open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних

осіб - підприємців
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 31-32, ст.263 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.257
N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259
N 2704-IV ( 2704-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 32, ст.421
N 2919-IV ( 2919-15 ) від 22.09.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.11
N 3422-IV ( 3422-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.210
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.234
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, ВВР, 2006, N 37, ст.310
N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008, ВВР, 2009, N 16, ст.218
N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.263
N 913-VI ( 913-17 ) від 04.02.2009, ВВР, 2009, N 26, ст.322
N 1275-VI ( 1275-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.534
N 1561-VI ( 1561-17 ) від 25.06.2009, ВВР, 2009, N 51, ст.755
N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009, ВВР, 2010, N 8, ст.51
N 1877-VI ( 1877-17 ) від 11.02.2010, ВВР, 2010, N 18, ст.140
N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010, ВВР, 2010, N 29, ст.392
N 2390-VI ( 2390-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.498
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 41-42, N 43,

N 44-45, ст.529
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11
N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.67
N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160
N 2850-VI ( 2850-17 ) від 22.12.2010, ВВР, 2011, N 28, ст.252
N 2937-VI ( 2937-17 ) від 13.01.2011, ВВР, 2011, N 31, ст.305
N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011, ВВР, 2011, N 36, ст.362
N 3157-VI ( 3157-17 ) від 17.03.2011, ВВР, 2011, N 39, ст.397
N 3166-VI ( 3166-17 ) від 17.03.2011, ВВР, 2011, N 38, ст.385
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011, ВВР, 2011, N 41, ст.413
N 3262-VI ( 3262-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 43, ст.445
N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 43, ст.446
N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 46, ст.512
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53
N 4067-VI ( 4067-17 ) від 18.11.2011, ВВР, 2012, N 27, ст.281
N 4212-VI ( 4212-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 32-33, ст.413
N 4223-VI ( 4223-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 36, ст.419
N 4839-VI ( 4839-17 ) від 24.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.115
N 5026-VI ( 5026-17 ) від 22.06.2012, ВВР, 2013, N 22, ст.216
N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012, ВВР, 2013, N 26, ст.264
N 5073-VI ( 5073-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 25, ст.252
N 5076-VI ( 5076-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 27, ст.282
N 5316-VI ( 5316-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 38, ст.502
N 5410-VI ( 5410-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 42, ст.586
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 5, ст.62
N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012, ВВР, 2013, N 51, ст.716
N 5518-VI ( 5518-17 ) від 06.12.2012, ВВР, 2014, N 8, ст.90
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712 }

{ У тексті Закону слова "фонди соціального страхування" в

усіх відмінках і "та фондів соціального страхування"

виключено на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від

08.07.2010 }
{ У тексті Закону слова "ідентифікаційний номер фізичної

особи - платника податків", "ідентифікаційний номер

фізичної особи - підприємця - платника податків",

"ідентифікаційний номер платника податків" та

"ідентифікаційний номер" у всіх відмінках і числах

замінено словами "реєстраційний номер облікової картки

платника податків" у відповідному відмінку і числі

згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
{ У тексті Закону слова "статутний фонд" в усіх відмінках

і числах замінено словами "статутний капітал" у

відповідному відмінку і числі згідно із Законом

N 2850-VI ( 2850-17 ) від 22.12.2010 }
{ У тексті Закону слова "рекомендований лист" в усіх відмінках
замінено словами "поштове відправлення" у відповідному
відмінку згідно із Законом N 3157-VI ( 3157-17 ) від
17.03.2011 }
{ У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку" у всіх відмінках замінено словами

"Національна комісія з цінних паперів та фондового

ринку" у відповідному відмінку згідно із Законом

N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }
{ У тексті Закону слова "відмітку у паспорті" та "відмітку

в паспорті" замінено словами "запис в електронному

безконтактному носії паспорта громадянина України", а

слово "паспорт" в усіх відмінках замінено словами

"паспорт громадянина України або паспортний документ

іноземця" у відповідному відмінку згідно із Законом

N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012 }
{ У тексті Закону слова "орган державної влади" в усіх

відмінках і числах замінено відповідно словами "державний

орган" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом

N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }
{ Зміни в частині заміни слів у тексті Закону див. у

підпункті 12 пункту 1 розділу І Закону N 4839-VI ( 4839-17 ) від 24.05.2012 }
{ Зміни в частині заміни слів у тексті Закону див. у

підпункті 3 пункту 8 розділу І Закону N 5410-VI ( 5410-17 ) від 02.10.2012 }
{ У тексті Закону слова "центральний орган державної

податкової служби" замінено словами "центральний

орган виконавчої влади, що забезпечує формування та

реалізує державну податкову і митну політику",

слова "орган державної податкової служби" в усіх

відмінках і числах замінено словами "орган доходів і

зборів" у відповідному відмінку і числі, а слова

"державної податкової служби" замінено словами

"доходів і зборів" згідно із Законом N 406-VII

( 406-18 ) від 04.07.2013 }

Цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної
реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
відокремлений підрозділ юридичної особи - це філія, інший
підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її
місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або
операції, надає послуги від імені юридичної особи, або
представництво, що здійснює представництво і захист інтересів
юридичної особи; { Абзац другий частини першої статті 1 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від
16.03.2006 }
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців - документ, що містить відомості про
юридичну особу або її відокремлені підрозділи, або фізичну особу -
підприємця, визначені цим Законом, і використовується для їх
ідентифікації під час провадження господарської діяльності та
відкриття рахунку в банку; { Частину першу статті 1 доповнено
новим абзацом згідно із Законом N 4839-VI ( 4839-17 ) від
24.05.2012 }
державний реєстратор - посадова особа центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка
відповідно до цього Закону від імені держави здійснює державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; { Абзац
частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, N 5461-VI ( 5461-17 ) від
16.10.2012 }
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) -
автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та
надання інформації про юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців;
місце проживання фізичної особи - житловий будинок, квартира,
інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток,
готель тощо) у відповідному населеному пункті, в якому фізична
особа проживає постійно, переважно або тимчасово, що знаходиться
за певною адресою, за якою здійснюється зв'язок з фізичною
особою - підприємцем;
місцезнаходження юридичної особи - адреса органу або особи,
які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону
виступають від її імені (далі - виконавчий орган); ( Абзац статті
1 в редакції Закону N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )
модельний статут - типовий установчий документ, затверджений
Кабінетом Міністрів України, який використовується для створення
та провадження діяльності юридичних осіб відповідних
організаційно-правових форм, містить встановлені законом правила,
що регулюють правовий статус, права, обов'язки та відносини, які
пов'язані із створенням, управлінням та провадженням господарської
діяльності відповідних юридичних осіб; { Частину першу статті 1
доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3262-VI ( 3262-17 )
від 21.04.2011 }
принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації -
принцип, згідно з яким державний реєстратор вносить до Єдиного
державного реєстру запис про проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття,
поділу, приєднання або перетворення або про проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем за її рішенням; { Статтю 1 доповнено терміном
згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
реєстраційна картка - документ встановленого зразка, який
підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів
до Єдиного державного реєстру;
реєстраційна справа - папка організаційно-облікового типу з
документами або електронними документами, що подаються державному
реєстратору відповідно до закону; { Абзац частини першої статті 1
із змінами, внесеними згідно із Законами N 1877-VI ( 1877-17 ) від
11.02.2010, N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
поштове відправлення - рекомендований лист, посилка, поштова
картка, бандероль, секограма, дрібний пакет, мішок, які
приймаються для пересилання без оцінки відправником вартості
вкладення з гарантуванням збереження документів відповідно до
законодавства України; { Частину першу статті 1 доповнено новим
абзацом згідно із Законом N 3157-VI ( 3157-17 ) від 17.03.2011 }

{ Абзац частини першої статті 1 виключено на підставі Закону
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

спеціалізований друкований засіб масової інформації - видання
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців, в якому відповідно до цього Закону
публікуються відомості з Єдиного державного реєстру; { Абзац
чотирнадцятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }
{ Абзац частини першої статті 1 виключено на підставі Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
фонди соціального страхування - Фонд соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття,
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України. { Статтю 1 доповнено терміном
згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
Стаття 2. Законодавство у сфері державної реєстрації

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
1. Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, регулюються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом та
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього
Закону.
Стаття 3. Сфера дії Закону
1. Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх
юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми
власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців.
2. Законом можуть бути встановлені особливості державної
реєстрації об'єднань громадян (у тому числі професійних спілок,
організацій роботодавців, їх об'єднань), політичних партій,
державних органів та органів місцевого самоврядування, асоціацій
органів місцевого самоврядування, банків, торгово-промислових
палат, фінансових установ (у тому числі кредитних спілок), бірж, а
також інших установ та організацій. Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, N 1275-VI ( 1275-17 ) від
16.04.2009, N 5026-VI ( 5026-17 ) від 22.06.2012, N 5073-VI
( 5073-17 ) від 05.07.2012 }
3. Об'єднання громадян, політичні партії, державні органи та
органи місцевого самоврядування, асоціації органів місцевого
самоврядування, банки, торгово-промислові палати, фінансові
установи (у тому числі кредитні спілки), біржі, інші установи та
організації, для яких законом встановлені особливості державної
реєстрації, набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх
державної реєстрації у порядку, встановленому цим Законом. Частина третя статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, N 1275-VI ( 1275-17 ) від
16.04.2009, N 5073-VI ( 5073-17 ) від 05.07.2012 }
4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців, здійснює реєстрацію (легалізацію) об’єднань
громадян (у тому числі професійних спілок та їх об’єднань),
благодійних організацій, політичних партій, творчих спілок та їх
територіальних осередків, адвокатських об’єднань,
торгово-промислових палат, асоціацій органів місцевого
самоврядування, інших установ та організацій, визначених законом,
та видає виписку з Єдиного державного реєстру, оформлену державним
реєстратором відповідного центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців, за місцезнаходженням
юридичної особи. Статтю 3 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006; із змінами, внесеними згідно
із Законами N 913-VI ( 913-17 ) від 04.02.2009, N 1275-VI
( 1275-17 ) від 16.04.2009, N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011,
N 5073-VI ( 5073-17 ) від 05.07.2012, N 5076-VI ( 5076-17 ) від
05.07.2012; в редакції Закону N 5461-VI ( 5461-17 ) від
16.10.2012 }
Стаття 4. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та

фізичних осіб - підприємців
1. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців - засвідчення факту створення або припинення
юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу
підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних
дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних
записів до Єдиного державного реєстру.
2. Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців включає, зокрема:
перевірку комплектності документів, які подаються державному
реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній
картці;
перевірку документів, які подаються державному реєстратору,
на відсутність підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації;
внесення відомостей про юридичну особу або фізичну
особу - підприємця до Єдиного державного реєстру;
оформлення і видачу виписки з Єдиного державного реєстру. Абзац п'ятий частини другої статті 4 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
3. Зміни до установчих документів юридичної особи, а також
зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі - імені) або
місця проживання фізичної особи - підприємця підлягають
обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін
до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим
Законом.
4. Відокремлені підрозділи юридичної особи не підлягають
державній реєстрації.
5. Представництва, філії іноземних компаній в Україні
підлягають акредитації на території України в порядку,
встановленому законом.
Стаття 5. Місце проведення державної реєстрації юридичних

осіб та фізичних осіб - підприємців
1. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців проводиться державним реєстратором за
місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання
фізичної особи - підприємця. Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 6. Державний реєстратор
1. Державний реєстратор: { Абзац перший частини першої статті
6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 )
від 16.10.2012 }

проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців;

{ Абзац третій частини першої статті 6 виключено на підставі
Закону N 4223-VI ( 4223-17 ) від 22.12.2011 }

передає органам державної статистики (далі - органи
статистики), доходів і зборів, Пенсійного фонду України
повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення
реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, у тому числі щодо
створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб;
( Абзац четвертий частини першої статті 6 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )
формує та веде реєстраційні справи (крім реєстраційних справ
юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої
статті 3 цього Закону); { Абзац п'ятий частини першої статті 6 в
редакції Законів N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, N 5461-VI
( 5461-17 ) від 16.10.2012 }
{ Абзац шостий частини першої статті 6 виключено на підставі
Закону N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
оформлює та видає виписки, витяги та довідки з Єдиного
державного реєстру; { Абзац сьомий частини першої статті 6 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 4223-VI ( 4223-17 ) від
22.12.2011 }
проводить державну реєстрацію змін до установчих документів
юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця
проживання фізичних осіб - підприємців;
проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та
державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності
фізичними особами - підприємцями;
звертається до суду із заявою про зміну мети установи у
встановленому законом порядку;
здійснює оформлення, видачу та засвідчення юридичним особам
дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них;
{ Частину першу статті 6 доповнено абзацом згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
вносить до Єдиного державного реєстру відомості про державну
реєстрацію особи на підставі рішення суду; { Частину першу статті
6 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від
16.03.2006 }
здійснює облік одержаного ним від заявника електронного
документа та направляє заявнику підтвердження факту одержання
електронного документа, проводить необхідні реєстраційні дії у
випадках, передбачених цим Законом, та надсилає заявнику
відповідний документ у вигляді електронного документа і на
паперовому носії. У разі наявності підстави для відмови у
проведенні державної реєстрації заявникові надсилається відповідне
повідомлення в електронній формі; { Частину першу статті 6
доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2609-VI ( 2609-17 )
від 19.10.2010 }
повідомляє правоохоронні органи щодо порушення визначеного
законом строку для подання відповідними посадовими особами
юридичної особи та фізичною особою - підприємцем державному
реєстраторові рішень щодо припинення юридичної особи або
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; { Частину
першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
проводить у випадках, передбачених цим Законом, спрощену
процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом
її ліквідації та припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця; { Частину першу статті 6 доповнено новим
абзацом згідно із Законом N 2390-VI ( 2390-17 ) від 01.07.2010 }
здійснює інші дії, передбачені цим Законом. { Частину першу
статті 6 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 )
від 16.03.2006 }
2. На посаду державного реєстратора призначається особа, яка
має повну вищу юридичну освіту. Державний реєстратор має
посвідчення державного реєстратора та власну печатку, опис яких
затверджується Міністерством юстиції України. Частина друга статті 6 в редакції Закону N 5461-VI ( 5461-17 )
від 16.10.2012 }
{ Частину третю статті 6 виключено на підставі Закону
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }

{ Частину четверту статті 6 виключено на підставі Закону
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }

{ Частину п'яту статті 6 виключено на підставі Закону
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }

{ Частину шосту статті 6 виключено на підставі Закону
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 7. Компетенція центрального органу виконавчої влади,

що реалізує державну політику у сфері державної

реєстрації юридичних осіб та фізичних

осіб - підприємців
1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців:
бере участь у формуванні та забезпечує реалізацію державної
політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців;
здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у
сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців;
узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з
питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців і розробляє проекти нормативно-правових актів у цій
сфері;
забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру;
організовує навчальну підготовку та підвищення кваліфікації
державних реєстраторів;
забезпечує замовлення, постачання, облік та звітність щодо
витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію та бланків
виписок з Єдиного державного реєстру;
видає спеціалізований друкований засіб масової інформації;
забезпечує державні органи інформацією з Єдиного державного
реєстру в порядку, встановленому Міністерством юстиції України;
здійснює методологічне та інформаційне забезпечення
діяльності державних реєстраторів. Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3456-IV
( 3456-15 ) від 22.02.2006, N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006,
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 2609-VI ( 2609-17 ) від
19.10.2010, N 3157-VI ( 3157-17 ) від 17.03.2011, N 3205-VI
( 3205-17 ) від 07.04.2011 }, N 3384-VI ( 3384-17 ) від
19.05.2011, N 4223-VI ( 4223-17 ) від 22.12.2011 }; в редакції
Закону N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }
{ Зміни до абзацу тринадцятого частини другої статті 7 див. в
Законі N 5410-VI ( 5410-17 ) від 02.10.2012 }
Стаття 8. Вимоги до оформлення документів, які подаються

державному реєстратору
1. Документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються
(надсилаються поштовим відправленням або електронним документом)
державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою. Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
2. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки
друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному
реєстратору поштовим відправленням, справжність підпису заявника
на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинна бути
нотаріально засвідчена.
Підпис особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи
(виконавчого органу), на реєстраційній картці та заяві про втрату
(заміну) документів повинен бути засвідчений відповідною посадовою
особою в установленому порядку. { Частину другу статті 8 доповнено
абзацом другим згідно із Законом N 1720-VI ( 1720-17 ) від
17.11.2009; в редакції Закону N 3263-VI ( 3263-17 ) від
21.04.2011 } Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, N 809-VI ( 809-17 ) від
25.12.2008 }
3. Установчі документи (установчий акт, статут або
засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити
відомості, передбачені законом. Відповідальність за відповідність
установчих документів законодавству несуть засновники (учасники)
юридичної особи. Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
4. Статути банків, установчі документи інших юридичних осіб,
які відповідно до закону підлягають погодженню Національним банком
України, іншими державними органами, подаються з відміткою про їх
погодження відповідно Національним банком України, іншими
державними органами. Частина четверта статті 8 в редакції Закону N 3575-IV
( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
5. Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них,
викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та
підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами,
якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження.
У випадках, які передбачені законом, установчі документи повинні
бути погоджені з відповідними державними органами. { Абзац перший
частини п'ятої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, N 809-VI ( 809-17 ) від
25.12.2008, N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 }
Внесення змін до установчих документів юридичної особи
оформляється окремим додатком або викладенням установчих
документів у новій редакції. На титульній сторінці додатка до
установчих документів юридичної особи робиться відмітка про те, що
зазначені документи є невід'ємною частиною відповідних установчих
документів.
6. Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної
особи в країні її місцезнаходження повинен бути легалізований у
встановленому порядку.
7. Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її
відокремленого підрозділу ( z0367-12 ) встановлюються
Міністерством юстиції України. Частина сьома статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }
8. Електронні документи, подані для проведення державної
реєстрації у випадках, передбачених цим Законом, оформляються
згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та
електронного документообігу, а також електронного цифрового
підпису. Статтю 8 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 2609-VI
( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
9. З документів, поданих для проведення державної реєстрації
на паперових носіях державним реєстратором, обов'язково
виготовляється електронна копія шляхом сканування. Статтю 8 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 2609-VI
( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
10. У разі подання електронних документів у випадках,
передбачених цим Законом, реєстраційна картка та документи, крім
документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи,
засвідчуються електронним цифровим підписом заявника. Статтю 8 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 2609-VI
( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
11. Електронний документ вважається одержаним державним
реєстратором з часу надходження заявникові повідомлення в
електронній формі про одержання такого електронного документа
державним реєстратором. Державний реєстратор автоматично після
отримання від заявника електронного документа надсилає йому
електронний документ з підтвердженням факту одержання електронного
документа. Статтю 8 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом
N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 }

{ Статтю 9 виключено на підставі Закону N 3205-VI ( 3205-17 )
від 07.04.2011 }

Стаття 10. Реєстраційний збір за проведення державної

реєстрації
1. За проведення державної реєстрації справляється
реєстраційний збір у такому розмірі:
десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за
проведення державної реєстрації юридичної особи;
два неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за
проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;
три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за
проведення державної реєстрації благодійної організації. { Частину
першу статті 10 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом
N 5073-VI ( 5073-17 ) від 05.07.2012 }
2. За проведення державної реєстрації змін до установчих
документів юридичної особи, державної реєстрації зміни імені або
місця проживання фізичної особи - підприємця справляється
реєстраційний збір у розмірі тридцяти відсотків реєстраційного
збору, встановленого частиною першою цієї статті.
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації змін до
установчих документів благодійних організацій не справляється.
{ Частину другу статті 10 доповнено абзацом другим згідно із
Законом N 5073-VI ( 5073-17 ) від 05.07.2012 }
3. За видачу дубліката оригіналу установчих документів та
змін до них, засвідчених державним реєстратором, справляється
реєстраційний збір у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян. Частина третя статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, N 3205-VI ( 3205-17 ) від
07.04.2011 }
4. Кошти, одержані відповідно до цього Закону як
реєстраційний збір, зараховуються до державного бюджету. Частина четверта статті 10 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }
5. Документом, що підтверджує внесення реєстраційного збору,
є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення
з відміткою банку.
У разі подання електронних документів підтвердженням внесення
реєстраційного збору є примірник електронного розрахункового
документа, засвідченого електронним цифровим підписом. { Частину
п'яту статті 10 доповнено абзацом другим згідно із Законом
N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
Стаття 11. Ведення реєстраційних справ
1. Державний реєстратор після внесення до Єдиного державного
реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи
або фізичної особи - підприємця зобов'язаний сформувати
реєстраційну справу.
2. Реєстраційна справа має реєстраційний номер, який
присвоюється при внесенні запису про проведення державної
реєстрації до Єдиного державного реєстру.
3. У реєстраційній справі юридичної особи зберігаються:
документи, що подаються для проведення державної реєстрації
юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих
документів;
документи, що подаються для проведення державної реєстрації
змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів
змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих
документів у новій редакції;
документи, що подаються для внесення до Єдиного державного
реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;

{ Абзац п'ятий частини третьої статті 11 виключено на
підставі Закону N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

документи, що подаються для внесення до Єдиного державного
реєстру запису про рішення засновників (учасників) або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
документи, що подаються для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи;
судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до
установчих документів юридичної особи;
документи, що подаються для внесення до Єдиного державного
реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації
припинення юридичної особи;
копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної
реєстрації змін до установчих документів;
документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

{ Абзац дванадцятий частини третьої статті 11 виключено на
підставі Законів N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011, N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

судові рішення, що стали підставою для внесення до Єдиного
державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи;
заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної
справи;
постанови про виїмку документів з реєстраційної справи,
примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які
вилучені;
судові рішення про витребування документів з реєстраційної
справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб
на їх одержання, копії описів документів, які вилучені;
документи, що подаються для внесення змін до відомостей про
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
{ Частину третю статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
касовий чек або розрахункова квитанція, що видається
відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про
прийняте для пересилання поштове відправлення; { Частину третю
статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом N 3157-VI
( 3157-17 ) від 17.03.2011 }
документи, відповідно до яких призначено комісію з
припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну
комісію) або ліквідатора, відомості про персональний склад такої
комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових
карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості
про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного
документа іноземця - для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган доходів і зборів і мають запис в електронному
безконтактному носії паспорта громадянина України); Частину третю статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом
N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду
України про початок проведення позапланової перевірки, призначеної
у зв'язку з припиненням юридичної особи; { Частину третю статті 11
доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від
19.05.2011 }
повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду
України про неможливість проведення позапланової перевірки,
призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи; { Частину
третю статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду
України про наявність заперечень органів доходів і зборів та/або
Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про
відкликання такого повідомлення; { Частину третю статті 11
доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від
19.05.2011 }
другий примірник повідомлення про проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи ( z0671-13 ), надісланого
державним реєстратором юридичній особі в установленому законом
порядку. { Частину третю статті 11 доповнено абзацом згідно із
Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
4. У реєстраційній справі фізичної особи - підприємця
зберігаються:
документи, що подаються для проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця;
документи, що подаються для проведення державної реєстрації
зміни імені фізичної особи - підприємця;
документи, що подаються для проведення державної реєстрації
зміни місця проживання фізичної особи - підприємця;
документи про призначення управителя майном фізичної
особи - підприємця;

{ Абзац шостий частини четвертої статті 11 виключено на
підставі Закону N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

документи, що подаються для державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
документи, що подаються для внесення до Єдиного державного
реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної
реєстрації зміни імені та/або місця проживання фізичної
особи - підприємця;
документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

{ Абзац одинадцятий частини четвертої статті 11 виключено на
підставі Законів N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011, N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

судові рішення, що стали підставою для внесення відповідних
записів до Єдиного державного реєстру;
заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної
справи;
постанови про виїмку документів з реєстраційної справи,
примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які
вилучені;
судові рішення про витребування документів з реєстраційної
справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб
на їх одержання, копії описів документів, які вилучені;
касовий чек або розрахункова квитанція, що видається
відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про
прийняте для пересилання поштове відправлення; { Частину четверту
статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом N 3157-VI
( 3157-17 ) від 17.03.2011 }
повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду
України про початок проведення позапланової перевірки, призначеної
у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи
- підприємця; { Частину четверту статті 11 доповнено абзацом
згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду
України про неможливість проведення позапланової перевірки,
призначеної у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця; { Частину четверту статті 11
доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від
19.05.2011 }
повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду
України про наявність заперечень органів доходів і зборів та/або
Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
та про відкликання такого повідомлення; { Частину четверту статті
11 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від
19.05.2011 }
другий примірник повідомлення про проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця, надісланого державним реєстратором фізичній
особі - підприємцю в установленому законом порядку. { Частину
четверту статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
5. Документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не
підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків,
передбачених цим Законом.
6. Право доступу до документів, які знаходяться у відповідній
реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи,
фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та
особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного
реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної
особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники
контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного
письмового запиту, якщо такий запит подається у зв'язку із
здійсненням ними повноважень, що визначені законом.
Державному реєстратору забороняється видавати копії
документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі. Частина шоста статті 11 в редакції Закону N 3575-IV ( 3575-15 )
від 16.03.2006 }
Стаття 12. Виїмка документів з реєстраційних справ
1. Виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише
за вмотивованою постановою слідчого відповідно до закону.
2. Державний реєстратор зобов'язаний зробити копії
документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати,
прошити та завірити їх власною печаткою. До реєстраційної справи
долучаються копія постанови слідчого про виїмку документів, другий
примірник протоколу виїмки документів, а також копія опису
документів, які вилучені.
3. Вилучення документів з реєстраційної справи не є підставою
для відмови державного реєстратора в проведенні реєстраційних дій,
які передбачені цим Законом, крім випадку отримання державним
реєстратором відповідного судового рішення.
Стаття 13. Витребування документів з реєстраційних справ
1. Витребування документів з реєстраційних справ здійснюється
на підставі судового рішення.
2. Державний реєстратор зобов'язаний зробити копії
документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати,
прошити та завірити їх власною печаткою. До реєстраційної справи
долучаються судове рішення про витребування документів,
супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх
одержання, а також копія опису документів, які вилучені. Оригінали
документів, які вилучені з реєстраційної справи, надсилаються
поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються
безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.
3. Вилучення документів з реєстраційної справи не є підставою
для відмови державного реєстратора у проведенні реєстраційних дій,
які передбачені цим Законом, крім випадку отримання державним
реєстратором відповідного судового рішення.
Стаття 14. Передача реєстраційних справ
1. Передача реєстраційних справ здійснюється в разі:
зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни місця
проживання фізичної особи - підприємця, якщо нове місцезнаходження
юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця
розташоване на території іншої адміністративно-територіальної
одиниці;
утворення, зміни меж або ліквідації
адміністративно-територіальної одиниці.
2. Передача реєстраційних справ у випадку, який передбачено
абзацом другим частини першої цієї статті, здійснюється на
підставі державної реєстрації відповідних змін до установчих
документів юридичної особи або державної реєстрації зміни місця
проживання фізичної особи - підприємця.
3. Передача реєстраційних справ у випадку, який передбачено
абзацом третім частини першої цієї статті, здійснюється лише на
підставі відповідного рішення органу, який наділений відповідними
повноваженнями.
4. За наявності підстави, що передбачена абзацом другим
частини першої цієї статті, державний реєстратор протягом десяти
робочих днів з дати державної реєстрації зміни місцезнаходження
юридичної особи, зміни місця проживання фізичної особи -
підприємця зобов'язаний надіслати поштовим відправленням за описом
реєстраційну справу державному реєстратору за новим
місцезнаходженням юридичної особи або за новим місцем проживання
фізичної особи - підприємця. Частина четверта статті 14 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3157-VI ( 3157-17 ) від 17.03.2011 }
5. Передача реєстраційних справ у випадку, передбаченому
абзацом третім частини першої цієї статті, здійснюється протягом
десяти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення органу,
який наділений відповідними повноваженнями, за актом
прийому-передачі, який складається в трьох примірниках, по одному
для державних реєстраторів та центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Частина п'ята статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }
6. Державний реєстратор, який отримав реєстраційну справу,
зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати її прийому
повідомити поштовим відправленням юридичну особу або фізичну
особу - підприємця про зміну місцезнаходження реєстраційної справи
( z0671-13 ) та внести до Єдиного державного реєстру запис про
зміну місцезнаходження реєстраційної справи.
Стаття 15. Порядок зберігання реєстраційних справ
1. Реєстраційна справа зберігається у державного реєстратора
протягом п'яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру
запису про припинення юридичної особи або припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем. Після
закінчення цього строку реєстраційні справи на паперових носіях,
не внесені за результатами експертизи їх цінності до Національного
архівного фонду, знищуються в установленому законодавством
порядку ( z0203-12 ).
2. Реєстраційна справа юридичної особи або фізичної особи -
підприємця на електронних носіях зберігається на сервері
технічного адміністратора Єдиного державного реєстру. Строк
зберігання реєстраційної справи на електронних носіях визначається
цим Законом.
3. Державний реєстратор, який формує, веде та забезпечує
зберігання реєстраційних справ відповідно до порядку зберігання та
пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців, затвердженого Міністерством юстиції України, та/або
посадова особа відповідного структурного підрозділу (відділу,
управління), який забезпечує зберігання реєстраційних справ,
ведуть їх облік та здійснюють контроль за обсягом і рухом в
одиницях обліку. Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }
4. Реєстраційні справи підлягають зберіганню у спеціально
виділених для цього приміщеннях, які мають бути обладнані
засобами, що забезпечують обмежений доступ до цього приміщення
(ґрати на вікнах, замки та засуви, пожежна сигналізація тощо).
5. У структурних підрозділах органів, що здійснюють державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в яких
не призначена посадова особа, відповідальна за зберігання
реєстраційних справ (державний реєстратор чи інша посадова особа),
відповідальність несе керівник відповідного структурного
підрозділу.
6. Поточний рух реєстраційної справи за межами спеціально
виділеного приміщення (видача у тимчасове користування державному
реєстратору) фіксується записом про це у журналах обліку поточного
руху реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців, прийнятих на зберігання.
7. Факт видачі у встановлених законом випадках реєстраційних
справ фіксується у журналі обліку поточного руху реєстраційних
справ.
8. Реєстраційні справи припинених юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців, підприємницька діяльність яких припинена,
формуються протягом року та обліковуються у журналах обліку за
роками і зберігаються окремо. Стаття 15 в редакції Законів N 1877-VI ( 1877-17 ) від
11.02.2010, N 3157-VI ( 3157-17 ) від 17.03.2011 }
Розділ II
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
Стаття 16. Єдиний державний реєстр
1. Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення
державних органів, а також учасників цивільного обороту
достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців з Єдиного державного реєстру.
2. Єдиний державний реєстр ведеться на електронних носіях
відповідно до державних стандартів, що забезпечують його
сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та
мережами, що складають інформаційний ресурс держави.
3. Технічні та програмні засоби ведення Єдиного державного
реєстру повинні забезпечувати:
автоматизоване ведення еталона Єдиного державного реєстру;
контроль за повнотою внесення записів до Єдиного державного
реєстру;
передачу відповідним органам статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України повідомлень та відомостей з реєстраційних
карток при вчиненні реєстраційних дій, що передбачені цим Законом,
у тому числі для взяття на облік, зняття з обліку юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців ( z0220-11 ); { Абзац четвертий
частини третьої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4839-VI ( 4839-17 ) від 24.05.2012 }
отримання даних у порядку взаємообміну інформацією відомчих
реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду
України; { Частину третю статті 16 доповнено абзацом згідно із
Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних
Єдиного державного реєстру (накопичення, аналіз даних,
актуалізація даних, права доступу тощо);
зберігання відомостей про юридичних осіб або фізичних осіб -
підприємців протягом 75 років з дати внесення запису про
припинення юридичної особи або припинення підприємницької
діяльності фізичною особою - підприємцем; { Абзац сьомий частини
третьої статті 16 в редакції Закону N 1877-VI ( 1877-17 ) від
11.02.2010 }
захист даних згідно із законом; { Абзац восьмий частини
третьої статті 16 в редакції Закону N 2609-VI ( 2609-17 ) від
19.10.2010 }
достовірність та повноту відомостей з реєстраційних карток;
контроль за проведенням реєстраційних дій;
оперативну видачу виписок та довідок з Єдиного державного
реєстру, а також документальне відтворення процедур державної
реєстрації.
4. До Єдиного державного реєстру не заносяться відомості, що
становлять державну таємницю.
5. Єдиний державний реєстр створюється і ведеться центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців, який є його розпорядником. Адміністратором Єдиного
державного реєстру є державне підприємство, що належить до сфери
управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців. Частина п'ята статті 16 в редакції Закону N 5461-VI ( 5461-17 )
від 16.10.2012 }
6. Єдиний державний реєстр є об'єктом права державної
власності.
Стаття 17. Відомості Єдиного державного реєстру
1. Відомості про юридичну особу або фізичну особу -
підприємця включаються до Єдиного державного реєстру шляхом
внесення записів на підставі відомостей з відповідних
реєстраційних карток та відомостей, що надаються юридичними
особами державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної
справи згідно із законодавством України.
Форми реєстраційних карток затверджуються Міністерством
юстиції України. Частину першу статті 17 доповнено абзацом другим згідно із
Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }
{ Частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3422-IV ( 3422-15 ) від 09.02.2006 }
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо
юридичної особи:
повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його
наявності;
ідентифікаційний код юридичної особи;

{ Абзац четвертий частини другої статті 17 виключено на
підставі Закону N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

організаційно-правова форма;
центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери
управління якого належить державне підприємство або частка держави
у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не
менше 25 відсотків; { Абзац шостий частини другої статті 17 в
редакції Закону N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
місцезнаходження юридичної особи;
перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі
ім'я, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки
платника податків, якщо засновник - фізична особа; найменування,
місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник -
юридична особа;
види діяльності; { Абзац дев'ятий частини другої статті 17 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від
22.02.2006 }
відомості про органи управління юридичної особи; { Частину
другу статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом
N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009 }
прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) та
реєстраційні номери облікових карток платників податків, які
обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи,
уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з
третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати
договори; { Абзац частини другої статті 17 в редакції Закону
N 3422-IV ( 3422-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009 }
дані про наявність обмежень щодо представництва від імені
юридичної особи;
дані про розмір статутного капіталу (статутного або
складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників
(учасників), та про дату закінчення його формування; { Абзац
тринадцятий частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 }
дата та номер запису про проведення державної реєстрації
юридичної особи, дати та номери записів про внесення змін до
нього;
підстави для відмови у проведенні державної реєстрації;

{ Абзац шістнадцятий частини другої статті 17 виключено на
підставі Закону N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

дані про установчі документи, дати та номери записів про
внесення змін до них;
дані про наявність відмітки про те, що юридична особа
створюється та діє на підставі модельного статуту; { Частину другу
статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3262-VI
( 3262-17 ) від 21.04.2011 }
підстави для відмови у проведенні державної реєстрації змін
до установчих документів;
дата та номер запису про скасування державної реєстрації змін
до установчих документів юридичної особи;

{ Абзац частини другої статті 17 виключено на підставі Закону
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

дата та номер запису про втрату оригіналів установчих
документів; { Частину другу статті 17 доповнено новим абзацом
згідно із Законом N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009 }

{ Абзац двадцять третій частини другої статті 23 виключено на
підставі Закону N 4839-VI ( 4839-17 ) від 24.05.2012 }

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;
дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у
справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про
розпорядника майна, санатора; { Частину другу статті 17 доповнено
новим абзацом згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від
02.12.2010 }
дані про перебування юридичної особи в процесі припинення,
зокрема дата реєстрації рішення засновників (учасників) або
уповноважених ними органів про припинення юридичної особи,
відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну
комісію тощо);
дата та номер запису про початок процесу проведення спрощеної
процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом
її ліквідації; { Частину другу статті 17 доповнено новим абзацом
згідно із Законом N 2390-VI ( 2390-17 ) від 01.07.2010 }
дата та номер запису про зупинення процесу проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної
особи у зв'язку з початком процесу проведення заходів з припинення
юридичної особи шляхом її ліквідації в загальному порядку або у
зв'язку з наявністю заперечень заінтересованих осіб (органів) щодо
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
юридичної особи; { Частину другу статті 17 доповнено новим абзацом
згідно із Законом N 2390-VI ( 2390-17 ) від 01.07.2010 }
відомості про перебування юридичної особи у процесі
припинення, зокрема про дату реєстрації рішення засновників
(учасників) або уповноваженого ними органу про припинення
юридичної особи; дату публікації у виданні спеціально
уповноваженого органу з питань державної реєстрації повідомлення
про рішення щодо припинення юридичної особи; персональний склад
комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної
комісії), її голову, дату обрання (призначення) або дату обрання
(призначення) ліквідатора; реєстраційні номери облікових карток
платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про
серію та номер паспорта громадянина України або паспортного
документа іноземця - для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган доходів і зборів і мають запис в
електронному безконтактному носії паспорта громадянина України);
{ Частину другу статті 17 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 2390-VI ( 2390-17 ) від 01.07.2010; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011;
в редакції Закону N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
дата затвердження передавального акта або розподільчого
балансу; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із
Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
дані про юридичних осіб, правонаступником яких є
зареєстрована юридична особа; { Частину другу статті 17 доповнено
абзацом згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
дані про юридичних осіб - правонаступників; { Частину другу
статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV
( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового
рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з
банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про
банкрутство, щодо санації, щодо визнання її банкрутом, щодо
скасування державної реєстрації припинення; { Частину другу статті
17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від
22.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення
юридичної особи, підстава для його внесення;
дата та номер запису про відміну державної реєстрації
припинення юридичної особи, підстава для його внесення;
номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску
акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку; { Частину другу статті 17
доповнено абзацом згідно із Законом N 809-VI ( 809-17 ) від
25.12.2008 }
місце проведення державної реєстрації, а також місце
проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;
місцезнаходження реєстраційної справи;
дані про видачу виписок, витягів, довідок з Єдиного
державного реєстру;
прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що внесла до
Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію юридичної
особи, внесла зміни до цього запису або внесла запис про державну
реєстрацію припинення юридичної особи;

{ Абзац частини другої статті 17 виключено на підставі Закону
N 1877-VI ( 1877-17 ) від 11.02.2010 }

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з
відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та
зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких
юридична особа перебуває на обліку; дата надходження від органів
доходів і зборів, Пенсійного фонду України до
державного реєстратора документів (повідомлень, інформації),
передбачених цим Законом, у зв’язку з припиненням юридичної особи
із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка
підписала документ; дані органів статистики про основний вид
економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі
даних державних статистичних спостережень відповідно до
статистичної методології за підсумками діяльності за рік; дані
Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного
внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його економічної діяльності; у разі зміни
місцезнаходження юридичної особи - термін, до якого юридична особа
перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем
попередньої реєстрації; { Частину другу статті 17 доповнено
абзацом згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006; в
редакції Законів N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011, N 4839-VI
( 4839-17 ) від 24.05.2012 }
інша додаткова інформація про здійснення зв'язку з юридичною
особою; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із
Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
фінансова звітність про господарську діяльність юридичної
особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні
фінансові результати; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом
згідно із Законом N 3422-IV ( 3422-15 ) від 09.02.2006 }
відомості про відкриття та закриття рахунків юридичних осіб;
{ Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом
N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009 }
відомості про накладення та зняття арештів на рахунки
юридичних осіб та їх майно (у тому числі на закріплене за
відокремленими підрозділами); { Частину другу статті 17 доповнено
абзацом згідно із Законом N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009 }
відомості про відкриття виконавчого провадження щодо
юридичних осіб; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно
із Законом N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009 }
відомості про строк, визначений засновниками (учасниками)
юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про
припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;
{ Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом
N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
відомості про початок проведення органами доходів і зборів,
Пенсійного фонду України позапланової перевірки, призначеної у
зв'язку з припиненням юридичної особи; { Частину другу статті 17
доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від
19.05.2011 }
відомості про неможливість проведення органами доходів і
зборів, Пенсійного фонду України позапланової перевірки,
призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи; { Частину
другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
відомості про наявність заперечень органів доходів і зборів,
Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи; { Частину другу статті 17 доповнено
абзацом згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
відомості про відкликання повідомлення про наявність
заперечень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України
проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.
{ Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом
N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
3. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо
державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних
осіб:
повне найменування юридичної особи та скорочене в разі його
наявності;
ідентифікаційний код юридичної особи;
місцезнаходження юридичної особи;
дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну
особу;
дата створення юридичної особи;
дата державної реєстрації юридичної особи;
дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;
дані про перебування юридичної особи в процесі припинення;
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення
юридичної особи, підстава для його внесення.

{ Абзац одинадцятий частини третьої статті 17 виключено на
підставі Закону N 1877-VI ( 1877-17 ) від 11.02.2010 }

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з
відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного
фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку,
назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і
зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває
на обліку; дата надходження від органів доходів і зборів,
Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів
(повідомлень, інформації), передбачених цим Законом, у зв’язку з
припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по
батькові посадової особи, яка підписала документ; дані органів
державної статистики про основний вид економічної діяльності
юридичної особи, визначений на підставі даних державних
статистичних спостережень відповідно до статистичної методології
за підсумками діяльності за рік; дані Пенсійного фонду України про
реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного
ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його
економічної діяльності; у разі зміни місцезнаходження юридичної
особи - термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в
органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації.
{ Частину третю статті 17 доповнено абзацом дванадцятим згідно із
Законом N 4839-VI ( 4839-17 ) від 24.05.2012 } Статтю 17 доповнено частиною згідно із Законом N 3456-IV
( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
4. В Єдиному державному реєстрі повинні міститися такі
відомості щодо фізичної особи - підприємця:
ім'я фізичної особи;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в
паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером
паспорта); { Абзац третій частини четвертої статті 17 в редакції
Законів N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, N 4839-VI
( 4839-17 ) від 24.05.2012; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5410-VI ( 5410-17 ) від 02.10.2012 }
місце проживання;
види діяльності; { Абзац п'ятий частини четвертої статті 17
із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від
22.02.2006 }
дата та номер запису про проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця, дати та номери записів про внесення
змін до нього;
підстави для відмови у проведенні державної реєстрації;

{ Абзац восьмий частини четвертої статті 17 виключено на
підставі Закону N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

підстави для відмови у проведенні державної реєстрації змін
до відомостей про фізичну особу - підприємця;

{ Абзац десятий частини четвертої статті 17 виключено на
підставі Закону N 4839-VI ( 4839-17 ) від 24.05.2012 }

дані про перебування фізичної особи - підприємця в процесі
припинення підприємницької діяльності, зокрема дата подання заяви
про припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем ( z0671-13 ) за її рішенням, дата прийняття, дата
набрання законної сили та номер судового рішення про оголошення
фізичної особи - підприємця померлою або визнання безвісно
відсутньою, щодо припинення підприємницької діяльності, що не
пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження
у справі про банкрутство, щодо визнання банкрутом, щодо скасування
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності; дата і
номер запису про початок проведення спрощеної процедури державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця; дата і номер запису про зупинення процесу проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з
початком процесу проведення заходів з припинення такої діяльності
фізичної особи - підприємця в загальному порядку або у зв'язку з
наявністю заперечень заінтересованих осіб (органів), щодо
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
зазначеної діяльності фізичної особи - підприємця; дата і номер
запису про закінчення спрощеної процедури державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
{ Абзац одинадцятий частини четвертої статті 17 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006;
в редакції Закону N 2390-VI ( 2390-17 ) від 01.07.2010; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від
19.05.2011 }
прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової
картки платника податків особи, яка призначена управителем майна
фізичної особи - підприємця; { Частину четверту статті 17
доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від
16.03.2006 }
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, а також
підстава для його внесення;
дата та номер запису про відміну державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем, а також підстава для його внесення;
місце проведення державної реєстрації, а також місце
проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;
місцезнаходження реєстраційної справи;
прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що внесла до
Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію фізичної
особи - підприємця, внесла зміни до цього запису або внесла запис
про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності
фізичною особою - підприємцем;

{ Абзац вісімнадцятий частини четвертої статті 17 виключено
на підставі Закону N 1877-VI ( 1877-17 ) від 11.02.2010 }

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з
відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та
зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких
фізична особа - підприємець перебуває на обліку; дата надходження
від органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України
до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації),
передбачених цим Законом, у зв’язку з припиненням підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця із зазначенням прізвища,
імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ; дані
про основний вид діяльності; дані органів державної статистики про
основний вид економічної діяльності фізичної особи - підприємця,
визначений на підставі даних державних статистичних спостережень
відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за
рік; дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер
платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва
платника єдиного внеску за основним видом його економічної
діяльності; у разі зміни місця проживання фізичної особи -
підприємця - термін, до якого фізична особа - підприємець
перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем
попередньої реєстрації; { Частину четверту статті 17 доповнено
абзацом згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006; в
редакції Законів N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011, N 4839-VI
( 4839-17 ) від 24.05.2012 }
відомості про відкриття та закриття рахунків фізичних осіб -
підприємців у банках та інших фінансових установах; { Частину
четверту статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом
N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009 }
відомості про накладення та зняття арештів на рахунки та
майно фізичних осіб - підприємців; { Частину четверту статті 17
доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1720-VI ( 1720-17 )
від 17.11.2009 }
відомості про відкриття виконавчого провадження щодо фізичних
осіб - підприємців; { Частину четверту статті 17 доповнено новим
абзацом згідно із Законом N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009 }
інша додаткова інформація про здійснення зв'язку з фізичною
особою - підприємцем; { Частину четверту статті 17 доповнено
абзацом згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
відомості про строк, визначений фізичною особою - підприємцем
або спадкоємцем, опікуном, піклувальником чи управителем майна
фізичної особи - підприємця, для заявлення кредиторами своїх
вимог; { Частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із
Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
відомості про початок проведення органами доходів і зборів,
Пенсійного фонду України позапланової перевірки, призначеної у
зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця; { Частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно
із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
відомості про неможливість проведення органами доходів і
зборів, Пенсійного фонду України позапланової перевірки,
призначеної у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця; { Частину четверту статті 17
доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від
19.05.2011 }
відомості про наявність заперечень органів доходів і зборів,
Пенсійного фонду України проти державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; { Частину
четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
відомості про відкликання повідомлення про наявність
заперечень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду
України проти державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця. { Частину четверту статті
17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від
19.05.2011 }
5. В Єдиному державному реєстрі містяться також відомості про
відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, про
відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу, а також
відомості про зарезервовані найменування юридичних осіб.
6. Порядок взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів
органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду
України встановлюється спеціально уповноваженим органом з питань
державної реєстрації та центральними органами виконавчої влади, що
забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.
{ Статтю 17 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 4839-VI
( 4839-17 ) від 24.05.2012 }
Стаття 18. Статус відомостей Єдиного державного реєстру
1. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного
державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості
вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з
третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.
2. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного
державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, то
третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя
особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала
або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.
3. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного
державного реєстру, не були до нього внесені, вони не можуть бути
використані в спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя
особа знала або могла знати ці відомості. Частина третя статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
Стаття 19. Внесення змін до відомостей про юридичну особу,

які містяться в Єдиному державному реєстрі
1. У разі якщо зміна відомостей про юридичну особу, які
містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов'язана із змінами,
що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не
підлягає державній реєстрації, особа, уповноважена діяти від імені
юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає
поштовим відправленням з описом вкладення) державному реєстратору
за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи
заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
2. Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться
в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною керівника або
осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної
особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної
особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім
документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа,
уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу),
додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально
засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління
юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник
оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого
документа про їх призначення.
Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в
Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв'язку із зміною складу
засновників (учасників) юридичної особи, утвореної на підставі
модельного статуту, крім документів, передбачених частиною першою
цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи
(виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або
нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу
управління юридичної особи про внесення змін до складу засновників
(учасників) та один з документів, передбачених частиною третьою
статті 29 цього Закону. { Частину другу статті 19 доповнено
абзацом другим згідно із Законом N 3262-VI ( 3262-17 ) від
21.04.2011 }
Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в
Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв'язку із зміною
місцезнаходження та/або найменування юридичної особи, утвореної на
підставі модельного статуту, крім документів, передбачених
частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені
юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник
оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого
органу управління юридичної особи про внесення таких змін.
{ Частину другу статті 19 доповнено абзацом третім згідно із
Законом N 3262-VI ( 3262-17 ) від 21.04.2011 }
Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в
Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною статутного
капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, що
діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом
Міністрів України, крім документів, передбачених частиною першою
цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи
(виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або
нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу
управління юридичної особи про такі зміни, а у разі зменшення
статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної
особи, крім зазначених документів, додатково подається документ,
що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціальному
друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення.
{ Частину другу статті 19 доповнено абзацом четвертим згідно із
Законом N 3262-VI ( 3262-17 ) від 21.04.2011 } Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 }
3. У разі якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які
містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, особа,
уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу),
додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально
засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління
юридичної особи, яким встановлено такі обмеження. Частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 }
4. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які
містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо вони не передбачені
частинами першою - третьою цієї статті.
5. Документи, подані для внесення змін до відомостей про
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі,
приймаються згідно з описом, копія якого видається (надсилається
поштовим відправленням з описом вкладення) в день надходження
документів заявнику з відміткою про дату їх надходження.
Дата надходження документів про внесення змін до відомостей
про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі,
вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
6. Державний реєстратор залишає без розгляду документи,
подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які
містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо:
документи подані не за місцем проведення державної
реєстрації;
документи не відповідають вимогам, встановленим частинами
першою - п'ятою статті 8 цього Закону;
документи подані не у повному обсязі;
документи подані особою, яка не має відповідних повноважень.
У разі якщо державному реєстратору надійшло рішення суду щодо
заборони проведення реєстраційних дій, яке набрало законної сили,
державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для
внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в
Єдиному державному реєстрі.
7. Якщо документи про внесення змін до відомостей про
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі,
залишені без розгляду, державний реєстратор видає (надсилає
поштовим відправленням з описом вкладення) не пізніше наступного
робочого дня з дати їх надходження заявнику відповідне
повідомлення із зазначенням підстав залишення без розгляду та
подані документи.
8. У разі якщо документи, що подавалися для внесення змін до
відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному
реєстрі, залишилися без розгляду, заявник може повторно звернутися
до державного реєстратора в загальному порядку після усунення
причин, що були підставою для залишення зазначених документів без
розгляду.
9. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
без розгляду документів про внесення змін до відомостей про
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі,
зобов'язаний внести не пізніше наступного робочого дня з дати їх
надходження запис про внесення змін і в той самий день подати
відповідним органам статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України інформацію з реєстраційної картки про
внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в
Єдиному державному реєстрі, із зазначенням номера та дати внесення
відповідного запису.
10. Водночас із внесенням до Єдиного державного реєстру
запису про зміну відомостей про юридичну особу, які відповідно до
цього Закону зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру,
державний реєстратор повинен видати (надіслати поштовим
відправленням з описом вкладення) заявнику виписку з Єдиного
державного реєстру не пізніше наступного робочого дня після
отримання від органів статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України відомостей про внесення відповідних
відомостей до відомчих реєстрів. Частина десята статті 19 в редакції Закону N 3205-VI ( 3205-17 )
від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4839-VI
( 4839-17 ) від 24.05.2012 }
11. Юридична особа зобов'язана подавати (надсилати) щороку
протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації,
починаючи з наступного року, державному реєстратору для
підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку
про підтвердження відомостей про юридичну особу.
У разі якщо юридична особа, засновниками (учасниками) якої
затверджено статут, прийняла рішення продовжувати свою діяльність
на підставі модельного статуту, юридична особа подає державному
реєстратору таке рішення, реєстраційну картку про підтвердження
відомостей про юридичну особу з відповідною відміткою та примірник
оригіналу статуту для проставляння штампу про те, що юридична
особа з відповідної дати провадить діяльність на підставі
модельного статуту. Такий штамп проставляється державним
реєстратором також на примірнику оригіналу статуту даної юридичної
особи, що зберігається у реєстраційній справі. { Частину
одинадцяту статті 19 доповнено абзацом другим згідно із Законом
N 3262-VI ( 3262-17 ) від 21.04.2011 }
У разі якщо засновниками (учасниками) юридичної особи, що
діяла на підставі модельного статуту, прийнято рішення
продовжувати свою діяльність на підставі розроблених ними
установчих документів, юридична особа подає державному реєстратору
таке рішення та реєстраційну картку про підтвердження відомостей
про юридичну особу з відповідною відміткою. Юридична особа
вважається такою, що здійснює діяльність на підставі установчих
документів з моменту державної реєстрації змін до установчих
документів юридичної особи у порядку, встановленому статтею 29
цього Закону. { Частину одинадцяту статті 19 доповнено абзацом
третім згідно із Законом N 3262-VI ( 3262-17 ) від 21.04.2011 }
12. У разі ненадходження в установлений частиною одинадцятою
цієї статті строк реєстраційної картки про підтвердження
відомостей про юридичну особу державний реєстратор зобов'язаний
надіслати поштовим відправленням протягом п'яти робочих днів з
дати, встановленої для подання реєстраційної картки, юридичній
особі повідомлення щодо необхідності подання державному
реєстратору зазначеної реєстраційної картки.
У разі надходження державному реєстратору від органу
доходів і зборів повідомлення встановленого зразка про
відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням державний
реєстратор зобов'язаний надіслати поштовим відправленням протягом
п'яти робочих днів з дати надходження зазначеного повідомлення
юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному
реєстратору реєстраційної картки.
13. Державний реєстратор залишає реєстраційну картку про
підтвердження відомостей про юридичну особу без розгляду, про що
повідомляє заявника у випадках, передбачених частиною шостою цієї
статті, та у порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті.
14. У разі неподання юридичною особою протягом місяця з дати
надходження їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про
підтвердження відомостей про юридичну особу ( z0671-13 ) державний
реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про
відсутність підтвердження зазначених відомостей датою, яка
встановлена для чергового подання реєстраційної картки про
підтвердження відомостей про юридичну особу. { Абзац перший
частини чотирнадцятої статті 19 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
Якщо державному реєстратору повернуто поштове відправлення,
державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру
запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням.
{ Абзац другий частини чотирнадцятої статті 19 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
15. У разі втрати оригіналів установчих документів засновники
(учасники) юридичної особи або уповноважений ними орган чи особа
подає державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної
справи юридичної особи заяву про втрату оригіналів установчих
документів ( z0671-13 ) встановленого зразка.
До цієї заяви додаються:
документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у
спеціальному друкованому засобі масової інформації повідомлення
про втрату оригіналів установчих документів;
довідка, видана органом внутрішніх справ, про реєстрацію
заяви про втрату оригіналів установчих документів. { Абзац
четвертий частини п'ятнадцятої статті 19 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011, N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
Якщо заява про втрату оригіналів установчих документів
подається особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного
державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені
юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково
пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ
іноземця.
Якщо документи подаються представником юридичної особи,
державному реєстратору додатково пред'являється паспорт
громадянина України або паспортний документ іноземця та надається
документ, що засвідчує повноваження представника.
Державний реєстратор має право залишити без розгляду заяву
про втрату оригіналів установчих документів, якщо заява оформлена
з порушенням вимог, встановлених частинами першою та другою
статті 8 цього Закону, або якщо до заяви не додаються документи,
передбачені цією частиною, або якщо до державного реєстратора
надійшло рішення суду щодо заборони проведення реєстраційних дій.
Про залишення без розгляду заяви про втрату документів
заявнику не пізніше наступного робочого дня з дати її надходження
державним реєстратором видається (надсилається поштовим
відправленням з описом вкладення) відповідне повідомлення із
зазначенням підстав залишення заяви про втрату оригіналів
установчих документів без розгляду.
Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення без
розгляду заяви про втрату оригіналів установчих документів
зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати її
надходження внести до Єдиного державного реєстру запис про втрату
оригіналів установчих документів юридичної особи. Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2452-IV
( 2452-15 ) від 03.03.2005, N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006;
в редакції Закону N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009 }
Стаття 20. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру
1. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є
відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів
облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та
закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та
майно. Частина перша статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009, N 3384-VI ( 3384-17 ) від
19.05.2011 }
2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі,
надаються у вигляді:
витягу з Єдиного державного реєстру;
довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному
реєстрі інформації, яка запитується;
бази даних (сукупність інформації Єдиного державного реєстру
в електронному вигляді), для цілей бюро кредитних історій;
{ Частину другу статті 20 доповнено абзацом четвертим згідно із
Законом N 2704-IV ( 2704-15 ) від 23.06.2005 }
даних в електронному вигляді для державних органів у зв'язку
із здійсненням ними повноважень, визначених законом. Частину другу статті 20 доповнено абзацом п'ятим згідно із
Законом N 4067-VI ( 4067-17 ) від 18.11.2011 }
3. Форма витягу, довідки та виписки з Єдиного державного
реєстру встановлюється Міністерством юстиції України. Витяг,
довідка та виписка з Єдиного державного реєстру підписуються
державним реєстратором і засвідчуються його печаткою. { Абзац
перший частини третьої статті 20 в редакції Закону N 5461-VI
( 5461-17 ) від 16.10.2012 }
Порядок надання державним органам даних в електронному
вигляді з Єдиного державного реєстру та їх перелік встановлюються
Міністерством юстиції України за погодженням з відповідним
державним органом. { Частину третю статті 20 доповнено абзацом
другим згідно із Законом N 4067-VI ( 4067-17 ) від 18.11.2011; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від
16.10.2012 }
4. Строк надання відомостей з Єдиного державного реєстру не
повинен перевищувати п'яти робочих днів з дати надходження запиту.
5. За одержання витягу, довідки та виписки з Єдиного
державного реєстру справляється плата, розмір та порядок внесення
якої визначаються Міністерством юстиції України. Порядок передачі
Бюро кредитних історій інформації з Єдиного державного реєстру у
форматі бази даних, а також розмір плати за це та інші умови
встановлюються Міністерством юстиції України та Бюро кредитних
історій на підставі договору. Розмір зазначеної плати не може
перевищувати розміру адміністративних витрат. Частина п'ята статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2704-IV ( 2704-15 ) від 23.06.2005, N 3422-IV ( 3422-15 ) від
09.02.2006; в редакції Закону N 5461-VI ( 5461-17 ) від
16.10.2012 }
6. Кошти, одержані за отримання відомостей з Єдиного
державного реєстру, спрямовуються на фінансування видатків, що
пов'язані з його веденням.
7. Документом, що підтверджує внесення плати за отримання
відомостей з Єдиного державного реєстру, є копія квитанції,
виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.
8. Державні органи звільняються від плати за одержання за їх
запитом відомостей з Єдиного державного реєстру, якщо такий запит
подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених
законом.
9. Передача даних з Єдиного державного реєстру третім особам
на комерційній основі забороняється, за винятком передачі даних
бюро кредитних історій. Частина дев'ята статті 20 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2704-IV ( 2704-15 ) від 23.06.2005 }
10. Державним органам забороняється надавати іншим особам за
їх зверненням відомості з Єдиного державного реєстру, отримані в
порядку, встановленому цим Законом. Статтю 20 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 4067-VI
( 4067-17 ) від 18.11.2011 }
Стаття 21. Виписка з Єдиного державного реєстру
1. Виписка з Єдиного державного реєстру видається юридичній
особі або фізичній особі - підприємцю за їх письмовим запитом
протягом двох робочих днів з дати подання цього запиту, а також у
випадках, встановлених цим Законом. Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
2. Державні реєстратори використовують бланк виписки з
Єдиного державного реєстру встановленого зразка. Опис бланка
виписки з Єдиного державного реєстру, а також порядок його
оформлення ( z0539-04 ) встановлюються Міністерством юстиції
України. Частина друга статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, N 5461-VI ( 5461-17 ) від
16.10.2012 }
{ Частину третю статті 21 виключено на підставі Закону
N 5316-VI ( 5316-17 ) від 02.10.2012 }

4. У виписці зазначаються:
найменування юридичної особи або відокремленого підрозділу
юридичної особи, або ім'я фізичної особи - підприємця; { Абзац
другий частини четвертої статті 21 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4839-VI ( 4839-17 ) від 24.05.2012 }
ідентифікаційний код юридичної особи або відокремленого
підрозділу юридичної особи чи реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і
мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією
та номером паспорта); { Абзац третій частини четвертої статті 21 в
редакції Закону N 4839-VI ( 4839-17 ) від 24.05.2012; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 5410-VI ( 5410-17 ) від 02.10.2012 }

{ Абзац четвертий частини четвертої статті 21 виключено на
підставі Закону N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

місцезнаходження юридичної особи або відокремленого
підрозділу юридичної особи, або місце проживання фізичної особи -
підприємця; { Абзац п'ятий частини четвертої статті 21 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 4839-VI ( 4839-17 ) від 24.05.2012 }
прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти
юридичні дії від імені юридичної особи або від імені фізичної
особи - підприємця без довіреності, у тому числі підписувати
договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників
податків; { Абзац шостий частини четвертої статті 21 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної
особи або фізичної особи - підприємця;
відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з
відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та
зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких
юридична особа або відокремлений підрозділ юридичної особи чи
фізична особа - підприємець перебуває на обліку; дані про основний
вид діяльності; дані Пенсійного фонду України про реєстраційний
номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику
виробництва платника єдиного внеску за основним видом його
економічної діяльності; у разі зміни місцезнаходження юридичної
особи або відокремленого підрозділу юридичної особи чи місця
проживання фізичної особи - підприємця - термін, до якого фізична
особа - підприємець перебуває на обліку в органі доходів і зборів
за місцем попередньої реєстрації; { Частину четверту статті 21
доповнено новим абзацом згідно із Законом N 4839-VI ( 4839-17 )
від 24.05.2012 }
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
дата видачі виписки.
5. Виписка з Єдиного державного реєстру підписується
державним реєстратором і засвідчується його печаткою.
6. У разі, коли юридична особа знаходиться у процесі
припинення або фізична особа - підприємець знаходиться у процесі
припинення підприємницької діяльності, а також у разі, якщо
підприємницьку діяльність фізичної особи - підприємця припинено, у
виписці робиться відповідний запис. Частина шоста статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

{ Частину сьому статті 21 виключено на підставі Закону
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

8. Виписка з Єдиного державного реєстру не видається
юридичній особі у разі наявності в Єдиному державному реєстрі
запису про:
відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням;
відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

{ Частину дев'яту статті 21 виключено на підставі Закону
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

10. За одержання виписки з Єдиного державного реєстру
справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян. Не справляється плата за одержання виписки з
Єдиного державного реєстру під час проведення державної реєстрації
юридичної особи; фізичної особи - підприємця; включення відомостей
про діючих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; внесення
змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному
державному реєстрі, але не пов'язані із змінами, що вносяться до
установчих документів юридичної особи; змін до установчих
документів юридичної особи; включення до Єдиного державного
реєстру відомостей про створення (закриття) відокремленого
підрозділу юридичної особи; змін до відомостей про фізичну особу -
підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі; припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим
рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом, а
також при внесенні до Єдиного державного реєстру судового рішення
про відміну державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця. Частина десята статті 21 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011, N 4223-VI
( 4223-17 ) від 22.12.2011, N 4839-VI ( 4839-17 ) від 24.05.2012 }
11. Кошти, одержані за надання виписки з Єдиного державного
реєстру, спрямовуються на фінансування видатків, що пов'язані з
його веденням.
12. Документом, що підтверджує внесення плати за отримання
виписки з Єдиного державного реєстру, є копія квитанції, виданої
банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.
Стаття 22. Публікація відомостей з Єдиного державного реєстру
1. Інформація про проведення державної реєстрації юридичної
особи, зміну місцезнаходження юридичної особи, зміну найменування
юридичної особи, прийняття засновниками (учасниками), судом або
уповноваженим органом рішення про виділ, прийняття засновниками
(учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо
припинення юридичної особи, про втрати оригіналів установчих
документів, про персональний склад комісії з припинення (комісії з
реорганізації, ліквідаційної комісії) та її голову або призначення
ліквідатора, постановлення судового рішення щодо припинення
юридичної особи, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством
юридичної особи, постановлення судового рішення щодо порушення
провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про
зменшення статутного (складеного капіталу юридичної особи,
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи,
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за
принципом мовчазної згоди, подання державному реєстраторові заяви
про припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем за її рішенням, про постановлення судового
рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством
фізичної особи - підприємця, про прізвище, ім'я, по батькові
спадкоємця, опікуна, піклувальника чи управителя майна фізичної
особи - підприємця, дату їх призначення, про постановлення
судового рішення щодо порушення провадження у справі про
банкрутство фізичної особи - підприємця, про проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця, про проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за
принципом мовчазної згоди, про постановлення судового рішення щодо
припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи
або фізичної особи - підприємця підлягає обов'язковому
опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової
інформації. Частина перша статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011; в редакції Закону N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
2. Форма та зміст повідомлення щодо внесення відомостей до
Єдиного державного реєстру ( z0892-13 ) встановлюються
Міністерством юстиції України. Частина друга статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }
3. Підставою для опублікування повідомлень є внесення
відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
4. Повідомлення підлягають опублікуванню протягом десяти
робочих днів з дня внесення відповідного запису до Єдиного
державного реєстру.
5. За публікацію повідомлень у спеціалізованому друкованому
засобі масової інформації про:
зміну місцезнаходження юридичної особи, зміну найменування
юридичної особи, прийняття засновниками (учасниками), судом або
уповноваженим органом рішення про виділ, зменшення статутного
(складеного) капіталу юридичної особи, втрату оригіналів
установчих документів юридичної особи справляється плата в розмірі
трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
прийняття засновниками (учасниками) або органом рішення щодо
припинення юридичної особи, а також про персональний склад комісії
з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) та
її голову або про призначення ліквідатора, про постановлення
судового рішення щодо припинення юридичної особи, якщо таке
рішення не пов'язане з банкрутством юридичної особи, про
постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі
про банкрутство юридичної особи, про проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи, проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи за принципом мовчазної згоди
плата не справляється;
подання державному реєстраторові заяви про припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем
( z0671-13 ), про проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її
рішенням, проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за
принципом мовчазної згоди, постановлення судового рішення щодо
порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи -
підприємця, про постановлення судового рішення щодо припинення
провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця,
про прізвище, ім'я, по батькові третьої особи (спадкоємця,
опікуна, піклувальника чи управителя майна фізичної особи -
підприємця) плата не справляється. Частина п'ята статті 22 в редакції Закону N 3384-VI ( 3384-17 )
від 19.05.2011 }
6. Документом, що підтверджує внесення плати за опублікування
повідомлень, є копія квитанції або копія платіжного доручення з
відміткою банку.
У разі проведення державної реєстрації на підставі
електронних документів у випадках, передбачених цим Законом,
підтвердженням внесення плати за публікацію повідомлень є
примірник електронного розрахункового документа, засвідченого
електронним цифровим підписом. { Частину шосту статті 22 доповнено
абзацом другим згідно із Законом N 2609-VI ( 2609-17 ) від
19.10.2010 }
7. Кошти, що надходять як плата за опублікування повідомлень,
використовуються для відшкодування витрат, пов'язаних з веденням
Єдиного державного реєстру та виданням спеціалізованого
друкованого засобу масової інформації. Стаття 22 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2452-IV
( 2452-15 ) від 03.03.2005, N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006,
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006; в редакції Закону N 2390-VI
( 2390-17 ) від 01.07.2010 }
Стаття 22-1. Надання доступу до Єдиного державного реєстру

судам загальної юрисдикції
1. Судам загальної юрисдикції на безоплатній основі надається
безперешкодний доступ до відомостей Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
2. Доступ суду до відомостей про юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців забезпечується шляхом безоплатного підключення
суду до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців.
3. Використання судом інформації здійснюється у формі
спеціального витягу, що формується суддею, який здійснює розгляд
справи, підписується ним з обов'язковим зазначенням дати і часу
його формування та мети отримання таких відомостей і долучається
до матеріалів справи.
4. Суду забороняється надавати іншим особам за їх зверненням
відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців.
5. Відповідальність за організацію доступу суду до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
та контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації здійснює
керівник апарату суду.
6. Порядок доступу суду до відомостей Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців визначається
положенням ( z1324-13 ), що затверджується Міністерством юстиції
України за погодженням з Державною судовою адміністрацією України.
{ Частина шоста статті 22-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } Закон доповнено статтею 22-1 згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1
розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від
07.07.2010 }
Розділ III
РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

{ Статтю 23 виключено на підставі Закону N 3263-VI
( 3263-17 ) від 21.04.2011 }

Стаття 24. Документи, що подаються для проведення державної

реєстрації юридичної особи
1. Для проведення державної реєстрації юридичної особи
засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні
особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим
відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних
документів подати опис, що містить відомості про надіслані
електронні документи, в електронній формі) такі документи: { Абзац
перший частини першої статті 24 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації юридичної особи;
примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену
копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про
створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
{ Абзац третій частини першої статті 24 в редакції Закону
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006; із змінами, внесеними згідно
із Законами N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008, N 3263-VI
( 3263-17 ) від 21.04.2011 }
два примірники установчих документів (у разі подання
електронних документів - один примірник); { Абзац четвертий
частини першої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання
електронних документів для проведення державної реєстрації
юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення
державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного
розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим
підписом; { Абзац п'ятий частини першої статті 24 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
інформацію з документами, що підтверджують структуру
власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити
фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.
{ Частину першу статті 24 доповнено абзацом шостим згідно із
Законом N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010 }
У разі утворення юридичної особи на підставі модельного
статуту в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації
юридичної особи проставляється відповідна відмітка з посиланням на
типовий установчий документ. { Частину першу статті 24 доповнено
абзацом сьомим згідно із Законом N 3262-VI ( 3262-17 ) від
21.04.2011 }

{ Частину другу статті 24 виключено на підставі Закону
N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 }

3. У випадках, що передбачені законом, крім документів, які
передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
(надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету
України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на
узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

{ Частину четверту статті 24 виключено на підставі Закону
N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 }

{ Частину п'яту статті 24 виключено на підставі Законів
N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008, N 809-VI ( 809-17 ) від
25.12.2008 }

6. У разі державної реєстрації фермерського господарства крім
документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково
подається копія Державного акта на право приватної власності
засновника на землю або копія Державного акта на право постійного
користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія
договору про право користування землею засновником, зокрема на
умовах оренди. ( Частина шоста статті 24 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005 )
7. У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником
(засновниками) якої є іноземна юридична особа, крім документів,
які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її
місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або
судового реєстру, який відповідає вимогам частини шостої статті 8
цього Закону.
8. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення державної реєстрації юридичної особи,
якщо вони не передбачені частинами першою - сьомою цієї статті.
9. Якщо документи для проведення державної реєстрації
юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному
реєстратору додатково пред'являється його паспорт громадянина
України або паспортний документ іноземця.
Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної
особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками)
юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється
її паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та
надається документ, що засвідчує її повноваження, або в разі
подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження
цієї особи, в електронній формі залучається до документів,
передбачених частинами першою - сьомою цієї статті. { Абзац другий
частини дев'ятої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 } Частина дев'ята статті 24 в редакції Закону N 3575-IV
( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
10. Документи, які подані для проведення державної реєстрації
юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день
надходження документів видається (надсилається поштовим
відправленням) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою
про дату надходження документів.
Дата надходження документів для проведення державної
реєстрації юридичної особи вноситься до журналу обліку
реєстраційних дій.
11. Державний реєстратор зобов'язаний залишити без розгляду
документи, які подані для проведення державної реєстрації
юридичної особи, якщо: { Абзац перший частини одинадцятої статті
24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3024-VI ( 3024-17 )
від 15.02.2011 }
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації;
документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами
першою, другою, четвертою - сьомою статті 8 та частиною п'ятою
статті 10 цього Закону;
до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони
у проведенні реєстраційних дій; { Частину одинадцяту статті 24
доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від
16.03.2006 }
документи подані не в повному обсязі;
документи подано особою, яка не має на це повноважень.
{ Частину одинадцяту статті 24 доповнено абзацом згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
12. Про залишення документів, які подані для проведення
державної реєстрації юридичної особи, без розгляду засновнику або
уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати
їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається
поштовим відправленням з описом вкладення) відповідне повідомлення
( z0671-13 ) із зазначенням підстав залишення документів без
розгляду та документи, що подавалися для проведення державної
реєстрації юридичної особи, відповідно до опису.
Залишення документів, які подавалися для проведення державної
реєстрації юридичної особи, без розгляду не перешкоджає засновнику
або уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного
реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були
підставою для залишення цих документів без розгляду.
13. Подання електронних документів для проведення державної
реєстрації юридичної особи державному реєстратору засновником
(засновниками) або уповноваженою ним (ними) особою здійснюється
виключно для засвідчення державним реєстратором факту створення
юридичної особи.
Подання засновником (засновниками) або уповноваженою ним
(ними) особою документів державному реєстратору для проведення
державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи
здійснюється виключно на паперових носіях без подання електронних
документів. Статтю 24 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом
N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
Стаття 24-1. Особливості державної реєстрації центральних

органів виконавчої влади
1. Державна реєстрація новоутвореного та утвореного в
результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення
центрального органу виконавчої влади як юридичної особи
здійснюється у триденний строк з дня набрання чинності актом
Президента України про призначення керівника відповідного
центрального органу виконавчої влади.
2. Для здійснення державної реєстрації керівник центрального
органу виконавчої влади або уповноважена ним особа подає
державному реєстратору:
заповнену реєстраційну картку на здійснення державної
реєстрації юридичної особи;
засвідчену копію акта Президента України про призначення
керівника центрального органу виконавчої влади.
За здійснення державної реєстрації центральних органів
виконавчої влади реєстраційний збір не справляється.
3. Документи для здійснення державної реєстрації
новоутвореного та утвореного в результаті злиття, приєднання,
поділу або перетворення центрального органу виконавчої влади як
юридичної особи подаються державному реєстратору за
місцезнаходженням органу, що прийняв рішення про утворення
центрального органу виконавчої влади, а у разі визначення
місцезнаходження утвореного центрального органу виконавчої влади -
за цим місцезнаходженням.
4. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня
після отримання належних документів вносить запис про здійснення
державної реєстрації центрального органу виконавчої влади як
юридичної особи та повідомляє про це органи статистики, доходів і
зборів, Пенсійного фонду України.
Не пізніше наступного робочого дня після отримання державним
реєстратором від органів статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи
державний реєстратор оформляє та видає (надсилає поштовим
відправленням з описом вкладення) керівнику центрального органу
виконавчої влади або уповноваженій ним особі виписку з Єдиного
державного реєстру. { Абзац другий частини четвертої статті 24-1
із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-VI ( 3205-17 ) від
07.04.2011; в редакції Закону N 4839-VI ( 4839-17 ) від
24.05.2012 } Закон доповнено статтею 24-1 згідно із Законом N 2937-VI
( 2937-17 ) від 13.01.2011 }
Стаття 25. Порядок проведення державної реєстрації юридичної

особи
1. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
документів, які подані для проведення державної реєстрації
юридичної особи, без розгляду зобов'язаний перевірити ці документи
на відсутність підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації юридичної особи, які передбачені частиною першою статті
27 цього Закону.
2. Перевірка на відсутність підстав для відмови, які
передбачені абзацами п'ятим - восьмим частини першої статті 27
цього Закону, здійснюється з використанням відомостей з Єдиного
державного реєстру.
3. За відсутності підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації юридичної особи державний реєстратор повинен внести до
реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної
особи ідентифікаційний код відповідно до вимог Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України та внести до Єдиного
державного реєстру запис про проведення державної реєстрації
юридичної особи на підставі відомостей цієї реєстраційної картки.
{ Частина третя статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
4. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації юридичної особи є датою державної
реєстрації юридичної особи.
5. Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен
перевищувати три робочих дні з дати надходження документів для
проведення державної реєстрації юридичної особи.
6. Не пізніше наступного робочого дня після отримання
державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи
державним реєстратором видається (надсилається поштовим
відправленням з описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним
особі один примірник оригіналу установчих документів з відміткою
державного реєстратора про проведення державної реєстрації
юридичної особи та виписка з Єдиного державного реєстру. Частина шоста статті 25 в редакції Законів N 3205-VI ( 3205-17 )
від 07.04.2011, N 4839-VI ( 4839-17 ) від 24.05.2012 }
7. Порядок передачі державному реєстратору ідентифікаційних
кодів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України для внесення їх до реєстраційної картки визначається
Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
статистики. Частина сьома статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 26. Передача відомостей про державну реєстрацію

юридичної особи до органів статистики, доходів

і зборів, Пенсійного фонду України для

взяття юридичної особи на облік
1. Державний реєстратор у день державної реєстрації юридичної
особи зобов'язаний передати відповідним органам статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомості з
реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної
особи. Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, N 3575-IV ( 3575-15 ) від
16.03.2006 }
2. Підставою для взяття юридичної особи на облік в органах
статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України
є надходження до цих органів відомостей з реєстраційної картки на
проведення державної реєстрації юридичної особи. Частина друга статті 26 в редакції Закону N 3575-IV ( 3575-15 )
від 16.03.2006 }
Стаття 27. Відмова у проведенні державної реєстрації

юридичної особи
1. Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації
юридичної особи є:
невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній
картці на проведення державної реєстрації юридичної особи,
відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення
державної реєстрації юридичної особи;
невідповідність установчих документів вимогам частини третьої
статті 8 цього Закону;
порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено
законом, зокрема:
наявність обмежень на зайняття відповідних посад,
встановлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи
органу управління юридичної особи;
невідповідність відомостей про засновників (учасників)
юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному
державному реєстрі;
наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками)
юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дій, які
встановлені абзацом четвертим частини другої статті 35 цього
Закону;
наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке
тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір
зареєструватися;
використання у найменуванні юридичної особи приватного права
повного чи скороченого найменування державного органу або органу
місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або
історичного державного найменування, перелік яких встановлюється
Кабінетом Міністрів України; { Абзац дев'ятий частини першої
статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV
( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону
щодо найменування окремих видів юридичних осіб (банк, кредитна
спілка, недержавний пенсійний фонд тощо); { Частину першу статті
27 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3024-VI ( 3024-17 )
від 15.02.2011 }
встановлена іншими законами заборона використання у
найменуванні юридичної особи певних термінів, абревіатур, похідних
термінів. { Частину першу статті 27 доповнено абзацом згідно із
Законом N 1561-VI ( 1561-17 ) від 25.06.2009 }
Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи з
інших підстав не допускається.
2. За наявності підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації юридичної особи державний реєстратор зобов'язаний не
пізніше трьох робочих днів з дати надходження документів для
проведення державної реєстрації видати (надіслати поштовим
відправленням з описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним
особі повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації
( z0671-13 ) із зазначенням підстав для такої відмови та
документи, що подавалися для проведення державної реєстрації
юридичної особи, відповідно до опису.
У разі відмови у проведенні державної реєстрації юридичної
особи реєстраційний збір не повертається.
3. Після усунення причин, що були підставою для відмови у
проведенні державної реєстрації юридичної особи, засновник
(засновники) або уповноважена ними особа можуть повторно подати
документи на проведення державної реєстрації юридичної особи, які
розглядаються у порядку, передбаченому цим Законом для проведення
державної реєстрації юридичної особи. Частина третя статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
4. Відмову в проведенні державної реєстрації юридичної особи
може бути оскаржено в суді.
5. Порушення строків видачі (направлення поштовим
відправленням) засновнику або уповноваженій ним особі примірника
оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора
про проведення державної реєстрації юридичної особи, повідомлення
про відмову у проведенні державної реєстрації або повідомлення про
залишення документів без розгляду вважається відмовою у проведенні
державної реєстрації юридичної особи і може бути оскаржено в суді.
{ Частина п'ята статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
Стаття 28. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної

особи
1. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи
залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного
державного реєстру.
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про
відокремлені підрозділи юридичної особи:
ідентифікаційний код юридичної особи;
ідентифікаційний код філії, представництва;
повне найменування відокремленого підрозділу;
місцезнаходження відокремленого підрозділу;
види діяльності відокремленого підрозділу; { Абзац шостий
частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти
юридичні дії від імені юридичної особи на підставі довіреності, у
тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових
карток платників податків; { Абзац сьомий частини другої статті 28
із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від
22.02.2006 }
відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з
відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та
зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких
відокремлений підрозділ юридичної особи перебуває на обліку; дані
про основний вид діяльності; дані Пенсійного фонду України про
реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного
ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його
економічної діяльності; у разі зміни місцезнаходження
відокремленого підрозділу юридичної особи - термін, до якого
відокремлений підрозділ юридичної особи перебуває на обліку в
органі доходів і зборів за місцем попередньої
реєстрації; { Абзац восьмий частини другої статті 28 в редакції
Закону N 4839-VI ( 4839-17 ) від 24.05.2012 }
дату та номер запису про включення відомостей до Єдиного
державного реєстру, дату та номери запису про внесення змін до
нього; { Абзац дев'ятий частини другої статті 28 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
місце проведення запису про включення відомостей до Єдиного
державного реєстру; { Абзац десятий частини другої статті 28 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від
16.03.2006 }
місцезнаходження реєстраційної справи юридичної особи;
прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що внесла до
Єдиного державного реєстру запис про включення відомостей про
відокремлений підрозділ юридичної особи, внесла запис про зміни до
відомостей про відокремлений підрозділ або запис про закриття
відокремленого підрозділу юридичної особи. { Абзац дванадцятий
частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
3. Виконавчий орган юридичної особи або уповноважена ним
особа зобов'язані подати (надіслати поштовим відправленням з
описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням
юридичної особи заповнену реєстраційну картку про створення
відокремленого підрозділу та рішення органу управління юридичної
особи про створення відокремленого підрозділу або повідомлення
( z0671-13 ) встановленого зразка про закриття відокремленого
підрозділу.
4. Державному реєстратору забороняється вимагати для
включення до Єдиного державного реєстру відомостей про
відокремлені підрозділи юридичної особи документи, якщо вони не
передбачені частиною третьою цієї статті.
5. Якщо документи для включення до Єдиного державного реєстру
відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи подаються
особою, уповноваженою виконавчим органом юридичної особи,
державному реєстратору додатково пред'являються паспорт
громадянина України або паспортний документ іноземця та документ,
що засвідчує її повноваження.
6. Документи, які подані для включення до Єдиного державного
реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи,
приймаються за описом, копія якого в день надходження документів
видається (надсилається поштовим відправленням) виконавчому органу
юридичної особи або уповноваженій ним особі з відміткою про дату
надходження документів.
Дата надходження документів для включення до Єдиного
державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи
юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
7. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які передбачені частиною третьою цієї статті, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення
реєстраційних дій;
реєстраційна картка не відповідає вимогам частин першої,
другої та сьомої статті 8 цього Закону.
8. Про залишення документів, які подані для включення до
Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи
юридичної особи, без розгляду виконавчому органу юридичної особи
або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з
дати їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається
поштовим відправленням з описом вкладення) відповідне повідомлення
із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та
документи, що подавалися для включення до Єдиного державного
реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи,
відповідно до опису.
Залишення документів, які подавалися для включення до Єдиного
державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи
юридичної особи, без розгляду не перешкоджає виконавчому органу
юридичної особи або уповноваженій ним особі повторному зверненню
до державного реєстратора в загальному порядку після усунення
причин, що були підставою для залишення цих документів без
розгляду.
9. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
документів, які передбачені частиною третьою цієї статті, без
розгляду зобов'язаний протягом двох робочих днів з дати
надходження цих документів долучити їх до реєстраційної справи
даної юридичної особи, внести відповідний запис до Єдиного
державного реєстру, видати (надіслати поштовим відправленням з
описом вкладення) заявнику виписку з Єдиного державного реєстру та
в той же день передати відповідні відомості про відокремлені
підрозділи юридичної особи органам статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України за місцезнаходженням юридичної особи та
за місцезнаходженням відокремленого підрозділу. Частина дев'ята статті 28 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, N 4839-VI
( 4839-17 ) від 24.05.2012 }
10. Порушення строку видачі (направлення поштовим
відправленням) повідомлення про залишення без розгляду документів,
які подаються для внесення до Єдиного державного реєстру
відомостей про створення (закриття) відокремленого підрозділу
юридичної особи, має наслідки, передбачені частиною п'ятою статті
27 цього Закону.
Стаття 29. Державна реєстрація змін до установчих документів

юридичної особи
1. Для проведення державної реєстрації змін до установчих
документів юридична особа повинна подати (надіслати поштовим
відправленням з описом вкладення) такі документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену
копію) рішення про внесення змін до установчих документів.
Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про
внесення змін до установчих документів; { Абзац третій частини
першої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 809-VI
( 809-17 ) від 25.12.2008; в редакції Закону N 1720-VI ( 1720-17 )
від 17.11.2009; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3263-VI
( 3263-17 ) від 21.04.2011 }
оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою
про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі
документів, або копія опублікованого в спеціалізованому
друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх
або частини зазначених оригіналів установчих документів; { Абзац
четвертий частини першої статті 29 в редакції Закону N 1720-VI
( 1720-17 ) від 17.11.2009 }
два примірники змін до установчих документів юридичної особи
у вигляді окремих додатків або два примірники установчих
документів у новій редакції;
документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації змін до установчих документів,
якщо інше не встановлено цим Законом. { Абзац шостий частини
першої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5073-VI
( 5073-17 ) від 05.07.2012 } Частина перша статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006; в редакції Закону N 3575-IV
( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
2. У разі внесення змін до статуту, які пов'язані із
зменшенням статутного капіталу (статутного або складеного
капіталу) юридичної особи, крім документів, які передбачені
частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що
підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому
друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення.
3. У разі внесення змін до установчих документів, які
пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної
особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї
статті, додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія,
нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів:
рішення про вихід юридичної особи із складу засновників
(учасників);
заяви фізичної особи про вихід із складу засновників
(учасників);
заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу
частки учасника у статутному капіталі товариства;
рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове
виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників)
юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими
документами юридичної особи. Частина третя статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006; в редакції Законів N 809-VI
( 809-17 ) від 25.12.2008, N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 }
4. У разі внесення змін до установчих документів, які
пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи
на підставі факту смерті фізичної особи - засновника (учасника) та
відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадкоємця
(спадкоємців) померлого до складу засновників, крім документів,
які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
ксерокопія (нотаріально засвідчена копія, копія, завірена органом
державної реєстрації актів цивільного стану) свідоцтва про смерть
фізичної особи або документа, що є підставою для його видачі
відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію актів
цивільного стану" ( 2398-17 ). Частина четверта статті 29 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008; в редакції Закону
N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 }

{ Частину п'яту статті 29 виключено на підставі Закону
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

6. У разі внесення змін до установчих документів, які
пов'язані із зміною мети установи, крім документів, які
передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія
відповідного судового рішення.
7. Державному реєстратору забороняється вимагати документи
для проведення державної реєстрації змін до установчих документів
юридичної особи, якщо вони не передбачені частинами першою -
шостою цієї статті.
8. Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до
установчих документів юридичної особи подаються особою, яка згідно
з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право
вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності,
державному реєстратору додатково пред'являється паспорт
громадянина України або паспортний документ іноземця.
Якщо такі документи подаються іншим представником юридичної
особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт
громадянина України або паспортний документ іноземця та надається
документ або нотаріально засвідчена копія документа, що засвідчує
повноваження представника. Частина восьма статті 29 в редакції Закону N 3575-IV ( 3575-15 )
від 16.03.2006 }
9. Документи, які подані для проведення державної реєстрації
змін до установчих документів юридичної особи, приймаються за
описом, копія якого в день надходження документів видається
(надсилається поштовим відправленням) заявнику з відміткою про
дату надходження документів. { Абзац перший частини дев'ятої
статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV
( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
Дата надходження документів для проведення державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи вноситься
до журналу обліку реєстраційних дій.

{ Частину десяту статті 29 виключено на підставі Закону
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

11. Державний реєстратор зобов'язаний залишити без розгляду
документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до
установчих документів юридичної особи, якщо: { Абзац перший
частини одинадцятої статті 29 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації;
документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами
першою, другою, четвертою, п'ятою та сьомою статті 8, частиною
п'ятою статті 10 цього Закону; { Абзац третій частини одинадцятої
статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законами N 809-VI
( 809-17 ) від 25.12.2008, N 4839-VI ( 4839-17 ) від 24.05.2012 }
документи подані не у повному обсязі;

{ Абзац п'ятий частини одинадцятої статті 29 виключено на
підставі Закону N 4839-VI ( 4839-17 ) від 24.05.2012 }

документи подано особою, яка не має на це повноважень;
{ Частину одинадцяту статті 29 доповнено абзацом згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони
у проведенні реєстраційних дій. { Частину одинадцяту статті 29
доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від
16.03.2006 }

{ Частину дванадцяту статті 29 виключено на підставі Закону
N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 }

13. Проведення державної реєстрації змін до установчих
документів юридичної особи здійснюється за процедурами,
передбаченими частинами першою - п'ятою статті 25 та частинами
другою-третьою статті 27 цього Закону для проведення державної
реєстрації юридичної особи. Частина тринадцята статті 29 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, N 3205-VI
( 3205-17 ) від 07.04.2011, N 4223-VI ( 4223-17 ) від 22.12.2011 }
14. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з
дати проведення державної реєстрації змін до установчих документів
юридичної особи повинен видати (надіслати поштовим відправленням з
описом вкладення) заявнику один примірник оригіналу установчих
документів у старій редакції з відмітками державного реєстратора
про проведення державної реєстрації змін до установчих документів
та в той же день передати відповідним органам статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомості з
реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до
установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та
дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
{ Частина чотирнадцята статті 29 в редакції Закону N 3456-IV
( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
15. У разі проведення державної реєстрації змін до установчих
документів, які пов'язані із зміною відомостей про юридичну особу,
які відповідно до цього Закону зазначаються у виписці з Єдиного
державного реєстру, державний реєстратор крім документів, які
передбачені частиною чотирнадцятою цієї статті, додатково повинен
видати (надіслати поштовим відправленням) заявнику виписку з
Єдиного державного реєстру не пізніше наступного робочого дня
після отримання від органів статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України відомостей про внесення відповідних
відомостей до відомчих реєстрів. Частина п'ятнадцята статті 29 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005, N 3575-IV
( 3575-15 ) від 16.03.2006, N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011,
N 4223-VI ( 4223-17 ) від 22.12.2011, N 4839-VI ( 4839-17 ) від
24.05.2012 }
Стаття 30. Відмова у проведенні державної реєстрації змін до

установчих документів юридичної особи
1. Державний реєстратор відмовляє у проведенні державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи за
наявності підстав, встановлених частиною першою статті 27 цього
Закону.
Стаття 31. Скасування державної реєстрації змін до

установчих документів юридичної особи
1. У разі постановлення судового рішення щодо скасування
рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого
ними органу про внесення змін до установчих документів юридичної
особи, або про визнання повністю або частково недійсними змін до
установчих документів юридичної особи суд у день набрання законної
сили судовим рішенням надсилає його державному реєстратору для
внесення запису про судове рішення щодо скасування державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
Дата надходження відповідного судового рішення вноситься до
журналу обліку реєстраційних дій.
2. Державний реєстратор у строк, що не перевищує двох робочих
днів з дати надходження судового рішення щодо скасування державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, вносить
до Єдиного державного реєстру запис щодо скасування державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, якщо
інше не встановлено судовим рішенням, та в той же день повідомляє
органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду
України про внесення такого запису. Частина друга статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }

{ Частину третю статті 31 виключено на підставі Закону
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

Стаття 32. Особливості проведення державної реєстрації

юридичної особи, що створюється шляхом виділу
1. Для проведення державної реєстрації юридичної особи, що
створюється шляхом виділу, засновники (учасники) або уповноважені
ними орган чи особа крім документів, які передбачені частинами
першою - сьомою статті 24 цього Закону, повинні додатково подати
примірник оригіналу (ксерокопію або нотаріально засвідчену копію)
розподільчого балансу. Частина перша статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008, N 3263-VI ( 3263-17 ) від
21.04.2011 }
2. Прийом документів державним реєстратором для проведення
державної реєстрації юридичної особи, що створюється шляхом
виділу, проводиться в порядку, встановленому частинами восьмою -
дванадцятою статті 24 цього Закону.
3. Державна реєстрація юридичної особи, що створюється шляхом
виділу, проводиться в порядку, встановленому статтями 25-27 цього
Закону, не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення про
прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом
рішення про виділ у спеціалізованому друкованому засобі масової
інформації.
4. Внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення
засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом щодо
виділу здійснюється за процедурами, передбаченими статтею 34 цього
Закону для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом
щодо припинення юридичної особи.
5. Якщо виділ здійснюється на підставі судового рішення,
внесення до Єдиного державного реєстру запису про це здійснюється
за процедурами, передбаченими статтею 38 цього Закону для внесення
до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо
припинення юридичної особи.
6. Виділ вважається завершеним з дати державної реєстрації
юридичних осіб, утворених в результаті виділу.
Розділ IV
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Стаття 33. Припинення юридичної особи
1. Юридична особа припиняється в результаті передання всього
свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним
особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу,
перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за
рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або
уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням
державних органів, прийнятим у випадках, передбачених законом.
2. Юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до
Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію
припинення юридичної особи.
Стаття 34. Документи, що подаються для внесення до Єдиного

державного реєстру запису про рішення засновників

(учасників) юридичної особи або уповноваженим ними

органом щодо припинення юридичної особи
1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення щодо припинення юридичної особи заявник повинен подати
(надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному
реєстраторові оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення
засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо
припинення юридичної особи. Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008, N 3263-VI ( 3263-17 ) від
21.04.2011; в редакції Закону N 3384-VI ( 3384-17 ) від
19.05.2011 }
2. У випадках, встановлених законом, крім документів, що
передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
документ, який підтверджує одержання згоди відповідних державних
органів на припинення юридичної особи.
3. У разі припинення юридичної особи шляхом злиття або
приєднання рішення щодо припинення юридичної особи підписується
уповноваженими особами юридичної особи або юридичних осіб, що
припиняються, та юридичної особи - правонаступника.
4. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого
ними органу щодо припинення юридичної особи, якщо вони не
передбачені частинами першою та другою цієї статті.
5. Якщо документи для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про рішення щодо припинення юридичної особи подаються
особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного
реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи
без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється
паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.
Якщо такі документи подаються іншим представником юридичної
особи, державному реєстратору пред'являється паспорт громадянина
України або паспортний документ іноземця та додатково подається
примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія)
документа, що засвідчує повноваження такого представника. { Абзац
другий частини п'ятої статті 34 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008; в редакції Закону
N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 } Частина п'ята статті 34 в редакції Закону N 3456-IV ( 3456-15 )
від 22.02.2006 }
6. Документи, які подані для внесення до Єдиного державного
реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи,
приймаються за описом, копія якого в день надходження документів
видається (надсилається поштовим відправленням) заявнику з
відміткою про дату надходження документів.
Дата надходження документів для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної
особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
Державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру
запис про призначення комісії з припинення не пізніше наступного
робочого дня з дати отримання (надходження) зазначених
відомостей. { Частину шосту статті 34 доповнено абзацом згідно із
Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 } Частина шоста статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
7. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи за рішенням засновників
(учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу;
документи не відповідають вимогам, які встановлені частиною
першою статті 8 цього Закону; { Абзац третій частини сьомої статті
34 із змінами, внесеними згідно із Законами N 809-VI ( 809-17 )
від 25.12.2008, N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
рішення щодо припинення юридичної особи оформлено з
порушенням вимог, які встановлені частиною третьою цієї статті;
документи подані не у повному обсязі;
рішення щодо припинення юридичної особи не містить
відомостей про персональний склад комісії з припинення (комісії з
реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора,
реєстраційні номери облікових карток платників податків (або
відомості про серію та номер паспорта громадянина України або
паспортного документа іноземця - для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган доходів і зборів і мають запис в
електронному безконтактному носії паспорта громадянина України),
про порядок або строк заявлення кредиторами своїх вимог або якщо
такий строк не відповідає закону. { Частину сьому статті 34
доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від
22.02.2006; в редакції Закону N 3384-VI ( 3384-17 ) від
19.05.2011 }
8. Про залишення документів, які подані для внесення до
Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення
юридичної особи, без розгляду заявнику не пізніше наступного
робочого дня з дати їх надходження державним реєстратором
видаються (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення)
відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення
документів без розгляду та документи, що подавалися для внесення
до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення
юридичної особи, відповідно до опису. { Абзац перший частини
восьмої статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
Залишення документів для внесення до Єдиного державного
реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи без
розгляду не перешкоджає повторному зверненню до державного
реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були
підставою для залишення цих документів без розгляду. { Абзац
другий частини восьмої статті 34 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }

{ Частину дев'яту статті 34 виключено на підставі Закону
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }

{ Частину десяту статті 34 виключено на підставі Закону
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }

{ Частину одинадцяту статті 34 виключено на підставі Закону
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }

Стаття 35. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру

запису про рішення засновників (учасників)

юридичної особи або уповноваженого ними органу

щодо припинення юридичної особи
1. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
документів, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, без
розгляду повинен у день надходження цих документів внести до
Єдиного державного реєстру запис про рішення засновників
(учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо
припинення юридичної особи та в той же день повідомити органи
статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України
відомості про внесення такого запису.
Повідомлення про внесення запису до Єдиного державного
реєстру щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної
особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення
юридичної особи публікується у спеціалізованому друкованому засобі
масової інформації. { Частину першу статті 35 доповнено абзацом
другим згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
Відомості про дату публікації повідомлення, яке містить
інформацію про строк заявлення вимог кредиторів щодо юридичної
особи, що припиняється, надаються органам доходів і зборів,
Пенсійного фонду України не пізніше наступного дня з дати
публікації такого повідомлення. { Частину першу статті 35
доповнено абзацом третім згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 )
від 19.05.2011 } Частина перша статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
2. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого
ними органу щодо припинення юридичної особи забороняється:
проведення державної реєстрації змін до установчих документів
юридичної особи, щодо якої прийнято рішення щодо припинення;
внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо відомостей
про відокремлені підрозділи, крім відомостей про їх закриття;
{ Частина друга статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
проведення державної реєстрації юридичної особи, засновником
(учасником) якої є юридична особа, щодо якої прийнято рішення щодо
припинення;
проведення державної реєстрації змін до відомостей, що
містяться в Єдиному державному реєстрі, про місцезнаходження
юридичної особи. { Частину другу статті 35 доповнено абзацом
п'ятим згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
Стаття 36. Порядок проведення державної реєстрації припинення

юридичної особи в результаті її ліквідації
1. Для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної комісії,
уповноважена ним особа або ліквідатор після закінчення процедури
ліквідації, передбаченої законом, але не раніше закінчення строку
заявлення вимог кредиторами повинен подати (надіслати
рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові
такі документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією;
довідку відповідного органу доходів і зборів про відсутність
заборгованості із сплати податків, зборів;
довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про
відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових
коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального
страхування;
довідку архівної установи про прийняття документів, які
відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню. Частина перша статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, N 2464-VI ( 2464-17 ) від
08.07.2010, N 3166-VI ( 3166-17 ) від 17.03.2011, N 3205-VI
( 3205-17 ) від 07.04.2011, N 3262-VI ( 3262-17 ) від 21.04.2011;
в редакції Закону N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
2. У випадках, що встановлені законом, крім документів, які
передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
висновок аудитора щодо достовірності та повноти ліквідаційного
балансу.

{ Абзац другий частини другої статті 36 виключено на підставі
Закону N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

Ліквідаційний баланс центрального органу виконавчої влади
повинен бути затверджений головою ліквідаційної комісії.
Нотаріальне посвідчення справжності підписів голови та членів
ліквідаційної комісії на ліквідаційному балансі у цьому випадку не
вимагається. { Частину другу статті 36 доповнено абзацом третім
згідно із Законом N 3166-VI ( 3166-17 ) від 17.03.2011 }
У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації голова
ліквідаційної комісії, уповноважена ним особа або ліквідатор
письмово зазначають та підтверджують своїм особистим підписом, що
ними вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку
припинення юридичної особи, включаючи завершення розрахунків з
кредиторами (у тому числі із сплати податків, зборів, єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального
страхування). { Частину другу статті 36 доповнено абзацом
четвертим згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
3. У разі проведення державної реєстрації припинення
акціонерного товариства, крім документів, передбачених частиною
першою цієї статті, додатково подається копія розпорядження про
скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.
У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи - емітента цінних паперів, крім документів, передбачених
частиною першою цієї статті, додатково подається довідка
відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про відсутність нескасованих випусків цінних
паперів цієї юридичної особи.
Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації
спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку забезпечує отримання державним реєстратором інформації про
емісію цінних паперів юридичними особами в порядку ( z1896-13 ),
встановленому спеціально уповноваженим органом з питань державної
реєстрації за погодженням з Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку. Статтю 36 доповнено частиною згідно із Законом N 809-VI
( 809-17 ) від 25.12.2008; в редакції Закону N 5042-VI ( 5042-17 )
від 04.07.2012 }
4. Державний реєстратор, отримавши документи для проведення
державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її
ліквідації, зобов’язаний перевірити інформацію про наявність
відкритих виконавчих проваджень стосовно такої юридичної особи. Статтю 36 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4212-VI
( 4212-17 ) від 22.12.2011 }
5. У разі якщо після закінчення процедури припинення,
передбаченої законом, але не раніше закінчення строку заявлення
кредиторами своїх вимог юридичній особі в установленому законом
порядку органом доходів і зборів та/або Пенсійного
фонду України не надані довідки про відсутність заборгованості із
сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного
фонду України та фондів соціального страхування або рішення про
відмову в їх видачі, голова комісії з припинення або уповноважена
ним особа не раніше ніж через десять робочих днів з дня закінчення
такого строку набуває право на подання державному реєстраторові
документів, передбачених частинами першою - третьою статті 36
цього Закону, за винятком зазначених довідок, для проведення
державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її
ліквідації за принципом мовчазної згоди.
За наявності підстав, визначених абзацом першим цієї частини,
державний реєстратор проводить державну реєстрацію припинення
юридичної особи в результаті її ліквідації за принципом мовчазної
згоди, про що вносить відповідний запис до Єдиного державного
реєстру. Статтю 36 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
6. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті її ліквідації, якщо вони не передбачені цією
статтею. Частина статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
7. Якщо документи для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації подаються
головою ліквідаційної комісії або уповноваженою ним особою
особисто, державному реєстратору додатково пред'являються паспорт
громадянина України або паспортний документ іноземця та документ,
що підтверджує його (її) повноваження.
8. Документи, які подані для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, приймаються
за описом, копія якого в день надходження документів видається
(надсилається поштовим відправленням) голові ліквідаційної комісії
або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження
документів.
Дата надходження документів для проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
9. Органи доходів і зборів, Пенсійного фонду України під час
проведення заходів щодо припинення юридичної особи надсилають в
електронній формі та на паперовому носії державному реєстраторові
протягом десяти робочих днів з дати публікації повідомлення про
рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого
ними органу щодо припинення юридичної особи одне з таких
повідомлень, що має бути засвідчено підписом відповідної посадової
особи у встановленому порядку, а саме:
повідомлення про початок проведення позапланової перевірки,
призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи;
повідомлення про неможливість проведення позапланової
перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення
юридичної особи.
У разі надіслання державному реєстраторові повідомлення про
неможливість проведення органами доходів і зборів,
Пенсійного фонду України позапланової перевірки, призначеної у
зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи, таке
повідомлення не пізніше двох місяців з дати публікації
повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи
або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи має
бути замінено відповідним органом доходів і зборів
та/або Пенсійного фонду України повідомленням про проведення
позапланової перевірки або про наявність заперечень проти
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації.
Повідомлення про наявність заперечень проти проведення
державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її
ліквідації органами доходів і зборів та/або Пенсійного
фонду України надсилаються державному реєстраторові в електронній
формі та на паперовому носії із зазначенням обґрунтованих
обставин, які підтверджують проведення перевірки або неможливість
її проведення, наявність грошових зобов'язань або заборгованості
із сплати податків, зборів та/або єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових
коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального
страхування або наявність інших обставин, за яких юридичну особу
не може бути припинено.
Органи доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України
зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дати, коли вони
дізналися про усунення обставин, які були підставою заперечень
проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації, відкликати повідомлення про наявність
таких заперечень.
Зазначені повідомлення мають бути засвідчені підписом
відповідної посадової особи у встановленому порядку.
Форми повідомлень, зазначених у цій частині, порядок їх
заповнення та подання державному реєстраторові встановлюються
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну податкову і митну політику та Пенсійним фондом
України відповідно.
Дата надходження до державного реєстратора повідомлень
органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України
вноситься до журналу обліку реєстраційних дій. Статтю 36 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
10. Державний реєстратор залишає без розгляду документи, які
подані для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті її ліквідації, якщо: { Абзац перший частини
статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації;
документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами
першою та другою статті 8 цього Закону;

{ Абзац четвертий частини статті 36 виключено на
підставі Закону N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

документи подані не у повному обсязі;
документи подані раніше строку, встановленого абзацом першим
частини першої цієї статті;
в Єдиному державному реєстрі щодо юридичної особи, що
припиняється, містяться відомості про те, що вона є учасником
(власником) інших юридичних осіб та/або має не закриті
відокремлені підрозділи; { Частину дев'яту статті 36 доповнено
абзацом сьомим згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від
19.05.2011 }
не скасовано реєстрацію всіх випусків акцій, якщо юридична
особа, що припиняється, є акціонерним товариством; { Частину
статті 36 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
від органів доходів і зборів та/або Пенсійного
фонду України надійшло повідомлення про наявність заперечень проти
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації, і воно не відкликане; { Частину
статті 36 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
не зазначено та не підтверджено особистим підписом голови
ліквідаційної комісії, ліквідатора або уповноваженої особи
відомості, передбачені частиною другою цієї статті; { Частину
статті 36 доповнено абзацом десятим згідно із Законом
N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
стосовно юридичної особи відкрито виконавче провадження;
{ Частину десяту статті 36 доповнено абзацом згідно із Законом
N 4212-VI ( 4212-17 ) від 22.12.2011 }
стосовно юридичної особи відкрито провадження у справі про
банкрутство юридичної особи. { Частину десяту статті 36 доповнено
абзацом згідно із Законом N 4212-VI ( 4212-17 ) від 22.12.2011 }
11. Про залишення документів, які подані для проведення
державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її
ліквідації, без розгляду голові ліквідаційної комісії або
уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати
їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається
поштовим відправленням) відповідне повідомлення із зазначенням
підстав залишення документів без розгляду та документи, що
подавалися для проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи в результаті її ліквідації, відповідно до опису.
{ Абзац перший частини із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
Залишення документів, які подавалися для проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації,
без розгляду не перешкоджає голові ліквідаційної комісії або
уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного
реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були
підставою для залишення цих документів без розгляду.
12. За відсутності підстав для залишення документів, які
подані для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті її ліквідації, без розгляду державний
реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації.
Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації є датою державної реєстрації припинення
юридичної особи.
13. Строк державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації не повинен перевищувати одного робочого
дня з дати надходження документів для проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи. Частина із змінами, внесеними згідно із Законом N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
14. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня
з дати проведення державної реєстрації припинення юридичної особи
повинен видати (надіслати рекомендованим листом) голові
ліквідаційної комісії (ліквідатору) або уповноваженій ним особі
повідомлення про проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи, другий примірник якого залучається до
реєстраційної справи такої юридичної особи. Частина статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011; в редакції Закону N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
15. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення юридичної особи органам статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку встановлюється статтею 40 цього Закону. Частина статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
Стаття 37. Порядок проведення державної реєстрації

припинення юридичної особи в результаті злиття,

приєднання, поділу або перетворення
1. Для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення
голова комісії з припинення або уповноважена ним особа після
закінчення процедури припинення, передбаченої законом, але не
раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами повинна
подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом
вкладення) державному реєстраторові такі документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття,
приєднання, поділу або перетворення;
підписаний головою і членами комісії з припинення юридичної
особи та затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи
або органом, який прийняв рішення про припинення юридичної особи,
примірник оригіналу передавального акта, якщо припинення
здійснюється в результаті злиття, приєднання або перетворення, чи
розподільчого балансу, якщо припинення здійснюється в результаті
поділу, або їх нотаріально засвідчені копії;
довідку архівної установи про прийняття документів, які
відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;
документ про узгодження плану реорганізації з органом доходів
і зборів (за наявності податкового боргу);
довідку відповідного органу доходів і зборів про відсутність
заборгованості із сплати податків, зборів;
довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про
відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових
коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального
страхування. Частина перша статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, N 2464-VI ( 2464-17 ) від
08.07.2010, N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011, N 3262-VI
( 3262-17 ) від 21.04.2011; в редакції Закону N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
2. У випадках, що встановлені законом, крім документів, які
передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
висновок аудитора щодо достовірності та повноти передавального
акта або розподільчого балансу.
У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу
або перетворення голова комісії з припинення або уповноважена ним
особа зазначають та підтверджують своїм особистим підписом, що
ними вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку
припинення юридичної особи, включаючи завершення розрахунків з
кредиторами (у тому числі із сплати податків, зборів, єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального
страхування). Частину другу статті 37 доповнено абзацом другим згідно із
Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
3. У разі державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті перетворення документи, які передбачені абзацами
четвертим - сьомим частини першої цієї статті, державному
реєстратору не подаються. Частина третя статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
4. Передавальний акт або розподільчий баланс повинен бути
затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або
органом, який прийняв рішення про припинення юридичної особи.
Нотаріальне посвідчення справжності підписів голови та членів
комісії з припинення юридичної особи на передавальному акті або
розподільчому балансі у такому разі не вимагається. { Абзац перший
частини четвертої статті 37 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
Передавальний акт або розподільчий баланс центрального органу
виконавчої влади повинен бути затверджений головою комісії з
реорганізації. Нотаріальне посвідчення справжності підписів голови
та членів комісії з реорганізації на передавальному акті або
розподільчому балансі у цьому випадку не вимагається. { Частину
четверту статті 37 доповнено абзацом другим згідно із Законом
N 3166-VI ( 3166-17 ) від 17.03.2011 } Частина четверта статті 37 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, N 809-VI ( 809-17 )
від 25.12.2008 }
5. У разі проведення державної реєстрації припинення
акціонерних товариств, крім документів, передбачених частиною
першою цієї статті, додатково подається копія розпорядження про
скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.
У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи - емітента цінних паперів, крім документів, передбачених
частиною першою цієї статті, додатково подається довідка
відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про відсутність нескасованих випусків цінних
паперів цієї юридичної особи. Статтю 37 доповнено новою частиною згідно із Законом N 5042-VI
( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
6. У разі якщо після закінчення процедури припинення,
передбаченої законом, але не раніше закінчення строку заявлення
кредиторами своїх вимог юридичній особі не надані в установленому
законом порядку органом доходів і зборів та/або Пенсійного фонду
України довідки про відсутність заборгованості із сплати податків,
зборів та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду
України та фондів соціального страхування або рішення про відмову
в їх видачі, голова комісії з припинення або уповноважена ним
особа не раніше ніж через десять робочих днів з дня закінчення
такого строку набуває право на подання державному реєстраторові
документів, передбачених частинами першою - п'ятою статті 37 цього
Закону, за винятком зазначених довідок, для проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття,
приєднання, поділу або перетворення за принципом мовчазної згоди.
{ Абзац перший частини шостої статті 37 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
За наявності підстав, визначених абзацом першим цієї частини,
державний реєстратор проводить державну реєстрацію припинення
юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або
перетворення за принципом мовчазної згоди, про що вносить
відповідний запис до Єдиного державного реєстру. Статтю 37 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
7. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення, якщо
вони не передбачені цією статтею. Частина статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
8. Прийом документів, які подані для проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття,
приєднання, поділу або перетворення, здійснюється відповідно до
вимог частин п'ятої - шостої статті 36 цього Закону. Частина статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
9. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які подані для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу
або перетворення, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації;
документи подані не у повному обсязі;
документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами
першою та другою статті 8 цього Закону;
передавальний акт або розподільчий баланс не відповідає
вимогам, які встановлені частиною четвертою цієї статті;
документи подані раніше строку, встановленого абзацом першим
частини першої цієї статті;
в Єдиному державному реєстрі щодо юридичної особи, що
припиняється, містяться відомості про те, що вона є учасником
(власником) інших юридичних осіб та/або має не закриті
відокремлені підрозділи; { Частину статті 37 доповнено
абзацом згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
не скасовано реєстрацію всіх випусків акцій, якщо юридична
особа, що припиняється, є акціонерним товариством; { Частину
статті 37 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
від органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України
надійшло повідомлення про наявність заперечень проти проведення
державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті
злиття, приєднання, поділу або перетворення, і воно не відкликане;
{ Частину статті 37 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
не зазначені та не підтверджені особистим підписом голови
комісії з припинення або уповноваженою ним особою відомості,
передбачені частиною другою цієї статті. { Частину статті
37 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від
19.05.2011 }
10. Порядок залишення документів, які передбачені частинами
першою та другою цієї статті, без розгляду встановлюється
частиною дев'ятою статті 36 цього Закону. Частина статті 37 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008, N 3384-VI ( 3384-17 )
від 19.05.2011 }
11. Порядок внесення державним реєстратором запису про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення
встановлюється відповідно частинами десятою - дванадцятою статті
36 цього Закону. Частина статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
12. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення юридичної особи органам статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку встановлюється статтею 40 цього Закону. Частина дванадцята статті 37 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
13. Зміни до установчих документів юридичної особи, що не
припиняється в результаті приєднання, підлягають державній
реєстрації після державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті приєднання у порядку, встановленому статтею 29 цього
Закону. Приєднання вважається завершеним з моменту державної
реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються в результаті
приєднання, та державної реєстрації відповідних змін до установчих
документів. Частина статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
14. Державна реєстрація юридичної особи, яка утворена в
результаті злиття або поділу, здійснюється у порядку,
встановленому статтями 24-27 цього Закону.
15. Злиття вважається завершеним з моменту державної
реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації
припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття.
16. Поділ вважається завершеним з моменту державної
реєстрації новоутворених юридичних осіб та державної реєстрації
припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу.
17. Державна реєстрація юридичної особи, яка утворена в
результаті перетворення, здійснюється у порядку, який встановлено
статтями 24-27 цього Закону. При перетворенні юридичної особи до
неї не застосовуються обмеження, встановлені частиною другою
статті 35 цього Закону. Перетворення вважається завершеним з
моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та
державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у
результаті перетворення.
Стаття 38. Порядок державної реєстрації припинення юридичної

особи на підставі судового рішення, що не

пов'язане з банкрутством юридичної особи
1. Суд, який постановив рішення щодо припинення юридичної
особи, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, у день
набрання таким рішенням законної сили направляє його копію
державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для
внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення.
Дата надходження відповідного судового рішення вноситься державним
реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
2. Підставами для постановлення судового рішення щодо
припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством
юридичної особи, зокрема є:
визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи
через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а
також в інших випадках, встановлених законом; { Абзац другий
частини другої статті 38 в редакції Закону N 2390-VI ( 2390-17 )
від 01.07.2010 }
провадження нею діяльності, що суперечить установчим
документам, або такої, що заборонена законом;
невідповідність мінімального розміру статутного капіталу
юридичної особи вимогам закону;
неподання протягом року органам доходів і зборів
податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно
до закону;
наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність
юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням;
визнання судом юридичної особи - емітента такою, що
відповідає ознакам фіктивності; { Частину другу статті 38
доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 5518-VI ( 5518-17 )
від 06.12.2012 }
неподання акціонерним товариством протягом двох років поспіль
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
інформації, передбаченої законом; { Частину другу статті 38
доповнено абзацом згідно із Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від
04.07.2012 }
нескликання акціонерним товариством загальних зборів
акціонерів протягом двох років поспіль; { Частину другу статті 38
доповнено абзацом згідно із Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від
04.07.2012 }
неутворення органів акціонерного товариства протягом року з
дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку звіту про результати приватного розміщення акцій серед
засновників акціонерного товариства. Частину другу статті 38 доповнено абзацом згідно із Законом
N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
3. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення
юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи,
внести до Єдиного державного реєстру запис щодо цього судового
рішення та в той же день повідомити органи статистики, доходів і
зборів, Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку та юридичну особу, щодо якої було
прийнято судове рішення, про внесення до Єдиного державного
реєстру такого запису. Частина третя статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, N 5042-VI ( 5042-17 ) від
04.07.2012 }
4. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про
судове рішення щодо припинення юридичної особи застосовуються
обмеження, які встановлені законом, зокрема частиною другою статті
35 цього Закону.
5. Суд призначає в рішенні щодо припинення юридичної особи у
зв'язку з її ліквідацією комісію з припинення (ліквідаційну
комісію) та встановлює строк і порядок її роботи. Державний
реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про
призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії) не
пізніше наступного робочого дня з дати надходження відповідного
рішення.
6. У разі, якщо в судовому рішенні щодо припинення юридичної
особи у зв'язку з її ліквідацією не призначена комісія з
припинення (ліквідаційна комісія), державний реєстратор не пізніше
трьох робочих днів від дати надходження такого судового рішення
вносить до Єдиного державного реєстру запис, в якому вказує як
голову комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної
особи керівника органу управління або особу, яка згідно з
відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право
вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності,
якщо інше не встановлено судовим рішенням. Частина шоста статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
7. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з
дати внесення до Єдиного державного реєстру запису, в якому
керівник органу управління або засновник (учасник) юридичної особи
вказаний як голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії)
юридичної особи зобов'язаний надіслати такому керівнику органу
управління або засновнику (учаснику) юридичної особи, а також
суду, який постановив рішення щодо припинення юридичної особи у
зв'язку з її ліквідацією, відповідне повідомлення.
8. Документи для проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи подаються головою комісії з припинення
(ліквідаційної комісії) юридичної особи, яку призначив суд, або
головою комісії з припинення (ліквідаційної комісії), якого вказав
в Єдиному державному реєстрі державний реєстратор, у порядку, який
встановлено частинами першою - шостою статті 36 або частинами
першою - восьмою статті 37 цього Закону. Частина восьма статті 38 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011, N 5042-VI
( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
9. Порядок залишення документів, які передбачені частинами
першою та другою цієї статті, без розгляду встановлюється
частиною дев'ятою статті 36 цього Закону. Частина дев'ята статті 38 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
10. Порядок внесення державним реєстратором запису про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи
встановлюється відповідно частинами десятою - дванадцятою статті
36 цього Закону. Частина десята статті 38 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
11. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення юридичної особи органам статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку встановлюється статтею 40 цього Закону. Частина одинадцята статті 38 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
12. Судове рішення щодо припинення юридичної особи може бути
оскаржено в порядку відповідно до закону.
Стаття 38-1. Порядок проведення державним реєстратором

спрощеної процедури державної реєстрації

припинення юридичної особи шляхом її ліквідації
1. Спрощена процедура державної реєстрації припинення
юридичної особи шляхом її ліквідації проводиться державним
реєстратором на підставі судового рішення про:
скасування (визнання недійсною) державної реєстрації
юридичної особи, у випадках, передбачених законом, якщо таке
рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року, крім судового рішення
щодо визнання юридичної особи банкрутом;
припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством
юридичної особи, якщо таке рішення прийнято судом після 1 липня
2004 року та в разі, якщо голова ліквідаційної комісії з
припинення юридичної особи або ліквідатор юридичної особи протягом
трьох років з дати опублікування в спеціалізованому друкованому
засобі масової інформації оголошення про постановлення судового
рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з
банкрутством юридичної особи, не надав державному реєстратору
документи, перелік яких передбачено частиною першою статті 36
цього Закону.
2. За наявності підстав, визначених частиною першою цієї
статті, державний реєстратор розпочинає процес проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення такої
юридичної особи.
З цією метою державний реєстратор вносить до Єдиного
державного реєстру запис про те, що ним розпочато процес
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
юридичної особи шляхом її ліквідації.
Одночасно державний реєстратор надсилає поштовим
відправленням до органів статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, фондів соціального страхування та голові
ліквідаційної комісії (ліквідатору) юридичної особи повідомлення
про те, що з відповідної дати розпочинається процес проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної
особи шляхом її ліквідації.
3. Органи доходів і зборів, Пенсійного фонду України,
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, фондів
соціального страхування у місячний строк з дати надходження
повідомлення від державного реєстратора повинні надіслати йому:
довідку відповідного органу доходів і зборів про
відсутність або про списання заборгованості із сплати податків,
зборів (обов'язкових платежів) юридичної особи або повідомлення
про наявність податкового боргу та неможливість проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної
особи;
довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про
відсутність або про списання заборгованості юридичної особи або
повідомлення про наявність боргу із сплати страхових внесків та
неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації
припинення юридичної особи;
довідку відповідного органу Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих випусків
цінних паперів юридичної особи або повідомлення про наявність
нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи та
неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації
припинення юридичної особи;
довідки відповідних органів фондів соціального страхування
про відсутність або про списання заборгованості юридичної особи
або повідомлення про наявність боргу із сплати страхових внесків
та неможливість проведення спрощеної процедури державної
реєстрації припинення юридичної особи.
4. Після надходження довідок, зазначених у частині третій
цієї статті, від органів доходів і зборів, Пенсійного
фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, фондів соціального страхування державний реєстратор
заповнює відповідну реєстраційну картку та вносить до Єдиного
державного реєстру запис про проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи за спрощеною процедурою шляхом її
ліквідації та про втрату чинності установчими документами
юридичної особи з дати внесення цього запису до Єдиного державного
реєстру. Частина четверта статті 38-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
5. У разі надходження до державного реєстратора від голови
ліквідаційної комісії (ліквідатора) юридичної особи від органів
доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів
соціального страхування повідомлень про розпочаті заходи з
припинення юридичної особи або у разі надходження повідомлення
відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про те, що нею розпочато процедуру зупинення обігу
або скасування реєстрації випуску цінних паперів юридичної особи,
щодо якої розпочато спрощену процедуру державної реєстрації
припинення, державний реєстратор вносить до Єдиного державного
реєстру запис про зупинення процесу проведення спрощеної процедури
державної реєстрації припинення такої юридичної особи у зв'язку з
початком процесу проведення заходів з припинення юридичної особи
шляхом її ліквідації в порядку, встановленому цим Законом.
У разі надходження до державного реєстратора від
заінтересованих органів, кредиторів юридичної особи повідомлень
про заперечення ними щодо здійснення спрощеної процедури державної
реєстрації припинення такої юридичної особи шляхом її ліквідації
державний реєстратор також вносить до Єдиного державного реєстру
запис про зупинення процесу проведення спрощеної процедури
державної реєстрації припинення такої юридичної особи шляхом її
ліквідації на підставі таких заперечень.
У разі надходження до державного реєстратора від
заінтересованих органів, кредиторів юридичної особи повідомлення
про зняття заперечень щодо проведення спрощеної процедури
державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її
ліквідації або в разі неприпинення юридичної особи шляхом
ліквідації протягом одного року з дати внесення до Єдиного
державного реєстру запису про зупинення процесу проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної
особи державний реєстратор повторно розпочинає спрощену процедуру
державної реєстрації припинення такої юридичної особи в порядку,
визначеному цією статтею. Закон доповнено статтею 38-1 згідно із Законом N 2390-VI
( 2390-17 ) від 01.07.2010 }
Стаття 39. Порядок державної реєстрації припинення юридичної

особи за судовим рішенням щодо визнання

юридичної особи банкрутом
1. Суд, який постановив рішення про порушення провадження у
справі про банкрутство юридичної особи, про проведення санації
боржника та призначення керуючого санацією, про визнання юридичної
особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, у день
набрання рішеннями законної сили направляє їх державному
реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до
Єдиного державного реєстру запису про відповідні судові рішення.
Дата надходження відповідних судових рішень вноситься
державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій. Частина перша статті 39 в редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 )
від 02.12.2010 }
2. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судових рішень внести до Єдиного
державного реєстру запис про такі рішення суду і в той же день
повідомити органи статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, фондів соціального страхування про внесення до
Єдиного державного реєстру такого запису. Частина друга статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006; в редакції Закону N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про
судове рішення про порушення провадження у справі про банкрутство
юридичної особи до дати внесення до Єдиного державного реєстру
запису про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття
ліквідаційної процедури проведення реєстраційних дій, які
визначені законом, зокрема частиною другою статті 35 цього Закону,
здійснюється або за згодою розпорядника майном, або згідно із
планом санації.
Після внесення до Єдиного державного реєстру запису про
визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної
процедури застосовуються норми частини другої статті 35 цього
Закону. Частина третя статті 39 в редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 )
від 02.12.2010 }
4. Порядок призначення арбітражного керуючого (розпорядника
майна, керуючого санацією, ліквідатора) встановлюється Законом
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" ( 2343-12 ).
5. У разі, якщо після завершення ліквідаційної процедури в
процесі банкрутства, яка встановлена законом, судом постановлене
рішення про ліквідацію юридичної особи - банкрута, суд, що виніс
відповідне рішення, в день набрання ним законної сили направляє
його державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи -
банкрута для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи.
Дата надходження судового рішення про ліквідацію юридичної
особи у зв'язку з визнанням її банкрутом вноситься до журналу
обліку реєстраційних дій.
6. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення про ліквідацію
юридичної особи - банкрута заповнити реєстраційну картку про
державну реєстрацію припинення юридичної особи, внести до Єдиного
державного реєстру запис про проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи та в той же день передати органам
статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України,
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації припинення для зняття юридичної
особи з обліку.
Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи є датою
припинення юридичної особи. Частина шоста статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, N 5042-VI ( 5042-17 ) від
04.07.2012 }
7. При надходженні до державного реєстратора оригіналу
установчих документів юридичної особи, яку ліквідовано у зв'язку з
визнанням її банкрутом, державний реєстратор зобов'язаний зробити
на зазначених документах відмітку про державну реєстрацію
припинення юридичної особи та видати (надіслати поштовим
відправленням з описом вкладення) зазначені документи на адресу
місця проживання одного із засновників (учасників) юридичної
особи, що припинилася. Частина сьома статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
8. У разі, якщо після завершення ліквідаційної процедури у
процесі банкрутства, яка встановлена законом, судом постановлене
рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство
юридичної особи, суд, що виніс відповідне рішення, в день набрання
ним законної сили направляє його державному реєстратору за
місцезнаходженням юридичної особи - банкрута для внесення до
Єдиного державного реєстру запису щодо припинення провадження у
справі про банкрутство юридичної особи. Дата надходження судового
рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство
юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
9. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення
провадження у справі про банкрутство юридичної особи внести до
Єдиного державного реєстру запис про припинення провадження у
справі про банкрутство юридичної особи та в той же день повідомити
органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду
України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
про внесення такого запису для зняття юридичної особи з обліку. Частина дев'ята статті 39 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, N 5042-VI
( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
Стаття 39-1. Порядок проведення державної реєстрації

припинення банку на підставі рішення

Національного банку України про відкликання

банківської ліцензії та ліквідацію банку
1. Національний банк України не пізніше дня, наступного за
днем прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та
ліквідацію банку, направляє його копію державному реєстратору за
місцезнаходженням банку для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про таке рішення.
Дата надходження відповідного рішення вноситься державним
реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
2. Державний реєстратор зобов’язаний не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження рішення, зазначеного в частині
першій цієї статті, внести до Єдиного державного реєстру запис про
таке рішення і в той же день повідомити органи статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України, Національну
комісію з цінних паперів та фондового ринку про внесення до
Єдиного державного реєстру такого запису.
3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення Національного банку України про відкликання банківської
ліцензії та ліквідацію банку застосовуються обмеження, встановлені
частиною другою статті 35 цього Закону.
4. Державний реєстратор зобов’язаний не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження копії рішення Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи Фонду
внести відповідний запис до Єдиного державного реєстру.
5. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб після прийняття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
рішення про затвердження звіту про завершення ліквідації банку в
той же день направляє його копію державному реєстратору за
місцезнаходженням банку для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи.
Дата надходження копії рішення про затвердження звіту про
завершення ліквідації банку вноситься до журналу обліку
реєстраційних дій.
6. Державний реєстратор зобов’язаний не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження копії рішення Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення
ліквідації банку заповнити реєстраційну картку про державну
реєстрацію припинення юридичної особи, внести до Єдиного
державного реєстру запис про проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи та в той же день передати органам
статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України
повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи для
зняття юридичної особи з обліку.
Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи є датою
припинення юридичної особи.
7. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з
дати проведення державної реєстрації припинення юридичної особи
повинен видати (надіслати поштовим відправленням) Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб повідомлення про проведення
державної реєстрації припинення юридичної особи, другий примірник
якого долучається до реєстраційної справи такої юридичної особи.
{ Закон доповнено статтею 39-1 згідно із Законом N 5518-VI
( 5518-17 ) від 06.12.2012 }
Стаття 40. Порядок надання органам, що ведуть облік юридичних

осіб, відомостей про реєстрацію припинення

юридичної особи Назва статті 40 в редакції Закону N 5042-VI ( 5042-17 ) від
04.07.2012 }
1. Державний реєстратор у день державної реєстрації
припинення юридичної особи відповідно до статей 36-39 цього Закону
зобов'язаний надіслати відповідним органам статистики, доходів і
зборів, Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку повідомлення про проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи із зазначенням номера та
дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та
відомості реєстраційної картки на проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи, що є підставою для зняття юридичної
особи з обліку в цих органах та/або вчинення інших дій щодо
припинення зазначеної юридичної особи відповідно до законодавства.
{ Частина перша статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, N 809-VI ( 809-17 ) від
25.12.2008, N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
2. Повідомлення про проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи на підставі рішення суду щодо
ліквідації юридичної особи та відомості відповідної реєстраційної
картки є підставою для зняття юридичної особи з обліку в органах
статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України,
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Частина друга статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }

Стаття 41. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру

судового рішення щодо відміни державної реєстрації

припинення юридичної особи
1. Підставою для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи
є постановлення судом рішення щодо відміни державної реєстрації
припинення юридичної особи.
2. Суд, який постановив рішення щодо відміни державної
реєстрації припинення юридичної особи, у день набрання таким
рішенням законної сили направляє його державному реєстратору за
місцем реєстрації юридичної особи для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про відміну державної реєстрації
припинення юридичної особи.
Дата надходження судового рішення щодо відміни державної
реєстрації припинення юридичної особи вноситься державним
реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
3. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення щодо відміни
державної реєстрації припинення юридичної особи внести до Єдиного
державного реєстру запис про відміну державної реєстрації
припинення юридичної особи та в той же день повідомити органи
статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України,
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про
внесення такого запису для взяття юридичної особи на облік та/або
вчинення інших дій відповідно до законодавства, а також повідомити
юридичну особу про внесення до Єдиного державного реєстру запису
про відміну державної реєстрації її припинення. Частина третя статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, N 5042-VI ( 5042-17 ) від
04.07.2012 }
4. При надходженні до державного реєстратора оригіналу
установчих документів юридичної особи, державна реєстрація
припинення якої була відмінена на підставі відповідного судового
рішення, державний реєстратор зобов'язаний зробити на зазначених
документах відмітку про відміну державної реєстрації припинення
юридичної особи та видати (надіслати поштовим відправленням з
описом вкладення) на адресу місця проживання одного із засновників
(учасників) юридичної особи, щодо якої було постановлено судове
рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної
особи. Частина четверта статті 41 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
Розділ V
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ,

ЯКА МАЄ НАМІР СТАТИ ПІДПРИЄМЦЕМ
Стаття 42. Документи, що подаються для проведення державної

реєстрації фізичної особи, яка має намір стати

підприємцем
1. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має
намір стати підприємцем та має реєстраційний номер облікової
картки платника податків, або уповноважена нею особа (далі -
заявник) повинна подати особисто (надіслати поштовим відправленням
з описом вкладення або в разі подання електронних документів
подати опис, що містить відомості про надіслані електронні
документи, в електронній формі) або через уповноважену особу
державному реєстратору за місцем проживання такі документи:
{ Абзац перший частини першої статті 42 в редакції Закону
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця;
копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків; { Абзац третій частини першої
статті 42 в редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;
нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів)
або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником
є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання
займатися підприємницькою діяльністю. { Частину першу статті 42
доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від
16.03.2006 }
У разі подання електронних документів нотаріально посвідчена
письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або
органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка
досягла шістнадцяти років і має бажання провадити підприємницьку
діяльність, надсилається державному реєстратору поштовим
відправленням. При цьому державному реєстратору електронним
документом надсилаються відомості про реквізити поштового
відправлення та подається опис, що містить відомості про надіслані
електронні документи, в електронній формі. { Частину першу статті
42 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 2609-VI
( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
У разі подання державному реєстратору електронних документів
фізичної особи до них додається електронний документ, що засвідчує
повноваження особи, пов'язані з підготовкою електронних документів
фізичної особи. { Частину першу статті 42 доповнено абзацом сьомим
згідно із Законом N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
2. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка
через свої релігійні або інші переконання відмовилася від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків, офіційно повідомила про це відповідні державні органи,
має запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина
України та намір стати підприємцем, повинна подати виключно
особисто:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця;
документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
У разі подання електронних документів підтвердженням внесення
реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної
особи - підприємця є примірник електронного розрахункового
документа, засвідченого електронним цифровим підписом. { Частину
другу статті 42 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом
N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 } Статтю 42 доповнено частиною згідно із Законом N 3575-IV
( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
3. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення державної реєстрації фізичної
особи - підприємця, якщо вони не передбачені частинами першою та
другою цієї статті. Частина третя статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
4. Якщо документи для проведення державної реєстрації
подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково
пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ
іноземця. Фізична особа, яка через свої релігійні або інші
переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це
відповідні державні органи, повинна особисто пред'явити державному
реєстратору паспорт громадянина України або паспортний документ
іноземця з відповідним записом в електронному безконтактному
носії. Уповноважена особа повинна пред'явити свій паспорт
громадянина України або паспортний документ іноземця та документ,
що засвідчує її повноваження. { Абзац перший частини четвертої
статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5492-VI
( 5492-17 ) від 20.11.2012 }
У разі якщо для проведення державної реєстрації фізичної
особи - підприємця, яка через свої релігійні або інші переконання
відмовилася від присвоєння ідентифікаційного номера та офіційно
повідомила про це відповідним державним органам, подаються
електронні документи, до документів, передбачених частинами першою
і другою цієї статті, додається копія з відповідним записом в
електронному безконтактному носії паспорта громадянина України. Частину четверту статті 42 доповнено абзацом другим згідно із
Законом N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012 }
{ Частина четверта статті 42 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
5. Документи, які подаються для проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця, приймаються за описом,
копія якого в день надходження документів видається (надсилається
поштовим відправленням) заявнику з відміткою про дату надходження
документів.
Дата надходження документів на проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця вноситься до журналу обліку
реєстраційних дій.
6. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які подані для проведення державної реєстрації фізичної
особи - підприємця, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця;
документи не відповідають вимогам частин першої та другої
статті 8 та частини п'ятої статті 10 цього Закону;
документи подані не у повному обсязі.
7. Про залишення документів, які подавалися для проведення
державної реєстрації фізичної особи - підприємця, без розгляду
заявнику не пізніше наступного робочого дня з дати надходження
документів державним реєстратором видаються (надсилається
поштовим відправленням з описом вкладення) відповідне повідомлення
із зазначенням підстав залишення документів, які подавалися для
проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, без
розгляду та документи, що подавалися для проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця, відповідно до опису.
{ Абзац перший частини сьомої статті 42 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
Залишення документів, які подавалися для проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця, без розгляду не
перешкоджає повторному зверненню заявника до державного
реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були
підставою для залишення цих документів без розгляду.
8. Подання електронних документів для проведення державної
реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем,
здійснюється для засвідчення державним реєстратором факту набуття
фізичною особою статусу підприємця.
Подання фізичною особою - підприємцем документів державному
реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей
про фізичну особу - підприємця здійснюється виключно на паперових
носіях без подання електронних документів. Статтю 42 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 2609-VI
( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
Стаття 43. Порядок проведення державної реєстрації фізичної

особи - підприємця
1. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
документів, які подані для проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця, без розгляду зобов'язаний перевірити
ці документи на відсутність підстав для відмови у проведенні
державної реєстрації фізичної особи - підприємця, які передбачені
частиною першою статті 44 цього Закону. Перевірка на відсутність
підстав для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної
особи - підприємця, які передбачені абзацами третім та четвертим
частини першої статті 44 цього Закону, здійснюється з
використанням відомостей Єдиного державного реєстру.
2. За відсутності підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації фізичної особи - підприємця державний реєстратор
повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення
державної реєстрації фізичної особи - підприємця на підставі
відомостей реєстраційної картки на проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця.
Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця є
датою державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
3. Строк державної реєстрації фізичної особи - підприємця не
повинен перевищувати два робочих дні з дати надходження документів
для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
4. Не пізніше наступного робочого дня після отримання
державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України даних про взяття на облік фізичної особи
- підприємця державним реєстратором видається (надсилається
поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику виписка з
Єдиного державного реєстру. Частина четверта статті 43 в редакції Законів N 3205-VI
( 3205-17 ) від 07.04.2011, N 4839-VI ( 4839-17 ) від 24.05.2012 }
5. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з
дати державної реєстрації фізичної особи - підприємця зобов'язаний
передати відповідним органам статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України повідомлення про проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця із зазначенням номера та
дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та
відомості з реєстраційної картки на проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця для взяття фізичної особи -
підприємця на облік.
Стаття 44. Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної

особи - підприємця
1. Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації
фізичної особи - підприємця є:
невідповідність відомостей, які вказані у реєстраційній
картці на проведення державної реєстрації фізичної
особи - підприємця, відомостям, які зазначені у документах, що
подані для проведення державної реєстрації;
наявність обмежень на зайняття підприємницькою діяльністю,
які встановлені законом, щодо фізичної особи, яка має намір стати
підприємцем;
наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що заявник є
підприємцем.
2. Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної
особи - підприємця з інших підстав не допускається.
3. За наявності підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації фізичної особи - підприємця державний реєстратор
зобов'язаний не пізніше двох робочих днів з дати надходження
документів для проведення державної реєстрації фізичної особи -
підприємця видати (надіслати поштовим відправленням з описом
вкладення) заявнику повідомлення про відмову у проведенні
державної реєстрації, із зазначенням підстав для такої відмови, та
документи, що подавалися для проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця, відповідно до опису.
У разі відмови у проведенні державної реєстрації фізичної
особи - підприємця реєстраційний збір не повертається.
4. Після усунення причин, що були підставою для відмови у
проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця,
фізична особа може повторно подати документи на проведення
державної реєстрації фізичної особи - підприємця, які
розглядаються у порядку, передбаченому цим Законом для проведення
державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
5. Відмову у проведенні державної реєстрації фізичної
особи - підприємця може бути оскаржено у суді.
6. Порушення строків видачі (направлення поштовим
відправленням) повідомлення про відмову у проведенні державної
реєстрації або повідомлення про залишення документів без розгляду
вважається відмовою у проведенні державної реєстрації фізичної
особи - підприємця і може бути оскаржено у суді. Частина шоста статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
Стаття 45. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну

особу - підприємця, які містяться в Єдиному

державному реєстрі
1. Зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця, які
містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені
фізичної особи, місця її проживання, реєстраційного номера
облікової картки платника податків або номера та серії паспорта
громадянина України або паспортного документа іноземця фізичної
особи, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомила про це відповідні державні органи
і має запис в електронному безконтактному носії паспорта
громадянина України, набирають чинності з дня їх державної
реєстрації. Частина перша статті 45 в редакції Закону N 3575-IV ( 3575-15 )
від 16.03.2006; додатково див. Закон N 4839-VI ( 4839-17 ) від
24.05.2012 }
2. Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про
фізичну особу - підприємця, що передбачені частиною першою цієї
статті, фізична особа - підприємець подає державному реєстратору
особисто (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) такі
документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця;

{ Абзац третій частини другої статті 45 виключено на підставі
Закону N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору за
державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну
особу - підприємця;
копію довідки про зміну реєстраційного номера облікової
картки платника податків. { Частину другу статті 45 доповнено
абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про
фізичну особу - підприємця, що передбачені частиною першою цієї
статті, фізична особа - підприємець, яка через свої релігійні або
інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це
відповідні державні органи і має запис в електронному
безконтактному носії паспорта громадянина України, подає
документи, визначені цією частиною, виключно особисто. { Частину
другу статті 45 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV
( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
3. Державному реєстратору забороняється вимагати документи
для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну
особу - підприємця, якщо вони не передбачені частиною другою цієї
статті.
4. Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до
відомостей про фізичну особу - підприємця подаються фізичною
особою - підприємцем особисто, державному реєстратору додатково
пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ
іноземця.
Фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання
відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомила про це відповідні
державні органи, для проведення державної реєстрації змін до
відомостей про фізичну особу - підприємця повинна особисто
пред'явити державному реєстратору паспорт громадянина України з
відповідним записом в електронному безконтактному носії. { Частину
четверту статті 45 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV
( 3575-15 ) від 16.03.2006; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012 }
Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про
фізичну особу - підприємця уповноважена особа повинна пред'явити
свій паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця
та документ, що засвідчує її повноваження. { Частину четверту
статті 45 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV
( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
5. Документи, які подаються для проведення державної
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця,
приймаються за описом, копія якого в день надходження документів
видається (надсилається поштовим відправленням) заявнику з
відміткою про дату надходження документів.
6. Дата надходження документів на проведення державної
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця
вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
7. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до
відомостей про фізичну особу - підприємця, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця;
документи не відповідають вимогам частин першої та другої
статті 8 та частини п'ятої статті 10 цього Закону;
документи подані не у повному обсязі.
8. Про залишення документів, які подавалися для проведення
державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу -
підприємця, без розгляду заявнику не пізніше наступного робочого
дня з дати надходження документів, які подані для проведення
державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу -
підприємця, державним реєстратором видаються (надсилається
поштовим відправленням з описом вкладення) відповідне повідомлення
із зазначенням підстав залишення документів, які подавалися для
проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну
особу - підприємця, без розгляду та документи, що подавалися для
проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну
особу - підприємця, відповідно до опису.
Залишення документів, які подавалися для проведення державної
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, без
розгляду не перешкоджає повторному зверненню заявника до
державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин,
що були підставою для залишення цих документів без розгляду.
9. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну
особу - підприємця здійснюється за процедурами, передбаченими
статтею 43 цього Закону для проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця.
Розділ VI
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ
Стаття 46. Державна реєстрація припинення підприємницької

діяльності фізичної особи - підприємця
1. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця проводиться у разі:
прийняття фізичною особою - підприємцем рішення про
припинення підприємницької діяльності;
смерті фізичної особи - підприємця;
постановлення судового рішення про оголошення фізичної особи
померлою або визнання безвісно відсутньою;
постановлення судового рішення про визнання фізичної особи,
яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної
дієздатності;
постановлення судового рішення про припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця.
2. Підставами для постановлення судового рішення про
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
є:
визнання фізичної особи - підприємця банкрутом;
провадження нею підприємницької діяльності, що заборонена
законом;
неподання протягом року органам доходів і зборів податкових
декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону;
наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність
фізичної особи - підприємця за зазначеним місцем проживання.
{ Частину другу статті 46 доповнено абзацом п'ятим згідно із
Законом N 2390-VI ( 2390-17 ) від 01.07.2010 }
3. Фізична особа позбавляється статусу підприємця з дати
внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну
реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця.
Стаття 47. Порядок державної реєстрації припинення

підприємницької діяльності фізичної особи -

підприємця за її рішенням
1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею
підприємницької діяльності така фізична особа - підприємець або
уповноважена нею особа має подати державному реєстраторові
(надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) заяву про
припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем із зазначенням відомостей про порядок та
строк заявлення кредиторами своїх вимог. Частина перша статті 47 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006; в редакції Закону
N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
2. У разі якщо після закінчення проведення заходів щодо
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця,
але не раніше закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог
фізичній особі не надані у встановленому законом порядку органом
доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України
довідки про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів
та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та
фондів соціального страхування або рішення про відмову в їх
видачі, фізична особа - підприємець або уповноважена ним особа не
раніше ніж через десять робочих днів з дня закінчення такого
строку набуває право на подання державному реєстраторові
документів, передбачених частиною одинадцятою статті 47 цього
Закону, за винятком зазначених довідок, для проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця за її рішенням за принципом мовчазної згоди. { Абзац
перший частини другої статті 47 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4223-VI ( 4223-17 ) від 22.12.2011 }
За наявності підстав, визначених абзацом першим цієї частини,
державний реєстратор проводить державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за
принципом мовчазної згоди, про що вносить відповідний запис до
Єдиного державного реєстру. Статтю 47 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
3. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею
підприємницької діяльності, якщо вони не передбачені цією статтею.
{ Частина третя статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
4. Якщо документи для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею
підприємницької діяльності подаються заявником або уповноваженою
ним особою особисто, державному реєстратору додатково
пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ
іноземця. Частина четверта статті 47 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
5. Органи доходів і зборів, Пенсійного фонду
України під час проведення заходів щодо припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням надсилають в
електронній формі та на паперовому носії державному реєстраторові
протягом десяти робочих днів з дати публікації повідомлення про
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
( z0671-13 ) за її рішенням одне з таких повідомлень, що має бути
засвідчене підписом відповідної посадової особи у встановленому
порядку, а саме:
повідомлення про початок проведення позапланової перевірки,
призначеної у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця за її рішенням;
повідомлення про неможливість проведення позапланової
перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням.
У разі надання державному реєстраторові повідомлення про
неможливість проведення органами доходів і зборів,
Пенсійного фонду України позапланової перевірки, призначеної у
зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця за її рішенням, таке повідомлення не пізніше
двох місяців з дати публікації повідомлення про припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її
рішенням має бути замінено відповідним органом доходів і зборів
та/або Пенсійного фонду України повідомленням про проведення
позапланової перевірки або повідомленням про наявність заперечень
проти проведення державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням.
Повідомлення про наявність заперечень проти проведення
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця за її рішенням органами доходів і
зборів та/або Пенсійного фонду України надсилаються державному
реєстраторові в електронній формі та на паперовому носії із
зазначенням обґрунтованих обставин, які підтверджують проведення
перевірки або неможливість її проведення, наявність грошових
зобов'язань або заборгованості із сплати податків, зборів та/або
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та
фондів соціального страхування або наявність інших обставин, за
яких фізичну особу - підприємця не може бути припинено, або про
відкликання таких повідомлень.
Органи доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України
зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дати, коли вони
дізналися про усунення обставин, які були підставою заперечень
проти проведення державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, відкликати
повідомлення про наявність таких заперечень.
Зазначені повідомлення мають бути засвідчені підписом
відповідної посадової особи у встановленому порядку.
Форми повідомлень, зазначених у цій частині, порядок їх
заповнення та подання державному реєстраторові встановлюються
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну податкову і митну політику та Пенсійним фондом
України відповідно.
Дата надходження до державного реєстратора повідомлень
органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України вноситься до
журналу обліку реєстраційних дій. Статтю 47 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
6. Документи, які подаються для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця
щодо припинення нею підприємницької діяльності, приймаються за
описом, копія якого в день надходження документів видається
(надсилається поштовим відправленням) заявнику з відміткою про
дату надходження документів.
Дата надходження документів для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця
щодо припинення нею підприємницької діяльності вноситься до
журналу обліку реєстраційних дій.
7. Державний реєстратор має право залишити заяву про
припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем, яка передбачена частиною першою цієї статті, без
розгляду, якщо:
заява подана за неналежним місцем проведення державної
реєстрації припинення фізичною особою - підприємцем
підприємницької діяльності;
заява не відповідає вимогам частини першої цієї статті або
частини першої статті 8;
строк заявлення кредиторами своїх вимог, зазначений у заяві,
не відповідає вимогам закону. Частина сьома статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008; в редакції Закону N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
8. Про залишення документів, які подавалися для внесення до
Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи -
підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності, без
розгляду заявнику в день надходження документів державним
реєстратором видаються (надсилається поштовим відправленням)
відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення
документів, які подавалися для внесення до Єдиного державного
реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо
припинення нею підприємницької діяльності, без розгляду та
документи, що подавалися для проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця, відповідно до опису. { Абзац перший
частини восьмою статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011, N 4223-VI ( 4223-17 ) від
22.12.2011 }
Залишення документів, які подавалися для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця
щодо припинення нею підприємницької діяльності, без розгляду не
перешкоджає повторному зверненню заявника до державного
реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були
підставою для залишення цих документів без розгляду.
9. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
без розгляду документів, які подані для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця
щодо припинення нею підприємницької діяльності, зобов'язаний не
пізніше наступного робочого дня з дати надходження зазначених
документів внести до Єдиного державного реєстру запис про рішення
щодо припинення фізичною особою - підприємцем підприємницької
діяльності із зазначенням відомостей про порядок та строк
заявлення кредиторами своїх вимог і в той самий день передати
органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України
повідомлення про внесення такого запису.
Повідомлення про внесення запису до Єдиного державного
реєстру про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення
нею підприємницької діяльності публікується у спеціалізованому
друкованому засобі масової інформації.
Відомості про дату публікації повідомлення, яке містить
інформацію про строк заявлення вимог кредиторів щодо фізичної
особи - підприємця, яка припиняє підприємницьку діяльність,
підлягають наданню органам доходів і зборів, Пенсійного фонду
України не пізніше наступного дня з дати публікації такого
повідомлення. Частина статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006; в редакції Закону N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
10. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо
рішення про припинення підприємницької діяльності фізичною особою
- підприємцем забороняється проведення державної реєстрації змін,
пов'язаних із зміною місця проживання фізичної особи - підприємця,
щодо якої прийнято рішення про припинення підприємницької
діяльності. Частина десята статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
11. Для проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її
рішенням фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа не
раніше закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів,
зазначеного у заяві про припинення підприємницької діяльності,
подає державному реєстраторові особисто (надсилає рекомендованим
листом з описом вкладення) або через уповноважену особу такі
документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем за її рішенням;
довідку відповідного органу доходів і зборів про відсутність
заборгованості із сплати податків, зборів;
довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про
відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових
коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального
страхування.
У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
така фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа
письмово зазначає та підтверджує своїм особистим підписом, що нею
вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця,
включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі із
сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових
коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального
страхування). Частина одинадцята статті 47 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, N 2464-VI
( 2464-17 ) від 08.07.2010, N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011;
в редакції Закону N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
12. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення державної реєстрації припинення фізичної
особи - підприємця, якщо вони не передбачені частиною дев'ятою
цієї статті.
13. У разі якщо документи для проведення державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем подаються заявником або уповноваженою ним особою
особисто, державному реєстраторові додатково пред'являються
паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та
документ, що підтверджує його (її) повноваження (довіреність). Частина тринадцята статті 47 в редакції Закону N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
14. Документи, які подаються для проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем, приймаються за описом, копія якого в день
надходження документів видається (надсилається поштовим
відправленням) заявнику з відміткою про дату надходження
документів.
Дата надходження документів для проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем вноситься до журналу обліку реєстраційних
дій.
15. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які передбачені частиною дев'ятою цієї статті, якщо:
{ Абзац перший частини статті 47 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008 }
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації;
документи не відповідають вимогам, встановленим частиною
одинадцятою цієї статті, частиною першою або другою статті 8 цього
Закону; { Абзац третій частини п'ятнадцятої статті 47 в редакції
Закону N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
документи подані не в повному обсязі;
документи подані раніше строку, встановленого частиною
одинадцятою цієї статті; { Абзац п'ятий частини п'ятнадцятої
статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4223-VI
( 4223-17 ) від 22.12.2011 }
від органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України
надійшло повідомлення про наявність заперечень проти проведення
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця, і воно не відкликане. Частину п'ятнадцяту статті 47 доповнено абзацом шостим згідно із
Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
16. Про залишення документів, які подавалися для проведення
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичною особою - підприємцем, без розгляду заявнику в день
надходження документів державним реєстратором видається
(надсилається поштовим відправленням) відповідне повідомлення із
зазначенням підстав залишення документів, які подавалися для
проведення державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичною особою - підприємцем, без розгляду та
документи, що подавалися для проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця, відповідно до опису. { Абзац перший
частини шістнадцятої статті 47 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
Залишення документів, які подавалися для проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем, без розгляду не перешкоджає повторному
зверненню заявника до державного реєстратора в загальному порядку
після усунення причин, що були підставою для залишення цих
документів без розгляду.
17. За відсутності підстав для залишення документів, які
передбачені частиною тринадцятою цієї статті, без розгляду
державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру
запис про проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичною особою - підприємцем є датою державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем.
18. Строк державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичною особою - підприємцем не повинен перевищувати
одного робочого дня з дати надходження документів для проведення
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичною особою - підприємцем. Частина вісімнадцята статті 47 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
19. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня
з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичною особою - підприємцем повинен видати (надіслати
рекомендованим листом) заявнику або уповноваженій ним особі
повідомлення про проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, другий
примірник якого залучається до реєстраційної справи цієї фізичної
особи - підприємця. Частина статті 47 в редакції Законів N 3205-VI ( 3205-17 ) від
07.04.2011, N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
20. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем органам статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України встановлюється статтею 51 цього Закону.
Стаття 48. Порядок державної реєстрації припинення

підприємницької діяльності фізичної особи -

підприємця у разі її смерті, оголошення її

померлою або визнання фізичної особи - підприємця

безвісно відсутньою
1. У разі смерті фізичної особи - підприємця третя особа,
зокрема спадкоємець або відповідний державний орган, може подати
державному реєстратору особисто (надіслати поштовим відправленням)
нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи
або довідку органу реєстрації актів цивільного стану про смерть
фізичної особи.
Державний реєстратор у разі отримання повідомлення про смерть
фізичної особи - підприємця та в разі, якщо третя особа, зокрема
спадкоємець або відповідний орган виконавчої влади, протягом двох
місяців з дня отримання такого повідомлення не подає нотаріально
засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи або довідку
органу реєстрації актів цивільного стану про смерть фізичної
особи, зобов'язаний надіслати запит до відповідного органу
реєстрації актів цивільного стану для отримання документа про
підтвердження факту смерті фізичної особи - підприємця
( z0671-13 ) відповідно до законодавства України. Частина перша статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008; в редакції Закону N 2390-VI
( 2390-17 ) від 01.07.2010 }
2. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якщо вони
не передбачені частиною першою цієї статті. Статтю 48 доповнено частиною згідно із Законом N 3575-IV
( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
3. Якщо документи для проведення державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем подаються третьою особою, зокрема спадкоємцем,
особисто, державному реєстратору додатково пред'являється її
паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця. Статтю 48 доповнено частиною згідно із Законом N 3575-IV
( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
4. Документи, які подаються для проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем, приймаються за описом, копія якого в день надходження
документів видається третій особі, зокрема спадкоємцю
(надсилається поштовим відправленням), з відміткою про дату
надходження документів. Статтю 48 доповнено частиною згідно із Законом N 3575-IV
( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
5. Суд, який постановив рішення про оголошення фізичної
особи - підприємця померлою або визнання фізичної особи -
підприємця безвісно відсутньою, в день набрання таким рішенням
законної сили направляє його копію державному реєстратору за
місцем реєстрації фізичної особи - підприємця.
6. У судовому рішенні про оголошення фізичної особи -
підприємця померлою або визнання фізичної особи - підприємця
безвісно відсутньою вказується особа, яка призначена управителем
майна фізичної особи - підприємця, за поданням органу опіки та
піклування, якщо інше не встановлено законом.
Дата надходження документів для державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем у разі її смерті або оголошення її померлою, або
визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою вноситься
державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
7. Державний реєстратор зобов'язаний не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження документів для проведення
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичною особою - підприємцем у разі її смерті або оголошення її
померлою, або визнання фізичної особи - підприємця безвісно
відсутньою заповнити реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця у зв'язку з її смертю або оголошенням її померлою, або
визнанням її безвісно відсутньою та внести до Єдиного державного
реєстру запис про державну реєстрацію припинення підприємницької
діяльності фізичною особою - підприємцем у зв'язку з її смертю або
оголошенням її померлою, або визнанням її безвісно відсутньою.
8. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду
України встановлюється статтею 51 цього Закону.
Стаття 49. Порядок державної реєстрації припинення

підприємницької діяльності фізичної особи -

підприємця за судовим рішенням, що не пов'язано

з банкрутством фізичної особи - підприємця
1. Суд, який постановив рішення про припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, у тому
числі рішення про визнання фізичної особи - підприємця
недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності, в день
набрання таким рішенням законної сили направляє його копію
державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи -
підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця.
Дата надходження судового рішення щодо припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця вноситься
державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
2. У разі, якщо підставою для постановлення судового рішення
щодо припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем є визнання її недієздатною або обмеження її цивільної
дієздатності у судовому рішенні щодо припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця в зв'язку з визнанням
фізичної особи - підприємця недієздатною або обмеженням її
цивільної дієздатності суд зазначає особу, яка призначена
управителем майна фізичної особи - підприємця за поданням органу
опіки та піклування, якщо інше не встановлено законом. Частина друга статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
3. Державний реєстратор зобов'язаний не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем внести до
Єдиного державного реєстру запис про судове рішення щодо
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
та в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України та фізичну особу - підприємця, щодо якої
було постановлено судове рішення, про внесення такого запису. Частина третя статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
4. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про
судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем застосовуються обмеження, які встановлені
законом, зокрема частиною десятою статті 47 цього Закону. Частина четверта статті 49 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
5. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності
за судовим рішенням, що не пов'язане з банкрутством фізичної
особи - підприємця, здійснюється в тому числі опікуном,
піклувальником чи управителем майна, зазначеним у судовому
рішенні, із застосуванням процедур, установлених частинами
одинадцятою - двадцятою статті 47 цього Закону. Частина п'ята статті 49 в редакції Закону N 3384-VI ( 3384-17 )
від 19.05.2011 }
Стаття 49-1. Порядок проведення державним реєстратором

спрощеної процедури державної реєстрації

припинення підприємницької діяльності

фізичної особи - підприємця
1. Спрощена процедура державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця проводиться
державним реєстратором на підставі судового рішення про:
скасування (визнання недійсною) державної реєстрації фізичної
особи - підприємця у випадках, передбачених законом, у разі якщо
таке рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року, крім судового
рішення про визнання фізичної особи - підприємця банкрутом;
припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця, що не пов'язане з банкрутством, якщо таке рішення
прийнято судом після 1 липня 2004 року та в разі ненадання
державному реєстратору протягом трьох років з дати опублікування у
спеціалізованому друкованому засобі масової інформації оголошення
про постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов'язане з
банкрутством, документів, перелік яких визначено частиною
одинадцятою статті 47 цього Закону. { Абзац третій частини першої
статті 49-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
2. За наявності підстав, визначених частиною першою цієї
статті, державний реєстратор розпочинає процес проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
З цією метою державний реєстратор вносить до Єдиного
державного реєстру запис про те, що ним розпочато процес
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
Одночасно державний реєстратор надсилає поштовим
відправленням повідомлення ( z0671-13 ) органам статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондам
соціального страхування про те, що з відповідної дати
розпочинається процес проведення спрощеної процедури державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця.
3. Органи доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів
соціального страхування у місячний строк з дати надходження
повідомлення від державного реєстратора повинні надіслати йому:
довідку відповідного органу доходів і зборів про відсутність
або про списання заборгованості із сплати податків, зборів
(обов'язкових платежів) фізичної особи - підприємця або
повідомлення про наявність податкового боргу та неможливість
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності такої фізичної особи - підприємця;
довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про
відсутність або про списання заборгованості фізичної особи -
підприємця або повідомлення про наявність у фізичної особи -
підприємця боргу із сплати страхових внесків та неможливість
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
довідки відповідних органів фондів соціального страхування
про відсутність або про списання заборгованості фізичної особи -
підприємця або повідомлення про наявність у фізичної особи -
підприємця боргу із сплати страхових внесків та неможливість
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
4. Після надходження довідок, зазначених у частині третій
цієї статті, від органів доходів і зборів, Пенсійного
фонду України, фондів соціального страхування державний реєстратор
заповнює відповідну реєстраційну картку та вносить до Єдиного
державного реєстру запис про проведення спрощеної процедури
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця. Частина четверта статті 49-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
5. У разі надходження до державного реєстратора від фізичної
особи - підприємця, органів доходів і зборів,
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування
повідомлень про розпочаті ними заходи з припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця державний реєстратор
вносить до Єдиного державного реєстру запис про зупинення процесу
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з
початком процесу проведення заходів з припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця в порядку, встановленому
цим Законом.
У разі надходження до державного реєстратора від
заінтересованих органів, кредиторів фізичної особи - підприємця
повідомлень про заперечення ними щодо проведення спрощеної
процедури державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця державний реєстратор
вносить до Єдиного державного реєстру запис про зупинення процесу
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця на підставі
таких заперечень.
У разі надходження до державного реєстратора від
заінтересованих осіб органів, кредиторів фізичної особи -
підприємця повідомлень про зняття заперечень щодо проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або в разі
неприпинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця протягом одного року з дати внесення до Єдиного
державного реєстру запису про зупинення процесу проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця державний
реєстратор повторно розпочинає спрощену процедуру державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної
особи - підприємця в порядку, визначеному цією статтею. Закон доповнено статтею 49-1 згідно із Законом N 2390-VI
( 2390-17 ) від 01.07.2010 }
Стаття 50. Порядок державної реєстрації припинення

підприємницької діяльності фізичної

особи - підприємця за судовим рішенням

щодо визнання фізичної особи - підприємця

банкрутом
1. Суд, який постановив рішення про порушення провадження у
справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, у день
набрання рішенням законної сили надсилає його державному
реєстратору за місцезнаходженням фізичної особи - підприємця для
внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідне
судове рішення.
Дата надходження судового рішення про порушення провадження у
справі про банкрутство фізичної особи - підприємця вноситься
державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
2. Державний реєстратор повинен у день надходження судового
рішення про порушення провадження у справі про банкрутство
фізичної особи - підприємця внести до Єдиного державного реєстру
запис про таке рішення суду та в той же день повідомити органи
статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України
про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.
3. Суд, який постановив рішення про визнання фізичної особи -
підприємця банкрутом, у день набрання ним законної сили надсилає
його копію державному реєстратору за місцем державної реєстрації
фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного державного
реєстру запису про судове рішення. Дата надходження відповідного
судового рішення вноситься державним реєстратором до журналу
обліку реєстраційних дій.
4. Державний реєстратор повинен у день надходження судового
рішення про визнання фізичної особи - підприємця банкрутом внести
до Єдиного державного реєстру запис про судове рішення щодо
визнання фізичної особи - підприємця банкрутом і в той же день
повідомити органи статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України, а також фізичну особу - підприємця, щодо
якої було прийнято рішення суду, про внесення такого запису.
5. У разі якщо після завершення процедури банкрутства,
встановленої законом, судом постановлено рішення про припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з
визнанням її банкрутом, суд, що постановив відповідне рішення, у
день набрання ним законної сили надсилає його державному
реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи - підприємця для
внесення відповідного запису. Дата надходження відповідного
судового рішення вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
6. Державний реєстратор повинен у день надходження судового
рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом заповнити
реєстраційну картку про державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, внести до
Єдиного державного реєстру запис про проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом.
7. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем органам статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України встановлюється статтею 51 цього Закону.
8. Державний реєстратор зобов'язаний видати (надіслати
поштовим відправленням) за місцем проживання фізичної особи -
підприємця, щодо якої постановлено судове рішення про припинення
її підприємницької діяльності у зв'язку з визнанням її банкрутом,
виписку з Єдиного державного реєстру. Частина восьма статті 50 в редакції Закону N 3205-VI ( 3205-17 )
від 07.04.2011 }
9. У разі якщо після завершення процедури банкрутства,
встановленої законом, судом постановлено рішення щодо припинення
провадження у справі про банкрутство, суд, що постановив
відповідне рішення, у день набрання ним законної сили надсилає
його державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної
особи - підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про судове рішення щодо припинення провадження у справі про
банкрутство.
Дата надходження судового рішення про припинення провадження
у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця вноситься до
журналу обліку реєстраційних дій.
10. Державний реєстратор повинен у день надходження судового
рішення про припинення провадження у справі про банкрутство внести
до Єдиного державного реєстру запис про припинення провадження у
справі про банкрутство фізичної особи - підприємця та в той же
день повідомити органи статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України про внесення такого запису. Стаття 50 в редакції Закону N 3456-IV ( 3456-15 ) від
22.02.2006 }
Стаття 51. Порядок надання відомостей органам статистики,

доходів і зборів, Пенсійного фонду

України щодо реєстрації припинення фізичної

особи - підприємця
1. Державний реєстратор у день державної реєстрації
припинення фізичної особи - підприємця у порядку, визначеному
статтями 47-50 цього Закону, зобов'язаний надіслати відповідним
органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду
України повідомлення про державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем та
відомості реєстраційної картки про проведення державної реєстрації
припинення фізичної особи - підприємця. Частина перша статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
2. Повідомлення про проведення державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
у разі її смерті або оголошення її померлою, або визнання її
безвісно відсутньою або повідомлення про проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи -
підприємця банкрутом, а також відомості відповідної реєстраційної
картки є підставою для зняття фізичної особи - підприємця з обліку
в органах статистики, доходів і зборів, Пенсійного
фонду України.
Стаття 52. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру

судового рішення щодо відміни державної реєстрації

припинення підприємницької діяльності фізичної

особи - підприємця
1. Підставою для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про відміну державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця є постановлення судом
рішення щодо відміни державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
2. Суд, який постановив рішення щодо відміни державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця, у день набрання таким рішенням законної сили направляє
його державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи
для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну
державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
Дата надходження судового рішення щодо відміни державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця вноситься державним реєстратором до журналу
обліку реєстраційних дій.
3. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення щодо відміни
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця внести до Єдиного державного реєстру
запис про відміну державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця та в той же день повідомити
органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду
України про внесення такого запису для взяття фізичної особи -
підприємця на облік, а також не пізніше наступного робочого дня
видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) на
адресу місця проживання фізичної особи - підприємця, щодо якої
було прийнято судове рішення про відміну державної реєстрації
припинення, виписку з Єдиного державного реєстру. Частина третя статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, N 3205-VI ( 3205-17 ) від
07.04.2011 }

{ Частину четверту статті 52 виключено на підставі Закону
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

Розділ VII
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ
Стаття 53. Відповідальність у сфері державної реєстрації
1. Державні реєстратори за порушення законодавства у сфері
державної реєстрації несуть дисциплінарну, цивільно-правову,
адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку,
встановленому законом.
2. Дії або бездіяльність державного реєстратора, посадових
осіб органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України
можуть бути оскаржені до суду у порядку, встановленому законом. Частина друга статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
3. Шкода, що заподіяна державним реєстратором фізичним чи
юридичним особам під час виконання своїх обов'язків, підлягає
відшкодуванню за рахунок держави у порядку, встановленому законом.
{ Частина третя статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
4. Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших
документів, які подаються державному реєстратору, завідомо
неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного
державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.
{ Статтю 53 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2004 року.
2. Державний реєстратор при надходженні від юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців реєстраційної картки зобов'язаний,
відповідно до вимог статті 19 цього Закону, провести включення
відомостей про діючі юридичні особи та фізичних осіб - підприємців
і видати їм виписку з Єдиного державного реєстру. Пункт 2 розділу VIII в редакції Закону N 3384-VI ( 3384-17 ) від
19.05.2011 }
3. Закони, нормативно-правові акти, прийняті до набрання
чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому
Закону.
4. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк після опублікування цього Закону подати
на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення
законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
у шестимісячний строк після опублікування цього Закону
привести свої рішення у відповідність із цим Законом і забезпечити
приведення міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади їхніх нормативних актів у відповідність із цим
Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 травня 2003 року

N 755-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: