open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України

щодо визначення порядку та строків зберігання

деяких категорій документів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 18, ст.140 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47,
ст. 403) викласти в такій редакції:
"Стаття 42. Зберігання справ про страхові виплати
Справи про страхові виплати потерпілих на виробництві та
заінтересованих осіб з усіма необхідними документами зберігаються
в робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків протягом 75 років після зняття
застрахованої особи з обліку. Після закінчення строку зберігання
справи про страхові виплати підлягають знищенню в установленому
законодавством порядку".
2. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 16, ст. 257;
2006 р., N 26, ст. 210, N 27, ст. 234, N 37, ст. 310; 2009 р.,
N 19, ст. 263):
1) в абзаці восьмому частини першої статті 1 слова "для
постійного зберігання" виключити;
2) статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Зберігання реєстраційних справ
1. Реєстраційна справа зберігається у державного реєстратора
протягом п'яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру
запису про припинення юридичної особи або припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем. Після
закінчення цього строку реєстраційні справи на паперових носіях,
не внесені відповідно до результатів експертизи їх цінності до
Національного архівного фонду, знищуються в установленому
законодавством порядку.
2. Реєстраційна справа юридичної особи або фізичної особи -
підприємця на електронних носіях зберігається на сервері
технічного адміністратора Єдиного державного реєстру. Строк
зберігання реєстраційної справи на електронних носіях визначається
цим Законом";
3) абзац сьомий частини третьої статті 16 викласти в такій
редакції:
"зберігання відомостей про юридичних осіб або фізичних осіб -
підприємців протягом 75 років з дати внесення запису про
припинення юридичної особи або припинення підприємницької
діяльності фізичною особою - підприємцем";
4) абзац тридцять третій частини другої, абзац одинадцятий
частини третьої та абзац вісімнадцятий частини четвертої статті 17
виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 11 лютого 2010 року

N 1877-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: