open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 60 від 14.03.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 квітня 2001 р.

за N 318/5509

Про затвердження Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності на ринку цінних паперів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету

з питань регуляторної політики та підприємництва N 145 ( z1043-01 ) від 29.11.2001 N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 )

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження професійної
діяльності на ринку цінних паперів (додаються). (Додатково див.
( za318-01 ) 2. Визнати такими, що втратили чинність: Порядок видачі дозволу на здійснення діяльності по випуску та
обігу цінних паперів як виключної діяльності, затверджений наказом
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -
Комісії) від 13.09.96 N 203-а ( z0585-96 ); Порядок здійснення комерційними банками діяльності по випуску
та обігу цінних паперів, затверджений рішенням Комісії від
21.03.97 N 3/1 ( v03_1312-97 ); Порядок видачі дозволу комерційним банкам на здійснення
професійної депозитарної діяльності зберігача, затверджений
рішенням Комісії від 08.05.98 N 57 ( vr057312-98 ); Порядок видачі дозволу торговцям цінними паперами на
здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача,
затверджений рішенням Комісії від 08.05.98 N 58 ( vr058312-98 ); Порядок видачі дозволу депозитаріям цінних паперів на
здійснення професійної депозитарної діяльності, затверджений
рішенням Комісії від 08.05.98 N 59 ( vr059312-98 ); Порядок видачі дозволу на здійснення діяльності щодо ведення
реєстру власників іменних цінних паперів, затверджений рішенням
Комісії від 23.06.98 N 79 ( z0476-98, z0190-96 ), зареєстрований
Міністерством юстиції України від 27.07.98 за N 476/2916; Порядок видачі дозволу на здійснення професійної
розрахунково-клірингової діяльності за операціями щодо цінних
паперів, затверджений рішенням Комісії від 27.04.99 N 92
( z0316-99 ), зареєстрований Міністерством юстиції України від
19.05.99 за N 316/3609; Порядок узяття на облік та зняття з обліку відособлених
підрозділів реєстратора (відділень, філій або представництв) для
здійснення ними діяльності щодо ведення реєстрів власників іменних
цінних паперів, затверджений рішенням Комісії від 18.06.99 N 116
( z0471-99 ), зареєстрований Міністерством юстиції України від
16.07.99 за N 471/3764. 3. Управлінню ліцензування діяльності професійних учасників
ринку цінних паперів (К.Отченаш) забезпечити передачу Ліцензійних
умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів
для затвердження до Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і реєстрації цього
рішення у Міністерстві юстиції України. 4. Управлінню організаційного забезпечення (Ю.Лиско)
забезпечити публікацію цього рішення відповідно до чинного
законодавства. 5. Рішення набирає чинності через десять днів з дати
державної реєстрації. 6. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії -
заступника Голови М.Волкова.
Т.в.о. Голови Комісії М.Пефтієв

Затверджено

Наказ Державного комітету з питань

регуляторної політики та підприємництва,

рішення Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку

14.03.2001 N 49/60 ( za318-01 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 квітня 2001 р.

за N 318/5509
Ліцензійні умови провадження професійної

діяльності на ринку цінних паперів
( У тексті Ліцензійних умов слово "Комісія" у відповідних

відмінках замінено на слова "орган ліцензування" у

відповідних відмінках згідно з Наказом Держпідприємництва

N 145 ( z1043-01 ) від 29.11.2001 )
Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку
цінних паперів (далі - Ліцензійні умови) розроблені відповідно до
Законів України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), "Про цінні папери і фондову
біржу" ( 1201-12 ), "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР ), "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"
( 2299-14 ), "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), Указів Президента України від
14.02.97 N 142/97 ( 142/97 ) "Про Державну комісію з цінних
паперів та фондового ринку" (зі змінами і доповненнями), від
02.03.96 N 160/96 ( 160/96 ) "Про внесення змін і доповнень до
Указу Президента України від 25 травня 1994 року N 247" та інших
чинних законодавчих і нормативно-правових актів, визначають
кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші спеціальні
вимоги для провадження професійної діяльності на ринку цінних
паперів. ( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 )

I. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють спеціальні вимоги,
обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності
на ринку цінних паперів та на момент отримання ліцензії. 1.2. Професійний учасник ринку цінних паперів - юридична
особа, яка здійснює певний вид (види) професійної діяльності на
ринку цінних паперів на підставі отриманої ліцензії. 1.3. При виконанні спеціальних вимог, передбачених
Ліцензійними умовами, юридичні особи можуть отримати ліцензію на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме: 1.3.1. Діяльності по випуску та обігу цінних паперів,
зокрема: 1.3.1.1. Діяльності по випуску цінних паперів; 1.3.1.2. Комісійної діяльності по цінних паперах; 1.3.1.3. Комерційної діяльності по цінних паперах. Якщо торговець цінними паперами приймає рішення про
розширення своєї діяльності, а саме про здійснення депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів, яка може поєднуватися з
діяльністю щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів,
то торговець цінними паперами повинен подати документи на
переоформлення ліцензії в установленому чинним законодавством
порядку. ( Абзац підпункту 1.3.1.3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 1.3.2. Депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів. 1.3.3. Депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. 1.3.4. Розрахунково-клірингової діяльності за угодами щодо
цінних паперів. 1.3.5. Діяльності щодо ведення реєстру власників іменних
цінних паперів. Ліцензію можуть отримати юридичні особи для здійснення ними
господарської діяльності щодо ведення реєстру власників іменних
цінних паперів як реєстратори та емітенти на здійснення діяльності
щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів. Депозитарії та зберігачі можуть вести реєстри власників
іменних цінних паперів у разі переоформлення ними ліцензії в
установленому чинним законодавством порядку в зв'язку з
розширенням своєї діяльності. 1.3.6. Діяльності по організації торгівлі на ринку цінних
паперів. 1.3.7. Діяльності з управління активами ІСІ. ( Пункт 1.3
доповнено підпунктом 1.3.7 згідно з Наказом Держпідприємництва
N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 1.4 Органом ліцензування професійної діяльності на ринку
цінних паперів є Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку (далі - орган ліцензування). Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів
щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів,
яка проваджується емітентами, здійснюється відповідними
територіальними органами Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку за місцезнаходженням емітента (крім випадку
поєднання діяльності щодо ведення власного реєстру власників
іменних цінних паперів з іншими видами професійної діяльності на
ринку цінних паперів). Пункт 1.4 в редакції Наказу Держпідприємництва N 145
( z1043-01 ) від 29.11.2001 ) 1.5. Професійний учасник ринку цінних паперів має право
здійснювати професійну діяльність на ринку цінних паперів на всій
території України після отримання відповідної ліцензії в органі
ліцензування за умови вступу до щонайменше однієї саморегулівної
організації. ( Пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 1.6. Філія, інший відокремлений підрозділ професійного
учасника ринку цінних паперів, якому надаються повноваження
здійснювати професійну діяльність на ринку цінних паперів, має
право на її провадження з моменту отримання завіреної органом
ліцензування копії відповідної ліцензії. 1.7. Строк дії ліцензії - три роки. 1.8. Ліцензія (копія ліцензії) чинна до закінчення строку дії
ліцензії, визнання її недійсною або анулювання. 1.9. Здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів після закінчення строку дії ліцензії, визнання ліцензії
недійсною або її анулюванні не допускається. 1.10. Якщо професійний учасник ринку цінних паперів має намір
провадити зазначені в ліцензії види діяльності після закінчення
строку її дії або в разі його реорганізації (перетворення, поділ,
злиття), то він повинен отримати нову ліцензію відповідно до
Ліцензійних умов. Нова ліцензія видається не раніше ніж в останній
робочий день дії попередньо виданої ліцензії. ( Пункт 1.10 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держпідприємництва N 80
( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 1.11. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
професійний учасник повинен переоформити її в установленому чинним
законодавством порядку. 1.12. Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати
строку дії, зазначеного в ліцензії, що переформляється. Не
переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною. 1.13. За видачу ліцензії справляється плата в розмірі 20
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За видачу завіреної копії ліцензії справляється плата в
розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, за
переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії - плата в
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка
зараховується до Державного бюджету України. 1.14. Ліцензія або її завірена копія, видана органом
ліцензування професійному учаснику ринку цінних паперів, не
підлягає передачі для використання іншими юридичними або фізичними
особами для здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів. 1.15. Анулювання ліцензії професійному учаснику - торговцю
цінними паперами автоматично тягне за собою припинення здійснення
ним видів діяльності, які зазначені в п. 1.3.3 та 1.3.5
Ліцензійних умов. 1.16. Вимоги, установлені Ліцензійними умовами, повинні
виконуватись професійними учасниками ринку цінних паперів протягом
усього строку дії ліцензії.
2. Ліцензійні умови, яким повинен відповідати заявник при

отриманні ліцензії (копії ліцензії) на здійснення

професійної діяльності на ринку цінних паперів
2.1. Для отримання ліцензії заявник - професійний учасник
ринку цінних паперів особисто або через уповноважений ним орган чи
особу звертається до органу ліцензування (у відповідне управління,
яке здійснює приймання та розгляд документів) із заявою про видачу
ліцензії установленого зразка, складеною державною мовою згідно з
додатком 1. До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва
про державну реєстрацію заявника, засвідчена нотаріально або
органом, який видав документ. До заяви про видачу ліцензії також додаються документи,
вичерпний перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України.
Усі документи (крім установчих), що надаються відповідно до цього
переліку, повинні бути підписані керівником, засвідчені печаткою
юридичної особи та не можуть бути більше двох місяців давності на
дату подання заяви на отримання ліцензії. Крім того, зазначені в цьому пункті документи надаються в
електронному вигляді (у форматі, визначеному органом
ліцензування).
2.2. Професійна діяльність на ринку цінних паперів -

діяльність по випуску та обігу цінних паперів

(торгівля цінними паперами)
2.2.1. Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів, а саме діяльності по випуску та обігу цінних
паперів, можуть отримати тільки юридичні особи, створені
відповідно до Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) у формі господарських товариств (у тому числі
акціонерних, статутний фонд яких сформовано за рахунок виключно
іменних акцій). 2.2.2. Для торговців цінними паперами (крім банків)
відповідно до чинного законодавства операції з цінними паперами
становлять виключний вид їх діяльності, що повинно бути
відображено в установчих документах. Установчі документи, подані на отримання ліцензії, повинні
відповідати вимогам Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), Закону України "Про цінні папери і фондову біржу"
( 1201-12 ) з урахуванням особливостей, визначених Законом України
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ). ( Абзац другий підпункту 2.2.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 )
від 06.08.2002 ) 2.2.3. Ліцензію на здійснення всіх або окремих (крім
комісійної) видів діяльності по випуску та обігу цінних паперів
може бути видано торговцям цінними паперами (крім банків), які
мають унесений статутний фонд у розмірі не менше як 1000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на здійснення
комісійної діяльності щодо цінних паперів - не менше як 200
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Статутний фонд торговця цінними паперами при його створенні
повинен бути сплачений виключно за рахунок грошових коштів.
( Пункт 2.2.3 доповнено абзацом згідно з Наказом
Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від 29.11.2001 ) 2.2.4. Ліцензію на здійснення всіх або окремих видів
діяльності по випуску та обігу цінних паперів може бути видано
банкам, створеним у формі господарських товариств (у тому числі
акціонерних, статутний фонд яких сформовано за рахунок виключно
іменних акцій), що зареєстровані Національним банком України, у
статуті яких передбачені операції з цінними паперами. 2.2.5. Ліцензію на здійснення будь-якого виду діяльності по
випуску та обігу цінних паперів не може одержати торговець цінними
паперами (у тому числі банк), який безпосередньо або побічно
володіє майном іншого торговця цінними паперами вартістю понад 10
відсотків статутного фонду, у тому числі безпосередньо - вартістю
понад 5 відсотків статутного фонду іншого торговця. 2.2.6. Ліцензію на здійснення будь-якого виду діяльності по
випуску та обігу цінних паперів не може одержати торговець цінними
паперами (у тому числі банк), якщо частка будь-якого торговця
цінними паперами (у тому числі й банку) у його статутному фонді
безпосередньо або побічно перевищує 10 відсотків, у тому числі
безпосередньо - 5 відсотків його статутного фонду. Відповідно до пунктів 2.2.5 та 2.2.6 Ліцензійних умов
безпосереднім володінням майна визнається володіння часткою у
статутному фонді будь-якого товариства, побічним - часткою у
статутному фонді такого товариства, яке є учасником в іншому
товаристві. 2.2.7. Керівні посадові особи торговця цінними паперами (у
тому числі й банку), його філій, яким надані повноваження щодо
здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів,
визначені рішенням Комісії від 05.01.99 N 1 ( z0025-99 ) "Про
визначення переліку керівних посадових осіб, які підлягають
сертифікації для здійснення їхніми юридичними особами професійної
діяльності на ринку цінних паперів", зареєстрованим Міністерством
юстиції України від 19.01.99 за N 25/3318 (далі - рішення Комісії
від 05.01.99 N 1), а також фахівці торговця цінними паперами (його
філій), які безпосередньо виконують операції з цінними паперами,
повинні бути сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію
осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в
Україні, затвердженим рішенням Комісії від 29.07.98 N 93
( z0631-98 ) і зареєстрованим Міністерством юстиції України від
06.10.98 за N 631/3071 (далі - Положення про сертифікацію), і мати
сертифікати встановленого зразка (далі - сертифікати). 2.2.8. Для торговців цінними паперами (крім банків)
кваліфікаційні вимоги при отриманні ліцензії такі: не менше трьох
сертифікованих у встановленому порядку фахівців (у тому числі
керівні посадові особи) - для торговця цінними паперами та по два
сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) - для
кожної філії, якій надані повноваження щодо здійснення діяльності
по випуску та обігу цінних паперів (зазначені фахівці, у тому
числі керівні посадові особи, можуть мати вказане місце роботи як
постійне або працювати за сумісництвом, але не більше ніж у двох
торговців цінними паперами). ( Пункт 2.2.8 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від
29.11.2001 ) 2.2.9. Для торговців цінними паперами - банків кваліфікаційні
вимоги при отриманні ліцензії такі: не менше чотирьох
сертифікованих у встановленому порядку фахівців (у тому числі
керівні посадові особи) для головної контори та по три
сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) - для
кожної філії, якій надані повноваження щодо здійснення діяльності
по випуску та обігу цінних паперів. 2.2.10. За заявою торговця цінними паперами копію ліцензії
можуть отримати його філії, якщо подані документи відповідають
вимогам п.3.1 Ліцензійних умов.
2.3. Професійна діяльність на ринку цінних паперів -

депозитарна діяльность
2.3.1. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
2.3.1.1. Ліцензію на здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів, а саме депозитарної діяльності депозитарію
цінних паперів, можуть отримати тільки юридичні особи, створені
відповідно до Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) у формі відкритого акціонерного товариства, учасниками
якого є не менше ніж десять зберігачів. Фондова біржа чи учасники
організаційно оформленого позабіржового ринку можуть бути
засновниками депозитарію. 2.3.1.2. Установчими документами депозитарію депозитарна
діяльність повинна визначатися як виключна його діяльність. Установчі документи, подані на отримання ліцензії, повинні
відповідати вимогам Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), з урахуванням особливостей, визначених Законом
України "Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ).
( Абзац другий підпункту 2.3.1.2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 2.3.1.3. Мінімальний розмір статутного фонду депозитарію на
момент подання заяви на отримання ліцензії повинен бути повністю
сплачений та становити суму не менше ніж 500000 гривень. 2.3.1.4. Частка одного учасника в статутному фонді
депозитарію не може перевищувати 25 відсотків цього фонду. 2.3.1.5. До керівного складу депозитарію (голова правління,
його заступники, головний бухгалтер) не можуть входити особи, які
притягувалися до кримінальної відповідальності. Керівниками підрозділів, які безпосередньо виконуватимуть
депозитарні операції, а також підрозділу внутрішнього аудиту не
можуть бути призначені особи, які притягувалися до кримінальної
відповідальності. 2.3.1.6. Керівні посадові особи заявника, визначені рішенням
Комісії від 05.01.99 N 1 ( z0025-99 ), та всі його працівники, які
безпосередньо здійснюють депозитарну діяльність, повинні бути
сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію осіб
( z0631-98 ).
2.3.2. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
2.3.2.1. Ліцензію на здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів, а саме депозитарної діяльності зберігача
цінних паперів, можуть отримати комерційні банки, які мають
ліцензію на здійснення певного виду професійної діяльності на
ринку цінних паперів - діяльності по випуску та обігу цінних
паперів, і торговці цінними паперами за наявності вищевказаної
ліцензії, статутні документи яких передбачають здійснення
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. Установчі документи, подані на отримання ліцензії, повинні
відповідати вимогам Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) з урахуванням особливостей, визначених Законом України
"Про Національну депозитарну систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ). ( Абзац другий
підпункту 2.3.2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 2.3.2.2. Мінімальний розмір статутного фонду та фінансовий
стан комерційного банку для отримання ліцензії на здійснення
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів повинен
відповідати вимогам, що встановлені Національним банком України. 2.3.2.3. Мінімальний розмір статутного фонду торговця цінними
паперами на дату подання заяви на отримання ліцензії повинен бути
повністю сплаченим і складатись із суми, не меншої від
еквівалентної 100000 євро (у грошових коштах) для здійснення
депозитарної діяльності зберігача та мінімальної суми,
установленої для торговця цінними паперами. 2.3.2.4. Якщо торговець є інвестиційною компанією, то
мінімальний розмір його статутного фонду на дату подання заяви на
отримання ліцензії повинен бути повністю сплачений і складатись із
суми, не меншої від еквівалентної 200000 євро (у грошових коштах)
для здійснення депозитарної діяльності зберігача та мінімальної
суми, установленої для інвестиційної компанії на момент її
державної реєстрації. ( Пункт 2.3.2.4 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від 29.11.2001 ) 2.3.2.5. У статутному фонді заявника частка іншого зберігача
або торговця цінними паперами, інвестиційної компанії, страхової
компанії чи іншого інституційного інвестора не може перевищувати
п'яти відсотків. 2.3.2.6. Керівні посадові особи заявника (у тому числі
банку), його філій, визначені рішенням Комісії від 05.01.99 N 1
( z0025-99 ), та не менше двох фахівців (у тому числі філії), що
безпосередньо здійснюють депозитарну діяльність, повинні бути
сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію осіб
( z0631-98 ). 2.3.2.7. Копію ліцензії можуть отримати філії зберігача, якщо
подані документи відповідають вимогам п.3.1 Ліцензійних умов.
2.4. Професійна діяльність на ринку цінних паперів -

розрахунково-клірингова діяльність за угодами

щодо цінних паперів
2.4.1. Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів, а саме розрахунково-клірингової діяльності за
угодами щодо цінних паперів, може отримати тільки депозитарій,
який має ліцензію на здійснення певного виду професійної
діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності
депозитарію цінних паперів. 2.4.2. Установчими документами депозитарію повинно
передбачатися здійснення клірингу та розрахунків за угодами щодо
цінних паперів. 2.4.3 Депозитарій, який отримав ліцензію на здійснення
розрахунково-клірингової діяльності за угодами щодо цінних
паперів, набуває статусу клірингового депозитарію. 2.4.4. Статутний фонд депозитарію на дату подання заяви на
отримання ліцензії на здійснення розрахунково-клірингової
діяльності за угодами щодо цінних паперів повинен бути сплачений у
розмірі не менше ніж 500000 євро виключно за рахунок грошових
коштів. 2.4.5. Керівні посадові особи заявника, визначені рішенням
Комісії від 05.01.99 N 1 ( z0025-99 ), та всі фахівці, що
безпосередньо здійснюють розрахунково-клірингову діяльність,
повинні бути сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію
осіб ( z0631-98 ).
2.5. Професійна діяльність на ринку цінних паперів -

діяльність щодо ведення реєстру власників іменних

цінних паперів
Професійна діяльність на ринку цінних паперів, а саме
діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів,
поділяється на такі види: а) діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних
паперів, яку можуть здійснювати юридичні особи для провадження
ними господарської діяльності як реєстратори; б) діяльність щодо ведення власного реєстру власників іменних
цінних паперів, яку можуть здійснювати емітенти для організації
самостійного ведення реєстру.
2.5.1. Діяльність щодо ведення реєстру власників іменних

цінних паперів, яка здійснюється реєстраторами
2.5.1.1. Ліцензію на здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів, а саме діяльності щодо ведення реєстру
власників іменних цінних паперів (здійснюється реєстраторами),
можуть отримати тільки юридичні особи, створені відповідно до
Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ). 2.5.1.2. Заявник може одержати ліцензію, якщо діяльність щодо
ведення реєстру власників іменних цінних паперів передбачена його
статутом. Діяльність щодо ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів для реєстратора є виключним видом його діяльності, який не
може поєднуватися з іншими видами діяльності, крім депозитарної. Установчі документи, подані на отримання ліцензії, повинні
відповідати вимогам Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) з урахуванням особливостей, визначених Законом України
"Про Національну депозитарну систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ). ( Абзац третій
підпункту 2.5.1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 2.5.1.3. Заявниками можуть виступати депозитарії та зберігачі
цінних паперів. 2.5.1.4. Органи державної влади не можуть бути засновниками
або учасниками реєстратора. 2.5.1.5. Центри сертифікатних аукціонів та їх правонаступники
не можуть бути засновниками та учасниками реєстратора. 2.5.1.6. Якщо засновником (учасником) заявника виступає
професійний учасник ринку цінних паперів, то його частка в
статутному фонді заявника не повинна бути більшою 10 відсотків.
( Підпункт 2.5.1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 2.5.1.7. Мінімальний розмір сплаченого статутного фонду
реєстратора виключно грошовими коштами повинен становити не менше
1250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, установлених на
дату подачі заяви про видачу ліцензії. 2.5.1.8. Керівні посадові особи заявника, визначені рішенням
Комісії від 05.01.99 N 1 ( z0025-99 ), та його працівники, які
безпосередньо здійснюватимуть діяльність щодо ведення реєстру
власників іменних цінних паперів, повинні бути сертифіковані
згідно з Положенням про сертифікацію осіб ( z0631-98 ). Для заявника (крім банку) кількість сертифікованих
працівників не може бути менше трьох (у тому числі керівні
посадові особи). Для банку кількість сертифікованих фахівців не
може бути менше чотирьох (у тому числі керівні посадові особи). Для вказаних працівників діяльність у цього реєстратора
повинна бути постійним місцем їх роботи. 2.5.1.9. Копію ліцензії можуть отримати філії реєстратора,
якщо подані документи відповідають вимогам п.3.1 Ліцензійних умов. 2.5.1.10. У разі наявності у філії реєстратора повноважень
щодо консолідації повних реєстрів окремого емітента така філія
повинна мати не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі
керівні посадові особи). 2.5.1.11. Філія реєстратора, яка має повноваження щодо
ведення особових рахунків окремих зареєстрованих у системі
реєстрів осіб, повинна мати не менше одного сертифікованого
фахівця. При цьому, якщо філія обслуговує більше десяти тисяч
особових рахунків, зареєстрованих у реєстрах осіб, то вона повинна
мати не менше трьох сертифікованих штатних працівників. 2.5.1.12. Для сертифікованих фахівців філії діяльність у
цього реєстратора повинна бути постійним місцем їх роботи.
2.5.2. Діяльність щодо ведення власного реєстру власників

іменних цінних паперів, яка здійснюється емітентами
2.5.2.1. Ліцензію на здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів, а саме діяльності щодо ведення власного
реєстру власників іменних цінних паперів, емітент може отримати,
якщо кількість власників іменних цінних паперів у сукупності з
усіх випусків цінних паперів емітента не перевищує 500 осіб. 2.5.2.2. Реєстратор, який є емітентом іменних цінних паперів,
якщо кількість власників цих паперів не перевищує 500 осіб, має
право самостійно вести систему реєстру цих власників без
додаткового отримання відповідної ліцензії. 2.5.2.3. Емітент повинен мати не менше одного фахівця, який
безпосередньо здійснює діяльність щодо ведення власного реєстру
власників іменних цінних паперів та який сертифікований згідно з
Положенням про сертифікацію осіб ( z0631-98 ). Для вказаного працівника (працівників) діяльність у цього
емітента повинна бути постійним місцем роботи. ( Абзац другий
пункту 2.5.2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від 29.11.2001 )
2.6. Професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність по організації торгівлі на ринку цінних паперів
2.6.1. Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів, а саме діяльності по організації торгівлі на ринку
цінних паперів, можуть отримати тільки фондові біржі та
торговельно-інформаційні системи, зареєстровані згідно з
Положенням про реєстрацію фондових бірж та
торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності,
затвердженим наказом Комісії від 15.01.97 N 9 ( z0020-97 ) і
зареєстрованим Міністерством юстиції України від 03.02.97 за
N 20/1824 (зі змінами та доповненнями). 2.6.2. Для організатора торгівлі цінними паперами (далі -
організатор торгівлі) відповідно до чинного законодавства
діяльність по організації торгівлі на ринку цінних паперів
становить виключний вид діяльності, що має бути відображено в його
установчих документах. 2.6.3. Ліцензію на здійснення діяльності по організації
торгівлі на ринку цінних паперів можуть отримати фондові біржі,
створені відповідно до Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ) як акціонерні товариства не менш як 20
засновниками - торговцями цінними паперами, що мають ліцензію на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
(діяльність по випуску та обігу цінних паперів; комерційна і
комісійна діяльність по цінних паперах), за умови внесення ними до
статутного фонду не менш як 10000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. 2.6.4. Ліцензію на здійснення діяльності по організації
торгівлі на ринку цінних паперів можуть отримати
торговельно-інформаційні системи (далі - ТІС), створені відповідно
до Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) як
акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю
не менше ніж 20 торговцями цінними паперами, що мають ліцензію на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
(діяльність по випуску та обігу цінних паперів; комерційна і
комісійна діяльність по цінних паперах), а також ТІС, створені у
формі дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними
паперами, що отримало статус саморегулівної організації відповідно
до Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів,
затвердженого наказом Комісії від 23.12.96 N 329 ( z0749-96 ) і
зареєстрованого Міністерством юстиції України від 26.12.96 за
N 749/1774 (із змінами та доповненнями). 2.6.5. Сплачена частка статутного фонду ТІС на дату подання
заяви на отримання ліцензії повинна становити не менше ніж 5000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2.6.6. Частка статутного фонду фондової біржі, що належить
одному акціонеру - торговцю цінними паперами, а також частка
статутного фонду ТІС, створеної у формі господарського товариства,
що належить одному акціонеру (учаснику) - торговцю цінними
паперами, не може перевищувати 5 відсотків статутного фонду
організатора торгівлі. 2.6.7. Організатор торгівлі не може отримати ліцензію, якщо
його статутний фонд сформовано довгостроковими (не менше одного
року) державними цінними паперами більше ніж на 30 відсотків. 2.6.8. Організатор торгівлі не може отримати ліцензію, якщо в
складі його активів є недержавні цінні папери, крім випадку
володіння акціями депозитарію. 2.6.9. Керівні посадові особи організатора торгівлі,
визначені рішенням Комісії від 05.01.99 N 1 ( z0025-99 ), та не
менше двох фахівців від кожного функціонального підрозділу
організатора торгівлі, які здійснюють діяльність по організації
торгівлі на ринку цінних паперів, повинні бути сертифіковані
згідно з Положенням про сертифікацію ( z0631-98 ). ( Пункт 2.6.9
із змінами, внесеними згідно з Наказом Держпідприємництва N 145
( z1043-01 ) від 29.11.2001 ) 2.6.10. Правила організатора торгівлі повинні передбачати: 2.6.10.1. Процедуру допуску (лістингу) та делістингу цінних
паперів на організаторі торгівлі; 2.6.10.2. Перелік видів цінних паперів, що можуть бути
допущені до котирування на організаторі торгівлі; 2.6.10.3. Види угод, що укладаються на організаторі торгівлі; 2.6.10.4. Порядок організації та проведення торгів на
організаторі торгівлі; 2.6.10.5. Процедуру котирування цінних паперів та порядок
публікації курсів цінних паперів (для фондової біржі); ( Пункт
2.6.10.5 в редакції Наказу Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 )
від 29.11.2001 ) 2.6.10.6. Вимоги до укладення угод з купівлі-продажу цінних
паперів, їх реєстрації та виконання; 2.6.10.7. Порядок оформлення та обліку документів, які
використовуються при здійсненні угод з купівлі-продажу цінних
паперів; 2.6.10.8. Правила проведення розрахунків за угодами,
укладеними на організаторі торгівлі; 2.6.10.9. Порядок доступу до інформації організатора торгівлі
та її оприлюднення; 2.6.10.10. Вимоги щодо обов'язкового виконання
членами/учасниками організатора торгівлі контрактів за укладеними
угодами з купівлі-продажу цінних паперів у заявленому обсязі, за
заявленою ціною та у зазначений час; 2.6.10.11. Обов'язки членів/учасників організатора торгівлі
щодо ведення обліку операцій; 2.6.10.12. Вимоги та механізму звітування членів/учасників
перед організатором торгівлі стосовно всіх угод, укладених
торговцем цінними паперами - членом/учасником організатора
торгівлі; 2.6.10.13. Вимоги до сертифікації керівних посадових осіб та
спеціалістів організатора торгівлі, що безпосередньо залучені до
організації торгівлі цінними паперами, з указаного виду
професійної діяльності на ринку цінних паперів; ( Пункт 2.6.10.13
в редакції Наказу Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від
29.11.2001 ) 2.6.10.14. Умови допуску до участі в торгах фізичних осіб,
уповноважених членами/учасниками здійснювати операції з торгівлі
цінними паперами на організаторі торгівлі; 2.6.10.15. Порядок застосування електронної
торговельно-інформаційної мережі (ЕТІМ) (у разі наявності) та
доступу членів/учасників до користування цими засобами; 2.6.10.16. Порядок публікації інформації щодо найкращих
пропозицій купівлі-продажу цінних паперів та ціни останньої угоди;
( Пункт 2.6.10.16 в редакції Наказу Держпідприємництва N 145
( z1043-01 ) від 29.11.2001 ) 2.6.10.17. Процедуру вирішення спорів між членами/учасниками
організатора торгівлі, членами/учасниками організатора торгівлі та
їх клієнтами, організатором торгівлі та його членами/учасниками; 2.6.10.18. Механізм здійснення контролю за додержанням
членами/учасниками організатора торгівлі його вимог і правил та
механізму відповідальності за їх порушення; 2.6.10.19. Застереження щодо заходів, які можуть
застосовуватися організатором торгівлі в разі виникнення
форс-мажорних обставин; 2.6.10.20. Інші положення, що стосуються діяльності
організатора торгівлі. 2.6.11. Правила, що подаються організатором торгівлі на
отримання ліцензії в двох примірниках, мають бути затверджені
відповідним органом організатора торгівлі, підписані його
посадовою особою, засвідчені печаткою юридичної особи, сторінки
Правил мають бути прошиті та пронумеровані. Крім того, організатор торгівлі до дати отримання ліцензії
зобов'язаний надати копію платіжного доручення про внесення плати
за реєстрацію Правил організатора торгівлі в розмірі,
установленому рішенням Комісії від 16.12.99 N 263 ( z0231-00 )
"Щодо встановлення розмірів плати за реєстрацію фондової біржі,
торговельно-інформаційної системи, саморегулівної організації,
правил фондової біржі та іншого організаційно оформленого ринку
цінних паперів, сертифікацію осіб, що здійснюють професійну
діяльність з цінними паперами в Україні", зареєстрованим
Міністерством юстиції України від 19.04.2000 за N 231/4452 та
погодженим Кабінетом Міністрів України розпорядженням від
29.03.2000 N 152-р ( 152-2000-р ) (далі - рішення Комісії від
16.12.99 N 263).
2.7. Професійна діяльність на ринку цінних паперів -

діяльність з управління активами ІСІ
2.7.1. Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів, а саме діяльності з управління активами ІСІ,
можуть отримати тільки господарські товариства, створені
відповідно до Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) з урахуванням особливостей Закону України "Про
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ) за поданням відповідної
саморегулівної організації на ринку цінних паперів, яка об'єднує
компанії з управління активами. 2.7.2. Для компанії з управління активами відповідно до
чинного законодавства діяльність з управління активами ІСІ
становить виключний вид діяльності та не може поєднуватись з
іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів, що
має бути відображено в її установчих документах. Установчі документи, подані на отримання ліцензії, повинні
відповідати вимогам Законів України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) та "Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ). 2.7.3. Мінімальний розмір статутного фонду (капіталу)
компанії з управління активами на дату подання заяви про видачу
ліцензії на здійснення діяльності з управління активами ІСІ має
бути повністю сплаченим і становити суму, еквівалентну не менш ніж
200000 євро. При створенні компанії з управління активами ІСІ її
статутний фонд (капітал) формується виключно в грошових коштах. 2.7.4. Частка держави в статутному фонді (капіталі) компанії
з управління активами ІСІ не повинна перевищувати 10 відсотків. 2.7.5. Керівні посадові особи компанії з управління активами
ІСІ, її філій, яким надані повноваження щодо здійснення діяльності
з управління активами ІСІ, визначені рішенням Комісії від 05.01.99
N 1 ( z0025-99 ) "Про визначення переліку керівних посадових осіб,
які підлягають сертифікації для здійснення їхніми юридичними
особами професійної діяльності на ринку цінних паперів",
зареєстрованим Міністерством юстиції України 19.01.99 за
N 25/3318, а також фахівці компанії з управління активами ІСІ (її
філій), що безпосередньо здійснюють діяльність з управління
активами ІСІ, повинні бути сертифіковані згідно з Положенням про
сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними
паперами в Україні, затвердженим рішенням Комісії від 29.07.98
N 93 ( z0631-98 ) і зареєстрованим Міністерством юстиції України
06.10.98 за N 631/3071, та мати сертифікати встановленого зразка. 2.7.6. Для компанії з управління активами кваліфікаційні
вимоги при отриманні ліцензії такі: не менше трьох сертифікованих
фахівців, які отримали в установленому порядку кваліфікаційне
посвідчення фахівця з питань управління активами (у тому числі
керівні посадові особи) для компанії з управління активами, та по
два сертифікованих фахівці, які отримали в установленому порядку
кваліфікаційне посвідчення фахівця з управління активами (у тому
числі керівні посадові особи) - для кожної філії, якій надані
повноваження щодо здійснення діяльності з управління активами ІСІ. 2.7.7. За заявою компанії з управління активами копію
відповідної ліцензії можуть отримати її філії, якщо подані
документи відповідають вимогам п. 3.1 Ліцензійних умов. Розділ 2 доповнено пунктом 2.7 згідно з Наказом
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 2.8. Заявник несе відповідальність згідно з чинним
законодавством та вимогами, установленими Ліцензійними умовами, за
достовірність інформації, указаної у заяві та документах, поданих
для отримання ліцензії (копії ліцензії), та в їх електронних
копіях. 2.9. Заява про видачу ліцензії (копії ліцензії) залишається
без розгляду, якщо: заява подана (підписана) особою, яка не має на це
повноважень; документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням
вимог, визначенних Ліцензійними умовами. 2.10. Про залишення заяви про видачу ліцензії (копії
ліцензії) без розгляду заявник повідомляється у письмовій формі із
зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії (копії
ліцензії) без розгляду у строк не пізніше ніж десять робочих днів
з дати надходження вказаної заяви та документів, що додаються до
заяви. У такому разі документи повертаються заявнику. ( Абзац
перший пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від 29.11.2001 ) Після усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії)
без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу
ліцензії (копії ліцензії) з доданням відповідних документів, яка
розглядається в порядку, установленому Ліцензійними умовами. 2.11. Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії
(копій ліцензії для філій, зазначених у заяві) або про відмову в
її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати
надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються
до заяви. 2.12. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії (копії
ліцензії) оформлюється відповідним наказом, який підписується
керівником органу ліцензування чи керівником його територіального
органу в межах наданих повноважень згідно з абзацом другим п.1.4
Ліцензійних умов. У рішенні про відмову у видачі ліцензії (копії
ліцензії) зазначаються підстави такої відмови згідно з чинним
законодавством. ( Абзац перший пункту із змінами, внесеними
згідно з Наказом Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від
29.11.2001 ) Повідомлення про прийняття рішення про видачу або про відмову
у видачі ліцензії (копії ліцензії) надсилається (видається)
заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати
прийняття відповідного рішення. При відмові у видачі ліцензії
подані документи заявнику не повертаються. 2.13. У разі прийняття органом ліцензування рішення про
видачу ліцензії остання повинна бути оформлена не пізніше ніж за
три робочих дні з дати надходження документа, що підтверджує
внесення плати за видачу ліцензії. Видача ліцензії здійснюється в
порядку та в терміни, визначені чинним законодавством. 2.14. Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу
(далі - філія) професійного учасника, які зазначені в заяві про
видачу ліцензії та здійснюватимуть професійну діяльність на ринку
цінних паперів на підставі отриманої ліцензії, орган ліцензування
видає заявнику засвідчені копії ліцензії, які реєструються в
журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Засвідчена органом
ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право
філії на провадження професійної діяльності на ринку цінних
паперів на підставі отриманої ліцензії. 2.15. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії (копії ліцензії) є: недостовірність даних у документах, поданих заявником, для
отримання ліцензії (копії ліцензії); невідповідність заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам, установленим для отримання ліцензії (копії
ліцензії) на здійснення певного виду професійної діяльності на
ринку цінних паперів. 2.16. У разі відмови у видачі ліцензії (копії ліцензії) на
підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих
заявником на її видачу, він може подати до органу ліцензування
нову заяву про видачу ліцензії (копії ліцензії) не раніше ніж
через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії. 2.17. У разі відмови у видачі ліцензії (копії ліцензії) на
підставі невідповідності заявника Ліцензійним умовам він може
подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії
(копії ліцензії) після усунення причин, що стали підставою для
відмови у видачі ліцензії. 2.18. Рішення про відмову у видачі ліцензії (копії ліцензії)
може бути оскаржено в судовому порядку.
3. Ліцензійні умови провадження професійної

діяльності на ринку цінних паперів
3.1. У разі створення у ліцензіата в процесі професійної
діяльності нової філії або іншого відокремленого підрозділу (далі
- філія) та/або розширення переліку діючих, якій(им) будуть надані
повноваження щодо права провадження професійної діяльності на
ринку цінних паперів згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат
повинен до початку цієї діяльності подати до органу ліцензування
заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії (додаток 2),
а також засвідчені ним копії документів, що підтверджують
повноваження філії щодо здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів, а саме: ( Пункт 3.1 в редакції Наказу
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.1.1. Копію рішення про створення філії та/або надання
вказаних повноважень діючій філії (крім банків) та копію,
затвердженого в установленому порядку Положення про філію;
( Підпункт 3.1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.1.2) Для банків - копію письмового дозволу банку на
здійснення філією визначеного ним переліку операцій, у тому числі
операцій на ринку цінних паперів, та копію затвердженого в
установленому порядку Положення про внутрішній структурний
підрозділ філії банку, якому надані повноваження щодо здійснення
певних видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, яке
повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності
комерційних банків на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням
Комісії від 18.05.99 N 104 ( z0321-99 ) і постановою Правління
Національного банку України від 18.05.99 N 239 ( za321-99 ),
зареєстрованого Міністерством юстиції України 21.05.99 за
N 321/3614 ( Підпункт 3.1.2 в редакції Наказу Держпідприємництва
N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.1.3. Довідку про філію(ї) згідно з додатком 3; 3.1.4. Довідку про керівних посадових осіб філії та її
фахівців, які повинні бути сертифіковані в установленому органом
ліцензування порядку, згідно з додатком 4; 3.1.5. Копію платіжного доручення про внесення плати за
видачу копії ліцензії. Рішення про видачу копії(й) ліцензії або про відмову в
її (їх) видачі оформлюється відповідним наказом, який підписується
керівником органу ліцензування чи керівником його територіального
органу в межах наданих повноважень згідно з абзацом другим п.1.4
Ліцензійних умов, у строк не пізніше десяти робочих днів з дати
надходження заяви про видачу копії(й) ліцензії та документів, що
додаються до заяви. ( Абзац другий пункту 3.1.5 в редакції Наказу
Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від 29.11.2001 )
( Абзац третій пункту 3.1.5 вилучено на підставі Наказу
Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від 29.11.2001 )
У разі прийняття органом ліцензування рішення про видачу
копії(й) ліцензії її (їх) оформлення здійснюється органом
ліцензування у строк не пізніше ніж за три робочих дні з дати
прийняття такого рішення. 3.2. У разі ліквідації філії ліцензіата, яка здійснювала
професійну діяльність на ринку цінних паперів, або в разі
припинення провадження філією вказаної діяльності згідно з
отриманою в органі ліцензування копією ліцензії ліцензіат
зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації вказаної
філії або з дати припинення діяльності такою філією подати до
органу ліцензування такі документи: 3.2.1. Заяву про анулювання копії ліцензії; 3.2.2. Засвідчену печаткою копію рішення відповідного органу
з цього питання; 3.2.3. Копію ліцензії, отриману в органі ліцензування (для її
анулювання). Орган ліцензування у разі отримання в установленому порядку
заяви професійного учасника (з доданням відповідних документів)
про ліквідацію філії, яка здійснювала професійну діяльність на
ринку цінних паперів на підставі виданої їй копії ліцензії, або в
разі припинення провадження філією вказаної діяльності повинен
протягом десяти робочих днів з дати надходження вказаних
документів прийняти рішення про анулювання вищезазначеної копії
ліцензії. Рішення про анулювання копії ліцензії оформлюється
відповідним наказом, який підписується керівником органу
ліцензування чи керівником його територіального органу в межах
наданих повноважень згідно з абзацом другим п.1.4 Ліцензійних
умов. ( Абзац другий пункту 3.2.3 в редакції Наказу
Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від 29.11.2001 ) Орган ліцензування повинен внести відповідні зміни до
ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати
прийняття такого рішення. 3.2.4. У разі зміни найменування філії та/або
місцезнаходження філії, розширення діяльності філії ліцензіат
протягом тридцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін
повинен подати до органу ліцензування такі документи: а) заяву про зміни щодо найменування філії та/або
місцезнаходження філії, розширення діяльності філії; б) копію рішення про зміну найменування та/або
місцезнаходження філії; в) довідку про філію із відповідними змінами згідно з
додатком 3; г) для банків - копію дозволу банку на здійснення філією
визначеного переліку операцій, у тому числі операцій на ринку
цінних паперів (з відповідними змінами у зв'язку з розширенням
діяльності), та копію Положення про відповідний структурний
підрозділ філії, який повинен відповідати вимогам зазначеним у
п.3.1.2 Ліцензійних умов. Орган ліцензування у разі отримання в установленому порядку
заяви професійного учасника (з доданням відповідних документів)
про зміну назви та/або місцезнаходження філії, розширення
діяльності філії, яка здійснює професійну діяльність на ринку
цінних паперів на підставі виданої їй копії ліцензії повинен
протягом десяти робочих днів з дати надходження вказаних
документів внести зміни до відповідного рішення про видачу копії
ліцензії. Внесення змін до рішення про видачу копії ліцензії
оформлюється відповідним наказом, який підписується керівником
органу ліцензування чи керівником його територіального органу в
межах наданих повноважень згідно з абзацом другим п.1.4
Ліцензійних умов. Пункт 3.2 доповнено підпунктом 3.2.4 згідно з Наказом
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.3. У разі виникнення у процесі професійної діяльності
ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміна
найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана
з реорганізацією юридичної особи); зміна місцезнаходження
юридичної особи; зміни, пов'язані з провадженням професійним
учасником певного виду професійної діяльності на ринку цінних
паперів, професійний учасник зобов'язаний протягом десяти робочих
днів подати до органу ліцензування заяву про переоформлення
ліцензії встановленого зразка (додаток 5) разом з ліцензією, що
підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх
нотаріально засвідченими копіями, які підверджують зазначені
зміни. 3.3.1. У разі переоформлення ліцензії у зв'язку із змінами,
пов'язаними зі зміною найменування професійного учаснеика (якщо
зміна найменування не пов'язана з його реорганізацією) та/або
зміною місцезнаходження професійного учасника, до заяви
встановленого зразка додаються: а) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну
реєстрацію з відповідними змінами; б) нотаріально засвідчені копії змін до статуту та
установчого договору (у разі його наявності) щодо зміни
найменування та/або місцезнаходження, зареєстровані в
установленому порядку; в) копія платіжного доручення про внесення плати за
переоформлення ліцензії. Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати
надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що
додаються до неї, зобов'язаний видати переоформлену на новому
бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про
переоформлення ліцензії; г) оригінал ліцензії. ( Пункт 3.3.1 доповнено підпунктом "г"
згідно з Наказом Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від
29.11.2001 ) 3.3.2. У разі переоформлення ліцензії у зв'язку зі змінами,
що пов'язані з провадженням заявником певного виду професійної
діяльності, якщо ця зміна пов'язана з його намірами розширити свою
діяльність, ліцензія переоформляється в порядку і в строки,
передбачені для видачі ліцензії. 3.3.3. Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією
орган ліцензування на підставі даних ліцензійного реєстру
безкоштовно видає професійному учаснику засвідчені копії такої
ліцензії для філій (у разі їх наявності), яким надаються
повноваження щодо здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів. Рішення про визнання недійсною ліцензії (копії ліцензії), що
була переоформлена, оформлюється відповідним наказом, який
підписується керівником органу ліцензування чи керівником його
територіального органу, в межах наданих повноважень згідно з
абзацом другим п.1.4 Ліцензійних умов. Відповідні зміни до
ліцензійного реєстру вносяться органом ліцензування не пізніше
наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення. ( Абзац
другий пункту 3.3.3 в редакції Наказу Держпідприємництва N 145
( z1043-01 ) від 29.11.2001 ) 3.3.4. Професійний учасник, який подав заяву та відповідні
документи про переоформлення ліцензії, може провадити свою
діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про
переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на
ринку цінних паперів, яка видається органом ліцензування у разі
подання заяви про переоформлення ліцензії. 3.4. Якщо в процесі діяльності ліцензіатом втрачена ліцензія,
він зобов'язаний звернутися до органу ліцензування із заявою про
видачу дубліката ліцензії згідно з додатком 6, до якої додається
документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката
ліцензії. Підставами для видачі дубліката ліцензії є втрата ліцензії
або її пошкодження. 3.4.1. Якщо бланк ліцензії не придатний для користування
унаслідок його пошкодження, то ліцензіат подає до органу
ліцензування: заяву про видачу дубліката ліцензії встановленого
зразка; не придатну для користування ліцензію; документ, що
підверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії. 3.4.2. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати
строку дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії. 3.4.3. Професійний учасник, який подав заяву та відповідні
документи для видачі дубліката ліцензії, може провадити свою
діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про видачу
дубліката ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку
цінних паперів, яка видається органом ліцензування у разі подання
заяви про видачу дубліката ліцензії. 3.4.4. Орган ліцензування зобов'язаний протягом трьох робочих
днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії видати
заявникові дублікат ліцензії замість утраченої або пошкодженої. 3.4.5. Рішення про видачу дубліката ліцензії замість
втраченої або пошкодженої ліцензії та про визнання недійсною
ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, оформлюється
відповідним наказом, який підписується керівником органу
ліцензування чи керівником його територіального органу в межах
наданих повноважень згідно з абзацом другим п.1.4 Ліцензійних
умов. Відповідні зміни до ліцензійного реєстру вносяться органом
ліцензування не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття
такого рішення. ( Пункт 3.4.5 в редакції Наказу Держпідприємництва
N 145 ( z1043-01 ) від 29.11.2001 )
3.5. Ліцензійні умови провадження торговцями цінними паперами

(у тому числі банками) професійної діяльності на ринку

цінних паперів - діяльності по випуску та обігу

цінних паперів
3.5.1. Торговець цінними паперами може здійснювати свою
професійну діяльність тільки за умови вступу до щонайменше однієї
саморегулівної організації, про що він повинен повідомити орган
ліцензування не пізніше трьох місяців після отримання ліцензії (з
доданням копії відповідного документа). ( Пункт 3.5.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 )
від 29.11.2001 ) 3.5.2. Торговець цінними паперами для здійснення діяльності
повинен: розробити Положення про діяльність торговця цінними паперами; розробити Положення про внутрішній контроль; визначити контролера; забезпечити відповідну кількість засобів обробки інформації
та засобів зв'язку. 3.5.2.1. Положення про діяльність торговця цінними паперами
має містити, зокрема: 1) порядок укладання угод; 2) порядок роботи з клієнтами; 3) порядок здійснення діяльності з випуску цінних паперів; 4) порядок здійснення комісійної діяльності з цінними
паперами; 5) порядок здійснення комерційної діяльності з цінними
паперами; 6) порядок здійснення діяльності з похідними цінними паперами
(фондовими деривативами); 7) облік та звітність щодо операцій з цінними паперами; 8) облік та звітність щодо коштів клієнтів. 3.5.2.2. Положення про внутрішній контроль має містити,
зокрема: 1) порядок і терміни розгляду скарг, звернень і заяв клієнтів
та інших професійних учасників ринку цінних паперів; 2) процедури запобігання несанкціонованому доступу до
службової інформації і її неправомірному використанню, у тому
числі при суміщенні різних видів професійної діяльності; 3) розрахункові нормативи і показники для професійних
учасників, встановлені Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку; 4) вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на
ринку цінних паперів, установлені професійним учасником; 5) опис компетенції контролера, його функцій, прав та
обов'язків; 6) перелік та опис дій контролера у разі виявлення ним
порушень; 7) форму і терміни подання звітності контролером керівнику
виконавчого органу професійного учасника; 8) вимоги до оформлення первинних документів внутрішнього
обліку, ведення облікових операцій, висвітлення операцій з цінними
паперами в системі внутрішнього обліку і складання внутрішньої
звітності. 3.5.2.3. Контролер торговця цінними паперами призначається з
числа сертифікованих фахівців та відповідає за повноту та
достовірність надання інформації до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку. 3.5.2.4. Мінімальні вимоги до технічного забезпечення
торговця цінними паперами при провадженні професійної діяльності,
а саме засобів зв'язку і обробки інформації, - один телефон і два
комп'ютери. Підпункт 3.5.2 в редакції Наказу Держпідприємництва N 80
( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.5.3. Торговець цінними паперами, який отримав ліцензію,
зобов'язаний звітувати перед органом ліцензування відповідно до
рішення Комісії від 10 червня 1997 року N 11/1 ( v11_1312-97 )
"Про затвердження Порядку подання звітності торговцями цінними
паперами" (зі змінами). 3.5.4. Торговець цінними паперами (крім банку), який отримав
ліцензію, повинен звітувати перед органом ліцензування відповідно
до рішення Комісії від 21 березня 1997 року N 3 ( v0003312-97 )
"Про затвердження Порядку розрахунку показників ліквідності та
фінансового стану торговців цінними паперами" (зі змінами). 3.5.5. Торговець цінними паперами повинен протягом строку дії
ліцензії дотримуватись вимог статті 28 Закону України "Про цінні
папери і фондову біржу" ( 1201-12 ) та Правил здійснення
торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності
по цінних паперах, затверджених наказом Комісії від 23 грудня 1996
року N 331 ( z0743-96 ) (зі змінами) і зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 25.12.96 за N 743/1768. ( Пункт 3.5.5
із змінами, внесеними згідно з Наказом Держпідприємництва N 145
( z1043-01 ) від 29.11.2001 ) Торговець цінними паперами (банк) повинен протягом строку
дії ліцензії відповідати вимогам Положення щодо організації
діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів,
затвердженого рішенням Комісії від 18.05.99 N 104 ( z0321-99 ) і
постановою Правління Національного банку України від 18.05.99
N 239 ( za321-99 ), зареєстрованого Міністерством юстиції України
21.05.99 за N 321/3614. ( Підпункт 3.5.5 доповнено абзацом згідно
з Наказом Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.5.6. Торговець цінними паперами протягом строку дії
ліцензії зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни
даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний
протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування (в
управління, яке здійснює приймання та розгляд документів на
отримання ліцензії) відповідне повідомлення в письмовій формі
разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які
підтверджують зазначені зміни, а саме: ( Підпункт 3.5.6 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держпідприємництва N 80
( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.5.6.1. Нотаріально засвідчені копії змін та доповнень до
статуту та установчого договору, які зареєстровані в установленому
порядку (крім банку). При внесенні змін до установчих документів, пов'язаних із
збільшенням статутного фонду, торговець цінними паперами повинен
сплатити вказане збільшення виключно за рахунок грошових коштів;
( Пункт 3.5.6.1 доповнено абзацом згідно з Наказом
Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від 29.11.2001 ) 3.5.6.2. Нотаріально засвідчені копїї змін та доповнень до
статуту (для банку), зареєстровані в установленому порядку
Національним банком України; 3.5.6.3. Довідку про зміни розміру частки в статутному фонді
засновників, акціонерів, учасників заявника (у тому числі банку)
із зазначенням частки кожного в статутному фонді (в абсолютній
сумі та у відсотках) або зміни у їх складі згідно з додатком 7. Для торговця цінними паперами (у тому числі банку),
створеного у формі акціонерного товариства, довідка про зміни в
складі акціонерів (засновників) та/або зміни розміру їх частки в
статутному фонді надається щодо акціонерів (засновників), на яких
припадає понад 5 відсотків у статутному фонді; ( Абзац другий
пункту 3.5.6.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від 29.11.2001 ) 3.5.6.4. Довідку про зміни в складі засновників, акціонерів,
учасників тих юридичних осіб, які мають понад 10 відсотків у
статутному фонді заявника - торговця цінними паперами (у тому
числі банку) згідно з додатком 8. Для юридичної особи, яка має понад 10 відсотків у статутному
фонді торговця цінними паперами (у тому числі банку) та створена у
формі акціонерного товариства, указані зміни надаються щодо
акціонерів (засновників), на яких припадає понад 5 відсотків її
статутного фонду; Пункт 3.5.6.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від 29.11.2001 ) 3.5.6.5. Довідку про зміни в складі юридичних осіб, у яких
заявник - торговець цінними паперами (у тому числі банк) має
частку понад 5 відсотків статутного фонду цих юридичних осіб
(указати в абсолютній сумі та у відсотках) та/або зміни розміру
вказаної частки згідно з додатком 9; 3.5.6.6. Довідку про зміни в складі керівних посадових осіб
та фахівців торговця цінними паперами (у тому числі банку), його
філій, що безпосередньо здійснюватимуть операції з цінними
паперами, які сертифіковані в установленому органом ліцензування
порядку. Довідка надається згідно з додатком 4. У разі зменшення визначеної кількості сертифікованих
фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) у процесі
здійснення діяльності торговцю необхідно відновити потрібну
кількість протягом двох місяців; ( Пункт 3.5.6.6 доповнено абзацом
згідно з Наказом Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від
29.11.2001 ) 3.5.6.7. Довідку про випуски цінних паперів згідно з додатком
10; 3.5.6.8. Інформацію про припинення діяльності торговця
цінними паперами шляхом його реорганізації (злиття, приєднання,
поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких
причин, у тому числі за рішенням вищого органу товариства (з
долученням копії відповідного рішення). 3.5.7. Торговець цінними паперами зобов'язаний протягом
двадцяти робочих днів з дати виникнення змін у професійній
діяльності подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в
письмовій формі про: ( Підпункт 3.5.7 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 )
( Підпункт 3.5.7.1 виключено на підставі Наказу
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 )
3.5.7.1. Арешт банківських рахунків торговця цінними паперами
із зазначенням причини арешту, хто його здійснив та на який
термін, а також дату зняття арешту;
( Підпункт 3.5.7.3 виключено на підставі Наказу
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 )
3.5.7.2. Вихід торговця цінними паперами із СРО із
зазначенням причини виходу. У цьому випадку торговець цінними паперами повинен протягом
двох місяців стати членом іншої СРО та повідомити про це орган
ліцензування. 3.5.8. Ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів
з дати видачі ліцензії (яка зазначена на бланку ліцензії) подати
до територіального органу Комісії за своїм місцезнаходженням у
письмовій формі інформацію про отримання ліцензії і облікову
картку професійного учасника ринку цінних паперів згідно з
додатком 11 та в електронному вигляді у форматі, визначеному
органом ліцензування. У разі зміни у процесі діяльності ліцензіата відомостей,
зазначених в обліковій картці, а також отримання копій ліцензії
для здійснення філіями ліцензіата професійної діяльності на ринку
цінних паперів (їх анулювання) ліцензіат зобов'язаний протягом
тридцяти календарних днів письмово повідомити про ці зміни
територіальний орган Комісії, надати облікову картку з
відповідними змінами, заповнити облікову картку щодо кожної філії,
яка отримала в установленому порядку копію ліцензії, та надати
дискету з поновленою інформацією. Підпункт 3.5.8 в редакції Наказу Держпідприємництва N 80
( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.5.9. Якщо філія(ї) торговця цінними паперами відкривається
в інших регіонах (не за місцезнаходженням торговця), то торговець
цінними паперами повинен повідомити про це відповідний
територіальний орган органу ліцензування та надати йому інформацію
згідно з п.3.5.8 Ліцензійних умов. Усі відомості подаються до органу ліцензування з відповідним
супровідним листом з обов'язковим зазначенням номера ліцензії
торговця цінними паперами, печаткою та підписом керівника
товариства та, крім паперової форми, повинні надаватись в
установленій органом ліцензування електронній формі.
3.6. Ліцензійні умови провадження депозитаріями та зберігачами

цінних паперів професійної діяльності на ринку цінних

паперів - депозитарної діяльності
3.6.1. Ліцензійні умови провадження депозитарної діяльності

депозитаріями цінних паперів
3.6.1.1. Депозитарій на підставі отриманої ліцензії здійснює
зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій
емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах. 3.6.1.2. Депозитарій може проводити свою професійну
діяльність тільки за умови вступу до щонайменше однієї
саморегулівної організації, про що він повинен повідомити орган
ліцензування не пізніше трьох місяців після отримання ліцензії (з
долученням копії відповідного документа). ( Пункт 3.6.1.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держпідприємництва N 145
( z1043-01 ) від 29.11.2001 ) 3.6.1.3. Депозитарій протягом строку дії ліцензії
зобов'язаний дотримуватись вимог Закону України "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), Положення про депозитарну
діяльність, затвердженого рішенням Комісії від 26.05.98 N 61
( vr061312-98 ) (далі - Положення про депозитарну діяльність),
Норм та правил обліку цінних паперів у Національній депозитарній
системі, затверджених рішенням Комісії від 13.04.2000 N 40
( z0616-00 ) (далі - Норми та правила обліку цінних паперів у
Національній депозитарній системі), та інших нормативно-правових
актів України, які стосуються зазначеної в ліцензії діяльності.
( Підпункт 3.6.1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.6.1.4. Депозитарій повинен мати власне приміщення або
орендоване за угодою з власником приміщення на строк не менше
трьох років. 3.6.1.5. Приміщення депозитарію повинні бути обладнані
сертифікованою охоронно-пожежною сигналізацією та забезпечені
цілодобовою охороною. 3.6.1.6. Для забезпечення функції зберігання цінних паперів
депозитарій повинен мати спеціально обладнане сховище відповідно
до вимог МВС, яке б унеможливлювало викрадення, знищення,
викривлення або псування цінних паперів та/або їх сертифікатів,
свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, глобальних
сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів. Для зберігання цінних паперів депозитарій може користуватися
сховищами іншої юридичної особи шляхом укладання з нею
відповідного договору згідно з чинним законодавством. У цьому
договорі може бути визначена відповідальність цієї юридичної особи
за зберігання майна, яке депозитарій передає у її сховище, а також
порядок використання цього сховища депозитарієм. 3.6.1.7. Депозитарій повинен забезпечити надійність та
безпечність своєї діяльності шляхом відповідності технічних
засобів, організації діловодства та механізму внутрішнього
контролю вимогам чинного законодавства. 3.6.1.8. У разі здійснення діяльності щодо ведення реєстру
власників іменних цінних паперів депозитарій зобов'язаний
провадити її в організаційно та функціонально відокремленому
підрозділі. 3.6.1.9. Депозитарій повинен мати два незалежних джерела
електроживлення, а також джерела додаткового безперервного
електроживлення на випадок зникнення електричного струму в
електромережі. 3.6.1.10. Депозитарій повинен мати в розпорядженні систему
обробки інформації, обладнання та програмне забезпечення, які
відповідають специфіці його діяльності та обсягу інформації, що
обробляється. 3.6.1.11. Депозитарій повинен бути обладнаний системними і
програмно-технічними засобами та засобами зв'язку, які мають
запобігати втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню,
викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідати
вимогам міжнародних та національних стандартів. 3.6.1.12. Депозитарій повинен забезпечити архівацію даних
стану рахунків та інформації щодо проведених операцій за кожний
операційний день. Носії з архівними даними стану рахунків та інформації
депозитарію повинні зберігатися у надійно захищеному приміщенні
окремо від приміщення, де встановлено комп'ютерне обладнання
депозитарію. 3.6.1.13. Депозитарій повинен розробити та затвердити
відповідним органом управління такі документи: внутрішнє положення про професійну депозитарну діяльність
депозитарію; регламент здійснення професійної депозитарної діяльності
депозитарію цінних паперів; регламент щодо здійснення функцій номінального утримувача; положення про внутрішній аудит за депозитарною діяльністю; інструкції та правила користування засобами захисту
інформації; інші документи, що визначені Положенням про депозитарну
діяльність ( vr061312-98 ). Зазначені документи повинні відповідати вимогам Положення про
депозитарну діяльність ( vr061312-98 ). 3.6.1.13.1. Внутрішнє положення про професійну депозитарну
діяльність депозитарію повинно містити: 1) організаційно-функціональну схему управління професійною
депозитарною діяльністю, яка повинна відобразити схему підрозділів
депозитарію залежно від завдань, що на них покладені; 2) кваліфікаційні вимоги до фахівців, які здійснюють
депозитарну діяльність; 3) перелік та опис основних процедур професійної депозитарної
діяльності; 4) перелік та форми вхідних та вихідних документів; 5) перелік та опис заходів загальної безпеки та збереження
інформації під час здійснення професійної депозитарної діяльності; 6) довідник, у якому вказується повна схема та послідовність
записів, що належать до конкретної депозитарної операції; 7) перелік процедур звітності перед клієнтами за відповідними
договорами при прийманні цінних паперів від інших зберігачів; 8) перелік процедур з виконання корпоративних дій емітента. 3.6.1.13.2. Регламент здійснення професійної депозитарної
діяльності депозитарію, орієнтований на клієнтів, повинен містити
перелік, порядок і терміни виконання операцій, способи зберігання
цінних паперів, порядок приймання первинних документів та вимоги
до їх оформлення, а також вичерпний перелік причин відмови від
приймання документів. До регламенту повинні бути додані зразки форм доручень і
запитів. Регламент повинен бути доступний клієнтам для вільного
ознайомлення. Регламент повинен містити, зокрема: 1) порядок приймання клієнтів; 2) вимоги до клієнтів депозитарію; 3) умови відкриття рахунку в цінних паперах; 4) підстави для відмови у відкритті рахунку в цінних паперах; 5) порядок оформлення та подання документів при прийманні
клієнтів; 6) порядок приймання цінних паперів; 7) порядок та підстави для закриття рахунків у цінних
паперах; 8) перелік та вартість послуг, що надаються депонентам, який
може містити розміри плати, зокрема за: а) відкриття рахунку в цінних паперах; б) зберігання цінних паперів; в) видачу виписок з рахунку в цінних паперах; г) облік цінних паперів на рахунку в цінних паперах; ґ) корпоративні дії емітента; д) блокування цінних паперів; е) виконання розпоряджень; є) переказ та переміщення цінних паперів; ж) заставу та дарування цінних паперів; з) закриття рахунку в цінних паперах; и) інші операції, передбачені чинним законодавством. 3.6.1.14. Фахівці підрозділів депозитарію, які безпосередньо
здійснюють депозитарну діяльність, не мають права поєднувати свою
діяльність у тих підрозділах, що здійснюють інші види професійної
діяльності на ринку цінних паперів. У разі виникнення у ліцензіата факту зменшення необхідної
кількості сертифікованих фахівців такий ліцензіат повинен
відновити потрібну кількість у термін не пізніше трьох місяців від
дати виникнення цього факту. 3.6.1.15. Депозитарій зобов'язаний звітувати перед органом
ліцензування у терміни та в порядку, установлені Положенням про
депозитарну діяльність ( vr061312-98 ). 3.6.1.16. Депозитарій протягом строку дії ліцензії
зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних,
зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний
протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування (в
управління, яке здійснює приймання та розгляд документів на
отримання ліцензії) відповідне повідомлення в письмовій формі
разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які
підтверджують зазначені зміни, а саме: ( Підпункт 3.6.1.16 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держпідприємництва N 80
( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.6.1.16.1. Зміни і доповнення, унесені до статуту та
установчого договору депозитарію, які зареєстровані в
установленому порядку; 3.6.1.16.2. Довідку про керівних посадових осіб (керівника,
його заступника, головного бухгалтера) та фахівців депозитарію,
які повинні бути сертифіковані в установленому органом
ліцензування порядку згідно з додатком 4; 3.6.1.16.3. Інформацію про припинення діяльності депозитарію
шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення,
перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за
рішенням вищого органу товариства (з доданням копії відповідного
рішення). 3.6.1.17. Депозитарій зобов'язаний протягом двадцяти робочих
днів з дати виникнення змін у професійній діяльності подати до
органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі про:
( Підпункт 3.6.1.17 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 )
( Підпункт 3.6.1.17.1 виключено на підставі Наказу
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 )
3.6.1.17.1. Арешт банківських рахунків депозитарію із
зазначенням причини арешту, хто його здійснив та на який термін, а
також дату зняття арешту; 3.6.1.17.2. Вихід депозитарію із СРО із зазначенням причини
виходу. У цьому разі депозитарій повинен протягом двох місяців
стати членом іншої СРО та повідомити про це орган ліцензування. 3.6.1.18. Усі відомості надаються до органу ліцензування з
відповідним супровідним листом з печаткою та підписом керівника
товариства та, крім паперової форми, повинні надаватися відомості
в установленій органом ліцензування електронній формі.
3.6.2. Ліцензійні умови провадження депозитарної

діяльності зберігачами цінних паперів

3.6.2.1. Зберігач на підставі отриманої ліцензії здійснює
зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій
емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах. 3.6.2.2. Зберігач може провадити свою професійну діяльність
тільки за умови вступу до щонайменш однієї саморегулівної
організації, про що він повинен повідомити орган ліцензування не
пізніше трьох місяців після отримання ліцензії (з доданням копії
відповідного документа). ( Пункт 3.6.2.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від
29.11.2001 ) 3.6.2.3. Зберігач протягом строку дії ліцензії зобов'язаний
дотримуватись вимог Закону України "Про Національну депозитарну
систему та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" ( 710/97-ВР ), Положення про депозитарну діяльність,
затвердженого рішенням Комісії від 26.05.98 N 61 ( vr061312-98 ),
Норм та правил обліку цінних паперів у Національній депозитарній
системі, затверджених рішенням Комісії від 13.04.2000 N 40
( z0616-00 ) і зареєстрованих Міністерством юстиції України
15.09.2000 N 616/4837, та інших нормативно-правових актів України,
які стосуються зазначеної в ліцензії діяльності.
( Підпункт 3.6.2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.6.2.4. Зберігач, для якого здійснюються депозитарієм
кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів відповідно до
договору про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів,
повинен бути учасником гарантійного фонду цього депозитарію. 3.6.2.5. Для здійснення депозитарної діяльності зберігач
зобов'язаний створити депозитарний підрозділ. Цей підрозділ
повинен бути відокремлений від інших підрозділів цієї юридичної
особи та розташовуватися в окремому приміщенні (приміщеннях). Зберігач (банк) протягом строку дії ліцензії повинен
відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності
комерційних банків на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням
Комісії від 18.05.99 N 104 ( z0321-99 ) та постановою Правління
Національного банку України від 18.05.99 N 239 ( za321-99 ),
зареєстрованого Міністерством юстиції України 21.05.99 за
N 321/3614. ( Підпункт 3.6.2.5 доповнено абзацом згідно з
Наказом Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.6.2.5.1. Приміщення зберігача повинні бути обладнані
сертифікованою охоронно-пожежною сигналізацією та забезпечені
цілодобовою охороною. 3.6.2.5.2. У разі виникнення у зберігача факту зменшення
необхідної кількості сертифікованих фахівців такий зберігач
повинен відновити потрібну кількість у термін не пізніше трьох
місяців від дати виникнення цього факту. 3.6.2.6. Для забезпечення функції зберігання цінних паперів
зберігач повинен користуватися спеціально обладнаним сховищем, яке
відповідає вимогам Національного банку України та Міністерства
внутрішніх справ України та унеможливлює викрадення, знищення,
викривлення або псування цінних паперів, свідоцтв про
знерухомлення іменних цінних паперів. 3.6.2.6.1. Для зберігання цінних паперів зберігач може
користуватися сховищами іншої юридичної особи шляхом укладання з
нею відповідного договору. 3.6.2.6.2. Зберігач для обслуговування інвестиційних фондів
та інвестиційних компаній повинен мати власне сховище. 3.6.2.7. Для інвестиційного фонду та взаємного фонду
інвестиційної компанії зберігачем може бути тільки комерційний
банк, який має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності
зберігача. 3.6.2.8. Зберігачем для інвестиційних фондів та інвестиційних
компаній не може бути комерційний банк, який виконує функцію їх
інвестиційного керуючого. 3.6.2.9. Зберігач повинен забезпечити надійність і
безпечність своєї діяльності відповідно до вимог Положення про
депозитарну діяльність ( vr061312-98 ) та чинного законодавства
України, а також відповідність цим вимогам технічних засобів,
програмного забезпечення, організації діловодства та механізму
внутрішнього контролю. 3.6.2.10. Норми технічного захисту інформації повинні
відповідати законодавчим актам України та нормативно-правовим
актам Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 3.6.2.11. Використання системних, програмно-технічних засобів
та засобів зв'язку повинно здійснюватись з урахуванням дублювання
роботи всіх систем та елементів у депозитарній установі для
забезпечення збереження інформації та унеможливлення її знищення з
будь-яких обставин засобами, передбаченими зберігачем. ( Пункт
3.6.2.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держпідприємництва
N 145 ( z1043-01 ) від 29.11.2001 ) 3.6.2.12. Зберігач повинен розробити та затвердити
відповідним органом управління такі документи: внутрішнє положення про професійну депозитарну діяльність
зберігача; регламент здійснення професійної депозитарної діяльності
зберігача цінних паперів; регламент щодо здійснення функцій номінального утримувача; інструкцію щодо обслуговування інвестиційних фондів та
взаємних фондів інвестиційних компаній (для банків); положення про внутрішній контроль за депозитарною діяльністю; інструкції та правила користування засобами захисту
інформації; інші документи, визначені Положенням про депозитарну
діяльність ( vr061312-98 ). Зазначені документи повинні відповідати вимогам Положення про
депозитарну діяльність ( vr061312-98 ). 3.6.2.12.1. Внутрішнє положення про професійну депозитарну
діяльність зберігача повинно містити: 1) організаційно-функціональну схему управління професійною
депозитарною діяльністю, яка повинна відобразити схему підрозділів
зберігача залежно від завдань, що на них покладені; 2) перелік та опис основних процедур професійної депозитарної
діяльності; 3) кваліфікаційні вимоги до фахівців, які здійснюють
депозитарну діяльність; 4) перелік та форми вхідних та вихідних документів; 5) перелік та опис заходів загальної безпеки та збереження
інформації під час здійснення професійної депозитарної діяльності; 6) довідник, у якому вказується повна схема та послідовність
записів, що належать до конкретної депозитарної операції; 7) перелік процедур звітності перед депонентами за договорами
про відкриття рахунків у цінних паперах при прийманні цінних
паперів; 8) перелік процедур з виконання корпоративних дій емітента. 3.6.2.12.2. Регламент здійснення професійної депозитарної
діяльності зберігача, орієнтований на клієнтів, повинен містити
перелік, порядок і терміни виконання операцій зберігачем, способи
зберігання цінних паперів, порядок приймання первинних документів
та вимоги до їх оформлення, а також вичерпний перелік причин
відмови від приймання документів. До регламенту повинні бути додані зразки форм доручень і
запитів. Регламент повинен бути доступний клієнтам для вільного
ознайомлення. Регламент повинен містити, зокрема: 1) порядок приймання депонентів; 2) умови відкриття рахунку в цінних паперах; 3) підстави для відмови у відкритті рахунку в цінних паперах; 4) процедуру відкриття рахунків у цінних паперах; 5) порядок оформлення та подання документів при прийманні
депонентів; 6) опис статусу рахунків у цінних паперах, умови зміни
статусу рахунків у цінних паперах та вимоги, які депонент повинен
виконати для того, щоб розпоряджатися рахунком; 7) порядок виконання розпоряджень; 8) перелік та вартість послуг, що надаються депонентам, який
може містити розмір плати, зокрема за: а) відкриття рахунку в цінних паперах; б) зберігання цінних паперів; в) видачу виписок з рахунку в цінних паперах; г) облік цінних паперів на рахунку в цінних паперах; ґ) корпоративні дії емітента; д) блокування цінних паперів;
( Підпункт "е" пункту 3.6.2.12.2 вилучено на підставі Наказу
Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від 29.11.2001 )
е) переказ та переміщення цінних паперів; є) заставу та дарування цінних паперів; ж) закриття рахунку в цінних паперах; з) інші операції, передбачені чинним законодавством. 3.6.2.13. Зберігач, який отримав ліцензію, зобов'язаний
звітувати перед органом ліцензування у терміни та порядку, що
встановлені Положенням про депозитарну діяльність ( vr061312-98 ). 3.6.2.14. Зберігач протягом строку дії ліцензії зобов'язаний
повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у
документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі
виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти
робочих днів подати до органу ліцензування (в управління, яке
здійснює приймання та розгляд документів на отримання ліцензії)
відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або
їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені
зміни, а саме: ( Підпункт 3.6.2.14 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.6.2.14.1. Довідку про зміни у складі засновників,
акціонерів, учасників зберігача, які володіють понад п'ятьма
відсотками статутного фонду зберігача; 3.6.2.14.2. Довідку про керівних посадових осіб та фахівців
зберігача, які повинні бути сертифіковані в установленому органом
ліцензування порядку згідно з додатком 4; 3.6.2.14.3. Інформацію про припинення діяльності зберігача
шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення,
перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за
рішенням вищого органу товариства (з долученням копії відповідного
рішення). 3.6.2.15. Зберігач зобов'язаний протягом двадцяти робочих
днів з дати виникнення змін у професійній діяльності подати до
органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі про:
( Підпункт 3.6.2.15 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.6.2.15.1. Накладені в установленому порядку санкції щодо
порушень на ринку цінних паперів; 3.6.2.15.2. Арешт банківських рахунків зберігача із
зазначенням причини арешту, хто його здійснив та на який термін, а
також дату зняття арешту; 3.6.2.15.3. Депозитарій, клієнтом якого став зберігач із
зазначенням його повного найменування, місцезнаходження та дати
укладання депозитарного договору; 3.6.2.15.4. Вихід зберігача із СРО із зазначенням причини
виходу. У цьому разі зберігач повинен протягом двох місяців стати
членом іншої СРО та повідомити про це орган ліцензування. 3.6.2.16. Ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих
днів з дати видачі ліцензії (яка зазначена на бланку ліцензії)
подати до територіального органу Комісії за своїм
місцезнаходженням у письмовій формі інформацію про отримання
ліцензії і облікову картку професійного учасника ринку цінних
паперів згідно з додатком 11 та в електронному вигляді у форматі,
визначеному органом ліцензування. У разі зміни у процесі діяльності ліцензіата відомостей,
зазначених в обліковій картці, а також отримання копій ліцензії
для здійснення філіями ліцензіата професійної діяльності на ринку
цінних паперів (їх анулювання) ліцензіат зобов'язаний протягом
тридцяти календарних днів письмово повідомити про ці зміни
територіальний орган Комісії, надати облікову картку з
відповідними змінами, заповнити облікову картку щодо кожної філії,
яка отримала в установленому порядку копію ліцензії, та надати
дискету з поновленою інформацією. Підпункт 3.6.2.16 в редакції Наказу Держпідприємництва N 80
( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.6.2.17. Усі відомості подаються до органу ліцензування з
відповідним супровідним листом з обов'язковим зазначенням номера
ліцензії зберігача, печаткою та підписом керівника товариства.
Крім паперової форми, відомості повинні надаватися в установленій
органом ліцензування електронній формі.
3.7. Ліцензійні умови провадження депозитаріями професійної
діяльності на ринку цінних паперів - розрахунково-клірингової

діяльності за угодами щодо цінних паперів
3.7.1. Здійснення розрахунково-клірингової діяльності за
угодами щодо цінних паперів кліринговим депозитарієм не може
поєднуватися з іншими видами діяльності, крім діяльності зі
зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у
цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних
паперів та діяльності щодо ведення реєстрів власників іменних
цінних паперів. 3.7.2. Кліринговий депозитарій протягом строку дії ліцензії
зобов'язаний дотримуватись Положення про депозитарну діяльність,
затвердженого рішенням Комісії від 26.05.98 N 61 ( vr061312-98 ),
Положення про розрахунково-клірингову діяльність, затвердженого
рішенням Комісії від 27.01.98 N 11-А ( vr11a312-98 ) (зі змінами і
доповненнями) (далі - Положення про розрахунково-клірингову
діяльність), та інших законодавчих та нормативно-правових актів
України, які стосуються зазначеної в ліцензії діяльності. 3.7.3. Програмне забезпечення депозитарію для здійснення
розрахунково-клірингової діяльності повинно передбачати можливість
визначити випадкові, неправомірні та недобросовісні дії
співробітників депозитарію та/або неправомірні дії, що пов'язані з
виконанням розпоряджень депонентів (клієнтів), та забезпечувати
здійснення розрахунково-клірингової діяльності, пов'язаної з
обліком грошових коштів. Програмне забезпечення депозитарію повинно відповідати
вимогам Положення про розрахунково-клірингову діяльність
( vr11a312-98 ) та чинному законодавству щодо здійснення
депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності, а також
вимогам щодо захисту інформації відповідно до національних та
міжнародних стандартів. Специфічні вимоги до програмного забезпечення, що
використовує депозитарій, установлюються його внутрішніми
документами відповідно до чинного законодавства. 3.7.4. Депозитарій повинен забезпечити функціонування
системних та програмно-технічних засобів захисту інформації, а
також збереження та доступ протягом п'яти років з дати її
одержання або складання до інформації, визначеної Положенням про
розрахунково-клірингову діяльність ( vr11a312-98 ). 3.7.5. Депозитарій повинен забезпечити надійність та
безпечність своєї розрахунково-клірингової діяльності шляхом
відповідності технічних засобів, організації діловодства, системи
безпеки, підготовки та кваліфікації працівників, механізму
внутрішнього контролю вимогам Положення про
розрахунково-клірингову діяльність ( vr11a312-98 ) та чинному
законодавству України. 3.7.6. Для здійснення розрахунково-клірингової діяльності
депозитарії зобов'язані мати в своєму розпорядженні автоматизовані
системи, які відповідають специфіці їх діяльності, обсягу
інформації, яку вони повинні обробляти, та забезпечують необхідну
надійність зберігання, швидкість обробки і достатній рівень
автоматизації процесів збору, передачі та обробки інформації.
Депозитарій повинен розробити та використовувати всі внутрішні
документи, які передбачені цими Ліцензійними умовами. 3.7.7. Депозитарій повинен розробити та затвердити
відповідним органом управління такі документи: регламент здійснення розрахунково-клірингової діяльності; внутрішній порядок проведення депозитарієм
розрахунково-клірингових операцій за угодами щодо цінних паперів; внутрішнє положення про розрахунково-клірингову діяльність; положення про внутрішній контроль за здійсненням
розрахунково-клірингової діяльності (вимоги до яких встановлені
Положенням про розрахунково-клірингову діяльність ( vr11a312-98 ); положення про гарантійний фонд (у разі здійснення
депозитарієм розрахунково-клірингових операцій із застосуванням
методів взаємозаліку); порядок розподілу та компенсації збитків від невиконання
та/або несвоєчасного виконання зобов'язань клієнтів депозитарію за
угодами щодо цінних паперів (у разі здійснення депозитарієм
розрахунково-клірингових операцій із застосуванням методів
взаємозаліку); внутрішнє положення про систему обробки інформації, що
використовується для розрахунково-клірингової діяльності; внутрішнє положення про систему безпеки
розрахунково-клірингової діяльності депозитарію. Зазначені документи повинні відповідати вимогам Положення про
розрахунково-клірингову діяльність ( vr11a312-98 ). 3.7.7.1. Положення про гарантійний фонд для зниження ризиків
невиконання та/або несвоєчасного виконання угод з цінними паперами
та порядок розподілу та компенсації збитків від невиконання та/або
несвоєчасного виконання зобов'язань клієнтів депозитарію за
угодами щодо цінних паперів повинні включати: 1) порядок формування, розміщення та використання
гарантійного фонду для забезпечення розрахунків клієнтів за
операціями з цінними паперами; 2) вимоги до клієнтів клірингового депозитарію щодо
формування і використання гарантійного фонду; 3) перелік активів, які допускаються як джерела формування
гарантійного фонду; 4) розмір унесків до гарантійного фонду та механізм їх
оцінки; 5) порядок здійснення перерахувань до гарантійного фонду; 6) повноваження, які надаються клієнтами кліринговому
депозитарію для забезпечення виконання зобов'язань за угодами,
щодо яких здійснюється кліринг та розрахунки; 7) порядок взаємодії клірингового депозитарію та
розрахункового банку щодо розрахункового обслуговування внесків до
гарантійного фонду у вигляді грошових коштів; 8) порядок депозитарного обслуговування внесків до
гарантійного фонду у вигляді цінних паперів; 9) порядок використання коштів гарантійного фонду для
погашення заборгованості неплатників; 10) порядок та процедури погашення заборгованості клієнтів за
рахунок їх власних внесків до гарантійного фонду; 11) порядок та процедури погашення заборгованості клієнтів
клірингового депозитарію за рахунок унесків інших клієнтів
клірингового депозитарію до гарантійного фонду; 12) порядок застосування санкцій до учасників фонду, які
вчасно не здійснюють поповнення внесків до гарантійного фонду; 13) порядок прийняття змін та доповнень до положення про
гарантійний фонд. 3.7.7.2. Внутрішнє положення про систему обробки інформації,
що використовується для розрахунково-клірингової діяльності,
повинно включати: перелік та опис технічного обладнання, що використовується
депозитарієм; перелік та опис програмного забезпечення, яке
використовується депозитарієм для здійснення
разрахунково-клірингової діяльності та захисту інформації; порядок використання програмного забезпечення; вимоги до програмного та технічного обладнання клієнтів
депозитарію. 3.7.7.3. Внутрішнє положення про систему безпеки
розрахунково-клірингової діяльності депозитарію повинно включати: перелік та повний опис заходів щодо захисту інформації при
проведенні депозитарієм розрахунково-клірингової діяльності; внутрішню інструкцію про захист інформації щодо
розрахунково-клірингової діяльності та Правила користування
засобами захисту інформації щодо розрахунково-клірингової
діяльності; внутрішню інструкцію щодо відновлення інформації у разі
порушення цілісності інформації, а також у разі втрат, крадіжок,
несанкціонованого знищення, викривлення, підроблення, копіювання
інформації; внутрішню інструкцію щодо дій працівників на випадок
надзвичайної ситуації в приміщенні, де провадяться
розрахунково-клірингові операції; внутрішню інструкцію щодо провадження депозитарієм контролю
за захистом інформації при здійсненні клірингу та розрахунків за
операціями щодо цінних паперів. 3.7.8. Усі угоди та типові договори щодо здійснення
депозитарної та/або розрахунково-клірингової діяльності, які
кліринговий депозитарій буде укладати після отримання ліцензії,
повинні відповідати вимогам Закону України "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), Положення про
розрахунково-клірингову діяльність ( vr11a312-98 ), Положення про
депозитарну діяльність ( vr061312-98 ) та іншим
нормативно-правовим актам. 3.7.9. Депозитарій організовує контроль за проведенням
розрахунково-клірингових операцій на всіх етапах виконання
розрахунково-клірингової діяльності. 3.7.10. Депозитарій, який отримав ліцензію, зобов'язаний
звітувати перед органом ліцензування у терміни та в порядку, що
встановлені Положенням про депозитарну діяльність ( vr061312-98 ). 3.7.11. Депозитарій протягом строку дії ліцензії зобов'язаний
повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у
документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі
виникнення таких змін депозитарій зобов'язаний протягом десяти
робочих днів подати до органу ліцензування (в управління, яке
здійснює приймання та розгляд документів на отримання ліцензії)
відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або
їх нотаріально завіреними копіями, які підтверджують зазначені
зміни, а саме довідку про керівних посадових осіб (керівника, його
заступника, головного бухгалтера) та фахівців клірингового
депозитарію, що безпосередньо здійснюють розрахунково-клірингову
діяльність, які повинні бути сертифіковані в установленому органом
ліцензування порядку згідно з додатком 4. ( Підпункт 3.7.11 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держпідприємництва N 80
( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.7.12. Депозитарій протягом двадцяти робочих днів з дати
укладання надає до органу ліцензування інформацію щодо кожного з
укладених договорів (із зазначенням їх повного найменування та
місцезнаходження): ( Підпункт 3.7.12 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 1) з фондовими біржами; 2) зі зберігачами; 3) з торговельно-інформаційними системами; 4) з розрахунковим банком - про грошові розрахунки за
операціями щодо цінних паперів; 5) з іншими депозитаріями - про кореспондентські відносини. 3.7.13. Усі відомості надаються до органу ліцензування з
відповідним супровідним листом з печаткою та підписом керівника
товариства. Крім паперової форми відомості повинні надаватись в
установленій органом ліцензування електронній формі.
3.8. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на

ринку цінних паперів - діяльності щодо ведення реєстру

власників іменних цінних паперів реєстраторами та

емітентами (щодо власного реєстру)
3.8.1. Ліцензіат може провадити свою професійну діяльність
тільки за умови вступу до щонайменше однієї саморегулівної
організації, про що він повинен повідомити орган ліцензування не
пізніше трьох місяців після отримання ліцензії (з доданням копії
відповідного документа). ( Пункт 3.8.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказами Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від
29.11.2001, N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.8.2. Протягом строку дії ліцензії ліцензіат зобов'язаний
дотримуватись вимог Закону України "Про Національну депозитарну
систему та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" ( 710/97-ВР ), Положення про порядок ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії
від 26.05.98 N 60 ( vr060312-98 ), та інших нормативно-правових
актів, які стосуються зазначеної в ліцензії діяльності.
( Підпункт 3.8.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.8.3. Якщо засновником реєстратора виступає емітент, реєстр
якого веде зазначений реєстратор, то частка цього емітента в
статутному фонді реєстратора не повинна перевищувати 10 відсотків. 3.8.4. Особи, які відповідно до чинного законодавства можуть
поєднувати декілька видів професійної діяльності на ринку цінних
паперів, зобов'язані діяльність щодо ведення реєстру власників
іменних цінних паперів здійснювати в організаційно та
функціонально відокремленому підрозділі. Підрозділ реєстратора
повинен мати окреме приміщення та обмежений доступ інших
працівників. Працівники підрозділу реєстратора не мають права суміщувати
роботу в інших підрозділах, що має бути обумовлено в посадових
інструкціях. Реєстратор (банк) протягом строку дії ліцензії повинен
відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності
комерційних банків на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням
Комісії від 18.05.99 N 104 ( z0321-99 ) та постановою Правління
Національного банку України від 18.05.99 N 239 ( za321-99 ),
зареєстрованого Міністерством юстиції України 21.05.99 за
N 321/3614. ( Підпункт 3.8.4 доповнено абзацом згідно з Наказом
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.8.5. У разі виникнення у ліцензіата факту зменшення
необхідної кількості сертифікованих фахівців такий ліцензіат
повинен відновити потрібну кількість у термін не пізніше трьох
місяців від дати виникнення цього факту. 3.8.6. Вимоги до приміщень 3.8.6.1. Реєстратор повинен мати такі приміщення: а) операційний зал; б) приміщення, у якому провадиться робота реєстратора зі
своїми клієнтами; в) архів. Вимоги до приміщень та захисту інформації філії реєстратора -
такі самі, як і до реєстратора. Операційний зал повинен бути приміщенням, у якому реєстратор
виконує свої основні функції щодо системи реєстру. При цьому
операційним залом не може бути приміщення, у якому провадиться
робота реєстратора зі своїми клієнтами. Приміщення, де встановлена комп'ютерна техніка, має бути
надійно захищене від несанкціонованого доступу сторонніх осіб.
Доступ до комп'ютерного обладнання, де міститься інформація
системи реєстру, дозволяється тільки уповноваженому на це
персоналу, визначеному реєстратором за його наказом у затверджених
ним посадових інструкціях та внутрішньому Порядку. Приміщення, де
встановлена комп'ютерна техніка, повинно бути обладнане охоронною
та протипожежною сигналізацією. Приміщення, де зберігаються дані системи реєстру, як у
паперовій формі, так і у вигляді записів в електронних базах
даних, повинні бути обладнані охоронною сигналізацією,
протипожежними засобами та відповідати всім вимогам надійного
зберігання даних. Архів повинен бути обладнаний охоронною та протипожежною
сигналізацією, унеможливлювати втрату або пошкодження з будь-яких
причин вхідних та вихідних документів реєстратора. Доступ до
архіву повинен бути обмеженим. Для зберігання бланків сертифікатів реєстратор повинен мати
сховище, обладнане охоронною та протипожежною сигналізацією, або
металеві шафи (сейфи) з обмеженим до них доступом. 3.8.6.2. Емітент для здійснення діяльності щодо ведення
власного реєстру зобов'язаний мати приміщення, яке повинно бути
захищено від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, а також
обладнане охоронною та протипожежною сигналізацією. Доступ до комп'ютерного обладнання, де міститься інформація
системи реєстру, дозволяється тільки уповноваженому на це
персоналу, визначеному керівником емітента за його наказом. 3.8.6.2.1. Емітент повинен зберігати вхідні та вихідні
документи щодо ведення власного реєстру в архіві. Архів повинен
бути обладнаний охоронною та протипожежною сигналізацією,
унеможливлювати втрату або пошкодження з будь-яких причин
документів. Доступ до архіву повинен бути обмежений. 3.8.6.2.2. Для зберігання бланків сертифікатів емітент
повинен мати сховище, яке обладнане охоронною та протипожежною
сигналізацією, або металеві шафи (сейфи) з обмеженим до них
доступом. 3.8.7. Ліцензіат повинен розробити внутрішній Порядок ведення
системи реєстру власників іменних цінних паперів (далі - Порядок),
який має бути затверджений керівником його виконавчого органу та
засвідчений печаткою юридичної особи. Порядок повинен відповідати вимогам, установленим щодо
порядку ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та
містити: а) організаційно-функціональну схему реєстраторської
діяльності, яка повинна відображати схему підрозділів ліцензіата з
визначенням повноважень, що на них покладені; б) перелік та опис виконання основних операцій ліцензіата. У
цьому розділі відповідно до кожної операції повинні бути
відображені дії кожного підрозділу ліцензіата, який причетний до
виконання певної операції, у межах наданих йому повноважень; в) перелік та форми вхідних і вихідних документів ліцензіата; г) перелік та опис заходів загальної безпеки та збереження
інформації у діяльності ліцензіата. У цьому розділі відповідно до
кожного підрозділу та фахівця повинен бути зазначений обсяг
інформації системи реєстру, до якої вони мають доступ; ґ) перелік та тарифи на послуги, що надаються емітенту та
зареєстрованим особам; д) порядок інформування зареєстрованих осіб про зміни в
діяльності емітента або реєстратора; е) посадові інструкції з визначенням кваліфікаційних вимог. 3.8.8. Реєстратор може здійснювати свою діяльність із
залученням своїх філій. При цьому укладення договорів з емітентами щодо ведення їх
реєстрів має здійснюватись від імені реєстратора, що отримав
ліцензію та створив філію. ( Підпункт 3.8.8 доповнено абзацом
згідно з Наказом Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від
06.08.2002 ) 3.8.9. Реєстратор може надати філії повноваження щодо
консолідації повних реєстрів власників іменних цінних паперів
окремого емітента або повноваження стосовно ведення особових
рахунків окремих зареєстрованих у системі реєстру осіб. Факт
надання філії відповідного повноваження повинен бути відображений
у Порядку здійснення філією діяльності з ведення реєстру власників
іменних цінних паперів. Цей Порядок за змістом повинен відповідати вимогам,
установленим до Порядку реєстратора, а також визначати взагалі або
щодо кожного емітента процедури взаємодії філії з реєстратором,
який її створив, та в разі необхідності - з іншою філією цього
реєстратора, яка консолідує реєстр окремого емітента. Філія реєстратора не має права нікому делегувати
повноваження, які надані їй реєстратором. Відповідальність за діяльність філії реєстратора несуть
реєстратор, який її створив, та посадові особи реєстратора. 3.8.10. У разі наявності у філії реєстратора повноважень щодо
ведення особових рахунків окремих зареєстрованих у системі реєстру
осіб, така філія за своїм місцезнаходженням реалізує функції
реєстроутримувача за допомогою системи реєстру відповідно до вимог
пункту 2.2 Положення про порядок ведення реєстрів власників
іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від
26.05.98 N 60 ( vr060312-98 ), щодо тих осіб, яким філією відкрито
особові рахунки. При цьому суб'єкти, що здійснюють консолідацію
реєстрів, до яких входять вищезазначені зареєстровані особи,
повинні вносити до консолідованої системи реєстру всі відомості
або зміни щодо цих осіб у термін не пізніше одного місяця від дати
реєстрації вхідної інформації, яка стосується осіб у філії, що
веде їх особові рахунки. 3.8.11. Функції щодо приймання документів, необхідних для
проведення операцій у системі реєстру, передача їх реєстратору,
приймання та передача документів, отриманих від реєстратора,
вчинення дій щодо підтвердження справжності підпису власників -
фізичних осіб на розпорядженнях, надання консультацій зацікавленим
особам в оформленні розпоряджень та запитів до реєстратора можуть
здійснюватися без створення філії реєстратора. Указані функції може виконувати працівник реєстратора на
території, віддаленій від місцезнаходження реєстратора (у тому
числі - на території емітента), за умови обов'язкового
відображення у системі реєстру відповідного емітента дій щодо
виконання таких функцій (у тому числі у відповідних облікових
журналах). Повноваження працівника реєстратора виконувати певні
функції на території, віддаленій від місцезнаходження реєстратора,
підтверджуються довіреністю керівника, засвідченою печаткою
реєстратора або нотаріально. 3.8.12. У разі прийняття рішення про припинення діяльності
щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів ліцензіат
зобов'язаний протягом тридцяти днів до дати закінчення терміну дії
ліцензії передати документи системи реєстру іншому
реєстроутримувачу в порядку, установленому Положенням про порядок
ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженим
рішенням Комісії від 26.05.98 N 60 ( vr060312-98 ). 3.8.13. Ліцензіат зобов'язаний звітувати перед органом
ліцензування відповідно до Порядку складання та подання
квартального звіту щодо здійснення діяльності по веденню реєстрів
власників іменних цінних паперів, затвердженого наказом Комісії
від 27.09.96 N 219 ( z0670-96 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 18.11.96 за N 670/1695. 3.8.14. Ліцензіат протягом строку дії ліцензії зобов'язаний
повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у
документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі
виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти
робочих днів подати до органу ліцензування (в управління, яке
здійснює приймання та розгляд документів на отримання ліцензії)
відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або
їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені
зміни, а саме: ( Підпункт 3.8.14 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.8.14.1. Нотаріально засвідчені копії змін та доповнень до
статуту та установчого договору реєстратора, які зареєстровані в
установленому порядку (крім банку); 3.8.14.2. Нотаріально засвідчені копії змін та доповнень до
статуту (для банку), зареєстровані в установленому порядку
Національним банком України; 3.8.14.3. Повідомлення про появу в складі акціонерів
товариства органів державної влади, центрів сертифікатних
аукціонів та їх правонаступників (подається реєстраторами,
створеними у формі акціонерного товариства); 3.8.14.4. Довідку про зміни у складі акціонерів - юридичних
осіб товариства, частка яких у статутному фонді цього реєстратора
перевищила 25 відсотків (подається реєстраторами, створеними у
формі акціонерного товариства), згідно з додатком 7; 3.8.14.5. Довідку про керівних посадових осіб (керівника,
його заступника, головного бухгалтера) та фахівців реєстратора,
які повинні бути сертифіковані в установленому органом
ліцензування порядку, згідно з додатком 4. 3.8.14.6. Письмове повідомлення в разі виникнення у
ліцензіата-емітента факту перевищення кількості власників іменних
цінних паперів більше 500 осіб (у сукупності з усіх випусків
іменних цінних паперів емітента); ( Підпункт 3.8.14 доповнено
підпунктом 3.8.14.6 згідно з Наказом Держпідприємництва N 80
( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.8.14.7 довідку про зміни у складі фахівців емітента, які
безпосередньо здійснюють діяльність щодо ведення власного реєстру
власників іменних цінних паперів та повинні бути сертифіковані в
установленому органом ліцензування порядку, згідно з додатком 4. У разі відсутності (з будь-яких причин) у емітента
сертифікованого фахівця він повинен відновити встановлену
кількість у термін не пізніше двох місяців від дати виникнення
цього факту. Підпункт 3.8.14 доповнено підпунктом 3.8.14.7 згідно з Наказом
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.8.15. Реєстратор зобов'язаний протягом двадцяти робочих
днів з дати виникнення змін у професійній діяльності подати до
органу ліцензування відповідне повідомлення у письмовій формі про:
( Підпункт 3.8.15 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 )
( Підпункт 3.8.15.1 виключено на підставі Наказу
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 )
3.8.15.1. Арешт банківських рахунків реєстратора із
зазначенням причини арешту, хто його здійснив та на який термін, а
також дату зняття; 3.8.15.2. Вихід реєстратора із СРО із зазначенням причини
виходу. У цьому разі реєстратор повинен протягом двох місяців
стати членом іншої СРО та повідомити про це орган ліцензування. 3.8.16. Ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів
з дати видачі ліцензії (яка зазначена на бланку ліцензії) подати
до територіального органу Комісії за своїм місцезнаходженням у
письмовій формі інформацію про отримання ліцензії і облікову
картку професійного учасника ринку цінних паперів згідно з
додатком 11 та в електронному вигляді у форматі, визначеному
органом ліцензування. У разі зміни у процесі діяльності ліцензіата відомостей,
зазначених в обліковій картці, а також отримання копій ліцензії
для здійснення філіями ліцензіата професійної діяльності на ринку
цінних паперів (їх анулювання) ліцензіат зобов'язаний протягом
тридцяти календарних днів письмово повідомити про ці зміни
територіальний орган Комісії, надати облікову картку з
відповідними змінами, заповнити облікову картку щодо кожної філії,
яка отримала в установленому порядку копію ліцензії, та надати
дискету з поновленою інформацією. Підпункт 3.8.16 в редакції Наказу Держпідприємництва N 80
( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.8.17. Якщо філія(ї) реєстратора відкривається в інших
регіонах (не за місцезнаходженням реєстратора), то він повинен
повідомити про це відповідні територіальні органи органу
ліцензування та надати їм інформацію згідно з п.3.8.16 Ліцензійних
умов. 3.8.18. Усі відомості надаються до органу ліцензування з
відповідним супровідним листом з обов'язковим зазначенням номера
ліцензії, печаткою та підписом керівника товариства. Крім
паперової форми, відомості повинні надаватися в установленій
органом ліцензування електронній формі.
3.9. Ліцензійні умови провадження організаторами торгівлі

професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності по організації торгівлі на ринку цінних паперів
3.9.1. Організатор торгівлі, який отримав відповідну
ліцензію, зобов'язаний звітувати перед органом ліцензування
відповідно до Положення про реєстрацію фондових бірж та
торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності,
затвердженого наказом Комісії від 15.01.97 N 9 ( z0020-97 ) "Про
затвердження Положення про реєстрацію фондових бірж та
торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.02.97 за
N 20/1824 (зі змінами та доповненнями), та Положення про
електронну форму звітності для діючих в Україні бірж та
торговельно-інформаційних систем, затвердженого рішенням Комісії
від 11.11.97 N 57 ( v0057312-97 ) "Про затвердження Положення про
електронну форму звітності для діючих в Україні бірж та
торговельно-інформаційних систем". 3.9.2. Протягом строку дії ліцензії організатор торгівлі
повинен дотримуватись таких вимог: 3.9.2.1. Статутний фонд організатора торгівлі має становити
величину, не меншу за мінімальний розмір статутного фонду,
установлений ліцензійними умовами для отримання ліцензії; 3.9.2.2. Частка статутного фонду організатора торгівлі, що
належить одному акціонеру/учаснику - торговцю цінними паперами, не
може перевищувати 5 відсотків статутного фонду організатора
торгівлі; 3.9.2.3. Активи організатора торгівлі не можуть бути
сформовані недержавними цінними паперами, крім акцій депозитарію; 3.9.2.4. Частка довгострокових (не менше одного року)
державних цінних паперів в активах організатора торгівлі не може
перевищувати 30 відсотків; 3.9.2.5. Прибуток від діяльності організатора торгівлі має
спрямовуватися лише на розвиток його діяльності, передбаченої
статутом. 3.9.3. Організатор торгівлі зобов'язаний щокварталу до 25-го
числа місяця, наступного за звітним кварталом (за підсумками року
- до 1 березня наступного за звітним періодом), подати до органу
ліцензування (управління, яке здійснює розгляд документів на
отримання ліцензії) довідку про розмір статутного фонду та склад
активів з розкриттям даних аналітичного обліку за статтями балансу
щодо фінансових інвестицій, завірену керівником і головним
бухгалтером та засвідчену печаткою. ( Підпункт 3.9.3 в редакції
Наказу Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.9.4. Організатор торгівлі протягом строку дії ліцензії
зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних,
зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу
ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний
протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування (в
управління, яке здійснює приймання та розгляд документів на
отримання ліцензії) відповідне повідомлення в письмовій формі
разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які
підтверджують зазначені зміни, а саме: ( Підпункт 3.9.4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держпідприємництва N 80
( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.9.4.1. Довідку про зміни в складі засновників, акціонерів
(учасників) організатора торгівлі та/або зміни їх частки в
статутному фонді згідно з додатком 7; 3.9.4.2. Довідку про зміни в складі керівних посадових осіб
та фахівців організатора торгівлі, його філій, що безпосередньо
залучені до організації торгівлі цінними паперами, які
сертифіковані в установленому органом ліцензування порядку
(довідка надається згідно з додатком 4). Для філії організатора торгівлі в процесі провадження
діяльності кількість сертифікованих фахівців повинна становити не
менше трьох (у тому числі керівні посадові особи). У разі
зменшення в організатора торгівлі необхідної чисельності фахівців
(у тому числі керівні посадові особи) він повинен відновити
потрібну кількість протягом трьох місяців; ( Пункт 3.9.4.2
доповнено абзацом згідно з Наказом Держпідприємництва N 145
( z1043-01 ) від 29.11.2001 ) 3.9.4.3. Довідку про сплату збільшення статутного фонду
згідно з додатком 12; 3.9.4.4. Довідку про зміни в складі членів/учасників
організатора торгівлі. Зазначені в цьому пункті відомості надаються до органу
ліцензування з відповідним супровідним листом, мають бути
засвідчені печаткою та підписом керівника організатора торгівлі.
Крім паперової форми, відомості повинні бути надані в установленій
органом ліцензування електронній формі. 3.9.5. Організатор торгівлі зобов'язаний протягом сорока
п'яти робочих днів з дати отримання ліцензії подати до органу
ліцензування: ( Підпункт 3.9.5 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.9.5.1. Списки членів постійних рад, комісій, комітетів
організатора торгівлі; 3.9.5.2. Перелік цінних паперів, що перебувають у лістингу
організатора торгівлі, із зазначенням емітента та характеристик
емісії цінних паперів; 3.9.5.3. Перелік видів послуг, що надаються організатором
торгівлі, із зазначенням розміру плати за ними; 3.9.5.4. Перелік зареєстрованих на фондовій біржі брокерських
контор. 3.9.6. Організатор торгівлі зобов'язаний протягом двадцяти
робочих днів з дати виникнення змін, що відбулись у процесі його
професійної діяльності, надати до органу ліцензування у письмовій
формі відповідну інформацію про: ( Підпункт 3.9.6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 )
від 06.08.2002 ) 3.9.6.1. Зміни до списків членів постійних рад, комісій,
комітетів організатора торгівлі; 3.9.6.2. Зміни до переліку цінних паперів, що перебувають у
лістингу організатора торгівлі, зі зазначенням емітента та
характеристик емісії цінних паперів; 3.9.6.3. Зміни до переліку видів послуг, що надаються
організатором торгівлі, із зазначенням розміру плати за ними; 3.9.6.4. Зміни в складі зареєстрованих на фондовій біржі
брокерських контор; 3.9.6.5. Укладені договори з депозитаріями та/або з
розрахунково-кліринговими установами (із зазначенням їх повного
найменування, місцезнаходження та номера телефону, якщо вони
обслуговують даного організатора торгівлі). 3.9.7. Організатор торгівлі зобов'язаний подавати до органу
ліцензування на реєстрацію всі зміни та/або доповнення, що
вносяться до Правил організатора торгівлі, та нові правила
протягом десяти робочих днів з дати їх прийняття відповідним
органом організатора торгівлі. 3.9.8. Організатор торгівлі зобов'язаний подавати до органу
ліцензування на погодження всі зміни та/або доповнення, що
вносяться до нормативних документів, які подавались на отримання
ліцензії, та нові нормативні документи не пізніше тридцяти робочих
днів з дати їх прийняття відповідним органом організатора
торгівлі. ( Підпункт 3.9.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.9.9. Для реєстрації або погодження змін та/або доповнень до
правил та інших нормативних документів, а також нових нормативних
документів організатором торгівлі до органу ліцензування подаються
такі документи: 3.9.9.1. Заява про реєстрацію або погодження змін та/або
доповнень до правил та інших нормативних документів або нових
нормативних документів організатора торгівлі; 3.9.9.2. Обгрунтування причин унесення змін та/або доповнень
до правил та інших нормативних документів або розробки нових
нормативних документів організатора торгівлі; 3.9.9.3. Зміни та/або доповнення до правил та інших
нормативних документів разом із порівняльною таблицею старої та
нової редакцій або нові нормативні документи організатора
торгівлі. 3.9.10. Документи, зазначені в п.3.9.9.3, подаються
організатором торгівлі в двох примірниках, мають бути затверджені
відповідним органом організатора торгівлі, підписані його
посадовою особою та засвідчені печаткою юридичної особи, сторінки
документів мають бути прошиті та пронумеровані. 3.9.11. У разі подання неповного переліку документів,
передбаченого п.3.9.9, або невідповідності поданих документів
вимогам, зазначеним у п.3.9.10, вони не приймаються до розгляду і
в той самий день повертаються заявнику. 3.9.12. За наслідками розгляду заяви та поданих на реєстрацію
або погодження документів органом ліцензування приймається
рішення: 3.9.12.1. Про реєстрацію або погодження змін та/або доповнень
до правил та інших нормативних документів або нових нормативних
документів організатора торгівлі; 3.9.12.2. Про відмову в реєстрації або погодженні змін та/або
доповнень до правил та інших нормативних документів або нових
нормативних документів організатора торгівлі. 3.9.13. Рішення приймається не пізніше 30 робочих днів з дня
одержання документів, передбачених п.3.9.9 Ліцензійних умов.
( Підпункт 3.9.13 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.9.14. У разі наявності в органу ліцензування зауважень до
змісту поданих документів вона має право у 30-денний термін з дати
приймання заяви та документів на реєстрацію або погодження змін
та/або доповнень до правил та інших нормативних документів або
нових нормативних документів організатора торгівлі направити
заявнику повідомлення про необхідність унесення змін та доповнень
до наданих документів. 3.9.15. Підставою для відмови в реєстрації або погодженні
змін та/або доповнень до правил та інших нормативних документів
або нових нормативних документів організатора торгівлі може бути: 3.9.15.1. Невідповідність поданих документів вимогам чинного
законодавства; 3.9.15.2. Наявність у поданих документах недостовірних даних; 3.9.15.3. Наявність у поданих документах підстав для
дискримінації або порушення прав членів/учасників організатора
торгівлі. 3.9.16. У рішенні про відмову в реєстрації або погодженні
змін та/або доповнень до правил та інших нормативних документів
або нових нормативних документів організатора торгівлі мають бути
зазначені підстави відмови. 3.9.17. Повідомлення про прийняте органом ліцензування
рішення в письмовій формі та копія відповідного рішення
надсилаються заявнику протягом десяти робочих днів з дати його
прийняття. ( Підпункт 3.9.17 в редакції Наказу Держпідприємництва
N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.9.18. Якщо органом ліцензування прийняте рішення про
реєстрацію або погодження змін та/або доповнень до правил та інших
нормативних документів або нових нормативних документів, то
організатор торгівлі має право здійснювати діяльність з
урахуванням унесених змін та/або доповнень або нових нормативних
документів з дати прийняття відповідного рішення органом
ліцензування. У цьому разі на обох примірниках відповідних змін
та/або доповнень або нових нормативних документів, один з яких
повертається заявнику, ставиться відмітка органу ліцензування про
реєстрацію або погодження із зазначенням дати та номера
відповідного рішення органу ліцензування. ( Підпункт 3.9.18 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держпідприємництва N 80
( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.9.19. Якщо органом ліцензування прийнято рішення про
відмову в реєстрації або погодженні змін та/або доповнень до
правил та інших нормативних документів або нових нормативних
документів, то організатор торгівлі не може використовувати
зазначені зміни та/або доповнення або нові нормативні документи у
своїй діяльності й повинен відмінити їх у встановленому порядку. 3.9.20. За реєстрацію правил та змін до правил організатора
торгівлі стягується плата в розмірі, установленому рішенням
Комісії від 16.12.99 N 263 ( z0231-00 ). 3.9.21. Організатор торгівлі протягом п'яти робочих днів з
дати одержання повідомлення щодо прийняття рішення про реєстрацію
його правил або змін до правил повинен надати до органу
ліцензування копію платіжного доручення про перерахування плати за
їх реєстрацію. ( Підпункт 3.9.21 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.9.22. Ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів
з дати видачі ліцензії (яка зазначена на бланку ліцензії) подати
до територіального органу Комісії за своїм місцезнаходженням у
письмовій формі інформацію про отримання ліцензії і облікову
картку професійного учасника ринку цінних паперів згідно з
додатком 11 та в електронному вигляді у форматі, визначеному
органом ліцензування. У разі зміни у процесі діяльності ліцензіата відомостей,
зазначених в обліковій картці, а також отримання копій ліцензії
для здійснення філіями ліцензіата професійної діяльності на ринку
цінних паперів (їх анулювання) ліцензіат зобов'язаний протягом
тридцяти календарних днів письмово повідомити про ці зміни
територіальний орган Комісії, надати облікову картку з
відповідними змінами, заповнити облікову картку щодо кожної філії,
яка отримала в установленому порядку копію ліцензії, та надати
дискету з поновленою інформацією. Підпункт 3.9.22 в редакції Наказу Держпідприємництва N 80
( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 3.9.23. Якщо організатор торгівлі відкриває філію(ї) в інших
регіонах (не за його місцезнаходженням), то він повинен повідомити
про це відповідні територіальні органи органу ліцензування та
надати їм інформацію згідно з п.3.9.22 Ліцензійних умов.
3.10. Ліцензійні умови провадження компаніями

з управління активами професійної діяльності

на ринку цінних паперів - діяльності

з управління активами ІСІ
3.10.1. Компанія з управління активами може проводити свою
професійну діяльність тільки за умови вступу до щонайменше однієї
саморегулівної організації, про що вона повинна повідомити орган
ліцензування (управління, яке здійснює розгляд документів на
отримання ліцензії) не пізніше трьох місяців після отримання
ліцензії (з доданням копії відповідного документа). 3.10.2. Мінімальні вимоги до технічного забезпечення компанії
з управління активами при провадженні професійної діяльності, а
саме засобів зв'язку і обробки інформації, - одна телефонна лінія
і два комп'ютери. 3.10.3. Компанія з управління активами протягом строку дії
ліцензії зобов'язана повідомляти орган ліцензування про всі зміни
даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії. У разі виникнення таких змін компанія з управління
активами зобов'язана протягом десяти робочих днів подати до органу
ліцензування (управління, яке здійснює розгляд документів на
отриманні ліцензії) відповідне повідомлення у письмовій формі
разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які
підтверджують зазначені зміни, а саме: 3.10.3.1 нотаріально засвідчені копії змін та доповнень до
статуту та установчого договору, які зареєстровані в установленому
порядку. При внесенні змін до установчих документів, пов'язаних із
збільшенням статутного фонду, компанія з управління активами
повинна сплатити вказане збільшення тільки за рахунок грошових
коштів; 3.10.3.2 довідку про зміни в складі керівних посадових осіб
та фахівців компанії з управління активами, її філій, що
безпосередньо здійснюватимуть діяльність з управління активами
ІСІ, які сертифіковані в установленому органом ліцензування
порядку. Довідка надається згідно з додатком 4. У разі зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців
(у тому числі керівних посадових осіб) у процесі здійснення
діяльності компанії з управління активами необхідно відновити
потрібну кількість протягом двох місяців; 3.10.3.3 довідку про випуски цінних паперів згідно з додатком
10; 3.10.3.4 інформацію про припинення діяльності компанії з
управління активами ІСІ шляхом її реорганізації (злиття,
приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з
будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу юридичної
особи (з доданням копії відповідного рішення). 3.10.4. Компанія з управління активами зобов'язана протягом
двадцяти робочих днів з дати виникнення змін у інформації про
професійну діяльність подати до органу ліцензування відповідне
повідомлення в письмовій формі про: 3.10.4.1 арешт банківських рахунків компанії з управління
активами із зазначенням причини арешту, хто його здійснив та на
який термін, а також дату зняття арешту; 3.10.4.2 вихід компанії з управління активами з
саморегулівної організації із зазначенням причини виходу. У цьому разі компанія з управління активами повинна протягом
трьох місяців стати членом іншої саморегулівної організації та
повідомити про це орган ліцензування. 3.10.5. Ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів
з дати видачі ліцензії (яка зазначена на бланку ліцензії) подати
до територіального органу Комісії за своїм місцезнаходженням у
письмовій формі інформацію про отримання ліцензії і облікову
картку професійного учасника ринку цінних паперів згідно з
додатком 11 та в електронному вигляді у форматі, визначеному
органом ліцензування. У разі зміни у процесі діяльності ліцензіата відомостей,
зазначених в обліковій картці, а також отримання копій ліцензії
для здійснення філіями ліцензіата професійної діяльності на ринку
цінних паперів (їх анулювання) ліцензіат зобов'язаний протягом
тридцяти календарних днів письмово повідомити про ці зміни
територіальний орган Комісії, надати облікову картку з
відповідними змінами, заповнити облікову картку щодо кожної філії,
яка отримала в установленому порядку копію ліцензії, та надати
дискету з поновленою інформацією. 3.10.6. Якщо філія(ї) компанії з управління активами
відкривається в інших регіонах (не за місцезнаходженням компанії),
то компанія з управління активами повинна повідомити про це
відповідний територіальний орган Комісії та надати йому інформацію
згідно з п.3.10.5 Ліцензійних умов. Усі відомості подаються до органу ліцензування з відповідним
супровідним листом з обов'язковим зазначенням номера ліцензії
компанії з управління активами, печаткою та підписом керівника
товариства та, крім паперової форми, повинні надаватись в
установленій органом ліцензування електронній формі. 3.10.7. Компанія з управління активами повинна розробити та
затвердити відповідним органом управління такі документи: - внутрішнє положення про професійну діяльність з управління
активами ІСІ; - інші документи, що визначені нормативно-правовим актом,
який регулює здійснення компанією з управління активами
професійної діяльності з управління активами ІСІ. Зазначені документи повинні відповідати вимогам цього
нормативно-правового акта. 3.10.7.1. Внутрішнє положення про професійну діяльність з
управління активами повинно містити: а) організаційно-функціональну схему керування діяльністю з
управління активами ІСІ, яка відображає схему підрозділів компанії
з управління активами в залежності від покладених на них завдань; б) кваліфікаційні вимоги до фахівців, які здійснюють
діяльність з управління активами ІСІ; в) перелік та опис основних операцій компанії з управління
активами. У цьому розділі відповідно до кожної операції мають бути
відображені дії кожного підрозділу компанії з управління активами,
який причетний до виконання певної операції, у межах наданих йому
повноважень; г) порядок інформування акціонерів корпоративного та
учасників пайового інвестиційного фонду щодо внесення змін до
реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ. Це стосується
компанії з управління активами ІСІ відкритого типу, яка самостійно
веде реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ, а також компанії
з управління активами пайового інвестиційного фонду, яка
самостійно веде реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ, якщо
кількість учасників такого фонду не перевищує 500 осіб; ґ) принципи організації рекламної компанії відповідно до
законодавства про рекламу. 3.10.8. Усі угоди та договори, які компанія з управління
активами буде укладати після отримання ліцензії, мають відповідати
вимогам чинного законодавства. Розділ 3 доповнено пунктом 3.10 згідно з Наказом
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 )
4. Анулювання ліцензії (копії ліцензії)
4.1. Підставами для анулювання ліцензії (копії ліцензії) є: 4.1.1. Заява професійного учасника про анулювання ліцензії; 4.1.2. Акт про повторне порушення професійним учасником
ліцензійних умов; 4.1.3. Рішення про скасування державної реєстрації
професійного учасника як суб'єкта господарювання; 4.1.4. Акт про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих професійним учасником для одержання ліцензії; 4.1.5. Акт про встановлення факту передачі ліцензії або її
копії іншій юридичній особі для провадження професійної діяльності
на ринку цінних паперів; 4.1.6. Акт про встановлення факту неподання професійним
учасником у встановлений термін повідомлення про зміну даних,
зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу
ліцензії (копії ліцензії); 4.1.7. Акт про невиконання професійним учасником
розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов; 4.1.8. Неможливість професійного учасника забезпечити
виконання ліцензійних умов, установлених для професійної
діяльності на ринку цінних паперів, зокрема початок відповідно до
чинного законодавства процедури ліквідації професійного учасника.
( Пункт 4.1.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від 29.11.2001 ) 4.2. У разі анулювання ліцензії за заявою професійного
учасника до неї необхідно додати: 4.2.1. Засвідчену печаткою копію рішення відповідного органу
професійного учасника з цього питання; 4.2.2. Бухгалтерський баланс за останній звітний період та
довідку про виконання всіх угод (зобов'язань) перед клієнтами при
провадженні професійною діяльності на ринку цінних паперів,
підписані керівником і головним бухгалтером та засвідчені печаткою
товариства; 4.2.3. Бланк ліцензії (оригінал); 4.2.4. Копії актів приймання-передачі всіх реєстрів
емітентів, за обслуговування яких відповідав реєстратор,
засвідчені печаткою реєстратора (для професійного учасника
реєстратора). ( Пункт 4.2 доповнено підпунктом 4.2.4 згідно з
Наказом Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 ) 4.3. Орган ліцензування у разі отримання в установленому
порядку заяви професійного учасника (з доданням відповідних
документів) про анулювання ліцензії або рішення про скасування
державної реєстрації професійного учасника як суб'єкта
господарювання повинен протягом десяти робочих днів з дати
надходження вказаних документів прийняти рішення про анулювання
ліцензії. Рішення про анулювання ліцензії оформлюється відповідним
наказом, який підписується керівником органу ліцензування чи
керівником його територіального органу в межах наданих повноважень
згідно з абзацом другим п.1.4 Ліцензійних умов. У разі надання
професійним учасником заяви про анулювання ліцензії рішення
вручається (надсилається) заявнику не пізніше трьох робочих днів з
дати його прийняття. ( Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від 29.11.2001 ) 4.4. Анулювання копії ліцензії, яку отримала відповідна
філія, за заявою професійного учасника здійснюється відповідно до
п.3.2 Ліцензійних умов. 4.5. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта
про встановлення факту неподання в установлений термін
повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що
додавались до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії); акта про
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
професійним учасником для одержання ліцензії (копії ліцензії);
акта про встановлення факту передачі ліцензії (копії ліцензії)
іншій юридичній особі для провадження професійної діяльності на
ринку цінних паперів; акта про невиконання розпорядження про
усунення порушень ліцензійних умов, акта про повторне порушення
професійним учасником ліцензійних умов здійснюється Уповноваженою
особою органу ліцензування відповідно до чинного законодавства.
( Пункт 4.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від 29.11.2001 ) 4.6. Рішення про анулювання ліцензії або її копії (з
будь-яких підстав) набирає чинності через десять днів з дати його
прийняття. 4.7. Якщо професійний учасник протягом цього часу подає
скаргу до експертно-апеляційної ради, дія даного рішення органу
ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення
спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування. 4.8. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії
(копії ліцензії) уноситься до ліцензійного реєстру не пізніше
наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про
анулювання ліцензії (копії ліцензії). 4.9. У разі анулювання ліцензії на підставі актів,
визначенних у п.4.5 Ліцензійних умов, ліцензіат може одержати нову
ліцензію на право провадження професійної діяльності на ринку
цінних паперів не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення
органом ліцензування про анулювання попередньої ліцензії. 4.10. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в
судовому порядку. 4.11. Дія анулюваної ліцензії, рішення про анулювання якої не
було оскаржено в установленому чинним законодавством порядку або
оскарження її не призвело до відміни рішення, не може бути
поновлена.
Начальник Управління ліцензування
видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та
ліцензування Держпідприємництва
України О.В.Єфремов
Начальник Управління ліцензування
діяльності професійних учасників
ринку цінних паперів Державної
комісії з цінних паперів та
фондового ринку К.Г.Отченаш
Додаток 1

до п.2.1 Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності на ринку

цінних паперів
Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку
"___"______200_ р. N____
(дата написання заяви)
Заява

про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності

на ринку цінних паперів
Заявник _________________________________________________________,

(повне найменування) ісцезнаходження ________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
банківські реквізити:
назва банку _____________________________________________________,
адреса банку ____________________________________________________,
МФО, поточний рахунок ___________________________________________,
просить видати ліцензію на здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів: 1) __________________________________________________________

(указується вид діяльності згідно з п.1.3 Ліцензійних умов) 2) __________________________________________________________ 3) __________________________________________________________
Місце провадження діяльності: ------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування філій і |Місцезнаходження|Назва виду(ів) |Назва виду(ів) | інших відокремлених | |професійної діяльності |професійної діяльності | підрозділів заявника | |на ринку цінних паперів, |на ринку цінних паперів,| | |яку здійснює філія |яку здійснює філія, | | |заявника, повноваження |повноваження філії (для | | |філії (для реєстратора) |реєстратора) | ---------------------+----------------+--------------------------+------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ---------------------+----------------+--------------------------+------------------------| ---------------------+----------------+--------------------------+------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від 29.11.2001, N 80
( zb766-02 ) від 06.08.2002 )
Додаток 2

до п.3.1 Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності на ринку

цінних паперів
Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку
"___"______200__ р. N____
(дата написання заяви)
Заява
про видачу копії(й) ліцензії(й) на здійснення професійної

діяльності на ринку цінних паперів
Заявник _________________________________________________________,

(повне найменування) ісцезнаходження ________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
банківські реквізити:
назва банку _____________________________________________________,
адреса банку ____________________________________________________,
МФО, поточний рахунок ___________________________________________,
вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія _______________ _________________________________________________________________
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
термін дії ліцензії з ___________ по ____________________________,
просить видати копію(ї) ліцензії у зв'язку зі створенням нового
відокремленого підрозділу та/або розширенням переліку діючих: ------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування філій і |Місцезнаходження|Назва виду(ів) |Назва виду(ів) | інших відокремлених | |професійної діяльності |професійної діяльності | підрозділів заявника | |на ринку цінних паперів, |на ринку цінних паперів,| | |яку здійснює філія |яку здійснює філія, | | |заявника, повноваження |повноваження філії (для | | |філії (для реєстратора) |реєстратора) | ---------------------+----------------+--------------------------+------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ---------------------+----------------+--------------------------+------------------------| ---------------------+----------------+--------------------------+------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------

Два примірники опису (переліку) документів додаються.
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.)
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від 29.11.2001, N 80
( zb766-02 ) від 06.08.2002 )

Додаток 3

до п.3.1.3 Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності на ринку

цінних паперів
Довідка про філії (інші відокремлені структурні підрозділи)

заявника, яким надаються повноваження щодо здійснення

професійної діяльності на ринку цінних паперів
Дата складення довідки: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ N |Повна назва|Дата та номер рішення |Номер та дата|Дата видачі|Код |Місцезнаходження|Телефони| з/п| |про створення філії |рішення про |копії |за |філії | | | |(надання повноважень |видачу копії |ліцензії |ЄДРПОУ | | | | |щодо здійснення профе-|ліцензії | |філії | | | | |сійної діяльності на | | |(у разі | | | | |ринку цінних паперів) | | |його | | | | | | | |наявності)| | | ---+-----------+----------------------+-------------+-----------+----------+----------------+--------| 1 | | | | | | | | ---+-----------+----------------------+-------------+-----------+----------+----------------+--------| 2 | | | | | | | | ---+-----------+----------------------+-------------+-----------+----------+----------------+--------| 3 | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.)
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 )
Додаток 4

до п.3.1.4, 3.5.6.6, 3.6.1.16.2,

3.6.2.14.2, 3.8.14.5 та 3.9.4.2

Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності на ринку цінних

паперів
Довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника (філії або іншого відокремленого структурного підрозділу), які сертифіковані в установленому органом ліцензування

порядку
Дата складання довідки: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Прізвище,|Символ |Посада|Освіта|Стаж |Телефони|Сертифікат: номер, |Відомості щодо |Назва документа | з/п|ім'я, по |головної| | |роботи | |дата видачі, термін |перебування під |(дата, номер), | |батькові |контори | | |на | |дії, вид професійної|слідством, штрафи |яким призначений | | |чи | | |ринку | |діяльності з цінними|за адміністративні|(звільнений) | | |філії* | | |цінних | |паперами |правопорушення на |фахівець із | | | | | |паперів| | |ринку цінних |зазначенням дати | | | | | | | | |паперів |його призначення | | | | | | | | | |(звільнення) | ---+---------+--------+------+------+-------+--------+--------------------+------------------+-----------------| 1 | | | | | | | | | | ---+---------+--------+------+------+-------+--------+--------------------+------------------+-----------------| 2 | | | | | | | | | | ---+---------+--------+------+------+-------+--------+--------------------+------------------+-----------------| 3 | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.) _____________
* Г - працівники головної контори товариства, Ф - працівники
філії.
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 )

Додаток 5

до п.3.3 Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності на ринку

цінних паперів
Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку
"___"______200__ р. N____
(дата написання заяви)
Заява

про переоформлення ліцензії на здійснення професійної

діяльності на ринку цінних паперів
Заявник _________________________________________________________,

(повне найменування) ісцезнаходження ________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
банківські реквізити:
назва банку _____________________________________________________,
адреса банку ____________________________________________________,
МФО, поточний рахунок____________________________________________,
вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія ______________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
термін дії ліцензії з ______________ по _________________________,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________ _________________________________________________________________

(зазначити причину) ісце провадження діяльності: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування філій | Місцезнаходження |Назва виду(ів) професійної|Назва виду(ів) професійної | і інших відокремлених | |діяльності на ринку цінних|діяльності на ринку цінних | підрозділів заявника | |паперів, яку здійснює |паперів, яку здійснює філія | | |філія, повноваження філії |заявника, повноваження філії | | |(для реєстратора) |реєстратора) | -----------------------+-------------------+--------------------------+-------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -----------------------+-------------------+--------------------------+-------------------------------| -----------------------+-------------------+--------------------------+-------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Два примірники опису (переліку) документів додаються.
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.)
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 80 ( zb766-02 ) від 06.08.2002 )
Додаток 6

до п.3.4 Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності на ринку

цінних паперів
Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку
"___"______200__ р. N____
(дата написання заяви)
Заява

про видачу дубліката ліцензії на здійснення професійної

діяльності на ринку цінних паперів
Заявник _________________________________________________________,

(повне найменування) ісцезнаходження ________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
банківські реквізити:
назва банку _____________________________________________________,
адреса банку ____________________________________________________,
МФО, поточний рахунок ___________________________________________,
перелік філій, інших відокремлених підрозділів заявника, які мають
повноваження щодо здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів, із зазначенням їх місцезнаходження _______________ ________________________________________________________________,
вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія _______________ ________________________________________________________________,
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ______________ ________________________________________________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
термін дії ліцензії з ________________ по _______________________,
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _____________________ _________________________________________________________________

(зазначити причину) Опис (перелік) документів додається.
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.)
Додаток 7

до п.3.5.6.3, 3.6.2.14.1,

3.8.14.4 та 3.9.4.1 Ліцензійних умов

провадження професійної діяльності на

ринку цінних паперів
Довідка про засновників, акціонерів, учасників заявника (з виділенням професійних учасників ринку цінних паперів)
Дата складення довідки: ------------------------------------------------------------------------------------------------ N |Повна назва юридичної особи|Код за |Символ |Місцезнаходження |Частка в |Частка в | з/п|чи П.І.Б. фізичної особи |ЄДРПОУ |учасника |юридичної особи чи |статутному|статутному| |засновника, учасника, |юридичної |ринку |паспортні дані |фонді |фонді | |акціонера заявника |особи |цінних |фізичної особи |заявника |заявника | | |засновника,|паперів* |засновника, |(грн.) |(%) | | |учасника, |(для |учасника, акціонера| | | | |акціонера |юридичних|заявника | | | | |заявника |осіб) | | | | ---+---------------------------+-----------+---------+-------------------+----------+----------| 1 | | | | | | | ---+---------------------------+-----------+---------+-------------------+----------+----------| 2 | | | | | | | ---+---------------------------+-----------+---------+-------------------+----------+----------| 3 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.)
___________________
* Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, І -
інвестиційні фонди, Д - депозитарії, Б - біржі, С -
саморегулівні організації, З - зберігачі, О - інші юридичні
особи, які не є професійними учасниками ринку цінних паперів.
Додаток 8

до п.3.5.6.4 Ліцензійних умов

провадження професійної діяльності на

ринку цінних паперів
Довідка про засновників, акціонерів, учасників тих юридичних
осіб, які мають понад 10 відсотків у статутному фонді
заявника (з виділенням професійних учасників ринку цінних

паперів)
Дата складення довідки: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Повна назва |Повна назва |Код за ЄДРПОУ|Символ |Місцезнаходження |Частка в |Частка в | з/п|юридичної особи, |юридичної особи чи |юридичної |учасника |юридичної особи чи|статутному|статутному| |яка має понад 10% |П.І.Б. фізичної особи,|особи, яка є |ринку |місце проживання |фонді |фонді | |у статутному фонді|які є засновниками, |засновником, |цінних |фізичної особи, |зазначеної|зазначеної| |заявника |учасниками, |учасником, |паперів* |яка є засновником,|юридичної |юридичної | | |акціонерами зазначеної|акціонером |(для |учасником, |особи |особи (%) | | |юридичної особи |зазначеної |юридичних|акціонером |(грн.) | | | | |юридичної |осіб) |зазначеної | | | | | |особи | |юридичної особи | | | ---+------------------+----------------------+-------------+---------+------------------+----------+----------| 1 | | | | | | | | ---+------------------+----------------------+-------------+---------+------------------+----------+----------| 2 | | | | | | | | ---+------------------+----------------------+-------------+---------+------------------+----------+----------| 3 | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.)
__________________
* Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, І -
інвестиційні фонди, Д - депозитарії, Б - біржі, С -
саморегулівні організації, З - зберігачі, О - інші юридичні
особи, які не є професійними учасниками ринку цінних паперів.
Додаток 9

до п.3.5.6.5 Ліцензійних умов

провадження професійної діяльності на

ринку цінних паперів
Довідка про юридичних осіб,
у яких заявник має частку понад 5 відсотків статутного фонду

(заповнюється окремо про кожну юридичну особу)
Дата складення довідки: ------------------------------------------------------------------------------------ N | Повна назва |Символ |Код за |Місцезнаходження|Частка заявника|Частка | з/п|юридичної особи |учасника|ЄДРПОУ |юридичної особи |в статутному |заявника в| | |ринку |юридичної| |фонді юридичної|статутному| | |цінних |особи | |особи, грн. |фонді | | |паперів*| | | |юридичної | | | | | | |особи, % | ---+----------------+--------+---------+----------------+---------------+----------| 1 | | | | | | | ---+----------------+--------+---------+----------------+---------------+----------| 2 | | | | | | | ---+----------------+--------+---------+----------------+---------------+----------| 3 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.)
________________
* Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, І -
інвестиційні фонди, Д - депозитарії, Б - біржі, С -
саморегулівні організації, З - зберігачі, О - інші юридичні
особи, які не є професійними учасниками ринку цінних паперів.
Додаток 10

до п.3.5.6.7 Ліцензійних умов

провадження професійної діяльності на

ринку цінних паперів
Довідка про випуски цінних паперів заявником
Дата складання довідки: ----------------------------------------------------------------------------------------- N | Вид цінного папера |Номінальна|Кількість|Загальна сума|Номер свідоцтва про | з/п|(із зазначенням категорії)|вартість |цінних |випуску, грн.|реєстрацію випуску, | | |цінного |паперів, | |дата, назва | | |паперу, | шт. | |реєструвального органу| | | грн. | | | | ---+--------------------------+----------+---------+-------------+----------------------| 1 | | | | | | ---+--------------------------+----------+---------+-------------+----------------------| 2 | | | | | | ---+--------------------------+----------+---------+-------------+----------------------| 3 | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.)
Додаток 11

до п.3.5.8, 3.6.2.16, 3.8.16

та 3.9.23 Ліцензійних умов

провадження професійної діяльності на

ринку цінних паперів
Облікова картка професійного учасника ринку цінних паперів
Дата складання довідки: ----------------------------------------------------------------------------- Повна назва професійного учасника (філії) | | ----------------------------------------------+-----------------------------| Скорочена назва професійного учасника (філії) | | ----------------------------------------------+-----------------------------| Код за ЄДРПОУ | | ----------------------------------------------+-----------------------------| Назва виду(ів) професійної діяльності на ринку| | цінних паперів, яку здійснює професійний | | учасник (філія) | | ----------------------------------------------+-----------------------------| Повноваження філії (для реєстратора) | | ----------------------------------------------+-----------------------------| Місцезнаходження професійного учасника (філії)| | ----------------------------------------------+-----------------------------| Телефони | | ----------------------------------------------+-----------------------------| Поточний рахунок | | ----------------------------------------------+-----------------------------| Відділення банку | | ----------------------------------------------+-----------------------------| МФО | | ----------------------------------------------+-----------------------------| Номер ліцензії | | ----------------------------------------------+-----------------------------| Дата видачі ліцензії (копії ліцензії) | | ----------------------------------------------+-----------------------------| Номер та дата рішення про видачу ліцензії | | ----------------------------------------------+-----------------------------| Розмір статутного фонду, грн. | | ----------------------------------------------+-----------------------------| Прізвище, ім'я, по батькові | | керівника (головної контори, філії) | | ----------------------------------------------+-----------------------------| Прізвище, ім'я, по батькові | | головного бухгалтера (головної контори, філії)| | -----------------------------------------------------------------------------
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.)
( Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 145 ( z1043-01 ) від 29.11.2001 )
Додаток 12

до п.3.9.4.3 Ліцензійних умов

провадження професійної діяльності на

ринку цінних паперів
Довідка про сплату збільшення статутного фонду

організатора торгівлі
Дата складення довідки: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Засновник, акціонер,|Код за ЄДРПОУ |Вартість |Вартість Форма внеску Назва, номер Обсяг Обсяг | з/п|учасник (назва |юридичної |додаткового |додаткового до статутного та дата сплаченої сплаченої | |юридичної особи |особи та/або |внеску до |внеску до фонду документа частини частини до | |та/або П.І.Б |ідентифікаційний|статутного |статутного (грошова, про сплату додаткового загальної | |фізичної особи) |номер фізичної |фонду згідно |фонду, % цінні папери, збільшення внеску до суми внеску,| | |особи |з установчими| матеріальні статутного загальної % | | | |документами, | цінності тощо) фонду суми внеску, | | | | грн. | грн. | ---+--------------------+----------------+-------------+-----------------------------------------------------------------| 1 | | | | | ---+--------------------+----------------+-------------+-----------------------------------------------------------------| 2 | | | | | ---+--------------------+----------------+-------------+-----------------------------------------------------------------| 3 | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: