open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо необхідності обов’язкового надання витягів та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 42, ст.586)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У частині четвертій статті 44 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "інформацією про неї, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

2. Перше речення частини другої статті 13 Закону України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83; 2011 р., № 6, ст. 41) виключити.

3. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 1997 р., № 45, ст. 286; 2002 р., № 26, ст. 175; 2007 р., № 4, ст. 32; 2009 р., № 18, ст. 246; 2011 р., № 41, ст. 413):

1) в абзаці другому частини четвертої статті 3 слова "та документів, що підтверджують державну реєстрацію суб’єкта господарювання" виключити;

2) у частині дев’ятнадцятій статті 15 слова "до якої додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.

4. В абзаці сьомому частини четвертої статті 4 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 228; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4712-VI) слова "і виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.

5. Пункт 1 частини другої статті 19 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362) виключити.

6. У частині другій статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251; 2011 р., № 41, ст. 413; 2012 р., № 25, ст. 261) слова "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.

7. У частині другій статті 35 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2006 р., № 13, ст. 110; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словом "додаються".

8. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):

1) абзац тринадцятий частини другої статті 7 після слів "та ліцензій" доповнити словами "для укладення цивільно-правових договорів", а після слів "у стані припинення" доповнити словами "про види діяльності";

2) абзац третій частини четвертої статті 17 та абзац третій частини четвертої статті 21 доповнити словами "про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта";

3) у тексті Закону слова "через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби" в усіх відмінках і числах замінити словами "через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта" у відповідному відмінку і числі.

9. В абзаці другому частини четвертої статті 38 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.

10. У другому реченні частини четвертої статті 7 Закону України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 5, ст. 35; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "дані про державну реєстрацію, що підтверджуються випискою або витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.

11. Пункт "в" частини першої статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 46; 2011 р., № 41, ст. 413) виключити.

12. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155; 2011 р., № 41, ст. 413; 2012 р., № 5, ст. 35):

1) друге речення абзацу першого частини другої та абзац четвертий частини четвертої статті 42 виключити;

2) пункт 1 частини другої статті 45 виключити.

13. У другому реченні частини другої статті 9 Закону України "Про третейські суди" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 35, ст. 412; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.

14. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526; 2011 р., № 41, ст. 413):

1) пункт 1 частини четвертої статті 32 виключити;

2) у пункті 1 частини п’ятої статті 41 слова "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а" виключити;

3) пункт 1 частини сьомої статті 42 викласти в такій редакції:

"1) для радіоаматорів - копію документа, що посвідчує особу".

15. Частину восьму статті 38 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2011 р., № 41, ст. 413) виключити.

16. Абзац третій підпункту 3.2.1 пункту 3.2 статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430; 2011 р., № 41, ст. 413) виключити.

17. У частині восьмій статті 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128; 2011 р., № 42, ст. 426; 2012 р., № 29, ст. 332):

в абзаці п’ятому слова "і відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)" виключити;

в абзаці шостому слова "документів, що додаються" замінити словами "документа, що додається".

18. У статті 4 Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 p., № 51, ст. 755; 2011 p., № 41, ст. 413):

абзац шостий частини другої виключити;

частину третю доповнити реченнями другим - четвертим такого змісту: "При розгляді центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики поданих юридичною особою документів для набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції перевіряється інформація про цю особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Відсутність такої інформації або її невідповідність поданим документам є підставою для відмови у наданні цього статусу. Відомості про це залишаються в матеріалах щодо видачі наказу про надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції".

19. В абзацах другому та третьому пункту 1 та пункті 3 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11, № 41, ст. 413) слова "зазначеним у витягу" замінити словами "відповідно до відомостей".

20. Абзац другий частини другої статті 11 та абзац другий частини третьої статті 60 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32-33, ст. 413) виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім:

пункту 8 розділу I цього Закону, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 24 травня 2012 року № 4839-VI;

пункту 20 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 18 січня 2013 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 жовтня 2012 року
№ 5410-VI


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: