open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 16, ст.257 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Цивільному кодексі України ( 435-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356):
1) в частині першій статті 88 слова "її місцезнаходження,
адреса" виключити;
2) статтю 93 викласти в такій редакції:
"Стаття 93. Місцезнаходження юридичної особи
1. Місцезнаходженням юридичної особи є адреса органу або
особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи
закону виступають від її імені".
2. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., N 18, N 19-20, N 21-22, ст. 144):
1) у статті 57:
а) в частині другій слова "та місцезнаходження" виключити;
б) в частині четвертій слова "і місцезнаходження" виключити;
2) в частині другій статті 197:
а) в абзаці третьому слова "за місцем розташування" замінити
словами "за місцезнаходженням (місцем проживання)", слова "за
новим місцем її розташування" замінити словами "за її новим
місцезнаходженням (місцем проживання)";
б) в абзаці четвертому слова "постійно діючого органу
управління" виключити.
3. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263):
1) абзац шостий статті 1 викласти в такій редакції:
"місцезнаходження юридичної особи - адреса органу або особи,
які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону
виступають від її імені (далі - виконавчий орган)";
2) в абзаці четвертому частини першої статті 6 слова "органам
статистики" замінити словами "органам державної статистики (далі -
органи статистики)";
3) у статті 9:
а) в частині шостій:
в абзаці другому слова "та/або місцезнаходження" виключити;
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"внесення змін до відомостей про юридичну особу, якщо ці
зміни пов'язані із зміною місцезнаходження юридичної особи".
У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно
абзацами четвертим та п'ятим;
б) в частині сьомій слова "та/або місцезнаходження"
виключити;
4) у статті 19:
а) частину першу доповнити другим реченням такого змісту: "У
разі, якщо подається (надсилається) реєстраційна картка про
внесення змін до відомостей про місцезнаходження юридичної особи,
до неї додається свідоцтво про державну реєстрацію юридичної
особи";
б) абзац перший частини п'ятої доповнити словами "або якщо до
реєстраційної картки не додано документи, передбачені частиною
першою цієї статті";
в) частину шосту доповнити другим реченням такого змісту: "У
разі внесення до Єдиного державного реєстру запису про зміну
місцезнаходження юридичної особи, державний реєстратор одночасно
повинен видати (надіслати рекомендованим листом з описом
вкладення) виконавчому органу юридичної особи або уповноваженій
нею особі нове свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи
та свідоцтво, яке було замінено з відміткою про видачу нового
свідоцтва";
5) абзац п'ятий частини третьої статті 22 викласти в такій
редакції:
"місце та дату внесення запису про зміну місцезнаходження
юридичної особи";
6) у статті 29:
а) в частині п'ятій слова "або місцезнаходження" виключити;
б) частину дванадцяту виключити;
в) в частині п'ятнадцятій слова "або місцезнаходження"
виключити".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 березня 2005 року

N 2452-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: