open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.12.2005 N 543/959

Про внесення змін до паспорта

бюджетної програми на 2005 рік

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" від 03.11.2005
N 3050 ( 3050-15 ) та наказу Міністерства фінансів України "Про
паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 N 1098 ( z0047-03 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за
N 47/7368, із змінами, Н А К А З У Є М О:
Унести зміни до паспорта бюджетної програми на 2005 рік
Міністерства економіки України за КПКВК 1201030 "Забезпечення
двостороннього співробітництва України з іноземними державами та
міжнародними організаціями", затвердженого спільним наказом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
та Міністерства фінансів України від 04.02.2005 N 28/123, виклавши
його в редакції, що додається.
Міністр економіки А.Яценюк
Міністр фінансів України В.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

та Міністерства фінансів

України

30.12.2005 N 543/959

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2005 рік

1. 1200000 Міністерство економіки та з питань

__________ європейської інтеграції України

(КПКВК ДБ) _______________________________________

(найменування головного розпорядника)
__________ європейської інтеграції України

(КПКВК ДБ) _______________________________________

(найменування головного розпорядника)
2. 1201000 Апарат Міністерства економіки

__________ та з питань європейської інтеграції

(КПКВК ДБ) України ________________________________________

(найменування відповідального виконавця)
__________ та з питань європейської інтеграції

(КПКВК ДБ) України ________________________________________

(найменування відповідального виконавця)
3. 1201030 0411 Забезпечення двостороннього

__________________ співробітництва України з іноземними

(КПКВК ДБ) (КФКВК) державами та міжнародними організаціями _______________________________________

(найменування бюджетної програми)
__________________ співробітництва України з іноземними

(КПКВК ДБ) (КФКВК) державами та міжнародними організаціями _______________________________________

(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - З 680,1 тис. гривень, у
тому числі із загального фонду - 3680,1 тис. гривень та із
спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про транскордонне співробітництво" від
24.06.04 N 1861 ( 1861-15 ); - Указ Президента України від 11.06.98 N 615 ( 615/98 ) "Про
затвердження Стратегії Інтеграції України до ЄС", - Указ Президента України від 14.09.00 N 1072 ( 1072/2000 )
"Про програму інтеграції України до ЄС", - Указ Президента України від 24.02.98 N 148 ( 148/98 ) "Про
забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво
між Україною та Європейськими співтовариствами (Європейським
союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими
співтовариствами (Європейським союзом)", - Указ Президента України від 05.09.02 N 104 ( 104/2002 )
"Про программу заходів щодо завершення вступу України до СОТ", - Указ Президента України від 25.05.01 N 341 ( 341/2001 )
"Про концепцію державної регіональної політики", - Розпорядження Президента України від 27.06.99 N 151
( 151/99-рп ) "Про Перелік центральних органів виконавчої влади,
відповідальних за здійснення завдань, визначених Стратегією
інтеграції України до Європейського союзу", - Доручення Президента України від 11.09.00 N 1-14/1092 щодо
подальшої диверсифікації зовнішньополітичної діяльності України та
суттєвого посилення її економічної складової, - Послання Президента України від 18.06.02 "Концептуальні
засади стратегії економічного та соціального розвитку України на
2002-2011 роки "Європейський вибір" ( n0001100-02 ), - Постанова Верховної Ради України від 17.01.02 N 2999
( 2999-14 ) "Про рекомендації за підсумками парламентських слухань
з питань реалізації державної політики інтеграції України до
Європейського Союзу", - Постанова Верховної Ради України від 19.02.04 N 1531
( 1531-15 ) "Про рекомендації парламентських слухань "Зовнішня
політика України як Інструмент забезпечення національних інтересів
держави: здобутки, реалії, перспективи", - Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.94 N 474
( 474-94-п) "Про впорядкування участі міністерств і відомств у
діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна", - Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.98 N 1074
( 1074-98-п ) "Питання діяльності Української частини Комітету з
питань співробітництва між Україною та Європейськими
Співтовариствами (Європейським Союзом)"; - Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.02 N 587
( 587-2002-п ) "Деякі питання розвитку транскордонного
співробітництва та єврорегіонів"; - Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.00 N 943
( 943-2000-п ) "Про затвердження Положення про українську частину
спільної міжурядової комісії з співробітництва" Із змінами та
доповненнями, внесеними постановою КМУ від 10.12.03 N 1898
( 1898-2003-п ); - Правила Процедури Ради, Комітету та Підкомітетів, створених
відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво між
Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
їхніми державами-членами та Україною від 14.06.94 ( 998_012 )
(ратифікована 01.03.98); Рішення Державної Ради з питань європейської і
євроатлантичної інтеграції України від 06.02.-3 N 2
( v0002520-03 ) "Про схвалення плану дій Україна-НАТО"; - Стратегія економічного та соціального розвитку України на
2004-2015 рр. "Шляхом європейської інтеграції", підготовлена
відповідно до розпоряджень Президента України N 372/2001-рп
( 372/2001-рп ) від 21.12.01 та N 385/2002-рп ( 385/2002-рп ) від
08.11.02
6. Мета бюджетної програми: Інтеграція України у світовий економічний простір шляхом
розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва з
іноземними державами та міжнародними організаціями.
7. Напрями діяльності:
------------------------------------------------------------------ | N | Напрями діяльності | За- | Спе- |Разом | |з/п| |галь- |ціаль-| | | | | ний | ний | | | | |фонд | фонд | | |---+---------------------------------------+------+------+------| |1 |Засідання міжурядових комісій з питань |2077,0| |2077,0| | |торговельно-економічного співробітницт-| | | | | |ва та їх робочих органів (підкомісій, | | | | | |робочихгруп, секретаріатів тощо) | | | | |---+---------------------------------------+------+------+------| |2 |Забезпечення співробітництва Україна - |297,0 | |297,0 | | |ЄС | | | | |---+---------------------------------------+------+------+------| |3 |Забезпечення співробітництва Україна- |120,0 | |120,0 | | |НАТО | | | | |---+---------------------------------------+------+------+------| |4 |Дво- та багатосторонні переговори з |800,0 | |800,0 | | |країнами -членами групи СОТ, | | | | | |консультації з Секретаріатом СОТ | | | | | |з розгляду заявки України про вступ | | | | | |до СОТ, Засідання Робочої Групи | | | | | |(м. Женева, Швейцарія), Конференції СОТ| | | | |---+---------------------------------------+------+------+------| |5 |Засідання в рамках ГУУАМ |90,0 | |90,0 | |---+---------------------------------------+------+------+------| |6 |Забезпечення проведення заходів з пи- |196,0 | |196.0 | | |тань транскордонного співробітництва | | | | |---+---------------------------------------+------+------+------| |7 |Міжнародні економічні форуми, семінари,|100,1 | |100,1 | | |презентації економіки України | | | | ------------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------ |КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків | |----+-----------------------------------------------------------| |1172|Окремі заходи розвитку по реалізації державних | | |(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | ------------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------ |ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування | |----+-----------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------ |Код| Назва адміністративно- | Загальний |Спеціальний | Разом | | | територіальної одиниці | фонд | фонд | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| | | | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |01 |Автономна Республіка Крим| | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |03 |Волинська область | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |04 |Дніпропетровська область | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |05 |Донецька область | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| | |Житомирська область | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |07 |Закарпатська область | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |08 |Запорізька область | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |09 |Івано-Франківська область| | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |10 |Київська область | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |11 |Кіровоградська область | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |12 |Луганська область | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |13 |Львівська область | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |14 |Миколаївська область | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |15 |Одеська область | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |16 |Полтавська область | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |17 |Рівненська область | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |18 |Сумська область | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |19 |Тернопільська область | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |20 |Харківська область | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |21 |Херсонська область | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |22 |Хмельницька область | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |23 |Черкаська область | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |24 |Чернівецька область | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |25 |Чернігівська область | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |26 |Місто Київ | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+---------| |27 |Місто Севастополь | | | | ------------------------------------------------------------------
12. Перелік державних цільових програм, які виконуються в
межах бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ | Код | Назва цільової програми |Загаль-| Спе- |Разом| |цільової| | ний |ціаль-| | |програми| | фонд | ний | | | | | | фонд | | |--------+----------------------------------+-------+------+-----| |116 |Програма інтеграції України до |297,0 | |297,0| | |Європейського Союзу | | | | |--------+----------------------------------+-------+------+-----| |208 |Програма заходів щодо завершення |800,0 | |800,0| | |вступу України до Світової | | | | | |організації торгівлі | | | | ------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ | N | Показники |Одини-|Джерело | За- |Спе- |Ра- | |з/п| |ця ви-|інформа- |галь-|ціа- |зом | | | | міру | ції |фонд |льний| | | | | | | |фонд | | |---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----| |1 |продукту | | | | | | |---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----| |1 |Кількість проведених |од. |Звіти до |45,0 | |45,0| | |засідань Спільних Міжуря- | |Кабінету | | | | | |дових Комісій з питань | |Міністрів| | | | | |торговельно-економічного | |України | | | | | |співробітництва та їх ро- | | | | | | | |бочих органів/підкомісій, | | | | | | | |робочих груп, | | | | | | | |секретаріатів | | | | | | |---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----| |2 |Кількість створених |од. |Звіти до |3,0 | |3,0 | | |Спільних Міжурядових | |Кабінету | | | | | |Комісій | |Міністрів| | | | | | | |України | | | | |---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----| |3 |Кількість проведених засі-|од. |Звіти до |11,0 | |11,0| | |дань Підкомітетів з питань| |Кабінету | | | | | |співробітництва між | |Міністрів| | | | | |Україною та ЄС/візитів | |України | | | | | |делегацій | | | | | | |---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----| |4 |Кількість проведених |од. |Звіти до |3,0 | |3,0 | | |заходів щодо забезпечення | |Кабінету | | | | | |співробітництва Україна - | |Міністрів| | | | | |НАТО | |України | | | | |---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----| |5 |Кількість проведених дво- |од. |Звіти до |12,0 | |12,0| | |та багатосторонніх перего-| |Кабінету | | | | | |ворів з країнами-членами | |Міністрів| | | | | |СОТ, Робочою групою, | |України | | | | | |засідань з Секретаріатом | | | | | | | |СОТ | | | | | | |---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----| |6 |Кількість проведених |од. |Звіти до |2,0 | |2,0 | | |засідань в рамках ГУУАМ | |Кабінету | | | | | | | |Міністрів| | | | | | | |України | | | | |---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----| |7 |Кількість проведених |од. |Звіти до |6,0 | |6,0 | | |заходів з питань транскор-| |Кабінету | | | | | |донного співробітництва | |Міністрів| | | | | | | |України | | | | |---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----| |8 |Кількість проведених |од. |Звіти до |5,0 | |5,0 | | |міжнародних економічних | |Кабінету | | | | | |форумів, семінарів, пре- | |Міністрів| | | | | |зентацій економіки України| |України | | | | |---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----| |2 |якості | | | | | | |---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----| |1 |Кількість підготовлених |од. |Звіти про|45,0 | | | | |двосторонніх міжурядових | |роботу | | | | | |угод, програм довгостроко-| |українсь-| | | | | |вого співробітництва, про-| |ких час- | | | | | |токолів, меморандумів під | |тин СМК | | | | | |час спільних засідань | |до КМУ | | | | | |Спільних Міжурядових | | | | | | | |Комісій | | | | | | |---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----| |2 |Кількість підготовлених |од. |Звіти про|12,0 | | | | |законодавчих актіб з метою| |проведен-| | | | | |гармонізації економічного | |ня пере- | | | | | |законодавства до норм та | |говорів з| | | | | |принципів ГАТТ/СОТ, ЄС | |країна- | | | | | | | |ми - | | | | | | | |учасниця-| | | | | | | |ми СОТ та| | | | | | | |ЄС | | | | |---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----| |3 |Питома вага товарообігу |відс. |Держкомс-|89,5 | | | | |країн, з якими створені | |тат | | | | | |Комісії у загальному обся-| |України | | | | | |зі зовнішньої торгівлі | |та прог- | | | | | |України (100%) | |нозні | | | | | | | |дані Мін-| | | | | | | |економіки| | | | | | | |України | | | | |---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----| |4 |Темпи росту товарообігу з |відс. |Держкомс-|22,8 | | | | |країнами де діють Комісії | |тат | | | | | | | |України | | | | | | | |та прог- | | | | | | | |нозні | | | | | | | |дані Мін-| | | | | | | |економіки| | | | | | | |України | | | | ------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової
служби Міністерства
економіки України П.А.Леськов
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України В.В.Лісовенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: