open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 5 листопада 2007 р. N 1290

Київ
Про затвердження Державної програми

створення єдиної системи надання

екстреної медичної допомоги на період

до 2010 року

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну програму створення єдиної системи
надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року (далі -
Програма), що додається.
2. Міністерству економіки включати за поданням Міністерства
охорони здоров'я визначені Програмою завдання, показники і заходи
до відповідних розділів проекту Державної програми економічного і
соціального розвитку України на відповідний рік.
3. Міністерству охорони здоров'я і Міністерству фінансів під
час складання проекту Державного бюджету України на відповідний
рік передбачити кошти для виконання завдань і заходів Програми.
4. Міністерству охорони здоров'я інформувати починаючи з
2008 року до 1 березня Кабінет Міністрів України про стан
виконання Програми.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 листопада 2007 р. N 1290
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

створення єдиної системи надання екстреної

медичної допомоги на період до 2010 року

Мета Програми
Метою цієї Програми є створення умов для розширення
доступності та підвищення якості екстреної медичної допомоги, що
надається населенню (далі - медична допомога), зниження рівня
інвалідності та смертності при нещасних випадках, травмах та
отруєннях, гострих порушеннях життєвих функцій людини внаслідок
серцево-судинних, інших захворювань.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Нещасним випадкам, травмам та отруєнням, що стали причиною
смертності, в Україні належить третє місце. Статистичні дані
свідчать про загальну тенденцію до підвищення рівня травматизму: у
2002 році - 2243613 випадків, у 2005 році - 2264082, у 2006 році -
2288917 (відповідно 465,1; 480,7 і 489,6 на 10 тис. населення).
Серед населення працездатного віку травматизм займає перше місце,
внаслідок чого смертність перевищує аналогічні показники в
розвинутих країнах світу не менш як у 3 рази. Смертність серед
травмованих осіб віком до 45 років становить понад 60 відсотків
тієї кількості осіб, що померли внаслідок травмування.
Щороку понад 15 млн. громадян звертається за медичною
допомогою з різних причин. При цьому бригадами швидкої медичної
допомоги виконується близько 13 млн. виїздів на виклики хворих та
травмованих громадян. Понад 2 млн. громадян отримує медичну
допомогу в закладах первинної лікувально-профілактичної допомоги.
Лікування в стаціонарних умовах потребує понад 1 млн. осіб.
Актуальність прийняття Програми зумовлено потребою у
невідкладному вжитті заходів для поліпшення медичної допомоги
відповідно до обсягів та джерел фінансування, наведених у
додатку 1.
Для надання населенню медичної допомоги на належному рівні
необхідно забезпечити:
створення нормативно-правової бази з питань діяльності єдиної
системи надання медичної допомоги та реалізації визначених ВООЗ
принципів щодо її доступності, безоплатності, своєчасності і
високої якості;
зміцнення та об'єднання матеріально-технічної бази і кадрових
ресурсів закладів охорони здоров'я на основі науково обґрунтованої
організації та стандартів надання медичної допомоги відповідного
рівня як у повсякденних умовах, так і в умовах ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації;
взаємодію лікувально-профілактичних закладів, розвитку
диспетчерської служби та системи консультаційної допомоги;
створення системи підготовки і перепідготовки медичних
працівників з питань надання медичної допомоги, а також
рятувальників і працівників, професійні обов'язки яких пов'язані з
експлуатацією автомобільного, залізничного, водного та повітряного
транспорту, військовослужбовців;
проведення науково-дослідної роботи з питань удосконалення
медичної допомоги та медицини катастроф.
Для досягнення мети Програми з використанням сучасних
підходів до визначення пріоритетності у розв'язанні існуючих
проблем передбачено завдання і заходи згідно з додатком 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
забезпечити доступність і підвищити якість надання медичної
допомоги як у повсякденних умовах, так і в умовах ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації;
знизити рівень смертності від нещасних випадків, травм та
отруєнь, а також серцево-судинних захворювань;
зменшити економічні втрати, спричинені тимчасовою та стійкою
непрацездатністю, в результаті збереження працездатності і
здоров'я громадян;
підвищити якість і збільшити тривалість життя населення.
Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів, інших джерел.
Обсяг фінансування Програми з державного бюджету визначається
щороку виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.

Додаток 1

до Програми
ПАСПОРТ

Державної програми створення єдиної системи надання

екстреної медичної допомоги на період до 2010 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 13 липня 2006 р. N 402 ( 402-2006-р )
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2007 р. N 1290
3. Державний замовник-координатор - МОЗ
4. Державний замовник - МОЗ
5. Керівник Програми - Міністр охорони здоров'я
6. Виконавці заходів Програми: МОЗ, МНС, МВС,

Мінтрансзв'язку, МОН,

Міноборони, ВАК, Рада

міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні,

Київська і Севастопольська

міські держадміністрації
7. Строк виконання: 2007-2010 роки
8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
(тис. гривень)------------------------------------------------------------------ | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | | фінансування |фінансування|--------------------------------| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |------------------+------------+-------+-------+-------+--------| |Державний бюджет | 328416,5 | 22000 | 32303 | 96788 |177325,5| |------------------+------------+-------+-------+-------+--------| |Місцевий бюджет | | | | | | |------------------+------------+-------+-------+-------+--------| |Інші джерела | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Державної програми створення єдиної системи

надання екстреної медичної допомоги на період

до 2010 року



Додаток 3

до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Державної програми створення єдиної системи

надання екстреної медичної допомоги на період

до 2010 року

------------------------------------------------------------------------- |Найменування завдання|Найменування|Одиниця виміру| Значення показника | | |показників | |---------------------| | |виконання | |усього|у тому числі | | |завдання | | |за роками | | | | | |--------------| | | | | |2008|2009|2010| |---------------------+------------+--------------+------+----+----+----| |Забезпечити зміцнення|зниження |відсотків | 12 | 2 | 4 | 6 | |та об'єднання |рівня |кількості | | | | | |матеріально-технічної|смертності |осіб, що | | | | | |бази і кадрових |від нещасних|постраждали | | | | | |ресурсів закладів |випадків, |від нещасних | | | | | |охорони здоров'я на |травм та |випадків, | | | | | |основі науково |отруєнь |травм та | | | | | |обґрунтованої | |отруєнь | | | | | |організації | | | | | | | |та стандартів надання| | | | | | | |медичної допомоги | | | | | | | |відповідного рівня як| | | | | | | |у повсякденних | | | | | | | |умовах, так і в | | | | | | | |умовах ліквідації | | | | | | | |наслідків | | | | | | | |надзвичайної ситуації| | | | | | | | |------------+--------------+------+----+----+----| | |зниження |відсотків | 9 | 2 | 3 | 4 | | |рівня |кількості осіб| | | | | | |смертності |з серцево- | | | | | | |від гострих |судинними | | | | | | |порушень |захворюваннями| | | | | | |життєвих | | | | | | | |функцій | | | | | | | |людини | | | | | | | |внаслідок | | | | | | | |серцево- | | | | | | | |судинних | | | | | | | |захворювань | | | | | | -------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: