open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 60 від 14.03.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 квітня 2001 р.

за N 318/5509

Про затвердження Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності на ринку цінних паперів

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження професійної
діяльності на ринку цінних паперів (додаються). (Додатково див.
( za318-01 ) 2. Визнати такими, що втратили чинність: Порядок видачі дозволу на здійснення діяльності по випуску та
обігу цінних паперів як виключної діяльності, затверджений наказом
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -
Комісії) від 13.09.96 N 203-а ( z0585-96 ); Порядок здійснення комерційними банками діяльності по випуску
та обігу цінних паперів, затверджений рішенням Комісії від
21.03.97 N 3/1 ( v03_1312-97 ); Порядок видачі дозволу комерційним банкам на здійснення
професійної депозитарної діяльності зберігача, затверджений
рішенням Комісії від 08.05.98 N 57 ( vr057312-98 ); Порядок видачі дозволу торговцям цінними паперами на
здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача,
затверджений рішенням Комісії від 08.05.98 N 58 ( vr058312-98 ); Порядок видачі дозволу депозитаріям цінних паперів на
здійснення професійної депозитарної діяльності, затверджений
рішенням Комісії від 08.05.98 N 59 ( vr059312-98 ); Порядок видачі дозволу на здійснення діяльності щодо ведення
реєстру власників іменних цінних паперів, затверджений рішенням
Комісії від 23.06.98 N 79 ( z0476-98, z0190-96 ), зареєстрований
Міністерством юстиції України від 27.07.98 за N 476/2916; Порядок видачі дозволу на здійснення професійної
розрахунково-клірингової діяльності за операціями щодо цінних
паперів, затверджений рішенням Комісії від 27.04.99 N 92
( z0316-99 ), зареєстрований Міністерством юстиції України від
19.05.99 за N 316/3609; Порядок узяття на облік та зняття з обліку відособлених
підрозділів реєстратора (відділень, філій або представництв) для
здійснення ними діяльності щодо ведення реєстрів власників іменних
цінних паперів, затверджений рішенням Комісії від 18.06.99 N 116
( z0471-99 ), зареєстрований Міністерством юстиції України від
16.07.99 за N 471/3764. 3. Управлінню ліцензування діяльності професійних учасників
ринку цінних паперів (К.Отченаш) забезпечити передачу Ліцензійних
умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів
для затвердження до Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і реєстрації цього
рішення у Міністерстві юстиції України. 4. Управлінню організаційного забезпечення (Ю.Лиско)
забезпечити публікацію цього рішення відповідно до чинного
законодавства. 5. Рішення набирає чинності через десять днів з дати
державної реєстрації. 6. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії -
заступника Голови М.Волкова.
Т.в.о. Голови Комісії М.Пефтієв

Затверджено

Наказ Державного комітету з питань

регуляторної політики та підприємництва,

рішення Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку

14.03.2001 N 49/60 ( za318-01 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 квітня 2001 р.

за N 318/5509
Ліцензійні умови провадження професійної

діяльності на ринку цінних паперів
Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку
цінних паперів (далі - Ліцензійні умови) розроблені відповідно до
Законів України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), "Про цінні папери і фондову
біржу" ( 1201-12 ), "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР ), "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ), Указів Президента України
від 14.02.97 N 142/97 ( 142/97 ) "Про Державну комісію з цінних
паперів та фондового ринку" (зі змінами і доповненнями), від
02.03.96 N 160/96 ( 160/96 ) "Про внесення змін і доповнень до
Указу Президента України від 25 травня 1994 року N 247" та інших
чинних законодавчих і нормативно-правових актів, визначають
кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші спеціальні
вимоги для провадження професійної діяльності на ринку цінних
паперів.
I. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють спеціальні вимоги,
обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності
на ринку цінних паперів та на момент отримання ліцензії. 1.2. Професійний учасник ринку цінних паперів - юридична
особа, яка здійснює певний вид (види) професійної діяльності на
ринку цінних паперів на підставі отриманої ліцензії. 1.3. При виконанні спеціальних вимог, передбачених
Ліцензійними умовами, юридичні особи можуть отримати ліцензію на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме: 1.3.1. Діяльності по випуску та обігу цінних паперів,
зокрема: 1.3.1.1 Діяльності по випуску цінних паперів; 1.3.1.2 Комісійної діяльності по цінних паперах; 1.3.1.3 Комерційної діяльності по цінних паперах. Якщо торговець цінними паперами приймає рішення про
розширення своєї діяльності, а саме про здійснення депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів, та/або діяльності щодо
ведення реєстру власників іменних цінних паперів, то торговець
цінними паперами повинен подати документи на переоформлення
ліцензії в установленому чинним законодавством порядку. 1.3.2. Депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів. 1.3.3. Депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. 1.3.4. Розрахунково-клірингової діяльності за угодами щодо
цінних паперів. 1.3.5. Діяльності щодо ведення реєстру власників іменних
цінних паперів. Ліцензію можуть отримати юридичні особи для здійснення ними
господарської діяльності щодо ведення реєстру власників іменних
цінних паперів як реєстратори та емітенти на здійснення діяльності
щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів. Депозитарії та зберігачі можуть вести реєстри власників
іменних цінних паперів у разі переоформлення ними ліцензії в
установленому чинним законодавством порядку в зв'язку з
розширенням своєї діяльності. 1.3.6. Діяльності по організації торгівлі на ринку цінних
паперів. 1.4. Органом ліцензування професійної діяльності на ринку
цінних паперів є Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку (далі - Комісія). Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних
паперів, яка здійснюється емітентами, видається відповідними
територіальними органами Комісії за місцезнаходженням емітента. 1.5. Професійний учасник ринку цінних паперів має право
здійснювати професійну діяльність на ринку цінних паперів на всій
території України з дати отримання відповідної ліцензії в Комісії. 1.6. Філія, інший відокремлений підрозділ професійного
учасника ринку цінних паперів, якому надаються повноваження
здійснювати професійну діяльність на ринку цінних паперів, має
право на її провадження з моменту отримання завіреної Комісією
копії відповідної ліцензії. 1.7. Строк дії ліцензії - три роки. 1.8. Ліцензія (копія ліцензії) чинна до закінчення строку дії
ліцензії, визнання її недійсною або анулювання. 1.9. Здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів після закінчення строку дії ліцензії, визнання ліцензії
недійсною або її анулюванні не допускається. 1.10. Якщо професійний учасник ринку цінних паперів має намір
провадити зазначені в ліцензії види діяльності після закінчення
строку її дії або в разі його реорганізації (перетворення, поділ,
виділення, злиття, приєднання), то він повинен отримати нову
ліцензію відповідно до Ліцензійних умов. Нова ліцензія видається не раніше ніж в останній робочий день
дії попередньо виданої ліцензії. 1.11. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
професійний учасник повинен переоформити її в установленому чинним
законодавством порядку. 1.12. Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати
строку дії, зазначеного в ліцензії, що переформляється. Не
переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною. 1.13. За видачу ліцензії справляється плата в розмірі 20
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За видачу завіреної копії ліцензії справляється плата в
розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, за
переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії - плата в
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка
зараховується до Державного бюджету України. 1.14. Ліцензія або її завірена копія, видана Комісією
професійному учаснику ринку цінних паперів, не підлягає передачі
для використання іншими юридичними або фізичними особами для
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів. 1.15. Анулювання ліцензії професійному учаснику - торговцю
цінними паперами автоматично тягне за собою припинення здійснення
ним видів діяльності, які зазначені в п. 1.3.3 та 1.3.5
Ліцензійних умов. 1.16. Вимоги, установлені Ліцензійними умовами, повинні
виконуватись професійними учасниками ринку цінних паперів протягом
усього строку дії ліцензії.
2. Ліцензійні умови, яким повинен відповідати заявник при

отриманні ліцензії (копії ліцензії) на здійснення

професійної діяльності на ринку цінних паперів
2.1. Для отримання ліцензії заявник - професійний учасник
ринку цінних паперів особисто або через уповноважений ним орган чи
особу звертається до Комісії (у відповідне управління, яке
здійснює приймання та розгляд документів) із заявою про видачу
ліцензії установленого зразка, складеною державною мовою згідно з
додатком 1. До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва
про державну реєстрацію заявника, засвідчена нотаріально або
органом, який видав документ. До заяви про видачу ліцензії також додаються документи,
вичерпний перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України.
Усі документи (крім установчих), що надаються відповідно до цього
переліку, повинні бути підписані керівником, засвідчені печаткою
юридичної особи та не можуть бути більше двох місяців давності на
дату подання заяви на отримання ліцензії. Крім того, зазначені в цьому пункті документи надаються в
електронному вигляді (у форматі, визначеному Комісією).
2.2. Професійна діяльність на ринку цінних паперів -

діяльність по випуску та обігу цінних паперів

(торгівля цінними паперами)
2.2.1. Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів, а саме діяльності по випуску та обігу цінних
паперів, можуть отримати тільки юридичні особи, створені
відповідно до Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) у формі господарських товариств (у тому числі
акціонерних, статутний фонд яких сформовано за рахунок виключно
іменних акцій). 2.2.2. Для торговців цінними паперами (крім банків)
відповідно до чинного законодавства операції з цінними паперами
становлять виключний вид їх діяльності, що повинно бути
відображено в установчих документах. Установчі документи, подані на отримання ліцензії, повинні
відповідати вимогам Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ). 2.2.3. Ліцензію на здійснення всіх або окремих (крім
комісійної) видів діяльності по випуску та обігу цінних паперів
може бути видано торговцям цінними паперами (крім банків), які
мають унесений статутний фонд у розмірі не менше як 1000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на здійснення
комісійної діяльності щодо цінних паперів - не менше як 200
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2.2.4. Ліцензію на здійснення всіх або окремих видів
діяльності по випуску та обігу цінних паперів може бути видано
банкам, створеним у формі господарських товариств (у тому числі
акціонерних, статутний фонд яких сформовано за рахунок виключно
іменних акцій), що зареєстровані Національним банком України, у
статуті яких передбачені операції з цінними паперами. 2.2.5. Ліцензію на здійснення будь-якого виду діяльності по
випуску та обігу цінних паперів не може одержати торговець цінними
паперами (у тому числі банк), який безпосередньо або побічно
володіє майном іншого торговця цінними паперами вартістю понад 10
відсотків статутного фонду, у тому числі безпосередньо - вартістю
понад 5 відсотків статутного фонду іншого торговця. 2.2.6. Ліцензію на здійснення будь-якого виду діяльності по
випуску та обігу цінних паперів не може одержати торговець цінними
паперами (у тому числі банк), якщо частка будь-якого торговця
цінними паперами (у тому числі й банку) у його статутному фонді
безпосередньо або побічно перевищує 10 відсотків, у тому числі
безпосередньо - 5 відсотків його статутного фонду. Відповідно до пунктів 2.2.5 та 2.2.6 Ліцензійних умов
безпосереднім володінням майна визнається володіння часткою у
статутному фонді будь-якого товариства, побічним - часткою у
статутному фонді такого товариства, яке є учасником в іншому
товаристві. 2.2.7. Керівні посадові особи торговця цінними паперами (у
тому числі й банку), його філій, яким надані повноваження щодо
здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів,
визначені рішенням Комісії від 05.01.99 N 1 ( z0025-99 ) "Про
визначення переліку керівних посадових осіб, які підлягають
сертифікації для здійснення їхніми юридичними особами професійної
діяльності на ринку цінних паперів", зареєстрованим Міністерством
юстиції України від 19.01.99 за N 25/3318 (далі - рішення Комісії
від 05.01.99 N 1), а також фахівці торговця цінними паперами (його
філій), які безпосередньо виконують операції з цінними паперами,
повинні бути сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію
осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в
Україні, затвердженим рішенням Комісії від 29.07.98 N 93
( z0631-98 ) і зареєстрованим Міністерством юстиції України від
06.10.98 за N 631/3071 (далі - Положення про сертифікацію), і мати
сертифікати встановленого зразка (далі - сертифікати). 2.2.8. Для торговців цінними паперами (крім банків)
кваліфікаційні вимоги при отриманні ліцензії такі: не менше трьох
сертифікованих у встановленому порядку фахівців (у тому числі
керівні посадові особи) - для торговця цінними паперами та по два
сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) - для
кожної філії, якій надані повноваження щодо здійснення діяльності
по випуску та обігу цінних паперів (зазначені фахівці, у тому
числі керівні посадові особи, можуть мати вказане місце роботи як
основне або працювати за сумісництвом, але не більше ніж у двох
торговців цінними паперами). 2.2.9. Для торговців цінними паперами - банків кваліфікаційні
вимоги при отриманні ліцензії такі: не менше чотирьох
сертифікованих у встановленому порядку фахівців (у тому числі
керівні посадові особи) для головної контори та по три
сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) - для
кожної філії, якій надані повноваження щодо здійснення діяльності
по випуску та обігу цінних паперів. 2.2.10. За заявою торговця цінними паперами копію ліцензії
можуть отримати його філії, якщо подані документи відповідають
вимогам п.3.1 Ліцензійних умов.
2.3. Професійна діяльність на ринку цінних паперів -

депозитарна діяльность
2.3.1. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
2.3.1.1. Ліцензію на здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів, а саме депозитарної діяльності депозитарію
цінних паперів, можуть отримати тільки юридичні особи, створені
відповідно до Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) у формі відкритого акціонерного товариства, учасниками
якого є не менше ніж десять зберігачів. Фондова біржа чи учасники
організаційно оформленого позабіржового ринку можуть бути
засновниками депозитарію. 2.3.1.2. Установчими документами депозитарію депозитарна
діяльність повинна визначатися як виключна його діяльність. Установчі документи, подані на отримання ліцензії, повинні
відповідати вимогам Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ). 2.3.1.3. Мінімальний розмір статутного фонду депозитарію на
момент подання заяви на отримання ліцензії повинен бути повністю
сплачений та становити суму не менше ніж 500000 гривень. 2.3.1.4. Частка одного учасника в статутному фонді
депозитарію не може перевищувати 25 відсотків цього фонду. 2.3.1.5. До керівного складу депозитарію (голова правління,
його заступники, головний бухгалтер) не можуть входити особи, які
притягувалися до кримінальної відповідальності. Керівниками підрозділів, які безпосередньо виконуватимуть
депозитарні операції, а також підрозділу внутрішнього аудиту не
можуть бути призначені особи, які притягувалися до кримінальної
відповідальності. 2.3.1.6. Керівні посадові особи заявника, визначені рішенням
Комісії від 05.01.99 N 1 ( z0025-99 ), та всі його працівники, які
безпосередньо здійснюють депозитарну діяльність, повинні бути
сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію осіб
( z0631-98 ).
2.3.2. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
2.3.2.1. Ліцензію на здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів, а саме депозитарної діяльності зберігача
цінних паперів, можуть отримати комерційні банки, які мають
ліцензію на здійснення певного виду професійної діяльності на
ринку цінних паперів - діяльності по випуску та обігу цінних
паперів, і торговці цінними паперами за наявності вищевказаної
ліцензії, статутні документи яких передбачають здійснення
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. Установчі документи, подані на отримання ліцензії, повинні
відповідати вимогам Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ). 2.3.2.2. Мінімальний розмір статутного фонду та фінансовий
стан комерційного банку для отримання ліцензії на здійснення
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів повинен
відповідати вимогам, що встановлені Національним банком України. 2.3.2.3. Мінімальний розмір статутного фонду торговця цінними
паперами на дату подання заяви на отримання ліцензії повинен бути
повністю сплаченим і складатись із суми, не меншої від
еквівалентної 100000 євро (у грошових коштах) для здійснення
депозитарної діяльності зберігача та мінімальної суми,
установленої для торговця цінними паперами. 2.3.2.4. Якщо торговець є інвестиційною компанією, то
мінімальний розмір його статутного фонду на дату подання заяви на
отримання ліцензії повинен бути повністю сплачений і складатись із
суми, не меншої від еквівалентної 200000 євро (у грошових коштах)
для здійснення депозитарної діяльності зберігача та мінімальної
суми, установленої для інвестиційної компанії. 2.3.2.5. У статутному фонді заявника частка іншого зберігача
або торговця цінними паперами, інвестиційної компанії, страхової
компанії чи іншого інституційного інвестора не може перевищувати
п'яти відсотків. 2.3.2.6. Керівні посадові особи заявника (у тому числі
банку), його філій, визначені рішенням Комісії від 05.01.99 N 1
( z0025-99 ), та не менше двох фахівців (у тому числі філії), що
безпосередньо здійснюють депозитарну діяльність, повинні бути
сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію осіб
( z0631-98 ). 2.3.2.7. Копію ліцензії можуть отримати філії зберігача, якщо
подані документи відповідають вимогам п.3.1 Ліцензійних умов.
2.4. Професійна діяльність на ринку цінних паперів -

розрахунково-клірингова діяльність за угодами

щодо цінних паперів
2.4.1. Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів, а саме розрахунково-клірингової діяльності за
угодами щодо цінних паперів, може отримати тільки депозитарій,
який має ліцензію на здійснення певного виду професійної
діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності
депозитарію цінних паперів. 2.4.2. Установчими документами депозитарію повинно
передбачатися здійснення клірингу та розрахунків за угодами щодо
цінних паперів. 2.4.3 Депозитарій, який отримав ліцензію на здійснення
розрахунково-клірингової діяльності за угодами щодо цінних
паперів, набуває статусу клірингового депозитарію. 2.4.4. Статутний фонд депозитарію на дату подання заяви на
отримання ліцензії на здійснення розрахунково-клірингової
діяльності за угодами щодо цінних паперів повинен бути сплачений у
розмірі не менше ніж 500000 євро виключно за рахунок грошових
коштів. 2.4.5. Керівні посадові особи заявника, визначені рішенням
Комісії від 05.01.99 N 1 ( z0025-99 ), та всі фахівці, що
безпосередньо здійснюють розрахунково-клірингову діяльність,
повинні бути сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію
осіб ( z0631-98 ).
2.5. Професійна діяльність на ринку цінних паперів -

діяльність щодо ведення реєстру власників іменних

цінних паперів
Професійна діяльність на ринку цінних паперів, а саме
діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів,
поділяється на такі види: а) діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних
паперів, яку можуть здійснювати юридичні особи для провадження
ними господарської діяльності як реєстратори; б) діяльність щодо ведення власного реєстру власників іменних
цінних паперів, яку можуть здійснювати емітенти для організації
самостійного ведення реєстру.
2.5.1. Діяльність щодо ведення реєстру власників іменних

цінних паперів, яка здійснюється реєстраторами
2.5.1.1. Ліцензію на здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів, а саме діяльності щодо ведення реєстру
власників іменних цінних паперів (здійснюється реєстраторами),
можуть отримати тільки юридичні особи, створені відповідно до
Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ). 2.5.1.2. Заявник може одержати ліцензію, якщо діяльність щодо
ведення реєстру власників іменних цінних паперів передбачена його
статутом. Діяльність щодо ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів для реєстратора є виключним видом його діяльності, який не
може поєднуватися з іншими видами діяльності, крім депозитарної. Установчі документи, подані на отримання ліцензії, повинні
відповідати вимогам Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ). 2.5.1.3. Заявниками можуть виступати депозитарії та зберігачі
цінних паперів. 2.5.1.4. Органи державної влади не можуть бути засновниками
або учасниками реєстратора. 2.5.1.5. Центри сертифікатних аукціонів та їх правонаступники
не можуть бути засновниками та учасниками реєстратора. 2.5.1.6. Якщо засновником (учасником) заявника виступає
професійний учасник ринку цінних паперів, то його частка в
статутному фонді заявника не повинна бути більшою 25 відсотків. 2.5.1.7. Мінімальний розмір сплаченого статутного фонду
реєстратора виключно грошовими коштами повинен становити не менше
1250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, установлених на
дату подачі заяви про видачу ліцензії. 2.5.1.8. Керівні посадові особи заявника, визначені рішенням
Комісії від 05.01.99 N 1 ( z0025-99 ), та його працівники, які
безпосередньо здійснюватимуть діяльність щодо ведення реєстру
власників іменних цінних паперів, повинні бути сертифіковані
згідно з Положенням про сертифікацію осіб ( z0631-98 ). Для заявника (крім банку) кількість сертифікованих
працівників не може бути менше трьох (у тому числі керівні
посадові особи). Для банку кількість сертифікованих фахівців не
може бути менше чотирьох (у тому числі керівні посадові особи). Для вказаних працівників діяльність у цього реєстратора
повинна бути постійним місцем їх роботи. 2.5.1.9. Копію ліцензії можуть отримати філії реєстратора,
якщо подані документи відповідають вимогам п.3.1 Ліцензійних умов. 2.5.1.10. У разі наявності у філії реєстратора повноважень
щодо консолідації повних реєстрів окремого емітента така філія
повинна мати не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі
керівні посадові особи). 2.5.1.11. Філія реєстратора, яка має повноваження щодо
ведення особових рахунків окремих зареєстрованих у системі
реєстрів осіб, повинна мати не менше одного сертифікованого
фахівця. При цьому, якщо філія обслуговує більше десяти тисяч
особових рахунків, зареєстрованих у реєстрах осіб, то вона повинна
мати не менше трьох сертифікованих штатних працівників. 2.5.1.12. Для сертифікованих фахівців філії діяльність у
цього реєстратора повинна бути постійним місцем їх роботи.
2.5.2. Діяльність щодо ведення власного реєстру власників

іменних цінних паперів, яка здійснюється емітентами
2.5.2.1. Ліцензію на здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів, а саме діяльності щодо ведення власного
реєстру власників іменних цінних паперів, емітент може отримати,
якщо кількість власників іменних цінних паперів у сукупності з
усіх випусків цінних паперів емітента не перевищує 500 осіб. 2.5.2.2. Реєстратор, який є емітентом іменних цінних паперів,
якщо кількість власників цих паперів не перевищує 500 осіб, має
право самостійно вести систему реєстру цих власників без
додаткового отримання відповідної ліцензії. 2.5.2.3. Емітент повинен мати не менше одного фахівця, який
безпосередньо здійснює діяльність щодо ведення власного реєстру
власників іменних цінних паперів та який сертифікований згідно з
Положенням про сертифікацію осіб ( z0631-98 ). Для вказаного працівника (працівників) діяльність у цього
емітента повинна бути основним місцем роботи.
2.6. Професійна діяльність на ринку цінних паперів -
діяльність по організації торгівлі на ринку цінних паперів
2.6.1. Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів, а саме діяльності по організації торгівлі на ринку
цінних паперів, можуть отримати тільки фондові біржі та
торговельно-інформаційні системи, зареєстровані згідно з
Положенням про реєстрацію фондових бірж та
торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності,
затвердженим наказом Комісії від 15.01.97 N 9 ( z0020-97 ) і
зареєстрованим Міністерством юстиції України від 03.02.97 за
N 20/1824 (зі змінами та доповненнями). 2.6.2. Для організатора торгівлі цінними паперами (далі -
організатор торгівлі) відповідно до чинного законодавства
діяльність по організації торгівлі на ринку цінних паперів
становить виключний вид діяльності, що має бути відображено в його
установчих документах. 2.6.3. Ліцензію на здійснення діяльності по організації
торгівлі на ринку цінних паперів можуть отримати фондові біржі,
створені відповідно до Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ) як акціонерні товариства не менш як 20
засновниками - торговцями цінними паперами, що мають ліцензію на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
(діяльність по випуску та обігу цінних паперів; комерційна і
комісійна діяльність по цінних паперах), за умови внесення ними до
статутного фонду не менш як 10000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. 2.6.4. Ліцензію на здійснення діяльності по організації
торгівлі на ринку цінних паперів можуть отримати
торговельно-інформаційні системи (далі - ТІС), створені відповідно
до Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) як
акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю
не менше ніж 20 торговцями цінними паперами, що мають ліцензію на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
(діяльність по випуску та обігу цінних паперів; комерційна і
комісійна діяльність по цінних паперах), а також ТІС, створені у
формі дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними
паперами, що отримало статус саморегулівної організації відповідно
до Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів,
затвердженого наказом Комісії від 23.12.96 N 329 ( z0749-96 ) і
зареєстрованого Міністерством юстиції України від 26.12.96 за
N 749/1774 (із змінами та доповненнями). 2.6.5. Сплачена частка статутного фонду ТІС на дату подання
заяви на отримання ліцензії повинна становити не менше ніж 5000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2.6.6. Частка статутного фонду фондової біржі, що належить
одному акціонеру - торговцю цінними паперами, а також частка
статутного фонду ТІС, створеної у формі господарського товариства,
що належить одному акціонеру (учаснику) - торговцю цінними
паперами, не може перевищувати 5 відсотків статутного фонду
організатора торгівлі. 2.6.7. Організатор торгівлі не може отримати ліцензію, якщо
його статутний фонд сформовано довгостроковими (не менше одного
року) державними цінними паперами більше ніж на 30 відсотків. 2.6.8. Організатор торгівлі не може отримати ліцензію, якщо в
складі його активів є недержавні цінні папери, крім випадку
володіння акціями депозитарію. 2.6.9. Керівні посадові особи організатора торгівлі, його
філій, визначені рішенням Комісії від 05.01.99 N 1 ( z0025-99 ),
та не менше двох фахівців від кожного функціонального підрозділу
організатора торгівлі, його філій, які здійснюють діяльність по
організації торгівлі на ринку цінних паперів, повинні бути
сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію ( z0631-98 ). 2.6.10. Правила організатора торгівлі повинні передбачати: 2.6.10.1. Процедуру допуску (лістингу) та делістингу цінних
паперів на організаторі торгівлі; 2.6.10.2. Перелік видів цінних паперів, що можуть бути
допущені до котирування на організаторі торгівлі; 2.6.10.3. Види угод, що укладаються на організаторі торгівлі; 2.6.10.4. Порядок організації та проведення торгів на
організаторі торгівлі; 2.6.10.5. Процедуру котирування цінних паперів та порядку
публікації курсів цінних паперів; 2.6.10.6. Вимоги до укладення угод з купівлі-продажу цінних
паперів, їх реєстрації та виконання; 2.6.10.7. Порядок оформлення та обліку документів, які
використовуються при здійсненні угод з купівлі-продажу цінних
паперів; 2.6.10.8. Правила проведення розрахунків за угодами,
укладеними на організаторі торгівлі; 2.6.10.9. Порядок доступу до інформації організатора торгівлі
та її оприлюднення; 2.6.10.10. Вимоги щодо обов'язкового виконання
членами/учасниками організатора торгівлі контрактів за укладеними
угодами з купівлі-продажу цінних паперів у заявленому обсязі, за
заявленою ціною та у зазначений час; 2.6.10.11. Обов'язки членів/учасників організатора торгівлі
щодо ведення обліку операцій; 2.6.10.12. Вимоги та механізму звітування членів/учасників
перед організатором торгівлі стосовно всіх угод, укладених
торговцем цінними паперами - членом/учасником організатора
торгівлі; 2.6.10.13. Положення про керівних посадових осіб та
спеціалістів організатора торгівлі, що безпосередньо залучені до
організації торгівлі цінними паперами, яке повинно містити вимоги
до сертифікації спеціалістів відповідно до видів професійної
діяльності на ринку цінних паперів; 2.6.10.14. Умови допуску до участі в торгах фізичних осіб,
уповноважених членами/учасниками здійснювати операції з торгівлі
цінними паперами на організаторі торгівлі; 2.6.10.15. Порядок застосування електронної
торговельно-інформаційної мережі (ЕТІМ) (у разі наявності) та
доступу членів/учасників до користування цими засобами; 2.6.10.16. Порядок роботи комісій, комітетів, секцій
організатора торгівлі; 2.6.10.17. Процедуру вирішення спорів між членами/учасниками
організатора торгівлі, членами/учасниками організатора торгівлі та
їх клієнтами, організатором торгівлі та його членами/учасниками; 2.6.10.18. Механізм здійснення контролю за додержанням
членами/учасниками організатора торгівлі його вимог і правил та
механізму відповідальності за їх порушення; 2.6.10.19. Застереження щодо заходів, які можуть
застосовуватися організатором торгівлі в разі виникнення
форс-мажорних обставин; 2.6.10.20. Інші положення, що стосуються діяльності
організатора торгівлі. 2.6.11. Правила, що подаються організатором торгівлі на
отримання ліцензії в двох примірниках, мають бути затверджені
відповідним органом організатора торгівлі, підписані його
посадовою особою, засвідчені печаткою юридичної особи, сторінки
Правил мають бути прошиті та пронумеровані. Крім того, організатор торгівлі до дати отримання ліцензії
зобов'язаний надати копію платіжного доручення про внесення плати
за реєстрацію Правил організатора торгівлі в розмірі,
установленому рішенням Комісії від 16.12.99 N 263 ( z0231-00 )
"Щодо встановлення розмірів плати за реєстрацію фондової біржі,
торговельно-інформаційної системи, саморегулівної організації,
правил фондової біржі та іншого організаційно оформленого ринку
цінних паперів, сертифікацію осіб, що здійснюють професійну
діяльність з цінними паперами в Україні", зареєстрованим
Міністерством юстиції України від 19.04.2000 за N 231/4452 та
погодженим Кабінетом Міністрів України розпорядженням від
29.03.2000 N 152-р ( 152-2000-р ) (далі - рішення Комісії від
16.12.99 N 263). 2.7. Заявник несе відповідальність згідно з чинним
законодавством та вимогами, установленими Ліцензійними умовами, за
достовірність інформації, указаної у заяві та документах, поданих
для отримання ліцензії (копії ліцензії), та в їх електронних
копіях. 2.8. Заява про видачу ліцензії (копії ліцензії) залишається
без розгляду, якщо: заява подана (підписана) особою, яка не має на це
повноважень; документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням
вимог, визначенних Ліцензійними умовами. 2.9. Про залишення заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії)
без розгляду заявник повідомляється у письмовій формі із
зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії (копії
ліцензії) без розгляду у строк не пізніше ніж десять робочих днів
з дати надходження вказаної заяви та документів, що додаються до
заяви. Після усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії)
без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу
ліцензії (копії ліцензії) з доданням відповідних документів, яка
розглядається в порядку, установленому Ліцензійними умовами. 2.10. Комісія приймає рішення про видачу ліцензії (копій
ліцензії для філій, зазначених у заяві) або про відмову в її
видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати
надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються
до заяви. 2.11. Рішення Комісії про видачу або відмову у видачі
ліцензії (копії ліцензії) оформлюється відповідним наказом, який
підписується Головою Комісії чи уповноваженою ним іншою посадовою
особою Комісії. У рішенні про відмову у видачі ліцензії (копії
ліцензії) зазначаються підстави такої відмови згідно з чинним
законодавством. Повідомлення про прийняття рішення про видачу або про відмову
у видачі ліцензії (копії ліцензії) надсилається (видається)
заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати
прийняття відповідного рішення. При відмові у видачі ліцензії
подані документи заявнику не повертаються. 2.12. У разі прийняття Комісією рішення про видачу ліцензії
остання повинна бути оформлена не пізніше ніж за три робочих дні з
дати надходження документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії. Видача ліцензії здійснюється в порядку та в
терміни, визначені чинним законодавством. 2.13. Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу
(далі - філія) професійного учасника, які зазначені в заяві про
видачу ліцензії та здійснюватимуть професійну діяльність на ринку
цінних паперів на підставі отриманої ліцензії, Комісія видає
заявнику засвідчені копії ліцензії, які реєструються в журналі
обліку заяв та виданих ліцензій. Засвідчена Комісією копія
ліцензії є документом, що підтверджує право філії на провадження
професійної діяльності на ринку цінних паперів на підставі
отриманої ліцензії. 2.14. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії (копії ліцензії) є: недостовірність даних у документах, поданих заявником, для
отримання ліцензії (копії ліцензії); невідповідність заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам, установленим для отримання ліцензії (копії
ліцензії) на здійснення певного виду професійної діяльності на
ринку цінних паперів. 2.15. У разі відмови у видачі ліцензії (копії ліцензії) на
підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих
заявником на її видачу, він може подати до Комісії нову заяву про
видачу ліцензії (копії ліцензії) не раніше ніж через три місяці з
дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії. 2.16. У разі відмови у видачі ліцензії (копії ліцензії) на
підставі невідповідності заявника Ліцензійним умовам він може
подати до Комісії нову заяву про видачу ліцензії (копії ліцензії)
після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі
ліцензії. 2.17. Рішення про відмову у видачі ліцензії (копії ліцензії)
може бути оскаржено в судовому порядку.
3. Ліцензійні умови провадження професійної

діяльності на ринку цінних паперів
3.1. У разі створення у ліцензіата в процесі професійної
діяльності нової філії або іншого відокремленого підрозділу (далі
- філія) та/або розширення переліку діючих, якій(м) будуть надані
повноваження щодо права провадження професійної діяльності на
ринку цінних паперів згідно з отриманою ліцензією, професійний
учасник повинен протягом десяти робочих днів з дати створення
та/або розширення переліку діючих філій подати до Комісії заяву
встановленого зразка про видачу копії ліцензії (додаток 2), а
також засвідчені ним копії документів, що підтверджують
повноваження філії щодо здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів, а саме: 3.1.1. Копію рішення про створення філії та/або надання
вказаних повноважень діючій філії; 3.1.2. Копію Положення про філію (для банків цей документ
повинен відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності
комерційних банків на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням
Комісії від 18.05.99 N 104 ( z0321-99 ), та постановою Правління
Національного банку України від 18.05.99 N 239 ( za321-99 ),
зареєстрованою Міністерством юстиції України 21.05.99 за
N 321/3614; 3.1.3. Довідку про філію(ї) згідно з додатком 3; 3.1.4. Довідку про керівних посадових осіб філії та її
фахівців, які повинні бути сертифіковані в установленому Комісією
порядку, згідно з додатком 4; 3.1.5. Копію платіжного доручення про внесення плати за
видачу копії ліцензії. Рішення про видачу копії(й) ліцензії оформлюється наказом
Голови Комісії. Комісія приймає рішення про видачу копії(й) ліцензії для
філії(й) або про відмову в її видачі в строк не пізніше десяти
робочих днів з дати надходження заяви про видачу копії ліцензії та
документів, що додаються до заяви. У разі прийняття Комісією рішення про видачу копії(й)
ліцензії її (їх) оформлення здійснюється Комісією у строк не
пізніше ніж за три робочих дні з дати прийняття такого рішення. 3.2. У разі ліквідації філії ліцензіата, яка здійснювала
професійну діяльність на ринку цінних паперів, або в разі
припинення провадження філією вказаної діяльності згідно з
отриманою в Комісії копією ліцензії ліцензіат зобов'язаний
протягом семи робочих днів з дати ліквідації вказаної філії або з
дати припинення діяльності такою філією подати до Комісії такі
документи: 3.2.1. Заяву про анулювання копії ліцензії; 3.2.2. Засвідчену печаткою копію рішення відповідного органу
з цього питання; 3.2.3. Копію ліцензії, отриману в Комісії (для її
анулювання). Комісія у разі отримання в установленому порядку заяви (з
доданням відповідних документів) професійного учасника про
ліквідацію філії, яка здійснювала професійну діяльність на ринку
цінних паперів на підставі виданої їй копії ліцензії, або в разі
припинення провадження філією вказаної діяльності повинна протягом
десяти робочих днів з дати надходження вказаних документів
прийняти рішення про анулювання вищезазначеної копії ліцензії, яке
оформлюється відповідним наказом Голови Комісії. Комісія повинна внести відповідні зміни до ліцензійного
реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття такого
рішення. 3.3. У разі виникнення у процесі професійної діяльності
ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміна
найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана
з реорганізацією юридичної особи); зміна місцезнаходження
юридичної особи; зміни, пов'язані з провадженням професійним
учасником певного виду професійної діяльності на ринку цінних
паперів, професійний учасник зобов'язаний протягом десяти робочих
днів подати до Комісії заяву про переоформлення ліцензії
встановленого зразка (додаток 5) разом з ліцензією, що підлягає
переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально
засвідченими копіями, які підверджують зазначені зміни. 3.3.1. У разі переоформлення ліцензії у зв'язку із змінами,
пов'язаними зі зміною найменування професійного учаснеика (якщо
зміна найменування не пов'язана з його реорганізацією) та/або
зміною місцезнаходження професійного учасника, до заяви
встановленого зразка додаються: а) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну
реєстрацію з відповідними змінами; б) нотаріально засвідчені копії змін до статуту та
установчого договору (у разі його наявності) щодо зміни
найменування та/або місцезнаходження, зареєстровані в
установленому порядку; в) копія платіжного доручення про внесення плати за
переоформлення ліцензії. Комісія протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви
про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї,
зобов'язана видати переоформлену на новому бланку ліцензію з
урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії. 3.3.2. У разі переоформлення ліцензії у зв'язку зі змінами,
що пов'язані з провадженням заявником певного виду професійної
діяльності, якщо ця зміна пов'язана з його намірами розширити свою
діяльність, ліцензія переоформляється в порядку і в строки,
передбачені для видачі ліцензії. 3.3.3. Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією
Комісія на підставі даних ліцензійного реєстру безкоштовно видає
професійному учаснику засвідчені копії такої ліцензії для філій (у
разі їх наявності), яким надаються повноваження щодо здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів. У разі переоформлення ліцензії Комісія приймає рішення, яке
оформлюється наказом Голови Комісії, про визнання недійсною
ліцензії (копії ліцензії), що була переоформлена, з унесенням
відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного
робочого дня з дати прийняття такого рішення. 3.3.4. Професійний учасник, який подав заяву та відповідні
документи про переоформлення ліцензії, може провадити свою
діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про
переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на
ринку цінних паперів, яка видається Комісією у разі подання заяви
про переоформлення ліцензії. 3.4. Якщо в процесі діяльності ліцензіатом втрачена ліцензія,
він зобов'язаний звернутися до Комісії із заявою про видачу
дубліката ліцензії згідно з додатком 6, до якої додається
документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката
ліцензії. Підставами для видачі дубліката ліцензії є втрата ліцензії
або її пошкодження. 3.4.1. Якщо бланк ліцензії не придатний для користування
унаслідок його пошкодження, то ліцензіат подає до Комісії: заяву
про видачу дубліката ліцензії встановленого зразка; не придатну
для користування ліцензію; документ, що підверджує внесення плати
за видачу дубліката ліцензії. 3.4.2. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати
строку дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії. 3.4.3. Професійний учасник, який подав заяву та відповідні
документи для видачі дубліката ліцензії, може провадити свою
діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про видачу
дубліката ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку
цінних паперів, яка видається Комісією у разі подання заяви про
видачу дубліката ліцензії. 3.4.4. Комісія зобов'язана протягом трьох робочих днів з дати
одержання заяви про видачу дубліката ліцензії видати заявникові
дублікат ліцензії замість утраченої або пошкодженої. 3.4.5. У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або
пошкодженої Комісія приймає рішення, яке оформлюється наказом, про
визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з
унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше
наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення.
3.5. Ліцензійні умови провадження торговцями цінними паперами

(у тому числі банками) професійної діяльності на ринку

цінних паперів - діяльності по випуску та обігу

цінних паперів
3.5.1. Торговець цінними паперами може здійснювати свою
професійну діяльність тільки за умови вступу до щонайменше однієї
саморегулівної організації, про що він повинен повідомити Комісію
не пізніше двох місяців після отримання ліцензії (з доданням копії
відповідного документа). 3.5.2. Мінімальні вимоги до технічного забезпечення торговця
цінними паперами при провадженні професійної діяльності, а саме
засобів зв'язку і обробки інформації, - один телефон і два
компютери. 3.5.3. Торговець цінними паперами, який отримав ліцензію,
зобов'язаний звітувати перед Комісією відповідно до рішення
Комісії від 10 червня 1997 року N 11/1 ( v11_1312-97 ) "Про
затвердження Порядку подання звітності торговцями цінними
паперами" (зі змінами). 3.5.4. Торговець цінними паперами (крім банку), який отримав
ліцензію, повинен звітувати перед Комісією відповідно до рішення
Комісії від 21 березня 1997 року N 3 ( v0003312-97 ) "Про
затвердження Порядку розрахунку показників ліквідності та
фінансового стану торговців цінними паперами" (зі змінами). 3.5.5. Торговець цінними паперами повинен протягом строку дії
ліцензії дотримуватись Правил здійснення торговцями цінними
паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах,
затверджених наказом Комісії від 23 грудня 1996 року N 331
( z0743-96 ) (зі змінами) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 25.12.96 за N 743/1768. 3.5.6. Торговець цінними паперами протягом строку дії
ліцензії зобов'язаний повідомляти Комісію про всі зміни даних,
зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії. У разі виникнення таких змін торговець цінними паперами
зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до Комісії
відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або
їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені
зміни, а саме: 3.5.6.1. Нотаріально засвідчені копії змін та доповнень до
статуту та установчого договору, які зареєстровані в установленому
порядку (крім банку); 3.5.6.2. Нотаріально засвідчені копїї змін та доповнень до
статуту (для банку), зареєстровані в установленому порядку
Національним банком України; 3.5.6.3. Довідку про зміни розміру частки в статутному фонді
засновників, акціонерів, учасників заявника (у тому числі банку)
із зазначенням частки кожного в статутному фонді (в абсолютній
сумі та у відсотках) або зміни у їх складі згідно з додатком 7. Для торговця цінними паперами (у тому числі банку),
створеного у формі відкритого акціонерного товариства, довідка про
зміни в складі акціонерів (засновників) та/або зміни розміру їх
частки в статутному фонді надається щодо акціонерів (засновників),
на яких припадає понад 5 відсотків у статутному фонді; 3.5.6.4. Довідку про зміни в складі засновників, акціонерів,
учасників тих юридичних осіб, які мають понад 10 відсотків у
статутному фонді заявника - торговця цінними паперами (у тому
числі банку) згідно з додатком 8. Для юридичної особи, яка має понад 10 відсотків у статутному
фонді торговця цінними паперами (у тому числі банку) та створена у
формі відкритого акціонерного товариства, указані зміни надаються
щодо акціонерів (засновників), на яких припадає понад 5 відсотків
її статутного фонду; 3.5.6.5. Довідку про зміни в складі юридичних осіб, у яких
заявник-торговець цінними паперами (у тому числі банк) має частку
понад 5 відсотків статутного фонду цих юридичних осіб (указати в
абсолютній сумі та у відсотках) та/або зміни розміру вказаної
частки згідно з додатком 9; 3.5.6.6. Довідку про зміни в складі керівних посадових осіб
та фахівців торговця цінними паперами (у тому числі банку), його
філій, що безпосередньо здійснюватимуть операції з цінними
паперами, які сертифіковані в установленому Комісією порядку.
Довідка надається згідно з додатком 4; 3.5.6.7. Довідку про випуски цінних паперів згідно з додатком
10; 3.5.6.8. Інформацію про припинення діяльності торговця
цінними паперами шляхом його реорганізації (злиття, приєднання,
поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких
причин, у тому числі за рішенням вищого органу товариства (з
долученням копії відповідного рішення). 3.5.7. Торговець цінними паперами зобов'язаний у 30-денний
термін з дати виникнення змін у професійній діяльності подати до
Комісії відповідне повідомлення в письмовій формі про: 3.5.7.1. Накладені в установленому порядку санкції щодо
порушень на ринку цінних паперів; 3.5.7.2. Арешт банківських рахунків торговця цінними паперами
із зазначенням причини арешту, хто його здійснив та на який
термін, а також дату зняття арешту; 3.5.7.3. Зміни в технічному забезпеченні, необхідному для
провадження професійної діяльності; 3.5.7.4. Вихід торговця цінними паперами із СРО із
зазначенням причини виходу. У цьому випадку торговець цінними паперами повинен протягом
двох місяців стати членом іншої СРО та повідомити про це Комісію. 3.5.8. Після отримання ліцензії торговець цінними паперами
зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до
територіального органу Комісії за своїм місцезнаходженням
інформацію про отримання ліцензії і облікову картку торговця
цінними паперами згідно з додатком 11 та в електронному вигляді у
форматі, визначеному Комісією. У разі зміни вказаних відомостей у процесі діяльності
торговця цінними паперами, останній зобов'язаний протягом десяти
робочих днів письмово повідомити про ці зміни територіальний орган
Комісії і надати облікову картку з відповідними змінами та дискету
з поновленою інформацією. 3.5.9. Якщо філія(ї) торговця цінними паперами відкривається
в інших регіонах (не за місцезнаходженням торговця), то торговець
цінними паперами повинен повідомити про це відповідний
територіальний орган Комісії та надати йому інформацію згідно з
п.3.5.8 Ліцензійних умов. Усі відомості подаються до Комісії з відповідним супровідним
листом з обов'язковим зазначенням номера ліцензії торговця цінними
паперами, печаткою та підписом керівника товариства та, крім
паперової форми, повинні надаватись в установленій Комісією
електронній формі.
3.6. Ліцензійні умови провадження депозитаріями та зберігачами

цінних паперів професійної діяльності на ринку цінних

паперів - депозитарної діяльності
3.6.1. Ліцензійні умови провадження депозитарної діяльності

депозитаріями цінних паперів
3.6.1.1. Депозитарій на підставі отриманої ліцензії здійснює
зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій
емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах. 3.6.1.2. Депозитарій може проводити свою професійну
діяльність тільки за умови вступу до щонайменше однієї
саморегулівної організації, про що він повинен повідомити Комісію
не пізніше двох місяців після отримання ліцензії (з долученням
копії відповідного документа). 3.6.1.3. Депозитарій протягом строку дії ліцензії
зобов'язаний дотримуватись вимог Положення про депозитарну
діяльність, затвердженого рішенням Комісії від 26.05.98 N 61
( vr061312-98 ) (далі - Положення про депозитарну діяльність),
Норм та правил обліку цінних паперів у Національній депозитарній
системі, затверджених рішенням Комісії від 13.04.2000 N 40
( z0616-00 ) (далі - Норми та правила обліку цінних паперів у
Національній депозитарній системі), та інших нормативно-правових
актів України, які стосуються зазначеної в ліцензії діяльності. 3.6.1.4. Депозитарій повинен мати власне приміщення або
орендоване за угодою з власником приміщення на строк не менше
трьох років. 3.6.1.5. Приміщення депозитарію повинні бути обладнані
сертифікованою охоронно-пожежною сигналізацією та забезпечені
цілодобовою охороною. 3.6.1.6. Для забезпечення функції зберігання цінних паперів
депозитарій повинен мати спеціально обладнане сховище відповідно
до вимог МВС, яке б унеможливлювало викрадення, знищення,
викривлення або псування цінних паперів та/або їх сертифікатів,
свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, глобальних
сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів. Для зберігання цінних паперів депозитарій може користуватися
сховищами іншої юридичної особи шляхом укладання з нею
відповідного договору згідно з чинним законодавством. У цьому
договорі може бути визначена відповідальність цієї юридичної особи
за зберігання майна, яке депозитарій передає у її сховище, а також
порядок використання цього сховища депозитарієм. 3.6.1.7. Депозитарій повинен забезпечити надійність та
безпечність своєї діяльності шляхом відповідності технічних
засобів, організації діловодства та механізму внутрішнього
контролю вимогам чинного законодавства. 3.6.1.8. У разі здійснення діяльності щодо ведення реєстру
власників іменних цінних паперів депозитарій зобов'язаний
провадити її в організаційно та функціонально відокремленому
підрозділі. 3.6.1.9. Депозитарій повинен мати два незалежних джерела
електроживлення, а також джерела додаткового безперервного
електроживлення на випадок зникнення електричного струму в
електромережі. 3.6.1.10. Депозитарій повинен мати в розпорядженні систему
обробки інформації, обладнання та програмне забезпечення, які
відповідають специфіці його діяльності та обсягу інформації, що
обробляється. 3.6.1.11. Депозитарій повинен бути обладнаний системними і
програмно-технічними засобами та засобами зв'язку, які мають
запобігати втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню,
викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідати
вимогам міжнародних та національних стандартів. 3.6.1.12. Депозитарій повинен забезпечити архівацію даних
стану рахунків та інформації щодо проведених операцій за кожний
операційний день. Носії з архівними даними стану рахунків та інформації
депозитарію повинні зберігатися у надійно захищеному приміщенні
окремо від приміщення, де встановлено комп'ютерне обладнання
депозитарію. 3.6.1.13. Депозитарій повинен розробити та затвердити
відповідним органом управління такі документи: внутрішнє положення про професійну депозитарну діяльність
депозитарію; регламент здійснення професійної депозитарної діяльності
депозитарію цінних паперів; регламент щодо здійснення функцій номінального утримувача; положення про внутрішній аудит за депозитарною діяльністю; інструкції та правила користування засобами захисту
інформації; інші документи, що визначені Положенням про депозитарну
діяльність ( vr061312-98 ). Зазначені документи повинні відповідати вимогам Положення про
депозитарну діяльність ( vr061312-98 ). 3.6.1.13.1. Внутрішнє положення про професійну депозитарну
діяльність депозитарію повинно містити: 1) організаційно-функціональну схему управління професійною
депозитарною діяльністю, яка повинна відобразити схему підрозділів
депозитарію залежно від завдань, що на них покладені; 2) кваліфікаційні вимоги до фахівців, які здійснюють
депозитарну діяльність; 3) перелік та опис основних процедур професійної депозитарної
діяльності; 4) перелік та форми вхідних та вихідних документів; 5) перелік та опис заходів загальної безпеки та збереження
інформації під час здійснення професійної депозитарної діяльності; 6) довідник, у якому вказується повна схема та послідовність
записів, що належать до конкретної депозитарної операції; 7) перелік процедур звітності перед клієнтами за відповідними
договорами при прийманні цінних паперів від інших зберігачів; 8) перелік процедур з виконання корпоративних дій емітента. 3.6.1.13.2. Регламент здійснення професійної депозитарної
діяльності депозитарію, орієнтований на клієнтів, повинен містити
перелік, порядок і терміни виконання операцій, способи зберігання
цінних паперів, порядок приймання первинних документів та вимоги
до їх оформлення, а також вичерпний перелік причин відмови від
приймання документів. До регламенту повинні бути додані зразки форм доручень і
запитів. Регламент повинен бути доступний клієнтам для вільного
ознайомлення. Регламент повинен містити, зокрема: 1) порядок приймання клієнтів; 2) вимоги до клієнтів депозитарію; 3) умови відкриття рахунку в цінних паперах; 4) підстави для відмови у відкритті рахунку в цінних паперах; 5) порядок оформлення та подання документів при прийманні
клієнтів; 6) порядок приймання цінних паперів; 7) порядок та підстави для закриття рахунків у цінних
паперах; 8) перелік та вартість послуг, що надаються депонентам, який
може містити розміри плати, зокрема за: а) відкриття рахунку в цінних паперах; б) зберігання цінних паперів; в) видачу виписок з рахунку в цінних паперах; г) облік цінних паперів на рахунку в цінних паперах; ґ) корпоративні дії емітента; д) блокування цінних паперів; е) виконання розпоряджень; є) переказ та переміщення цінних паперів; ж) заставу та дарування цінних паперів; з) закриття рахунку в цінних паперах; и) інші операції, передбачені чинним законодавством. 3.6.1.14. Фахівці підрозділів депозитарію, які безпосередньо
здійснюють депозитарну діяльність, не мають права поєднувати свою
діяльність у тих підрозділах, що здійснюють інші види професійної
діяльності на ринку цінних паперів. У разі виникнення у ліцензіата факту зменшення необхідної
кількості сертифікованих фахівців такий ліцензіат повинен
відновити потрібну кількість у термін не пізніше трьох місяців від
дати виникнення цього факту. 3.6.1.15. Депозитарій зобов'язаний звітувати перед Комісією у
терміни та в порядку, установлені Положенням про депозитарну
діяльність ( vr061312-98 ). 3.6.1.16. Депозитарій протягом строку дії ліцензії
зобов'язаний повідомляти Комісію про всі зміни даних, зазначених у
документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі
виникнення таких змін депозитарій зобов'язаний протягом десяти
робочих днів подати до Комісії відповідне повідомлення в письмовій
формі разом з документами або їх нотаріально завіреними копіями,
які підтверджують зазначені зміни, а саме: 3.6.1.16.1. Зміни і доповнення, унесені до статуту та
установчого договору депозитарію, які зареєстровані в
установленому порядку; 3.6.1.16.2. Довідку про керівних посадових осіб (керівника,
його заступника, головного бухгалтера) та фахівців депозитарію,
які повинні бути сертифіковані в установленому Комісією порядку
згідно з додатком 4; 3.6.1.16.3. Інформацію про припинення діяльності депозитарію
шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення,
перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за
рішенням вищого органу товариства (з доданням копії відповідного
рішення). 3.6.1.17. Депозитарій зобов'язаний у 30-денний термін з дати
виникнення змін у професійній діяльності подати до Комісії
відповідне повідомлення в письмовій формі про: 3.6.1.17.1. Накладені в установленому порядку санкції щодо
порушень на ринку цінних паперів; 3.6.1.17.2. Арешт банківських рахунків депозитарію із
зазначенням причини арешту, хто його здійснив та на який термін, а
також дату зняття арешту; 3.6.1.17.3. Вихід депозитарію із СРО із зазначенням причини
виходу. У цьому разі депозитарій повинен протягом двох місяців
стати членом іншої СРО та повідомити про це Комісію. 3.6.1.18. Усі відомості надаються до Комісії з відповідним
супровідним листом з печаткою та підписом керівника товариства та,
крім паперової форми, повинні надаватися відомості в установленій
Комісією електронній формі.
3.6.2. Ліцензійні умови провадження депозитарної

діяльності зберігачами цінних паперів

3.6.2.1. Зберігач на підставі отриманої ліцензії здійснює
зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій
емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах. 3.6.2.2. Зберігач може провадити свою професійну діяльність
тільки за умови вступу до щонайменш однієї саморегулівної
організації, про що він повинен повідомити Комісію не пізніше двох
місяців після отримання ліцензії (з доданням копії відповідного
документа). 3.6.2.3. Зберігач протягом строку дії ліцензії зобов'язаний
дотримуватись вимог Положення про депозитарну діяльність,
затвердженого рішенням Комісії від 26.05.98 N 61 ( vr061312-98 ),
Норм та правил обліку цінних паперів у Національній депозитарній
системі, затверджених рішенням Комісії від 13.04.2000 N 40
( z0616-00 ) і зареєстрованих Міністерством юстиції України
15.09.2000 N 616/4837, та інших нормативно-правових актів України,
які стосуються зазначеної в ліцензії діяльності. 3.6.2.4. Зберігач, для якого здійснюються депозитарієм
кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів відповідно до
договору про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів,
повинен бути учасником гарантійного фонду цього депозитарію. 3.6.2.5. Для здійснення депозитарної діяльності зберігач
зобов'язаний створити депозитарний підрозділ. Цей підрозділ
повинен бути відокремлений від інших підрозділів цієї юридичної
особи та розташовуватися в окремому приміщенні (приміщеннях). 3.6.2.5.1. Приміщення зберігача повинні бути обладнані
сертифікованою охоронно-пожежною сигналізацією та забезпечені
цілодобовою охороною. 3.6.2.5.2. У разі виникнення у зберігача факту зменшення
необхідної кількості сертифікованих фахівців такий зберігач
повинен відновити потрібну кількість у термін не пізніше трьох
місяців від дати виникнення цього факту. 3.6.2.6. Для забезпечення функції зберігання цінних паперів
зберігач повинен користуватися спеціально обладнаним сховищем, яке
відповідає вимогам Національного банку України та Міністерства
внутрішніх справ України та унеможливлює викрадення, знищення,
викривлення або псування цінних паперів, свідоцтв про
знерухомлення іменних цінних паперів. 3.6.2.6.1. Для зберігання цінних паперів зберігач може
користуватися сховищами іншої юридичної особи шляхом укладання з
нею відповідного договору. 3.6.2.6.2. Зберігач для обслуговування інвестиційних фондів
та інвестиційних компаній повинен мати власне сховище. 3.6.2.7. Для інвестиційного фонду та взаємного фонду
інвестиційної компанії зберігачем може бути тільки комерційний
банк, який має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності
зберігача. 3.6.2.8. Зберігачем для інвестиційних фондів та інвестиційних
компаній не може бути комерційний банк, який виконує функцію їх
інвестиційного керуючого. 3.6.2.9. Зберігач повинен забезпечити надійність і
безпечність своєї діяльності відповідно до вимог Положення про
депозитарну діяльність ( vr061312-98 ) та чинного законодавства
України, а також відповідність цим вимогам технічних засобів,
програмного забезпечення, організації діловодства та механізму
внутрішнього контролю. 3.6.2.10. Норми технічного захисту інформації повинні
відповідати законодавчим актам України та нормативно-правовим
актам Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 3.6.2.11. Використання системних, програмно-технічних засобів
та засобів зв'язку повинно здійснюватись з урахуванням дублювання
роботи всіх систем та елементів у депозитарній установі. 3.6.2.12. Зберігач повинен розробити та затвердити
відповідним органом управління такі документи: внутрішнє положення про професійну депозитарну діяльність
зберігача; регламент здійснення професійної депозитарної діяльності
зберігача цінних паперів; регламент щодо здійснення функцій номінального утримувача; інструкцію щодо обслуговування інвестиційних фондів та
взаємних фондів інвестиційних компаній (для банків); положення про внутрішній контроль за депозитарною діяльністю; інструкції та правила користування засобами захисту
інформації; інші документи, визначені Положенням про депозитарну
діяльність ( vr061312-98 ). Зазначені документи повинні відповідати вимогам Положення про
депозитарну діяльність ( vr061312-98 ). 3.6.2.12.1. Внутрішнє положення про професійну депозитарну
діяльність зберігача повинно містити: 1) організаційно-функціональну схему управління професійною
депозитарною діяльністю, яка повинна відобразити схему підрозділів
зберігача залежно від завдань, що на них покладені; 2) перелік та опис основних процедур професійної депозитарної
діяльності; 3) кваліфікаційні вимоги до фахівців, які здійснюють
депозитарну діяльність; 4) перелік та форми вхідних та вихідних документів; 5) перелік та опис заходів загальної безпеки та збереження
інформації під час здійснення професійної депозитарної діяльності; 6) довідник, у якому вказується повна схема та послідовність
записів, що належать до конкретної депозитарної операції; 7) перелік процедур звітності перед депонентами за договорами
про відкриття рахунків у цінних паперах при прийманні цінних
паперів; 8) перелік процедур з виконання корпоративних дій емітента. 3.6.2.12.2. Регламент здійснення професійної депозитарної
діяльності зберігача, орієнтований на клієнтів, повинен містити
перелік, порядок і терміни виконання операцій зберігачем, способи
зберігання цінних паперів, порядок приймання первинних документів
та вимоги до їх оформлення, а також вичерпний перелік причин
відмови від приймання документів. До регламенту повинні бути додані зразки форм доручень і
запитів. Регламент повинен бути доступний клієнтам для вільного
ознайомлення. Регламент повинен містити, зокрема: 1) порядок приймання депонентів; 2) умови відкриття рахунку в цінних паперах; 3) підстави для відмови у відкритті рахунку в цінних паперах; 4) процедуру відкриття рахунків у цінних паперах; 5) порядок оформлення та подання документів при прийманні
депонентів; 6) опис статусу рахунків у цінних паперах, умови зміни
статусу рахунків у цінних паперах та вимоги, які депонент повинен
виконати для того, щоб розпоряджатися рахунком; 7) порядок виконання розпоряджень; 8) перелік та вартість послуг, що надаються депонентам, який
може містити розмір плати, зокрема за: а) відкриття рахунку в цінних паперах; б) зберігання цінних паперів; в) видачу виписок з рахунку в цінних паперах; г) облік цінних паперів на рахунку в цінних паперах; ґ) корпоративні дії емітента; д) блокування цінних паперів; е) виконання розпоряджень; є) переказ та переміщення цінних паперів; ж) заставу та дарування цінних паперів; з) закриття рахунку в цінних паперах; и) інші операції, передбачені чинним законодавством. 3.6.2.13. Зберігач, який отримав ліцензію, зобов'язаний
звітувати перед Комісією у терміни та порядку, що встановлені
Положенням про депозитарну діяльність ( vr061312-98 ). 3.6.2.14. Зберігач протягом строку дії ліцензії зобов'язаний
повідомляти Комісію про всі зміни даних, зазначених у документах,
що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення
таких змін зберігач зобов'язаний протягом десяти робочих днів
подати до Комісії відповідне повідомлення в письмовій формі разом
з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які
підтверджують зазначені зміни, а саме: 3.6.2.14.1. Довідку про зміни у складі засновників,
акціонерів, учасників зберігача, які володіють понад п'ятьма
відсотками статутного фонду зберігача; 3.6.2.14.2. Довідку про керівних посадових осіб та фахівців
зберігача, які повинні бути сертифіковані в установленому Комісією
порядку згідно з додатком 4; 3.6.2.14.3. Інформацію про припинення діяльності зберігача
шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення,
перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за
рішенням вищого органу товариства (з долученням копії відповідного
рішення). 3.6.2.15. Зберігач зобов'язаний у 30-денний термін з дати
виникнення змін у професійній діяльності подати до Комісії
відповідне повідомлення в письмовій формі про: 3.6.2.15.1. Накладені в установленому порядку санкції щодо
порушень на ринку цінних паперів; 3.6.2.15.2. Арешт банківських рахунків зберігача із
зазначенням причини арешту, хто його здійснив та на який термін, а
також дату зняття арешту; 3.6.2.15.3. Депозитарій, клієнтом якого став зберігач із
зазначенням його повного найменування, місцезнаходження та дати
укладання депозитарного договору; 3.6.2.15.4. Вихід зберігача із СРО із зазначенням причини
виходу. У цьому разі зберігач повинен протягом двох місяців стати
членом іншої СРО та повідомити про це Комісію. 3.6.2.16. Після отримання ліцензії зберігач зобов'язаний
протягом десяти робочих днів подати до територіального органу
Комісії за своїм місцезнаходженням повідомлення про отримання
ліцензії, облікову картку зберігача згідно з додатком 11 та
інформацію в електронному вигляді (у форматі, визначеному
Комісією). У разі зміни вказаних відомостей у процесі діяльності
зберігача, останній зобов'язаний протягом десяти робочих днів
письмово повідомити про ці зміни територіальний орган Комісії та
подати облікову картку зберігача з відповідними змінами та дискету
з поновленою інформацією. 3.6.2.17. Усі відомості подаються до Комісії з відповідним
супровідним листом з обов'язковим зазначенням номера ліцензії
зберігача, печаткою та підписом керівника товариства. Крім
паперової форми, відомості повинні надаватися в установленій
Комісією електронній формі.
3.7. Ліцензійні умови провадження депозитаріями професійної
діяльності на ринку цінних паперів - розрахунково-клірингової

діяльності за угодами щодо цінних паперів
3.7.1. Здійснення розрахунково-клірингової діяльності за
угодами щодо цінних паперів кліринговим депозитарієм не може
поєднуватися з іншими видами діяльності, крім діяльності зі
зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у
цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних
паперів та діяльності щодо ведення реєстрів власників іменних
цінних паперів. 3.7.2. Кліринговий депозитарій протягом строку дії ліцензії
зобов'язаний дотримуватись Положення про депозитарну діяльність,
затвердженого рішенням Комісії від 26.05.98 N 61 ( vr061312-98 ),
Положення про розрахунково-клірингову діяльність, затвердженого
рішенням Комісії від 27.01.98 N 11-А ( vr11a312-98 ) (зі змінами і
доповненнями) (далі - Положення про розрахунково-клірингову
діяльність), та інших законодавчих та нормативно-правових актів
України, які стосуються зазначеної в ліцензії діяльності. 3.7.3. Програмне забезпечення депозитарію для здійснення
розрахунково-клірингової діяльності повинно передбачати можливість
визначити випадкові, неправомірні та недобросовісні дії
співробітників депозитарію та/або неправомірні дії, що пов'язані з
виконанням розпоряджень депонентів (клієнтів), та забезпечувати
здійснення розрахунково-клірингової діяльності, пов'язаної з
обліком грошових коштів. Програмне забезпечення депозитарію повинно відповідати
вимогам Положення про розрахунково-клірингову діяльність
( vr11a312-98 ) та чинному законодавству щодо здійснення
депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності, а також
вимогам щодо захисту інформації відповідно до національних та
міжнародних стандартів. Специфічні вимоги до програмного забезпечення, що
використовує депозитарій, установлюються його внутрішніми
документами відповідно до чинного законодавства. 3.7.4. Депозитарій повинен забезпечити функціонування
системних та програмно-технічних засобів захисту інформації, а
також збереження та доступ протягом п'яти років з дати її
одержання або складання до інформації, визначеної Положенням про
розрахунково-клірингову діяльність ( vr11a312-98 ). 3.7.5. Депозитарій повинен забезпечити надійність та
безпечність своєї розрахунково-клірингової діяльності шляхом
відповідності технічних засобів, організації діловодства, системи
безпеки, підготовки та кваліфікації працівників, механізму
внутрішнього контролю вимогам Положення про
розрахунково-клірингову діяльність ( vr11a312-98 ) та чинному
законодавству України. 3.7.6. Для здійснення розрахунково-клірингової діяльності
депозитарії зобов'язані мати в своєму розпорядженні автоматизовані
системи, які відповідають специфіці їх діяльності, обсягу
інформації, яку вони повинні обробляти, та забезпечують необхідну
надійність зберігання, швидкість обробки і достатній рівень
автоматизації процесів збору, передачі та обробки інформації.
Депозитарій повинен розробити та використовувати всі внутрішні
документи, які передбачені цими Ліцензійними умовами. 3.7.7. Депозитарій повинен розробити та затвердити
відповідним органом управління такі документи: регламент здійснення розрахунково-клірингової діяльності; внутрішній порядок проведення депозитарієм
розрахунково-клірингових операцій за угодами щодо цінних паперів; внутрішнє положення про розрахунково-клірингову діяльність; положення про внутрішній контроль за здійсненням
розрахунково-клірингової діяльності (вимоги до яких встановлені
Положенням про розрахунково-клірингову діяльність ( vr11a312-98 ); положення про гарантійний фонд (у разі здійснення
депозитарієм розрахунково-клірингових операцій із застосуванням
методів взаємозаліку); порядок розподілу та компенсації збитків від невиконання
та/або несвоєчасного виконання зобов'язань клієнтів депозитарію за
угодами щодо цінних паперів (у разі здійснення депозитарієм
розрахунково-клірингових операцій із застосуванням методів
взаємозаліку); внутрішнє положення про систему обробки інформації, що
використовується для розрахунково-клірингової діяльності; внутрішнє положення про систему безпеки
розрахунково-клірингової діяльності депозитарію. Зазначені документи повинні відповідати вимогам Положення про
розрахунково-клірингову діяльність ( vr11a312-98 ). 3.7.7.1. Положення про гарантійний фонд для зниження ризиків
невиконання та/або несвоєчасного виконання угод з цінними паперами
та порядок розподілу та компенсації збитків від невиконання та/або
несвоєчасного виконання зобов'язань клієнтів депозитарію за
угодами щодо цінних паперів повинні включати: 1) порядок формування, розміщення та використання
гарантійного фонду для забезпечення розрахунків клієнтів за
операціями з цінними паперами; 2) вимоги до клієнтів клірингового депозитарію щодо
формування і використання гарантійного фонду; 3) перелік активів, які допускаються як джерела формування
гарантійного фонду; 4) розмір унесків до гарантійного фонду та механізм їх
оцінки; 5) порядок здійснення перерахувань до гарантійного фонду; 6) повноваження, які надаються клієнтами кліринговому
депозитарію для забезпечення виконання зобов'язань за угодами,
щодо яких здійснюється кліринг та розрахунки; 7) порядок взаємодії клірингового депозитарію та
розрахункового банку щодо розрахункового обслуговування внесків до
гарантійного фонду у вигляді грошових коштів; 8) порядок депозитарного обслуговування внесків до
гарантійного фонду у вигляді цінних паперів; 9) порядок використання коштів гарантійного фонду для
погашення заборгованості неплатників; 10) порядок та процедури погашення заборгованості клієнтів за
рахунок їх власних внесків до гарантійного фонду; 11) порядок та процедури погашення заборгованості клієнтів
клірингового депозитарію за рахунок унесків інших клієнтів
клірингового депозитарію до гарантійного фонду; 12) порядок застосування санкцій до учасників фонду, які
вчасно не здійснюють поповнення внесків до гарантійного фонду; 13) порядок прийняття змін та доповнень до положення про
гарантійний фонд. 3.7.7.2. Внутрішнє положення про систему обробки інформації,
що використовується для розрахунково-клірингової діяльності,
повинно включати: перелік та опис технічного обладнання, що використовується
депозитарієм; перелік та опис програмного забезпечення, яке
використовується депозитарієм для здійснення
разрахунково-клірингової діяльності та захисту інформації; порядок використання програмного забезпечення; вимоги до програмного та технічного обладнання клієнтів
депозитарію. 3.7.7.3. Внутрішнє положення про систему безпеки
розрахунково-клірингової діяльності депозитарію повинно включати: перелік та повний опис заходів щодо захисту інформації при
проведенні депозитарієм розрахунково-клірингової діяльності; внутрішню інструкцію про захист інформації щодо
розрахунково-клірингової діяльності та Правила користування
засобами захисту інформації щодо розрахунково-клірингової
діяльності; внутрішню інструкцію щодо відновлення інформації у разі
порушення цілісності інформації, а також у разі втрат, крадіжок,
несанкціонованого знищення, викривлення, підроблення, копіювання
інформації; внутрішню інструкцію щодо дій працівників на випадок
надзвичайної ситуації в приміщенні, де провадяться
розрахунково-клірингові операції; внутрішню інструкцію щодо провадження депозитарієм контролю
за захистом інформації при здійсненні клірингу та розрахунків за
операціями щодо цінних паперів. 3.7.8. Усі угоди та типові договори щодо здійснення
депозитарної та/або розрахунково-клірингової діяльності, які
кліринговий депозитарій буде укладати після отримання ліцензії,
повинні відповідати вимогам Закону України "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), Положення про
розрахунково-клірингову діяльність ( vr11a312-98 ), Положення про
депозитарну діяльність ( vr061312-98 ) та іншим
нормативно-правовим актам. 3.7.9. Депозитарій організовує контроль за проведенням
розрахунково-клірингових операцій на всіх етапах виконання
розрахунково-клірингової діяльності. 3.7.10. Депозитарій, який отримав ліцензію, зобов'язаний
звітувати перед Комісією у терміни та в порядку, що встановлені
Положенням про депозитарну діяльність ( vr061312-98 ). 3.7.11. Депозитарій протягом строку дії ліцензії зобов'язаний
повідомляти Комісію про всі зміни даних, зазначених у документах,
що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення
таких змін депозитарій зобов'язаний протягом десяти робочих днів
подати до Комісії відповідне повідомлення в письмовій формі разом
з документами або їх нотаріально завіреними копіями, які
підтверджують зазначені зміни, а саме довідку про керівних
посадових осіб (керівника, його заступника, головного бухгалтера)
та фахівців клірингового депозитарію, що безпосередньо здійснюють
розрахунково-клірингову діяльність, які повинні бути сертифіковані
в установленому Комісією порядку згідно з додатком 4. 3.7.12. Депозитарій у 30-денний термін з дати укладання надає
до Комісії інформацію щодо кожного з укладених договорів (із
зазначенням їх повного найменування та місцезнаходження): 1) з фондовими біржами; 2) зі зберігачами; 3) з торговельно-інформаційними системами; 4) з розрахунковим банком - про грошові розрахунки за
операціями щодо цінних паперів; 5) з іншими депозитаріями - про кореспондентські відносини. 3.7.13. Усі відомості надаються до Комісії з відповідним
супровідним листом з печаткою та підписом керівника товариства.
Крім паперової форми відомості повинні надаватись в установленій
Комісією електронній формі.
3.8. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на

ринку цінних паперів - діяльності щодо ведення реєстру

власників іменних цінних паперів реєстраторами та

емітентами (щодо власного реєстру)
3.8.1. Реєстратор може провадити свою професійну діяльність
тільки за умови вступу до щонайменше однієї саморегулівної
організації, про що він повинен повідомити Комісію не пізніше двох
місяців після отримання ліцензії (з доданням копії відповідного
документа). 3.8.2. Протягом строку дії ліцензії ліцензіат зобов'язаний
дотримуватись вимог Положення про порядок ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії
від 26.05.98 N 60 ( vr060312-98 ), та інших нормативно-правових
актів, які стосуються зазначеної в ліцензії діяльності. 3.8.3. Якщо засновником реєстратора виступає емітент, реєстр
якого веде зазначений реєстратор, то частка цього емітента в
статутному фонді реєстратора не повинна перевищувати 10 відсотків. 3.8.4. Особи, які відповідно до чинного законодавства можуть
поєднувати декілька видів професійної діяльності на ринку цінних
паперів, зобов'язані діяльність щодо ведення реєстру власників
іменних цінних паперів здійснювати в організаційно та
функціонально відокремленому підрозділі. Підрозділ реєстратора
повинен мати окреме приміщення та обмежений доступ інших
працівників. Працівники підрозділу реєстратора не мають права суміщувати
роботу в інших підрозділах, що має бути обумовлено в посадових
інструкціях. 3.8.5. У разі виникнення у ліцензіата факту зменшення
необхідної кількості сертифікованих фахівців такий ліцензіат
повинен відновити потрібну кількість у термін не пізніше трьох
місяців від дати виникнення цього факту. 3.8.6. Вимоги до приміщень 3.8.6.1. Реєстратор повинен мати такі приміщення: а) операційний зал; б) приміщення, у якому провадиться робота реєстратора зі
своїми клієнтами; в) архів. Вимоги до приміщень та захисту інформації філії реєстратора -
такі самі, як і до реєстратора. Операційний зал повинен бути приміщенням, у якому реєстратор
виконує свої основні функції щодо системи реєстру. При цьому
операційним залом не може бути приміщення, у якому провадиться
робота реєстратора зі своїми клієнтами. Приміщення, де встановлена комп'ютерна техніка, має бути
надійно захищене від несанкціонованого доступу сторонніх осіб.
Доступ до комп'ютерного обладнання, де міститься інформація
системи реєстру, дозволяється тільки уповноваженому на це
персоналу, визначеному реєстратором за його наказом у затверджених
ним посадових інструкціях та внутрішньому Порядку. Приміщення, де
встановлена комп'ютерна техніка, повинно бути обладнане охоронною
та протипожежною сигналізацією. Приміщення, де зберігаються дані системи реєстру, як у
паперовій формі, так і у вигляді записів в електронних базах
даних, повинні бути обладнані охоронною сигналізацією,
протипожежними засобами та відповідати всім вимогам надійного
зберігання даних. Архів повинен бути обладнаний охоронною та протипожежною
сигналізацією, унеможливлювати втрату або пошкодження з будь-яких
причин вхідних та вихідних документів реєстратора. Доступ до
архіву повинен бути обмеженим. Для зберігання бланків сертифікатів реєстратор повинен мати
сховище, обладнане охоронною та протипожежною сигналізацією, або
металеві шафи (сейфи) з обмеженим до них доступом. 3.8.6.2. Емітент для здійснення діяльності щодо ведення
власного реєстру зобов'язаний мати приміщення, яке повинно бути
захищено від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, а також
обладнане охоронною та протипожежною сигналізацією. Доступ до комп'ютерного обладнання, де міститься інформація
системи реєстру, дозволяється тільки уповноваженому на це
персоналу, визначеному керівником емітента за його наказом. 3.8.6.2.1. Емітент повинен зберігати вхідні та вихідні
документи щодо ведення власного реєстру в архіві. Архів повинен
бути обладнаний охоронною та протипожежною сигналізацією,
унеможливлювати втрату або пошкодження з будь-яких причин
документів. Доступ до архіву повинен бути обмежений. 3.8.6.2.2. Для зберігання бланків сертифікатів емітент
повинен мати сховище, яке обладнане охоронною та протипожежною
сигналізацією, або металеві шафи (сейфи) з обмеженим до них
доступом. 3.8.7. Ліцензіат повинен розробити внутрішній Порядок ведення
системи реєстру власників іменних цінних паперів (далі - Порядок),
який має бути затверджений керівником його виконавчого органу та
засвідчений печаткою юридичної особи. Порядок повинен відповідати вимогам, установленим щодо
порядку ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та
містити: а) організаційно-функціональну схему реєстраторської
діяльності, яка повинна відображати схему підрозділів ліцензіата з
визначенням повноважень, що на них покладені; б) перелік та опис виконання основних операцій ліцензіата. У
цьому розділі відповідно до кожної операції повинні бути
відображені дії кожного підрозділу ліцензіата, який причетний до
виконання певної операції, у межах наданих йому повноважень; в) перелік та форми вхідних і вихідних документів ліцензіата; г) перелік та опис заходів загальної безпеки та збереження
інформації у діяльності ліцензіата. У цьому розділі відповідно до
кожного підрозділу та фахівця повинен бути зазначений обсяг
інформації системи реєстру, до якої вони мають доступ; ґ) перелік та тарифи на послуги, що надаються емітенту та
зареєстрованим особам; д) порядок інформування зареєстрованих осіб про зміни в
діяльності емітента або реєстратора; е) посадові інструкції з визначенням кваліфікаційних вимог. 3.8.8. Реєстратор може здійснювати свою діяльність із
залученням своїх філій. 3.8.9. Реєстратор може надати філії повноваження щодо
консолідації повних реєстрів власників іменних цінних паперів
окремого емітента або повноваження стосовно ведення особових
рахунків окремих зареєстрованих у системі реєстру осіб. Факт
надання філії відповідного повноваження повинен бути відображений
у Порядку здійснення філією діяльності з ведення реєстру власників
іменних цінних паперів. Цей Порядок за змістом повинен відповідати вимогам,
установленим до Порядку реєстратора, а також визначати взагалі або
щодо кожного емітента процедури взаємодії філії з реєстратором,
який її створив, та в разі необхідності - з іншою філією цього
реєстратора, яка консолідує реєстр окремого емітента. Філія реєстратора не має права нікому делегувати
повноваження, які надані їй реєстратором. Відповідальність за діяльність філії реєстратора несуть
реєстратор, який її створив, та посадові особи реєстратора. 3.8.10. У разі наявності у філії реєстратора повноважень щодо
ведення особових рахунків окремих зареєстрованих у системі реєстру
осіб, така філія за своїм місцезнаходженням реалізує функції
реєстроутримувача за допомогою системи реєстру відповідно до вимог
пункту 2.2 Положення про порядок ведення реєстрів власників
іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від
26.05.98 N 60 ( vr060312-98 ), щодо тих осіб, яким філією відкрито
особові рахунки. При цьому суб'єкти, що здійснюють консолідацію
реєстрів, до яких входять вищезазначені зареєстровані особи,
повинні вносити до консолідованої системи реєстру всі відомості
або зміни щодо цих осіб у термін не пізніше одного місяця від дати
реєстрації вхідної інформації, яка стосується осіб у філії, що
веде їх особові рахунки. 3.8.11. Функції щодо приймання документів, необхідних для
проведення операцій у системі реєстру, передача їх реєстратору,
приймання та передача документів, отриманих від реєстратора,
вчинення дій щодо підтвердження справжності підпису власників -
фізичних осіб на розпорядженнях, надання консультацій зацікавленим
особам в оформленні розпоряджень та запитів до реєстратора можуть
здійснюватися без створення філії реєстратора. Указані функції може виконувати працівник реєстратора на
території, віддаленій від місцезнаходження реєстратора (у тому
числі - на території емітента), за умови обов'язкового
відображення у системі реєстру відповідного емітента дій щодо
виконання таких функцій (у тому числі у відповідних облікових
журналах). Повноваження працівника реєстратора виконувати певні
функції на території, віддаленій від місцезнаходження реєстратора,
підтверджуються довіреністю керівника, засвідченою печаткою
реєстратора або нотаріально. 3.8.12. У разі прийняття рішення про припинення діяльності
щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів ліцензіат
зобов'язаний протягом тридцяти днів до дати закінчення терміну дії
ліцензії передати документи системи реєстру іншому
реєстроутримувачу в порядку, установленому Положенням про порядок
ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженим
рішенням Комісії від 26.05.98 N 60 ( vr060312-98 ). 3.8.13. Ліцензіат зобов'язаний звітувати перед Комісією
відповідно до Порядку складання та подання квартального звіту щодо
здійснення діяльності по веденню реєстрів власників іменних цінних
паперів, затвердженого наказом Комісії від 27.09.96 N 219
( z0670-96 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.11.96 за N 670/1695. 3.8.14. Ліцензіат протягом строку дії ліцензії зобов'язаний
повідомляти Комісію про всі зміни даних, зазначених у документах,
що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення
таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів
подати до Комісії відповідне повідомлення в письмовій формі разом
з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які
підтверджують зазначені зміни, а саме: 3.8.14.1. Нотаріально засвідчені копії змін та доповнень до
статуту та установчого договору реєстратора, які зареєстровані в
установленому порядку (крім банку); 3.8.14.2. Нотаріально засвідчені копії змін та доповнень до
статуту (для банку), зареєстровані в установленому порядку
Національним банком України; 3.8.14.3. Повідомлення про появу в складі акціонерів
товариства органів державної влади, центрів сертифікатних
аукціонів та їх правонаступників (подається реєстраторами,
створеними у формі акціонерного товариства); 3.8.14.4. Довідку про зміни у складі акціонерів - юридичних
осіб товариства, частка яких у статутному фонді цього реєстратора
перевищила 25 відсотків (подається реєстраторами, створеними у
формі акціонерного товариства), згідно з додатком 7; 3.8.14.5. Довідку про керівних посадових осіб (керівника,
його заступника, головного бухгалтера) та фахівців реєстратора,
які повинні бути сертифіковані в установленому Комісією порядку,
згідно з додатком 4. 3.8.15. Реєстратор зобов'язаний у 30-денний термін з дати
виникнення змін у професійній діяльності подати до Комісії
відповідне повідомлення у письмовій формі про: 3.8.15.1. Накладені санкції за порушення законодавства на
ринку цінних паперів; 3.8.15.2. Арешт банківських рахунків реєстратора із
зазначенням причини арешту, хто його здійснив та на який термін, а
також дату зняття; 3.8.15.3. Вихід реєстратора із СРО із зазначенням причини
виходу. У цьому разі реєстратор повинен протягом двох місяців
стати членом іншої СРО та повідомити про це Комісію. 3.8.16. Після отримання ліцензії реєстратор зобов'язаний
протягом десяти робочих днів подати до територіального органу
Комісії за своїм місцезнаходженням повідомлення про отримання
ліцензії, облікову картку реєстратора згідно з додатком 11 та
інформацію в електронному вигляді (у форматі, визначеному
Комісією). У разі зміни вказаних відомостей у процесі діяльності
реєстратора, він зобов'язаний протягом десяти робочих днів
письмово повідомити про ці зміни територіальний орган Комісії та
подати облікову картку з відповідними змінами і дискету з
поновленою інформацією. 3.8.17. Якщо філія(ї) реєстратора відкривається в інших
регіонах (не за місцезнаходженням реєстратора), то він повинен
повідомити про це відповідні територіальні органи Комісії та
надати їм інформацію згідно з п.3.8.16 Ліцензійних умов. 3.8.18. Усі відомості надаються до Комісії з відповідним
супровідним листом з обов'язковим зазначенням номера ліцензії,
печаткою та підписом керівника товариства. Крім паперової форми,
відомості повинні надаватися в установленій Комісією електронній
формі.
3.9. Ліцензійні умови провадження організаторами торгівлі

професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності по організації торгівлі на ринку цінних паперів
3.9.1. Організатор торгівлі, який отримав відповідну
ліцензію, зобов'язаний звітувати перед Комісією відповідно до
Положення про реєстрацію фондових бірж та
торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності,
затвердженого наказом Комісії від 15.01.97 N 9 ( z0020-97 ) "Про
затвердження Положення про реєстрацію фондових бірж та
торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.02.97 за
N 20/1824 (зі змінами та доповненнями), та Положення про
електронну форму звітності для діючих в Україні бірж та
торговельно-інформаційних систем, затвердженого рішенням Комісії
від 11.11.97 N 57 ( v0057312-97 ) "Про затвердження Положення про
електронну форму звітності для діючих в Україні бірж та
торговельно-інформаційних систем". 3.9.2. Протягом строку дії ліцензії організатор торгівлі
повинен дотримуватись таких вимог: 3.9.2.1. Статутний фонд організатора торгівлі має становити
величину, не меншу за мінімальний розмір статутного фонду,
установлений ліцензійними умовами для отримання ліцензії; 3.9.2.2. Частка статутного фонду організатора торгівлі, що
належить одному акціонеру/учаснику - торговцю цінними паперами, не
може перевищувати 5 відсотків статутного фонду організатора
торгівлі; 3.9.2.3. Активи організатора торгівлі не можуть бути
сформовані недержавними цінними паперами, крім акцій депозитарію; 3.9.2.4. Частка довгострокових (не менше одного року)
державних цінних паперів в активах організатора торгівлі не може
перевищувати 30 відсотків; 3.9.2.5. Прибуток від діяльності організатора торгівлі має
спрямовуватися лише на розвиток його діяльності, передбаченої
статутом. 3.9.3. Організатор торгівлі зобов'язаний щокварталу до 20
числа місяця, наступного за звітним кварталом, подавати до Комісії
довідку про розмір та склад активів, завірену керівником і
головним бухгалтером та засвідчену печаткою організатора торгівлі. 3.9.4. Організатор торгівлі протягом строку дії ліцензії
зобов'язаний повідомляти Комісію про всі зміни даних, зазначених у
документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії. У разі
виникнення таких змін організатор торгівлі зобов'язаний протягом
десяти робочих днів подати до Комісії відповідне повідомлення у
письмовій формі разом з документами, які підтверджують зазначені
зміни, а саме: 3.9.4.1. Довідку про зміни в складі засновників, акціонерів
(учасників) організатора торгівлі та/або зміни їх частки в
статутному фонді згідно з додатком 7; 3.9.4.2. Довідку про зміни в складі керівних посадових осіб
та фахівців організатора торгівлі, його філій, що безпосередньо
залучені до організації торгівлі цінними паперами, які
сертифіковані в установленому Комісією порядку (довідка надається
згідно з додатком 4); 3.9.4.3. Довідку про сплату збільшення статутного фонду
згідно з додатком 12; 3.9.4.4. Довідку про зміни в складі членів/учасників
організатора торгівлі. Зазначені в цьому пункті відомості надаються до Комісії з
відповідним супровідним листом, мають бути засвідчені печаткою та
підписом керівника організатора торгівлі. Крім паперової форми,
відомості повинні бути надані в установленій Комісією електронній
формі. 3.9.5. Організатор торгівлі зобов'язаний протягом двох
місяців з дати отримання ліцензії подати до Комісії: 3.9.5.1. Списки членів постійних рад, комісій, комітетів
організатора торгівлі; 3.9.5.2. Перелік цінних паперів, що перебувають у лістингу
організатора торгівлі, із зазначенням емітента та характеристик
емісії цінних паперів; 3.9.5.3. Перелік видів послуг, що надаються організатором
торгівлі, із зазначенням розміру плати за ними; 3.9.5.4. Перелік зареєстрованих на фондовій біржі брокерських
контор. 3.9.6. Організатор торгівлі зобов'язаний протягом місяця з
дати виникнення змін, що відбулись у процесі його професійної
діяльності, надати до Комісії у письмовій формі відповідну
інформацію про: 3.9.6.1. Зміни до списків членів постійних рад, комісій,
комітетів організатора торгівлі; 3.9.6.2. Зміни до переліку цінних паперів, що перебувають у
лістингу організатора торгівлі, зі зазначенням емітента та
характеристик емісії цінних паперів; 3.9.6.3. Зміни до переліку видів послуг, що надаються
організатором торгівлі, із зазначенням розміру плати за ними; 3.9.6.4. Зміни в складі зареєстрованих на фондовій біржі
брокерських контор; 3.9.6.5. Укладені договори з депозитаріями та/або з
розрахунково-кліринговими установами (із зазначенням їх повного
найменування, місцезнаходження та номера телефону, якщо вони
обслуговують даного організатора торгівлі). 3.9.7. Організатор торгівлі зобов'язаний подавати до Комісії
на реєстрацію всі зміни та/або доповнення, що вносяться до Правил
організатора торгівлі, та нові правила протягом десяти робочих
днів з дати їх прийняття відповідним органом організатора
торгівлі. 3.9.8. Організатор торгівлі зобов'язаний подавати до Комісії
на погодження всі зміни та/або доповнення, що вносяться до
нормативних документів, які подавались на отримання ліцензії, та
нові нормативні документи у 30-денний термін з дати їх прийняття
відповідним органом організатора торгівлі. 3.9.9. Для реєстрації або погодження змін та/або доповнень до
правил та інших нормативних документів, а також нових нормативних
документів організатором торгівлі до Комісії подаються такі
документи: 3.9.9.1. Заява про реєстрацію або погодження змін та/або
доповнень до правил та інших нормативних документів або нових
нормативних документів організатора торгівлі; 3.9.9.2. Обгрунтування причин унесення змін та/або доповнень
до правил та інших нормативних документів або розробки нових
нормативних документів організатора торгівлі; 3.9.9.3. Зміни та/або доповнення до правил та інших
нормативних документів разом із порівняльною таблицею старої та
нової редакцій або нові нормативні документи організатора
торгівлі. 3.9.10. Документи, зазначені в п.3.9.9.3, подаються
організатором торгівлі в двох примірниках, мають бути затверджені
відповідним органом організатора торгівлі, підписані його
посадовою особою та засвідчені печаткою юридичної особи, сторінки
документів мають бути прошиті та пронумеровані. 3.9.11. У разі подання неповного переліку документів,
передбаченого п.3.9.9, або невідповідності поданих документів
вимогам, зазначеним у п.3.9.10, вони не приймаються до розгляду і
в той самий день повертаються заявнику. 3.9.12. За наслідками розгляду заяви та поданих на реєстрацію
або погодження документів Комісією приймається рішення: 3.9.12.1. Про реєстрацію або погодження змін та/або доповнень
до правил та інших нормативних документів або нових нормативних
документів організатора торгівлі; 3.9.12.2. Про відмову в реєстрації або погодженні змін та/або
доповнень до правил та інших нормативних документів або нових
нормативних документів організатора торгівлі. 3.9.13. Рішення приймається не пізніше 30 календарних днів з
дня одержання документів, передбачених п.3.9.9 Ліцензійних умов. 3.9.14. У разі наявності в Комісії зауважень до змісту
поданих документів вона має право у 30-денний термін з дати
приймання заяви та документів на реєстрацію або погодження змін
та/або доповнень до правил та інших нормативних документів або
нових нормативних документів організатора торгівлі направити
заявнику повідомлення про необхідність унесення змін та доповнень
до наданих документів. 3.9.15. Підставою для відмови в реєстрації або погодженні
змін та/або доповнень до правил та інших нормативних документів
або нових нормативних документів організатора торгівлі може бути: 3.9.15.1. Невідповідність поданих документів вимогам чинного
законодавства; 3.9.15.2. Наявність у поданих документах недостовірних даних; 3.9.15.3. Наявність у поданих документах підстав для
дискримінації або порушення прав членів/учасників організатора
торгівлі. 3.9.16. У рішенні про відмову в реєстрації або погодженні
змін та/або доповнень до правил та інших нормативних документів
або нових нормативних документів організатора торгівлі мають бути
зазначені підстави відмови. 3.9.17. Повідомлення про прийняте рішення надсилається
заявнику в письмовій формі протягом десяти робочих днів з дати
прийняття рішення із зазначенням у разі відмови в реєстрації або
погодженні підстав такого рішення. 3.9.18. Якщо Комісією прийняте рішення про реєстрацію або
погодження змін та/або доповнень до правил та інших нормативних
документів або нових нормативних документів, то організатор
торгівлі має право здійснювати діяльність з урахуванням унесених
змін та/або доповнень або нових нормативних документів з дати
отримання відповідного повідомлення Комісії. У цьому разі на обох
примірниках відповідних змін та/або доповнень або нових
нормативних документів, один з яких повертається заявнику,
ставиться відмітка Комісії про реєстрацію або погодження із
зазначенням дати та номера відповідного рішення Комісії. 3.9.19. Якщо Комісією прийнято рішення про відмову в
реєстрації або погодженні змін та/або доповнень до правил та інших
нормативних документів або нових нормативних документів, то
організатор торгівлі не може використовувати зазначені зміни
та/або доповнення або нові нормативні документи у своїй діяльності
й повинен відмінити їх у встановленому порядку. 3.9.20. За реєстрацію правил та змін до правил організатора
торгівлі стягується плата в розмірі, установленому рішенням
Комісії від 16.12.99 N 263 ( z0231-00 ). 3.9.21. Організатор торгівлі протягом п'яти днів з дати
одержання повідомлення щодо прийняття рішення про реєстрацію його
правил або змін до правил повинен надати до Комісії копію
платіжного доручення про перерахування плати за їх реєстрацію. 3.9.22. Після отримання ліцензії організатор торгівлі
зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до
територіального органу Комісії за своїм місцезнаходженням
інформацію про отримання ліцензії та облікову картку організатора
торгівлі згідно з додатком 11 та інформацію в електронному вигляді
(у форматі, визначеному Комісією). У разі зміни вказаних відомостей у процесі діяльності
організатора торгівлі він зобов'язаний протягом десяти робочих
днів письмово повідомити про ці зміни територіальний орган Комісії
і надати облікову картку з відповідними змінами та дискету з
поновленою інформацією. 3.9.23. Якщо організатор торгівлі відкриває філію(ї) в інших
регіонах (не за його місцезнаходженням), то він повинен повідомити
про це відповідні територіальні органи Комісії та надати їм
інформацію згідно з п.3.9.22 Ліцензійних умов.
4. Анулювання ліцензії (копії ліцензії)
4.1. Підставами для анулювання ліцензії (копії ліцензії) є: 4.1.1. Заява професійного учасника про анулювання ліцензії; 4.1.2. Акт про повторне порушення професійним учасником
ліцензійних умов; 4.1.3. Рішення про скасування державної реєстрації
професійного учасника як суб'єкта господарювання; 4.1.4. Акт про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих професійним учасником для одержання ліцензії; 4.1.5. Акт про встановлення факту передачі ліцензії або її
копії іншій юридичній особі для провадження професійної діяльності
на ринку цінних паперів; 4.1.6. Акт про встановлення факту неподання професійним
учасником у встановлений термін повідомлення про зміну даних,
зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу
ліцензії (копії ліцензії); 4.1.7. Акт про невиконання професійним учасником
розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов; 4.1.8. Неможливість професійного учасника забезпечити
виконання ліцензійних умов, установлених для професійної
діяльності на ринку цінних паперів. 4.2. У разі анулювання ліцензії за заявою професійного
учасника до неї необхідно додати: 4.2.1. Засвідчену печаткою копію рішення відповідного органу
професійного учасника з цього питання; 4.2.2. Бухгалтерський баланс за останній звітний період та
довідку про виконання всіх угод (зобов'язань) перед клієнтами при
провадженні професійною діяльності на ринку цінних паперів,
підписані керівником і головним бухгалтером та засвідчені печаткою
товариства; 4.2.3. Бланк ліцензії (оригінал). 4.3. Комісія у разі отримання в установленому порядку заяви
професійного учасника (з доданням відповідних документів) про
анулювання ліцензії або рішення про скасування державної
реєстрації професійного учасника як суб'єкта господарювання
повинна протягом десяти робочих днів з дати надходження вказаних
документів прийняти рішення про анулювання ліцензії, яке
оформляється відповідним наказом Голови Комісії. У разі надання
професійним учасником заяви про анулювання ліцензії рішення
вручається (надсилається) заявнику не пізніше трьох робочих днів з
дати його прийняття. 4.4. Анулювання копії ліцензії, яку отримала відповідна
філія, за заявою професійного учасника здійснюється відповідно до
п.3.2 Ліцензійних умов. 4.5. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта
про встановлення факту неподання в установлений термін
повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що
додавались до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії); акта про
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
професійним учасником для одержання ліцензії (копії ліцензії);
акта про встановлення факту передачі ліцензії (копії ліцензії)
іншій юридичній особі для провадження професійної діяльності на
ринку цінних паперів; акта про невиконання розпорядження про
усунення порушень ліцензійних умов здійснюється Уповноваженою
особою Комісії відповідно до чинного законодавства. 4.6. Рішення про анулювання ліцензії або її копії (з
будь-яких підстав) набирає чинності через десять днів з дати його
прийняття. 4.7. Якщо професійний учасник протягом цього часу подає
скаргу до експертно-апеляційної ради, дія даного рішення Комісії
зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально
уповноваженого органу з питань ліцензування. 4.8. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії
(копії ліцензії) уноситься до ліцензійного реєстру не пізніше
наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про
анулювання ліцензії (копії ліцензії). 4.9. У разі анулювання ліцензії на підставі актів,
визначенних у п.4.5 Ліцензійних умов, ліцензіат може одержати нову
ліцензію на право провадження професійної діяльності на ринку
цінних паперів не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення
Комісією про анулювання попередньої ліцензії. 4.10. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в
судовому порядку. 4.11. Дія анулюваної ліцензії, рішення про анулювання якої не
було оскаржено в установленому чинним законодавством порядку або
оскарження її не призвело до відміни рішення, не може бути
поновлена.
Начальник Управління ліцензування
видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та
ліцензування Держпідприємництва
України О.В.Єфремов
Начальник Управління ліцензування
діяльності професійних учасників
ринку цінних паперів Державної
комісії з цінних паперів та
фондового ринку К.Г.Отченаш
Додаток 1

до п.2.1 Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності на ринку

цінних паперів
Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку
"___"______200_ р. N____
(дата написання заяви)
Заява

про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності

на ринку цінних паперів
Заявник _________________________________________________________,

(повне найменування) місцезнаходження ________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
банківські реквізити:
назва банку _____________________________________________________,
адреса банку ____________________________________________________,
МФО, поточний рахунок ___________________________________________,
просить видати ліцензію на здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів: 1) __________________________________________________________

(указується вид діяльності згідно з п.1.3 Ліцензійних умов) 2) __________________________________________________________ 3) __________________________________________________________

Місце провадження діяльності: ------------------------------------------------------------------ |Найменування філій і інших | Місцезнаходження | |відокремлених підрозділів заявника | | |-----------------------------------+----------------------------| | 1 | 2 | |-----------------------------------+----------------------------| |-----------------------------------+----------------------------| ------------------------------------------------------------------
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.)
Додаток 2

до п.3.1 Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності на ринку

цінних паперів
Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку
"___"______200__ р. N____
(дата написання заяви)
Заява
про видачу копії(й) ліцензії(й) на здійснення професійної

діяльності на ринку цінних паперів
Заявник _________________________________________________________,

(повне найменування) місцезнаходження ________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
банківські реквізити:
назва банку _____________________________________________________,
адреса банку ____________________________________________________,
МФО, поточний рахунок ___________________________________________,
вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія _______________ __________________________________________________________________
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
термін дії ліцензії з ___________ по ____________________________,
просить видати копію(ї) ліцензії у зв'язку зі створенням нового
відокремленого підрозділу та/або розширенням переліку діючих: ------------------------------------------------------------------ |Найменування філії і інших | Місцезнаходження | |відокремлених підрозділів заявника | | |-----------------------------------+----------------------------| | 1 | 2 | |-----------------------------------+----------------------------| |-----------------------------------+----------------------------| ------------------------------------------------------------------
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.)
Додаток 3

до п.3.1.3 Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності на ринку

цінних паперів
Довідка про філії (інші відокремлені структурні підрозділи)

заявника, яким надаються повноваження щодо здійснення

професійної діяльності на ринку цінних паперів
Дата складення довідки: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Повна назва|Дата та номер рішення |Номер та дата|Дата видачі|Код |Дата взяття філії|Місцезнаходження|Телефони| |з/п| |про створення філії |рішення про |копії |філії|на облік у |філії | | | | |(надання повноважень |видачу копії |ліцензії | |відповідному | | | | | |щодо здійснення профе-|ліцензії | | |територіальному | | | | | |сійної діяльності на | | | |органі ДКЦПФР | | | | | |ринку цінних паперів) | | | | | | | |---+-----------+----------------------+-------------+-----------+-----+-----------------+----------------+--------| | 1 | | | | | | | | | |---+-----------+----------------------+-------------+-----------+-----+-----------------+----------------+--------| | 2 | | | | | | | | | |---+-----------+----------------------+-------------+-----------+-----+-----------------+----------------+--------| | 3 | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.)
Додаток 4

до пунктів 3.1.4, 3.5.6.6, 3.6.1.16.2,

3.6.2.14.2, 3.8.14.5 та 3.9.4.2

Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності на ринку цінних

паперів
Довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника (філії або іншого відокремленого структурного підрозділу),

які сертифіковані в установленому Комісією порядку
Дата складання довідки: ----------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Символ |Посада|Освіта|Стаж |Телефони|Сертифікат: номер, |Відомості щодо | |з/п|ім'я, по |головної| | |роботи | |дата видачі, термін |перебування під | | |батькові |контори | | |на | |дії, вид професійної|слідством, штрафи | | | |чи | | |ринку | |діяльності з цінними|за адміністративні| | | |філії* | | |цінних | |паперами |правопорушення на | | | | | | |паперів| | |ринку цінних | | | | | | | | | |паперів | |---+---------+--------+------+------+-------+--------+--------------------+------------------| | 1 | | | | | | | | | |---+---------+--------+------+------+-------+--------+--------------------+------------------| | 2 | | | | | | | | | |---+---------+--------+------+------+-------+--------+--------------------+------------------| | 3 | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.) ______________
* Г - працівники головної контори товариства, Ф - працівники
філії.

Додаток 5

до п.3.3 Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності на ринку

цінних паперів
Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку
"___"______200__ р. N____
(дата написання заяви)
Заява

про переоформлення ліцензії на здійснення професійної

діяльності на ринку цінних паперів
Заявник _________________________________________________________,

(повне найменування) місцезнаходження ________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
банківські реквізити:
назва банку _____________________________________________________,
адреса банку ____________________________________________________,
МФО, поточний рахунок____________________________________________,
вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія ______________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
термін дії ліцензії з ______________ по _________________________,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________ __________________________________________________________________

(зазначити причину) Місце провадження діяльності: ------------------------------------------------------------------ |Найменування філій і інших | Місцезнаходження | |відокремлених підрозділів заявника | | |-----------------------------------+----------------------------| | 1 | 2 | |-----------------------------------+----------------------------| |-----------------------------------+----------------------------| ------------------------------------------------------------------
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.)
Додаток 6

до п.3.4 Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності на ринку

цінних паперів
Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку
"___"______200__ р. N____
(дата написання заяви)
Заява

про видачу дубліката ліцензії на здійснення професійної

діяльності на ринку цінних паперів
Заявник _________________________________________________________,

(повне найменування) місцезнаходження ________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
банківські реквізити:
назва банку _____________________________________________________,
адреса банку ____________________________________________________,
МФО, поточний рахунок ___________________________________________,
перелік філій, інших відокремлених підрозділів заявника, які мають
повноваження щодо здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів, із зазначенням їх місцезнаходження _______________ _________________________________________________________________,
вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія _______________ _________________________________________________________________,
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ______________ _________________________________________________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
термін дії ліцензії з ________________ по _______________________,
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _____________________ __________________________________________________________________

(зазначити причину) Опис (перелік) документів додається.
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.)
Додаток 7

до п. 3.5.6.3, 3.6.2.14.1,

3.8.14.4 та 3.9.4.1 Ліцензійних умов

провадження професійної діяльності на

ринку цінних паперів
Довідка про засновників, акціонерів, учасників заявника (з виділенням професійних учасників ринку цінних паперів)
Дата складення довідки: ------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Повна назва юридичної особи|Код за |Символ |Місцезнаходження |Частка в |Частка в | |з/п|чи П.І.Б. фізичної особи |ЄДРПОУ |учасника |юридичної особи чи |статутному|статутному| | |засновника, учасника, |юридичної |ринку |паспортні дані |фонді |фонді | | |акціонера заявника |особи |цінних |фізичної особи |заявника |заявника | | | |засновника,|паперів* |засновника, |(грн.) |(%) | | | |учасника, |(для |учасника, акціонера| | | | | |акціонера |юридичних|заявника | | | | | |заявника |осіб) | | | | |---+---------------------------+-----------+---------+-------------------+----------+----------| | 1 | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+---------+-------------------+----------+----------| | 2 | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+---------+-------------------+----------+----------| | 3 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.)
___________________
* Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, І -
інвестиційні фонди, Д - депозитарії, Б - біржі, С -
саморегулівні організації, З - зберігачі, О - інші юридичні
особи, які не є професійними учасниками ринку цінних паперів.
Додаток 8

до п.3.5.6.4 Ліцензійних умов

провадження професійної діяльності на

ринку цінних паперів
Довідка про засновників, акціонерів, учасників тих юридичних
осіб, які мають понад 10 відсотків у статутному фонді
заявника (з виділенням професійних учасників ринку цінних

паперів)
Дата складення довідки: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Повна назва |Повна назва |Код за ЄДРПОУ|Символ |Місцезнаходження |Частка в |Частка в | |з/п|юридичної особи, |юридичної особи чи |юридичної |учасника |юридичної особи чи|статутному|статутному| | |яка має понад 10% |П.І.Б. фізичної особи,|особи, яка є |ринку |місце проживання |фонді |фонді | | |у статутному фонді|які є засновниками, |засновником, |цінних |фізичної особи, |зазначеної|зазначеної| | |заявника |учасниками, |учасником, |паперів* |яка є засновником,|юридичної |юридичної | | | |акціонерами зазначеної|акціонером |(для |учасником, |особи |особи (%) | | | |юридичної особи |зазначеної |юридичних|акціонером |(грн.) | | | | | |юридичної |осіб) |зазначеної | | | | | | |особи | |юридичної особи | | | |---+------------------+----------------------+-------------+---------+------------------+----------+----------| | 1 | | | | | | | | |---+------------------+----------------------+-------------+---------+------------------+----------+----------| | 2 | | | | | | | | |---+------------------+----------------------+-------------+---------+------------------+----------+----------| | 3 | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.)
__________________
* Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, І -
інвестиційні фонди, Д - депозитарії, Б - біржі, С -
саморегулівні організації, З - зберігачі, О - інші юридичні
особи, які не є професійними учасниками ринку цінних паперів.
Додаток 9

до п.3.5.6.5 Ліцензійних умов

провадження професійної діяльності на

ринку цінних паперів
Довідка про юридичних осіб,
у яких заявник має частку понад 5 відсотків статутного фонду

(заповнюється окремо про кожну юридичну особу)
Дата складення довідки: ------------------------------------------------------------------------------------- | N | Повна назва |Символ |Код за |Місцезнаходження|Частка заявника|Частка | |з/п|юридичної особи |учасника|ЄДРПОУ |юридичної особи |в статутному |заявника в| | | |ринку |юридичної| |фонді юридичної|статутному| | | |цінних |особи | |особи, грн. |фонді | | | |паперів*| | | |юридичної | | | | | | | |особи, % | |---+----------------+--------+---------+----------------+---------------+----------| | 1 | | | | | | | |---+----------------+--------+---------+----------------+---------------+----------| | 2 | | | | | | | |---+----------------+--------+---------+----------------+---------------+----------| | 3 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.)
________________
* Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, І -
інвестиційні фонди, Д - депозитарії, Б - біржі, С -
саморегулівні організації, З - зберігачі, О - інші юридичні
особи, які не є професійними учасниками ринку цінних паперів.
Додаток 10

до п.3.5.6.7 Ліцензійних умов

провадження професійної діяльності на

ринку цінних паперів
Довідка про випуски цінних паперів заявником
Дата складання довідки: ------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Вид цінного папера |Номінальна|Кількість|Загальна сума|Номер свідоцтва про | |з/п|(із зазначенням категорії)|вартість |цінних |випуску, грн.|реєстрацію випуску, | | | |цінного |паперів, | |дата, назва | | | |паперу, | шт. | |реєструвального органу| | | | грн. | | | | |---+--------------------------+----------+---------+-------------+----------------------| | 1 | | | | | | |---+--------------------------+----------+---------+-------------+----------------------| | 2 | | | | | | |---+--------------------------+----------+---------+-------------+----------------------| | 3 | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.)
Додаток 11

до п. 3.5.8, 3.6.2.16, 3.8.16

та 3.9.23 Ліцензійних умов

провадження професійної діяльності на

ринку цінних паперів
Облікова картка професійного учасника ринку цінних паперів
Дата складання довідки: ------------------------------------------------------------------------------ |Повна назва професійного учасника (філії) | | |----------------------------------------------+-----------------------------| |Скорочена назва професійного учасника (філії) | | |----------------------------------------------+-----------------------------| |Код за ЄДРПОУ | | |----------------------------------------------+-----------------------------| |Місцезнаходження професійного учасника (філії)| | |----------------------------------------------+-----------------------------| |Телефони | | |----------------------------------------------+-----------------------------| |Поточний рахунок | | |----------------------------------------------+-----------------------------| |Відділення банку | | |----------------------------------------------+-----------------------------| |МФО | | |----------------------------------------------+-----------------------------| |Номер ліцензії | | |----------------------------------------------+-----------------------------| |Дата видачі ліцензії (копії ліцензії) | | |----------------------------------------------+-----------------------------| |Номер та дата рішення про видачу ліцензії | | |----------------------------------------------+-----------------------------| |Розмір статутного фонду, грн. | | |----------------------------------------------+-----------------------------| |Прізвище, ім'я, по батькові | | |керівника (головної контори, філії) | | |----------------------------------------------+-----------------------------| |Прізвище, ім'я, по батькові | | |головного бухгалтера (головної контори, філії)| | ------------------------------------------------------------------------------
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.)
Додаток 12

до п.3.9.4.3 Ліцензійних умов

провадження професійної діяльності на

ринку цінних паперів
Довідка про сплату збільшення статутного фонду

організатора торгівлі
Дата складення довідки: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Засновник, акціонер,|Код за ЄДРПОУ |Вартість |Вартість Форма внеску Назва, номер Обсяг Обсяг | |з/п|учасник (назва |юридичної |додаткового |додаткового до статутного та дата сплаченої сплаченої | | |юридичної особи |особи та/або |внеску до |внеску до фонду документа частини частини до | | |та/або П.І.Б |ідентифікаційний|статутного |статутного (грошова, про сплату додаткового загальної | | |фізичної особи) |номер фізичної |фонду згідно |фонду, % цінні папери, збільшення внеску до суми внеску,| | | |особи |з установчими| матеріальні статутного загальної % | | | | |документами, | цінності тощо) фонду суми внеску, | | | | | грн. | грн. | |---+--------------------+----------------+-------------+-----------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | |---+--------------------+----------------+-------------+-----------------------------------------------------------------| | 2 | | | | | |---+--------------------+----------------+-------------+-----------------------------------------------------------------| | 3 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
М.П. Керівник юридичної особи (П.І.Б.)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: