open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 26, ст.210 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 32, ст. 421;
2006 р., N 1, ст. 11):
1) у статті 17:
частину першу доповнити словами "та відомостей, що надаються
юридичними особами державному реєстратору за місцезнаходженням
реєстраційної справи згідно із законодавством України";
у частині другій:
абзац десятий викласти в такій редакції:
"прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційні номери
фізичних осіб - платників податків, які обираються (призначаються)
до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти
юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які
мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності,
у тому числі підписувати договори";
доповнити абзацом такого змісту:
"фінансова звітність про господарську діяльність юридичної
особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні
фінансові результати";
2) частину п'яту статті 20 доповнити реченням такого змісту:
"Розмір зазначеної плати не може перевищувати розміру
адміністративних витрат".
2. Статтю 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365) після частини другої
доповнити новою частиною такого змісту:
"3. Підприємства (крім бюджетних установ) зобов'язані
подавати (надсилати рекомендованим листом) державному реєстратору
за місцезнаходженням реєстраційної справи не пізніше ніж до
1 червня року, що настає за звітним періодом, фінансову звітність
про господарську діяльність у складі балансу і звіту про річні
фінансові результати".
У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно
частинами четвертою і п'ятою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом і ввести їх у дію одночасно з набранням чинності цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 9 лютого 2006 року

N 3422-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: