open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 41, ст.598 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2009 рік" ( 835-17 ) (із змінами, внесеними законами України від
3 лютого 2009 року N 908-VI ( 908-17 ), від 5 березня 2009 року
N 1080-VI ( 1080-17 ) та від 17 березня 2009 року N 1131-VI)
( 1131-17 ) такі зміни:
1. У статті 1:
у частині першій цифри "238.931.337,1" та "55.233.138,3"
замінити відповідно цифрами "238.932.555,4" та "55.234.356,6";
у частині другій цифри "267.393.665,2" та "74.035.616,3"
замінити відповідно цифрами "267.394.883,5" та "74.036.834,6".
2. Внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 7 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) відповідно
до додатків N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 травня 2009 року

N 1402-VI

Додаток N 1

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
Зміни до додатка N 1 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )

"Доходи Державного бюджету України на 2009 рік"

(тис.грн.)-------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний | | |згідно з бюджетною класифі-| | фонд | фонд | | | кацією | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| | Всього доходів: |238 932 555,4|183 698 198,8| 55 234 356,6| |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| | Разом доходів (без |230 191 339,9|174 956 983,3| 55 234 356,6| | урахування міжбюджетних | | | | | трансфертів) | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |20000000|Неподаткові надходження | 47 813 617,7| 14 567 410,0| 33 246 207,7| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21000000|Доходи від власності та | 16 737 589,0| 12 305 760,3| 4 431 828,7| | |підприємницької діяльності | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21080000|Інші надходження | 2 090 572,9| 1 306 361,0| 784 211,9| --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
Зміни до додатка N 3 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )

"Розподіл видатків Державного бюджету України

на 2009 рік"

(тис.грн.)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | | прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | | дер- | | | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | Всього |193 358 048,9|185 344 686,4| 32 664 307,7| 2 296 247,5| 7 013 362,5|74 036 834,6|27 498 586,5|1 959 228,0| 450 477,2| 26 573 363,4| 267 394 883,5| |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2300000| |Міністерство охорони | 4 080 510,7| 4 027 889,3| 1 322 571,5| 125 498,1| 52 621,4| 1 471 407,5| 1 318 524,0| 174 563,6| 40 083,8| 152 883,5| 5 551 918,2| | | |здоров'я України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301000| |Апарат Міністерства | 4 029 383,7| 3 976 762,3| 1 288 210,3| 125 498,1| 52 621,4| 1 462 791,7| 1 310 249,2| 174 563,6| 39 984,8| 152 542,5| 5 492 175,4| | | |охорони здоров'я України| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301480|0763 |Компенсація виробникам | 53 200,0| 53 200,0| | | | | | | | | 53 200,0| | | |додаткових витрат, | | | | | | | | | | | | | | |пов'язаних з | | | | | | | | | | | | | | |підвищенням з 1 січня | | | | | | | | | | | | | | |2004 р. ставки акцизного| | | | | | | | | | | | | | |збору на спирт етиловий,| | | | | | | | | | | | | | |що використовується | | | | | | | | | | | | | | |для виготовлення | | | | | | | | | | | | | | |лікарських засобів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2310000| |Міністерство охорони | 3 000,0| 500,0| | | 2 500,0| | | | | | 3 000,0| | | |здоров'я України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2311000| |Міністерство охорони | 3 000,0| 500,0| | | 2 500,0| | | | | | 3 000,0| | | |здоров'я України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2311050|0180 |Субвенція з державного | 3 000,0| 500,0| | | 2 500,0| | | | | | 3 000,0| | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | | | |бюджету Донецької | | | | | | | | | | | | | | |області на забезпечення | | | | | | | | | | | | | | |лікування інвалідів- | | | | | | | | | | | | | | |спинальників у Донецькій| | | | | | | | | | | | | | |обласній лікарні | | | | | | | | | | | | | | |відновного лікування | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2500000| |Міністерство праці та | 3 181 572,3| 3 161 930,0| 95 797,5| 22 113,1| 19 642,3| 556 463,3| 285 329,8| 27 716,5| 6 172,8| 271 133,5| 3 738 035,6| | | |соціальної політики | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2507000| |Фонд соціального | 396 172,0| 396 172,0| | | | 169 018,3| 84 112,6| 26 958,6| 3 368,4| 84 905,7| 565 190,3| | | |захисту інвалідів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2507030|1010 |Забезпечення інвалідів | | | | | | 1 218,3| 298,3| | | 920,0| 1 218,3| | | |та інвалідів- | | | | | | | | | | | | | | |чорнобильців | | | | | | | | | | | | | | |автомобілями | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2507050|0734 |Санаторно-курортне | 99 011,9| 99 011,9| | | | | | | | | 99 011,9| | | |оздоровлення інвалідів | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
Зміни до додатка N 7 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )

"Показники міжбюджетних взаємовідносин

державного бюджету з місцевими бюджетами на 2009 рік"

тис.грн.------------------------------------------------------------------ |Код бюджету| Назва місцевого |Субвенції з державного бюджету| | | бюджету |------------------------------| | | адміністративно- |Субвенція загального фонду на:| | | територіальної |------------------------------| | | одиниці |забезпечення лікування | | | |інвалідів-спинальників у | | | |Донецькій обласній лікарні | | | |відновного лікування | |-----------+---------------------+------------------------------| |05100000000|Обласний бюджет | 3 000,0| | |Донецької області | | |-----------+---------------------+------------------------------| | |ВСЬОГО | 3 000,0| ------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: