 799,8| | |науково-технічні розроб-| | | | | | | | | | | | | |ки, виконання робіт | | | | | | | | | | | | | |за державними цільовими | | | | | | | | | | | | | |програмами і державним | | | | | | | | | | | | | |замовленням у сфері | | | | | | | | | | | | | |розвитку агропромислово-| | | | | | | | | | | | | |го комплексу, фінансова | | | | | | | | | | | | | |підтримка підготовки | | | | | | | | | | | | | |наукових кадрів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801060| 0482 |Наукові розробки у сфері| 6 948,6| | | | 6 948,6| | | | | | 6 948,6| | |стандартизації та | | | | | | | | | | | | | |сертифікації | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801080| 0941 |Підготовка кадрів для | 542 111,2| 542 111,2| | | | 169 108,0| 161 458,0| | | 7 650,0| 711 219,2| | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу вищими | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами I | | | | | | | | | | | | | |і II рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801100| 0942 |Підготовка кадрів для | 577 483,4| 577 483,4| | | | 443 112,3| 413 182,3| | | 29 930,0| 1 020 595,7| | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу вищими | | | | | | | | | | | | | |навча льними закладами | | | | | | | | | | | | | |III і IV рівнів | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801110| 0990 |Методичне забезпечення | 5 214,1| 5 214,1| 3 360,2| 533,5| | 8 703,0| 7 403,0| 546,8| 195,5| 1 300,0| 13 917,1| | |діяльності аграрних | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801130| 0930 |Підготовка, | 7 886,4| 7 886,4| | | | 900,0| 900,0| | | | 8 786,4| | |перепідготовка та | | | | | | | | | | | | | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | | | |робітничих кадрів | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801140| 0950 |Підвищення кваліфікації | 6 666,1| 6 666,1| 4 197,3| 484,3| | 3 900,0| 3 700,0| 1 156,7| 520,8| 200,0| 10 566,1| | |кадрів агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу закладами | | | | | | | | | | | | | |післядипломної освіти | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801180| 0421 |Агрохімічна | 790,0| | | | 790,0| | | | | | 790,0| | |паспортизація земель | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарського | | | | | | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801190| 0421 |Селекція в тваринництві | 30 000,0| | | | 30 000,0| | | | | | 30 000,0| | |та птахівництві на | | | | | | | | | | | | | |підприємствах | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801200| 0421 |Заходи по боротьбі з | 500,0| | | | 500,0| | | | | | 500,0| | |шкідниками та хворобами | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | | | | |рослин | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801210| 0421 |Бюджетна тваринницька | 500 000,0| | | | 500 000,0| | | | | | 500 000,0| | |дотація та державна | | | | | | | | | | | | | |підтримка виробництва | | | | | | | | | | | | | |продукції рослинництва | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801220| 0421 |Селекція в рослинництві | 30 000,0| | | | 30 000,0| | | | | | 30 000,0| -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801230| 0421 |Фінансова підтримка | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0| | |фермерських господарств | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801240| 0421 |Здійснення фінансової | 300 000,0| | | | 300 000,0| | | | | | 300 000,0| | |підтримки підприємств | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу через механізм| | | | | | | | | | | | | |здешевлення кредитів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801250| 0421 |Витрати Аграрного фонду | | | | | | 60 000,0| 60 000,0| | | | 60 000,0| | |на зберігання обєктів | | | | | | | | | | | | | |державного цінового | | | | | | | | | | | | | |регулювання, які | | | | | | | | | | | | | |зараховані до державного| | | | | | | | | | | | | |продовольчого резерву | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801260| 0422 |Заходи з охорони і | 17 000,0| | | | 17 000,0| | | | | | 17 000,0| | |захисту, раціонального | | | | | | | | | | | | | |використання лісів, | | | | | | | | | | | | | |наданих в постійне | | | | | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | | | | | |агропромисловим | | | | | | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801270| 0421 |Державна підтримка | 1 050,0| | | | 1 050,0| | | | | | 1 050,0| | |сільськогосподарської | | | | | | | | | | | | | |дорадчої служби | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801290| 0421 |Проведення державних | 800,0| 800,0| | | | | | | | | 800,0| | |виставкових заходів у | | | | | | | | | | | | | |сфері агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801300| 0620 |Реформування та розвиток| 40 900,0| | | | 40 900,0| | | | | | 40 900,0| | |комунального | | | | | | | | | | | | | |господарства у | | | | | | | | | | | | | |сільській місцевості | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801310| 0421 |Організація і | 235 537,2| 235 537,2| 166 458,5| 3 646,7| | 177 239,0| 130 553,5| 49 581,5| 4 640,3| 46 685,5| 412 776,2| | |регулювання діяльності | | | | | | | | | | | | | |установ в системі | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801320| 0482 |Дослідження і | 19 520,4| | | | 19 520,4| 18 215,4| | | | 18 215,4| 37 735,8| | |експериментальні | | | | | | | | | | | | | |розробки в системі | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801330| 0421 |Створення і забезпечення| | | | | | 5 000,0| | | | 5 000,0| 5 000,0| | |резервного запасу | | | | | | | | | | | | | |сортового та гібридного | | | | | | | | | | | | | |насіння | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801340| 0421 |Запобігання | 1 500,0| | | | 1 500,0| | | | | | 1 500,0| | |розповсюдженню збудників| | | | | | | | | | | | | |інфекційних хвороб | | | | | | | | | | | | | |тварин | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801350| 0421 |Закладення і нагляд за | | | | | | 453 600,0| | | | 453 600,0| 453 600,0| | |молодими садами, | | | | | | | | | | | | | |виноградниками та | | | | | | | | | | | | | |ягідниками | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801370| 0421 |Погашення зобов'язань | 400,0| 400,0| | | | | | | | | 400,0| | |Українською державною | | | | | | | | | | | | | |насіннєвою інспекцією за| | | | | | | | | | | | | |кредитами, наданими з | | | | | | | | | | | | | |державного бюджету за | | | | | | | | | | | | | |рахунок коштів, | | | | | | | | | | | | | |залучених від | | | | | | | | | | | | | |міжнародних фінансових | | | | | | | | | | | | | |організацій на | | | | | | | | | | | | | |розвиток насінництва | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801500| 0810 |Державна підтримка | 9 773,3| 9 773,3| | | | | | | | | 9 773,3| | |Всеукраїнського | | | | | | | | | | | | | |фізкультурно-спортивного| | | | | | | | | | | | | |товариства "Колос" на | | | | | | | | | | | | | |організацію та | | | | | | | | | | | | | |проведення роботи | | | | | | | | | | | | | |з розвитку фізичної | | | | | | | | | | | | | |культури і спорту серед | | | | | | | | | | | | | |сільського населення | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801510| 0421 |Державна підтримка | | | | | | 50 400,0| | | | 50 400,0| 50 400,0| | |розвитку хмелярства | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801540| 0421 |Компенсація Пенсійному | 626 223,5| | | | 626 223,5| | | | | | 626 223,5| | |фонду втрат від | | | | | | | | | | | | | |застосування платниками | | | | | | | | | | | | | |фіксованого | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарського | | | | | | | | | | | | | |податку спеціальної | | | | | | | | | | | | | |ставки по сплаті збору | | | | | | | | | | | | | |на обов'язкове пенсійне | | | | | | | | | | | | | |страхування | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2801570| 0421 |Забезпечення діяльності | 12 208,4| 12 208,4| 7 199,7| 1 169,1| | | | | | | 12 208,4| | |Аграрного фонду | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2802000| |Державний комітет | 747 572,5| 744 889,8| 460 202,8| 7 765,7| 2 682,7| 371 613,7| 315 078,1| 126 772,3| 14 448,9| 56 535,6| 1 119 186,2| | |ветеринарної медицини | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2802010| 0421 |Керівництво та | 115 034,5| 115 034,5| 80 724,0| 2 266,3| | | | | | | 115 034,5| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | |ветеринарної медицини | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2802020| 0421 |Протиепізоотичні заходи | 111 747,6| 109 064,9| 4 955,3| 70,7| 2 682,7| | | | | | 111 747,6| | |та участь у Міжнародному| | | | | | | | | | | | | |епізоотичному бюро | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2802030| 0421 |Організація і | 520 790,4| 520 790,4| 374 523,5| 5 428,7| | 371 613,7| 315 078,1| 126 772,3| 14 448,9| 56 535,6| 892 404,1| | |регулювання діяльності | | | | | | | | | | | | | |установ в системі | | | | | | | | | | | | | |ветеринарної медицини | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2804000| |Державний комітет | 148 976,2| 139 039,7| 69 580,1| 4 747,5| 9 936,5| 30 624,9| 29 354,9| | | 1 270,0| 179 601,1| | |рибного господарства | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2804010| 0423 |Керівництво та | 7 330,1| 7 330,1| 4 981,8| 172,8| | | | | | | 7 330,1| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | |рибного господарства | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2804020| 0423 |Організація діяльності | 96 721,3| 96 721,3| 64 598,3| 4 574,7| | 150,0| 150,0| | | | 96 871,3| | |органів рибоохорони та | | | | | | | | | | | | | |рибо відтворювальних | | | | | | | | | | | | | |комплексів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2804030| 0482 |Прикладні наукові та | 3 736,5| | | | 3 736,5| | | | | | 3 736,5| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | | | |робіт за державними | | | | | | | | | | | | | |цільовими програмами | | | | | | | | | | | | | |і державним замовленням | | | | | | | | | | | | | |у сфері рибного | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2804040| 0941 |Підготовка кадрів для | 18 459,4| 18 459,4| | | | 10 032,5| 9 112,5| | | 920,0| 28 491,9| | |сфери рибного | | | | | | | | | | | | | |господарства вищими | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами I | | | | | | | | | | | | | |і II рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2804050| 0942 |Підготовка кадрів для | 16 528,9| 16 528,9| | | | 19 403,7| 19 053,7| | | 350,0| 35 932,6| | |сфери рибного | | | | | | | | | | | | | |господарства вищими | | | | | | | | | | | | | |навчальними закладами | | | | | | | | | | | | | |III і IV рівнів | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2804070| 0423 |Відтворення водних живих| 3 200,0| | | | 3 200,0| | | | | | 3 200,0| | |ресурсів у внутрішніх | | | | | | | | | | | | | |водоймах та Азово- | | | | | | | | | | | | | |Чорноморському басейні | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2804080| 0423 |Селекція у рибному | 3 000,0| | | | 3 000,0| | | | | | 3 000,0| | |господарстві | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2804090| 0423 |Міжнародна діяльність у | | | | | | 1 038,7| 1 038,7| | | | 1 038,7| | |галузі рибного | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2808000| |Державна служба з | 32 989,5| 32 289,5| 22 014,9| 1 313,6| 700,0| 90 185,2| 78 338,2| 26 440,0| 1 182,4| 11 847,0| 123 174,7| | |охорони прав на сорти | | | | | | | | | | | | | |рослин | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2808020| 0421 |Організація і | 31 614,3| 31 614,3| 22 014,9| 1 313,6| | 90 185,2| 78 338,2| 26 440,0| 1 182,4| 11 847,0| 121 799,5| | |регулювання діяльності | | | | | | | | | | | | | |установ в системі | | | | | | | | | | | | | |охорони прав на сорти | | | | | | | | | | | | | |рослин | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2808040| 0421 |Формування національних | 700,0| | | | 700,0| | | | | | 700,0| | |сортових рослинних | | | | | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2808050| 0421 |Участь у міжнародному | 59,2| 59,2| | | | | | | | | 59,2| | |союзі по охороні нових | | | | | | | | | | | | | |сортів рослин (УПОВ) | | | | | | | | | | | | -------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| 2808060| 0421 |Погашення зобов'язань | 616,0| 616,0| | | | | | | | | 616,0| | |Державною службою з | | | | | | | | | | | | | |охорони прав на сорти | | | | | | | | | | | | | |рослин за кредитами, | | | | | | | | | | | | | |наданими з державного | | | | | | | | | | | | | |бюджету за рахунок | | | | | | | | | | | | | |коштів, залучених від | | | | | | | | | | | | | |міжнародних фінансових | | | | | | | | | | | |