open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до законів України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік"

та "Про ставки акцизного збору і ввізного мита

на деякі товари (продукцію)"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 49, ст.734 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про Державний бюджет України на
2009 рік" ( 835-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р.,
NN 20-22, ст. 269, N 26, ст. 320, N 30, ст. 422, N 31, ст. 454,
N 41, ст. 598):
1) у статті 1:
у частині першій цифри "238.932.555,4" та "183.698.198,8"
замінити відповідно цифрами "239.215.055,4" та "183.980.698,8";
у частині другій цифри "267.394.883,5" та "193.358.048,9"
замінити відповідно цифрами "267.677.383,5" та "193.640.548,9";
2) внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 7 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) відповідно
до додатків N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.
2. У статті 8 Закону України "Про ставки акцизного збору і
ввізного мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201;
2009 р., N 18, ст. 246) цифри "0,34" замінити цифрами "0,60".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України разом з Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету внести пропозиції щодо фінансового
забезпечення необхідних заходів соціально-економічного та
медичного спрямування.
3. Рекомендувати Державному управлінню справами внести
пропозиції щодо скорочення видатків із забезпечення його
діяльності.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 червня 2009 року

N 1534-VI

Додаток N 1

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік"

та деяких інших законів України"
Зміни до додатка N 1 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )

"Доходи Державного бюджету України на 2009 рік"

(тис.грн.)-------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний | | |згідно з бюджетною класифі-| | фонд | фонд | | | кацією | | | | | | ( v0604201-01 ) | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |Всього доходів: |239 215 055,4|183 980 698,8| 55 234 356,6| |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |Разом доходів (без урахування |230 473 839,9|175 239 483,3| 55 234 356,6| |міжбюджетних трансфертів) | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |10000000|Податкові надходження |178 936 944,7|160 161 729,3| 18 775 215,4| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14000000|Внутрішні податки |120 494 166,9|108 651 296,9| 11 842 870,0| | |на товари та послуги | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14020000|Акцизний збір із | 19 342 630,0| 12 920 350,0| 6 422 280,0| | |вироблених в Україні | | | | | |товарів | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14030000|Акцизний збір із | 5 862 360,0| 891 770,0| 4 970 590,0| | |ввезених на | | | | | |територію України товарів | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік" та

деяких інших законів України"
Зміни

до додатка N 3 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )

"Розподіл видатків Державного бюджету України

на 2009 рік"

(тис.грн.)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | | прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | ( v0604201-01 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | | дер- | | | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | Всього |193 640 548,9|185 504 686,4| 32 664 307,7| 2 296 247,5| 7 135 862,5|74 036 834,6|27 498 586,5|1 959 228,0| 450 477,2| 26 573 363,4| 267 677 383,5| |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2760000| |Міністерство | 147 500,0| 25 000,0| | | 122 500,0| | | | | | 147 500,0| | | |регіонального розвитку | | | | | | | | | | | | | | |та будівництва України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2761000| |Міністерство | 147 500,0| 25 000,0| | | 122 500,0| | | | | | 147 500,0| | | |регіонального розвитку | | | | | | | | | | | | | | |та будівництва України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2761220| 0180 |Субвенція з державного | 100 000,0| | | | 100 000,0| | | | | | 100 000,0| | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | | | |міста Львова на | | | | | | | | | | | | | | |реалізацію заходів з | | | | | | | | | | | | | | |цілодобового | | | | | | | | | | | | | | |водозабезпечення міста | | | | | | | | | | | | | | |Львова | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2761230| 0180 |Субвенція з державного | 22 500,0| | | | 22 500,0| | | | | | 22 500,0| | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | | | |міста Канева Черкаської | | | | | | | | | | | | | | |області на завершення у | | | | | | | | | | | | | | |2009 році | | | | | | | | | | | | | | |ремонтно-реставраційних | | | | | | | | | | | | | | |робіт і створення | | | | | | | | | | | | | | |музейної експозиції на | | | | | | | | | | | | | | |об'єкті Шевченківського | | | | | | | | | | | | | | |національного | | | | | | | | | | | | | | |заповідника в місті | | | | | | | | | | | | | | |Каневі "Будинок-музей | | | | | | | | | | | | | | |Т.Г.Шевченко" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3510000| |Міністерство фінансів | 95 125 405,0| 94 125 405,0| | | |28 948 768,1| 8 264 867,0| | | 719 016,4| 124 074 173,1| | | |України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3511000| |Міністерство | 55 612 114,2| 54 612 114,2| | | |24 288 268,1| 3 604 367,0| | | 719 016,4| 79 900 382,3| | | |фінансів України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3511060| 0180 |Додаткові дотації | 863 127,0| 863 127,0| | | | | | | | | 863 127,0| | | |з державного | | | | | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік"

та деяких інших законів України"
Зміни

до додатка N 7 Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )

"Показники міжбюджетних взаємовідносин

державного бюджету з місцевими бюджетами на 2009 рік"

(тис.грн.)---------------------------------------------------------------------------------- | Шифр |Код бюджету| Назва місцевого | Додаткова |Субвенції з державного бюджету| | | | бюджету | дотація з |------------------------------| | | |адміністративно- | державного |Субвенція загального фонду на:| | | | територіальної | бюджету на |------------------------------| | | | одиниці |забезпечення| завершення у | реалізацію | | | | | лікування | 2009 році | заходів з | | | | | хворих на | ремонтно- | цілодобового | | | | | цукровий |реставраційних | водозабез- | | | | | діабет | робіт і | печення | | | | | | створення | міста Львова | | | | | | музейної | | | | | | | експозиції на | | | | | | | об'єкті | | | | | | |Шевченківського| | | | | | | національного | | | | | | | заповідника в | | | | | | | місті Каневі | | | | | | |"Будинок-музей | | | | | | | Т.Г.Шевченка" | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |23204000000|м. Канів | | 22 500,0| | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |13201000000|м. Львів | | | 100 000,0| |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |01100000000|Бюджет | 5 523,9| | | | | |Автономної | | | | | | |Республіки Крим | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |02100000000|Обласний бюджет | 5 244,5| | | | | |Вінницької | | | | | | |області | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |03100000000|Обласний бюджет | 2 731,0| | | | | |Волинської | | | | | | |області | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |04100000000|Обласний бюджет | 16 704,1| | | | | |Дніпропетровської| | | | | | |області | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |05100000000|Обласний бюджет | 13 230,2| | | | | |Донецької області| | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |06100000000|Обласний бюджет | 4 448,1| | | | | |Житомирської | | | | | | |області | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |07100000000|Обласний бюджет | 3 578,8| | | | | |Закарпатської | | | | | | |області | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |08100000000|Обласний бюджет | 6 220,1| | | | | |Запорізької | | | | | | |області | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |09100000000|Обласний бюджет | 3 211,6| | | | | |Івано- | | | | | | |Франківської | | | | | | |області | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |10100000000|Обласний бюджет | 5 336,2| | | | | |Київської області| | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |11100000000|Обласний бюджет | 3 879,9| | | | | |Кіровоградської | | | | | | |області | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |12100000000|Обласний бюджет | 8 922,7| | | | | |Луганської | | | | | | |області | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |13100000000|Обласний бюджет | 6 985,3| | | | | |Львівської | | | | | | |області | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |14100000000|Обласний бюджет | 4 045,9| | | | | |Миколаївської | | | | | | |області | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |15100000000|Обласний бюджет | 11 183,6| | | | | |Одеської області | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |16100000000|Обласний бюджет | 5 829,6| | | | | |Полтавської | | | | | | |області | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |17100000000|Обласний бюджет | 3 648,1| | | | | |Рівненської | | | | | | |області | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |18100000000|Обласний бюджет | 3 709,2| | | | | |Сумської області | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |19100000000|Обласний бюджет | 3 342,6| | | | | |Тернопільської | | | | | | |області | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |20100000000|Обласний бюджет | 11 835,5| | | | | |Харківської | | | | | | |області | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |21100000000|Обласний бюджет | 4 148,1| | | | | |Херсонської | | | | | | |області | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |22100000000|Обласний бюджет | 5 068,2| | | | | |Хмельницької | | | | | | |області | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |23100000000|Обласний бюджет | 6 091,9| | | | | |Черкаської | | | | | | |області | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |24100000000|Обласний бюджет | 3 269,0| | | | | |Чернівецької | | | | | | |області | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |25100000000|Обласний бюджет | 3 458,6| | | | | |Чернігівської | | | | | | |області | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |26000000000|Міський бюджет | 7 044,9| | | | | |міста Києва | | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | |27000000000|Міський бюджет | 1 308,4| | | | | |міста Севастополя| | | | |------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------| | | |ВСЬОГО | 160 000,0| 22 500,0| 100 000,0| ----------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: