open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 30, ст.422 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2009 рік" ( 835-17 ) (із змінами, внесеними Законом України від
3 лютого 2009 року N 908-VI) ( 908-17 ) такі зміни:
1. У статті 1:
у частині другій цифри "267.365.665,2" і "193.330.048,9"
замінити відповідно цифрами "267.393.665,2" і "193.358.048,9";
у частині четвертій цифри "31.150.269,9" і "9.215.900,3"
замінити відповідно цифрами "31.178.269,9" і "9.243.900,3".
2. У статті 11 цифри "192.924.464,7" замінити цифрами
"192.952.464,7".
3. Внести зміни до додатків N 2 і N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) відповідно до
додатків N 1 і N 2 до цього Закону.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 березня 2009 року

N 1080-VI

Додаток N 1

до Закону України "Про внесення змін

до Закону України "Про Державний

бюджет України на 2009 рік"
Зміни до додатку N 2 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )

"Фінансування Державного бюджету України на 2009 рік"
(тис.грн.)----------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний | | | | | фонд | фонд | |----------------------------------+-------------+-------------+------------| | Загальне фінансування | 31 178 269,9| 9 243 900,3|21 934 369,6| |----------------------------------+-------------+-------------+------------| |400000 |Фінансування за | 61 429 645,8| 53 198 630,4| 8 231 015,4| | |борговими операціями | | | | |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| |401000 |Запозичення | 88 877 386,7| 79 913 246,3| 8 964 140,4| |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| |401100 |Внутрішні запозичення | 70 069 512,0| 65 288 246,3| 4 781 265,7| -----------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2

до Закону України "Про внесення змін

до Закону України "Про Державний

бюджет України на 2009 рік"
Зміни до додатку N 3 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )

"Розподіл видатків Державного бюджету України

на 2009 рік"
(тис.грн.)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | | прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | | дер- | | | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |Видатки - всього: |193 358 048,9|185 347 186,4| 32 664 307,7| 2 296 247,5| 7 010 862,5|74 035 616,3|27 498 288,2|1 959 228,0| 450 477,2| 26 572 443,4| 267 393 665,2| |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2300000| |Міністерство охорони | 4 102 510,7| 4 049 889,3| 1 322 571,5| 125 498,1| 52 621,4| 1 471 407,5| 1 318 524,0| 174 563,6| 40 083,8| 152 883,5| 5 573 918,2| | | |здоров'я України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301000| |Апарат Міністерства | 4 051 383,7| 3 998 762,3| 1 288 210,3| 125 498,1| 52 621,4| 1 462 791,7| 1 310 249,2| 174 563,6| 39 984,8| 152 542,5| 5 514 175,4| | | |охорони здоров'я України| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301110|0732 |Спеціалізована та | 464 947,3| 462 947,3| 242 128,0| 43 945,0| 2 000,0| 26 737,2| 21 970,9| 6 664,2| 1 087,6| 4 766,3| 491 684,5| | | |високоспеціалізована | | | | | | | | | | | | | | |медична допомога, що | | | | | | | | | | | | | | |надається | | | | | | | | | | | | | | |загальнодержавними | | | | | | | | | | | | | | |закладами охорони | | | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: