open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 3 жовтня 2007 р. N 1194

Київ
Про затвердження Державної цільової соціальної

програми "Хокей України"

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову соціальну програму "Хокей
України" (далі - Програма), що додається.
2. Міністерству економіки щороку за поданням Міністерства у
справах сім'ї, молоді та спорту включати визначені Програмою
завдання, показники і заходи до відповідних розділів проекту
Державної програми економічного і соціального розвитку України на
відповідний рік.
3. Міністерству фінансів, Міністерству у справах сім'ї,
молоді та спорту під час складання проекту Державного бюджету
України на відповідний рік передбачити кошти для виконання завдань
і заходів Програми виходячи з можливостей.
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати до 1
лютого починаючи з 2009 року Міністерству у справах сім'ї, молоді
та спорту інформацію про стан виконання Програми для її
узагальнення та подання до 15 лютого Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 жовтня 2007 р. N 1194
ДЕРЖАВНА

цільова соціальна програма "Хокей України"

Мета Програми
Мета цієї Програми полягає у створенні умов для забезпечення
протягом 2008-2012 років належного рівня охоплення хокеєм різних
груп населення для формування здорового способу життя і відбору та
підготовки обдарованих осіб для спорту вищих досягнень шляхом
формування сучасної інфраструктури, необхідної для розвитку хокею.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Для України є вкрай важливим формування інфраструктури хокею
відповідно до світових стандартів шляхом поетапного зміцнення його
матеріально-технічного, кадрового, науково-методичного,
інформаційного, медичного та фінансового потенціалу з об'єднанням
фінансових ресурсів держави, місцевих громад, спортивних товариств
та інших громадських організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості і приватних структур в обсягах, наведених у
додатку 1.
Проблему передбачається розв'язати шляхом удосконалення
організаційного та нормативно-правового механізму розвитку хокею і
здійснення комплексу заходів, спрямованих на:
поліпшення матеріально-технічної бази хокею, передусім
будівництво сучасних спортивних споруд із штучним льодом, та
запровадження сертифікації таких споруд для проведення змагань
різного рівня;
створення ефективної системи підготовки тренерів з хокею та
інших фахівців цієї сфери у вищих навчальних закладах;
запровадження інноваційних підходів до кадрового,
науково-методичного, інформаційного та медичного забезпечення
розвитку хокею;
удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку
хокею;
створення науково обґрунтованої системи масового охоплення
дітей короткочасним навчанням базових елементів хокею;
удосконалення системи дитячо-юнацького хокею;
залучення різних груп населення до масових занять з хокею з
метою формування здорового способу життя;
сприяння утворенню та функціонуванню хокейних клубів різних
організаційно-правових форм;
формування календаря національних змагань з хокею серед
спортсменів усіх вікових груп та участі хокеїстів у міжнародних
змаганнях;
створення системи проведення чемпіонату України з хокею серед
професійних команд у двох національних лігах;
удосконалення системи відбору та підготовки національних
збірних команд України до чемпіонатів світу з хокею та зимових
Олімпійських ігор;
активізацію економічної діяльності суб'єктів вітчизняного
хокею;
підвищення рівня популяризації вітчизняного хокею в пресі, на
телебаченні та радіо;
покращення міжнародного співробітництва з метою підтримки і
розвитку хокею в Україні.
Завдання і заходи
Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.
Очікувані результати та ефективність Програми
Виконання Програми дасть можливість:
підвищити рівень розвитку хокею та сформувати механізм
удосконалення інфраструктури вітчизняного хокею відповідно до
національних інтересів та вимог щодо розвитку хокею у світі;
посилити державну підтримку поліпшення матеріально-технічної
бази вітчизняного хокею та відкрити 60 нових спортивних споруд із
штучним льодом для хокею;
збільшити до 600-800 тис. чисельність осіб, які щороку
займатимуться масовим катанням на ковзанах та хокеєм з метою
зміцнення здоров'я та організації активного дозвілля, що сприятиме
покращенню якості їх життя, зниженню рівня злочинності,
алкоголізму та тютюнокуріння;
удосконалити систему дитячо-юнацького хокею, щороку залучати
12 тис. школярів до короткочасного навчання базових елементів
хокею в загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечити
функціонування не менше як 16 відділень хокею у дитячо-юнацьких
спортивних школах та 60 відділень при спортивних клубах;
підвищити рівень і престижність чемпіонату України з хокею та
проводити його у вищій лізі серед 8-10 та у першій - серед
6-8 команд;
повернути національну збірну команду України до елітної групи
чемпіонату світу з хокею та забезпечити її участь у зимових
Олімпійських іграх 2010 року, використовувати виступи українських
хокеїстів як дієвий спосіб патріотичного виховання громадян та
піднесення престижу України в світі;
запровадити ринковий механізм фінансування вітчизняного
хокею;
створити інноваційну систему кадрового, науково-методичного,
інформаційного та медичного забезпечення розвитку хокею.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів,
передбачених у державному та місцевих бюджетах, інших джерел.
Загальний обсяг фінансування Програми становить
2646,75 млн. гривень, з них з державного бюджету - 960 млн., які
насамперед спрямовані на будівництво спортивних об'єктів із
штучним льодом для потреб хокею.
Щорічний обсяг фінансування Програми, зокрема за рахунок
державного бюджету, визначається виходячи з фактичних можливостей,
а також з урахуванням конкретизації завдань за підсумками
виконання Програми у попередній період.

Додаток 1

до Програми
ПАСПОРТ

Державної цільової соціальної програми "Хокей України"

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2007 р. N 675 ( 675-2007-р )
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 66, ст. 2556).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2007 р. N 1194.
3. Державний замовник-координатор - Мінсім'ямолодьспорт.
4. Державні замовники - МОН, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські
держадміністрації.
5. Керівник Програми - Міністр у справах сім'ї, молоді та
спорту.
6. Виконавці Програми - Мінсім'ямолодьспорт, МОН, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і
Севастопольська міські держадміністрації, Федерація хокею України
(за згодою).
7. Строк виконання: 2008-2012 роки.
8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------ | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | | фінансування |фінансування, |----------------------------------| | | млн. гривень | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |--------------+--------------+------+------+------+------+------| |Державний | 960 |180 |190 |190 |200 |200 | |бюджет | | | | | | | |--------------+--------------+------+------+------+------+------| |Місцеві | 469,1 | 68,6 | 84,4 | 92,9 |107,7 |115,5 | |бюджети | | | | | | | |--------------+--------------+------+------+------+------+------| |Інші джерела | 1217,65 |166,87|191,99|240,01|294,19|324,59| |--------------+--------------+------+------+------+------+------| |Усього | 2646,75 |415,57|466,39|522,91|601,89|640,09| ------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ,

спрямовані на виконання Державної цільової

соціальної програми "Хокей України"



 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: