open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
N 145 від 29.11.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 грудня 2001 р.

за N 1043/6234
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету

України з питань регуляторної політики та підприємництва
N 56 ( za807-06 ) від 23.06.2006 }
Про затвердження змін та доповнень до

Ліцензійних умов провадження професійної

діяльності на ринку цінних паперів

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) та з метою удосконалення
процедури ліцензування професійних учасників ринку цінних паперів
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни та доповнення до Ліцензійних умов
провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів,
затверджених наказом Держпідприємництва України від 14.03.2001
N 49 ( za318-01 ) та рішенням Державної комісії цінних паперів та
фондового ринку від 14.03.2001 N 60 ( z0318-01 ), зареєстрованих
Міністерством юстиції України 6.04.01 за N 318/5509 (додаються).
2. Управлінню ліцензування Головного управління реєстрації та
ліцензування Держпідприємництва України (Іванченко О.Б.) у
встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І.
Голова О.Кужель
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету з

питань регуляторної політики

та підприємництва

29.11.01 N 145,

Рішення Державної комісії з

цінних паперів та фондового

ринку

29.11.01 N 337 ( za043-01 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 грудня 2001 р.

за N 1043/6234
Зміни та доповнення до Ліцензійних умов

провадження професійної діяльності на ринку

цінних паперів, затверджених наказом Державного
комітету з питань регуляторної політики та підприємництва

від 14.03.01 N 49 ( za318-01 ) та рішенням Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.03.01

N 60 ( z0318-01 ), зареєстрованих Міністерством

юстиції України від 06.04.01 за N 318/5509
1. Пункт 1.4 Ліцензійних умов ( za318-01, z0318-01 ) викласти
в такій редакції: "Органом ліцензування професійної діяльності на ринку цінних
паперів є Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
(далі - орган ліцензування). Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів
щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів,
яка проваджується емітентами, здійснюється відповідними
територіальними органами Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку за місцезнаходженням емітента (крім випадку
поєднання діяльності щодо ведення власного реєстру власників
іменних цінних паперів з іншими видами професійної діяльності на
ринку цінних паперів)". У зв'язку з цим у тексті Ліцензійних умов ( za318-01,
z0318-01 ) слово "Комісія" у відповідних відмінках замінити на
слова "орган ліцензування" у відповідних відмінках.
2. Доповнити п.2.2.3 Ліцензійних умов ( za318-01, z0318-01 )
абзацом такого змісту: "Статутний фонд торговця цінними паперами
при його створенні повинен бути сплачений виключно за рахунок
грошових коштів".
3. У п.2.2.8 Ліцензійних умов ( za318-01, z0318-01 ) слова
"вказане місце роботи як основне" замінити словами "вказане місце
роботи як постійне".
4. У п.2.3.2.4 Ліцензійних умов ( za318-01, z0318-01 ) після
слів "установленої для інвестиційної компанії" доповнити словами
"на момент її державної реєстрації".
5. В абзаці другому п.2.5.2.3 Ліцензійних умов ( za318-01,
z0318-01 ) слова "повинна бути основним місцем роботи" замінити
словами "повинна бути постійним місцем роботи".
6. У п.2.6.9 Ліцензійних умов ( za318-01, z0318-01 ) слова
"його філій" виключити.
7. Унести зміни до п.2.6.10.5 Ліцензійних умов ( za318-01,
z0318-01 ), виклавши його в такій редакції: "2.6.10.5 процедуру котирування цінних паперів та порядок
публікації курсів цінних паперів (для фондової біржі)".
8. Унести зміни до п.2.6.10.13 Ліцензійних умов ( za318-01,
z0318-01 ), виклавши його в такій редакції: "2.6.10.13 вимоги до сертифікації керівних посадових осіб та
спеціалістів організатора торгівлі, що безпосередньо залучені до
організації торгівлі цінними паперами, з указаного виду
професійної діяльності на ринку цінних паперів".
9. Унести зміни до п.2.6.10.16 Ліцензійних умов ( za318-01,
z0318-01 ), виклавши його в такій редакції: "2.6.10.16 порядок публікації інформації щодо найкращих
пропозицій купівлі-продажу цінних паперів та ціни останньої
угоди".
10. Перший абзац п.2.9 Ліцензійних умов ( za318-01,
z0318-01 ) доповнити реченням такого змісту: "У такому разі
документи повертаються заявнику".
11. Перше речення абзацу першого п.2.11 Ліцензійних умов
( za318-01, z0318-01 ) викласти в такій редакції: "Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії (копії
ліцензії) оформлюється відповідним наказом, який підписується
керівником органу ліцензування чи керівником його територіального
органу в межах наданих повноважень згідно з абзацом другим п.1.4
Ліцензійних умов".
12. Другий абзац п.3.1.5 Ліцензійних умов ( za318-01,
z0318-01 ) викласти в такій редакції: "Рішення про видачу копії(й) ліцензії або про відмову в
її(їх) видачі оформлюється відповідним наказом, який підписується
керівником органу ліцензування чи керівником його територіального
органу в межах наданих повноважень згідно з абзацом другим п.1.4
Ліцензійних умов, у строк не пізніше десяти робочих днів з дати
надходження заяви про видачу копії(й) ліцензії та документів, що
додаються до заяви". Третій абзац п.3.1.5 Ліцензійних умов ( za318-01, z0318-01 )
вилучити.
13. Другий абзац п.3.2.3 Ліцензійних умов ( za318-01,
z0318-01 ) викласти в такій редакції: "Орган ліцензування у разі отримання в установленому порядку
заяви професійного учасника (з доданням відповідних документів)
про ліквідацію філії, яка здійснювала професійну діяльність на
ринку цінних паперів на підставі виданої їй копії ліцензії, або в
разі припинення провадження філією вказаної діяльності повинен
протягом десяти робочих днів з дати надходження вказаних
документів прийняти рішення про анулювання вищезазначеної копії
ліцензії. Рішення про анулювання копії ліцензії оформлюється
відповідним наказом, який підписується керівником органу
ліцензування чи керівником його територіального органу в межах
наданих повноважень згідно з абзацом другим п.1.4 Ліцензійних
умов".
14. Доповнити п.3.3.1 Ліцензійних умов ( za318-01, z0318-01 )
підпунктом "г" такого змісту: "г) оригінал ліцензії".
15. Другий абзац п.3.3.3 Ліцензійних умов ( za318-01,
z0318-01 ) викласти в такій редакції: "Рішення про визнання недійсною ліцензії (копії ліцензії), що
була переоформлена, оформлюється відповідним наказом, який
підписується керівником органу ліцензування чи керівником його
територіального органу, в межах наданих повноважень згідно з
абзацом другим п.1.4 Ліцензійних умов. Відповідні зміни до
ліцензійного реєстру вносяться органом ліцензування не пізніше
наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення".
16. Унести зміни до п.3.4.5 Ліцензійних умов ( za318-01,
z0318-01 ), виклавши його в такій редакції: "Рішення про видачу дубліката ліцензії замість втраченої або
пошкодженої ліцензії та про визнання недійсною ліцензії, що була
втрачена або пошкоджена, оформлюється відповідним наказом, який
підписується керівником органу ліцензування чи керівником його
територіального органу в межах наданих повноважень згідно з
абзацом другим п.1.4 Ліцензійних умов. Відповідні зміни до
ліцензійного реєстру вносяться органом ліцензування не пізніше
наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення".
17. У пунктах 3.5.1, 3.6.1.2, 3.6.2.2, 3.8.1 Ліцензійних умов
( za318-01, z0318-01 ) слова "не пізніше двох місяців" замінити
словами "не пізніше трьох місяців".
18. У п.3.5.5 Ліцензійних умов ( za318-01, z0318-01 ) після
слова "дотримуватись" доповнити словами "вимог статті 28 Закону
України "Про цінні папери і фондову біржу" та" і далі за текстом.
19. Доповнити п.3.5.6.1 Ліцензійних умов ( za318-01,
z0318-01 ) абзацом такого змісту: "При внесенні змін до установчих
документів, пов'язаних із збільшенням статутного фонду, торговець
цінними паперами повинен сплатити вказане збільшення виключно за
рахунок грошових коштів".
20. У другому абзаці п.3.5.6.3 та п.3.5.6.4 Ліцензійних умов
( za318-01, z0318-01 ) слово "відкритого" вилучити.
21. Доповнити п.3.5.6.6 Ліцензійних умов ( za318-01,
z0318-01 ) абзацом такого змісту: "У разі зменшення визначеної кількості сертифікованих
фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) у процесі
здійснення діяльності торговцю необхідно відновити потрібну
кількість протягом двох місяців".
22. Доповнити п.3.6.2.11 Ліцензійних умов ( za318-01,
z0318-01 ) словами "для забезпечення збереження інформації та
унеможливлення її знищення з будь-яких обставин засобами,
передбаченими зберігачем".
23. Підпункт "е" п.3.6.2.12.2 Ліцензійних умов ( za318-01,
z0318-01 ) вилучити. Підпункти "є", "ж" ,"з", "и" п.3.6.2.12.2
Ліцензійних умов вважати відповідно підпунктами "е", "є", "ж",
"з".
24. Доповнити п.3.9.4.2 Ліцензійних умов ( za318-01,
z0318-01 ) абзацом такого змісту: "Для філії організатора торгівлі в процесі провадження
діяльності кількість сертифікованих фахівців повинна становити не
менше трьох (у тому числі керівні посадові особи). У разі
зменшення в організатора торгівлі необхідної чисельності фахівців
(у тому числі керівні посадові особи) він повинен відновити
потрібну кількість протягом трьох місяців".
25. У п.4.1.8 Ліцензійних умов ( za318-01, z0318-01 ) після
слів "на ринку цінних паперів" доповнити словами "зокрема початок
відповідно до чинного законодавства процедури ліквідації
професійного учасника".
26. Перше речення п.4.3 Ліцензійних умов ( za318-01,
z0318-01 ) викласти в такій редакції: "Орган ліцензування у разі отримання в установленому порядку
заяви професійного учасника (з доданням відповідних документів)
про анулювання ліцензії або рішення про скасування державної
реєстрації професійного учасника як суб'єкта господарювання
повинен протягом десяти робочих днів з дати надходження вказаних
документів прийняти рішення про анулювання ліцензії. Рішення про
анулювання ліцензії оформлюється відповідним наказом, який
підписується керівником органу ліцензування чи керівником його
територіального органу в межах наданих повноважень згідно з
абзацом другим п.1.4 Ліцензійних умов".
27. У п.4.5 Ліцензійних умов ( za318-01, z0318-01 ) після
слів "порушень ліцензійних умов" додати слова "акта про повторне
порушення професійним учасником ліцензійних умов".
28. У додатку 1 до п.2.1 Ліцензійних умов ( za318-01,
z0318-01 ) та додатку 2 до п.3.1 Ліцензійних умов до таблиці
"Місце провадження діяльності" додати колонку такого змісту:
"Назва виду(ів) професійної діяльності на ринку цінних паперів,
яку здійснює філія заявника, повноваження філії (для
реєстратора)".
29. Додаток 11 до пунктів 3.5.8, 3.6.2.16, 3.8.16, 3.9.23
Ліцензійних умов ( za318-01, z0318-01 ) після рядка "Код за
ЄДРПОУ" доповнити рядками "Назва виду(ів) професійної діяльності
на ринку цінних паперів, яку здійснює професійний учасник (філія)"
та "Повноваження філії (для реєстратора)".
Заступник начальника Головного
Управління реєстрації та
ліцензування - Начальник
Управління ліцензування
Держпідприємництва України О.Б.Іванченко
Начальник Управління
ліцензування діяльності
професійних учасників
ринку цінних паперів
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку К.Г.Отченаш

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: