open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо вдосконалення порядку зберігання

та пересилання реєстраційних справ

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 39, ст.397 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 166-11 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити частинами
другою - четвертою та приміткою такого змісту:
"Порушення встановленого законодавством порядку пересилання
реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
поштовими відправленнями -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти
до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення встановленого законом порядку зберігання
реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від
шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї
статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста
п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Примітка. Термін "поштове відправлення" вживається у
значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ).
2. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 16, ст. 257;
2006 р., N 27, ст. 234, N 37, ст. 310; 2010 р., N 18, ст. 140,
NN 41-45, ст. 529; 2011 р., N 2-3, ст. 11):
1) частину першу статті 1 після абзацу восьмого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"поштове відправлення - рекомендований лист, посилка, поштова
картка, бандероль, секограма, дрібний пакет, мішок, які
приймаються для пересилання без оцінки відправником вартості
вкладення з гарантуванням збереження документів відповідно до
законодавства України".
У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий вважати
відповідно абзацами десятим - дванадцятим;
2) частину другу статті 7 після абзацу четвертого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"затверджує порядок зберігання та пересилання реєстраційних
справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - тринадцятий вважати
відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим;
3) частини третю і четверту статті 11 доповнити абзацом
такого змісту:
"касовий чек або розрахункова квитанція, що видається
відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про
прийняте для пересилання поштове відправлення";
4) у частині четвертій статті 14 слово "передати" замінити
словами "надіслати поштовим відправленням";
5) статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Порядок зберігання реєстраційних справ
1. Реєстраційна справа зберігається у державного реєстратора
протягом п'яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру
запису про припинення юридичної особи або припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем. Після
закінчення цього строку реєстраційні справи на паперових носіях,
не внесені за результатами експертизи їх цінності до Національного
архівного фонду, знищуються в установленому законодавством
порядку.
2. Реєстраційна справа юридичної особи або фізичної особи -
підприємця на електронних носіях зберігається на сервері
технічного адміністратора Єдиного державного реєстру. Строк
зберігання реєстраційної справи на електронних носіях визначається
цим Законом.
3. Державний реєстратор, який формує, веде та забезпечує
зберігання реєстраційних справ відповідно до порядку зберігання та
пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців, затвердженого спеціально уповноваженим органом з
питань державної реєстрації, та/або посадова особа відповідного
структурного підрозділу (відділу, управління), який забезпечує
зберігання реєстраційних справ, ведуть їх облік та здійснюють
контроль за обсягом і рухом в одиницях обліку.
4. Реєстраційні справи підлягають зберіганню у спеціально
виділених для цього приміщеннях, які мають бути обладнані
засобами, що забезпечують обмежений доступ до цього приміщення
(ґрати на вікнах, замки та засуви, пожежна сигналізація тощо).
5. У структурних підрозділах органів, що здійснюють державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в яких
не призначена посадова особа, відповідальна за зберігання
реєстраційних справ (державний реєстратор чи інша посадова особа),
відповідальність несе керівник відповідного структурного
підрозділу.
6. Поточний рух реєстраційної справи за межами спеціально
виділеного приміщення (видача у тимчасове користування державному
реєстратору) фіксується записом про це у журналах обліку поточного
руху реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців, прийнятих на зберігання.
7. Факт видачі у встановлених законом випадках реєстраційних
справ фіксується у журналі обліку поточного руху реєстраційних
справ.
8. Реєстраційні справи припинених юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців, підприємницька діяльність яких припинена,
формуються протягом року та обліковуються у журналах обліку за
роками і зберігаються окремо";
6) у тексті Закону ( 755-15 ) слова "рекомендований лист" в
усіх відмінках замінити словами "поштове відправлення" у
відповідному відмінку.
II. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 березня 2011 року

N 3157-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: