open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 104 від 18.05.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

21 травня 1999 р.

за N 321/3614
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 160 ( z0409-06 ) від 16.03.2006 }
Про затвердження Положення щодо організації діяльності

комерційних банків на ринку цінних паперів

N 160 ( z0409-06 ) від 16.03.2006 }
Про затвердження Положення щодо організації діяльності

комерційних банків на ринку цінних паперів

З метою вдосконалення регулювання діяльності комерційних
банків на ринку цінних паперів Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення щодо організації діяльності
комерційних банків на ринку цінних паперів (додається). 2. Територіальним управлінням та відділенням Комісії у термін
з 1 по 15 серпня перевірити виконання даного Положення. У разі
невиконання застосувати санкції згідно з чинним законодавством. 3. Управлінню регулювання ринку цінних паперів разом з
юридичним управлінням забезпечити державну реєстрацію цього
Положення у Міністерстві юстиції України. 4. Доручити прес-центру забезпечення публікації цього рішення
у встановленому законодавством порядку. 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена
Комісії М.Волкова.
Голова Комісії О.Мозговий
Затверджено

Рішення Державної комісії з

цінних паперів та фондового ринку

18.05.99 N 104
Постанова Правління Національного

банку України 18.05.99 N 239

( za321-99 )
Положення

щодо організації діяльності комерційних банків

на ринку цінних паперів
Положення щодо організації діяльності комерційних банків на
ринку цінних паперів (далі - Положення) розроблено відповідно до
статей 4 та 8 Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), Закону України "Про банки
і банківську діяльність" ( 872-12 ). Положення регулює питання організації діяльності
комерційних банків (далі - банки) щодо здійснення ними різних
видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.
1. Загальні положення
1.1. До професійної діяльності на ринку цінних паперів, яку
можуть здійснювати банки, належить діяльність щодо: торгівлі цінними паперами; депозитарної діяльності зберігача цінних паперів; ведення реєстрів власників іменних цінних паперів; управління цінними паперами. Банк повинен організувати свою діяльність на ринку цінних
паперів у складі організаційно відокремлених внутрішніх
підрозділів (далі - підрозділи) або дочірніх структур. Такий підрозділ банку - спеціалізований структурний
підрозділ, що здійснює окремі види професійної діяльності на ринку
цінних паперів на підставі внутрішнього Положення за умови
дотримання ним установлених чинним законодавством вимог, що
обмежують ризики за операціями з цінними паперами. Банк зобов'язаний виконувати ці умови при досягненні суми
угод за цінними паперами більше ніж 0,5 млн. грн. у квартал. 1.2. Інші види професійної діяльності на ринку цінних паперів
здійснюються банками відповідно до норм, визначених чинним
законодавством.
2. Вимоги до підрозділу банку
2.1. Положення про підрозділ банку для здійснення професійної
діяльності на ринку цінних паперів затверджується в порядку,
визначеному статутними документами банку. Положення повинно містити вимоги щодо: а) наявності достатньої кількості фахівців; б) наявності комп'ютерної техніки та відповідного програмного
забезпечення; в) наявності окремого приміщення; г) обмеження на обмін інформацією з іншими підрозділами
банку, які виконують операції з цінними паперами; ґ) переліку інформації, яка не підлягає передачі до інших
підрозділів банку; д) окремого технічного та технологічного забезпечення
підрозділу; е) системи захисту від несанкціонованого доступу до
інформації цього підрозділу; є) системи обмеження доступу спеціалістів та працівників
банку, які безпосередньо не займаються здійсненням певних видів
професійної діяльності на ринку цінних паперів, до спеціалізованих
підрозділів банку; ж) визначення окремого механізму управління ризиками за
операціями з цінними паперами (стосовно розміру статутного фонду). Загальні та додаткові вимоги щодо організації роботи
підрозділу, спеціалізованого на здійсненні певного виду
професійної діяльності на ринку цінних паперів, визначаються
чинним законодавством України та відповідними нормативними
документами банку. 2.2. Керівник та спеціалісти підрозділу, які безпосередньо
залучені до здійснення певного виду професійної діяльності на
ринку цінних паперів, повинні мати відповідну кваліфікацію
спеціалістів та пройти сертифікацію у Державній комісії з цінних
паперів та фондового ринку. 2.3. Якщо банк має декілька структурних підрозділів, що
спеціалізуються на здійсненні різних видів професійної діяльності
на ринку цінних паперів, то: забороняється суміщення роботи спеціалістів з проведення
операцій з купівлі-продажу цінних паперів та управління цінними
паперами з проведенням інших видів операцій - ведення реєстрів,
депозитарних операцій. Відповідальність за порушення вимог щодо організації
обслуговування клієнтів різними спеціалізованими підрозділами
банку несуть керівники цих підрозділів та керівництво банку.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: