open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про державну реєстрацію юридичних осіб

та фізичних осіб - підприємців"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 19, ст.263 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263;
2005 р., N 16, ст. 259; 2006 р., N 26, ст. 210, N 27, ст. 234,
N 37, ст. 310) такі зміни:
1. У статті 8:
друге речення частини другої викласти в такій редакції: "Якщо
документи надсилаються державному реєстратору рекомендованим
листом, справжність підпису заявника на реєстраційній картці
(заяві, повідомленні) повинна бути нотаріально засвідчена";
друге речення абзацу першого частини п'ятої викласти в такій
редакції: "Справжність підписів засновників (учасників) або
уповноважених осіб на установчих документах повинні бути
нотаріально засвідчені, а засновницькі договори - нотаріально
посвідчені".
2. В абзаці третьому частини тринадцятої статті 9 слово
"двадцятою" замінити словами "двадцять першою".
3. Частину другу статті 17 після абзацу двадцять сьомого
доповнити новим абзацом такого змісту:
"номер та дата розпорядження про скасування реєстрації
випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку".
У зв'язку з цим абзаци двадцять восьмий - тридцять п'ятий
вважати відповідно абзацами двадцять дев'ятим - тридцять шостим.
4. В абзаці третьому частини першої статті 24, абзаці
третьому частини першої і частині четвертій статті 29, частині
першій статті 32, абзаці другому частини першої і абзаці другому
частини п'ятої статті 34, абзаці другому частини другої статті 36,
частині першій статті 48 слово "посвідчений" в усіх відмінках і
числах замінити словом "засвідчений" у відповідному відмінку і
числі.
5. Частину п'яту статті 24 виключити.
6. У статті 29:
частину третю викласти в такій редакції:
"3. У разі внесення змін до установчих документів, які
пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної
особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї
статті, додатково подається або копія рішення про вихід юридичної
особи із складу засновників (учасників), завірена в установленому
порядку, або нотаріально засвідчена копія заяви фізичної особи про
вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально
засвідчена копія документа про перехід чи передання частки
учасника у статутному капіталі товариства, або нотаріально
посвідчений договір про такий перехід чи передання, або рішення
уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення
засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної
особи, якщо це передбачено законом або установчими документами
юридичної особи";
в абзаці третьому частини одинадцятої слово "двадцятою"
замінити словами "двадцять першою".
7. В абзаці третьому частини сьомої статті 34 слово
"двадцятою" замінити словами "двадцять першою".
8. Статтю 36 після частини другої доповнити новою частиною
такого змісту:
"3. У разі проведення державної реєстрації припинення
акціонерних товариств додатково подається копія розпорядження про
скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку".
У зв'язку з цим частини третю - одинадцяту вважати відповідно
частинами четвертою - дванадцятою.
9. У статті 37:
друге речення частини четвертої викласти в такій редакції:
"Справжність підписів голови та членів комісії з припинення
юридичної особи на передавальному акті або розподільчому балансі
повинні бути нотаріально засвідчені";
у частині восьмій слова "частинами шостою - сьомою" замінити
словами "частиною сьомою".
10. У частині першій статті 40 цифри "36-38" замінити цифрами
"36-39".
11. У статті 47:
в абзаці третьому частини п'ятої слово "двадцятої" замінити
словами "двадцять першої";
в абзаці першому частини тринадцятої слова "частинами першою
та другою" замінити словами "частиною дев'ятою".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у чотирьохмісячний термін з дня
опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 25 грудня 2008 року

N 809-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: